S.C. VES S.A. Sighişoara

12
Raport Trimestrial: Trimestrul I 2011 S.C. VES S.A. Sighişoara Mai, 2011 Raport trimestrial, întocmit conform Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Anexa nr. 30

Transcript of S.C. VES S.A. Sighişoara

Page 1: S.C. VES S.A. Sighişoara

Raport Trimestrial: Trimestrul I 2011

S.C. VES S.A. Sighişoara

Mai, 2011

Raport trimestrial, întocmit conform

Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Anexa nr. 30

Page 2: S.C. VES S.A. Sighişoara

Raport Trimestrul I 2011

2 S.C. VES S.A.www.ves.ro

545400 Sighişoara, Jud. Mureş; str. MihaiViteazu, nr.102

Tel: 0265 - 773.840; Fax: 0265 - 77.88.65

Nr. ordine O.R.C.: J 26/2/1991; C.U.I. 1223604

RAPORT TRIMESTRIAL 2011

Trimestrul I 2011

A.

Raport trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 16.05.2011

Denumirea societăţii comerciale: S.C. VES S.A. Sighişoara

Sediul social: Loc. Sighişoara. Jud. Mureş; str. Mihai Viteazu. nr.102

Numărul de telefon: 0265 - 773.840

Număr de fax: 0265 - 77.88.65

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1223604

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 26/2/1991

Capitalul social subscris şi vărsat: 11.881.718,50 Lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB. categoria a II-

a. sistemul tehnic BVB – ARENA - REGS

Page 3: S.C. VES S.A. Sighişoara

Raport Trimestrul I 2011

3 S.C. VES S.A.www.ves.ro

545400 Sighişoara, Jud. Mureş; str. MihaiViteazu, nr.102

Tel: 0265 - 773.840; Fax: 0265 - 77.88.65

Nr. ordine O.R.C.: J 26/2/1991; C.U.I. 1223604

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp

relevanta şi impactul pe care acestea îl au asupra poziţiei financiare a emitentului

şi a filialelor acestuia.

Nu este cazul.

2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului şi ale

filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

S.C. VES S.A. – indicatori cheie

Trim I 2010 -

Realizat

Trim I 2011 -

Realizat

Trim I 2011

- Bugetat

Grad de realizare

2011

Sinteza performantelor financiare in Trimestrul I

Cifra de afaceri (lei) 5.818.943 8.356.382 8.212.227 101.76%

EBITDA (lei) 697.043 -91.466 -578.299 15.82%

Cheltuieli cu amortizarea (lei) 502.296 520.744 472.398 110.23%

Venit din exploatare (lei) 9.110.628 8.927.192 8.212.227 108.71%

Cheltuieli din exploatare (lei) 8.915.881 9.539.402 9.262.925 102.98%

Profitul net (lei) -18.648 -422.274 -1.150.750 36.70%

Capitaluri proprii (lei) 18.985.780 23.203.513 - -

Rentabilitatea capitalurilor (ROE-Return

on Equity)-(Profit net/Capitaluri propii)

-0.10% -1.82% - -

In primele trei luni ale anului 2011. compania a intregistrat o crestere cu 43,6% a cifrei de

afaceri comparativ cu perioada similara a anului trecut. Evolutia cifrei de afaceri a depasit

cu 1,76% nivelul prognozat, reflectand astfel un trend ascendent al atractivitatii produselor

VES pe piata interna, dar si pe cea externa.

Page 4: S.C. VES S.A. Sighişoara

Raport Trimestrul I 2011

4 S.C. VES S.A.www.ves.ro

545400 Sighişoara, Jud. Mureş; str. MihaiViteazu, nr.102

Tel: 0265 - 773.840; Fax: 0265 - 77.88.65

Nr. ordine O.R.C.: J 26/2/1991; C.U.I. 1223604

Indicatorul EBITDA (Earnings before interest, Taxes, depreciation and amortization) a

scazut in trimestrul I 2011, in conditiile in care cheltuielile din exploatare au depasit nivelul

veniturilor generate de activitatea de baza a companiei cu 6,86%.

