VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor...

of 15 /15
1 Cirulara episcopului diecezan Ladislau VII. / 2020 Nr. 760/2020. CELEBRĂRILE DIN SĂPTĂMÂNA MARE ÎN TIMPUL EPIDEMIEI Punctul culminant al celebrărilor liturgice în perioada anului bisericesc este atins în Săptămâna Sfântă, momentul de vârf reprezentându-l celebrarea vigiliei pascale. Prin sărbătorirea pătimirii, a morții și învierii Domnului Isus Cristos, suntem purtați spre taina mântuirii noastre, de unde omul vremelnic poate dobândi putere și speranță înnoitoare. Conștieți de faptul, că în această perioadă emoția întâlnirii omului cu Dumnezeu este mult mai intensă, aceasta demontrând-o și participarea mai numeroasă și mai evlavioasă a credincioșilor la celebrările pascale, fiecare preot recunoaște ca o îndatorire deosebit de importantă pregătirea și celebrarea temeinică a momentelor liturgice din acest timp sfânt. În acest an 2020, ne confruntăm însă cu o situație neașteptată și neobișnuită pentru toți. Datorită epidemiei provocate de COVID -19, respectând întru totul prevederile autorităților civi le, suntem nevoiți, ca în catedrala noastră episcopală și în bisericile parohiale, într-un mod excepțional să oficiem sfintele celebrări din Săptămâna Mare și a Sfintelor Paști cu bisericile închise, fără participarea cedincioșilor. Deja în zilele anterioare am simțit povara acestei delimitări, prin care nu am putut fi împreună cu credincioșii noștri în jurul altarului. Poate că în aceste timpuri, mai mult decât oricând până acum, trebuie să reflectăm profund la promisiunea noastră făcută cu ocazia hirotoni rii preoțești: Vrei să celebrezi cu evlavie și fidelitate tainele lui Cristos spre mărirea lui Dumnezeu și sfințirea poporului creștin, după tradiția Bisericii? - Vreau. Cu o dedicație înnoită trebuie să continuăm celebrarea sfintei liturghii și în aceste condiții, oferind sfânta jertfă pentru întreaga lume, pentru cei suferinzi, pentru medici și personalul medical, pentru cei angajați în diferite servicii necesare interesului comun, pentru cei răposați și pentru familiile îndoliate. Să mergem înaintea lui Dumnezeu cu grijile și cererile noastre, căci doar de la El putem obține salvare și mângâiere. Săptămâna Sfântă spre care ne îndreptăm, o celebrăm cu încredere spre mântuirea întregii lumi. Congregația pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor a publicat un decret despre celebrările acestui timp. Prin prezenta fac cunoscut cele comunicate în acest decret:

Embed Size (px)

Transcript of VII. / 2020 Nr. 760/2020. RO.pdf · 8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor...

 • 1

  Cirulara episcopului diecezan

  Ladislau

  VII. / 2020

  Nr. 760/2020.

  CELEBRĂRILE DIN SĂPTĂMÂNA MARE ÎN TIMPUL EPIDEMIEI

  Punctul culminant al celebrărilor liturgice în perioada anului bisericesc este atins

  în Săptămâna Sfântă, momentul de vârf reprezentându-l celebrarea vigiliei

  pascale. Prin sărbătorirea pătimirii, a morții și învierii Domnului Isus Cristos,

  suntem purtați spre taina mântuirii noastre, de unde omul vremelnic poate

  dobândi putere și speranță înnoitoare. Conștieți de faptul, că în această perioadă

  emoția întâlnirii omului cu Dumnezeu este mult mai intensă, aceasta

  demontrând-o și participarea mai numeroasă și mai evlavioasă a credincioșilor la

  celebrările pascale, fiecare preot recunoaște ca o îndatorire deosebit de

  importantă pregătirea și celebrarea temeinică a momentelor liturgice din acest

  timp sfânt. În acest an 2020, ne confruntăm însă cu o situație neașteptată și

  neobișnuită pentru toți. Datorită epidemiei provocate de COVID -19, respectând

  întru totul prevederile autorităților civile, suntem nevoiți, ca în catedrala noastră

  episcopală și în bisericile parohiale, într-un mod excepțional să oficiem sfintele

