Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

of 15 /15
7/21/2019 Scoala Postliceala Sanitara Fundeni http://slidepdf.com/reader/full/scoala-postliceala-sanitara-fundeni 1/15  SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI ISTRATE RAMONA-GEORGETA AMG 1 O 2015-2016 CREAREAGRAFICELOR INWORD ŞI EXCEL

Embed Size (px)

description

crearea graficelor

Transcript of Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

Page 1: Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

7/21/2019 Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

http://slidepdf.com/reader/full/scoala-postliceala-sanitara-fundeni 1/15

 

SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI

ISTRATE RAMONA-GEORGETA AMG 1 O

2015-2016

CREAREA GRAFICELOR IN WORD ŞI EXCEL

Page 2: Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

7/21/2019 Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

http://slidepdf.com/reader/full/scoala-postliceala-sanitara-fundeni 2/15

Scoala Postliceala Istrate Ramona-Georgeta AMG 1 O

Sanitara „Fundeni” 2015-2016

CUPRINS

Cap .1 –Microo!" #or$ i Microo!" E%c&'

  1.1-I"oric

  1.2-Pac(&")' Microo!" O!!ic&.D&cri&r& *&+&ra'a co,po+&+".&ri)+i

Cap .2- Tip)ri $& oi&c"& #or$ !o'oi"& i+ /&$&r&a r&a'iarii r&pr&&+"arii'or *ra!ic&.D&cri&r&*&+&ra'a

  2.1-Oi&c"& $& "ip C(ar"

  2.2-Oi&c"& $& "ip S(ap&

  2.-Oi&c"& $& "ip S,ar"Ar"

Cap .-Op&ra"ii p&ci!ic& car& po" !i ap'ica"& a)pra oi&c"&'or #or$!o'oi"& i+ /&$&r&ar&a'iarii r&pr&&+"arii'or *ra!ic&

  .1-I+&rar& oi&c"

.2-S&'&c"ar& ca"&*ori& oi&c"

  .-Mo$i!icar& oi&c"3a$a)*ar&"&r*&r&,)"ar& oi&c"4

Cap. -Cr&ar&a r&pr&&+"ari'or *ra!ic& i+ E%c&'

  .1-Cr&ar&a i &'&c"ar&a )r&i $& $a"& i+ /&$&r&a r&a'iarii *ra!ic&'or 

  .2-C'aa $& oi&c"& C(ar"-&"ap& $& &'&c"i& o )+)i oi&c" $i+ ac&a"a c'aa $& oi&c"&C(ar"

  .-A'"& "ip)ri $& oi&c"&-O"(&r C(ar"

Cap.5-I,p'&,&+"ar&a oi&c"&'or i+ Microo!" #or$ i Microo!" E%c&' c) a)"or)' &%&,p'&'or p&ci!ic p&cia'iarii3ai"&+" ,&$ica' *&+&ra'i"4

Cr&ar&a *ra!ic&'or i+ #or$ i E%c&'

Page 3: Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

7/21/2019 Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

http://slidepdf.com/reader/full/scoala-postliceala-sanitara-fundeni 3/15

Scoala Postliceala Istrate Ramona-Georgeta AMG 1 O

Sanitara „Fundeni” 2015-2016

Capi"o')' 1.Microo!" #or$ i Microo!" E%c&'

1.1 I"oric

&ri)+i'& $& MS O!!ic& pa+a 'a MS O!!ic& 200 i+c')i/ !o'o&c+a"i/ !or,a"& $& !ii&r i+ar&propri&"a"& c) &"&+ii'&7.$oc73p&+"r) Microo!" #or$47.%'73Microo!"E%c&'47.pp"73Microo!" Po8&rPoi+"4&"c.I+c&pa+$ c) MS O!!ic& 2009 -a "r&c)" 'a )+ !or,a"

 aa" p& :MLi+co,pa"ii' i+apoi 3c) /&ri)+i'& ,ai /&c(i4+),i" O!!ic& op&+:ML3OO:ML4.

Microo!" a i+ai+"a" 'a or*a+ia"ia ISO o prop)+&r& $& "a+$ar$iar& a !or,a")')i O!!ic&Op&+:ML.

Pri+cipa')' co,p&"i"or $& pia"a a' !or,a"&'or $& !ii&r Microo!" &"& !or,a")'

;Op&+Doc),&+" For,a"3ODF4 car& a !o" a$op"a" ca "a+$ar$ o!icia' ISO <+

a+)' 2006 3"a+$ar$)' ISO=IEC 2600>20064. For,a")' Op&+Doc),&+" &"& !o'oi" $& o

ca"&*ori& 'ar*? $& pro*ra,& c), ar !i )i"a 'i&r? Op&+O!!ic&.or* S)+ S"arO!!ic& I@M

Lo") No"& a)O!!ic&.

To") i )"i'ia"orii $& MS O!!ic& po" )"i'ia i !i i&r&'& $& !or,a" Op&+Doc),&+" c) co+$i iaș ș ș ț

? i+"a'&& p')*i+-)' *ra")i" ODF cr&a" $& !ir,a S)+ MicroB"&,.

