Tehnica Circulatiei

108
MIHAELA- ECATERINA NEGRILA TEHNICA CIRCULATIEI

Transcript of Tehnica Circulatiei

Tehnica Circulatiei

MIHAELA- ECATERINA NEGRILA

TEHNICA CIRCULATIEI

CUPRINSCap.I: GENERALITATI PRIVIND TRANSPORTURILE 1 1.1. Definitii1.2. Categorii si tipuri de transport

1.3 Proiecte europene de transport.

1.4. Optiuni strategice.Obiective specifice

Cap.II: EXPLOATAREA COMERCIALA A AUTOVEHICULELOR 2.1. Organizarea si efectuarea transporturilor rutiere2.2. Procesul de transport si elementele lui componente2.3. Clasificarea parcursurilor 2.4. Stabilirea traseelor de deplasare a autovehiculelor.Elemente geometrice ale drumurilor.2.5. Curentii de trafic in transportul rutier2.6. Productivitatea muncii in transporturile rutiere

Cap.III: ACCESUL LA ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER3.1. Transportul rutier public 3.1.1. Principii generale 3.1.2. Eliberarea licentei de transport3.2. Transportul rutier in cont propriu 3.2.1. Principii generale 3.2.2. Eliberarea certificatului de transport in cont propriu 3.2.3. Transportul rutier de persoane in cont propriu in trafic national 3.2.4. Transportul rutier de persoane in cont propriu in trafic international 3.3. Transportul rutier public de persoane 3.3.1. Principii generale 3.3.2. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate 3.3.3. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic international 3.3.4. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic national 3.3.5. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic international 3.4. Transportul rutier de marfuri 3.2.1. Principii generale 3.3.2. Eliberarea autorizatiilor de transport marfuri 3.5. Activitati conexe transportului rutier 3.5.1. Principii generale 3.5.2. Licenta pentru activitati conexe transportului rutier activitati desfasurate de autogara 3.5.3. Licenta pentru activitati conexe transportului rutier activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier publicCap.IV: SIGURANTA RUTIERA 284.1.Principii generale4.2. Persoane cu functii care concura la siguranta rutiera4.3. Vehicule rutiere4.4. Infrastructura rutieraCap.V: CONTROLUL ACTIVITATII DE TRANSPORT RUTIER SI A ACTIVITATILOR CONEXE ACESTORA 365.1. Obligatiile controlorilor de trafic5.2. Contraventii si sanctiuniCap.VI: TRANSPORT FEROVIAR.COMPUNEREA TRENURILOR 486.1. Reguli generale privind organizarea, conducerea si executarea manevrei6.2. Manevra cu locomotiva6.3. Manevra in linie curenta6.4. Intrebuintarea franelor si a sabotilor de mana la manevra 6.5. Asiguararea vehiculelor feroviare contra fugirii

6.6 Reguli generale la compunerea trenurilor

6.7 Primiri si expedieri simultane de trenuri 6.8. Conducerea circulatiei trenurilor de catre operatorul de circulatie 6.9. Instructiuni de lucru pentru unitatile in care este implementat sistemul informatic IRISCAP.VII: ORGANIZAREA SI ASIGURARE A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN -PRINCIPII SI REGLEMENTARI 51 7.1. Traficul aerian.Personalul aeronautic civil.7.2. Operatiuni de lucru aerian si aviatie generala7.3 Siguranta zborului.Generalitati 7.4. Securitatea aeronautica.Semne si semnale pentru traficul de aerodrom.Utilizarea codului international de semnale.7.5Timpul in serviciile de trafic aerian.Cap.VIII: ZONE CONFLICTUALE ALE PARCURSURILOR 53 8.1. Aspecte particulare ale circulatiei in zonele conflictuale 8.1.1. Identificarea zonelor conflictuale 8.1.2. Determinarea numarului maxim de intersectii 8.1.3. Influenta duratei asteptarilor asupra capacitatii zonelor conflictuale 8.1.4. Durata asteptarilor in zonele conflictuale cu directie de circulatie prioritara8.2. Caracterizarea zonelor conflictuale ale parcursurilor 8.2.1. Capacitatea de tranzit a zonelor conflictuale 8.2.2. Analiza circulatiei folosind teoria probabilitatilor 8.2.3. Intersectii complexe, omogene si fara reglarea circulatiei 8.2.4. Concluzii privind exploatarea zonelor conflictuale 8.3. Cresterea numarului de parcursuri simultane 8.3.1. Verificarea posibilitatilor de exploatare a zonelor conflictuale 8.3.2. Solicitarea admisibila pentru o circulatie fluenta

BIBLIOGRAFIE 63 Tehnica Circulatiei CAP.I GENERALITATI PRIVIND TRANSPORTURILE

1.1 Definitii

Intr-o exprimare succinta ,transporturile au ca scop principal satisfacerea nevoilor umane privind deplasarea,deservirea economiilor nationale si internationale asigurand circulatia marfurilor,schimbul economic.

Daca se analizeaza importanta transporturilor in definirea preturilor de productie,respectiv in stabilirea P.I.B.-ului fiecarei economii,putem defini transporturile ca un sistem economic complex de productie.

Ca regula generala ,cererile de transport ale economiei si ale populatiei sunt satisfacute de mai multe sisteme tehnce de transport.

In acest sens putem vorbi despre tipuri de sisteme de transport

Tabel 1.1 Tipuri de sisteme de transport

Tip de

transport URBANINTERURBANNATIONALINTERNATIONAL

M CM CM C M C

Calea ferata********

Metrou-*-*----

Tramvai-*-*----

Rutier********

Troleibuz-*-*----

Fluvial----****

Maritim----****

Aerian----****

Prin conducte********

Special****----

M=transport marfa

C= transport calatori

Prin transportul urban se intelege acel tip de transport care se desfasoara in interiorul urbei,al localitatii.

Transportul suburban este cel care se desfasoara in jurul localitatii si intre localitati,dar pe distante ce in general nu depasesc 50-70 km.

Transportul national acopera intreaga retea a unei tari,iar cel international magistrale de transport ale mai multor tari.

1.2 Categorii si tipuri de transportTransportul naval (maritim si pe caile navigabile interioare)

Prioritatile din domeniul transportului naval pentru perioada 2007-

2013 se axeaza pe modernizarea/dezvoltarea infrastructurii de transport

naval, asigurarea sigurantei traficului, concomitent cu consolidarea

porturilor ca centre logistice intermodale, care servesc drept sprijin la 1

realizarea progresiva a retelei intermodale de marfuri si la realizarea unor

servicii de transport naval mai sigure si mai prietenoase fata de mediul

inconjurator. Pentru realizarea acestor prioritati se va avea in vedere:

- realizarea graduala a proiectelor pe Coridorul VII ce contribuie la

asigurarea conditiilor de navigatie pe tot parcursul anului pe Dunare,

pe canalele navigabile Dunare - Marea Neagra si Poarta Alba - Midia

Navodari;

- atragerea fluxurilor de marfa pe Dunarea de Jos si in Portul Constanta

prin activitati de promovare a transportului pe caile navigabile

interioare, a infrastructurii de transport naval si a serviciilor conexe

activitatii de transport naval;

- promovarea folosirii transportului pe caile navigabile interioare ca

optiune de transport complementara celui rutier, oferind alternative de

transport competitive in lantul logistic door to door;

- dezvoltarea portului Constanta ca principal punct de legatura al

Europei cu Asia si includerea sa in reteaua de autostrazi maritime;

realizarea proiectelor de modernizare si dezvoltare a porturilor

maritime si fluviale;

- dezvoltarea structurarii functionale a porturilor pentru transformarea

lor in centre logistice si integrarea lor in sistemul de transport

intermodal, intr-un cadru echilibrat de cooperare si concurenta loiala

inter-portuara (avand in vedere: potentialul actual si in perspectiva al

porturilor, zona de influenta geografica, strategiile in domeniul

traficului - specializare si diversificare - si ale dezvoltarii functionale -

export in raport cu tendintele actuale si de perspectiva ale pietei);

- stimularea sigurantei si eficientei ambientale a transportului naval;

- dezvoltarea serviciilor de inspectie, siguranta si salvare;

implementarea prevederilor IMO in domeniul sigurantei navigatiei

(sisteme EDI, dGPS, VTS, GMDSS);

- dezvoltarea serviciilor de informare fluviala (RoRIS Romanian

River Information Services);

- dezvoltarea infrastructurii de transport naval si a facilitatilor portuare

destinate activitatii de turism si agrement;

- dezvoltarea infrastructurii de transport naval in vederea cresterii

activitatii de transport naval pe caile navigabile interioare;

- dezvoltarea infrastructurii de transport naval in vederea realizarii de

terminale specializate;

- realizarea cadrului legal pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce

revin statului din acordurile si conventiile la care Romania este parte;

- dezvoltarea si modernizarea sistemelor de transport rutier si feroviar

din porturi;

- reechilibrarea participarii modurilor de transport in relatiile cu Europa

si tarile din bazinul Marii Negre, in acord cu obiectivul general de

mobilitate durabila pe care il cere Politica Comuna de Transport;

- contributia la diminuarea presiunii impuse de cresterea transportului

rutier pe axele principale pe care se realizeaza relatiile comerciale cu

restul Europei si, in special, tarile U.E. prin promovarea transportului

pe caile navigabile interioare; 2

- imbunatatirea sigurantei vietii omenesti si a bunurilor transportate pe

mare si pe caile navigabile, prin formarea profesionala continua a

personalului navigant, conform standardelor internationale de

pregatire, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, cerute de

Conventia STCW '78, cu amendamentele in vigoare, conventie la care

Romania a aderat prin Legea nr. 107/1992.Implementarea acestor actiuni va permite, incepand din 2014,

relansarea transportului naval si consolidarea progresiva a serviciilor

intermodale de transport.

