SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4...

of 54 /54
1 SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ ! Calea Creştină 2017 Arad [email protected] www.CaleaCrestina.ro Cuprins: Pagina: Cuvânt înainte: 2 Mesaj pentru anul 2017 3 Citirea pe anul 2017 7

Transcript of SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4...

Page 1: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

1

SĂ CITIM ZILNIC:

SFÂNTA SCRIPTURĂ !

Calea Creştină

2017 – Arad

[email protected]

www.CaleaCrestina.ro

Cuprins: Pagina:

Cuvânt înainte: 2

Mesaj pentru anul 2017 3

Citirea pe anul 2017 7

Page 2: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

2

Cuvânt înainte:

Conform sfatului divin, creștinii trebuie să citească

zilnic Scripturile, cu scopul ca să-L cunoască pe Dumnezeu și

Fiul Său, voința Sa, ca El să le vorbească, să-i îndrume, ca ei

să-și însușească legea Sa (Iosua 1:8; Psalmul 1:1-3; Ioan 5:39;

17:3; 2Timotei 3:16,17).

Atunci când ei vor citi Scripturile cu rugăciune, Dumnezeu se

va folosi de versetele citite pentru a le vorbi profetic, dar și

pentru a-i învăța. De aceea, ei vor citi un capitol din Biblie, și

vor nota sau reține:

1. Ceea ce le va vorbi Dumnezeu printr-un verset sau mai

multe din capitolul aferent, zilnic.

2. Versetele ce nu le înțeleg pentru a le clarifica ulterior,

eventual și informații noi pe care ei nu le-au știu

înainte, și pe care le vor adăuga la cunoștințele lor, etc.

După ce primesc Cuvântul pentru azi de la Stăpânul, ei vor

crede în el, și apoi din credință se vor ruga în aceea direcție

potrivit vorbirii divine, iar după aceea, îl vor împlini.

Noi cei urmând: Calea Creștină (comp. Fapte 19:9; cu

Fapte 11:26), nu folosim un singur verset ca “text zilnic”,

deoarece un verset nu se poate potrivi profetic la fiecare frate

sau soră în parte. Însă dacă vom citi un capitol, Domnul le

poate vorbi printr-un verset sau altul, la unii chiar prin mai

multe, după nevoia lor.

În plus, un verset pe zi ca text zilnic, este prea puțin,

dar un capitol pe zi este potrivit.

Frații pot citi suplimentar pentru învățătura lor, în

afara programului de citire dacă doresc, din alte cărți ale

Bibliei.

Însă acel capitol pentru frățietate este modul în care fiecare

frate sau soră va primi “mana zilnică”, dacă ei au legătură cu

cerul ca Spiritul să-i îndrume spre sfatul lui Dumnezeu pentru

ziua respectivă!

Acest text zilnic va fi și un jurnal, în care credinciosul sau

credincioasa, va nota versete, idei, care în timp va vedea cum

se vor împlini promisiunile Domnului.

Echipa Calea Creștină.

Page 3: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

3

Mesaj pentru anul 2017

“Iar ei perseverau în învăţătura apostolilor şi în

comuniune, în frângerea pâinii şi în rugăciuni” - Fapte

2:42, SCC.

Apostolii au făcut discipoli începând cu Ierusalimul (Fapte

1:8). Petru le predică pe Iesus la evreii și prozeliții care au

venit la sărbătoarea Penticostei din Ierusalim, iar unii primesc

Cuvântul fiind străpunși în inimă, și îl întreabă pe Petru ce să

facă pentru că se simțeau vinovați de moartea lui Iesus. Iar

Petru le spune să se căiască și să se boteze, iar 3000 de suflete

se botează în urma Cuvântului vestit de apostolul Petru (Fapte

2:37,38).

Învățați de apostoli, toți cei botezați, perseverau în:

“învăţătura apostolilor şi în comuniune, în frângerea pâinii

şi în rugăciuni”.

Acesta este îndemnul și pentru toți creștinii, ca în anul 2017 să

pună accentul pe a persevera în: “învăţătura apostolilor şi în

comuniune, în frângerea pâinii şi în rugăciuni”.

Ce înseamnă a persevera?

Conform cu dicționarele a peresevera este sinonim cu: a

stărui, a persista, a stărui. A rămâne ferm și constant la o

idee, la un sentiment, la o atitudine.

Să explicăm aceste elemente din viața creștină:

Perseverența în învățătura apostolilor:

Creștinii perseverau în învățătura Domnului transmisă prin

apostolii, astfel apostolii au reprodus fidel predicile,

învățăturile, pildele, evenimentele trăite cu Iesus, de aceea

învățătura Domnului este numită: “învățătura apostolilor”.

Și noi putem persevera în învățătura apostolilor, dacă regulat

învățăm din Scripturile Creștine, ce conțin învățătura

apostolilor, putem să învățăm prin predici de diferite tipuri,

prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc.

Page 4: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

4

Perseverența în comuniune:

Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca a

Scripturilor Creștine, pentru a defini viaţa credincioşilor a fost

folosit termenul grecesc: „koinonia”, care defineşte o relaţie

pe baza unor lucruri în comun. Adică, o credință comună,

aceleași valori, principii, ținte sau obiective, dorințe, o trăire în

scopuri comune ceea ce nu se poate face decât într-o adunare.

Perseverența în comuniune este o peresevernță în unitate, în a

ne păstra toți la masa Domnului, pe calea Domnului.

Astfel atât în timpul întrunirilor, unde ne îndemnăm la

dragoste și la fapte bune (Evrei 20:23-25), pe baza aceluiași

adevăr crezut de toți, și înainte și după întruniri, dar și în vizite

la frați putem să perseverăm în comuniune frățească prin

încurajări, mângâieri și zidiri în direcția de a ajunge toți,

maturi ca și Christos.

Christos este elementul comun al tuturor fraților și surorilor,

căci toți suntem în El, și El în noi (Ioan 15:4-7).