1.2 Pac(&")' Microo!" O!!ic&.D&cri&r& *&+&ra'a co,po+&+".&ri)+i

Microo!" O!!ic& a) MS O!!ic& &"& o )i"? $& pro*ra,& $& iro) cr&a"& $& !ir,a Microo!"Corpora"io+ car& )+" <+o i"& i $& o ap'ica i& p&cia'? )prap)? 'or p&+"r) acc&ar&a )+i"ar?ț ș ț

i,p'?.

Ap'ica"ii'& $& iro) i+c')& i+ MS>

• Microo!" #or$ 3 proc&or $& "&%"4

• Microo!" E%c&' 3a+a'i? $& )i+&  iș  ca'c)' "a&'ar 4

• Microo!" Po8&rPoi+" 3 pro*ra, p&+"r) pr&&+"?ri *ra!ic&4

• Microo!" Acc& 3pro*ra, p&+"r) a& $& $a"&4

• Microo!" O)"'oo  3a*&+$?  i c'i&+" $&ș   po "? &'&c"ro+ic?ș 4

Microo!" Fro+"pa*& 3&$i"or /i)a' $& pa*i+i 8&4

• Microo!" P(o"o E$i"or  3&$i"or !o"o*ra!ic4

Cr&ar&a *ra!ic&'or i+ #or$ i E%c&'

Page 4: Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

7/21/2019 Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

http://slidepdf.com/reader/full/scoala-postliceala-sanitara-fundeni 4/15

Scoala Postliceala Istrate Ramona-Georgeta AMG 1 O

Sanitara „Fundeni” 2015-2016

&ri)+i Microo!" O!!ic&>

• MS

• MS 9

• MS 2000

• MS :P

1

• MS 200

• MS 2009

• MS 2010

• MS 201 RT

• MS 201

Capi"o')' 2. Tip)ri $& oi&c"& #or$ !o'oi"& <+ /&$&r&a r&a'i?riir&pr&&+"?rii'or *ra!ic&.D&cri&r& *&+&ra'?

2.1 Oi&c"& $& "ip C(ar"

M&+i)>

I+&r"-Pic")r&-C(ar"

I+&r"-O&c"-Microo!" Grap( C(ar"

 M&+i)>I+&r" - Pic")r& - C(ar"I+&r" - O&c" - Microo!" Grap(C(ar" &pr&&+"?ri'& *ra!ic& )+" o ,&"o$? $& pr&&+"ar& /i)a'? a )+or $a"& +),&ric&

)"i'& a"" p&+"r) ))rar&a &%p'ic?rii )+or &/&+i,&+"& 3$a"& "a"i"ic& &/o')Hii a'& pr&H)ri'or a'& /+?ri'or &"c4 ca" i p&+"r) <,)+?"?Hir&a ap&c")')i $oc),&+")')i.P&+"r) a i+"ro$)c& o r&pr&&+"ar& *ra!ica a )+or &")ri $& $a"& & poa"& !o'oi

 pro*ra,)' Microo!" Grap( i+c') <+ pac(&")' O!!ic&. Gra!ic&'& &R cr&&a? p& aa )+)i "a&' c& poa"& co+Hi+& "&%" <+? +&ap?ra" i /a'ori +),&ric& 3car& /or !i&!&c"i/r&pr&&+"a"&4.Pri+"r& propri&"?Hi'& )+)i oi&c" Microo!" Grap( C(ar" car& & po" ,o$i!ica &+),?r?>- c)'oar&a $& ),p'&r& i "ra+par&+Ha- 'i+ia $& c(&+ar - $i,&+i)+i'& oi&c")')i- ,o$)' $& a&ar& a oi&c")')i !aH? $&"&%")' $i+ $oc),&+"- $&c)par&a $i+ i,a*i+& 3Crop4- *a,a $& c)'ori '),i+oi"a"&a i co+"ra")'

Cr&ar&a *ra!ic&'or i+ #or$ i E%c&'

Page 5: Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

7/21/2019 Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

http://slidepdf.com/reader/full/scoala-postliceala-sanitara-fundeni 5/15

Scoala Postliceala Istrate Ramona-Georgeta AMG 1 O

Sanitara „Fundeni” 2015-2016

2

*ra!ic? a )+or &")ri $& $a"& & poa"&2.2 Oi&c"& $& "ip S(ap&

Meniu:ChartMicrosoft GraphCharMeniu:ChartMicrosoft GraphChartMMeniu:ChartMicrosoft GraphCharMeniu:ChartMicrosoft GraphCharMeniu:ChartMicrosoft GraphChargracă a unor seturi de date se poate folosi programul Microsoft Graph

Meniu:ChartMicrosoft GraphCharFor,&'& a)"o,a"& )+" $&&+&  pr&$&!i+i"& c) co+Hi+)" i,p') $& 'a car& & po" co+"r)i!or,& co,p'&%&. E%i"? ,ai ,)'"& ca"&*orii $& !or,& a)"o,a"& c& & po" cr&a>- 'i+ii – $r&p"& c)r& !or,& 'i&r& ?*&Hi 3Li+&4- co+&c"ori p&+"r) $ia*ra,& "ip !')% 3Co++&c"or4

