Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA...

of 42 /42
Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ Ialomita DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI ,ARTICOLE,SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE 01_2013 BUGETUL INITIAL BUGETUL LOCAL CONSOLIDAT Sectiunea = MII RON = Nr. rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Anuale Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Prevederi Trimestriale Totale din care: credite bugetare pentru plati restante Estimativ 2014 2015 2016 1 TOTAL VENITURI (rd.) 00.01 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ 2 VENITURI PROPRII (rd.) 48.02 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ 3 I. VENITURI CURENTE (rd.) 00.02 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ 4 A. VENITURI FISCALE (rd.) 00.03 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ 5 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.) 00.04 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ 6 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE 00.05 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ 9 Impozit pe venit(rd.) 03.02 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ Impozitul pe venituri din transferul prop.dim patrim.PF 11 03.02.18 37.60 5.60 11.00 11.00 10.00 37.00 26.00 27.00 12 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.06 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ 13 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.) 04.02 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ Cote defalcate din impozitul pe venit 14 04.02.01 418.00 238.00 60.00 60.00 60.00 436.00 436.00 442.00 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 15 04.02.04 423.33 129.00 98.00 98.00 98.33 305.00 317.00 329.00 19 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.) 00.09 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ 20 Impozite si taxe pe proprietate (rd.) 07.02 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ Impozit pe cladiri (rd.) 21 07.02.01 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 22 07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la persoane juridice *) 23 07.02.01.02 Impozit pe terenuri (rd.) 24 07.02.02 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 25 07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane juridice *) 26 07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane extravilan 27 07.02.02.03 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si 28 07.02.03 3.60 2.80 0.30 0.30 0.20 4.00 5.00 5.00 30 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.) 00.10 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ 31 Sume defalcate din TVA (rd.) 11.02 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 33 11.02.02 2,627.00 630.00 657.00 689.00 651.00 2,825.00 2,899.00 3,059.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 35 11.02.06 389.00 122.00 78.00 97.00 92.00 393.00 399.00 405.00 42 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 16.02 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.) 43 16.02.02 ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ ************ Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane fizice 44 16.02.02.01 - 1 -

Embed Size (px)

Transcript of Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA...

Page 1: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI ,ARTICOLE,SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

01_2013BUGETUL INITIAL

BUGETUL LOCALCONSOLIDAT

Sectiunea

= MII RON =

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL VENITURI (rd.) 00.01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 VENITURI PROPRII (rd.) 48.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

3 I. VENITURI CURENTE (rd.) 00.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

4 A. VENITURI FISCALE (rd.) 00.03 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

5 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.) 00.04 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

6 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE 00.05 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

9 Impozit pe venit(rd.) 03.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Impozitul pe venituri din transferul prop.dim patrim.PF 11 03.02.18 37.60 5.60 11.00 11.00 10.00 37.00 26.00 27.00

12 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.06 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

13 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.) 04.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Cote defalcate din impozitul pe venit 14 04.02.01 418.00 238.00 60.00 60.00 60.00 436.00 436.00 442.00

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 15 04.02.04 423.33 129.00 98.00 98.00 98.33 305.00 317.00 329.00

19 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.) 00.09 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

20 Impozite si taxe pe proprietate (rd.) 07.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Impozit pe cladiri (rd.) 21 07.02.01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 22 07.02.01.01

Impozit pe cladiri de la persoane juridice *) 23 07.02.01.02

Impozit pe terenuri (rd.) 24 07.02.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 25 07.02.02.01

Impozit pe terenuri de la persoane juridice *) 26 07.02.02.02

Impozit pe terenuri de la persoane extravilan 27 07.02.02.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si 28 07.02.03 3.60 2.80 0.30 0.30 0.20 4.00 5.00 5.00

30 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.) 00.10 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

31 Sume defalcate din TVA (rd.) 11.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 33 11.02.02 2,627.00 630.00 657.00 689.00 651.00 2,825.00 2,899.00 3,059.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 35 11.02.06 389.00 122.00 78.00 97.00 92.00 393.00 399.00 405.00

42 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 16.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.) 43 16.02.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane fizice 44 16.02.02.01

- 1 -

Page 2: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane juridice 45 16.02.02.02

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 46 16.02.03 4.90 1.90 1.00 1.00 1.00 5.00 6.00 7.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 47 16.02.50 12.70 3.50 3.10 3.10 3.00 10.07 12.00 12.00

48 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.) 00.11 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

49 Alte impozite si taxe fiscale (rd.) 18.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Alte impozite si taxe 50 18.02.50 0.39 0.20 0.12 0.07 1.00 1.00 1.00

51 C. VENITURI NEFISCALE (rd.) 00.12 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

52 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.) 00.13 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

53 Venituri din proprietate (rd.) 30.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Venituri din concesiuni si închirieri 56 30.02.05 302.20 192.00 69.00 37.10 4.10 100.00 162.00 110.00

62 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.) 00.14 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

63 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.) 33.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 70 33.02.50 5.00 1.20 1.30 1.30 1.20 5.00 7.00 7.00

71 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.) 34.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Taxe extrajudiciare de timbru 72 34.02.02 8.58 2.60 1.90 2.28 1.80 8.58 7.00 7.00