Dezvoltarea retelei de cai navigabile trebuie sa fie considerata un

element esential al dezvoltarii unui sistem intermodal de transport pe plan

intraeuropean. Necesitatilor, din punct de vedere al infrastructurii si

reglementarilor, trebuie sa li se adauge si sprijinul pentru realizarea

proiectelor propuse de catre operatori, pentru punerea in aplicare si

consolidare de noi servicii: suportul legal pentru finantarea constructiilor de

nave, infiintarea liniilor, coordonarea cu serviciile feroviare sau de transport

rutier, politici fiscale, etc. Acest sprijin poate proveni din programe europene

sau din programe cu caracter national de promovare a intermodalitatii,

realizate si aplicate astfel incat sa se evite distorsiunile in conditii de

competitie.

Efectele estimate vor fi materializate direct in economiile de timp si

costuri (provenite din imbunatatirea prestarii de servicii la mare distanta), si

indirect cele derivate din decongestionarea potentiala a transportului rutier

interurban si marirea perioadei de serviciu a principalelor axe de comunicare

rutiera. In plus, se va obtine o reducere a afectarii mediului inconjurator

generata de congestiile existente in modurile de transport terestru si emisiile

produse de acestea.

Stabilirea cadrului adecvat de sprijin financiar (politici fiscale) care sa

faca posibila dezvoltarea transportului fluvial cu garantii ale calitatii,

sigurantei, integrarii teritoriale si respectarea principiilor de libera

concurenta va fi fundamentala pentru facilitarea integrarii transportului

fluvial in lanturile intermodale de transport, incurajand crearea de noi

servicii competitive de linie si imbunatatirea celor existente.

Se are in vedere si dezvoltarea unui plan de masuri economice si

financiare de sprijin a sectorului, care sa aiba ca obiectiv fundamental

facilitarea modernizarii flotei fluviale sub pavilion roman. Acest plan de

masuri va fi in avantajul imbunatatirii sigurantei si calitatii serviciilor oferite

de flota fluviala.

Transportul aerian

Prioritatile stabilite pentru perioada 2007-2013se axeaza pe realizarea

progresiva a performantei impuse de piata transportului aerian privind

interoperabilitatea, standardele si reglementarile aplicabile, cerintele de

siguranta si securitate, respectiv:

- continuarea progresiva a proiectelor de modernizare si dezvoltare a

infrastructurilor aeroportuare, atat a aeroporturilor de interes national 26

(A.I. Henri Coanda Bucuresti Otopeni, A.I. Aurel Vlaicu 3

Bucuresti Baneasa, A.I. Traian Vuia Timisoara, A.I. Constanta) cat

si a aeroporturilor de interes local; imbunatatirea securitatii si

sigurantei aeroporturilor;

- modernizarea infrastructurii si a echipamentelor de protectie a

navigatiei aeriene;

- imbunatatirea managementului traficului aerian si implementarea

conceptului de Cer European Unic, in conformitate cu obiectivele

SESAR;

- dezvoltarea accesului terestru la aeroport prin sisteme de armonizare si

finantare ad-hoc, cu participarea tuturor agentilor implicati;

- optimizarea sistemului aeroportuar care deserveste municipiul

Bucuresti prin repartizarea traficului derulat pe aeroporturile existente

pe principii transparente si nediscriminatorii, conforme cu legislatia

comunitara specifica, si asigurarea din timp a capacitatii aeroportuare

necesare, inclusiv prin construirea de capacitati noi;

- sisteme de tarifare aeroportuara corelate cu comportamentul ambiental

al aeronavelor care opereaza;

- stimularea liberalizarii si intrarii pe piata a noi operatori (initiative noi

ale Comisiei Europene in legatura cu transportul aerian), acordand

prioritate serviciilor mediului european;

- structurarea de centre logistice aeroportuare pentru transportul de

marfuri bazate pe dezvoltarea unor platforme multimodale cargo si

sprijinite de centre complementare: parcuri de activitati aeroportuare si

terminale pentru incarcatura aeriana. Sistemul de incarcatura aeriana

trebuie sa faciliteze prestarea de servicii competitive si integrate in

sistemul de transport intermodal de marfuri;

- consolidarea autonomiei in gestionarea aeroportuara si in participarea

la aceasta a comunitatilor locale (in special normativa) care sa

faciliteze exercitarea competentelor statutare in domeniul

aeroporturilor si participarea lor la gestionare, ca si adaptarea normelor

tehnice de constructie;

- stimularea concurentei in prestarea serviciilor in sector.

Incepand cu anul 2014, obiectivele se vor axa pe finalizarea

proiectelor de modernizare si integrarea progresiva a serviciilor de transport

aerian in sistemul intermodal pentru calatori si pentru marfuri; asigurarea

compatibilitatii pe termen lung intre transportul aerian si obiectivele

ambientale stabilite pentru sectorul de transport.

Transportul intermodal de marfuri

Transportul intermodal este conceput ca un element de rationalizare si

imbunatatire a calitatii transportului de marfuri. Se va baza pe o mai mare

cooperare intre toate modurile de transport, fiind un sprijin cheie pentru

imbunatatirea costurilor din lantul logistic, influentand pozitiv pretul final al

marfurilor in pietele de destinatie.

Avand in vedere principiile pietei libere, distributia competitionala

existenta si situatia actuala a activitatii in transportul de marfuri,

coordonarea dintre administratorii de infrastructura si a acestora cu

operatorii de transport este fundamentala. Coordonarea in planul 4intermodalitatii de marfuri se refera atat la modurile de transport, cat si la

competentele interadministrative. Primul aspect are o componenta cu

pronuntat iz tehnic, fiind legata si de dezvoltarea diferitelor administratii in

teritoriu si se va putea referi atat la un nod logistic, cat si la o zona mai mult

sau mai putin extinsa. Al doilea aspect afecteaza competentele de

reglementare a serviciilor de transport si impune o cooperare crescuta, in

special in cadrul coridoarelor cu un potential mai mare pentru dezvoltarea

intermodalitatii.

Dezvoltarea adecvata a transportului intermodal de marfuri are nevoie

nu numai de existenta unor infrastructuri pentru fiecare dintre modurile

concurente, ci impune caracteristici speciale pentru aceste infrastructuri si,

deasemenea, cere platforme speciale in care sa se realizeze schimbul modal.

De asemenea, cere servicii specifice operatorilor retelei intermodale si de

manipulare a acestor incarcaturi. Se vor studia simultan atat actiunile

infrastructurale (noduri si coridoare), cat si cadrul prestarii de servicii.

Prioritatile in transportul intermodal de marfuri in perioada 2007-2013

constau in definirea retelei sistemului de transport intermodal de marfuri

corelat cu prevederile acordurilor internationale (AGC, AGTC) si

necesitatilor de dezvoltare, structurarea sistemului prin sustinerea actiunilor

pentru realizarea legaturilor intre moduri si potentarea anumitor noduri

cheie, stimularea aparitiei de noi operatori si cresterea gradului de utilizare a

echipamentelor existente, respectiv:

- definirea retelei sistemului de transport intermodal la nivel national;

- stimularea structurarii teritoriale a nodurilor nationale si internationale

bazate pe intermodalitate, in coordonare cu administratiile judetene si

locale; constructia/dezvoltarea de terminale intermodale;

- implementarea si dezvoltarea de solutii alternative de transport combinat;

- stimularea dezvoltarii unei retele de platforme intermodale regionale,

incluse in principalele zone de productie si consum cu caracter autonom; - consolidarea intermodalitatii portuare prin dezvoltarea de platforme

logistice in portul Constanta si porturile dunarene care prezinta potential de

dezvoltare economica;

- intarirea accesibilitatii feroviare in porturi;

- integrarea retelei feroviare de marfuri in reteaua de platforme logistice

terestre dezvoltate sau planificate;

- dezvoltarea intermodalitatii cu incarcatura aeriana prin intermediul

platformelor multimodale cargo (A.I. Henri Coanda Bucuresti Otopeni) si

a altor infrastructuri aeroportuare specializate in operarea marfurilor;

- punerea in aplicare a unui program specific de promovare a intermodalitatii,

in coordonare cu programul Marco Polo II al U.E.

Incepand din 2014, prioritatile se vor orienta spre consolidarea

sistemului de transport intermodal de marfuri si participarea progresiva a

operatorilor nationali pe plan european. Acest ultim aspect este corelat, la

randul sau, cu evolutia accesibilitatii transportului rutier pe unele retele

rutiere nationale si al masurilor U.E. in acest domeniu. Deasemenea, va fi

nevoie de un sprijin crescand pentru operatori pentru implementarea noilor

tehnici de transport intermodal sau pentru internationalizarea lor.

