S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

download S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

of 25

Embed Size (px)

Transcript of S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  1/25

  DR. ANDRE I STAV ILĂ

  METODOLOGIA DE ÎNTOCMIREA UNEI LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  2/25

  OBIECTIVE

  • Încercare de defnire a !"cr#rii $%iin&ifce'• Or(ani)area *ri+ar# a !"cr#rii• S%r"c%"ra "nei !"cr#ri $%iin&ifce

  •  Ti%!"!•

  A"%,rii• C"-in%e!e ceie• Re)"+a%"!• /#r&i!e !"cr#rii $%iin&ifce 0in%r,d"cere1 +e%,da de cerce%are1 re)"!%a%e!e1

  di2c"&ii3c,nc!")ii4• U%i!i)area %a5e!e!,r $i i+a(ini!,r• Bi5!i,(rafa

  • Ci%area3Re("!i de ci%are• A5re-ieri!e• /!a(ia%"!1 dre*%"ri!e de a"%,r• Cerin&e Se+inar I2%,ria Vece a R,+6niei3Are,!,(ie

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  3/25

  CE ESTE O LUCRARE ŞTIIŢIFICĂ 7

  • E2%e "n ra*,r% care de2crie re)"!%a%e!e ,ri(ina!e a!e cerce%#ri!,r*r,*rii $i care a 8,2% 2cri2 $i *"5!ica%

  • O !"crare $%iin&ifc# %re5"ie 2# *er+i%# c,+"ni%#&ii $%iin&ifce9• 2# e-a!"e)e ,52er-a&ii!e•

  2# re*e%e e:*eri+en%e!e• 2# e-a!"e)e c,nc!")ii!e• 2# *er+i%# *erce*erea 2en),ria!#• 2# fe *"5!ica%# ;n%r

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  4/25

  ORGANI=AREA /RIMARĂ A LUCRĂRII

  • O !"crare $%iin&ifc# %re5"ie 2# fe ,r(ani)a%# ;n a$a 8e! ;nc6% 2#2a%i28ac# cerin&e!e "nei *"5!ica&ii -a!ida%e

  • O !"crare $%iin&ifc# %re5"ie3ar %re5"i9• S# ai5# "n 2%i! e!e-a%• S# ai5# ,5!i(a%,ri" "r+#%,are!e *#r&i

  • In%r,d"cere• Me%,d,!,(ie de cerce%are• Re)"!%a%e• Di2c"&ii• C,nc!")ii• Bi5!i,(rafe

  •  Tre5"ie 2# r#2*"nd# !,(ic !a "r+#%,are!e ;n%re5#ri9• Care e2%e *r,5!e+a7• C"+ 2%"die) *r,5!e+a7• Ce ai (#2i%7• Ce ;n2ea+n# ace2%e re)"!%a%e7• Ce c,nc!")ii *,&i %ra(e din di2c"&ii7

  • Gida>"! (enera! ;n redac%area "nei !"cr#ri ? n,r+e!e de redac%are

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  5/25

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  6/25

  STRUCTURA UNEI LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

  • Li2%a a"%,ri!,r• *are cea +ai 2i+*!# *ar%e ;n 2crierea "n"i ar%ic,!. D,ar *are• care e2%e ,rdinea c,rec%#7 ? 5ri%anicii ? ,rdinea a!8a5e%ic#• n,r+e!e r,+6ne$%i n" re(!e+en%ea)# *r,5!e+a• În R,+6nia ? $e8"!' e2%e *ri+"! ciar daca a +"nci% 2a" n" !a

  ar%ic,!3!"crare• !"+ea 5"n#' ? "!%i+a *,)i&ie e2%e cea +ai i+*,r%an%# $i cea

  +ai r6-ni%#• Li2%a a"%,ri!,r inc!"de n"+ai ace!e *er2,ane care au contribuit

  activ !a ini&ierea1 *r,iec%area $i e:ec"%area *r,iec%"!"i• 8,r+e!e de ;n%,c+ire a !i2%ei 2"n% di-er2e1 dar ;n (enera! e2%e

  acce*%a%# 8,r+a !"n(#• !i2%a a"%,ri!,r e2%e ;n (enera! d"5!a%# de cea a adre2e!,r 0e

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  7/25

  STRUCTURA UNEI LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

  • C"-in%e!e ceie• c"-in%e!e 2a" e:*re2ii!e care de2cri" ce! +ai 5ine c,n&in"%"! !"cr#rii•  ;n (enera! 2"n% ;n n"+#r de