74 Amenzi, penalitati si confiscari (rd.) 35.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 75 35.02.01 31.90 9.30 7.60 7.60 7.40 25.00 25.00 25.00

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 87 37.02.03 -520.00 -520.00 -305.00 -317.00 -329.00

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 88 37.02.04 520.00 520.00 305.00 317.00 329.00

90 II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.) 00.15 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

91 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.) 39.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului 93 39.02.03 0.18 0.18

Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat al 95 39.02.07 12.12 12.12

100 IV. SUBVENTII (rd.) 00.17 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

101 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

102 Subventii de la bugetul de stat (rd.) 42.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

122 B. Curente (rd.) 00.20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Sprijin financiar ptr. ajutorul de incalzire127 42.02.34 6.20 6.20 51.00 47.00 49.00

149 TOTAL CHELTUIELI (rd.) 49.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

150 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.) 50.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

151 Autoritati publice si actiuni externe (rd.) 51.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Autoritati executive si legislative (rd.)152 51.02.01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Autoritati executive153 51.02.01.03 1,360.80 246.00 517.80 370.40 226.60 1,218.00 1,200.21 1,199.07

154 Alte servicii publice generale (rd.) 54.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

- 2 -

Page 3: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale155 54.02.05 254.00 254.00

Servicii publice comunitare de eviden?? a persoanelor158 54.02.10 23.00 23.00

165 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 59.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

168 Ordine publica si siguranta nationala (rd.) 61.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Protectie civila si protectia contra incendiilor171 61.02.05 63.10 13.30 11.80 20.50 17.50 78.00 81.00 83.00

173 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.) 64.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

174 Invatamant (rd.) 65.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Invatamant prescolar si primar (rd.)175 65.02.03 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Învatamânt prescolar176 65.02.03.01 159.50 69.15 58.27 32.08 178.35 197.61 187.22

Învatamânt primar177 65.02.03.02 386.69 166.36 142.15 78.18 419.27 428.44 435.04

Invatamant secundar (rd.)178 65.02.04 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Învatamânt secundar inferior179 65.02.04.01 367.58 160.22 127.57 79.79 462.24 459.68 485.25

Învatamânt secundar superior180 65.02.04.02 1,370.73 639.00 345.86 244.65 141.22 1,651.97 1,712.84 1,838.47

Învatamant profesional181 65.02.04.03 40.50 17.42 15.35 7.73 61.32 61.72 75.46

195 Cultura, recreere si religie (rd.) 67.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Servicii culturale (rd.)196 67.02.03 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Biblioteci publice comunale, orateneati, municipale197 67.02.03.02 29.20 7.90 6.40 6.50 8.40 43.50 45.50 46.50

Camine culturale202 67.02.03.07 37.70 7.35 7.55 10.10 12.70 39.00 39.00 39.00

Servicii recreative si sportive (rd.)206 67.02.05 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Sport207 67.02.05.01 436.30 9.95 387.35 22.20 16.80 60.00 60.00 60.00

212 Asigurari si asistenta sociala (rd.) 68.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.)214 68.02.05 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Asistenta sociala in caz de invaliditate215 68.02.05.02 249.00 59.00 59.00 66.00 65.00 240.00 253.00 262.00

Prevenirea excluderii sociale (rd.)219 68.02.15 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Ajutor social220 68.02.15.01 16.00 7.00 3.00 6.00 16.00 20.00 20.00

223 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 69.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

224 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.) 70.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.)228 70.02.05 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Alimentare cu apa229 70.02.05.01 100.00 100.00 57.00 49.00 50.00

Iluminat public si electrificari rurale231 70.02.06 281.00 44.00 43.00 90.00 104.00 287.00 293.00 280.00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale233 70.02.50 9.00 3.00 3.00 3.00 9.00 10.00 10.00

234 Protectia mediului (rd.) 74.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.)235 74.02.05 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Salubritate236 74.02.05.01 24.00 10.80 4.40 8.80 24.00 24.00 24.00

239 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.) 79.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

- 3 -

Page 4: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

254 Transporturi (rd.) 84.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Transport rutier (rd.)255 84.02.03 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Strazi258 84.02.03.03 455.60 10.00 377.60 58.00 10.00 50.00 117.00 108.00

262 Alte actiuni economice (rd.) 87.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Alte actiuni economice267 87.02.50 46.00 46.00

270 Excedent 98.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 4 -

Page 5: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI ,ARTICOLE,SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

01_2013BUGETUL INITIAL

BUGETUL LOCALDE DEZVOLTARE

Sectiunea

= MII RON =

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL VENITURI (rd.) 00.01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 VENITURI PROPRII (rd.) 48.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

3 I. VENITURI CURENTE (rd.) 00.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

51 C. VENITURI NEFISCALE (rd.) 00.12 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

62 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.) 00.14 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

85 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.) 37.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 88 37.02.04 520.00 520.00 305.00 317.00 329.00

90 II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.) 00.15 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

91 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.) 39.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului 93 39.02.03 0.18 0.18

Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat al 95 39.02.07 12.12 12.12

149 TOTAL CHELTUIELI (rd.) 49.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

150 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.) 50.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

