Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

127
7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie) http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 1/127 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie) Sfinţii Doctori fără arginţi Cosma şi Damian din Roma (prăznuiţi la 1 iulie) nu trebu confundaţi cu Sfinţii fără de arginţi din rabia (prăznuiţi la 17 octombrie) sau cu Sfinţii Cosm şi Damian din sia mică (prăznuiţi la 1 noiembrie)! Index Evanghelia şi Apostolul zilei................................................................................... 2 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian din Roma ! iulie"....................# Canon de rugăciune către Sfinţii $ucenici doctori fără de arginţi Cosma şi Damian% d Roma......................................................................................................................& Acatistul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian ! iulie"...........!# Rugăciune.........................................................................................................2' Acatistul Sfinţilor Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian.........................() *ieţile Sfinţilor + ,ătimirea Sfinţilor $ucenici Cosma şi Damian% doctorii cei fără de argin ..............................................................................................................................-2 Sinaar + ,omenirea Sfinţilor $ucenici şi doctori fără de arginţi% Cosma şi Damian% cei ce au săv/rşit la Roma............................................................................................ -0 Sf/ntul 1icolae *elimirovici + ,roloagele de la hrida 3 ,omenirea Sfinţilor Cosma Damian................................................................................................................-' Sfinţii $ucenici Cosma şi Damian% doctorii fără de arginţi...........................#) 4coana $aicii Domnului 56aoni7ievs7a8a9....................................................#! 5Starea de :ucurie să fie permanentă ;n inima celor care ;i cinstesc pe Sfinţii Cosma Damian<..............................................................................................................#( =asilica Sfinţilor Cosma şi Damian..................................................................#- 4coane...................................................................................................................&& Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian din Ara:ia !0 octom:rie".....02 Sinaar + Sfinţii $ucenici şi :uni fraţi% fără de arginţi% Cosma şi Damian% >eontie% Antim Evprepie Euprepie"...........................................................................................0(

Transcript of Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

Page 1: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 1/127

Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian(1 iulie,

 

17 octombrie 

şi 1 noiembrie)

Sfinţii Doctori fără arginţi Cosma şi Damian din Roma (prăznuiţi la 1 iulie) nu trebu

confundaţi cu Sfinţii fără de arginţi din rabia (prăznuiţi la 17 octombrie) sau cu Sfinţii Cosmşi Damian din sia mică (prăznuiţi la 1 noiembrie)!

Index

Evanghelia şi Apostolul zilei...................................................................................2Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian din Roma ! iulie"....................#

Canon de rugăciune către Sfinţii $ucenici doctori fără de arginţi Cosma şi Damian% d

Roma......................................................................................................................&Acatistul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian ! iulie"...........!#Rugăciune.........................................................................................................2'

Acatistul Sfinţilor Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian.........................()*ieţile Sfinţilor + ,ătimirea Sfinţilor $ucenici Cosma şi Damian% doctorii cei fără de argin..............................................................................................................................-2Sinaar + ,omenirea Sfinţilor $ucenici şi doctori fără de arginţi% Cosma şi Damian% cei ce au săv/rşit la Roma............................................................................................-0Sf/ntul 1icolae *elimirovici + ,roloagele de la hrida 3 ,omenirea Sfinţilor CosmaDamian................................................................................................................-'

Sfinţii $ucenici Cosma şi Damian% doctorii fără de arginţi...........................#)4coana $aicii Domnului 56aoni7ievs7a8a9....................................................#!5Starea de :ucurie să fie permanentă ;n inima celor care ;i cinstesc pe Sfinţii Cosma Damian<..............................................................................................................#(=asilica Sfinţilor Cosma şi Damian..................................................................#-4coane...................................................................................................................&&

Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian din Ara:ia !0 octom:rie".....02Sinaar + Sfinţii $ucenici şi :uni fraţi% fără de arginţi% Cosma şi Damian% >eontie% AntimEvprepie Euprepie"...........................................................................................0(

Page 2: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 2/127

Sf/ntul 1icolae *elimirovici 3 ,roloagele de la hrida + ,omenirea Sfinţilor $ucenCosma şi Damian% doctorii fără de arginţi.......................................................0-

Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian din Asia mică ! noiem:rie " protectocăsniciilor creştine şi păzitorii armoniei ;n familie"...........................................00

Canon de rugăciune către Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian% din Asia !" 0'Canon de rugăciune către Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian% din Asia 2" '0

4mnografie...........................................................................................................?0

*ieţile Sfinţilor + *iaţa şi minunile Sfinţilor Doctori fără de arginţi şi făcători de minuCosma şi Damian................................................................................................?'Sinaar + ,omenirea Sfinţilor şi făcătorilor de minuni fără de arginţi Cosma şi Damian% f@eodotei celei din Asia......................................................................................!)2Sf/ntul 1icolae *elimirovici 3 ,roloagele de la hrida + ,omenirea Sfinţilor Doctori fără darginţi Cosma şi Damian.................................................................................!)#

C/ntare de laudă la Sfinţii Cosma şi Damian% doctorii fără de arginţi....!)0Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian% consideraţi patronii medicinei şi farmacşi ocrotitorii medicilor% chirurgilor şi farmaciştilor......................................!)?tilia =ălinişteanu + Cultul Sfinţilor Cosma şi Damian% etrem de răsp/ndit pe teritori

Do:rogei............................................................................................................!!2Arhimandritul 4oil onstantaros% predicator al Sfintei $itropolii de Driinupole% ,ogonianioniţa + Sfinţii fără de arginţi Cosma şi Damian..........................................!!-4coane.................................................................................................................!!'

B,S $itropolit 1i7olaos atzini7olaou 4ntruziunea tehnologiei %%Diluarea9 medicinei. Stade confuzie personală..........................................................................................!2',r. >iviu ,etcu + Sfinţii Doctori fără de arginţi 3 tămăduitori ;n numele lui ristos şi misionaai >ui.....................................................................................................................!((5Doamne% dă+mi să lupt9 sau despre :oala care tămăduieşte sufletul 3 mărturia unui t/n

:olnav de cancer..................................................................................................!-!Rugăciune către Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian.................!-0

Evanghelia şi Apostolul zilei

Page 3: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 3/127

Evanghelia

Ev. $atei !)% !% #+'

"n #remea aceea,1!C$em%nd la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le&a dat lor putere asupra du$urilor celonecurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă!

'!e aceşti doisprezece i&a trimis isus, poruncindu&le lor şi zic%nd* "n calea păg%nilor să nmergeţi şi +n #reo cetate de samarineni să nu intraţi-!Ci mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui srael!7!.i merg%nd, propo#ăduiţi, zic%nd* S&a apropiat "mpărăţia Cerurilor!/!0ămăduiţi pe cei neputincioşi, +n#iaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi&+n dar aţi luat, +n dar să daţi!

Apostol

Page 4: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 4/127

Epistola către Corinteni a Sf/ntului Apostol ,avel

 Ap. 4 Corinteni !2% 20+(!F !(% !+'

7!ar #oi sunteţi trupul lui 2ristos şi mădulare (fiecare) +n parte!/!.i pe unii i&a pus Dumnezeu, +n 3iserică* +nt%i apostoli, al doilea prooroci, al treile+n#ăţători apoi pe cei ce au darul de a face minuni apoi darurile #indecărilor, a4utorărilc%rmuirile, felurile limbilor!5!6are toţi sunt apostoli 6are toţi sunt prooroci 6are toţi +n#ăţători 6are toţi au putere ssă#%rşească minuni89!6are toţi au darurile #indecărilor 6are toţi #orbesc +n limbi 6are toţi pot să tălmăcească81!R%#niţi +nsă la darurile cele mai bune! .i #ă arăt +ncă o cale care le +ntrece pe toate*

1!De aş grăi +n limbile oamenilor şi ale +ngerilor, iar dragoste nu am, făcutu&m&am aramsunătoare şi c$im#al răsunător!!.i de aş a#ea darul proorociei şi tainele toate le&aş cunoaşte şi orice ştiinţă şi de aş a#ea at%

credinţă +nc%t să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt!8!.i de aş +mpărţi toată a#uţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimnu&mi foloseşte!:!Dragostea +ndelung rabdă dragostea este bine#oitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudnu se trufeşte!'!Dragostea nu se poartă cu necu#iinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de m%nie, nu g%ndeşrăul!-!;u se bucură de nedreptate, ci se bucură de ade#ăr!7!0oate le suferă, toate le crede, toate le nădă4duieşte, toate le rabdă!/!Dragostea nu cade niciodată!

Sfnţii doctori ără de argint Cosma şi Damian din Roma ( iulie!

Page 5: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 5/127

 

plec%ndu&se cu multă dragoste asupra neputinţelor trupeşti ale semenilor lor, s&au deprins cmeşteşugul tămăduirilor trupeşti, studiind şi de#enind doctori iscusiţi, #indec%nd nu numoameni, ci şi dobitoace, consider%nd că toate #ietăţile, oameni şi animale, sunt creaţii ale lDumnezeu şi de toate trebuie să aibă gri4ă! <i cereau ca plata de la cei ce se lecuiau docredinţa şi mărturisirea +n 2ristos, şi nimic altce#a! Canon de rugăciune către Sfinţii $ucenici doctori fără de arginţi Cosma şi Damian% din Rom

Page 6: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 6/127

@roparul Sfinţilor Mucenici doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Roma, glasul al 8-leSfinţilor cei fără de arginţi şi de minuni făcătorilor, cercetaţi neputinţele noastre şi ca unii care n daţi luat, n dar daţi-ne nouă!

C/ntarea !

4rmosul Celui Ce a po"ăţuit de de mult pe Israel, scoţ#ndu-l din ro$ia lui %araon şi n pustie l&rănit, să c#ntăm M#ntuitorului nostru Dumne'eu, căci cu sla"ă S-a prea slă"it!

Stih  Sfinţilor mucenici, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

(rin cu"inte de c#ntări să lăudăm astă'i cu glasuri de "eselie pe cei prin &ar daţi de la Dumne'nouă, tuturor, doctori şi făcători de minuni, ntărire )isericii şi rea'em credincioşilor!

Stih  Sfinţilor mucenici, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Cei ce ntotdeauna ne '$atem de ntreitele "aluri, n ad#ncul $olilor şi n "ifor cumplit de $oc&inuitoare, "eniţi să mergem cu $ucurie la limanul doctorilor celor fără de arginţi ca să m#ntuim!

Sla#ă 0atălui şi =iului şi Sf%ntului Du$!

(rin "irtuţile cele prea luminate arăt#ndu-"ă, fericiţilor, casă Dumne'eiescului şi *tot lucrătorulDu&, cu cercetările "oastre ne arătaţi nouă această dumne'eiască casă noian de tămădudumne'eieşti!

.i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min (a ;ăscătoarei)!

Page 7: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 7/127

(e tine, care eşti locaşul lui Dumne'eu, masa cea nţelegătoare, frumuseţea lui Iaco$, pod peste calesne se trece şi scară nemişcată, toate neamurile cu dragoste te fericim, (reacurată!

C/ntarea a (+a

4rmos Cel Ce ntăreşti tunetul!!!

Stih  Sfinţilor mucenici, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!Doimea cea cinstită a dumne'eieştilor doctori cei fără de arginţi, fiind luminată n c&ip lăudat strălucirile cele n trei sori, luminea'ă marginile păm#ntului cu luminile tămăduirilor, ntru sla"Dumne'eului nostru!

Stih  Sfinţilor mucenici, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

%iind mpreunaţi, Sfinţilor, cu cetele ngereşti şi st#nd naintea scaunului sla"ei cu toată cinstea, luaminte la cei de +os cu milosti"ire, scoţ#ndu-i ntotdeauna din răutăţi!

Sla#ă 0atălui şi =iului şi Sf%ntului Du$!

eolog&isind, Sfinţilor, că reimea cea Dumne'eiască este Stăp#nirea nsăşi, aţi "ieţuit pe păm#nt nişte ngeri, mplinind "oia cea dumne'eiască şi acum sunteţi fericiţi!

.i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min (a ;ăscătoarei)!

Cel Ce este nfricoşător pentru oştile cele de sus, n c&ip de negrăit S-a sălăşluit ntru tine, afl#nd

te mai Curată dec#t firea cea "ă'ută şi nţelegătoare, (reacurată %ecioară pentru aceasta te fericim!4rmosul Cel Ce ntăreşti tunetul şi 'ideşti du&ul, ntăreşte-mă, Doamne, ca să e laud pe ine ade"ărat şi să fac "oia a. că nu este sf#nt afară de ine, Iu$itorule de oameni!

C/ntarea a -+a

4rmosul *u'it-am, Dumne'eule, glasul ău şi m-am temut, "ă'ut-am lucrurile ale şi m-anspăim#ntat! Sla"ă puterii ale, Doamne!

Stih  Sfinţilor mucenici, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

m$răc#ndu-"ă, Sfinţilor, cu podoa$a nestricăciunii, prin de'$răcarea trupului celui păm#ntestotdeauna staţi naintea scaunului reimii, mpreună cu ngerii!

Stih  Sfinţilor mucenici, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

(atimile sufletelor celor cu multe dureri le "indecaţi şi $olile trupului le tămăduiţi, cei cu $unlaude, fără de arginţi, dăruind sănătate şi m#ng#iere de toate cele ce aduc ntristare!

Page 8: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 8/127

Sla#ă 0atălui şi =iului şi Sf%ntului Du$!

Cercetaţi pe cei ce cu dreaptă credinţă aleargă la sf#ntul "ostru locaş, Sfinţilor cei fără de argindăruind sănătate şi linişte de toate cele ce aduc ntristare!

.i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min (a ;ăscătoarei)!

%ăclia dumne'eieştii lumini se slă"eşte, /ăscătoarea de Dumne'eu, cea mai *leasă dec#t toafăpturile, prin care s-a ndumne'eit omul, căci ea a născut pe Dumne'eu!

C/ntarea a #+a

4rmosul %ă să răsară mie, Doamne, lumina poruncilor ale, că la ine aleargă şi pe ine e lauddu&ul meu. că u eşti Dumne'eul nostru şi la ine scap, mpăratul (ăcii!Stih  Sfinţilor mucenici, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Sfinţii cei fără de arginţi, lăudaţi ai lui 0ristos, trăg#ndu-se de la Răsăritul Cel cu ade"ărat Dătăt

de lumină, luminea'ă lumea cu ra'ele tămăduirilor şi risipesc ntunericul cel cumplit al patimilor!

Stih  Sfinţilor mucenici, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Cei ce suntem n"iforaţi de $oli, necaţi de patimi şi cufundaţi cu ntreitele "aluri ale nt#mplărilcelor fără de măsură, "eniţi cu $ucurie să scăpăm la limanul prea nţelepţilor doctori!

Sla#ă 0atălui şi =iului şi Sf%ntului Du$!

Dorind Sfinţii de reimea cea mai presus de 'ei, s-au arătat ei slugi pentru aceea, cu milosti"itămăduiesc $olile cele cumplite ale tuturor, arăt#ndu-se pururea minunaţi!

.i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min (a ;ăscătoarei)!

%ă, Stăp#nă, să răsară ra'a dumne'eieştii cunoştinţe mie, celui ce sunt cumplit cuprins de ntunericnecunoştinţei şi mă po"ăţuieşte către lumina pocăinţei, (reacurată, Ceea ce eşti uşa 1uminii!

C/ntarea a &+a

4rmos 2iforul g#ndurilor!!!

Stih  Sfinţilor mucenici, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

I'"or#nd ape de "indecări, ca nişte i'"oare de m#ntuire, spălaţi toată ntinăciunea $olilor celsufleteşti şi trupeşti, Sfinţilor cei fără de arginţi, luminători ai lumii, cei prea luminaţi!

Stih  Sfinţilor mucenici, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Page 9: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 9/127

Sf#nt este locaşul "ostru, fiind mpodo$it cu minuni şi cu semne, la care tot omul, care aleargă cu tsufletul, c#ştigă sănătate, fericindu-"ă pe "oi după datorie!

Sla#ă 0atălui şi =iului şi Sf%ntului Du$!Ca două stele străluciţi la ntărirea )isericii lui 0ristos şi cu $ună credinţă o luminaţi pe d#nsa ra'ele tămăduirilor, lucrătorilor de minuni, cei cu nume mare!

.i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min (a ;ăscătoarei)!Miluieşte-mă, Ceea ce ai născut pe M#ntuitorul. căci mă tul$ură ad#ncimea păcatelor şi mn"iforea'ă "alurile de'mierdărilor şi mă ntristea'ă furtuna du&urilor celor "iclene!

4rmosul 2iforul g#ndurilor apuc#ndu-mă, ntru ad#ncul greşelilor celor nemăsurate mă trage! Du, 3c#rmuitorule )unule, mai nainte apuc#nd, oc#rmuieşte-mă ca pe proorocul şi mă m#ntuieşte

Condac, glasul al 4-lea! ,odo:ie Cele de sus căut#nd!!!

Cei ce aţi primit &arul tămăduirilor, daţi sănătate celor ce sunt ntru ne"oi, măriţilor, doctori casunteţi făcători de minuni şi cu cercetarea "oastră, surpaţi semeţiile "ră+maşilor, tămăduind lumea minunile!

C/ntarea a 0+a

4rmosul C&ipului celui de aur nenc&in#ndu-se tinerii lui *"raam, s-au lămurit ca aurul n topitoan cuptorul focului. căci, ca ntr-o cămară luminată, dănţuiau c#nt#nd: )inecu"#ntat eşti Dumne'epărinţilor noştri!

Stih  Sfinţilor mucenici, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

(oporul lui Dumne'eu adun#ndu-se cu credinţă la $iserica "oastră, fericiţilor, "esteşte daruri"oastre, laudă tămăduirile, măreşte "ieţuirea cea dumne'eiască şi fericeşte pururea petrecer"oastră cea cinstită!

Stih  Sfinţilor mucenici, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

2eniţi cu credinţă să "edem i'"orul care i'"orăşte r#uri de minuni şi cu "eselie mpreună Domnul

să c#ntăm: Minunat eşti, Dumne'eule, Cel Ce faci mari minuni pe păm#nt, prin slugile ale!

Sla#ă 0atălui şi =iului şi Sf%ntului Du$!

nfrumuseţatu-s-a )iserica Sfinţilor celor fără de arginţi cu multe minuni, ntru care se "indecă multe feluri de $oli cei ce cu credinţă nendoită aleargă la d#nsa şi pururea trimit laudă lDumne'eu, ca 5nul Dătător de $unătăţi!

.i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min (a ;ăscătoarei)!

Page 10: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 10/127

(ogor#tu-S-a 0ristos ca ploaia pe l#nă n p#ntecele tău, Ceea ce eşti de la Dumne'eu dăruită şi ncetat p#raiele nelegiuirii şi ca un Dumne'eu a i'"or#t nestricăciune şi "iaţă celor ce c#n)inecu"#ntat eşti Dumne'eul părinţilor noştri6

C/ntarea a '+a

4rmos (ăm#ntul şi toate!!!

Stih  Sfinţilor mucenici, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

(e păm#nt locuind, n ceruri aţi do$#ndit "ieţuire cerească, ne"oindu-"ă $ine şi surp#nd şarpele, aprimit &ar a "indeca $olile oamenilor ntru sla"a şi lauda Domnului, Sfinţilor fără de arginţi!

Stih  Sfinţilor mucenici, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

(rin rugăciunea cea către Dumne'eu, Sfinţilor, desc&ideţi oc&ii or$ilor, şc&iopilor le daţi $un um$şi slă$ănogilor sănătate desă"#rşită, minun#ndu-"ă cu credinţă, Sfinţilor fără de arginţi pent

aceasta, după datorie "ă lăudăm pe "oi!

3inecu#%ntăm pe 0atăl şi pe =iul şi pe Sf%ntul Du$, Domnul!

Ca un Rai nţelegător este pentru noi această casă a Sfinţilor, care pururea aduce nainte $un mirde taină! Iar &arul cel dumne'eiesc, pe care "i l-a dăruit "ouă Domnul Iisus, dă cugetelor noast$ună mireasmă!

.i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min (a ;ăscătoarei)!

Din s#ngiurile tale cele sfinte S-a ntrupat 7iditorul tururor şi a ieşit din p#ntecele tău, pă'indu-te tine, %ecioară! 3, Minune a minunilor. o, *rătare de taină nouă, care s-a lucrat ntru tine ntru t"ecii6

4rmosul

Să lăudăm să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsîntru toţi vecii.

(ăm#ntul şi toate cele ce sunt pe el, mările şi toate i'"oarele, cerurile cerurilor, lumina şi ntunericgerul şi 'ăduful, fiii oamenilor şi preoţii, $inecu"#ntaţi pe Domnul şi-1 preanălţaţi pe l n "eci!

C/ntarea a ?+a

4rmos %ăcut-a tărie cu $raţul!!!

Stih  Sfinţilor mucenici, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Page 11: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 11/127

3, c#t este de mare această $iserică prea sfinţită, Sfinţilor fără de arginţi, către care "enind, să"#rşlucruri mari şi semne nfricoşătoare şi ade"ărate minuni, nţelepţilor pentru aceasta, adun#ndu-astă'i, "ă lăudăm pe "oi cu mare glas!

Stih  Sfinţilor mucenici, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

0oţi să dănţuim du$o#niceşte mărind pe Sf%ntul >ucenic Cosma, cugetătorul de Dumnezeu şi p

Sf%ntul >ucenic Damian cel ales, pe doimea cea cinstită, care prin fapte bune, au slă#it pStăp%nul a toată lumea, Dumnezeul, Domnul şi >%ntuitorul tuturor!

Sla#ă 0atălui şi =iului şi Sf%ntului Du$!

Desc&isu-s-a tuturor pe păm#nt casă de tămăduire, sf#nta casă a Sfinţilor celor fără de arginţi. cancetea'ă frigurile celor ce adesea "in către d#nşii şi i'$ă"eşte pe cei necă+iţi de du&uri cumplitedăruieşte tămăduire tuturor oamenilor!

.i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min (a ;ăscătoarei)!

%ecioară, Ceea ce te-ai arătat mai presus dec#t &eru"imii, fă mintea mea mai presus de '$urdăritrupului şi de supărările "ieţii şi-mi dă putere a um$la cu $ună podoa$ă pe căile cele de i'$ă"ircare ne duc la cetatea cea de sus, (reacurată!

4rmosul %ăcut-a tărie cu $raţul Său pentru că a surpat pe cei puternici de pe scaune şi a nălţat pcei smeriţi, Dumne'eul lui Israel, ntru care ne-a cercetat pe noi, Răsăritul cel de Sus şi nendreptat pe calea păcii!

Sedelna, glasul al 8-lea! ,odo:ie (e nţelepciunea şi Cu"#ntul n p#ntecele tău 'ămislind făardere, Maica lui Dumne'eu, n c&ip de negrăit ai născut pe Cel Ce a făcut toate şi n $raţele tale a"ut pe Cel Ce ţine toate şi la s#n ai &rănit pe Cel Ce &răneşte lumea! (entru aceasta, te rog pe tin(reasf#ntă %ecioară, să mă i'$ă"eşti de greşeli, c#nd "a fi să stau naintea feţei 7iditorului meStăp#nă %ecioară Curată, atunci să-mi dăruieşti a+utorul tău, că pe tine te am năde+de eu, ro$ul tău!

Dătători de tămăduiri minunaţi şi sfeşnice purtătoare de lumină ale minunilor "-aţi arătat tuturor pr&arul Du&ului. căci, "ăpaia patimilor răcorind cu credinţa, printr-nsa ncăl'iţi cugetul credincioşil(entru aceasta, a"#nd noi locaşul "ostru cel dumne'eiesc casă de tămăduire sufletelor, grăim căt"oi: rugaţi-"ă lui 0ristos Dumne'eu, purtătorilor de Dumne'eu cei fără de arginţi, iertare de greş

să dăruiască celor ce cu dragoste pră'nuiesc sf#ntă pomenirea "oastră!

Sedelna (reasfintei /ăscătoare de Dumne'eu, glasul al 8-lea! ,odo:ie (e nţelepciunea şi Cu"#nn p#ntecele tău 'ămislind fără ardere, Maica lui Dumne'eu, n c&ip de negrăit ai născut pe Cel Cefăcut toate şi n $raţele tale ai a"ut pe Cel Ce ţine toate şi la s#n ai &rănit pe Cel Ce &răneşte lume(entru aceasta, te rog pe tine, (reasf#ntă %ecioară, să mă i'$ă"eşti de greşeli, c#nd "a fi să stanaintea feţei 7iditorului meu, Stăp#nă %ecioară Curată, atunci să-mi dăruieşti a+utorul tău, că tine te am năde+de eu, ro$ul tău!

Page 12: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 12/127

(e tine, %ecioară, ca pe Ceea ce singură ntre femei ai născut mai presus de fire pe Dumne'eu trup, toate neamurile omeneşti te fericesc. că %ocul Dumne'eirii ntru tine s-a sălăşluit şi ca pe (runc cu lapte ai &rănit pe 7iditorul şi Domnul! (entru aceasta, neamul ngeresc şi omenesc, du"rednicie slă"im preasf#ntă naşterea ta şi cu un glas grăim către tine: roagă pe %iul tău şi Dumne'eiertare de greşeli să dăruiască, celor ce cu credinţă ne nc&inăm (reasfintei naşterii tale!