  celebrări din Săptămâna Mare și a Sfintelor Paști cu bisericile închise, fără

  participarea cedincioșilor. Deja în zilele anterioare am simțit povara acestei

  delimitări, prin care nu am putut fi împreună cu credincioșii noștri în jurul

  altarului. Poate că în aceste timpuri, mai mult decât oricând până acum, trebuie

  să reflectăm profund la promisiunea noastră făcută cu ocazia hirotonirii

  preoțești: Vrei să celebrezi cu evlavie și fidelitate tainele lui Cristos spre

  mărirea lui Dumnezeu și sfințirea poporului creștin, după tradiția Bisericii? -

  Vreau. Cu o dedicație înnoită trebuie să continuăm celebrarea sfintei liturghii și

  în aceste condiții, oferind sfânta jertfă pentru întreaga lume, pentru cei suferinzi,

  pentru medici și personalul medical, pentru cei angajați în diferite servicii

  necesare interesului comun, pentru cei răposați și pentru familiile îndoliate. Să

  mergem înaintea lui Dumnezeu cu grijile și cererile noastre, căci doar de la El

  putem obține salvare și mângâiere. Săptămâna Sfântă spre care ne îndreptăm, să

  o celebrăm cu încredere spre mântuirea întregii lumi. Congregația pentru Cultul

  Divin și Disciplina Sacramentelor a publicat un decret despre celebrările acestui

  timp. Prin prezenta fac cunoscut cele comunicate în acest decret:

 • 2

  DECRET

  În timp de Covid-19 (II)

  Luând în considerare evoluția rapidă a pandemiei de Covid-19 şi ţinând cont de

  observațiile venite de la Conferințele Episcopale, această Congregație oferă o

  actualizare la indicațiile generale şi la sugestiile date deja episcopilor în decretul

  precedent din 19 martie 2020.

  Din moment ce data Paștelui nu poate să fie transferată, în țările lovite de boală,

  unde sunt prevăzute restricții cu privire la adunările şi mișcările persoanelor,

  episcopii şi preoţii să celebreze riturile din Săptămâna Sfântă fără participarea

  poporului şi în loc potrivit, evitând concelebrarea şi omițând salutul păcii.

  Credincioşii să fie anunțați despre ora de începere a celebrărilor în aşa fel încât

  să se poată uni în rugăciune în locuințele proprii. Vor putea fi de ajutor

  mijloacele de comunicare telematică în direct, nu înregistrată. În orice caz

  rămâne important să se dedice un timp corespunzător rugăciunii, valorizând mai

  ales Liturgia Horarum.

  Conferințele Episcopale şi fiecare dieceză să aibă grijă să ofere materiale

  ajutătoare pentru a ajuta rugăciunea familială şi personală.

  1 – Duminica Floriilor. Comemorarea intrării Domnului în Ierusalim să se

  celebreze în interiorul edificiului sacru; în bisericile catedrale să se adopte a

  doua formă prevăzută de Liturghierul Roman, în bisericile parohiale şi în

  celelalte locuri forma a treia.

  2 – Liturghia crismală. Evaluând cazul concret în diferitele țări, Conferințele

  Episcopale vor putea da indicații cu privire la o eventuală transferare la o altă

  dată.

  3 – Joia Sfântă. Spălarea picioarelor, deja facultativă, se omite. La sfârşitul

  Liturghiei de la Cina Domnului se omite şi procesiunea şi Preasfântul Sacrament

  să se păstreze în tabernacol. În această zi se acordă în mod excepțional preoţilor

  facultatea de a celebra Liturghia, fără participarea poporului, într-un loc potrivit.

  4 – Vinerea Sfântă. La rugăciunea universală episcopii vor avea grijă să

  stabilească o intenție specială pentru cei care se află în situaţie de rătăcire, pentru

  cei bolnavi, pentru cei morți (cf. Missale Romanum). Actul de adorare a Crucii

  prin sărutare să fie limitat numai la celebrant.

  5 – Veghea Pascală. Se celebrează numai în bisericile catedrale şi parohiale.

  Pentru liturgia baptismală, să se mențină numai reînnoirea promisiunilor

  baptismale (cf. Missale Romanum).

 • 3

  Pentru seminarii, colegii sacerdotale, mănăstiri şi comunităţi călugărești să se

  respecte indicațiile acestui decret.

