Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de...

106
ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012 Ministerul Mediului şi Pădurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacãu AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 25 din 07.08.2006 PROIECT 1. Actualizata in data: 29.10.2007 2. Revizia 1: Revizuita in ………………… Titularul activitatii: S.C. AEROSTAR S.A. BACAU Operatorul instalatiei: S.C. AEROSTAR S.A. BACAU Locatia activitatii: strada Condorilor, nr. 9, Municipiul Bacau , Judetul Bacau; Categoria de activitati conform Anexei 1 a OUG 152/2005 , aprobata prin legea 84/2006: 1. <<<2. - Productia si prelucrarea metalelor: - 2.6 - Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si din materiale plastice prin folosirea procedeelor electolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare depaseste 30 mc”.>>> 2. <<<1. Industrii energetice - 1.1. Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW;>>> Activitatea principala SC Aerostar SA : fabricare de aeronave şi nave spaţiale Activitati conexe :repararea şi întreţinere aeronave şi nave spaţiale Codul CAEN : - 2851- tratarea si acoperirea metalelor - 3530 - Producerea, transportul si distributia energiei termice si a apei calde - 3030 - fabricare de aeronave şi nave spaţiale - 3316 - repararea şi întreţinere aeronave şi nave spaţiale Cod EPRTR pentru activitati din Anexa 1 a OUG 152/2005 : AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266 Tel: 0234512750 Fax: 0234571056 e-mail: [email protected] Pagina 1 din 106

Transcript of Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de...

Page 1: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Ministerul Mediului şi PădurilorAgenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacãu

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIUNr. 25 din 07.08.2006

PROIECT1. Actualizata in data: 29.10.2007 2. Revizia 1: Revizuita in …………………

Titularul activitatii: S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

Operatorul instalatiei: S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

Locatia activitatii: strada Condorilor, nr. 9, Municipiul Bacau , Judetul Bacau;

Categoria de activitati conform Anexei 1 a OUG 152/2005 , aprobata prin legea 84/2006: 1. <<<2. - Productia si prelucrarea metalelor: - 2.6 - Instalatii pentru tratarea suprafetelor

metalice si din materiale plastice prin folosirea procedeelor electolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare depaseste 30 mc”.>>>

2. <<<1. Industrii energetice - 1.1. Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW;>>>

Activitatea principala SC Aerostar SA  : fabricare de aeronave şi nave spaţiale

Activitati conexe  :repararea şi întreţinere aeronave şi nave spaţiale

Codul CAEN  : - 2851- tratarea si acoperirea metalelor- 3530 - Producerea, transportul si distributia energiei termice si a apei calde- 3030 - fabricare de aeronave şi nave spaţiale- 3316 - repararea şi întreţinere aeronave şi nave spaţiale

Cod EPRTR pentru activitati din Anexa 1 a OUG 152/2005 : 1. 2.f. - Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si din materiale plastice prin folosirea

procedeelor electolitice sau chimice;2. 1.c. - Sectorul energetic - centrale termice si alte instalatii de ardere cu o putere termica

mai mare de 50 MW;

Emisa de : ARPM Bacau- Serviciul Reglementari

Data emiterii: 07.08.2006 Revizia 1: ……………….. Valabila pana la : 29.10.2017

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail: [email protected]

Pagina 1 din 73

Page 2: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Prezenta autorizatie inlocuieste autorizatia integrata de mediu nr. 25/07.08.2006 – actualizata in data de 29.10.2007;

CUPRINS

PREVEDERI GENERALE pag. 4

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII....................................... pag. 42. TEMEIUL LEGAL....................................................................................................... pag. 43. CATEGORIA DE ACTIVITATE.................................................................................. pag. 54. DOCUMENTATIA SOLICITARII…………………………………………………............ pag. 6

CONDITII DE FUNCTIONARE pag.7

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII.............................................................................. pag. 75.1. Tehnici de management si control……………………………………........... pag. 75.2. Evaluarea conformarii.................................................................................. pag. 85.3. Obligatii........................................................................................................ pag. 8

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE................................................................................. pag. 86.1. Materii prime................................................................................................ pag. 86.2. Materii auxiliare........................................................................................... pag. 96.3. Selectarea materiilor prime si auxiliare........................................................ pag. 116.4. Conditii de preluare, transport, manipulare, depozitare.............................. pag. 146.5. Substante periculoase, activitati cu precursori............................................ pag. 15

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE..................................................... pag. 177.1. Apa............................................................................................................. pag. 177.2. producerea si utilizarea energiei................................................................ pag. 21

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE PE AMPLASAMENT............................................................................................................. pag. 23

8.1. Activitatea desfasurata................................................................................ pag. 238.2. Descrierea activitatii................................................................................... pag. 258.3. Fluxurile tehnologice.................................................................................. pag. 268.4. inventarul iesirilor....................................................................................... pag. 278.5. Instalatii si dotari......................................................................................... pag. 28

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU....................................................................................................................... pag. 34

9.1. Aer............................................................................................................ pag. 349.2. Apa............................................................................................................. pag. 359.3. Sol................................................................................................................ pag. 379.4. Alte dotari..................................................................................................... pag. 38

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT........................................................................ pag. 39

10.1. Aer............................................................................................................ pag. 3910.2. Apa.......................................................................................................... pag. 4310.3. Sol............................................................................................................ pag. 4610.4. Zgomot si vibratii....................................................................................... pag. 47

11. GESTIUNEA DESEURILOR...................................................................................... pag. 4711.1. Deseuri produse, colectate, stocate temporar............................................ pag. 4711.2. Deseuri refolosite....................................................................................... pag. 5011.3. Deseuri comercializate.............................................................................. pag. 5011.4. Depozitarea definitiva a deseurilor.......................................................... pag. 5011.5. Obligatii...................................................................................................... Pag. 51

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI........................................... pag. 5213. MONITORIZAREA ACTIVITATII............................................................................... pag. 54

13.1. Monitorizarea intrarilor si a iesirilor din instalatie....................................... pag. 54

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 2 din 73

Page 3: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

13.2. Aer............................................................................................................. pag. 5413.3. Apa......................................................................................................... pag. 5613.4. Sol........................................................................................................... pag. 5713.5. Deseuri..................................................................................................... pag. 5713.6. Zgomot...................................................................................................... pag. 6013.7. Mirosuri..................................................................................................... pag. 6013.8. Observatii................................................................................................... pag. 60

14. RAPORTAREA LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA............................................................ pag. 61

14.1. Raportari periodicecatre autoritatea de mediu .......................................... pag.6214.2. Raportari singulare instiintari.………………………………………………… pag.6314.3. Modele de raportare .............………………………………………………… pag.6314.4. Evidente.... .... ......................………………………………………………… pag.64

15. OBLIGATIILE OPERATORULUI INSTALATIEI…………………………………… pag. 6415.1. Obligatii…………………………………………………………………......... pag. 6415.2. Planul de actiune………………………………………………….……........... pag. 66

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR………………………………………………………………………........... pag. 68

16.1. Lucrari si masuri specifice de protectia mediului....................................... pag. 6816.2. Conditii generale privind gestionarea deseurilor....................................... pag. 68

17. DISPOZITII FINALE.................................................................................................. pag. 6918. GLOSAR DE TERMENI............................................................................................. pag. 69ANEXA 1.......................................................................................................................... pag. 71

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 3 din 73

Page 4: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

PREVEDERI GENERALE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

1.1. Numele societatii comerciale: S.C. AEROSTAR S.A. BACAU1.2. Adresa sediului social: strada Condorilor, nr. 9, Municipiul Bacau , Judetul Bacau1.3. Telefon: 0234/575070 1.4. Fax: 0234/5722591.5. e-mail: [email protected]. Data înfiinţării societatii: 1953;

S.C. ”AEROSTAR” S.A. a fost înfiinţată prin H.G. nr. 242 din 29.03.1991 ca societate comercială cu capital de stat.

1.7. Număr de înmatriculare: J 04 / 1137 / 19911.8. Cod Fiscal : R 950 5311.9. Amplasarea activităţii: 1.9.1.Adresa: strada Condorilor, nr. 9, Municipiul Bacau , Judetul Bacau 1.9.2.Coordonatele geografice ale instalatiei: 46031’44” latitudine; 26054’49” longitudine;1.9.3.Vecinătăţile obiectivului :

- Nord: zona rezidentiala, de uz comercial si de recreere;- Sud: unitate militara de aviatie;- Est: zona industriala si rezidentiala;- Vest: aeroport si terenuri agricole;

1.9.4. Proprietarul terenului: - Amplasamentul obiectivului evaluat are terenuri in suprafata de cca. 47 ha .- Terenul de amplasament este proprietatea S.C. AEROSTAR conform Certificatului de

atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M03 nr. 0551 din 25.10.1993.

2. TEMEIUL LEGAL

2.1.Autorizatia integrata de mediu Nr. 25 din 07.08.2006- actualizata in 29.10.2007 se supune prezentei revizuiri ca urmare a: solicitarii operatorului, inregistrate la ARPM Bacau cu nr. 2906 din 13.09.2011, in urma revizuirii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor si ca urmare a includerii in autorizatia integrata a tuturor activitatilor de pe amplasament legate tehnic de activitatea IPPC ;2.2.Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau,o In baza prevederilor:

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr.84/2006;

- Ordinului 818/2003, modificat prin Ordinul 1158/2005;o Luand in considerare:

- analiza documentatiei depuse de operator, - verificarea amplasamentului, - informarea publicului si lipsa observatiilor acestuia,- punctul de vedere si propunerile autoritatilor locale, in cadrul sedintei C.A.T. Bacau din data

de 12.03.2012;emite Autorizatia integrata de mediu Nr. 25 din 07.08.2006 - actualizata in 29.10.2007 - rev 1/2012, in conditiile in care :

- activitatea se desfasura in conformitate cu legislatia nationala in vigoare privind protectia mediului, armonizata cu Directivele Europene in domeniu,

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 4 din 73

Page 5: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

- operatorul se angajeaza sa ia toate masurile pentru a utiliza instalatii, procedee si metode tehnologice care corespund stadiului actual al tehnicii (cele mai bune tehnici disponibile BAT), asigurand protectia mediului considerat in intregul sau.

2.3.Încălcarea prevederilor legislaţiei in baza careia se emite prezenta autorizatie atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz;2.4.Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz, conform art.17(3) din OUG 195/2005 precum şi la sancţionarea celor vinovaţi;

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

3.1.ACTIVITATI DESFASURATE PE AMPLASAMENT3.1.1. Activitati conform Anexei 1 a OUG 152/2005, aprobata prin legea 84/2006:

- 2. Productia si prelucrarea metalelor: - 2.6 - Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si din materiale plastice prin folosirea procedeelor electolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare depaseste 30 mc;

Cod CAEN (rev 2):- 2561- Tratarea si acoperirea metalelor

- 1. Industrii energetice - 1.1. Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW;

Cod CAEN (rev 2):- 3530 - Producerea, transportul si distributia energiei termice si a apei calde

3.1.2. Activitatea principala SC Aerostar SA :- fabricare de aeronave şi nave spaţiale ;

Cod CAEN (rev 2) :3030 ;

3.1.3. Activitati conexe SC Aerostar SA  :- repararea şi întreţinere aeronave şi nave spaţiale ;

Cod CAEN (rev 2) :3316 ;

3.2. OBIECTUL AUTORIZARII Pe amplasamentul din strada Condorilor, nr. 9, Municipiul Bacau , Judetul Bacau se autorizeaza o instalatie IPPC cu urmatoarele activitati:3.2.1. Activitati conform Anexei 1 a OUG 152/2005 : a. Tratarea suprafeţelor metalelor prin procedee chimice şi electrolitice la care volumul cuvelor de

tratare depăşeşte 30 mc – desfasurata in Divizia Tehnologica in sectia S 461 - Atelier electrodepunere - Formaţia procese speciale –acoperiri de suprafaţă.

Nota: Pe parcursul acestei autorizatii aceasta activitate se va numi Electrodepunere

Tabel 3.1.Capacitatea cuvelor liniilor de procesare la ElectrodepunereNr.Crt Denumire Linie Nr. Cuve Capacitate cuve

–mc/linie1 Anodizare 31 94,252 Cromar 18 33,83 Pasivizare-Lustruire-Mordansare 17 5,414 Cadmiere-Cuprare-Nicheare-

Zincare-Argintare 38 12,11

5 Brunare – Fosfatare 17 14,8Total 121 160

Nota:Sunt incluse băile de spălare, degresare, decapare si cuve in conservare;

Tabel 3.2.Capacitate maxima in functiune pentru principalele activitati din Electrodepunere

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 5 din 73

Page 6: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Nr. Crt. Numele procesului Descriere

Capacitate maximă în

funcţie –mp/an

1 Anodizarea aluminiului ( eloxare)

Depunerea unui strat de oxid de aluminiu –proces electrochimic 63 489

2 Fosfatare Depunerea unui strat de fosfat –proces chimic 6 5723 Pasivizare Oxidare controlată şi forţată –proces chimic 2 1424 Cromare Depunerea unui strat de crom –proces electrochimic 11 3555 Brunare Oxidare alcalină-proces chimic 14 2806 Cadmiere Depunerea unui strat de cadmiu –proces electrochimic 65 4387 Argintare Depunerea unui strat de argint-proces electrochimic 2 1108 Cuprare Depunerea unui strat de cupru –proces electrochimic 9 6159 Stanare Depunerea unui strat de staniu –proces electrochimic 20410 Zincare Depunerea unui strat de zinc-proces electrochimic 13 85511 Nichelare Depunerea unui strat de nichel –proces electrochimic 3 23612 Decapare Imersie în soluţii de acizi anorganici-proces chimic 33013 Degresare alcalină Imersie în soluţii soluţii alcaline-proces chimic 60014 Degresare în vapori Imersie în soluţii organice de triclor etilenă-proces chimic 300

Producţia activitatii de Electrodepunere, la capacitatea nominala, este aprox. 450 000 mp/an) de suprafaţă metalică acoperită.

b. Producerea energiei termice cu o instalatie de ardere cu o putere termica nominala totala mai mare de 50 MW, formata din instalaţii de ardere cu capacităţi de combustie individuale mai mici de 50 MW, (conform OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii – aprobata prin Legea nr. 84/2006 -, Anexa 1 paragraf 2 –“ în aceeaşi intalatie sau pe acelaşi amplasament mai multe activităţi prevăzute în aceeaşi subcategorie, se insumeaza capacitatile activităţilor componente”),precum şi instalaţiile anexe care le deservesc:

- 2 cazane CAF 6M, Pt = 2x24,84 MWt- 2 cazane CR 16; , Pt = 2x5,35 MWt

Putere termica instalata totala =60,39 MWt

3.2.2.Activitati direct legate tehnic de activitatile din Anexa 1 a OUG 152/2005 : producere de energie termică,apă caldă ,abur = 60,39 MWt vopsire, degresare piese=75 000 m2 acoperiţi prelucrări mecanice (cfm solicitărilor clienţilor)3.2.2.1. Divizia Strategică are ca obiect principal al activităţii:

- elaborarea de strategii şi politici globale de firmă;- întreţinera documentelor referitoare la acţionariat;- asigurarea de servicii pentru divizii în domeniile : management şi inginerie industrială,

marketing, dezvoltare, proprietate industrială şi cabinet tehnic, calitate, financiar-contabil, administrare software/hardware, resurse umane, juridic, protecţie industrială, protecţia mediului, protecţie civilă şi evidenţă militară, sănătate şi securitate ocupaţională, analize fizico- chimice şi control nedistructiv, activităţi metrologice,

- activităţi specifice de cantina-restaurant3.2.2.2. Divizia Logistica se ocupă cu aprovizionarea ritmică a societăţii cu necesarul de materii prime, materiale,combustibil precum şi cu vânzarea aeronavelor, produselor , a pieselor şi subansamblelor contractate.Totodată această divizie încheie contracte de vînzare-cumpărare pentru produse şi servicii, evaluează furnizorii cfm. procedurilor interne asigură interfaţa cu cei care sunt clienţii şi partenerii AEROSTAR .3.2.2.3. Divizia Sisteme are in structura Secţia Reparaţii si Modernizări Avioane si Motoare de Avioane Militare ce cuprinde :1. - Secţia întreţinere aeronave are ca obiect principal al activităţii:

- conversie şi mentenanţă avioane civile;- întreţinere aviaţie civilă ;

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 6 din 73

Page 7: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

2. - Atelierul reparaţii motoare de aviaţie are ca obiect principal al activităţii:- reparaţii organe, aparatura de combustibil, cutii agregate;- demontaj-montaj;- încercări pe banc ale motoarelor;

3.- Atelierul reparaţii şi modernizări avioane militare are ca obiect principal al activităţii:- reparaţii avionică;- vopsitorie;- reparaţii agregate-conducte-comenzi;- demontare şi finalizare produse;

4. - Laboratorul proiectare şi execuţie piese din cauciuc şi mase plastice are ca obiect principal al activităţii:

- obţinerea diverselor repere din cauciuc şi mase plastice5.- Programe IFF şi Comerciale : desfăşară activităţile :

- Proiectare şi constructie pentru programele şi produsele ce fac obiectul de activitate al centrului de gestiune;

- Proiectare şi realizarede produse microelectronică;- Proiectare software;- Execuţie şi montaj subansamble electronice;

3.2.2.4. Divizia Produse Aeronautice are în structură Centrul de Prelucrări Mecanice pentru Aviaţie cu secţiile:1.- Secţia Trenuri de Aterizare şi Agregate Hidropneumatice are ca obiect al activităţii :

- Fabricaţia de trenuri de aterizare şi agregate hidropneumatice de aviaţie;- Reparaţia de trenuri de aterizare şi agregate hidropneumatice de aviaţie;- Fabricaţia şi reparaţia diverselor produse ptr. parteneri interni şi externi;- Proiectarea constructivăşi tehnologică ptr.trenuri de aterizare şi agregate hidropneumatice

de aviaţie;2.- Secţia fabricaţie piese pentru aviaţie are ca obiect de activitate :

- Fabricaţia pieselor metalice pentru aviaţie prin operaţii de prelucrări mecanice .3. - Fabrica Construcţii Aeronautice are ca obiect al activitatii :

- Fabricaţia de avioane uşoare şi ultrauşoare- Reparaţia de avioane uşoare şi ultrauşoare- Fabricaţia de diverse produse,subansamble sau piese neavionice ; Aici se desfăşoară

activităţile :prelucrări mecanice, asamblări de produse şi subproduse asamblare avioane uşoare ,împînzire, asamblare aripă ,ampenaje şi fuselaje, tratamente termice, confecţionare cupole de avion, asamblare aparate bord şi instalaţii elecrtrice,sudură.

3.2.2.5. Divizia Produse Speciale are în structură MODULUL SDV-uri, produse speciale si Butelii ce cuprinde :1.- Programul SDV-uri- Fabricaţie de scule,dispozitive,verificatoare şi gabarite2.- Programul Produse Speciale-Fabricaţie de produse speciale militare3.- Programul Butelii –Fabricaţie buteliiunde se desfasoara activitatile: Prelucrări mecanice produse speciale şi sculerie, vopsitorie, sudură, producerea buteliilor 3.2.2.6. Divizia Tehnologică are în structură :1.Atelierul energetic desfăşoară activităţile : Producerea agenţilor termici in:

- Centrala termica I : 2 cazane CAF 6M, 2 cazane CR 16; Capacitate calorică totală : 7900 Nmc/h; Puterea termica nominala instalata pentru cele patru cazane Pt=60,39 Mwt

- Centrala termica II : deserveşte cantina societăţii aflată pe acelaşi amplasament. Pt=1,2 Mwt

- Alte surse de ardere ce utilizează drept combustibil gazul natural: diferite arzătoare necesare proceselor termice, cuptoare de uscare, cuptoare de încălzire piese forjate, cuptoare de recoacere butelii , becuri de laborator.

Producere aer comprimat Distribuţie apă potabilă şi industrială

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 7 din 73

Page 8: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Mentenanţă instalaţii şi construcţii2. Programul mentenanţă curentă maşini –unelte şi utilaje ce asigură reparaţii la maşinile şi utilajele din secţiile societăţii . 3. Secţia Inginerie Procese Speciale cuprinde : Atelier galvanizare- 461=acoperiri de suprafaţă (Electrodepunere) – vezi capacitati la cap. 3.2.1.

– a) Staţia de neutralizare- 462 Atelier Vopsitorie-463 are ca obiect al activităţii vopsirea pieselor de aviaţie de dimensiuni mici

în cabine ecologice închise, prevăzute cu sisteme de filtrare în pardoseală (circulaţia aerului făcîndu-se ,, per descensum’’) dar şi cu filtre de cărbune activ la emisie.

4. Secţia procese speciale –prelucrări la cald are in componenta :tratament, forjă, turnătorie .Aici doar sectorul tratament termic este în funcţie(forja şi turnătoria sunt în conservare din lipsa activităţii) Ca procese specifice tratamentelor termice şi termochimice se utilizează : nitrurarea, călirea în

ulei , tratare termică în băi de săruri topite în scopul îmbunătăţirii proprietăţilor fizice ale metalelor.

Masa părţii căzătoare a ciocanelor din secţia de forjă :150 kg forţă=1,47 Kj, 400 kg- forţă=3,92 Kj, 750 kg- forţă=7,35 Kj, 2000 kg- forţă=19,6 Kj; TOTAL =32,34 Kj <50 Kj

Turnătoria are capacitatea nominală :- aluminiu=15 t/lună = 0,088 tone/ora; - bronz:7,5 t/lună = 0,044 tone/ora; - fontă: 75 t/lună = 0,44 t/ora

3.2.3.Activitatea se desfasoara :- 8 ore/zi, 5 zile/săptămână ( 170 ore de funcţionare/ lună), 259 zile/an.

3.2.4. Conformarea instalatiei:a) Ca instalatie IPPC aflata sub incidenta Directivei 96/61/CE, instalatia este conforma si va

respecta Documentele de Referinta asupra Celor mai Bune Tehnici Disponibile pentru tratamentul de suprafaţă a metalelor şi materiale plastice, cod STM.

b) Pentru activitatea: <Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW> - operatorul respecta Valorile limita impuse prin autorizatia integrata ;

c) Sub Directiva 1999/13/CE-COV-solventi organici SC AEROSTAR SA intra cu activitatatile: - <<Acoperire de protecţie - orice activitate în care se aplica unul sau mai multe straturi de

protecţie pe: suprafeţele de metal şi de plastic, inclusiv suprafeţele aeronavelor, vapoarelor trenurilor şi ale altor asemenea mijloace de transport >> si activitatea<<Curăţarea suprafeţelor - orice activitate, cu excepţia curăţării chimice "uscate", în care se folosesc solvenţi organici pentru îndepărtarea murdăriei de pe suprafaţa unui material, inclusiv degresarea. O activitate de curăţare care constă în mai multe etape, înainte sau după orice altă activitate, este considerată o singură activitate de curăţare a suprafeţei. Această activitate se referă la curăţarea suprafeţelor produselor, dar nu include curăţarea echipamentului utilizat>> codificate cu nr. 2-2.2. respectiv 10. in HG 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, modificata si completata prin HG 1902/2004;Pentru activitatea 2.2.2. operatorul intocmeste anual :Planul de gestionare a solventilor organici si Schema de reducere a emisiilor COV ; Pentru anul 2011 instalatia este conforma;

Pentru activitatea 10. opertorul respecta VLE din autorizatia integrata.

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 8 din 73

Page 9: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII a) Initiala - Cerere pentru emiterea Autorizatiei Integrate de mediu ;- Formularul de solicitare al autorizatiei IPPC;- Formularul de solicitare al autorizatiei IPPC actualizat;- Raport de Amplasament;- Raport la Bilant de Mediu Nivel II;- Publicitate;- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 20/07.03.2007 de la AN APELE ROMANE – DIRECTIA

APELOR SIRET Bacau;- Abonament de utilizare a resurselor de apa nr. 5004/01.10.2005 de la AN APELE ROMANE –

DIRECTIA APELOR SIRET Bacau;- Contract de prestari servicii privind furnizarea apei potabile, preluarea, monitorizarea calitativa

si cantitativa, transportul si evacuarea apelor uzate la agenti economici nr. 139/02.2003 cu RAGC Bacau cu Act Aditional nr. 3/07.2006 ;

- Contract de vanzare-cumparare de energie electrica nr. 183/29.09.2005 cu SC ELCOMEX EN SRL Bucuresti;

- Autorizatie pentru detinerea, transportul si utilizarea de produse si substante toxice de catre persoanele juridice nr. 11724/09.2007 eliberata de INSPECTIA MUNCII – INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA Bacau;

- Evidenta de detinere produse si substante toxice aprobata si vizata de INSPECTORATUL JUDETEAN de POLITIE Bacau(nr.654/2003) ;

b) La revizia nr. 1 - Solicitarea operatorului de revizuire a autorizatiei integrate, inregistrata la ARPM Bacau cu nr.

2906 din 13.09.2011;- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu ;- Documentatie pentru autorizare IPPC – SC Aerostar SA Bacau ;- Raport de amplasament pentru obiectivul SC Aerostar SA ;- Raport de amplasament – vol. II –Anexe

- Anexa 1 : Plan de amplasament – Plan de incadrae in zona.- Anexa 2 : Plan de situatie ;- Anexa 3 : Detalii privind productia si conformarea cu documentele de referinta pentru cele

mai bune tehnici disponibile (BREF)- Anexa 4 : Date despre supravegherea calitatii apei si conformare ;- Anexa 5 : Detalii privind autorizarea evacuarii ;- Anexa 6 : Inventarul emisiilor (punctiforme si fugitive) si conformare ;- Anexa 7 : Detalii privind planificaraea/monitorizarea ;- Anexa 8 : Proceduri aplicate in situatii de poluare accidentala ;- Anexa 9 : Raport in caz de accident ;- Anexa 10 - Vol. III :

- Certificat de inregistrare ;- Certificat de atestare a dreptului de proprietate;- Extras de carte funciara;- Program de Mediu – 2012;- AnaIiza Sistemului de Management de Mediu pe 2011;- Contract furnizare gaze naturale;- Contract vânzare-cumpărare energie electrică;- Planul de prevenire şi combatere 2012 in cazul unei poluări accidentale a folosinţelor de

apa;

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 9 din 73

Page 10: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

- Contract CRAB SA Bacău nr.139/2011;- Abonament exploatare/utilizare resurse de apă nr.5004/2010;- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr.105/2009;- Lista Certificărilor/Autorizaţiilor deţinute de S.C."AEROSTAR"SA. Bacău;- Autorizaţie nr.3/19.03.2008 (Revizia 1/12.12.2008; Revizia 11/27.06.2011) privind

emisiile de gaze cu efect de sera;- Instrucţiuni de lucru privind Managementul substanţelor si preparatelor chimice

periculoase;- Prevenirea şi stingerea incendiilor;- Generarea şi gestionarea deşeurilor în 2011;- Buletine analiză sol, aer, apă, zgomot, nămol conform Program de monitorizare;- Structura Atelierului Acoperiri Suprafeţe prin Electrodepuneri;- Fluxuri tehnologice acoperiri;- Structura staţiei de neutralizare şi flux tehnologic

- Raport anual de mediu referitor la anul 2011 ;- Anexe la Raportul anual de mediu : Buletine de analize ;

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 10 din 73

Page 11: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

CONDITII DE FUNCTIONARE

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. TEHNICI DE MANAGEMENT SI CONTROL5.1.1. Operatorul instalatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un sistem eficient de management de mediu care sa respecte urmatoarele cerinte BAT:responsabilitati alocate; identificarea, evaluarea si managementul impactului semnificativ asupra mediului; conformarea cu cerintele legislative; stabilirea unei politici de mediu a obiectivelor si tintelor; programe de modernizari, de mediu pentru a implementa obiectivele si tintele; stabilirea controalelor operationale pentru a preveni si minimiza impactul semnificativ asupra mediului; programe de intretinere preventiva; planificarea in caz de urgenta si prevenirea accidentelor; monitorizarea si masurarea performantei; sisteme de monitorizare si control; instruire; comunicarea si raportarea incidentelor actuale si posibilelor non-conformari si reclamatii; auditarea; actiuni corective pentru a analiza avariile si pentru a preveni reaparitia lor; administrarea documentatiei si inregistrarilor;5.1.2. Instruire- Personalul care lucreaza in domeniul de activitate autorizat va fi calificat si instruit periodic,

corespunzator fiecarui loc de munca. Evidenta instruirilor trebuie tinuta in scris.5.1.3. Intretinere- Toate echipamentele si instalatiile sunt intretinute permanent in stare de functionare

corespunzatoare.- Anual se intocmeste si se aplica un plan de revizie si intretinere a instalatiilor si

echipamentelor.Operatorul asigura, in scris, evidenta reviziilor, interventiilor si reparatiilor efectuate in instalatii.