151 Autoritati publice si actiuni externe (rd.) 51.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Autoritati executive si legislative (rd.)152 51.02.01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Autoritati executive153 51.02.01.03 393.00 250.00 143.00 198.00 208.00 219.00

154 Alte servicii publice generale (rd.) 54.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Servicii publice comunitare de eviden?? a persoanelor158 54.02.10 23.00 23.00

173 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.) 64.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

174 Invatamant (rd.) 65.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Invatamant secundar (rd.)178 65.02.04 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Învatamânt secundar superior180 65.02.04.02 50.00 50.00 50.00 60.00 60.00

195 Cultura, recreere si religie (rd.) 67.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Servicii recreative si sportive (rd.)206 67.02.05 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Sport207 67.02.05.01 375.90 375.90

223 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 69.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

224 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.) 70.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.)228 70.02.05 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Alimentare cu apa229 70.02.05.01 100.00 100.00 57.00 49.00 50.00

- 1 -

Page 6: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

239 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.) 79.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

254 Transporturi (rd.) 84.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Transport rutier (rd.)255 84.02.03 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Strazi258 84.02.03.03 331.60 331.60

262 Alte actiuni economice (rd.) 87.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Alte actiuni economice267 87.02.50 46.00 46.00

270 Excedent 98.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 2 -

Page 7: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI ,ARTICOLE,SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

01_2013BUGETUL INITIAL

BUGETUL LOCALDE FUNCTIONARE

Sectiunea

= MII RON =

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL VENITURI (rd.) 00.01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 VENITURI PROPRII (rd.) 48.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

3 I. VENITURI CURENTE (rd.) 00.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

4 A. VENITURI FISCALE (rd.) 00.03 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

5 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.) 00.04 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

6 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE 00.05 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

9 Impozit pe venit(rd.) 03.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Impozitul pe venituri din transferul prop.dim patrim.PF 11 03.02.18 37.60 5.60 11.00 11.00 10.00 37.00 26.00 27.00

12 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.06 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

13 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.) 04.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Cote defalcate din impozitul pe venit 14 04.02.01 418.00 238.00 60.00 60.00 60.00 436.00 436.00 442.00

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 15 04.02.04 423.33 129.00 98.00 98.00 98.33 305.00 317.00 329.00

19 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.) 00.09 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

20 Impozite si taxe pe proprietate (rd.) 07.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Impozit pe cladiri (rd.) 21 07.02.01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 22 07.02.01.01

Impozit pe cladiri de la persoane juridice *) 23 07.02.01.02

Impozit pe terenuri (rd.) 24 07.02.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 25 07.02.02.01

Impozit pe terenuri de la persoane juridice *) 26 07.02.02.02

Impozit pe terenuri de la persoane extravilan 27 07.02.02.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si 28 07.02.03 3.60 2.80 0.30 0.30 0.20 4.00 5.00 5.00

30 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.) 00.10 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

31 Sume defalcate din TVA (rd.) 11.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 33 11.02.02 2,627.00 630.00 657.00 689.00 651.00 2,825.00 2,899.00 3,059.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 35 11.02.06 389.00 122.00 78.00 97.00 92.00 393.00 399.00 405.00

42 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau 16.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.) 43 16.02.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane fizice 44 16.02.02.01

- 1 -

Page 8: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane juridice 45 16.02.02.02

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 46 16.02.03 4.90 1.90 1.00 1.00 1.00 5.00 6.00 7.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 47 16.02.50 12.70 3.50 3.10 3.10 3.00 10.07 12.00 12.00

48 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.) 00.11 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

49 Alte impozite si taxe fiscale (rd.) 18.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Alte impozite si taxe 50 18.02.50 0.39 0.20 0.12 0.07 1.00 1.00 1.00

51 C. VENITURI NEFISCALE (rd.) 00.12 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

52 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.) 00.13 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

53 Venituri din proprietate (rd.) 30.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Venituri din concesiuni si închirieri 56 30.02.05 302.20 192.00 69.00 37.10 4.10 100.00 162.00 110.00

62 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.) 00.14 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

63 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.) 33.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 70 33.02.50 5.00 1.20 1.30 1.30 1.20 5.00 7.00 7.00

71 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.) 34.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Taxe extrajudiciare de timbru 72 34.02.02 8.58 2.60 1.90 2.28 1.80 8.58 7.00 7.00

74 Amenzi, penalitati si confiscari (rd.) 35.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 75 35.02.01 31.90 9.30 7.60 7.60 7.40 25.00 25.00 25.00

85 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.) 37.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 87 37.02.03 -520.00 -520.00 -305.00 -317.00 -329.00

100 IV. SUBVENTII (rd.) 00.17 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

101 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

102 Subventii de la bugetul de stat (rd.) 42.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

122 B. Curente (rd.) 00.20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Sprijin financiar ptr. ajutorul de incalzire127 42.02.34 6.20 6.20 51.00 47.00 49.00

149 TOTAL CHELTUIELI (rd.) 49.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

150 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.) 50.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

151 Autoritati publice si actiuni externe (rd.) 51.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Autoritati executive si legislative (rd.)152 51.02.01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Autoritati executive153 51.02.01.03 967.80 246.00 267.80 227.40 226.60 1,020.00 992.21 980.07