- !or,& $& a? – $r&p")+*(i)ri &'ip& arc& $& c&rc para'&'ipip&$& 3@aic S(ap&4- !or,& i+$ica"oar& 'oc – ?*&Hi $r&p")+*(i)ri 3@'oc Arro84- &'&,&+"& i !or,& p&+"r) c(&,& 'o*ic& 3F'o8c(ar"4- "&'& i !or,& o+$)'a"& 3S"ar a+$ @a++&r4- !or,& &%p'ica"i/& 3Ca''o)"4-a'"& !or,& a)"o,a"& )+" $ipo+ii'& <+ ca"a'o*)' $& C'ip Ar"-)ri 3cr&a" c) C'ipOr*a+i&r4 a) o+'i+& p& I+"&r+&".P&+"r) i+"ro$)c&r&a )+)i p?"ra" a) c&rc & a'&*& !or,a R&c"a+*'& r&p&c"i/ O/a' iar"raar&a ac&"ora & /a !ac& Hi++$ "a"a S(i!" ap?a"?.S)+" ,o$i!icai'& )r,?"oar&'& propri&"?Hi a'& )+&i !or,& a)"o,a"& 3$)') c'ic p&oi&c" a) $i+ ,&+i)' co+"&%")a' & a'&*& For,a"4>- c)'oar&a $& ),p'&r& 3Co'or4 i "ra+par&+Ha 3Tra+par&+cB4- propri&"?Hi'& 'i+i&i $& c(&+ar 3Li+&4- "ip)' "&r,i+aHi&i $oar p&+"r) !or,&'& "ip 'i+i& 3Arro84

Cr&ar&a *ra!ic&'or i+ #or$ i E%c&'

Page 6: Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

7/21/2019 Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

http://slidepdf.com/reader/full/scoala-postliceala-sanitara-fundeni 6/15

Scoala Postliceala Istrate Ramona-Georgeta AMG 1 O

Sanitara „Fundeni” 2015-2016

- r&$i,&+io+ar& 3ca'ar& i,&"ric? – r&$i,&+io+ar& a) ai,&"ric? – $&!or,ar&43#i$"( J&i*("- ro"ir&a oi&c")')i 3Ro"a"io+4- ,o$)' $& a&ar& a oi&c")')i !aH? $& "&%")' $i+ $oc),&+" 3#rappi+* S"B'&4- "&%")' a'"&r+a"i/ 3!o'oi" <+ pa*i+i #&4

Op&raHii'& ))a'& p&+"r) )+ oi&c" "ip !or,? a)"o,a"? )+" <+ *&+&ra' /a'ai'& i p&+"r)c&'&'a'"& "ip)ri $& oi&c"& <+"'+i"& <+"r-)+ $oc),&+".

 AcHi)+i'& )+" poii'& !o'oi+$,&+i)ri'& cor&p)+?"oar& )"o+)')i Dra8 a) )"oa+&'& $ipo+ii'& p& ara $& )"oa+&Dra8i+*>- ,)"ar& <+ pa*i+? 3op&raHii $ra*K$rop c) ,o)&-)'4 r&$i,&+io+ar& 3!o'oi+$ ,arca&'&$& r&$i,&+io+ar&4- &$i"ar& p)+c"& co,po+&+"& a'& co+")r)')i 3E$i" Poi+"4- *r)p 3Gro)p4- a'i+i&r& $i"ri)ir& 3A'i*+ or Di"ri)"&4- or$o+ar& 3Or$&r4- ro"ir& o*

'i+$ir& 3Ro"a"& or F'ip4

2.-Oi&c"& $& "ip S,ar"Ar"U+ *ra!ic S,ar"Ar" &"& o r&pr&&+"ar& /i)a'? a i+!or,a"ii'or p& car& '& p)"&"i cr&a rapi$i )or a'&*+$ $i+"r& ,ai ,)'"& ap&c"& $i!&ri"& $& a co,)+ica &!ici&+" ,&a)' a)i$&i'& "a'&.P)"&"i cr&a )+ *ra!ic S,ar"Ar" <+ Microo!" O!!ic& E%c&' 2009 Microo!" O!!ic&Po8&rPoi+" 2009 Microo!" O!!ic& #or$ 2009 a) <+"r-)+ ,&a & -,ai' <+ Microo!"O!!ic& O)"'oo 2009. D&i +) p)"&"i cr&a )+ *ra!ic S,ar"Ar" <+ a'"& pro*ra,& $& &'i&rar&

2009 O!!ic& "i+& poa"& copia i 'ipi *ra!ic? S,ar"Ar" !i i,a*i+i <+ ac&"& pro*ra,& .- + !i'a I+&rar& <+ *r)p)' I')"ra"ii !ac&"i c'ic p& S,ar"Ar".- Ilustratii Image Ribbon grup

Cr&ar&a *ra!ic&'or i+ #or$ i E%c&'

Page 7: Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

7/21/2019 Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

http://slidepdf.com/reader/full/scoala-postliceala-sanitara-fundeni 7/15

Scoala Postliceala Istrate Ramona-Georgeta AMG 1 O

Sanitara „Fundeni” 2015-2016

- În Alege o caseta de dialog SmartArt grac faceti clic pe tipul si aspectulpe caredoriti- Introduceti te!tul de a face una din următoarele