- Reviziile si reparatiile sunt efectuate de personal calificat corespunzator.5.1.4. Incidente- Se aplica o procedura scrisa de investigare, rezolvare, comunicare si raportare a incidentelor de

mediu ce pot apare in desfasurarea activitatii, de stabilire a masurilor necesare pentru reducerea impactului asupra mediului;

- Dupa orice incident se va face o analiza a situatiei si se vor stabili masuri de prevenire a unor situatii similare;

- Se mentine evidenta scrisa a incidentelor, avariilor, accidentelor aparute in desfasurarea activitatii si a masurilor luate in fiecare caz.

5.1.5. Reclamatii, sesizari- Operatorul instalatiei asigura pe amplasament un registru pentru evidenta oricarei reclamatii

sau sesizari din partea publicului, referitoare la poluarea mediului datorita activitatii desfasurate in instalatia autorizata;

- In registru se vor consemna:- data si ora reclamatiei, numele reclamantului,- detalii cu privire la natura reclamatiei,- investigatiile facute de titularul activitatii si modul de rezolvare/actiune, dupa caz.

5.1.6.Raportãri- Operatorul instalatiei, prin persoana împuternicita în probleme de protectia mediului, va

transmite autoritatii competente pentru protectia mediului raportarile solicitate, la datele stabilite prin prezenta autorizatie Capitolul 14.1

- Frecventa si scopul raportarilor se pot modifica de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului în functie de legislatia în vigoare.

5.1.7.Notificarea autoritãtilor- Operatorul instalatiei este obligat sa procedeze la notificarea tuturor aspectelor prevazute in

Capitolul 14.2. Raportari singulare, Instiintari.

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 11 din 73

Page 12: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

5.2. EVALUAREA CONFORMARII5.2.1.Conform declaratiei de politica in domeniul mediului, conducerea societatatii SC AEROSTAR SA BACAU promoveaza o politica de mediu axata pe protejarea mediului, angajandu-se ferm la prevenirea si combaterea poluarii .5.2.2. SC AEROSTAR SA BACAU are implementat sistemul integrat de menegement calitate -mediu ISO 9001+ ISO 14001, certificat DQS GmbH.

5.3. OBLIGATII5.3.1. Operatorul instalatiei trebuie sa se asigure ca o persoana desemnata cu atributii în domeniul protectiei mediului va fi în orice moment disponibila pe amplasament.5.3.2. Politica de mediu va fi implementată la SC AEROSTAR SA BACAU pe baza procedurilor de sistem si operaţionale stabilite şi va fi adusă la cunoştinţă întregului personal al unităţii prin informările prezentate în cadrul şedinţelor operative şi prin notele interne difuzate secţiilor şi sectoarelor de activitate. 5.3.3. Sistemul de management de mediu va fi supus unui proces de perfecţionare continuă în concordanţă cu seria de standarde ISO 9000 şi ISO 14001. În acest mod, în crearea fluxului informaţional al asigurării protecţiei mediului la SC AEROSTAR SA BACAU vor fi implicaţi toţi factorii de răspundere din societate. 5.3.4. Operatorul instalatiei va mentine Sistemul de management al mediului, pentru urmarirea si realizarea conditiilor din autorizatie.5.3.5. In termen de 2 luni de la revizuirea AIM, sarcinile care decurg din conditiile din autorizatie vor fi incluse in fisa postului fiecaruia dintre toti factorii responsabili.5.3.6. Operatorul instalatiei va planifica anual o analiza a calitatii factorilor de mediu ce va fi inclusa in Raportul Anual de Mediu

6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE

6.1.Operatorul instalatiei, în condiţiile prezentei autorizaţii, va folosi materiile prime si auxiliare descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici atat in ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare. 6.2. Cerintele BAT materii prime si materiale auxiliare:- Se va respecta procedura de calitate privind recepţia materiilor prime şi procedura privind

selecţia furnizorilor în cadrul sisemului certificat de calitate conform ISO 9001.- Serviciul specializat în achiziţii va avea ca obiect aprovizionarea ritmică cu materii prime şi

materiale pentru buna desfăşurare a proceselor de producţie.Acest serviciu va asigura recepţia, depozitarea temporară şi predarea către secţie a tuturor materialelor . Fişele de securitate vor însoţi SPCP (substanţele şi preparatele chimice periculoase)şi vor ajunge împreună cu produsul la secţiile utilizatoare de unde vor fi preluate de responsabilul compartimental de mediu pentru instruirea salariaţilor;

- Materialele necesare vor fi descărcate şi depozitate în magazii special amenajate şi ventilate, cu documentaţie ce atestă situatia de raft a chimicalelor utilizate.

- Toate produsele chimice folosite în instalaţie vor fi achiziţionate împreună cu fişele de securitate numai de la furnizori autorizaţi care emit documentele prevăzute de reglementările în vigoare.

- Anual se întocmeşte o listă cu substanţele şi preparatele chimice periculoase-SPCP-utilizate pe amplasament şi se vizează la Inspectoratul Teritorial de Munca.

- Procedura privind SPCP elaborată în cadrul SISTEMULUI MANAGERIAL DE MEDIU este revizuită sistematic în concordanţă cu ultimele reglementări de mediu (ex Regulamentul REACH ).Ea este pusă pe reţeaua INTRANET a societăţii (ca toate documentele SMQ şi SMM)şi este o sursă de informare pentru salariaţi .

- Există o procedură de asigurare a calităţii pentru recepţia materiilor prime din AEROSTAR care se revizuieşte sistematic.

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 12 din 73

Page 13: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

- Materiile prime utilizate sînt aduse doar de la firme autorizate în producerea sau distribuţia acestor produse şi care furnizează atît Fişa de siguranţă pentru transport cît şi Fişa de securitate ce oferă informaţii despre compoziţia chimică , detalii de manipulare, de utilizare ,de denocivizare.Ele sînt gestionate cfm fişei tehnologice şi fişelor de magazie.

6.3. SELECTAREA MATERIILOR PRIME SI A MATERIALELOR AUXILIARE 6.3.1. Materii prime si materiale auxiliare pentru electrodepunere si statia de neutralizare Tabel 6.1. Materii prime si materiale auxiliare cu substante chimice achizitionate pentru electrodepunere si statia de neutralizare

Nr. crt. Materia prima

ConsumSpecific

anual[kg]

Fraze de risc Mod de stocare/ Capacitate maxima de stocare

1. Acetona 120 11, 36, 66, 67 - Toate substantele şi preparatele chimice au fişe de securitate şi sunt depozitate temporar în magazia interoperationala a secţiei ce are capacităţi de stocare corespunzătoare, greutatea maxim admisă fiind înscrisă pe rafturi.

- Magazia interoperationala este prevăzută cu rafturi cu etichete pe care sunt înregistrate : numele materialului; data primirii şi a expirării materialului. Toate materialele depozitate aici sunt trecute în registre speciale (pentru cele cu grad ridicat de toxicitate - cianuri – şi cu fişe de magazie).

- Substanţele şi preparatele chimice periculoase sunt selectate conform pictogramelor ce indică pericolul fiecăruia şi sunt depozitate funcţie de compatibilităţile chimice, afişate în magazie.

- În general aprovizionarea este ritmică , evitându-se stocurile de produse.

- Preparatele expirate sunt predate ca deşeu periculos către Gestiunea Deşeuri a societăţii şi sunt preluate de firme abilitate.

2. Acid azotic 2500 8,353. Acid boric 3 --4. Acid clorhidrc 4440 34,375. Acid fosforic 75 346. Acid sulfuric 14000 35, 36/37, 38

7.

Alodine 1200

30

24, 25, 26, 32, 35, 36/37/38, 41, 42/43,45, 46, 48/23, 50,52/53, 62, 9

8. Anhidrida cromica 5700 49, 8, 25, 35, 43

9.Ankor 1141 si Ankor 1141/2

20009, 45, 46, 62, 26,24/25, 48/23, 35,42/43, 50/53

10. Argint metalic 0,255 --11. Azotat de sodiu 250 812. Azotit de sodiu 75 8, 25, 50

13. Bicromat de sodiu 7 8, 21, 25, 26,37/38, 41, 43, 45, 46

14. Borax (tetraborat de sodiu) 6 --15. Cadmiu metalic 55 26,4516. Cianura de sodiu 250 26/27/28, 3217. Cianura de cupru 60 38, 41, 4318. Clorura de sodiu 50 --19. Cupru metalic 40 --

20. Deoxidizer 16 990 49, 42/24/25,35, 43, 51/53

21. Deoxidizer 6 825 24/25, 26, 35, 42/43,45, 46, 48/23, 51/53, 62

22. Fluoborat de plumb 4 38, 40, 4123. Fosfat trisodic 40 --24. Fosfatol tip XIII 95 3625. Fostone 4901 IT 24026. Hidroxid de sodiu 11000 3527. Hipoclorit de sodiu 2300 31,3428. Indiu metalic 0,2 --

29. L2108 Nitroceluloza impregnare (emailita) 658 37, 38, 43, 52

30. Nichel metalic 40 40,4331. Oxid de cadmiu 30 36/38, 45, 48/25, 6332. Pirosulfit de sodiu 15000 22, 31, 4133. Sulfat de nichel 25 22, 40, 42/4334. Tricloretilena stabilizata 2400 40,52

35. Turco 4215 NC 300 22, 23/24/25,41, 43, 50, 53

36. Ulei MS 215 --37. Urotropina (Hexametilen 1 --

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 13 din 73

Page 14: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Nr. crt. Materia prima

ConsumSpecific

anual[kg]

Fraze de risc Mod de stocare/ Capacitate maxima de stocare

tetramina)38. Zinc metalic 41,6 15,1739. Sarma feroasa 100 --40. Sarma neferoasa ~1500-2000 --

6.3.2. Alte materii prime si auxiliare folosite in celelalte activitati Materii Prime :

- Materiale feroase:oţel,oţel special, oţel inox, fonta;- Materiale neferoase:aluminiu, cupru, alama;- Cauciucuri speciale şi mase plastice;- Solvenţi : metiletilcetona, degresanţi, decapant;- Produse de vopsire:vopsea, grund, lac, întăritor,email;- Solvenţi organici cu conţinut de COV utilizaţi: conform planului de gestionare a solvenţilor

organici, anexat la documentaţia tehnică, în anul 2011 cantitatea totală de solvenţi organici cu conţinut de COV utilizată a fost de 34489,27 kg.

Materiale auxiliare : Combustibili; Uleiuri minerale şi sintetice fara PCB; Lichide hidraulice; Unsori,emulsii; Etanşanţi; SPCP; Gaze lichefiate; Meteriale abrasive; Materiale foto; Lichide penetrante; Consumabile de birou

Mod depozitare - Materiile prime şi auxiliare sunt păstrate în ambalajele proprii (saci de polietilenă,recipienţi

metalici sau PVC) depozitate în spaţii special amenajate (magazii interoperaţionale ) dotate cu rafturi etichetate cu data primirii şi expirării materialului;

- Pentru combustibili există 7 rezervoare subterane. Zona acestora este îngrădită şi inscripţionată cu plăcuţe de avertizare,,pericol de foc’’

6.3.3. Substante si preparate chimice din laboratoarele chimiceTabel 6.2. Lista cu substanţe şi preparate chimice periculoase din laboratoarele chimice

Nr.Crt. PREPARAT SUBSTANTE

CONTINUTE

CANTITATE IN PREPARAT(%)

UTILIZARE(SCOP)

CONSUM ANUAL

ESTIMAT

1 Acetonă Acetonă 99 % Analize vopsele şi produse petroliere 60 l

2 Acid acetic Acid acetic 80 –96 % - -3 Acid acetic glacial Acid acetic glacial Min. 99,5% - -

4 Acid azotic Acid azotic 65 % Analize băi galvanice 10 l

5 Acid clorhidric Acid clorhidric 32 – 37 % Analize băi

galvanice 15 l

6 Acid fluorhidric Acid fluorhidric 48%Verificarea coroziunii intergranulare

2 l

7 Acid fluorosilicic Acid fluorosilicic 25%Verificare colmatare anodizare sulfurică

0,5 l

8 Acid fosforic Acid fosforic Min. 85 %

Analize băi galvanice + preparare sol.de curăţare pt. avioane tip BOEING

25 l

9 Acid fosforic Acid fosforic 85 % Analize ape 1 l

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 14 din 73

Page 15: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Nr.Crt. PREPARAT SUBSTANTE

CONTINUTE

CANTITATE IN PREPARAT(%)

UTILIZARE(SCOP)

CONSUM ANUAL

ESTIMAT

10 Acid oxalic Acid oxalic 99 – 99,8 % Analize băi galvanice 1 kg

11 Acidpercloric Acid percloric 60 % Analize oţeluri 1 kg

12 Acid sulfosalicilic Acid sulfosalicilic 30% Analize băi

galvanice 1 kg

13 Acid sulfuric Acid sulfuric Min. 96% Analize ape, băi galvanice 15 l

14 Acid violet Acid violet 34Verificare colmatare anodizare sulfurică

5g

15 Albastru de bromtimol

Albastru de bromtimol

Analize băi galvanice 10 g

16 Albastru de bromfenol

Albastru de bromfenol > 95%

Analize băi galvanice 100 g

17 Alcool etilic Alcool etilic 96 % vol.

Analize uleiuri şi produse petroliere, analize băi galvanice

40 l

18 Alcoolmetilic Alcool metilic 99– 99,5 % - -

19 Amoniac Amoniac 25 % Analize băi galvanice 15 l

20 Anhidridă cromica Trioxid de crom Min. 99 %Analize băi galvanice (îndepărtare strat)

0,5 kg

21 Apă oxigenată Apă oxigenată 30% Analize băi galvanice 5 l

22 Azotat de amoniu Azotat de amoniu Min. 98.5 % Analize băi

galvanice 1 kg

23 Azotat de argint Azotat de argint Min. 99,5% Analize băi galvanice 0,5 kg

24 Agar - agarMaterial de bază pentru medii de cultură

100 %-

1 kg

25 Bicromat de sodiu Bicromat de sodiu 96 % Analize băi galvanice 3 kg

26 Bicromat de potasiu Bicromat de potasiu 98 – 99,8 % Analize băi galvanice 1 kg

27 Bifluorură amoniu Bifluorură de amoniu Min. 95% Analize băi galvanice 1 kg

28 Carbonat acid de sodiu

Carbonat acid de sodiu Min. 99% Analize băi

galvanice 1 kg

29 Carbonat de sodiu anhidru Carbonat de sodiu 99,8 % Analize băi

galvanice 1 kg

30 Cianură de sodiu Cianură de sodiu 98 – 99 % Analize băi galvanice 50 g

31 Citrat de sodiu Citrat de sodiu Min 99 % Analize băi galvanice 1 kg

32 Clorură cuprică Clorură cuprică Min 99 % Sol. încercări mecanice 500 g

33 Clorhidrat detrietanolamina

Clorhidrat de trietanolamina >99% Analiză ape 250 g

34 Cloroform Cloroform Min. 95 % Analiză ape 5 l

35 Clorură de amoniu Clorură de amoniu Min. 99 % Analize băi galvanice 2 kg

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 15 din 73

Page 16: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Nr.Crt. PREPARAT SUBSTANTE

CONTINUTE

CANTITATE IN PREPARAT(%)

UTILIZARE(SCOP)

CONSUM ANUAL

ESTIMAT

36 Clorură de bariu Clorură de bariu Min. 95%Analize băi galvanice 2 kg

37 Clorură de calciu Clorură de calciu 98 % Analize ape 1 kg

38 Clorură de potasiu Clorură de potasiu 99,8 % Analize băi galvanice 1 kg

39 Clorură de sodiu Clorură de sodiu Min 99 % Analize băi galvanice 5 kg

40 Clorură de zirconiu Clorură de zirconiu 98% Analize ape 100 g

41 Cromat de potasiu Cromat de potasiu Min. 95% Analize băi galvanice 0,5 kg

42 Cristal violet (metil violet) Cristal violet 100%

Verificare colmatare anodizare sulfurică

25 g

43 EDTA EDTA (etilendiamino-tetraacetat de disodiu)

~ 100 %Analize băi galvanice, ape 2 kg

44 Eter de petrol 40-60°C Eter de petrol Min. 95 % Analize uleiuri şi

produse petroliere 80 l

45 Fenoftaleină Solutie fenoftaleină 1% in etanol 1% Analize băi

galvanice 2 l

46 Fericianură de potasiu

Fericianură de potasiu Min 99 % Determinarea

porozităţii cromării 0,250 kg

47 Ferocianură de potasiu

Ferocianură de potasiu Min. 99 % Analize băi

galvanice 1 kg

48 Fluorură de potasiu Fluorură de potasiu Min. 99 % Analize băi galvanice 1 kg

49 Feroină Feroină 1-2,5% Analize băi galvanice 0,2 l

50 Hidroxid de sodiu Hidroxid de sodiu Min 97 % Analize băi galvanice 5 kg

51 Iodură de potasiu Iodură de potasiu 99,5 % Analize băi galvanice 5 kg

52 Metilorange MetilorangeAnalize băi galvanice, analiză ape

10 g

53 Metiletilcetonă Metiletilcetonă 98 – 99 % Analiză vopsele 10 l

54 Oxalat de sodiu Oxalat de sodiu Min 99 % Analize băi galvanice 1 kg

55 Oxiclorura de zirconiu Oxiclorura de zirconiu - Analiză ape 100 g

56 Peroxid de sodiu Peroxid de sodiu > 93% Analize băi galvanice 200 g

57 Roşu de metil Roşu de metil >95%Analize băi galvanice, analiză ape

10 g

58 Roşu de alizarină Roşu de alizarină 100% Analiză ape 150 g

59 Solutie Tampon pH = 10

ApaHidroxid de sodiuClorura de potasiuAcid boric

99%

Calibrare pH-metru

0,5 l

60 Solutie Tampon pH = 2

ApaGlicinaClorura de sodiuAcid clorhidric

99%

Calibrare pH-metru

0,5 l

61 Sulfat de cupru Sulfat de cupru 99,8 % Atac acid 2 kg

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 16 din 73

Page 17: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Nr.Crt. PREPARAT SUBSTANTE

CONTINUTE

CANTITATE IN PREPARAT(%)

UTILIZARE(SCOP)

CONSUM ANUAL

ESTIMAT

62 Sulfat de sodiu anhidru Sulfat de sodiu 99 % Analize băi

galvanice 1 kg

63Sulfat dublu de amoniu si fier (sare Mohr)

Sulfat dublu de amoniu si fier (sare Mohr)

Min. 99%Analize băi galvanice 1 kg

64 Sulfat de nichel hexahidrat

Sulfat de nichel hexahidrat Min. 99,8 % Analize băi

galvanice 2 kg

65 Test de duritate totala a apei

Solutie apoasa de compuşi anorganici şi organici

Analiza apei demineralizate 4 truse/an

66 Test de duritate reziduala a apei Compuşi organici Analiza apei

demineralizate 4 truse/an

67Test pt. determinarea sulfiţilor (hidrogen sulfurat)

Solutie slaba de acid sulfuric 1 - < 5 %

Analiza apei1 trusă/an

68 Test pt. determinarea oxigenului Compuşi organici Sol.apoasa Analiza apei 1 trusă/an

69 Test pt. determinarea clorurilor Acid sulfuric 1 – 5 % Analiza apei

demineralizate 1 trusă/an

70 Test pt. determinarea cianurilor

Analiza apei 4 truse/an

71 Test pt. determinare cupru

Analiza apei 1 trusă/an

72 Test pt. determinare siliciu

Analiza apei demineralizate 4 truse/an

73 Test pt. determinare clor

Analiza apei 1 trusă/an

74 Test pt. determinarea cromului

Analiza apei 4 truse/an

75 Test pt. determinarea nitriţilor

Acid sulfanilicDihidroclorură de naftil-etilendiamină

50 %1 – 10 %

Analiza apei 1 trusă/an

76 Test pt. determinarea nitraţilor

Acid sulfanilicCadmiuSulfat de cupruZinc

20 – 25 %1 – 2,5 %0,25 – 1 %2,5 – 10 %

Analiza apei

1 trusă/an

77 Test pt. determinare fosfor

Analiza apei 1 trusă/an

78 Test pt. determinare zinc

Analiza apei 1 trusă/an

79 Test pt. determinare mangan

AmoniacClorura de hidroxilamoniuFormaldehida Metanol

Analiza apei

1 trusă/an

80 Test pt.determinare sulfaţi

Analiza apei 1 trusă/an

81 Tiocianat de amoniu Tiocianat de amoniu solutie apoasă 0,1 mol/l Analize bai

galvanice 3l

82 Tiosulfat de sodiu Tiosulfat de sodiu 98 % Analize băi galvanice 2 kg

83 Verde de bromcresol Verde de bromcresol - Analize băi galvanice 10 g

84 Violet de antrachinonă

Violet de antrachinonă

Verificare colmatare anodizare cromică

10 g

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 17 din 73

Page 18: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Nr.Crt. PREPARAT SUBSTANTE

CONTINUTE

CANTITATE IN PREPARAT(%)

UTILIZARE(SCOP)

CONSUM ANUAL

ESTIMAT

85 Acetona industriala Acetona 99% Spalare piese in procesle NDT 150 litri

86 Penetrant VP31A

Naphthenic light hydrotreated distllatePropellant (mixed isopropane & butane)

40-60% Punerea in evidenta a defectelor la procesul NDT-LP

100 litri

87 Emulgator E50

Aliphatic Petroleum Distillates

Propellant (mixed isopropane&butane)

75-95%

Diluarea excesului de penetrant de pe piese 120 litri

88 Developant D70

Isopropanol (2-propanol)Propellant (mixed isopropane & butane)

80-90%Evidenţierea defectelor la procesul NDT-LP 120 litri

89 Curatitor R503

Isopropanol (2-propanol)Propellant (mixed isopropane & butane)

99-100%Degresare de finitie piese procesate la NDT 200 litri

90 Penetrant FP 902/903

Ulei mineralAlkyl phenyl ethoxylateAlcool primar ethoxylat

50-100 %10-25 %10-25 %

Punerea in evidenta a defectelor la procesul NDT-LP

100 litri

91 Emulgator E58D Ethylene Glycol 60-80%Diluarea excesului de penetrant de pe piese

50 litri

92 Penetrant FP 93A(M) Naphthenic light hydrotreated distillate 40-60%

Punerea in evidenta a defectelor la procesul NDT-LP

100 litri

6.4. CONDITII DE PRELUARE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE.6.4.1. Titularul de activitate, în condiţiile prezentei autorizaţii, va folosi materiile prime descrise în documentaţie, conform cu cele mai bune practici atat in ce priveste cantitatile cat si modul de depozitare. 6.4.2.Materiile prime necesare proceselor de productie vor fi descarcate si depozitate in magazii special amenajate. 6.4.3.Toate materiile prime si materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate, transportate, manipulate si depozitate conform cu prevederile Normelor Specifice de Protectie a Muncii- corespunzatoare fiecarei activitati si in conformitate cu prevederile Normelor Generale de Protectie a Muncii ;6.4.4.Materiile prime si auxiliare se vor pastra in ambalajele proprii (saci polietilena, butoaie din tabla si PVC, recipienti din sticla, etc.) in spatii special amenajate (magazie interoperationala) care respecta legislatia in vigoare privind substantele si preparatele chimice toxice si periculoase. 6.4.5.Magazia interoperaţionala va fi prevazuta cu rafturi cu etichete pe care sunt inregistrate : numele materialului; data primirii si a expirarii materialului.Toate materialele depozitate aici sunt trecute in registre speciale (pentru cele cu grad ridicat de toxicitate - cianuri – si cu fise de magazie).6.4.6.Aprovizionarea si transportul produselor si substantelor toxice se efectueaza cu insotitor desemnat de conducerea unitatii, avand calificarea necesara(numit prin decizie), instruit asupra modului de transport, asupra proprietatilor nocive ale produselor si substantelor toxice respective, precum si asupra masurilor ce trebuie luate in caz de deteriorare a ambalajelor sau de raspandire a

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 18 din 73

Page 19: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

lor. Transportul se efectueaza cu mijloace de transport special amenajate, personalul fiind instruit din punct de vedere al protectiei muncii.6.4.7.Toate produsele chimice folosite vor fi achiziţionate împreună cu fişele de securitate numai de la furnizori autorizaţi care emit documentele prevăzute de reglementările în vigoare.

6.5. SUBSTANTE PERICULOASE, ACTIVITATI CU PRECURSORI6.5.1. Se va respecta legislatia specifica in vigoare pentru gestionarea substantelor si preparatelor chimice periculoase:- HG 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase;- HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a

preparatelor periculoase- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie

2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH),

6.5.2. Gestiunea substantelor toxice si periculoase pe amplasament are in vedere respectarea normelor in vigoare privind:- transportul cu mijloace adecvate, - depozitarea in conditii de siguranta, in functie de compatibilitati;- evidenta stricta a cantitatilor intrate si iesite din gestiune;- accesul, manipularea si utilizarea de catre persoane avizate.6.5.3. In cazul utilizarii precursorilor de droguri se va respecta legislatia in vigoare;6.5.4. La schimbarea gamei de produse finite, a combustibililor, a materiilor prime si auxiliare titularul are obligatia de a anunta autoritatea de mediu: ARPM Bacau;6.5.5. Sunt interzise orice deversari de substante chimice periculoase sau scurgeri în reateaua de canalizare a societatii sau contaminare a solului6.5.6.În laboratorul chimic pentru efectuarea unor analize chimice se utilizează substante toxice. Manipularea acestor materiale se va face de catre personalul instruit corespunzator si cu echipament de protectie adecvat, conform N.T.S.M. :

- Substantele toxice se vor depozita sub cheie, în dulapuri speciale, în ambalaje corespunzatoare, etichetate cu denumirea toxicului si cu semnul specific “pericol”, cu menţiunea “otrava”.

- Urmarirea consumurilor si intrarilor substanţelor toxice se va realiza printr-un “Registru pentru Evidenta miscarii produselor si substantelor toxice”.

6.5.7.Se va intocmi si respecta Planul de interventie rapida pentru prevenirea unui eventual accident si a urmarilor acestuia. 6.5.8.Se vor respecta prescriptiile din fisele tehnice de securitate ale substantelor periculoase utilizate.6.5.9. Incadrarea in prevederile HG nr.804/2007: Substante care se regasesc in Anexa 1la HG nr.804/2007 au pragurile de utilizare mult mai mari decât cantităţile utilizate în SC AEROSTAR SA.Operatorul nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu riscuri majore pentru care este obligatorie elaborarea Raportului de securitate.6.5.10. Conform HG 699/2003 -privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii - SC AEROSTAR SA. se incadreaza in Directiva 1999/13/CE-COV-solventi organici cu activitatile a) <<Acoperire de protecţie - orice activitate în care se aplica unul sau mai multe straturi de

protecţie pe: suprafeţele de metal şi de plastic, inclusiv suprafeţele aeronavelor, vapoarelor trenurilor şi ale altor asemenea mijloace de transport >> codificata cu nr. 2-2.2. in HG 699/2003.