154 Alte servicii publice generale (rd.) 54.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale155 54.02.05 254.00 254.00

165 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 59.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

168 Ordine publica si siguranta nationala (rd.) 61.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Protectie civila si protectia contra incendiilor171 61.02.05 63.10 13.30 11.80 20.50 17.50 78.00 81.00 83.00

- 2 -

Page 9: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

173 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.) 64.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

174 Invatamant (rd.) 65.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Invatamant prescolar si primar (rd.)175 65.02.03 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Învatamânt prescolar176 65.02.03.01 159.50 69.15 58.27 32.08 178.35 197.61 187.22

Învatamânt primar177 65.02.03.02 386.69 166.36 142.15 78.18 419.27 428.44 435.04

Invatamant secundar (rd.)178 65.02.04 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Învatamânt secundar inferior179 65.02.04.01 367.58 160.22 127.57 79.79 462.24 459.68 485.25

Învatamânt secundar superior180 65.02.04.02 1,320.73 639.00 295.86 244.65 141.22 1,601.97 1,652.84 1,778.47

Învatamant profesional181 65.02.04.03 40.50 17.42 15.35 7.73 61.32 61.72 75.46

195 Cultura, recreere si religie (rd.) 67.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Servicii culturale (rd.)196 67.02.03 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Biblioteci publice comunale, orateneati, municipale197 67.02.03.02 29.20 7.90 6.40 6.50 8.40 43.50 45.50 46.50

Camine culturale202 67.02.03.07 37.70 7.35 7.55 10.10 12.70 39.00 39.00 39.00

Servicii recreative si sportive (rd.)206 67.02.05 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Sport207 67.02.05.01 60.40 9.95 11.45 22.20 16.80 60.00 60.00 60.00

212 Asigurari si asistenta sociala (rd.) 68.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.)214 68.02.05 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Asistenta sociala in caz de invaliditate215 68.02.05.02 249.00 59.00 59.00 66.00 65.00 240.00 253.00 262.00

Prevenirea excluderii sociale (rd.)219 68.02.15 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Ajutor social220 68.02.15.01 16.00 7.00 3.00 6.00 16.00 20.00 20.00

223 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 69.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

224 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.) 70.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Iluminat public si electrificari rurale231 70.02.06 281.00 44.00 43.00 90.00 104.00 287.00 293.00 280.00

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale233 70.02.50 9.00 3.00 3.00 3.00 9.00 10.00 10.00

234 Protectia mediului (rd.) 74.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.)235 74.02.05 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Salubritate236 74.02.05.01 24.00 10.80 4.40 8.80 24.00 24.00 24.00

239 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.) 79.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

254 Transporturi (rd.) 84.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Transport rutier (rd.)255 84.02.03 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Strazi258 84.02.03.03 124.00 10.00 46.00 58.00 10.00 50.00 117.00 108.00

270 Excedent 98.02 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

- 3 -

Page 10: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

Page 11: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul51.02. 01.03Autoritati executive

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

CONSOLIDATSectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Salarii de baza 5 10.01.01 380.30 96.50 93.00 93.00 97.80

Contributii 29 10.03 ************ ************ ************ ************ ************************

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 66.68 20.29 15.80 15.80 14.79

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 1.60 0.39 0.40 0.40 0.41

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 19.80 5.00 5.00 5.00 4.80

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 33 10.03.04 0.50 0.15 0.12 0.12 0.11

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 2.72 0.67 0.68 0.68 0.69

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Bunuri si servicii 38 20.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Furnituri de birou 39 20.01.01 13.00 2.00 3.00 4.00 4.00

Materiale pentru curatenie 40 20.01.02 2.00 0.40 1.00 0.30 0.30

Încalzit, Iluminat si forta motrica 41 20.01.03 33.00 22.00 5.00 3.00 3.00

Apa, canal si salubritate 42 20.01.04 5.00 3.50 0.50 0.50 0.50

Carburanti si lubrifianti 43 20.01.05 43.50 13.00 12.00 9.50 9.00

Piese de schimb 44 20.01.06 3.00 1.00 1.50 0.50

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 46 20.01.08 35.00 12.00 3.00 10.00 10.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 47 20.01.09 41.50 1.00 19.50 10.50 10.50

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30 49.00 2.00 27.00 10.00 10.00

Reparatii curente 49 20.02 11.00 4.00 4.00 3.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar 58 20.05 ************ ************ ************ ************ ************************

Alte obiecte de inventar 61 20.05.30 4.00 0.50 2.50 0.50 0.50

Carti, publicatii si materiale documentare 67 20.11 5.00 2.00 1.00 2.00

Consultanta si expertiza 68 20.12 130.00 34.00 35.00 30.00 31.00

Pregatire profesionala 69 20.13 13.60 3.00 4.00 6.60

Protectia muncii 70 20.14 12.00 2.00 4.00 4.00 2.00

- 1 -

Page 12: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

Alte cheltuieli 84 20.30 ************ ************ ************ ************ ************************

Reclama si publicitate 85 20.30.01 2.00 1.00 0.50 0.50

Chirii 88 20.30.04 2.40 0.60 0.60 0.60 0.60

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 93 20.30.30 91.20 27.00 30.20 20.00 14.00

