Subiecte AtestatP1

of 74 /74
Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică 22 Mai 2014 Biletul nr. 1 Subiectul I: Se citesc de la tastatura n numere naturale, cu cel mult 9 cifre fiecare. Scrieti un program care pentru o cifra k citita de la tastatura, afiseaza pe ecran cate numere prime in scrierea carora apare cifra k, se gasesc in sirul dat. Exemplu.: pentru n=4 , cifra k=2 si valorile citite 23, 603, 122, 27 se obtine numarul nr = 1, care corespunde valorii 23. Subiectul II: 1. Proiectaţi o bază de date , necesară pentru evidenţa studenţilor şi a rezultatelor la examene . Baza de date contine tabelele: STUDENŢI (cod_student, nume, grupa) EXAMEN (cod_student, denumire-curs, profesor, nota) Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2. 2.Rezolvaţi următoarele cerinţe : a. Eliminaţi din tabela EXAMENE toţi studenţii care au obţinut note sub 5 la examene. b. Afişarea unei situaţii centralizate cu rezultatele la examene pentru fiecare student sub forma următoare: Nume student Denumire curs Nota obtinuta c.. Afişaţi numărul studenţilor. Subiectul III: vezi verso Presedinte comisie Profesori examinatori: Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________ Prof. Constantin Cretu __________

Embed Size (px)

Transcript of Subiecte AtestatP1

Page 1: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 1

Subiectul I: Se citesc de la tastatura n numere naturale, cu cel mult 9 cifre fiecare. Scrieti un

program care pentru o cifra k citita de la tastatura, afiseaza pe ecran cate numere prime in scrierea carora

apare cifra k, se gasesc in sirul dat.

Exemplu.: pentru n=4 , cifra k=2 si valorile citite 23, 603, 122, 27 se obtine numarul nr = 1, care corespunde valorii 23.

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date , necesară pentru evidenţa studenţilor şi a rezultatelor la examene . Baza de date contine tabelele:

STUDENŢI (cod_student, nume, grupa) EXAMEN (cod_student, denumire-curs, profesor, nota)Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Eliminaţi din tabela EXAMENE toţi studenţii care au obţinut note sub 5 la examene.b. Afişarea unei situaţii centralizate cu rezultatele la examene pentru fiecare student sub forma următoare:

Nume student Denumire curs Nota obtinuta

c.. Afişaţi numărul studenţilor.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 2: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 2

Subiectul I: Se citeste de la tastatura un numar natural n cu cel mult noua cifre si care determina

daca exista un numar natural k cu proprietatea ca n=1*2*3*…*k. Daca exista un astfel de numar,

programul va afisa mesajul “Da” , altfel va afisa mesajul “Nu”.

Subiectul II:

1.Proiectaţi o bază de date , necesară unui liceu pentru evidenţa datelor despre profesori şi elevi . Baza de date este formată din tabelele:PROFESORI (cod-profesor, nume, specialitate, clasa-diriginţie)ELEVI (cod-elev, clasa, nume, med-sem1, med-sem2, nr_absenţe_nemotivate)Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poata fi verificate cerinţele

problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Datele elevului Ionescu Victor au fost introduse greşit .Efectuaţi corecţia necesară, ştiind ca el are 9 absenţe nemotivate , media generală pe semestrul 1 este 7,90 şi media de pe semestrul 2 este 8,20. Afişaţi tabela după modificările efectuate.

b. Afişati o situaţie statistică a mediilor pe clase, de forma următoare:

CLASA MEDIA CLASEI PROF. DIRIGINTE

c.Afişaţi clasa cu cel mai mare număr de absenţe.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 3: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 3

Subiectul I: Se citeste de la tastatura un numar natural n, 0<n<1000000. Sa se afiseze pe ecran, daca

exista, un numar natural care este strict mai mare decat n si care are exact aceleasi cifre ca si n. Daca se

gaseste un astfel de numar afisati mesajul Exista, altfel se va afisa mesajul Nu exista.

De exemplu, pentru n=165, exista numarul 561 care satisface conditia din enunt, deci se va afisa mesajul Exista.Pentru n=14589 , nu exista nici un numar care sa satisfaca conditia din enunt, deci se va afisa mesajul Nu exista.

Subiectul II: 1. Proiectaţi o bază de date , necesară pentru evidenţa facturilor lunare achitate de abonaţii telefonici ai firmei TELE-ROM. Baza de date este formată din tabelele:

ABONAŢI (cod_abonat, nume, adresa, nr_telefon); FACTURI (cod_abonat, nr_factură , data-facturii, suma, data-achitarii).

Notă. Dacă o factură nu este achitată , data-achitării va fi necompletata .O factură se achită integral. Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Eliminaţi din cele 2 tabele toţi abonaţii care nu au achitat facturile în ultimele 3 luni. Afişaţi tabelele obţinute după operaţia de eliminare.b. Afişaţi situaţia centralizată a restanţierilor , sub forma următoare:

Cod abonat

Nume abonat Nr_facturi restante Suma totală restantă

c. Afişaţi numărul de facturi neachitate .

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 4: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 4

Subiectul I: Se considera numarul natural a, a>10000. Folosind descompunerea in factori primi a lui

a, decideti daca acesta poate fi exprimat ca produs de doua numere prime si dati un mesaj corespunzator.

De exemplu, pentru n=15, exista numerele 3 si 5 prime, care satisfac conditia din enunt, deci se va

afisa mesajul Da, iar pentru n=16, se va afisa mesajul Nu.

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date , necesară pentru evidenţa reţinerilor din salarii (rate, impozite, penalizări, credite-bancă, alte tipuri de reţineri) şi a sumelor lunare care vor fi reţinute,. Baza de date va fi formată din tabelele:

PERSOANE (cod_pers, nume, departament,salar_incadrare)REŢINERI (cod_pers, tip_reţinere, suma_lunară)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Se pensionează angajata Stancu Diana. Eliminaţi înregistrările acestei persoane din ambele tabele.b. Afişarea unei situaţii centralizatoare cu sumele corespunzătoare fiecărei persoane, pe tipuri de reţineric..Afişaţi totalul sumelor ce se reţin lunar.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 5: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 5

Subiectul I: În fişierul valori.txt pe aceeaşi linie, despărţite printr-un spaţiu, se găsesc maximum

1000 de numere întregi. Scrieţi un program care să determine valoarea maximă şi valoarea minimă,

împreună cu numărul de apariţii al maximului, respectiv al minimului. Folosiţi o metodă eficientă din

punct de vedere al memoriei şi al numărului de operaţii efectuate şi afişaţi pe ecan valorile obţinute.

Exemplu :dacă conţinutul fişierului valori.txt este : 24 3 89 24 1 3 1 1 89, atunci se vor afişa

rezultatele:

min = 1 nr_aparitii = 3

max = 89 nr_aparitii = 2

Subiectul II: 1. Proiectaţi o bază de date , necesară pentru rezervările de curse internaţionale ale unui aeroport . Baza de

date este compusă din tabelele:CURSE (cod-cursă, destinaţia, companie, tip avion, data-cursei, nr. locuri)REZERVĂRI (cod-cursă, data-rezervarii,client, nr. locuri rezervate)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe:a. Compania Airbus anunţă următoarea modificare : toate avioanele de tip BOEING 700 vor avea destinaţia ATENA, începând de la 1 iulie 2009. Modificaţi corespunzător tabela şi afişaţi înregistrările modificate.b. Afişarea unei situaţii centralizatoare privind rezervările efectuate la cursele ce pleacă în intervalul 1

septembrie 2008- 30 mai 2009.c. Afişaţi numărul total de locuri rezervate.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 6: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 6

Subiectul I: Fişierul unu.in conţine pe primul rând valoarea n ( 2≤n≤1.000.000 ), iar pe a doua linie

se găsesc n numere întregi formate din cel mult 9 cifre şi despărţite prin spaţiu. Ştiind că fişierul conţine

cel puţin două numere distincte printre cele n de pe a doua linie, scrieţi un program care să scrie în fişierul

unu.out pe o singură linie şi separate printr-un spaţiu, în ordine descrescătoate, cele mai mari două valori

distincte din fişierul de intrare. Alegeţi o metodă eficientă de rezolvare atât ca timp de executare, cât şi ca

gestionare a memoriei.

Exemplu :

unu.in unu.out

10

-8 14 8 14 15 9 -7 1 4 10 15 14

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date , necesară pentru evidenţa reţetelor compensate pentru farmaciile asociate unei case de asigurări de sănătate. Baza de date este compusă din tabelele:FARMACII (cod-farmacie, denumire,adresa, telefon)RETETE (cod-farmacie, data, pacient, diagnostic, procent-compensare, plata-necompensata).Notă. Plata-necompensată reprezintă suma de plată a reţetei, fără compensare.Dacă se aplică un procent de compensare egal cu p,atunci suma de plata compensată se calculeaza cu relaţia :suma de plata compensată=plata-necompensată - plata-necompensată *p/100

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Pentru toţi pacienţii cu diagnosticul DIABET se măreşte procentul de compensare al reţetei cu 10%. Modificaţi corespunzător tabela şi afişaţi înregistrările modificate.b. Afişarea unei situaţii centralizatoare privind reţetele compensate pe farmacii.

c. Afişaţi “Total sume compensate:” urmat de suma corespunzătoare tuturor compensărilor realizate.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 7: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 7

Subiectul I: Scrieţi programul C, C++ sau Pascal, care citeşte de la tastatură un şir s de cel mult 30

de caractere şi un caracter c. Programul determină triplarea fiecărei apariţii a caracterului c în s şi scrie

noul şir obţinut în fişierul text final.out.