In acest scop operatorul este obligat sa intocmeasca urmatoarele documente :- Planul de gestionare a solventilor organici; - Schema de reducere a emisiilor COV ;Tabel 6.3 Schema de reducere a emisiilor COV - 2011SECTIA PRODUS CANTITATE % COV kg COV % SS kg SS EE ET

200 vopsea 1350 45 607,5 55 742,5grund 630 50 315 50 315

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 19 din 73

Page 20: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

SECTIA PRODUS CANTITATE % COV kg COV % SS kg SS EE ETlac 180 46 82,8 54 97,2diluant 3100 100 3100 0 0decapant 3000 20 600 80 2400întaritor 190 25 47,5 75 142,5acetona 900 100 900 0 0

186 acetona 350 100 350 0 0

250 diluant 50 100 50 0 0MEK 150 100 100 0 0

320

vopsea 192 47,4 91 52,6 101grund 173 50 86,5 50 86,5solvent thinner

148 85 125,8 15 22,5

întaritor 32 64 20,48 36 11,52MEK 675 100 675 0 0

313diluant 9400 100 9400 0 0vopsea 19200 7 1344 93 17856decanol 150 98,7 148,05 1,3 1,95

231 MEK 1350 100 1350 0 0

460

vopsea 9937 37 3676,69 63 6260,31grund 1934 50 967 50 967solvent thinner

7043 85 5986,55 15 1056,45

email alexit 6732 20 1346,4 80 5385,6întaritor 8860 25 2215 75 6645MEK 904 100 904 0 0

Total 76630 34489,27 42091,03 31 096 34 325 EE – emisia efectiva = kg COV emis - kg COV predat spre eliminare= 34.489,27 kg – 3.393 =

31 096,27 kg ER– emisia de referinta =42 091,03 x 2,33 = 98 072,09 kg ET– emisia tinta = ERx(20+15)%=34 325,23 kg OBS: din EE se scade cantitatea de diluant(100%COV)predat ca deşeu în 2011. Cantitatea

predată spre eliminare:3393 kg Pentru conformare la HG 699/2003 : EE < ET . SC AEROSTAR SA este conforma pe directiva COV pentru anul 2011.b) <<Curăţarea suprafeţelor - orice activitate, cu excepţia curăţării chimice "uscate", în

care se folosesc solvenţi organici pentru îndepărtarea murdăriei de pe suprafaţa unui material, inclusiv degresarea. O activitate de curăţare care constă în mai multe etape, înainte sau după orice altă activitate, este considerată o singură activitate de curăţare a suprafeţei. Această activitate se referă la curăţarea suprafeţelor produselor, dar nu include curăţarea echipamentului utilizat>> codificata cu 10. in HG 699/2003 ;In acest scop conform art. 5 alin. (7) si (8) din HG 699/2003 operatorul instalatiei trebuie, sa înlocuiasca în cel mai scurt termen în procesele tehnologice, in masura in care este posibil, tricloretilena; Pana atunci se va respecta valoarea limita impusa sursei P1 din tabelul 10.1. de 2 mg/nmc

6.6 PRODUSE FINITE.6.6.1. Electrodepunere Tabel 6.4. Inventarul iesirilor

Numele procesului Numele produsului Depozitare Utilizarea produsului

Cantitatea de produs

Eloxare Piese eloxate Există o magazie specială pentru piesele finite, prevăzută cu rafturi şi etichete pentru

În aviaţie şi alte domenii

civile

În funcţie de comenziFosfatare Piese fosfatate

Pasivare Piese pasivate

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 20 din 73

Page 21: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Numele procesului Numele produsului Depozitare Utilizarea produsului

Cantitatea de produs

identificarea compartimentului de unde a venit produsul. Produsele sunt depozitate în ambalajele în care au sosit şi sunt însoţite de documentele specifice. Pentru produsele neconforme, secţia are un spaţiu de carantină special amenajat în acest scop şi documentele specifice acestei situaţii.

Cromare Piese cromateBrunare Piese brunateCadmiere Piese cadmiateArgintare Piese argintateCuprare Piese cuprateStanare Piese stanateZincare Piese zincateNichelare Piese nichelateDecapare Piese decapateDegresare triclor Piese degresate Degresare alcalină Piese degresate

6.6.2. Alte produse realizate in celelalte divizii - Reparaţii şi mentenanţă aviaţie militară şi civilă;- Reparaţii capitale la motoare turboreactoare;- Piese şi subansamble de aviaţie;- Piese de schimb motoare de aviaţie;- TURBOJET pentru stingere incendii;- Echipamente de radiocomunicaţii, radionavigaţie, radiolocaţie;- Echipamente hidraulice şi pneumatice de aviaţie ;- Avioane uşoare şi ultrauşoare;- Aerostructuri; - Recipienţi de gaze sub presiune;- Sisteme defensive terestre;

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE. 7.1. APA7.1.1. Alimentarea cu apa A. Alimentarea cu apa potabila A.1. Sursa :din reţeaua de apă potabilă a municipiului Bacău aflată în administrarea S.C CRAB SA, conform contractului de prestări servicii nr.139/2010.A.2. Volume şi debite de apă autorizate ( pentru intreaga societate): Qzimax = 1176mc = 20,42 l/s; Vmax anual = 305,8 mii mc;Qzimed = 1024 mc = 17,80 l/s; V med anual = 266,3 mii mc;Qzi min = 448 mc = 7,80 l/s; V min anual = 116,5 mii mc;Qorar max = 73,5 mc/h.A.3. lnstalatii de captare : Branşamentul la reţeaua oraşului este realizat din conductă OLZn - Ǿ 300 mm cu un debit de 70 l/s.A.4. instalaţii de tratare : - In cadrul S.C. AEROSTAR S.A. tratrea apei potabile se face in:a) staţia de dedurizare:- tip SD 120

- Capacitate proiectata: Q max = 34 m3/h apa dedurizata; Q min = 12 m3/h apa dedurizata- Duritate reziduala: 0 - 0,10D

b) staţia de demineralizare: este tip NOBEL model DAA/-50-EL asigurand apa demineralizata necesara proceselor electrochimice din Atelierul de electrodepuneri metalice si tratamente termice:

- Capacitate proiectata: 5 m3/h apa demineralizata.A.5. Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare : Conducta de aducţiune este din ţeava OLZn, Ǿ 300 mm cu un debit de 70 l/s. Apa potabila preluata din reţeaua de apa a municipiului Bacău este înmagazinată intr-un rezervor tampon, de unde este pompata pentru stocare in doua castele de apa Pomparea apei se realizează cu ajutorul staţie de pompare care are in dotare 5 electropompe;Rezervorul tampon este realizat din beton armat, semiingropat, stocare de = 200 mc.

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 21 din 73

Page 22: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Castelele de apa sunt realizate din beton armat, având următoarele caracteristici:- castel de apa V =1000 mc; H = 45 m;

- castel de apa V = 300 mc; H = 35 m ;A.6. Instalaţii de distribuţie : Din castelele de apa, apa potabila este distribuita gravitational la consumatori printr-o reţea de distribuţie inelara, realizata din ţeava OL si OLZn, cu diametre cuprinse intre 65- 200 mm. Lungimea reţelei de distribuţie apa potabila este de cca. 6600 m.

B. Alimentarea cu apă tehnologica B.1. Sursa : alimentarea cu apa tehnologica se face din sursa proprie alcatuita dintr-un front de captare format din 7 puturi forate la mica adancime si 2 izvoare de coasta, amplasate in albiaminora a raului Bistrita.B.2. Volume şi debite de apă autorizate ( pentru intreaga societate): Qzimax = 470,4mc = 8,2 l/s; Vmax anual = 122 mii mc;Qzimed = 361,6 mc = 6,3 l/s; V med anual = 94 mii mc;Qzi min = 238,4 mc = 4,1 l/s; V min anual = 62 mii mc;Qorar max = 29,4 mc/h.B.3. lnstalatii de captare :Apa captata din izvoarele de coasta se scurge gravitaţional prin doua conducte din OLZn, Dn 100 mm, pana la rezervorul tampon, V = 200 mc. Izvoarele de coastă au o protecţie sanitară, împrejmuită cu gard din sârmă. Apa captata din puţurile de mica adâncime, este pompata in rezervorul tampon de V=200 mc, prin doua conducte din OLZn, Dn 200 mm, in lungime de cca. 400 m.Puţurile sunt prevăzute cu cabine şi sunt echipate cu câte o electropompa fiecare. Caracteristicile tehnico constructive ale electropompelor sunt următoarele: Qp = mCA, Pi - 22 kw. Puţurile au o funcţionare alternativă.Rezervorul tampon este realizat din beton armat, îngropat, având o stocare de 200 mc.Din rezervorul tampon, apa industriala este pompata cu ajutorul staţiei de pompare prin conducta de aductiune pana la S.C. AEROSTAR S.A. in vederea inmagazinarii.Staţia de pompare este echipata cu 3 pompe tip LOTRU 100, fiecare.Conducta de aductiune, este realizata din OLZn, Dn 250.mm, in lungime de cca. 1500 m.B.4. instalaţii de tratare :Tratarea apei se face cu filtre schimbătoare de ioni, în 2 etape şi anume:a) Dedurizare - staţia de dedurizare are o capacitate de 30 mc/h; apa dedurizata este folosită în

instalaţia de climatizare şi în instalaţia de încălzire.b) Demineralizare - staţia de demineralizare are o capacitate de 2,5 mc; apa este folosită în

procesul tehnologic.B.5. Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare : In cadrul S.C. AEROSTAR S.A., apa industriala este inmagazinata in doua rezervoare cu V = 1000 mc, fiecare.Rezervoarele de stocare apa industriala sunt realizate din beton armat amplasate semiingropat. Rezervoarele sunt prevăzute cu cuva si camere de vane, realizate din beton armat, cu hidroizolatie bituminoasa.B.6. Instalaţii de distribuţie Din rezervoarele de stocare, apa industriala este distribuita printr-o retea realizata din OLZn, cu diametre nominale cuprinse intre 100-250 mm, in lungime de cca. 4741 m.C. Apă pentru stingerea incendiilor: Volum intangibil 1600 mc (rezervor de beton suprateran). Debit suplimentar pentru refacerea rezervei de incendiu 66,7 mc/h din sursa proprie proprie de la pct.B.1. Timpul de refacere a rezervei de incendiu 24 h.D. Modul de folosire a apei: D.1. Necesarul total de apă : Qzi max = 14043 mc = 243,8 l/s;Qzi med - 11209 mc = 194,6 l/s;Qzi min = 5230 mc - 90,80 l/s;Qorar max = 877,7 mc/h.D.2. Cerinţa totală de apă:

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 22 din 73

Page 23: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Qzi max = 1646,4 mc = 28,6 l/s; V max anual = 428 mii mcQzi med = 1385,6 mc = 24,1 l/s; V med anual = 360 mii mcQzi min = 686,4 mc = 11,9 l/s; V min anual = 189 mii mcQorar max = 103 mc/h. E. Consumul de apa Tabel 7.1. Consum apa 2011Sursa de alimentare cu

apă

Volum de apă total utilizat pe societateMii mc/an

Volum de apă utilizat în electrodepunere

Mii mc/an

Procent de apă reintrodus de la staţia

de neutralizareAPA INDUSTRIALA 66.52 24.5 0APA POTABILA 101.5

Tabel 7.2. Compararea cu limitele existente Sursa valorii limită Valoarea limită Performanţa companiei

An Lună An LunăBAT 30 000 mc 2 500 mc 24 596 mc 2049,6 mc

7.1.2. Evacuarea apelor uzate Apele uzate menajere şi tehnologice sunt evacuate în canalizarea orăşenească a RAGC Bacău;Tabelul 7.3.Categorii şi volume de ape evacuate

Categoria apei Receptori autorizaţi

Volum total evacuat (mc)Anual (mii

mc) ObsZilnic ( mc/zi) Q orar (mc/h)

maxim mediu maximMenajere + Tehnologice epurate

reţeaua de canalizare a mun. Bacău

1304 1105,6 81,5 339

Pluviale reţeaua de canalizare a mun. Bacău

1755,8 l/s

Secţia Electrodepunere posedă o reţea proprie de canalizare ce a fost complet înlocuită. Magistrala proprie a secţiei e alcătuită din şase tipuri de conducte ce leaga sectia de staţia de neutralizare, fiecare tip de conductă transportând un singur tip de apa uzata ce corespunde principalilor poluanţi din secţie:

- Ape concentrate cromice;- Ape concentrate cianurice;- Ape concentrate acid sau alcaline;- Ape diluate cromice;- Ape diluate cianurice;- Ape diluate acid sau alcaline.

Această magistrală conduce apele uzate din secţie către staţia de epurare chimica in bazinele de reacţie pentru depoluare.Din bazinele de reactie apele uzate trec in bazinul decantor, pentru separarea namolului cu continut de ioni de metale grele precipitati din apa uzata, apoi dupa o ultima verificare de laborator sunt evacuate in canalizarea societatii si apoi in canalizarea CRA Bacau SA.Apele uzate tehnologice rezultate de la Secţia Electrodepunere inainte de a fi evacuate in canalizarea societăţii sunt trecute printr-un separator de ulei dupa ce au fost neutralizate in statia de neutralizare.

Apele pluviale sunt colectate in reteaua de canalizare de pe amplasamentul societatii care este destinata pentru apele tehnologice care nu necesita epurare (ape conventional curate) si apoi sunt evacuate in reteaua de canalizare a CRA Bacau SA.

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 23 din 73

Page 24: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Pentru tratarea apelor uzate tehnologice societatea deţine pe amplasament: 7 separatoare de ulei şi o staţie de neutralizare;

7.1.3.Titularul autorizatiei este obligat:- Să exploateze construcţiile si Instalaţiile de captare, aductiune, folosire, epurare si evacuare a

apelor uzate, precum si dispozitivele de măsurare a debitelor si volumelor de apa in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare care face parte integranta din documentaţia pentru fundamentarea autorizaţiei de gospodarire a apelor;

- Să reactualizeze planul de prevenire si combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori apar modificări; să deţină mijloacele si materialele necesare in caz de poluări accidentale si să acţioneze in conformitate cu prevederile planului menţionat mai sus;

- Să solicite anual necesarul de apă brută pentru funcţionarea folosinţei de apă a S.C. Aerostar S.A. Bacău şi să încheie „abonamentul" în vederea utilizării resurselor de apă;

- Să intretină construcţiile si instalaţiile de captare, aductiune, folosire, epurare si evacuare a apelor uzate in condiţii tehnice corespunzătoare in scopul minimizării pierderilor de apă;

- Să determine prin măsurători datele tehnice privind serviciile de gospodărire a apelor efectuate (captarea, aductiunea, tratarea, evacuarea si epurarea apelor), să organizeze si să intretină evidenta acestora ;

- In caz de restrângere, de incetare provizorie sau definitivă a utilizării apei brute să solicite emitentului modificarea autorizaţiei de gospodărire a apelor;

- In cazul provocării unor poluări in receptori, prin depăşirea concentraţiilor indicatorilor de calitate autorizaţi, să anunţe imediat telefonic Sistemul de Gospodărire a Apepr Bacău, ,Administraţia Bazinală de Apă „Siret" , ARPM Bacau si GNM CJ Bacau;

- Se vor respecta toate prevederile AUTORIZAŢIE DE GOSPODĂRIREA APELOR Nr. 105/02.04.2009 Revizia Nr. 97/12.05.2011 - privind “Folosinta de apa a SC AEROSTAR SA BACAU” eliberata de A.N. “ Apele Române” Direcţia Apelor Siret;

7.1.4.Ape subteraneNu exista descarcari directe in apele subterane. 7.1.4.1. Surse potentiale de poluare: - depozitarea temporara a deseurilor in cazul neincadrarii in spatiile special amenajate;- reteaua de canalizare ape uzate, in cazul deteriorarii;- bazinele statiilor de tratare locale a apelor chimic impure, in cazul deteriorarii lor sau a

exploatarii necorespunzatoare;- activitatile de dezafectare instalatii si/sau demolare cladiri, in cazul nerespectarii conditiilor de

protectie a mediului;- activitatile de descarcare, depozitare si manipulare a substantelor chimice, in cazul

nerespectarii conditiilor specifice si/sau a deteriorarii rezervoarelor, cuvelor de retentie, conductelor, pompelor si altor echipamente;

- avarii, accidente in instalatiile tehnologice si auxiliare.7.1.4.2. Masuri de protectie - respectarea instructiunilor de lucru la fiecare loc de munca si instruirea corespunzatoare a

personalului;- desfasurarea in conditii optime a activitatii, pentru reducerea la minim a pierderilor tehnologice;- respectarea programului de revizii si reparatii a instalalatiilor, inclusiv a conductelor de transport

al substanlelor si materialelor;- program de inspectie si intretinere a traseelor, bazinelor de neutralizare, conductelor coform

proiect. - program de inspectie si intretinere periodica a retelelor de canalizare. - program de inspectie si intretinere periodica a bazinelor statiei de tratare chimică a apei.- respectarea procedurii de actiune in caz de poluare a solului si apei subterane;- valorificarea si/sau eliminarea ritmica a deseurilor generate cu respectarea stricta a legislatiei in

vigoare privind gestionarea deseurilor;- respectarea capacitatilor maxime de stocare a depozitelor, rezervoarelor, bazinelor,

recipientilor;

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 24 din 73

Page 25: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

7.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI7.2.1.Sursele de asigurare a energiei pe amplasament

- Energia termica :prin cele două centrale de pe amplasament (vezi cap. 8.2.1.6.)- Energia electrica prin bransament , la joasa tensiune, si racord la medie si inalta tensiune

conform Contractului nr. 1001662547/12.2011/1, incheiat cu E.ON. ENERGIE ROMANIA SA;

7.2.2. Conditii privind consumuri specifice de utilitati- Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea

energiei folosite si cresterea eficientei energetice.- Pentru respectarea recomandarilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei, se au in vedere:

- consumul lunar de energie electrică al instalaţiei, precum şi orice tip de combustibil care se utilizează.

- izolarea corespunzatoare a halelor pentru anotimpul rece; - functionarea corespunzatoare a sistemului de ventilatie a halelor; - curatarea periodica a sistemului de ventilatie, pentru evitarea infundarilor; - iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie.- Anual operatorul va intocmi un raport privind consumul de energie, identificarea si aplicarea

masurilor de utilizare eficienta a energiei.- În caz de înlocuire a echipamentelor, vor fi folosite cele cu cele mai avansate tehnologii şi cu

cea mai mare eficienţă energetică, ţinând cont de dimensionarea adecvată şi întreţinerea echipamentelor.

7.2.3. Consumul de energie- Consumul de energie electrică total pe intreg amplasamentul :7269 MWh/an.- Consumul de energie electrica a Sectiei de electrodepunere, pe anul 2011 a fost de 1.137

MWh, pentru o suprafata tratata si acoperita de 408.755 mp.- Consumul specific de energie: 278,65 kWh/m2

7.3. GAZE NATURALEAlimentarea cu gaze naturale se realizează prin racord la reţeaua de gaze conforrm contractului nr. 88/2011 incheiat cu OMV Petrom Gas SRL;- Consumul de energie termica total :16 888 Gcal/an, din care :

- 6354 Gcal -abur- 9531 Gcal-apa fierbinte- 1003 Gcal-încălzire

- Grad mediu anual de încărvcare pe utilaj :- CAZAN CAF 6M-18%- CAZAN CR16-36 %- CAZAN NTN-AR.400-25%

7.4. AER COMPRIMATNecesarul de aer comprimat se asigurã din statia de compresoare proprie cu o capacitate de 8 m3/min. Consum Aer comprimat 5058 Nmc /an

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT.

8.1. Activitatea de electrodepunere8.1.1. Descrierea instalatiilor Instalatiile in care se desfasoara procesele electrochimice se afla in Sectia de Electrodepunere. Pricipalele procesele electrochimice se desfasoara in cadrul a patru linii tehnologice principale :8.1.1.1.Linia de eloxare sulfurica, dura si cromica care are in componenta 31 bai cu o capacitate totala de 94,25 mc/linie, dotate cu instalatii : de incalzire cu abur , apa fierbinte , de racire cu apa

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 25 din 73

Page 26: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

industriala sau cu instalatii frigorifice , redresori (4 buc.), alimentare cu apa industriala sau apa demineralizata , instalatii individuale de ventilatie si doua instalatii de ridicare.8.1.1.2.Linia de cromare dura si superficiala are în componenta 18 bai cu o capacitate totala de 33,8 mc/linie, dotate cu instalatii: de incalzire cu abur, apa fierbinte, de racire cu apa industriala, redresori (11 buc.), alimentare cu apa industriala sau apa demineralizata , instalatii de ventilatie si o instalatie de ridicare.8.1.1.3.Linia de cadmiere, zincare, cuprare, nichelare are in componenta 38 bai cu o capacitate totala de 12,11 mc/linie, dotate cu instalatii: de incalzire cu energie electrica, abur, apa fierbinte, redresori (12 buc.) , alimentare cu apa industriala sau apa demineralizata , instalatii de ventilare si o instalatie de ridicare. 8.1.1.4.Linia de brunare – fosfatare are in componenta 17 bai cu o capacitate totala de 14,8 mc/linie, dotate cu instalatii : de incalzire cu energie electrica, abur, apa fierbinte, redresori (2 buc.), alimentare cu apa industriala sau apa demineralizata, instalatii de ventilatie si o instalatie de ridicare. 8.1.1.5.Pregatirea suprafetelor metalice prin degresare organica (operatie prin care se indeparteaza grasimile nesaponificabile), pentru toate liniile tehnologice, se face intr-o cuva metalica prevazuta cu sisteme de incalzire si ventilatie si acoperita cu capac de protectiepentru a impiedica iesire vaporilor de tricloretilena in spatiul de lucru.

8.1.2.Activitatea desfasurata - fluxurile tehnologicePrincipalul proces de producţie care are loc la instalaţie este acoperirea electrolitică a pieselor din fier (65%), cupru (15%), zamak (10%), staniu (5%) şi din oţel inoxidabil (5%). 8.1.2.1. Eloxare (Anodizare) Descrierea fluxului tehnologic: degresare în triclor, sablare, mascare prin anodizare cromică,

montare pe dispozitiv, degresare chimică alcalină, spălare apă caldă , spălare rece, decapare sulfocromică , spălare rece, decapare, anodizare dură, spălare rece, compactizare în apă fierbinte, colmatare în soluţie de dicromat, colorare, spălare rece, uscare, demontare de pe dispozitiv şi demascare.

Intrări materii prime : triclor etilenă stabilizată, electrocorindon, emailită L002/31 sau bandă adezivă, dispozitive din aluminiu, sodă caustică, fosfat trisodic, silicat de sodiu, acid sulfuric, anhidridă cromică, acid azotic, acid sulfuric, dicromat de sodiu, coloranţi tip, acetonă tehnică, acid fosforic, anhidridă cromică

Utilităţi : apă industrială caldă şi rece ,apă demineralizată, aer comprimat, energie electrică Rezultate :piese acoperite cu un strat de oxid de aluminiu Ieşiri : soluţii diluate de acid ,soluţii diluate alcaline, soluţii diluate cromice, deşeuri ambalaje,

deşeuri aluminiuTabel 8.1. Flux tehnologic Linie Anodizare Cromica, Sulfurica, Dura, Alodinare

Linie Anodizare Cromica, Sulfurica, Dura, AlodinareNr.Crt.

Codificarebaie Denumire baie VOLUM

[l]Substanta activa

principala1 E1 Degresare TAF 5000 Turco AluminClean F2 E2 Spalare apa calda 5000 -

3 E3 Spalare apa rece 5000 -

4 E4 Decapare 2500 Ac. azotic

5 E5 Spalare apa rece prin spreyere 5000 -

6 E6 Anodizare sulfurica 4700 Ac. sulfuric

7 E7 Spalare apa rece prin spreyere 5000 -

8 E8 Anodizare dura 1400 Ac. sulfuric

9 E10A Baie colorare 300 Sanodal Deep Black

10 E9A Indepartare strat eloxat 50 Ac Fosforic

11 E10 Baie colorare 200 Anilina rosie

12 E9 Baie colmatare apa fierbinte 300 -

13 El-Cuptor Cuptor uscare piese 5000 -

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 26 din 73

Page 27: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Linie Anodizare Cromica, Sulfurica, Dura, AlodinareNr.Crt.

Codificarebaie Denumire baie VOLUM

[l]Substanta activa

principala14 E12 Cuva in conservare 2500 -

15 E13 Anodizare Cromica 4000 Anhidrida cromica

16 E14 Spalare apa rece prin spreyere 2500 -

17 E15 Anodizare Cromica 3000 Anhidrida cromica

18 E17 Spalare apa rece prin spreyere 5000 -

19 E18 Spalare apa rece 2500 -

20 E19 Baie colmatare apa fierbinte 2500 -

21 E20 Baie colmatare bicromat K 2500 Bicromat de potasiu

22 Al01 Decapare acida Deoxidizer 4400 Deoxidizer 6/16

23 Al02 Spalare apa rece prin spreyere 5000 -

24 Al03 Baie alodinare 4000 Alodine 1200

25 Al04 Baie alodinare 200 Alodine 1200

26 Al05 Baie alodinare 500 Alodine 1200

27 Fr01 Baie degresare alcalina 4700 Hidroxid de sodiu

28 Fr02 Spalare apa calda in cascada 5000 -

29 Fr03 Decapare acida Deoxidizer 1500 Deoxidizer 6/16

30 Fr04 Baie tampon 2500 -

31 Fr05 Spalare apa rece 2500 -

TOTAL CAPACITATE BAI 94250

8.1.2.2. Brunarea Descriere flux tehnologic: degresare triclor, degresare alcalină, spălare caldă, spălare rece,

decapareacidă, oxidare chimică, spălare caldă, pasivizare, uleiere. Intrări materii prime : tricloretilenă, hidroxid de sodiu, carbonat de potasiu, fosfat trisodic, acid

clorhidric, azotat şi azotit de sodiu, anhidridă cromică, ulei mineral; Utilităţi :apă industrială caldă şi rece, energie termică; Rezultate : piese feroase oxidate chimic –brunate Ieşiri : soluţii diluate acide ,alcaline ,cromice, deşeuri ambalaje, ulei mineral uzat.

8.1.2.3. Fosfatare Descrierea fluxului tehnologic :degresare în triclor, sablare, mascare, montare pe dispozitiv

degresare alcalină, spălare caldă, spălare rece, decapare acidă, spălare rece, preîncălzire, fosfatarea-spălare rece, pasivizare, spălare rece, uscare, dehidrogenare, uleiere,hidrofobizare, uscare, demontare de pe dispozitiv şi demascare .

Intrări materii prime :tricloretilenă stabilizată, lac izolant ,dispozitive de lucru, hidroxid de sodiu, carbonat de sodiu, fosfat trisodic, acid clorhidric, fosfatol 13, azotat de nichel, anhidridă cromică, bicromat de potasiu, ulei mineral, benzină, acetonă.

Utlităţi :apă demineralizată, apă industrială, aer cald, energie electrică Rezultate :piese acoperite cu un strat de fosfat Ieşiri : soluţii diluate cromice, acide ,alcaline, deşeuri de ambalaj, ulei uzat, vapori încărcaţi cu

crom.Tabel 8.2. Flux tehnologic Linie Brunare-Fosfatare

Linie Brunare – Fosfatare

Nr.Crt.

Codificarebaie Denumire baie VOLUM

[l]Substanta activa

principala1 Br1 Degresare alcalina 750 Hidroxid de sodiu2 Br2 Spalare apa calda 750 -

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 27 din 73

Page 28: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Linie Brunare – Fosfatare

Nr.Crt.

