ROMÂNIA JUDECĂTORIA BUFTEAportal.just.ro/94/SiteAssets/SitePages/acasa_default/Listă...

21
ROMÂNIA JUDECĂTORIA BUFTEA SECŢIA CIVILĂ ANUNȚ ÎN PRIVINȚA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 17 IULIE 2020 complet C 20, C 20 CC • În vederea prevenirii şi combaterii răspândirii virusului COVID-19, Completul C20, C20 CC, C10 colegial urmează a striga cauzele în ordinea stabilită, după următorul interval orar: - Cauza 1 complet C10colegial cu intrare de la ora 08:20, primele 10 minute pentru studierea dosarelor în şedinţa de judecată; C20: - Cauzele de la nr. 1 la nr. 12 inclusiv, cu intrare de la ora 08:20, primele 10 minute pentru studierea dosarelor în şedinţa de judecată; - Cauzele de la nr. 13 la nr. 20 inclusiv, cu intrare de la ora 09:30, primele 10 minute pentru studierea dosarelor în şedinţa de judecată; - Cauzele de la nr. 21 la nr. 27 inclusiv, cu intrare de la ora 10:30, primele 10 minute pentru studierea dosarelor în şedinţa de judecată; - Cauzele de la nr. 28 la nr. 36 inclusiv, cu intrare de la ora 11:30, primele 10 minute pentru studierea dosarelor în şedinţa de judecată; - Cauzele de la nr. 37 la nr. 52 inclusiv, cu intrare de la ora 12:30, primele 10 minute pentru studierea dosarelor în şedinţa de judecată; - Cauzele cu nr. 53-77 inclusiv, cu intrare de la ora 13:30, primele 10 minute pentru studierea dosarelor în şedinţa de judecată; - Cauzele din camera de consiliu(C20 CC) de la ora 14:00, primele 10 minute pentru studierea dosarelor în şedinţa de judecată. • Se recomandă părţilor, în situaţia în care prezintă simptome de viroză/gripă să nu se prezinte la instanţa de judecată, având posibilitatea de a solicita judecarea cauzei în lipsă şi/sau depunerea de concluzii scrise transmise prin intermediul poştei electronice la adresa [email protected].

Transcript of ROMÂNIA JUDECĂTORIA BUFTEAportal.just.ro/94/SiteAssets/SitePages/acasa_default/Listă...

 • ROMÂNIA

  JUDECĂTORIA BUFTEA

  SECŢIA CIVILĂ

  ANUNȚ

  ÎN PRIVINȚA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 17 IULIE 2020

  complet C 20, C 20 CC

  • În vederea prevenirii şi combaterii răspândirii virusului COVID-19,

  Completul C20, C20 CC, C10 colegial urmează a striga cauzele în ordinea stabilită,

  după următorul interval orar:

  - Cauza 1 complet C10colegial cu intrare de la ora 08:20, primele 10 minute

  pentru studierea dosarelor în şedinţa de judecată;

  C20:

  - Cauzele de la nr. 1 la nr. 12 inclusiv, cu intrare de la ora 08:20, primele 10

  minute pentru studierea dosarelor în şedinţa de judecată;

  - Cauzele de la nr. 13 la nr. 20 inclusiv, cu intrare de la ora 09:30, primele 10

  minute pentru studierea dosarelor în şedinţa de judecată;

  - Cauzele de la nr. 21 la nr. 27 inclusiv, cu intrare de la ora 10:30, primele

  10 minute pentru studierea dosarelor în şedinţa de judecată;

  - Cauzele de la nr. 28 la nr. 36 inclusiv, cu intrare de la ora 11:30, primele 10

  minute pentru studierea dosarelor în şedinţa de judecată;

  - Cauzele de la nr. 37 la nr. 52 inclusiv, cu intrare de la ora 12:30, primele 10

  minute pentru studierea dosarelor în şedinţa de judecată;

  - Cauzele cu nr. 53-77 inclusiv, cu intrare de la ora 13:30, primele 10 minute

  pentru studierea dosarelor în şedinţa de judecată;

  - Cauzele din camera de consiliu(C20 CC) de la ora 14:00, primele 10 minute

  pentru studierea dosarelor în şedinţa de judecată.

