Standard Securizari 76 A0

12
Moldova Distributie SA STANDARD Securizarea retelelor electrice de distributie de joasa tensiune din zonele cu risc major de consum ilegal Cod 76 Data: 18.02.2013 Pagina: 1 Securizarea retelelor electrice de distributie de j.t. din zonele cu risc major de consum ilegal -1- STANDARD Securizarea retelelor electrice de distributie de joasa tensiune din zonele cu risc major de consum ilegal Prezenta specificatie tehnica s-a intocmit de catre : Departamentul Management Retea Serviciul Inginerie/Birou Tehnologie E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA

description

sd

Transcript of Standard Securizari 76 A0

 • MoldovaDistributie SA

  STANDARD

  Securizarea retelelor electrice de distributie dejoasa tensiune din zonele cu risc major de consumilegal

  Cod 76Data: 18.02.2013

  Pagina: 1

  Securizarea retelelor electrice de distributie de j.t. din zonele cu risc major de consum ilegal

  - 1 -

  STANDARD

  Securizarea retelelor electrice de distributie de joasa tensiunedin zonele cu risc major de consum ilegal

  Prezenta specificatie tehnica s-a intocmit de catre :Departamentul Management ReteaServiciul Inginerie/Birou TehnologieE.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA

 • (e.onMoldova

  Distributie SA

  STANDARDSecurizarea retelelor electrice de distributie din

  Cod 76DaIa: 18.02.2013

  zonele cu risc major de consum ilegalPasina:2

  FOAIE DE VALIDARE

  Denumire STANDARD

  Securizarea retelelor electrice distributie de joasa tensiune cdin zonele cu riscmajor de consum ilegal

  Intocmit: Ing.Sorin Balauta[*

  D. M. R./Serv.I ng inerie/BirouTehnologie

  Data intrarii inviooare

  Actualizaridocument (A)

  Precizari privind modificarile :

  25.03.2013

  /rAprobat: Ins. Livioara pujdea f / L Director General Adiunct

  Sem ra rta mentul /Serviciul / BiroulDirector DepaftamentManagement Retea

  Ing, Stelian Buliga

  Verificat: Ing,Laurentiu Ungureanu

  Ing. Marius Iuzic

  -/

  {;

  Sef Serviciu Inginerie

  Sef Birou Tehnologie

  Securizarea reteleor electrice de distributie de j.t. din zonele cu risc major de consum ilegal

 • MoldovaDistributie SA

  STANDARD

  Securizarea retelelor electrice de distributie dinzonele cu risc major de consum ilegal

  Cod 76Data: 18.02.2013

  Pagina: 3

  Securizarea reteleor electrice de distributie de j.t. din zonele cu risc major de consum ilegal 3

  Cuprins: Pagina:

  1. Cerinte legale 4

  2. Obiectul Standardului 5

  3. Solutia 1 : Trecere la 1 kV a instalatiilor electrice de distributie de 0,4 kV 5

  4. Solutia 2 : Utilizarea retelei de distributie de joasa tensiune de 0,4 kV 9

  5. Bibliografie 12

 • MoldovaDistributie SA

  STANDARD

  Securizarea retelelor electrice de distributie dinzonele cu risc major de consum ilegal

  Cod 76Data: 18.02.2013

  Pagina: 4

  Securizarea reteleor electrice de distributie de j.t. din zonele cu risc major de consum ilegal 4