- "aceti clic pe # $e!t% &n panoul $e!t apoi tasta i te!tul '- Copierea te!tului dintr -o altă locatie sau program faceti clic pe # $e!t% &npanoul $e!tsi apoi lipi si te!tul'

(

)entru a adăuga te!t &ntr-o po*itie arbitrară &n apropierea sau pe partea desus a d+s'

grac SmartArt pe la Inserare &n grupul $e!t faceti clic pe caseta dete!t pentru ainsera o casetă de te!t ' ,acă doriti numai te!tul &n caseta de te!t săapară faceti clicdreapta pe caseta de te!t faceti clic pe "ormat forma sau "ormat $e!t o! si apoi setaticaseta de te!t pentru a a+ea nici o culoare de fundal si nu de frontieră '"aceti clic pe &ntr-o cutie &n grac SmartArt apoi tastasi te!tul ' )entrucele mai bunere*ultate utili*ati această optiune după ce adăugati toate casetele pecare le doriti

Cr&ar&a *ra!ic&'or i+ #or$ i E%c&'

Page 8: Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

7/21/2019 Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

http://slidepdf.com/reader/full/scoala-postliceala-sanitara-fundeni 8/15

Scoala Postliceala Istrate Ramona-Georgeta AMG 1 O

Sanitara „Fundeni” 2015-2016

Cap .-Op&ra"ii p&ci!ic& car& po" !i ap'ica"& a)pra oi&c"&'or #or$!o'oi"& i+ /&$&r&ar&a'iarii r&pr&&+"arii'or *ra!ic&

•   $& &%&,p') c), ? a$?)*a"i &"ic(&"& $& $a"& c), ? ,o$i!ica"i ca'a a%&i /a'ori'or a) c), ? $&pa+a"i pro'&,&'& '&*a"& $& $ia*ra,& )"i'ia"i )r,?"oar&a

 proc&$)r? p&+"r) a o"i+& A)"or)' Microo!" E%c&' a) Microo!" Grap(.P&+"r) a ')cra c) $ia*ra,& cr&a"& <+ Grap( a) E%c&' &"& +&c&ar ? a/&"i i+"a'a" Grap( Di+,&+i)' I+&rar& !ac"ii c'ic p& Oi&c" i apoi !ac&"i c'ic p& !i'a Cr&ar&.

 + ca&"a Tip oi&c" !ac&"i c'ic p& Dia*ra,? Microo!" Grap( apoi !ac&"i c'ic  p& O. Gra!ic)'a!i&a? o $ia*ra,? i $a"&'& $i+ & a+"io+)' aocia" ac&"&ia <+"r-)+ "a&' +),i" o !oai& $&$a"&.P&+"r) a <+'oc)i $a"&'& & a+"io+ !ac&"i c'ic p& c&')'? $i+ !oaia $& $a"& iar apoi "a"a"i+o)' "&%" a) +),&r&'& $ori"&. Dac? &"& +&c&ar a/&"i poii'i"a"&a ? i,por"a"i $a"& $i+"r-)+

!ii&r "&%" $i+"r-)+ !ii&r Lo") 1-2- a) $i+"r-o !oai& $& ')cr) Microo!" E%c&'.

5

 D& a&,&+&a a/&"i poii'i"a"&a ? copia"i $a"& $i+"r-)+ a'" pro*ra, P&+"r) r&/&+ir& <+Microo!" #or$ !ac&"i c'ic p& $oc),&+")' #or$.

 NOT Dac? <+c(i$&"i !oaia $& $a"& &"& poii'? r&$&c(i$&r&a a $ac? !ac&"i $)') c'ic p&$ia*ra,? iar apoi !ac&"i c'ic p& Foai& $& Da"& $i+ ,&+i)' i)a'iar&.

Cr&ar&a )+&i $ia*ra,& p& aa )+)i "a&' #or$

 Cr&a"i )+ "a&' <+ #or$ c) &"ic(&"& "&%" p& pri,)' r+$ i p& co'oa+a $i+ "+*a +),&r& <+c&'&'a'"& c&')'&.Microo!" #or$ o!&r? ,ai ,)'"& ,o$a'i"? i p&+"r) aț  cr&a )+ "a&'.Mo$a'i"a"&a i$&a'? $&pi+$& $& c), /? p'ac& ? ')cra" i $& c" $& i,p') a) $& co,p'&%"r&)i& ? !i& "a&')'.

Fac&"i c'ic p& poi"ia <+ car& $ori"i ? cr&a"i "a&')'.Fac&"i c'ic p& I+&rar& "a&' $i+ ara $&i+"r),&+"& S"a+$ar$.G'ia"i p&+"r) a &'&c"a +),?r)' $& r+$)ri i +),?r)' $& co'oa+&.Fac&"i

c'ic <+ "a&'.+ ,&+i)' Ta&' poi"io+a"i i+$ica"or)' p& S&'&c"ar& apoi !ac&"i c'ic p& Ta&'. Di+ ,&+i)'I+&rar& !ac&"i c'ic p& Oi&c" i apoi !ac&"i c'ic p& !i'a Cr&ar&.+ ca&"a Tip oi&c" !ac&"i$)')-c'ic p& Dia*ra,? Microo!" Grap(.#or$ a!i&a? o $ia*ra,? c) i+!or,a"ii'& $i+"a&')' p& car& '-ai cr&a". Da"&'& aocia"& $ia*ra,&i & a!'? <+"r-)+ "a&' +),i" o !oai& $& $a"&.E"& poii'? &$i"ar&a $a"&'or <+ $ia*ra,? !?c+$ c'ic p& o c&')'? $i+ !oaia $& $a"& i r&/i)i+$i+"rar&a.P&+"r) r&/&+ir& <+ #or$ !ac&"i c'ic p& $oc),&+")' #or$.

