educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE...

of 19 /19
Clasa: a V-a C Intrgrata Profesor psihopedagog: Bratila Cristina Data: 09. 02. 2009 C.S.E.I.,,ELENA DOAMNA”,FOCSANI , VRANCEA Disciplina: Abilitare manuala Unitatea de învăţare: Activităţi cu materiale – hârtia Element de conţinut: Tăierea hârtiei pe contur şi lipirea ei - Colaj- ,,Animale”- Iepuraş - Pisică - Căţel Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi Obictive/cadru/Obiective de referinţă: 1.1; 1.2; 2.2, 3.1 Obiective operaţionale: A. Cognitive Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: OC1- să precizeze etapele de lucru utilizate în tehnica colajului; Nivel minimal - recunoaşterea unor lucrări executate prin colaj; Nivel mediu – identificarea, pe lucrări, a unor procedee folosite în tehnica colajului;

Transcript of educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE...

Page 1: educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE OBIECTI-VE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR OA1 I. CAPTAREA ATENŢIEI

Clasa: a V-a C Intrgrata Profesor psihopedagog:Bratila CristinaData: 09. 02. 2009 C.S.E.I.,,ELENA DOAMNA”,FOCSANI , VRANCEA

Disciplina: Abilitare manuala

Unitatea de învăţare: Activităţi cu materiale – hârtia

Element de conţinut: Tăierea hârtiei pe contur şi lipirea ei

- Colaj- ,,Animale”- Iepuraş

- Pisică

- Căţel

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi

Obictive/cadru/Obiective de referinţă: 1.1; 1.2; 2.2, 3.1

Obiective operaţionale:

A. Cognitive

Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:

OC1- să precizeze etapele de lucru utilizate în tehnica colajului;

Nivel minimal - recunoaşterea unor lucrări executate prin colaj;

Nivel mediu – identificarea, pe lucrări, a unor procedee folosite în tehnica colajului;

Nivel maximal - enumerarea sarcinilor de lucru pentru fiecare etapă de parcurs în relizarea lucrării

OC2 – să realizeze lucrarea propusă prin colajul formelor tăiate după contur, respectând precizările

anterioare:

Nivel maximal – identificarea materialelor necesare pentru executarea lucrării;

Nivel mediu - relizarea formelor prin tăierea hârtiei pe contur;

Nivel maximal – ansamblarea formelor obţinute

Page 2: educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE OBIECTI-VE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR OA1 I. CAPTAREA ATENŢIEI

B. Motrice

Elevii vor deveni capabili:

OM1 – să manifeste deprinderi de a tăia hârtia după contur, de a asambla şi de a lipi formele obţinute,

în vederea realizării lucrării propuse.

C. Afective

Elevii:

OA1 – vor participa cu interes la lecţie;

OA2 – vor aprecia lucrarea realizată, în raport cu modelul propus;

OA3 – vor manifesta un comportament adecvat în relaţie cu colegii din grupul de lucru,în activitatea

de realizare a temei date.

Resurse

A. Bibliografice :

1. oficiale

Curriculum Naţional Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998;

2. pedagogice

Constantin Cucoş (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi

gradele didactice, Iaşi, Editura Polirom, 1998;

3. metodico – didactice

Învăţământul primar nr. 2-3, 2000

Daniela Stoica, Abilităţi practice clasele I-IV, Piteşti, Editura ,,Carminis”, 1999.

B. Metodologice:

a. strategie: dirijată

b. metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, expunerea, observaţia;

c. mijloace didactice: planşe realizate în tehnica colajului, planşă demonstrativă,lipici, planşă

suport, hârtie glasată, foarfece, carton.

C. Temporale : 45 min.

Page 3: educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE OBIECTI-VE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR OA1 I. CAPTAREA ATENŢIEI

SCENARIUL DIDACTIC

EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIEOBIECTI-

VEACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA

ELEVILOROA1 I. CAPTAREA ATENŢIEI

Învăţătorul spune câte o ghicitoare pentru fiecare animăluţ pe care copii trebuie să-l realizeze, de la ficare grupă va răspunde câte un copil.Fricos ca dânsul Altu-i nu-i, Se teme şi de umbra lui.

Când e frig, stă covrig, Iar când vede un motan Sare ca un năzdrăvan!

Am blăniţa mătăsoasă La căldură torc în casă La lăbuţe am gheruţe, Stau ascunse în pernuţe?

Elevii spun răspunsul corect la ghicitori şi în funcţie de răspuns grupa va realiza animalul .