  Exprimările de devoțiune populară şi procesiunile care îmbogățesc zilele din

  Săptămâna Sfântă şi din Triduum-ul Pascal, după evaluarea episcopului diecezan

  vor putea să fie transferate în alte zile potrivite, de exemplu la 14 şi 15

  septembrie.

  De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

  Din sediul Congregaţiei pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor, 25

  martie 2020, solemnitatea Bunei Vestiri.

  Cardinal Robert Sarah

  Prefect

  Arthur Roche

  Arhiepiscop secretar

  ________________________________________________________________

  În sensul celor aici formulate, în catedrala noastră episcopală și în bisericile

  parohiale vom aplica următoarele:

  1. Celebrările din Săptămâna Mare și a Solemnității Învierii Domnului le vom oficia în biserica închisă fără participarea poporului. Alături de

  preotul celebrant, în măsura posibilităților și cu respectarea normelor comunicate

  de autoritățile civile, la celebrare să fie prezent cantorul și sacristanul.

  2. Aș dori foarte mult, dacă pe întreg teritoriul diecezei noastre, celebrările din Săptămâna Mare ar vea loc la aceeași oră: Duminica Floriilor - ora 11.00,

  Joia Mare – ora 18.00, Vinerea Mare – dupăamiaza la ora 15.00 Calea Sfintei

  Cruci, iar seara la ora 18.00 celebrarea liturgică de Vinerea Mare, Sâmbăta Mare

  – seara la ora 20.00 Vigilia Pascală. Aceste ore să le comunicăm credincioșilor

  noștri, pentru ca și ei să se potă alătura rugăciunii noastre în locuințele lor.

  3. În celebrările acestei săptămâni să urmăm întru totul cele prevăzute în decretul comunicat, fiind atenți le ce se va omite în situația excepțională de

  acum. (în duminica floriilor nu este procesiune; în joia mare nu se face ritul

  spălării picioarelor, Sfântul Sacrament se păstrează în tabernacol; în vinerea

  mare adorarea Sfintei Cruci se face în mod simplificat, crucea fiind sărutată doar

  de preotul celebrant; în Vigilia Pascală nu se sfințește focul, și nu se

  binecuvântează apa).

  4. Sfințirea uleiurilor în Joia Mare se oficiază de către episcop în catedrala episcopală, dar fără preoți și fără popor. Rog pe Preacucernicii Confrați să

  urmărească transmisia acestei liturghii la ora 10.00, participând și ei cu

  rugăciunea lor.

  5. La cele zece rugăciuni din Vinerea Mare să includem și o rugăciune nou formulată pentru acest timp. (vezi anexa 1)

 • 4

  6. În zonele noastre există obiceiul de a ridica Sfântul Mormânt și de a păzi mormântul lui Isus în Sâmbăta Mare. Deasemenea, la sfârșitul vigiliei pascale în

  multe locuri se face ceremonia învierii și procesiunea de înviere. În acest an

  toate acestea se omit. Dar am rugămintea către toți preoții, ca la sfârșitul

  celebrării vigiliei pascale, să iasă în fața bisericii și să dea binecuvântarea

  euharistică asupra întregii lumi, așa cum procedăm la procesiunea de înviere.

  7. În timpul celebrărilor liturgice din această perioadă, respectând normele liturgice și obiceiul locului, să acționăm clopotele, pentru a semnala prin

  aceasta credincioșilor, că în biserică preotul celebrează pentru ei.

  8. Ora de celebrare a sfintei liturghii în duminica Sfintelor Paști să o stabilească fiecare individual. Și în acest caz, să comunicăm credincioșilor

  noștrim ora celebrării.

  9. Acolo unde este posibil, să asigurăm transmiterea live a celebrărilor liturgice, astfel încât și credincioșii să poată participa la aceste momente

  liturgice.

  Vă doresc tuturor celebrări pline de har și binecuvântare!

  ⁎ ⁎ ⁎

  Nr. 761/2020.