Codificarebaie Denumire baie VOLUM

[l]Substanta activa

principala3 F3 Activare fosfatare 750 Fixodine

4 Br4 Decapare alcalina 700 Ac Clorhidric

5 Br5 Spalare apa rece 750 -

6 F6 Cuva in conservare 1200 -

7 F7 Fosfatare tip Z 1100 Fosfatol tip XIII

8 F8 Fosfatare tip M 850 Fostone 4901

9 Br9 Spalare apa rece 850 -

10 Br10 Pasivizare 900 Anhidrida cromica

11 Br11 Cuva in conservare 800 -

12 Br12 Cuva in conservare 800 -

13 Br13 Cuva in conservare 1000 -

14 Br14 Brunare 1000 Hidroxid de sodiu

15 Br15 Spalare apa calda 1000 Hidroxid de sodiu

16 Br16 Spalare apa calda 1000 Hidroxid de sodiu

17 Br17 Baie Uleiere 600 Ulei MS 20

TOTAL CAPACITATE BAI 14800

8.1.2.4. Pasivare Descrierea fluxului tehnologic :degresare în solvenţi organici, sablare umedă, montare pe

dispozitiv, degresare alcalină, spălare caldă, spălare rece, decapare uşoară, spălare rece, albire.

Intrări materii prime :tricloretilenă, electrorindon, dispozitive din inox, sodă caustică, fosfat trisodic, carbonat de sodiu, silicat de sodiu, acid azotic, acid fluorhidric.

Utilităţi : apă industrială rece şi caldă, energie electrică. Rezultate : piese oxidate controlat şi forţat Ieşiri : soluţii acide şi alcaline diluate, deşeuri ambalaj.

Tabel 8.3. Flux tehnologic Linie Pasivizare, Lustruire, MordansareLinie Pasivizare, Lustruire, Mordansare

Nr.Crt.

Codificarebaie Denumire baie VOLUM

[l]Substanta activa

principala1 Pa1 Degresare alcalina 400 Hidroxid de sodiu2 Pa2 Degresare alcalina 300 Turco 4215 NC

3 Pa3 Baie decapare 350 Ac. azotic

4 Pa4A Spalare apa rece 400 -

5 Pa6 Baie albire 200 Ac. azotic

6 Pa7 Spalare apa rece 300 -

7 PaB4 Baie Pasivizare 350 Anhidrida cromica

8 Pa9 Baie Pasivizare 300 Bicromat de sodiu

9 Pa10 Spalare apa rece 400 -

10 Pa11 Cuva in conservare 400 -

11 Pa12 Spalare apa rece 200 -

12 Pa14 Spalare apa rece 200 -

13 Pa15 Cromatare 450 Bicromat de sodiu

14 Pa16 Degresare alcalina 450 Hidroxid de sodiu

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 28 din 73

Page 29: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Linie Pasivizare, Lustruire, MordansareNr.Crt.

Codificarebaie Denumire baie VOLUM

[l]Substanta activa

principala15 Pa17 Lustruire electrochimica 260 Ac. fosforic

16 M1 Decapare (in conservare) 150 Bicromat de sodiu

17 M2 Mordansare (in conservare) 300 Bicromat de sodiu

TOTAL CAPACITATE BAI 5410

8.1.2.5. Cromarea Descrierea fluxului tehnologic : degresare triclor, mascare, montare pe dispozitiv, degresare

alcalină, spălare apă caldă, spălare apă rece, decapare anodică, cromare, spălare rece, spălare caldă, demontare şi demascare, dehidrogenare

Intrări materii prime :tricloretilenă, bandă adezivă din plumb, emailită, hidroxid de sodiu, carbonat de sodiu, anhidridă cromocă, acid sulfuric;

Rezultate :piese cromate Utilităţi : apă industrială rece şi caldă, apă demineralizată, aer comprimat, energie electrică. Ieşiri : soluţii diluate acide şi alcaline ,soluţii cromice, deşeuri ambalaj.

Tabel 8.4. Flux tehnologic Linie CromareLinie Cromare

Nr.Crt.

Codificarebaie Denumire baie VOLUM

[l]Substanta activa

principala1 Cr1 Degresare alcalina 2700 Hidroxid de sodiu

2 Cr2 Spalare apa calda 2000 -

3 Cr3 Spalare apa rece 2000 -

4 Cr4 Spalare apa rece prin spreyere 2000 -

5 Cr5 Decromare electrochimica 4000 Hidroxid de sodiu

6 Cr6 Spalare apa calda 2500 -

7 Cr9 Cromare 800 Anhidrida cromica

8 Cr18 Cromare 1200 Anhidrida cromica

9 CrB7 Cromare 2100 Ankor 1141

10 Cr10 Cromare 2700 Anhidrida cromica

11 CrB6 Cromare 2100 Ankor 1141

12 Cr12 Cromare 1200 Anhidrida cromica

13 Cr13 Spalare apa rece prin spreyere 1500 -

14 CrB5 Cromare 1400 Ankor 1141

15 CrB4 Spalare apa rece prin spreyere 1400 -

16 CrB3 Decapare acida 1400 Ac. Sulfuric

17 CrB2 Spalare apa rece prin spreyere 1400 -

18 CrB1 Decapare alcalina 1400 Turco 4215 NC

TOTAL CAPACITATE BAI 33800

8.1.2.6. Cadmierea Descriere flux tehnologic: degresare în triclor, mascare şi montare pe dispozitiv, degresare

alcalină, spălare caldă şi rece, decapare acidă, spălare rece, prenichelare, spălare rece, activare, cadmiere, spălare caldă, şi rece, albire, spălare rece, uscare, demascare, dehidrogenare, activare ,spălare rece, pasivizare, spălare rece, spălare caldă, uscare aer comprimat, demontare .

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 29 din 73

Page 30: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Intrări materii prime :tricloretilenă ,bandă adezivă ,emailită, hidroxid de sodiu, carbonat de sodiu, fosfat trisodic, silicat de sodiu, acid clorhidric, acid sulfuric, anhidridă cromică, clorură de nichel, cianură de sodiu, oxid de cadmiu;

Utilităţi :apă industrială caldă şi rece ,apă demineralizată , aer comprimat, energie electrică; Rezultate : piese cu depunere de cadmiu; Ieşiri : soluţii diluate acide, alcaline, cromice, cianurice, deşeuri ambalaje.8.1.2.7. Zincarea Descriere flux tehnologic : degresare triclor, sablare umedă, mascare şi montare pe dispozitiv,

degresare alcalină,spălare caldă şi rece, decapare acidă, spălare rece, prenichelare,spălare rece, zincare ,spălare caldă, şi rece, neutralizare, spălare rece, uscare, demascare, dehidrogenare.

Intrări materii prime : tricloretilenă, emailită, hidroxid de sodiu, carbonat de sodiu, fosfat trisodic, silicat de sodiu, acid clorhidric, acid sulfuric, clorură de nichel, anhidridă cromocă,oxid de zinc, cianură de sodiu, sulfură de sodium;

Utilităţi : apă industrială caldă şi rece, aer cald, apă demineralizată ,energie electrică Rezultate : piese acoperite cu un strat protector de zinc; Ieşiri :ape diluate cianurice, cromice acide, alcaline, deşeuri ambalaj.8.1.2.8. Cuprarea Descriere flux tehnologic : degresare triclor, mascare, sablare, montare pe dispozitiv, degresare

alcalină, spălare apă caldă şi rece, decapare acidă, spălare rece activare cianurică, cuprare cianurică, spălare rece, activare acidă, spălare rece, cuprare, spălare rece şi caldă, uscare, demontare şi demascare , dehidrogenare.

Intrări materii prime : tricloretilenă, fosfat trisodic, carbonat de sodiu, hidroxid de sodiu, silicat de sodiu, anhidridă cromică, acid sulfuric, clorură de nichel, cianură de cupru, cianură de sodiu, acid azotic, emailită, acid clorhidric, parafină , colofoniu;

Utilităţi : apă industrială rece şi caldă ,apă demineralizată ,energie termică; Rezultate : piese cu depuneri de cupru. Ieşiri : soluţii diluate acide ,alcaline, cromice, cianurice, deşeuri ambalaje.8.1.2.9. Nichelarea Descrierea fluxului tehnologic :degrsare triclor, sablare, mascare şi montare pe dispozitiv,

degresare alcalină, spălare caldă şi rece, decapare acidă, spălare rece, activare cianurică, cuprare, prenichelare, spălare rece, nichelare, spălare rece, demascare şi demontare;

Intrări materii prime : triclor etilenă, clorură de nichel, sulfat de nichel, acid boric, acid clorhidric, hidroxid de sodiu, fosfat trisodic, silicat de sodiu, acid sulfuric, emailită, carbonat de sodiu, acid azotic, cianură de sodiu, cianură de cupru;

Utilităţi : apă industrială caldă şi rece, energie electrică Rezultate : piese nichelate ; Ieşiri : soluţii diluate acide, alcaline , cianurice, deşeuri ambalaj.8.1.2.10. Stanarea Descriere flux tehnologic : degresare triclor, sablare, mascare şi montare pe dispozitiv,

degresare alcalină, spălare rece, decapare, spălare rece, stanare, spălare rece, spălare caldă, uscare, demontare şi demascare.

Intrări materii prime : tricloretilena, hidroxid de sodiu, silicat de sodiu, carbonat de sodiu, fosfat trisodic, acid azotic, acid sulfuric, clorură de nichel, acid clorhidric, stanat de sodiu, acetat de sodiu, perhidrol, glicerină, lac emailită

Utilităţi : apă industrială receşi caldă ,aer comprimat, energie electrică. Rezultate : piese acoperite cu un strat de staniu Ieşiri : soluţii acide, alcaline, cianurice,deşeuri ambalaje.8.1.2.11. Argintarea Descriere flux tehnologic: degresare triclor, mascare şi montare ăpe dispozitiv, degresare

alcalină, spălare rece , decapare chimică, spălare rece, prenichelare, spălare rece, neutralizare, preargintare, argintare, spălare şi uscare, dehidreogenare.

Intrări materii prime : tricloretilenă, hidreoxid de sodiu, carbonat de sodiu, fosfat trisodic,cianură de sodiu ,cianură de argint, acid sulfuric, acid azotic, bicromat de potasiu, clorură ferică, acid clorhidric, clorură de nichel, cianură de cuprucianură de potasiu, tiosulfat de amoniu, oxid de zinc ;

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 30 din 73

Page 31: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Utilităţi : apă industrială rece şi caldă ,apă demineralizată, aer comprimat, energie electrică. Rezultate : piese argintate; Ieşiri : soluţii diluate acide, alcaline ,cromice, cianurice, deşeuri ambalaje;

Tabel 8.5. Flux tehnologic Linie Cadmiere – Zincare – Cuprare – Nichelare- ArgintareLinie Cadmiere – Zincare – Cuprare – Nichelare - Argintare

Nr.Crt.

Codificarebaie Denumire baie VOLUM

[l]Substanta activa

principala1 Cd13 Spalare apa calda 400 -2 Cd37 Spalare apa rece 250 -

3 Cd41 Activare 200 Urme ac. sulfuric

4 Cd34 Indepartare cadmie 300 Azotat amoniu

5 Cd33 Clatire chimica 300 Anhidrida cromica

6 Cd29 Spalare apa rece 250 -

7 Cd30 Degresare electrochimica 170 Hidroxid de sodiu

8 Cd2 Spalare apa calda 200 -

9 Cd1 Degresare alcalina 600 Hidroxid de sodiu

10 Cd4 Decapare acida 250 Ac. clorhidric

11 Cd3 Spalare apa rece 250 -

12 Cd4A Decapare acida 250 Ac. clorhidric

13 Cd32 Prenichelare 150 Clorura de nichel

14 Cd5 Spalare apa rece 250 -

15 Cd6 Activare chimica 350 Cianura de Na

16 Cd7 Cadmiere 350 Cianura de Na

17 Cd8 Spalare apa rece 300 -

18 Cd9 Cadmiere 350 Cianura de Na

19 Cd14 Spalare apa rece 200 -

20 Cd15 Cadmiere 720 Cianura de Na

21 Cd16 Zincare 700 Cianura de Na

22 Cd17 Spalare apa rece 700 -

23 Cd18 Spalare apa rece 300 -

24 Cd19 Prenichelare 400 Clorura de nichel

25 Cd20 Nichelare 600 Clorura & sulfat de Ni

26 Cd21 Cuprare 450 Cianura de Na

27 Cd23 Spalare apa rece 400 -

28 Cd36 Neutralizare 200 Anhidrida cromica

29 Cd38 Spalare apa rece 400 -

30 Cd12 Albire 300 Anhidrida cromica

31 Cd27 Spalare apa rece 250 -

32 Cd10 Pasivizare 300 Bicromat de Na

33 Cd11 Spalare apa rece 250 -

34 Cd39 Neutralizare 300 Anhidrida cromica

35 Cd35 Spalare apa rece 250 -

36 Cd22 Activare 200 Ac. azotic

Argintare1 Preargintare 10 Cianura de K

2 Ag Argintare 10 Cianura de K

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 31 din 73

Page 32: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Linie Cadmiere – Zincare – Cuprare – Nichelare - ArgintareNr.Crt.

Codificarebaie Denumire baie VOLUM

[l]Substanta activa

principalaTOTAL CAPACITATE BAI 12110

8.1.2.12. Degresarea in vapori triclor Descriere flux tehnologic : este operaţie pregătitoare acoperirilor metalice şi se face prin imersia

pieselor în baia de triclor incălzită la temp. 87-90 C, ce degajă vapori ; operaţia se efectuiază cu capacul etanş al băii tras peste suprafaţa de lucru.

Intrări materii prime : triclor etilenă sau percloetilenă Utilităţi : energie electrică Rezultate : piese degresate Ieşiri : vaporii de triclor se recirculă;

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 32 din 73

Page 33: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

8.1.3. Comparatia cu BAT-urile

Nr. crt. BAT RECOMANDAT

BAT existent

Linia eloxare

BAT existentLinia

cromare

BAT existentDegresare

triclor

BAT existent

Linia brunare-fosfatare

BAT existent

Linia cadmiere-zincare-cuprare-nichelare

BAT existentMagazia

de Chimicale

BAT existentStaţia de Epurare

1. TEHNICI DE MANAGEMENT specifice SMM certificat cfm. ISO 1400-stabilirea politicii de mediu Da Da Da Da Da Da Da-planificare:proceduri şi instrucţiuni specifice Da Da Da Da Da Da Da-verificare şi acţiuni corective;analiza înregistrărilor;audit de mediu Da Da Da Da Da Da Da-analiza de management la vârf Da Da Da Da Da Da Da

2. IDENTIFICAREA RISCURILOR DE MEDIU la proiectarea unor noi capacităţi şi la extinderea celor existente Da Da Da Da Da Da Da

3. STABILIREA VALORILOR DE REFERINŢĂ pentru energie ,apă şi materii prime în scopul minimizării efectelor asupra mediului Da Da Da Da Da N/A Da

4. OPTIMIZAREA PROCESELOR pornind de la INPUT-uri şi OUTPUT-uri calculate teoretic Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu5. STOCAREA CHIMICALELOR

- în scopul de a evita generarea gazelor cianurice : separarea acizilor N/A N/A N/A N/A N/A Da N/A-în scopul de a evita producerea unor accidente, incendii datorate incompatibilităţii chimice a substanţelor de lucru: separarea subst.oxidante , inflamabile,corozive N/A N/A N/a N/A N/A Da Nu

- marcarea zonelor de depozitare N/A N/a N/A N/A N/A Da N/A-evitarea scurgerilor accidentale utilizând tăvi de retenţie N/A N/A N/A N/A N/aA *Da1 *Da2

6. PROTECŢIA PIESELOR ÎNAINTE ŞI DUPĂ TRATARE-scurtarea timpului de stocare spre a evita corodarea Da Da Da Da Da N/A N/A-evitarea umidităţii şi a vaporilor acizi printr-o bună ventilaţie Da Da Da Da Da N/A N/A-împachetarea cu materiale absorbante N/A Da Da Da Da N/A N/A

7. AGITAREA SOLUŢIILOR ELECTROLITICE în scopul uniformizării concentraţiei şi temperaturii utilizând agitare mecanică , hidraulică. Da Da Da Da Da N/A Da

8. MINIMIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ-utilizarea instalaţiilor ce compensează energia reactivă ,neproductivă , cu energie activă necesară proceselor electrochimice(baterii condensatoare) Da Da Da Da Da N/A N/A

-reducerea voltajului între conductor şi conector minimizând distanţa anod-catod. Da Da Da Da Da N/A N/A-instalarea redresoarelor de catod controlate electronic Da Da N/A N/A Da N/A N/A-utilizarea undelor modificate(pulsatorii, inversate)pentru a împiedica depunerea nedorită a metalelor *Nu3 *Nu3 *Nu3 *Nu3 *Nu3 N/A N/A

-creşterea conductivităţii electrice a soluţiei utilizând aditivi specifici Da Da Da Da Da N/A N/A

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail: [email protected]

Pagina 33 din 73

Page 34: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Nr. crt. BAT RECOMANDAT

BAT existent

Linia eloxare

BAT existentLinia

cromare

BAT existentDegresare

triclor

BAT existent

Linia brunare-fosfatare

BAT existent

Linia cadmiere-zincare-cuprare-nichelare

BAT existentMagazia

de Chimicale

BAT existentStaţia de Epurare

-reducerea pierderilor de căldură prin monitorizarea temperaturii băilor de electrodepunere şi controlul acestora Da Da Da Da Da N/A N/A

-prevenirea supra –răcirilor prin optimizarea compoziţiilor de lucru Da Da Da Da Da N/A Da-îndepărtarea excesului de energie prin evaporare când este necesară reducerea volumului soluţiei pentru menţinerea compoziţiei chimice Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu

9. MINIMIZAREA CONSUMULUI DE APĂ -monitorizarea punctelor de intrare a apei în proces şi înregistrarea informaţiilor Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu-recuperarea apelor de spălare şi introducerea din nou în proces Nu Nu Nu Nu Nu N/A N/A-utilizarea chimicalelor compatibile în activităţile secvenţiale Da Da Da Da Da N/A N/A-reducerea volumului soluţiilor aderente prin utilizarea eco sistemelor de clătire sau a unui sistem de pre- clătire N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

-reducerea vâscozităţii soluţiilor prin monitozarea concentraţiilor şi corectarea lor Da Da Da Da Da N/A Da10. RECUPERAREA MATERIALELOR şi MANAGEMENTUL PIERDERILOR

-monitorizarea concentraţiei soluţiilor şi optimizarea consumului Da Da Da Da Da N/A Da-prevenirea pierderilor de metal sau nemetal utilizând diverse tehnici: schimbătoare de ioni,membrane tehnice,evaporatoare Nu Nu Nu Nu Nu N/A Nu

-raportarea şi înregistrarea concentraţiei din băi( buletine de analiză chimică) şi corecţia ulterioară a electrolitului Da Da Da Da Da N/A N/A

-recuperarea materialului din anozi Nu Nu Nu Nu Nu N/A N/A-utilizarea proc. electrochimiei în scopul eficientizării proceselor de anod şi catod Da Da Da Da Da N/A N/A

11. MANAGEMENTUL APEI UZATE-existenţa unui sistem adecvat de tratare a apei uzate Da Da Da Da Da Da Da-testarea sistemului existent de tratare a apei când se introduc substanţe noi în procesele de electrodepunere N/A N/A N/A N/A N/A N/A Da

-identificarea, separarea şi tratarea individualizată a apelor deversate Da Da Da Da Da N/A Da-separarea şi tratarea separată a apelor ce conţin cadmiu N/A N/A N/A N/A N N/A Nu-monitorizarea cantitativa şi calitativă a apelor uzate după tratare Da Da Da Da Daa N/A D

12. MANAGEMENTUL EMISIILOR ÎN AER-minimizarea concentraţiilor din aerul din amonte utilizând soluţii tehnice de extragere a poluanţilor(ventilaţie)-sanatatea şi securitatea locului de muncă Da Da Da Da Da Da Da

-minimizarea concentraţiei soluţiilor de acid azotic(Nox),acid clorhidric,acid sulfuric(Sox) utilizând scrubere alcaline

Nu Nu Nu Nu Nu N/A Nu

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 34 din 73

Page 35: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Nr. crt. BAT RECOMANDAT

BAT existent

Linia eloxare

BAT existentLinia

cromare

BAT existentDegresare

triclor

BAT existent

Linia brunare-fosfatare

BAT existent

Linia cadmiere-zincare-cuprare-nichelare

BAT existentMagazia

de Chimicale

BAT existentStaţia de Epurare

- minimizarea concentraţiei soluţiilor cianurice utilizând non-agitarea şi temperaturi mici de proces N/A N/A N/A N/A Da N/A Nu

- minimizarea concentraţiei soluţiilor ce conţin zinc,cupru, nichel utilizând scrubere cu apă *N/A3 *N/A3 *N/A3 *N/A3 *N/A3 N/A N/A- minimizarea concentraţiei soluţiilor ce conţin crom 6+ prin reducere la crom 3+ şi scrubere de adsorbţie N/A N/A N/A N/A N/A N/A Da

13. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR PERICULOASE. SOL. APĂ SUBTERANĂ-identificarea acestor deşeuri şi stabilirea compoziţiei chimice Da Da Da Daa Da Da Da-îndepărtarea deşeurilor cu firme abilitate Da Da Da Da Da Da Da-evitarea contaminării solului printr-o monitorizare care să actualizeze informaţii le Da Da Da Da Da Da Da-acţionare imediată cfm Planului privind prevenirea poluările accidentale Da Da Da Da Da Da Da

14. TRATAREA CHIMICĂ a soluţiilor uzate utilizând LANCY PROCES-oxidarea cianurilor cu soluţii caustice clorinate N/A N/A N/A N/A N/A N/A Da-reducerea cromului 6+ utilizând soluţii de bisulfit de sodiu N/A N/A N/A N/A N/A N/A Da

Note: *1. Nu tavi de retentie ci bazine de retentie. * 2. Traseu ce se varsa in bazin de tratare din statie. *3. Clietii nu permit abaterea de la tehnologiile impuse. N/A-neaplicabil

Pentru respectarea recomandarilor BAT operatorul trebuie sa aiba in vedere pentru efienticizarea activitatii si urmatoarele tehnici considerate BAT :- minimizarea consumului de energie electrică prin îndepărtarea excesului de energie prin evaporare când este necesară reducerea

volumului soluţiei pentru menţinerea compoziţiei chimice;- minimizarea consumului de apă prin monitorizarea punctelor de intrare a apei în proces şi înregistrarea informaţiilor si prin recuperarea

apelor de spălare şi introducerea din nou în proces;- recuperarea materialelor si managementul pierderilor prin prevenirea pierderilor de metal sau nemetal utilizând diverse tehnici:

schimbătoare de ioni,membrane tehnice,evaporatoare si prin recuperarea materialului din anozi;- managementul emisiilor în aer prin minimizarea concentraţiei soluţiilor de acid azotic(Nox), acid clorhidric, acid sulfuric(Sox) utilizând

scrubere alcaline;

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 35 din 73

Page 36: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

8.2. ALTE ACTIVITATI DESFASURATE PE AMPLASAMENT Activitatea se desfăşoară pe divizii şi secţii . Diviziile din SC Aerostar SA sunt :

1.Diviza Strategică2.Divizia Logistica3.Divizia Sisteme4.Divizia Produse Speciale5.Divizia Tehnologică6.Divizia Produse Aeronautice..

8.2.1.Activitatea desfasurata - fluxurile tehnologice8.2.1.1. Divizia Strategică are în structură:- Direcţia financiar- contabilă;- Direcţia management –dezvoltare;- Protecţie şi infrastructură;- Serviciul cercetare-dezvoltare pentru aviaţie;- Direcţia calitate; Activitatea acestei divizii constă în:

- prelucrarea datelor- activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management- activităţi de proiectare- activităţi de testări şi analize - activităţi de cantină - Alte obiecte de activitate ale acestei divizii sînt :

- elaborarea de strategii şi politici globale de firmă- întreţinera documentelor referitoare la acţionariat- asigurarea de servicii pentru divizii în domeniile : management şi inginerie industrială,

marketing, dezvoltare, proprietate industrială şi cabinet tehnic, calitate, financiar-contabil, administrare software/hardware, resurse umane, juridic, protecţie industrială, protecţia mediului, protecţie civilă şi evidenţă militară, sănătate şi securitate ocupaţionala, analize fizico- chimice şi control nedistructiv, activităţi metrologice;

Birou Metrologie desfăşoară activităţile :- Verificări metrologice;- Reparaţii metrologice;- Autorizări metrologice.Dotari: clãdire metrologie; Laboratoare metrologie; EMM-uri (elaloane si EMM de lucru); bancuri de lucru; instalatie de iluminat si încãlzire; instalatii aer conditionat;

Laboratoare de încercări fizico- mecanice , chimice , control nedistructiv desfăşoară activităţile :- Analize chimice de laborator;- Încercări fizico –mecanice;- Control nedistructiv al pieselor: radiaţii penetrante, examinare cu particule magnetice,

examinare cu lichide penetrante, examinare cu ultrasunete,examinare cu curenţi turbionari;- Alte servicii;Dotari: - laboratoare de lucru ; mese faiantate; pulturi; magazie de reactivi; instalatie de analizã spectralã; densimetre,termometre,si alte EMM specifice; aparat de tractiune ZWIK; ciocan de rezilientã; durimetru ZWIK; balante de laborator; masinã de tractiune EUS-20; spectrofotometru; polizor; instalatii filtrare apa; instalatii/ utilaje; instalatii de ventilatie si nise ; instalatii de iluminat si încãlzire;

Cantina societăţii desfăşoară activităţile: - prepararea hranei calde pentru salariaţi;- activităţi conexe ca restaurant –cantina;

8.2.1.2. Divizia Logistica se ocupă cu aprovizionarea ritmică a societăţii cu necesarul de materii prime, materiale,combustibil precum şi cu vânzarea aeronavelor, produselor , a pieselor şi subansamblelor contractate.Totodată această divizie încheie contracte de vînzare-cumpărare

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail: [email protected]

Pagina 36 din 73

Page 37: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

pentru produse şi servicii, evaluează furnizorii cfm. procedurilor interne asigură interfaţa cu cei care sunt clienţii şi partenerii AEROSTAR .Divizia Logistică are în structură:

- logistica comercială- biroul Vânzări- serviciul cumpărări - inspecţia calităţii –recepţia

8.2.1.3. Divizia Sisteme are în structură:1. Secţia întreţinere aeronave are ca obiect principal al activităţii: conversie şi mentenanţă avioane civile întreţinere aviaţie civilă

Dotari : hangar ; birouri; magazii; banc de verificat aggregate; AMC-uri; strunguri ; maşini de găurit; freze; polizoare; maşini de cusut; mese de lucru; instalaţii de vopsire ; instalaţii de ventilaţie; instalaţii de iluminat şi încălzire; pista betonată de încercări în zbor pentru aeronave; calculatoare; spaţiu de depozitare; platformă betonată ptr .staţionarea autospecialelor; scuturi deviatoare de jet; autospeciale ptr .stingerea incendiilor şi salvare;

Nota: la nivelul acestei secţii este in curs de finalizare un nou hangar care cuprinde; Instalatii termice

- Centrala termica proprie CT3 : - 2 cazane apa calda 90/70°C ;- 2 arzatore de gaz ;- 2 cazane BUTEROS cu 89mc/h ; P=1,5 MWt

- centrale de ventilatie introducere aer cald si aspiratie;- tubulatura introducere aer cald si aspiratie;- instalatie gaz metan (retea exterioara, post reglare, masura);- amenajare incinta pentru amplasarea centralei.

aer tehnologic : - doua compresoare cu debit 3,7m³/min/compresor; fitinguri racord compresoare; rezervor aer comprimat 3m³; fitinguri si purjor automat rezervor aer; uscator aer comprimat; microfiltru retea; retea aer comprimat;

instalatie PSI; vopsitorie flotanta. 2. Atelierul reparaţii motoare de aviaţie are ca obiect principal al activităţii reparaţii organe, aparatura de combustibil, cutii agregate demontaj-montaj încercări pe banc ale motoarelor

Dotari : -spaţii hală; birouri; magazii; banc de verificat pompe şi motoare; AMC-uri; strunguri; maşini de găurit; freze ; polizoare; mese de lucru ; instalaţie de vopsire; instalaţie de ventilaţie; instalaţie de iluminat şi încălzire

3. Atelierul reparaţii şi modernizări avioane militare are ca obiect principal al activităţii reparaţii avionică vopsitorie reparaţii agregate-conducte-comenzi demontare şi finalizare produse

Dotari : -Spaţiu hală; birouri; magazii; strunguri; maşini de frezat; maşini de găurit; maşini de filetat; polizoare; etuvă electrică; instalatie vopsitorie;

4. Laboratorul proiectare şi execuţie piese din cauciuc şi mase plastice are ca obiect principal al activităţii: obţinerea diverselor repere din cauciuc şi mase plastice

Dotari : -spaţiu hală; spaţiu magazine; birouri; prese de vulcanizat cauciuc; dozator ptr. execuţia chederelor; valţ ptr.omogenizare şi completare amestecuri de cauciuc; malaxor ptr. obţinerea soluţiilor de cauciuc; presă de injectat bachelită; instalaţii de ventilaţie; instalaţii de iluminare şi încălzire

5. Programe IFF şi Comerciale desfăşară activităţile : Proiectare şi constructie pentru programele şi produsele ce fac obiectul de activitate al centrului

de gestiune Proiectare şi realizarede produse microelectronică.