Perseverență în frângerea pâinii:

Primii creștini regulat frângeau pâinea, la început: zilnic

(Fapte 2:42-48), apoi mai târziu: în fiecare zi întâi a

săptămânii (Fapte 20:7).

În noaptea aceea când Iesus a dat cina, conf. cu Luca 22:14-

18, El a dat-o în cadrul mesei de paşte. Apoi Iesus i-a spălat pe

picioare. Apoi, El a înmuiat bucăţica de azimă în bolul cu vin

şi i-a dat-o lui Iuda, acesta a ieşit afară, era noapte (Ioan

13:26-30).

Doar după plecarea lui Iuda, Domnul a dat pâinea (azima) care

era corpul Său şi vinul care era sângele Său, sângele Noului

legământ, discipolilor fideli (Matei 26:26-28).

Adunarea creştină imitând exemplul Domnului, a considerat

că din Cina Domnului, face parte şi aceea masă pascală care în

adunare a fost numită: masă de dragoste (2Petru 2:13; Iuda

1:12) în cadrul căreia se frânge pâinea (azima) și se mănâncă

cu mâncare (Fapte 2:42) și se bea vin. Nici azima, nici vinul

de la masa de dragoste nu sunt corpul și sângele Domnului, de

aceea trebuie să nu le amestecăm cu sfânta împărtășanie de

după spălarea picioarelor (1Corinteni 11:29).

Perseverând în frângerea pâinii înseamnă să nu lipsim de la

adunarea de sâmbătă seara când începe ziua întâi a săptămânii

Page 5: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

5

și când conform cu Fapte 20:7, noi frângem pâinea și ținem

cina Domnescă.

Aceasta adunare are rolul special: 1. Prin frângerea pâinii și

masa agape, noi ne bucurăm de Dumnezeu și de

binecuvântarea Sa, și de părtășia cu frații la mâncare; 2. Prin

spălarea picioarelor primim spălarea de mândrie pregătitoare

pentru sfânta împărtășanie; 3. Prin sfânta împărtășanie ne unim

cu Cristos, împărtășindu-ne din corpul și sângele Lui; 4. Prin

cântarea de laudă de la sfârșit, Îi mulțumim lui Dumnezeu

pentru prețul de răscumpărare.

Ce minunate sunt aceste haruri, și atunci de ce să nu

perseverăm săptămânal în ele?

Perseverența în rugăciuni:

Creștinii perseverează în rugăciuni, aceasta înseamnă că ei au

rugăciuni calitative din inimă și cantitative, nu prin repetiții

fără rost, ci printr-o dezvoltare adecvată a rugăciunii lor, în

domenii ca: în laudă, adorare, mulțumire, căutarea feței lui

Dumnezeu, cerere, mărturisire, mijlocire pentru alții, nu

înseamnă repetiții de cuvinte, ci o dezvoltare a rugăciunilor

noastre pe mai multe direcții, după călăuzirea Spiritului și

după nevoile noastre și ale oamenilor pentru care ne rugăm.

Stăruința noastră este pentru a-L implica pe Dumnezeu în toate

domeniile vieții, nu stăruim ca prorocii lui Baal, pentru un

lucru, obsesiv, sau ca anumite culte, care repetă cuvinte în

mod egoist crezând că prin repetare de cuvinte și „prin multa

lor vorbire vor fi ascultaţi” (Matei 6:7, SCC), să primească

ceva prin stăruința lor venită din mândrie sau din iubirea de

sine.

Observăm în Faptele Apostolilor că rugăciunea lor

perseverentă era în funcție de nevoie și căluzire divină: de

pildă după persecuția asupra apostolilor din Fapte 4:1-22,

adunarea s-a rugat pentru putere de a nu ceda, ci a predica cu

îndrăzneală și a face semne și minuni (Fapte 4:23-31).

În Fapte 12:1-5, SCC, după prinderea și închiderea lui Petru în

închisoare, relatarea precizează: “dar neîncetat era făcută

rugăciune la Dumnezeu de către adunare, pentru el”. Ei

perseverau în rugăciune pentru eliberarea lui Petru din

închisoare, și acest lucru s-a întâmplat în Fapte 12:7-12.

Page 6: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

6

Astfel și noi în adunare să cerem și să primim putere de

rugăciune, pentru a persevera în rugăciuni de diferite tipuri,

fiind călăuziți în toate de Spiritul Sfânt (Romani 8:14).

Ce minunat este harul rugăciunii, atunci să-l folosim spre

gloria lui Dumnezeu și spre zidirea noastră și spre folosul

fraților și al oamenilor.

Iubite frate, soră, ce vei face în anul 2017? Vei alege să

părăsești comoditatea, iubirea de sine, și vei alege să mergi pe

deplin pe calea creștină, perseverând “în învăţătura

apostolilor şi în comuniune, în frângerea pâinii şi în

rugăciuni”?

Dumnezeu să te ajute, și fie ca prin Domnul Iesus El să fie

glorificat în viața noastră (1Petru 4:11) și în anul 2017 și în

toți vecii.

Page 7: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

7

Citirea pe anul 2017.

