Sistemul Nervos Senzitiv

of 63/63
SISTEMUL NERVOS SENZITIV SISTEMUL NERVOS SENZITIV CARACTERISTICI GENERALE ALE STIMULILOR ŞI CARACTERISTICI GENERALE ALE STIMULILOR ŞI RECEPTORILOR RECEPTORILOR CĂILE SISTEMULUI SOMATOSENZORIAL CĂILE SISTEMULUI SOMATOSENZORIAL DUREREA. NOCICEPŢIA DUREREA. NOCICEPŢIA PROIECŢIA CORTICALĂ A SENSIBILITĂŢII PROIECŢIA CORTICALĂ A SENSIBILITĂŢII CORPULUI CORPULUI
 • date post

  30-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  290
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Sistemul Nervos Senzitiv

SISTEMUL NERVOS SENZITIVCARACTERISTICI GENERALE ALE STIMULILOR I RECEPTORILOR C ILE SISTEMULUI SOMATOSENZORIAL DUREREA. NOCICEP IA PROIEC IA CORTICAL A SENSIBILIT II CORPULUI

SISTEMUL SOMATOSENZORIALculege informa iile : din mediul extern exteroceptori (localiza i la nivelul tegumentului) de la aparatul locomotor proprioceptori (mu chi, tendoane i articula ii) fiecare nerv spinal inerveaz o zona a tegumentului = dermatom informa iile ajung la segmentul corespunz tor al m duvei spin rii distribu ie metameric cunoa terea dermatoamelor i a segmentelor spinale corespunz toare, are importan n neurologie pentru localizarea proceselor patologice

CARACTERISTICI GENERALE ALE STIMULILOR I RECEPTORILORSTIMULII varia iile de energie determin apari ia unor senza ii subiective diferite = modalit i senzoriale (v z, auz, miros, etc) n cadrul aceleia i modalit i senzoriale exist mai multe calit i senzoriale (culoarea ro ie, culoarea verde) RECEPTORII SENZORIALI structuri specializate care transform (traduc) varia ii de energie ie) din mediu n poten iale de ac iune neuronale (transduc ie)

CLASIFICAREA RECEPTORILOR SENZORIALIN FUNC IE DE LOCALIZARE: LOCALIZARE: exteroceptori sensibili la stimuli din exteriorul organismului interoceptori sensibili la stimuli de la viscere proprioceptori sensibili la stimuli de la mu chi, tendoane, articula ii, oase N FUNC IE DE FORMA DE ENERGIE A STIMULULUI: mecanoreceptori detecteaz modific ri mecanice termoreceptori detecteaz modific ri de temperatur chemoreceptori detecteaz modific ri ale compozi iei chimice a lichidelor organismului nociceptori detecteaz stimuli de intensitate mare, indiferent de natura lor, care ar putea determina leziuni tisulare receptori electromagnetici detecteaz lumina (und electromag.) electromag.) !!! receptorii senzoriali r spund la un sing. tip de stimuli = stimuli adecva i sing.

MECANORECEPTORIITipul receptorului Corpusculi Paccini Corpusculi Meissner Termina ii nervoase libere Discuri Merkel Localizare Adaptare Tipul de stimul atingere, vibra ii atingere rapid atingere, presiune presiune continu presiune tensiune, prin ntinderea mu chiului tensiune Observa ii adaptare extrem de rapid sensibilitate mare sensibilitate mare

imediat sub tegument, n rapid esuturile conjunctive profunde pielea glabr , zone cu sensibilitate mare (degete, buze) generalizat pielea glabr , zone cu sensibilitate mare (degete, buze) dermul profund, n esuturi conjunctive profunde mu chii stria i rapid

rapid lent

Corpusculi Ruffini Fusuri neuromusculare

lent lent

Organul Golgi

tendoane

lent

MECANORECEPTORIICLASIFICARE Receptorii cu adaptare lent transmit impulsuri atta timp ct stimulul este prezent asigur informarea asupra st rii corpului i a rela iei sale cu mediul dac stimulul r mne absolut constant receptorii se pot adapta dup ore sau chiar zile Receptorii cu adaptare rapid

reac ioneaz doar atunci cnd are loc efectiv o varia ie a stimulului informeaz asupra ratei de modificare a stimulului creierul poate prevedea cum va fi stimulul n viitor i poate lua decizii n consecin exemplu: cnd o persoan alearg , receptorii din articula ii i exemplu: tendoane detecteaz rata de varia ie a stimulilor creierul poate s prevad pozi ia membrelor, cu cteva momente nainte ca acestea s ajung efectiv n pozi ia respectiv corec iile necesare pot fi f cute n timp util