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Constructii188 71.01.01 393.00 250.00 143.00

Alte active fixe191 71.01.30

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 2 -

Page 13: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul51.02. 01.03Autoritati executive

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

DE DEZVOLTARESectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Constructii188 71.01.01 393.00 250.00 143.00

Alte active fixe191 71.01.30

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 14: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul51.02. 01.03Autoritati executive

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

DE FUNCTIONARESectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Salarii de baza 5 10.01.01 380.30 96.50 93.00 93.00 97.80

Contributii 29 10.03 ************ ************ ************ ************ ************************

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 66.68 20.29 15.80 15.80 14.79

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 1.60 0.39 0.40 0.40 0.41

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 19.80 5.00 5.00 5.00 4.80

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 33 10.03.04 0.50 0.15 0.12 0.12 0.11

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 2.72 0.67 0.68 0.68 0.69

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Bunuri si servicii 38 20.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Furnituri de birou 39 20.01.01 13.00 2.00 3.00 4.00 4.00

Materiale pentru curatenie 40 20.01.02 2.00 0.40 1.00 0.30 0.30

Încalzit, Iluminat si forta motrica 41 20.01.03 33.00 22.00 5.00 3.00 3.00

Apa, canal si salubritate 42 20.01.04 5.00 3.50 0.50 0.50 0.50

Carburanti si lubrifianti 43 20.01.05 43.50 13.00 12.00 9.50 9.00

Piese de schimb 44 20.01.06 3.00 1.00 1.50 0.50

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 46 20.01.08 35.00 12.00 3.00 10.00 10.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 47 20.01.09 41.50 1.00 19.50 10.50 10.50

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30 49.00 2.00 27.00 10.00 10.00

Reparatii curente 49 20.02 11.00 4.00 4.00 3.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar 58 20.05 ************ ************ ************ ************ ************************

Alte obiecte de inventar 61 20.05.30 4.00 0.50 2.50 0.50 0.50

Carti, publicatii si materiale documentare 67 20.11 5.00 2.00 1.00 2.00

Consultanta si expertiza 68 20.12 130.00 34.00 35.00 30.00 31.00

Pregatire profesionala 69 20.13 13.60 3.00 4.00 6.60

Protectia muncii 70 20.14 12.00 2.00 4.00 4.00 2.00

- 1 -

Page 15: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

Alte cheltuieli 84 20.30 ************ ************ ************ ************ ************************

Reclama si publicitate 85 20.30.01 2.00 1.00 0.50 0.50

Chirii 88 20.30.04 2.40 0.60 0.60 0.60 0.60

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 93 20.30.30 91.20 27.00 30.20 20.00 14.00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 2 -

Page 16: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul54.02Alte servicii publice generale (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

CONSOLIDATSectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

113 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale114 50.04 254.00 254.00

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale190 71.01.03 23.00 23.00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 17: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul54.02Alte servicii publice generale (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

DE DEZVOLTARESectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale190 71.01.03 23.00 23.00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 18: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul54.02Alte servicii publice generale (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

DE FUNCTIONARESectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

113 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale114 50.04 254.00 254.00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 19: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul61.02Ordine publica si siguranta nationala (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

CONSOLIDATSectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Salarii de baza 5 10.01.01 32.20 7.50 5.30 9.60 9.80

Contributii 29 10.03 ************ ************ ************ ************ ************************

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 6.70 1.50 1.15 2.01 2.04

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 0.18 0.04 0.02 0.06 0.06

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 1.68 0.39 0.27 0.52 0.50

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 33 10.03.04 0.06 0.01 0.01 0.02 0.02

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 0.28 0.06 0.05 0.09 0.08

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Bunuri si servicii 38 20.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Încalzit, Iluminat si forta motrica 41 20.01.03 0.60 0.60

Apa, canal si salubritate 42 20.01.04 1.50 0.50 0.50 0.50

Carburanti si lubrifianti 43 20.01.05 5.50 2.00 1.00 1.50 1.00

Piese de schimb 44 20.01.06 1.00 0.50 0.50

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30 9.70 0.70 3.00 2.00 4.00

Reparatii curente 49 20.02

Alte cheltuieli 84 20.30 ************ ************ ************ ************ ************************

Prime de asigurare non-viata 87 20.30.03 3.70 3.70

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 93 20.30.30

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 20: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul61.02Ordine publica si siguranta nationala (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

DE FUNCTIONARESectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Salarii de baza 5 10.01.01 32.20 7.50 5.30 9.60 9.80

Contributii 29 10.03 ************ ************ ************ ************ ************************

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 6.70 1.50 1.15 2.01 2.04

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 0.18 0.04 0.02 0.06 0.06

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 1.68 0.39 0.27 0.52 0.50

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 33 10.03.04 0.06 0.01 0.01 0.02 0.02

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 0.28 0.06 0.05 0.09 0.08

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Bunuri si servicii 38 20.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Încalzit, Iluminat si forta motrica 41 20.01.03 0.60 0.60