De exemplu, dacă se citeşte şirul : ciocarlie şi caracterul c atunci fişierul va conţine şirul :

ccciocccarlie.

Subiectul II: 1. Proiectaţi o bază de date, necesară pentru înregistrarea operaţiilor legate de conturi curente, compusă din tabelele:CONTURI (nr-cont, client, adresă, sold,data-creare ,moneda)OPERAŢII (nr-cont, data-operatie, tip-operaţie, sumă).Notă. Tip operaţie se completează cu “depunere” sau “retragere”din cont. Pentru fiecare cont se reţine suma existentă , înregistrată la o anumită dată şi denumită sold.

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2. 2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :

a. Clientul Ionescu Mircea depune în cont suma de 1000 RON. Actualizaţi tabela CONTURI pentru această operaţie.b. Afişaţi o situaţie centralizatoare pentru operaţiile efectuate cu conturi in EURO , în perioada 1 ianuarie 2008- 31 martie 2009, ordonată pe tipuri de operaţii, sub forma următoare:

Tip operatie Data operaţie

Suma Client

c. Afişaţi suma totală ce a fost depusă în conturi la data de 10 aprilie 2009.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 8: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 8

Subiectul I: . Fişirele unu.txt şi doi.txt conţin fiecare dintre ele, numere întregi distincte ordonate

crescător. Creaţi fişierul trei.txt şi apoi scrieţi în el, câte una pe linie, valorile distincte din cele două

fişiere, în ordine crescătoare.

De exemplu, dacă fişierele conţin :

unu.txt doi.txt

2 4 7 8 42 100 145 200 3 7 11 40 290

Atunci trei.txt va conţine valorle :

2 3 4 7 7 8 11 40 42 145 200 290

Subiectul II: 1. Proiectaţi o bază de date , necesară pentru modelarea activităţii unei agenţii teatrale, compusă din tabelele:SĂLI (cod-sală, nume-sală, adresă, nr- total - locuri)OCUPARE (cod-spectacol, cod-sală, data, nr-bilete-vândute)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incît să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2. 2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :

a. Sala Studio , care are codul 350, intră în renovare urgentă şi se anulează spectacolele ce erau programate în perioada 1 decembrie 2008- 1 septembrie 2009. Eliminaţi înregistrările corespunzătoare biletelor vândute pentru spectacolele programate în sala Studio pentru această perioadă .

b. Afişaţi o situaţie privind ocuparea sălilor în luna aprilie 2009, sub forma următoare:

Codspectacol

Nume sală Data Nr bilete vândute

c. Afişaţi numărul de săli de spectacole care au cel puţin 100 de locuri.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 9: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 9

Subiectul I: Se dă şirul recurent definit prin relaţiile : x(1)=1 ; x(2)=2; x(n)=2*x(n-1) – x(n-2) ,

pentru n>2. Cunoscând valoarea n, număr natural citit de la tastatură cu 0<n<100.000 , scrieţi programul

care afişează în ordine crescătoare toate valorile de 2 cifre din şirul recurent.

Subiectul II: 1. Proiectaţi o bază de date , necesară pentru modelarea activităţii cabinetelor medicale dintr-o policlinică. Baza de date este compusă din tabelele:CABINETE (cod-cabinet, nume-doctor, specialitatea)PACIENŢI (cod-pacient, cod-cabinet, nume-pacient, adresa, nr-de-consultaţii)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incît să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2. 2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :

a. Cabinetul care are codul 100 va fi mutat în altă policlinică . Ştergeţi din ambele tabele articolele corespunzătoare acestui cabinet.b. Afişaţi o situaţie centralizatoare privind pacienţii de la cabinetele de stomatologie, sub forma următoare:

Codcabinet

Specialitatea Nume doctor

Nume pacient Nr. de consultaţii

c. Afişaţi numărul total de consultaţii efectuate la cabinetul care are codul 200.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 10: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 10

Subiectul I: Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un şir de caractere format din cel mult 50

de litere din alfabetul englez şi care afişează mesajul “DA” dacă şirul este format din număr egal de

vocale şi consoane, respective mesajul “NU” în caz contrar.

De exemplu, dacă fişierul conţine şirul: aaabbbccee , atunci pe ecran va fi afişat mesajul “DA”.

Subiectul II: 1. Proiectaţi baza de date necesară pentru evidenţa comenzilor de mărfuri primite de la diferite magazine , ce desfac produsele unei societăţi comerciale. Baza de date este compusă din tabelele:MĂRFURI (cod-marfă, denumire, preţ)COMENZI (cod-comandă, cod-marfă, data-comanda, magazin, cantitatea, data-onorare-comanda)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incît să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2. 2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :

a. Se măreşte cu 10 % preţul la tricouri şi cămăşi. Modificaţi corespunzător tabela MARFURI şi afişaţi noile preţuri ale acestora.b. Afişati o situaţie centralizatoare a comenzilor de mărfuri care nu au putut fi onorate, sub forma următoare:

Codul comenzii

Data comenzii

Magazin Denumire marfa

Cantitate comandată

c. Afişaţi numărul de comenzi neonorate ale magazinului Texprod.

Notă: Comenzile neonorate de mărfuri nu au completată data_onorare-comanda.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 11: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 11

Subiectul I: Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două şiruri de caractere, fiecare şir fiind

format din cel mult 100 de litere mici din alfabetul englez, şi care afişează mesajul ”DA” dacă toate

literele din primul şir se găsesc în cel de-al doilea şir, nu neapărat în aceeaşi ordine şi de acelaşi număr de

ori, sau mesajul ”NU” în caz contrar.

De exemplu, dacă primul şir este ”exemplu”, iar al doilea şir este ”pzyeaxqeemtluss”, programul

trebuie să afişeze mesajul ”DA” deoarece literele primului şir apar în cel de-al doilea şir.

Subiectul II: 1. La o firmă de confecţii mobilier, se înregistrează realizările de mobilier ale mai multor secţii. Mobilierul se realizează conform unui plan anual stabilit. Proiectaţi baza de date ce este compusă din tabelele:PRODUSE (cod-produs, denumire, cantitate-planificată, preţ)REALIZĂRI (cod-realizare, cod-produs, data, nr-secţie, cantitatea)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incît să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Secţia numărul 3 anunţă realizarea a 2 produse de tipul HOL AMARA. Actualizaţi tabela

REALIZARI. Codul realizării va fi completat cu maximul codurilor realizărilor anterioare+1.b. Afişati o situaţie centralizatoare pentru realizările de produse din luna martie 2008 , sub forma

următoare:

Număr secţie

Data Denumire produs Preţ produs Cantitate produsa

c. Afişaţi numărul de realizări de produse pentru secţia 1 .

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 12: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 12

Subiectul I: În fişierul numere.txt, se află memorate, pe prima linie, două numere naturale, n şi m

despărţite de un spaţiu ( 1≤n≤10000 şi m≤n), iar pe următoarea linie a fişierului, n numere reale despărţite

prin câte un spaţiu. Scrieţi programul C/C++/Pascal, care citeşte din fişier datele existente şi afişează pe

cea de-a treia linie a fişierului, suma obţinută din cele mai mari m elemente negative citite din fişier. În

cazul în care fişierul nu conţine cel puţin m numere negative, se va afişa valoarea 0.

De exemplu, dacă fişierul conţine şirul de valori :

10 2

-8 5 1 -3 5 23 7 -81 46 -120

atunci pe ecran vor fi afişate valorile -3 -8.

Subiectul II: 1. Proiectaţi baza de date necesară unei agenţii de turism pentru evidenţa excursiilor planificate şi a participanţilor la acestea. Baza de date este compusă din tabelele:EXCURSII (cod-excursie, destinaţie, data-excursie, preţul, organizator)TURIŞTI (cod-excursie, cod-turist, nume, avans-achitat)

Populaţi fiecare tabela cu cel puţin 5 articole , astfel încât sa poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

Notă: O agenţie de turism organizează la o anumită dată o singură excursie către orice destinaţie.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Toate agenţiile de turism măresc cu 25 % preţul excursiilor organizate cu destinaţia ROMA. Modificaţi corespunzător tabela EXCURSII şi afişaţi noile preţuri ale excursiilor.b. Afişati o situaţie centralizatoare pentru toate excursiile având destinaţia PARIS sub forma următoare:

Data excursiei

Nume turist Avans achitat Rest de plată

c. Afişaţi numărul de excursii organizate către PARIS, în perioada martie - mai 2009.

Notă : Rest de plată pentru un turist , reprezintă diferenţa dintre preţul excursiei şi avansul achitat de turist.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 13: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 13

Subiectul I: Scrieţi programul C/C++/Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural n ( n≤100)

şi un şir cu n numere întregi din intervalul [100,999] ; programul construieşte în mod eficient din punctul

de vedere al spaţiului de memorie folosit, un şir de numere rezultat prin înlocuirea fiecărui număr din şirul

citit cu numărul obţinut prin interschimbarea cifrei unităţilor cu cifra sutelor. Numerele din noul şir se vor

afişa pe ecran separate printr-un singur spaţiu.