Sedelna Sfintei Cruci şi a (reasfintei /ăscătoare de Dumne'eu, glasul al 8-lea! ,odo:ie 

nţelepciunea şi Cu"#ntul n p#ntecele tău 'ămislind fără ardere, Maica lui Dumne'eu, n c&ip negrăit ai născut pe Cel Ce a făcut toate şi n $raţele tale ai a"ut pe Cel Ce ţine toate şi la s#n &rănit pe Cel Ce &răneşte lumea! (entru aceasta, te rog pe tine, (reasf#ntă %ecioară, să mă i'$ă"ede greşeli, c#nd "a fi să stau naintea feţei 7iditorului meu, Stăp#nă %ecioară Curată, atunci să-mdăruieşti a+utorul tău, că pe tine te am năde+de eu, ro$ul tău!

(e Mieluşelul şi (ăstorul şi M#ntuitorul, Mieluşeaua "ă'#ndu-1 fără dreptate ridicat pe Crucpl#ng#nd se t#nguia cu amar: lumea se $ucură lu#nd i'$ă"ire prin ine, iar p#ntecele meu ard"ă'#nd Răstignirea a, pe care o ra$'i pentru milosti"irea milei, (rea$unule Dumne'eule, DoamnCel fără de păcat! *cesteia cu credinţă să-i grăim: milosti"ire arată, %ecioară, spre noi şi iertare

păcate să dăruiască celor ce ne nc&inăm patimilor 1ui!

Page 13: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 13/127

Acatistul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian ! iulie"

 

Rugăciunile ;ncepătoare

"n numele 0atălui, şi al =iului şi al Sf%ntului Du$! min!

Sla#ă ?ie, Dumnezeul nostru, Sla#ă ?ie @Sla#ă ?ie, Dumnezeul nostru, Sla#ă ?ie @Sla#ă ?ie, Dumnezeul nostru, Sla#ă ?ie @

"mpărate ceresc, >%ng%ietorule, Du$ul de#ărului, care pretutindenea eşti, şi toate le implineşAistierul bunătăţilor şi Dătătorule de #iaţă, #ino şi te sălăşluieşte +ntru noi, şi ne curăţeşte pe nde toată intinăciunea, şi m%ntuieşte, 3unule, sufletele noastre!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte 0are, Sfinte fără de moarte, miluieşte&ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte 0are, Sfinte fără de moarte, miluieşte&ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte 0are, Sfinte fără de moarte, miluieşte&ne pe noi!

Sla#ă 0atălui şi =iului şi Sf%ntului Du$! .i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min!

Page 14: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 14/127

Page 15: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 15/127

Cela ce +mpreună cu 0atăl şi cu =iul este +nc$inat şi slă#it, Care a grăit prin prooroci!"ntru&una Sf%ntă Sobornicească şi apostolească 3iserică,>ărturisesc un botez +ntru iertarea păcatelor,ştept +n#ierea morţilor şi #iaţa #eacului ce #a să fie! min @

salmul '9>iluieşte&mă, Dumnezeule, după mare mila 0a, şi după mulţimea +ndurărilor 0ale, şterg

fărădelegea mea! >ai #%rtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte! Cfărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu +naintea mea este pururea! ?ie Bnuia am greşit, rău +naintea 0a am făcut, aşa +nc%t drept eşti 0u +ntru cu#intele 0ale şi biruitor c%nd #ei 4udec0u! Că iată +ntru fărădelegi m&am zămislit şi +n păcate m&a născut maica mea! Că iată ade#ăruai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale +nţelepciunii 0ale mi&ai arătat mie! Stropi&mă&#ei cisop şi mă #oi curăţi, spăla&mă&#ei şi mai #%rtos dec%t zăpada mă #oi albi! uzului meu #ei dbucurie şi #eselie bucura&se&#or oasele mele cele smerite! "ntoarce faţa 0a de către păcatemele, şi toate fărădelegile mele şterge&le! nimă curată zideşte +ntru mine, Dumnezeule, şi Dudrept +nnoieşte +ntru cele dinlăuntru ale mele! ;u mă lepăda de la faţa 0a, şi Du$ul 0au cel Sf%nu& lua de la mine! Dă&mi mie bucuria măntuirii 0ale, şi cu Du$ stăp%nitor mă +ntăreşt

"n#ăţa&#oi pe cei fără de lege căile 0ale, şi cei necredincioşi la 0ine se #or +ntoarce! zbă#eşte&mde #ărsarea de s%nge Dumnezeule, Dumnezeul m%ntuirii mele bucura&se&#a limba mea ddreptatea 0a! Doamne, buzele mele #ei desc$ide şi gura mea #a #esti lauda 0a! Că de&ai fi #o4ertfă, ?i&aş fi dat arderile de tot nu le #ei bine#oi! ertfa lui Dumnezeu, du$ul umilit inim+nfr%ntă şi smerită Dumnezeu nu o #a urgisi! =ă bine, Doamne, +ntru bună#oirea 0a, Sionului, să se zidească zidurile erusalimului! tunci #ei bine#oi 4ertfa dreptăţii, prinosul şi arderile dtot atunci #or pune pe altarul 0ău #iţei!Condacul !Cei aleşi făcători de minuni, ră$dătorilor de patimi ai lui 0ristos şi doctori prea nţelepţi, care n d

daţi sănătate celor ce sunt n $oli, cele de laudă aducem "ouă, spri+initorilor noştri şi a+utătorilntru neca'uri. iar "oi, fiind "ase alese ale &arului "indecaţi rănile noastre cele sufleteşti şi cetrupeşti! (entru aceasta, slă"ind pe Dumne'eu cel minunat ntru sfinţii Săi, pe "oi cu os#rdie "fericim: 3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslă#iţilor făcătode minuni@

4cosul !R#"nind "ieţii celei ngereşti, aţi defăimat cele păm#nteşti, şi ncunun#ndu-"ă cu ne"oinţa muceni"-aţi n"rednicit să pri"iţi faţa Domnului puterilor! Deci rugaţi-"ă cu s#rguinţă pentru noi cei alergăm cu s#rguinţă către a+utorul "ostru şi cele de laudă strigăm "ouă:

)ucuraţi-"ă, rugători cal'i pentru cei ce cinstesc sf#ntă pomenirea "oastră.)ucuraţi-"ă, că "oi casa, a"uţia şi toate agoniselile părinţilor ntru nimic le-aţi socotit.)ucuraţi-"ă, care fără mpuţinare "indecaţi pe cei părăsiţi de doctori.)ucuraţi-"ă, cei ce pe cei săraci cu milostenia "oastră i-aţi &rănit.)ucuraţi-"ă, cei ce aţi m#ng#iat pe cei ce sufereau de ndurarea inimii.)ucuraţi-"ă, cei ce prin curăţie şi cu sfinţenie "-aţi asemănat ngerilor.)ucuraţi-"ă, făclii ale luminii celei dumne'eieşti.)ucuraţi- "ă, oameni cereşti şi ngeri păm#nteşti.)ucuraţi-"ă, că "oi creştinilor le sunteţi scăpare neruşinată.

Page 16: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 16/127

)ucuraţi-"ă, cei ce "-aţi smerit toată "iaţa "oastră c&iar p#nă la suflarea cea de pe urmă ntru slu+iDomnului.)ucuraţi-"ă, primitorii cei prea luminaţi ai &arului, "ase ale Sf#ntului Du&.)ucuraţi-"ă, gra$nici a+utători ai tuturor celor ce "ă c&eamă pe "oi.3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori cei fără de arginţi şi preaslă#iţi făcători minuni@

Condacul al 2+lea2ă'#nd $unul Dumne'eu nceputurile "oastre cele $une şi os#rdia "oastră cea către $una cinstire, toate cele păm#nteşti şi $unurile lumii acesteia ntru nimic socotindu-le, ntru o necunoscuosteneală aţi petrecut, din dragoste pentru aproapele şi sufletele "oastre cu $unele mora"uri le-ampodo$it, "-aţi umplut de Du&ul Sf#nt, cu ra'a căruia să ne strălucim şi noi, cereţi-ne de la 0ristDumne'eu, ca mpreună cu "oi să-i c#ntăm 1ui: liluia@

4cosul al 2+ lea Cu nţelegerea ade"ăratei cunoştinţe de Dumne'eu aţi n"ăţat pe mpăratul cel fără de legnţelepţindu-l pe acela cu puterea cu"intelor "oastre, prin care cu ndră'neală aţi propo"ăduit p

0ristos! Drept aceea lăud#nd ndră'neala "oastră, srigăm aşa:)ucuraţi-"ă, cei ce nu "-aţi lăsat prinşi de nşelarea mpăratului celui nelegiuit.)ucuraţi-"ă, cei ce cu ndră'neală aţi mărturisit naintea lui ade"ărul lui 0ristos.)ucuraţi-"ă, cei ce nu "-aţi temut de ndră'nirea lui.)ucuraţi-"ă, cei ce aţi ruşinat adunările celor fără de lege.)ucuraţi-"ă, propo"ăduitorii cei nenfricaţi ai ade"ărului.)ucuraţi-"ă, nimicitorii slu+irii idoleşti.)ucuraţi-"ă, luptătorii credinţei celei drept slă"itoare.)ucuraţi-"ă, mărturisitorii cei neclintiţi, plini de du&ul ră$dării şi al r#"nei pentru sla"a

Dumne'eu.)ucuraţi-"ă, "estitorii cei fără de tăcere ai poruncilor lui Dumne'eu.)ucuraţi-"ă, po"ăţuitorii credincioşi ai cugetării de Dumne'eu.)ucuraţi-"ă, solitorii cei de năde+de ai mpărăţiei lui Dumne'eu pentru noi.)ucuraţi-"ă, cei ce nu ne părăsiţi pe noi şi nici c&iar după moartea "oastră.3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori cei fără de arginţi şi preaslă#iţi făcători minuni@

Condacul al (+ leaCu puterea celui (reanalt, dată "ouă ncă din "iaţa cea "remelnică, aţi primit stăp#nire de a tămăd

minunat toate $olile. iar după moartea "oastră mai cu seamă "-a proslă"it Dumne'eu pe "oi multe faceri de minuni, ca toţi să alergăm către "oi rug#ndu-ne pentru tămăduirea de $olile trupeşdar mai cu seamă de cele sufleteşti, şi lui Dumne'eu cu mare glas să-i strigăm: liluia@

4cosul al (+ lea*"#nd moaştele "oastre cele mult "indecătoare, ca pe o comoară de mult preţ, ne $ucurăm şi dragoste lăud#nd darul tămăduirilor dat "ouă de la Dumne'eu, cu mulţumire strigăm:)ucuraţi-"ă, mi+locitorii cei cal'i către Dumne'eu pentru noi.)ucuraţi-"ă, cei ce cugetările cele elineşti ntru nimic le-aţi socotit.

)ucuraţi-"ă, făclii luminoase ale Romei.

Page 17: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 17/127

)ucuraţi-"ă, luminătorii ţărilor ntunecate de rătăcirea cea păg#nească.)ucuraţi-"ă, po"ăţuitorii $ăr$ăţiei şi ai ra$dării.)ucuraţi-"ă, căci ră$d#nd fără de "ină uciderea cu pietre, sf#rşit mucenicesc aţi luat.)ucuraţi-"ă, cei ce aţi pătimit din dragoste pentru 0ristos.)ucuraţi-"ă, ro$ii lui Dumne'eu cei ce aţi primit de la 0ristos Domnul cununi de $iruinţă.)ucuraţi-"ă, cei ce aţi arătat tuturor minunatul şi preafrumosul c&ip al smereniei şi al $l#ndeţii.)ucuraţi-"ă, temelia cea neclintită a ortodoxiei.

)ucuraţi-"ă, sla"a cea luminoasă a ră$dătorilor de c&inuri.)ucuraţi-"ă, frumoşi tămăduitori, care de la nimeni n-aţi luat plată pentru tămăduiri,3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslă#iţi făcători de minun

Condacul al -+lea2iforul cel mare al iuţimii mpăratului Carin n-a putut să clintească sufletele "oastre, şi c#ncredincioşii "-au ascuns ntr-o peşteră oarecare de cei ce căutau să "ă ia pe "oi, de "oie aţi stnaintea ostaşilor strig#nd: pe noi luaţi-ne, căci noi suntem cei pe care i căutaţi! Deci, nfăşurfiind n lanţuri, aţi fost duşi la Roma! Iar noi sărut#nd credinţa "oastră şi lanţurile, c#ntăm lDumne'eu: liluia@

4cosul al -+lea*u'ind oamenii de la Roma dragostea "oastră cea mare către cei suferin'i şi doctorisirea "oastră cminunată de pretutindeni alergau către "oi cu credinţă n &arul lui Dumne'eu cel aducător "indecări ce lucra ntru "oi. şi primind gra$nică tămăduire, proslă"eau pe Dumne'eu, iar pe "otămăduitorii lor cei milosti"i "ă măreau, n"ăţ#ndu-ne şi pe noi să "ă lăudăm aşa:)ucuraţi-"ă, propo"ăduitorii cei ne$iruiţi ai lui Dumne'eu cel ade"ărat.)ucuraţi-"ă, cei ce cu $ună $iruinţă aţi luat arma crucii lui 0ristos.)ucuraţi-"ă, doctorii cei $uni şi gra$nici a+utători a celor suferin'i.

)ucuraţi-"ă, cei ce tămăduiţi n dar pe toţi cei neputincioşi.)ucuraţi-"ă, cei ce i'"or#ţi şi acum tămăduiri din $elşug.)ucuraţi-"ă, milosti"ii m#ng#ietori ai celor ce sunt ntru ne"oi şi ntru neca'uri.)ucuraţi-"ă, cei ce ne apăraţi n toate ncon+urările.)ucuraţi-"ă, ocrotirea cea m#ntuitoare a celor lipsiţi de a+utor.)ucuraţi-"ă, preaslă"ită mpodo$ire a celor drepţi.)ucuraţi-"ă, solirea noastră cea tare.)ucuraţi-"ă, rugătorii cei s#rguincioşi către Dumne'eu pentru noi.)ucuraţi-"ă, gra$nici a+utători ai tuturor celor ce "ă c&eamă pe "oi cu credinţă.3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslă#iţi făcători de minun

Condacul al #+lea (e calea cea cu dumne'eiască um$lare, ntr-ade"ăr aţi mers ro$ii lui 0ristos, c#nd eraţi duşi legături la Roma, pentru că nu "-aţi nc&inat idolilor, ci lui 0ristos unuia I-aţi slu+it, amare ncercăaţi ră$dat, sfinţilor. nsă toate le-aţi ră$dat pentru 0ristos cel ce "-a iu$it! Drept aceea, minun#ndne de ră$darea cea mare şi de dragostea "oastră cea tare către Dumne'eu, mpreună cu "oi c#ntă1ui: liluia@

4cosul al #+lea

Page 18: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 18/127

2ă'#nd mpăratul că prin puterea lui 0ristos s-a tămăduit, laudă *celuia a dat, iar noi slă"im pDumne'eu, "ă fericim pe "oi, plăcuţii 1ui slă"iţi, strig#nd aşa:)ucuraţi-"ă, cei ce aţi iu$it cele de sus mai mult dec#t cele de +os.)ucuraţi-"ă, cei ce pe păm#nt aţi r#"nit "ieţii ngereşti.)ucuraţi-"ă, că lepăd#nd mulţimea dumne'eilor, de $una credinţă cea părintească nu "-ndepărtat.)ucuraţi-"ă, că toate a"uţiile "oastre, după cu"#ntul Domnului le-aţi mpărţit săracilor ca pe 0rist

să-l c#ştigaţi.)ucuraţi-"ă, cei ce pe alţii i-aţi n"ăţat nu numai cu cu"#ntul, ci mult mai "#rtos cu fapta şi crugăciunea nencetată către Dumne'eu.)ucuraţi-"ă, cei ce arătaţi şi acum i'"orul tămăduirilor cel nempuţinat.)ucuraţi-"ă, cei ce ne m$ogăţiţi pe noi cu re"ărsarea minunilor date "ouă de la Dumne'eu.)ucuraţi-"ă, cei ce aţi gătit n "oi locaş lui Dumne'eu.)ucuraţi-"ă, gra$nică au'ire a celor lipsiţi.)ucuraţi-"ă, ngri+irea cea primită a celor necă+iţi.)ucuraţi-"ă, năde+dea cunoscută a celor de'nădă+duiţi.)ucuraţi-"ă, gra$nică doctorisire a celor ce $olesc.

3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslă#iţi făcători de minun

Condacul al &+ lea(ropo"ăduitori ai numelui lui 0ristos fiind n "iaţa "oastră şi acum mărturisiţi puterea *celuia prminunile ce sunt i'"or#te de la icoana "oastră, şi după cum oarec#nd n-aţi trecut cu "ederea credinunei femei oarecare, ci, arăt#ndu-"ă ei n "is, i-aţi dăruit uşurare de $oală aşa şi rugăciunile noastşi glasurile de c#ntări au'iţi-le, o, sfinţilor cei fără de arginţi6 1uaţi aminte la credinţa şi dragospoporului "ostru şi acoperăm#ntul "ostru cel de sus dăruiţi-l celor ce "ă laudă pe "oi şi c#ntă lDumne'eu: liluia@

4cosul al &+leaRăsărita ca lumină dreptatea "oastră, c#nd ocăr#ţi la +udecata mpăratului, aţi 'is către el: noi ntămăduim $olile cu meşteşugul "ră+itoresc, ci cu puterea >%ntuitorului nostru isus 2ristos, dupcum ne&a poruncit cela zic%nd* pe cei bolna#i +i #indecaţi, pe cei leproşi +i curăţiţi, +n dar aluat, +n dar să daţi! Drept aceea, minun#ndu-ne de ndră'neala "oastră, "ă fericim pe "oi cu aceste)ucuraţi-"ă, cei ce ne-aţi arătat nouă pildă de tărie şi de credinţă.)ucuraţi-"ă, cei ce "ă desfătaţi pururi de $ucuria raiului.)ucuraţi-"ă, prea nţelepţi semănători ai dreptei credinţe.)ucuraţi-"ă, slă"iţii propo"ăduitori ai dreptei credinţe.

)ucuraţi-"ă, dascălilor care po"ăţuiţi spre cer.)ucuraţi-"ă, po"ăţuitorii cei neadormiţi ai "ieţuirii celei curate şi fără de pri&ană.)ucuraţi-"ă, cal'i ascultători ai celor ce se roagă "ouă.)ucuraţi-"ă, călău'e către m#ntuire prea alese şi credincioase.)ucuraţi-"ă, po"ăţuitori $uni ai celor ce "or să "ieţuiască cu $ună credinţă şi plăcut lui Dumne'eu)ucuraţi-"ă, solitori de cele $une pentru toţi cei ce cinstesc pomenirea "oastră.)ucuraţi-"ă, cei ce cu $ine aţi sf#rşit alegerea "oastră.)ucuraţi-"ă, cei ce aţi primit de la Stăp#nul 0ristos cununile dreptăţii.3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslă#iţi făcători de minun

Page 19: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 19/127

Condacul al 0+lea2r#nd să descoperiţi puterea lui 0ristos mpăratului celui rău credincios, fiind plini de Du& Sf#nt 'is: fii ruşinat tu, o, Carine, cu dumne'eii tăi6 9i ndată i s-a sc&im$at$ lui faţa şi gruma'ul i ssucit, şi se ruga către "oi grăind: iată acum "ăd că sunteţi ro$ii ade"ăratului Dumne'eu! Deci "ă rope "oi ca după cum "indecaţi pe alţii, aşa tămăduiţi-mă şi pe mine, ca şi eu mpreună cu "oi să c#lui Dumne'eu: liluia@

4cosul al 0+leaMinunaţilor rugători pentru noi, tămăduitorii sufletelor şi trupurilor noastre şi mi+locitorii m#ntui"eşnice, cu inimă mulţumitoare, c#nt#nd c#ntare de laudă lui Dumne'eu cel ce ne-a dăruit noastfel de mari făcători de minuni, aducem şi "ouă laudele acestea:)ucuraţi-"ă, cei ce aţi mirat mirarea "oastră pe ngeri.)ucuraţi-"ă, cei ce aţi luminat pe toţi cu strălucirea minunilor "oastre.)ucuraţi-"ă, "indecători gra$nici şi fără de plată de toate durerile.)ucuraţi-"ă, cei ce prin spi+ineala "oastră tămăduiţi pe cei slă$ănogiţi.)ucuraţi-"ă, cei ce ne nsănătoşiţi din $olile cele de ne"indecat.)ucuraţi-"ă, cei ce cu "rednicie aţi să"#rşit ne"oinţa păm#ntească a "ieţuirii "oastre.

)ucuraţi-"ă, cei ce mi+lociţi pururi n faţa lui Dumne'eu pentru noi cei goliţi de fapte $une.)ucuraţi-"ă, că pe toţi cei credincioşi şi luminaţi cu strălucirea nţelepciunii celei date "ouă deDomnul.)ucuraţi-"ă, rugătorii prea minunaţi pentru noi şi spri+initorii noştri.)ucuraţi-"ă, "ite+i ră$dători de patimi ai lui 0ristos.)$ucuraţi-"ă, cei ce aţi sfinţit păm#ntul cu s#ngiuirile "oastre.)ucuraţi-"ă, cei ce aţi "ădit ne$unia idolească.3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslă#iţi făcători de minun

Condacul al '+leaAăz%nd #ieţuirea #oastră cea străină de lume, să ne +nstrăinăm şi noi de deşertăciunea aceleia, mintea la ceruri ridic%ndu&o, să strigăm către #oi, sfinţilor cei fără de arginţi potoliţi dureriiz#or%nd #indecări pline de dar tuturor celor ce aleargă cu os%rdie spre a4utorul #ostru şi striglui Dumnezeu* liluia@

4cosul al '+leaoată "iaţa "oastră cea de pe păm#nt umpl#nd-o de dragoste către Dumne'eu şi aproapele, sfinţildoctori fără de arginţi, Cosma şi Damiane, şi acum "ă arătaţi gra$nici a+utători tuturor celor ce c&eamă cu credinţă, nu numai celor ce aleargă aproape la sfintele "oastre moaşte, ci şi celor ce su

departe i'"or#ţi tămăduiri! ntru aceasta "ă aducem laudele acestea:)ucuraţi-"ă, cei ce aţi slu+it cu credinţă unui Dumne'eu, Celui slă"it n reime.)ucuraţi-"ă, cei ce prea nţelept aţi ales singurul lucru ce este spre tre$uinţă.)ucuraţi-"ă, că n osteneală fără de o$oseală şi ntru ne"oinţă 'ilele şi nopţile "oastre fără nicitr#ndă"ie le-aţi petrecut.)ucuraţi-"ă, că printr-o astfel de "iaţă a "oastră str#mtorată şi cu sc#r$e, sla"a lui Dumne'eu anmulţit-o printre oameni.)ucuraţi-"ă, ucenicii cei "ite+i ai lui 0ristos.)ucuraţi-"ă, că n"ăţători şi făcători ai poruncilor lui 0ristos "-aţi arătat.

)ucuraţi-"ă, că "oi cu numele celor mari sunteţi numiţi ntru mpărăţia cerurilor.

Page 20: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 20/127

)ucuraţi-"ă, căci cu sla"a lui 0ristos toată lumea o aţi strălucit.)ucuraţi-"ă, căci cu patima "oastră aţi luat nepătimirea.)ucuraţi-"ă, că "oi cu moartea de mucenici nemurirea "-aţi agonisit.)ucuraţi-"ă, cei proslă"iţi n cer şi pe păm#nt ca ngerii.)ucuraţi-"ă, că purt#nd cununi şi acum staţi naintea lui Dumne'eu.3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslă#iţi făcători de minunCondacul al ?+lea

oată firea omenească s-a mirat de strălucirea &arului lui Dumne'eu n "oi, sfinţilor Cosma Damiane, c#nd nelegiuitul Carin, "ă'#nd minunile făcute de "oi ntru numele Domnului Iis0ristos, a cre'ut şi a preaslă"it pe Dumne'eu! (entru aceasta şi noi slă"ind pe Cel ce "-a dat "ouăastfel de putere, c#ntăm 1ui: liluia@

4cosul al ?+leaRitorii cei cu multă faimă nu se pricep ndea+uns să descrie mulţimea dragostei "oastre, de care eraplini ntru Domnul faţă de oameni, sfinţilor plăcuţi lui Dumne'eu! (entru aceasta din ad#ncinimilor noastre strigăm către "oi:)ucuraţi-"ă, cei ce aţi slu+it Domnului "ostru p#nă la moarte.