  1. Cerinte legale

  IEC 616 Transformatoare de putere.Reglaje si conexiuni.HD 428,1 S1 Transformatoare de distributie trifazate imersate in ulei,50 Hz, de la 50 la 2500 kVA cutensiunea maxima care nu depaseste 36 kV.SR EN 60071/2002 Coordonarea izolatiei.SR EN 60068/2001,2002 Incercari de mediu.SR EN 60296/04 Uleiuri minerale.SR EN 60947/2003 Aparataj de joasa tensiune. Partea 1:Reguli generale.SR EN 50274/2003 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Protectia impotriva socurilor.electrice.Protectia impotriva contactului direct involuntar cu parti active periculoase.SR EN 60529/1995/A1/2003- Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP).CEI 269-1-Sigurante fuzibile de joasa tensiune- Partea 1:Conditii generale.SR EN 60947-1 (CEI 60947-1)/2005 Aparataj de joasa tensiune.Partea 1: Reguli generale.SR EN 60947-2 (CEI 60947-2)/2007 Aparataj de joasa tensiune. Partea 2: Intreruptoare automate.SR EN 60934 (CEI 60934)/2007- Intreruptoare automate pentru echipament (DPE).SR EN 62208 (CEI 62208)/2007 Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasa tensiune.Prescriptii generale.SR EN 60664-1/2008 (CT 162)- Coordonarea izolatiei echipamentelor in sistemele (retelele) de joasatensiune.Partea 1:Principii, prescriptii si incercari.SR EN 60695-1-1/2001 Incercari privind riscurile la foc.Partea 1-1: Ghid pentru evaluarea riscurilor defoc ale produselor electrotehnice.Directive generale.SR EN 60695-2-10/2001- Incercari priivind rsicurile de foc. Partea 2-10: Incercari cu firincandescent/incalzitor.Aparataj si metoda comuna de incercare.SR EN 60695-2-11/2002 Incercari privind riscurile de foc.Partea 2-11: Incercari cu firincandescent/incalzitor.Metoda de incercare a inflamabilitatii pentru produse finite.SR EN 60695-2-13/2002 Incercari privind riscurile de foc.Partea 2-13:Incercari cu firincandescent/incalzitor.Metoda de incercare a materialelor la aprinderea cu fir incandescent.SR EN 60695-4/2006 Incercari privind riscurile de foc.Partea4: Terminologie referitoare la riscurile defoc pentru produse electrotehnice.SR EN 60695-10-2/2004-Incercari privind riscurile de foc.Partea 10-2: Caldura anormala.Incercare cubila.SR EN 60695-11-10:2001/A1:2004 Incercari privind riscurile de foc. Partea 11-10.Flacari deincercare.Metode de incercare orizontala si verticala la flacara de 50W.SR EN 60898+A1:1995/A17:2001- Intreruptoare automate pentru protectia la supracurenti pentruinstalatiile casnice si similare.SR EN 60947-3:2003 Aparataj de joasa tensiune.Partea 3: Intreruptoare,separatoare,intreruptoare-separatoare si combinatii cu fuzibile.

  SR EN 50274/2003 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Protectia impotriva socurilor electrice.Protectia impotriva contactului direct involuntar cu parti active periculoase.SR EN 50300/2004- Ansambluri de aparataj de joasa tensiune.Reguli generale pentru tablourile dedistributie de joasa tensiune. Reguli generale pentru tablourile de distributie de joasa tensiune.SR EN 13601/2003- Cupru si aliaje din cupru. Bare si sarme din cupru pentru aplicatiile electrice generale.SR EN 50102/2001- Grade de protectie asigurate prin carcase pentru echipamente electrice impotrivaimpacturilor mecanice din exterior (Cod IK).SR EN 60439/2001- Ansambluri de aparataj de joasa tensiune.SR EN 60446/2003- Identificarea conductoarelor prin culori sau repere numerice.SR HD 625.1.S1/2001- Coordonarea izolatiei echipamentelor in retele de joasa tensiune.Partea 1-Principii,prescriptii si incercari.SR EN 61009-1-2001: Intreruptoare automate de curent cu protectie incorporate la supracurenti pentru uzcasnic si similar.Legea nr.212/1997 pentru aprobarea O.G. nr.60/1997 privind apararea impotriva incendiilor.H.G.R. nr.486/1993 privind cresterea sigurantei in exploatare a constructiilor si instalatiilor care reprezintasurse de mare risc.

