Urgente digestive

of 37 /37
Urgente digestive Urgente digestive Hemoragii digestive Hemoragii digestive Mihaela Pricop Mihaela Pricop

Transcript of Urgente digestive

Page 1: Urgente digestive

Urgente digestive Urgente digestive – –

Hemoragii digestiveHemoragii digestive

Mihaela PricopMihaela Pricop

Page 2: Urgente digestive

DefinitiiDefinitii

Puncte de reper:Puncte de reper: Hemoragia digestivă este o urgenţă frecventă a cărei mortaltate Hemoragia digestivă este o urgenţă frecventă a cărei mortaltate

este de aprox.10%.este de aprox.10%. Toleranţa la hemoragie depinde de vârstă şi de patologia asociată.Toleranţa la hemoragie depinde de vârstă şi de patologia asociată. Orice hemoragie digestivă impune măsuri de reanimare de Orice hemoragie digestivă impune măsuri de reanimare de

urgenţă şi implică dela inceput o colaborare între internişti, urgenţă şi implică dela inceput o colaborare între internişti, specialişti ATI şi chirurgi.specialişti ATI şi chirurgi.

O hemoragie digestivă oprită spontan poate recidiva cu o O hemoragie digestivă oprită spontan poate recidiva cu o intensitate imprevizibilă.intensitate imprevizibilă.

O hemoragie digestivă poate fi oprită şi prin terapie endoscopică.O hemoragie digestivă poate fi oprită şi prin terapie endoscopică. O rectoragie trebuie să indice căutarea leziunii în zonele O rectoragie trebuie să indice căutarea leziunii în zonele

superioare ale tractului digestiv.superioare ale tractului digestiv. Noţiunea de hemoragie digestivă descrie hemoragiile Noţiunea de hemoragie digestivă descrie hemoragiile

exteriorizate la nivelul tubului digestiv: hematemeze, exteriorizate la nivelul tubului digestiv: hematemeze, melene, rectoragii; aceste fenomene sunt intotdeauna melene, rectoragii; aceste fenomene sunt intotdeauna urgenţe; se descriu HD superioare cu origine esofagiană, urgenţe; se descriu HD superioare cu origine esofagiană, gastrică si duodenală; şi HD joase cu origine jejunală, gastrică si duodenală; şi HD joase cu origine jejunală, ileală, colică sau rectală. ileală, colică sau rectală.

Page 3: Urgente digestive

Etiologia HDS (1) : Etiologia HDS (1) :

Număr de bolnaviUlcer(%)

Varice esofagiene(%)

Mallory-Weiss(%)

Esofagite (%)Eroziuni gastric

(%)Alte (%)

WARA 539 53 11 5 13 9 9

PETER-SON 100 40 20 16 0 6 18

LARSON 115 31 11 5 4 41 8

SUGAWA 469 36 18 11 3 25 7

Mortalitatea se situează în jur de 10%;

Page 4: Urgente digestive

Etiologie (2) :Etiologie (2) :

Ulcere gastro-duodenale:Ulcere gastro-duodenale: reprerzinta aprox 50% din cazuri; reprerzinta aprox 50% din cazuri; ulcerul în sine se complică cu hemoragie în aprox. 20% din cazuri; ulcerul în sine se complică cu hemoragie în aprox. 20% din cazuri; terapia cu antiinflamatoare şi antecedentele de ulcer complicat cresc terapia cu antiinflamatoare şi antecedentele de ulcer complicat cresc

riscul de hemoragie; riscul de hemoragie; diagnosticul se supectează pe elemente de anamneză şi examen diagnosticul se supectează pe elemente de anamneză şi examen

clinic;clinic; diagnosticul pozitiv se face prin endoscopie; diagnosticul pozitiv se face prin endoscopie; riscul de recidivă este de 15-25%; riscul de recidivă este de 15-25%; creşte cu vârsta. creşte cu vârsta.

Prezenţa unei hipotensiuni şi tachicardia sugerează hipovolemia prin Prezenţa unei hipotensiuni şi tachicardia sugerează hipovolemia prin hemoragie;hemoragie;

Paloarea şi tachicardia fără hipotensiune pot sugera hemoragia minoră Paloarea şi tachicardia fără hipotensiune pot sugera hemoragia minoră cronică;cronică;

Prezenţa endoscopică a unor semne de hemoragie recentă certifică Prezenţa endoscopică a unor semne de hemoragie recentă certifică diagnostcul;diagnostcul;

Mortalitatea cu toată terapia actuală poate atinge 3-15%, creşte cu Mortalitatea cu toată terapia actuală poate atinge 3-15%, creşte cu vârsta, volumul de sânge tranfuzat, patologia asociată, şi eventuala vârsta, volumul de sânge tranfuzat, patologia asociată, şi eventuala

necesitate a intervenţiei chirurgicale;necesitate a intervenţiei chirurgicale;

Page 5: Urgente digestive

Conduita in Hemoragiile Digestive :Conduita in Hemoragiile Digestive :

Page 6: Urgente digestive

Terapie (1) :Terapie (1) :

In terenIn teren:: Importanţa majorü a lavajului gastric precoce (sondă Importanţa majorü a lavajului gastric precoce (sondă

Faucher) de care depinde efectuarea endoscopiei; Faucher) de care depinde efectuarea endoscopiei; HD necesită măsuri imediate de urgenţă intrucât: HD necesită măsuri imediate de urgenţă intrucât:

pot avea rapid ecou hemodinamic mergând până la pot avea rapid ecou hemodinamic mergând până la şoc; pot să recidiveze; şoc; pot să recidiveze;

Toleranţa la hipovolemie este foarte legatToleranţa la hipovolemie este foarte legatăă de teren de teren şi patologia asociată; şi patologia asociată;

Se vor instala rapid 2 căi venoase obligatoriu; Se vor instala rapid 2 căi venoase obligatoriu; Se va face prelevare de sânge pentru determinarea Se va face prelevare de sânge pentru determinarea

de grup; de grup; Refacerea volemică se va face cu lichide Refacerea volemică se va face cu lichide

macromoleculare şi masă eritrocitară; macromoleculare şi masă eritrocitară; Ventilatie corectă cu oxigenoterapie; Ventilatie corectă cu oxigenoterapie; Sondă gastrică în scop diagnostic şi pentru.aspiratie, Sondă gastrică în scop diagnostic şi pentru.aspiratie,

se va pune chiar şi la rectoragii; se va pune chiar şi la rectoragii;

