VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor...

15
1 Cirulara episcopului diecezan Ladislau VII. / 2020 Nr. 760/2020. CELEBRĂRILE DIN SĂPTĂMÂNA MARE ÎN TIMPUL EPIDEMIEI Punctul culminant al celebrărilor liturgice în perioada anului bisericesc este atins în Săptămâna Sfântă, momentul de vârf reprezentându-l celebrarea vigiliei pascale. Prin sărbătorirea pătimirii, a morții și învierii Domnului Isus Cristos, suntem purtați spre taina mântuirii noastre, de unde omul vremelnic poate dobândi putere și speranță înnoitoare. Conștieți de faptul, că în această perioadă emoția întâlnirii omului cu Dumnezeu este mult mai intensă, aceasta demontrând-o și participarea mai numeroasă și mai evlavioasă a credincioșilor la celebrările pascale, fiecare preot recunoaște ca o îndatorire deosebit de importantă pregătirea și celebrarea temeinică a momentelor liturgice din acest timp sfânt. În acest an 2020, ne confruntăm însă cu o situație neașteptată și neobișnuită pentru toți. Datorită epidemiei provocate de COVID -19, respectând întru totul prevederile autorităților civi le, suntem nevoiți, ca în catedrala noastră episcopală și în bisericile parohiale, într-un mod excepțional să oficiem sfintele celebrări din Săptămâna Mare și a Sfintelor Paști cu bisericile închise, fără participarea cedincioșilor. Deja în zilele anterioare am simțit povara acestei delimitări, prin care nu am putut fi împreună cu credincioșii noștri în jurul altarului. Poate că în aceste timpuri, mai mult decât oricând până acum, trebuie să reflectăm profund la promisiunea noastră făcută cu ocazia hirotoni rii preoțești: Vrei să celebrezi cu evlavie și fidelitate tainele lui Cristos spre mărirea lui Dumnezeu și sfințirea poporului creștin, după tradiția Bisericii? - Vreau. Cu o dedicație înnoită trebuie să continuăm celebrarea sfintei liturghii și în aceste condiții, oferind sfânta jertfă pentru întreaga lume, pentru cei suferinzi, pentru medici și personalul medical, pentru cei angajați în diferite servicii necesare interesului comun, pentru cei răposați și pentru familiile îndoliate. Să mergem înaintea lui Dumnezeu cu grijile și cererile noastre, căci doar de la El putem obține salvare și mângâiere. Săptămâna Sfântă spre care ne îndreptăm, o celebrăm cu încredere spre mântuirea întregii lumi. Congregația pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor a publicat un decret despre celebrările acestui timp. Prin prezenta fac cunoscut cele comunicate în acest decret:

Transcript of VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor...

Page 1: VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm

1

Cirulara episcopului diecezan

Ladislau

VII. / 2020

Nr. 760/2020.

CELEBRĂRILE DIN SĂPTĂMÂNA MARE ÎN TIMPUL EPIDEMIEI

Punctul culminant al celebrărilor liturgice în perioada anului bisericesc este atins

în Săptămâna Sfântă, momentul de vârf reprezentându-l celebrarea vigiliei

pascale. Prin sărbătorirea pătimirii, a morții și învierii Domnului Isus Cristos,

suntem purtați spre taina mântuirii noastre, de unde omul vremelnic poate

dobândi putere și speranță înnoitoare. Conștieți de faptul, că în această perioadă

emoția întâlnirii omului cu Dumnezeu este mult mai intensă, aceasta

demontrând-o și participarea mai numeroasă și mai evlavioasă a credincioșilor la

celebrările pascale, fiecare preot recunoaște ca o îndatorire deosebit de

importantă pregătirea și celebrarea temeinică a momentelor liturgice din acest

timp sfânt. În acest an 2020, ne confruntăm însă cu o situație neașteptată și

neobișnuită pentru toți. Datorită epidemiei provocate de COVID -19, respectând

întru totul prevederile autorităților civile, suntem nevoiți, ca în catedrala noastră

episcopală și în bisericile parohiale, într-un mod excepțional să oficiem sfintele

celebrări din Săptămâna Mare și a Sfintelor Paști cu bisericile închise, fără

participarea cedincioșilor. Deja în zilele anterioare am simțit povara acestei

delimitări, prin care nu am putut fi împreună cu credincioșii noștri în jurul

altarului. Poate că în aceste timpuri, mai mult decât oricând până acum, trebuie

să reflectăm profund la promisiunea noastră făcută cu ocazia hirotonirii

preoțești: Vrei să celebrezi cu evlavie și fidelitate tainele lui Cristos spre

mărirea lui Dumnezeu și sfințirea poporului creștin, după tradiția Bisericii? -

Vreau. Cu o dedicație înnoită trebuie să continuăm celebrarea sfintei liturghii și