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 37 din 73

Page 38: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Proiectare software Execuţie şi montaj subansamble electronice

Dotari : -birouri; calculatoare; grupuri sociale; spaţii de depozitare; secţie execuţie piese electronice; laborator chimic cablaje ,etichete foto; laborator microelectronică; instalaţii de reproducere foto; instalaţii de iluminat şi încălzire; instalaţii de ventilaţie;

8.2.1.4 .Divizia Produse Aeronautice are în structură :a. CENTRUL DE PRELUCRĂRI MECANICE PENTRU AVIAŢIE1. Secţia Trenuri de Aterizare şi Agregate Hidropneumatice are ca obiect al activităţii : Fabricaţia de trenuri de aterizare şi agregate hidropneumatice de aviaţie Reparaţia de trenuri de aterizare şi agregate hidropneumatice de aviaţie Fabricaţia şi reparaţia diverselor produse ptr. parteneri interni şi externi Proiectarea constructivăşi tehnologică ptr.trenuri de aterizare şi agregate hidropneumatice de

aviaţieDotari : - spaţiu hală; spaţiu depozitare; birouri; prese hidraulice; maşini de găurit; maşini de rectificat; maşini de sudat; strunguri; maşini de frezat; banc de încercări ; instalaţie de rilsanare; instalaţii de iluminat şi încălzire; instalaţii de ventilaţie; Strunguri comanda numerica; masini de frezat comanda numerica ; masina de rulat filete ; masini de masurat 3d ; masini de ascutit scule

2. Secţia fabricaţie piese pentru aviaţie are ca obiect de activitate Fabricaţia pieselor metalice pentru aviaţie prin operaţii de prelucrări mecanice .

Dotari : hală prelucrări mecanice cu strunguri; maşini de frezat; maşini de rectificat ; maşini de găurit; maşini de alezat;

b. FABRICA CONSTRUCŢII AERONAUTICE1. Sectia Construcţii de Avioane are următorul obiect de activitate : Fabricaţia de avioane uşoare şi ultrauşoare Reparaţia de avioane uşoare şi ultrauşoare Fabricaţia de diverse produse,subansamble sau piese neavionice

Aici se desfăşoară activităţile :prelucrări mecanice, asamblări de produse şi subproduseasamblare avioane uşoare ,împînzire, asamblare aripă ,ampenaje şi fuselaje, tratamente termice, confecţionare cupole de avion, asamblare aparate bord şi instalaţii elecrtrice,sudură.Dotari :hala de lucru; masini de gaurit; masini de indoit si roluit tabla; prese; masini de conf.nituri; masini de slefuit si polizat; masini de frezat pe contur; cuptor electric; bai de sare; masini de intins tabla; masini de rutat; instalatie de ventilatie; instalatie de iluminat si incalzire ; instalatie de debavurat

8.2.1.5 .Divizia Produse Speciale are în structură: MODULUL SDV-URI ,PRODUSE SPECIALE ŞI BUTELII cu următorul obiect de activitate: Fabricaţie de produse speciale militare Fabricaţie de scule,dispozitive,verificatoare şi gabarite1.Programul SDV-URI şi Produse Speciale

Dotari : -hală prelucrări mecanice; hală execuţie tub ghidare ; hală vopsitorie; strunguri; maşini de frezat; maşini de rectificat; maşini de găurit şi alezat; maşini de îndoit; aparate de sudură; bancuri şi mşini de ascuţit; polizoare; instalaţii de ventilaţie; instalaţii de iluminat şi încălzire

2. Programul butelii are următorul obiect de activitate: Fabricaţie butelii Se desfăşoară activităţile :Prelucrări mecanice produse speciale şi sculerie, Vopsitorie, Sudură ,

Producerea buteliilor .Dotari: -halã butelii; birouri; spatii de depozitare; prese mecanice cu excentric; prese hidraulice; masina de rulat tablã; cuptor cu gaz ptr.tratament termic; grupuri de sudurã; masini de sudat sub strat de flux; instalatie de sablat cu alice; instalatie de zincare; linie de vopsire în cîmp electrostatic; transportoare suspendate; banc –încercare butelii; instalatii de ventilatie; instalatii de iluminat si încãlzire

8.2.1.6 .Divizia Tehnologică are în structură :1. Atelierul energetic desfăşoară activităţile : producerea si transportul agenţilor termici :o Centrala termica I:

- Centrala Termică a societăţii cu următoarele caracteristici :- Tehnologie: 2 cazane CAF 6M, 2 cazane CR 16;

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 38 din 73

Page 39: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

- Putere termica instalata totala =60,39 MWt ;- Capacitate calorică totală : 7900 Nmc/h;- Timp de funcţionare :16h/zi-iarna şi 8h/zi –vara;- Combustibil utilizat :gaz natural –aprox.2.000.000Nm3/an şi păcură doar în caz de

scădere a presiunii în reţeaua de distribuţie a gazului natural;- Producţie realizată :18 000 G cal;- Cosuri evacuare gaze arse : 4 coşuri cu h =30m şi d =1m;- Temperatura gazelor evacuate =150-155 0C;- Viteza gazelor evacuate =2-3 m/s

- Echipamente si activitati legate de de consumul de combustibil:- Pacura: gospodarie pentru stocare , retele de conducte incalzite pentru transport la

centrala termica , statie de pompare , statie de preincalzire si filtrare, retele pentru alimentarea cazanelor;

- Gaze naturale:statie de reducere a presiunii gazelor , retele pentru transport gaze la cazane.

- Echipamente si activitati legate de tratarea materiei prime , obtinere, transport si distributie agent termic: statie tratare apa, degazor termic, puncte termice pentru transformare , pompare si distributie , laborator chimic pentru tratare, analize si conservare.

- Echipamente si activitati legate de mentinerea in stare functionala a echipamentelor de la punctele de mai sus : masini si scule pentru instalatii mecanice, electrice,chimice necesare reparatiilor si reviziilor curente.

o Centrala termica II: deserveşte cantina societăţii aflată pe acelaşi amplasament. Agentii termici produsi de cazane sunt aburul si apa fierbinte necesare proceselor de incalzire , pentru asigurarea climatului termic al persoanelor.

2. Programul mentenanţă curentă la maşini-unelte şi utilaje din societate ce asigură buna funcţionare în toate sectoarele societăţii 3.Secţia Inginerie Procese Speciale are in componenta: Atelierul Galvanizare–acoperiri de suprafaţă (Electrodepunere) - descrisa separat la-cap. 8.1.) Staţia de neutralizare (vezi cap. 9.2.2.) Atelierul Vopsitorie are ca obiect al activităţii vopsirea pieselor de aviaţie de dimensiuni mici în

cabine ecologice închise, prevăzute cu sisteme de filtrare în pardoseală (circulaţia aerului făcîndu-se ,, per descensum’’) dar şi cu filtre de cărbune activ la emisie.Dotari : -hală de lucru; cameră –monitorizare parametri de lucru; cuve cu electrolit; filtre spălătoare de aer; magazii de chimicale; birouri ; instalaţii de ridicat şi transportat piese; instalaţii de ventilaţie; instalaţii de iluminat şi încălzire; statie de epurare;

4. Secţia procese speciale-prelucrări la cald are in componenta :tratament, forjă, turnătorie . Aici doar sectorul tratament termic este în funcţie(forja şi turnătoria sunt în conservare din lipsa activităţii) Ca procese specifice tratamentelor termice şi termochimice se utilizează : nitrurarea, călirea în

ulei , tratare termică în băi de săruri topite în scopul îmbunătăţirii proprietăţilor fizice ale metalelor.Dotari : hală forjă - in conservare; hală turnătorie –in conservare; hală tratament termic; spaţii de depozitare; cuptoare elaborare fontă cuptoare elaborare aliaje neferoase; maşini ptr. turnare centrifugală; maşini ptr. turnare sub presiune; cuptoare cu gaz şi electrice; amestecătoare; moară cu bile; tobă curăţare piese turnate; strunguri; maşini de găurit; polizoare ; instalaţie de sablare; desprăfuitoare; ventilatoare; cuptoare forjă; ciocane forjă, ciocan matriţor; instalaţii de iluminat şi încălzit; prese ptr.debavurare; cuptoare ptr. tratament termic; maşini de spălat şi uscat piese; băi de răcirr cu ulei; generator atmosferă endotermă şi exotermă; poduri rulante ptr. Transport;

Forja : masa părţii căzătoare a ciocanelor din secţia de forjă :150 kg forţă=1,47 Kj, 400 kg- forţă=3,92 Kj, 750 kg- forţă=7,35 Kj, 2000 kg- forţă=19,6 Kj;

Turnătoria are capacitatea nominală :- aluminiu=15 t/lună = 0,088 tone/ora; - bronz:7,5 t/lună = 0,044 tone/ora; - fontă: 75 t/lună = 0,44 t/ora

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 39 din 73

Page 40: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

8.2.2.Alte dotari o filtru presă pentru nămol galvanic ce reduce conţinutul de apă din şlamul galvanic astfel încât

costurile de eliminare ale acestui deşeu periculos sunt mult reduse; o presă pentru balotat deşeuri valorificabile metalice face posibilă reducerea volumului acestora şi

usurează modul de predare, căntărire, transport;o S.C. AEROSTAR S.A deţine pentru depozitarea combustibililor rezervoare îngropate, protejate

cu materiale ce împiedică pătrunderea în sol a produselor petroliere, acoperite cu capace metalice pentru evitarea emisiilor atmosferice. Aceste rezervoare sînt amplasate într-o zonă îngrădită, inscripţionată cu plăcuţă corespunzătoare pericolului de foc:- 8 rezervoare pentru păcură cu o capacitate de 100 000 l fiecare - în conservare; - 2 rezervoare pentru petrol cu o capacitate de 100 000 l –în conservare- 1 rezervor pentru petrol cu o capacitate de 30 000 l –în utilizare- 3 rezervoare pentru petrol cu o capacitate de 100 000 l –în utilizare - un rezervor pentru benzină cu o capacitate de 30 000 l –în utilizare- 2 rezervoare pentru motorină cu o capacitate de 30 000 l fiecare-în conservare; Aceste

rezervoare nu sînt în permanenţă ocupate , doar după necesarul de combustibil la un moment dat ( altfel sînt menţinute în conservare );

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU .

9.1. AER Tabelul 9.1. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

Indicator cos – Cod

sursaSursa

generatoareInstalaţie dispersie

Caracteristicile instalaţiei de

dispersie

Instalatiereţinerepoluanţi

Efic. Instal.

reţinerePoluanţi specifici

P 1 Linia degresare tricloretilena 1ventilator V1 Qmax=20000mc/h

h =10m, d=0,5 m nu - Tricloretilena

P 2Linia argintare, cadmiere, zincare, cuprare, nichelare

1ventilator V2 Qmax=20 000mc/hh =10m, d=0,5 m nu -

Crom,acid sulfuric exprimat in SO2cianuri

P 3Linia brunare cu separator de picaturi

1ventilator V3 Qmax=20 000mc/hh =10m, d=0,5 m separator 100% Acid azotic-HNO3

exprimat in NO2

P 4.Linia cadmiere, zincare, cuprare,nichelare

1ventilator V4 Qmax=20 000mc/hh =10m, d=0,5 m nu -

Cupru

nichel

zinc

crom

cadmiu

cianuri

P 5.Linia brunare-fosfatare cu separator de picaturi

1ventilator V5 Qmax=20 000mc/hh =10m, d=0,5 m separator 100%

Acid clorhidric

acid fosforic

hidrogen fosforat

P 6. Linia decapare robineţi 1ventilator V6 Qmax=5 000mc/h

h =10m, d=0,2 m nu - Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2

P 7.Linia cadmiere, zincare, cuprare, nichelare

1ventilator V7 Qmax=20 000mc/hh =10m, d=0,5 m nu -

crom

cianuri

P 8.Linia pasivizare, lustruire, mordansare

1ventilator V8 Qmax=20 000mc/hh =10m, d=0,5 m nu -

CromAcid azotic-HNO3 exprimat in NO2

P 9. Linia cromare

1ventilatorV 9 Qmax=25 000mc/h

h =10m, d=0,8 m Scruber 85%Cromacid sulfuric exprimat in SO2

P 10 1ventilator Qmax=25 000mc/h Scruber 85% Crom

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 40 din 73

Page 41: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Indicator cos – Cod

sursaSursa

generatoareInstalaţie dispersie

Caracteristicile instalaţiei de

dispersie

Instalatiereţinerepoluanţi

Efic. Instal.

reţinerePoluanţi specifici

V11 h =10m, d=0,8 m acid sulfuric exprimat in SO2

P 11 Linia decromare 1ventilator V10 Qmax=20 000mc/hh =10m, d=0,5 m nu -

Cromacid sulfuric exprimat in SO2

P 12

Linia eloxare

1 ventilatorV12

Qmax=20 000mc/hh =10m, d=0,5 m nu -

Crom, acid sulfuric exprimat in SO2

P 13 1 ventilatorV13

Qmax=20 000mc/hh =10m, d=0,5 m nu -

Crom, acid sulfuric exprimat in SO2

D1, D2 Pregatire piese cu emailita

2 ventilatoareV11,V13

Qmax=7 000mc/h2 cosurih =10m, d=0,2m

nu - Emisii fugitive COV

P 14 Frezare chimica 1 ventilatorV14

Qmax=7 000mc/hh =10m, d=0,2m nu - Acid azotic-HNO3

exprimat in NO2

P 15

Linia alodinare,decapare, eloxare

1 ventilatorV15

Qmax=20 000mc/hh =10m, d=0,5 m nu -

Acid sulfuric

crom,Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2

P 16 1 ventilatorV16

Qmax=20 000mc/hh =10m, d=0,5 m nu -

acid sulfuric exprimat in SO2crom,Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2

D 3 Magazie chimicale 1 ventilator V17

Qmax=1 500mc/hh =10m, d=0,2 m nu - Emisii fugitive

D 4 ,D 5

Staţia de neutralizare –bazine De reacţie

2 ventilatoare V18,V19

Qmax=6 300mc/h2 cosurih =2m, d=0,45 m

nu -Emisii fugitiveacide,cianurice cromice,alcaline

D 6Staţia de neutralizare-preparare soluţii

1 ventilator V20

Qmax=4 000mc/hh =2m, d=0,45 m nu - Emisii fugitive

acide, alcalineCentrala termica I - 60,39 MWt

P 17 Cazan CR16Pt = 5,35 MWt 1 ventilator

Qmax=12 500mc/hcoş cuh =25m, d=0,8 m

nu -Oxid de carbonDioxid de azotDioxid de sulf

P 18 Cazan CR16Pt = 5,35 MWt 1 ventilator

Qmax=12 500mc/hcoş cuh =25m, d=0,8 m

nu -Oxid de carbonDioxid de azotDioxid de sulf

P 19 Cazan CAFPt = 24,84 MWt 1 ventilator

Qmax=40 000mc/hcoş cuh =32m, d=1,0m

nu -Oxid de carbonDioxid de azotDioxid de sulf

P 20 Cazan CAFPt = 24,84 MWt 1 ventilator

Qmax=40 000mc/hcoş cuh =32m, d=1,0m

nu -Oxid de carbonDioxid de azotDioxid de sulf

D 7 Rezervoare zi păcura 1ventilator Qmax=1 500mc/h

h =4m, d=0,2m nu -Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice

D 8Laborator de centrala 1ventilator Qmax= 500mc/h

h =4m, d=0,2m nu - Emisii fugitive de acizi, baze

Centrala termica II-cantina - 1,2 MWt

P 21 Cazan NTNAR 52

1 ventilatorcoş comun

Qmax= 1500mc/hh =14m, d=0,5m Nu -

Oxid de carbon

Dioxid de azot

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 41 din 73

Page 42: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Indicator cos – Cod

sursaSursa

generatoareInstalaţie dispersie

Caracteristicile instalaţiei de

dispersie

Instalatiereţinerepoluanţi

Efic. Instal.

reţinerePoluanţi specifici

Cazan RCA

Dioxid de sulf

Sectia produse speciale si sculerie

D 9 At. Sudura

1ventilatorQmax= 6000mc/hcoşh =5m, d=0,8m

nu - Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azotD 10 1 ventilator

Qmax= 6000mc/hcoş h =5m, d=0,8m

nu -

C 1C 2 At. Vopsitorie 2

ventilatoare

Qmax= 30000mc/h2 coşuri h =12m, d=0,5m

Filtre mecanice - COV

Atelier reparatii si modernizari avioane militare

D 11 At. Reparaţii celule 1 ventilator Qmax= 1000mc/h

h =9m, d=0,2m nu -Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice

D 12 At.rezervoare 1ventilator Qmax= 1600mc/hh =9m, d=0,2m nu -

Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice

D 13D 14 At. planuri 2 ventilatoare

Qmax= 9000mc/hDoua cosurih =9m, d=0,3m

nu -Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice

C 3÷C10 At. vopsitorie 8 ventilatoare Qmax= 20000mc/hh =16m, d=0,65m

Spalare gaze reziduale

90% COV

D 15 At.sudura 1ventilator Qmax= 2000mc/hh =3m, d=0,4m nu -

Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot

Secţia întreţinere aeronave

D 16 Celule -hala 1ventilator Qmax= 2000mc/hh =16m, d=0,65m nu -

Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice

D 17 Rezervoare reparaţii 1ventilator Qmax= 1 000mc/h

h =3 m, d=0,2 m nu -Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice

Secţia Construcţii de Avioane

D18÷D22

Tratamente termice cu săruri (azotit,azotat de sodiu topit)

5ventilatoare

Qmax= 11 200mc/hCinci cosurih =10m, d=0,16 m

nu - Emisii fugitive dioxizi de azot

C11÷C13 Vopsitorie (463)

3ventilatoare

Qmax= 20 000mc/hTrei cosurih =10m, d=0,65 m

Filtre de carbon 90% COV

D 23 Laborator RX-186- 1ventilator Qmax= 1 000mc/h

h =6m, d=0,35 mIzolaţie plumb 100% -

Secţia fabricaţie piese pentru aviaţie

D 24 Sudura 1ventilator Qmax= 1 500mc/hh =9m, d=0,3 m nu -

Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot

D25÷D26 Montaj ,prelucrări mecanice

2ventilatoare

Qmax= 1 500mc/hDoua cosurih =8m, d=0,2 m

nu -Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice,pulberi

D 27 Rilsanare 1 Qmax= 5000mc/h nu - Emisii fugitive

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 42 din 73

Page 43: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Indicator cos – Cod

sursaSursa

generatoareInstalaţie dispersie

Caracteristicile instalaţiei de

dispersie

Instalatiereţinerepoluanţi

Efic. Instal.

reţinerePoluanţi specifici

ventilator h =9m, d=0,35 mpulberi,oxid carbon

Secţia Produse Speciale şi Sculerie

D28÷D30 Prelucrari mecanice

3ventilatoare

Qmax= 3500mc/hTrei cosurih =12m, d=0,25 m

nu - Emisii fugitive pulberi

D 31Sudura 1

ventilatorQmax= 9000mc/hh =12m, d=0,25 m

nu - Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot

Atelierul reparaţii motoare de aviaţie

D32÷D34 Sudura 3ventilatoare

Qmax= 1000mc/hTrei cosurih =10m, d=0,3 m

nu -Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot

D 35 Stocaj 1ventilator

Qmax= 1900mc/hh =7m, d=0,25 m

nu - Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice

C 14 Vopsitorie 1ventilator

Qmax= 25000mc/hh =4m, d=0,25 m nu - COV

D 36 Sablare umeda 1ventilator

Qmax= 2000mc/hh =6m, d=0,15 m nu - -

D 37D 38

Spalare 2ventilatoare

Qmax= 2000mc/hDoua cosurih =4m, d=0,45m

nu - Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice

D 39 Ajustura 1ventilatoare

Qmax= 30000mc/hh =4m, d=0,45m nu - Emisii fugitive

pulberi

D 40 Banc proba motoare

Nu are coş ,există coada bancului ce trimite pe un traiect orizontal ascendent emisiile

Valul de pământ +perdea vegetală

50%

Monoxid de carbonBioxid de azotPulberi

Sectia 427D 41 At. Sudura 1

ventilatoareQmax= 5 000mc/hh =10m, d=0,3m

nu - Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot

Sectia 465 – tratamente termice

P 22 Nitrurare 1ventilatoare

Qmax= 3600mc/hh =12m, d=0,25m nu - amoniac

P 23-Cuptor cementare JAUBE Pt= 0,0067Mwt

1ventilator

Qmax= 20000mc/hh =13m, d=0,4m nu -

NO2SO2pulberiC O

P 24

- Cuptor cementare PEKATPt= 0,0033Mwt

1ventilator

Qmax= 20000mc/hh =13m, d=0,4m nu -

NO2SO2pulberiC O

P 25 -Cuptor rotativPt= 0,0113Mwt

1ventilator

Qmax= 20000mc/hh =13m, d=0,4m nu -

NO2SO2pulberiC O

D 42 Călire în baie de ulei

1ventilatoare

Qmax= 10000mc/hh =14m, d=0,5m nu -

Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice

Laboratorul proiectare şi execuţie piese din cauciuc şi mase plastice

D43÷D45 Vulcanizare –presare

3 ventilatoare

Qmax= 7 000mc/hTrei cosurih =10m, d=0,5m

nu -Emisii fugitive oxizi de carbon, sulf,pulberi

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 43 din 73

Page 44: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Indicator cos – Cod

sursaSursa

generatoareInstalaţie dispersie

Caracteristicile instalaţiei de

dispersie

Instalatiereţinerepoluanţi

Efic. Instal.

reţinerePoluanţi specifici

P 26 Secţia -493-turnatorie(în conservare)

1ventilator

Qmax= 12500mc/hh =7m, d=0,3m Filtre sac 85%

NO2SO2pulberi

P 27 1ventilator

Qmax= 12500mc/hh =7m, d=0,3m Filtre sac 85%

NO2SO2pulberi

D 42D 43 Secţia –427-

tâmplarie 2ventilatoare

Qmax= 12000mc/hDoua cosurih =10m, d=0,4m

nu - Emisii fugitive de pulberi

Sectia 363 -butelii

D44÷D47 Sudura 4ventilatoare

Qmax= 15000mc/hPatru cosurih =3m, d=0,3m

nu -Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot

P 28

Cuptor recoacere cu gaze naturale

Pt= 1,548 Mwt

1ventilator

Qmax= 20 000mc/hh =3m, d=0,3m nu -

NO2SO2pulberi

CO

D 48D 49

Bancuri de verificat etanşeitatea buteliilor( cu petrol)

2ventilatoare

Qmax= 5 000mc/hDoua cosurih =7m, d=0,3m

nu -Emisii fugitive de hidrocarburi alifatice

D50Metalizare cu zinc topit –prin pulverizare în cabină închisă

1ventilatoare

Qmax= 6300mc/hh =7m, d=0,3m

Scruber ce aduna pulberea de zinc

85% Emisii fugitive de zinc

D51÷D53Sudura pe maşini pentru virole (sub strat de flux)

3ventilatoare

Qmax= 5 000mc/hTrei cosurih =4m, d=0,25m

nu -Emisii fugitive de oxizi de carbon şi azot

C 14÷C18

Vopsire electrostatică în cabine închise

5ventilatoare

Qmax= 8 000mc/hh =13m, d=0,5m

Filtre mecanice - COV

P 29 Sablare cu alice metalice

1ventilator

Qmax= 6500mc/hh =1m, d=0,3m

Filtre poliamidice

90% Pulberi

D54÷D57 Forja (in conservare)

4ventilatoare

Qmax= 12500mc/hh =7m, d=0,3m

Emisii fugitive de oxizi de carbon şi pulberi

Filtru –separator pe instalaţia de zincare în arc electric de la butelii.(hidrofiltru pentru particulele de zinc)Acesta este montat la cabina închisă de zincare butelii şi funcţionează pe principiul reţinerii pulberilor de zinc, aspirate de instalaţia de ventilaţie a cabinei de metalizare ,prin tecerea lor pe o peliculă de apă.După spălarea şi reţinerea suspensiilor de zinc ,urmează faza de decantare şi depunere, într-un bazin colector cu apă ,unde particulele de metal se depun şi de unde pot fi îndepărtate ca deşeu de zinc.Aerul depoluat este evacuat în atmosferă.

Filtru –spălător de gaze pe instalaţia de cromare prin electrodepunere .Aerul încărcat cu vapori de crom 6+ aspirat de la suprafaţa liberă a băii ,de instalaţia de ventilaţie ,ajunge în cabina filtrului de crom ,pe un sistem de faguri din material sintetic,unde se realizează spălarea p-zisă.Apa încărcată cu crom trce la partea inferioară a filtrului si se recirculă pînă la gradul de încărcare prevăzut în fişa tehnică a instalaţiei .În final apa încărcată cu agent poluant este

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 44 din 73

Page 45: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

preluată de magistrala cromică de canalizare din atelierul de electrodepunere şi ajunge la staţia de neutralizare pentru depoluarea chimică a cromului.Aerul purificat este evacuat în atmosferă .

Hidrofiltrul spălător al vopsitoriei mari pentru avioane şi piese primare .În acest atelier de vopsire cu pistolul ,purificarea aerului încărcat cu particule de vopsea se realizează prin : absorbţia gazelor reziduale de instalaţia de ventilaţie şi spălare lor de perdeaua de apă . Aerul se elimină, curăţat,iar colectarea părţii solide se realizează în sistemul colector al instalaţiei ,aflat la partea inferioară ,de unde se îndepărtează periodic .

Cabine de vopsire (două)inchise ecologice pentru vopsire prin pulverizare cu pistolul pe diverse tipuri de piese .Acest sistem este produs de firma BLOW-THERM ,acreditată pe vopsiri ecologice, constă în aspirarea aerului încărcat cu poluanţi ,, per descensum’’, trecerea lui pe un sistem de filtre uscate din fibre sintetice-poliamida si eliberarea lui în atmosferă purificat.

Cabine de vopsire(trei) pentru vopsire prin pulverizare cu pistolul pe diverse tipuri de piese care au suplimentar faţă de cele de mai sus filtre cu granule de cărbune activ pentru reţinerea COV-urilor.