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  8/25

  STRUCTURA UNEI LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

  • /#r&i!e "nei !"cr#ri $%iin&ifce• In%r,d"cercea

  • 8"rni)ea)# in8,r+a&ii 2"fcien%e ci%i%,r"!"i *en%r" a *er+i%e 2# ;n&e!ea(# $i 2# e-a!"e)e re)"!%a%e!e ar%ic,!"!"i32%"di"!"i

  • *re)in%# +,%i-"! *en%r" care a 8,2% rea!i)a%# !"crarea• , in%r,d"cere 5"n# +en&i,nea)#9 na%"ra $i 2c,*"! *r,5!e+ei1

  ,5iec%i-"! $i *r,5!e+e!e ana!i)a%e1 +e%,da de in-e2%i(a&ie $i*rinci*a!e!e re)"!%a%e

  • Me%,d,!,(ia cerce%#rii•

  r,!"! ? de2crie +e%,da "%i!i)a%# ;n -ederea cerce%#rii "n"i an"+i%2"5iec% $i +aniera ;n care a" 8,2% ,5&in"%e an"+i%e re)"!%a%e• a!&i cerce%#%,ri %re5"ie 2# ai5# *,2i5i!i%a%ea de a re*e%a

  +e%,d,!,(ia "%i!i)6nd a!%e 2e%"ri de da%e•  ;n de2crierea ace2%eia a"%,r"! %re5"ie 2# fe c6% +ai *reci2

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  9/25

  STRUCTURA UNEI LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

  • Re)"!%a%e!e• re*re)in%# +ie)"!' !"cr#rii 2"n% *re)en%a%e aici da%e!e ,5&in"%e

  in8,r+a&ia ,5&in"%# *rin ana!i)a rea!i)a%# ace2%ea %re5"ie 2# fe ;n%,%dea"na ,ri(ina!e 2a" inedi%e.

  • n" e2%e , 2i+*!# c,n%in"are a 2ec&i"nii an%eri,are• acea2%# *ar%e a !"cr#rii *,a%e f c,n2%i%"i%# a2%8e!9

  • În%r

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  10/25

  STRUCTURA UNEI LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

  • Di2c"&ii!e• a" r,!"! de a ar#%a da%e!e ,52er-a%e $i de a e:%ra(e e2en&a din ace2%e da%e• ace2%ea %re5"ie 2# re2*ec%e "r+#%,are!e indica&ii9

  • S"n% c,+en%a%e re)"!%a%e!e $i n" reca*i%"!a%e• Se ara%# ;n ce +anier# re)"!%a%e!e ,5&in"%e 2"n% ;n c,nc,rdan c" ce!e *"5!ica%e an%eri,r•

  Di2c"%# i+*!ica&ii!e %e,re%ice 0dac# e ca)"!4 a!e !"cr#rii• /re)in%# c,nc!")ii!e c6% +ai c!ar *,2i5i!• Rea!i)ea)# "n +ic re)"+a% a! e!e+en%e!,r e-iden%e care a" (enera% fecare c,nc!")ie

   ;+*ar%e

  • C,nc!")ii!e• aici n" 2e di2c"%# n,i re)"!%a%e 2a" *!an"ri de -ii%,r• 2e *re)in%# c,nc!")ii!e care a" reie$i% din *re)en%area re)"!%a%e!,r ;n !"crarea 2cri2#• ace2%ea %re5"ie 2# r#2*"nd# !a ;n%re5area Care e2%e *r,5!e+a %ra%a%# ;n !"crare'7• n" 2e reia" di2c"&ii!e din *#r&i!e an%eri,are $i n" 2e %ra(' c,nc!")ii n,i• *,% f *re)en%a%e3redac%a%e 2"5 di8eri%e 8,r+e 0c"r2i- 2a" *"nc%"a!4

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  11/25

  STRUCTURA UNEI LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  12/25

  STRUCTURA UNEI LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

  • Ta5e!e!e•  Tre5"ie ,r(ani)a%e *e -er%ica!#• Ca*e%e!e de %a5e! %re5"ie 2# e:*ri+e c" c!ari%a%e ;n&e!e2"! $i 2en2"!