Soldul creditor al variatiei stocurilor de produse finite a scazut de la 3.258.253 lei la 567.693

lei, influentand in acest fel veniturile din exploatare care au scazut cu 2% in trimestrul I

2011 fata de perioada similara a anului trecut.

Page 5: S.C. VES S.A. Sighişoara

Raport Trimestrul I 2011

5 S.C. VES S.A.www.ves.ro

545400 Sighişoara, Jud. Mureş; str. MihaiViteazu, nr.102

Tel: 0265 - 773.840; Fax: 0265 - 77.88.65

Nr. ordine O.R.C.: J 26/2/1991; C.U.I. 1223604

Societatea a inregistrat in primele trei luni ale anului 2011 o pierdere neta de -422.274 lei,

ceea ce constituie o imbunatatire semnificativa fata de nivelul prognozat. Astfel, pierderea

neta inregistrata este cu 41,73% mai mica decat cea initial previzionata in buget pentru

31.03.2011, de -1.150.750 lei.

În ceea ce priveşte nivelul veniturilor realizate in primul trimestru 2011 fata de estimarile

bugetare initiale, facem urmatoarele mentiuni: grad de realizare în proporţie de 115,92%

veniturile totale, 108,71% veniturile din exploatare. Societatea a obtinut profit din

activitatea financara in cuantum de 189.936 lei, fata de trimestrul I 2010 cand compania a

inregistrat pierdere din activitatea financiara.

Veniturile din productia vanduta in trimestrul I al anului 2011 ocupa o pondere de 91,84%

din totalul cifrei de afaceri. Astfel, pe piata interna s-au inregistrat vanzari in proportie de

66,54%, iar pe piata externa veniturile sunt in procent de 25,30%. Cele mai mari venituri din

productia vanduta sunt datorate vanzarilor de vase emailate, inregistrand o pondere de

Page 6: S.C. VES S.A. Sighişoara

Raport Trimestrul I 2011

6 S.C. VES S.A.www.ves.ro

545400 Sighişoara, Jud. Mureş; str. MihaiViteazu, nr.102

Tel: 0265 - 773.840; Fax: 0265 - 77.88.65

Nr. ordine O.R.C.: J 26/2/1991; C.U.I. 1223604

43,51% din totalul cifrei de afaceri. Societatea a realizat in aceasta perioada venituri din

vanzarea marfurilor si alte venituri aferente cifrei de afaceri, ce detin o pondere de 8,16% in

cadrul cifrei de afaceri.

Trim I 2011 Trim 1 2011

Valoare Lei % in total Cifra de Afaceri

Venituri din productia vanduta, total VES, din care: Pe piata interna

Pe piata externa

Pe piata interna

Pe piata externa

Productia vanduta pe tip de piata: 5.560.694 2.114.117 66,54% 25,30%

Vase emailate 3.636.264 2.072.057 43,51% 24,80%

Semineuri 802.598 9,60%

Masini de gatit si incalzit 458.727 42.060 5,49% 0,50%

Convectoare 296.682 3,55%

Accesorii 366.423 4,38%

Alte venituri aferente cifrei de afaceri 450.584 5,39%

Venituri din vanzarea marfurilor 230.987 2,76%

Total Cifra de Afaceri 8.356.382 100,00%

Page 7: S.C. VES S.A. Sighişoara

Raport Trimestrul I 2011

7 S.C. VES S.A.www.ves.ro

545400 Sighişoara, Jud. Mureş; str. MihaiViteazu, nr.102

Tel: 0265 - 773.840; Fax: 0265 - 77.88.65

Nr. ordine O.R.C.: J 26/2/1991; C.U.I. 1223604

Structura vanzarilor pe tip de piata se prezinta astfel:

In ceea ce priveste nivelul cheltuielilor inregistrate de societate constatam urmatoarele:

Mentinerea cheltuielilor totale la un nivel apropiat de cel inregistrat in primul

trimestru 2010

Cresterea cheltuielilor din exploatare cu 6,99% fata de perioada similara a anului

trecut

Reducerea cheltuielilor financiare cu 37,42% in primul trimestru 2011 fata de

primul trimestru 2010

In aceasta perioada. volumul cheltuielilor a atins un nivel usor mai ridicat fata de nivelul

bugetat initial:

Cheltuielile totale - depasire cu 4,25%;

Cheltuielile din exploatare - depasire cu 2,98%;

Cheltuielile financiare - depasire cu 46,86%.