în aceste condiții, oferind sfânta jertfă pentru întreaga lume, pentru cei suferinzi,

pentru medici și personalul medical, pentru cei angajați în diferite servicii

necesare interesului comun, pentru cei răposați și pentru familiile îndoliate. Să

mergem înaintea lui Dumnezeu cu grijile și cererile noastre, căci doar de la El

putem obține salvare și mângâiere. Săptămâna Sfântă spre care ne îndreptăm, să

o celebrăm cu încredere spre mântuirea întregii lumi. Congregația pentru Cultul

Divin și Disciplina Sacramentelor a publicat un decret despre celebrările acestui

timp. Prin prezenta fac cunoscut cele comunicate în acest decret:

Page 2: VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm

2

DECRET

În timp de Covid-19 (II)

Luând în considerare evoluția rapidă a pandemiei de Covid-19 şi ţinând cont de

observațiile venite de la Conferințele Episcopale, această Congregație oferă o

actualizare la indicațiile generale şi la sugestiile date deja episcopilor în decretul

precedent din 19 martie 2020.

Din moment ce data Paștelui nu poate să fie transferată, în țările lovite de boală,

unde sunt prevăzute restricții cu privire la adunările şi mișcările persoanelor,

episcopii şi preoţii să celebreze riturile din Săptămâna Sfântă fără participarea

poporului şi în loc potrivit, evitând concelebrarea şi omițând salutul păcii.

Credincioşii să fie anunțați despre ora de începere a celebrărilor în aşa fel încât

să se poată uni în rugăciune în locuințele proprii. Vor putea fi de ajutor

mijloacele de comunicare telematică în direct, nu înregistrată. În orice caz

rămâne important să se dedice un timp corespunzător rugăciunii, valorizând mai

ales Liturgia Horarum.

Conferințele Episcopale şi fiecare dieceză să aibă grijă să ofere materiale

ajutătoare pentru a ajuta rugăciunea familială şi personală.

1 – Duminica Floriilor. Comemorarea intrării Domnului în Ierusalim să se

celebreze în interiorul edificiului sacru; în bisericile catedrale să se adopte a

doua formă prevăzută de Liturghierul Roman, în bisericile parohiale şi în

celelalte locuri forma a treia.

2 – Liturghia crismală. Evaluând cazul concret în diferitele țări, Conferințele

Episcopale vor putea da indicații cu privire la o eventuală transferare la o altă

dată.

3 – Joia Sfântă. Spălarea picioarelor, deja facultativă, se omite. La sfârşitul

Liturghiei de la Cina Domnului se omite şi procesiunea şi Preasfântul Sacrament

să se păstreze în tabernacol. În această zi se acordă în mod excepțional preoţilor

facultatea de a celebra Liturghia, fără participarea poporului, într-un loc potrivit.

4 – Vinerea Sfântă. La rugăciunea universală episcopii vor avea grijă să

stabilească o intenție specială pentru cei care se află în situaţie de rătăcire, pentru

cei bolnavi, pentru cei morți (cf. Missale Romanum). Actul de adorare a Crucii

prin sărutare să fie limitat numai la celebrant.

5 – Veghea Pascală. Se celebrează numai în bisericile catedrale şi parohiale.

Pentru liturgia baptismală, să se mențină numai reînnoirea promisiunilor

baptismale (cf. Missale Romanum).

Page 3: VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm

3

Pentru seminarii, colegii sacerdotale, mănăstiri şi comunităţi călugărești să se

respecte indicațiile acestui decret.