Luna Ianuarie:

1 Ianuarie - Duminică: EVREI capitolul 13.

Versete profetice:

Alte notițe:

2 Ianuarie - Luni: IACOB capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

3 Ianuarie – Marţi: IACOB capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

4 Ianuarie – Miercuri: IACOB capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

5 Ianuarie – Joi: IACOB capitolul 4.

Versete profetice:

Alte notițe:

6 Ianuarie – Vineri: IACOB capitolul 5.

Versete profetice:

Alte notițe:

7 Ianuarie – Sâmbătă: 1 PETRU capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 8: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

8

8 Ianuarie – Duminică: 1 PETRU capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

9 Ianuarie – Luni: 1 PETRU capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

10 Ianuarie – Marţi: 1 PETRU capitolul 4.

Versete profetice:

Alte notițe:

11 Ianuarie – Miercuri: 1 PETRU capitolul 5.

Versete profetice:

Alte notițe:

12 Ianuarie – Joi: 2 PETRU capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

13 Ianuarie – Vineri: 2 PETRU capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

14 Ianuarie – Sâmbătă: 2 PETRU capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

15 Ianuarie – Duminică: 1 IOAN capitolul 1.

Versete profetice:

Page 9: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

9

Alte notițe:

16 Ianuarie – Luni: 1 IOAN capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

17 Ianuarie – Marţi: 1 IOAN capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

18 Ianuarie – Miercuri: 1 IOAN capitolul 4.

Versete profetice:

Alte notițe:

19 Ianuarie – Joi: 1 IOAN capitolul 5.

Versete profetice:

Alte notițe:

20 Ianuarie – Vineri: 2 IOAN capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

21 Ianuarie – Sâmbătă: 3 IOAN capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

22 Ianuarie – Duminică: IUDA capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

23 Ianuarie – Luni: APOCALIPSA capitolul 1.

Versete profetice:

Page 10: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

10

Alte notițe:

24 Ianuarie – Marţi: APOCALIPSA capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

25 Ianuarie – Miercuri: APOCALIPSA capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

26 Ianuarie – Joi: APOCALIPSA capitolul 4.

Versete profetice:

Alte notițe:

27 Ianuarie – Vineri: APOCALIPSA capitolul 5.

Versete profetice:

Alte notițe:

28 Ianuarie – Sâmbătă: APOCALIPSA capitolul 6.

Versete profetice:

Alte notițe:

29 Ianuarie – Duminică: APOCALIPSA capitolul 7.

Versete profetice:

Alte notițe:

30 Ianuarie – Luni: APOCALIPSA capitolul 8.

Versete profetice:

Alte notițe:

31 Ianuarie – Marţi: APOCALIPSA capitolul 9.

Versete profetice:

Page 11: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

11

Alte notițe:

Luna Februarie:

1 Februarie – Miercuri: APOCALIPSA capitolul 10.

Versete profetice:

Alte notițe:

2 Februarie – Joi: APOCALIPSA capitolul 11.

Versete profetice:

Alte notițe:

3 Februarie – Vineri: APOCALIPSA capitolul 12.

Versete profetice:

Alte notițe:

4 Februarie – Sâmbătă: APOCALIPSA capitolul 13.

Versete profetice:

Alte notițe:

5 Februarie – Duminică: APOCALIPSA capitolul 14.

Versete profetice:

Alte notițe:

6 Februarie – Luni: APOCALIPSA capitolul 15.

Versete profetice:

Alte notițe:

7 Februarie – Marţi: APOCALIPSA capitolul 16.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 12: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

12

8 Februarie – Miercuri: APOCALIPSA capitolul 17.

Versete profetice:

Alte notițe:

9 Februarie – Joi: APOCALIPSA capitolul 18.

Versete profetice:

Alte notițe:

10 Februarie – Vineri: APOCALIPSA capitolul 19.

Versete profetice:

Alte notițe:

11 Februarie – Sâmbătă: APOCALIPSA capitolul 20.

Versete profetice:

Alte notițe:

12 Februarie – Duminică: APOCALIPSA capitolul 21.

Versete profetice:

Alte notițe:

13 Februarie – Luni: APOCALIPSA capitolul 22.

Versete profetice:

Alte notițe:

14 Februarie – Marţi: PROVERBE capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

15 Februarie – Miercuri: PROVERBE capitolul 2.

Versete profetice:

Page 13: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

13

Alte notițe:

16 Februarie – Joi: PROVERBE capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

17 Februarie – Vineri: PROVERBE capitolul 4.

Versete profetice:

Alte notițe:

18 Februarie – Sâmbătă: PROVERBE capitolul 5.

Versete profetice:

Alte notițe:

19 Februarie – Duminică: PROVERBE capitolul 6.

Versete profetice:

Alte notițe:

20 Februarie – Luni: PROVERBE capitolul 7.

Versete profetice:

Alte notițe:

21 Februarie – Marţi: PROVERBE capitolul 8.

Versete profetice:

Alte notițe:

22 Februarie – Miercuri: PROVERBE capitolul 9.

Versete profetice:

Alte notițe:

23 Februarie – Joi: PROVERBE capitolul 10.

Versete profetice:

Page 14: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

14

Alte notițe:

24 Februarie – Vineri: PROVERBE capitolul 11.

Versete profetice:

Alte notițe:

25 Februarie – Sâmbătă: PROVERBE capitolul 12.

Versete profetice:

Alte notițe:

26 Februarie – Duminică: PROVERBE capitolul 13.

Versete profetice:

Alte notițe:

27 Februarie – Luni: PROVERBE capitolul 14.

Versete profetice:

Alte notițe:

28 Februarie – Marţi: PROVERBE capitolul 15.

Versete profetice:

Alte notițe:

Luna Martie:

1 Martie – Miercuri: PROVERBE capitolul 16.

Versete profetice:

Alte notițe:

2 Martie – Joi: PROVERBE capitolul 17.

Versete profetice:

Alte notițe:

3 Martie – Vineri: PROVERBE capitolul 18.

Page 15: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

15

Versete profetice:

Alte notițe:

4 Martie – Sâmbătă: PROVERBE capitolul 19.

Versete profetice:

Alte notițe:

5 Martie – Duminică: PROVERBE capitolul 20.

Versete profetice:

Alte notițe:

6 Martie – Luni: PROVERBE capitolul 21.

Versete profetice:

Alte notițe:

7 Martie – Marţi: PROVERBE capitolul 22.

Versete profetice:

Alte notițe:

8 Martie – Miercuri: PROVERBE capitolul 23.

Versete profetice:

Alte notițe:

9 Martie – Joi: PROVERBE capitolul 24.

Versete profetice:

Alte notițe:

10 Martie – Vineri: PROVERBE capitolul 25.

Versete profetice:

Alte notițe:

11 Martie – Sâmbătă: PROVERBE capitolul 26.

Versete profetice:

Page 16: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

16

Alte notițe:

12 Martie – Duminică: PROVERBE capitolul 27.

Versete profetice:

Alte notițe:

13 Martie – Luni: PROVERBE capitolul 28.

Versete profetice:

Alte notițe:

14 Martie – Marţi: PROVERBE capitolul 29.

Versete profetice:

Alte notițe:

15 Martie – Miercuri: PROVERBE capitolul 30.

Versete profetice:

Alte notițe:

16 Martie – Joi: PROVERBE capitolul 31.

Versete profetice:

Alte notițe:

17 Martie – Vineri: ISAIA capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

18 Martie – Sâmbătă: ISAIA capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

19 Martie – Duminică: ISAIA capitolul 3.

Versete profetice:

Page 17: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

17

Alte notițe:

20 Martie – Luni: ISAIA capitolul 4.

Versete profetice:

Alte notițe:

21 Martie – Marţi: ISAIA capitolul 5.

Versete profetice:

Alte notițe:

22 Martie – Miercuri: ISAIA capitolul 6.

Versete profetice:

Alte notițe:

23 Martie – Joi: ISAIA capitolul 7.

Versete profetice:

Alte notițe:

24 Martie – Vineri: ISAIA capitolul 8.

Versete profetice:

Alte notițe:

25 Martie – Sâmbătă: ISAIA capitolul 9.

Versete profetice:

Alte notițe:

26 Martie – Duminică: ISAIA capitolul 10.

Versete profetice:

Alte notițe:

27 Martie – Luni: ISAIA capitolul 11.

Versete profetice:

Page 18: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

18

Alte notițe:

28 Martie – Marţi: ISAIA capitolul 12.

Versete profetice:

Alte notițe:

29 Martie – Miercuri: ISAIA capitolul 13.

Versete profetice:

Alte notițe:

30 Martie – Joi: ISAIA capitolul 14.

Versete profetice:

Alte notițe:

31 Martie – Vineri: ISAIA capitolul 15.

Versete profetice:

Alte notițe:

Luna Aprilie:

1 Aprilie – Sâmbătă: ISAIA capitolul 16.

Versete profetice:

Alte notițe:

2 Aprilie – Duminică: ISAIA capitolul 17.

Versete profetice:

Alte notițe:

3 Aprilie – Luni: ISAIA capitolul 18.

Versete profetice:

Page 19: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

19

Alte notițe:

4 Aprilie – Marţi: ISAIA capitolul 19.

Versete profetice:

Alte notițe:

5 Aprilie – Miercuri: ISAIA capitolul 20.

Versete profetice:

Alte notițe:

6 Aprilie – Joi: ISAIA capitolul 21.

Versete profetice:

Alte notițe:

7 Aprilie – Vineri: ISAIA capitolul 22.

Versete profetice:

Alte notițe:

8 Aprilie – Sâmbătă: ISAIA capitolul 23.

Versete profetice:

Alte notițe:

9 Aprilie – Duminică: ISAIA capitolul 24.

Versete profetice:

Alte notițe:

10 Aprilie – Luni: ISAIA capitolul 25.

Versete profetice:

Alte notițe:

11 Aprilie – Marţi: ISAIA capitolul 26.

Versete profetice:

Page 20: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

20

Alte notițe:

12 Aprilie – Miercuri: ISAIA capitolul 27.

Versete profetice:

Alte notițe:

13 Aprilie – Joi: ISAIA capitolul 28.

Versete profetice:

Alte notițe:

14 Aprilie – Vineri: ISAIA capitolul 29.

Versete profetice:

Alte notițe:

15 Aprilie – Sâmbătă: ISAIA capitolul 30.

Versete profetice:

Alte notițe:

16 Aprilie – Duminică: ISAIA capitolul 31.

Versete profetice:

Alte notițe:

17 Aprilie – Luni: ISAIA capitolul 32.

Versete profetice:

Alte notițe:

18 Aprilie – Marţi: ISAIA capitolul 33.

Versete profetice:

Alte notițe:

19 Aprilie – Miercuri: ISAIA capitolul 34.

Versete profetice:

Page 21: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

21

Alte notițe:

20 Aprilie – Joi: ISAIA capitolul 35.

Versete profetice:

Alte notițe:

21 Aprilie – Vineri: ISAIA capitolul 36.

Versete profetice:

Alte notițe:

22 Aprilie – Sâmbătă: ISAIA capitolul 37.

Versete profetice:

Alte notițe:

23 Aprilie – Duminică: ISAIA capitolul 38.

Versete profetice:

Alte notițe:

24 Aprilie – Luni: ISAIA capitolul 39.

Versete profetice:

Alte notițe:

25 Aprilie – Marţi: ISAIA capitolul 40.

Versete profetice:

Alte notițe:

26 Aprilie – Miercuri: ISAIA capitolul 41.

Versete profetice:

Alte notițe:

27 Aprilie – Joi: ISAIA capitolul 42.

Versete profetice:

Page 22: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

22

Alte notițe:

28 Aprilie – Vineri: ISAIA capitolul 43.

Versete profetice:

Alte notițe:

29 Aprilie – Sâmbătă: ISAIA capitolul 44.

Versete profetice:

Alte notițe:

30 Aprilie – Duminică: ISAIA capitolul 45.

Versete profetice:

Alte notițe:

Luna Mai:

1 Mai – Luni: ISAIA capitolul 46.

Versete profetice:

Alte notițe:

2 Mai – Marţi: ISAIA capitolul 47.

Versete profetice:

Alte notițe:

3 Mai – Miercuri: ISAIA capitolul 48.

Versete profetice:

Alte notițe:

4 Mai – Joi: ISAIA capitolul 49.

Versete profetice:

Alte notițe:

5 Mai – Vineri: ISAIA capitolul 50.

Page 23: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

23

Versete profetice:

Alte notițe:

6 Mai – Sâmbătă: ISAIA capitolul 51.

Versete profetice:

Alte notițe:

7 Mai – Duminică: ISAIA capitolul 52.

Versete profetice:

Alte notițe:

8 Mai – Luni: ISAIA capitolul 53.

Versete profetice:

Alte notițe:

9 Mai – Marţi: ISAIA capitolul 54.

Versete profetice:

Alte notițe:

10 Mai – Miercuri: ISAIA capitolul 55.

Versete profetice:

Alte notițe:

11 Mai – Joi: ISAIA capitolul 56.

Versete profetice:

Alte notițe:

12 Mai – Vineri: ISAIA capitolul 57.

Versete profetice:

Alte notițe:

13 Mai – Sâmbătă: ISAIA capitolul 58.

Versete profetice:

Page 24: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

24

Alte notițe:

14 Mai – Duminică: ISAIA capitolul 59.

Versete profetice:

Alte notițe:

15 Mai – Luni: ISAIA capitolul 60.

Versete profetice:

Alte notițe:

16 Mai – Marţi: ISAIA capitolul 61.

Versete profetice:

Alte notițe:

17 Mai – Miercuri: ISAIA capitolul 62.

Versete profetice:

Alte notițe:

18 Mai – Joi: ISAIA capitolul 63.

Versete profetice:

Alte notițe:

19 Mai – Vineri: ISAIA capitolul 64.

Versete profetice:

Alte notițe:

20 Mai – Sâmbătă: ISAIA capitolul 65.

Versete profetice:

Alte notițe:

21 Mai – Duminică: ISAIA capitolul 66.

Versete profetice:

Page 25: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

25

Alte notițe:

22 Mai – Luni: IEREMIA capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

23 Mai – Marţi: IEREMIA capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

24 Mai – Miercuri: IEREMIA capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

25 Mai – Joi: IEREMIA capitolul 4.

Versete profetice:

Alte notițe:

26 Mai – Vineri: IEREMIA capitolul 5.

Versete profetice:

Alte notițe:

27 Mai – Sâmbătă: IEREMIA capitolul 6.

Versete profetice:

Alte notițe:

28 Mai – Duminică: IEREMIA capitolul 7.

Versete profetice:

Alte notițe:

29 Mai – Luni: IEREMIA capitolul 8.

Versete profetice:

Page 26: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

26

Alte notițe:

30 Mai – Marţi: IEREMIA capitolul 9.

Versete profetice:

Alte notițe:

31 Mai – Miercuri: IEREMIA capitolul 10.

Versete profetice:

Alte notițe:

Luna Iunie:

1 Iunie – Joi: IEREMIA capitolul 11.

Versete profetice:

Alte notițe:

2 Iunie – Vineri: IEREMIA capitolul 12.

Versete profetice:

Alte notițe:

3 Iunie – Sâmbătă: IEREMIA capitolul 13.

Versete profetice:

Alte notițe:

4 Iunie – Duminică: IEREMIA capitolul 14.

Versete profetice:

Alte notițe:

5 Iunie – Luni: IEREMIA capitolul 15.

Versete profetice:

Alte notițe:

6 Iunie – Marţi: IEREMIA capitolul 16.

Page 27: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

27

Versete profetice:

Alte notițe:

7 Iunie – Miercuri: IEREMIA capitolul 17.

Versete profetice:

Alte notițe:

8 Iunie – Joi: IEREMIA capitolul 18.

Versete profetice:

Alte notițe:

9 Iunie – Vineri: IEREMIA capitolul 19.

Versete profetice:

Alte notițe:

10 Iunie – Sâmbătă: IEREMIA capitolul 20.

Versete profetice:

Alte notițe:

11 Iunie – Duminică: IEREMIA capitolul 21.

Versete profetice:

Alte notițe:

12 Iunie – Luni: IEREMIA capitolul 22.

Versete profetice:

Alte notițe:

13 Iunie – Marţi: IEREMIA capitolul 23.

Versete profetice:

Alte notițe:

14 Iunie – Miercuri: IEREMIA capitolul 24.

Versete profetice:

Page 28: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

28

Alte notițe:

15 Iunie – Joi: IEREMIA capitolul 25.

Versete profetice:

Alte notițe:

16 Iunie – Vineri: IEREMIA capitolul 26.

Versete profetice:

Alte notițe:

17 Iunie – Sâmbătă: IEREMIA capitolul 27.

Versete profetice:

Alte notițe:

18 Iunie – Duminică: IEREMIA capitolul 28.

Versete profetice:

Alte notițe:

19 Iunie – Luni: IEREMIA capitolul 29.

Versete profetice:

Alte notițe:

20 Iunie – Marţi: IEREMIA capitolul 30.

Versete profetice:

Alte notițe:

21 Iunie – Miercuri: IEREMIA capitolul 31.

Versete profetice:

Alte notițe:

22 Iunie – Joi: IEREMIA capitolul 32.

Versete profetice:

Page 29: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

29

Alte notițe:

23 Iunie – Vineri: IEREMIA capitolul 33.

Versete profetice:

Alte notițe:

24 Iunie – Sâmbătă: IEREMIA capitolul 34.

Versete profetice:

Alte notițe:

25 Iunie – Duminică: IEREMIA capitolul 35.

Versete profetice:

Alte notițe:

26 Iunie – Luni: IEREMIA capitolul 36.

Versete profetice:

Alte notițe:

27 Iunie – Marţi: IEREMIA capitolul 37.

Versete profetice:

Alte notițe:

28 Iunie – Miercuri: IEREMIA capitolul 38.

Versete profetice:

Alte notițe:

29 Iunie – Joi: IEREMIA capitolul 39.

Versete profetice:

Alte notițe:

30 Iunie – Vineri: IEREMIA capitolul 40.

Versete profetice:

Page 30: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

30

Alte notițe:

Luna Iulie:

1 Iulie – Sâmbătă: IEREMIA capitolul 41.

Versete profetice:

Alte notițe:

2 Iulie – Duminică: IEREMIA capitolul 42.

Versete profetice:

Alte notițe:

3 Iulie – Luni: IEREMIA capitolul 43.

Versete profetice:

Alte notițe:

4 Iulie – Marţi: IEREMIA capitolul 44.

Versete profetice:

Alte notițe:

5 Iulie – Miercuri: IEREMIA capitolul 45.

Versete profetice:

Alte notițe:

6 Iulie – Joi: IEREMIA capitolul 46.

Versete profetice:

Alte notițe:

7 Iulie – Vineri: IEREMIA capitolul 47.

Versete profetice:

Alte notițe:

8 Iulie – Sâmbătă: IEREMIA capitolul 48.

Versete profetice:

Page 31: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

31

Alte notițe:

9 Iulie – Duminică: IEREMIA capitolul 49.

Versete profetice:

Alte notițe:

10 Iulie – Luni: IEREMIA capitolul 50.

Versete profetice:

Alte notițe:

11 Iulie – Marţi: IEREMIA capitolul 51.

Versete profetice:

Alte notițe:

12 Iulie – Miercuri: IEREMIA capitolul 52.

Versete profetice:

Alte notițe:

13 Iulie – Joi: PLĂNGERILE capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

14 Iulie – Vineri: PLĂNGERILE capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

15 Iulie – Sâmbătă: PLĂNGERILE capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

16 Iulie – Duminică: PLĂNGERILE capitolul 4.

Versete profetice:

Page 32: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

32

Alte notițe:

17 Iulie – Luni: PLĂNGERILE capitolul 5.

Versete profetice:

Alte notițe:

18 Iulie – Marţi: EZECHIEL capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

19 Iulie – Miercuri: EZECHIEL capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

20 Iulie – Joi: EZECHIEL capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

21 Iulie – Vineri: EZECHIEL capitolul 4.

Versete profetice:

Alte notițe:

22 Iulie – Sâmbătă: EZECHIEL capitolul 5.

Versete profetice:

Alte notițe:

23 Iulie – Duminică: EZECHIEL capitolul 6.

Versete profetice:

Alte notițe:

24 Iulie – Luni: EZECHIEL capitolul 7.

Versete profetice:

Page 33: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

33

Alte notițe:

25 Iulie – Marţi: EZECHIEL capitolul 8.

Versete profetice:

Alte notițe:

26 Iulie – Miercuri: EZECHIEL capitolul 9.

Versete profetice:

Alte notițe:

27 Iulie – Joi: EZECHIEL capitolul 10.

Versete profetice:

Alte notițe:

28 Iulie – Vineri: EZECHIEL capitolul 11.

Versete profetice:

Alte notițe:

29 Iulie – Sâmbătă: EZECHIEL capitolul 12.

Versete profetice:

Alte notițe:

30 Iulie – Duminică: EZECHIEL capitolul 13.

Versete profetice:

Alte notițe:

31 Iulie – Luni: EZECHIEL capitolul 14.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 34: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

34

Luna August:

1 August – Marţi: EZECHIEL capitolul 15.

Versete profetice:

Alte notițe:

2 August – Miercuri: EZECHIEL capitolul 16.

Versete profetice:

Alte notițe:

3 August – Joi: EZECHIEL capitolul 17.

Versete profetice:

Alte notițe:

4 August – Vineri: EZECHIEL capitolul 18.

Versete profetice:

Alte notițe:

5 August – Sâmbătă: EZECHIEL capitolul 19.

Versete profetice:

Alte notițe:

6 August – Duminică: EZECHIEL capitolul 20.

Versete profetice:

Alte notițe:

7 August – Luni: EZECHIEL capitolul 21.

Versete profetice:

Alte notițe:

8 August – Marţi: EZECHIEL capitolul 22.

Page 35: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

35

Versete profetice:

Alte notițe:

9 August – Miercuri: EZECHIEL capitolul 23.

Versete profetice:

Alte notițe:

10 August – Joi: EZECHIEL capitolul 24.

Versete profetice:

Alte notițe:

11 August – Vineri: EZECHIEL capitolul 25.

Versete profetice:

Alte notițe:

12 August – Sâmbătă: EZECHIEL capitolul 26.

Versete profetice:

Alte notițe:

13 August – Duminică: EZECHIEL capitolul 27.

Versete profetice:

Alte notițe:

14 August – Luni: EZECHIEL capitolul 28.

Versete profetice:

Alte notițe:

15 August – Marţi: EZECHIEL capitolul 29.

Versete profetice:

Alte notițe:

16 August – Miercuri: EZECHIEL capitolul 30.

Page 36: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

36

Versete profetice:

Alte notițe:

17 August – Joi: EZECHIEL capitolul 31.

Versete profetice:

Alte notițe:

18 August – Vineri: EZECHIEL capitolul 32.

Versete profetice:

Alte notițe:

19 August – Sâmbătă: EZECHIEL capitolul 33.

Versete profetice:

Alte notițe:

20 August – Duminică: EZECHIEL capitolul 34.

Versete profetice:

Alte notițe:

21 August – Luni: EZECHIEL capitolul 35.

Versete profetice:

Alte notițe:

22 August – Marţi: EZECHIEL capitolul 36.

Versete profetice:

Alte notițe:

23 August – Miercuri: EZECHIEL capitolul 37.

Versete profetice:

Alte notițe:

24 August – Joi: EZECHIEL capitolul 38.

Page 37: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

37

Versete profetice:

Alte notițe:

25 August – Vineri: EZECHIEL capitolul 39.

Versete profetice:

Alte notițe:

26 August – Sâmbătă: EZECHIEL capitolul 40.

Versete profetice:

Alte notițe:

27 August – Duminică: EZECHIEL capitolul 41.

Versete profetice:

Alte notițe:

28 August – Luni: EZECHIEL capitolul 42.

Versete profetice:

Alte notițe:

29 August – Marţi: EZECHIEL capitolul 43.

Versete profetice:

Alte notițe:

30 August – Miercuri: EZECHIEL capitolul 44.

Versete profetice:

Alte notițe:

31 August – Joi: EZECHIEL capitolul 45.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 38: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

38

Luna Septembrie:

1 Septembrie – Vineri: EZECHIEL capitolul 46.

Versete profetice:

Alte notițe:

2 Septembrie – Sâmbătă: EZECHIEL capitolul 47.

Versete profetice:

Alte notițe:

3 Septembrie – Duminică: EZECHIEL capitolul 48.

Versete profetice:

Alte notițe:

4 Septembrie – Luni: DANIEL capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

5 Septembrie – Marţi: DANIEL capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

6 Septembrie – Miercuri: DANIEL capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

7 Septembrie – Joi: DANIEL capitolul 4.

Versete profetice:

Alte notițe:

8 Septembrie – Vineri: DANIEL capitolul 5.

Versete profetice:

Page 39: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

39

Alte notițe:

9 Septembrie – Sâmbătă: DANIEL capitolul 6.

Versete profetice:

Alte notițe:

10 Septembrie – Duminică: DANIEL capitolul 7.

Versete profetice:

Alte notițe:

11 Septembrie – Luni: DANIEL capitolul 8.

Versete profetice:

Alte notițe:

12 Septembrie – Marţi: DANIEL capitolul 9.

Versete profetice:

Alte notițe:

13 Septembrie – Miercuri: DANIEL capitolul 10.

Versete profetice:

Alte notițe:

14 Septembrie – Joi: DANIEL capitolul 11.

Versete profetice:

Alte notițe:

15 Septembrie – Vineri: DANIEL capitolul 12.

Versete profetice:

Alte notițe:

16 Septembrie – Sâmbătă: OSEA capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 40: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

40

17 Septembrie – Duminică: OSEA capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

18 Septembrie – Luni: OSEA capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

19 Septembrie – Marţi: OSEA capitolul 4.

Versete profetice:

Alte notițe:

20 Septembrie – Miercuri: OSEA capitolul 5.

Versete profetice:

Alte notițe:

21 Septembrie – Joi: OSEA capitolul 6.

Versete profetice:

Alte notițe:

22 Septembrie – Vineri: OSEA capitolul 7.

Versete profetice:

Alte notițe:

23 Septembrie – Sâmbătă: OSEA capitolul 8.

Versete profetice:

Alte notițe:

24 Septembrie – Duminică: OSEA capitolul 9.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 41: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

41

25 Septembrie – Luni: OSEA capitolul 10.

Versete profetice:

Alte notițe:

26 Septembrie – Marţi: OSEA capitolul 11.

Versete profetice:

Alte notițe:

27 Septembrie – Miercuri: OSEA capitolul 12.

Versete profetice:

Alte notițe:

28 Septembrie – Joi: OSEA capitolul 13.

Versete profetice:

Alte notițe:

29 Septembrie – Vineri: OSEA capitolul 14.

Versete profetice:

Alte notițe:

30 Septembrie – Sâmbătă: IOEL capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

Luna Octombrie:

1 Octombrie – Duminică: IOEL capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

2 Octombrie – Luni: IOEL capitolul 3.

Versete profetice:

Page 42: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

42

Alte notițe:

3 Octombrie – Marţi: AMOS capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

4 Octombrie – Miercuri: AMOS capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

5 Octombrie – Joi: AMOS capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

6 Octombrie – Vineri: AMOS capitolul 4.

Versete profetice:

Alte notițe:

7 Octombrie – Sâmbătă: AMOS capitolul 5.

Versete profetice:

Alte notițe:

8 Octombrie – Duminică: AMOS capitolul 6.

Versete profetice:

Alte notițe:

9 Octombrie – Luni: AMOS capitolul 7.

Versete profetice:

Alte notițe:

10 Octombrie – Marţi: AMOS capitolul 8.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 43: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

43

11 Octombrie – Miercuri: AMOS capitolul 9.

Versete profetice:

Alte notițe:

12 Octombrie – Joi: OBADIA capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

13 Octombrie – Vineri: IONA capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

14 Octombrie – Sâmbătă: IONA capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

15 Octombrie – Duminică: IONA capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

16 Octombrie – Luni: IONA capitolul 4.

Versete profetice:

Alte notițe:

17 Octombrie – Marţi: MICA capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

18 Octombrie – Miercuri: MICA capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 44: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

44

19 Octombrie – Joi: MICA capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

20 Octombrie – Vineri: MICA capitolul 4.

Versete profetice:

Alte notițe:

21 Octombrie – Sâmbătă: MICA capitolul 5.

Versete profetice:

Alte notițe:

22 Octombrie – Duminică: MICA capitolul 6.

Versete profetice:

Alte notițe:

23 Octombrie – Luni: MICA capitolul 7.

Versete profetice:

Alte notițe:

24 Octombrie – Marţi: NAUM capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

25 Octombrie – Miercuri: NAUM capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

26 Octombrie – Joi: NAUM capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 45: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

45

27 Octombrie – Vineri: HABACUC capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

28 Octombrie – Sâmbătă: HABACUC capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

29 Octombrie – Duminică: HABACUC capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

30 Octombrie – Luni: ŢEFANIA capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

31 Octombrie – Marţi: ŢEFANIA capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

Luna Noiembrie:

1 Noiembrie – Miercuri: ŢEFANIA capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

2 Noiembrie – Joi: HAGAI capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

3 Noiembrie – Vineri: HAGAI capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 46: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

46

4 Noiembrie – Sâmbătă: ZAHARIA capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

5 Noiembrie – Duminică: ZAHARIA capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

6 Noiembrie – Luni: ZAHARIA capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

7 Noiembrie – Marţi: ZAHARIA capitolul 4.

Versete profetice:

Alte notițe:

8 Noiembrie – Miercuri: ZAHARIA capitolul 5.

Versete profetice:

Alte notițe:

9 Noiembrie – Joi: ZAHARIA capitolul 6.

Versete profetice:

Alte notițe:

10 Noiembrie – Vineri: ZAHARIA capitolul 7.

Versete profetice:

Alte notițe:

11 Noiembrie – Sâmbătă: ZAHARIA capitolul 8.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 47: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

47

12 Noiembrie – Duminică: ZAHARIA capitolul 9.

Versete profetice:

Alte notițe:

13 Noiembrie – Luni: ZAHARIA capitolul 10.

Versete profetice:

Alte notițe:

14 Noiembrie – Marţi: ZAHARIA capitolul 11.

Versete profetice:

Alte notițe:

15 Noiembrie – Miercuri: ZAHARIA capitolul 12.

Versete profetice:

Alte notițe:

16 Noiembrie – Joi: ZAHARIA capitolul 13.

Versete profetice:

Alte notițe:

17 Noiembrie – Vineri: ZAHARIA capitolul 14.

Versete profetice:

Alte notițe:

18 Noiembrie – Sâmbătă: MALEAHI capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

19 Noiembrie – Duminică: MALEAHI capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 48: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

48

20 Noiembrie – Luni: MALEAHI capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

21 Noiembrie – Marţi: MALEAHI capitolul 4.

Versete profetice:

Alte notițe:

22 Noiembrie – Miercuri: IOV capitolul 1.

Versete profetice:

Alte notițe:

23 Noiembrie – Joi: IOV capitolul 2.

Versete profetice:

Alte notițe:

24 Noiembrie – Vineri: IOV capitolul 3.

Versete profetice:

Alte notițe:

25 Noiembrie – Sâmbătă: IOV capitolul 4.

Versete profetice:

Alte notițe:

26 Noiembrie – Duminică: IOV capitolul 5.

Versete profetice:

Alte notițe:

27 Noiembrie – Luni: IOV capitolul 6.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 49: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

49

28 Noiembrie – Marţi: IOV capitolul 7.

Versete profetice:

Alte notițe:

29 Noiembrie – Miercuri: IOV capitolul 8.

Versete profetice:

Alte notițe:

30 Noiembrie – Joi: IOV capitolul 9.

Versete profetice:

Alte notițe:

Luna Decembrie:

1 Decembrie – Vineri: IOV capitolul 10.

Versete profetice:

Alte notițe:

2 Decembrie – Sâmbătă: IOV capitolul 11.

Versete profetice:

Alte notițe:

3 Decembrie – Duminică: IOV capitolul 12.

Versete profetice:

Alte notițe:

4 Decembrie – Luni: IOV capitolul 13.

Versete profetice:

Alte notițe:

5 Decembrie – Marţi: IOV capitolul 14.

Versete profetice:

Page 50: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

50

Alte notițe:

6 Decembrie – Miercuri: IOV capitolul 15.

Versete profetice:

Alte notițe:

7 Decembrie – Joi: IOV capitolul 16.

Versete profetice:

Alte notițe:

8 Decembrie – Vineri: IOV capitolul 17.

Versete profetice:

Alte notițe:

9 Decembrie – Sâmbătă: IOV capitolul 18.

Versete profetice:

Alte notițe:

10 Decembrie – Duminică: IOV capitolul 19.

Versete profetice:

Alte notițe:

11 Decembrie – Luni: IOV capitolul 20.

Versete profetice:

Alte notițe:

12 Decembrie – Marţi: IOV capitolul 21.

Versete profetice:

Alte notițe:

13 Decembrie – Miercuri: IOV capitolul 22.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 51: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

51

14 Decembrie – Joi: IOV capitolul 23.

Versete profetice:

Alte notițe:

15 Decembrie – Vineri: IOV capitolul 24.

Versete profetice:

Alte notițe:

16 Decembrie – Sâmbătă: IOV capitolul 25.

Versete profetice:

Alte notițe:

17 Decembrie – Duminică: IOV capitolul 26.

Versete profetice:

Alte notițe:

18 Decembrie – Luni: IOV capitolul 27.

Versete profetice:

Alte notițe:

19 Decembrie – Marţi: IOV capitolul 28.

Versete profetice:

Alte notițe:

20 Decembrie – Miercuri: IOV capitolul 29.

Versete profetice:

Alte notițe:

21 Decembrie – Joi: IOV capitolul 30.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 52: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

52

22 Decembrie – Vineri: IOV capitolul 31.

Versete profetice:

Alte notițe:

23 Decembrie – Sâmbătă: IOV capitolul 32.

Versete profetice:

Alte notițe:

24 Decembrie – Duminică: IOV capitolul 33.

Versete profetice:

Alte notițe:

25 Decembrie – Luni: IOV capitolul 34.

Versete profetice:

Alte notițe:

26 Decembrie – Marţi: IOV capitolul 35.

Versete profetice:

Alte notițe:

27 Decembrie – Miercuri: IOV capitolul 36.

Versete profetice:

Alte notițe:

28 Decembrie – Joi: IOV capitolul 37.

Versete profetice:

Alte notițe:

29 Decembrie – Vineri: IOV capitolul 38.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 53: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

53

30 Decembrie – Sâmbătă: IOV capitolul 39.

Versete profetice:

Alte notițe:

31 Decembrie – Duminică: IOV capitolul 40.

Versete profetice:

Alte notițe:

Page 54: SĂ CITIM ZILNIC: SFÂNTA SCRIPTURĂ - … · prin: studiu pe subiecte, studiu pe cărți, etc. 4 Perseverența în comuniune: Credincișii perseverau în comuniune. În limba greaca

54

Calea Creştină

2017 – Arad

[email protected] www.CaleaCrestina.ro