  • Se recomandă părţilor, în situaţia în care prezintă simptome de viroză/gripă să nu se

  prezinte la instanţa de judecată, având posibilitatea de a solicita judecarea cauzei în lipsă şi/sau

  depunerea de concluzii scrise transmise prin intermediul poştei electronice la adresa

  [email protected].

 • • Accesul în sala de judecată se face doar însoţit de personalul desemnat să asigure paza şi

  ordinea în cadrul instanţei, iar dispunerea în sala de judecată urmează a fi făcută la o distanţa aptă

  să reducă spre minim riscul contaminării.

  Completul colegial 10

  Nr. crt.

  Număr dosar

  Detalii despre părţi Obiectul dosarului

  Stadiu procesual Calitate şi nume

  1. 12368/94/2020

  (ora estimata:08:30 )

  Petent

  • GIANELLE CONSTRUCŢII SRL Intimat

  • SC MOBILBOX ROMANIA SRL

  anulare somaţie de plată Fond

  LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 17 IULIE 2020 C 20

  Nr. crt.

  Număr dosar

  Detalii despre părţi Obiectul dosarului

  Stadiu procesual Calitate şi nume

  1. 2770/93/2019

  (ora estimata:08:30 )

  Contestator

  • DSC EXPRES LOGISTIC SRL Intimat

  • PEFOC.RO

  contestaţie la executare Fond

  2. 3966/94/2018

  (ora estimata:08:30 )

  Reclamant

  • Adam Mihăiţă

  • Adam Alina Pârât

  • Adam Cristina

  • Adam Gabriela Cristina

  succesiune Fond

  3. 4450/94/2018 (ora

  estimata:08:30 )

  Reclamant

  • Hayat Argaman Eti- av SCP Doru Trăilă şi Asociaţii

  • Vizel Jacob- av SCP Doru Trăilă şi Asociaţii

  • Roşca Marius Răzvan

  • Ioniţă Ligia

  • Petrescu Virginia

  • Stan Nicoleta

  • Stan Ioan

  • Hayat - Argaman Eti

  • Teodorescu Dan

  obligaţie de a face - potrivit HCC 8/04.09.2019 dosarul a fost repartizat la C 20 , potrivit procesului verbal nr. 33 din data de 04.09.2019

  Fond

 • • Enachi Monica

  • ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI STR. ŞERBAN ION NR. 10, VOLUNTARI, JUDEŢUL ILFOV Pârât

  • Gheorghe Robert Mihai cu dom ales- av Hosu Cristiana Madali

  • Gheorghe Robert Mihai

  • Pavel Cristian

  4. 15897/94/2018 (ora

  estimata:08:30 )

  Reclamant

  • Ion Virginia Pârât

  • Ion Leonte

  divorţ - cu copii; exercitare autoritate părintească; stabilire domiciliu minor

  Fond

  5. 18783/94/2019

  (ora estimata:08:30 )

  Contestator

  • EOS KSI ROMANIA SRL Intimat

  • BEJ TUDOR IRINA ALEXANDRA

  • Gavrila Maria

  • Gavrila Valeriu

  contestaţie la executare - 465/2015 - repartizat ciclic la C 20

  Fond

  6. 21925/94/2019

  (ora estimata:08:30 )

  Contestator

  • Pîrvu Florea Elena Intimat

  • INVESTCAPITAL LTD

  contestaţie la executare - dosar de executare nr. 1326/2019

  Fond

  7. 21930/94/2019 (ora

  estimata:08:30 )

  Reclamant

  • Nicuţ Cezar Daniel Pârât

  • Iancu Elena

  anulare act Fond

  8. 24336/94/2019

  (ora estimata:08:30 )