Page 7: Urgente digestive

Terapie (2) : Terapie (2) :

In spital: In spital: Supraveghrea se face pe parametri hemodinamici, sonda gastrică Supraveghrea se face pe parametri hemodinamici, sonda gastrică

şi Ht. şi Ht. Medicaţie: Antihistaminice anti H2, PGE2, inhibitorii de pompă de Medicaţie: Antihistaminice anti H2, PGE2, inhibitorii de pompă de

H+ (Omeprazol) nu au efect verificabil în hemoragia ulceroasa H+ (Omeprazol) nu au efect verificabil în hemoragia ulceroasa declanşată; antifibrinoliticele (acid declanşată; antifibrinoliticele (acid -amino-caproic [EAC], para--amino-caproic [EAC], para-amino-metan-benzoic [PAMBA] şi acid tranexamic [AMCHA]) par amino-metan-benzoic [PAMBA] şi acid tranexamic [AMCHA]) par eficace dar comportă risc de tromboză; Somatostatina, pitressina eficace dar comportă risc de tromboză; Somatostatina, pitressina şi glicylpressina nu par a avea efect; şi glicylpressina nu par a avea efect;

Spălătura gastrică rece (apă cu cuburi de ghiaţă), spălătura cu Spălătura gastrică rece (apă cu cuburi de ghiaţă), spălătura cu soluţie noradrenalinată (1 mg/l) menţionate in literatura soluţie noradrenalinată (1 mg/l) menţionate in literatura românească.românească.

Scleroza endoscopică este eficientă în 90-100% din cazuri Scleroza endoscopică este eficientă în 90-100% din cazuri (injectare de alcool, adrenalină, polidocanol) (injectare de alcool, adrenalină, polidocanol)

Electrocoagularea endoscopică, la fel de eficientă ca şi scleroza.Electrocoagularea endoscopică, la fel de eficientă ca şi scleroza. Laser coagularea endoscopică cu Neodym YAG.Laser coagularea endoscopică cu Neodym YAG. Coagularea endoscopică cu bula.Coagularea endoscopică cu bula. Chirurgia: excizie, vagotomie cu piloroplastie sau rezectie Chirurgia: excizie, vagotomie cu piloroplastie sau rezectie

gastrică.gastrică. Prevenirea recidivelor: se face medicamentos dar nu există dovezi Prevenirea recidivelor: se face medicamentos dar nu există dovezi

clare că există o efcacitate dovedită.; clare că există o efcacitate dovedită.; Tratamentele locale ca sclerozarea, electro sau fotocoagularea Tratamentele locale ca sclerozarea, electro sau fotocoagularea

făcute pe hemoragie oprită sunt eficace. făcute pe hemoragie oprită sunt eficace.

Page 8: Urgente digestive

Conduita in H. D. Superioare :Conduita in H. D. Superioare :

Page 9: Urgente digestive

Evoluţie: Evoluţie:

Persistenţa hemoragiei cu volum mare Persistenţa hemoragiei cu volum mare apreciată pe mărimea volumului de apreciată pe mărimea volumului de repleţie necesar menţinerii unei repleţie necesar menţinerii unei hemodinamici corecte, indică mobilizarea hemodinamici corecte, indică mobilizarea unui chirurg şi la nevoie intervenţia unui chirurg şi la nevoie intervenţia chirurgicală imediată; chirurgicală imediată;

Hemoragia persistă dar cu debit mic, Hemoragia persistă dar cu debit mic, hemodinamica este stabilă, se ia în hemodinamica este stabilă, se ia în consideraţie în primul rând terapia consideraţie în primul rând terapia endoscopică;endoscopică;

Hemoragia este oprită (80% din Hemoragia este oprită (80% din hemoragiile înalte) atenţie la recidive. hemoragiile înalte) atenţie la recidive.

Page 10: Urgente digestive

Leziuni gastro-duodenale acute ne-ulceroase: Leziuni gastro-duodenale acute ne-ulceroase:

Definitie :Definitie : Sunt leziuni necrotice erozive fără profunzime; Sunt leziuni necrotice erozive fără profunzime; Reprezintă aprox 25% din numărul de HDS; Reprezintă aprox 25% din numărul de HDS; Particularitatea lor este de a apare în context Particularitatea lor este de a apare în context

(ingesta de medicamente, toxice, stări de şoc, (ingesta de medicamente, toxice, stări de şoc, sepsis, SIRS) şi a evolua în acest context; sepsis, SIRS) şi a evolua în acest context;

Sunt descrise 2 categorii importante: Sunt descrise 2 categorii importante: medicamentoase : medicamentoase :

când sunt incriminate în primul rând aspirina şi alte când sunt incriminate în primul rând aspirina şi alte antiinfalmatoare de sinteză, alcoolul, corticoterapia, antiinfalmatoare de sinteză, alcoolul, corticoterapia, anticoagulantele; anticoagulantele;

ultimile 2 au contribuţie numai la favorizarea apariţiei ultimile 2 au contribuţie numai la favorizarea apariţiei maladiei ulceroase nu şi în declanşarea directă a unei maladiei ulceroase nu şi în declanşarea directă a unei hemoragii;şi hemoragii;şi

de “stress”. de “stress”. Hemoragiile de stress apar in contextul stărilor de Hemoragiile de stress apar in contextul stărilor de

agresiune şi şoc (tubul digestiv de şoc); agresiune şi şoc (tubul digestiv de şoc); se trateză cu antihistaminice anti H2 , sucralfat, antiacide, se trateză cu antihistaminice anti H2 , sucralfat, antiacide,

nutriţie enterală când este posibil; nutriţie enterală când este posibil;

Page 11: Urgente digestive

HDS în cadrul hipertensiunii portale din ciroza hepatică:HDS în cadrul hipertensiunii portale din ciroza hepatică:

Ruptura varicelor esofagiene reprezintă Ruptura varicelor esofagiene reprezintă aprox.10-30% din HDS; aprox.10-30% din HDS;