Pe termen mai lung, va trebui sa existe capacitatea de a pune in

aplicare masuri active de gestionare a traficului de marfuri, favorizand 5

modurile mai sustenabile in acele zone mai sensibile din punct de vedere al

mediului inconjurator, dispunand de alternative pe deplin competitive.DREPTUL_TRANSPORTURILOR_2008-2009totolici iliuta311 Reads

117 p.

calitatii; introducerea de sisteme de stimulare a serviciilor intermodale,

evaluarea si monitorizarea calitatii serviciului;

- comasarea in statiile mari de cale ferata a serviciilor de lung parcurs

interregionale si regionale;

- stimularea construirii de statii modale tren-autobuz interurban, mai ales in

orasele de dimensiune medie, sau imbunatatirea legaturii pietonale intre

statia de cale ferata si cea de autobuz in acele cazuri in care acestea se afla

aproape una de cealalta;

- consolidarea serviciilor naveta de autobuz intre nucleele cu populatie cu

mare mobilitate si statiile de cale ferata cu servicii interregionale si de lung

parcurs;

- consolidarea conectarii dintre calea ferata (interregionale sau lung

parcurs) si serviciile de transport - coordonarea orarelor in serviciile

feroviare de lung parcurs si interregionale intarind functia lor de

distribuitor.

Incepand din 2014, prioritatile se vor axa pe integrarea sistemului

aeroportuar in reteaua intermodala si dezvoltarea sistemelor de bilete si

tarife multimodale.

Transportul urban si metropolitan

Legatura transport interurban transport urban este esentiala pentru

realizarea unui transport durabil. O buna parte din cerere si din efectele

negative ale transportului este concentrata in orase. Obiective ca

imbunatatirea eficientei si calitatii serviciilor, intarirea coeziunii sociale si

teritoriale, reducerea emisiilor de gaze se pot atinge numai daca se adopta o

strategie hotarata in mediul urban.

Transportul interurban este foarte prezent in mediul urban si

conditioneaza direct evolutia sistemului de transport urban si a orasului

insusi: activitatile in statiile feroviare, porturi si aeroporturi, caile de acces si

liniile de centura, metroul in municipiul Bucuresti si infrastructura feroviara

necesita investitii considerabile si determina oportunitati sau restrictionari

pentru organizarea oraselor. O etapa deosebit de importanta pentru

transportul urban in municipiul Bucuresti o va reprezenta crearea Autoritatii

Metropolitane de Transport Bucuresti, care va avea drept principal scop

realizarea managementului traficului prin coordonarea mijloacelor de

transport public din aria de acoperire, precum si a realizarii programelor de

investitii atat in infrastructura, cat si in mijloace de transport. Totodata, inca

foarte importante din punct de vedere economic, subventiile de la bugetul de

stat in transportul urban si normativele de baza referitoare la serviciile de

transport au o influenta decisiva in dezvoltarea sistemelor de transport public

urban si in marile orase. Se are in vedere realizarea unui cadru de interventie integrata a

transportului interurban in oras, in concordanta cu celelalte sisteme urbane,

pentru a face fata provocarilor cu care se va confrunta mediul urban.

Comunicarea Comisiei Spre o strategie tematica pentru mediul inconjurator

urban (COM (2004) 60 din 11 februarie 2004) justifica necesitatea unei 6

actiuni concertate pentru imbunatatirea conditiilor ambientale in orasele

europene si prezinta transportul ca unul din campurile de actiune prioritara.

Actiunile trebuie sa se incadreze in acest mediu, prin:

- intarirea parteneriatului dintre administratia publica centrala si

administratiile publice locale;

- reformularea procedurilor de stabilire a prioritatilor de infrastructura in

orase, in special cele privind caile rutiere, feroviare si metrou;

- progresarea in integrarea sistemelor de transport urban si interurban;

- optimizarea prezentei active in oras, prin operatiuni de regenerare

urbana in care sa fie implicate terenuri si infrastructuri publice din

domeniul Ministerului Transporturilor. 1.3DREPTUL_TRANSPORTURILORAura Dublea658 Reads

PreviousProiecte europene de transport

Comisia Europeana continua sa sprijine construcia i modernizarea infrastructurii europene de transport, pentru ca cetaenii sa poata profita de beneficiile unei reele complete, sigure i moderne. In plus, suma de aproape 200 de milioane EUR pusa la dispoziie astazi va contribui totodata la promovarea ocuparii forei de munca in UE, permiand statelor membre sa ii continue investiiile in proiecte de infrastructura mai mari sau mai mici intr-o perioada de stagnare economica generala.Cererea anuala de propuneri din 2011 a pus la dispoziie o suma totala de 198,63 milioane EUR destinata finanarii celor mai importante prioritai ale reelei TEN-T, punand accent pe urmatoarele domenii:

Prioritatea 1: Promovarea dezvoltarii unui sistem de transport integrat i multimodal 10 proiecte selecionate, beneficiind de o finanare in valoare de 25,92 milioane EUR;

Prioritatea 2a: Studii i elaborarea de proiecte de implementare care contribuie la atenuarea schimbarilor climatice i adaptarea la acestea (emisii de gaze cu efect de sera) 4 proiecte selecionate, beneficiind de o finanare in valoare de 9,37 milioane EUR;

Prioritatea 2b: Studii i lucrari de sprijinire a reducerii impactului transporturilor maritime asupra mediului (poluani atmosferici) 4 proiecte selecionate, beneficiind de o finanare in valoare de 3,76 milioane EUR;

1.2 Optiuni strategice .Obiective specifice

Europa are nevoie de o reea primara de coridoare destinate transportarii unor

volume mari i consolidate de marfuri i de pasageri, cu randament ridicat i emisii

reduse, datorita utilizarii pe scara larga a unor moduri mai eficiente in combinaii

multimodale, precum i datorita aplicarii pe scara larga a unor tehnologii avansate

i a unei infrastructuri de aprovizionare cu combustibili ecologici.

In ciuda extinderii UE, intre estul i vestul Uniunii Europene persista mari diferene

in ceea ce privete infrastructura de transport. Aceste diferene trebuie eliminate:

continentul european trebuie sa fie unificat i din punct de vedere al infrastructurii.

In cadrul acestei reele primare, ar trebui implementate pe scara larga instrumente

bazate pe tehnologia informaiei, pentru simplificarea procedurilor administrative,

permiterea localizarii i urmaririi marfurilor, optimizarea orarelor i a fluxurilor de

trafic (e-Freight). Adoptarea acestora ar trebui incurajata prin solicitarea

implementarii lor in cadrul infrastructurii TEN-T i printr-o integrare progresiva a

sistemelor modale.

Reeaua primara trebuie sa asigure legaturi multimodale eficiente intre capitalele

7

UE i alte orae principale, porturi, aeroporturi i puncte-cheie de trecere a

frontierei terestre, precum i alte centre economice principale. Ar trebui acordata prioritate finalizarii verigilor lipsa in principal a seciunilor transfrontaliere i a

blocajelor/rutelor ocolitoare modernizarii infrastructurii existente, dezvoltarii

unor terminale multimodale in porturile maritime i fluviale i a unor centre de

consolidare logistica in orae. Trebuie create legaturi tren/avion mai bune pentru

calatoriile pe distane mari. Autostrazile marii vor reprezenta dimensiunea

maritima a reelei primare.

Selecia proiectelor eligibile pentru finanare UE trebuie sa reflecte aceasta viziune

i sa puna un accent mai mare pe valoarea adaugata europeana. Proiectele

cofinanate ar trebui sa reflecte in egala masura necesitatea unei infrastructuri care

sa minimizeze impactul asupra mediului, sa reziste posibilului impact al

schimbarilor climatice i sa amelioreze sigurana i securitatea utilizatorilor.

O reea de transport eficienta necesita resurse substaniale. Costul dezvoltarii

infrastructurii UE, astfel incat sa fie satisfacuta cererea de transport, a fost estimat

la peste 1 500 de miliarde EUR pentru perioada 2010-2030. Finalizarea reelei

TEN-T necesita circa 550 de miliarde EUR pana in 2020, din care circa 215

miliarde EUR pentru eliminarea principalelor blocaje. Aceste cifre nu includ

investiiile in vehicule, echipamente i infrastructura de incarcare, care pot necesita

suplimentarea sumei cu 1 000 de miliarde EUR, pentru atingerea obiectivelor de

reducere a emisiilor pentru sistemul de transport.

Trebuie sa existe surse de finanare diversificate, atat publice cat i private. Este

necesara o mai buna coordonare a fondurilor structurale i de coeziune cu

obiectivele politicii in domeniul transporturilor, iar statele membre trebuie sa se

asigure ca planificarea lor bugetara prevede fonduri naionale suficiente, precum i

capacitai suficiente de planificare i de implementare a proiectelor. Alte surse de finanare care urmeaza a fi luate in considerare sunt sistemele de internalizare a costurilor externe i a taxelor de utilizare a infrastructurii , fapt ce ar putea crea

fluxuri de venituri suplimentare, care la randul lor ar favoriza investiiile de capital

privat in infrastructura. Semnalele transmise de preuri joaca un rol important in numeroase decizii cu

efecte pe termen lung asupra sistemului de transport. Tarifele i taxele din

transporturi trebuie restructurate in direcia unei aplicari pe scara mai larga a

principiilor poluator-platitor i utilizator-platitor.