Exprimările de devoțiune populară şi procesiunile care îmbogățesc zilele din

Săptămâna Sfântă şi din Triduum-ul Pascal, după evaluarea episcopului diecezan

vor putea să fie transferate în alte zile potrivite, de exemplu la 14 şi 15

septembrie.

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

Din sediul Congregaţiei pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor, 25

martie 2020, solemnitatea Bunei Vestiri.

Cardinal Robert Sarah

Prefect

Arthur Roche

Arhiepiscop secretar

________________________________________________________________

În sensul celor aici formulate, în catedrala noastră episcopală și în bisericile

parohiale vom aplica următoarele:

1. Celebrările din Săptămâna Mare și a Solemnității Învierii Domnului

le vom oficia în biserica închisă fără participarea poporului. Alături de

preotul celebrant, în măsura posibilităților și cu respectarea normelor comunicate

de autoritățile civile, la celebrare să fie prezent cantorul și sacristanul.

2. Aș dori foarte mult, dacă pe întreg teritoriul diecezei noastre, celebrările

din Săptămâna Mare ar vea loc la aceeași oră: Duminica Floriilor - ora 11.00,

Joia Mare – ora 18.00, Vinerea Mare – dupăamiaza la ora 15.00 Calea Sfintei

Cruci, iar seara la ora 18.00 celebrarea liturgică de Vinerea Mare, Sâmbăta Mare

– seara la ora 20.00 Vigilia Pascală. Aceste ore să le comunicăm credincioșilor

noștri, pentru ca și ei să se potă alătura rugăciunii noastre în locuințele lor.

3. În celebrările acestei săptămâni să urmăm întru totul cele prevăzute în

decretul comunicat, fiind atenți le ce se va omite în situația excepțională de

acum. (în duminica floriilor nu este procesiune; în joia mare nu se face ritul

spălării picioarelor, Sfântul Sacrament se păstrează în tabernacol; în vinerea

mare adorarea Sfintei Cruci se face în mod simplificat, crucea fiind sărutată doar

de preotul celebrant; în Vigilia Pascală nu se sfințește focul, și nu se

binecuvântează apa).

4. Sfințirea uleiurilor în Joia Mare se oficiază de către episcop în catedrala

episcopală, dar fără preoți și fără popor. Rog pe Preacucernicii Confrați să

urmărească transmisia acestei liturghii la ora 10.00, participând și ei cu

rugăciunea lor.

5. La cele zece rugăciuni din Vinerea Mare să includem și o rugăciune

nou formulată pentru acest timp. (vezi anexa 1)

Page 4: VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm

4

6. În zonele noastre există obiceiul de a ridica Sfântul Mormânt și de a păzi

mormântul lui Isus în Sâmbăta Mare. Deasemenea, la sfârșitul vigiliei pascale în

multe locuri se face ceremonia învierii și procesiunea de înviere. În acest an

toate acestea se omit. Dar am rugămintea către toți preoții, ca la sfârșitul

celebrării vigiliei pascale, să iasă în fața bisericii și să dea binecuvântarea

euharistică asupra întregii lumi, așa cum procedăm la procesiunea de înviere.

7. În timpul celebrărilor liturgice din această perioadă, respectând normele

liturgice și obiceiul locului, să acționăm clopotele, pentru a semnala prin

aceasta credincioșilor, că în biserică preotul celebrează pentru ei.

8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o

stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm credincioșilor

noștrim ora celebrării.

9. Acolo unde este posibil, să asigurăm transmiterea live a celebrărilor

liturgice, astfel încât și credincioșii să poată participa la aceste momente

liturgice.

Vă doresc tuturor celebrări pline de har și binecuvântare!

⁎ ⁎ ⁎

Nr. 761/2020.