)ucuraţi-"ă, cei ce aprinşi de focul dragostei lui Dumne'eu aţi stins focul +ertfelor idoleşti.)ucuraţi-"ă, cei ce aţi iu$it pe aproapele mai mult dec#t pe "oi nşi"ă.)ucuraţi-"ă, cei ce pe $olna"i şi neputincioşi i-aţi cercetat.)ucuraţi-"ă, cei ce ne"oile celor sărmani le-aţi prent#mpinat.)ucuraţi-"ă, m#ng#ietorii celor ntristaţi.)ucuraţi-"ă, spri+initorii celor de'nădă+duiţi.)ucuraţi-"ă, &rănitorii celor orfani.)ucuraţi-"ă, a+utătorii celor suferin'i.)ucuraţi-"ă, slo$o'itorii celor asupriţi.

)ucuraţi-"ă, că sf#rşind cu $ine alergarea lui 0ristos "-aţi nălţat.)ucuraţi-"ă, că ntru mpărăţia 1ui sălăşluiţi.3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslă#iţi făcători de minun

Condacul al !)+lea2r#nd să m#ntuiască pe cei mulţi, arătatu-"a Domnul nouă, pe "oi făcătorii Săi de minuni! Căci cinu se "a umili "ă'#nd compătimirea "oastră cea fără de măsură faţă de toţi! Deci cine nu "ă "a feripe "oi, căci nu numai pe oameni i "indecaţi de neputinţe, ci şi do$itoacele le miluiţi! /u lepădadeci, şi rugăciunile noastre, ci re"ărsaţi nenpuţinat peste noi toţi milele "oastre cele mari şi $ogatca să strigăm lui Dumne'eu: liluia@

4cosul al !)+lea7iduri sunteţi tuturor celor ce laudă minunile "oastre, o doctori fără de plată şi celor ce aleargă spri+inul "ostru. 'iduri şi scuturi sunteţi, care ngrădiţi de toate ne"oile pe cei ce cu os#rdie c&eamă ntru a+utor! (entru aceea şi pe noi ne ngrădiţi de sărăcie, de neca'uri şi de $oli, rugăndu-şi cu căldură strigăm către "oi:)ucuraţi-"ă, cei ce aţi ntrecut ntru ră$dare tăria adamantelor diamantelor;.)ucuraţi-"ă, cei ce ne"ino"aţi aţi suferit de la pi'ma unui iu$itor de arginţi.)ucuraţi-"ă, slă"iţi spri+initori ntru neca'uri.

)ucuraţi-"ă, ntărirea celor neputincioşi şi o$idiţi.

Page 21: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 21/127

)ucuraţi-"ă, m$ogăţitorii prea nduraţi ai celor săraci şi lipsiţi.)ucuraţi-"ă, &rănitorii cei milosti"i ai celor flăm#n'i.)ucuraţi-"ă, prea nţelepţi "indecători ai celor cuprinşi de dureri şi de $oli grele.)ucuraţi-"ă, cal'i apărători din toate ncon+urările neca'urilor ai celor ce aleargă către "oi ccredinţă.)ucuraţi-"ă, că pomenirea "oastră de toţi e slă"ită pe păm#nt.)ucuraţi-"ă, că numele "oastre sunt scrise n ceruri.

)ucuraţi-"ă, că prea slă"iţi sunteţi de la Dumne'eu.3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslă#iţi făcători de minun

Condacul al !!+leaC#ntarea cea cu totul de umilinţă, ce se aduce acum de către noi, nu este de a+uns spre laupreaslă"itelor "oastre ne"oinţe şi osteneli pe care le-aţi luat n "iaţa aceasta asupra "oastră. nndră'nind, cerem, ca primind rugăciunea noastră cea cu os#rdie şi pe noi să ne i'$ă"iţi din ne"cu rugăciunile "oastre ca să c#ntăm lui Dumne'eu, cu inimă umilită: liluia@

4cosul al !!+lea

Minte strălucitoare de lumină şi cerească aţi arătat oarec#nd naintea lui Carin, mustr#nd rătăciraceluia. iar acum prin nestricăciunea moaştelor "oastre şi prin mulţimea minunilor, ntăriţi dreapcredinţă! (entru aceasta cu mulţumită strigăm "ouă:)ucuraţi-"ă, cei ce aţi propo"ăduit cu"#ntul cel ipostatic.)ucuraţi-"ă, cei ce cu $ună credinţă aţi surpat puterea idolească.)ucuraţi-"ă, că prin "oi s-a călcat slu+irea idolilor.)ucuraţi-"ă, că prin "oi s-a propo"ăduit nc&inarea lui 0ristos.)ucuraţi-"ă, preanţelepţi dascăli ai tuturor faptelor $une.)ucuraţi-"ă, că după ostenelile păm#nteşti ntru locaşurile cereşti săltaţi.

)ucuraţi-"ă, că şi după mutarea "oastră nu ne părăsiţi.)ucuraţi-"ă, că tuturor celor ce "ă c&eamă pe "oi cu credinţă le daţi gra$nic a+utor.)ucuraţi-"ă, sfinţilor doctori, căci "indecaţi $olile noastre.)ucuraţi-"ă, cei ce nu ndepărtaţi rugăciunile celor credincioşi.)ucuraţi-"ă, cei ce mi+lociţi şi pentru noi ne"rednicii la scaunul lui Dumne'eu.3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslă#iţi făcători de minun

Condacul la !2+lea0arul pe care "i l-a dat "ouă Domnul Dumne'eu ca să tămăduiţi toate neputinţele cele sufleteşti trupeşti, astă'i ne-a adunat, ca să cinstim pomenirea "oastră, sfinţilor fără de arginţi, Cosma

Damiane! Deci, cu cucernicie pri"ind la cinstită icoana "oastră şi cu umilinţa inimii că'#nd naintei, rugăm să ne i'$ă"im noi toţi de toate relele şi durerile, ca să c#ntăm toţi lui Dumne'eu: liluia

4cosul al !2+leaC#nt#nd minunile "oastre, ostenelile şi ne"oinţele le lăudăm, fericim sf#rşitul mucenicesc, cinstimi+locirea şi puterea "oastră spri+in pentru toţi care cer a+utorul "ostru. mărim pe Dumne'edătătorul tuturor de $unătate, care ne-a dăruit nouă rugători at#t de minunaţi şi cu umilinţă strigăm)ucuraţi-"ă, cei ce credincios aţi propo"ăduit pe Iisus Domnul.)ucuraţi-"ă, martorii "ite+i ai ade"ărului 1ui.

)ucuraţi-"ă, cal'i mi+locitori pentru noi la scaunul 1ui.

Page 22: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 22/127

)ucuraţi-"ă, doctorii trupurilor noastre cei cu $ună ndurare.)ucuraţi-"ă, moştenitorii mpărăţiei cerurilor şi ai $unătăţilor celor "eşnice.)ucuraţi-"ă, năde+dea noastră cea tare n Dumne'eu.)ucuraţi-"ă, cei ce i'"or#ţi mirul cel $ine mirositor al "indecărilor.)ucuraţi-"ă, cei ce ndepărtaţi cu rugăciunile "oastre puterea cea rea a patimilor.)ucuraţi-"ă, dătătorii de "indecări şi i'"oare de minuni.)ucuraţi-"ă, st#lpii cei purtători de lumină ai )isericii şi scuturi nemişcate.

)ucuraţi-"ă, doimea cea cu c&ip de lumină a nţelepţilor celor fără de argint.3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslă#iţi făcători de minun

Condacul al !(+lea (se zice de trei ori6, prea minunaţilor doctori fără de arginţi, făcători de minuni, tăinuitori şi slă#iţii plăcuţi ai luDumnezeu, Cosma şi Damiane, primiţi aceste rugăciuni ale noastre, care se +nalţă cu inimzdrobită, #indecaţi bolile noastre cele de multe feluri şi prin calda #oastră spri4ineală cereţi noude la 2ristos Dumnezeu izbă#ire de toate ne#oile şi necazurile, iertare greşelilor noastre năde4dea cea bună a m%ntuirii #eşnice, ca să ne +n#rednicim +mpreună cu #oi şi cu toţi sfinţ+ntru nesf%rşiţii #eci să c%ntăm lui Dumnezeu, >%ntuitorul nostru* liluia@ 

!poi se zice iarăşi"

4cosul !R#"nind "ieţii celei ngereşti, aţi defăimat cele păm#nteşti, şi ncunun#ndu-"ă cu ne"oinţa muceni"-aţi n"rednicit să pri"iţi faţa Domnului puterilor! Deci rugaţi-"ă cu s#rguinţă pentru noi cei alergăm cu s#rguinţă către a+utorul "ostru şi cele de laudă strigăm "ouă:)ucuraţi-"ă, rugători cal'i pentru cei ce cinstesc sf#ntă pomenirea "oastră.)ucuraţi-"ă, că "oi casa, a"uţia şi toate agoniselile părinţilor ntru nimic le-aţi socotit.

)ucuraţi-"ă, care fără mpuţinare "indecaţi pe cei părăsiţi de doctori.)ucuraţi-"ă, cei ce pe cei săraci cu milostenia "oastră i-aţi &rănit.)ucuraţi-"ă, cei ce aţi m#ng#iat pe cei ce sufereau de ndurarea inimii.)ucuraţi-"ă, cei ce prin curăţie şi cu sfinţenie "-aţi asemănat ngerilor.)ucuraţi-"ă, făclii ale luminii celei dumne'eieşti.)ucuraţi- "ă, oameni cereşti şi ngeri păm#nteşti.)ucuraţi-"ă, că "oi creştinilor le sunteţi scăpare neruşinată.)ucuraţi-"ă, cei ce "-aţi smerit toată "iaţa "oastră c&iar p#nă la suflarea cea de pe urmă ntru slu+iDomnului.)ucuraţi-"ă, primitorii cei prea luminaţi ai &arului, "ase ale Sf#ntului Du&.

)ucuraţi-"ă, gra$nici a+utători ai tuturor celor ce "ă c&eamă pe "oi.3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori cei fără de arginţi şi preaslă#iţi făcători minuni@

Condacul !Cei aleşi făcători de minuni, ră$dătorilor de patimi ai lui 0ristos şi doctori prea nţelepţi, care n ddaţi sănătate celor ce sunt n $oli, cele de laudă aducem "ouă, spri+initorilor noştri şi a+utătorilntru neca'uri. iar "oi, fiind "ase alese ale &arului "indecaţi rănile noastre cele sufleteşti şi cetrupeşti! (entru aceasta, slă"ind pe Dumne'eu cel minunat ntru sfinţii Săi, pe "oi cu os#rdie "

Page 23: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 23/127

fericim: 3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane, sfinţilor doctori fără de arginţi şi preaslă#iţilor făcătode minuni@

Rugăciune

Către "oi, sfinţilor doctori fără de arginţi şi făcătorilor de minuni, Cosma şi Damiane, ca spre nişgra$nici a+utători şi cal'i rugători pentru m#ntuirea noastră, noi cei ne"rednici plecăm genunc&alergăm şi că'#nd cu os#rdie strigăm: nu treceţi cu "ederea rugăciunea noastră a celor păcătoneputincioşi, că'uţi n multe fărădelegi şi care greşim n toate 'ilele şi ceasurile!

Rugaţi pe Domnul ca să tindă nouă ne"rednicilor ro$ilor Săi milele sale cele mari şi $ogate şi să ni'$ă"ească pe noi de tot neca'ul şi durerea, căci "oi aţi luat de la Domnul şi M#ntuitorul nostru Iis0ristos &arul cel nempuţinat al tămăduirilor pentru credinţa cea tare, tămăduirea cea fără de platăsf#rşitul nostru cel mucenicesc!

Page 24: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 24/127

*u'iţi-ne pe noi cei ce ne rugăm şi cu mi+locirea "oastră cea $ine primită cereţi de la Dumne'$inecu"#ntare pentru noi toţi. iarăşi că'#nd cu s#rguinţă ne rugăm: cereţi-ne nouă de la Domntoate cele folositoare spre $ine n "iaţa noastră cea "remelnică, dar mai ales cele ce slu+esc spm#ntuirea cea "eşnică, ca să ne n"rednicim prin rugăciunile "oastre a primi sf#rşit creştinesc fădurere, neruşinat, cu pace şi ca să ne i'$ă"im de toate uneltirile dia"oleşti şi de munca de "eci. iarmpărăţiei Cerurilor, celei fără de sf#rşit şi fericite, moştenitori să fim!*şa, plăcuţilor ai lui Dumne'eu, nu ncetaţi rug#ndu-"ă pentru noi cei ce alergăm către "oi c

credinţă!Că deşi după mulţimea păcatelor noastre, nu suntem "rednici de milosti"irea "oastră, "oi, fiinurmaşi cresincioşi ai iu$irii de oameni a lui Dumne'eu, faceţi ca să aducem roade "rednice pocăinţă şi să a+ungem la odi&na cea "eşnică, lăud#nd şi $inecu"#nt#nd pe Domnul şi Dumne'eulM#ntuitorul nostru Iisus 0ristos, Cel minunat ntru sfinţii Săi, şi pe (reacurata Maica Sa spri+initoarea "oastră cea caldă, totdeauna, acum şi pururea şi n "ecii "ecilor!

*m

Acatistul Sfinţilor Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian

Page 25: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 25/127

Rugăciunile ;ncepătoare

"n numele 0atălui, şi al =iului şi al Sf%ntului Du$! min!

Sla#ă ?ie, Dumnezeul nostru, Sla#ă ?ie @Sla#ă ?ie, Dumnezeul nostru, Sla#ă ?ie @Sla#ă ?ie, Dumnezeul nostru, Sla#ă ?ie @

"mpărate ceresc, >%ng%ietorule, Du$ul de#ărului, care pretutindenea eşti, şi toate le implineşAistierul bunătăţilor şi Dătătorule de #iaţă, #ino şi te sălăşluieşte +ntru noi, şi ne curăţeşte pe nde toată intinăciunea, şi m%ntuieşte, 3unule, sufletele noastre!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte 0are, Sfinte fără de moarte, miluieşte&ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte 0are, Sfinte fără de moarte, miluieşte&ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte 0are, Sfinte fără de moarte, miluieşte&ne pe noi!

Sla#ă 0atălui şi =iului şi Sf%ntului Du$! .i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min!

reasf%ntă 0reime, miluieşte&ne pe noiDoamne, curăţeşte păcatele noastreStăp%ne, iartă fărădelegile noastreSfinte, cercetează şi #indecă neputinţele noastre, pentru numele 0ău!

Doamne, miluieşte @ Doamne, miluieşte @ Doamne, miluieşte @

Sla#ă 0atălui şi =iului şi Sf%ntului Du$! .i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min!

Page 26: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 26/127

0atăl nostru, Care eşti +n ceruri, sfinţească&se numele 0ău, #ie +mpărăţia 0a, facă&se #oia 0precum +n cer aşa şi pe păm%nt! %inea noastră cea spre fiinţă dă&ne&o nouă astăzi! .i ne iarnouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! .i nu ne duce pe noi +n ispită, ci nizbă#eşte de cel rău! Că a 0a este "mpărăţia şi puterea şi sla#a, a 0atălui şi a =iului şi a Sf%ntulDu$, acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min!

>iluieşte&ne pe noi, Doamne, miluieşte&ne pe noi, că nepricep%ndu&ne de nici un răspunaceastă rugăciune aducem ?ie, ca unui Stăp%n, noi, păcătoşii robii 0ăi, miluieşte&ne pe noi!

Sla#ă 0atălui şi =iului şi Sf%ntului Du$!

Doamne, miluieşte&ne pe noi, că +ntru 0ine am nădă4duit nu 0e m%nia pe noi foarte, nici pomefărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un >ilosti# şi ne izbă#eşte pe noi de #ră4maşii noştri, c0u eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul 0ău, toţi lucrul m%inilor 0ale şi numele 0ăc$emăm!

.i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min!

Bşa milosti#irii desc$ide&o nouă,binecu#%ntată ;ăscătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei nădă4duim +ntru tine, ci să ne m%ntuim prin tine din ne#oi, că tu eşti m%ntuirea neamulcreştinesc!

Crezul Cred "ntr&Bnul Dumnezeu, 0atăl toţiitorul, =ăcătorul cerului şi al păm%ntului, al tuturor cel#ăzute şi ne#ăzute!

.i +ntru Bnul Domn isus 2ristos, =iul lui Dumnezeu, Bnul&;ăscut, Care din 0atăl S&a născumai +nainte de toţi #ecii! umină din umină, Dumnezeu ade#ărat din Dumnezeu ade#ăra;ăscut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu 0atăl, prin Care toate s&au făcut!Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră m%ntuire!S&a pogor%t din ceruri .i S&a +ntrupat de Du$ul Sf%nt şi din >aria =ecioara .i S&a făcut om!.i S&a răstignit pentru noi +n zilele lui ilat din ont, .i a pătimit şi S&a +ngropat! .i a +n#iattreia zi după Scripturi ! .i S&a suit la ceruri şi .ade de&a dreapta 0atălui! .i iarăşi #a să #ină cu sla#ă, să 4udece #iii morţii, cărui "mpărăţie nu #a a#ea sf%rşit!.i +ntru Du$ul Sf%nt, Domnul de #iaţă =ăcătorul, Care din 0atăl purcede,

Cela ce +mpreună cu 0atăl şi cu =iul este +nc$inat şi slă#it, Care a grăit prin prooroci!"ntru&una Sf%ntă Sobornicească şi apostolească 3iserică,>ărturisesc un botez +ntru iertarea păcatelor,ştept +n#ierea morţilor şi #iaţa #eacului ce #a să fie! min @

@roparul:Doctorii cei nţelepţi ai lumii, de la Dumne'eu lu#nd compătimirea, rugaţi-"ă şi acum pentru noi cce strigăm: Doamne, m#ntuieşte poporul ău şi ţara aceasta şi slo$o'eşte sufletele noastre dcumplitele prime+dii, pentru rugăciunile /ăscătoarei de Dumne'eu şi ale Sfinţilor Cosma şi Damia

tămăduitorilor ăi fără de arginţi!

Page 27: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 27/127

Sla#ă 0atălui şi =iului şi Sf%ntului Du$!

Iarăşi roparul

.i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min!

Minunea minunilor "ă'#ndu-o ntru tine, ceea ce eşti plină de dar, făptura se $ucură, că ai 'ămisfără săm#nţă şi ai născut n c&ip de negrăit pe Cel pe care căpeteniile ngereşti a-1 "edea nu pot! (*cela roagă-1 pentru sufletele noastre!

Doamne miluieşte de trei ori;,

Sla#ă 0atălui şi =iului şi Sf%ntului Du$! .i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min!

salmul '9>iluieşte&mă, Dumnezeule, după mare mila 0a, şi după mulţimea +ndurărilor 0ale, şterg

fărădelegea mea! >ai #%rtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte! Cfărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu +naintea mea este pururea! ?ie Bnuia am greşit, rău +naintea 0a am făcut, aşa +nc%t drept eşti 0u +ntru cu#intele 0ale şi biruitor c%nd #ei 4udec0u! Că iată +ntru fărădelegi m&am zămislit şi +n păcate m&a născut maica mea! Că iată ade#ăruai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale +nţelepciunii 0ale mi&ai arătat mie! Stropi&mă&#ei cisop şi mă #oi curăţi, spăla&mă&#ei şi mai #%rtos dec%t zăpada mă #oi albi! uzului meu #ei dbucurie şi #eselie bucura&se&#or oasele mele cele smerite! "ntoarce faţa 0a de către păcatemele, şi toate fărădelegile mele şterge&le! nimă curată zideşte +ntru mine, Dumnezeule, şi Dudrept +nnoieşte +ntru cele dinlăuntru ale mele! ;u mă lepăda de la faţa 0a, şi Du$ul 0au cel Sf%

nu& lua de la mine! Dă&mi mie bucuria măntuirii 0ale, şi cu Du$ stăp%nitor mă +ntăreşt"n#ăţa&#oi pe cei fără de lege căile 0ale, şi cei necredincioşi la 0ine se #or +ntoarce! zbă#eşte&mde #ărsarea de s%nge Dumnezeule, Dumnezeul m%ntuirii mele bucura&se&#a limba mea ddreptatea 0a! Doamne, buzele mele #ei desc$ide şi gura mea #a #esti lauda 0a! Că de&ai fi #o4ertfă, ?i&aş fi dat arderile de tot nu le #ei bine#oi! ertfa lui Dumnezeu, du$ul umilit inim+nfr%ntă şi smerită Dumnezeu nu o #a urgisi! =ă bine, Doamne, +ntru bună#oirea 0a, Sionului, să se zidească zidurile erusalimului! tunci #ei bine#oi 4ertfa dreptăţii, prinosul şi arderile dtot atunci #or pune pe altarul 0ău #iţei!

Condacul !

%ără de sf#rşit este &arul sfinţilor pe care de la 0ristos l-au luat! (entru aceasta şi moaştele llucrea'ă nencetat cu dumne'eiasca putere şi c&iar numele lor numai fiind c&emat, i'$ă"esc de $ode netămăduit! (rin aceştia Doamne slo$o'eşte-ne şi pe noi de patimile trupeşti şi sufleteşti, mulţumind să strigăm: 3ucuraţi&#ă Cosma şi Damiane, Sfinţilor doctori fără de arginţi@

4cosul !După răsărirea cea trupească a Domnului nostru Iisus 0ristos, pretutindeni s-a au'it că un lucru mirare "iaţa tuturor sfinţilor mucenici pentru că puterea M#ntuitorului s-a făcut minunată intru eDintre unii ca aceştia au fost şi sfinţii tămăduitori Cosma şi Damian, cărora le c#ntăm:

)ucuraţi-"ă, căci "-aţi născut n Roma cea "ec&e din părinţi e"la"ioşi.

Page 28: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 28/127

)ucuraţi-"ă, căci de ei aţi fost n"ăţaţi să fiţi credincioşi.)ucuraţi-"ă, căci n"ăţ#nd meşteşugul cel doctoricesc aţi tămăduit $olile şi neputinţele.)ucuraţi-"ă, căci milă a"#nd, prin punerea m#inilor aţi "indecat suferinţele.)ucuraţi-"ă, căci de la nimeni nu aţi luat plată pentru tămăduiri.)ucuraţi-"ă, sfinţilor compătimitori de suflete aflate n dureri.)ucuraţi-"ă, că la toate aţi a"ut mpreună a+utător darul lui Dumne'eu.)ucuraţi-"ă, că pentru l pe toţi cei din dureri i-aţi a+utat mereu.

)ucuraţi-"ă, căci numai de o plată aţi a"ut tre$uinţă.)ucuraţi-"ă, căci doreaţi ca cei suferin'i să se ntărească intru credinţă.)ucuraţi-"ă, "oi care nu numai n Roma aţi c&emat la 0ristos.)ucuraţi-"ă, că n cetăţi um$l#nd şi miluind, "oi aţi fost de folos.3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane, Sfinţilor doctori fără de arginţi@

Condacul 2(e l#ngă darul tămăduirilor primit de la 0ristos, "oi şi popoarelor le faceţi $ine prin marea "oastmilă! Căci a"erile moştenite de la strămoşi le mpărţeaţi la săraci şi neputincioşi! (entru ro$ii aceştia Doamne ţi strigăm şi noi: liluia@

4cosul 22oi flori nmiresmate de darul smereniei, c#nd tămăduiaţi pe cei neputincioşi 'iceaţi:  E;oi numm%inile le punem pe #oi, căci cu puterea noastră nimic nu putem face! 0oate le lucrează prin notăria cea atotputernică a lui 2ristos, Bnul ade#ăratul Dumnezeu +n care de #eţi crede cneindoială, +ndată #eţi fi sănătoşi!F  (entru aceasta "ouă "ă grăim:)ucuraţi-"ă, smeriţii ro$i ai lui 0ristos.)ucuraţi-"ă, fraţilor care aţi luptat prea frumos.)ucuraţi-"ă, perec&e de crini cu mireasmă care aduce alinare.

)ucuraţi-"ă, Sfinţilor cu inimi de o no$leţe nc#ntătoare.)ucuraţi-"ă, "oi care pentru Domnul aţi a"ut multă lucrare.)ucuraţi-"ă, al$ine '$urătoare din floare n floare.)ucuraţi-"ă, suflete ncărcate de lumină.)ucuraţi-"ă, ra'e purtătoare de aprinsă milă.)ucuraţi-"ă, stele strălucitoare pe un cer senin.)ucuraţi-"ă, &arfe cu armonii dintr-un c#ntec lin.)ucuraţi-"ă, "ase alese ale Du&ului Sf#nt.)ucuraţi-"ă, "oi care frumos aţi trăit pe păm#nt.3ucuraţi&#ă Cosma şi Damiane, Sfinţilor doctori fără de arginţi@

Condacul (răind "oi ntr-un sat oarecare din &otarele Romei şi lumin#nd pe toţi din +ur cu sf#nta credinţă, fost ur#ţi de "icleanul dia"ol! *stfel, nişte slu+itori ai lui "-au p#r#t din pi'mă la mpăratul Carin, iacesta trimiţ#ndu-şi slugile ca să "ă caute, aţi fost acoperiţi prin credincioşi, de Dumne'eu, Căruiac#ntăm: liluia@

4cosul (

Page 29: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 29/127

3, "oi cei mult iu$iţi de creştinii pe care i-aţi miluit, mai mult din silă dec#t de $ună"oie aţi ascultsfatul lor de a "ă ascunde de cei ce "ă căutau, căci "oi "r#nd pentru 0ristos a "ă da n m#inile lor, greutate "-aţi supus "rerii lor, de aceea şi noi "ă c#ntăm:)ucuraţi-"ă, ostaşi cura+oşi ai mpăratului /e$iruit.)ucuraţi-"ă, căci n peşteri "-au ascuns cei ce "-au iu$it.)ucuraţi-"ă, căci acei ostaşi pe alţi oameni de "a'ă i-au nlănţuit.)ucuraţi-"ă, căci aceasta afl#nd, după ei, din peşteră ieşind, aţi fugit.