  Reclamant

  • Scîntee Silvia Gabriela Pârât

  • Scîntee Alexandrina

  punere sub interdicţie Fond

  9. 24523/94/2019

  (ora estimata:08:30 )

  Petent

  • BEJ COPUZEANU FLORIN TRAIAN Creditor

  • TUDOSIE ROXANA Debitor

  • MANEA IULIAN MARIAN

  validare poprire - dosar de executare nr. 933/2018

  Fond

 • Terţ poprit

  • D.O SYSTEM SECURITY SRL

  10. 24636/94/2019

  (ora estimata:08:30 )

  Reclamant

  • Ştefănescu Cristian Pârât

  • Ştefănescu Elena

  punere sub interdicţie Fond

  11. 563/94/2019* (ora

  estimata:08:30 )

  Contestator

  • BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA Intimat

  • Bies Johan David

  • Mihai Radu George

  contestaţie la executare Fond

  12. 9769/94/2020 (ora

  estimata:08:30 )

  Reclamant

  • BANCA TRANSILVANIA SA Pârât

  • Marin Alexandru Răzvan

  întoarcere executare - dosar de executare nr. 2750/2012

  Fond

  13. 24644/94/2019

  (ora estimata:09:30 )

  Reclamant

  • Pisleag Marian Cristian Pârât

  • Avram Sorina Mihaela

  pensie întreţinere Fond

  14. 2198/94/2020

  (ora estimata:09:30 )

  Contestator

  • SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA Intimat

  • NEGOI LIZA

  contestaţie la executare - 805/2019

  Fond

  15. 2424/94/2020 (ora

  estimata:09:30 )

  Reclamant

  • STĂNCIULESCU ADRIAN Pârât

  • SC CAPITAL LEASING IFN

  alte cereri privind executarea silită - constatare perimare executare

  Fond

  16. 2975/94/2020

  (ora estimata:09:30 )

  Reclamant

  • Ion Gabriela Adriana Pârât

  • Stan Rareş Florin

  contestare recunoastere paternitate

  Fond

  17. 19194/94/2019

  (ora

  estimata:09:30 )

  Reclamant

  • Pandelus Leonard Pârât

  rezoluţiune contract Fond

 • • Vasile Larisa Simona

  18. 20499/94/2019 (ora

  estimata:09:30 )

  Reclamant

  • Ciulu Ion

  • Ciulu Ilinca Pârât

  • UAT CHITILA

  uzucapiune Fond

  19. 21000/94/2019

  (ora estimata:09:30 )

  Reclamant

  • Tache Andrei Samoilă Pârât

  • OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ILFOV

  • Tudor Dumitru

  • Oprea Constantin, decedat

  • Costache Marin

  • Năstase Dănilă, decedat

  • Tache Gheorghe

  • DUMITRU CHIRITA

  • CHICOS VIORICA

  • COSTACHE ION

  rectificare carte funciară Fond

  20. 12470/94/2018

  (ora estimata:09:30 )

  Contestator

  • BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA, PRIN SUCURSALA DOROBANŢI Intimat

  • BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC MARIUS ADRIAN NEGREANU

  • Oana Niculescu Mizil Ştefănescu

  • Jamil Tohme

  • Oana Niculescu Mizil Ştefănescu prin curator Rusu Nicoleta Maria.

  contestaţie la executare Fond

  21. 22594/94/2019

  (ora estimata:10:30 )

  Reclamant

  • SC PROFESSIONAL SERVICE PROVIDER SRL Pârât

  • SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA

  pretenţii Fond

 • Intervenient

  • Enirosa Roberto Marius

  22. 16765/94/2019

  (ora estimata:10:30 )

  Reclamant

  • SOCIETATEA GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA Pârât

  • SC ASIGURARE REASIGURARE EUROINS SA Intervenient

  • Juvete Adrian

  actiune in regres - repartizat ciclic la C 20

  Fond

  23. 16771/94/2019 (ora

  estimata:10:30 )