  PARTICIPREA CREDINCIOȘIOR LA LITURGHIA SĂPTĂMÂNII

  MARI - CELEBRAREA SFINTELOR SĂRBĂTORI ÎN CASELE

  CREDINCIOȘILOR

  La punctul anterior am insistat asupra faptului, ca și în condițiile actuale să

  creem posibilitatea participării credincioșilor la celebrările sfinte din Săptămâna

  Mare. Prin mijloacele de comunicare de care dispunem, trebuie să informăm

  însă pe credincioși despre faptul, că participrea la aceste celebrări prin urmărirea

  transmisiilor live (și doar așa), comportă anumite condiții la care trebuie să fim

  atenți. Urmărirea transmisiilor directe ale sfintelor celebrări trebuie să fie făcută

  într-un spirit de reculegere și cu o atenție deosebită la cele urmărite. Nu este

  acceptabil, ca în timpul efectuării altor activități casnice, să și ascultăm și ce se

  transmite din biserică. Acest tip de urmărire a transmisiilor, nu este prticipare la

  celebrare. Este deasemenea de dorit, ca participarea evlavioasă la celebrări

  transmise prin media, să se reflecte și în comportamentul și atitudinea nostră în

  timpul acestor transmisiuni. Trebuie să ne comportăm, ca și cum am fi la

  biserică. Acolo, unde familia întreagă urmărește liturghia transmisă prin media

  TV sau radio, să o facă în fața Sfintei Cruci, dând răspunsurile cerute, rostind

  rugăciunile și participând la cântece.

  În ultimele zile de mai multe orim am auzit următoarea frază: în acest an nu vom

  sărbători cu comunitatea în biserică, dar vom sărbători în casa noastră cu

  familia! Să încurajăm această abordare, spunând credincioșilor, că și în acest fel

  de sărbătorire în condiții excepționale, există o mare șansă. Ca și păstori ai

  credincioșilor noștri, să încercăm să îi îndrumăm și să-i ajutăm într-o astfel de

 • 5

  sărbătorire. Din aceste considerente am pregătit un mic îndrumar, care poate fi

  folosit de către familii în organizarea celebrării domestice a sfintelor paști. (vezi

  anexa 2). Acest îndrumar se poate accesa pe pagina web a episcopiei nostre

  (www.varad.org), și cuprinde scurte informații despre sărbătoare, rugăciuni,

  lecturile biblice prevăzute și câteva sfaturi practice pentru sărbătorire. Pentru

  copii este pregătit un al material, care poate îi va ajuta în înțelegerea sărbătorii

  (vezi anexa 3)

  Rog pe Precucernicii Confrați să încurajeze familiile și credincioșii lor, ca și în

  aceste timpuri excepționale, să găsească modul de a se alătura celebrărilor.

  ⁎ ⁎ ⁎

  Nr. 762/2020.

  PROGRAME ANULATE DIN CUZA EPIDEMIEI

  Epidemia provocată de COVID-a determinat și anularea mai multor programe

  prevăzute pentru această perioadă. Au fost o serie de activități dedicate

  cantorilor, grupelor sfântului rozariu, pedagogilor, familiilor și pastorației

  tinerilor care nu au putut avea loc. Și programele prevăzute pentru luna mai sunt

  sub semnul întrebării.

  Tuturor, celor cre au așteptat aceste progrme, pentru a se reculege, sau pentru a

  se fortifica spiritual, le transmit un mesaj de încredere: Dumnezeu ne va ajuta să

  ne revedem și să oferim mulțumirea noastră cu și mai multă bucurie. Până tunci

  însă, să rămânem statornici în slujire și neobosiți în rugăciune!

  Fac referire aici și la vizitele canonice programate, dar care nu au putut avea loc.

  La Tășnad nu am putut finaliza vizita începută. Voi reveni pentru o liturghie

  duminicală. Vizitele la Santău, Carastelec, Cehul Silvaaniei și Șimleul Silvaniei

  vor fi reprogramate. Credincioșilor din aceste parohii le transmit un mesaj de

  încurajare: Dumnezeu este tăria noastră, și ne va oferi ocazia unei fericite

  întâlniri. El să vă bincuvânteze!

  ⁎ ⁎ ⁎

  Nr. 763/2020.

  ADMINISTRATIVE ÎN STAREA DE URGENȚĂ

  Rog pe Preacucernicii Confrați să oprească orice investiții care nu sunt de

  neamânat și la a căror realizare nu dispun de fondurile necesare. Deasemenea, se

  vor amâna și acele lucrări, la care fondurile promise nu sunt la dispoziția

  parohiei. În cazul unor contracte de închiriere, în situațiile care pot apărea față

  de chiriași în urma măsurile impuse de decretarea stării de urgență, rog să vă

  adresați personalului nostru.