Cabina de vopsire în cîmp electrostatic pentru butelii . Aici operaţia este automatizată , vopsirea realizîndu-se într-o cabină închisă unde apare o diferenţă de potenţial electric între butelia supusă vopsirii şi particulele de vopsea pulverizate cu ajutorul unui disc rotativ.Aerul încărcat este aspirat de jos în sus ,trecut pe filtre din fibre speciale de reţinere .

Filtrele cu saci din material sintetic pentru reţinerea pulberilor montate la instalaţia de sablare ,.Aerul ,încărcat cu pulberi , antrenat de presiunea ventilatorului, trece prin aceşti saci uscaţi din material textil .Pulberile sînt reţinute la parte inferioară a filtrului de unde se colectează şi se elimină ,sacii se decolmatează prin scuturare acţionată electric iar aerul curat se evacuează afară .

9.2. APAPentru tratarea apelor uzate tehnologice societatea deţine pe amplasament: 7 separatoare de ulei şi o staţie de neutralizare;9.2.1.Separatoare de ulei :1. Apele uzate rezultate de la cantină (ob.68), înainte de a fi evacuate în canalizare, sunt trecute printr-un separator de ulei/grăsimi;2. Apele uzate tehnologice rezultate de la Hala Motoare (ob.9), înainte de a fi evacuate în canalizarea societăţii sunt trecute printr-un separator de ulei;3. Apele uzate tehnologice rezultate de la Hala Banc Probe (ob.105), înainte de evacuarea în canalizarea societăţii sunt trecute prin două separatoare de ulei, câte un separator amplasat pe câte o latură a halei;4. Apele uzate tehnologice rezultate de la Hala Banc Probe (ob.11+12), înainte de a fi evacuate în canalizarea societăţii sunt trecute printr-un separator de ulei;5. Apele uzate tehnologice rezultate de la Secţia Electrodepunere (ob.16), înainte de a fi evacuate în canalizarea societăţii sint trecute printr-un separator de ulei;6. Apele pluviale posibil impurificate colectate de pe rampa CF şi gospodăria de combustibil, înainte de a fi evacuate în canalizarea societăţii sunt trecute printr-un separator de produse petroliere; separatoarele sunt amplasate subteran, realizate din beton armat, prevăzute cu hidroizolaţie şi guri

de vizitare:

9.2.2.Statia de neutralizare: Capacitate de proiect: 79,66 mc/h;Soluţiile concentrate şi diluate ( cromice, cianurice, acide si alcaline ) ajung în bazinele de neutralizare ale staţiei unde are loc procesul de tratare chimică:Statia de tratare ape uzate provenite din Sectia Electrodepunere , a fost pusa in functiune in 1973, echipamentul de automatizare fiind produs de firma Friedrich Blasberg din Germania, dimensionata pentru un debit de 79.66 mc/h si prevazuta cu instalatie de automatizare si monitorizare permanenta a parametrilor solutiilor cu ajutorul sistemului DELTA V.Sistemul de monitorizare “DELTA V” este un sistem deschis si este conceput pentru:- realizarea functiilor de conducere a proceselor tehnologice si de achizitie a semnalelor

analogice si logice;- centralizarea tuturor informatiilor privind starea procesului condus;

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 45 din 73

Page 46: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

- punerea la dispozitia unui calculator supervizor a tuturor informatiilor necesare intocmirii diferitelor tipuri de rapoarte.

- DELTA V este de asemenea un echipament destinat controlului si reglarii proceselor tehnologice continue si asigura controlul neintrerupt al buclelor de reglaj, sursa proprie permitand memorarea datelor chiar si in cazul caderilor de tensiune.

Utilaje tehnologice de baza: Staţia de neutralizare are in componenta :- Baie pentru oxidarea cianurilor ; V = 2,8 mc- Baie pentru reacţia finala a cianurilor ; V = 10 mc- Baie pentru reducerea cromului ; V = 9,0 mc- Baie pentru preamestecare ; V = 5,5 mc- Bazin Neutralizare I ; V = 20 mc- Bazin Neutralizare II ; V = 20 mc- Cuva colectare concentrat acid - alcalin ; V = 10 mc- Cuva colectare concentrate cromice ; V = 11 mc- Cuva colectare concentrat cianurice ; V = 2,5 mc- Vas pentru dozare chimicale NaOCI (hipoclorit de sodiu) ; V = 4,95 mc- Vas pentru dozare chimicale NaHS03 (bisulfit de sodiu); V = 3,2 mc- Vas pentru dozare chimicale NaOH (hidroxid de sodiu) ; V = 9,0 mc- Vas pentru dozare chimicale H2S04.(acid sulfuric) ; V = 9,0 mc- Cuva pentru prepararea soluţiei de neutralizare ;- Ventilator radial ;- Pompa pentru reziduuri (16), Q = 500 l/h;- Baie decantare; V = 330 mcSoluţiile concentrate şi diluate ( cromice, cianurice, acide si alcaline )ajung în bazinele de neutralizare ale staţiei unde are loc procesul de tratare chimică.Traductoarele aflate în bazinele de epurare urmăresc concentratiile solutiilor si dozeaza automat chimicalele necesare pentru fiecare tip de apă uzată. Chimicalele sunt trecute automat în bazinele de epurare, funcţie de valorile afişate pe ecranul de lucru al fiecarui bazin, ce indică momentul cînd epurarea chimică a poluantului a avut loc. In bazinele de epurare au loc urmatoarele procese chimice: 1. Oxidarea cianurilor Cianidele se înlătură din apele reziduale atunci cînd concentraţia lor depăşeşte 0,1 mgCN/l. Senzorul ORP citeşte permenent concentratia din bazinul de oxidare . După ce în acest bazin au fost deversate ape cianurice concentrate din bazinul tampon, este comandată electrosupapa de admisie a hipocloritului de sodiu de către aparatul indicator al concentraţiei de CNOxidarea cianurii de sodiu cu soluţie de hipoclorit degajă clor liber 12-14 %Na CN + NaOCl + H2O=CNCl +2NaOHGazul toxic clor cian rezultat hidrolizează cînd pH-ul are o valoare corespunzătoare formînd: CNCl + 2Na OH =NaOCN +NaCl +H2OHidroliza are loc cu o viteză ridicată cînd valoarea pH-ului depăşeşte 10,5 .Comanda electrosupapei de admisie a sodei caustice este dată de indicatorul notat ALCALINIZARE Cianatul de sodiu rezultat este relativ netoxic şi în altă treaptă a oxidării poate fi transformat în clorură de sodiu azot ,bioxid de carbon şi hidroxid de sodiu2NaOCN + 3 NaOCl + H2O = 3NaCl +2NaOH +2CO2+N2Compuşii cu nichel şi fier sînt foarte stabili ,oxidîndu-se foarte puţin dar sînt mai puţin toxici. Combinaţiile mai toxice ale cuprului ,zincului ,cadmiului sînt total înlăturate. Reziduurile purificate după parcurgerea treptelor de oxidare sînt slab alcaline sau acide şi se neutralizează .2. Reducerea cromului hexavalent Acidul cromic apare la dizolvarea oxidului de crom înapă şi este foarte toxic chiar la o conc. de 0,1 mg/l.Deoarece cromaţii sînt solubili în apă ,indiferent de valoarea pH-ului,înainte de a fi îndepărtaţi din reziduuri sînt trecuţi de la forma anionică hexavalentă la forma cationica trivalentă :2H2CrO4 +3NaHSO3+3H2SO4=Cr2(SO4)3+3NaHSO4+5H2OSenzorul de ORP citeşte permanent concentraţia de crom din bazinul de reducere .După ce în acest bazin au fost deversate ape concentrate cromice din bazinul tampon este comandată electrosupapa de dozare a metabisulfitului de sodiu de către aparatul indicator al concentraţiei de

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 46 din 73

Page 47: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

crom precum şi electrosupapa de dozare a acidului sulfuric de către aparatul indicator al pH-ului notat ACIDULARE Această reacţie se desfăşoară doar în cazul unei cantităţi mari de ioni de hidrogen ,de aceea este necesar un control permanent al valorii pH-ului( 2,5-4)eventual o dozare a acidului. Cromatul format se transformă prin neutralizare cu ajutorul soluţiilor alcaline adăugate ,rezultînd hidroxid de crom greu solubil :Cr2(SO4)3 +3NaOH +3H2O = 2Cr(OH)3+3NaHSO4Hidroxidul de crom este îndepărtat din apă în bazinul de decantare a nămolului 3. Neutralizarea Constă în aducerea pH-ului apelor rezultate în urma oxidării cianurilor,respectiv reducerii cromului hexavalent în jurul valorii neutre ( pH=7) prin adăugare de acid sulfuric atunci cînd pH-ul este mai mare de 7 şi de sodă caustică atunci cînd pH-ul este mai mic de 7 .Pentru o mai fină reglare neutralizarea se efectuează în două trepte.Ambele aparate care indică pH-ul pot comanda atît admisia de acid ,cît şi cea de sodă.Aparatele sînt notate cu Neutralizare 1 şi Neutralizare 2

9.3. SOLDin activitatea desfasurata in cadrul SC AEROSTAR SA Bacau, poluantii care pot determina modificari calitative ale solului din zona sunt produsele petroliere manipulate in incinta unitatii si ionii de metale grele generati de activitatile din cadrul obiectivului; acestia pot ajunge in sol fie din apele uzate vehiculate spre statia proprie de epurare – daca reteaua de canalizare a apelor uzate tehnologice nu este intretinuta in stare corespunzatoare – fie de aerosolii cu continut de metale grele antrenati de fluxurile gazoase evacuate in atmosfera.Ca urmare a activitatilor curente au fost necesare efectuarea de determinari: pierderi la calcinare, pH, nivelul de incarcare cu ioni de metale grele(Cr, Zn, Cd, Cu), cianuri. Rezultatele determinarilor experimentale efectuate sunt prezentate mai jos:- Reactia solului(pH-ul) variaza intre 7,5 si 8,5, adica este o reactie slab - moderat alcalina care

se datoreste depunerilor de pietris si moloz si amestecare de straturi de pamant bogate in carbonati(aflate la adancime de 1 m – 1,2 m).

- Continutul de metale grele se apropie de pragurile de alerta ceea ce impune monitorizarea in timp a emisiilor. Poluarea cu metale grele nu se datoreaza numai emisiilor generate de activitatea desfasurata la Sectia de electrodepunere ci si de emisiile de cenusa, pulberi, zguri rezultate din celelalte activitati de productie ale SC AEROSTAR SA Bacau precum şi din atmosferă .

9.4. ZGOMOT SI VIBRATII1.Bancurile de probă motoare de avion - atenuatoare de zgomot montate direct în pereţii bancurilor de probă care împiedică propagarea

zgomotului produs în timpul încercărilor de motor în condiţii similare zborului.- val de protecţie ecologică "val de pământ" – colină amenajată artificial plantată cu vegetaţie,

amplasată în zona de evacuare a bancului de probă;2.Pista de încercare aeronave la sol - 3 scuturi deflectoare de jet; instalate pe pista de încercări pentru diminuarea zgomotului ;

9.5. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR Unitatea nucleară NDT-Rx (control nedistructiv) îşi desfăşoară activitatea de bază în spaţiile

special amenajate (camere cu pereţi şi uşi de plumb, cu grosimi calculate conform normativelor de specialitate).

Pentru radiografierea în hangarul secţiei 213 se iau măsuri de interzicere a accesului persoanelor în zona de lucru (lucrările se execută în afara programului normal al salariaţilor secţiei 213). Personalul operator este protejat de un zid de cărămidă gros de 300 mm.Zona de lucru se marchează cu pericol radiaţii şi este în permanenţă supravegheată de operatorii autorizaţi. Pe toată perioada de lucru şi în toate situaţiile personalul operator poartă în piept casete fotodozimetrice. Pentru lucrul în hangar, suplimentar, personalul operaror este dotat cu dozimetre cu citire directă a dozei de radiaţii şi cu prag de alarmă la depăşirea dozei admise.

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 47 din 73

Page 48: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR , NIVEL DE ZGOMOT .

Operatorul va respecta valorile limita ale emisiilor de poluanti, conform prevederilor prezentei autorizatii. Valorile limita de emisie au fost stabilite tinand seama de conţinutul Documentului de Referinţă pentru Îmbunătăţirea Tehnicilor Disponibile în Sectorul de Tratare a suprafeţelor metalice, Documentului de Referinţă asupra celor mai Bune Tehnici Disponibile in Industria Prelucratoare a metaleleor feroase, de legislatia nationala in domeniu, de amplasarea geografica si conditiile locale de mediu, iar pentru factorul de mediu APA, de autorizatia de gospodarire a apelor.

10.1. AER10.1.1. Inventarul surselor de poluare punctiforme şi al poluanţilor specifici – VLETabel nr. 10.1. Inventarul surselor de poluare punctiforme şi al poluanţilor specifici – VLE

Indicator cos – Cod

sursaDenumire activitate Sursa generatoare Poluanţi specifici

Valori Limita de Emisie

VLE(mg/Nm3)

1 2 3 4 5P 1 Electrodepunere Linia degresare tricloretilena Tricloretilena 20

P 2 Linia argintare, cadmiere, zincare, cuprare, nichelare

Crom - Cr 0.2acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 10

Cianuri - HCN 3

P 3 Linia brunare cu separator de picaturi

Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2 500

P 4.Linia cadmiere, zincare, cuprare,nichelare

Cupru -Cu 0,2

Nichel- Ni 0,1

Zinc- Zn 0,5

Crom- Cr 0,2

Cadmiu- Cd 0,14cianuri- HCN 3

P 5. Linia brunare-fosfatare cu separator de picaturi

Acid clorhidric -HCl 30acid fosforic- H3PO4 30hidrogen fosforat – PH3 1

P 6. Linia decapare robineţi Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2 500

P 7. Linia cadmiere, zincare, cuprare, nichelare

Crom - Cr 0,2Cianuri - HCN 3

P 8. Linia pasivizare, lustruire, mordansare

Crom- Cr 0,2Acid azotic exprimat in NO2 500

P 9.

Linia cromare

Crom- Cr 0,2acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 10

P 10Crom- Cr 0,2acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 10

P 11 Linia decromare Crom- Cr 0,2acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 10

P 12Linia eloxare Crom- Cr 0,2

acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 10

P 13 Crom - Cr 0,2acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2

10

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 48 din 73

Page 49: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Indicator cos – Cod

sursaDenumire activitate Sursa generatoare Poluanţi specifici

Valori Limita de Emisie

VLE(mg/Nm3)

1 2 3 4 5

P 14 Frezare chimica Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2 500

P 15

Linia alodinare,decapare, eloxare

acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 10

Crom- Cr 0,2Acid azotic exprimat in NO2 500

P 16

acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2 10

Crom- Cr 0,2Acid azotic exprimat in NO2 500

P 17

Centrala termica IFunctionare: gaz natural sau pacura

Cazan CR16

gaz natural pacuraCO 100 170SOx exprimat in SO2 35 1700NOx exprimat in NO2 350 450Pulberi 5 50

P 18 Cazan CR16

CO 100 170SOx exprimat in SO2 35 1700NOx exprimat in NO2 350 450Pulberi 5 50

P 19 Cazan CAF

CO 100 170SOx exprimat in SO2 35 1700NOx exprimat in NO2 350 450Pulberi 5 50

P 20 Cazan CAF

CO 100 170SOx exprimat in SO2 35 1700NOx exprimat in NO2 350 450Pulberi 5 50

P 21Centrala termica IIFunctionare: gaz natural

Cazan NTNAR 52 Cazan RCA

CO 100SOx exprimat in SO2 35

NOx exprimat in NO2 350

Pulberi 5P 22

Tratamente termice

Nitrurare amoniac 10

P 23 -Cuptor cementare JAUBE Pt= 0,0067Mwt

CO 100SOx exprimat in SO2 35NOx exprimat in NO2 350Pulberi 5

P 24- Cuptor cementare PEKATPt= 0,0033Mwt

CO 100SOx exprimat in SO2 35NOx exprimat in NO2 350Pulberi 5

P 25 -Cuptor rotativPt= 0,0113Mwt

CO 100SOx exprimat in SO2 35NOx exprimat in NO2 350Pulberi 5

P 26Turnatorie

(în conservare)

SOx exprimat in SO2 500NOx exprimat in NO2 500Pulberi 50

P 27SOx exprimat in SO2 500NOx exprimat in NO2 500Pulberi 50

P 28 Butelii Cuptor recoacere cu gaze naturale

CO 100SOx exprimat in SO2 35NOx exprimat in NO2 350

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 49 din 73

Page 50: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Indicator cos – Cod

sursaDenumire activitate Sursa generatoare Poluanţi specifici

Valori Limita de Emisie

VLE(mg/Nm3)

1 2 3 4 5

Pulberi 5

P 29 Sablare cu alice Pulberi 50

10.1.2. Conditii de emisie10.1.2.1 Se vor respecta valorile limită de emisie (VLE) la sursele de emisie punctiforme din tabelul 10.1., ca valori medii zilnice exprimate în condiţii normale de presiune şi temperatură a gazului uscat (101,3 kPa, 273,15 K), la un continut de oxigen de 3% 10.1.2.2.Pentru Electrodepunere :- Vasele de tratare vor fi corespunzător acoperite atunci când linia nu este în funcţiune pentru a

evita emisiile de vapori de produşi chimici aflate în ele.- Printr-un program corespunzător de întreţinere se va garanta funcţionarea corectă a sistemelor

de aspirare situate în vasele electrochimice astfel încât viteza de extracţie să evite emisiile de vapori nocivi în zona de lucru din interiorul fabricii. Operaţiunile de întreţinere a acestor sisteme vor fi înregistrate în Cartea de inregistrare a intreţinerii creată cu acest scop.

10.1.2.3. Pentru Directiva 1999/13/EC ( COV) transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, modificata si completata prin HG 1902/2004 operatorul instalatiei are urmatoarele obligatii:

- Sa intocmeasca : - Planul de gestionare a solventilor organici (conform anexei nr.5 din HG nr.

699/2003); - Schema de reducere a emisiilor COV ; (conform anexei nr.5 din HG nr. 699/2003); - Pentru conformare la HG 699/2003 : EE < ET (emisia efectiva la sursele C1 – C24 sa fie mai

mica decat emisia tinta). - Sa ia masurile de precautie corespunzatoare pentru a reduce la minimum emisiile de compusi

organici volatili la pornirea si oprirea instalatiilor ; - In cazul aparitiei unor avarii sau accidente tehnice titularul activitatii are obligatia sa-si opreasca

activitatea pana la restabilirea conditiilor normale de functionare, atunci cand astfel de avarii sau accidente au efecte daunatoare asupra sanatatii omului si mediului ;

10.2. APA.10.2.1. Inventarul surselor de poluare si a poluantilor specificiExista un singur tip de apa uzata ce corespunde principalilor poluanţi din secţie:

- Ape concentrate cromice;- Ape concentrate cianurice;- Ape concentrate acid sau alcaline;- Ape diluate cromice;- Ape diluate cianurice;- Ape diluate acid sau alcaline.

10.2.2.Valori-limita de încărcare cu poluanti a apelor evacuate în canalizareTabelul 10.2. Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului Bacau

Nr.crt.

Categoria apeiIndicator de calitate U.M.

Concentratii maxim admise

1 Tehnologice+pluviale + menajere epurate

Temperatura oC 402 pH unit pH 6,5-8,53 Materii în suspensie mg/dm3 350,00

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 50 din 73

Page 51: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Nr.crt.

Categoria apeiIndicator de calitate U.M.

Concentratii maxim admise

conf. Contract 139/2010 încheiat cu CRAB şi conform HG 352/2005 (NTPA 002/2005) şi HG 351/2005.OBS : aceste ape se amestecă cu cele

4 CCOCr mg/dm3 500,005 CBOs mg/dm3 300,006 Substanţe extractibile mg/dm3 30,007 Azot amoniacal (NH/) mg/dm3 30,08 Fosfor total (Pt) mg/dm3 5,009 Sulfaţi (SO/") mg/dm3 600,00

10 Cupru (Cu2*) mg/dm3 0,2011 Zinc (Zn2+) mg/dm3 1,0012 Nichel (Nis*) mg/dm3 1,0013 Cadmiu (Cd2+) mg/dm3 0,3014 Crom hexavalent (Cr6*) mg/dm3 0,2015 Crom total (Cr^+Cr6*) mg/dm3 1,5016 Cianuri totale (CN") mg/dm3 1,0017 Detergenţi sintetici biodegradabili mg/dm3 25,0018 Sulfuri şi hidrogen sulfurat mg/dm3 1,0019 Cloruri (CQ) mg/dm3 500,00

Nota: Valorile au fost stabilite conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 105/02.04.2009 revizuita cu nr.97/12.05.2011privind : »Folosinta de apa la SC Aerostar SA Bacau »

10.2.3.Apa subterana Calitatea apei freatice din incinta instalatiei rezultă din monitorizarea apei din fantana din

interiorul amplasamentului; Tabelul 10.3. Parametrii de calitate pentru poluantii din apa freatica

Nr.crt. Indicator de calitate U.M. Valori limită admisibile

conform Legii 458/2002 Metoda de analiză

1 pH unit.pH 6,5 – 9,5

Metode standardizate

2 Conductivitate µS/cmla 200C 2500

3 Duritate totala 0 germ 54 Cianuri totale µg/l 505 Nitrati mg/l 506 Nitriti mg/l 50

7 Sulfuri si hidrogen sulfurat mg/l 50

8 Fluor mg/l 1,29 Clor rezidual liber mg/l 0,5

10 Cloruri mg/l 250

Tabelul 10.4. Parametrii de calitate ai metalelor grele din apa freatica.Indicator Mn Cu Ni Zn Cd Pb Cr6+ Fe

U.M. µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/lVLE

Legea 458/2002 50 0,1 20 5 5 10 50 200

Nota:- Calitatea apei subterane va fi evaluata urmarind diferentele calitative care pot apare in

timp, la fantana din incinta amplasamentului. Valorile limită admisibile au fost stabilite conform Legii 458/2002 – apa potabila. Din buletinele de analiza prezentate la documentatie rezulta ca apa freatica corespunde Legii 458/2002.

10.3 SOL10.3.1. Surse potentiale de poluare

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 51 din 73

Page 52: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

- Zona ce acoperă conductele care transportă apele uzate (cianurice,cromice,acido-bazice)din sectorul acoperiri metalicecătre staţia proprie de epurare

- Zona rezervoarelor îngropate de combustibil petrolier - Scapari accidentale de reactivi chimici industriali la descarcarea, manipularea si depozitarea

acestora;- Depozitarile necontrolate de deseuri diverse;- Conform Raportului de amplasament, solul de pe amplasamentul de operare prezinta

urmatoarele caracteristici:- Reacţia solului ( pH-ul) variază între 7,5 şi 8,5, adică este o reacţie slab – moderat alcalină.

Această reacţie se datoreşte influenţei activităţii umane concretizate prin depunerile de pietriş şi moloz şi amestecare de straturi de pământ bogate în carbonaţi (aflate la adâncime de 1 – 1,2 m.).

- Conţinutul de metale grele se apropie de pragurile de alertă ceea ce impune monitorizarea în timp a emisiilor incriminate.Poluarea cu metale grele nu se datorează numai emisiilor generate de activitatea desfăşurată în cadrul atelierului de electrodepuneri ci şi de emisiile de cenuşă, pulberi, zguri, rezultate din procesul de producţie.

Indicatorii de poluare specifici activitatii , conform Anexei A.3.1. la Ordinul MAPPM nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu, sunt:produse petroliere , metale grele;

10.3.2. Masuri de protectieConform OUG 195/2005 privind protectia mediului, protectia solului a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de gospodarire, conservare, organizare, amenajare este obligatorie pentru toti detinatorii de terenuri.- Operatorul are obligatia protejarii solului prin masuri adecvate, astfel incat pentru

indicatorii specifici activitatii actuale, sa nu se depaseasca valorile inregistrate la data autorizarii; se vor considera ca valori de referinta datele cuprinse in documentatia de sustinere a solicitarii.

- sa intretina conductele de evacuare a apelor uzate; desfundarea, decolmatarea si inlocuirea celor uzate;

Tabel 10.5. Limitele normate pentru solurile cu folosinta mai putin sensibila conform prevederilor Ord. MAPPM nr. 756/1997

Produse petroliere Sulfuri Sulf

totalMetale grele

Cu Mn Pb Cr6+ Cd Ni ZnValori

normale(mg/kg s.u.)

<100 - - 20 900 20 1 1 20 100

Prag de alerta 1000 400 5000 250 2000 250 10 5 200 700

Prag de interventie 2000 2000 20000 500 4000 1000 20 10 500 1500

10.4. ZGOMOT SI VIBRATII.10.4.1.Surse de zgomot si vibratii Functionarea instalatiilor industriale pe amplasament: ventilatoare si compresoare, pompe,

manipulatoare pentru transportul portsarjelor cu piese, etc. Bancurile de încercat motoarele de aviaţie în condiţii similare zborului; Survolul avioanelor in zona aeroportului10.4.2. Măsuri de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere

acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS 10009-89 , Ordinul 536/97 si prevăd la limita unei incinte industriale valoarea maximă de 65 dB şi curba Cz 60;

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 52 din 73

Page 53: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Pentru aeroporturi (respectiv în zona pistei) nivelul echivalent de zgomot se va încadra în valoarea de 90 dB(A), cu o valoare a curbei de zgomot Cz de 85 dB;

In zonele afectate de zgomotele produse în survolul avioanelor (EPNL) se vor respecta limitele admisibile stabilite prin STAS 10183/75; limitele admisibile ale nivelurilor de zgomot perceput efectiv pentru un singur survol de avion sunt: 90 dB(A) între orele 7-19; 85 dB(A) între orele 19-22; 80 dB(A) între orele 22-7;

Tabel 10.6. Valorile nivelului de zgomot maxim admis la limita SC AEROSTAR SA

Nr.crt. Denumirea punctului de masura

Valoare maxima admisadB (A)

1 limita Nord 1

652 limita Nord 23 limita de sud4 limita de est5 centrul societăţii

Utilajele sa fie menţinute în stare normală de funcţionare; Se impune ca tot personalul care lucrează în zonele cu nivel acustic ridicat să folosească

antifoane sau eventual să fie antifonate incintele respective.10.4.3.Nivelurile de vibraţii Nivelul vibraţiilor conform STAS 12025/2-81 – nivelul acceleraţiei pe toate direcţiile va fi 68 dB,

corespunzător celei mai dezavantajoase curbe de egal efect fiziologic iar intensitatea vibraţiilor nu va depăşi 20 de vibrări, considerate ca limită admisibilă pentru cel mai sensibil tip de clădire.

10.5. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR. Unitatea nucleară NDT-Rx ( obiectiv 4 b ) deţine Autorizaţia de funcţionare CNCAN Nr. DC

901/ 2011, care expiră la data: 30.06.2016 şi utilizează următoarele instalaţii radiologice:- ISOVOLT –US-2 seria 75004-14/ 1974- MXR –2M-301 seria 301388-655/ 84/ 1986- MXR –2M-150 seria 151351/ 84-612/ 1984 (cu notificare de radiografiere în interiorul secţiei

213) Pentru protectia impotriva radiatiilor se vor respecta cu strictete obligatiile din

Autorizatiile de functionare eliberate de CNCAN.

11.GESTIUNEA DESEURILOR .

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR Societatea are organizată o secţie specializată pentru gestionarea deşeurilor. Evidenţa

deşeurilor se face în registrul deşeuri al secţiei de către responsabilul de mediu iar la nivel de societate gestionarul gestiunii Deşeuri le trece pe fise-deşeu cfm HG 856/2002.