Apa, canal si salubritate 42 20.01.04 1.50 0.50 0.50 0.50

Carburanti si lubrifianti 43 20.01.05 5.50 2.00 1.00 1.50 1.00

Piese de schimb 44 20.01.06 1.00 0.50 0.50

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30 9.70 0.70 3.00 2.00 4.00

Reparatii curente 49 20.02

Alte cheltuieli 84 20.30 ************ ************ ************ ************ ************************

Prime de asigurare non-viata 87 20.30.03 3.70 3.70

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 93 20.30.30

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 21: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul65.02Invatamant (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

CONSOLIDATSectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Salarii de baza 5 10.01.01 1,445.50 364.00 475.00 407.50 199.00

Alte sporuri 10 10.01.06 2.00 1.00 0.50 0.50

Fond aferent platii cu ora 15 10.01.11 107.00 37.00 35.00 10.00 25.00

Alte drepturi salariale in bani 21 10.01.30 13.00 2.00 4.00 3.50 3.50

Contributii 29 10.03 ************ ************ ************ ************ ************************

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 235.12 78.00 58.00 58.00 41.12

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 10.98 2.50 3.00 3.00 2.48

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 65.90 20.00 15.00 20.00 10.90

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 33 10.03.04 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 14.50 3.50 5.00 3.50 2.50

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Bunuri si servicii 38 20.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Furnituri de birou 39 20.01.01 15.00 6.00 6.00 3.00

Materiale pentru curatenie 40 20.01.02 30.00 4.00 11.00 12.00 3.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica 41 20.01.03 85.00 16.00 40.00 20.00 9.00

Apa, canal si salubritate 42 20.01.04 9.30 2.30 3.00 2.00 2.00

Carburanti si lubrifianti 43 20.01.05 30.00 9.00 9.00 4.00 8.00

Piese de schimb 44 20.01.06 7.80 4.80 2.00 1.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 46 20.01.08 25.20 9.20 6.00 5.00 5.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 47 20.01.09 9.00 9.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30 15.70 10.70 3.00 2.00

Reparatii curente 49 20.02 50.00 50.00

Medicamente si materiale sanitare 53 20.04 ************ ************ ************ ************ ************************

Materiale sanitare 55 20.04.02 1.00 1.00

Reactivi 56 20.04.03 2.00 2.00

- 1 -

Page 22: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

Bunuri de natura obiectelor de inventar 58 20.05 ************ ************ ************ ************ ************************

Alte obiecte de inventar 61 20.05.30 15.00 3.00 4.00 8.00

Deplasari, detasari, transferari 62 20.06 ************ ************ ************ ************ ************************

Deplasari interne, detasari, transferari 63 20.06.01 30.00 2.00 11.00 7.00 10.00

Materiale de laborator 65 20.09 8.00 1.00 3.00 4.00

Carti, publicatii si materiale documentare 67 20.11 3.00 1.00 2.00

Pregatire profesionala 69 20.13 5.00 5.00

Protectia muncii 70 20.14 4.00 4.00

Alte cheltuieli 84 20.30 ************ ************ ************ ************ ************************

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 93 20.30.30 22.00 9.00 10.00 3.00

175 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Burse176 59.01 6.00 4.00 2.00

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Constructii188 71.01.01 2.84 2.84

Matini, echipamente si mijloace de transport189 71.01.02 10.00 10.00

Reparatii capitale aferente activelor fixe192 71.03 37.16 37.16

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 2 -

Page 23: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul65.02Invatamant (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

DE DEZVOLTARESectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Constructii188 71.01.01 2.84 2.84

Matini, echipamente si mijloace de transport189 71.01.02 10.00 10.00

Reparatii capitale aferente activelor fixe192 71.03 37.16 37.16

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 24: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul65.02Invatamant (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

DE FUNCTIONARESectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Salarii de baza 5 10.01.01 1,445.50 364.00 475.00 407.50 199.00

Alte sporuri 10 10.01.06 2.00 1.00 0.50 0.50

Fond aferent platii cu ora 15 10.01.11 107.00 37.00 35.00 10.00 25.00

Alte drepturi salariale in bani 21 10.01.30 13.00 2.00 4.00 3.50 3.50

Contributii 29 10.03 ************ ************ ************ ************ ************************

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 235.12 78.00 58.00 58.00 41.12

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 10.98 2.50 3.00 3.00 2.48

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 65.90 20.00 15.00 20.00 10.90

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 33 10.03.04 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 14.50 3.50 5.00 3.50 2.50

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Bunuri si servicii 38 20.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Furnituri de birou 39 20.01.01 15.00 6.00 6.00 3.00

Materiale pentru curatenie 40 20.01.02 30.00 4.00 11.00 12.00 3.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica 41 20.01.03 85.00 16.00 40.00 20.00 9.00

Apa, canal si salubritate 42 20.01.04 9.30 2.30 3.00 2.00 2.00

Carburanti si lubrifianti 43 20.01.05 30.00 9.00 9.00 4.00 8.00

Piese de schimb 44 20.01.06 7.80 4.80 2.00 1.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 46 20.01.08 25.20 9.20 6.00 5.00 5.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 47 20.01.09 9.00 9.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30 15.70 10.70 3.00 2.00