  Reclamant

  • GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE SA Pârât

  • CITY INSURANCE SOCIETATE DE ASIGURARE REASIGURARE SA Intervenient

  • POL ( FOSTA COCIS) ANDREA LOREDANA

  actiune in regres Fond

  24. 17548/94/2019

  (ora

  estimata:10:30 )

  Reclamant

  • SC PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG SUC. ROMÂNIA Pârât

  • SC EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE SA Intervenient

  • Dobra Csaba

  actiune in regres - repartizat ciclic la C 20

  Fond

  25. 17557/94/2019

  (ora

  estimata:10:30 )

  Reclamant

  • SC PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG SUC. ROMÂNIA Pârât

  • SC EUROINS ROMÂNIA

  actiune in regres Fond

 • ASIGURARE REASIGURARE SA Intervenient

  • Gîrleanu Elena

  26. 17558/94/2019

  (ora estimata:10:30 )

  Reclamant

  • SC PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG SUC. ROMÂNIA Pârât

  • SC EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE SA Intervenient

  • Sima Constantin Cătălin

  actiune in regres Fond

  27. 17561/94/2019

  (ora estimata:10:30 )

  Reclamant

  • SC PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG SUC. ROMÂNIA Pârât

  • SC EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE SA Intervenient

  • Ionescu Constantin

  actiune in regres Fond

  28. 19600/94/2019

  (ora estimata:11:30 )

  Reclamant

  • SC PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG SUC. ROMÂNIA Pârât

  • SC EUROINS ASIGURARE REASIGURARE SA Intervenient

  • Marinescu Cătălin Valentin

  actiune in regres - Repartizat ciclic la Completul 20 civil, conform HCC nr.12/29.11.2019, potrivit procesului verbal nr. 190

  Fond

  29. 13989/94/2019

  (ora estimata:11:30 )

  Reclamant

  • Ene Elena Pârât

  • Iancu Maria

  partaj judiciar - potrivit HCC 8/04.09.2019 dosarul a fost repartizat la C 20 , potrivit procesului verbal nr. 222 din data de 04.09.2019

  Fond

  30. 14404/94/2019 (ora

  estimata:11:30 )

  Reclamant

  • SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE

  pretenţii Fond

 • AVOCAŢI DUMITRAŞCU ŞI ASOCIAŢII Pârât

  • PRELEA RICHARD ANDREW

  31. 14431/94/2019 (ora

  estimata:11:30 )

  Reclamant

  • Simut Valentin Răzvan Pârât

  • SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA

  pretenţii Fond

  32. 21498/94/2019 (ora

  estimata:11:30 )

  Petent

  • Nae Dorel Intimat

  • INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ILFOV

  plângere contravenţională - PIFW NR. 039759/07.11.2019

  Fond

  33. 21499/94/2019 (ora

  estimata:11:30 )

  Petent

  • Alecu Marian Intimat

  • INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ILFOV

  plângere contravenţională - PIFW NR. 091208/18.10.2019

  Fond

  34. 9216/94/2019 (ora

  estimata:11:30 )

  Reclamant

  • Hagivreta Constantin Pârât

  • Hagivreta Gheorghe Nicu

  • Hagivreta Mariana

  hotarâre care sa tina loc de act autentic

  Fond

  35. 6455/94/2020 (ora

  estimata:11:30 )

  Creditor

  • EOS KSI ROMANIA SRL Debitor

  • Niciu Elena Gherghina

  • CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN ARGEŞ

  validare poprire - dosar de executare nr. 411/2016

  Fond

  36. 22142/94/2019 (ora

  estimata:11:30 )

  Reclamant

  • SC PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG SUC. ROMÂNIA Pârât

  actiune in regres Fond

 • • SC EUROINS ASIGURARE REASIGURARE SA Intervenient

  • Veresezan Gelu Grigore

  37. 178/94/2020

  (ora estimata:12:30 )

  Petent

  • Cocan Alexandru Silviu Intimat

  • I.G.P.R.-A3

  plângere contravenţională - PIFW 080855/21.12.2019

  Fond

  38. 875/94/2020

  (ora estimata:12:30 )