)ucuraţi-"ă, că n m#inile lor de "oie "-aţi dăruit.)ucuraţi-"ă, că mpăratul Carin "-a ntemniţat şi pă'it.)ucuraţi-"ă, "oi care la +udecată de el aţi fost mustraţi şi "ră+itori socotiţi.)ucuraţi-"ă, fiindcă 'eilor Romei "oi niciodată n-aţi "oit să slu+iţi.)ucuraţi-"ă, căci cu o gură "oi am#ndoi aţi grăit.)ucuraţi-"ă, căci mpăratul a au'it. </oi pe nici un om n-am nşelat şi rău noi n-am uneltit6=.)ucuraţi-"ă, Sfinţilor plini de credinţă şi dragoste ade"ărată.)ucuraţi-"ă, cura+oşilor mucenici cu $ăr$ăţia neclătinată.3ucuraţi&#ă Cosma şi Damiane, Sfinţilor doctori fără de arginţi@

Condacul -*stfel mpăratul Carin au'ea:  ECu puterea >%ntuitorului 2ristos ce a zis e cei bolnatămăduiţi, pe cei leproşi curăţiţi şi +n dar aţi luat, +n dar daţi@, noi pe neputincioşi fără plată tămăduim, căci sufletelor lor noi le slu4im, şi +n #eacul #iitor de la +mpăratul tuturor plată #oluaF , Căruia şi noi mpreună cu "oi i c#ntăm: liluia@

4cosul -EDomnul a zis flăm%nd am fost şi >i&aţi dat să măn%nc, am +nsetat şi >i&aţi dat să beau, am fogol şi >&aţi +mbrăcat, şi noi, o, +mpărate, acestea ne s%rguim a le +mplini şi zeilor tăi nici nu #re

a g%ndi să&i slu4im ci de #oieşti +mpărate, noi +ţi punem +nainte un sfat bun, adică să cunoşti pBnul şi ade#ăratul Dumnezeu =ăcătorul tuturor, care răsare soarele şi peste cei răi şi peste cbuniF , cu darul Căruia şi noi "ă c#ntăm:)ucuraţi-"ă, căci aţi 'is: <*celuia să-I slu+eşti ţi dorim mpărate, depărt#ndu-te de idoli=.)ucuraţi-"ă, iu$itorilor desă"#rşiţi a "ră+maşilor uneltitori de c&inuri.)ucuraţi-"ă, căci Carin "ă ndemna să slu+iţi 'eilor.)ucuraţi-"ă, căci umpl#ndu-"ă de Du&ul Sf#nt, l-aţi nfruntat nspăim#ntător.)ucuraţi-"ă, căci l-aţi certat să fie ruşinat cu 'eii lui.)ucuraţi-"ă, căci atunci s-a arătat puterea Domnului.)ucuraţi-"ă, că faţa lui la spate s-a sucit şi gruma+ii i s-au nţepenit.

)ucuraţi-"ă, căci toţi cei de faţă au nlemnit.)ucuraţi-"ă, căci ei au strigat: <Mare este Dumne'eul creştinilor6=.)ucuraţi-"ă, căci afară de D#nsul nu este altul mai nfricoşător.)ucuraţi-"ă, fiindcă atunci mulţi au cre'ut urm#ndu-"ă credinţa.)ucuraţi-"ă, căci şi mpăratul "ă ruga să-i tămăduiţi neputinţa.3ucuraţi&#ă Cosma şi Damiane, Sfinţilor doctori fără de arginţi@

Condacul #ECine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul creştinilor, o, +mpărate, care ţi&a dat #iaţa

+mpărăţiaF  'iceau sfinţii! Ci cunoaşte şi crede intr-nsul cu toată inima ta, ca să te tămăduiască

Page 30: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 30/127

tine! Iar el cutremur#ndu-se a 'is: <Cred n ine Doamne Iisuse 0ristoase, Dumne'eul cel ade"ăramiluieşte-mă pe mine şi nu pomeni neştiinţa mea cea dint#i=, Căruia şi noi i c#ntăm: liluia@

4cosul #*cestea 'ic#nd, i s-au ndreptat gruma+ii şi faţa i-a "enit din spate la loc şi ridic#ndu-se din locsău, a ngenunc&eat, ridic#nd m#inile la cer, şi mulţumea grăind: <)inecu"#ntat eşti 0ristoaDumne'eule cel ade"ărat, care m-ai adus din ntuneric la lumină prin aceşti sfinţi ai ăi=, cărora

grăim:)ucuraţi-"ă, căci prin dragoste şi credinţă pe mpăratul l-aţi c#ştigat.)ucuraţi-"ă, căci mult popor atunci s-a ndreptat.)ucuraţi-"ă, că afl#nd consătenii de $iruinţa "oastră, "-au nt#mpinat.)ucuraţi-"ă, fiindcă creştinii se "eseleau mpreună cu "oi slă"ind pe Domnul 0ristos.)ucuraţi-"ă, căci smerindu-"ă mai mult dec#t ei, laude n inimi I-aţi adus.)ucuraţi-"ă, căci prin sate din nou "oi aţi nceput a um$la.)ucuraţi-"ă, căci oameni şi do$itoace prin "oi se "indecau.)ucuraţi-"ă, os#rduitori neo$osiţi.)ucuraţi-"ă, tămăduitorilor de toţi iu$iţi.

3ucuraţi&#ă Cosma şi Damiane, Sfinţilor doctori fără de arginţi@

Condacul &Dorind 0ristos sufletele "oastre curate, a "oit a "ă arăta pe "oi $iruitori asupra lui "eliar cel ucigătde suflete şi pururi rău făcător, ca astfel şi prin "oi să se arate ne$iruită sla"a Sa, Căruia i c#ntămliluia@

4cosul &/esuferind $unul "ostru nume, un doctor din părţile acelea, inspirat de cel rău, a uneltit ucider

"oastră! l, minţind că doreşte a aduna plante de leac, "-a luat la munte pe "oi, cărora "ă c#ntăm:)ucuraţi-"ă, căci despărţindu-"ă el pe "oi, "-a amăgit.)ucuraţi-"ă, căci, a "ă omor, el a "oit.)ucuraţi-"ă, căci deose$it pe "oi cu pietre "-a ucis.)ucuraţi-"ă, căci ne"ino"aţi pentru 0ristos "oi "-aţi stins.)ucuraţi-"ă, că trupurile "oastre l#ngă un i'"or au fost ascunse.)ucuraţi-"ă, căci el arăta limpede inimile "oastre $une.)ucuraţi-"ă, căci cununa muceniciei de la Domnul aţi primit.)ucuraţi-"ă, "oi care ca 9tefan, n Ierusalim "-aţi sf#rşit.)ucuraţi-"ă, că la ceruri "-aţi mutat alături de Cel pe care 1-aţi slu+it.

3ucuraţi&#ă, +n Domnul, pe Care cu toată inima &aţi iubit)ucuraţi-"ă, g#ndindu-"ă şi la noi cei ce "ă cinstim.)ucuraţi-"ă, rug#ndu-"ă pentru noi cei ce de "oi ne amintim.3ucuraţi&#ă Cosma şi Damiane, Sfinţilor doctori fără de arginţi@

Condacul 01a pomenirea sfinţilor fără de arginţi toţi să alergăm, din inimă curată şi din cunoştinţă lămuristrig#nd: )ucură-te, doime tămăduitoare a $olilor, căci aţi primit de la Dumne'eu darul facerii minuni, căruia cu "oi i strigăm: liluia@

Page 31: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 31/127

4cosul 0(ă'ind poruncile Domnului şi prea nţelepţeşte tăind $oala iu$irii de arginţi, tămăduiţi neputinţenoastre, căci n dar lu#nd, "ă rugăm, n dar daţi-ne nouă celor ce cu dragoste n această 'ipră'nuirii "oastre "ă c#ntăm:)ucuraţi-"ă, a+utătorii şi tămăduitorii sufletelor celor ce "ă iu$esc.)ucuraţi-"ă, cununa laudelor celor ce "ă pră'nuiesc.)ucuraţi-"ă, "ă aducem de 'iua "oastră.

)ucuraţi-"ă, este astă'i pentru "oi lauda noastră.)ucuraţi-"ă, "oi ce mult 1-aţi iu$it pe Domnul.)ucuraţi-"ă, căci aţi cunoscut ce nseamnă omul.)ucuraţi-"ă, fiindcă sufletele le-aţi preţuit din dragoste pentru Iisus.)ucuraţi-"ă, căci "iaţa "oastră ntreagă I-aţi adus.)ucuraţi-"ă, st#lpii curcu$eului ceresc.)ucuraţi-"ă, desă"#rşire ad#ncă a omului păm#ntesc.)ucuraţi-"ă, inimi pline de dar ceresc.)ucuraţi-"ă, perec&e de ngeri ce nouă acum ne slu+esc.3ucuraţi&#ă Cosma şi Damiane, Sfinţilor doctori fără de arginţi@

Condacul 'Măcar că nu a"em dragostea şi credinţa "oastră, dar "ă rugăm pliniţi silinţa noastră a celor ce "cerem a+utorul, ca prin mi+locirea la tronul lui Dumne'eu, mpreună cu "oi să c#ntăm acum şi "eacul "iitor: liluia@

4cosul '(rin "irtuţile cele prealuminate arăt#ndu-"ă fericiţilor, sălaş Dumne'eiescului şi *totlucrătorulDu&, cu cercetările "oastre arătaţi-ne nouă, mănăstirea aceasta, casă şi noian de tămădu

dumne'eieşti, ca mulţumindu-"ă să strigăm:)ucuraţi-"ă, ngeri cereşti şi păm#nteşti.)ucuraţi-"ă, "oi ce acum sunteţi fericiţi.)ucuraţi-"ă, căci noi, dorind de "oi, "rem să fim miluiţi.)ucuraţi-"ă, sfeşnice de lumină nc#ntătoare.)ucuraţi-"ă, ncăl'itori de cugete şi inimi iu$itoare.)ucuraţi-"ă, rug#nd pe Domnul pentru a noastră m#ntuire.)ucuraţi-"ă, risipitori de patimi din suflete aflate n ro$ie.)ucuraţi-"ă, "oi cei ce "-aţi arătat tuturor luminaţi.)ucuraţi-"ă, căci de Sf#nta reime aţi fost nălţaţi.

)ucuraţi-"ă, căci noi "ă fericim după datorie.)ucuraţi-"ă, că rugăciunile "oastre pentru noi le dorim p#nă n "eşnicie.3ucuraţi&#ă Cosma şi Damiane, Sfinţilor doctori fără de arginţi@

Condacul ?oţi să dănţuim du&o"niceşte mărind pe Cosma, cugetătorul de Dumne'eu, şi pe Damian, pururugătorul, doimea cea cinstită care prin fapte $une au slă"it pe Stăp#nul a toată lumea Dumne'eDomnul şi M#ntuitorul nostru, c#nt#nd: liluia@

4cosul ?

Page 32: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 32/127

2eniţi cu credinţă să "edem n 'iua de astă'i i'"orul care i'"orăşte r#uri de minuni, şi cu "eselmpreună Domnului să strigăm: Minunat eşti Dumne'eule, Cel ce faci negrăite minuni pe păm#prin ro$ii ăi Cosma şi Damian, cărora le c#ntăm:)ucuraţi-"ă, căci astă'i este pră'nuirea "oastră.)ucuraţi-"ă, căci şi noi după datorie "ă dăruim dragostea noastră.)ucuraţi-"ă, sfinţilor doctori fără asemănare.)ucuraţi-"ă, $olilor noastre d#ndu-le "indecare.

)ucuraţi-"ă, luminătorii ortodoxiei.)ucuraţi-"ă, surpătorii m#ndriei.)ucuraţi-"ă, trandafiri ai seninătăţii.)ucuraţi-"ă, f#nt#ni ale "ieţii.)ucuraţi-"ă, că oamenilor le daţi a+utor.)ucuraţi-"ă, că fiind c&emaţi "oi "eniţi lin şi uşor.)ucuraţi-"ă, potire ndestulate.)ucuraţi-"ă, moaşte de sfinţi nmiresmate.3ucuraţi&#ă Cosma şi Damiane, Sfinţilor doctori fără de arginţi@

Condacul !)*stă'i mpreună se $ucură cu noi, doctorilor, ntru pomenirea "oastră, ngerii, dumne'eieş*postoli, (roorocii, Cu"ioşii şi toţi drepţii, mpreună cu care intru $ucurie "-aţi sălăşluit, pentlume rugaţi-"ă Domnului c#nt#nd: liluia@

4cosul !)Doime dumne'eiască de lumină strălucitoare, cei fără de arginţi, purtători de Dumne'eu preacinsticereţi iertare de greşeli, ndreptare "ieţii şi scăpare de toate cele rele pentru cei ce "ă laudă pe "totdeauna 'ic#nd:

)ucuraţi-"ă, locaşuri curate ale luminii.)ucuraţi-"ă, torente ale milosti"irii.)ucuraţi-"ă, cascade "ărsătoare de &ar.)ucuraţi-"ă, căci a"eţi dragoste plină de +ar.)ucuraţi-"ă, săgeţi pătrun'ătoare.)ucuraţi-"ă, limanuri i'$ă"itoare.)ucuraţi-"ă, alungătorii demonilor.)ucuraţi-"ă, st#lpii desă"#rşirilor.)ucuraţi-"ă, cuptoare ncinse ale credinţei.)ucuraţi-"ă, căci n "oi s-a copt p#inea "oinţei.

)ucuraţi-"ă, c#mpii m$ietoare.)ucuraţi-"ă, lanuri pline de soare.3ucuraţi&#ă Cosma şi Damiane, Sfinţilor doctori fără de arginţi@

Condacul !!Cu picăturile "oastre cele de la Dumne'eu lucrătoare, ntinăciunea noastră sufletească o spălaţidepărtaţi $olile cele de durere, Sfinţilor, mprăştiind pornirile demonilor, ca nişte ocrotitori tămăduitori ai noştri, ca mpreună cu "oi să c#ntăm Domnului: liluia@

4cosul !!

Page 33: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 33/127

Cu cununa mpărăţiei ale 0ristoase şi cu stema luminată ai mpodo$it cu $unacu"iinţă pe cei ce iu$it strălucirea cea nemăsurată a frumuseţii ale! Iar credincioşilor pe aceştia i-ai arătat făcători dminuni, cărora le c#ntăm:)ucuraţi-"ă, "lăstare de "irtute nălţătoare.)ucuraţi-"ă, perle mult strălucitoare.)ucuraţi-"ă, flori aducătoare de mireasma dintr-o 'i senină.)ucuraţi-"ă, sfinţilor plini de lumină.

)ucuraţi-"ă, icoane mpodo$ite cu mirul minunilor.)ucuraţi-"ă, "oi mult ne"oitorilor.)ucuraţi-"ă, căci "iaţa lui 0ristos aţi nc&inat.)ucuraţi-"ă, căci "oi, 1ui negreşit i-aţi urmat.)ucuraţi-"ă, că poruncile 1ui "-aţi s#rguit să le-mpliniţi.)ucuraţi-"ă, "oi cei $l#n'i şi smeriţi.)ucuraţi-"ă, triluri nc#ntătoare.)ucuraţi-"ă, primă"eri sur#'ătoare.3ucuraţi&#ă Cosma şi Damiane, Sfinţilor doctori fără de arginţi@

Condacul !2Ca doi ngeri strălucitori luminaţi păm#ntul, fiind mişcaţi de Du&ul Sf#nt, o, purtătorilor Dumne'eu! oată făptura ncon+uraţi, pe cei din patul durerilor cercet#nd şi din ne"oi i ridicaţi, prin "oi şi ei să c#nte Domnului: liluia@

4cosul !23, c#t este de uimitoare această $iserică a Sfinţilor celor fără de arginţi, către care "enind "osă"#rşiţi lucruri şi semne nfricoşătoare, tămăduitorilor6 (entru aceasta adun#ndu-ne astă'i, lăudăm pe "oi cu mare glas c#nt#nd:

)ucuraţi-"ă, mugurii "iţei ade"ărate.)ucuraţi-"ă, cu sfinţii n c#ntări nencetate.)ucuraţi-"ă, doxologie armonioasă.)ucuraţi-"ă, de scăpare, a noastră casă.)ucuraţi-"ă, oc&ii cei "ărsători de lacrimi.)ucuraţi-"ă, i'$ă"itori din aprinse patimi.)ucuraţi-"ă, mană pe păm#nt că'ută şi de oameni culeasă.)ucuraţi-"ă, călău'itori spre patria cerească.)ucuraţi-"ă, "ulturii iu$irii desă"#rşite.)ucuraţi-"ă, '$urători n 'ări nesf#rşite.

3ucuraţi&#ă Cosma şi Damiane, Sfinţilor doctori fără de arginţi@

Condacul !( de trei ori;Măcar că nu suntem "rednici a desc&ide gurile noastre să cerem milă pentru $olile cele sufleteşti trupeşti, care s-au a$ătut asupra noastră din cau'a mulţimii fărădelegilor făcute! Dar arăt#ndu-nmulţumitori Doamne, căci ne-ai adus p#nă n clipa de faţă, mpreună cu (reacurata %ecioară Marşi aleşii ăi Cosma şi Damian, e rugăm şi e c&emăm pe ine, Du&ule al *de"ărului, "ino m#ng#ie inimile şi sufletele noastre a celor ce cu dragoste strigăm: liluia@ 

4cosul !

Page 34: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 34/127

După răsărirea cea trupească a Domnului nostru Iisus 0ristos, pretutindeni s-a au'it că un lucru mirare "iaţa tuturor sfinţilor mucenici pentru că puterea M#ntuitorului s-a făcut minunată intru eDintre unii ca aceştia au fost şi sfinţii tămăduitori Cosma şi Damian, cărora le c#ntăm:)ucuraţi-"ă, căci "-aţi născut n Roma cea "ec&e din părinţi e"la"ioşi.)ucuraţi-"ă, căci de ei aţi fost n"ăţaţi să fiţi credincioşi.)ucuraţi-"ă, căci n"ăţ#nd meşteşugul cel doctoricesc aţi tămăduit $olile şi neputinţele.)ucuraţi-"ă, căci milă a"#nd, prin punerea m#inilor aţi "indecat suferinţele.

)ucuraţi-"ă, căci de la nimeni nu aţi luat plată pentru tămăduiri.)ucuraţi-"ă, sfinţilor compătimitori de suflete aflate n dureri.)ucuraţi-"ă, că la toate aţi a"ut mpreună a+utător darul lui Dumne'eu.)ucuraţi-"ă, că pentru l pe toţi cei din dureri i-aţi a+utat mereu.)ucuraţi-"ă, căci numai de o plată aţi a"ut tre$uinţă.)ucuraţi-"ă, căci doreaţi ca cei suferin'i să se ntărească intru credinţă.)ucuraţi-"ă, "oi care nu numai n Roma aţi c&emat la 0ristos.)ucuraţi-"ă, că n cetăţi um$l#nd şi miluind, "oi aţi fost de folos.3ucuraţi&#ă, Cosma şi Damiane, Sfinţilor doctori fără de arginţi@

Condacul !%ără de sf#rşit este &arul sfinţilor pe care de la 0ristos l-au luat! (entru aceasta şi moaştele llucrea'ă nencetat cu dumne'eiasca putere şi c&iar numele lor numai fiind c&emat, i'$ă"esc de $ode netămăduit! (rin aceştia Doamne slo$o'eşte-ne şi pe noi de patimile trupeşti şi sufleteşti, mulţumind să strigăm: 3ucuraţi&#ă Cosma şi Damiane, Sfinţilor doctori fără de arginţi@

*ieţile Sfinţilor + ,ătimirea Sfinţilor $ucenici Cosma şi Damian% doctorii cei fără de arginţ

Page 35: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 35/127

După răsărirea cea trupească a Domnului nostru Iisus 0ristos, pretutindeni se au'ea, ca un lucoarecare de mirare, de "iaţa tuturor sfinţilor mucenici ai lui 0ristos, pentru că puterea M#ntuitoruls-a făcut minunată ntru ei! *semenea este de mirare tuturor ndră'neala cu care ei se mpotri"eig&emonilor!

Dintre unii ca aceia au fost şi aceştia, de care ne este acum cu#%ntul, Sfinţii răbdători de c$inurCosma şi Damian, am%ndoi fraţi după trup! <i s&au născut +n Roma cea #ec$e, dintr&un tată şimaică, şi au crescut +n dreapta credinţă! ceştia, +n#ăţ%nd meşteşugul doctoricesc, tămăduiatoate bolile şi toate neputinţele căci la toate a#eau +mpreună a4utor darul lui Dumnezeu şi pes

c%ţi din oamenii cei ce pătimeau şi din dobitoace +şi puneau m%inile lor, +ndată aceia se făceasănătoşi desă#%rşit! <i, bunii tămăduitori, de la nimeni nu luau plată pentru tămăduiri pentcare s&au şi numit doctori fără de arginţi!  ;umai de o plată ca aceasta prea scumpă a#eau trebuinţă* cei ce se tămăduiau să creadă +n 2ristos! <i, nu numai +n Roma, ci şi prin toacetăţile dimpre4ur şi prin sate trec%nd şi tămăduind pe cei bolna#i, pe mulţi +i +ntorceau 2ristos!

(e l#ngă darul cel tămăduitor şi prin ndurata dăruire, ei mai făceau şi $ine popoarelor! Căci, a"#nde la părinţi şi de la strămoşi multe a"eri adunate şi rămase lor, le "indeau şi le mpărţeau la săraci

la cei ce a"eau tre$uinţă! *stfel, &răneau pe cei flăm#n'i, m$răcau pe cei goi şi arătau spre csăraci şi lipsiţi de tot felul, milă şi ndurare! C#nd tămăduiau pe cei $olna"i, grăiau astfel către G;oi numai m%inile punem pe #oi, căci cu puterea noastră nimic nu putem face! 0oate lucrează prin noi tăria cea atotputernică a lui 2ristos, Bnul ade#ăratul Dumnezeu +n Care, d#eţi crede cu ne+ndoială, +ndată #eţi fi sănătoşiG! *ceia, cre'#nd, ndată c#ştigau sănătatea! astfel, n toate 'ilele ntorc#ndu-se mulţi de la păg#nătatea nc&inării la idoli, se apropiau de 0risto

Sfinţii aceştia doctori a"eau petrecere deose$ită ntr-un sat oarecare din &otarele Romei, unde era"erile părinţilor lor! *colo a"#nd adăpostirea lor, i-au luminat cu sf#nta credinţă pe toţi c

Page 36: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 36/127

dimpre+ur! Dia"olul nsă, ne"oind să "adă "iaţa lor, care strălucea de faptele cele $une, a ndemnpe nişte slu+itori ai lor, ca să meargă la mpărat, să p#rască pe aceşti ne"ino"aţi!

(e "remea aceea mpărăţea n Roma, Carin! *cesta, ascult#nd pe cei cle"etitori, ndată a trimostaşi n satul acela, ca să prindă pe doctorii cei fără de plată, Cosma şi Damian şi să-i adunaintea lui la +udecată! Merg#nd ostaşii n satul acela şi ntre$#nd de Cosma şi Damian, credincios-au adunat la sfinţi şi-i rugau să se ascundă, p#nă ce "a trece m#nia cea mpărătească! Dar sfinţii

au "oit să-i asculte pe ei, ci mai mult se s#rguiau să iasă de "oie la ostaşii care i căutau, dorind $ucurie să pătimească pentru 0ristos! Dar, după ce mai mulţi credincioşi s-au adunat la ei şi după i-au rugat cu lacrimi şi-i ndemnau ca să-şi pă'ească "iaţa lor, nu pentru sineşi, ci pentru m#ntuirmultora, atunci s-au supus lor fără să "rea!

Deci credincioşii, lu#ndu-i, i-au ascuns ntr-o peşteră! 3staşii, căut#ndu-i pretutindeni şi neafl#ndus-au umplut de m#nie şi, prin'#nd pe nişte $ăr$aţi cinstiţi din satul acela, i-au legat cu lanţuri şi i-adus la Roma! nştiinţ#ndu-se Sfinţii Cosma şi Damian de acest lucru, ndată au ieşit din peşteră şi alergat degra$ă n urma ostaşilor! Deci, a+ung#ndu-i pe ei pe drum, au 'is către d#nşii: Găsaţi pace pe aceşti ne#ino#aţi şi ne luaţi pe noi! entru că noi suntem aceia pentru care #oi a#e

poruncă să&i prindeţiG! Deci ostaşii, li$er#ndu-i pe acei $ăr$aţi, au pus lanţurile pe Sfinţii CosmaDamian şi i-au dus la Roma, unde au fost pă'iţi p#nă a doua 'i!