In cazul automobilelor, perceperea taxei de drum este tot mai adesea considerata ca

o modalitate alternativa de generare de venituri, dar i de influenare a traficului i a

comportamentului de calatorie. Se vor elabora orientari privind implementarea

taxelor de internalizarea pentru toate vehiculele i pentru toate externalitaile

principale. Obiectivul pe termen lung este aplicarea de taxe de utilizare pentru toate

vehiculele i in intreaga reea, pentru a reflecta cel puin costurile legate de

intreinerea infrastructurii, de congestionare i de poluarea atmosferica i sonora.

Transformarea sistemului de transport european va fi posibila doar prin combinarea

mai multor iniiative la toate nivelurile. Diversele aciuni i masuri prezentate in

aceasta foaie de parcurs vor fi prezentate mai in detaliu in cele ce urmeaza. Statele se vor asigura ca aciunile lor vor conduce la creterea competitivitaii transporturilor,

contribuind in acelai timp la reducerea necesara cu cel puin 60 % pana in 2050 a

emisiilor de GHG generate de transporturi i inand seama de cele zece obiective

care trebuie considerate ca puncte de reper.

8

Cap. III ACCESUL LA ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER

3.1.Transport rutier public

3.1.1Principii generaleIn functie de caracterul activitatii, transporturile rutiere se clasifica in:

(1) Transport rutier public.

(2) Transport rutier in cont propriu.

3.1.2Eliberarea licentei de transport Calitatea de operator de transport rutier se dobandeste de catre ointreprindere dupa ce a obtinut licenta de transport.

Licenta de transport se acorda de catre agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere

Romane - A.R.R. daca intreprinderea indeplineste cumulativ conditiile de onorabilitate,

capacitate financiara si competenta profesionala.

Intreprinderea va solicita agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere

Romane - A.R.R. in raza careia isi are sediul social, eliberarea licentei de transport.

Odata cu solicitarea licentei de transport, intreprinderea va indica, atunci cand este

cazul, agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. punctele de lucru si/sau

sucursalele inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, care au ca obiect de

activitate transportul rutier, pentru a fi luate in evidenta.

Pentru obtinerea licentei de transport, intreprinderea trebuie sa prezinte

un dosar care va cuprinde, dupa caz, urmatoarele:

a) cerere;

b) in functie de forma juridica de organizare:

1 - certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si actul

constitutiv din care sa reiasa ca societatile comerciale au in obiectul de activitate

transportul rutier;

2 - certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si

autorizatia pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent din care sareiasa ca persoanele fizice si asociatiile familiale au in obiectul de activitate transportul

rutier;

3 - actul constitutiv, codul fiscal, statutul si dovada inscrierii in Registrul asociatiilor si

fundatiilor, din care sa reiasa ca fundatiile si asociatiile nonprofit care au personalitate

juridica pot efectua activitate de transport rutier;

4 - actul de infiintare, respectiv statutul/regulamentul de organizare si functionare,

precum si codul fiscal din care trebuie sa reiasa ca institutiile/autoritatile, altele decat cele

mentionate mai sus, au in obiectul de activitate transportul rutier.

c) actele persoanei desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport

rutier, respectiv: 9

1 - decizia de numire din care sa rezulte ca este managerul activitatii de transport rutier

si este investit sa exercite atributiile corespunzatoare functiei de conducere a acestei

activitati;

2 - certificatul de pregatire profesionala, valabil, eliberat de catre Autoritatea RutieraRomana - A.R.R.;

3 - cazierul judiciar din care sa rezulte ca nu a fost condamnata pentru infractiuni :

- de natura comerciala;

- privind conditiile de plata si de angajare;- privind transportul rutier de marfuri sau de persoane si, in special, prevederile

privind perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, greutatile si

dimensiunile vehiculelor rutiere, siguranta rutiera si siguranta vehiculului rutier, precum si

protectia mediului.

d) dovada ca indeplineste conditia de capacitate financiara pentru autovehiculele pentru

care solicita copie conforma, dispunand de un nivel financiar de 9000 euro pentru primul

autovehicul rutier si 5000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere, care se

certifica astfel:

1 - pentru societati comerciale - prin capitalul propriu, completat dupa caz, cu garantii

bancare sau asigurare. Capitalul propriu se certifica prin copia legalizata a ultimului bilantcontabil inregistrat la administratia financiara;

2 - pentru persoane fizice si asociatii familiale - prin garantii bancare sau asigurare;

3 - pentru asociatii si fundatii nonprofit - prin patrimoniu, completat dupa caz, cu

garantii bancare sau asigurare. Valoarea patrimoniului se certifica prin copia legalizata a

ultimului bilant contabil inregistrat la Administratia Financiara;

4 - pentru alte institutii/autoritati - prin valoarea neta a imobilizarilor corporale,

completat dupa caz, cu garantii bancare sau asigurare;

5 - In situatia in care societatile comerciale sunt nou infiintate, capacitatea financiara se

certifica prin capitalul social subscris si varsat, completat dupa caz cu garantii bancare sau

asigurare, urmand ca, odata cu incheierea primului bilant contabil, sa prezinte copia

legalizata a acestuia, din care sa rezulte ca indeplineste conditia de capacitate financiaramentionata anterior pentru societatile comerciale. Capitalul subscris si varsat este dovedit

prin certificatul constatator valabil, in original, eliberat de Oficiul National al Registrului

Comertului cu maximum 30 de zile inainte de depunerea dosarului de solicitare a eliberarii

licentei de transport.

In situatia in care persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de

transport rutier nu mai indeplineste aceasta functie, operatorul de transport rutier are

obligatia inlocuirii acesteia in termen de 60 zile; in aceasta perioada conditiile de

competenta profesionala si onorabilitate se considera indeplinite.

In aceeasi perioada de timp, persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv

activitatea de transport rutier poate indeplini aceasta functie numai la un singur operator de

transport rutier.

In exercitarea functiei sale de manager al activitatii de transport rutier , persoana

desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de

transport rutier are obligatia si raspunde de asigurarea respectarii reglementarilor in vigoare

la derularea operatiunilor de transport rutier.

Persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier va

indeplini conditia de onorabilitate daca nu a fost declarata inapta pentru a conduce

permanent si efectiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale in vigoare.

O persoana fizica este declarata inapta pentru a conduce permanent si efectiv

activitatea de transport rutier in urmatoarele cazuri: 10

O persoana fizica este declarata inapta pentru a conduce permanent si efectiv

activitatea de transport rutier in urmatoarele cazuri:

1 daca in ultimul an a indeplinit aceasta functie la un operator de transport rutier caruia

i-a fost retrasa licenta de transport sau la o intreprindere careia i-a fost retras certificatul de

transport in cont propriu, din vina dovedita a acesteia;2 - daca nu detine certificat medical si psihologic valabil sau daca acesta prevede ca este

inapta pentru aceasta functie.Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. analizeaza dosarul depus

de intreprinderea care doreste sa devina operator de transport rutier si, in functie de

indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 alin. (2) din Norme, in termen de maximum 15

zile de la data depunerii dosarului elibereaza licenta de transport sau comunica in scris

refuzul motivat al eliberarii acesteia, dupa caz.

Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. nu va elibera licenta de

transport in situatia in care intreprinderea nu prezinta si documentele prevazute la art. 9 din

Norme in vederea eliberarii si a cel putin unei copii conforme a licentei de transport.

Exemplarul original al licentei de transport se elibereaza pentru o

perioada de 5 ani, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare.

Modelul licentei de transport este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele Norme.

Licenta de transport este documentul nominal al operatorului de transport rutier si nu

este transmisibila. In ultimul an de valabilitate aceasta poate fi reinnoita pana la expirarea

termenului de valabilitate.

Exemplarul original al licentei de transport se pastreaza de catre operatorul de

transport rutier la sediul social al acestuia.

Operatorul de transport rutier are obligatia de a anunta agentia teritoriala a Autoritatii

Rutiere Romane - A.R.R. emitenta orice modificare aparuta fata de documentele care au

stat la baza eliberarii licentei de transport, in termen de maximum 30 zile de la data

aparitiei modificarii.

Operatorul de transport rutier va solicita agentiei teritoriale a Autoritatii

Rutiere Romane - A.R.R., care i-a eliberat exemplarul original al licentei de transport, cate

o copie conforma a acesteia, pentru fiecare vehicul detinut si utilizat la transportul rutier.

In situatia in care operatorul de transport rutier detine ansambluri formate din

autovehicul si remorca/semiremorca, operatorul de transport rutier va solicita o copie

conforma a licentei de transport pentru fiecare ansamblu in parte.

Copia conforma a licentei de transport este documentul nominal al operatorului de

transport rutier si nu poate fi transmisa altui operator de transport rutier. Aceasta se

elibereaza pentru un vehicul in functie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv

marfuri sau de persoane.

Modelul copiei conforme a licentei de transport este prevazut dupa caz. Copia conforma a licentei de transport se elibereaza pentru perioade succesive de un

an, fara a depasi data de expirare a valabilitatii licentei de transport.

Copia conforma a licentei de transport se elibereaza dupa prezentarea documentului

de plata a tarifului de eliberare.