I. Iepurele

II. Căţelul

III. PisicaOA1 II. ANUNŢAREA OBIECTIVELOR

Anunţă elevii că astăzi vor avea de realizat un tablou cu animale îndrăgite de copii, colajul prin tăiere după contur, asamblarea şi lipirea pentru obţinerea unui tablou.

Elevii acceptă propunerea învăţătorului.

III.ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELORSe realizează un scurt dialog despre animalele

domestice despre care au învăţat şi la lecţia de la

Cunoaşterea mediului înconjurător:

Ce animale trăiesc pe lângă casa omului?

Care sunt cele mai îndrăgite de copii?

Elevii răspund la întrebări.

OC1OA1

IV. PREZENTAREA CONŢINUTULUI Prezintă planşele model realizate din hârtie albă şi

hârtie glasată. Explică termenul ,,colaj”- procedeu care

constă în lipirea unor materiale diverse pe suprafaţa

suportului.Analizează modelele îndrumând elevii să

observe că acestea înfăţişează animale cunoscute de ei.

Elevii privesc planşele cu atenţie şi reţin informaţiile.

Page 4: educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE OBIECTI-VE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR OA1 I. CAPTAREA ATENŢIEI

Ce alte lucrări aţi executat în cu aceeaşi tehnică?

V. DIRIJAREA ACTIVITĂŢII Organizează colectivul în 3 grupe. Fiecare grupă are

pe bancă toate materialele necesare realizării acestor

lucrări, ( planşă, coli albe, desenele pentru decupat,

hârtie glasată, lipici, foarfece, carioca)

Sarcina este îndeplinită de fiecare elev.

OC1OC2OM1OA3

VI. OBŢINEREA PERFORMANŢELOR Stabileşte sarcinile de lucru pe etape. Urmăreşte realizarea lor, face observaţii asupra modului în care lucrează elevii.

1. Colorarea fiecărei părţi fără depăşirea conturului.

2. Tăierea hărtiei pe contur.3. Asamblarea după model.4. Lipirea formelor obţinute.5. Aplicarea figurii pe carton

Activitatea se va desfăşura pe fond muzical cu cântece despre animale ;; Cutiuţa muzicală”

Fiecare grupă realizează sarcinile date, după etapele care vor fi scrise şi pe tablă, dar le au şi copii model.

OC2OA2

VII. FEEDBACKUL Îndeamnă elevii să facă comparaţie între planşa model şi cea realizată de ei.

Elevii compară lucrările şi retuşează/ completează lucrarea.

OC2OA3

VIII. EVALUARE Sugerează elevilor să compare lucrarea efectuată de ei cu ale celorlalti copii.Face aprecieri individuale şi colective în legătură cu participarea elevilor la lecţie.Evidenţiază importanţa muncii pe grupe şi în echipe.

Elevii îşi manifestă mulţumirea pentru reuşita activităţii.

IX. RETENŢIA Cere elevilor să-şi amintească etapele de lucru

Elevii răspund

X. TRANSFERUL Recomandă elevilor să reţină etapele parcurse pentru că vor mai realiza astfel de lucrări.

Reţin recomandările.

Page 5: educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE OBIECTI-VE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR OA1 I. CAPTAREA ATENŢIEI

ANEXA 1

IEPURE – INIMĂ

Page 6: educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE OBIECTI-VE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR OA1 I. CAPTAREA ATENŢIEI
Page 7: educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE OBIECTI-VE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR OA1 I. CAPTAREA ATENŢIEI

ANEXA 2

PISICĂ – INIMĂ

Page 8: educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE OBIECTI-VE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR OA1 I. CAPTAREA ATENŢIEI
Page 9: educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE OBIECTI-VE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR OA1 I. CAPTAREA ATENŢIEI
Page 10: educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE OBIECTI-VE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR OA1 I. CAPTAREA ATENŢIEI

ANEXA 3 CATEL – INIMA

Page 11: educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE OBIECTI-VE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR OA1 I. CAPTAREA ATENŢIEI
Page 12: educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE OBIECTI-VE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR OA1 I. CAPTAREA ATENŢIEI
Page 13: educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE OBIECTI-VE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR OA1 I. CAPTAREA ATENŢIEI
Page 14: educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE OBIECTI-VE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR OA1 I. CAPTAREA ATENŢIEI
Page 15: educatie.inmures.ro · Web viewSCENARIUL DIDACTIC EVENIMENTELE LECŢIEI/ CONŢINUTURI/ STRATEGIE OBIECTI-VE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR OA1 I. CAPTAREA ATENŢIEI