De exemplu, pentru n=3 şi şirul 123 904 500, se afişează : 321 409 5.

Subiectul II: 1. Proiectaţi baza de date necesară unei case de schimb valutar, pentru evidenţa tranzacţiilor efectuate într-o anumită zi .O tranzacţie este o operaţie de vânzare sau cumpărare de valută de către un client. Baza de date este compusă din tabelele:VALUTE (cod-valută, denumire-valuta, preţ-vânzare, preţ-cumpărare, stoc)TRANZACŢII (cod-tranzacţie, cod-valută, tip-tranzacţie, cantitate, client).

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incît să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Persoana cu numele VASILESCU ALIN doreşte să cumpere 100 EURO. Actualizaţi tabela TRANZACTII, corespunzător acestei operaţii .Codul tranzacţiei se completează cu cel mai mare cod al unei tranzacţii existente in tabelă + 1.b. Afişati o situaţie centralizatoare a tranzacţiilor de cumpărare de valuta sub forma următoare:

Cod tranzacţie

Client Denumire valuta Cantitate valuta Suma achitata de client

c. Afişaţi cantitatea totală de valută cumparată.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 14: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 14

Subiectul I: Scrieţi programul C/C++/Pascal care citeşte două numere naturale a şi b (a≤b) cu cel

mult 4 cifre fiecare şi tipăreşte toate numerele prime de 3 cifre din intervalul [a,b].

De exemplu, pentru a=20 b= 45 , se afişează : 23 29 31 37 41 .

Subiectul II: 1. Proiectaţi baza de date necesară pentru evidenţa meciurilor şi a echipelor participante la un campionat , compusă din tabelele:ECHIPE (cod-echipă, nume-echipa)MECIURI (cod-meci, cod-echipă1, cod-echipă2, data, număr-goluri-echipă1, număr-goluri-echipă2)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incît sa poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe : a.. Să se şteargă din tabela MECIURI toate meciurile disputate în perioada 1 ianuarie 2008 - 1 iulie 2008 ;

b. Afişati o situaţie centralizatoare a meciurilor disputate de echipele gazdă în luna aprilie 2009 , sub forma următoare:

Cod meci Data Echipa gazdă

Număr goluri date

Număr goluri primite

c. Afişaţi numărul de goluri înscrise de toate echipele , în meciurile desfăşurate la data de 5 aprilie 2009.

Nota : La fiecare meci ,echipa gazdă are codul cod-echipa-1 si echipa aflată în deplasare are codul cod-echipa-2.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 15: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 15

Subiectul I: Fişierul matrice.txt conţine pe primul rând două valori naturale m şi n (1≤n≤100,

1≤m≤100), reprezentând numărul de linii şi respectiv de coloane ale unei matrice a, iar pe următoarele m

linii câte n valori întregi cu maximum 4 cifre fiecare, separate prin câte un spaţiu, reprezentând elementele

matricei a. Afişaţi pe ecran un şir de 2*(n+m) – 4 numere ordonate crescător, şir format din elementele

aflate pe chenarul exterior al matricei a. Chenarul exterior este format din prima şi ultima linie, respectiv

prima şi ultima coloană din matrice.

De exemplu dacă matricea dată este :

3 4

1 2 3 4

5 6 7 8

9 1 2 3

se va afişa şirul : 1 1 2 2 3 3 4 5 8 9.

Subiectul II: 1. Proiectaţi baza de date necesară unei oficiu poştal pentru evidenţa în anul curent a abonamentelor la

diferite reviste lunare, compusă din tabelele:REVISTE (cod-revista, nume, editura, preţul-unitar)ABONAMENTE (cod-revista, cod-abonament, nume-client, luna-începere, luna-terminare, număr-exemplare-pe-abonament)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât sa poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Editura DAGOSTINO majorează preţul tuturor revistelor pe care le editează cu 15%. Afişaţi noile

preţuri ale revistelor.b. Afişati o situaţie centralizatoare a abonamentelor , sub forma următoare:

Cod-abonament

Client Nume revista

Numar-de-luni

Numar-de-exemplare

Valoarea-abonamentului

c. Afişaţi numărul de abonamente realizate pentru o perioadă de cel puţin 2 luni.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 16: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 16

Subiectul I: Se citeşte de la tastatură o valoare naturală m (2≤m≤100). Scrieţi programul

C/C++/Pascal care construieşete în memorie şi apoi afişează pe ecran matricea a cu m linii şi m coloane de

numere întregi, construită după următoarea regulă : elementul de pe linia i şi coloana j a matricii ( 1≤i ,

j≤m) este :

1 dacă i*i+j*j este pătrat perfect

2 dacă i*i+j*j nu este pătrat perfect, dar este număr prim mai mare decât 2

3 în rest.

De exemplu pentru m = 2, se va afişa matricea :

3 2

2 3

Subiectul II: 1. Proiectaţi baza de date necesară unei banci pentru evidenţa creditelor acordate clienţilor şi a achitărilor lor,

compusă din tabelele:CREDITE (cod-credit, nume-client, valoare-credit, durata-în-luni)ACHITARI (numar-document, cod-credit, data, suma-achitată)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât sa poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

Notă : Banca poate acorda unei persoane un singur credit.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Clientul care are codul creditului 100 achită o nouă rată din creditul pe care îl are la bancă. Actualizaţi

corespunzător tabela ACHITARI. Rata se calculează ca valoarea-creditului/durata-în-luni iar numărul documentului va fi completat cu cel mai mare număr de document existent în tabela+1.

b. Afişati o situaţie centralizatoare pentru sumele achitate de clienti in luna aprilie 2009, sub forma următoare:

Numar-document

Nume client Data achitarii Sumaachitata

c. Să se afişeze suma totală achitată de clienţii băncii in luna aprilie 2009.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 17: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 17

Subiectul I: Fişierul text numere.in conţine pe prima linie un număr natural n (0≤n≤5000), iar pe a

doua linie n numere naturale de cel mult 9 cifre fiecare, separate prin câte un spaţiu. Să se scrie un

program care citeşte n, apoi cele n numere naturale din fişierul numere.in şi scrie în fişierul numere.out,

pe câte o linie fiecare, numerele de pe a doua linie a fişierului numere.out care sunt palindroame cu exact

patru cifre (un număr este palindrom dacă este egal cu inversul său).

De exemplu dacă fişierul numere.in are următorul conţinut :

5

1441 5 14 2552 78

atunci fişierul numere.out va conţine :

1441

2552

Subiectul II: 1. Proiectaţi baza de date necesară unei agenţii de turism pentru evidenţa camerelor din diferite unităţi de cazare, compusă din tabelele:UNITĂŢI (cod-unitate, staţiune, nume-unitate, preţul-pe-un-pat)CAMERE (cod-unitate, cod-camera, număr-paturi, are-telefon, are-televizor, data-cazării, nr_zile cazare)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel încât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :a) Toate unităţile de cazare din staţiunea MEDINA se închid pentru o perioadă nedeterminată şi agenţia doreşte să le şteargă din evidenţa ei. Afişaţi conţinutul tabelei UNITATI dupa ştergere.b) Afişaţi o situaţie centralizatoare pentru staţiunea MAMAIA, sub forma următoare:

Cod-camera Numar-paturi Pret camera Are-telefon Are-televizor c) Să se afişeze numărul total de camere la care au fost cazaţi turişti în luna ianuarie 2009, la toate unităţile de cazare.

Notă: 1.Preţul unei camere se calculează în funcţie de numărul de paturi şi preţul unui pat, adunând pentru fiecare din cele doua utilităţi ( TV, respectiv telefon) câte o pătrime din preţul unui pat din acea unitate.

2. La ocuparea unei camere , in fişierul CAMERE se completează data cazării turistului si numarul de zile de cazare.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 18: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 18

Subiectul I: Se citeste de la tastatura n, si apoi n perechi de cate doua numere intregi a si b cu

( a<0<b) numere ce reprezinta capetele unor intervale inchise. Afisati pe ecran , doua numere x si y ce

reprezinta capetele intervalului intersectie al celor n intervale date.

De exemplu, pentru n=3 si perechile [-1,20], [-4,9], [-7, 12] , obtinem solutia x= -1 si y= 9.

Subiectul II:

1. Să se proiecteze o bază de date necesară activităţii de marketing a unei societăţi , care să înregistreze ofertele de materiale ale mai multor furnizori. Baza de date este compusă din tabelele:

FURNIZORI (cod-furnizor, nume, adresă)OFERTE (cod-furnizor, cod-material, nume-material, preţ-oferit, cantitatea-maximă)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel încât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Deoarece furnizorul SC IMPEX a dat faliment, ştergeţi-l din tabela FURNIZORI Afişaţi conţinutul

tabelei dupa ştergere.b. Afişaţi o situaţie centralizatoare cu ofertele furnizorilor pentru materialul ciment , în ordinea crescătoare a

preţului oferit., cu următorul format:

Nume furnizor

Adresă Preţ oferit Cantitate maximă

c. Afişaţi numărul de oferte pentru materialul ciment.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 19: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 19

Subiectul I: Se citesc de la tastatura doua numere naturale n si p (1<n<1000, 1<p<10). Sa se afiseze

pe ecran, cu spatii intre ele, acele numere naturale mai mici sau egale cu n, care au toate cifrele mai mici

sau egale cu p.