Unui operator de transport rutier i se pot elibera un numar maxim de copii conforme

ale licentei de transport corespunzator numarului de vehicule pentru care indeplineste

conditia de capacitate financiara.

Pentru obtinerea copiei conforme a licentei de transport, operatorul de

transport rutier trebuie sa prezinte un dosar care va cuprinde:

a) cerere; 11

b) certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului; in situatia

ansamblurilor de vehicule formate din autovehicul si remorca/semiremorca, se vor prezenta

aceste documente pentru fiecare vehicul din ansamblul de vehicule, in parte;

c) in cazul in care vehiculul este detinut cu contract cu orice alt titlu decat de proprietate

se va prezenta si copia acestui contract.In cazul efectuarii transportului rutier public de marfuri in trafic international,

la solicitarea copiei/copiilor conforme ale licentei de transport, operatorul de transport vaprezenta suplimentar fata de documentele prevazute la alin.(1), certificatul privind

incadrarea vehiculului rutier in normele de poluare si siguranta rutiera.

Licenta de transport se retrage de catre agentiile teritoriale ale

Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., in urmatoarele cazuri:

a) cand se constata ca operatorul de transport rutier nu mai indeplineste conditiile care

au stat la baza eliberarii, prevazute la art. 4 alin. (2) din Norme;

b) cand se constata ca operatorul de transport rutier a furnizat documente continand

informatii eronate cu ocazia solicitarii eliberarii licentei de transport.

Dupa retragerea licentei de transport, agentia teritoriala emitenta a Autoritatii Rutiere

Romane - A.R.R. va proceda la anularea pozitiei respective din Registrul operatorilor de

transport rutier.

Odata cu retragerea licentei de transport, copiile conforme ale acesteia si, dupa caz

toate documentele de transport eliberate de catre Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. sau

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, se anuleaza.

Copia conforma a licentei de transport se suspenda in cazul savarsirii

unei abateri grave de la reglementarile in vigoare privind transportul rutier si/sau protectia

mediului de catre agentia teritoriala emitenta a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

Abaterile grave pentru care se suspenda copia conforma a licentei de transport sunt:

a) efectuarea transportului rutier public fara a detine licenta de transport, licenta de

traseu sau autorizatie de transport international, document de transport pentru transportul

de persoane prin servicii ocazionale respectiv cu licente, autorizatii sau documente de

transport retrase, expirate sau declarate pierdute, dupa caz;

b) efectuarea transportului rutier public in baza unei copii conforme a licentei de

transport suspendata, expirata, declarata pierduta sau necorespunzatoare tipului de

transport efectuat ori care nu apartine operatorului de transport respectiv, dupa caz;

c) sustragerea de la efectuarea controlului in trafic rutier;

d) sustragerea sau obstructionarea efectuarii controlului la sediul operatorului de

transport rutier care efectueaza activitati de transport rutier, dupa caz.

e) instrainarea documentelor necesare efectuarii transportului rutier, precum si

utilizarea acestora de catre o persoana fizica sau juridica, alta decat titularul, ori utilizarea

lor completate necorespunzator, dupa caz;

f) lipsa tahografului de la bordul vehiculului;

g) utilizarea unor tahografe fara aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor

tahografe montate si/sau reparate de agenti economici neautorizati ori a unor tahografe

neverificate sau cu termenul de valabilitate depasit, dupa caz;

h) utilizarea de vehicule pentru transportul marfurilor periculoase, care nu sunt

semnalizate cu panouri si etichete de pericol, conform prevederilor A.D.R.;

i) incarcarea cu marfuri periculoase sau utilizarea pentru transportul acestora a

cisternelor, containerelor-cisterna ori a vehiculelor pentru transport de produse explozive

care nu au certificat de agreare eliberat de Regia Autonoma Registrul Auto Roman,

j) utilizarea de cisterne sau recipiente si ambalaje care prezinta pierderi de marfuri

periculoase ca urmare a lipsei de etanseitate; 12

In cazul in care operatorul de transport rutier a savarsit in termen de un an abateri

repetate de la reglementarile in vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului

care nu sunt considerate grave, constatate si sanctionate contraventional prin proces verbal

ramas definitiv si irevocabil si care cumulate totalizeaza minim 15 puncte/autovehicul,se va suspenda o copie conforma a licentei de transport, de catre agentia teritoriala emitenta a

Autoritatii Rutiere Romane - A.R.RSuspendarea copiei conforme a licentei de transport se face pentru o

perioada de 30 de zile.

Copia conforma a licentei de transport suspendata va fi corespunzatoare tipului

de transport efectuat cu vehiculul cu care s-a savarsit abaterea.

Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licentei de transport si/sau a

copiei conforme a acesteia se anunta de catre operatorul de transport rutier la agentia

teritoriala emitenta a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in termen de maximum 15 zile

de la data constatarii, urmand ca aceasta sa elibereze un duplicat, cu plata tarifelor aferente.

Pierderea, sustragerea licentei de transport si/sau a copiei conforme a acesteia se

publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Operatorul de transport rutier care isi schimba sediul social in alt judet are

obligatia sa depuna licenta de transport in termen de 60 de zile de la data schimbarii

sediului social la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. de la care a

dobandit-o, procedandu-se la anularea pozitiei acesteia din Registrul operatorilor de

transport rutier. Perioada de 60 de zile este intervalul maxim de timp destinat dobandirii

unei noi licente de transport.

Pentru continuarea activitatii operatorul de transport rutier trebuie sa obtinao noua licenta de transport de la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

din judetul in care si-a mutat sediul social, refacand etapele procedurii pentru dobandirea

acesteia.

Operatorul de transport rutier detinator de licenta de transport, care isi

inceteaza definitiv activitatea de transport rutier sau se desfiinteaza, este obligat sa anunte

in scris agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. emitenta in termen de

maximum 15 zile de la data incetarii activitatii sau desfiintarii, procedandu-se la anularea

pozitiei din Registrul operatorilor de transport rutier. In acelasi termen se va depune la

sediul agentiei teritoriale emitenta a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. licenta de

transport, precum si copiile conforme ale acesteia, in original.

Operatorul de transport rutier detinator de licenta de transport care isi inceteazatemporar activitatea de transport rutier este obligat sa anunte in scris agentia teritorialaemitenta a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in termen de maximum 15 zile de la data

incetarii activitatii si sa depuna licenta de transport si copiile conforme ale acesteia, in

original.

Operatorul de transport rutier are obligatia de a depune in termen de

maximum 30 zile lucratoare de la data la care vehiculul rutier nu mai este detinut in

proprietate sau cu orice alt titlu la sediul agentiei teritoriale emitente a Autoritatii Rutiere

Romane - A.R.R. o copie conforma a licentei de transport, in situatia in care acesta nu mai

este detinut in proprietate sau cu orice alt titlu, cu exceptia cazului in care operatorul de

transport rutier declara si prezinta documente din care sa reiasa ca detine si utilizeaza un alt

vehicul rutier.

In situatia in care conditia de capacitate financiara nu mai este indeplinitapentru toate vehiculele pentru care s-au emis copii conforme ale licentei de transport,

operatorul de transport rutier are obligatia de a depune, in termen de maximum 15 zile de

la data constatarii, la sediul agentiei teritoriale emitente a Autoritatii Rutiere Romane

13

A.R.R. un numar de copii conforme ale licentei de transport egal cu al vehiculelor pentru

care aceasta conditie nu este indeplinita. Operatorul de transport rutier care detine licenta de transport poate efectua

si operatiuni de transport rutier in cont propriu pe baza acesteia si a copiei conforme a

licentei de transport.

3.2. Transportul rutier in cont propriu 3.2.1 Principii generale

3.2.2 Eliberarea certificatului de transport in cont propriu

Transportul rutier in cont propriu se efectueaza fara incasarea unui tarif saua echivalentului in natura ori in servicii al acestuia si se realizeaza in urmatoarele conditii:

a) este o activitate secundara sau suplimentara celorlalte activitati principale autorizate

ale intreprinderii;

b) marfurile transportate sunt proprietatea intreprinderii ori au fost vandute, cumparate

sau inchiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;

c) scopul deplasarii este transportul marfurilor sau al persoanelor spre sau de la

intreprindere ori intre punctele de lucru ale acesteia;

10

d) persoanele transportate sunt angajatii intreprinderii, scopul transportului fiind in

interesul activitatilor proprii;

e) intreprinderea foloseste vehicule rutiere detinute in proprietate sau obtinute de aceasta

printr-un contract de vanzare-cumparare cu plata ulterioara ori in baza unui contract de

leasing pe termen lung sau, in cazul transportului de marfuri, vehiculele putand fi inchiriate

fara sofer;

f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de catre conducatori auto

angajati ai intreprinderii, de catre persoana fizica sau de catre un membru al asociatiei

familiale, dupa caz.

Certificatul de transport rutier in cont propriu se obtine daca intreprinderea indeplineste conditia de competenta profesionala.finanare care urmeaza a fi luate in considerare sunt sistemele de internalizare a

Conditia de competenta profesionala se considera indeplinita daca persoana

desemnata de catre intreprindere pentru a conduce permanent si efectiv activitatea de

transport rutier poseda un certificat de pregatire profesionala valabil eliberat de Autoritatea

Rutiera Romana - A.R.R.