RECEPTORII MUSCULARI (PROPRIOCEPTORII)DEFINI IE: sunt receptori mecanici de ntindere i de tensiune care nu se adapteaz la excitant CLASIFICARE: fusul neuro-muscular neuro organul tendinos Golgi

FUSUL NEURO-MUSCULAR NEUROSTRUCTURA:

2-10 fibre musculare intrafusale care prezint : o por iune central - bogat n nuclei i termina ii nervoase senzitive dou por iuni periferice - contractile - cu termina ii motorii proprii de tip K fibrele musculare extrafusale dispuse n paralel cu fibrele musculare intrafusale capsul conjunctiv

-

FUSUL NEURO-MUSCULAR NEUROCLASIFICARE 1. FIBRE INTRAFUSALE (dup modul de dispunere a nucleilor n por . central ): fibre cu sac nuclear - cu nucleii aglomera i n zona central fibre cu lan nuclear - cu nucleii dispu i ntr-un singur rnd ntr2. FIBRELE SENZITIVE - termina ii dendritice mielinizate cu originea n ganglionul spinal Fibrele senzitive primare - de tip Ia: predomin la nivelul fibrelor cu sac nuclear au o dispozi ie spiralat conduc excita ia cu vitez mare, de 80-120 m/sec 80 asigur r spunsul de tip dinamic - descarc impulsuri cu o frecven direct propor ional cu varia ia de lungime a por iunii centrale pe unitatea de timp Fibrele senzitive secundare - de tip II: predomin la nivelul fibrelor cu lan nuclear au o dispozi ie n buchet conduce excita ia cu vitez mai mic , de 30-70 m/sec 30 asigur r spunsul de tip static - descarc impulsuri cu o frecven dire

FUSUL NEURO-MUSCULAR NEUROCLASIFICARE 3. FIBRELE MOTORII - sunt axonii motoneuronilor spinali de tip K, determin contrac ia por iunilor periferice al fusului i cre te sensibilitatea fibrelor senzitive la ntinderea por iunii centrale: Fibre motorii K dinamice se distribuie exclusiv la nivelul fibrelor cu sac nuclear asigur componenta fazic (dinamic ) a reflexului miotatic motoneuronii K de origine se afl sub controlul centrilor nervo i motori supramedulari Fibre motorii K statice se distribuie pe ambele tipuri de fibre intrafusale asigur componenta tonic (static ) a reflexului miotatic motoneuronii K de origine se afl sub control strict medular

ORGANUL TENDINOS GOLGI este un receptor pasiv, dispus n serie fa

tendinoase

de fibrele

are distribuite fibre senzitive de tip Ib, cu originea n

ganglionul spinal

func ioneaz ca dublu receptor mecanic - de ntindere i

de tensiune: descarc tensiune: impulsuri la ntinderea tendonului (percu ia tendonului) i la punea n tensiune a tendonului ca urmare a contrac iei musculare

TERMORECEPTORIICARACTERISTICI: inform. creierul asupra schimb. de temp. din mediul extern i intern localiza i: - imediat sub tegument

- r spndi i n mod neuniform - mai de i la nivelul buzelor, degetelor - foarte rari la nivelul trunchiului clasificare: - receptori pentru rece - receptori pentru cald exist de 3-10 ori mai mul i receptori pentru rece dect pentru cald

TERMORECEPTORIIMECANISM DE AC IUNE: la temperatura normal a corpului dac temperatura cre te

ambele tipuri de receptori sunt activi, producnd desc rcarea de poten iale de ac iune cu frecven joas receptorii pt. cald descarc cu frecv. mai mare receptorii pt. rece descarc cu frecv. mai mic

senza ia subiectiv de cald sau rece se adapteazndelungat

ia na tere prin analiza activit ii ambelor tipuri de receptori

ini ial destul de repede (n cteva secunde ulterior r mn ntr-o stare de u oar activare timp

C ILE SISTEMULUI SOMATOSENZORIAL CARACTERISTICI: conduc informa ia de la receptorii senzoriali pn la regiunile de proiec ie cortical sunt formate din mai mul i neuroni fiecare modalitate senzorial are o cale proprie c ile tuturor modalit ilor senzoriale se incruci eaz informa iile de la o parte a corpului se proiecteaz , ntotdeauna, la nivelul scoar ei de partea opus

C ILE SISTEMULUI SOMATOSENZORIALSTRUCTUR : Primul neuron neuronul primar senzitiv: senzitiv: dendritele la periferie n contact cu receptorii corpul celular n ganglionii spinali axonii p trund n SNC prin r d cinile posterioare ale nervilor spinali. Al doilea neuron situat n m duva spin rii sau n bulb Al treilea neuron localizat n talamus EXEMPLU: pt. extremitatea cefalic informa iile senzoriale sunt transmise prin nervul trigemen: trigemen: primul neuron n ganglionul Gasser al doilea neuron n nucleul principal senzitiv al n. V din bulb al treilea neuron n talamus