La bolnavii cu hipertensiune portală cauzele de La bolnavii cu hipertensiune portală cauzele de HDS sunt: HDS sunt: ruptura de varice esofagiene(80%); ruptura de varice esofagiene(80%); eroziunile gastro-duodenale (0-37%); eroziunile gastro-duodenale (0-37%); ulcere gastro-duodenale (5-18%); ulcere gastro-duodenale (5-18%); esofagite (2-4%); Sindrom Mallory-Weiss (2-10%); esofagite (2-4%); Sindrom Mallory-Weiss (2-10%);

gastropatie a hipertensiunii portale (8%); gastropatie a hipertensiunii portale (8%); variabilitatea cauzelor impune endoscopia diagnostică variabilitatea cauzelor impune endoscopia diagnostică şi terapeutică în urgenta; şi terapeutică în urgenta;

Prognosticul: Prognosticul: oprire spontană la 65% din cazuri; oprire spontană la 65% din cazuri; recidivă la 50-70% din cazuri; recidivă la 50-70% din cazuri; Mortalitate în episod 35%; Mortalitate în episod 35%; supravieţuire medie de un an 25-40%, la 5 ani 0-20%; supravieţuire medie de un an 25-40%, la 5 ani 0-20%; hemoragia este cauză de moarte la 35% din cirotici. hemoragia este cauză de moarte la 35% din cirotici.

Page 12: Urgente digestive

Tratament : Tratament : Perfuzare pe venă periferică; Perfuzare pe venă periferică; Repleţie volemică prudentă dar eficientă (TA>80 mm Hg, HT> Repleţie volemică prudentă dar eficientă (TA>80 mm Hg, HT>

25% = 8 g Hb) cu masă eritrocitară, serum albumină 20%; 25% = 8 g Hb) cu masă eritrocitară, serum albumină 20%; Susţinere hemodinamică cu dopamină; Susţinere hemodinamică cu dopamină; Diuretice (furosemid, aldactonă); Diuretice (furosemid, aldactonă); Examene bacteriologice ale ascitei.Examene bacteriologice ale ascitei. Hemostaza se face prin: Hemostaza se face prin:

tamponament esofagian cu sonda Linton (cu un balon) sau tamponament esofagian cu sonda Linton (cu un balon) sau Sankstaken-Blackmoore (cu 2 baloane); Sankstaken-Blackmoore (cu 2 baloane);

rezultate pozitive in 80-90% din cazuri cu 10% complicaţii rezultate pozitive in 80-90% din cazuri cu 10% complicaţii pulmonare; pulmonare;

Somatostatina este eficace în bolus în ceeace priveste Somatostatina este eficace în bolus în ceeace priveste oprirea hemoragiei dar nu şi supravietuirea; oprirea hemoragiei dar nu şi supravietuirea;

Vasopresina nu are efecte demonstrate şi produce în Vasopresina nu are efecte demonstrate şi produce în schimb complicaţii cardiace; schimb complicaţii cardiace;

Endoscopic varicele se pot injecta cu agenţi sclerozanţi Endoscopic varicele se pot injecta cu agenţi sclerozanţi (polidocanol) sau polimerizanţi (cianoacrilat); (polidocanol) sau polimerizanţi (cianoacrilat);

ambele reuşesc hemostaza in 85-90% din cazuri; ambele reuşesc hemostaza in 85-90% din cazuri; embolizare după cateterizare transhepatica a ramificatiilor embolizare după cateterizare transhepatica a ramificatiilor

portale ce alimentează varicele; portale ce alimentează varicele; Terapia chirurgicală comportă intervenţii hemostatice Terapia chirurgicală comportă intervenţii hemostatice

directe şi anastomoze porto-cave sau spleno-renale; directe şi anastomoze porto-cave sau spleno-renale;

Page 13: Urgente digestive

Encefalopatia complică hemoragia în 20-Encefalopatia complică hemoragia în 20-30% din cazuri;30% din cazuri;

Este favorizată de : Este favorizată de : sedative, sedative, hipoxie, hipoxie, hipotensiune, hipotensiune, anemie, anemie, insuficienţă renală, insuficienţă renală, sindrom de diluţie,sindrom de diluţie,

Se previne prin : Se previne prin : spălătură gastrică abundentă;spălătură gastrică abundentă; neomycină (1g *2/zi pe sondă); neomycină (1g *2/zi pe sondă); Lactuloză; Lactuloză; Alimentaţie specifică pentru insuficienţa Alimentaţie specifică pentru insuficienţa

heaptică, ca antidot direct flumazenil.heaptică, ca antidot direct flumazenil.

Page 14: Urgente digestive

Prevenirea recidivelor : Prevenirea recidivelor : Propranolol : Propranolol :

în doza care diminuă cu 25% frcvenţa cardiacă în doza care diminuă cu 25% frcvenţa cardiacă scade presiunea portală şi previne şi gastropatia de scade presiunea portală şi previne şi gastropatia de însoţire a ciroticului;însoţire a ciroticului;

Sclerozarea endoscopică în complectare Sclerozarea endoscopică în complectare creşte eficienţa de prevenţie la 45-60% şi creşte eficienţa de prevenţie la 45-60% şi supravieţuirea de 4 ani la 50%;supravieţuirea de 4 ani la 50%;

Chirurgia : Chirurgia : constă din anastomoza porto-cavă, spleno-renală cu constă din anastomoza porto-cavă, spleno-renală cu

deconexiune azigo-portală şi transectie esofagiană;deconexiune azigo-portală şi transectie esofagiană; rezultatele terapiei chirurgicale sunt similare cu rezultatele terapiei chirurgicale sunt similare cu

cele ale celei endoscopice;cele ale celei endoscopice;

Page 15: Urgente digestive

Hemoragii digestive joase :Hemoragii digestive joase :

Provin din jejun, ileon, colon şi rect; se Provin din jejun, ileon, colon şi rect; se exteriorizează prin melenă (sânge negru) şi exteriorizează prin melenă (sânge negru) şi rectoragii (sânge roşu); ca volum cele rectoragii (sânge roşu); ca volum cele abundente necesită intervenţie de urgenţă; abundente necesită intervenţie de urgenţă;

Page 16: Urgente digestive

Cauze: Cauze: Colice :Colice :

La copil şi adolescentLa copil şi adolescent Patologia diverticolului MeckelPatologia diverticolului Meckel PolipPolip colite inflamatoare criptogeneticecolite inflamatoare criptogenetice InvaginaţieInvaginaţie

La adult :La adult : DiverticuliDiverticuli displazii vascularedisplazii vasculare cancer şi polipicancer şi polipi colite inflamatoare criptogeneticecolite inflamatoare criptogenetice

