Sus La Poarta Raiului

49
Sus la poarta Raiului

description

"Colinde pentru mama", Mirela zafiri, sopranwww.mirelazafiri.ro

Transcript of Sus La Poarta Raiului

Page 1: Sus La Poarta Raiului

Sus la

poartaRaiului

Page 2: Sus La Poarta Raiului
Page 3: Sus La Poarta Raiului

Fotos

Monika&

Liviu

Craciun

Page 4: Sus La Poarta Raiului
Page 5: Sus La Poarta Raiului
Page 6: Sus La Poarta Raiului
Page 7: Sus La Poarta Raiului
Page 8: Sus La Poarta Raiului
Page 9: Sus La Poarta Raiului
Page 10: Sus La Poarta Raiului
Page 11: Sus La Poarta Raiului
Page 12: Sus La Poarta Raiului
Page 13: Sus La Poarta Raiului
Page 14: Sus La Poarta Raiului
Page 15: Sus La Poarta Raiului
Page 16: Sus La Poarta Raiului
Page 17: Sus La Poarta Raiului
Page 18: Sus La Poarta Raiului
Page 19: Sus La Poarta Raiului
Page 20: Sus La Poarta Raiului
Page 21: Sus La Poarta Raiului
Page 22: Sus La Poarta Raiului
Page 23: Sus La Poarta Raiului
Page 24: Sus La Poarta Raiului
Page 25: Sus La Poarta Raiului
Page 26: Sus La Poarta Raiului
Page 27: Sus La Poarta Raiului
Page 28: Sus La Poarta Raiului
Page 29: Sus La Poarta Raiului
Page 30: Sus La Poarta Raiului
Page 31: Sus La Poarta Raiului
Page 32: Sus La Poarta Raiului
Page 33: Sus La Poarta Raiului
Page 34: Sus La Poarta Raiului
Page 35: Sus La Poarta Raiului
Page 36: Sus La Poarta Raiului
Page 37: Sus La Poarta Raiului
Page 38: Sus La Poarta Raiului
Page 39: Sus La Poarta Raiului
Page 40: Sus La Poarta Raiului
Page 41: Sus La Poarta Raiului
Page 42: Sus La Poarta Raiului
Page 43: Sus La Poarta Raiului
Page 44: Sus La Poarta Raiului
Page 45: Sus La Poarta Raiului
Page 46: Sus La Poarta Raiului
Page 47: Sus La Poarta Raiului
Page 48: Sus La Poarta Raiului

Fotos

Monika&

Liviu

Craciun

Page 49: Sus La Poarta Raiului

www.mirelazafiri.ro