C ILE SISTEMULUI SOMATOSENZORIAL

Sistemul coloanei dorsale i a lemniscului medial

Sistemul coloanei anterioare i laterale

SISTEMUL COLOANEI DORSALE I A LEMNISCULUI MEDIALconduce informa iile tactile i proprioceptive fine localizare gradare exact vitez mare de transmitere este alc tuit din fibre nervoase mielinice groase axonii neuronilor primari ai acestor c i p trund n m duv prin por iunea median a r d cinii posterioare trec n coloana posterioar medular de aceea i parte urc spre bulb prin fasciculele Goll i Burdach dispunerea fibrelor nervoase n coloana dorsal este foarte riguroas fibrele din regiunile inferioare ale corpului sunt a ezate medial fibrele din regiunile superioare se adaug , progresiv, spre lateral necesit :

SISTEMUL COLOANEI DORSALE I A LEMNISCULUI MEDIALAl doilea neuron (neuronul secundar) se g se te la nivelul nucleilor bulbari gracilis i cuneatus face sinaps cu mai mul i neuroni primari din aceea i regiune a corpului (suma ie spa ial ) axonii se incruci eaza i apoi urc spre talamus prin lemniscul medial la acest nivel se al tur i axonii de la nervii cranieni (trigemen) conduc acelea i modalit i senzoriale de la nivelul extremit ii cefalice Al treilea neuron se g se te n talamus la nivelul complexului ventrobazal axonul s u are proiec ie cortical

SISTEMUL COLOANEI ANTERIOARE I LATERALE

conduce informa iile extero i proprioceptive grosiere care: care: nu necesit localizare, gradare precis nu sunt transmise cu vitez mare cuprinde: - sensibilitatea mecanic grosier - sensibilitatea termic - sensibilitatea dureroas este alc tuit din neuroni cu fibre mielinice sub iri axonii neuronilor primari ai acestor c i p trund n m duv prin por iunea lateral a r d cinii posterioare a nervilor spinali n cornul posterior medular fac sinaps cu neuronul secundar

SISTEMUL COLOANEI ANTERIOARE I LATERALEAl doilea neuron se g se te n cornul posterior medular axonii trec n partea opus i apoi urc spre talamus prin coloanele antero-laterale dou tracturi: antero tractul spino-talamic anterior spino tractul spino-talamic lateral spino-

fibrele nervoase au o dispozi ie difuz i nu permit localizarea exact a cmpurilor receptoare din tractul spino-talamic pleac i fibre nervoase spre spinoforma iunea reticulat a trunchiului cerebral (tractul spinoreticulat) Al treilea neuron se afl n talamus (complexul ventrobazal), pentru sensibilitatea mecanic i termic

C ILE SENSIBILIT II TACTILE, TERMICE I PROPRIOCEPTIVEModalitatea senzorial Tactil fin Tactil grosier Termic , dureroas Proprioceptiv con tient Proprioceptiv incon tient Primul neuron ganglion spinal ganglion spinal ganglion spinal ganglion spinal ganglion spinal Al doilea neuron nucleii GollGollBurdach (bulb) corn posterior medular corn posterior medular nucleii GollGollBurdach (bulb) corn posterior medular C i spinospino-bulbare spinospino-talamic ant. i lat. spinospino-talamic ant. i lat. spinospino-bulbare - spino-cerebelos spinodirect (Flechsing) - spino-cerebelos spinoncruci at (Gowers) Al treilea neuron ventro-bazal ventroventroventro-bazal ventroventro-bazal ventro-posteroventro-posterolateral ventro-posteroventro-posterolateral

DUREREA. NOCICEP IANOCICEP IA: reprezint latura senzorial adurerii cuprinde: fenomenele legate de transduc ia stimulilor durero i la nivelul receptorilor periferici (nociceptori) transmiterea poten ialelor de ac iune pe calea ascendent senzitiv proiec ia cortical a acestora apari ia percep iei stimulului dureros Modularea: Modularea: modificarea pragului receptorilor i a intensit ii senza iilor, n func ie de starea sistemului nervos i a organismului se produce la toate nivelurile c ii de conducere nociceptive, determinnd fie reducerea, fie amplificarea senza iei Analgezia neperceperea unui stimul dureros asociaT cu un stres Hiperalgezia - stimuli care n mod normal sunt indiferen i (ex. Hiperalgezia stimuli tactili) pot produce durere