C), & o"i+& A)"or $&pr& $ia*ra,&

P&+"r) ,ai ,)'"& i+!or,a"ii $&pr& ')cr)' c) $ia*ra,&

Cr&ar&a *ra!ic&'or i+ #or$ i E%c&'

Page 9: Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

7/21/2019 Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

http://slidepdf.com/reader/full/scoala-postliceala-sanitara-fundeni 9/15

Scoala Postliceala Istrate Ramona-Georgeta AMG 1 O

Sanitara „Fundeni” 2015-2016

M&+i)ri'& i ar&'& $& i+"r),&+"& & ,o$i!ic? p&+"r) a !ac& 'oc ,&+i)ri'or i )"oa+&'orGrap( a) E%c&'. + ,&+i)' A)"or !ac&"i c'ic p& Microo!" Grap( J&'p a) A)"or p&+"r)Microo!"E%c&'.

Cap. -Cr&ar&a r&pr&&+"ari'or *ra!ic& i+ E%c&'

.1-Cr&ar&a i &'&c"ar&a )r&i $& $a"& i+ /&$&r&a r&a'iarii *ra!ic&'or 

P&+"r) a cr&a o $ia*ra,? <+ E%c&' <+c&p& i c) i+"ro$)c&r&a $a"&'or +),&ric& p&+"r) $ia*ra,?ț

<+"r-o !oai& $& ')cr). Apoi a/& i poii'i"a"&a ? r&pr&&+"a i $a"&'& <+"r-o $ia*ra,? &'&c"+$ț ț

"ip)' $& $ia*ra,? p& car& $ori i ?-' )"i'ia i <+ !i'aț ț  I+&rar& $i+ *r)p)' Dia*ra,&.

E%c&' acc&p"? ,)'"& "ip)ri $& $ia*ra,& p&+"r) a /? a)"a ? a!i a i $a"&'& <+ ,o$a'i"? i car& ?ș ț ț

r&pr&i+"& c&/a p&+"r) p)'ic)' $/. C+$ cr&a i o $ia*ra,? a) ,o$i!ica i o $ia*ra,?ț ț&%i"&+"? a/& i poii'i"a"&a ? &'&c"a i $i+"r-o /ari&"a"& $& "ip)ri $& $ia*ra,& 3c), ar !i oț ț

$ia*ra,? co'oa+? a) o $ia*ra,? ra$ia'?4 i $i+ )"ip)ri'& 'or 3c), ar !i o co'oa+? "ra"i!ica"?ș

a) o "r)c")r? ra$ia'? <+"r-o $ia*ra,? -D4.

6

D& a&,&+&a a/& i poii'i"a"&a ? cr&a i o co,i+a i& $& $ia*ra,& )"i'i+$ ,ai ,)'"& "ip)riț ț ț

$& $ia*ra,& <+ $ia*ra,?.

D)p? c& cr&a i o $ia*ra,? &"& poii' ? ,o$i!ica i oricar& $i+"r& &'&,&+"&'& a'&. D&ț ț

&%&,p') poa"& c? $ori i ? ,o$i!ica i ,o$a'i"a"&a $& a!i ar& a a%&'or ? a$?)*a i )+ "i"') $&ț ț ș ț

$ia*ra,? ? ,)"a i a) ? ac)+$& i '&*&+$a a) ? a!i a i &'&,&+"& )p'i,&+"ar& $&ț ț ș ț

$ia*ra,?.

Da"&'& $i+ co'oa+&'& i r+$)ri'& )+&iș  !oi $& $a"&  po" !i r&pr&&+"a"& *ra!ic <+"r-o $ia*ra,? p&+"r) ,aori"a"&a "ip)ri'or $& $ia*ra,? c), ar !i $ia*ra,&'& co'oa+? a) ar?. +? )+&'&"ip)ri $& $ia*ra,& 3c), ar !i $ia*ra,&'& $& "r)c")r? ra$ia'? i $ia*ra,&'& c) )'&4 +&c&i"?ș

)+ ara+a,&+" p&ci!ic a' $a"&'or.