Reparatii curente 49 20.02 50.00 50.00

Medicamente si materiale sanitare 53 20.04 ************ ************ ************ ************ ************************

Materiale sanitare 55 20.04.02 1.00 1.00

Reactivi 56 20.04.03 2.00 2.00

- 1 -

Page 25: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

Bunuri de natura obiectelor de inventar 58 20.05 ************ ************ ************ ************ ************************

Alte obiecte de inventar 61 20.05.30 15.00 3.00 4.00 8.00

Deplasari, detasari, transferari 62 20.06 ************ ************ ************ ************ ************************

Deplasari interne, detasari, transferari 63 20.06.01 30.00 2.00 11.00 7.00 10.00

Materiale de laborator 65 20.09 8.00 1.00 3.00 4.00

Carti, publicatii si materiale documentare 67 20.11 3.00 1.00 2.00

Pregatire profesionala 69 20.13 5.00 5.00

Protectia muncii 70 20.14 4.00 4.00

Alte cheltuieli 84 20.30 ************ ************ ************ ************ ************************

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 93 20.30.30 22.00 9.00 10.00 3.00

175 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Burse176 59.01 6.00 4.00 2.00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 2 -

Page 26: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul67.02Cultura, recreere si religie (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

CONSOLIDATSectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Salarii de baza 5 10.01.01 19.00 5.50 4.50 4.50 4.50

Contributii 29 10.03 ************ ************ ************ ************ ************************

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 3.96 1.15 0.93 0.93 0.95

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 0.10 0.03 0.02 0.02 0.03

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 1.00 0.26 0.30 0.20 0.24

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 33 10.03.04 0.06 0.01 0.01 0.02 0.02

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 0.18 0.05 0.04 0.03 0.06

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Bunuri si servicii 38 20.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Furnituri de birou 39 20.01.01 0.80 0.20 0.20 0.20 0.20

Încalzit, Iluminat si forta motrica 41 20.01.03 39.20 7.45 7.65 11.00 13.10

Apa, canal si salubritate 42 20.01.04 1.50 0.40 0.30 0.40 0.40

Transport 45 20.01.07 15.00 5.00 5.00 5.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 46 20.01.08 2.20 0.55 0.45 0.60 0.60

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30 11.40 1.90 1.90 3.80 3.80

Hrana 50 20.03 ************ ************ ************ ************ ************************

Hrana pentru oameni 51 20.03.01 15.00 3.00 4.00 4.00 4.00

Deplasari, detasari, transferari 62 20.06 ************ ************ ************ ************ ************************

Deplasari interne, detasari, transferari 63 20.06.01 0.40 0.10 0.10 0.10 0.10

Carti, publicatii si materiale documentare 67 20.11 2.00 0.20 1.80

Alte cheltuieli 84 20.30 ************ ************ ************ ************ ************************

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 93 20.30.30 15.50 4.40 8.00 3.10

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 ************ ************ ************ ************ ************************

- 1 -

Page 27: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

Constructii188 71.01.01 375.90 375.90

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 2 -

Page 28: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul67.02Cultura, recreere si religie (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

DE DEZVOLTARESectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Constructii188 71.01.01 375.90 375.90

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 29: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul67.02Cultura, recreere si religie (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

DE FUNCTIONARESectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Salarii de baza 5 10.01.01 19.00 5.50 4.50 4.50 4.50

Contributii 29 10.03 ************ ************ ************ ************ ************************

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 3.96 1.15 0.93 0.93 0.95

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 0.10 0.03 0.02 0.02 0.03

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 1.00 0.26 0.30 0.20 0.24

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 33 10.03.04 0.06 0.01 0.01 0.02 0.02

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 0.18 0.05 0.04 0.03 0.06

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Bunuri si servicii 38 20.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Furnituri de birou 39 20.01.01 0.80 0.20 0.20 0.20 0.20

Încalzit, Iluminat si forta motrica 41 20.01.03 39.20 7.45 7.65 11.00 13.10

Apa, canal si salubritate 42 20.01.04 1.50 0.40 0.30 0.40 0.40

Transport 45 20.01.07 15.00 5.00 5.00 5.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 46 20.01.08 2.20 0.55 0.45 0.60 0.60

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30 11.40 1.90 1.90 3.80 3.80

Hrana 50 20.03 ************ ************ ************ ************ ************************

Hrana pentru oameni 51 20.03.01 15.00 3.00 4.00 4.00 4.00

Deplasari, detasari, transferari 62 20.06 ************ ************ ************ ************ ************************

Deplasari interne, detasari, transferari 63 20.06.01 0.40 0.10 0.10 0.10 0.10

Carti, publicatii si materiale documentare 67 20.11 2.00 0.20 1.80

Alte cheltuieli 84 20.30 ************ ************ ************ ************ ************************

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 93 20.30.30 15.50 4.40 8.00 3.10

- 1 -

Page 30: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

Page 31: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul68.02Asigurari si asistenta sociala (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

CONSOLIDATSectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Salarii de baza 5 10.01.01 112.10 25.80 26.60 28.20 31.50

Contributii 29 10.03 ************ ************ ************ ************ ************************