DUREREA. NOCICEP IAEXPERIEN A SENZORIAL NOCICEPTIV se nso e te: ntotdeauna de manifest ri afective, emo ionale sunt n majoritatea cazurilor negative durerea este o senza ie nepl cut trebuie evitat n majoritatea cazurilor, de apari ia unor reac ii vegetative tahicardie cre terea tensiunii arteriale cre terea secre iei sudorale modificarea respira iei fenomene motorii somatice: reflexe de ap rare adoptarea unor pozi ii antalgice stimulului dureros.

evitarea amplific rii

NOCICEPTORIItermina ii nervoase libere, r spndite n toate structurile corpului neuronii primari senzitivi corpul celular situat n ganglionii spinali ai r d cinii posterioare a nervilor spinali dendritele acestor neuroni formeaz receptorii senzoriali periferici = nociceptori n fc . de gradul de mielinizare al neuronilor primari fc pot avea: avea:

fibre A - mielinizate fibre C - amielinice

NOCICEPTORII Fibrele A transmit senza ia de durere ascu it , acut , bine localizat , care apare imediat dup ac iunea stimulului Informa ia - este transmis rapid ia - serve te la - localizarea stimulului - declan area reflexelor de ap rare se g sesc: - la nivelul tegumentului sesc: - n toate structurile aparatului locomotor

Fibrele C

transmit senza ia de durere surd , difuz , care apare la cteva secunde dup ac iunea stimulului informa ia este transmis i structurilor implicate n via a ia afectiv instalarea caracterului nepl cut al durerii se g sesc n: - tegument n: - aparatul locomotor - viscere

NOCICEPTORIISTIMULII - mecanici - termici - chimici cea mai mare parte dintre nociceptori sunt sensibili la toate categoriile de stimuli = receptori polimodali polimodali restul nociceptorilor sunt sensibili la stimuli mecanici sau termici TRANSDUC IA are loc prin depolarizarea membranei neuronale: stimulii mecanici activeaz canale membranare de Na+ stimulii termici (cald) activeaz un canal neselectiv pentru cationi (n special Ca2+ i Na+) stimulii chimici ac ioneaz prin mai multe mecanisme (canale ionice operate de ligand, activare prin mesager secund), specifice pt. fiecare subst. pt. subst. stimularea nociceptorilor este produs de bradikinin , H+, K+

REFLEXUL DE AXONCARACTERISTICI: este reac ia local cutanat la un stimul dureros, punctiform se desf oar n trei etape: - eritem local - edem local - eritem inconjur tor fen. nu implic axonii, ci dendritele neuronilor primari nociceptivi fen. MECANISM: stimulul stimulul ac ioneaz asupra unei dendrite: dendrite: este transmis spre corpul celular al neuronului se propag i la celelalte dendrite elib. de neuromediatori: elib. substan a P (SP) - vasodilata ie neurokinina A (NKA) - permeab. endot. vasc. - degran. mastocitelor - elib. de histamin CGRP (calcitonin gene-related peptide peptidul legat genegenetic de calcitonin ) NO elib. de endot. vasc. vasodil. ATP glutamat

REFLEXUL DE AXONFUNC IILE REFLEXULUI DE AXON func ie trofic : n condi ii normale stimulii nedurero i care ajung la fibrele C: C: nu determin apari ia unei senza ii de durere produc eliberarea unor cantit i mici de neuropeptide vasodilata ie local rol trofic pentru esuturi un efect de stimulare de c tre neuropeptide a prolifer rii fibrobla tilor i a angiogenezei modularea periferic a nocicep iei prin neuropeptidele eliberate particip la declan area i ntre inerea inflama iei, dependent de m sura n care sunt stimulate fibrele C

CALEA DE CONDUCERE A INFORMA IILOR NOCICEPTIVENEURONII PRIMARI SENZITIVI p trund n m duv prin r d cina posterioar a nervilor spinali se distribuie n laminele I, II i V ale cornului posterior fac sinaps cu : neuroni secundari nociceptivi specifici (fac sinaps numai cu fibre provenind de la nociceptori) nociceptori) neuroni secund. cu r sp. dinamic larg (wide dynamic range, secund. sp. WDR) primesc aferen e de la nociceptorii cutana i, viscerali i de la mecanoreceptori care nu au leg tur cu nocicep ia (fibre A ) important convergen a aferen elor integrarea cmpurilor receptoare ale receptorilor, ntr-un ntrcmp receptor comun, mai ntins; numero i neuroni intercalari