  Reclamant

  • SC SIMPO TRANS SERVICE SRL Pârât

  • SC EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE SA Intervenient

  • SC PROTAN SA

  pretenţii Fond

  39. 14048/94/2020 (ora

  estimata:12:30 )

  Petent

  • PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRL Intimat

  • ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEŞ-VEDEA

  plângere contravenţională - B 0003731/12.05.2020- pt renuntare la judecata

  Fond

  40. 11583/280/2019 (ora

  estimata:12:30 )

  Petent

  • Savu Vasile Valentin Intimat

  • INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ILFOV

  plângere contravenţională - PR VB PIFW 055031/12.07.2019

  Fond

  41. 1122/94/2020 (ora

  estimata:12:30 )

  Petent

  • SC HUN INVEST SRL Intimat

  • COMPANIA NAŢIONALĂ A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA-CENTRUL DE STUDII TEHNICE RUTIERE ŞI INFORMATICĂ-CESTRIN

  plângere contravenţională - R19 0768432/26.11.2019

  Fond

  42. 1447/94/2020 (ora

  estimata:12:30 )

  Petent

  • Radu Petrică

  plângere contravenţională - R19 NR. 0783202/03.12.2019; R19

  Fond

 • Intimat

  • COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA

  NR. 0786381/03.12.2019; R19 NR. 0635992/22.10.2019

  43. 7738/94/2020 (ora

  estimata:12:30 )

  Petent

  • BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI CĂTĂLIN VIŞAN ŞI MANUEL ANDREI DORCIOMAN Creditor

  • ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT SA Debitor

  • BARCAN MARIUS Terţ poprit

  • REBAND HOUSE & CRAFT CONCEPT SRL

  validare poprire - dosar de executare nr. 8451/2018

  Fond

  44. 8227/94/2020

  (ora estimata:12:30 )

  Petent

  • SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI THEMIS Creditor

  • ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT( LUXEMBOURG) SA Debitor

  • Toma Victor Terţ poprit

  • TOM-SLA SRL

  validare poprire - 4802/2018

  Fond

  45. 9561/94/2020

  (ora

  estimata:12:30 )

  Creditor

  • OTP FACTORING SRL Debitor

  • Stoica Ion Terţ poprit

  • COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA

  validare poprire - dosar de executare nr. 339/2018

  Fond

 • 46. 9705/94/2020

  (ora estimata:12:30 )

  Creditor

  • SC CRIS PROD COM DISTRIBUTION SRL Debitor

  • SC ALTAY INVEST GROUP SRL

  ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.

  Fond

  47. 18132/94/2018 (ora

  estimata:12:30 )

  Reclamant

  • Năstase Adriana Pârât

  • State Alexandru

  pretenţii - completare hotarâre

  Fond

  48. 5991/94/2019

  (ora estimata:12:30 )

  Reclamant

  • INVESTCAPITAL LTD Pârât

  • EURO VELSTAND SRL

  pretenţii - repartizat ciclic la C1 potrivit pv.100/04.09.2019, repartizat ciclic la C 20

  Fond

  49. 20/93/2020

  (ora

  estimata:12:30 )

  Creditor

  • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA Debitor

  • SOCIETATEA EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE - REASIGURARE S.A.

  ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - DISJUNS DIN 3374/93/2019, RA23/BU/19/90313445

  Fond

  50. 21729/94/2019 (ora

  estimata:12:30 )

  Reclamant

  • ADELY TRANS COMPANY S.R.L. Pârât

  • EUROINS ROMANIA SA Intervenient

  • Răducu Vera Simona

  pretenţii Fond

  51. 21822/94/2019

  (ora estimata:12:30 )

  Reclamant

  • ENEL ENERGIE MUNTENIA SA Pârât

  • FRUIT FACTORY CONCEPT SRL

  pretenţii Fond

  52. 22739/94/2019

  (ora estimata:12:30 )