PARTICIPREA CREDINCIOȘIOR LA LITURGHIA SĂPTĂMÂNII

MARI - CELEBRAREA SFINTELOR SĂRBĂTORI ÎN CASELE

CREDINCIOȘILOR

La punctul anterior am insistat asupra faptului, ca și în condițiile actuale să

creem posibilitatea participării credincioșilor la celebrările sfinte din Săptămâna

Mare. Prin mijloacele de comunicare de care dispunem, trebuie să informăm

însă pe credincioși despre faptul, că participrea la aceste celebrări prin urmărirea

transmisiilor live (și doar așa), comportă anumite condiții la care trebuie să fim

atenți. Urmărirea transmisiilor directe ale sfintelor celebrări trebuie să fie făcută

într-un spirit de reculegere și cu o atenție deosebită la cele urmărite. Nu este

acceptabil, ca în timpul efectuării altor activități casnice, să și ascultăm și ce se

transmite din biserică. Acest tip de urmărire a transmisiilor, nu este prticipare la

celebrare. Este deasemenea de dorit, ca participarea evlavioasă la celebrări

transmise prin media, să se reflecte și în comportamentul și atitudinea nostră în

timpul acestor transmisiuni. Trebuie să ne comportăm, ca și cum am fi la

biserică. Acolo, unde familia întreagă urmărește liturghia transmisă prin media

TV sau radio, să o facă în fața Sfintei Cruci, dând răspunsurile cerute, rostind

rugăciunile și participând la cântece.

În ultimele zile de mai multe orim am auzit următoarea frază: în acest an nu vom

sărbători cu comunitatea în biserică, dar vom sărbători în casa noastră cu

familia! Să încurajăm această abordare, spunând credincioșilor, că și în acest fel

de sărbătorire în condiții excepționale, există o mare șansă. Ca și păstori ai

credincioșilor noștri, să încercăm să îi îndrumăm și să-i ajutăm într-o astfel de

Page 5: VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm

5

sărbătorire. Din aceste considerente am pregătit un mic îndrumar, care poate fi

folosit de către familii în organizarea celebrării domestice a sfintelor paști. (vezi

anexa 2). Acest îndrumar se poate accesa pe pagina web a episcopiei nostre

(www.varad.org), și cuprinde scurte informații despre sărbătoare, rugăciuni,

lecturile biblice prevăzute și câteva sfaturi practice pentru sărbătorire. Pentru

copii este pregătit un al material, care poate îi va ajuta în înțelegerea sărbătorii

(vezi anexa 3)

Rog pe Precucernicii Confrați să încurajeze familiile și credincioșii lor, ca și în

aceste timpuri excepționale, să găsească modul de a se alătura celebrărilor.

⁎ ⁎ ⁎

Nr. 762/2020.

PROGRAME ANULATE DIN CUZA EPIDEMIEI

Epidemia provocată de COVID-a determinat și anularea mai multor programe

prevăzute pentru această perioadă. Au fost o serie de activități dedicate

cantorilor, grupelor sfântului rozariu, pedagogilor, familiilor și pastorației

tinerilor care nu au putut avea loc. Și programele prevăzute pentru luna mai sunt

sub semnul întrebării.

Tuturor, celor cre au așteptat aceste progrme, pentru a se reculege, sau pentru a

se fortifica spiritual, le transmit un mesaj de încredere: Dumnezeu ne va ajuta să

ne revedem și să oferim mulțumirea noastră cu și mai multă bucurie. Până tunci

însă, să rămânem statornici în slujire și neobosiți în rugăciune!

Fac referire aici și la vizitele canonice programate, dar care nu au putut avea loc.

La Tășnad nu am putut finaliza vizita începută. Voi reveni pentru o liturghie

duminicală. Vizitele la Santău, Carastelec, Cehul Silvaaniei și Șimleul Silvaniei

vor fi reprogramate. Credincioșilor din aceste parohii le transmit un mesaj de

încurajare: Dumnezeu este tăria noastră, și ne va oferi ocazia unei fericite

întâlniri. El să vă bincuvânteze!

⁎ ⁎ ⁎

Nr. 763/2020.

ADMINISTRATIVE ÎN STAREA DE URGENȚĂ

Rog pe Preacucernicii Confrați să oprească orice investiții care nu sunt de

neamânat și la a căror realizare nu dispun de fondurile necesare. Deasemenea, se

vor amâna și acele lucrări, la care fondurile promise nu sunt la dispoziția

parohiei. În cazul unor contracte de închiriere, în situațiile care pot apărea față

de chiriași în urma măsurile impuse de decretarea stării de urgență, rog să vă

adresați personalului nostru.