CALEA DE CONDUCERE A INFORMA IILOR NOCICEPTIVENEURONII NEURONII SECUNDARI trec n cordoanele anterioare de partea opus tractul spinotalamic: spinotalamic: tractul neospinotalamic

conduce informa ii de la fb. A i cteva din fb. C, la talamusul lat. fb. fb. lat. porne te fasciculul talamocortical se proiecteaz la nivelul ariilor somestezice corticale primare i secund. secund. informa iile provin de la fb. rapide A apari ia imediat a fb. senza iei de durere mpreun cu informa iile de la ceilal i receptori cutana i, ce se proiecteaz n aceea i zon , contribuie la localizarea i caracterizarea senzorial a stimulului dureros

tractul paleospinotalamic conduce inf. de la fb. C la talamusul med. i forma iunea reticulat inf. fb. med. din talamusul medial pornesc proiec ii difuze spre arii corticale extinse i spre struct. subcorticale (sist. limbic, subst. reticulat ) struct. (sist. subst. informa iile transmise pe aceast cale au func ie senzorial redus , dar determin apari ia modific rilor emo ionale i a fenomenelor vegetative ce nso esc nocicep ia, pentru a produce senza ia complex de durere

PROIEC IA CORTICAL

A INFORMA IILOR NOCICEPTIVE

PROIEC IA CORTICAL lobul temporal lobul frontal ariile asociative ariile integrative din rinencefal i hipotalamus percep ia dureroas dependent de personalitatea individului componenta afectiv i emo ional a durerii INTEGRAREA CORTICAL capacitatea de evaluare cantitativ a senza iei dureroase (aspectul cognitiv al durerii) reac ia motiva ional-afectiv , realizat prin conexiunile ionalcortexului cu rinencefalul i hipotalamusul modific rile vegetative asociate durerii (la care particip nuclei din hipotalamus i substan a reticulat a trunchiului cerebral).

MODULAREA DURERIIse produce prin: prin: CRE TEREA SENSIBILIT II RECEPTORULUI FA DE STIMUL: STIMUL: exemple: exemple: mi c rile normale nu produc durere la nivelul articula iilor, dar dup apari ia inflama iei (sensibilizare chimic ) orice mi care este dureroas dup expunerea prelungit la soare (sensibilizare termic i chimic ), atingerea u oar a pielii produce durere apare atunci cnd: - se produce o leziune tisular nso it de inflama ie cnd: - un stimul dureros ac ioneaz un timp mai ndelungat la locul leziunii se elibereaz : K+, ATP i diverse enzime litice intracelulare din celulele distruse acid arahidonic, transformat n PG, sub ac . ciclooxigenazelor PG, kinine ( bradikinin ) din pere ii vaselor lezate histamin , PG i citokine (IL-1, IL-6, TNF ) din leuc. de la nivelul leziunii (IL- ILleuc. neuropeptide proinflam. de la nivelul term. nervoase libere ale fibrelor C proinflam. term. amplific r spunsul nociceptorilor REDUCEREA SENSIBILIT II RECEPTORULUI FA DE STIMUL este mai rar ntlnit se poate produce sub ac iunea local a opia ilor endogeni

MODULAREA DURERIIla nivelul sinapsei ntre primul i al doilea neuron are loc: loc: transmiterea impulsului nervos o important modulare a informa iei nociceptive, n sensul amplific rii (sensibiliz rii) sau inhib rii ei mediatori chimici imp. - AA excitatori glutamat (Glu) i aspartat (Asp) Asp) trei categorii de rec. (denumi i dup cei mai importan i liganzi sintetici): rec. (denumi sintetici) AMPA ( -amino-hidroxi-metil-izoxazol) amino-hidroxi-metil NMDA (N-metil-D-aspartat) (N-metil Kainat cotransmi tori i modulatori: neuropeptide (SP, NKA, CGRP) sistemul prostaglandinelor (PG) sistemul oxidului nitric (NO) GABA opia ii endogeni

MODULAREA DURERIISENSIBILIZAREA la nivel spinal se realizeaz prin: mecanisme intracelulare la nivelul neuronului secundar mecanisme sinaptice stimul dureros de durat i intensitate mic n fanta sinaptic se elibereaz glutamat se fixeaz de receptorii specifici receptorii AMPA determin o depolarizare de scurt durat transmiterea sinaptic receptorii NMDA nu au nici un efect, deoarece necesit o deploarizare prealabil a celulei stimul dureros de durat i intensitate mare se elibereaz glutamat se elibereaz neuropeptide (n special substan a P) receptori specifici (NK1) depolarizare prelungit a neuronilor secundari se activeaz i receptorii NMDA