  Reclamant

  • SC EUROINS ASIGURARE REASIGURARE SA Pârât

  pretenţii Fond

 • • PINTILIE IOAN

  53. 23784/94/2019 (ora

  estimata:13:30 )

  Reclamant

  • SOCIETATEA GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA Pârât

  • EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA Intervenient

  • Oprea Marian

  actiune in regres Fond

  54. 23786/94/2019

  (ora estimata:13:30 )

  Reclamant

  • SOCIETATEA GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA Pârât

  • EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA Intervenient

  • Preda Constantin

  actiune in regres Fond

  55. 23958/94/2019

  (ora estimata:13:30 )

  Petent

  • Gavrilă Elena Intimat

  • INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ILFOV

  plângere contravenţională - PIFW 077974/30.11.2019

  Fond

  56. 24146/94/2019

  (ora estimata:13:30 )

  Petent

  • Sandu Constantin Intimat

  • COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA- CENTRUL DE STUDII TEHNICE RUTIERE ŞI INFORMATICA - CESTRIN

  plângere contravenţională - R19 0659048/05.11.2019

  Fond

  57. 132/93/2020

  (ora estimata:13:30 )

  Creditor

  • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA Debitor

  ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - DISJUNS DIN 3374/93/2019, RA23/BU/19/90323760

  Fond

 • • SOCIETATEA EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE - REASIGURARE S.A.

  58. 148/93/2020

  (ora estimata:13:30 )

  Creditor

  • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA Debitor

  • SOCIETATEA EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE - REASIGURARE S.A.

  ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - DISJUNS DIN 3374/93/2019, RA23/BU/19/90308276

  Fond

  59. 159/93/2020 (ora

  estimata:13:30 )

  Creditor

  • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA Debitor

  • SOCIETATEA EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE - REASIGURARE S.A.

  ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - DISJUNS DIN 3374/93/2019, RA23/MS/19/90325573

  Fond

  60. 167/93/2020 (ora

  estimata:13:30 )

  Creditor

  • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA Debitor

  • SOCIETATEA EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE - REASIGURARE S.A.

  ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - DISJUNS DIN 3374/93/2019, RA23/BU/19/90311618

  Fond

  61. 178/93/2020 (ora

  estimata:13:30 )

  Creditor

  • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA Debitor

  • SOCIETATEA EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE - REASIGURARE S.A.

  ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - DISJUNS DIN 3374/93/2019, RA23/BU/19/90328319

  Fond

  62. 187/93/2020

  (ora estimata:13:30 )

  Creditor

  • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA

  ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - DISJUNS DIN 3374/93/2019, RA23/BZ/19/90332091

  Fond

 • INSURANCE GROUP SA Debitor

  • SOCIETATEA EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE - REASIGURARE S.A.

  63. 1444/93/2020 (ora

  estimata:13:30 )

  Reclamant

  • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA Pârât

  • EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE- REASIGURARE S.A.

  ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - RA23/TM/18/90279763 - DISJUNS DIN 365/93/2020

  Fond

  64. 1449/93/2020 (ora

  estimata:13:30 )

  Reclamant

  • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA Pârât

  • EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE- REASIGURARE S.A.

  ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - RA23/BU/19/90306500 - DISJUNS DIN 365/93/2020

  Fond

  65. 1484/93/2020

  (ora estimata:13:30 )

  Reclamant

  • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA Pârât

  • EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE- REASIGURARE S.A.

  ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - RA23/BZ/19/90335655-DISJUNS DIN 365/93/2020

  Fond

  66. 1507/93/2020

  (ora estimata:13:30 )

  Reclamant

  • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA Pârât

  • SOCIETATEA EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE SA

  ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - DISJUNS DIN 651/93/2020-RA23BU/19/90334861

  Fond

 • 67. 1617/93/2020

  (ora estimata:13:30 )

  Creditor

  • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA Debitor

  • SOCIETATEA EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE SA

  ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - DISJUNS 651/93/2020-90151571

  Fond

  68. 14222/94/2017

  (ora estimata:13:30 )

  Intervenient

  • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV Reclamant - pârât

  • Ion Claudia Mariana

  • Ion Emil Fane Pârât - reclamant

  • Ion Lenuţa

  partaj judiciar Fond

  69. 13951/94/2019 (ora

  estimata:13:30 )

  Creditor

  • SC ALLEGRO EURO BUSINESS SRL Debitor

  • SC JUNONA EXIM SRL

  ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.