Page 6: VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm

6

Personalul angajat din parohii, în cea mai bună situație poate lucra cu un

program redus. În aceste condiții se vor completa formularele necesare

deplasării. Toată lumea să respecte normele de prevenție a unei infectări, atât în

biserică, cât și în jurul ei, respectiv în parohie.

⁎ ⁎ ⁎

Nr. 764/2020.

COMUNICAREA CIRCULARELOR

În condițiile actuale, circularele vor fi comunicate pe suport electronic pe pagina

web a episcopiei noastre. Ulterior, acestea vor fi comunicate și în forma clasică

tipărită. Să fim atenți unii la alții, și să informăm pe acei colegi, care poate nu au

acces la mijloacele media electronice.

Doresc tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu, iar Sfânta Fecioara Maria, Sfântul

rege Ladislau și fericitul episcop martir Constantin să mijlocească neobosit

pentru noi!

Oradea, la 28 martie 2020.

†Böcskei László

episcop diecezan m.p.

Page 7: VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm

7

Anexa 1

XI. RUGĂCIUNE SPECIALĂ PENTRU TIMPUL EPIDEMIEI

Să ne rugăm pentru cei bolnavi,

pentru cei răposați,

și pentru familiile acestora,

pentru ca poporul lui Dumnezeu să simtă,

că Regele Universului, Cristos,

ne este alături în viață și în moarte.

Se vor ruga în liniște, apoi celebrantul cu voce tare:

Veșnicule și atotputernicule Dumnezeu,

privește cu milostivire asupra îngrijorărilor noastre,

ușurează povara copiilor tăi,

primește-i la tine pe cei răposați

și întărește-ne credința fragilă,

așa cum i-ai dat putere Fiului tău Sfânt, Isus Cristos,

să golească potirul suferinței pentru noi.

Fă ca să ne încredem mereu fără îndoială

în providența Ta părintească.

Amin.

Page 8: VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm

8

Anexa 2

DUMINICA FLORIILOR Biserica Creștină rememorează intrarea lui Isus în Ierusalim. Cu această

zi începe Săptămâna Mare, care prin patimile și moartea pe cruce a lui Isus, ne conduce spre mistreul

pascal. În aceastră zi, sfânta liturghie începe cu procesiunea care ne aduce aminte de intrarea în

Ierusalim, și în cadrul căreia credincioșii salută clerul și asistența ce se îndreaptă către biserică cu

ramuri de salcie sau palmier, asemeni poporului din Ierusalim în vremea lui Cristos. Mulți dintre cei

atunci prezenți și-au întins pe jos veșmintele, alții au rupt crengi de palmier, și le-au așezat înaintea lui

Isus: „Osana! Fiul lui Davíd! Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Osana în înaltul

cerurilor!” (Mt 21, 8). Această ceremonie este parte integrantă a procesiunii din liturghia de Florii.

Preotul binecuvântează ramurile aduse de credincioși: „Dumnezeule veșnic și atotputernic, binevoiește

a binecuvânta aceste ramuri, pentru ca noi, cei care pășim acum cu bucurie pe urmele lui Cristos Rege,

să ajungem prin el și în Ierusalimul cel veșnic.” Această zi se mai numește în liturghie și duminica

patimilor Domnului. În cadrul sfintei liturghii sunt citite sau cântate patimile lui Isus.

Date fiind împrejurările speciale, în acest an nu putem sărbători împreună intrarea Domnului Isus

în Ierusalim. Binecuvântarea ramurilor și procesiunea nu vor avea loc, preotul celebrând sfânta

liturghie singur în biserică. Să ne alăturăm lui în rugăciune, și să citim patimile Domnului nostru

Isus Cristos!

LECTURILE SFINTEI LITURGHII

procesiune: Evanghelia - Mt 21, 1-11

sfânta liturghie: Is 50, 4-7; Fil 2, 6-11; Evanghelia - Mt 26, 14-27. 66

RUGĂCIUNE PENTRU TINERI (Duminca Floriilor – Ziua Mondială a Tinerilor)

Tată Ceresc! Primește în grija ta inimile tinere și trezește în acestea o viață nouă. Dăruiește-le gustul

bucuriei care vine de la Tine. Fă-i să simtă dragostea Ta. Hrănește în sufletele lor dorința de a te luji cu

puritate. Statornicește-le inimile și întărește-le voința. Apără-i de puterea întunericului. Ocrotește-i de

ispitele lumești. Dăruiește-le curaj și fidelitate. Lumina dreptății tale să le lumineze calea prin slujirea

celor aflați la nevoie. Amin.