+ !oaia $& $a"& ara+a i $a"&'& p& car& $ori i ? '& r&pr&&+"a i <+"r-o $ia*ra,.ț ț ț

S&'&c"a i c&')'&'& car& co+ i+ $a"&'& p& car& $ori i ? '& )"i'ia i p&+"r) $ia*ra,?.ț ț ț ț

+ !i'a Inserare <+ *r)p)' Diagrame &!&c")a i )+a $i+ )r,?"oar&'& ac i)+i>ț ț

Fac& i c'ic p& "ip)' $& $ia*ra,? apoi p& )"ip)' $& $ia*ra,? p& car& $ori i ?-' )"i'ia i.ț ț ț

P&+"r) a /&$&a "oa"& "ip)ri'& $& $ia*ra,& $ipo+ii'& !ac& i c'ic p&ț   p&+"r) a 'a+a ca&"a

$& $ia'o*Inserare diagramă apoi !ac& i c'ic p& ?*& i p&+"r) a $&!i'a <+ "ip)ri'& $& $ia*ra,&.ț ț

+ ,o$ i,p'ici" $ia*ra,a & p'a&a? <+ !oaia $& ')cr) ca o $ia*ra,? <+corpora"?. 

Cr&ar&a *ra!ic&'or i+ #or$ i E%c&'

Page 10: Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

7/21/2019 Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

http://slidepdf.com/reader/full/scoala-postliceala-sanitara-fundeni 10/15

Scoala Postliceala Istrate Ramona-Georgeta AMG 1 O

Sanitara „Fundeni” 2015-2016

E%c&' a"ri)i& a)"o,a" )+ +),& $ia*ra,&i c), ar !i Diagrama1 $ac? ac&a"a &"& pri,a

$ia*ra,? p& car& o cr&a i p& o !oai& $& ')cr).ț  

.2-C'aa $& oi&c"& C(ar"-&"ap& $& &'&c"i& o )+)i oi&c" $i+ ac&a"a c'aa $& oi&c"& C(ar".!istă două +ariante de lucru:A' )ute/i crea o diagramă ca pe un obiect grac &ncapsulat &ntr-o foaie delucru' )ute/i lucra cu o diagramă &ntr-o foaie separată a unui registru'proceda/i astfel:0' Selecta/i datele din foaia de lucru pentru care dori/i să crea/i diagrama',acă dori/i ca .!cel să copie*e etichete din foaia de lucru &n diagramăinclude/i &n selec/ia dumnea+oastră un r1nd 2i3sau o coloană cu intrări detip te!t'4' Selecta/i Insert -5 Chart 2i apoi 6n $his Sheet 7&n această foaie8 din

submeniul Chart '9' )o*i/iona/i din nou cursorul mouse-ului pe foaia de lucru acesta +a luaforma unei cruciuli/e &nso/ite de o mică iconi/ă repre*ent1nd o diagramă'.fectua/i clic oriunde &n foaia de lucru .!cel +a stabili dimensiunea ini/ialăa obiectului de tip diagramă' 7,acă dori/i să stabili/i chiar dumnea+oastrădimensiunea acestui obiect trage/i cursorulmouse-ului peste regiunea &n care +re/i să e a2ată diagrama' În modop/ional pentru a crea o casetă pătrată pentrudiagramă men/ine/iapăsată tasta Shift &n timp ce trage/i cursorul mouse-ului peste aceastăregiune iar pentru a creao casetă pentru diagramă care să e aliniată la re/eaua de linii a foii de

lucru men/ine/i apăsată tasta Alt &n timpul deplasării cursorului'

;

C1nd a/i terminat de trasat suprafa/a pentru a2area obiectului de tipdiagramă elibera/i butonul mouse-ului'8(' )e ecran +a apărea prima cutie de dialog Chart<i*ard )entru a crea o diagramă cu formatul prestabilit efectua/i clic pe butonul"inish' )entru a crea o diagramă cu un alt format răspunde/i ecăreiadintre cele cinci cutii de dialog Chard<i*ard pe măsură ce acestea apar

pe ecran' )a2iiprestabilit pentru diagrame este acela dediagramă cu coloane 2i legendă' ,acă nu selecta/i un anumit format dediagramă .!cel +a aplica acest format noiidiagrame' )ute/i aplica formatul prestabilit oricărei diagrame de=a createacti+1nd-o 2i efectu1nd clic pe butonul"ormatul prestabilit poate schimbat' Selecta/io diagramă &ncapsulată efectu1nd clic cu mouse-ul pe aceasta' )ute/imodica dimensiunile unei diagrame &ncapsulate trăg1nd cu a=utorul mouse-ului reperele acesteia sau o pute/imuta la o nouă loca/ie din foaia de lucrutrăg1nd &ntregul obiect de tip diagramă cu mouse-ul' ,eselecta/i odiagramă &ncapsulată efectu1nd clic oriunde &n foaia de lucru &n afara

diagramei' )ute/i 2terge o diagramă select1nd-o 2i apăs1nd tasta ,el'.-A'"& "ip)ri $& oi&c"&- O"(&r C(ar"

Cr&ar&a *ra!ic&'or i+ #or$ i E%c&'