* doua 'i, mpăratul a şe'ut la o$işnuita +udecată naintea poporului care "enise la locul pri"elişte! 9i, pun#nd nainte pe Sfinţii Cosma şi Damian, a nceput a "or$i către ei cu glas ma'ic#ndu-le: #$oi sunteţi cei ce vă împotriviţi zeilor părinţilor noştri şi tămăduiţi bolile între oameşi între dobitoace %ără de plată& cu oarecare meşteşu' de vrăi& amă'ind prin aceasta poporul cprost& ca să se depărteze de zei şi de le'ile părinteşti) *ăcar acum& întorcându-vă de la a voastrătăcire& ascultaţi s%atul meu cel bun şi& apropiindu-vă& aduceţi ert%ă zeilor& care îndelun' v-a

răbdat pe voi până acum. +ăci& %ăcându-li-se strâmbătate de către voi& nu v-au răsplătit rău pentrău& cu toate că puteau să vă răsplătească, dar au răbdat& aşteptând întoarcerea voastră către ei#

Sfinţii cei plăcuţi ai lui 0ristos, ca şi cu o gură răspun'#nd către mpăratul, au grăit: G;oi pe nici uom nu l&am +nşelat, nici nu ştim de #ră4i, nici am făcut #reun rău cui#a, ci tămăduim bolile cputerea >%ntuitorului nostru isus 2ristos, precum cela ne&a poruncit, zic%nd* e cei bolnatămăduiţi, pe cei leproşi curăţiţi! ceasta o facem fără plată, de #reme ce >%ntuitorul a porunczic%nd* "n dar aţi luat, +n dar daţi! ;oi nu a#em trebuinţă de a#eri, ci căutăm m%ntuiresufletelor omeneşti şi slu4im neputincioşilor şi săracilor ca "nsuşi lui 2ristos! cela socoteş+ngri4irile cele făcute pentru d%nşii, ca ui, zic%nd către bunii dătători* =lăm%nd am fost şi >

aţi dat să măn%nc am +nsetat şi >&aţi adăpat am fost gol şi >&aţi +mbrăcat! ceste porunci aui ne s%rguim a le +mplini, aştept%nd ca să luăm de la D%nsul plată +n #iaţa cea fără de sf%rşit"mpărăţiei Cerului! Heilor +nc$ipuiţi de tine, nicidecum nu #oim să le slu4im tu şi ai tăi slu4iţi&lor, pentru că noi ştim cu ade#ărat că aceia nu sunt dumnezei! De #oieşti, +mpărate, noi +ţi pune+nainte un sfat bun adică să cunoşti pe Bnul şi ade#ăratul Dumnezeu, =ăcătorul tuturor, carăsare soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţentru trebuinţa noastră şi spre sla#a numelui Său cel mare, celuia să&i slu4eşti, depărt%ndu&de idolii cei nesimţitori şi fără suflet@G

Page 37: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 37/127

*tunci mpăratul Carin a 'is către d#nşii: > u v-am chemat să 'răiţi %iloso%ii& ci să aduceţi ertzeilor#

Sfinţii au răspuns: G;oi aducem Dumnezeului nostru 4ertfă fără de s%nge sufletele noastre, celce ne&a izbă#it din cursele dia#olului şi a dat pe =iul Său Bnul ;ăscut pentru m%ntuirea lumcel Dumnezeu este nezidit, ziditor al tuturor pe c%nd zeii tăi sunt nişte scorniri omeneşti şi sufăcuţi de m%ini omeneşti! De n&ar fi fost +ntre oameni meşteşugul de a face pe zei, #oi n&aţi fi a#

la ce să #ă +nc$inaţiG!Carin a 'is: #u batocoriţi pe veşnicii zei& ci mai ales& apropiindu-vă& să vă închinaţi lor cu ert%mai înainte de a primi muncile ce vă aşteaptă# 

*tunci ro$ii lui 0ristos, umpl#ndu-se de Du&ul Sf#nt, au 'is: G6, +mpărate, să fii ruşinat +mpreuncu zeii tăi, deoarece mintea ta se +ntoarce de la Dumnezeul cel ce pururea este şi #ieţuieşte #eci@ Deci, faţa ta să se +ntoarcă de la locul său, spre a ta +nfruntare, ca să te deprinzi pri+ncercare ce poate Dumnezeul nostru@G

Sfinţii,'ic#nd acestea, ndată faţa lui Carin s-a sc&im$at şi s-a ntors la spate, iar gruma+ii lui i s-sucit, nc#t nu putea să-i mai ntoarcă. deci, nimeni nu putea să-i a+ute cu ce"a! *stfel el şedea pscaun, a"#nd gruma+ii şi faţa ntoarsă, iar poporul care pri"ea la el, striga cu glas mare: >Mare esDumne'eul creştinilor şi nu este alt Dumne'eu afară de D#nsul6> Dintru acea "reme mulţi au cre'n 0ristos şi au rugat pe sfinţii doctori să-l tămăduiască pe mpărat! C&iar şi mpăratul singur se rucătre d#nşii, 'ic#nd: #!cum ştiu cu adevărat că sunteţi robi ai adevăratului Dumnezeu. De aceea mro' către voi ca& precum aţi tămăduit pe mulţi& aşa să mă tămăduiţi şi pe mine& căci şi eu cred că neste alt Dumnezeu a%ară de Dumnezeul propovăduit de voi& care a %ăcut cerul şi pământul# 

*tunci sfinţii au 'is către d#nsul: GDe #ei cunoaşte pe Dumnezeul cel ce ţi&a dat #iaţa şi +mpărăţşi de #ei crede +ntr&"nsul cu toată inima, cela poate să te tămăduiască pe tineG!

mpăratul, au'ind aceasta, a 'is cu glas mare: #+red în /ine& Doamne Iisuse 0ristoase& Dumnezecel adevărat& miluieşte-mă pe mine şi nu pomeni neştiinţa mea cea dintâi#   *ceasta 'ic#mpăratul, i s-au ndreptat gruma+ii, asemenea şi faţa i-a "enit la loc precum a fost mai nainte! *pscul#ndu-se din locul său, şi-a ridicat oc&ii spre cer şi, nălţ#ndu-şi m#inile, a dat mulţumire lDumne'eu mpreună cu tot poporul, 'ic#nd: #1ine eşti cuvântat 0ristoase& Dumnezeul cel adevăracare m-ai adus din întuneric la lumină prin aceşti s%inţi ai /ăi#  *stfel tămăduindu-se, mpăratucinstit pe Sfinţii doctori Cosma şi Damian şi i-a li$erat pe ei cu pace. iar ei, plec#nd din Roma, s-

dus n satul lor!

1ocuitorii satului acela şi cei de primpre+ur, au'ind toate cele ce se făcuseră n Roma, au ieşit nt#mpinarea plăcuţilor lui Dumne'eu şi i-au primit cu $ucurie, "eselindu-se şi slă"ind pe Stăp#n0ristos! Dar sfinţii, după o$iceiul lor, iarăşi um$lau primpre-+urul cetăţilor şi prin sate, tămăduineputinţele şi lumin#nd poporul cu sf#nta credinţă, apoi iarăşi se ntorceau n satul lor!

Dar "ră+maşul dia"ol, neput#nd prin meşteşugirea sa cea dintii să piardă dintre cei "ii pe acesfinţi, a scornit un alt meşteşug! n părţile acelea era un doctor slă"it, de la care aceşti oame

preaminunaţi n"ăţaseră meşteşugul doctoricesc! (e acela "ră+maşul l-a ndemnat să-i ucidă pe sfin

Page 38: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 38/127

deoarece nu putea suferi sla"a lor cea $ună! Deci acel doctor, c&em#nd pe sfinţi la d#nsul prnşelăciune, i-a luat la un munte ca să adune $uruieni pentru doctorii, dar n inima lui a"ea g#ndlui Cain! De aceea, duc#ndu-i pe ei departe, a r#nduit ca deose$it fiecare să adune $uruieni! *stfep#ndind mai nt#i asupra unuia, l-a ucis cu pietre. apoi şi pe celălalt! După aceea, lu#nd trupurile lle-a ascuns l#ngă un i'"or de apă ce era n apropiere!

*stfel sfinţii ră$dători de c&inuri ai lui 0ristos, doctorii cei fără de plată, Cosma şi Damian, şi-

luat sf#rşitul "ieţii şi s-au n"rednicit de cununile muceniceşti de la 0ristos Domnul şi M#ntuitornostru, căruia, mpreună cu atăl şi Sf#ntul Du&, I se cu"ine cinstea şi sla"a, acum şi pururea şi "ecii "ecilor! *min!

Sinaar + ,omenirea Sfinţilor $ucenici şi doctori fără de arginţi% Cosma şi Damian% cei ce s+săv/rşit la Roma

 

Page 39: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 39/127

 

n această lună iulie; n 'iua nt#ia, pomenirea Sfinţilor Mucenici şi doctori fără de arginţi, Cosmşi Damian, cei ce s-au să"#rşit la Roma!

*ceşti sfinţi au trăit n marea cetate a Romei n 'ilele mpăratului Carin, şi erau fraţi, iar cmeşteşugul doctori, "indec#nd nu numai oameni, ci şi do$itoace! <i cereau ca plata de la cei ce lecuiau doar credinţa şi mărturisirea +n 2ristos, şi nimic altce#a!  %iind ei p#r#ţi la mpăratul, fac "indecările cu meşteşug fermecătoresc, şi ne"r#nd să se lepede de 0ristos, ci mai "#rtos ncă pe mpăratul Carin l-au m#ntuit din păg#nătate, fiind tămăduit de d#nşii! Căci acesta, spăim#nt#ndi cu grele c&inuri, i s-au desfăcut gruma+ii de i s-a ntors o$ra'ul la spate! 9i pentru aceasta cei ce aflaseră acolo au cre'ut n 0ristos! pe care şi mpăratul cu toţi ai casei lui 1-a mărturisit! *tun

mpăratul a li$erat pe sfinţi, trimiţ#ndu-i cu cinste la locul lor!

După aceea dascălul lor, cel ce i-a n"ăţat meşteşugul doctoriei, pi'muindu-i şi lu#ndu-i, s-a suit cd#nşii ntr-un munte făc#ndu-se a merge ca să culeagă ier$uri de leacuri! 9i acolo scul#ndu-se iucis cu pietre!

Sf/ntul 1icolae *elimirovici + ,roloagele de la hrida 3  ,omenirea Sfinţilor Cosma şi Damia

Page 40: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 40/127

Sfinţii Cosma şi Damian au fost doctori fără de arginţi şi făcători de minuni! i s-au născut la Romşi au fost fraţi de s#nge, $ote'aţi de mici şi crescuţi n credinţa creştină!

i au fost dăruiţi de Du&ul Sf#nt cu puterea de a "indeca oamenii şi c&iar şi animalele dgospodăriile lor de toate $olile şi neputinţele, de o$icei doar prin punerea m#inilor! i nu cererăsplată pentru munca lor, ci doar credinţa n Iisus 0ristos Dumne'eu de la cei pe care i "indecau!

i au mpărţit cu milosti"ire săracilor şi ne"oiaşilor marea lor a"ere moştenită de la părinţi, timpul acela pe tronul Romei se afla mpăratul ?aleriu! Dar ncă nainte de a urca acesta pe tron cdoi fraţi au fost legaţi şi ntemniţaţi de persecutorii creştinilor!

@udec#ndu-i multă "reme, ?aleriu le-a poruncit să se lepede de 0ristos şi să aducă +ertfe idolilor!

Sfinţii Cosma şi Damian nu numai că nu s-au supus nelegiuitei porunci, ci ncă A-au sfătuit să lepede el de mincinoşii idoli şi să l recunoască pe 5nul şi *de"ăratul Domnul Dumne'eIDumnezeul nostru nu este făcut de m%ini omeneşti, ci mai cur+nd toate cele c%te sunt, sunfăcute de >%inile ui! Dumnezeii tăi, +mpărate, sunt lucrul +nc$ipuirii şi m%inilor oamenil+ndem%natici să le +ntruc$ipeze din piatră şi din lemn! Dacă ţi&ar lipsi aceşti meşteşugar+mpărate, tu cu ade#ărat nu ai mai a#ea la ce să te +nc$ini!J

După ce Sfinţii Cosma şi Damian au făcut o minune c&iar asupra mpăratului, căci A-au "indecat o infirmitate gra"ă, mpăratul şi-a proclamat credinţa n 0ristos şi i-a eli$erat pe Sfinţii fraţi cu pac

i au continuat să-1 slă"ească pe Dumne'eu şi să "indece $olna"ii, fiind slă"iţi la r#ndul lor dtoate părţile de popor!

In"idios pe sla"a lor, un anume doctor, care mai demult le fusese lor dascăl de medicină, iademenit ntr-un munte, su$ pretextul culegerii de ier$uri de leac şi i-a omor#t cu pietre! i au lucu cinste mucenicia pentru credinţa lor la anul 48B!

Page 41: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 41/127

Page 42: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 42/127

I'"orul tămăduirilor a"#nd, Sfinţilor cei fără de arginţi, tămăduiri daţi tuturor celor ce au tre$uinţcă de prea mari daruri "-aţi n"rednicit de la i'"orul cel pururea curgător al M#ntuitorului 0ristoCă a 'is către "oi Domnul, ca cei mpreună-r#"nitori cu apostolii: Iată "-am dat "ouă putere asupdu&urilor celor necurate, ca să le scoateţi pe ele şi să tămăduiţi toată $oala şi toată neputinţa! (entaceasta ntru n"ăţăturile 1ui $ine"ieţuind, n dar aţi luat, n dar daţi, tămăduind patimile sufletelorale trupurilor noastre! (2Slavă...3 de la Laude a S%inţilor doctori %ără de ar'inţi +osma şi Damian'l. al 5-lea.

@roparul Sfinţilor Mucenici doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Roma:Sfinţilor cei fără de arginţi şi de minuni făcătorilor, cercetaţi neputinţele noastre şi ca unii care n daţi luat, n dar daţi-ne nouă!

Condacul Sfinţilor Mucenici doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Roma:Cei ce aţi primit &arul tămăduirilor, daţi sănătate celor ce sunt ntru ne"oi, măriţilor, doctori casunteţi făcători de minuni şi cu cercetarea "oastră, surpaţi semeţiile "ră+maşilor, tămăduind lumea minunile!

4coana $aicii Domnului 56aoni7ievs7a8a9

Page 43: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 43/127

Icoana Maicii Domnului <7aoniie"saa= este pră'nuită pe 4E iunie!

*ceastă icoană a (reasfintei /ăscătoare de Dumne'eu şi are denumirea de la Mănăstir7aoniie"saa, ntemeiată de călugărul Iosif 7aoniie"s!

Mona&ul Iosif a fost un ţăran e"la"ios Ilarion; din regiunea 2ologda ce suferea de o $oală a oc&il

După rugăciuni nencetate către Maica Domnului şi Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi DamiaIlarion a a"ut o "edenie n care Sfinţii Cosma şi Damian l-au călău'it spre pădure, promiţ#ndu"indecarea!

(e 4E iunie AF88, a+ung#nd la locul mlăştinos indicat de Sfinţii Doctori Cosma şi Damian, Ilarion"ă'ut deodată o lumină neo$işnuită ieşind dintr-o icoană a Maicii Domnului! *ting#nd icoa(reasfintei /ăscătoare de Dumne'eu, $olna"ul a primit "indecare!

n cinstea minunii să"#rşite, el a construit n acel loc un mic paraclis n care a aşe'at icoana MaicDomnului de la care primise "indecare! Imediat după aceasta, Ilarion s-a sta$ilit l#ngă paracl

primind "oturile mona&ale cu numele de Iosif!

Icoana Maicii Domnului <7aoniie"saa= a continuat să să"#rşească minuni!

5lterior, cu $inecu"#ntarea Sf#ntului *ntonie, piscopul de 2ologda, numărul călugărilor adunaţi+urul icoanei a crescut, ntemeindu-se astfel Mănăstirea 7aoniie"saa! Mona&ul Iosif a fost alegumen al mănăstirii proaspăt nfiinţate!

(rimind cu umilinţă sarcina ce i-a fost dată, Iosif a dus o "iaţă ascetică, lu#nd totodată şi ne$un

pentru 0ristos!Sf#ntul Iosif a murit n 'iua de 4A septem$rie AGA4, la "#rsta de 8E de ani şi a fost nmorm#ntat mănăstirea pe care o ctitorise! l este pră'nuit pe 4E iunie n 'iua pră'nuirii icoanei MaicDomnului <7aoniie"saa=; şi pe 4A septem$rie 'iua adormirii sale n Domnul;!

Datorită asemănării cu icoana Maicii Domnului din 2ladimir, icoana Maicii Domnu<7aoniie"saa= mai este denumită şi <2ladimir-7aoniie"saa=!

traducere şi adaptare" *ihai-!le6 7ltean

 sursa" http"88pravoslavie.

Page 44: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 44/127

5Starea de :ucurie să fie permanentă ;n inima celor care ;i cinstesc pe Sfinţii Cosma şiDamian<

)iserica din incinta Maternităţii >Cu'a 2odă> din Iaşi, ocrotită de Sfinţii Mucenici Doctori fără darginţi Cosma şi Damian, şi-a ser$at &ramul!

>n fiecare an, anga+aţii spitalului, medici, asistenţi, infirmieri, personalul te&nic şi auxiliar pacienţii se mo$ili'ea'ă pentru a săr$ători n mod deose$it această 'i! @oi seara, după slu+2ecerniei unită cu 1itia, copiii anga+aţilor din spital au susţinut un concert de mu'ică religioas(rogramul liturgic s-a nc&eiat cu o slu+$ă de mulţumire pentru personalul spitalului care nu sputut deplasa la $iserică din cau'a urgenţelor! 1a final, a fost oferită masa pentru cele EHH paciente, din partea $isericii noastre, cu prile+ul &ramului! Dăm sla"ă lui Dumne'eu pentru aceas

'i frumoasă n care ne-am $ucurat de pre'enţa unui număr mare de credincioşi la Sf#nta 1iturg&i/ădă+duim că starea de $ucurie să fie permanentă n inima celor care i cinstesc pe Sfinţii CosmaDamian>, a relatat pentru Radio rinitas părintele Dănuţ Damasc&in, pr! misionar de caritate $iserica Maternităţii >Cu'a 2odă> din Iaşi! C! Ciofu;

=asilica Sfinţilor Cosma şi Damian

Page 45: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 45/127

Construită la nceputul secolului al 2I-lea, )asilica Sfinţilor Cosma şi Damian este cea mai "ec$iserică din %orumul Imperial din Roma! *ceasta este ridicată alături de un antic templu rom

aceast templu se "ede ncă, prote+at fiind de către un perete de sticlă; şi păstrea'ă ncă fragmente mo'aic timpuriu creştin n a$sidă!

 Sfinţii Cosma şi Damian & sfinţii care au sfinţit =orumul imperial 

)asilica Sfinţilor Cosma şi Damian este prima $iserică ridicată n forumul roman! n anul F4, pa%elix al I2-lea F4G-FEH; a >con"ertit> a$sida unei &ale rectangulare din %orumul (ăcii n $iseriprin simpla adăugare a unui mo'aic pe toată suprafaţa acesteia - pe l#ngă mo'aic, papa %elix a madăugat ncăperii doar unele corpuri de mo$ilă! Mo'aicul se păstrea'ă ncă şi astă'i!

Cu toate că n"ăţătura creştină era recunoscută ca religie oficială a Imperiului Roman ncă dsecolul al I2-lea, po'iţionarea unei $isericuţe n %orumul Imperial a marcat un punct de cotitudeose$it de important pentru )iserică: puterea şi $unăstarea )isericii a a+uns n sf#rşit

Page 46: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 46/127

posi$ilitatea de a lua n stăp#nire ceea ce, mai nainte, era inima ritualurilor păg#ne din Roma anti- %orumul Imperial!

0ala rectangulară care a fost transformată n $iserică datea'ă din secolul al I2-lea! Scopul iniţial acestei &ale răm#ne ncă necunoscut istoricilor! S-au ridicat totuşi unele păreri conform cărora, saa fost ridicată pe post de $i$liotecă centrală a oraşului sau pe post de sală de audienţă pentprefectul Romei! *ceastă &ală a fost ataşată unui templu rotund identificat cu >emplul lui @upiStator>, care datea'ă ncă din secolul al III-lea i 0r!

/oua $iserică a fost nc&inată Sfinţilor Cosma şi Damian! *ceştia sunt doi martiri ai secolului al Ilea, fraţi gemeni şi doctori fără de arginţi numiţi aşa datorită $inefacerilor pentru care nu luau niun $an de la cei aflaţi n suferinţe;! 

Page 47: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 47/127

Cultul acestor doi sfinţi martiri s-a extins cu repe'iciune ncă din secolul al 2-lea! Conform tradiţiaflăm că s-a "e&iculat şi credinţa că dacă o persoană $olna"ă doarme n $iserica acestora "a prim

un "is ce i "a conduce spre un leac al $olii de care suferea această practică aduce aminte *slepeion din religia grecească clasică;!

Spre sf#rşitul secolului al 2III-lea, papa 0adrian I a restaurat n ntregime )asilica Sfinţilor Cosm

şi Damian, adăug#ndu-i acesteia şi o >diaconie> - adică o fundaţie carita$ilă! ot 0adrian a pusdispo'iţia )isericii Sfinţilor Cosma şi Damian şi păm#nturile, podgoriile şi grădinile de care aceasa"ea ne"oie pentru a se ngri+i de pelerinii şi săracii ce a+ungeau să i calce pragul!

Page 48: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 48/127

n anul AFA4, $iserica a fost dăruită, spre purtarea de gri+ă, mona&ilor franciscani! Repre'entări aunor sfinţi franciscani au fost adăugate acesteia n secolul al J2II-lea! *stă'i, $iserica este ngri+i

şi r#nduită de către mona&i ai celui de-al reilea 3rdin al Sf#ntului %rancisc!

n anul AGE4, $iserica a fost supusă unor mari sc&im$ări, n +urul ei lucrările de construcţie fiinntr-o continuă mişcare! oate acestea au a"ut loc su$ purtarea de gri+ă a papei 5r$an al 2II-lea! Caceastă oca'ie, podeaua a fost ridicată cu metri deasupra "ec&iului ei ni"el - aceasta datorită apcare se infiltra n interior din solul umed din +urul clădirii!

Page 49: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 49/127

Page 50: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 50/127

Mo'aicul aparţin#nd secolului al 2I-lea, aflat n a$sida centrală, este de factură $i'antină şi esfoarte renumit printre cele de acest gen! *cest mo'aic a fost folosit ca sursă de inspiraţie pentmulte dintre mo'aicurile ulterioare lui! *cesta nfăţişea'ă (arusia - 2enirea lui 0ristos pe nocerului cu mare putere şi sla"ă Matei 4B, EH;!

Modalitatea n care este repre'entat 0ristos este mai degra$ă de factură latină dec#t $i'antină, pofida puternicelor influenţe $i'antine "i'i$ile n această lucrare! Mo'aicul ni-l nfăţişea'ă 0ristos şe'#nd pe nori roşiatici repre'ent#nd 'orile 7ilei;, m$răcat ntr-o &aină aurie nsemnată monogramă I! n m#na st#ngă, l ţine Sf#nta "ang&elie!

n partea dreaptă a lui 0ristos st#nga noastră; Sf#ntul (a"el l aduce pe unul dintre cei doi framartiri! Sf#ntul doctor fără de arginţi ţine n m#nă o coroană de martir! ot n partea st#ngă, mai spate se află papa %elix al I2-lea F4G-EH;, care i oferă lui 0ristos modelul $isericii pe careridicat-o aici! (apa ?rigorie al JIII-lea AF4-8F;, mai t#r'iu, a pictat peste acesta imaginea l?rigorie cel Mare FKH-GHB;, nsă imaginea originală cu papa %elix a fost reconstruită n secolul

J2II-lea!

Page 51: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 51/127

n partea st#ngă a lui 0ristos dreapta noastră; se află Sf#ntul *postol (etru, care l aduce lui 0rist

pe cel de-al doilea frate geamăn şi martir! Cosmas şi Damian, fraţii martiri, sunt repre'entaţi idendupă tradiţia care 'ice că aceştia erau gemeni! 9i aici, fratele ţine n m#nă o coroană de martir, pes$raţ a"#nd o cutiuţă c&irurgicală roşie! n planul secund se află Sf#ntul &eodor, care, de asemenepoartă o coroană de martir!

*ceştia sunt repre'entaţi călc#nd pe ape aurii care repre'intă r#ul Iordan, după cum aflăm şi dinscripţia de la picioarele lor - I3RD*/S! n dreapta şi st#nga sfinţilor se află c#te un palmier, partea st#ngă apăr#nd şi o (asăre (&oenix - sim$ol al n"ierii!