  da%e!,r•  Tre5"ie 2# ai5# n,%e e:*!ica%i-e !a 2"52,!"! %a5e!"!"i 0Ta5. E:*!ica&ia4• /,% f *,)i&i,na%e ;n %e:% 2a" !a 286r$i%"! +an"2cri2e!,r

  • I+a(ini!e• /,% re*re)en%a 8,%,(rafi1 de2ene $i (rafce•  Tre5"ie 2# de&in# re!e-an $i 2# 2"2&in# e:*!ica&ii!e ,8eri%e de %e:%• Si+5,!"ri!e nece2i%# e:*!ica&ie ? Le(enda•

  În ca)"! i!"2%r#rii "nei #r&i acea2%a ,5!i(a%,ri" %re5"ie 2# c,n&in#e!e+en%e!e +ini+e a!e "nei #r&i 0n,rd1 2cara1 !e(enda4• /,% f *,)i&i,na%e ;n %e:% 2a" !a 286r$i%"! +an"2cri2e!,r

  • /en%r" ce!e d,"# 2ec&i"ni 2e -,r c,n2%i%"i (ista Ta$elelor  $i (ista)igurilor 

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  13/25

  STRUCTURA UNEI LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

  • Bi5!i,(rafa• ,rice 2"r2# 5i5!i,(rafc# ci%a%# ;n %e:% 2e +en&i,nea)# $i ;n cadr"! re8erin&e!,r 2a"

  !i2%ei 5i5!i,(rafce• Men&i,narea "n"i %i%!" ;n cadr"! 5i5!i,(rafei 2e 8ace *e 8,r+a%"!9

  • Articol < Berci" D"+i%r"1 *%teva pro$leme ale culturii +er$icioara1 ;n Studii ,i *ercetride !storie +ec.e

  1 JII1 1 K1 *.

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  14/25

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  15/25

  REGULI DE CONSTRUCŢIE A NOTELORBIBLIOGRAFICE

  • N,%e!e de 2"52,! 2e n"+er,%ea)# c" ci8re ara5e ;nce*6nd c" ci8ra H11 e%c.

  • Men&i,narea a"%,ri!,r ? 2e 8,!,2e$%e ,rdinea *ren"+e

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  16/25

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  17/25

  REGULI DE CONSTRUCŢIE A NOTELORBIBLIOGRAFICE

  • U%i!i)area !"i i$ide%• c6nd %ri+i%erea 2e re*e%# ;n 2"cce2i"ne i+edia%# *e

  aceea$i *a(in#• ;n ace!a$i !,c' ? ace!a$i a"%,r $i aceea$i !"crare

  . D. Berci"1 *%teva pro$leme ale culturii+er$icioara1 ;n Studii ,i *ercetri de !storie +ec.e1JII1 1 K1 *. .

  . I5ide+1 *... /. Ia+5,r11 A,ezri forti/cate din Transilvaniasec1

   9!-9!!!"1 C!">

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  18/25

  REGULI DE CONSTRUCŢIE A NOTELORBIBLIOGRAFICE

  • U%i!i)area !"i ide%• c6nd %ri+i%erea 2e re*e%# ;n 2"cce2i"ne

  i+edia%# *e aceea$i *a(in#

  • ace!a$i'? ace!a$i a"%,r1 dar !"crare di8eri%a

  . D. Berci"1 *%teva pro$leme ale culturii +er$icioara1 ;nStudii ,i *ercetri de !storie +ec.e1 JII1 1 K1 *. .

  :1 !dem1 ;orile istoriei #n *arpa0i ,i la

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  19/25

  REGULI DE CONSTRUCŢIE A NOTELORBIBLIOGRAFICE

  • U%i!i)area !"i a#"d • Se*ar# 2"r2a in8,r+a&i,na!# *e care d,ri+ 2# ,

  "%i!i)#+ ;n !"crare de 2"r2a 5i5!i,(rafc# !a care

  a+ a-"% acce2• d"*#'

  • F!. G,(6!%an1 V. Sa-a1 S6n%ana Ce%a%ea Vece'. O8,r%ifca&ie de *#+6n% a e*,cii 5r,n)"!"i !a M"re$"!de P,21 Arad1 1 *. apud F!. G,(6!%an1 V. Sa-a1L. Mercea1 S%ntana 7*etatea +ec.e81 Metal and&o=er 1 ;n ;iridava1 1 1 *..

  E:e+*!"