Page 8: S.C. VES S.A. Sighişoara

Raport Trimestrul I 2011

8 S.C. VES S.A.www.ves.ro

545400 Sighişoara, Jud. Mureş; str. MihaiViteazu, nr.102

Tel: 0265 - 773.840; Fax: 0265 - 77.88.65

Nr. ordine O.R.C.: J 26/2/1991; C.U.I. 1223604

B. Indicatori economico - financiari1

Indicator Mod de calcul Rezultat

Lichiditate curenta Active Curente / Datorii curente 1,10

Gradul de indatorare

Capital imprumutat / Capital propriu*100 3,21%

Capital împrumutat/Capital angajat * 100 3,11%

Viteza de rotatie a debitelor - clientii Sold clienti / Cifra de Afaceri * 90 105,17

Viteza de rotatie a activelorimobilizate Cifra de Afaceri / Active imobilizate 0,39

Lichiditatea curentă. indicator ce reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente

de a se transforma într-un timp scurt în lichidităţi pentru a achita datoriile pe termen scurt.

demostrează faptul că societatea îşi poate onora obligaţiile pe termen scurt în care este

angajată. într-o proporţie cu 10% mai mare decât nivelul datoriilor curente.

În ceea ce priveşte gradul de îndatorare al societăţii. nivelul indicatorilor demonstrează

un grad ridicat al solvabilităţii. întrucât societatea îşi finanţează activele în primul rând din

capitalurile proprii. şi mult mai puţin din capitalul împrumutat (credite pe termen lung).

Este important de mentionat faptul ca gradul de indatorare al VES S.A s-a mentinut la un

nivel apropiat celui inregistrat in primele 3 luni ale anului trecut. acesta fiind de 3,21% fata

de 3,12% in trimestrul I 2010.

1Conform Anexei nr 30 a Regulamentului 1 / 2006 al C.N.V.M.

Page 9: S.C. VES S.A. Sighişoara

Raport Trimestrul I 2011

9 S.C. VES S.A.www.ves.ro

545400 Sighişoara, Jud. Mureş; str. MihaiViteazu, nr.102

Tel: 0265 - 773.840; Fax: 0265 - 77.88.65

Nr. ordine O.R.C.: J 26/2/1991; C.U.I. 1223604

Viteza de rotatie a debitelor client exprima capacitatea societatii in colectarea creantelor

sale. Pentru trimestrul I 2011. numarul de zile pana la data la care debitorii si-au achitat

obligatiile fata de societate a fost de 105,17.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficacitatea acitivitatii activelor

imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de active imobilizate. Valoarea

de 0,39 exprima eficienta managementului activelor imobilizate prin obtinerea unei cifre de

afaceri de 8.356.382 lei generata de un nivel al activelor imobilizate in valoare de

21.580.022 lei.