Principalele tipuri de deşeuri rezultate din secţia de acoperiri metalice prin electrodepunere sunt:- Deşeu de aluminiu rezultat în urma colectării dispozitivelor de prindere a pieselor si

prelucrărilor mecanice la piesele din aluminiu. Acest deşeu este colectat separat în containere inscripţionate,înregistrat în caietul ,,deşeuri ’’al secţiei şi apoi predat pe bază de Notă Internă gestiunii specializată în colectarea deşeurilor.Aici este stocat , temporar în containere metalice, pe o platformă betonată ,apoi este compactat în presa de balotat şi apoi predat către firma autorizată

- Ulei uzat din băile de călire şi din alte procese tehnologice .Acesta este colectat la nivelul secţiei în butoaie inscripţionate,apoi predat după acelaşi sistem Gestiunii-deşeuri pentru eliminare.

- Nămolul uzat rezultat în urma procesului de epurare chimică este depozitat în 2 bazine decantoare ale staţiei de preepurare (neutralizare) cu V = 3 mc. După decantare şi deshidratare (se face cu o presa de namol), nămolul rezidual va fi îndepărtat ca deşeu toxic printr-o firmă specializată în colectarea acestui tip de reziduu.

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 53 din 73

Page 54: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Se interzice evacuarea nămolului rezidual în rampele de deşeuri, terenuri indiferent de categoria lor de folosinţă, cursuri de apă de suprafaţă, subteran sau în oricare alt loc.

- Deşeurile de ambalaje sînt mai întîi decontaminate prin spălare cu jet puternic de apă ,apă ce este preluată de reţeaua de canalizare a secţiei şi ajunge în staţia de neutralizare,apoi ambalajele sînt predate Gestiunii –deşeuri care le preda pentru eliminare finala.

- Gunoiul menajer este colectat în tomberonul secţiei aflat pe o platformă cimentată .Se adună şi este eliminat de firma de salubritate cu care exista contract.

După colectarea la nivel de secţie, deşeurile ajung în Gestiunea Deşeuri a societăţii .Această gestiune are o zonă de depozitare descoperită dar situată pe platformă betonată şi o zonă de depozitare închisă.Tot aici există şi presa de compactizat deşeuri feroase şi neferoase în scopul reducerii volumului .Presa de namol este dispusa lânga staţia de neutralizare.

Tabelul 11.1. Deşeuri nepericuloase gestionate pe amplasamentNr. crt Tip deşeu Cod Compozitie

Frecventa de colectare/ Modul de stocare

temporaraModul de eliminare

1 Deşeu feros 120101 Şpan şi bavuri feroase

ZilnicStocare în containere înscripţionate

Valorificare prin firma SOMA

2 Deşeu neferos 120103Şpan şi bavuri feroase(Al, Cu,bronz)

ZilnicStocare în containere înscripţionate

Valorificare prin firma SOMA

3 Deşeu lemn 200138 rumeguşZilnicStocare în containere înscripţionate

Valorificare prin firma SOMA +Persoane fizice

4 DEE 160214

Aparate electronice Corpuri de iluminat

ZilnicStocare în containere înscripţionate

Valorificare prin firma ECOLAMP+DEMECO

5 Deşeu hârtie+carton 150101 Hârtie +cartonZilnicStocare în containere înscripţionate

Valorificare prin firma VRANCART

6 Deşeu mase plastice 200139Pet-uriFolie de plastic

ZilnicStocare în containere înscripţionate

Valorificare prin firma SOMA

7 Deşeu cauciuc 702990 Resturi de cauciuc

ZilnicStocare în containere înscripţionate

Valorificare prin firma SOMA

8 Deşeu abrazive 120121

Fragmente de piatră polizor(carborund)

ZilnicStocare în containere înscripţionate

Valorificare prin firma SOMA

9 Deşeu caramida 170102 Fragmente de carămidă

La demolări Stocare temporară pe amplasament

Valorificare prin Persoane fizice

10 Deşeuri foto 901070 Peliculă şi soluţii foto

Valorificare prin firma ROMAXTRADING

Tabelul 11.2. Deşeuri periculoase gestionate pe amplasament

Nr. crt Tip deşeu Cod Compozitie

Frecventa de colectare/ Modul

de stocare temporara

Modul de eliminare

11 Emulsie uzată 130105* Apă şi ulei (1%)emulsionabil

Zilnic Stocare în recipienţi inscrripţionaţi

Valorificare prin firma DEMECO

12 Lichide hidraulice uzate

130110* Uleiuri minerale-fără PCB

Zilnic Stocare în

Valorificare prin firma DEMECO+AEROSTAR

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 54 din 73

Page 55: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Nr. crt Tip deşeu Cod Compozitie

Frecventa de colectare/ Modul

de stocare temporara

Modul de eliminare

Uleiuri sintetice-fără PCB Uleiuri semisintetice-fără PCB

recipienţi inscrripţionaţi

13 Material filtrant contaminat 150202* Filtre din poliamidă Zilnic

Stocare în saci Eliminare prin firma GLOBALECOCENTER

14 Ambalaje contaminate 150110*

Recipienţi din metalRecipienţi din mase plastice

ZilnicStocare în magazie

Eliminare prin firma GLOBALECOCENTER

15 Solvenţi organici necloruraţi 140602* Diluant

Degresant

Zilnic Stocare în recipienţi înscripţionaţi

Eliminare prin firma GLOBALECOCENTER+ DEMECO

16 Namol galvanic rezidual 110109* Conţinut de metale

grele(Cd,Zn,Cu,Ni)

ZilnicBazinul decantor al staţiei de epurare

Eliminare prin firma DEMECO

17 Deşeu de vopsire 200127* Şlam de vopsea +diluant

ZilnicStocare în recipienţi inscripţionaţi

Eliminare prin firma GLOBALECOCENTER+ DEMECO

18 Pulbere de zinc reziduala 120104*

Deşeu de pulbere de zinc reţinută în scruberul instalaţiei

ZilnicBazinul decantor al scruberului

Valorificare prin firma SOMA

19 Produs petrolier amestecat 130105* Petrol, benzine de

aviaţie uzate

ZilnicRecipienţi inscripţionaţi (inclusiv cu PERICOL DE FOC)

Valorificare prin firma DEMECO

11.2. DESEURI REFOLOSITE uleiuri uzate amestec de diluant rumeguş vopsele expirate utilizate în alte scopuri (garduri, marcaje pe amplasament,etc) deşeu petrolier

11.3. DESEURI COMERCIALIZATE Deşeuri metalice feroase si neferoase Deseuri de lemn, hartie si carton ; Deseuri de cauciuc , mase plastice ; Deseuri abrazive, de caramida ;

11.4. DEPOZITARE DEFINITIVA A DESEURILOR. Operatorul nu depoziteaza definitiv deseuri. Exista amenajate mai multe zone de depozitare temporara a deseurilor pe amplasament:

- zonă amenajată de depozitare a deşeurilor metalice ( platformă betonată de 90 mp., dotată cu presă de balotat tablă, macara, containere metalice pentru depozitarea deşeurilor, dispozitive de ridicat containere);

- zonă de depozitare a deşeurilor menajere (platforme betonate îngrădite cu gard metalic, dotate cu containere);

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 55 din 73

Page 56: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

- spaţii de depozitare temporară a diverselor tipuri de materiale sau deşeuri, amenajate la nivelul secţiilor.

- un rezervor de colectare deşeuri petroliere care este în conservare deoarece colectarea se face în cuburi din material rezistent prevăzute cu sistem metalic de siguranţă. Acestea sunt pentru diferite tipuri de deşeuri lichide: amestec de produse petroliere , emulsie, uleiuri solvenţi organici necloruraţi etc…; sunt livrate de firma preluatoare de deşeuri şi sunt depozitate în spaţii securizate ce aparţin Gestiunii Deşeuri a societăţii.

11.5 OBLIGATII: Se vor respecta prevederile legale in vigoare privind evidenta gestiunii deseurilor conform HG

856/2002 si Ordinului 95/2005:- evidenţa cantitativă de deşeuri depozitate se va realiza lunar prin fişele interne de gestiune

a deşeurilor, - se va intocmi registru de depozitare cantitativă a deşeurilor.

Intreaga activitate de gestionare a deseurilor se va desfasura in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Se vor respecta reglementarile HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu se creeze

stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri. Zonele de depozitare a deseurilor vor fi clar delimitate, marcate, iar containerele vor fi

inscriptionate. Nu vor fi manipulate, depozitate, recuperate sau eliminate alte deseuri pe amplasament, fara

acordul ARPM Bacau. Operatiunile de valorificare a deseurilor se vor efectua numai cu operatori autorizati, in

conformitate cu legislatia in vigoare. Transportul deseurilor in vederea valorificarii sau eliminarii se va face numai de societati

autorizate si numai de la amplasamentul la locul de recuperare sau depozitare definitiva, fara a afecta in sens negativ mediul.

Se vor respecta prevederile legale in vigoare privind evidenta ambalajelor si a deseurilor de ambalaje conform HG 621/2005 cu modificarile si completarile aduse de HG 1872/2006 si 247/2011.

Se vor respecta prevederile OUG nr. 121/2006 privind regimul juridic al drogurilor cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 186/2007 si prevederile HG 358/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 121/200, precum si pentru modificarea HG 1489/2002 privind infiintarea Agentiei Nationale Antidrog..

Amestecarea deşeurilor este interzisă conform procedurilor interne şi legislaţiei în vigoare . Conform prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor aveti obligatia:

- sa predati deseurile, pe baza de contract, unor colectori sau unor operatori care detin autorizatii de mediu si care desfasoara operatiuni de valorificare/eliminare;

- sa desemnati o persoana, din randul angajatilor proprii, care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de lege;

- sa nu amestecati diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase;

- sa separati deseurile, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora;- sa tineti evidenta cantitatii, a naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, frecventei, modului

de transport, precum si a operatiilor de valorificare/eliminare si sa o puneti la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora;

- producatorii si detinatorii de deseuri sunt obligati sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din activitatea proprie, in scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de tratare si eliminare a acestora;

- producatorii si detinatorii de deseuri sunt obligati sa pastreze buletinele de analiza care caracterizeaza deseurile periculoase generate din activitatea proprie si sa le transmita la cerere autoritatilor competente pentru protectia mediului;

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 56 din 73

Page 57: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

- producatorii si detinatorii de deseuri sunt obligati sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu in conformitate cu anexa 1 din HG 856/2002 si sa o transmita anual la ARPM Bacau.

- producatorii si detinatorii de deseuri sunt obligati sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel putin 3 ani;

- sa suportati costul pagubelor aduse populatiei, agentilor economici si institutiilor prin gestionarea defectuoasa a deseurilor;

12. INTERVENTIA RAPIDA / PREVENIREA SI MANEGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI .

12.1. SC AEROSTAR SA BACAU are implementat sistemul integrat de menegement calitate -mediu ISO 9001+ ISO 14001, certificat DQS GmbH12.2. SC AEROSTAR SA BACAU nu intra sub incidenta HG nr.804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.12.3. Raspunsul de urgenta este sustinut prin implementarea la nivelul societatii a sistemului de management integrat mediu-calitate, care contine proceduri specifice pentru fiecare domeniu.12.4.Operatorul instalatiei trebuie să elaboreze o politică documentată de prevenire a accidentelor, materializată într-un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care va trata pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului şi va conţine cel puţin:

- Planul de prevenire si conbatere a poluarilor accidentale,- Planul PSI,- Planul reţelelor de canalizare,- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei,- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile,- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor,- Caracteristicile şi amplasarea echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.5. Aceste documente mentionate la punctul de mai sus trebuie revizuite si actualizate in functie de conditiile nou aparute. Ele trebuie sa fie disponibile pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate. 12.6.Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate. 12.7. Operatorul instalatiei trebuie sa se asigure ca este functional Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului.12.8. “PLANUL DE PREVENIRE si COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE trebuie sa cuprinda:- Inventarul tuturor punctelor potential poluatoare;- Sistemul de alertare;- Programul de masuri si lucrari necesare prevenirii producerii poluarii accidentale;- Instructiuni in caz de avarie ;- Componenta echipelor de interventie si a colectivului de combatere a poluarii accidentale ; - Fisa poluantului potential;- Lista dotarilor si a materialelor necesare pentru sistarea poluarii;- Programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de interventie; - Responsabilitatile conducatorilor; - Sarcini si raspunderi cu privire la anuntarea cazurilor de poluare accidentala ; - Lista unitatilor care acorda sprijin in cazul aparitiei unei poluari accidentale; - Program de combatere a efectelor poluarii accidentale produse de unitati in amonte.12.9. Factorii de risc12.9.1.In instalatiile de pe amplasament exista riscuri de producere a accidentelor la:- Rezervoarele de acid clorhidric datorita unor:

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 57 din 73

Page 58: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

- Fisuri la rezervoare, la butoaie;- Fisuri la conducte, armaturi, garnituri, flanse;- Spargeri butoaie sau rupere saci.

- Sectia de electrodepunere datorita unor:- Fisurari bai, conducte, fitinguri;- Pierderi la imbinari, conducte, fitinguri;- Defectiuni pe traseul de evacuare ape uzate.

- Statia de tratare datorita unor:- Spargerea bazinului de neutralizare;

- Fisurarea peretilor decantoarelor;- Fisuri la conducrele de evacuare ape neutralizate;- Pierderi la imbinari, conducte, fitinguri;

- Rezervoarelor de pacura, petrol, benzina datorita unor:- Fisuri la rezervoare;- Fisuri la conducte, armaturi, garnituri, flanse;

12.9.2.Se vor lua permanent masuri pentru:- intretinerea corespunzatoare a instalatiilor si respectarea Planului de revizii si reparatii; - evitarea formarii de amestecuri de gaze explozibile;- prevenirea incendiilor,- prevenirea poluarii accidentale a apelor;- respectarea prevederilor legale privind instalatiile sub presiune;- in cazul unor calamitati naturale se vor aplica prevederile Planul de protectie civila. 12.10. Obligatiile operatorului instalatieiIn vederea prevenirii accidentelor, operatorul instalatiei va respecta minim urmatoarele :- permanent ia toate masurile necesare pentru a preveni producere de accidente majore si pentru

a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului;- mentine in functiune toate sistemele de siguranta din dotare;- siguranta instalatiilor, protectia personalului si protectia mediului trebuie sa fie obiective

prioritare in cadrul obiectivelor generale ale societatii;- intreg personalul trebuie sa cunoasca si sa respecte prevederile politicii de prevenire a

accidentelor;- managementul de varf va asigura mijloacele financiare si personal pentru indeplinirea

obiectivelor privind siguranta instalatiilor;- instruirea personalului privind siguranta instalatiilor si managementul situatiilor de urgenta se va

face periodic; - verificarea periodica a sistemelor de alarmare, de evacuare in siguranta a persolanului, de

comunicare interna si externa;- Regulamentele de operare a instalatiilor si instructiunile de lucru vor fi completate, ori de cate

ori este necesar, cu masuri de prevenire a accidentelor, siguranta in exploatare si protectie a mediului, pentru urmatoarele situatii: pornirea instalatiilor, operare , oprire accidentala sau planificata, in perioada de revizie.

- Se va intocmi o procedura scrisa privind verificarea periodica a acestor regulamente si instructiuni, actualizarea si adaptarea lor la conditiile de operare, inclusiv modul de informare a personalului muncitor cu privire la modificari.

- Toate defectiunile aparute in functionarea si exploatarea instalatiilor, care pot avea efecte importante asupra mediului vor fi inregistrate in registru special instituit, care va cuprinde informatii privind: instalatia, data si durata defectiunii, tipul defectiunii, cantitatea de substante periculoase eliberate, urmarile defectiunii aparute, masurile imediate luate pentru remediere, masuri luate pentru prevenirea situatiilor similare, alte date daca sunt necesare.

- In cazul producerii unui accident major in care sunt implicate substante periculoase, titularul are obligatia de a informa imediat autoritatile publice teritoriale cu responsabilitati in domeniile protectiei civile, protectiei mediului, administratiei publice, protectiei muncii si sanatatii publice.

- Operatorul instalatiei va face dovada catre autoritatile competente de control ca a luat toate masurile pentru prevenirea pericolelor de accidente in care sunt implicate

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 58 din 73

Page 59: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

substante periculoase si pentru limitarea consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra a mediului.

12.11. Functionarea in afara conditiilor normale de operare12.11.1. Operatorul instalatiei va trebui să aibă protocoale de acţiune pentru toate situaţiile în care, dintr-un accident sau dintr-o greşeală de funcţionare la exploatarea instalaţiei, s-ar produce: - Deversări în sistemul integrat de canalizare care conţin vreuna dintre substanţele prioritar

periculoase sau o deversare cu concentraţii ce au parametrii de contaminare mai mari decât limitele maxime admisibile care pot provoca un risc pentru oameni, mediu sau pentru sistemul de canalizare.

- Emisii necontrolate în atmosferă. - Scurgeri de substanţe periculoase în sol sau orice alt incident care ar putea afecta negativ

calitatea acestuia sau care prezintă un risc pentru calitatea apelor subterane. 12.11.2.In situatiile in care instalatiile de productie sau cele auxiliare functioneaza in afara parametrilor normali de operare, se vor aplica procedurile de interventie stabilite pentru fiecare tip de avarie si instalatie . 12.11.3.In cazuri de incidente, avarii, care pot produce sau au produs accidente, operatorul instalatiei va reduce sau va opri activitatea imediat ce este posibil, pana la restabilirea functionarii normale. Interventiile in instalatii se vor face numai de personal specializat, instruit si testat periodic.12.11.4.In cazul producerii unui accident operatorul instalatiei va anunta in doua ore de la producere, dispeceratul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bacau, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Bacau, Inspectoratul de Situatii de Urgenta Bacau si va aplica masurile de interventie stabilite prin planurile specifice fiecarui tip de accident.12.11.5.După scurgerea accidentală în mediu, operatorul va utiliza toate mijloacele disponibile pentru a minimiza efectele acesteia. 12.11.6.Fără a elimina sancţiunea aplicabilă în caz de infracţiune, operatorul instalatiei va trebui să repare dauna provocată sau, dacă nu se poate, să plătească o compensaţie pentru daunele şi prejudiciile cauzate de deversarea accidentală. 12.11.7. Operatorul instalatiei trebuie să adopte şi să pună în aplicare măsuri de prevenire, de evitare şi reparare a daunelor aduse mediului şi trebuie acoperite costurile, indiferent de sumă, atunci când este responsabilitatea lui, conform celor prevăzute în ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;

13.MONITORIZAREA ACTIVITATII.

Actiunea de monitorizare se va efectua prin doua tipuri de acţiuni:- supraveghere din partea organelor abilitate si cu atributii de control;- automonitorizarea; Pentru certificare odata pe an se fac analize cu laboratoare specializate

ale unor societati autorizate de profil; Automonitorizarea este obligatia societatii si are urmatoarele componente:a. Monitorizarea emisiilor si calitătii factorilor de mediu care are drept scop in faza de exploatere a

instalaţiilor , verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile competente, astfel:- urmarirea intrarilor si iesirilor conform capitolului 13.1. ;- urmărirea concentraţiilor de poluanţi in aer conform capitolului 13.2. ;- urmărirea calităţii apelor uzate deversate conform capitolului 13.3. - urmărirea reducerii deversărilor pe sol conform capitolului 13.4. - gestionarea deseurilor conform capitolului 13.5.

b. Monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces are ca scop verificarea periodica a stării de funcţionare a instalaţiilor in care se desfăşoară activitatea autorizata;

c. Monitorizarea post – închidere: In cazul incetarii activităţii se va urmării:- golirea si curăţarea sistemului de canalizare, a racordurilor si căminelor de evacuare, a

tuturor rezervoarelor;- transportul deşeurilor de pe amplasament si verificarea eliminării lor in condiţii de

siguranţa pentru mediu;

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 59 din 73

Page 60: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

- dezafectarea utilajelor luandu-se toate masurile pentru prevenirea poluării solului si apei;- urmărirea neutralizării soluţiilor din bai si de pe traseele de conducte si evacuarea lor la

parametri stabiliţi prin legislaţia de mediu pentru prevenirea impactului asupra solului si apei;

- demolarea construcţiilor, colectarea selectiva a deşeurilor din demolari si transportul acestora Ia depozire de deşeuri autorizate pentru fiecare tip de deseu;

- Ia incetarea activităţii se vor face analize pentru monitorizarea solului conform Raportului de Amplasament, pentru a se stabili atat contribuţia la poluare a activităţii monitorizate cat si posibilitatea de folosinţa ulterioara a terenului;

13.1. MONITORIZAREA INTRARILOR SI A IESIRILOR DIN INSTALATIE13.1.1.Se vor inregistra consumurile lunare de materii prime, materiale auxiliare si utilitati;13.1.2.Se va tine evidenta timpului de functionare, a perioadelor de revizii si reparatii efectuate in instalatii;13.1.3.Se vor inregistra iesirile din instalatie: emisii aer, ape uzate, deseuri;13.1.4.Se vor calcula anual consumurile specifice realizate pentru apa, energie electrica si se vor compara cu valorile recomandate BAT.

13.2. AER13.2.1. Monitorizarea emisii dirijate punctiforme Tabelul 13.1.

Denumire activitate

Punctul de prelevare a probei – Cod sursa

Poluanţi specifici Timp de mediere

Monitorizare

Metoda de analiza Frecventa

1 2 3 4 5 6Electrodepun

ereP 1 Tricloretilena Mediere

zilnicaConform Normelor Europene,

standrdelor ISO sau utilizand

metode echivalente

anual

P 2

Crom - Cracid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2Cianuri - HCN

P 3 Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2

P 4.

Cupru -Cu

Nichel- Ni

Zinc- Zn

Crom- Cr

Cadmiu- Cd

cianuri- HCN

P 5.Acid clorhidric -HClacid fosforic- H3PO4

hidrogen fosforat – PH3

P 6. Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2

P 7.Crom - Cr

Cianuri - HCN

P 8.Crom- CrAcid azotic exprimat in NO2

P 9.Crom- Cracid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2

P 10 Crom- Cracid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 60 din 73

Page 61: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Denumire activitate

Punctul de prelevare a probei – Cod sursa

Poluanţi specifici Timp de mediere

Monitorizare

Metoda de analiza Frecventa

1 2 3 4 5 6

P 11Crom- Cracid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2

P 12Crom- Cracid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2

P 13Crom - Cracid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2

P 14 Acid azotic-HNO3 exprimat in NO2

P 15

acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2Crom- CrAcid azotic exprimat in NO2

P 16

acid sulfuric –H2SO4 exprimat in SO2Crom- CrAcid azotic exprimat in NO2

Centrala termica I

Functionare: gaz natural sau

pacura

P 17

COSOx exprimat in SO2NOx exprimat in NO2Pulberi

P 18

COSOx exprimat in SO2NOx exprimat in NO2Pulberi

P 19

COSOx exprimat in SO2NOx exprimat in NO2Pulberi

P 20

COSOx exprimat in SO2NOx exprimat in NO2Pulberi

Centrala termica II

Functionare: gaz natural

P 21

COSOx exprimat in SO2

NOx exprimat in NO2

PulberiTratamente

termiceP 22 amoniac

P 23

COSOx exprimat in SO2NOx exprimat in NO2Pulberi

P 24

COSOx exprimat in SO2NOx exprimat in NO2Pulberi

P 25 COSOx exprimat in SO2NOx exprimat in NO2

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 61 din 73

Page 62: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Denumire activitate

Punctul de prelevare a probei – Cod sursa

Poluanţi specifici Timp de mediere

Monitorizare

Metoda de analiza Frecventa

1 2 3 4 5 6Pulberi

TurnatorieP 26

SOx exprimat in SO2NOx exprimat in NO2Pulberi

P 27SOx exprimat in SO2NOx exprimat in NO2Pulberi

Butelii P 28

COSOx exprimat in SO2NOx exprimat in NO2Pulberi

P 29 Pulberi

Nota : - Nici o emisie in aer nu trebuie sa depăşească valoarea limita de emisie stabilita in prezenta

autorizaţie. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor acceptate legal. Orice alta emisie apăruta va fi notificata autoritaţilor competente pentru protecţia mediului;

- Punctul de masurare este la fiecare cos individual al surselor din coloana 2;- Măsurătorile anuale vor fi efectuate cu laboratoare acreditate ale unor societati specializate de

profil ;- Valorile limita de emisie se raportează la conditii standard T 273 0 K, P=101,3 kPa, gaze

uscate (pentru instalatii de ardere – centrala termica 3 % oxigen in gazele de ardere);- Valorile medii zilnice se determina prin media valorilor momentane determinate prin cel puţin 3

exerciţii de măsurare pe zi, in timpul de lucru efectiv (excluzând perioadele de pornire si oprire)- Toate echipamentele de reducere, control si monitorizare trebuie calibrate si întreţinute,

conform standardelor in vigoare si a regulamentelor interne;- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie inregistrate, prelucrate si prezentate intr-o forma

adecvata pentru a permite autoritarilor competente pentru protecţia mediului sa verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate si valorile limita de emisie stabilite.

13.2.2. Monitorizarea emisiilor difuze, fugitive Se vor lua toate masurile pentru reducerea la minim a emisiilor nedirijate, astfel incat impactul

activitatii asupra personalului muncitor si a populatiei din zona invecinata sa fie minim. Se vor monitoriza imisiile la locurile de munca, conform prevederilor legislatiei specifice de

protectie a muncii . Titularul activităţii /operamrul se va asigura ca toate operaţiile de. pe amplasament sa fie

realizate in asa fel încât mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului dincolo de limitele amplasamentului;

13.2.3. Monitorizarea in conditii anormale de functionare este necesara in cazul aparitiei unei poluari accidentale datorata unor disfunctionalitati tehnologice cum ar fi : opriri, porniri cadere a echipamentului de control sau de reducere a emisiilor , care ar putea determina aparitia unui episod de poluare cu posibil impact semnificativ asupra atmosferei . In toate aceste cazuri se va interveni rapid pentru reducerea impactului conform procedurilor de interventie in caz de poluari accientale si se va anunta imediat autoritatea locala de mediu si Garda de Mediu. In cazul nefunctionarii corespunzatoare sau de intrerupere a functionarii echipamentelor de

reducere a emisiilor titularul va respecta urmatoarea Procedura pentru situatiile de functionare necorespunzatoare sau de intrerupere a functionarii echipamentelor de reducere a emisiilor :1. Inregistrarea inreruperii functionarii sau a functionarii necorespunzatoare: , data, ora,

cauza, efectul produs ( cresterea valorii emisiilor).2. Notificarea disfunctionalitatii catre autoritatea competenta de mediu (data, ora, cauza,

efectul produs), conform tabelului.

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 62 din 73

Page 63: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

3. Luarea de urgenta a masurilor care se impun pentru remediere.( plan urgent de gestionare a situatiei) si transmiterea lor catre APM/ARPM.

4. Solicitarea motivata a unei eventuale derogari de la limitele de timp admise ;5. Inregistrarea repunerii in functiune a instalatiei: data , ora6. Notificarea punerii in functiune catre autoritatea competenta de mediu(buletinul de analiza a

emisiilor la data si ora pornirii).La solicitarea autoritatii locale de mediu titularul de activitate va participa la elaborarea planurilor sau programelor de gestionare a calitatii aerului conform cerintelor HG 543/2004 privind elaborarea si punerea in aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitatii aerului.

13.3. APA13.3.1. Monitorizarea calitatii apelor uzate Tabelul 13.2. Monitorizarea emisiilor din apele uzate evacuate in canalizarea oraşului:

Nr. crt. Categoria apei Indicatori

urmăriţiFrecventa de

analiza Locaţia Metoda de lucru

1

Tehnologice+pluviale epurate conf. Contract 139/2010 încheiat cu CRAB şi conform HG 352/2005 (NTPA 002/2005) şi HG 351/2005.