MODULAREA DURERIIsistemului antinociceptiv descendent constituit din: fascicule polisinaptice: punct de plecare cortexul i hipotalamusul traiect descendent spre m duv coarnele posterioare medulare fac sinaps cu n. intercalari inhibitori sistem accesor: coboar prin substan a reticulat spre neuronii intercalari medulari neuroni intercalari GABA-ergici elibereaz GABA GABA opiat-ergici elibereaz opia i endogeni (neuropeptide inhibitoare opiatendorfine, enkefaline, dinorfin ) GABA i opia ii endogeni: - inhib elib. med. chim. de la niv. primului n. endogeni: elib. med. chim. niv. n. - hiperpolarizeaz membr. sinaptic a n. secund. membr. n. secund. - transmiterea inf. nociceptive spre talamus inf. sunt activa i de: - sistemul descendent antinociceptiv de: - aferen e de la n. primari senzitivi somatici (n special n. tactili), care intr n coarnele posterioare medulare inhibi ia durerii de c tre stimuli somatici efectul antalgic a masajului terapeutic efectul

MODULAREA DURERIINEURONII OPIAT-ERGICI OPIAT

se g sesc la toate nivelurile supramedulare ale c ii nociceptive inhib transmiterea nociceptiv = sistemul opiatsistemul opiat-ergic inhibitor al durerii opia ii endogeni ac . pe rec. specifici: rec. specifici: receptori H (delta) pt. enkefaline, cupla i cu proteina Go inhibitoare nchiderea canalelor de Ca2+ nchiderea receptori Q (miu) pt. endorfine cre terea conductan ei + (eflux de K+) membranare pentru K hiperpolarizarea membr. membr. neuronilor excitabilit ii receptori O (kappa) pt. dinorfine pt. nch. canalelor de Ca2+ nch. principalul efect al opia ilor endogeni este analgezia

Receptor

Ligandendorfine

Efecte- analgezie - depresie respiratorie - constipa ie - euforie - mioz - dependen - analgezie - diurez - sedare - mioz - disforie - analgezie

Q

dinorfine

H

enkefaline

TIPURI SPECIALE DE DURERE, CU IMPORTAN CLINICHiperalgezia: senza ia de durere de intensitate mult mai mare dect intensitatea stimulului dureros se poate explica prin fenomenele de sensibilizare periferic sau central Allodinia: senza ia de durere produs de stimuli normal nedurero i (mecanici sau termici) se poate explica prin fenomenul de sensibilizare central Durerea cronic : stimularea nociceptiv prelungit i de intensitate mare duce la apari ia sensibiliz rii centrale i periferice se men ine o perioad lung de timp ntre inut nu numai de stimulii durero i ci i de stimulii tactili sau termici n timp pot s apar la nivelul neuronilor secundari i desc rc ri spontane n absen a stimulilor de la periferie memoria durerii

TIPURI SPECIALE DE DURERE, CU IMPORTAN CLINICDurerea referit : leziuni la nivelul viscerelor pot fi percepute ca durere tegumentar , muscular fibrele de la nociceptorii vicerali fac sinaps , n m duv , cu aceia i neuroni secundari ca i nociceptorii somatici la nivel central, nu se mai face corect localizarea stimulului exemplu - durerea cardiac pe partea intern a bra ului stng Durerea n membrul fantom : reprezint durerea ap rut dup amputa ii perceput de pacient ca fiind localizat la nivelul membrului amputat originea - la nivel supraspinal Hipoalgezia i analgezia: reducerea sau abolirea senza iei de durere asociat altor tulbur ri neurologice

DUREREA REFERIT

PROIEC IA CORTICAL A SENSIBILIT CORPULUI

II

TALAMUSUL FORMA IUNEA RETICULAT CORTEXUL SENZORIAL

TALAMUSULFUNC II 1. transmiterea specific a mesajelor senzoriale 2. transmiterea specific a mesajelor nesenzoriale 3. transmiterea activit ii senzoriale asociative 4. reglarea activit ii corticale

1. TRANSMITEREA SPECIFIC A MESAJELOR SENZORIALEFUNC IILE TALAMUSULUI sta ie de releu pentru toate c ile senzitive care merg la scoar a cerebral (excep ie sensibilitatea olfactiv ) sensibilitatea interoceptiv are releu talamic dup o sta ie sinaptic n hipotalamus rol n starea de pl cere sau nepl cere, care nso e te senza iile venite de la periferie axonii neuronilor talamici proiecteaz strict somatotopic n

aria somato-senzitiv principal , n func ie de tipul informa iilor conduse neuronii talamici au cmpuri receptoare inhibitoare i excitatoare