Page 52: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 52/127

n registrul inferior se află Mielul lui Dumne'eu cu un &alou argintiu, ncon+urat de A4 oi caresim$oli'ea'ă pe cei A4 *postoli! Mielul lui Dumne'eu se află pe un deal stră+uit la dreapta )etleem iar la st#nga de Ierusalim, apoi de cele patru r#uri ale Raiului, numite cu inscripţiile: ?I3(IS3/, I?RIS, 2%R**! *cestea curg din dealul aflat su$ picioarele Mielului!

Su$ acest registru se află inscripţia cu statut de pisanie n care se dă sla"ă lui Dumne'eu pentridicarea acestei $iserici şi n care papa %elix cere m#ntuirea n sc&im$ui +ertfei aduse pr

nfiinţarea acestui locaş de cult!

Page 53: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 53/127

Mo'aicul triumfal aparţine tot secolului al 2I-lea, nsă multe dintre celelalte au fost completate "remea papei Sergius I GK4-HA;! Imaginile sim$olice ale acestora sunt $a'ate pe capitolele B şi

din Cartea *pocalipsei! le acoperă două dintre ferestrele originale ale &alei secolului al I2-lea! centrul acestora din urmă, Mielul lui Dumne'eu este aşe'at peste un tron de sla"ă, su$ l a"#nCrucea, iar deasupra Sulul cu 9apte (eceţi al *pocalipsei!

Mielul este flancat de şapte sfeştnice de aur şi de patru ngeri! n partea st#ngă se afla un om narip

care l repre'intă pe Sf#ntul *postol şi "ang&elist Matei, n partea sa dreaptă apăr#nd 2ulturSf#ntului "ang&elist Ioan! 1a $a'a acestui arc de mo'aic se află $raţele celor 4B de )ătr#ni casusţin tronul şi care poartă coroane! Mo'aicurile repre'ent#nd $a'a acestora şi ceilalţi de"ang&elişti au fost pierdute n crusul unei restaurări din secolul al J2II-lea!

Page 54: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 54/127

Page 55: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 55/127

Moaştele Sfinţilor Cosma şi Damian se păstrea'ă ntr-o criptă aflată su$ podeaua $isericii! *cestsunt cinstite de mulţimea creştinilor, mulţi dintre $olna"i găsindu-şi aici tămăduirea!

4coane

Page 56: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 56/127

Page 57: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 57/127

Page 58: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 58/127

Page 59: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 59/127

Page 60: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 60/127

Page 61: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 61/127

 

Sfnţii doctori ără de argint Cosma şi Damian din Ara"ia (# octom"rie!

Page 62: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 62/127

Ceea ce i-a deose$it de ceilalţi doctori ai "remurilor lor şi a celor mai de pe urmă, a fost, dragostcu care a+utau şi "indecau neputinţele semenilor lor, neaştept#nd nimic material n sc&im$

tămăduirilor pe care le făceau! De aceea $iserica noastră derept măritoare i-a numit >doctori fără arginţi> !

Page 63: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 63/127

Page 64: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 64/127

Page 65: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 65/127

i cu toţii au luat mucenicia n "remea lui Diocleţian şi Maximian! 1a sfintele lor moaşte s-au lucrmulte minuni, aşa precum şi n timpul "ieţii lor ei nşişi au făcut!

Page 66: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 66/127

Sfnţii doctori ără de argint Cosma şi Damian din Asia mică ( noiem"rie !(protectorii căsniciilor creştine şi păzitorii armoniei $n amilie!

 

Canon de rugăciune către Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian% din Asia !"

Page 67: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 67/127

@roparul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din *sia, glasul al 8-lea: Sfinţilor cfără de arginţi şi de minuni făcători, cercetaţi neputinţele noastre. n dar aţi luat, n dar daţi-ne nou

@roparul Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din *sia, glasul A: Doctorii cei nţelepai lumii, de la Dumne'eu lu#nd compătimirea, rugaţi-"ă şi acum pentru noi cei ce strigăm: Doamnm#ntuieşte poporul şi ţara aceasta şi slo$o'eşte sufletele noastre de cumplitele prime+dii, pentrugăciunile /ăscătoarei de Dumne'eu!

C/ntarea !

4rmosul Să c#ntăm toate popoarele Celui Ce a m#ntuit pe Israel din ro$ia cea amară a lui %araoncu picioare neudate prin ad#ncul mării l-a po"ăţuit, c#ntare de $iruinţă, că S-a prea slă"it!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!Din &arul reimii Celei Stăp#nitoare, doimea cea minunată şi cinstită luminată fiind, tuturor celor "in cu credinţă, tămăduiri le dă pururea i'"or#nd!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

n taină n"ăţaţi fiind cu"intelor celor de "iaţă purtătoare, ca nişte luminători n lume aţi strălucnegura patimilor lesne alung#nd-o, cu căldura credinţei, prea fericiţilor!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

1egii M#ntuitorului plec#ndu-se, toată dulceaţa patimii trupeşti au lepădat şi cu faptele $usufletele mai strălucit lumin#ndu-şi n lume au strălucit cei "rednici de minuni!

Stih  reasf%ntă ;ăscătoare de Dumnezeu, miluieşte&ne pe noi!

Page 68: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 68/127

Cel Ce n p#ntecele tău S-a sălăşluit, Maica lui Dumne'eu, n tot omul negrăit S-a m$răcat, %iul CCe a strălucit din atăl fără de ani, Dumne'eu Cel (rea nalt, *celuia să-I c#ntăm, că S-a prea slă"

C/ntarea a (+a

4rmosul ntăreşte-mă pe mine, 0ristoase, pe piatra cea neclintită a poruncilor ale şi mă luminea

cu lumina feţei ale că nu este sf#nt, fără numai u, Iu$itorule de oameni!Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

(e i'"oarele cele de tămăduiri şi curgerile dumne'eieştilor daruri, pe locaşurile cele prea strălucale luminii celei fără materie, toţi după "rednicie să-i lăudăm!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Ca cei ce "indecaţi patimile sufletelor şi ale trupurilor şi neputinţele celor ce "in la "oi, cu os#rd

acum, prea cinstiţilor, ca nişte făcători de $ine le "indecaţi!Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

mpodo$iţi fiind cu fapte $une roditoare, toată dulceaţa "ieţii cea stricăcioasă lămurit aţi lepădat-pri"ind nencetat spre frumuseţea lui Dumne'eu!

Stih  reasf%ntă ;ăscătoare de Dumnezeu, miluieşte&ne pe noi!

n c&ipul nostru cel mai nainte nenc&ipuit S-a arătat, /ăscătoare de Dumne'eu, mpreun#ndu-S

Dumne'eirea cu rup n p#ntecele tău cel (reasf#nt, Dumne'eiască Mireasă!C/ntarea a -+a

4rmosul Cunoscut-am, *totputernice, iconomia a şi cu frică e-am prea slă"it pe inM#ntuitorule!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

7icerii dumne'eieşti luminat urm#nd, nici străluciri de aur, nici argint, dumne'eieştilor, nu a

agonisit!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Strălucind cu Dumne'eieşti minuni, cei fără de arginţi, tuturor le faceţi $ine, &ar dăruindu-le!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Doctori nţelepţi "-aţi arătat la durerile patimilor, m#ini fără răutate ntin'#nd!

Page 69: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 69/127

Page 70: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 70/127

Stih  reasf%ntă ;ăscătoare de Dumnezeu, miluieşte&ne pe noi!

1umina cea /eapropiată ai născut-o cu trup, (reacurată, Care luminea'ă lumea toată cu ra'edumne'eirii!

Condac, glasul al 4-lea! ,odo:ie Căut#nd cele de sus!!!

0ar de tămăduiri lu#nd, ntindeţi sănătate celor ce sunt n ne"oi, măriţi doctori făcători de minundar cu cercetarea lor de către "oi, cute'ările "ră+maşilor le-aţi potolit, lumea tămăduind cu minunil

C/ntarea a 0+a

4rmosul (e tine /ăscătoare de Dumne'eu, cuptor nţelegător te cunoaştem noi credincioşii precum a m#ntuit pe cei trei tineri Cel (reanalt şi pe mine, tot omul, n p#ntecele tău m-a nnoDumne'eul părinţilor Cel 1ăudat şi (rea slă"it!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

oţi "-aţi arătat ai lui Dumne'eu, cu dumne'eiască nţelepţire, toţi larg ncăpători pentru Dumne'ecă lumea toată pentru Dumne'eu aţi lăsat, urm#nd urmelor M#ntuitorului, prea măriţilor, dumne'eiască cu"iinţă, pe Dumne'eul părinţilor noştri cinstind!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Doctori prea aleşi, "indecaţi mai presus de fire toate rănile celor neputincioşi, cu meşteşugirile ce

de aină ale doctoriei, scoateţi leacuri de m#ntuire din "istieriile cele dumne'eieşti şi lăudaţi pDumne'eu Cel (rea slă"it!Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Cu cununa mpărăţiei ale, Stăp#ne şi cu stemă luminată ai mpodo$it cu $ună cu"iinţă, pe cei ce iu$it strălucirea cea nemăsurată a frumuseţii ale, 0ristoase iar credincioşilor pe aceştia i-ai arătfăcători de $ine!

Stih  reasf%ntă ;ăscătoare de Dumnezeu, miluieşte&ne pe noi!

Răsăritul Cel de sus arăt#ndu-se pe păm#nt, te-ai arătat, (reacurată, ntru totul cu"iincioasă şi totul luminoasă, lumin#nd lumea cu ra'e de curăţie şi trimiţ#nd ntotdeauna credincioşilor luciri minuni!

C/ntarea a '+a

4rmosul n cuptor tinerii lui Israel, ca ntr-o topitoare, cu podoa$a dreptei credinţe, mai curat decaurul au strălucit, grăind: )inecu"#ntaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-1 şi-1 prnălţaţi ntru toţi "ecii!

Page 71: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 71/127

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Morţi fiind pentru cele frumoase ale lumii acesteia şi $oala iu$irii de arginţi tăind-o, aţi fost numinţelepţilor, fără de arginţi, de către toţi cei ce strigă: toate lucrurile Domnului pe Domnul lăudaţişi-1 prea nălţaţi ntru toţi "ecii!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

2-aţi făcut n"ederat părtaşi ai 2ieţii celei "eşnice, că cele frumoase ale "ieţii celei stricăcioase le-lăsat, cu un glas strig#nd: )inecu"#ntaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-1 şi-1 prnălţaţi ntru toţi "ecii!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Stăp#ne 0ristoase, m#ntuieşte pe toţi de neputinţele cele cumplite, pentru rugăciunile celor fără arginţi şi i n"redniceşte pururea ca ntr-un glas să strige către ine: )inecu"#ntaţi toate lucruriDomnului pe Domnul, lăudaţi-1 şi-1 prea nălţaţi ntru toţi "ecii!

Stih  reasf%ntă ;ăscătoare de Dumnezeu, miluieşte&ne pe noi!

)ucur#ndu-ne toţi credincioşii şi cu &ar ntărindu-ne, cei ce suntem m#ntuiţi prin Cel /ăscut al tăMaică %ecioară, nencetat strigăm: )inecu"#ntaţi toate lucrurile pe Domnul, lăudaţi-1 şi-1 prnălţaţi ntru toţi "ecii!

C/ntarea a ?+a

4rmosul (e tine făclia cea luminoasă şi Maica lui Dumne'eu, mărirea cea prea strălucită şi m

naltă dec#t toate făpturile, cu c#ntări te mărim!Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

/encetat să fericim cu c#ntări doimea cea nţeleaptă, care străluceşte ra'a 1uminii cenţelegătoare şi dă luminare tuturor!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

ntărind sănătatea sufletească a credincioşilor, "indecaţi şi patimile trupului cele ncredinţate pute

"oastre, ca nişte i'$ă"itori pentru aceasta şi sunteţi pururea lăudaţi după "rednicie de tcredincioşii!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

1uminătorii cei de Dumne'eu luminaţi du&o"niceşte luminea'ă cerul cinstitei )iserici, străluciacum cu re"ărsarea luminii!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Page 72: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 72/127

5mpl#ndu-se de cinstita reime, doimea cea de Dumne'eu c&emată "arsă tuturor, celor ce dragoste o fericim, daruri de "indecări!

Stih  reasf%ntă ;ăscătoare de Dumnezeu, miluieşte&ne pe noi!

(e tine norul luminii şi c&i"ot sf#nt, uşa cea cu totul luminată a Soarelui celui nţelegător, ca Ceea ce eşti /ăscătoare de Dumne'eu, cu c#ntări te mărim!

Sedelna, glasul al 8-lea! ,odo:ie ,odo:ie (e nţelepciunea şi Cu"#ntul n p#ntecele tău 'ămislifără ardere, Maica lui Dumne'eu, n c&ip de negrăit ai născut pe Cel Ce a făcut toate şi n $raţetale ai a"ut pe Cel Ce ţine toate şi la s#n ai &rănit pe Cel Ce &răneşte lumea! (entru aceasta, te rog tine, (reasf#ntă %ecioară, să mă i'$ă"eşti de greşeli, c#nd "a fi să stau naintea feţei 7iditorului meStăp#nă %ecioară Curată, atunci să-mi dăruieşti a+utorul tău, că pe tine te am năde+de eu, ro$ul tău!

Din cer lu#nd de la 0ristos darul tămăduirilor cu strălucire, toate patimile "indecaţi ntotdeauna, ntru "oi s-a arătat &arul Du&ului, lucr#nd puterea Dumne'eieştilor tămăduiri pentru aceasta $ogăţia $unătăţilor celor nestricăcioase prin credinţă aţi do$#ndit, cu g#nd neprimitor de argint, Dumne'eu purtătorilor cei fără de arginţi rugaţi-"ă lui 0ristos Dumne'eu, iertare de greşeli

dăruiască celor ce pră'nuiesc cu dragoste sf#ntă pomenirea "oastră!

Sedelna, glasul al 8-lea! ,odo:ie (e nţelepciunea şi Cu"#ntul n p#ntecele tău 'ămislind făardere, Maica lui Dumne'eu, n c&ip de negrăit ai născut pe Cel Ce a făcut toate şi n $raţele tale a"ut pe Cel Ce ţine toate şi la s#n ai &rănit pe Cel Ce &răneşte lumea! (entru aceasta, te rog pe tin(reasf#ntă %ecioară, să mă i'$ă"eşti de greşeli, c#nd "a fi să stau naintea feţei 7iditorului meStăp#nă %ecioară Curată, atunci să-mi dăruieşti a+utorul tău, că pe tine te am năde+de eu, ro$ul tău!

Dătători de tămăduiri, făcători de minuni şi sfeşnice purtătoare de 1umina luminilor, tuturor "-a

arătat cu &arul Du&ului că "ăpaia patimilor cu credinţa răcorind-o, g#ndul credincioşilor n ncăl'iţi, pentru aceasta, doctorie de suflete c#ştig#nd Dumne'eiască )iserica "oastră, la ea scăpămde Dumne'eu purtătorilor cei fără de arginţi rugaţi-"ă lui 0ristos Dumne'eu, iertare de greşeli dăruiască celor ce pră'nuiesc cu dragoste sf#ntă pomenirea "oastră!

Sedelna (reasfintei /ăscătoare de Dumne'eu, glasul al 8-lea! ,odo:ie (e nţelepciunea şi Cu"#nn p#ntecele tău 'ămislind fără ardere, Maica lui Dumne'eu, n c&ip de negrăit ai născut pe Cel Cefăcut toate şi n $raţele tale ai a"ut pe Cel Ce ţine toate şi la s#n ai &rănit pe Cel Ce &răneşte lume(entru aceasta, te rog pe tine, (reasf#ntă %ecioară, să mă i'$ă"eşti de greşeli, c#nd "a fi să stanaintea feţei 7iditorului meu, Stăp#nă %ecioară Curată, atunci să-mi dăruieşti a+utorul tău, că

tine te am năde+de eu, ro$ul tău!

(e mpărăteasa, Maica 7iditorului tuturor, "eniţi toţi credincioşii cu glasuri să o mărim şi lăud#ndsă strigăm: Ceea ce eşti pricina $ucuriei, %ecioară cu totul lăudată, pe cei ce te cinstesc pe tinmiluieşte-i şi-i acoperă cu rugăciunile tale că ai, ca o Maică a lui Dumne'eu, ndră'nire a milosti"i şi a da "indecare de $oli, pentru aceasta strigăm către tine: roagă-te %iului tău Dumne'eu să dăruiască iertare ro$ilor tăi, celor ce cu cu"iinţă se nc&ină (reacuratei naşterii tale!

Sedelna Sfintei Cruci şi a (reasfintei /ăscătoare de Dumne'eu, glasul al 8-lea! ,odo:ie 

nţelepciunea şi Cu"#ntul n p#ntecele tău 'ămislind fără ardere, Maica lui Dumne'eu, n c&ip

Page 73: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 73/127

Page 74: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 74/127

Page 75: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 75/127

/eadormitul oc&i al sufletului agonisindu-"ă, spre mplinirea dumne'eieştilor porunci ale Dumne'eu, pe cei ce dorm n neputinţe, măriţilor spre $unătate i deşteptaţi cu &arul milosti"irilode Dumne'eu purtători cei fără de arginţi!

.i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min (a ;ăscătoarei)!

(e M#ntuitorul şi Dumne'eu, din curat s#ngele tău, Curată, 1-ai ntrupat, Cel Ce ne-a arătat no

doctori patimilor noastre, (reacurată, i'$ă"itori şi cal'i folositori n Du&ul, pe cinstiţii cei fără arginţi!

C/ntarea a (+a

4rmos /u ntru nţelepciune!!!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

1ocaşul "ostru cel dumne'eiesc, i'"or#nd cu sfinţenie mir cu $un miros de tămăduiri prin ploi

Du&ului, patimile cele rău mirositoare le spală ntotdeauna!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

n locaşurile cele Cereşti sălăşluindu-"ă ntotdeauna, cortul "ostru l arătaţi pururea i'"or tămăduiri, sfinţilor, cu &arul Celui *totputernic!

Sla#ă 0atălui şi =iului şi Sf%ntului Du$!(atimile trupului cu 'ă$ala nfr#nării nfr#n#ndu-le, aţi luat Ra'ele Du&ului cele foarte prisositoar

pentru aceasta aţi m$ogăţit lumea cu "indecările!.i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min (a ;ăscătoarei)!

Mai frumoasă ntre femei pe tine Dumne'eu te-a ales şi din tine trupeşte, Curată, a Se naşte $ine"oit, Cel Ce Se odi&neşte ntre Sfinţii Săi!

4rmosul /u ntru nţelepciune, n putere şi n $ogăţie ne lăudăm ci ntru ine, nţelepciunea atăCea Ipostatică, 0ristoase, ă nu este sf#nt afară de ine, Iu$itorule de oameni!

C/ntarea a -+a

4rmos Cel Ce şade n Mărire pe Scaunul Dumne'eirii, pe /or 5şor a "enit Iisus Cel mai presus dDumne'eire, prin (almă Curată şi a m#ntuit pe cei ce c#ntă: Sla"ă 0ristoase, puterii ale!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Cu lucrări purtătoare de "iaţă şi d#nd şi de la "oi totul, patimile cele de moarte aducătoare oamenille "indecaţi, cei ce sunteţi st#lpi luminoşi, turnuri neclătinate, dumne'eieşti "iţe ale 2iei ce

ade"ărate!

Page 76: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 76/127

Page 77: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 77/127

4rmos @ertfi-"oi Oie cu glas!!!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

/u cu meşteşug omenesc, ci cu Dumne'eiescul &ar curăţiţi $olile oamenilor, măriţilor pentaceasta, după datorie lăud#ndu-"ă, pe "oi "ă fericim!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Cu dragostea către 0ristos, de Dumne'eu purtătorilor, fiind legaţi, toată răutatea demonilorde'legaţi cu Dumne'eiescul &ar, pentru aceasta să"#rşim pomenirea "oastră!

Sla#ă 0atălui şi =iului şi Sf%ntului Du$!

Ca cei ce sunteţi odraslele 2iei celei dumne'eieşti, i'"or#nd "in de tămăduiri nouă celor ce suntentru m#&nirea $olilor, de "eselie ne umpleţi pe noi, "oi cei fără de arginţi!

.i acum şi pururea şi +n #ecii #ecilor! min (a ;ăscătoarei)!

1ocaş curat te-a lucrat pe tine, Stăp#nă Curată, Cu"#ntul Cel (reacurat, pe acest dumne'eiesc locacei ce tămăduiesc fără de arginţi l măresc pururea, cu semne şi cu minuni!

4rmosul @ertfi-"oi Oie cu glas de laudă, Doamne, strigă către ine )iserica, de s#ngele demonilcurăţindu-se, cu s#ngele cel curs prin milosti"ire din coasta a!

Condac glasul al 4-lea! ,odo:ie Căut#nd cele de sus!!!0ar de tămăduiri lu#nd, ntindeţi sănătate celor ce sunt n ne"oi, măriţi doctori făcători de minundar cu cercetarea lor de către "oi, cute'ările "ră+maşilor le-aţi potolit, lumea tămăduind cu minunil

C/ntarea a 0+a

4rmos n cuptorul din )a$ilon, tinerii lui *"raam, fiind aprinşi de dorul dreptei credinţe mai mudec#t de "ăpaia focului, au strigat: )inecu"#ntat eşti n )iserica Sla"ei ale, Doamne6

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Desc&i'#nd sfinţii i'"orul cel de Dumne'eu dat, tuturor i'"orăsc r#uri de curate tămăduiri, spăl#nntinăciunile patimilor şi răutatea cea pier'ătoare a demonilor!

Stih  Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, rugaţi&#ă lui Dumnezeu pentru noi!

Doimea cea "rednică de laudă a celor fără de arginţi ai ăi, ntărită fiind cu &arul cel ntăritor Du&ului, sănătate celor neputincioşi ntotdeauna dăruieşte, Cu"#ntule al lui Dumne'e

nţelepciunea şi (uterea!

Page 78: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 78/127

Page 79: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 79/127

Page 80: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 80/127

Page 81: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 81/127

$ună"oie acum, "r#nd pe toţi păm#ntenii să-i m#ntuieşti şi la Dumne'eiasca 2iaţă să-i muţi, stricfiind C&ipul ăuN Slă"esc (atimile ale, Cel Ce eşti fără de răutate, Doamne! Că după ndelunră$dare ai suferit, pentru milosti"irea ndurărilor, durerile tuturor cu rănile ale "indec#ndu-le!

4mnografie

Page 82: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 82/127

Page 83: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 83/127

Page 84: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 84/127

Page 85: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 85/127

/recând câteva zile& diavolul a luat chipul unui om cunoscut şi& venind la %emeia lui *alh& i-a arătun semn ca acela despre care zisese bărbatul ei. Diavolul arătându-i semnul& îi poruncea să mearla bărbatul ei& zicând" #pe mine m-a trimis bărbatul tău ca să te duc la dânsul#. Iar %emeia a zi#Semnul acesta îl cunosc& dar nu voi mer'e& că sunt încredinţată S%inţilor %ără de ar'inţi& +osma Damian, iar dacă voieşti să mer' cu tine la bărbatul meu& vino împreună cu mine în biseris%inţilor şi ură-te mie& înaintea altarului& că nu-mi vei %ace nici un rău pe drum#. Iar diavolul%ă'ăduit aşa, şi& mer'ând cu dânsa în biserică& înaintea altarului& s-a urat& zicând" #!şa mă ur pputerea lui +osma şi Damian& că nu-ţi voi %ace nici un rău pe drum& ci te voi duce la bărbatul tău#

:emeia& auzind urământul& a crezut diavolului celui mincinos& care se arătase în chip de ocunoscut şi a pornit cu dânsul la drum. Iar înşelătorul& luând-o pe ea& a dus-o în loc pustiu neumblat voind să-i %acă rău şi s-o omoare. Dar ea& văzându-se în cea mai de pe urmă nevoie& şi-ridicat ochii la cer şi a stri'ăt din inimă către Dumnezeu& zicând" #Dumnezeule& aută-mi cru'ăciunile S%inţilor +osma şi Damian şi 'răbeşte de mă izbăveşte din mâinile acestui uci'aş#. îndată s-au arătat 'rabnicii autători& S%inţii cei %ără de ar'inţi& +osma şi Damian& stri'ând asupdiavolului. Iar el& văzându-i pe dânşii& a lăsat %emeia şi a %u'it şi& aler'ând la o râpă înaltă& a căzîn prăpastie şi a pierit.

S%inţii& luând pe %emeie& au dus-o la casa ei. >i a zis %emeia& închinându-se lor" #*ulţumesc voustăpânii mei& că m-aţi izbăvit de 'roaznica pierzare, deci& ro'u-vă& spuneţi-mi cine sunteţi& ca ştiu cui să dau mulţumire până la s%ârşitul vieţii mele#. Iar ei au zis către dânsa" G;oi sunteCosma şi Damian, robii lui 2ristos, cărora te&a +ncredinţat bărbatul tău, c%nd a plecat la drumşi pentru aceea ne&am s%rguit a grăbi spre a4utorul tău şi te&am izbă#it pe tine de dia#ol, cu darlui DumnezeuG!