Page 10: S.C. VES S.A. Sighişoara

Raport Trimestrul I 2011

10 S.C. VES S.A.www.ves.ro

545400 Sighişoara, Jud. Mureş; str. MihaiViteazu, nr.102

Tel: 0265 - 773.840; Fax: 0265 - 77.88.65

Nr. ordine O.R.C.: J 26/2/1991; C.U.I. 1223604

Situaţii financiare – pe scurt

Bilant

Lei Trim I 2010

Trim I 2011

Evolutie

2011/2010

TOTAL ACTIV 36.828.857 45.578.787 23.8%

Active Imobilizate, total, din care: 19.510.464 21.580.022 10.6%

Imobilizari necorporale 629 713.347 n.a

Imobilizari corporale 19.509.810 20.579.053 5.5%

Imobilizari financiare 25 287.622 n.a

Active Circulante, total, din care: 17.172.079 23.664.973 37.8%

Stocuri 9.094.190 11.247.654 23.7%

Creante 5.961.168 11.981.256 101.0%

Investitii pe termen scurt 0 0

Casa si conturi la banci 2.116.721 436.063 -79.4%

Cheltuieli in avans 146.314 333.792 128%

TOTAL PASIV 36.828.857 45.578.787 23.8%

Datorii pe termen scurt 15.201.964 21.597.361 42.1%

Datorii pe termen lung 946.217 744.896 -21.3%

Provizioane 1.660.030 0 -100.0%

Venituri in avans 34.866 33.017 -5.3%

Capital 9.331.200 11.881.718 27.3%

Prime de capital 0 0

Rezerve din reevaluare 11.631.817 14.139.645 21.6%

Rezerve 1.060.524 1.067.450 0.7%

Rezultatul net al exercitiului financiar -18.648 -422.274 2164.4%

Capitaluri - Total 18.985.780 23.203.513 22.2%

Page 11: S.C. VES S.A. Sighişoara

Raport Trimestrul I 2011

11 S.C. VES S.A.www.ves.ro

545400 Sighişoara, Jud. Mureş; str. MihaiViteazu, nr.102

Tel: 0265 - 773.840; Fax: 0265 - 77.88.65

Nr. ordine O.R.C.: J 26/2/1991; C.U.I. 1223604

Cont de profit şi pierdere

Lei Trim I 2010 Trim I 2011

Trim I 2011

Bugetat

Evolutie

2011/2010

Grad realizare

bugetat

Cifra de afaceri 5.818.943 8.356.382 8.212.227 43.61% 101.76%

Productia vanduta 5.678.355 8.125.395 8.969.427 43.09% 90.59%

Venituri din exploatare - Total 9.110.628 8.927.192 8.212.227 -2.01% 108.71%

Cheltuieli cu materii prime si

materiale consumabile 3.947.065 3.936.100 4.160.433 -0.28% 94.61%

Alte cheltuileli materiale 134.058 115.305 101.433 -13.99% 113.68%

Alte cheltuieli externe 755.843 785.375 139.917 3.91% 561.31%

Cheltuieli privind marfurile 140.815 226.445 0 60.81%

Cheltuieli cu personalul 2.706.441 3.177.395 3.443.540 17.40% 92.27%

Cheltuieli cu amortizarea 502.296 520.744 472.398 3.67% 110.23%

Alte cheltuieli din exploatare 729.363 778.038 708.728 6.67% 109.78%

Cheltuieli din exploatare -

Total 8.915.881 9.539.402 9.262.925 6.99% 102.98%

Venituri financiare 430.094 592.633 0 37.79% n.a

Cheltuieli financiare 643.489 402.697 274.200 -37.42% 146.86%

Rezultatul Brut al exercitiului -18.648 -422.274 -1.324.897 2164.45% 31.87%

Impozitul pe profit 0 0 -174.148

n.a

Rezultatul Net al exercitiului -18.648 -422.274 -1.150.750 2164.45% 36.70%

Page 12: S.C. VES S.A. Sighişoara

Raport Trimestrul I 2011

12 S.C. VES S.A.www.ves.ro

545400 Sighişoara, Jud. Mureş; str. MihaiViteazu, nr.102

Tel: 0265 - 773.840; Fax: 0265 - 77.88.65

Nr. ordine O.R.C.: J 26/2/1991; C.U.I. 1223604

Semnături

Preşedintele Consiliului de Administraţie S.C. VES S.A.

Alexandru Fărcaş

Director General S.C. VES S.A.

Sorin Stan

Director Economic S.C. VES S.A.

Ovidiu Adam