1. TRANSMITEREA SPECIFIC A MESAJELOR SENZORIALERELEELE SPECIFICE SENZORIALE pentru : sensibilitatea somatic nucleul talamic ventral postero-lateralaferen e prin lemniscul medial eferen ele sunt destinate scoar ei somestezice

sensibilitatea facial

aferen e prin lemniscul medial eferen e pentru scoar a somestezic

i gustativ

nucleul ventral postero-median

sensibilitatea vizual

corpul geniculat lateral

aferen e prin tractul optic eferen e destinate ariilor vizuale

sensibilitatea auditiv

corpul geniculat median

aferen e prin lemniscul median eferen ele pentru ariile corticale acustice

2. TRANSMITEREA SPECIFIC A ACTIVIT NESENZORIALEreleu talamic pt. c ile specifice nesenzoriale, cu origine n: pt. n: cerebel nucleii bazali cu destina ia scoar a cerebral hipotalamus nucleul ventro-lateral ndepline te urm toarele func ii: ventroii: de releu pentru informa iile de la cerebel, pallidum de amplificare i multiplicare a acestor informa ii de reglare a motilit ii i tonusului muscular o parte a aferen elor pallidale ajung la nucleul ventral anterior

II

o mic parte a aferen elor cerebeloase ajung la nucleul ventro-median, iar de ventroaici la scoar a frontal aferen ele din hipotalamus abordeaz nucleul anterior circuitul implicat n reac ii afectivo-emo ionale: calea hipocampo-mamilo-talamo-cingular afectivoionale: hipocampo-mamilo-talamo controlul cortical asupra activit ii autonome i primitive rinencefalice, transmis hipotalamusului

3. TRANSMITEREA ACTIVIT II SENZORIALE ASOCIATIVEunele informa ii senzoriale, transmise prin substan a reticulat a trunchiului cerebral, ajung n nucleul centrocentro-median al talamusului proiec ia difuz , nespecific pe scoar a cerebral interconexiuni ntre nucleii talamici ( centru de integrare intratalamic )

4. REGLAREA ACTIVIT

II CORTICALE

intervine n reglarea activit ii corticale prin eferen ele sale: sale: specifice ale sensibilit ilor nespecifice, cu proiec ie difuz n talamusul medial dou sisteme difuze de proiec ie, antagoniste determinarea st rii con tiente: tiente: facilitator - prelungirea talamic a sist. reticulat activ. ascendent sist. activ. induce starea de veghe inhibitor - sistemul de recrutare talamic - deprim tonusul cortical - induce starea de somn sindromul talamic se produce prin tulbur ri de iriga ie talamic se caracterizeaz prin: - manifest ri de tip anestezie (mai ales prin: pentru sensibilitatea profund ) - dureri paroxistice persistente - mi c ri involuntare n jum tatea de corp opus leziunii

FORMA IUNEA RETICULATLOCALIZARE ncepe n regiunea periependimar a m duvei se ntinde de-a lungul trunchiului cerebral de n regiunea ventriculului IV n jurul apeductului Sylvius se extinde pn n: - hipotalamus (mai ales cel posterior) extin n: - subtalamus - nucleii talamici nespecifici, cu proiec ie difuz n mod curent, prin forma iune reticulat se n elege numai cea care se

g se te n regiunea trunchiului cerebral i hipotalamus (bulbo-ponto(bulbo-pontomezencefalic i a hipotalamusului posterior)

FORMA IUNEA RETICULATSTRUCTURA este format din celule i fibre nervoase constituit dintr-o multitudine de nuclei dintr5 grupe: nuclei cu conexiuni cerebeloase nuclei ce formeaz ariile respiratorii bulbare, presoare i ariile de inhibi ie a reflexului miotatic nuclei cu rol receptor i asociativ nucleii rafeului median din tegmentum mezencefalic nuclei ce corespund ariei limbice a mezencefalului

FORMA IUNEA RETICULAT1. intervine n controlul motricit ii somatice prin intermediul c ilor reticuloreticulospinale: sistemul reticulat descendent facilitator se g se te n regiunea dorsolateral a trunchiului cerebral are tonus propriu are rol de nt rire a reflectivit ii medulare sistemul reticulat descendent inhibitor se g se te n regiunea ventromedian a trunchiului cerebral reduce excitabilitatea motoneuronilor medulari nu are tonus propriu constituie o cale final comun a centrilor inhibitori suprajacen i sistemul inhibitor cortico-cerebelo-reticulo-spinal cortico-cerebelo-reticulo

FUNC II

sistemele reticulate descendente controleaz reflexele tonice i posturale, prin intermediul motoneuronilor alfa i gama