 • 6

  Personalul angajat din parohii, în cea mai bună situație poate lucra cu un

  program redus. În aceste condiții se vor completa formularele necesare

  deplasării. Toată lumea să respecte normele de prevenție a unei infectări, atât în

  biserică, cât și în jurul ei, respectiv în parohie.

  ⁎ ⁎ ⁎

  Nr. 764/2020.

  COMUNICAREA CIRCULARELOR

  În condițiile actuale, circularele vor fi comunicate pe suport electronic pe pagina

  web a episcopiei noastre. Ulterior, acestea vor fi comunicate și în forma clasică

  tipărită. Să fim atenți unii la alții, și să informăm pe acei colegi, care poate nu au

  acces la mijloacele media electronice.

  Doresc tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu, iar Sfânta Fecioara Maria, Sfântul

  rege Ladislau și fericitul episcop martir Constantin să mijlocească neobosit

  pentru noi!

  Oradea, la 28 martie 2020.

  †Böcskei László

  episcop diecezan m.p.

 • 7

  Anexa 1

  XI. RUGĂCIUNE SPECIALĂ PENTRU TIMPUL EPIDEMIEI

  Să ne rugăm pentru cei bolnavi,

  pentru cei răposați,

  și pentru familiile acestora,

  pentru ca poporul lui Dumnezeu să simtă,

  că Regele Universului, Cristos,

  ne este alături în viață și în moarte.

  Se vor ruga în liniște, apoi celebrantul cu voce tare:

  Veșnicule și atotputernicule Dumnezeu,

  privește cu milostivire asupra îngrijorărilor noastre,

  ușurează povara copiilor tăi,

  primește-i la tine pe cei răposați

  și întărește-ne credința fragilă,

  așa cum i-ai dat putere Fiului tău Sfânt, Isus Cristos,

  să golească potirul suferinței pentru noi.

  Fă ca să ne încredem mereu fără îndoială

  în providența Ta părintească.

  Amin.

 • 8

  Anexa 2

  DUMINICA FLORIILOR Biserica Creștină rememorează intrarea lui Isus în Ierusalim. Cu această

  zi începe Săptămâna Mare, care prin patimile și moartea pe cruce a lui Isus, ne conduce spre mistreul

  pascal. În aceastră zi, sfânta liturghie începe cu procesiunea care ne aduce aminte de intrarea în

  Ierusalim, și în cadrul căreia credincioșii salută clerul și asistența ce se îndreaptă către biserică cu

  ramuri de salcie sau palmier, asemeni poporului din Ierusalim în vremea lui Cristos. Mulți dintre cei

  atunci prezenți și-au întins pe jos veșmintele, alții au rupt crengi de palmier, și le-au așezat înaintea lui

  Isus: „Osana! Fiul lui Davíd! Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Osana în înaltul

  cerurilor!” (Mt 21, 8). Această ceremonie este parte integrantă a procesiunii din liturghia de Florii.

  Preotul binecuvântează ramurile aduse de credincioși: „Dumnezeule veșnic și atotputernic, binevoiește

  a binecuvânta aceste ramuri, pentru ca noi, cei care pășim acum cu bucurie pe urmele lui Cristos Rege,

  să ajungem prin el și în Ierusalimul cel veșnic.” Această zi se mai numește în liturghie și duminica

  patimilor Domnului. În cadrul sfintei liturghii sunt citite sau cântate patimile lui Isus.

  Date fiind împrejurările speciale, în acest an nu putem sărbători împreună intrarea Domnului Isus

  în Ierusalim. Binecuvântarea ramurilor și procesiunea nu vor avea loc, preotul celebrând sfânta

  liturghie singur în biserică. Să ne alăturăm lui în rugăciune, și să citim patimile Domnului nostru

  Isus Cristos!

  LECTURILE SFINTEI LITURGHII

  procesiune: Evanghelia - Mt 21, 1-11

  sfânta liturghie: Is 50, 4-7; Fil 2, 6-11; Evanghelia - Mt 26, 14-27. 66

  RUGĂCIUNE PENTRU TINERI (Duminca Floriilor – Ziua Mondială a Tinerilor)

  Tată Ceresc! Primește în grija ta inimile tinere și trezește în acestea o viață nouă. Dăruiește-le gustul

  bucuriei care vine de la Tine. Fă-i să simtă dragostea Ta. Hrănește în sufletele lor dorința de a te luji cu

  puritate. Statornicește-le inimile și întărește-le voința. Apără-i de puterea întunericului. Ocrotește-i de

  ispitele lumești. Dăruiește-le curaj și fidelitate. Lumina dreptății tale să le lumineze calea prin slujirea

  celor aflați la nevoie. Amin.