Dupa 60 de ani:Dupa 60 de ani: DiverticuliDiverticuli DisplaziiDisplazii cancer şi polipicancer şi polipi colite ischemicecolite ischemice

La orice vârstă:La orice vârstă: colite infecţioasecolite infecţioase colite radice colite radice

Ano-rectale :Ano-rectale : Hemoroizi interni;Hemoroizi interni; Tromboza hemoroidală externa;Tromboza hemoroidală externa; Cancer anal exulcerat;Cancer anal exulcerat; Fisura anală;Fisura anală; Ulceratie termometrică;Ulceratie termometrică; Cancere rectal;Cancere rectal; Tumoră viloasă, adenom;Tumoră viloasă, adenom; Rectite infectioase si inflamatorii;Rectite infectioase si inflamatorii; Varice rectale ;Varice rectale ;

Page 17: Urgente digestive

Conduita in H. D. Joase :Conduita in H. D. Joase :

Page 18: Urgente digestive

Tratament :Tratament :

Se instalează intotdeauna o sondă gastrică şi cel Se instalează intotdeauna o sondă gastrică şi cel puţin o linie venoasă; puţin o linie venoasă;

Se face repleţie volemică agrasivă sub control PVC; Se face repleţie volemică agrasivă sub control PVC; Apoi se execută o fibroscopie gastro-duodenală; Apoi se execută o fibroscopie gastro-duodenală; Apoi un examen proctologic, o rectoscopie şi o Apoi un examen proctologic, o rectoscopie şi o

sigmoido-coloscopie stângă.sigmoido-coloscopie stângă.

La hemoragia oprită se recurge la extinderea La hemoragia oprită se recurge la extinderea exploraţiei; se face o coloscopie dupü preparare exploraţiei; se face o coloscopie dupü preparare colică; o arteriografie selectivă (celiaca şi colică; o arteriografie selectivă (celiaca şi mezenterică superioară); aceasta localizează sediul mezenterică superioară); aceasta localizează sediul hemoragiei În colonul transvers, drept şi în jejun-hemoragiei În colonul transvers, drept şi în jejun-ileon; la nevoie se face embolizare a vasului aferent ileon; la nevoie se face embolizare a vasului aferent sediului hemoragieisediului hemoragiei;;

La hemoragie continuă cu debit mare se va La hemoragie continuă cu debit mare se va considera de urgenţă tratamentul chirurgical;considera de urgenţă tratamentul chirurgical;

Page 19: Urgente digestive

Diarei acuteDiarei acute : :

Complicaţia esentială a diareilor acute este deshidraterea şi şocul Complicaţia esentială a diareilor acute este deshidraterea şi şocul hipovolemichipovolemic

Tratamentul esenţial este corecţia deshidratarii şi a tulburărilor Tratamentul esenţial este corecţia deshidratarii şi a tulburărilor electrolitice. (acidoza,hiponatremia,hipokaliemia).electrolitice. (acidoza,hiponatremia,hipokaliemia).

De cele mai multe ori rehidratarea orală este suficientă dacă aduce De cele mai multe ori rehidratarea orală este suficientă dacă aduce Na,Na, K şi bicarbonat + glucoză.K şi bicarbonat + glucoză.

Importanţa deficitului hidro-electrolitic se apreciază prin pierderea Importanţa deficitului hidro-electrolitic se apreciază prin pierderea ponderală.ponderală.

In faţa unei diarei acute se va face un examen coprologic care va In faţa unei diarei acute se va face un examen coprologic care va căuta leucocite şi bacterii.căuta leucocite şi bacterii.

Se descriu 2 mecanisme: Se descriu 2 mecanisme: cu atingere a peretelui intestinal = sindrom disenteriform (diaree, sânge, cu atingere a peretelui intestinal = sindrom disenteriform (diaree, sânge,

glere) glere) : : SShigella, higella, SSalmonella; almonella;

fără atingere a peretelui intestinal = sindrom holeriform (diaree apoasa)fără atingere a peretelui intestinal = sindrom holeriform (diaree apoasa);; HoleraHolera;; TToxi-infecţie alimentară.oxi-infecţie alimentară.

Ischemia intestinală determină o diaree hemoragică; aceasta apare şi Ischemia intestinală determină o diaree hemoragică; aceasta apare şi în unele cazuri de necroză totală a mucoasei.în unele cazuri de necroză totală a mucoasei.

Sindroamele disenteriforme se pot complica cu perforaţii, hemoragii, Sindroamele disenteriforme se pot complica cu perforaţii, hemoragii, colectazie.colectazie.

Diareile grave prin antibiotice (recto-colite pseudo-membranoase)se Diareile grave prin antibiotice (recto-colite pseudo-membranoase)se tratează prin tratează prin VancomicinaVancomicina per os. per os.

Page 20: Urgente digestive

FiziopatologieFiziopatologie ::

Majoritatea diareilor acute sunt infecţioase; Majoritatea diareilor acute sunt infecţioase; AAnamneza va depista: eventuale călătorii în ţări cu endemii. namneza va depista: eventuale călătorii în ţări cu endemii. Aproximativ 1/2 din volumul de apă extracelulară se Aproximativ 1/2 din volumul de apă extracelulară se

transferă în intestin în 24 de ore; transferă în intestin în 24 de ore; RRezorbţia este aproape totală în jejun şi ileon; ezorbţia este aproape totală în jejun şi ileon; RRezorbtia activă de către enterocite a Na;ezorbtia activă de către enterocite a Na; 2 mecanisme pot explica pierderile hidro-sodate: 2 mecanisme pot explica pierderile hidro-sodate:

inhibiţia reabsorbţiei sodiceinhibiţia reabsorbţiei sodice;; exagerarea secreţiei de Na cuplat şi cu ceilalţi ioniexagerarea secreţiei de Na cuplat şi cu ceilalţi ioni;;

DDiarea + vărsăturile + febra determină viteza deshidratării;iarea + vărsăturile + febra determină viteza deshidratării; Deshidratarea Deshidratarea este la început extracelulară apoi globală; este la început extracelulară apoi globală; HHipovlemia se complică cu şoc hipovolemic, acidoză, ipovlemia se complică cu şoc hipovolemic, acidoză,

hipokaliemie;hipokaliemie; Compoziţia electrolitică a unei diarei: Na = 100-120 mmol/l; Compoziţia electrolitică a unei diarei: Na = 100-120 mmol/l;

K = 10-30 mmol/l, Cl = 100 mmol/l; Bicarbonati = 20-50 K = 10-30 mmol/l, Cl = 100 mmol/l; Bicarbonati = 20-50 mmol/l.mmol/l.