Page 11: Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

7/21/2019 Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

http://slidepdf.com/reader/full/scoala-postliceala-sanitara-fundeni 11/15

Scoala Postliceala Istrate Ramona-Georgeta AMG 1 O

Sanitara „Fundeni” 2015-2016

D)p? c& cr&a i o $ia*ra,? a/& i poii'i"a"&a ? <i ,o$i!ica i i,&$ia" ap&c")'. + 'oc ?ț ț ț

a$?)*a i a) ? ,o$i!ica i ,a+)a' &'&,&+"&'& $& $ia*ra,? a) ? !or,a"a i $ia*ra,aț ț ț

a/& i poii'i"a"&a ? ap'ica i rapi$ )+ ap&c" i )+ "i' pr&$&!i+i" 'a $ia*ra,?. E%c&' !)r+i&a?ț ț ș

o /ari&"a"& $& ap&c"& i "i')ri pr&$&!i+i"& )"i'& 3a) ap&c"& rapi$& i "i')ri rapi$&4 $i+ car& &ș ș

 poa"& &'&c"a $ar a/& i poii'i"a"&a ? par"ic)'aria i )+ ap&c" a) )+ "i' a a c), $ori iț ț ș ț,o$i!ic+$ ,a+)a' ap&c")' i !or,a")' &'&,&+"&'or i+$i/i$)a'& $& $ia*ra,?.ș

Fac& i c'ic ori)+$& <+ $ia*ra,a p& car& $ori i ? o !or,a"a i )"i'i+$ )+ ap&c" $& $ia*ra,?ț ț ț

 pr&$&!i+i".A"!&' & a!i &a?ș  I+"r),&+"& $ia*ra,? a$?)*+$)-&

!i'&'& Proi&c" Ap&c" iș  For,a". + !i'a Proi&c" <+ *r)p)' Ap&c"& $& $ia*ra,& !ac& i c'ic p&ț

ap&c")' $& $ia*ra,? p& car& $ori i ?-' )"i'ia i. + !i'aț ț  For,a" &!&c")a i )+a a) ,ai ,)'"&ț

$i+"r& )r,?"oar&'&> P&+"r) a !or,a"a oric& &'&,&+" $& $ia*ra,? &'&c"a" <+ *r)p)' S&'&c iaț

c)r&+"? !ac& i c'ic p&ț  For,a"ar& &'&c i&ț apoi &'&c"a i op i)+i'& $& !or,a"ar& p& car& '&ț ț

$ori i.P&+"r) a !or,a"a !or,a )+)i &'&,&+" $& $ia*ra,? &'&c"a" <+ *r)p)'ț  S"i')ri $& !or,&!ac& i c'ic p& "i')' p& car& <' $ori i a) !ac& i c'ic p&ț ț ț  U,p'&r& !or,? Co+")r !or,? a) E!&c"&

!or,? apoi &'&c"a i op i)+i'& $& !or,a"ar& p& car& '& $ori i.P&+"r) a !or,a"a "&%")' $i+"r-)+ț ț ț

&'&,&+" $& $ia*ra,? &'&c"a" )"i'i+$ #or$Ar" <+ *r)p)' S"i')ri #or$Ar" !ac& i c'ic p& )+ț

"i'. A/& i poii'i"a"&a i ? !ac& i c'ic p&ț ș ț  U,p'&r& "&%" Sc(i ? "&%"ț  a) E!&c"& "&%" apoi ?

&'&c"a i op i)+i'& $& !or,a"ar& $ori"&.ț ț )entru a face o diagramă mai simplu de &n>eles

a+e>i posibilitatea să adăuga>i titluri cum ar un titlu de diagramă sau titluri de

a!e' $itlurile de a!e sunt disponibile de obicei pentru toate a!ele care pot

a?ate &ntr-o diagramă inclusi+ a!e de ad1ncime 7ale seriilor8 &n diagramele 9-,'

@

 nele tipuri de diagrame 7cum ar diagramele radar8 au a!e dar nu pot a?a

titluri de a!e' $ipurile de diagrame care nu au a!e 7cum ar diagramele cu

structură radială ?i diagramele de structură inelară8 nu pot a?a titluri de a!e'

D& a&,&+&a a/& i poii'i"a"&a ? '&*a i "i"')ri $& $ia*ra,& i "i"')ri $& a%& 'a "&%")'ț ț ș

cor&p)+?"or $i+ c&')'&'&!oii $& ')cr) cr&+$ o r&!&ri+ ? 'a ac&'& c&')'&. Ti"')ri'& '&*a"& &țac")a'i&a? a)"o,a" <+ $ia*ra,? a")+ci c+$ ,o$i!ica i "&%")' cor&p)+?"or <+ !oaia $&ț

')cr).

P&+"r) a i$&+"i!ica rapi$ o &ri& $& $a"& $i+"r-o $ia*ra,? a/& i poii'i"a"&a ?ț

a$?)*a iț  &"ic(&"& $& $a"& 'a p)+c"&'& $& $a"& a'& $ia*ra,&i. + ,o$ i,p'ici" &"ic(&"&'& $& $a"&)+" '&*a"& $& /a'ori'& $i+ !oaia $& ')cr) i & ac")a'i&a? a)"o,a" a")+ci c+$ )+" &!&c")a"&ș

,o$i!ic?ri 'a ac&"& /a'ori.

