Universitatea din Craiova - Facultatea de Litere ... 1 Universitatea din Craiova - Facultatea de...

Click here to load reader

download Universitatea din Craiova - Facultatea de Litere ... 1 Universitatea din Craiova - Facultatea de Litere

of 22

 • date post

  16-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  12
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Universitatea din Craiova - Facultatea de Litere ... 1 Universitatea din Craiova - Facultatea de...

 • 1

  Universitatea din Craiova - Facultatea de Litere

  Departamentul de Comunicare, Jurnalism şi Ştiinţe ale Educaţiei

  Conf. univ. dr. habil. Ştefan Vlăduţescu

  Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru obţinerea

  titlului de PROFESOR

  Criteriul Denumirea criteriului Punctaj obtinut Standardul pentru profesor

  universitar, cercetător ştiinţific

  gradul I

  Observaţii

  C1 Punctajul pentru indicatorul I1 6,564 >/= 3 Criteriul este îndeplinit

  C2 Numărul de articole care prezintă contribuţii originale, în

  reviste cotate ISI sau indexate în cel puţin 2 din bazele de

  date internaţionale recunoscute

  36 de articole >/= 6 Criteriul este îndeplinit

  C3 Numărul de cărţi la care este unic autor, prim autor sau

  coordonator 7 cărţi la edituri cu

  prestigiu

  recunoscut (A2),

  dintre care 6

  apărute la edituri

  (A2) din România,

  iar 1 apărută la o

  editură (A2) din

  Germania

  Cel puţin o carte la o editură cu

  prestigiu internaţional (A1) sau cel

  puţin două cărţi publicate la alte

  edituri cu prestigiu recunoscut (A2)

  Criteriul este îndeplinit

  C4 Suma punctajului pentru indicatorii

  I1 – I18 369,496 >/= 60 Criteriul este îndeplinit

  C5 Punctajul pentru indicatorul I9 17,420 >/= 3 Criteriul este îndeplinit

  C6 Suma punctajului pentru indicatorii I5 - I8 29,666 >/= 3 Criteriul este îndeplinit

  C7 Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I23) 370,496 >/= 100 Criteriul este îndeplinit

  C8 Punctaj total (suma punctajului pentru indicatorii I1-I23)

  acumulat după obţinerea titlului de doctor (Titlul de doctor,

  în anul 2005- n.n.)

  280,496 >/= 50 Criteriul este îndeplinit

 • 2

  Indica

  tor

  Domeniul fundamental ŞTIINŢE SOCIALE/ŞTIINŢE ALE

  COMUNICĂRII

  Formula calcul

  punctaj

  f m n Puncta

  j

  obţinut

  Elementul

  punctat

  Punctaj total

  calculat/

  indicator

  I1 Articole în reviste cotate ISI având un factor de impact

  f ≥ 0,1

  (2 + 4 x f) x 2/n Pe articol TOTAL

  I1=6,564

  I1.1 Smarandache, F., & Vlăduțescu, Ș. (2014). Towards a Practical

  Communication Intervention. Revista de cercetare şi intervenţie socială,

  (46), 243-254. http://www.rcis.ro/ro/section1/125-volumul-

  462014septembrie/1925-towards-a-practical-communication-

  intervention.html

  ISSN (print): 1583-3410

  ISSN (electronic):1584-5397

  Indexare BDI: ISI/Thomson-Reuters, Scopus, Index Copernicus

  International, DOAJ, Ebscohost, ProQuest

  Revista este listată în Thomson Reuters - ISI Web of Knowledge. Factor

  de impact: 1,141 (conform paginii de prezentare a revistei

  http://www.rcis.ro/

  Lucrarea este citată de 52 de ori, exclusiv autocitările, conform Google

  Academic

  https://scholar.google.ro/scholar?cites=11805238305744031376&as_sdt

  =2005&sciodt=0,5&hl=ro

  Lucrarea este citată ISI în Budică, I., & Dumitru-Traistaru, A. (2015).

  The Ascending Trend of Environmental Marketing in the Current

  Austerity/Crisis Period. Polish Journal of Evironmental Studies, 24(5),

  2301-2304;

  http://www.pjoes.com/pdf/24.5/Pol.J.Environ.Stud.Vol.24.No.5.2301-

  2304.pdf

  cu factor de impact 0,871.

  (2+4x1,141)x2/2 1,141 2 2 6,564

  I2 Articole în reviste cotate ISI cu factor de impact f ≤0,1 sau

  în reviste indexate în cel puţin 2 dintre bazele de date internaţionale

  recunoscute

  (4 x m)/n Pe articol TOTAL

  I2=219.346

  I2.1 Vlăduţescu, Ş., Budică, I., Dumitru, A., & Stănescu, G. C. (2015).