Page 21: Urgente digestive

Semne si Tratament :Semne si Tratament :

Semne: Semne: Semne de deshidratare şi Semne de deshidratare şi hipovolemie; complicate cu oligurie şi hipovolemie; complicate cu oligurie şi insuficienţă renală; apoi şoc hipovolemic şi insuficienţă renală; apoi şoc hipovolemic şi decompensare circulatorie; febră;decompensare circulatorie; febră;

Terapie:Terapie: În teren şi apoi în spital: În teren şi apoi în spital: Rehidratare precoce; Rehidratare precoce;

peroral dacă este posibil cu soluţie de Gesol peroral dacă este posibil cu soluţie de Gesol (glucoză 20g + NaCl 3,5 g + NaBic. 2,5 g + Kcl 1,5 (glucoză 20g + NaCl 3,5 g + NaBic. 2,5 g + Kcl 1,5 g la 1 litru apă); g la 1 litru apă);

iin cazuri grave perfuzare de urgenţă cu ser n cazuri grave perfuzare de urgenţă cu ser fiziologic, Ringer , eventual Ringer-lactat, sau fiziologic, Ringer , eventual Ringer-lactat, sau glucglucozaoza 5% adiţionată cu 6 g NaCl şi 2-4 g KCl la 5% adiţionată cu 6 g NaCl şi 2-4 g KCl la litru; litru;

AAntibiotice specifice pentru boala în cauză.ntibiotice specifice pentru boala în cauză.

Page 22: Urgente digestive

Insuficienţa hepatică acută fulminanată şi subfulminantăInsuficienţa hepatică acută fulminanată şi subfulminantă : :

Insuficienţa hepatică fulminantă sau subfulminanată este Insuficienţa hepatică fulminantă sau subfulminanată este întotdeauna precedată de o fază de insuficienţă hepatică severă întotdeauna precedată de o fază de insuficienţă hepatică severă caracterizată de o scădere a titrului de protrombină sub 50%.caracterizată de o scădere a titrului de protrombină sub 50%.

Diagnosticul pus în faza de insuficinţă hepatică severă permite Diagnosticul pus în faza de insuficinţă hepatică severă permite obţinerea unui număr cresut de supravieţuiri.obţinerea unui număr cresut de supravieţuiri.

Simptomatologia este dominată de icter, encefalopatie şi scăderea Simptomatologia este dominată de icter, encefalopatie şi scăderea titrului factorilor de coagulare sub 50%.titrului factorilor de coagulare sub 50%.

Encefalopatia este agravată sau chiar declanşată de administrarea Encefalopatia este agravată sau chiar declanşată de administrarea de sedative.de sedative.

Cauzele cele mai frecvente sunt hepatitele virale şi Cauzele cele mai frecvente sunt hepatitele virale şi medicamentoase caşi decompensările în cadrul cirozelor.medicamentoase caşi decompensările în cadrul cirozelor.

În faţa unei insuficienţe hepatice acute fulminante se va opri orice În faţa unei insuficienţe hepatice acute fulminante se va opri orice medicaţie şi se va interna bolnavul în TI.medicaţie şi se va interna bolnavul în TI.

Complicaţiile hemoragice spontane sunt excepţionale; Complicaţiile hemoragice spontane sunt excepţionale; administrarea de PPC (Plasmă Proaspătă Congelată) sau PPSB sunt administrarea de PPC (Plasmă Proaspătă Congelată) sau PPSB sunt inutle şi chiar periculoase.inutle şi chiar periculoase.

In absenţa unor simptome de edem cerebral trebuie executată o In absenţa unor simptome de edem cerebral trebuie executată o umplere corectă vasculară pentru prevenirea insuficienţei renale.umplere corectă vasculară pentru prevenirea insuficienţei renale.

In prezenţa semnelor de edem cerebral se va aşeza bolnavul cu In prezenţa semnelor de edem cerebral se va aşeza bolnavul cu capul ridicat la 30° şi se va administra un bolus de mannitol.iv.capul ridicat la 30° şi se va administra un bolus de mannitol.iv.

Decizia de transplantare hepatică se ia în în condiţiile existenţei Decizia de transplantare hepatică se ia în în condiţiile existenţei unui serviciu de specializate.unui serviciu de specializate.

Page 23: Urgente digestive

Definitii : Definitii :

Insuficienţa hepatică acută severăInsuficienţa hepatică acută severă este definită de scăderea factorilor de este definită de scăderea factorilor de coagulare la 50% din titrul normal; coagulare la 50% din titrul normal;

Insuficienţa hepatică acută Insuficienţa hepatică acută fulminantăfulminantă este definită de scăderea este definită de scăderea factorilor de coagulare + encefalopatie factorilor de coagulare + encefalopatie aparută la mai puţin de 2 săptamani dela aparută la mai puţin de 2 săptamani dela debut;debut;

Insuficienţa hepatică subfulminantăInsuficienţa hepatică subfulminantă este definită caşi precedenta dar atunci este definită caşi precedenta dar atunci cand encefalopatia apare între 2 săpt şi 3 cand encefalopatia apare între 2 săpt şi 3 luni de evoluţie.luni de evoluţie.

Page 24: Urgente digestive

Simptomatologie : Simptomatologie :

IIctercter;; TTulburari de coagulare şi encefalopatie. Aceasta evoluează în 3 faze: ulburari de coagulare şi encefalopatie. Aceasta evoluează în 3 faze:

1. asterixis cu inversiunea ritmului nictemeral; 1. asterixis cu inversiunea ritmului nictemeral; 2. sindrom confuzional; 2. sindrom confuzional; 3. comă precedată sau nu de stare de agitaţie. 3. comă precedată sau nu de stare de agitaţie.