Exemplu : fiind dat n=20 si p=5 obtinem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Subiectul II: 1. Proiectaţi baza de date necesară unei case de discuri , pentru evidenţa discurilor şi a formaţiilor cu care a

colaborat, compusă din tabelele: FORMAŢII (cod-formaţie, nume, anul-infiintarii, ţara) DISCURI (cod-disc, cod-formaţie, titlul-discului, data-aparitiei, volum-vânzări, preţ-disc), volum-vânzări reprezintă numărul de discuri vândute.

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel încât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :c. Pentru formaţia QUEEN, preţul discurilor apărute în anul 2007 a fost introdus greşit ( mai mic cu 25%

faţă de preţul corect). Modificaţi corespunzător tabela si afişaţi noile preţuri.d. Afişarea unei situaţii centralizatoare pentru vânzările de discuri din anul 2008 sub forma următoare:

Nume formatie

Cod disc Titlu disc Data aparitiei Nr. discuri vândute

Preţ disc

e. Sa se afişeze suma totală obţinută din vânzarea discurilor.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 20: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 20

Subiectul I: Fie un sir de n numere intregi si un interval [a,b]. Scrieti un program care sa precizeze

care este numarul de valori din sir care nu se gasesc in intervalul dat.

De exemplu, pentru n=10 si [10 , 420] si sirul de valori 1, 4, 7, 23, 90, 200, 440, 500, 501, 502, programul va afisa valoarea 7.

Subiectul II: 1. Proiectaţi baza de date necesară unei biblioteci mici formată din 2 tabele:CĂRŢI (cod-carte, titlu, autor, editură, codul-cititorului-care-a-împrumutat-cartea, data-împrumut)CITITORI (cod-cititor, nume, adresă, ocupaţie,data-inscrierii)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel încât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Să se şteargă din tabela CITITORI toate persoanele care s-au inscris la biblioteca in anul 2000. Afişaţi

conţinutul tabelei dupa ştergere.b. Afişarea unei situaţii centralizatoare a cititorilor restanţieri la data curenta , sub forma următoare:

Nume cititor

Titlu Autor Editura Data_imprumut Numar zile întârziere

c. Afişaţi numarul de carti imprumutate de cititorii restantieri si nerestituite la data curenta.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 21: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 21

Subiectul I: Fişierul text cuvinte.in conţine mai multe linii nevide de text, fiecare linie de cel mult

255 de caractere. Orice linie este compusă din unul sau mai multe cuvinte separate prin câte un spaţiu. Să

se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural L şi scrie în fişierul cuvinte.out toate

cuvintele palindromice de lungime L din fişierul de intrare, în ordinea în care apar ele în text.

Un cuvânt este palindromic dacă este simetric faţă de jumătatea cuvântului, exemplu cuvântul apa.

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date necesară firmei ForestInvest pentru evidenţa pomilor plantaţi în mai multe unităţi forestiere . Baza de date este formată din tabelele:

UNITATI (cod-unitate,cod-parcela,localitate,suprafata)OPERATII (cod-parcela,specie pom,data-plantarii, numar pomi)Notă. Suprafaţa unei parcele se exprimă în număr de hectare.Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Datorită unei calamităţi naturale, parcela care are codul 350 va avea o suprafaţă mai mică cu 5 hectare

şi va fi reîmpadurită cu 30 fagi, la data de 10 iunie 2007.Inseraţi o linie în tabela OPERATII ,corespunzator acestei operatii şi afişaţi tabela .

b. Afişati o situaţie centralizatoare a pomilor plantaţi pe specii , în perioada 1.09.2008-1.06.2009 de forma:

Specie-pom Cod parcela Suprafata Localitate Data plantarii Numar pomi

c..Afişaţi numărul total pomi plantaţi.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 22: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 22

Subiectul I: Pentru două puncte A şi B din plan, puncte date prin coordonatele lor întregi (xa,ya) ,

(xb,yb) se cere să se verifice dacă punctele A şi B sunt egal depărtate de originea axelor de coordonate.

Scrieţi apoi programul care citeşte de la tastatură cele 4 numere întregi şi afişează pe ecran mesajul DA în

cazul în care A şi B se află la aceeaşi distanţă faţă de punctul O (originea) şi afişează mesajul NU în caz

contrar.

De exemplu, pentru şirul de valori 24 5 -5 -24 , programul va afisa mesajul “DA”.

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date necesară pentru evidenţa lucrărilor realizate de o firmă de construcţii care are mai multi clienţi. Baza de date este formată din tabelele:

LUCRARI (cod_lucrare, client, adresa, data-inceput, data-finala)OPERATII (cod_lucrare, denumire-operatie, data, durata,cost_materiale,manopera).

Notă. O lucrare este executată pentru un client şi este formată din mai multe operaţii (de exemplu: montare parchet, vopsire ,montare geam etc.) .Durata unei operaţii se exprimă în număr de ore.Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Pentru fiecare operaţie cu durata mai mare de 5 ore , se măreşte valoarea manoperei cu 4 %. Efectuaţi aceste modificări în tabelă şi afişaţi tabela modificată.

b. Afişati o situaţie centralizatoare a lucrărilor executate de firmă în anul 2008 , de forma următoare:

Cod lucrare Denumirea operatiei Data operatiei Cost total

c.. Afişaţi costul total al tuturor lucrărilor.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 23: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 23

Subiectul I: Scrieţi un program care citeşte de la tastatură o propoziţie de cel mult 80 de caractere

litere şi spaţii şi apoi elimină spaţiile redundante din propoziţie, adică cele de la începutul şi de la

sfîrşitul

textului, precumşi spaţiile multiple dintre cuvintele propoziţiei.

De exemplu, dacă se citeşte propoziţia : Afara ninge cu fulgi mari.

Rezultatul afisat va fi : Afara ninge cu fulgi mari.

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date necesară pentru evidenţa concurenţilor ce participă la un concurs de atletism (alergare). Baza de date este formata din tabelele: CONCURENTI (cod-concurent, timpul-de-start)

Notă: In câmpul numeric cod-concurent, primele 2 cifre reprezintă categoria iar următoarele 3 cifre reprezintă numărul de concurs al persoanei în cadrul categoriei respective

- câmpul timpul-de-start se va completa cu ora la care va porni concurentul având numărul de concurs reprezentat prin ultimele 3 cifre din cîmpul cod-concurent. Ora se va scrie în formatul hh:mm.

PLECARI ( categoria, timpul-de-start-al-categoriei-respective, delta) Notă: delta va fi intervalul de timp (în minute) dintre concurenţii categoriei respective.

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe : a. Să se completeze câmpul timpul-de-start cu 11 pentru fiecare concurent cu categoria 22 din fişierul CONCURENTI.b. Afişaţi o situaţie centralizatoare a concurenţilor pe categorii, în ordinea cronologică în care vor porni în concurs, de forma următoare:

Categoria Număr concurs Timpul de start al concurentului

c.. Afişaţi numărul total de concurenţi.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 24: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 24

Subiectul I: Scrieţi un program care citeşte din fişierul text date.in cel mult 100 de numere naturale

nenule aflate pe o singură linie, formate din cel mult patru cifre fiecare, separate prin spaţii şi scrie aceste

numere în fişierul text date.out , în ordine inversă faţă de cea în care au fost citite, pe o singură linie,

separate prin spaţii.

De exemplu dacă fişierul date.in are următorul conţinut :

1002 2004 1001 1243 5896

atunci fişierul date.out va conţine în ordine valorile :

5896 1243 1001 2004 1002.

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date necesară unui depozit farmaceutic pentru evidenţa farmaciilor cu care colaborează şi a distribuţiilor de medicamente către acestea .Baza de date este formată din tabelele: FARMACII ( cod-farmacie, denumire-farmacie, adresa, telefon) DISTRIBUTII ( cod-farmacie, denumire-medicament, data, cantitate, pret-unitar)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Spre farmacia IRIS , care are codul 70 se trimit 100 cutii PIAFEN. Actualizaţi tabela corespunzătoare .b. Afişaţi o situaţie centralizatoare pentru luna mai 2009 , a medicamentelor distribuite pe farmacii, sub forma următoare:

Denumire farmacie Data Medicament Preţ Cantitate

c.. Afişati cantitatea totală de medicamante distribuite.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 25: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 25

Subiectul I: Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n (0≤n≤25) şi un şir de n

numere naturale cu cel mult patru cifre fiecare. Programul va determina şi afişa pe ecran numărul maxim

de factori primi care poate să apară în descompunerea în factori primi a numerelor din şir.

De exemplu dacă n=4 iar numerele citite sunt : 24 15 3 29 , atunci rezultatul afişat este 2.