  Functions and Forms of Managerial Communication, Polish Journal of

  Management Studies, 12(2), 191-201.

  http://pjms.zim.pcz.pl/PDF/PJMS122/Functions%20and%20Forms%20o

  f%20Managerial%20Communication.pdf

  ISSN 2081-7452

  Indexare BDI: Scopus, Index Copernicus International, Ebscohost,

  (4x2)/4 2 4 2

  http://www.rcis.ro/ro/section1/125-volumul-462014septembrie/1925-towards-a-practical-communication-intervention.html http://www.rcis.ro/ro/section1/125-volumul-462014septembrie/1925-towards-a-practical-communication-intervention.html http://www.rcis.ro/ro/section1/125-volumul-462014septembrie/1925-towards-a-practical-communication-intervention.html http://www.rcis.ro/ https://scholar.google.ro/scholar?cites=11805238305744031376&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=ro https://scholar.google.ro/scholar?cites=11805238305744031376&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=ro http://www.pjoes.com/pdf/24.5/Pol.J.Environ.Stud.Vol.24.No.5.2301-2304.pdf http://www.pjoes.com/pdf/24.5/Pol.J.Environ.Stud.Vol.24.No.5.2301-2304.pdf

 • 3

  Indica

  tor

  Domeniul fundamental ŞTIINŢE SOCIALE/ŞTIINŢE ALE

  COMUNICĂRII

  Formula calcul

  punctaj

  f m n Puncta

  j

  obţinut

  Elementul

  punctat

  Punctaj total

  calculat/

  indicator

  Repec

  I2.2 Vlăduțescu, Ș., Negrea, X., & Voinea, D. V. (2015). The

  communicational nucleus of philosophical thinking. Analele

  Universității din Craiova. Seria Filosofie, 35(1), 127-146.

  http://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/filosofie/2015/Anale35_1

  .pdf#page=127

  ISSN 1841-8325

  Indexare BDI. Scopus, Index Copernicus International

  Lucrarea este citată de 3 de ori, exclusiv autocitările, conform Google

  Academic

  https://scholar.google.ro/scholar?cites=16342223878031475540&as_sdt

  =2005&sciodt=0,5&hl=ro

  (4x2)/3 2 3 2,67

  I2.3 Voinea, D. V., Busu, O. V., Opran, E. R., & Vladutescu, S. (2015).

  Embarrassments in managerial communication. Polish Journal of

  Management Studies, 11(2).

  http://pjms.zim.pcz.pl/PDF/PJMS112/Embarrassments%20in%20Manag

  erial%20Communication.pdf

  ISSN 2081-7452

  Indexare BDI: Scopus, Index Copernicus International, Ebscohost,

  Repec

  Lucrarea este citată de 17 de ori, exclusiv autocitările, conform Google

  Academic

  https://scholar.google.ro/scholar?start=10&hl=ro&as_sdt=2005&sciodt=

  0,5&cites=14438065400971047794&scipsc=

  (4x2)/4 2 4 2

  I2.4 Bunăiașu, C. M., Vlăduțescu, Ș., & Strungă, A. C. (2014). Managerial

  competences in the field of university curriculum for virtual learning

  communities. Revista romaneasca pentru educatie multidimensionala-

  Journal for Multidimensional Education, 6(2), 17-27.

  http://revistaromaneasca.ro/2014/12/managerial-competences-in-the-

  field-of-university-curriculum-for-virtual-learning-communities/

  ISSN: 2066–7329

  e-ISSN: 2067–9270

  Indexare BDI: CEEOL, DOAJ, Ebscohost, Index Copernicus

  International

  Lucrarea este citată de 11 de ori, exclusiv autocitările, conform

  (4x2)/3 2 3 2,67

  http://revistaromaneasca.ro/2014/12/managerial-competences-in-the-field-of-university-curriculum-for-virtual-learning-communities/ http://revistaromaneasca.ro/2014/12/managerial-competences-in-the-field-of-university-curriculum-for-virtual-learning-communities/

 • 4

  Indica

  tor

  Domeniul fundamental ŞTIINŢE SOCIALE/ŞTIINŢE ALE

  COMUNICĂRII

  Formula calcul

  punctaj

  f m n Puncta

  j

  obţinut

  Elementul

  punctat

  Punctaj total

  calculat/

  indicator

  Google Academic

  https://scholar.google.ro/scholar?cites=15600297902772096005&as_sdt

  =2005&sciodt=0,5&hl=ro

  I2.5 Vlăduţescu, Ştefan (2014). Four Sources of Uncertainty in

  Communication Ontology. Journal of Studies in Social Sciences, 7(1).

  Australia http://infinitypress.info/index.php/jsss/article/view/639

  ISSN 2201-6624.

  Indexare BDI: ProQuest, Index Copernicus International, Ulrich’s,

  OCLC Worldcat, BASE, Google Scholar.

  Lucrarea este citată de 6 ori, exclusiv autocitările, conform Google

  Academic

  https://scholar.google.ro/scholar?cites=13697415145952732404&as_sdt

  =2005&sciodt=0,5&hl=ro

  (4x2)/1 2 1 8

  I2.6 Voinea, D. V., Negrea, X., & Vlăduțescu, Ș. (2014). Interpersonal

  communicational manipulations. Postmodern Openings, (04), 43-56.

  http://postmodernopenings.com/wp-

  content/uploads/2014/12/PO_December2014_4_43to56.pdf

  ISSN: 2068–0236

  e-ISSN: 2069–9387

  ISSN–L: 2068–0236

  Indexare BDI: Index Copernicus, Repec, CEEOL, SSRN

  Lucrarea este citată de 6 ori, exclusiv autocitările, conform Google

  Academic

  https://scholar.google.ro/scholar?cites=10566152525316071348&as_sdt

  =2005&sciodt=0,5&hl=ro

  (4x2)/3 2 3 2,67

  I2.7 Dima, I. C., Grabara, J., & Vladutescu, S. (2014). Comparative study on

  online education in Romania and Poland in terms of current

  globalization. Polish Journal of Management Studies, 10.

  http://www.pjms.zim.pcz.pl/files/CO