FORMA IUNEA RETICULATFUNC II 2. influen eaz func iile vegetative prin centrii reglatori de la acest nivel: respira ia vasomotricitatea saliva ia voma degluti ia secre ia i motilitatea gastro-intestinal gastro termoreglarea metabolismul mic iunea 3. n reglarea st rii vigile i a comportamentului: constituie sistemul de alertare al scoar ei cerebrale, prin sistemul reticulat ascendent activator are dou modalit i de ac iune: - fazic (de trezire) - tonic (starea de veghe) asigur gradarea controlului st rii vigile i a con tien ei

FORMA IUNEA RETICULATACTIVAREA FORMA IUNII RETICULATE se realizeaz prin: mecanismul autonom determinat de proprietatea de pacemaker a structurilor constituiente ntre inut de - aferen ele unor circuite locale - influen e umorale (este sensibil la modific rile pO2 , pCO2 , [H+], substan e biologic active endo- exogene) endo- i exogene) n ntre inerea activit ii autoritmice a neuronilor forma iunii reticulate intervin : - mecanisme adrenergice (specifice substan ei reticulate) reticulate) - mecanisme colinergice c i ascendente ascendente de la periferie (prin colateralele aferen elor senzitivosenzitivo-senzoriale) c i descendente descendente de la cortexul cerebral

FORMA IUNEA RETICULATEFEREN ELE FORMA IUNII RETICULATE care duc la scoar a cerebral urmeaz dou c i: calea talamic - prin nucleii talamici nespecifici, cu proiec ie difuz - regleaz tonusul cortical prin 2 categ. de aferen e: categ. sistemul talamic difuz desincronizatorcu efect de trezire i men inere a st rii vigile folose folose te media ia catecolaminergic sistemul talamic difuz sincronizator (sist. de recrutare talamic) sistemul sist. talamic) cu efect hipnogen folose te media ia serotoninergic

calea extratalamic influen eaz toate aspectele activit ii nervoase superioare:con tien aten ie nv are

CORTEXUL SENZORIALlocalizat la nivelul lobului parietal ocaliz

CORTEXUL SENZORIAL

ARIA SOMESTEZIC PRIMAR ARIA SOMESTEZIC SECUNDAR (II) CORTEXUL PARIETAL POSTERIOR ARIILE 39 I 40

LOBUL PARIETALARIA SOMESTEZIC PRIMAR (SI) plasat la nivelul girusului postcentral este de fapt o arie senzitivo-motorie somato-vegetativ deoarece: senzitivosomatocuprinde ariile somestezice 3,1 i 2 peste care se suprapune sensibilitatea visceral corespunz toare cuprinde n por iunea inferioar aria 43 - aria gustului stabile te rela ii cu aria motorie 4, cu cortexul motor, n general, participnd la constituirea c ilor piramidale i extrapiramidale prime te aferen e de la talamus - nucleii posteriori latero-ventral latero- nucleii posteriori latero-medial laterostabile te conexiuni cu: - aria SII - cortexul parietal posterior - aria 4 la nivelul ariei 3 se proiecteaz exclusiv sensibilitatea tactil epicritic la nivelul ariei 1 se proiecteaz n propor ie egal : sensibilitatea exteroceptiv sensibilitatea proprioceptiv con tient la nivelul ariei 2 se proiecteaz exclusiv sensibilitatea proprioceptiv con tient

LOBUL PARIETAL

ARIA SOMESTEZIC PRIMAR la nivelul ei se g se te HOMUNCULUS SENZITIV

reprezentare cortical a tuturor segmentelor corpului predominant contralateral n func ie de num rul de receptori senzitivi de la nivelul segmentelor se descrie: aria segmentar (de specialitate) ce corespunde reprezent rii corticale a minii i policelui asociat cu motilitatea fin a extremit ii distale aria de expresie senzitiv ce corespunde reprezent rii corticale a fe ei i limbii asociat cu limbajul articulat i expresivitatea fe ei

HOMUNCULUS SENZITIV

LOBUL PARIETALARIA SOMESTEZIC SECUNDAR (II) n peretele superior al an ului lateral este aria de proiec ie a sensibilit ii exteroceptive grosier (protopatic ) i a sensibilit ii proprioceptive

CORTEXUL PARIETAL POSTERIOR ariile 5 i 7 formeaz aria somatopsihic permite interpretarea discriminativ i poliestezic a senza iilor elementare ce permite recunoa terea obiectului aria somatopsihic compar senza iile produse de obiect cu experien ele anterioare i cu senza iile produse de alte obiecte

ARIILE 39 I 40 aria tactognostic n emisferul minor (nedominant) asigur integrarea complex a informa iilor primare care permit recunoa terea schemei corporale aria 40 reprezint aria ideomotoare la nivelul emisferului dominant