 • MoldovaDistributie SA

  STANDARD

  Securizarea retelelor electrice de distributie dinzonele cu risc major de consum ilegal

  Cod 76Data: 18.02.2013

  Pagina: 5

  Securizarea reteleor electrice de distributie de j.t. din zonele cu risc major de consum ilegal 5

  Ordinul Ministerului de Interne nr.775/1998 pentru aprobarea Normelor Generale de Prevenire siStingere a Incendiilor.Ordinul Ministerului de Interne nr.791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare siautorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor.Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor.H.G.R. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente de joasa tensiune si H.G.R. nr1514/18.12.2003- privind modificarea si completarea H.G. nr. 457/2003 privind asigurarea securitatiiutilizatorilor echipamentelor de joasa tensiune.H.G.R. 1022/10.09.2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,sanatatea,securitatea muncii si protectia mediului.Legea 319/14 iulie 2006 Legea securitatii si sanatatii in munca.H.G. nr. 1091 din 16 august 2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul demunca.SR EN ISO 9001, Sisteme de management a calitatii.Cerinte.SR EN ISO 14001 Sistme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare.SR OHSAS 18001 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.Cerinte.OG 60/1997 privind aprarea mpotriva incendiilor a fost abrogat i nlocuit de legea 307/2006 privind

  aprarea mpotriva incendiilorOrdinul nr. 775 din 22.07.1998 al MI privind normele generale de prevenire i stingere a incendiilor, nu mai

  este n vigoare, este nlocuit de Ordin M..A.I. nr. 163 / 28.02.2007 privind normele generale de aprarempotriva incendiilor,

  Ordinul 791/1998 a fost abrogat i nlocuit de Ordinul nr. 80/2009 al MAI de aprobarea normelormetodologie de avizare i autorizare privind prevenirea i stingerea incendiilor i proteciei civile ;

  IP-SSM 02 Distribuia energiei electrice;IP-SSM 04 Lucrul la nlime;IP-SSM 33 Semnalizarea de securitate i sau sntate a instalaiilor electrice;

  2.Obiectul STANDARDULUI

  Se urmareste cresterea gradului de securizare al instalatiilor de distributie de joasa tensiune (0,4 kV) prin:

  - (Solutia 1) trecerea la 1 kV si alegerea echipamentelor, aparatelor,materialelor si a mijloacelor de securizarecorespunzatoare;

  sau

  -(Solutia 2) Utilizarea nivelului de tensiune de 0,4 kV si alegerea echipamentelor,aparatelor, materialelor si amijloacelor de securizare corespunzatoare.

  3.Solutia 1 :Trecerea la 1kV a instalatiilor de distributie de 0,4 kV

  3.1 Se monteaza in locul tranformatorului de putere 20/0,4 kV din PT un transformator de putere 20/1 kV cuaceeasi Sn [kVA] cu grupa de conexiuni Dd0.

  3.2 Se monteaza in PT in locul cutiei de distributie (CD) de 0,4 kV o cutie de distributie (CD) de 1 kV securizatamecanic cu dispozitiv tip yale si nu va contine ferestre ptr. citire contor sau actionare siguranta generala client sisigilabila cu acelasi numar de plecari.

  3.3 Se monteaza un grup de masurare general nou :- Se monteaza 3 transformatoare de tensiune de interior, cu ntt=1/3/0,057 kV si clasa de precizie de

  precizie C.P.=0,5, cu borne secundare prevazute cu capac sigilabil;- Pe partea de 1 kV, cele 3 transformatoare de tensiune se protejeaza prin sigurante;- Se monteza in CD trei transformatoare de curent destinate masurarii, de interior, cu Isecundar nominal =

  5 A, Iprimar ales corespunzator curentului maxim absorbit in conditii de functionare normala de

 • MoldovaDistributie SA

  STANDARD

  Securizarea retelelor electrice de distributie dinzonele cu risc major de consum ilegal

  Cod 76Data: 18.02.2013

  Pagina: 6

  Securizarea reteleor electrice de distributie de j.t. din zonele cu risc major de consum ilegal 6

  consumatorii bransati pe plecarile PT, clasa de precizie C.P.= 0,5,cu borne secundare prevazute cu capacsigilabil;