RECOMANDĂRI PENTRU FAMILII

1. Să citim împreună și și săparcurgem în gând patimile lui Isus.

2. Să scriem pe o bucată de hârtie bunele intenții pentru Săptămâna Mare, pe care le vom așeza în fața

Domnului, pentru ca acesta să intre și în familiile noastre.

3. Să pregătim un buchet de flori pe masă, care să amintească de intrarea Domnului în Ierusalim.

Page 9: VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm

9

JOIA MARE DIMINEAȚA conform tradiției, în catedralele episcopale se celebrează sfânta liturghie

a Crismei. În cadrul sfintei liturghii, episcopul binecuvântează uleiurile folosite la administrarea

sacramentelor (uleiul catecumenilor, uleiul bolnavilor, sfânta crismă). Preoții diecezei concelebrează

cu episcopul, și toți împreună reînnoiesc promisiunile făcute la hirotonirea preoţească.

Datorită circumstanțelor speciale, în acest an această liturghie va fi celebrată de către episcop

singur în catedrală. Va binecuvânta uleiurile, în timp ce înnoirea promisiunilor preoțești va fi

amânată pentru o dată de după încetarea epidemiei . Să ne rugăm pentru preoți, persoanele

consacrate, seminariști, pentru noi vocații.

JOIA MARE SEARA Se celebrează sfânta liturghie în amintirea Cinei cea de Taină, rânduirea

Euharistiei și a preoției. Simbolurile din această liturghie ne amintesc de bucuria și atmosfera Cinei

cele de Taină: preotul îmbracă veșminte albe, la început sună orga. La Gloria sună clopotele și orga,

care apoi vor amuți până în seara de înviere. După acest moment, ca semn al doliului, va suna doar

toaca. Clopotele „pleacă la Roma” și apar semnele patimilor și a suferinței. Este un contrast

cutremurător faptul, că Isus este trădat tocmai în noaptea în care ne-a dat cel mai mare semn al iubirii

sale. După sfânta liturghie, de pe altar sunt înlăturate toate elementele decorative, inclusiv fața de altar,

ceea ce amintește de capturarea și suferințele lui Isus. Sfântul Sacrament este dus la un altar secundar,

ceea ce simbolizează agonia lui Cristos.

Datorită situației excepționale, și această liturghie va fi celebrată de către preot într-o formă

simplificată în biserica goală. Sfântul Sacrameent va rămâne în tabernacol, nu se va ține ritualul

înlăturării decorațiilor de pe altar.

După Cina cea de Taină, Isus împreună cu apostolii au mers pe Muntele Măslinilor. Aici le-a cerut

apostolilor, să se roage împreună cu El. Și noi dorim să veghem „cel puțin o oră” împreună cu cel care

a asudat sânge pentru noi. În locuințele noastre, să veghem împreună cu Domnul!

LECTURILE SFINTELOR LITURGHII

Sfânta liturghie a Crismei: Isa 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Apoc 1, 5-8; Lc 4, 16-21

Sfânta liturghie a Cinei cea de Taină: Ex 12, 1-8. 11-14; 1Cor 11, 23-26; Evanghelia - In 13, 1-15

RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE PENTRU CONGRESUL EUHARISTIC INTERNAȚIONAL

Îți mulțumim ție Doamne, Isuse Cristoase, care prin Euharistie ne inviți la izvorul iubirii, ca să ne

hrănești și să ne dăruiești viața prin corpul și sângele tău. Ajută-ne să ne îndreptăm cu generozitate

către toți semenii noștri, prin puterea sacrificiului și a prezenței tale. Dă-ne să servim reconcilierea

între oameni și națiuni: cu fapte și cuvinte să vestim, că Tu singur ești Domn, izvor al vieții! Amin.