Temperatura

- zilnic de laboratorul propriu pentru poluantii de la nr. Crt: 7,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

- trimestrial cu laboratoare acreditate ale unor societati specializate de profil ;

Ultimul camin de vizitare inainte de canalizarea orasului

Conform Normelor Europene, standrdelor ISO sau utilizand metode echivalente

2 pH

3 Materii în suspensie

4 CCOCr5 CBOs

6 Substanţe extractibile

7 Azot amoniacal (NH/)

8 Fosfor total (Pt)9 Sulfaţi (SO/")

10 Cupru (Cu2*)11 Zinc (Zn2+)12 Nichel (Nis*)13 Cadmiu (Cd2+)

14 Crom hexavalent (Cr6*)

15 Crom total (Cr^+Cr6*)

16 Cianuri totale (CN")

17Detergenţi sintetici biodegradabili

18 Sulfuri şi hidrogen sulfurat

19 Cloruri (CQ)Nota: - Valorile rezultate din măsurători se compară cu valorile limită din Autorizatia Integrata de Mediu;

13.3.2. Monitorizarea calitatii apei freatice Tabel 13.3. Monitorizare Apa freatica

Nr. Crt. Indicatori urmariti Frecventa de

analiza Metoda de lucru

1 pH

semestrial

Conform Normelor Europene, standrdelor ISO sau utilizand metode echivalente

2 Conductivitate3 Duritate totala4 Cianuri totale5 Nitrati6 Nitriti

7 Sulfuri si hidrogen sulfurat

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 63 din 73

Page 64: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Nr. Crt. Indicatori urmariti Frecventa de

analiza Metoda de lucru

8 Fluor9 Clor rezidual liber10 Cloruri11 Metale grele

Nota: - Valorile rezultate din măsurători se compară cu valorile limită din Autorizatia Integrata de Mediu

tabelul 10.3. Metalele grele pentru care se fac analize sunt cele din tabelul 10.4. din AIM.- O data pe an monitorizarea se face cu laboratoare acreditate ale unor societati specializate de

profil ;

13.4. SOLTabel 13.4 . Monitorizarea calitatii solului

Indicatori urmariti

Frecventa de analiza Puncte de prelevare Metoda de

lucru

Produse petroliere

anual

Sapte puncte de prelevare conform BA nr. 1/1- 18058/20.04.2012:-S3 - alee electrodepuneri, capătul de nord, la cca.8 m coş dispersie;-S4 - alee electrodepuneri, capătul de sud, la cea. 10 m de staţie epurare;-S5 - colţul de nord al platformei depozitului de produse petroliere, zona rezervoarelor cu păcură;-S6 - colţul de sud al platformei depozitului de produse petroliere, zona rezervoarelor cu petrol (kerosen);-S7 - latura vest a platformei depozitului de produse petroliere, în direcţia rampei CF de descărcare, lângă gard;-S8 - latura est a platformei depozitului de produse petroliere, în afara garduiui despărţitor, în zona rampei CF de descărcare;-S9 - In zona decantorului produse petroliere amestec, între bazin şi rezervor benzină

Conform Normelor Europene, standrdelor ISO sau utilizand metode echivalente

SulfuriSulf total

Metale(Cu,Mn, Pb, Fe, Cd, Ni,

Zn, Cr6+)

Nota:- Prelevarea de probe de sol se va face in conformitate cu prevederile Ordinului 184/1997

privind Procedura de realizare a bilanturilor de mediu.- Analiza probelor de sol se va realiza utilizand metode analitice ( standarde ) agreate la nivel

international.- Raspunderea pentru acuratetetea si precizia rezultatelor va reveni partii care executa

prelevarea probelor si laboratoarelor care executa analizele.- Compararea indicatorilor de calitate ai calitatii solului se va face cu limitele normate pentru

solurile cu folosinta mai putin sensibila conform prevederilor Ord. MAPPM nr. 756/1997 respectiv tabelul 10.5. din AIM;

- Monitorizarea se va face o data pe an cu laboratoare acreditate ale unor societati specializate de profil ;

13.5. ZGOMOTTabel 13.5. Monitorizarea Zgomotului

Nr. crt. Locul de masurare Frecventa Metoda de referinta

1 limita Nord 1

Anual

ISO 9613-2SR ISO 8297/1999SR EN ISO 3744/1997SR EN ISO 3746/1998

2 limita Nord 23 limita de sud4 limita de est5 centrul societăţii

Nota:

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 64 din 73

Page 65: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

- Determinarile se vor face in perioada in care instalatia functioneaza la capacitate maxima;- Monitorizarea se va face o data pe an cu laboratoare acreditate ale unor societati specializate

de profil ;

13.6. DESEURI13.6.1 Deseuri tehnologice- Evidenta deseurilor produse va fi tinuta conform HG 856/2002, continind cel putin urmatoarele

informatii: tipul deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare, data predarii deseului , cantitatea predata catre transportator, date privind expeditiile respinse, date privind orice amestecare a deseurilor, date valorice privind valorificarea si eliminarea deseurilor;

- Se vor respecta toate prevederile legale privind gestionarea si monitorizarea tuturor tipurilor de deseuri ;

13.6.2 AmbalajeGestionarea si monitorizarea ambalajelor si a deseurilor din ambalaje se va efectua conform prevederilor HG 621/2005 modificata si completata de HG nr. 1872/2006.

13.7. OBLIGATIIConform prevederilor OUG nr.195/2005, aprobata prin Legea 265/2006 si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.152/2005 aprobata de Legea 84/2006, operatorul instalatiei are urmatoarele obligatii:1. Sa efectueze analize in cadrul activitătii de monitorizare cu personal calificat, cu echipamente

descrise în standardele de prelevare si analiză specifice, mentionate în prezenta autorizatie;2. Sa efectueze anual o monitorizare cu laboratoare specializate ale unor societati autorizate de

profil pentru toti factorii de mediu;3. Sa exploateze si sa intretina echipamentele de monitorizare si analiză astfel încât

monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie (calibrare, verificare metrologică, etc.);4. Sa preleveze probele cu respectarea standardelor în vigoare, iar buletinele de analiza sa aiba

precizată incertitudinea metodei de analiză;5. Sa inregistreze toate rezultatele măsurătorilor prelucrate si prezentate într-o formă adecvată,

usor de analizat pentru a permite autoritătilor competente pentru protectia mediului să verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile limită de emisie stabilite;

6. Sa asigure accesul organelor de control abilitate, sigur si permanent la următoarele puncte de prelevare si monitorizare:

- Puncte de prelevare a emisiilor în aer:- Cosurile de dispersie prevăzute în Tabelul 9.1.;

- Zgomot la limita amplasamentului instalatiei;- Puncte de prelevare a probelor de sol conform Raportului de Amplasament;- Puncte de prelevare a emisiilor de poluanti în apa:

- Forajele existente pe amplasament in incinta unitatii ;- la caminul de evacuare generala a apelor uzate evacuate

- Zonele de stocare:- materii prime- materiale auxiliare

7. Sa intocmeasca un plan de masuratori a emisiilor pe fiecare factor de mediu , reactualizat anual;

8. Sa efectueze masuratori conform planului de masuratori si sa raportaeze conform Cap 14. rezultatele monitorizarii catre ARPM Bacau, GNM – Comisariatul Judetean Bacau;

9. Sa efectueze supravegherea si monitorizarea emisiilor si a mediului sub coordonarea responsabilul de mediu numit cu decizie de conducerea societatii;

10. Sa asigure in cazul solicitarii de catre Agentia Nationala de Protectie a Mediu Bucuresti transmitere directa a rezultatelor monitorizarii conform cerintelor;

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 65 din 73

Page 66: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

14.RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA.

14.1. RAPORATRI PERIODICE CATRE AUTORITATILE DE MEDIUTabel 14.1.

NrCrt Tip raport Frecventa

raportariiAutoritatea de

mediu catre care se face raportarea

Data depunerii raportului

1.Raport privind Monitorizarea emisiilor in aer.

Anual ca parte a Raportului anual de mediu

ARPM Bacau

Pana la 1 martie a fiecarui an, pentru anul precedent.In termen de 48 de ore de la analiza in caz de depasiri

GNM CJ Bacau Conform solicitarii GNM

2.

Raport privind Monitorizarea apelor tehnologice, pluviale si menajere;

Trimestrial, centralizat transmisin cadrul Raportului anual de mediu

ARPM Bacau

Pana la 1 martie a fiecarui an, pentru anul precedent.In termen de 48 de ore de la analiza in caz de depasiri

GNM CJ Bacau Conform solicitarii GNM

3

Raport privind Monitorizarea emisiilor de ape freatice.

Semestrial ca parte a Raportului anual de mediu

ARPM Bacau Pana la 1 martie a fiecarui an, pentru anul precedent.

GNM CJ Bacau Conform solicitarii GNM

4Situatia privind gestionarea deseurilor

Anual ca parte a Raportului anual de mediu

ARPM Bacau Pana la 1 martie a fiecarui an, pentru anul precedent.

5Raport privind Monitorizarea solului, zgomot

Anual ca parte a Raportului anual de mediu

ARPM Bacau Pana la 1 martie a fiecarui an, pentru anul precedent.

GNM CJ Bacau Conform solicitarii GNM

5.Inventaru emisiilor pentru Registrul EPER

Anual ca parte a Raportului anual de mediu

ARPM Bacau Pana la 1 martie a fiecarui an, pentru anul precedent.

GNM CJ Bacau Conform solicitarii GNM

6. Raportul anual de mediu***

Anual ARPM BacauGNM CJ Bacau

Pana la 1 martie a fiecarui an, pentru anul precedent.

*** Continutul Raportului Anual de Mediu(RAM)1. Prezentarea societatii

1.1. Date de identificare1.2 Acte de reglementare si contracte in vigoare detinute pe linie de mediu 1.3 Date privind functionarea si capacitatile de productie utilizate.Evidenta functionarii

fiecarei instalatii care constituie sursa de emisie; prezentarea disfunctionalitatilor instalatiilor tehnologice, a instalatiilor de depoluare, a instalatiei de monitorizare.

2. Sistemul de management de mediu2.1 Descrierea pe scurt a sistemului de management de mediu; proceduri existente, responsabilitati, planuri, programe de mediu existente ; bilanturi si concluziile auditurilor realizate.

3. Utilizarea materiilor prime , auxiliare, utilitati3.1. Materii prime si materiale auxiliare prelucrate in cursul anului. Scurta caracterizare a combustibililor utilizati; se vor anexa buletine de analiza pentru pacura ; pentru carbune.

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 66 din 73

Page 67: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

3.2. Actualizare SEVESO privind incadrarea obiectivului din punct de vedere al riscului producerii de accidente; 3.3. Consumul de utilitati comparativ cu anul precedent( consum utilitati /produs pentru a evidentia reducerea consumurilor); eficienta energetica a instalatiei, consumuri specifice, incadrare in BAT;

4. Performanta de mediu – Bilant privind Impactul activitatii societatii asupra mediului in anul de raportare comparativ cu anul precedent si cu recomandarile BAT 4.1. Monitorizarea mediului . Emisii de poluanti in aer, apa , solTabele centralizatoare cu: punctele de prelevare , parametri relevanti , valorile momentane/medii zilnice/la 48 ore/lunare , conform cerintelor AIM , comparativ cu VLE stabilite in AIM. Se vor preciza maximile determinate si frecventa depasirilor daca este cazul. Se vor folosi tabelele din capitolul 14.3. Anexa copii buletine analize. 4.2 Emisiile anuale in aer de SO2, Pulberi si No2, comparativ cu plafoanele alocate. 4.3. Metode de masurare / calcul utilizate; pentru sistemul de monitorizare continua se vor prezenta rezultatele controlului anual utilizand determinari paralele.4.4. Concluzii.4.5. Evidenta gestiunii deseurilor produse/depozitate temporar/eliminate

5. Investitii/costuri de mediu6. Stadiul de realizare a masurilor din planul de actiuni7. Sesizari si reclamatii - in acest capitol se vor prezenta problemele de mediu sesizate la

controalele de inspectie si modul de rezolvare a acestora precum si reclamatiile si sesizarile publicului.

8. Probleme intampinate ; propuneri modificari AIM daca este cazul

14.2. RAPORTARI SINGULARE, INSTIINTARITabel 14.2.

Nr.Crt. Tipul raport Data depunerii

Autoritatea de mediu la care se depune

documentulObservatii

1.Notificare privind opririle si pornirile planificate a instalatiilor

Cu 48 de ore inainte de oprirea/pornirea instalatiei

ARPM BacauGNM-CJ Bacau

2. Notificare accidente(incendii, explozii)

In doua ore de la producere;

ARPM BacauGNM-CJ BacauISU Bacau,

Se includ si in Raportul anual de mediu

3.

Notificare in cazul aparitiei situatiilor speciale (in caz de poluari accidentale sau de situatii anormale aparute care pot cauza poluari ale mediului)

In doua ore de la producere; ARPM Bacau

GNM-CJ Bacau

Se includ si in Raportul anual de mediu

4. Reclamatii, sesizari, analize si investigatii efectuate Ori de cate ori apar ARPM Bacau

GNM-CJ Bacau

Se includ si in Raportul anual de mediu

5.

Notificare : stadiul realizarii masurilor stabilite cu ocazia controalelor autoritatilor de mediu.

La expirarea termenului de finalizare, din PA /Ori de cate ori este cazul

ARPM BacauGNM-CJ Bacau

Se includ si in Raportul anual de mediu

6.Notificarea schimbarii datelor de identificare a titularului activitatii

Ori de cate ori apar ARPM BacauIn termen de 30 de zile de la aparitie

7.

Notificarea schimbarii datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu, inclusiv a autorizatiilor detinute

Ori de cate ori apar ARPM Bacau

In termen de 30 de zile de la aparitie

8. Notificarea in cazul in care titularul activitatii urmeaza sa deruleze sau sa fie supus

Ori de cate ori apar ARPM Bacau In termen de 30 de zile de la aparitie

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 67 din 73

Page 68: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Nr.Crt. Tipul raport Data depunerii

Autoritatea de mediu la care se depune

documentulObservatii

unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare, urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii.

9. Alte date, informatii solicitate Conform solicitarii primite Dupa caz

14.3. Modele de raportare   : Tabel 14.3.1. Monitorizarea emisiilor in aer

Nr. Crt.

Locul recoltarii

Tip combustibil/Cantitati arse

NoxeVal.calculata

(3% O2) [Mg/nmc]

VLE [Mg/nmc]

Parametri auxiliari

tipValoare

Masurata[mg/nmc]

Debitul de gaze

evacuate

Temp. gazelor

evacuate

% O2

In cazul in care sunt depasiri ale VLE se va calcula frecventa depasirilor si procentul cu care este depasita VLE.

Tabel 14.3.2. Monitorizarea emisiilor in aer in conditii anormale de functionare

Nr.crt Instalatia Porniri/an

Pornire OprireCantitate noxe [kg/eveniment] Perioada

[min]Cantitate noxe [kg/eveniment]

Perioada [min]NOx SO2 Pulberi CO

Tabel 14.3.3. Monitorizarea emisiilor in apa uzataNr.crt Luna Punctul de

prelevareParametru

analizatValoare limita admisa /act de reglementare

Valoare realizata

Frecventa depasirii VLE

Tabel 14.3.4. Monitorizarea calitatii apelor subteraneNr.crt

Data efectuarii masuratoriii

Punctul de prelevare

Parametru analizat

Valoarea realizata

Valoarea de referintaconform Raportului de

amplasament/ act de reglementare

Tabel 14.3.5. Monitorizarea calitatii solului Nr.crt

Data efectuarii analizei

Punctul de prelevare

Parametru analizat

Valoarea realizata

Valoarea de referintaconform Raportului de amplasament/

act de reglementare

Tabel 14.3.6. Monitorizarea zgomotului:Nr.crt

Data efectuarii masuratorii

Locul efectuarii masuratorii Vecinatati Valoare limita

admisa

Valoare inregistrat

a

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 68 din 73

Page 69: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

Tabel 14.3.7. Managementul deseurilorTip

deseuCod

deseuCom

pozitieInstalatia

produ-catoare

Canti-tatea produsa

Modul de stocare

Modul de eliminare

Data predarii deseului

Cantitatea predata catre transportator

14.4. EVIDENTE1. Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze:

datele privind desfasurarea activitatii mentionate in prezenta autorizatie; date de monitorizare; toate procedurile scrise, detinute; incidentele care afecteaza exploatarea normala a instalatiilor si activitatii si care pot crea

risc pentru mediu; reclamatiile de mediu, conform precizarilor din autorizatie.

2. Registrele de evidente vor fi aprobate de catre managerul desemnat de operatorul instalatiei.3. Registrele si procedurile vor fi disponibile pe amplasament in orice moment pentru inspectie de

catre ARPM Bacau sau Garda de Mediu si vor fi pastrate pe amplasament pe perioada functionarii instalatiei ;

4. Operatorul instalatiei trebuie sa mentina la punctul de lucru un dosar de informare publica, care sa fie disponibil publicului interesat, la cerere. Dosarul va cuprinde cel putin:

a. solicitarea de autorizareb. autorizatia integrata de mediuc. raportarea anuala privind aspectele de mediu.

5. Operatorul instalatiei va mentine la punctul de lucru un exemplar al:a. autorizatiei integrate de mediub. raportarilor transmise autoritatilor de mediuc. proceselor verbale de control pe linie de mediud. corespondentei cu autoritatile de mediu.

15.OBLIGATIILE OPERATORULUI INSTALATIEI. Operatorul instalatiei are urmatoarele obligatii :15.1. Sa respecte toate conditiile din prezenta autorizatie. Nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu atrage suspendarea acesteia în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare (art. 17 alin. 3 din OUG 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu toate completările si modificările ulterioare si art. 19 alin. 3 din O.U.G. nr. 152/2005, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006);15.2. Sa respecte legislatia specifica in vigoare privind protectia mediului. Incalcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civila, contraventionala si penala, după caz;15.3. Sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizatiei de Gospodărire a Apelor ;15.4. Să se asigure că este functional „Planul de interventie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situatie de urgentă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.15.5. Sa actualizeze „Planul de prevenire si combatere a poluărilor accidentale, să detină mijloacele si materiale necesare în caz de poluări accidentale si să actioneze în conformitate cu prevederile planului mentionat. 15.6. Sa contribuie in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată de Legea nr. 105/2006 cu modificările si completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, la acumularea fondului pentru mediu, pentru activitătile pe care le desfăsoară;15.7. Sa revizuiasca si sa actualizeze în functie de conditiile nou apărute. planurile care fac parte din Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgentă. Ele trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment pentru inspectie de către personalul cu drept de control al A.R.P.M. Bacau, G.N.M.- C.J. Bacau, autoritătilor de specialitate.

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 69 din 73

Page 70: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

15.8. Să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu in caz de modificare în exploatarea instalatiilor , a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalatii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activitătii; 15.9. Să notifice A.R.P.M. Bacau, G.N.M.- C.J. Bacau si să ia masuri de punere in siguranta a amplasamentului în momentul închiderii temporare a instalatiei/ parti ale instalatiilor existente pe amplasamentul societătii; Operatorul instalatiei va respecta urmatoarele:15.10. Va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;15.11. Va lua masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;15.12. Va evita producerea de deseuri iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, le va valorifica sau va lua masuri pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se impactul asupra mediului; Protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice, în care

scop operatorului instalatiei ii revin urmatoarele obligatii:15.13. Solicitarea şi obţinerea actelor de reglementare, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenta Nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata de legea 265/2006;15.14. Respectarea condiţiilor din actele de reglementare obţinute;15.15. Nepunerea în exploatare a instalaţiilor ale căror emisii depăşesc valorile limita stabilite prin actele de reglementare;15.16. Organizarea de structuri proprii specializate pentru protecţia mediului;15.17. Asigurarea accesului si asistarea persoanelor împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenta măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante ;15.18. Realizarea în totalitate şi la termen a măsurilor impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control;15.19. Sa respecte cerintele OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului.Sa suporte costurile pentru repararea prejudiciului şi inlaturarea urmărilor produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plăteşte";15.20. Ca instalatie aflata sub incidenta Directivei COV, SC AEROSTAR SA BACAU–are obligatia de a intocmi anual Planul de gestionare a solventilor organici intocmit conform Ghidurilor Tehnice in vigoare aprobate de Ord. 859/26.09.2005 sa aplice schema de reducere a emisiilor COV conform Anexa 4 la HG 699/2003. Pentru conformare la Directiva COV, cantitatea de COV emisa trebuie sa fie mai mica decat emisia tinta;

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR.

16.1. LUCRARI SI MASURI SPECIFICE DE PROTECTIA MEDIULUI LA INCHIDEREA INSTALATIEI.16.1.1.La încetarea activitătii cu impact asupra mediului, precum si la vânzarea pachetului majoritar de actiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situatii care implică schimbarea titularului activitătii, precum si în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările si completările ulterioare, se aplica in mod corespunzător dispozitiile art. 15 alin. (2).În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile mentionate, mai sus, părtile implicate transmit în scris autoritătii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.16.1.2.Inchiderea instalatiei se va face in conditii de siguranta pentru comunitatea locala si pentru mediu. Se vor lua masuri pentru:- Curăţarea şi spălarea tuturor instalaţiilor, rezervoarelor şi magaziilor de stocare a substanţelor

chimice;- Scoaterea tuturor echipamentelor şi materialelor din canalele tehnologice de pe teritoriul SC

AEROSTAR SA BACAU, curăţarea acestora şi umplerea lor cu pământ;

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 70 din 73

Page 71: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

- Obţinerea acordului de deconectare de la alimentarea cu gaze naturale şi dezafectarea instalaţiei, cu respectarea normelor specifice;

- Obţinerea acordului de deconectare de la alimentarea cu energie electrică şi dezafectarea instalaţiei, cu respectarea normelor specifice;

- Eliminarea completă, în deplină sigurantă, a pacurii uleiurilor si emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate si predarea lor la unităti specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;- Demontarea instalatiilor si valorificarea/eliminarea materialelor rezultate;- Colectarea deseurilor generate în spatii amenajate si valorificarea/eliminarea lor

corespunzătoare prin firme autorizate;- Investigatii privind nivelul de contaminare a solului si a apei subterane si

compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- Ecologizarea întregului amplasament după dezafectarea tuturor instalaţiilor;- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor

evenimentelor ce apar pe teritoriul SC AEROSTAR SA BACAU.- anunţarea oricărui eveniment la Garda Nationala de Mediu – CJ Bacau si Agenţia Regională

pentru Protecţia Mediului Bacau;

16.2. PLANUL DE ÎNCHIDERE AL INSTALATIEI.16.2.1. În cazul închiderii definitive a întregii instalatii sau a unor părti de instalatie, operatorul instalatiei trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protectia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/200416.2.2. Planul de închidere trebuie să includă minim:- planurile tuturor conductelor si rezervoarelor subterane;- orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului si solului;- acolo unde este cazul, golirea completă de continut potential periculos si spălarea conductelor

si a rezervoarelor;- valorificarea/eliminarea deseurilor;- măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere;16.2.3. Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare si să declare mijloacele de asigurare a disponibilitătii acestor resurse, indiferent de situatia financiară a operatorului instalatiei;16.2.4. La încetarea activitătii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare si necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosintă avută anterior.16.2.5. Dezafectarea, demolarea instalatiilor si constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitătii cu impact semnificativ asupra mediului.

16.3. CONDITII GENERALE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR LA INCHIDEREA INSTALATIEI.16.3.1.Gestionarea deşeurilor are în vedere utilizarea proceselor şi a metodelor care nu pun în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător, iar autorităţile competente autorizează şi controlează activităţile de valorificare şi eliminare a deşeurilor.16.3.2.Conditiile generale de gestionare a deseurilor sunt cele prevazute in cap. 11.5. din autorizatie.

17. DISPOZITII FINALE Datele cuprinse în prezenta autorizaţie nu sunt confidenţiale. Revizuirea şi/sau modificarea autorizaţiei integrate de mediu se face in conditiile art.23 ,

capitolul V a OUG 152/2005, aprobata prin Legea 84/2006, cand apar următoarele situaţii:

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 71 din 73

Page 72: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

o poluarea cauzată de desfăşurarea activităţii necesită revizuirea valorilor limită de emisie stabilite prin autorizaţie sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie;

o schimbări substanţiale şi/sau extinderea activităţii, pe acelaşi amplasament; o modificarea celor mai bune tehnici disponibile, care permit o reducere

semnificativă a emisiilor; o siguranţa exploatării instalaţiilor şi a desfăşurării activităţii face necesară

introducerea de tehnici speciale şi măsuri de management; o rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi,

neprecizate în documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizaţie;

o emiterea unor noi reglementări legale.o Are loc inchiderea definitiva a activitatii /cesiunea/transferul/vanzarea instalatiei

Cu trei luni inainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei titularul se va prezenta la autoritatea emitenta pentru reautorizare.

Transferul autorizaţiei este permis în condiţiile legii .

Nerespectarea celor prevazute in prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii , conform OUG nr.152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii aprobata prin legea 84/2006 , si a OUG nr.195/2005, aprobata pri Legea 265/2006 privind protectia mediului.

18.GLOSAR DE TERMENI.ARPM Bacau Agenţia Regională pentruProtecţia Mediului BacauAPM Agenţia pentru Protecţia MediuluiBAT Cea Mai Bună Tehnică Disponibilă

AIM Autorizatie integrata de mediu

Anual Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive

Lunar Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună

Bilunar Cel puţin 20 de măsurători într-un an calendaristic, cu nu mai mult de o măsurătoare într-o săptămână

SăptămânalÎn timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână

Semestrial Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive

Trimestrial Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie

Zi Orice perioadă de 24 de ore

ZilnicÎn timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi

CAT Comisia de Analiză TehnicăCBO5 Consum Biologic de Oxigen la 5 zileCCO Consum Chimic de OxigenCOV Compuşi organici volatili

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 72 din 73

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda de Mediu- Comisariatul Regional Suceava si Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau

Page 73: Nrarpmbc.anpm.ro/upload/66783_PROIECT_AIM_AEROSTAR_REV… · Web viewcrt. Denumirea punctului de masura Valoare maxima admisa dB (A) 1 limita Nord 1 65 2 limita Nord 2 3 limita de

ARPM BACAU AIM 25/07.08.2006 – Rev 1/2012

dB(A) Decibeli (ponderaţi)Ghidul Tehnic General Ghidul aprobat prin OM nr. 36/2004Locaţia activităţii localitatea Bacău, str. Condorilor, nr. 9, judeţul Bacău

Locaţie sensibilă la zgomot

Orice locuinţă, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de învăţământ, loc de cult sau distracţie sau orice altă amenajare sau zonă cu atracţie ridicată care, pentru propria funcţionare, necesită absenţa zgomotului la un nivel supărător

Operaţiunea de eliminare a deşeurilor

Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 426/2001

Operaţiunea de recuperare a deşeurilor

Înseamnă orice operaţiune de recuperare inclusă în Legea nr. 426/2001

RAM Raportul Anual de MediuREP Registrul Emisiilor de PoluanţiTitularul autorizaţiei SC AEROSTAR SAOperatorul instalatiei SC AEROSTAR SAVLE Valori limita de emisiiPA Prag de alertăPI Prag de intervenţieSMA Sistem de Management al AutorizaţieiCSE Consum specific de energie SPCP Substante si preparate chimice periculoase

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Jrs. Paul TODERICA Dr. Ing. Iulian MOVILA

Sef serviciu Reglementari, Compartiment Juridic,Ing. Doina MIHORDESCU Jrs. Oancea Elena

Intocmit, Ing. Ion TOBĂ

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Oituz, nr. 23, Bacău, Cod 600266

Tel: 0234512750 Fax: 0234571056e-mail:[email protected]

Pagina 73 din 73