  - Se monteaza un contor electronic dublu sens 3x5(6)A; 3x 57,7/100 V, C.P.=0,5 , dublu sens, cuposibilitatea memorarii a patru curbe de sarcina pe indexe (A+,A-,R+,R-) si interfata de comunicatie ladistanta RS232 (+modem GPRS) integrabil in SMART /AMR ale E.ON;

  - In compartimentul sigilabil / cutia de masurare din PT se vor monta siruri de cleme de curent (prevazutecu cleme de suntare) si tensiune,prevazute cu capac transparent sigilabil. Clemele pentru circuitele demasurare de tensiune vor fi prevazute cu sigurante rabatabile (In = 2 A). Una din clemele sirului va fidestinata realizarii circuitului de impamantare.

  3.4 Daca este cazul se inlocuiesc conductoarele retelei de distributie aeriana de 0,4 kV ale plecarilor din PT cuconductoare izolate torsadate (pentru 1kV) cu sectiune corespunzatoare tranzitului de energie electrica peplecarea respectiva din PT.

  3.5 Daca in reteaua de 0,4 kV existau cutii de selectivitate justificat de rezultatele calculului retelei de 1kv se vormonta CS echipate coresp nivelui de tensiune de 1kV [2]

  3.6 Pe stalpii retelei de distributie de 1 kV, alesi functie de proximitatea consumatorilor fata de reteaua dedistributie , se vor monta (conform figurilor 1 si 2 ) :

  - o cutie de sectionare cu sigurante de 1kV alese pentru protejarea pe partea de 1kV a transformatorului deputere 1/0,4 kV;

  - un transformator trifazat de putere (cu Sn aleasa in functie de consum) 1/0,4 kV, cu grupa de conexiuni Dy5cu cutie de borne 0,4 kV securizata [4] ;

  - o consola suport pentru transformatorul de putere 1/0,4 kV;

  - un circuit trifazat protejat impotriva factorilor externi (si a intereventiilor neautorizate) intre transformatorul deputere 1/0,4 kV si FDCE.

  - Un FDCE (nu va fi confectionat din material metalic) ce va fi montat la inaltimea de minim 4 m pe partea opusacelei pe care este amplasat trafo. Pentru lucari noi cat si pentru mpdernizari se vor grupa cat mai multiconsumatori pe un FDCE fara a depasi numarul maxim: 8.[5]

  - In FDCE cablele intra/ies pe partea inferioara.

  - Se va utiliza o cutie de masurare cu o singura usa de acces (cu posibilitatea rabatarii si blocarii la 90 si180).

  - Din FDCE se va pleca aerian direct catre clienti sau printr-un stalp intermediar de bransament dedicat(utilizat numai pentru 0,4 kV). FDCE va fi ales in functie de solutia optima cu pana la 8 plecari (8 contoare deenergie electrica + 8 intrerupatoare).

  - FDCE va fi securizat mecanic cu dispozitiv tip yale si nu va contine ferestre ptr. citire contor sauactionare siguranta generala client si sigilabila .

  - plecarile din FDCE vor fi conforme STANDARD E.ON Moldova Distributie pentru lucrari de modernizares lucrari noi.

  3.7 Se realizeaza priza de pamant Rp 4 la fiecare stalp.

  Cuva transformatorului 1/0,4 kV, cutia de sectionare si FDCE special se leaga la priza de pamant 4 .

 • MoldovaDistributie SA

  STANDARD

  Securizarea retelelor electrice de distributie dinzonele cu risc major de consum ilegal

  Cod 76Data: 18.02.2013

  Pagina: 7

  Securizarea reteleor electrice de distributie de j.t. din zonele cu risc major de consum ilegal 7

  Conductoare izolate torsadate 1kV

  Transformator trifazat 1/0,4 kVColoane

  FDCEConsola suport pentruTransf.trif. 1/0,4kV

  Colier

  Conductoare izolate de 1 kV

  Cutie de sectionare

  Circuit de impantare

  Nivelul soluluiFigura 1

 • MoldovaDistributie SA

  STANDARD

  Securizarea retelelor electrice de distributie dinzonele cu risc major de consum ilegal