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date necesară pentru evidenţa facturilor unei asociaţii de locatari. Baza de date este formată din tabelele:

APARTAMENTE(cod-ap, bloc,scara, apartament, proprietar)CHITANTE(numar chitanţă, data, suma-datorată, suma-achitată, cod-ap)Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poata fi verificate cerinţele

problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. S-a vândut lui Vasilescu Eugen apartamentul 5, scara A, din blocul 100. Realizaţi actualizarea datelor.b. Să se afişeze o situaţie centralizatoare cu sumele datorate si sumele achitate la asociaţie de către proprietarul apartamentului care are codul 555 :c.. Să se afişeze suma încasată in perioada 1.01.2009 - 31.05.2009.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 26: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 26

Subiectul I: Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un cuvânt şi care scrie în fişierul

cuvant.out , cuvântul citit sub forma unei elipse, astfel : dacă cuvântul citit este masa fişierul va avea

următorul conţinut

exemplu

xempl

emp

m

emp

xempl

exemplu.

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date necesară pentru planificarea momentelor de difuzare a reclamelor la un post de televiziune. Baza de date este formată din tabelele:

RECLAME(cod_reclamă, text, imagine, durată, client)DIFUZĂRI (cod_reclamă, data ,ora )Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poata fi verificate cerinţele problemei de

la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Reclama care are codul 112 este anulată începând cu 1 iunie 2009. Se vor şterge toate difuzările acestei reclame, planificate după această zi. b. Ştiind că pentru o reclamă se plăteşte o taxă de 5 Euro/minut , să se afişeze o situaţie a sumelor datorate de fiecare client, de forma următoare:

Client Cod-reclamă Data Durata-reclamei (min) Suma c. Afişaţi numărul de clienţi pe care îi are postul de televiziune.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 27: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 27

Subiectul I: Se citeşte de la tastatură un număr natural n (1≤n≤100) şi k număr natural (1≤k≤n).

Apoi se citesc cele n*n elemente numere întregi ale matricii a. Scrieţi un program care realizează mutarea

primelor k coloane ale matricii pe ultimele poziţii. Afişaţi matricea după prelucrare.

De exemplu, pentru n=4 şi k=2 şi o matrice formată din elementele :

1 4 6 8 programul va afişa 6 8 1 4

3 1 5 0 5 0 3 1

3 1 5 2 5 2 3 1

4 7 9 2 9 2 4 7

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date necesară pentru evidenţa bolnavilor şi a consultaţiilor la un cabinet particular. Baza de date este formată din tabelele:BOLNAVI (cod-persoană, nume, buletin de identitate, data naşterii)CONSULTAŢII (cod-persoană, data, diagnostic, tip tratament, suma achitată)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Persoana Popa Ionel a decedat. El avea codul de ănregistrare 110. Treceţi într-un fişier nou toate consultaţiile sale!

b.Afişarea unei situaţii centralizatoare pentru fiecare bolnav tratat în luna aprilie 2008 la cabinet, de forma următoare:

Nume pacient

Data consultatiei Tratament Suma achitată

c.. Afişaţi suma realizată la cabinet de la înfiinţare şi până în prezent.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 28: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 28

Subiectul I: Se citesc de la tastatură două numere natrurale n şi m ( 1≤n≤10 , 1≤m≤10 ) şi o matrice

a cu n linii şi m coloane. Realizaţi ordonarea elementelor matricii, astfel încât acestea să fie în ordine

crescătoare atât pe fiecare linie, cît şi pe fiecare coloană. Afişaţi matricea după prelucrare.

De exemplu, dacă se citesc valorile n=2 , m=3 şi matricea 1 4 7

2 6 9

8 3 0

atunci după prelucrare, matricea afişată va fi : 0 1 2

3 4 6

7 8 9.

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date pentru o firmă de taxi, ce înregistrează kilometrajul fiecărei maşini la plecare şi sosire în/din cursa. Baza de date cuprinde tabelele: TAXIURI ( nr_taxi, şofer, tip-maşina, numar-inmatriculare) CURSE (cod_cursă ,nr_taxi, moment plecare, moment sosire, nr_km_Incepere,nr_ km_final )

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Actualizaţi datele legate de următorul eveniment: „ Şoferul Petrică Ursu cu taxi-ul 112 s-a întors din cursă!! Este ora 20:30. Acul kilometrajului indică 1000 km.. Nu ştim când a plecat, dar, sigur, a primit de la dispecer acordul. El ne arată fişa de drum în care scrie 123 la codul cursei. Deci s-a înregistrat plecarea!!. Ce facem? ” b. Afişaşi o situaţie centralizatoare pentru încasările fiecărui taxi, ştiind că firma practică un tarif de 10Lei / km şi reţine 60 % din încasări.c.. Afişaţi numărul de taxiuri de tip DACIA 1310.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 29: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 29

Subiectul I: Fişierul numere.in conţine pe prima linie un număr natural n ( 0 ≤ n ≤ 1000000), iar pe

a doua linie n numere reale separate prin câte un spaţiu.fiecare număr real este format din cel mult 10

cifre, inclusiv partea zecimală. Scrieţi programul care determină şi afişează cifrele care nu apar în scrierea

nuci unui număr real din fişier. Aceste cifre se vor afişa pe ecran în ordine crescătoare, separate prin câte

un spaţiu. În cazul în care toate cifrele sunt utilizate în scrierea numerelor din fişier, se va afişa mesajul

NICI UNA.

De exemplu dacă fişierul numere.in are următorul conţinut :

5

123.47 25.0 -3.69 7.49 -8.42

atunci rezultatul afişat va fi : NICI UNA.

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date pentru o companie de asigurare ce oferă diferite tipuri de asigurări (împotriva furtului, calamităţilor, deces, etc). Baza de date este formată din tabelele:ASIGURĂRI (cod_asigurare, tip, client, nr-contract, suma-asigurata, data-inceperii-asigurarii, data_incheierii asigurarii, suma-unei-rate, numar-rate) RATE_ACHITATE (cod_asigurare, data, suma_achitată)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Realizaţi actualizarea datelor implicate în evenimentul următor: ” clientul Popa Ovidiu achită la data de 10 mai 2009 suma de 1000 Lei în contul asigurării sale având codul 240 ,”b. Afişaţi o situaţie centralizată a contractelor încheiate pentru fiecare tip de asigurare cu următorul format:

Client Nr. contract

Suma asigurata Nr_rate contract

Suma-unei-rate

Nr-rateachitate

Suma totală achitată

c. Afişaţi valoarea minimă a sumelor asigurate.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 30: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 30

Subiectul I: Se citesc de la tastatura n numere naturale, cu cel mult 9 cifre fiecare. Scrieti un

program care pentru o cifra k citita de la tastatura, afiseaza pe ecran cate numere prime in scrierea carora

apare cifra k, se gasesc in sirul dat.

Exemplu.: pentru n=4 , cifra k=2 si valorile citite 23, 603, 122, 27 se obtine numarul nr = 1, care corespunde valorii 23 .

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date pentru evidenţa filmelor, rolurilor şi actorilor care joacă în aceste filme formată din tabelele :

FILME (cod_film, titlu, regizor, an, gen) ACTORI (cod_actor, nume, cetăţenie)

ROLURI (cod_film, cod_actor, rol).Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel încât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Realizaţi actualizarea bazei de date legată de următorul eveniment: „ Azi, 1 decembrie 2008, are loc lansarea mult aşteptatei comedii Cele 2 Clone al regizorului Ionescu Marcel , în care românca Lucia Stamate interpretează magistral cele doua roluri principale, clonele Maria si Marioara . b. Afişati o situaţie a filmelor sub forma următoare:

Titlu film Regizor An rol

c.Afişaţi numărul de actori.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 31: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 31

Subiectul I: Se citeste de la tastatura un numar natural n cu cel mult noua cifre si care determina

daca exista un numar natural k cu proprietatea ca n=1*2*3*…*k. Daca exista un astfel de numar,

programul va afisa mesajul “Da” , altfel va afisa mesajul “Nu”.

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date , necesară pentru evidenţa studenţilor şi a rezultatelor la examene . Baza de date contine tabelele:

STUDENŢI (cod_student, nume, grupa) EXAMEN (cod_student, denumire-curs, profesor, nota)Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Eliminaţi din tabela EXAMENE toţi studenţii care au obţinut note sub 5 la examene.b. Afişarea unei situaţii centralizate cu rezultatele la examene pentru fiecare student sub forma următoare:

Nume student Denumire curs Nota obtinuta

c.. Afişaţi numărul studenţilor.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 32: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 32

Subiectul I: Se citeste de la tastatura un numar natural n, 0<n<1000000. Sa se afiseze pe ecran, daca

exista, un numar natural care este strict mai mare decat n si care are exact aceleasi cifre ca si n. Daca se

gaseste un astfel de numar afisati mesajul Exista, altfel se va afisa mesajul Nu exista.

De exemplu, pentru n=165, exista numarul 561 care satisface conditia din enunt, deci se va afisa

mesajul Exista.Pentru n=14589 , nu exista nici un numar care sa satisfaca conditia din enunt, deci se va

afisa mesajul Nu exista.