!tunci %emeia& auzind această& a căzut la pământ de %rică şi de bucurie& iar ei s-au %ăcut nevăzu

!poi %emeia stri'a& lăudând şi mulţumind lui Dumnezeu şi slu'ilor lui& S%inţilor +osma şi Damia>i& cu lacrimi aler'ând la biserică& a căzut înaintea icoanei s%inţilor& spunând tuturor ceea ce %ăcuse& cum şi-a %ăcut Domnul milă de dânsa& cu ru'ăciunile plăcuţilor Săi. >i 'răia în ru'ăciucuvintele acestea" #Dumnezeul părinţilor noştri& al lui !vraam& al lui Isaac& al lui Iacov şi seminţiei lor celei drepte& +are ai stins cuptorul cel cu %oc celor trei tineri şi +are ai autat roabtale /ecla& în privelişte& =ţi mulţumesc că şi pe mine& păcătoasa& m-ai izbăvit de lanţurile diavoluluprin plăcuţii /ăi& +osma şi Damian. *ă închin <ie& +are %aci minuni mari şi preaslăvite şi măresc pe /ine& /atăl& :iul şi S%ântul Duh& în veci. !min#.

Page 86: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 86/127

Page 87: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 87/127

Page 88: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 88/127

Page 89: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 89/127

Page 90: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 90/127

Page 91: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 91/127

Page 92: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 92/127

 Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, miniatură dintr&un manuscris bizantin, secolual K&lea, 3iblioteca Aaticanului 

n fiecare an, pe A noiem$rie, )iserica 3rtodoxă i cinsteşte pe Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosmşi Damian, consideraţi patronii medicinei şi farmaciei şi ocrotitorii medicilor, c&irurgilor farmaciştilor!

Despre Sfinţii Cosma şi Damian se ştie că au trăit n secolul al I2-lea şi că erau fraţi, fiind origina

din Cilicia pe teritoriul urciei de astă'i;! atăl lor era păg#n, nsă mama, Sf#nta eodotia, ecreştină! De la mama lor, Cosma şi Damian au deprins dragostea pentru n"ăţătura creştină şi iu$irfaţă de semeni! Sf#nta eodotia le-a asigurat fiilor ei o educaţie aleasă, cei doi fraţi de"enind medi*+unşi la "#rsta maturităţii, Cosma şi Damian au continuat să ducă o #iaţă curată şi bineplăcului Dumnezeu, primind +n dar de la Dumnezeu $arul #indecării trupurilor şi sufletelor bolna#prin puterea rugăciunii! 

Sfinţii Cosma şi Damian au fost supranumiţi doctori fără de arginţi pentru că nu cereau nimic de nimeni n sc&im$ul "indecărilor miraculoase pe care le dăruiau oamenilor, urm#nd astfel porunM#ntuitorului Iisus 0ristos: "n dar aţi luat, +n dar să daţi Matei AH:8;! i nu doreau dec#t că acece era tămăduit să creadă n Iisus 0ristos!

Se spune că& odată& o %emeie oarecare& cu numele @aladia& %iind bolnavă de mulţi ani& a auzit cS%inţii +osma şi Damian tămăduiesc toate bolile şi le-a trimis celor doi %raţi vorba prin cineva csă-i roa'e să vină şi la ea& pentru că era aproape de moarte. S%inţii +osma şi Damian au mers la şi %emeia& după credinţa sa& a %ost vindecată. Dorind să le mulţumească& %emeia a vrut sărăsplătească cu daruri& însă S%inţii +osma şi Damian n-au vrut să le ia& pentru că nu vindeau darpe care îl aveau de la Dumnezeu. @otrivit unei alte versiuni a acestei întâmplări& @aladia s-arîndreptat spre Damian& arătându-i trei ouă şi spunându-i" Ia acest dar în numele S%intei /reim

dătătoare de viaţă& /atăl& :iul şi Duhul S%ânt. !uzind numele S%intei /reimi& Damian nu a îndrăznsă re%uze. +ând a auzit ce s-a întâmplat& +osma s-ar %i întristat& crezând că& %ăcând aceasta& %ratesău a încălcat porunca de a nu primi plata materială pentru serviciile medicale aduse semeniloDin acest motiv& atunci când era pe patul de moarte& S%ântul +osma ar %i cerut ca %ratele săDamian& să nu %ie înmormântat lân'ă el. La scurt timp după moartea S%ântului +osma& s-a stins dviaţă şi S%ântul Damian şi toţi apropiaţii se întrebau unde să-l în'roape. !tunci& Dumnezeu a %ăco minune" o cămilă& pe care cei doi doctori o vindecaseră mai demult& a început să vorbească cvoce omenească& spunând că nu trebuie să se teamă să-l în'roape pe Damian lân'ă %ratele săpentru că Damian nu acceptase ouăle de la @aladia drept plată& ci din respect pentru numele S%in/reimi. !st%el& cei doi %raţi şi Doctori %ără de ar'inţi au %ost înmormântaţi împreună& la /heremaîn *esopotamia.

Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian au continuat să facă minuni şi după trecerea la ce"eşnice! =n /hereman& aproape de biserica ridicată la mormântul s%inţilor& trăia un om pe num*alchus. =ntr-o zi& bărbatul a plecat în călătorie& iar soţia sa a rămas sin'ură pentru o perioaddestul de lun'ă. =nainte să plece& *alchus s-a ru'at în biserica închinată S%inţilor Doctori %ără ar'inţi& pentru ca S%inţii +osma şi Damian să aibă 'riă de soţia lui. =nsă diavolul& dorind să-i %acrău lui *alchus& a plănuit uciderea %emeii. Luând chip de bărbat& diavolul s-a dus la soţia l*alchus& spunându-i că a %ost trimis de *alchus ca să o ducă la el. +rezându-l& %emeia l-a urma

Page 93: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 93/127

dar când au auns într-un loc pustiu diavolul a încercat să o omoare. =n acele momente& %emeia sru'at %ierbinte lui Dumnezeu să o aute& invocându-i în ru'ăciune pe S%inţii +osma şi Damian& ccărora le %usese încredinţată de soţul ei. !tunci& şi-au %ăcut apariţia doi bărbaţi în%ricoşători& cal-au alun'at pe diavol& acesta aruncându-se de pe o stâncă în adâncuri. +ei doi bărbaţi au conduo pe %emeie acasă& dezvăluindu-şi identitatea. ?rau S%inţii +osma şi Damian. După aceea& sluitorDomnului s-au %ăcut nevăzuţi. +u uimire şi bucurie& %emeia a povestit tuturor minunea şi a mers se închine la icoana bine%ăcătorilor ei& mulţumindu-i lui Dumnezeu.

De atunci şi p#nă astă'i, Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian sunt consideraţi protectori ai sfinţeniei căsniciilor creştine şi dătători de armonie n "iaţa soţilor! i nu tre$uconfundaţi cu sfinţii mucenici şi doctori fără de arginţi Cosma şi Damian de la Roma pomeniţi peiulie; şi nici cu sfinţii mucenici şi doctori fără de arginţi Cosma şi Damian din *ra$ia pomeniţi pA octom$rie;!

Page 94: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 94/127

Page 95: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 95/127

 >edalion cu reprezentarea Sfinţilor Cosma şi Damian, aflat +n colecţia >uzeului de storie şi r$eologie din 0ulcea

3 foarte "ec&e do"adă a ceea ce nsemna pelerina+ul creştin se găseşte n expo'iţia <*rpelerina+ului! 3$iecte din spaţiul est şi sud-est carpatic n secolele I2-J2IP, desc&isă, p#nă pe noiem$rie, la Mu'eul 5nirii din Iaşi!

ste "or$a despre un medalion descoperit la /o"iodunum Isaccea, +ud! ulcea;, dat#nd din secoleJI-JII, ce-i nfăţişea'ă pe Sfinţii Cosma şi Damian acoperiţi cu mantii, deasupra lor fiirepre'entat Sf#ntul Du&!

1a Constantinopol, n $iserica nc&inată acestor doi sfinţi taumaturgi "indecători; exista ansam$lu pre"ă'ut cu spaţii pentru inter"enţii c&irurgicale, ncăperi destinate ngri+irii $olna"iloprecum şi cu o şcoală pentru medici!

<(#nă la Cruciada a I2-a A4H4-A4HB;, acest sanctuar, numit Cosmidion, a fost un loc de atracţpentru pelerinii "eniţi din spaţiul nord şi sud-dunărean! *şadar, cultul celor doi sfinţi era foarrăsp#ndit n pro"incia Sct&ia Minor Do$rogea de astă'i;, iar amuletele, eulogia şi icoanele pe capelerinii le luau din acest centru constantinopolitan a"eau repre'entate imaginea miraculoasă a celdoi sfinţi doctoriP, a explicat curatorul expo'iţiei, mu'eograful Ioan Iaţcu!

)iserica 3rtodoxă Rom#nă i pomeneşte pe Sfinţii Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian, pe dade A noiem$rie!

Page 96: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 96/127

Page 97: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 97/127

Page 98: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 98/127

nsă ca nişte personalităţi integre, cum erau, cunoşteau foarte $ine că lucrarea de "indecare nconstă doar n "indecarea trupească, ci şi n cea sufletească! 9i n principal n cea sufletească! Daceea se şi ngri+eau să ndrume pe oameni la cunoaşterea stării lor sufleteşti, la pocăinţă şi la relaţcu Iisus - Marele Medic al oamenilor!

*cum, n ceea ce pri"eşte $anii sau orice altce"a ar fi pretins confraţii lor de la $olna"iQ să nu "or$ească deloc despre aceşti Sfinţi! i şi de'lipiseră inima de mamona, care ca un alt magn

prinde, atrage şi ţine sufletul omului aser"it materiei şi $anului!i pri"eau doar du&o"niceşte persoanele şi "iaţa lor. de aceea au şi fost numiţi fără de arginţi*dică tămăduiau fără să primească $ani arginţi;!

Condiţia #indecării pentru ei nu era dacă bolna#ul dispune de bani! Condiţia era iubirea cainunda eListenţa lor şi de aceea şi Dumnezeu le&a dăruit din abundenţă $arisma tămăduirilocum +n mod semnificati# o menţionează printre altele M ca dar al lui Dumnezeu M postolul a#+n Corinteni 1, /!

Desigur, minunate sunt toate &arismele pe care le mpărtăşeşte Dumne'eul reimic ca daru

nepreţuite faţă de credincioşii i spre 'idireI Corinteni AB,4G;!

%ără ndoială toţi creştinii $ote'aţi, prin Sf#nta aină a Mirungerii, am primit fiecare după măsudarului lui 0ristosfeseni AB, ; daruri şi &arisme! /iciodată omul nu tre$uie să considere ntr-climat de de'nădă+de pe care "rea să i-l făurească ispita, că este c&ipurile fără daruri talentDimpotri"ă, "a tre$ui cu a+utorul părintelui său du&o"nicesc şi prin "iaţa creştin-ortodosistematică să descopere şi, fireşte, să-şi culti"e talanţii şi &arismele!

nsă, după cum menţionea'ă n continuare (reasf#ntul Du& prin *postolul (a"el, există ce

superior tuturor &arismelor! xistă o cale $inecu"#ntată şi cerească care ne duce spre ce"a <mpresus de fire= I Cor! A4,EA;, ce"a mare! Mult mai mare, fraţii mei, dec#t toate &arismele! 9i aceaeste DR*?3S*6

ste "or$a despre o &arismă unică, despre care doar cei care au gustat, fie doar şi picături dnempuţinatul ei r#u, pot să ntărească ade"erirea cu"#ntului! 9i exact aici *postolul /eamuriltrasea'ă şi mpleteşte cunoscutul şi at#t de minunatul Imn al Dragostei!

ste cu totul ade"ărat ceea ce a spus un sf#nt contemporan, care dispunea de $ogate re'er"e aacestei &arisme, că de fiecare dată c#nd credinciosul meditea'ă asupra acestui imn, care cuprin

ntreg capitolul JIII din prima pistolă către Corinteni, simte că se cutremură, meditea'ă contemplă, renaşte, iar existenţa sa se armoni'ea'ă cu splendidele mesa+e ale Cerului! Cu mesa+ere"elatoare şi de Dumne'eu trimise ale iu$irii crucificate +ertfelnice; a Domnului Iisus şi a tututsemenilor!

Dar poate "a ntre$a cine"a: >ai eListă oameni cu o astfel de iubire  ată răspunsul* Desigur eListă@ u eListat, eListă şi #or eLista +ntotdeauna sfinţii! xistă continuu c&ipurile sfinţite care <lumea=! 9i exact astfel de c&ipuri luminoase au fost şi Sfinţii fără de arginţi, pe care )iserica noasti cinsteşte cu $ună şi mare cu"iinţă! Cu o at#t de mare iu$ire se umpluse fiinţa lor, nc#t şi acu

după at#tea "eacuri, lucrea'ă <semne şi minuni=! *leargă şi a+ută gra$nic pe toţi aceia care

Page 99: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 99/127

credinţă şi smerenie aleargă la ei ca la nişte ade"ăraţi prieteni ai lui Dumne'eu! Spre astfel minunate trepte du&o"niceşti suntem şi noi c&emaţi să ne ridicăm, fraţii mei! 9i n ultimă instanţdacă ni s-ar cere, să renunţăm la toate! 5n singur lucru să nu ne scape: Dragostea Creştină6

entru că Dragostea cuprinde totul! e are pe toate şi ne face mai mult dec%t toate celelal#irtuţi să fim asemenea lui Dumnezeu, pentru că cea mai eLpresi#ă +nsuşire a lui Dumnezeu esDragostea, ubirea! EDumnezeu ubire esteF   ( oan :,/)!

%ie ca noi să nţelegem aceste mari şi minunate ade"ăruri, iar Sfinţii fără de arginţi să cercete<neputinţele noastre=, dăruindu-ne sănătate sufletelor şi tămăduire trupurilor!

*m

(traducere* =răţia 6rtodoLă >isionară NSfinţii 0rei ;oi erar$i

 >ănăstirea DuboOi otoO, Serbia

Page 100: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 100/127

Page 101: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 101/127

Page 102: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 102/127

Page 103: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 103/127

Page 104: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 104/127

 Sfinţii Cosma şi Damian şi Sf%ntul Cu#ios Da#id din <#ia

Page 105: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 105/127

Page 106: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 106/127

 

Page 107: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 107/127

Page 108: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 108/127

Page 109: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 109/127

Page 110: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 110/127

%&S 'itropolit i)olaos *atzini)olaou+ ,ntruziunea tehnologiei- ..Diluarea/medicinei0 Stare de conuzie personală

 Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian #indec%nd un şc$iop

Minunea poate fi considerată drept ,,primul transplant de picior= atestat n istorieInfluenţa te&nologiei şi contri$uţia acesteia la "iaţa modernă este imensă! %iecare detaliu şi minut"ieţii noastre confirmă dominanţa sa co"#rşitoare! /u numai că te&nologia a acaparat controlulceea ce facem, dar urmăreşte să şi mproprie'e autoritatea asupra a ceea ce suntem! Su$ formmaşinilor, a a$olit forma naturală de "ieţuire. ca te&nologie spaţială, ne-a dus departe de păm#ntne-a lansat n spaţiul cosmic. ca inteligenţă artificială, a eliminat sensul monopolist indispensa$ilitatea capacităţilor noastre umane, idiomatice! Su$ forma te&nologiei medicale ne

Page 111: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 111/127

străpuns p#nă şi pielea şi ne-a afectat intimitatea psi&ică. finalmente, su$ forma $iote&nologiei şiingineriei genetice, ne-a pătruns genele şi ne-a "iolat unicitatea identităţii $iologice!

Cu precădere, n medicină şi ştiinţele umaniste, relaţia dintre om şi te&nologie nu se limitea'ă simplul contact şi interacţiuni reciproce. este, mai degra$ă, o relaţie de inter-locuire şi de asimilarn plus, recursul la te&nologia medicală sur"ine n "remuri de $oală, momente de sensi$ilitaspecială şi nesiguranţă. astfel, relaţia de"ine mai intensă şi afectea'ă nsuşi sufletul! e&nologia

medicină nu repre'intă un lux ci, mai degra$ă, ser"eşte ne"oii de supra"ieţuire! Cu toate acestea, nntre$ăm: ste deformarea propriei identităţi şi persoane preţul pe care l plătim pentru sănătateN

Intru'iunea te&nologiei

Intru'iunea te&nologiei n medicină a limitat semnificati" mortalitatea şi a sporit durata medie"ieţii. a desc&is calea pentru noi inter"enţii c&irurgicale, mult mai semnificati"e şi complicate dar,acelaşi timp, mai eficiente şi mai puţin periculoase. a creat te&nici mai sigure şi mai precise diagnostic non-in"a'i", a oferit o mai $ună recuperare post-operatorie şi o şansă la o "iaţă sănătoamilioanelor de oameni care, n lipsa ei, repre'entau ca'uri pierdute!

e&nologia a oferit un rol şi o funcţie totalmente noi spitalelor, prin transformarea acestora din a'ale tămăduirii şi ngri+irii pacienţilor săraci, n locaşuri de diagnostic şi tratament farmaceutic c&irurgical de elită! Mai mult, ideea şi funcţionarea unităţilor de terapie intensi"ă, ntregul sistecontemporan de sănătate şi $inefacere, precum şi cererea medicală, astfel cum se pre'intă la oactuală, sunt re'ultatul fertili'ării dintre o"ulul medicinei şi săm#nţa te&nologiei!

,,Diluarea= medicinei

Medicul 'ilei de a'i se simte mult mai ncre'ător n sine nsuşi! Cunoaşte puterea şi eficienmetodelor de care dispune! 3ri'ontul opţiunilor sale a fost extins! (oate face multe, dar nu singur.acelaşi timp, s-a con"ertit gradual n ce"a apropiat de un mecanic sau te&nician! Ritmurameţitoare ale de'"oltării, precum şi ne"oia constantă de adaptare la noi cunoştinţe şi ec&ipamenl-au determinat, totuşi, să g#ndească mai puţin şi să depindă mai mult de factori externi! Dacă npoate ţine pasul cu de'"oltarea te&nologică, este foarte pro$a$il ca medicul să se simtă neadaptatdepăşit! Medicina suportă riscul de a de"eni mai mult o medicină a cunoaşterii şi n"ăţării, dec#tmedicină a inteligenţei şi g#ndirii. a ceea ce spun cărţile sau <terţe persoane=, mai degra$ă dec#tceea ce medicul nsuşi simte sau percepe!

Implicarea pacientului n procedura de diagnostic a fost limitată! C&iar şi percepţia sa că medicparticipă n mod acti" la acest proces a fost afectată! 3$iecti"itatea indenia$ilă a anali'elor la$orator a a$olit e"aluarea personală a medicului şi a diminuat gra"itatea opiniei personalepacientului! "aluarea corectă n medicină tinde să de"ină una de la$orator, mai degra$ă dec#t upersonală, deoarece maşinile decid ceea ce este corect, iar oamenii numai apro$ă un astfel re'ultat! Se pare că, n diagnosticul medical, maşinile sunt dominante, medicii sunt o$ser"atori, ipacienţii sunt a$senţi! Cu toate acestea, comunicarea personală este cea care su$linia'ă unicitatpersoanei, n timp ce uniformitatea procedurilor te&nice o su$minea'ă!

Page 112: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 112/127

e&nologia funcţionea'ă ca un strat interpus ntre pacient şi medic şi, prin urmare, afectea'ă natuinteracţiunii umane! Din acest moti", cu toate că interesul pu$lic pentru progresul medical nu a foniciodată mai mare, ncrederea oamenilor n medicină este n continuă scădere ntre AKGG şi AK8de la ET la E4T;! (otri"it unor statistici recente, +umătate din populaţie consideră că cercetarmedicală este orientată cu precădere nspre interesele medicului mai degra$ă, dec#t nspre ne"opacientului! 3amenii cred că medicii sunt preocupaţi mai cur#nd de suferinţele fi'ice, dec#t persoanele care le suportă! Contactul uman este nlocuit de dependenţa de maşini! Drept re'ult

medicul se simte mai mult mediator şi mai puţin responsa$il!n cele din urmă, $anii şi complexitatea au nceput să +oace un rol decisi" n medicină! (rogreste&nologic rapid este extrem de greu de urmărit şi necesită ec&ipamente scumpe! De multe osănătatea şi "iaţa noastră sunt e"aluate numai pe temeiul criteriilor legal şi financiar! c&ipamentefoarte costisitoare, taxele enorme şi c&eltuielile medicale scandaloase i conferă adesea medicinei caracter financiar!erapia şi sănătatea pacientului nu depind de posi$ilitatea de tratament, ci de posi$ilitatea de asuporta costurile!

Deci'iile pri"ind şederea ndelungată n cadrul unităţilor de terapie intensi"ă, alocarea organelpentru transplant, opţiunea ntre inter"enţii c&irurgicale mai mult sau mai puţin costisitoare etsunt, de multe ori, luate pe considerente financiare! e&nologia este scumpă, la fel este şi sănătatea

(rin urmare, tinde să de"ină un pri"ilegiu exclusi" al celor nstăriţi!

Stare de confu'ie personalăN

Sănătatea repre'intă un factor extrem de important n economia fericirii personale, iar te&nolog

medicală a contri$uit semnificati" la de'"oltarea sa. a oferit alinare, a prelungit durata "ieţii şiadus $ucurie, speranţă şi consolare, nu numai milioanelor de pacienţi, ci şi familiilor şi prietenilacestora!

Sănătatea ultra - te&nologi'ată coincide cu slă$irea sentimentelor umane şi de'integrarea calităţilsale spirituale! 3mul te&nologic are puteri excepţionale, dar nu şi re'istenţă. o multitudine dorinţe, dar nu şi "oinţă. are un mare potenţial, dar nu are tărie interioară! * creat mari aşteptări casunt, de cele mai multe ori, disproporţionate n raport de reali'ări, precum şi de importanţa "aloarea acestora! * de"enit mai puţin omenos şi mai mult om. un simplu om!

*m trecut de la starea de om-persoană, la cea de om-maşină. la omul de'umani'at, care pare să fmai mult o com$inaţie de cifre şi parametri numerici incompre&ensi$ili, un ca' medical, un mi+lde aplicare a unui diagnostic sau proceduri terapeutice specifice, o factură! (acientul o$işnuit, catrece prin anali'e de rutină, şi pri"eşte sănătatea n termenii unei "alori numerice! (e măsură numerele cresc, se poate simţi rău c&iar nainte să se m$olnă"ească! Spri+inul mecanic poate creadependenţă nesănătoasă!

3riginea unor speranţe, adesea nerealiste, şi tentaţia fără precedent de a se +uca ,,de-a Dumne'eu1-au nlăturat şi ne-au ofilit dorinţa de a ne depăşi existenţa pre'entă şi g#ndirea limitată! *m cre

un su$stitut neserios şi uman al lui Dumne'eu, su$stitut care este ne"rednic de credinţa şi ncreder

Page 113: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 113/127

Page 114: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 114/127

Page 115: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 115/127

Page 116: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 116/127

sale celor nevoiaşi şi care cântă în %iecare zi /risa'hionul (cântarea S%inte Dumnezeule& S%in/are& S%inte :ără de moarte& miluieşte-ne pe noiJ - n.n. împreună cu în'erii3. (@atericul sa!po%te'mele @ărinţilor din pustiu& /rad. de +ristian 1ădilită& ?dit. @olirom& Iaşi& KKG& p. 5E.

Se prea poate că de aici să fie inspirată şi acea sintagmă prin care credincioşii noştri i numesc pmedicii $uni, de "ocaţie, competenţi, animaţi de iu$ire, care ştiu să le asculte păsurile, să-i nţeleagsă le explice limpede starea $olii şi posi$ilităţile de "indecare, ngeri n &alat al$ şi mesageri

"ieţii, cărora nu se sfiesc a le săruta m#inile prin care Dumne'eu a lucrat "indecarea!%răm#ntările unui medic priceput, de"otat şi misionar al lui 0ristos

n "olumul (atericul secolului JJ traducere de Daniela %ilioreanu, ditura Cartea 3rtodox?alaţi, s! a!, p! GB-GF; alcătuit de Wlitos Ioannidis, ni se istorisesc frăm#ntările unui medic pătrude credinţă şi de dragoste creştină, care, fiind un foarte $un specialist, medic priceput şi de"otdorea să de"ină, printre studenţii săi şi un $un misionar al credinţei creştine! *stfel, medicul la case face referire, ?&eorgos (apa'a&os, era aşa cum am amintit şi mai sus şi profesor uni"ersitar%acultatea de Medicină, 5ni"ersitatea din *tena, ?recia! n dialogul cu interlocutorul său, WlitIoannidis, el i menţionea'ă despre una din con"or$irile cu du&o"nicul său (ărintelui (orfir

)airataris V AKKA; părinte du&o"nicesc din ?recia, recunoscut şi ca mare "i'ionar, ncărcat darurile Du&ului Sf#nt!