RECOMANDĂRI PENTRU FAMILII

1. Ca semn al iubirii sale, Isus le-a spălat picioarele apostolilor: să ne exprimăm iubirea reciprocă.

2. Isus a rămas printre noi în pâine și vin: să recităm împreună rugăciunea de mai sus.

3. Să alcătuim o listă cu persoanele pe care le vom ajuta odată cu terminarea pandemiei.

4. Să ne rugăm pentru cei care în aceste zile sunt alături de cei suferinzi: medici, infirmieri, voluntari.

Page 10: VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm

10

VINEREA MARE este cea mai liniștită zi din anul liturgic: ziua condamnării, a patimilor, morții și

înmormântării lui Isus. În această zi nu se celebrează sfânta liturghie. Altarul ce îl simbolizează pe

Isus, este fără decorații: fără crucifix, lumânări, față de altar. Ne amintește astfel de stânca de pe

Golgota, locul jertfei mântuitoare. Ritualul din Vinerea Mare s-a format deja în biserica antică, și are

trei momente principale: liturghia cuvântului cu citirile și rugăciunile universale, dezvelirea

crucifixului, respectiv împărtășania. La început, preotul iese în liniște în fața altarului împreună cu

ministranții în straie liturgice de culoare roșie, apoi se prosternează în fața altarului: semn al lui Cristos

care se golește de sine, devine una cu omul, cu pământul. În liturghia cuvântului citim despre misterul

jertfei lui Cristos, apoi ascultăm patimile din evanghelia după Sfântul evanghelist Ioan. Pasiunile sunt

citite sau interpretate prin cântare, invocând astfel în mod dramatic suferința lui Isus, misterul iubirii

lui Dumnezeu față de noi. Așezându-ne sufletește sub crucea lui Isus, ne rugăm pentru membrii

Bisericii și pentru întreaga lume. După acestea, preotul îndepărtează vălul cu care a fost acoperit

crucifixul în cea de a V-a duminică a Postului Mare și începe ritualul adorării Sfintei Cruci. Liturghia

se încheie cu ritul împărtășaniei, după recitarea rugăciunii Tatăl nostru.

Datorită condițiilor speciale, și această celebrare va fi de către preot singur în biserică, unit în

rugăciune cu credincioșii din locuințele proprii. Ritualul va fi simplificat: se vor citi patimile, în

rugăciunea universală se va citi o invocație în plus potrivită acestei situații. Adoraarea Sfintei Cruci

va fi omisă, doar preotul celebrant se va prosterna în fața Fiului lui Dumnezeu cel răstignit. În

acest an nu vom amenaja Mormântul Sfânt în biserici.

LECTURILE SFINTEI LITURGHII

Is 52, 13-53, 12; Evr 4, 14-16; 5, 7-9; Evanghelia - In 18, 1-19, 42

RUGĂCIUNE ÎN TIMP DE PANDEMIE

Să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei decedați, și pentru familiile acestora, pentru ca poporul lui

Dumnezeu să simtă, că Regele Universului, Cristos, ne este alături în viață și în moarte. Veșnicule și

atotputernicule Dumnezeu, privește cu milostivire asupra îngrijorărilor noastre, înlesnește povara

copiilor tăi, primește-i la tine pe cei decedați și întărește-ne credința fragilă, așa cum i-ai dat putere

Fiului tău Sfânt, Isus Cristos, să golească potirul suferinței pentru noi. Fă ca să ne încredem mereu fără

îndoială în providența Ta părintească. Amin.

RECOMANDĂRI PENTRU FAMILII

1. În timpul zilei și a celebrării să așezăm Sfânta Cruce pe o masă din mijlocul încăperii.