  Fond

  70. 3866/93/2019 (ora

  estimata:13:30 )

  Creditor

  • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA Debitor

  • SOCIETATEA EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE - REASIGURARE S.A.

  ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - DISJUNS DIN 3374/93/2019, RA23/BU/19/90310396

  Fond

  71. 3882/93/2019 (ora

  estimata:13:30 )

  Creditor

  • ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

  ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. - DISJUNS DIN 3374/93/2019, RA23/BU/19/90318968

  Fond

 • Debitor

  • SOCIETATEA EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE - REASIGURARE S.A.

  72. 1093/94/2020

  (ora estimata:13:30 )

  Petent

  • Ilie Marian Intimat

  • INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ILFOV

  plângere contravenţională - PIFW NR. 093707/18.01.2020

  Fond

  73. 273/94/2020

  (ora estimata:13:30 )

  Reclamant

  • STANDOCOLOR SRL Pârât

  • SC CITY INSURANCE SOCIETATE DE ASIGURARE - REASIGURARE SA Intervenient

  • Busa Cornelia Claudia Petruţa

  pretenţii Fond

  74. 606/94/2020

  (ora estimata:13:30 )

  Reclamant

  • SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE Pârât

  • Bogdan Alexandra

  actiune in raspundere delictuala

  Fond

  75. 24349/94/2019

  (ora estimata:13:30 )

  Petent

  • SC BETON LINE SRL( FOSTA GI AIR CONDITIONING SRL) Intimat

  • INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER-ISCTR

  plângere contravenţională - ISCTR NR. 91282069/05.11.2019

  Fond

  76. 24657/94/2019 (ora

  estimata:13:30 )

  Reclamant

  • SC PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG SUC. ROMÂNIA Pârât

  • SC EUROINS ASIGURARE REASIGURARE SA Intervenient

  actiune in regres Fond

 • • Munteanu Iulian

  77. 25402/94/2019 (ora

  estimata:13:30 )

  Reclamant

  • GOJOL LUIZA

  • GOJOL LUIZA- cu dom. ales la Cab. Av.Manciu Cătalin- Adr Pârât

  • EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. Intervenient

  • NUT IOAN CONSTANTIN

  pretenţii Fond

  LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 17 IULIE 2020 C 20 C.C.

  Nr. crt.

  Număr dosar

  Detalii despre părţi Obiectul dosarului

  Stadiu procesual Calitate şi nume

  1. 5923/94/2019

  (ora estimata:14:00 )

  Reclamant

  • SOCIETATEA SIDERTRANS SA Pârât

  • SOCIETATEA KARL HEINZ DIETRICH INTERNAŢIONAL SPEED SRL

  cerere de valoare redusă - îndreptare eroare materială- fără citare

  Fond

  2. 15575/94/2019 (ora

  estimata:14:00 )

  Reclamant

  • AUTO VANK EXPRES SRL Pârât

  • SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA Intervenient

  • Nedelcu Marin

  pretenţii - îndreptare eroare materială, fără citare

  Fond

  3. 17514/94/2019

  (ora estimata:14:00 )

  Reclamant

  • AIRHELP LIMITED Pârât

  • COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE TAROM SA

  cerere de valoare redusă - completare hotarâre- fără citare

  Fond

  4. 25031/94/2019 Reclamant

  • AIRHELP LIMITED

  cerere de valoare redusă - fără citare

  Fond

 • (ora

  estimata:14:00 )

  Pârât

  • DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT

  • DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT

  5. 3461/94/2020 (ora

  estimata:14:00 )