Intreprinderea va solicita agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere

Romane - A.R.R., in a carei raza isi are sediul social, eliberarea certificatului de transport

rutier in cont propriu.

Odata cu solicitarea certificatului de transport in cont propriu, intreprinderea va

indica agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. punctele de lucru si/sau

sucursalele inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, pentru a fi luate in

evidenta.

Pentru obtinerea certificatului de transport in cont propriu,

intreprinderea trebuie sa prezinte un dosar care va cuprinde, dupa caz, urmatoarele:

a) cerere;

b) in functie de forma juridica de organizare:

1 - certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si actul

constitutiv din care sa reiasa ca societatile comerciale au ca obiect secundar de activitate

transportul rutier; 142 - certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si

autorizatia pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent din care sareiasa ca persoanele fizice si asociatiile familiale au ca obiect secundar de activitate

transportul rutier;

3 - actul constitutiv, codul fiscal, statutul si dovada inscrierii in Registrul asociatiilor sifundatiilor, din care sa reiasa ca fundatiile si asociatiile nonprofit care au personalitatejuridica pot efectua ca obiect secundar de activitate transportul rutier;

4 - actul de infiintare, respectiv statutul/regulamentul de organizare si functionare,

precum si codul fiscal, din care trebuie sa reiasa ca institutiile/autoritatile, altele decat cele

mentionate mai sus, au ca obiect secundar de activitate transportul rutier.

c) actele persoanei desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport

rutier, respectiv:

11

1 - decizia de numire din care sa rezulte ca este managerul activitatii de transport rutier

si este investit sa exercite atributiile corespunzatoare functiei de conducere a activitatii de

transport rutier;

2 certificatul de pregatire profesionala, valabil, eliberat de catre Autoritatea RutieraRomana - A.R.R.

d) lista vehiculelor detinute si utilizate de intreprindere.

In situatia in care persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de

transport rutier nu mai indeplineste aceasta functie, intreprinderea are obligatia inlocuirii

acesteia in termen de maximum 60 de zile, astfel incat sa se indeplineasca conditia de

competenta profesionala; in aceasta perioada conditia de competenta profesionala se

considera indeplinita.

In aceeasi perioada de timp, persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv

activitatea de transport rutier poate indeplini aceasta functie numai la o singuraintreprindere.

In exercitarea functiei sale, persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv

activitatea de transport rutier a intreprinderii are obligatia si raspunde de asigurarea

respectarii reglementarilor in vigoare la derularea operatiunilor de transport rutier in cont

propriu.

Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. analizeaza dosarul depus

de intreprindere si, in functie de indeplinirea conditiilor prevazute la art. 21 din Norme, in

termen de maximum 30 zile de la data depunerii, elibereaza certificatul de transport in cont

propriu sau comunica in scris refuzul motivat al eliberarii acestuia, dupa caz.

Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. nu va elibera certificatul de

transport in cont propriu in situatia in care intreprinderea nu prezinta si documentele in vederea eliberarii si a cel putin unei copii conforme a certificatului de transport in cont propriu.

Exemplarul original al certificatului de transport in cont propriu se elibereaza pentru o perioada de 5 ani, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare.

Certificatul de transport in cont propriu este documentul nominal al intreprinderii si

nu este transmisibil. In ultimul an de valabilitate acesta poate fi reinnoit pana la expirarea

termenului de valabilitate.

Exemplarul original al certificatului de transport in cont propriu se pastreaza de catre

intreprindere la sediul social al acesteia.

Intreprinderea are obligatia de a anunta agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere

Romane - A.R.R. emitenta, in termen de maximum 15 zile de la data aparitiei modificarii, 16orice modificare aparuta fata de datele din documentele care au stat la baza eliberarii

certificatului de transport in cont propriu. Intreprinderea va solicita agentiei teritoriale a Autoritatii RutiereRomane - A.R.R., de la care a obtinut exemplarul original al certificatului de transport incont propriu, cate o copie conforma a acestuia, pentru fiecare vehicul detinut si utilizat la

operatiuni de transport rutier.

In situatia in care intreprinderea detine ansambluri formate din autovehicul si

remorca/semiremorca, aceasta va solicita o copie conforma a certificatului de transport in

cont propriu pentru fiecare ansamblu in parte.

Copia conforma a certificatului de transport in cont propriu este documentul nominal

al intreprinderii si nu poate fi transmisa altei intreprinderi. Aceasta se elibereaza pentru un

vehicul in functie de tipul de transport rutier efectuat respectiv marfuri sau de persoane.

Modelul copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu este prevazut,

corespunzator tipului de transport rutiere, in anexele nr. 5a si 5b la prezentele Norme.

Copia conforma a certificatului de transport in cont propriu se elibereaza pentru

perioade succesive de un an, fara a depasi data de expirare a valabilitatii certificatului de

transport in cont propriu.

Pentru obtinerea copiei conforme a certificatului de transport in cont

propriu, intreprinderea trebuie sa prezinte un dosar care va cuprinde:

a) cerere;

b) certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului; in situatia

ansamblurilor formate din autovehicul si remorca/semiremorca, se vor prezenta aceste

documente pentru fiecare vehicul din ansamblul de vehicule in parte;

c) in cazul in care vehiculul este detinut cu contract cu orice alt titlu decat de proprietate

se va prezenta acest contract.

In cazul efectuarii transportului rutier in cont propriu de marfuri in trafic

international, la solicitarea copiei/copiilor conforme ale certificatului de transport in cont

propriu, intreprinderea va prezenta suplimentar fata de documentele prevazute la alin.(1),

certificatul privind incadrarea vehiculului rutier in normele de poluare si siguranta rutiera.

Certificatul de transport in cont propriu se retrage de catre agentia

teritoriala emitenta a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., in urmatoarele cazuri:

a) cand intreprinderea nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza eliberarii

certificatului de transport in cont propriu;

b) cand intreprinderea a furnizat documentele continand informatii eronate cu ocazia

solicitarii eliberarii certificatului de transport in cont propriu.

Dupa retragerea certificatului de transport in cont propriu, agentia teritoriala emitentaa Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. va proceda la anularea pozitiei respective din

Registrul intreprinderilor.

Odata cu retragerea certificatului de transport in cont propriu, copiile conforme ale

acestuia se anuleaza.

Copia conforma a certificatului de transport in cont propriu se suspendain cazul savarsirii unei abateri grave de la reglementarile in vigoare privind transportul

rutier si/sau protectia mediului de catre agentia teritoriala emitenta a Autoritatii Rutiere

Romane - A.R.R.

Abaterile grave pentru care se suspenda copia conforma a certificatului de transport

in cont propriu sunt: 17k) efectuarea transportului rutier in cont propriu fara a detine certificat de transport in

cont propriu sau autorizatie de transport international, document de transport pentru

transportul de persoane respectiv cu certificate, autorizatii sau documente de transport

retrase, expirate sau declarate pierdute, dupa caz;

l) efectuarea transportului rutier in cont propriu in baza unei copii conforme a

certificatului de transport in cont propriu suspendata, expirata, declarata pierduta sau

necorespunzatoare tipului de transport efectuat ori care nu apartine intreprinderii

respective, dupa caz;

m) sustragerea de la efectuarea controlului in trafic rutier;

n) sustragerea sau obstructionarea efectuarii controlului la sediul intreprinderii care

efectueaza activitati de transport rutier, dupa caz.

o) instrainarea documentelor necesare efectuarii transportului rutier, precum si

utilizarea acestora de catre o persoana fizica sau juridica, alta decat titularul, ori utilizarea

lor completate necorespunzator, dupa caz;

p) lipsa tahografului de la bordul vehiculului;

q) utilizarea unor tahografe fara aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor

tahografe montate si/sau reparate de agenti economici neautorizati ori a unor tahografe

neverificate sau cu termenul de valabilitate depasit, dupa caz;

r) utilizarea de vehicule pentru transportul marfurilor periculoase, care nu sunt

semnalizate cu panouri si etichete de pericol, conform prevederilor A.D.R.;

s) incarcarea cu marfuri periculoase sau utilizarea pentru transportul acestora a

cisternelor, containerelor-cisterna ori a vehiculelor pentru transport de produse explozive

care nu au certificat de agreare eliberat de Regia Autonoma Registrul Auto Roman,

t) utilizarea de cisterne sau recipiente si ambalaje care prezinta pierderi de marfuri

periculoase ca urmare a lipsei de etanseitate;

In cazul in care intreprinderea a savarsit in termen de un an abateri repetate de la

reglementarile in vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului care nu sunt

considerate grave, constatate si sanctionate contraventional prin proces verbal ramas

definitiv si irevocabil si care cumulate totalizeaza minim 15 puncte/autovehicul, se va

suspenda o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, de catre agentia

teritoriala emitenta a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

Suspendarea copiei conforme a certificatului de transport in cont

propriu se face pentru o perioada de 30 de zile.

Copia conforma a certificatului de transport in cont propriu suspendata va fi

corespunzatoare tipului de transport efectuat cu vehiculul cu care s-a savarsit abaterea.

Pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport in cont

propriu sau a copiei conforme a acestuia se anunta de catre intreprindere la agentia

teritoriala emitenta a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in termen de maximum 15 zile

de la data constatarii, urmand ca aceasta sa elibereze un duplicat, cu plata tarifelor aferente.