Subiectul II:

1.Proiectaţi o bază de date , necesară unui liceu pentru evidenţa datelor despre profesori şi elevi . Baza de date este formată din tabelele:PROFESORI (cod-profesor, nume, specialitate, clasa-diriginţie)ELEVI (cod-elev, clasa, nume, med-sem1, med-sem2, nr_absenţe_nemotivate)Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poata fi verificate cerinţele

problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Datele elevului Ionescu Victor au fost introduse greşit .Efectuaţi corecţia necesară, ştiind ca el are 9 absenţe nemotivate , media generală pe semestrul 1 este 7,90 şi media de pe semestrul 2 este 8,20. Afişaţi tabela după modificările efectuate.

b. Afişati o situaţie statistică a mediilor pe clase, de forma următoare:

CLASA MEDIA CLASEI PROF. DIRIGINTE

c.Afişaţi clasa cu cel mai mare număr de absenţe.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 33: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 33

Subiectul I: Se considera numarul natural a, a>10000. Folosind descompunerea in factori primi a lui

a, decideti daca acesta poate fi exprimat ca produs de doua numere prime si dati un mesaj corespunzator.

De exemplu, pentru n=15, exista numerele 3 si 5 prime, care satisfac conditia din enunt, deci se va

afisa mesajul Da, iar pentru n=16, se va afisa mesajul Nu.

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date , necesară pentru evidenţa facturilor lunare achitate de abonaţii telefonici ai firmei TELE-ROM. Baza de date este formată din tabelele:

ABONAŢI (cod_abonat, nume, adresa, nr_telefon); FACTURI (cod_abonat, nr_factură , data-facturii, suma, data-achitarii).

Notă. Dacă o factură nu este achitată , data-achitării va fi necompletata .O factură se achită integral. Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Eliminaţi din cele 2 tabele toţi abonaţii care nu au achitat facturile în ultimele 3 luni. Afişaţi tabelele obţinute după operaţia de eliminare.b. Afişaţi situaţia centralizată a restanţierilor , sub forma următoare:

Cod abonat

Nume abonat Nr_facturi restante Suma totală restantă

c. Afişaţi numărul de facturi neachitate .

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 34: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 34

Subiectul I: În fişierul valori.txt pe aceeaşi linie, despărţite printr-un spaţiu, se găsesc maximum

1000 de numere întregi. Scrieţi un program care să determine valoarea maximă şi valoarea minimă,

împreună cu numărul de apariţii al maximului, respectiv al minimului. Folosiţi o metodă eficientă din

punct de vedere al memoriei şi al numărului de operaţii efectuate şi afişaţi pe ecan valorile obţinute.

Exemplu :dacă conţinutul fişierului valori.txt este : 24 3 89 24 1 3 1 1 89, atunci se vor afişa

rezultatele:

min = 1 nr_aparitii = 3

max = 89 nr_aparitii = 2

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date , necesară pentru evidenţa reţinerilor din salarii (rate, impozite, penalizări, credite-bancă, alte tipuri de reţineri) şi a sumelor lunare care vor fi reţinute,. Baza de date va fi formată din tabelele:

PERSOANE (cod_pers, nume, departament,salar_incadrare)REŢINERI (cod_pers, tip_reţinere, suma_lunară)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Se pensionează angajata Stancu Diana. Eliminaţi înregistrările acestei persoane din ambele tabele.b. Afişarea unei situaţii centralizatoare cu sumele corespunzătoare fiecărei persoane, pe tipuri de reţineric..Afişaţi totalul sumelor ce se reţin lunar.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 35: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 35

Subiectul I: Fişierul unu.in conţine pe primul rând valoarea n ( 2≤n≤1.000.000 ), iar pe a doua linie

se găsesc n numere întregi formate din cel mult 9 cifre şi despărţite prin spaţiu. Ştiind că fişierul conţine

cel puţin două numere distincte printre cele n de pe a doua linie, scrieţi un program care să scrie în fişierul

unu.out pe o singură linie şi separate printr-un spaţiu, în ordine descrescătoate, cele mai mari două valori

distincte din fişierul de intrare. Alegeţi o metodă eficientă de rezolvare atât ca timp de executare, cât şi ca

gestionare a memoriei.

Exemplu :

unu.in unu.out

10

-8 14 8 14 15 9 -7 1 4 10 15 14

Subiectul II: 1. Proiectaţi o bază de date , necesară pentru rezervările de curse internaţionale ale unui aeroport . Baza de

date este compusă din tabelele:CURSE (cod-cursă, destinaţia, companie, tip avion, data-cursei, nr. locuri)REZERVĂRI (cod-cursă, data-rezervarii,client, nr. locuri rezervate)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe:a. Compania Airbus anunţă următoarea modificare : toate avioanele de tip BOEING 700 vor avea destinaţia ATENA, începând de la 1 iulie 2009. Modificaţi corespunzător tabela şi afişaţi înregistrările modificate.b. Afişarea unei situaţii centralizatoare privind rezervările efectuate la cursele ce pleacă în intervalul 1

septembrie 2008- 30 mai 2009.c. Afişaţi numărul total de locuri rezervate.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 36: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 36

Subiectul I: Scrieţi programul C, C++ sau Pascal, care citeşte de la tastatură un şir s de cel mult 30

de caractere şi un caracter c. Programul determină triplarea fiecărei apariţii a caracterului c în s şi scrie

noul şir obţinut în fişierul text final.out.

De exemplu, dacă se citeşte şirul : ciocarlie şi caracterul c atunci fişierul va conţine şirul :

ccciocccarlie.

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date , necesară pentru evidenţa reţetelor compensate pentru farmaciile asociate unei case de asigurări de sănătate. Baza de date este compusă din tabelele:FARMACII (cod-farmacie, denumire,adresa, telefon)RETETE (cod-farmacie, data, pacient, diagnostic, procent-compensare, plata-necompensata).Notă. Plata-necompensată reprezintă suma de plată a reţetei, fără compensare.Dacă se aplică un procent de compensare egal cu p,atunci suma de plata compensată se calculeaza cu relaţia :suma de plata compensată=plata-necompensată - plata-necompensată *p/100

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2.Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Pentru toţi pacienţii cu diagnosticul DIABET se măreşte procentul de compensare al reţetei cu 10%. Modificaţi corespunzător tabela şi afişaţi înregistrările modificate.b. Afişarea unei situaţii centralizatoare privind reţetele compensate pe farmacii.c. Afişaţi “Total sume compensate:” urmat de suma corespunzătoare tuturor compensărilor realizate.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 37: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 37

Subiectul I: Fişirele unu.txt şi doi.txt conţin fiecare dintre ele, numere întregi distincte ordonate

crescător. Creaţi fişierul trei.txt şi apoi scrieţi în el, câte una pe linie, valorile distincte din cele două

fişiere, în ordine crescătoare.

De exemplu, dacă fişierele conţin :

unu.txt doi.txt

2 4 7 8 42 100 145 200 3 7 11 40 290

Atunci trei.txt va conţine valorle :

2 3 4 7 7 8 11 40 42 145 200 290

Subiectul II:

1. Proiectaţi o bază de date, necesară pentru înregistrarea operaţiilor legate de conturi curente, compusă din tabelele:CONTURI (nr-cont, client, adresă, sold,data-creare ,moneda)OPERAŢII (nr-cont, data-operatie, tip-operaţie, sumă).Notă. Tip operaţie se completează cu “depunere” sau “retragere”din cont. Pentru fiecare cont se reţine suma existentă , înregistrată la o anumită dată şi denumită sold.

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2. 2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :

a. Clientul Ionescu Mircea depune în cont suma de 1000 RON. Actualizaţi tabela CONTURI pentru această operaţie.b. Afişaţi o situaţie centralizatoare pentru operaţiile efectuate cu conturi in EURO , în perioada 1 ianuarie 2008- 31 martie 2009, ordonată pe tipuri de operaţii, sub forma următoare:

Tip operatie Data operaţie

Suma Client

c. Afişaţi suma totală ce a fost depusă în conturi la data de 10 aprilie 2009.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 38: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 38

Subiectul I: Se dă şirul recurent definit prin relaţiile : x(1)=1 ; x(2)=2; x(n)=2*x(n-1) – x(n-2) ,

pentru n>2. Cunoscând valoarea n, număr natural citit de la tastatură cu 0<n<100.000 , scrieţi programul

care afişează în ordine crescătoare toate valorile de 2 cifre din şirul recurent.

Subiectul II: 1. Proiectaţi o bază de date , necesară pentru modelarea activităţii unei agenţii teatrale, compusă din tabelele:SĂLI (cod-sală, nume-sală, adresă, nr- total - locuri)OCUPARE (cod-spectacol, cod-sală, data, nr-bilete-vândute)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incît să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2. 2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :

a. Sala Studio , care are codul 350, intră în renovare urgentă şi se anulează spectacolele ce erau programate în perioada 1 decembrie 2008- 1 septembrie 2009. Eliminaţi înregistrările corespunzătoare biletelor vândute pentru spectacolele programate în sala Studio pentru această perioadă .

b. Afişaţi o situaţie privind ocuparea sălilor în luna aprilie 2009, sub forma următoare:

Codspectacol

Nume sală Data Nr bilete vândute

c. Afişaţi numărul de săli de spectacole care au cel puţin 100 de locuri.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 39: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 39

Subiectul I: Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un şir de caractere format din cel mult 50

de litere din alfabetul englez şi care afişează mesajul “DA” dacă şirul este format din număr egal de

vocale şi consoane, respective mesajul “NU” în caz contrar.