  Cod 76Data: 18.02.2013

  Pagina: 8

  Securizarea reteleor electrice de distributie de j.t. din zonele cu risc major de consum ilegal 8

  Conductoare izolate torsadate 1kV

  Transf. trifazat 1/0,4 kVColoane

  FDCE

  Colier

  Circ. trifazat protejat impotriva factorilor externi

  Cutie de sectionare

  Nivelul soluluiFigura 2

 • MoldovaDistributie SA

  STANDARD

  Securizarea retelelor electrice de distributie dinzonele cu risc major de consum ilegal

  Cod 76Data: 18.02.2013

  Pagina: 9

  Securizarea reteleor electrice de distributie de j.t. din zonele cu risc major de consum ilegal 9

  3.8 In cazul in care -in viitor se va implementa o solutie Smart Metering PLC -0,4kV in instalatia de distributiede 1 kV - pentru contorizare, se vor inlocui contoarele din cutia de masurare cu contoare cu transmisia datelorprin PLC -0,4 kV.In grupul de masurare general al PT se va inlocui contorul existent cu un contor cu modemGPRS integrabil in sistemul Smart Metering.

  (Se accepta si una din urmatoarele variante :

  V1 Pentru contoarerele din FDCE..-+ masura generala din PT:contoare electronice cu port RS485 +convertor 485/232 + modem GPRS;contoare electronicec u port RS232 + multiplexor+ modem GPRS;contor electronic cu port RS232 + modem GPRS pentru masura generala din PT.)

  V2- Contoare electronice fara port RS232, pentru contoarele din FDCE.Contor electronic cu port RS232 + modem GPRS pentru masura generala din PT.

  3.9 Daca este necesara inlocuirea unor stalpi, acestia se vor monta de tip centrifugat.

  3.10 In functie de existenta/avizarea unui circuit de iluminat , contorul pentru masurarea energiei electrice (pt.contorizarea consumului iluminatului public) se va monta in FDCE aferenta primului stalp din reteaua dedistributie, din proximitatea postului de transformare.Punctul de comanda a iluminatului public se va monta subcutia de masurare.

  4.Solutia 2: Utilizarea retelei de distributie de joasa tensiune de 0,4 kV

  4.1 Se monteaza un contor electronic dublu sens in grupul de masurare general- cu urmatoarele caracteristici:3x5(6)A; 3x 230/400 V, C.P.=0,5 , dublu sens, cu posibilitatea memorarii a patru curbe de sarcina pe indexe(A+,A-,R+,R-) si interfata de comunicatie la distanta RS232 (+modem GPRS) integrabil in SMART /AMR aleE.ON;

  4.2 Se monteaza in PT in locul cutiei de distributie (CD) de 0,4 kV o cutie de distributie (CD) de 0,4 kV securizatamecanic cu dispozitiv tip yale si nu va contine ferestre ptr. citire contor sau actionare siguranta generalaclient si sigilabila , cu acelasi numar de plecari.

  4.3 Se monteaza (daca este cazul/daca nu sunt deja montate) conductoare torsadate de 0,4 kV.

  4.4 In compartimentul sigilabil / cutia de masurare din PT se vor monta siruri de cleme de curent (prevazute cucleme de suntare) si tensiune,prevazute cu capac transparent sigilabil. Clemele pentru circuitele de masurarede tensiune vor fi prevazute cu sigurante rabatabile (In = 2 A). Una din clemele sirului va fi destinatarealizarii circuitului de impamantare.

  4.4 Pe stalpii retelei de 0,4 kV, alesi functie de proximitatea consumatorilor fata de reteaua de distributie , se vormonta :

  - un circuit trifazat protejat impotriva factorilor externi (interventiilor externe neautorizate) intre reteau torsadatasi FDCE.

  - Un FDCE (nu va fi confectionat din material metalic) ce va fi montat la inaltimea de minim 4 m. Pentru lucarinoi cat si pentru modernizari se vor grupa cat mai multi consumatori pe un FDCE fara a depasi numarul maxim:8.

  - In FDCE [5] cablele intra/ies pe partea inferioara.