Pierderea, sustragerea certificatului de transport in cont propriu si/sau a copiei

conforme a acestuia se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

Intreprinderea care isi schimba sediul social in alt judet are obligatia sadepuna certificatul de transport in cont propriu in termen de 60 de zile de la data schimbarii

sediului social la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. de la care l-a

dobandit, procedandu-se la anularea pozitiei acesteia din Registrul intreprinderilor. 18Perioada de 60 de zile este intervalul maxim de timp destinat dobandirii unui nou certificat

de transport in cont propriu. In aceasta perioada intreprinderea este autorizata sa isi

desfasoare activitatea.

Intreprinderea trebuie sa obtina un nou certificat de transport in cont

propriu de la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din judetul in care

si-a mutat sediul social, refacand etapele procedurii pentru dobandirea acestuia.

Intreprinderea detinatoare de certificat de transport in cont propriu, care

isi inceteaza definitiv activitatea de transport rutier sau se desfiinteaza, este obligata saanunte in scris agentia teritoriala emitenta a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in termen

de maximum 15 zile de la data incetarii activitatii sau desfiintarii, procedandu-se la

anularea pozitiei din Registrul intreprinderilor. In acelasi termen se va depune la sediul

agentiei teritoriale emitenta a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. certificatul de transport

in cont propriu, precum si copiile conforme ale acestuia, in original.

Intreprinderea detinatoare de certificat de transport in cont propriu care isi inceteazatemporar activitatea de transport rutier este obligata sa anunte in scris agentia teritorialaemitenta a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. in termen de maximum 15 zile de la data

incetarii temporare a activitatii si sa depuna certificatul de transport in cont propriu si

copiile conforme ale acestuia, in original.

Intreprinderea are obligatia de a depune, in termen de maximum 30 zile

lucratoare de la data la care vehiculul rutier nu mai este detinut in proprietate sau cu orice

alt titlu, la sediul agentiei teritoriale emitenta a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. o

copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, in situatia in care acesta nu mai

este detinut in proprietate sau cu orice alt titlu, cu exceptia cazului in care intreprinderea

declara si prezinta documente din care sa reiasa ca detine si utilizeaza un alt vehicul rutier.3.4 Transportul rutier de marfuri 3.4.1Principii generale Pentru a efectua transport rutier public de marfuri, operatorul de

transport rutier trebuie sa detina la bordul vehiculului copia conforma a licentei de

transport valabila pentru transportul rutier de marfuri, documentul de transport, precum si

celelalte documente specifice prevazute de reglementarile in vigoare.

Pentru transportul rutier public de marfuri in trafic national, prin document de

transport se intelege scrisoarea de transport C.M.R. prevazuta de Conventia referitoare la

contractul de transport international de marfuri pe sosele (Conventia C.M.R.), la care

Romania a aderat prin Decretul nr. 429/1972 al carui model este prevazut in anexa nr. 7 la

prezentele Norme.

Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului rutier public de

marfuri in trafic national la bordul vehiculului trebuie sa se mai afle:

a) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto din care sa reiasa ca este angajat

al operatorului de transport rutier;

b) actul prin care dovedesc dreptul de munca in Romania, in cazul conducatorilor auto

cetateni straini;

c) contractul de inchiriere in original sau copie conforma cu originalul, in cazul in care

vehiculul rutier este detinut cu contract de inchiriere sau leasing;

d) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto valabil.

Pentru transportul rutier public de marfuri in trafic international, prin document de

transport se intelege scrisoarea de transport C.M.R. prevazuta de Conventia referitoare la

contractul de transport international de marfuri pe sosele (Conventia C.M.R.), la care 19Romania a aderat prin Decretul nr. 429/1972. Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului rutier public de

marfuri in trafic international la bordul vehiculului trebuie sa se mai afle:

a) autorizatiile de transport international, dupa caz;

b) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto din care sa reiasa ca este angajat

al operatorului de transport rutier;

c) actul prin care dovedesc dreptul de munca in Romania, in cazul conducatorilor auto

cetateni straini;

d) contractul de inchiriere sau leasing in original sau copie conforma cu originalul, in

cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de inchiriere sau leasing;

e) certificatul privind incadrarea vehiculului rutier in normele de poluare si sigurantarutiera;

f) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto valabil;

g) certificatul international de inspectie tehnica, dupa caz.

Pentru a efectua transport rutier de marfuri in cont propriu

intreprinderea trebuie sa detina la bordul vehiculului copia conforma a certificatului de

transport in cont propriu, documentul de transport, precum si celelalte documente specifice

prevazute de reglementarile in vigoare.

Pentru transportul rutier in cont propriu de marfuri in trafic international, prin

document de transport se intelege scrisoarea de transport C.M.R. prevazuta de Conventia

referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (Conventia C.M.R.),

la care Romania a aderat prin Decretul nr. 429/1972.

Pentru transportul rutier in cont propriu de marfuri in trafic national, prin document

de transport se intelege avizul de insotire al marfurilor.

Pentru efectuarea transportului rutier de marfuri periculoase operatorul de

transport rutier sau intreprinderea are obligatia de a prezenta, suplimentar la solicitarea

copiilor conforme, la agentia teritoriala emitenta a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

urmatoarele:

a) contractul de munca, decizia de numire si certificatul de atestare profesionala a

consilierului de siguranta;

b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonoma Registrul Auto Roman, pentru

vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;

c) certificatul de atestare profesionala al conducatorului auto, specific marfurilor

periculoase care vor fi transportate;

d) autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare

pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase din clasa 7.

e) certificatul de inspectie tehnica in cazul suprastructurilor specializate pentru

transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte marfuri periculoase.

3.3. Transportul rutier public de persoane.

3.3.1 Principii generale Pentru a efectua transport rutier public de persoane, operatorul de

transport rutier trebuie sa detina la bordul vehiculului o copie conforma a licentei de

transport precum si toate documentele prevazute de reglementarile in vigoare.

Pentru a efectua transport rutier de persoane in cont propriu, intreprinderea trebuie sadetina la bordul vehiculului, copia conforma a certificatului de transport in cont propriu

precum si documente prin care se dovedeste faptul ca transportul efectuat este in cont

propriu.

Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin servicii regulate regulate speciale si ocazionale, numai cu autovehicule destinate transportului de persoane, care prin constructie si echipare au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto. 203.3 Transportul rutier public de persoaneTransportul rutier public

Dobandirea calitatii de operator de transport rutier pentru o intreprindere este aceea de a obtine licenta de transport, care se acorda in urma indeplinirii cumulative a conditiilor de onorabilitate, capacitate financiara si competenta profesionala.

Conditia de onorabilitate se considera a fi indeplinita daca persoana desemnata

a) nu a fost condamnata pentru infractiuni grave, inclusiv infractiuni de natura comerciala;

b) nu a fost declarata inapta pentru a conduce permanent si eefctiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale in vigoare;

c) nu a indeplinit functia de persoana desemnata pentru un operator de transport sau o intreprindere care a fost sanctionat/sanctionata pentru incalcari grave ale legislatiei cu privire la conditiile de plata si de agajare sau conditiile de desfasurare a operatiunilor de transport rutier. Conditia de capacitate financiara consta in dispunerea unei resurse suficiente pentru a se asigura demararea in bune conditii a activitatii intreprinderii si buna administrare a acesteia. Conditia de capacitate financiara se considera ca fiind indeplinita numai daca operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de minimum 9000 euro pentru primul autovehicul rutier si 5000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere detinute si utilizate; Conditia de competenta profesionala se considera cafiind indeplinita daca persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier este titulara a unui certificat de copetenta profesionala eleiberat de autoritatea competenta.

Licenta de transport are o valabilitate de 5 an. Pentru vehiculele detinute de operator, autoritatea competenta elibereaza copii conforme ale licentei de transport. Numarul de copii corespunde numarului de vehicule pentru care este indeplinita conditia de capacitate financiara a operatorului de transport. Copiile conforme se elibereaza de autoritatea copetenta pentru perioade succesive de un an, pana la expirarea licientei de transport.

Copia conforma a licentei de transport se suspenda de autoritatea competenta in cazul savarsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementarile in vigoare.

Licenta de transport se retrage de catre autoritatea competenta in cazul in care operatorul rutier de transport nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii acestei.

