Taxonomia Lui Bloom

of 18 /18
  Ce înseamnă să înţelegi pe deplin un subiect, să poţi să utilizezii cu succes ce ai învăţat chiar şi în situaţii noi ?

Transcript of Taxonomia Lui Bloom

Page 1: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 1/18

Ce înseamnă să înţelegi pe deplin un subiect,

să poţi să utilizezii cu succes ce ai învăţat chiar

şi în situaţii noi?

Page 2: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 2/18

Benjamin Bloom a împărţit  învăţarea într-opaletă de sarcini sau abilităţi pe care a numit-o

“TAXONOMIE” - ştiință care se ocupă cu

stabilirea legilor de clasificare și de

sistematizare a domeniilor cu o structură 

complexă.

Page 3: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 3/18

evaluare 

sinteză 

aplicare 

analiză 

înţelegere 

cunoaştere 

Page 4: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 4/18

 Cunoaşterea este doar abilitatea de memorare.

Cel care învaţă  îşi  aminteşte,  ştie  să 

definească, să descrie.

Page 5: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 5/18

CUNOSTINTELE -  pun in lumina ceea ce s-a invatat 

anterior, prin reactualizarea unor fapte, concepte,

raspunsuri.

Pentru acest nivel intrebarile contin cuvinte cheie 

precum : cine, ce, de ce, cand, cui, cum, alege,gaseste, afla, defineste, enumera, indica, spune ce se 

relationeaza.

Ce este..? Cum este? Unde se petrece? Poti sa selectezi.? Poti enumera trei …..?  

Page 6: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 6/18

Înţelegerea  înseamnă  că pricepi acele

cunoştinţe dobândite. Cel care învaţă:

- poate explica din perspectiva învăţării 

anterioare şi a experienţei personale.

- interpretează, clasifică, descrie.

Nu poţi înţelege ceva ce nu cunoşti. Înţelegerea 

necesită cunoaştere.

Page 7: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 7/18

◦ INTELEGEREA-se refera la a demonstra ca faptele si 

ideile au fost intelese.

Pentru acest nivel intrebarile contin cuvinte cheieprecum : compara, demonstreaza, interpreteaza,

explica, relationeaza, rezuma, transpune, clarifica,

reformuleaza.

Cum ai clasifica aceste tipuri de..? Ce aspecte

comune exista intre.. ….si……..? Ce deosebiri

exista? Care e cea mai importanta idee? Cum se

poate rezuma ? Cum se explica….? 

Page 8: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 8/18

 Aplicaţia înseamnă să poţi face ceva după ce ţi 

s-a arătat cum.

Cel care învaţă  aplică,  utilizează,  calculează, 

foloseşte.

Page 9: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 9/18

APLICAREA se refera la rezolvarea de probleme luand in calcul

cunostinte, informatii, modalitati, reguli.

Pentru acest nivel intrebarile contin cuvinte cheie precum: 

aplica, alege, construieste, eleboreaza, dezvolta, organizeaza, rezolva,

identifica, utilizeaza.

Ce exemple poti oferi pentru.? Cum poti rezolva aceasta problema

aplicand.? Cum ai organiza exemplele pentru a demonstra ca..? Ce

abordare ai folosi pentru? Ce s-ar intampla daca ai aplica? Ce elemente

ar putea fi schimbate? Ce intrebari ai formula pentru un interviu cu

tema? 

Page 10: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 10/18

 Analiza înseamnă să poţi desface un întreg complex în

părţile lui componente şi apoi să  priveşti  părţile în

amănunt.

Cel care învaţă prezintă cauze şi efecte, argumentează, 

clasifică,  compară,  analizează o situaţie, un

experiment, un studiu de caz şi descrie ceea ce se

întâmplă.

Page 11: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 11/18

ANALIZA presupune examinarea si divizarea informatiei pe parti,

cu scopul de a identifica motivele, de a emite rationamente si dea pune in evidenta dovezile care au dus la generalizare.

Pentru acest nivel intrebarile contin cuvinte cheie precum :

analizeaza, categorizeaza, clasifica, compara, examineaza,

simplifica, enumera, formuleaza concluzii.

Exemple: Care sunt trasaturile distinctive ale..? Care sunt

elementele care compun..? Care este tema..? Ce motive suntpentru..? Ce concluzie se poate extrage din..? Care este rolul..?

Cum se pot clasifica…..? 

Page 12: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 12/18

 Sinteza:

-implică rezolvarea de probleme

-solicită elevului să  decidă cum va aborda sarcina de

lucru- cel care învaţă utilizează adecvat abilităţi, cunoştinţe, 

experienţe de învăţare care sunt relevante

-

dacă i se arată cum se rezolvă , atunci acesta aplică.

Page 13: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 13/18

Sinteza

Cel care învaţă:

construieşte idei noi, ipoteze, strategii, sugestii de

îmbunătăţire, 

argumentează critic,

rezolvă probleme care nu sunt de rutină.

Page 14: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 14/18

SINTEZA-presupune asamblarea informatiilor in moduri diferite,

prin combinarea si recombinarea elementelor 

Pentru acest nivel intrebarile contin cuvinte cheie precum: elaboreza,

selecteaza, combina, compune, creeaza, dezvolta, estimeaza,

testeaza, schimba, imagineaza, formuleaza 

Ce trebuie modificat pentrua rezolva.? Ce s-ar intampla daca.? Ce

alternative exista.? Cum se pot combina aceste elemente pentru a

imbunatati.? Care estimezi ca vor fi rezultatele?

Page 15: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 15/18

Evaluarea valorizează ceea ce ai realizat. Reliefează 

punctele tari şi pe cele slabe.

Cei care învaţă:

- au abilitatea de a evalua un argument, un plan, o

soluţie, un experiment,

- se pot autoevalua,

-pot să-şi îmbunătăţească activitatea .

Page 16: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 16/18

Evaluarea implică:

Enumerarea punctelor tari şi a celor slabe

Argumente pro şi contra

Compararea şi analizarea a două idei conexe

Emiterea de judecăţi valorice.

Page 17: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 17/18

EVALUAREA se refera la prezentarea sau argumentarea: 

- unei opinii prin emiterea de judecati asupra informatiilor,

- validitatii ideilor,

- calitatii activitatii pe baza unui set de criterii.

Pentru acest nivel intrebarile contin  cuvinte cheie  precum : alege,

concluzioneaza, decide, critica, determina, evalueaza, explica,interpreteaza, valorizeaza, ierarhizeaza, estimeaza .

Esti de acord cu acest mod de actiune? Care este opinia ta

despre? Ar fi mai bine daca? Ce ai recomanda pentru. ? Cum ai

ierarhiza.? Cum se justifica…? Pe baza caror informatii s-a ajuns

la concluzie?

Page 18: Taxonomia Lui Bloom

5/16/2018 Taxonomia Lui Bloom - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/taxonomia-lui-bloom-55b07b9f2adc0 18/18

Competenţă 

Tip de

comportament 

Cunoştinţe, abilităţi / deprinderi, atitudini 

Comportamente

cognitive 

Cunoaştere Înţelegere  Aplicare  Analiză– 

Sinteză 

Evaluare 

Pondere  10% 15%  50%  15%  10%