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 23.36 5.40 5.50 5.94 6.52

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 0.60 0.15 0.14 0.14 0.17

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 5.80 1.38 1.48 1.44 1.50

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 33 10.03.04 0.18 0.04 0.05 0.04 0.05

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 0.96 0.23 0.23 0.24 0.26

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Pregatire profesionala 69 20.13 5.00 5.00

170 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Ajutoare sociale171 57.02 ************ ************ ************ ************ ************************

Ajutoare sociale in numerar172 57.02.01 117.00 33.00 28.00 25.00 31.00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 32: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul68.02Asigurari si asistenta sociala (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

DE FUNCTIONARESectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

3 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Cheltuieli salariale in bani 4 10.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Salarii de baza 5 10.01.01 112.10 25.80 26.60 28.20 31.50

Contributii 29 10.03 ************ ************ ************ ************ ************************

Contributii de asigurari sociale de stat 30 10.03.01 23.36 5.40 5.50 5.94 6.52

Contributii de asigurari de somaj 31 10.03.02 0.60 0.15 0.14 0.14 0.17

Contributii de asigurari sociale de sanatate 32 10.03.03 5.80 1.38 1.48 1.44 1.50

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 33 10.03.04 0.18 0.04 0.05 0.04 0.05

Contributii la concedii medicale si indemnizatii 35 10.03.06 0.96 0.23 0.23 0.24 0.26

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Pregatire profesionala 69 20.13 5.00 5.00

170 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Ajutoare sociale171 57.02 ************ ************ ************ ************ ************************

Ajutoare sociale in numerar172 57.02.01 117.00 33.00 28.00 25.00 31.00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 33: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul70.02Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

CONSOLIDATSectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Bunuri si servicii 38 20.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Încalzit, Iluminat si forta motrica 41 20.01.03 262.00 44.00 40.00 80.00 98.00

Apa, canal si salubritate 42 20.01.04 9.00 3.00 3.00 3.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30 19.00 3.00 10.00 6.00

152 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

A. Transferuri interne.153 55.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare162 55.01.42 100.00 100.00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 34: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul70.02Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

DE DEZVOLTARESectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

152 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

A. Transferuri interne.153 55.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare162 55.01.42 100.00 100.00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 35: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul70.02Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

DE FUNCTIONARESectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Bunuri si servicii 38 20.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Încalzit, Iluminat si forta motrica 41 20.01.03 262.00 44.00 40.00 80.00 98.00

Apa, canal si salubritate 42 20.01.04 9.00 3.00 3.00 3.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30 19.00 3.00 10.00 6.00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 36: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul74.02Protectia mediului (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

CONSOLIDATSectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Bunuri si servicii 38 20.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Apa, canal si salubritate 42 20.01.04 24.00 10.80 4.40 8.80

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 37: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul74.02Protectia mediului (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

DE FUNCTIONARESectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Bunuri si servicii 38 20.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Apa, canal si salubritate 42 20.01.04 24.00 10.80 4.40 8.80

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 38: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul84.02Transporturi (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

CONSOLIDATSectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Bunuri si servicii 38 20.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30

Reparatii curente 49 20.02 50.00 20.00 30.00

Alte cheltuieli 84 20.30 ************ ************ ************ ************ ************************

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 93 20.30.30 74.00 10.00 26.00 28.00 10.00

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Constructii188 71.01.01 331.60 331.60

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 39: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul84.02Transporturi (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

DE DEZVOLTARESectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Constructii188 71.01.01 331.60 331.60

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 40: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul84.02Transporturi (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

DE FUNCTIONARESectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

2 CHELTUIELI CURENTE 01 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Bunuri si servicii 38 20.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 48 20.01.30

Reparatii curente 49 20.02 50.00 20.00 30.00

Alte cheltuieli 84 20.30 ************ ************ ************ ************ ************************

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 93 20.30.30 74.00 10.00 26.00 28.00 10.00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 41: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul87.02Alte actiuni economice (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

CONSOLIDATSectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Alte active fixe191 71.01.30 46.00 46.00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -

Page 42: Sectiunea CONSOLIDAT BUGETUL LOCAL 01 2013 DETALIAT LA …primariafierbinti.ro/1raportfinanciar/2016/2013 buget 01.pdf · 2017-09-05 · Consiliul local Fierbinti-Targ 4428060 Fierbinti-Targ

DETALIERE BUGET

Capitolul Subcapitolul87.02Alte actiuni economice (rd.)

Consiliul local Fierbinti-Targ

4428060 Fierbinti-Targ Ialomita 01_2013

BUGETUL INITIAL= MII RON =

DE DEZVOLTARESectiunea

Nr.rd.

Denumirea indicatorilor CodPrevederi Anuale

Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV

Prevederi Trimestriale

Totaledin care:credite bugetarepentru plati restante

Estimativ

2014 2015 2016

1 TOTAL CHELTUIELI 00 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

185 70. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

186 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 ************ ************ ************ ************ ************************ ************ ************ ************

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)187 71.01 ************ ************ ************ ************ ************************

Alte active fixe191 71.01.30 46.00 46.00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul unitatii,

PRIMAR

IUSEIN IUKSELCONTABIL,

BOTICI FLORENTINA

- 1 -