De exemplu, dacă fişierul conţine şirul: aaabbbccee , atunci pe ecran va fi afişat mesajul “DA”.

Subiectul II: 1. Proiectaţi o bază de date , necesară pentru modelarea activităţii cabinetelor medicale dintr-o policlinică. Baza de date este compusă din tabelele:CABINETE (cod-cabinet, nume-doctor, specialitatea)PACIENŢI (cod-pacient, cod-cabinet, nume-pacient, adresa, nr-de-consultaţii)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incît să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2. 2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :

a. Cabinetul care are codul 100 va fi mutat în altă policlinică . Ştergeţi din ambele tabele articolele corespunzătoare acestui cabinet.b. Afişaţi o situaţie centralizatoare privind pacienţii de la cabinetele de stomatologie, sub forma următoare:

Codcabinet

Specialitatea Nume doctor

Nume pacient Nr. de consultaţii

c. Afişaţi numărul total de consultaţii efectuate la cabinetul care are codul 200.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 40: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 40

Subiectul I: Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două şiruri de caractere, fiecare şir fiind

format din cel mult 100 de litere mici din alfabetul englez, şi care afişează mesajul ”DA” dacă toate

literele din primul şir se găsesc în cel de-al doilea şir, nu neapărat în aceeaşi ordine şi de acelaşi număr de

ori, sau mesajul ”NU” în caz contrar.

De exemplu, dacă primul şir este ”exemplu”, iar al doilea şir este ”pzyeaxqeemtluss”, programul

trebuie să afişeze mesajul ”DA” deoarece literele primului şir apar în cel de-al doilea şir.

Subiectul II: 1. Proiectaţi baza de date necesară pentru evidenţa comenzilor de mărfuri primite de la diferite magazine , ce desfac produsele unei societăţi comerciale. Baza de date este compusă din tabelele:MĂRFURI (cod-marfă, denumire, preţ)COMENZI (cod-comandă, cod-marfă, data-comanda, magazin, cantitatea, data-onorare-comanda)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incît să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2. 2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :

a. Se măreşte cu 10 % preţul la tricouri şi cămăşi. Modificaţi corespunzător tabela MARFURI şi afişaţi noile preţuri ale acestora.b. Afişati o situaţie centralizatoare a comenzilor de mărfuri care nu au putut fi onorate, sub forma următoare:

Codul comenzii

Data comenzii

Magazin Denumire marfa

Cantitate comandată

c. Afişaţi numărul de comenzi neonorate ale magazinului Texprod.

Notă: Comenzile neonorate de mărfuri nu au completată data_onorare-comanda.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 41: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 41

Subiectul I: În fişierul numere.txt, se află memorate, pe prima linie, două numere naturale, n şi m

despărţite de un spaţiu ( 1≤n≤10000 şi m≤n), iar pe următoarea linie a fişierului, n numere reale despărţite

prin câte un spaţiu. Scrieţi programul C/C++/Pascal, care citeşte din fişier datele existente şi afişează pe

cea de-a treia linie a fişierului, suma obţinută din cele mai mari m elemente negative citite din fişier. În

cazul în care fişierul nu conţine cel puţin m numere negative, se va afişa valoarea 0.

De exemplu, dacă fişierul conţine şirul de valori :

11 2

-8 5 1 -3 5 23 7 -81 46 -120

atunci pe ecran vor fi afişate valorile -3 -8.

Subiectul II: 1. La o firmă de confecţii mobilier, se înregistrează realizările de mobilier ale mai multor secţii. Mobilierul se realizează conform unui plan anual stabilit. Proiectaţi baza de date ce este compusă din tabelele:PRODUSE (cod-produs, denumire, cantitate-planificată, preţ)REALIZĂRI (cod-realizare, cod-produs, data, nr-secţie, cantitatea)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incît să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Secţia numărul 3 anunţă realizarea a 2 produse de tipul HOL AMARA. Actualizaţi tabela

REALIZARI. Codul realizării va fi completat cu maximul codurilor realizărilor anterioare+1.b. Afişati o situaţie centralizatoare pentru realizările de produse din luna martie 2008 , sub forma

următoare:

Număr secţie

Data Denumire produs Preţ produs Cantitate produsa

c. Afişaţi numărul de realizări de produse pentru secţia 1 .

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 42: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 42

Subiectul I: Scrieţi programul C/C++/Pascal care citeşte de la tastatură un număr natural n ( n≤100)

şi un şir cu n numere întregi din intervalul [100,999] ; programul construieşte în mod eficient din punctul

de vedere al spaţiului de memorie folosit, un şir de numere rezultat prin înlocuirea fiecărui număr din şirul

citit cu numărul obţinut prin interschimbarea cifrei unităţilor cu cifra sutelor. Numerele din noul şir se vor

afişa pe ecran separate printr-un singur spaţiu.

De exemplu, pentru n=3 şi şirul 123 904 500, se afişează : 321 409 5.

Subiectul II: 1. Proiectaţi baza de date necesară unei agenţii de turism pentru evidenţa excursiilor planificate şi a participanţilor la acestea. Baza de date este compusă din tabelele:EXCURSII (cod-excursie, destinaţie, data-excursie, preţul, organizator)TURIŞTI (cod-excursie, cod-turist, nume, avans-achitat)

Populaţi fiecare tabela cu cel puţin 5 articole , astfel încât sa poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

Notă: O agenţie de turism organizează la o anumită dată o singură excursie către orice destinaţie.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Toate agenţiile de turism măresc cu 25 % preţul excursiilor organizate cu destinaţia ROMA. Modificaţi corespunzător tabela EXCURSII şi afişaţi noile preţuri ale excursiilor.b. Afişati o situaţie centralizatoare pentru toate excursiile având destinaţia PARIS sub forma următoare:

Data excursiei

Nume turist Avans achitat Rest de plată

c. Afişaţi numărul de excursii organizate către PARIS, în perioada martie - mai 2009.

Notă : Rest de plată pentru un turist , reprezintă diferenţa dintre preţul excursiei şi avansul achitat de turist.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 43: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 43

Subiectul I: Scrieţi programul C/C++/Pascal care citeşte două numere naturale a şi b (a≤b) cu cel

mult 4 cifre fiecare şi tipăreşte toate numerele prime de 3 cifre din intervalul [a,b].

De exemplu, pentru a=20 b= 45 , se afişează : 23 29 31 37 41 .

Subiectul II: 1. Proiectaţi baza de date necesară unei case de schimb valutar, pentru evidenţa tranzacţiilor efectuate într-o anumită zi .O tranzacţie este o operaţie de vânzare sau cumpărare de valută de către un client. Baza de date este compusă din tabelele:VALUTE (cod-valută, denumire-valuta, preţ-vânzare, preţ-cumpărare, stoc)TRANZACŢII (cod-tranzacţie, cod-valută, tip-tranzacţie, cantitate, client).

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incît să poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Persoana cu numele VASILESCU ALIN doreşte să cumpere 100 EURO. Actualizaţi tabela TRANZACTII, corespunzător acestei operaţii .Codul tranzacţiei se completează cu cel mai mare cod al unei tranzacţii existente in tabelă + 1.b. Afişati o situaţie centralizatoare a tranzacţiilor de cumpărare de valuta sub forma următoare:

Cod tranzacţie

Client Denumire valuta Cantitate valuta Suma achitata de client

c. Afişaţi cantitatea totală de valută cumparată..

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 44: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 44

Subiectul I: Se citeste de la tastatura n, si apoi n perechi de cate doua numere intregi a si b cu

( a<0<b) numere ce reprezinta capetele unor intervale inchise. Afisati pe ecran , doua numere x si y ce

reprezinta capetele intervalului intersectie al celor n intervale date.

De exemplu, pentru n=3 si perechile [-1,20], [-4,9], [-7, 12] , obtinem solutia x= -1 si y= 9.

Subiectul II: 1. Proiectaţi baza de date necesară pentru evidenţa meciurilor şi a echipelor participante la un campionat , compusă din tabelele:ECHIPE (cod-echipă, nume-echipa)MECIURI (cod-meci, cod-echipă1, cod-echipă2, data, număr-goluri-echipă1, număr-goluri-echipă2)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incît sa poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe : a.. Să se şteargă din tabela MECIURI toate meciurile disputate în perioada 1 ianuarie 2008 - 1 iulie 2008 ;

b. Afişati o situaţie centralizatoare a meciurilor disputate de echipele gazdă în luna aprilie 2009 , sub forma următoare:

Cod meci Data Echipa gazdă

Număr goluri date

Număr goluri primite

c. Afişaţi numărul de goluri înscrise de toate echipele , în meciurile desfăşurate la data de 5 aprilie 2009.

Nota : La fiecare meci ,echipa gazdă are codul cod-echipa-1 si echipa aflată în deplasare are codul cod-echipa-2.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 45: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 45

Subiectul I: Se citesc de la tastatura doua numere naturale n si p (1<n<1000, 1<p<10). Sa se afiseze

pe ecran, cu spatii intre ele, acele numere naturale mai mici sau egale cu n, care au toate cifrele mai mici

sau egale cu p.