Dialogul a decurs astfel:

<X 1a 5ni"ersitate predau cardiografia ca disciplină opţională! Deoarece cardiografia pre'intă interes deose$it, fiind practicată de toţi cardiologii, nu sunt studenţi care să nu "rea să urme'e acecurs! *stfel, de cele mai multe ori, amfiteatrul este plin de studenţi! 1e mai spun glume, anecdotr#dem mpreună, i iu$esc, mă iu$esc şi ei pe scurt, a"em o relaţie cordială!

*stfel, de multe ori mi "enea n minte o idee pe care, n cele din urmă, i-am mărturisit-o părintel(orfirie ca pe o dilemă de-a mea:

X (ărinte, copiilor acestora le "or$esc ore ntregi despre cardiografie! i primesc orice-aş spune e9i dacă-i iu$esc şi ei mă iu$esc pe mine! n afară de cardiografie, pe care o "or folosi c#ţi ani !!!două'eci, trei'eci, patru'eci, &aide, cinci'eci de ani de medicină n-aş putea să le "or$esc şi despce"a du&o"nicesc, ce durea'ă o "eşnicieN Să le spun să-1 iu$ească pe 0ristos, să se mărturiseascsă se mpărtăşească şi să se ducă la $iserică !!! Desigur, pe mine 5ni"ersitatea mă plăteşte să predcardiografia, nu să propo"ăduiesc! 9i la urma urmei, poate că unii dintre studenţi nu "or să

"or$esc despre asemenea lucruri sau poate c&iar nu cred n Dumne'eu! Dar de ce nu, "reodată, duce "oi termina lecţiile de cardiografie, pe care studenţii le aplaudă, aşa cum i aplaud şi eu pe ei, n-putea să le 'ic: Yfaceţi un pas şi către 0ristosZ !!!

*scultaţi ce mi-a răspuns părintele (orfirie:

X 9i unde este dilemaN C#nd te duci să predai, eşti mpărtăşitN

X Da, părinte, sunt!

Page 117: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 117/127

X e mpărtăşeşti duminicaN

X Mă mpărtăşesc cu $inecu"#ntarea sfinţiei "oastre!

X *tunci, n amfiteatru intră nsuşi 0ristos! 1a ce-ţi mai tre$uie cu"inte, dacă l ai pe 0ristos n tic#nd "or$eşti la catedrăN 1asă-i n pace! Să nu le spui nimic!

Wlitos Ioannidis: Iată cum a$ordea'ă lucrurile un om cu ade"ărat ndu&o"nicit, care trăieşte pre'enlui 0ristos !!!

Medicul ?&eorgos (apa'a&os: Iar prin cu"intele sale, practic m-a determinat să mă duc ntotdeaumpărtăşit la amfiteatru=!

%ără ndoială că acest medic era mereu pregătit sufleteşte să primească Sf#nta mpărtăşanie, de case ndulcea cu de'legarea şi $inecu"#ntarea du&o"nicului său, care era un părinte &arismatic!

Dacă tot am adus n atenţie şi această temă, su$liniem că primirea Sfintei mpărtăşanii mai des s

mai rar este o pro$lemă nu foarte complicată. o re'ol"ă şi Sf#ntul Ioan 0risostom şi alţi (ărinţi, căror răspuns dacă l-am re'uma, ar suna cam aşa: e pregăteşti des şi cum cere )iserica pentprimirea Sfintei mpărtăşaniiN *tunci mpărtăşeşte-te des! e pregăteşti rarN mpărtăşeşte-te mai rDeci, cu alte cu"inte Sfinţii recomandă primirea Sfintei u&aristii după o preala$ilă şi complepregătire!

Rugăciunea unui medic pentru pacienţii săi

Medicul este cel prin care )unul Dumne'eu lucrea'ă şi dăruieşte $olna"ului sănătate de cele m

multe ori! nţeleptul Isus Sira& preci'ea'ă n cartea sa de nţelepciune că: <şi el doctorul; se "a ruDomnului, ca să dea odi&nă şi sănătate spre "iaţă=! Sir! E8, AB;!

Datoria unui medic $un nu se re'umă doar la a diagnostica şi a prognostica, la modul c#t mai exacu mi+loacele şi metodele cele mai a"ansate, c#t şi a nţelege, a asculta, a sta$ili o relaţie ncredere cu pacientul şi familia sau apropiaţii acestuia!

Medicul credincios şi recunoaşte limitele şi fără a fi atins de m#ndrie şi autosuficienţă, apelea'ă un a+utor mai presus de puterile sale! *stfel, 0ristos i dăruieşte medicului nţelepciune şi priceperşi-i luminea'ă mintea spre descoperirea $olii şi aplicarea tratamentului! Medicul credincios, rugăto

care-i iu$eşte pe cei suferin'i şi-i a+ută, apropiindu-se de ei cu dragoste şi $ună"oinţă, interiori'ea'ă pe 0ristos Care lucrea'ă prin el pentru tămăduirea şi m#ng#ierea celui $olnaMedicul de "ocaţie şi de $ună credinţă se anga+ea'ă solemn n a-şi consacra ntreaga "iaţă ser"iciul umanităţii şi n a exercita această artă cu conştiinţă şi demnitate, consider#nd sănătatpacientului ca primul său scop!

3mul fiind $ipolar trup şi suflet;, aplicarea unui tratament complet tre$uie să ai$ă acţiune atasupra trupului c#t şi asupra sufletului! De regulă, medicii creştini iau n calcul acest fapt, fiindcă sunt c&emaţi să slu+ească omul n integritatea sa de persoană cu trup şi suflet şi nu doar un tru

$olna" sau nu un ca' ori o $oală! *stfel, spre $inele $olna"ului şi "indecarea lui cu celeritate, ace

Page 118: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 118/127

"a fi ndrumat n a urma şi un tratament sufletesc! *m nt#lnit medici care mărturiseau că, n tratarpacienţilor, au aplicat tratament complex, medicamentos, psi&oterapeutic, au recomandat mersul $iserică, spo"edania, slu+$ele, Maslul, s-au rugat ca Dumne'eu să-i lumine'e pentru a găsi soluţioptime pentru sal"area şi "indecarea celor aflaţi n suferinţă şi au "ă'ut efectul po'iti" rugăciunilor şi al ainei Sf#ntului Maslu!

*celaşi medic şi profesor al %acultăţii de Medicină din *tena pe care l-am citat n su$capitolul d

mai sus, anume ?&eorgos (apa'a&os, nentrecut căutător al comorilor cereşti, care şi-a dedicntreaga acti"itate celor aflaţi n suferinţă, fiind continuu preocupat de tămăduirea pacienţilncredinţaţi lui, la un moment dat, ntr-un pelerina+ la Sf#ntul Munte *t&os, l-a ntre$at pe u(ărinte:

<X (ărinte, ştiu că rugăciunea inimii este o ade"ărată ştiinţă! Cu toate acestea, aş dori să "ă ntrce"a, c&iar dacă este un lucru nai"! Iertaţi-mă!

X Da! ntrea$ă-mă ce "rei!

X ste un lucru $inecu"#ntat să am n $u'unarul $lu'ei al$e de la ser"iciu nişte mătănii al$e şi eca să nu se o$ser"e;, iar c#nd merg cu ceilalţi doctori pe la $olna"i pentru "i'ită medicală de fieca'i, fără să ştie doctorii de l#ngă mine, să spun de c#te"a ori YDoamne Iisuse 0ristoase, miluieştepe ro$ul ău !!!Z, ro$ul lui 0ristos fiind următorul $olna" care aşteaptă să fie consultatN ste lucru $inecu"#ntat sau este o parodie a rugăciunii inimii, care, n realitate, se face trec#nd pranumite stadii, după o pregătire corespun'ătoare şi durea'ă c#te"a oreN

*tunci, părintele s-a ridicat iute de pe locul său, m-a pri"it cu multă insistenţă şi mi-a strigat:

X Ce spui, $reN ste $inecu"#ntarea lui Dumne'eu! Să faci lucrul acesta n continuare! 9i seara te rogi mult! @umătate de şirag de mătănii de-ale dumitale "alorea'ă mai mult dec#t şase ore drugăciune de-ale noastre! Dar să fie şirag de o sută de $o$iţe, nu din acela mic!

(ărintele ne-a explicat că rugăciunea inimii este completă pentru că este alcătuită din două păr(rima parte repre'intă c&emarea numelui lui Dumne'eu, YDoamne Iisuse 0ristoase, %iul lDumne'euZ, care este o doxologie, prin care 0ristos e recunoscut ca Domn şi ca %iu al lDumne'eu! Cea de-a doua parte este rugăciunea propriu-'isă: Ymiluieşte-mă pe mine păcătosulZ! doua parte tre$uie rostită diferit faţă de prima! (rima parte tre$uie rostită rar, n stil doxologic, ice-a de-a doua parte o spunem ca pe un pl#ns! Cu"intele Ymiluieşte-mă pe mine păcătosulZ tre$u

rostite cu intensitate, implor#ndu-1 pe Dumne'eu, pentru ca l să ne poată trimite lacrimi! Dacă curg lacrimi din oc&i, este semn că suntem cercetaţi de &arul sf#nt! *tunci, c&iar să nu ţinemătăniile n m#nă, a+ungem să comunicăm cu Dumne'eu=! Wlitos Ioannidis, (atericul secolulJJ, p! AKA;!

Conştient fiind de efectele rugăciunii, (ărintele (orfirie )airataris V AKKA;, ale cărui $utade le-amenţionat şi n su$capitolul anterior, sfătuia n acest fel un medic: <n clipa n care consulţi sărogi lăuntric, spun#nd: Doamne Iisuse 0ristoase, miluieşte pe ro$ul ău !!! astfel te "ei ruga pentfiecare suflet pe care Dumne'eu l-a trimis n m#inile tale! Să te rogi fier$inte lăuntric, iar &arul l

Dumne'eu "a atinge sufletul $olna"ului! oate acestea sunt taine, ceilalţi n-ar nţelege nimic din e

Page 119: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 119/127

i "ei da medicamente conform ştiinţei tale, dar n cele din urmă "a fi tămăduit de 0ristos! 1u#nd $raţe un copil mic sau prin'#nd m#na celui mare, prin rugăciunea ta intensă şi fier$inte ndreptacătre 0ristos, i atinge &arul lui Dumne'eu! *celaşi lucru l face orice preot n timpul oricărei aincf! (r! odea-?ross %la"iu, Medicul şi preotul la căpăt#iul suferind, n "ol! Medicii şi )iserica, "I, ditura Renaşterea, Clu+-/apoca, 4HHE, p! AAF;!

S-au reali'at multe studii asupra puterii taumaturgice a rugăciunii să"#rşite cu credinţă, cu smeren

şi din tot sufletul şi efectele excepţionale ale acesteia asupra ntregului organism! *şa cum confirmşi recentele cercetări ştiinţifice, dacă medicul ar nălţa o rugăciune at#t pentru ca Dumne'eu sălumine'e ca să aleagă cel mai $un medicament sau să opere'e n modul cel mai nţelept responsa$il, acolo unde inter"enţia c&irurgicală se impune, c#t şi spre a+utorul şi tămăduir$olna"ului, iar acesta din urmă, la r#ndul său, dacă s-ar ruga fer"ent pentru sine nsuşi nsănătoşirea lui, şansele de "indecare ar fi sporite şi nmulţite!

Page 120: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 120/127

4Doamne. dă2mi să lupt-/ sau despre "oala care tămăduieşte su5etul 3 mărturunui t6năr "olnav de cancer

P*m iu$it pătimirea, fiindcă minunat curăţeşte sufletul6=, spunea Sf#ntul 1uca, *r&iepiscopCrimeei! *ceste cu"inte mi-au "enit n minte după ce l-am cunoscut pe Radu ?&eorg&e, un t#năr numai 4B de ani care suferă de una dintre cele mai nspăim#ntătoare $oli cancerul! (#nă acuc#ţi"a ani se putea spune că era un t#năr reali'at: a$sol"ise facultatea şi a"ea un loc de muncă $uunde lucra cu multă dăruire, fiind apreciat de către colegi şi de către şefi, a"ea o logodnică şi urmsă se căsătorească! otul a fost frumos p#nă c#nd a aflat de $oală6 De atunci, "iaţa i s-a sc&im$complet! C&iar dacă nu mai are acele satisfacţii lumeşti şi acum stă mai tot timpul prin spitapentru anali'e, consultaţii, c&imioterapii, radioterapii, perfu'ii, Radu este mulţumit că astfel 1

cunoscut pe Dumne'eu! l pri"eşte $oala ca pe o do"adă a dragostei lui Dumne'eu şi de aceeg#ndurile sale se ndreaptă către M#ntuitorul 0ristos şi cum să mplinească "oia Sa cea sf#ntă!M-am $ucurat să-l cunosc nu numai pentru faptul că am găsit n el un prieten puternic, care ştie săpoarte crucea, dar şi pentru pacea, liniştea sufletească şi căldura pe care ţi le transmite atunci c#stai de "or$ă cu el!

- Depistarea $olii a nceput n anul 4HHG, n urma unei dureri puternice de cap! nainte nu am ma"ut nici o pro$lemă de sănătate! (ractic, m-au luat de pe terenul de fot$al şi m-au dus la spitaDupă ce am făcut in"estigaţii RM/, mi s-a depistat o tumoare pe creier! Iniţial, medicii au cre'ut este un c&ist, dar n urma $iopsiei s-a do"edit că această tumoare era malignă! (entru un t#năr de 4

Page 121: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 121/127

ani a fost o lo"itură groa'nică! *m cre'ut iniţial că Dumne'eu m-a părăsit! Dar am nceput să memai des la $iserică şi să-1 caut pe Dumne'eu! Din păcate, nu a durat prea multQ După un oarecatimp de la acel incident, doctorii au spus că sunt "indecat complet, RM/-ul ieşea periodic $ine, ieu am nceput să negli+e' $iserica, să negli+e' rugăciunea! 9i $oala a re"enit! După o excursie munte, am a"ut nişte dureri de spate, de coloană, care s-au do"edit a fi metasta'e osoase! 1a ncepmedicii nu au ştiut să spună de unde pro"in aceste dureri, n cărţile de medicină nu au citit tumoarea pe care am a"ut-o la cap ar putea trece la oase! Mi s-a făcut o $iopsie şi a$ia după cin

luni de 'ile doctorii şi-au dat seama că $oala aceasta de care sufăr acum este, de fapt, continuare$olii din 4HHG! *tunci am reali'at pentru prima dată ce mult greşisem faţă de Dumne'eu6 Dumne'm-a sal"at n prima fa'ă şi mi-a arătat ce tre$uia să fac! Din momentul n care mi s-a pudiagnosticul de metasta'ă osoasă, tot ceea ce construisem p#nă atunci s-a năruit ntr-o clipă tre$uit să renunţ la muncă, iar logodnica nu a "rut să meargă alături de mine pe acest drum! rafoarte furios şi am pl#ns foarte mult!

- 9i neca'urile nu s-au oprit aici6

- Mă simţeam foarte rău, a"eam nişte dureri insuporta$ile n oase şi tre$uia să fie cine"a permane

l#ngă mine! *u fost 'ile n care eram practic imo$ili'at la pat şi n multe nopţi nu puteam dormi dpricina durerii! n acea perioadă şi tatăl meu era foarte gra" $olna" şi n cur#nd s-a mutat la DomnMama este cea care a făcut un efort foarte mare, ngri+indu-ne n acelaşi timp pe am#ndoi! (ot spucă m#ng#ierea mea aici pe păm#nt este mama, iar n cer sfinţii!

- ste grea "iaţa prin spitale! 5nde ţi s-a acordat cel mai $un tratamentN

- Doctoriţa oncolog de la Institutul 3ncologic mi-a recomandat %undaţia <Sf#nta Irina=, din comu2oluntari (otă" B +entrul de =n'riiri @aliative 2S%ânta Irina3 acordă asistenţa medicală& social

psiholo'ică şi spirituală bolnavilor de cancer şi leucemie a%laţi în stadiu avansat& venind în autorşi susţinerea acestora în cel mai di%icil moment al vieţii lor (c%. http"88.paliativecare.r(n.red.;! *ici, de cum am intrat pe uşă, m-am simţit foarte $ine! Mi-au dat o cameră foarte $ună m-am simţit ca acasă, fiind ngri+it permanent de personalul de acolo! *m stat la %undaţia <Sf#nIrina= patru luni de 'ile, timp n care starea mea s-a ameliorat. le sunt recunoscător tuturor pentfelul n care s-au purtat cu mine! M-am mprietenit cu toţi, de la doctori p#nă la infirmiere $ucătărese! (ot spune că acolo a fost cu ade"ărat casa mea, refugiul meu n cele patru luni!

- *i petrecut foarte mult timp prin spitale! Ce te-a marcat cel mai multN

- Ca'urile n care erau implicaţi copii! 1a Spitalul )agdasar, unde, n 4HHG am făcut operaţia pcreier, am 'is că nu pot sta mai mult de cinci 'ile! 9i după cinci 'ile am plecat! *cest lucru snt#mplat din cau'a a ceea ce am "ă'ut acolo: copii mici foarte $olna"i, unii c&iar desfiguraCancerul ăsta este o $oală care nu ţine cont de "#rstă6 Din păcate, nici pe cei mici nu i iartă! *"ă'ut o t#nără maltratată de părinţi, lo"ită n cap, cu tot felul de contu'ii, care ţipa ntruna! * fomult mai greu pentru mine să suport imaginea acestei fete dec#t operaţia care mi s-a făcutQ

- Suferinţă şi iar suferinţăQ De ce cre'i că ngăduie Dumne'eu suferinţa pe păm#ntN

Page 122: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 122/127

Page 123: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 123/127

- 3 simt permanent! De dimineaţă, de c#nd mă tre'esc, p#nă seara! De aceea noi, ca oameni, tre$usă-i mulţumim pentru fiecare clipă $ună sau rea! 1a sf#rşitul 'ilei, c#nd merg la culcare, reali'e' fără Dumne'eu nu aş fi putut să trec prin ncercările cotidiene! ste $ine să mulţumim pentru tot, pentru $ine şi pentru rău!

- Sunt părinţi cu "iaţă sf#ntă, unii trecuţi la Domnul, care compară crucea $olii cu mucenicia! e-

g#ndit "reodată la aşa ce"aN- /u m-am g#ndit niciodată! /u m-aş putea compara niciodată cu sfinţii mucenici care au pătimat#tea pentru M#ntuitorul! Dacă "or$im de mucenicie, pot spune că mucenicie suferă mama meprin munca pe care o depune 'i de 'i, ceas de ceas, pentru mine! 9i prin ceea ce a suferit şi cu tatmeu! (ractic, pot spune că mama mparte aceeaşi cruce cu mine! Dar nu o ducem singuri! /e a+uDomnul nostru Iisus 0ristos!

- Care sunt cele mai grele momente n această cruce a taN- *tunci c#nd mă simt singur! Mi se nt#mplă noaptea să mă tre'esc singur şi să cred că sunt singu

9i asta mă nspăim#ntă cel mai tare, singurătatea! De moarte m-am temut foarte mult! Mi-am pus tfelul de ntre$ări legate de lumea de dincolo! %iecare 'i tre$uie trăită după legile creştineşti, făc#n"oia lui Dumne'eu!

- Cum s-a sc&im$at relaţia ta cu Dumne'eu prin această suferinţăN

- n $ine şi n consecinţă, mă simt $ine sufleteşte! *m un grup de Sfinţi cărora mă rog permanenSimt că aceştia mă călău'esc n "iaţă, sunt cu mine permanent, mă ocrotesc şi se roagă pentru min

- Cine sunt aceşti SfinţiN- Sf#ntul /ectarie, Cu"ioasa (arasc&e"a, Sf#ntul /icolae, Sf#ntul (antelimon, Sfinţii Doctori făde arginţi Cosma şi Damian şi mai ales, sf#ntul meu ocrotitor, Sf#ntul ?&eorg&e!

- Ce repre'intă rugăciunea pentru tineN

- %ac mai multe rugăciuni! Dimineaţa i mulţumesc lui Dumne'eu pentru că am putut să modi&nesc, că am fost liniştit şi că m-am tre'it! *poi este rugăciunea pe care o fac c#nd plec de aca şi mă g#ndesc la ea ca la un scut! n momentul n care plec de acasă şi c&em Sfinţii, sfinţii m

prieteni, n momentul n care mă rog la Dumne'eu şi la Maica Domnului să mă ntărească şi să ma+ute ca să mă ntorc cu $ine acasă, atunci eu mă g#ndesc că mi-am făcut un scut! mi dau şi cu mşi sunt gata să nfrunt "ră+maşul! Mă rog şi n cursul 'ilei, spun#nd: <Doamne Iisuse 0ristoase, %ilui Dumne'eu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul6= Seara o nc&ei cu rugăciunea de seară!

- Sunt con"insă că n această luptă a ta te a+ută foarte mult şi taina spo"edaniei6

- Desigur! (rimul lucru pe care l-am făcut n momentul n care am nceput să lupt cu $oala a fost mă spo"edesc! De fapt, ne-am spo"edit toţi mem$rii familiei! După aceasta, lucrurile au nceput

meargă mai $ine! Spo"edania a de"enit apoi o o$işnuinţă! Simţeam că tot ce fac tre$uie spo"edit!

Page 124: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 124/127

- Care sunt cele mai mari $ucuriiN

- n ultima "reme, am a+uns să simt $ucurie n clipe la care nainte nici nu m-aş fi g#ndit că pot smi aducă $ucurie: n momentul n care primesc o floare, un sfat $un, o ncura+are, n momentul care mă m$răţişea'ă un prieten! 9i, $inenţeles, simt $ucurie n momentul rugăciunii!

- Ce sfaturi le-ai da celor care se luptă cu $oli gra"eN- 3ameni $uni, detaşaţi-"ă de g#ndurile rele, de păcate, lăsaţi n urmă conflictele şi supărările6 2iae scurtă, este preţioasă şi c&iar dacă noi nu reali'ăm c#t de importantă este trecerea noastră prlume, orice facem "a conta cu siguranţă la @udecata de *poi! (e cei care se luptă cu $oala i ndemsă nădă+duiască ntotdeauna la Dumne'eu, să nu-şi piardă niciodată speranţa şi credinţa şi să răm#optimişti!

M-am despărţit de Radu g#ndindu-mă la un lucru pe care l ştiu de mică, dar pe care, din păcate, nl pun n practică: să-i mulţumesc din tot sufletul meu lui Dumne'eu că sunt sănătoasă! /u degea

se spune din $ătr#ni că sănătatea este cea mai mare $ogăţie a omului! %aptul că nu am lucrul pe cami-l doresc, că cine"a m-a rănit printr-o "or$ă grea sau că nu am reali'at ceea ce mi-am propus nun anumit moment ar tre$ui să nu mă mai tul$ure, g#ndindu-mă la oameni ca Radu sau ca mamMariei! 9i pentru că orice rugăciune contea'ă la Dumne'eu, să-i pomenim n rugăciunile noastraşa cum ne ndeamnă şi Sf#ntul Ioan din Wronstadt: <C#nd te rogi, ncearcă să te rogi mai mupentru ceilalţi dec#t pentru tine nsuţi, iar n timpul rugăciunii imaginea'ă-ţi foarte "iu pe tooamenii uniţi cu tine ca ntr-un singur trup şi pe fiecare ca mădular n parte al trupului lui 0ristocăci noi suntem mădulare unii altora fes! B:4F;! Roagă-te pentru toţi aşa cum te-ai ruga pentru tinsuţi, cu aceeaşi sinceritate, cu aceeaşi ardoare. pri"eşte ca pe ale tale suferinţele şi mi'eriile lor.

pe ale tale ignoranţa du&o"nicească, greşelile şi patimile lor. ca pe ale tale ispitele şi durerile lca şi mulţimea suferinţelor lor=!

 ;aluca /ănăsea

 !rticol apărut în nr G al revistei @resa ortodo

Rugăciune către Sfnţii Doctori ără de arginţi Cosma şi Damian

Page 125: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 125/127

S%inţilor vindecători&Doctori s%inţi& autători&S%inte +osma& Damian&+are nu luaţi nici un ban& +e nevoie-avem de voi&Să ne daţi în su%let ploiDe lumină& sănătate&$indecare de păcate u uitaţi să coborâţiSpre cei ce sunt amărâţi&@e patul de su%erinţă&=n răbdare şi credinţă.

Page 126: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 126/127

1unătatea voastră s%ântăe dă sănătate multă.*ila voastră luminată=nspre noi e îndreptată. De aceea mulţumim@entru toate ce primim,Domnului ne închinăm&Darul vostru lăudăm

entru rugăciunile Sfinţilor Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, Doamne, isuse 2ristoasocroteşte&ne şi dă&ne m%ng%iere +n necazuri, boli şi suferinţe@

 mi

Page 127: Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

7/28/2019 Sfinţii doctori fără de argint Cosma şi Damian (1 iulie, 17 octombrie şi 1 noiembrie)

http://slidepdf.com/reader/full/sfintii-doctori-fara-de-argint-cosma-si-damian-1-iulie-17-octombrie-si 127/127