3.3.2. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic national se poate efectua de catre operatorii de transport rutier care detin licenta de traseu valabila. Licenta de traseu se elibereaza pentru traseele, respectiv cursele cuprinse in programele de transport rutier de persoane prin servicii regulate, insotita de graficul de circulatie aferent cursei/traseului respectiv. Totalitatea traseelor si curselor necesare pentru acoperirea acestora, graficele de circulatie, capetele de traseu, statiile publice, precum si numarul autovehiculelor necesare pentru efectuarea acestora alcatuiesc programele de transport. Prin programul de transport se nominalizeaza autogarile utilizate pentru plecari, opriri in tranzit si sosiri sau, in lipsa acestora, statiile publice, pentru fiecare traseu. Nominalizarea autogarilor, precum si a locului unde sunt amplasate statiile publice pe teritoriul unei localitati se face de catre administratia publica locala pe raza ei de competenta. Programele de transport sunt:

a) programul de transport judetean;

b) programul de transport interjudetean;

c) programul de transport international. Programul de transport judetean se intocmeste de catre agentiile teritoriale ale Autoritatiiii Rutiere Romane - A.R.R., pe baza solicitarilor consiliilor judetene, iar programul de transport interjudetean de catre Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. 21 Programele de transport judetean si interjudetean se intocmesc pentru o perioada de 3 ani. In perioada de valabilitate, programele de transport judetene pot fi modificate astfel:

a) prin introducerea de noi trasee, de catre agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., dar numai la solicitarea consiliului judetean si dupa aprobarea prin hotarare a acestuia. In cazul in care 50% din lungimea traseului propus se suprapune peste unul sau mai multe trasee existente in programul de transport, acesta nu va fi considerat traseu nou;

b) prin modificarea numarului de curse, de catre agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., dar numai la solicitarea consiliului judetean si dupa aprobarea prin hotarare a acestuia;

c) prin modificarea orelor din graficele de circulatie, de catre agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., dar numai la solicitarea consiliului judetean si dupa aprobarea prin hotarare a acestuia;

d) prin introducerea/eliminarea de statii, de catre agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., dar numai la solicitarea consiliului judetean si dupa aprobarea prin hotarare a acestuia.

3.3.3. Transportul rutier de persoane prin servicii regulate speciale in trafic

international

Serviciile regulate sunt acele servicii care asigura transportul calatorilor la

intervale stabilite pe trasee stabilite, persoanele fiind imbarcate si debarcate la puncte de

oprire prestabilite.

Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale in trafic

international se efectueaza de catre operatorii de transport rutier romani in baza autorizatiei

de transport internationala eliberata de autoritatea competenta a statului unde este situat

celalalt capat de traseu, a autorizatiilor de transport internationale eliberate de catre

autoritatile competente ale statelor tranzitate.

Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale in trafic

international poate fi efectuat de catre operatorii de transport rutier care au incheiat un

contract cu un beneficiar care poate fi agent economic, unitate de invatamant sau unitate

militara, in vederea efectuarii de transporturi pentru categoriile de personal nominalizate la

art.3 pct.30 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile

rutiere.

. In vederea autorizarii efectuarii de transport rutier public de persoane prin

servicii regulate speciale pe traseul solicitat, operatorul de transport rutier va depune la

Directia Generala Infrastructura si Transport Rutier un dosar care cuprinde urmatoarele

documente:

a) cererea de eliberare a carei model este prevazut in anexa nr.12 la prezentele Norme;

b) lista vehiculelor propuse pentru efectuarea transportului de persoane pe traseul

solicitat;

c) copiile conforme ale licentei de transport intr-un numar egal cu cel al vehiculelor

utilizate pe traseul solicitat;

d) graficul de circulatie propus;

e) contractul original, incheiat cu beneficiarul transportului, in limba romana sau copia

tradusa si legalizata, precum si in limba oficiala a statului unde se afla sediul

beneficiarului;

f) schita traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor, in trei exemplare pentru

fiecare stat parcurs;

g) schema de conducere care sa permita controlul respectarii perioadelor de conducere si

de odihna ale conducatorilor auto;

h) avizele eliberate de administratiile locale pentru statiile utilizate in vederea 22

imbarcarii/debarcarii persoanelor transportate, precum si a documentului de plata a

tarifului de eliberare; in cazul transportului de persoane prin servicii regulate speciale in

trafic international statiile utilizate pentru imbarcarea/debarcarea persoanelor transportate

nu pot fi statiile publice;

i) orice informatii suplimentare pe care operatorii de transport care inainteaza cereri, le

considera relevante sau care le sunt solicitate de autoritatile de autorizare.

In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului,

Directia Generala Infrastructura si Transport Rutier analizeaza documentele depuse

urmand ca in cazul in care se constata ca sunt indeplinite conditiile pentru efectuarea

transportului rutier prin servicii regulate speciale pe traseul propus sa solicite autoritatii

competente a statului unde se afla celalalt capat al traseului autorizarea operatorului de

transport rutier roman si eliberarea autorizatiilor de transport international destinate

acestuia sau comunica in scris refuzul motivat, dupa caz.

Pentru un traseu international, Directia Generala Infrastructura si Transport Rutier va

solicita autoritatii competente a statului unde se afla celalalt capat al traseului un numar de

autorizatii de transport international egal cu numarul de vehicule necesar pentru efectuarea

traseului.

Directia Generala Infrastructura si Transport Rutier va respinge dosarul

depus in vederea atribuiri unui traseu in trafic international, in urmatoarele cazuri:

a) daca solicitantul nu dispune de numarul de vehicule si copii conforme ale licentei de

transport, necesare derularii transportului pe traseul solicitat, conform contractului incheiat

cu beneficiarul;

b) daca a fost sanctionat in mod repetat, in ultimii 2 ani, pentru incalcarea legislatiei

nationale sau internationale in domeniul transportului rutier;

c) daca prin atribuirea traseului respectiv se incalca prevederile acordurilor bilaterale

incheiate intre Romania si statele pe teritoriul carora se afla traseul;

Dupa obtinerea autorizatiilor de transport international de la autoritatea

competenta a statului unde se afla celalalt capat de traseu, Directia Generala Infrastructurasi Transport Rutier va solicita autoritatilor competente ale statelor tranzitate, eliberarea

autorizatiilor de tranzit.

Dupa obtinerea tuturor autorizatiilor de transport internationale aestea vor fi eliberate operatorului de transport rtier de catre Directia Generala Infrastructura si Transport Rutier.

Autorizatia de transport international de persoane prin servicii regulate speciale se

elibereaza pe o perioada de maxim 5 ani.

Autorizatia este nominala si nu este transmisibila si va fi insotita pe toata durata

efectuarii traseului de graficul de circulatie al acesteia in original.

Operatorii de transport rutier au obligatia de a detine, in original, la

bordul vehiculului pe toata durata transportului international de persoane prin servicii

regulate speciale, autorizatiile de transport international eliberate de catre autoritatilecompetente ale statelor unde se afla capetele traseului, insotite de graficele de circulatie si

autorizatiile de transport international eliberate de autoritatile competente ale statelor

tranzitate.

Suplimentar in cazul transportului rutier

public de persoane prin servicii regulate speciale in trafic international la bordul

vehiculului trebuie sa se mai afle:

a) contractul incheiat cu beneficiarul transportului, in limba romana sau copia tradusa si

legalizata;

b) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto din care sa reiasa ca este angajat

al operatorului de transport rutier;

c) actul prin care se dovedeste dreptul de munca in Romania, in cazul conducatorilor

auto cetateni straini; 23

d) contractul de inchiriere sau leasing in original sau o copie conforma cu originalul, in

cazul in care vehiculul este detinut cu contract de inchiriere sau leasing;

e) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora, pentru riscuri de

accidente ce cad in sarcina operatorului de transport rutier, in copie;

f) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto valabil pentru tipul de

transport efectuat. Operatorul de transport rutier are urmatoarele obligatii:

a) - sa utilizeze pe timpul executarii transportului rutier placa de traseu cu indicarea

executantului, a traseului si a tipului de transport;

b) - sa asigure instruirea conducatorilor auto privind obligatiile ce revin acestora;

c) - sa asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare in cazul

in care calatoria nu se poate realiza pana la destinatie din cauza de forta majora sau din

vina operatorului de transport rutier;

d) - sa asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele ramase imobilizate pe

traseu in termen de maximum 16 ore.

Conducatorii auto angajati ai operatorului de transport au urmatoarele obligatii:

a) - sa preia la transport bagaje sau colete doar in limita spatiilor disponibile;

b) - sa asigure urcarea si coborarea bagajelor in/din portbagajul vehiculului. Bagajele se

manipuleaza numai de catre conducatorul auto sau de catre reprezentantul acestuia;

c) - sa opreasca in toate statiile prevazute in graficul de circulatie care insoteste

autorizatia de transport international, fara a opri, pentru urcarea sau coborarea persoanelor

transportate in alte locuri decat cele prevazute in graficul de circulatie;

d) - sa transporte persoane doar in limita numarului de locuri pe scaune inscris in

certificatul de inmatricul3.3.4. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic

national

Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic national

se poate efectua de catre operatorii de transport rutier care au obtinut in prealabil licenta de

traseu.

Licenta de traseu se elibereaza pentru traseele, respectiv cursele cuprinse in

programele de transport rutier de persoane prin servicii regulate, insotita de graficul de

circulatie aferent cursei/traseului respectiv.

Totalitatea traseelor si curselor necesare pentru acoperirea acestora,

graficelor de circulatie, capetele de traseu, statiile publice, precum si numarul

autovehiculelor necesare pentru efectuarea acestora, alcatuiesc programele de transport.

Prin programul de transport se nominalizeaza autogarile utilizate pentru plecari, opriri

in tranzit si sosiri sau in lipsa acestora statiile publice stabilite de administratia publicalocala cu avizul autoritatii competente, pentru fiecare traseu in parte.

Accesul operatorilor de transport rutier carora li s-au atribuit trasee sau curse, in statiile

publice, este gratuit, egal si nediscriminatoriu, conform graficelor de circulatie.

Programele de transport sunt:

a) programul de transport judetean;

b) programul de transport interjudetean;

c) programul de transport international.

Programul de transport judetean se intocmeste de catre agentiile

teritoriale A.R.R. in baza sol