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  20/25

  REGULI DE CONSTRUCŢIE A NOTELORBIBLIOGRAFICE

  • În ca)"! "%i!i)#rii2i2%e+"!"i de ci%arear-ard ;n %e:% 2a"

   ;n 2"52,!"! *a(iniiace2%e n,%enece2i%a e:*!icarea

   ;n cadr"!5i5!i,(rafei

  • Dac# a-e+• Berci"1 K1 *. .Berciu

  1!"1

  D. Berci"1 *%teva

   pro$leme ale culturii+er$icioara1 ;n Studii,i *ercetri de !storie+ec.e1 JII1 1 K1*.

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  21/25

  REGULI DE CONSTRUCŢIE A NOTELORBIBLIOGRAFICE

  • Dac# 8ace+re8erire !a d,"#!"cr#ri a!e ace!"ia$i

  a"%,r 2cri2e ;nace!a$i an ci%area ;n 2i2%e+ ar-ard-a f de 8,r+a•

  La)ar,-ici KK1 *..• La)ar,-ici KKa1 *.

  .

  Bi5!i,(rafaLa)ar,-ici KK

  La)ar,-ici Ge,r(e1 A,ezarea,i grupul Bucov0 1

   Ti+i$,ara1KK.

  La)ar,-ici KKa

  La)ar,-ici Ge,r(e1Spturie neolitice de la

   ;orlen0u Mare. Re$i&a1 KK.

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  22/25

  ABREVIERILE BIBLIOGRAFICE

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  23/25

  /LAGIATUL

  • C,n2%i%"ie *!a(ia%• Re*r,d"cerea e:ac%# dac# 2e ,+i% (i!i+e!e!e• Redarea c" a!%e c"-in%e1 re8,r+"!area c" c"-in%e *r,*rii• Re)"+area idei!,r a!%,r a"%,ri 8#r# ad#"(area "nei re8erin&e

  • E-i%area *!a(ia%"!"i 2e 8ace *rin9• În ca)"! ci%a%e!,r direc%e "%i!i)a+ (i!i+e!e $i re8erin&a

  5i5!i,(rafc#• /ara8ra)area nece2i%# , re8erin 5i5!i,(rafc#• Re8,r+"!area idei!,r1 %e,rii!,r1 ,*inii!,r a!%,r a"%,ri nece2i%a

  re8erin 5i5!i,(rafc#• De2crierea de e-eni+en%e1 ci8re1 %a5e!e1 (rafce re8erin

  5i5!i,(rafc#• Ci%a%e!e $i re8erin&e!e 2e *,% ,+i%e dac# 2# reda" in8,r+a&ii

  aric"n,2c"%e 2a" "ni-er2a! -a!a5i!e

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  24/25

  CERINŢE SEMINAR IVR3AREOLOGIE

  • În%,c+irea "n"i re8era%3*r,iec% a-6nd !a 5a)# , %e+#2%a5i!i%# an%eri,r

  • Re8era%"!3*r,iec%"! 2e *re)in%# *"5!ic ;n cadr"! ,re!,r de2e+inar ? de)5a%ere ? a"di%,ri"! %re5"ie 2# ci%ea2c#

  5i5!i,(rafa 2*ecifc# %e+ei• Re8era%"! e2%e 2cri2 ;n rom#nă ? 2e "%i!i)ea)# diacri%ice

  $i n" 2e 8,!,2e$%e !i+5a> carac%eri2%ic QM 2a" Face5,,.• N,%a de 2e+inar N,%a re8era% 2cri2. N,%a

  *re)en%are.• Re8era%e!e 2e ad"c *rin%a%e 0a!5

 • 8/18/2019 S1-Metodologie de Intocmire a Referatului

  25/25

  STRUCTURA REFERATULUI

  • S%r"c%"ra re8era%"!"i• *ri+a *a(ina c"*rinde9 %i%!" re8era%1 n"+e 2%"den%1 2*ecia!i)are1 an Wi (r"*#• *a(ina c,nXine c"*rin2"! re8era%"!"i 02e rea!i)ea)# "%i!i)6nd in2%r"+en%e!e de !a

  Re8erence2 din Micr,2,8% Y,rd4.• se vor respecta indicaţiile propuse pentru fiecare temă împarte

  • !a fna! %re5"ie 2# e:i2%e ,5!i(a%,ri" !i2%a c" 5i5!i,(rafa 0c#rXi1 ar%ic,!e1 Ze52i%e