  RECOMANDĂRI PENTRU FAMILII

  1. Să citim împreună și și săparcurgem în gând patimile lui Isus.

  2. Să scriem pe o bucată de hârtie bunele intenții pentru Săptămâna Mare, pe care le vom așeza în fața

  Domnului, pentru ca acesta să intre și în familiile noastre.

  3. Să pregătim un buchet de flori pe masă, care să amintească de intrarea Domnului în Ierusalim.

 • 9

  JOIA MARE DIMINEAȚA conform tradiției, în catedralele episcopale se celebrează sfânta liturghie

  a Crismei. În cadrul sfintei liturghii, episcopul binecuvântează uleiurile folosite la administrarea

  sacramentelor (uleiul catecumenilor, uleiul bolnavilor, sfânta crismă). Preoții diecezei concelebrează

  cu episcopul, și toți împreună reînnoiesc promisiunile făcute la hirotonirea preoţească.

  Datorită circumstanțelor speciale, în acest an această liturghie va fi celebrată de către episcop

  singur în catedrală. Va binecuvânta uleiurile, în timp ce înnoirea promisiunilor preoțești va fi

  amânată pentru o dată de după încetarea epidemiei . Să ne rugăm pentru preoți, persoanele

  consacrate, seminariști, pentru noi vocații.

  JOIA MARE SEARA Se celebrează sfânta liturghie în amintirea Cinei cea de Taină, rânduirea

  Euharistiei și a preoției. Simbolurile din această liturghie ne amintesc de bucuria și atmosfera Cinei

  cele de Taină: preotul îmbracă veșminte albe, la început sună orga. La Gloria sună clopotele și orga,

  care apoi vor amuți până în seara de înviere. După acest moment, ca semn al doliului, va suna doar

  toaca. Clopotele „pleacă la Roma” și apar semnele patimilor și a suferinței. Este un contrast

  cutremurător faptul, că Isus este trădat tocmai în noaptea în care ne-a dat cel mai mare semn al iubirii

  sale. După sfânta liturghie, de pe altar sunt înlăturate toate elementele decorative, inclusiv fața de altar,

  ceea ce amintește de capturarea și suferințele lui Isus. Sfântul Sacrament este dus la un altar secundar,

  ceea ce simbolizează agonia lui Cristos.

  Datorită situației excepționale, și această liturghie va fi celebrată de către preot într-o formă

  simplificată în biserica goală. Sfântul Sacrameent va rămâne în tabernacol, nu se va ține ritualul

  înlăturării decorațiilor de pe altar.

  După Cina cea de Taină, Isus împreună cu apostolii au mers pe Muntele Măslinilor. Aici le-a cerut

  apostolilor, să se roage împreună cu El. Și noi dorim să veghem „cel puțin o oră” împreună cu cel care

  a asudat sânge pentru noi. În locuințele noastre, să veghem împreună cu Domnul!

  LECTURILE SFINTELOR LITURGHII

  Sfânta liturghie a Crismei: Isa 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Apoc 1, 5-8; Lc 4, 16-21

  Sfânta liturghie a Cinei cea de Taină: Ex 12, 1-8. 11-14; 1Cor 11, 23-26; Evanghelia - In 13, 1-15

  RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE PENTRU CONGRESUL EUHARISTIC INTERNAȚIONAL

  Îți mulțumim ție Doamne, Isuse Cristoase, care prin Euharistie ne inviți la izvorul iubirii, ca să ne

  hrănești și să ne dăruiești viața prin corpul și sângele tău. Ajută-ne să ne îndreptăm cu generozitate

  către toți semenii noștri, prin puterea sacrificiului și a prezenței tale. Dă-ne să servim reconcilierea

  între oameni și națiuni: cu fapte și cuvinte să vestim, că Tu singur ești Domn, izvor al vieții! Amin.