  - Se va utiliza un FDCE cu o singura usa de acces (cu posibilitatea rabatarii si blocarii la 90 si 180)

 • MoldovaDistributie SA

  STANDARD

  Securizarea retelelor electrice de distributie dinzonele cu risc major de consum ilegal

  Cod 76Data: 18.02.2013

  Pagina: 10

  Securizarea reteleor electrice de distributie de j.t. din zonele cu risc major de consum ilegal 10

  - Din FDCE se va pleca aerian direct catre clienti sau printr-un stalp intermediar de bransament dedicat. FDCE va fi aleS in functie de solutia optima cu pana la 8 plecari (8 contoare de energie electrica + 8intrerupatoare).

  - FDCE va fi securizat mecanic cu dispozitiv tip yale si nu va contine ferestre ptr. citire contor sauactionare siguranta generala client si sigilabila .

  - plecarile din FDCE vor fi conforme STANDARD E.ON Moldova Distributie pentru lucrari de modernizares lucrari noi.

 • MoldovaDistributie SA

  STANDARD

  Securizarea retelelor electrice de distributie dinzonele cu risc major de consum ilegal

  Cod 76Data: 18.02.2013

  Pagina: 11

  Securizarea reteleor electrice de distributie de j.t. din zonele cu risc major de consum ilegal 11

  Conductoare izolate torsadate 0,4 kV

  Protectie impotrivainterventiilor neautorizate

  Coloane

  Colier pentru prindere cable

  FDCE

  Circuit de impamantare

  0 (nivelul solului)

  Figura 3

  4.5 Se realizeaza priza de pamant Rp 4 la fiecare stalp. FDCE se leaga la priza de pamant 4 .

  4.6 Se vor monta descarcatoare din 300 m in 300 m (pe stalpii retelei de 0,4 kV).

 • MoldovaDistributie SA

  STANDARD

  Securizarea retelelor electrice de distributie dinzonele cu risc major de consum ilegal

  Cod 76Data: 18.02.2013

  Pagina: 12

  Securizarea reteleor electrice de distributie de j.t. din zonele cu risc major de consum ilegal 12

  4.7 In cazul in care -in viitor -se va implementa o solutie Smart Metering PLC -0,4kV in instalatia de distributiede 0,4 kV - pentru contorizare, se vor inlocui contoarele din FDCE .. cu contoare cu transmisia datelor prin PLC -0,4 kV.In grupul de masurare general al PT se va inlocui contorul existent cu un Contor Smart Metering integrabilin sistemul Smart Metering.

  (Se accepta si una din urmatoarele variante referitor la contoarele din FDCE si cel de pe masura generala:

  V1- contoare electronice cu port RS485 +convertor 485/232 + modem GPRS;contoare electronice cu port RS232 + multiplexor+ modem GPRSconto electronic cu port RS232 + modem GPRS pentru masura generala din PT).

  V2- Contoare electronice fara port RS232, pentru contoarele din FDCE.Contor cu port RS232 + modem GPRS pentru masura generala din PT.

  Daca este necesara inlocuirea unor stalpi, acestia se vor monta de tip centrifugat.

  5.Bibliografie

  [1] ST151/12.05.2009 - Specificatie Tehnica pentru Firida de Distributie si Contorizare de Exterior (FDCE..).[2] ST11/19.11.2007 - Specificatie Tehnica pentru cutie de selectivitate de joasa tensiune (C.S. 0,4 kV).[3] Lucrarea nr.48/2011 Documentatie Tehnica in vederea eliberarii Avizului Tehnic de Racordare (ATR)din retelele de 1Kv.Faza:Fisa Tehnica.Elaborator: D.M.C.&V.- E.ON Moldova Distributie S.A.[4] ST214/04.03.2008-A1 Specificatie Tehnica privind cerintele minime impuse pentru achizitionareTransformatoare de putere trifazate de 1/0,4 kV[5] ST 296 FDCE pentru lucrari de securizare a retelelor de Joasa Tensiune.

  standard_1.pdfstandard_2.PDFstandard_3.pdf