Coma se datorează instalării unui edem cerebral care urmează de Coma se datorează instalării unui edem cerebral care urmează de multe ori după administrarea unor sedative sau antiemetice. multe ori după administrarea unor sedative sau antiemetice. Aprofundarea se produce prin fenomene de angajare a trunchiului Aprofundarea se produce prin fenomene de angajare a trunchiului cerebral care se manifestă şi prin sindrom motor, extensie cu cerebral care se manifestă şi prin sindrom motor, extensie cu pronaţie a memebrelor superioarepronaţie a memebrelor superioare;;

Hemodinamica prezintă un caracter hiperdinamic în ciuda unei Hemodinamica prezintă un caracter hiperdinamic în ciuda unei hipovolemii relative. În cazurile de ciroză apare, dacă nu a existat, şi hipovolemii relative. În cazurile de ciroză apare, dacă nu a existat, şi ascitaascita;;

Diminuarea activităţii factorilor de coagulare hepatodependenţi este Diminuarea activităţii factorilor de coagulare hepatodependenţi este caracteristică şi nu este influenţată de administrarea de vitamină caracteristică şi nu este influenţată de administrarea de vitamină K1. Sângerările spontane sunt excepţionaleK1. Sângerările spontane sunt excepţionale;;

Enzimele de citoliză Enzimele de citoliză : : sunt crescute (transaminaze, sunt crescute (transaminaze, -glutamil-transpeptidaza)-glutamil-transpeptidaza);; fosfatemia este scăzută fenomen agravat de multe ori de administrarea fosfatemia este scăzută fenomen agravat de multe ori de administrarea

de glucoză în cantităţi necorespunzătoare cu toleranţade glucoză în cantităţi necorespunzătoare cu toleranţa;; O insuficientă renală de însoţire poate apare constituindu-se în ceeaO insuficientă renală de însoţire poate apare constituindu-se în ceea

ce a fost denumit sindromul hepato-renal semn de extremă ce a fost denumit sindromul hepato-renal semn de extremă gravitate.gravitate.

Page 25: Urgente digestive

Etiologie :Etiologie :

Virală: Virală: Virusul A Virusul A : : incriminat în 6-20% din cazuri cu o mortalitate de 50%; incriminat în 6-20% din cazuri cu o mortalitate de 50%; Virusul B: incriminat în 70% din cazuri cu moratalitate de 80%; Virusul B: incriminat în 70% din cazuri cu moratalitate de 80%; VVirus C irus C : aceste forme : aceste forme nu au participare demonstratănu au participare demonstrată,, ca ca şi virusul Eşi virusul E,,

predominant în Africa la femie în al 3-lea trimesru al sarcinei. predominant în Africa la femie în al 3-lea trimesru al sarcinei. Virusul herpetic şi zonaVirusul herpetic şi zona zoster zoster;;

Cauze medicamentoase Cauze medicamentoase : : HalotanHalotan; ; AAntiinfalmatoare nesteriodentiinfalmatoare nesteriode;; SulfamideSulfamide;; AAntidepresoare triciclicentidepresoare triciclice;; NNeuroleptice; euroleptice; PParacetamol (se trateaza cu acetil-cisteina I.V.),aracetamol (se trateaza cu acetil-cisteina I.V.),

Factori toxici: Factori toxici: ciuperci (amanita phalloides); ciuperci (amanita phalloides); alcool etilic;alcool etilic;

Ischemia hepatică (în stări de şoc); Ischemia hepatică (în stări de şoc); Sindromul Budd-Chiari; Sindromul Budd-Chiari; MMaladia Wilson; aladia Wilson; SSteatzoza hepatica acută gravidică; teatzoza hepatica acută gravidică; IInfiltraţia masivă neoplazică.nfiltraţia masivă neoplazică.

Page 26: Urgente digestive

FormeForme ::

HiperamoniemicăHiperamoniemică;; DDiselectrolitemicăiselectrolitemică;; HHepatocelulară.epatocelulară.

Page 27: Urgente digestive

Evolutie, prognosticEvolutie, prognostic ::

Debutul Debutul se face se face întotdeuna printr-o întotdeuna printr-o hepatită acută severă cu alterare de hepatită acută severă cu alterare de 50% a factorilor de coagulare ai 50% a factorilor de coagulare ai complexului protrombinic; complexului protrombinic;

IInternare obligatorie chiar la debut nternare obligatorie chiar la debut înainte de apariţia encefalopatiei, înainte de apariţia encefalopatiei, terapie de reechilibrare cu abstenţie terapie de reechilibrare cu abstenţie totală detotală de la medicamentaţie !la medicamentaţie !

Page 28: Urgente digestive

TerapieTerapie ::

În teren: În teren: În funcţie de starea generală a bolnavului, funcţie cerebrală În funcţie de starea generală a bolnavului, funcţie cerebrală

(comă?) circulaţie şi respiraţie. (comă?) circulaţie şi respiraţie. Suport general, hidratare, terapie ionica (fosfor), suport Suport general, hidratare, terapie ionica (fosfor), suport

caloric (soluţii saline glucozate în volum moderat), caloric (soluţii saline glucozate în volum moderat), echilibru termic (folie termoizolantă). echilibru termic (folie termoizolantă). Atenţie! Abstinenţă cu orice fel de medicaţie sedativă!Atenţie! Abstinenţă cu orice fel de medicaţie sedativă!În spital:În spital: Internare în TIInternare în TI;; Terapie generală de susţinere respiratorie şi hemodinamicăTerapie generală de susţinere respiratorie şi hemodinamică;; Corecţia albuminemiei prin serum albumină umană Corecţia albuminemiei prin serum albumină umană

conentratăconentrată;; AA de tip special (hepa)AA de tip special (hepa);; combaterea infecţiilorcombaterea infecţiilor;; hemofiltrarea pe filtru cu cărbune sau amberlit , care poate hemofiltrarea pe filtru cu cărbune sau amberlit , care poate

avea mari şanse de ameliorare a stării generale, avea mari şanse de ameliorare a stării generale, recent recent : : a început a fi utilizate filtre de hemofiltrare conţinând a început a fi utilizate filtre de hemofiltrare conţinând

celule hepatice de porc caşi hemofiltrarea prin ficat de porc. celule hepatice de porc caşi hemofiltrarea prin ficat de porc. Transplantul hepatic se poate lua în consideraţie .în funcţie de Transplantul hepatic se poate lua în consideraţie .în funcţie de

posibilităţile unităţii sau de transfer a bolnavului.posibilităţile unităţii sau de transfer a bolnavului.

Page 29: Urgente digestive

IctereIctere : :

Icterul cu bilirubină indirectă orientează spre Icterul cu bilirubină indirectă orientează spre hemoliză.hemoliză.

Icter cu bilirubină directă (conjugată) orientează Icter cu bilirubină directă (conjugată) orientează spre cholestază.spre cholestază.