  RECOMANDĂRI PENTRU FAMILII

  1. Ca semn al iubirii sale, Isus le-a spălat picioarele apostolilor: să ne exprimăm iubirea reciprocă.

  2. Isus a rămas printre noi în pâine și vin: să recităm împreună rugăciunea de mai sus.

  3. Să alcătuim o listă cu persoanele pe care le vom ajuta odată cu terminarea pandemiei.

  4. Să ne rugăm pentru cei care în aceste zile sunt alături de cei suferinzi: medici, infirmieri, voluntari.

 • 10

  VINEREA MARE este cea mai liniștită zi din anul liturgic: ziua condamnării, a patimilor, morții și înmormântării lui Isus. În această zi nu se celebrează sfânta liturghie. Altarul ce îl simbolizează pe

  Isus, este fără decorații: fără crucifix, lumânări, față de altar. Ne amintește astfel de stânca de pe

  Golgota, locul jertfei mântuitoare. Ritualul din Vinerea Mare s-a format deja în biserica antică, și are

  trei momente principale: liturghia cuvântului cu citirile și rugăciunile universale, dezvelirea

  crucifixului, respectiv împărtășania. La început, preotul iese în liniște în fața altarului împreună cu

  ministranții în straie liturgice de culoare roșie, apoi se prosternează în fața altarului: semn al lui Cristos

  care se golește de sine, devine una cu omul, cu pământul. În liturghia cuvântului citim despre misterul

  jertfei lui Cristos, apoi ascultăm patimile din evanghelia după Sfântul evanghelist Ioan. Pasiunile sunt

  citite sau interpretate prin cântare, invocând astfel în mod dramatic suferința lui Isus, misterul iubirii

  lui Dumnezeu față de noi. Așezându-ne sufletește sub crucea lui Isus, ne rugăm pentru membrii

  Bisericii și pentru întreaga lume. După acestea, preotul îndepărtează vălul cu care a fost acoperit

  crucifixul în cea de a V-a duminică a Postului Mare și începe ritualul adorării Sfintei Cruci. Liturghia

  se încheie cu ritul împărtășaniei, după recitarea rugăciunii Tatăl nostru.

  Datorită condițiilor speciale, și această celebrare va fi de către preot singur în biserică, unit în

  rugăciune cu credincioșii din locuințele proprii. Ritualul va fi simplificat: se vor citi patimile, în

  rugăciunea universală se va citi o invocație în plus potrivită acestei situații. Adoraarea Sfintei Cruci

  va fi omisă, doar preotul celebrant se va prosterna în fața Fiului lui Dumnezeu cel răstignit. În

  acest an nu vom amenaja Mormântul Sfânt în biserici.

  LECTURILE SFINTEI LITURGHII

  Is 52, 13-53, 12; Evr 4, 14-16; 5, 7-9; Evanghelia - In 18, 1-19, 42

  RUGĂCIUNE ÎN TIMP DE PANDEMIE

  Să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cei decedați, și pentru familiile acestora, pentru ca poporul lui

  Dumnezeu să simtă, că Regele Universului, Cristos, ne este alături în viață și în moarte. Veșnicule și

  atotputernicule Dumnezeu, privește cu milostivire asupra îngrijorărilor noastre, înlesnește povara

  copiilor tăi, primește-i la tine pe cei decedați și întărește-ne credința fragilă, așa cum i-ai dat putere

  Fiului tău Sfânt, Isus Cristos, să golească potirul suferinței pentru noi. Fă ca să ne încredem mereu fără

  îndoială în providența Ta părintească. Amin.

  RECOMANDĂRI PENTRU FAMILII

  1. În timpul zilei și a celebrării să așezăm Sfânta Cruce pe o masă din mijlocul încăperii.