Exemplu : fiind dat n=20 si p=5 obtinem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Subiectul II: 2. Proiectaţi baza de date necesară unei oficiu poştal pentru evidenţa în anul curent a abonamentelor la

diferite reviste lunare, compusă din tabelele:REVISTE (cod-revista, nume, editura, preţul-unitar)ABONAMENTE (cod-revista, cod-abonament, nume-client, luna-începere, luna-terminare, număr-exemplare-pe-abonament)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât sa poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :a. Editura DAGOSTINO majorează preţul tuturor revistelor pe care le editează cu 15%. Afişaţi noile

preţuri ale revistelor.b. Afişati o situaţie centralizatoare a abonamentelor , sub forma următoare:

Cod-abonament

Client Nume revista

Numar-de-luni

Numar-de-exemplare

Valoarea-abonamentului

c. Afişaţi numărul de abonamente realizate pentru o perioadă de cel puţin 2 luni.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 46: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 46

Subiectul I: Fie un sir de n numere intregi si un interval [a,b]. Scrieti un program care sa precizeze

care este numarul de valori din sir care nu se gasesc in intervalul dat.

De exemplu, pentru n=10 si [10 , 420] si sirul de valori 1, 4, 7, 23, 90, 200, 440, 500, 501, 502, programul va afisa valoarea 7.

Subiectul II: 3. Proiectaţi baza de date necesară unei banci pentru evidenţa creditelor acordate clienţilor şi a achitărilor lor,

compusă din tabelele:CREDITE (cod-credit, nume-client, valoare-credit, durata-în-luni)ACHITARI (numar-document, cod-credit, data, suma-achitată)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel incât sa poata fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

Notă : Banca poate acorda unei persoane un singur credit.

4. Rezolvaţi următoarele cerinţe :f. Clientul care are codul creditului 100 achită o nouă rată din creditul pe care îl are la bancă. Actualizaţi

corespunzător tabela ACHITARI. Rata se calculează ca valoarea-creditului/durata-în-luni iar numărul documentului va fi completat cu cel mai mare număr de document existent în tabela+1.

g. Afişati o situaţie centralizatoare pentru sumele achitate de clienti in luna aprilie 2009, sub forma următoare:

Numar-document

Nume client Data achitarii Sumaachitata

c. Să se afişeze suma totală achitată de clienţii băncii in luna aprilie 2009.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 47: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 47

Subiectul I: Fişierul text cuvinte.in conţine mai multe linii nevide de text, fiecare linie de cel mult

255 de caractere. Orice linie este compusă din unul sau mai multe cuvinte separate prin câte un spaţiu. Să

se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural L şi scrie în fişierul cuvinte.out toate

cuvintele palindromice de lungime L din fişierul de intrare, în ordinea în care apar ele în text.

Un cuvânt este palindromic dacă este simetric faţă de jumătatea cuvântului, exemplu cuvântul

apa.

Subiectul II: 1. Proiectaţi baza de date necesară unei agenţii de turism pentru evidenţa camerelor din diferite unităţi de cazare, compusă din tabelele:UNITĂŢI (cod-unitate, staţiune, nume-unitate, preţul-pe-un-pat)CAMERE (cod-unitate, cod-camera, număr-paturi, are-telefon, are-televizor, data-cazării, nr_zile cazare)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel încât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :a) Toate unităţile de cazare din staţiunea MEDINA se închid pentru o perioadă nedeterminată şi agenţia doreşte să le şteargă din evidenţa ei. Afişaţi conţinutul tabelei UNITATI dupa ştergere.c) Afişaţi o situaţie centralizatoare pentru staţiunea MAMAIA, sub forma următoare:

Cod-camera Numar-paturi Pret camera Are-telefon Are-televizor c) Să se afişeze numărul total de camere la care au fost cazaţi turişti în luna ianuarie 2009, la toate unităţile de cazare.

Notă: 1.Preţul unei camere se calculează în funcţie de numărul de paturi şi preţul unui pat, adunând pentru fiecare din cele doua utilităţi ( TV, respectiv telefon) câte o pătrime din preţul unui pat din acea unitate. 2. La ocuparea unei camere , in fişierul CAMERE se completează data cazării turistului si numarul de zile de cazare.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 48: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 48

Subiectul I: Pentru două puncte A şi B din plan, puncte date prin coordonatele lor întregi (xa,ya) ,

(xb,yb) se cere să se verifice dacă punctele A şi B sunt egal depărtate de originea axelor de coordonate.

Scrieţi apoi programul care citeşte de la tastatură cele 4 numere întregi şi afişează pe ecran mesajul DA în

cazul în care A şi B se află la aceeaşi distanţă faţă de punctul O (originea) şi afişează mesajul NU în caz

contrar.

De exemplu, pentru şirul de valori 24 5 -5 -24 , programul va afisa mesajul “DA”.

Subiectul II: 2. Să se proiecteze o bază de date necesară activităţii de marketing a unei societăţi , care să înregistreze

ofertele de materiale ale mai multor furnizori. Baza de date este compusă din tabelele:FURNIZORI (cod-furnizor, nume, adresă)OFERTE (cod-furnizor, cod-material, nume-material, preţ-oferit, cantitatea-maximă)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel încât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :d. Deoarece furnizorul SC IMPEX a dat faliment, ştergeţi-l din tabela FURNIZORI Afişaţi conţinutul

tabelei dupa ştergere.e. Afişaţi o situaţie centralizatoare cu ofertele furnizorilor pentru materialul ciment , în ordinea crescătoare a

preţului oferit., cu următorul format:

Nume furnizor

Adresă Preţ oferit Cantitate maximă

f. Afişaţi numărul de oferte pentru materialul ciment.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 49: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 49

Subiectul I: Scrieţi un program care citeşte de la tastatură o propoziţie de cel mult 80 de caractere

litere şi spaţii şi apoi elimină spaţiile redundante din propoziţie, adică cele de la începutul şi de la

sfîrşitul

textului, precumşi spaţiile multiple dintre cuvintele propoziţiei.

De exemplu, dacă se citeşte propoziţia : Afara ninge cu fulgi mari.

Rezultatul afisat va fi : Afara ninge cu fulgi mari.

Subiectul II: 2. Proiectaţi baza de date necesară unei case de discuri , pentru evidenţa discurilor şi a formaţiilor cu care a

colaborat, compusă din tabelele: FORMAŢII (cod-formaţie, nume, anul-infiintarii, ţara) DISCURI (cod-disc, cod-formaţie, titlul-discului, data-aparitiei, volum-vânzări, preţ-disc), volum-vânzări reprezintă numărul de discuri vândute.

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel încât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :h. Pentru formaţia QUEEN, preţul discurilor apărute în anul 2007 a fost introdus greşit ( mai mic cu 25%

faţă de preţul corect). Modificaţi corespunzător tabela si afişaţi noile preţuri.i. Afişarea unei situaţii centralizatoare pentru vânzările de discuri din anul 2008 sub forma următoare:

Nume formatie

Cod disc Titlu disc Data aparitiei Nr. discuri vândute

Preţ disc

j. Sa se afişeze suma totală obţinută din vânzarea discurilor.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________

Page 50: Subiecte AtestatP1

Examen pentru obţinerea atestatului profesional în informatică22 Mai 2014

Biletul nr. 50

Subiectul I: Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n (0≤n≤25) şi un şir de n

numere naturale cu cel mult patru cifre fiecare. Programul va determina şi afişa pe ecran numărul maxim

de factori primi care poate să apară în descompunerea în factori primi a numerelor din şir.

De exemplu dacă n=4 iar numerele citite sunt : 24 15 3 29 , atunci rezultatul afişat este 2.

Subiectul II: 2. Proiectaţi baza de date necesară unei biblioteci mici formată din 2 tabele:CĂRŢI (cod-carte, titlu, autor, editură, codul-cititorului-care-a-împrumutat-cartea, data-împrumut)CITITORI (cod-cititor, nume, adresă, ocupaţie,data-inscrierii)

Populaţi fiecare tabelă cu cel puţin 5 articole , astfel încât să poată fi verificate cerinţele problemei de la punctul 2.

2. Rezolvaţi următoarele cerinţe :c. Să se şteargă din tabela CITITORI toate persoanele care s-au inscris la biblioteca in anul 2000. Afişaţi

conţinutul tabelei dupa ştergere.d. Afişarea unei situaţii centralizatoare a cititorilor restanţieri la data curenta , sub forma următoare:

Nume cititor

Titlu Autor Editura Data_imprumut Numar zile întârziere

c. Afişaţi numarul de carti imprumutate de cititorii restantieri si nerestituite la data curenta.

Notă: Se consideră restanţier un cititor care a împrumutat cartea cu mai mult de 2 săptămâni în urmă faţă de data curentă şi nu a restituit-o. La restituirea unei carţi se eliberează câmpurile cod-cititor si data-împrumut din tabela CARTI.

Subiectul III: vezi verso

Presedinte comisie Profesori examinatori:Prof. Cristina Diana Vâlcu _________ Prof. Gheorghe Sandu __________

Prof. Constantin Cretu __________