C+$ cr&a i o $ia*ra,? apar&ț  '&*&+$a <+? ac&a"a poa"& !i ac)+? iar 'oca ia &i poa"& !iț

,o$i!ica"? $)p? c& cr&a i $ia*ra,a.ț

Cr&ar&a *ra!ic&'or i+ #or$ i E%c&'

Page 12: Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

7/21/2019 Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

http://slidepdf.com/reader/full/scoala-postliceala-sanitara-fundeni 12/15

Scoala Postliceala Istrate Ramona-Georgeta AMG 1 O

Sanitara „Fundeni” 2015-2016

C+$ cr&a i o $ia*ra,? & a!i &a? p&+"r) ,aori"a"&a "ip)ri'or $& $ia*ra,?ț ș  a%&'& pri+cipa'&.A/& i poii'i"a"&a ? '& ac"i/a i i ? '& $&ac"i/a i <+ !)+c i& $& +&c&i"? i. C+$ a$?)*a i a%&ț ț ș ț ț ț ț

a/& i poii'i"a"&a ? p&ci!ica i +i/&')' $& $&"a'i&r& p& car& $ori i ?-' a!i && a%&'&. O a%? $&ț ț ț ș

a$+ci,& & a!i &a? a")+ci c+$ cr&a i o $ia*ra,? -D.ș ț

C+$ /a'ori'& $i+"r-o $ia*ra,? /aria? !oar"& ,)'" $& 'a o &ri& $& $a"& 'a a'"a a) c+$ a/& iț

"ip)ri ,i%"& $& $a"& 3$& &%&,p') pr& i /o'),4 a/& i poii'i"a"&a ? r&pr&&+"a i )+a a) ,aiț ș ț ț

,)'"& &rii $& $a"& p& o a%? /&r"ica'? 3a /a'ori'or4 &c)+$ar?. Sca'a a%&i /&r"ica'& &c)+$ar&r&!'&c"? /a'ori'& p&+"r) &ria $& $a"& aocia"?. D)p? c& a$?)*a i o a%? /&r"ica'? &c)+$ar? 'a oț

$ia*ra,? a/& i poii'i"a"&a ? a$?)*a i i o a%? orio+"a'? &c)+$ar? 3a ca"&*orii'or4 car&ț ț ș

 poa"& !i $& a)"or <+"r-o $ia*ra,? %B 3pri+ p)+c"&4 a) c) )'&.

P&+"r) a !ac& o $ia*ra,? i,p') $& ci"i" a/& i poii'i"a"&a ? a!i a i a) ? ac)+$& i 'i+ii'& $&ț ș ț ț

*ri'? orio+"a'& i /&r"ica'& $i+ $ia*ra,? car& & &%"i+$ $i+ oric& a%& orio+"a'& i /&r"ica'&ș ș

$&-a ')+*)' )pra!& &i r&pr&&+"a"& *ra!icț  a $ia*ra,&i

A+e>i posibilitatea să muta>i o diagramă &n orice loca>ie dintr-o foaie delucru sau &ntr-o foaie de lucru nouă sau e!istentă' ,e asemenea a+e>iposibilitatea să modica>i dimensiunea diagramei pentru a se potri+i maibine conte!tului'

Cap.5-I,p'&,&+"ar&a oi&c"&'or i+ Microo!" #or$ i Microo!" E%c&' c) a)"or)' &%&,p'&'or p&ci!ic p&cia'iarii3ai"&+" ,&$ica' *&+&ra'i"4

Si")a"ia /a+ari'or &"i,a"& i a c&'or r&a'& i+ "ri,&"r)' 1

ESTIMAT REALIANUARIE 5000 500FE@RUARIE

5500 6000

MARTIE 5500 6500TOTAL 16000 19000

Cr&ar&a *ra!ic&'or i+ #or$ i E%c&'

Page 13: Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

7/21/2019 Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

http://slidepdf.com/reader/full/scoala-postliceala-sanitara-fundeni 13/15

Scoala Postliceala Istrate Ramona-Georgeta AMG 1 O

Sanitara „Fundeni” 2015-2016

DIAGRAMA TIP COLOANA

IABARI. ".RARI. MAR$I. $6$AD

4DDD

(DDD

EDDD

@DDD

0DDDD

04DDD

0(DDD

0EDDD

0@DDD

.S$IMA$

R.A

10

DIAGRAMA TIP PLACINTA

Cr&ar&a *ra!ic&'or i+ #or$ i E%c&'

Page 14: Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

7/21/2019 Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

http://slidepdf.com/reader/full/scoala-postliceala-sanitara-fundeni 14/15

Page 15: Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

7/21/2019 Scoala Postliceala Sanitara Fundeni

http://slidepdf.com/reader/full/scoala-postliceala-sanitara-fundeni 15/15

Scoala Postliceala Istrate Ramona-Georgeta AMG 1 O

Sanitara „Fundeni” 2015-2016

 (""p>==o!!ic&.,icroo!".co,=ro-ro=&%c&'-(&'p=cr&ar&a-)+&i-$ia*ra,&-$&-'a-i+c&p)"-'a-!ari"-JP010256.ap%

 (""p>==888.cri").co,="ii+"a=i+!or,a"ica=&%c&'=CREAREA-DIAGRAMELOR525.p(p

 (""p>=='ic"raia+/)ia.150,.co,=A+*i=CCD-co+c)r20o!"20&$)ca"io+a'=")"=")"11.(",'

 (""p>==&+.8iip&$ia.or*=8ii=Microo!"QO!!ic&

 (""p>==&+.8iip&$ia.or*=8ii=Microo!"QO!!ic&

12

Cr&ar&a *ra!ic&'or i+ #or$ i E%c&'