  2. Să ne rugăm împreună devoțiunea Calea Sfintei Cruci.

  3. Se ne rugăm pentru răposații noștri și pentru familiile lovite de pandemie, pentru victimele acesteia.

 • 11

  SÂMBĂTA MARE Biserica meditează asupra suferinței și morții lui Cristos. Viața noastră, familiile, inimile ne sunt cuprinse de liniște, care ne ajută să aprofundăm misterul iubirii lui Cristos. Veghea pascală începe în întuneric, acel văl care a cuprins lumea după moartea lui Cristos. Veghea pascală constă în patru părți distincte: liturghia luminii, liturghia cuvântului, liturghia apei și liturghia jertfei. Preotul aprinde lumânarea pascală cu focul binecuvântat. Această lumânare este simbolul lui Cristos, iar boabele de tămâie reprezintă rănile. Preotul pornește cu lumina în biserica întunecată, și distribuie credincioșilor lumina lui Cristos în trei etape. Aceștia își aprind propriile lumânări de la lumânarea pascală. Această bucurie este exprimată prin invocarea: „Lumina lui Cristos”, cu răspunsul: „Mulțumim lui Dumnezeu”. Urmează imnul bucuriei pascale, așa numitul Exultet. Liturghia cuvântului parcurge întreaga istorie a mântuirii, de la Vechiul și până la Noul Testament. Acum se intonează Gloria, spre mărirea lui Dumnezeu și „se întorc clopotele”, anunțându-i pe credincoși despre victoria lui Cristos asupra morții. Intonarea solemnă aleluia este expresia bucuriei poporului lui Dumnezeu. Evanghelia este adevărata vestire a bucuriei învierii Domnului. Predica este urmată de ritualul binecuvântării apei, atunci când credincioșii își înnoiesc făgăduințele de la botez: se leapădă de Satana, și își exprimă credința în Dumnezeu care este Treime. Ca semn al botezului, Biserica îi stopește pe credincioși cu noua apă. Sfânta liturghie continuă cu rugăciunea universală. Datorită situației de criză, vigiliapascale va fi celebrată de către preoți fără prezența credincioșilor. În ciuda formei simplificate, această celebrare rămâne apogeul sfintei liturghii. Să încercăm să trăim acest moment în acest fel și în locuințele noastre. La începutul celebrării, preotul va aprinde lumânarea pascală și va intona imnul pascal de bucurie. Ritualul binecuvântării apei va fi omis, dar vor fi înnoite făgăduințele de botez. Nu vom ține procesiune, dar în ciuda acestui fapt, să împărtășim în familiile noastre bucuria învierii. Binecuvântarea mâncării va fi înlocuită de rugăciunea de mulțumire rostită împreună.

  LECTURILE SFINTEI LITURGHII Gen 1, 1-2, 2; Gen 22, 1-18; Ex 14, 15-15, 1; Is 54, 4a. 5-14; Is 55, 1-11; Bar 3, 9-15. 32-4, 4; Es 36, 16-17a. 18-28; Rom 6, 3-11; Evanghelia - Mt 28, 1-10

  RUGĂCIUNE Dumnezeule, care dai strălucire acestei nopţi presfinte prin slava învierii Domnului, întăreşte în Biserica ta duhul înfierii, pentru ca noi, fiii tăi, reînnoiţi cu trupul şi cu sufletul, să-ţi slujim în curăţia inimii..Prin Domnul nostru Isus Cristos. Amin

  RECOMANDĂRI PENTRU FAMILII 1. Să alezăm o lumânare aprinsă lângă Sfânta Cruce, repetând de trei ori: Lumina lui Cristos! Mulțumim lui Dumnezeu! 2. Să ne mărturisim credința cu lumânare aprinsă în mână. 3. Să așezăm o lumânare aprinsă la fereastră, ca semn al credinței în înviere.

  DUMINICA SFINTELOR PAȘTI

  LECTURILE SFINTEI LITURGHII

  Fapte 10, 34a. 37-43; Col 3, 1-4; Evanghelia - In 20, 1-9

  RUGĂCIUNE Doamne Dumnezeule, în această zi prin Fiul tău unul născut ai învins moartea, și ne-ai deschis poarta vieții veșnice. Sărbătorind învierea lui Isus Cristos te rugăm, ca prin puterea Duhului tău Sfânt să ne faci făpturi noi, pentru a învia la viața cea nouă. Amin.

  RECOMANDĂRI PENTRU FAMILII 1. Să ne rugăm pentru încetarea pandemiei, pentru întărirea în credință, pentru sfințirea creației. 2. Să împărtășim cu alții bucuria sfintelor Paști: să apelăm telefonic pe cei bătrâni, să trimitem mesaj de încurajare pentru cei singuri. 3. În perioada pascală să ne salutăm cu salutul: Cristos a înviat! Adevărat a înviat!

 • 12

  Anexa 3

 • 13

 • 14

 • 15