Ecografia permite deobicei diagnosticul între o Ecografia permite deobicei diagnosticul între o colestază (prin obstrucţie) extrahepatică şi cea colestază (prin obstrucţie) extrahepatică şi cea intrahepatică.intrahepatică.

In prezenţa unei colestaze extrahepatice In prezenţa unei colestaze extrahepatice urgenţa constă în a diagnostica o infecţie biliară urgenţa constă în a diagnostica o infecţie biliară sau o pancreatită.sau o pancreatită.

În prezenţa unei colestaze intrahepatice urgenţa În prezenţa unei colestaze intrahepatice urgenţa este diagnosticarea unei insuficienţe hepatice.este diagnosticarea unei insuficienţe hepatice.

DEFINITIE :DEFINITIE : coloraţie galbenă a tegumentelor coloraţie galbenă a tegumentelor datoratădatorată excesului de bilirubină serică >15-20 excesului de bilirubină serică >15-20 mg% (20-25 µmol/l);mg% (20-25 µmol/l);

Page 30: Urgente digestive
Page 31: Urgente digestive

InterogatoriulInterogatoriul va insista asupra: va insista asupra: modului de instalaremodului de instalare;; semne de insoţire (febră, prurit, dureri abdominale, colecist semne de insoţire (febră, prurit, dureri abdominale, colecist

palpabil, alterarea stării generale, semne de sepsis sau chiar palpabil, alterarea stării generale, semne de sepsis sau chiar şoc endotoxinic)şoc endotoxinic);;

aantecedente medicale (hepatită, litiaza biliară, contagiune, ntecedente medicale (hepatită, litiaza biliară, contagiune, infecţie, internare în spital, transfuzie), antecedentele infecţie, internare în spital, transfuzie), antecedentele chirurgicale supramezocolicechirurgicale supramezocolice;;

aantecedente toxice: alcoolism, toxicomanie, medicaţie specific ntecedente toxice: alcoolism, toxicomanie, medicaţie specific icterigenă (fenotiazine, antidepresoare, etc.)icterigenă (fenotiazine, antidepresoare, etc.)

Examenul clinicExamenul clinic va decela: va decela: durerea la palpare în hipocondrul drdurerea la palpare în hipocondrul drept;ept; prezenţa împăstării (semn de inflamaţie)prezenţa împăstării (semn de inflamaţie);; formaţiuni palpabile (vezicula biliară)formaţiuni palpabile (vezicula biliară);; apărarea musculară (reflexul peritoneal)apărarea musculară (reflexul peritoneal);; anemie, semne de insuficienţă hepatică (angioame stelare, anemie, semne de insuficienţă hepatică (angioame stelare,

eritroza palmară)eritroza palmară);; semne de hipertensiune portalăsemne de hipertensiune portală;; hepatomegalia, ascită.hepatomegalia, ascită.

Examenele biologice:Examenele biologice: hemoleucograma; hemoleucograma; bilirubinemie, transaminaze, amilaza,bilirubinemie, transaminaze, amilaza, creatinina, teste de creatinina, teste de

coagulare, electroforeza, hemocultura, coagulare, electroforeza, hemocultura,

Page 32: Urgente digestive

TerapieTerapie : :

IIn teren:n teren: Nimic deosebit în afara monitorizării şi Nimic deosebit în afara monitorizării şi

terapiei respiratorii sau hemodinamice terapiei respiratorii sau hemodinamice eventual necesare.eventual necesare.

IIn spitan spitall:: Se vor lua toate măsurile de diagnostic Se vor lua toate măsurile de diagnostic

de urgenţă a cauzei icterului de urgenţă a cauzei icterului Se va aplica terapia corespunzătoare.Se va aplica terapia corespunzătoare.

Page 33: Urgente digestive

Durerile abdominale acuteDurerile abdominale acute : : In prezenţa unui sindrom abdominal dureros intens se cere un In prezenţa unui sindrom abdominal dureros intens se cere un

examen clinic meticulos care să noteze: examen clinic meticulos care să noteze: febra, febra, tachicardia, tachicardia, durerea la palpare (localizare), durerea la palpare (localizare), împăstarea (semn de inflamaţie), împăstarea (semn de inflamaţie), apărarea musculară (reflexul peritoneal-semn de inflamaţie peritoneală), apărarea musculară (reflexul peritoneal-semn de inflamaţie peritoneală), formaţiuni palpabile (colecist), formaţiuni palpabile (colecist),

Starea hemodinamicii (stare de şoc?)Starea hemodinamicii (stare de şoc?);; Câteva exploraCâteva explorari (ri (permit în cele mai multe cazuripermit în cele mai multe cazuri un diagnostic un diagnostic

corectcorect)): : ecografie,ecografie, ionograma, ionograma, ex.radiologic pe gol mai ales pentru aer în peritoneu (perforaţie), eventual ex.radiologic pe gol mai ales pentru aer în peritoneu (perforaţie), eventual

CT,CT, hemoleucograma, hemoleucograma, amilazemie, amilazemie,

Chiar dacă există forme patologice aberante deosebit de interesante Chiar dacă există forme patologice aberante deosebit de interesante trebuie reţinut faptul că ceeace este excepţional este rar.trebuie reţinut faptul că ceeace este excepţional este rar.

30% din durerile abdominale nu sunt etichetate.30% din durerile abdominale nu sunt etichetate. Apendicita acută, patologia biliară, pancreatitele şi patologia gastro-Apendicita acută, patologia biliară, pancreatitele şi patologia gastro-

duodenală sunt cele mai frecvente.duodenală sunt cele mai frecvente. Un examen clinic atent şi bunul simţ trebuie să inlocuiască exploraţii Un examen clinic atent şi bunul simţ trebuie să inlocuiască exploraţii

numeroase, oneroase şi uneori periculoase prin ele ănşile dar mai ales numeroase, oneroase şi uneori periculoase prin ele ănşile dar mai ales prin pierderea de timp.prin pierderea de timp.