2. Să ne rugăm împreună devoțiunea Calea Sfintei Cruci.

3. Se ne rugăm pentru răposații noștri și pentru familiile lovite de pandemie, pentru victimele acesteia.

Page 11: VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm

11

SÂMBĂTA MARE Biserica meditează asupra suferinței și morții lui Cristos. Viața noastră, familiile, inimile ne sunt cuprinse de liniște, care ne ajută să aprofundăm misterul iubirii lui Cristos. Veghea pascală începe în întuneric, acel văl care a cuprins lumea după moartea lui Cristos. Veghea pascală constă în patru părți distincte: liturghia luminii, liturghia cuvântului, liturghia apei și liturghia jertfei. Preotul aprinde lumânarea pascală cu focul binecuvântat. Această lumânare este simbolul lui Cristos, iar boabele de tămâie reprezintă rănile. Preotul pornește cu lumina în biserica întunecată, și distribuie credincioșilor lumina lui Cristos în trei etape. Aceștia își aprind propriile lumânări de la lumânarea pascală. Această bucurie este exprimată prin invocarea: „Lumina lui Cristos”, cu răspunsul: „Mulțumim lui Dumnezeu”. Urmează imnul bucuriei pascale, așa numitul Exultet. Liturghia cuvântului parcurge întreaga istorie a mântuirii, de la Vechiul și până la Noul Testament. Acum se intonează Gloria, spre mărirea lui Dumnezeu și „se întorc clopotele”, anunțându-i pe credincoși despre victoria lui Cristos asupra morții. Intonarea solemnă aleluia este expresia bucuriei poporului lui Dumnezeu. Evanghelia este adevărata vestire a bucuriei învierii Domnului. Predica este urmată de ritualul binecuvântării apei, atunci când credincioșii își înnoiesc făgăduințele de la botez: se leapădă de Satana, și își exprimă credința în Dumnezeu care este Treime. Ca semn al botezului, Biserica îi stopește pe credincioși cu noua apă. Sfânta liturghie continuă cu rugăciunea universală. Datorită situației de criză, vigiliapascale va fi celebrată de către preoți fără prezența credincioșilor. În ciuda formei simplificate, această celebrare rămâne apogeul sfintei liturghii. Să încercăm să trăim acest moment în acest fel și în locuințele noastre. La începutul celebrării, preotul va aprinde lumânarea pascală și va intona imnul pascal de bucurie. Ritualul binecuvântării apei va fi omis, dar vor fi înnoite făgăduințele de botez. Nu vom ține procesiune, dar în ciuda acestui fapt, să împărtășim în familiile noastre bucuria învierii. Binecuvântarea mâncării va fi înlocuită de rugăciunea de mulțumire rostită împreună.

LECTURILE SFINTEI LITURGHII Gen 1, 1-2, 2; Gen 22, 1-18; Ex 14, 15-15, 1; Is 54, 4a. 5-14; Is 55, 1-11; Bar 3, 9-15. 32-4, 4; Es 36, 16-17a. 18-28; Rom 6, 3-11; Evanghelia - Mt 28, 1-10

RUGĂCIUNE Dumnezeule, care dai strălucire acestei nopţi presfinte prin slava învierii Domnului, întăreşte în Biserica ta duhul înfierii, pentru ca noi, fiii tăi, reînnoiţi cu trupul şi cu sufletul, să-ţi slujim în curăţia inimii..Prin Domnul nostru Isus Cristos. Amin

RECOMANDĂRI PENTRU FAMILII 1. Să alezăm o lumânare aprinsă lângă Sfânta Cruce, repetând de trei ori: Lumina lui Cristos! Mulțumim lui Dumnezeu! 2. Să ne mărturisim credința cu lumânare aprinsă în mână. 3. Să așezăm o lumânare aprinsă la fereastră, ca semn al credinței în înviere.

DUMINICA SFINTELOR PAȘTI

LECTURILE SFINTEI LITURGHII

Fapte 10, 34a. 37-43; Col 3, 1-4; Evanghelia - In 20, 1-9

RUGĂCIUNE Doamne Dumnezeule, în această zi prin Fiul tău unul născut ai învins moartea, și ne-ai deschis poarta vieții veșnice. Sărbătorind învierea lui Isus Cristos te rugăm, ca prin puterea Duhului tău Sfânt să ne faci făpturi noi, pentru a învia la viața cea nouă. Amin.

RECOMANDĂRI PENTRU FAMILII 1. Să ne rugăm pentru încetarea pandemiei, pentru întărirea în credință, pentru sfințirea creației. 2. Să împărtășim cu alții bucuria sfintelor Paști: să apelăm telefonic pe cei bătrâni, să trimitem mesaj de încurajare pentru cei singuri. 3. În perioada pascală să ne salutăm cu salutul: Cristos a înviat! Adevărat a înviat!

Page 12: VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm

12

Anexa 3

Page 13: VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm

13

Page 14: VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm

14

Page 15: VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm

15