Page 34: Urgente digestive

EtiologieEtiologie :: Dureri epigastriceDureri epigastrice::

Ulcer în puseu, Ulcer în puseu, ulcer perforat, ulcer perforat, Pancreatită acută edematoasă, Pancreatită acută edematoasă, pancreatită acută necrozantă, pancreatită cronică în puseu dureros, pancreatită acută necrozantă, pancreatită cronică în puseu dureros, dilataţie acută a stomacului, dilataţie acută a stomacului, strangulare de hernie hiatală, volvulus de somac, strangulare de hernie hiatală, volvulus de somac, ruptură spontană a esofagului, ruptură spontană a esofagului, afecţiuni hepatice intrinseci sau de origine hemodinamică.afecţiuni hepatice intrinseci sau de origine hemodinamică. (ECG + CPK Infarct?).(ECG + CPK Infarct?).

Dureri În quadrantul superior stg şi hipocondrul stg.Dureri În quadrantul superior stg şi hipocondrul stg. (durere iradiată în umăr):(durere iradiată în umăr): Afecţiuni splenice, Afecţiuni splenice, afecţiuni colice stg, afecţiuni colice stg, afecţiuni ale cozii pancreasului.afecţiuni ale cozii pancreasului.

Dureri în hipocondrul drept (iradiată uneori în umărul dr.):Dureri în hipocondrul drept (iradiată uneori în umărul dr.): Colică hepatică, Colică hepatică, Colecistită acută, Colecistită acută, Angiocolită litiazică, Angiocolită litiazică, Supuraţii heaptice, Supuraţii heaptice, chist hidatic hepatic rupt, chist hidatic hepatic rupt, abces subfrenic sau subhepatic, abces subfrenic sau subhepatic, patologie tumorală.patologie tumorală.

Dureri în fosa iliacă dreaptă: Dureri în fosa iliacă dreaptă: patologie ceco-apendiculară, patologie ceco-apendiculară, afecţiuni gastrice sau pancreatice cu expresie iliaca dr., afecţiuni gastrice sau pancreatice cu expresie iliaca dr., colectazia în tumori colice în aval, colectazia în tumori colice în aval, afecţiuni retroperitoneale, afecţiuni retroperitoneale,

Dureri în fosa iliaca stânga: Dureri în fosa iliaca stânga: colite spastice, colite spastice, diverticulita iliacă sigmoidiană.diverticulita iliacă sigmoidiană.

Dureri iliace la femDureri iliace la femiie: e: sarcina extrauterină, sarcina extrauterină, dureri febrile, dureri febrile, dureri menstruale.dureri menstruale.

A se da atenţie la anumite capcane: retenţia de urină infectată sau nu; sindromul peritoneo-ocluziv (oricare A se da atenţie la anumite capcane: retenţia de urină infectată sau nu; sindromul peritoneo-ocluziv (oricare dintre ele poate fi element primar!), hemoperitoneul.dintre ele poate fi element primar!), hemoperitoneul.

Page 35: Urgente digestive

Durerile pot avea drept cauze: Durerile pot avea drept cauze: Colici al organelor tubului digestiv şi ale Colici al organelor tubului digestiv şi ale

căilor biliare sau urinare; căilor biliare sau urinare; Distensia unor organe cavitare: intestin, Distensia unor organe cavitare: intestin,

stomac, veziculă biliară, căi urinare; stomac, veziculă biliară, căi urinare; Fenomene inflamatorii la nivelul unor Fenomene inflamatorii la nivelul unor

organe abdominale: apendicită acută, organe abdominale: apendicită acută, pancreatită acută, gastro-enterite acute, pancreatită acută, gastro-enterite acute, ulcer gastro-duodenal în puseu evolutiv, ulcer gastro-duodenal în puseu evolutiv,

Perforaţii ale organelor cavitare: ulcer Perforaţii ale organelor cavitare: ulcer gastro-duodenal, intestin, colecistgastro-duodenal, intestin, colecist

Peritonite localizate sau generalizate.Peritonite localizate sau generalizate.

Page 36: Urgente digestive

TerapiaTerapia ::

În teren: În teren: Administrare de spasmo-analgetic (Baralgin, piafen) nu de Administrare de spasmo-analgetic (Baralgin, piafen) nu de

analgetic morfinic dacă diagnosticul nu este încă cert.analgetic morfinic dacă diagnosticul nu este încă cert. Montarea unei perfuzii saline în toate cazurile cu Montarea unei perfuzii saline în toate cazurile cu

hemodinamică alterată (semne de centralizare: tachicardie, hemodinamică alterată (semne de centralizare: tachicardie, extremităţi reci, vene spastice, puls capilar lent, cianoză extremităţi reci, vene spastice, puls capilar lent, cianoză ungueală nu neapărat hipotensiune); ungueală nu neapărat hipotensiune);

oxigeno-terapie pe mască.oxigeno-terapie pe mască.

În spital:În spital: Complectarea exploraţiilor clinice, imagistice (eco, CT) şi de Complectarea exploraţiilor clinice, imagistice (eco, CT) şi de

laborator minim necesare pentru stabilirea diagnosticului. laborator minim necesare pentru stabilirea diagnosticului. Tratament adecvat de urgenţă. Tratament adecvat de urgenţă. Analgezie suficientă pentru colici, pungă cu ghiaţă + Analgezie suficientă pentru colici, pungă cu ghiaţă +

analgezie + perfuzare salină + antiinflamatoare + antibiotice analgezie + perfuzare salină + antiinflamatoare + antibiotice pentru organe inflamate dar neperforate sau necrozate pentru organe inflamate dar neperforate sau necrozate (colecist, pancreas);(colecist, pancreas);

intervenţie chirurgicală de urgenţă pentru orice suspiciune intervenţie chirurgicală de urgenţă pentru orice suspiciune de ocluzie, perforaţie, peritonită sau necroză pancreatică. de ocluzie, perforaţie, peritonită sau necroză pancreatică.

Urgenţele proctologice vor fi tratate după algoritm propriu în Urgenţele proctologice vor fi tratate după algoritm propriu în funcţie de situaţie.funcţie de situaţie.

Page 37: Urgente digestive

Marile afecţiuni abdominale în urgenţăMarile afecţiuni abdominale în urgenţă : :

Apendicita acută.Apendicita acută. Peritonite acute generalizate.Peritonite acute generalizate. Pancreatite acute.Pancreatite acute. Colecistite acute.Colecistite acute. Ocluzia intestinală acută.Ocluzia intestinală acută. Hernii strangulate.Hernii strangulate. Complicaţiile bolii ulceroase gastro-Complicaţiile bolii ulceroase gastro-

duodenale.duodenale. Ischemia intestinală acută.Ischemia intestinală acută. Urgenţe proctologice.Urgenţe proctologice.