  Reclamant

  • SOCIETATEA GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA Pârât

  • EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA Intervenient

  • Dinu Florin Mugurel

  cerere de valoare redusă - fără citare

  Fond

  6. 5015/94/2020

  (ora estimata:14:00 )

  Reclamant

  • SOCIETATEA GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA Pârât

  • SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA

  cerere de valoare redusă - Repartizat ciclic la Completul 20 civil, conform HCC nr.9/27.04.2020

  Fond

  7. 5419/94/2020 (ora

  estimata:14:00 )

  Reclamant

  • TOP LAC AUTO SRL Pârât

  • SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA Intervenient

  • Bogoevici Emilian

  cerere de valoare redusă - fără citare

  Fond

  8. 7364/94/2020

  (ora

  estimata:14:00 )

  Reclamant

  • SC PROFESSIONAL SERVICE PROVIDER SRL Pârât

  • WATFORD INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED Intervenient

  • MIRCEA PAUL OCTAVIAN

  cerere de valoare redusă

  Fond

  9. 7980/94/2020 (ora

  estimata:14:00 )

  Reclamant

  • DV CITY AUTOMOBILE SRL

  cerere de valoare redusă - fără citare

  Fond

 • Pârât

  • SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA Intervenient

  • Habiene Alina- Fabiana

  10. 8763/94/2020 (ora

  estimata:14:00 )

  Reclamant

  • ATLANTIC MOTORS EXPRESS SRL Pârât

  • SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA Intervenient

  • Ruse Ioana

  cerere de valoare redusă - fără citare

  Fond

  11. 9538/94/2020 (ora

  estimata:14:00 )

  Reclamant

  • ALI & ANTO CAR WASH S.R.L. Intervenient

  • DOBRITOIU ROXABA-ELENA Pârât

  • SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA

  cerere de valoare redusă - fără citare

  Fond

  12. 9992/94/2020

  (ora estimata:14:00 )

  Reclamant

  • RCS&RDS S.A. Pârât

  • CAPRI SOFT SRL

  cerere de valoare redusă - fără citare

  Fond

  13. 11782/94/2020

  (ora

  estimata:14:00 )

  Reclamant

  • Bountinas Christos

  • Bountinas Stergios

  • Bountina Dimitra Pârât

  • Bountinas Diana

  • Bountinas Eirini Magdalena

  anulare act - numire curator special- art 200 alin 4 cpc- fără citare

  Fond

  14. 11895/94/2020 (ora

  estimata:14:00 )

  Contestator

  • Gigica Mihai Costel Pârât

  • INVESTCAPITAL LTD

  contestaţie la executare - dosar de executare nr. 7120/2019- cerere ajutor public judiciar

  Fond

  15. 12999/94/2020

  (ora estimata:14:00 )

  Reclamant

  • Ivan Melania Pârât

  • Băluţă Dumitru

  acţiune în constatare - cerere ajutor public judiciar

  Fond

 • 16. 13880/94/2020

  (ora estimata:14:00 )

  Reclamant

  • Ionescu Carmen Pârât

  • Mihalcea Gheorghe

  obligaţie de a face - art.200 alin 4 cpc

  Fond

  17. 14024/94/2020

  (ora

  estimata:14:00 )

  Reclamant

  • SC GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA Pârât

  • SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE SA Intervenient

  • Tutunaru Alexandra Georgiana

  actiune in regres - art.200 alin 4 cpc

  Fond

  18. 25054/94/2019/a1 (ora

  estimata:14:00 )

  Contestator

  • Boteanu Elena

  • Boteanu Paul Marian Intimat

  • INVEST CAPITAL LTD

  cerere reexaminare ajutor public judiciar - fără citare

  Fond

  19. 13196/94/2020/a1

  (ora estimata:14:00 )

  Reclamant

  • Trandafir Pană Mariana Pârât

  • Niţuică Mihai Cristian

  reexaminare taxe de timbru - fără citare

  Fond

  20. 16134/94/2020

  (ora

  estimata:14:30 )

  Reclamant

  • DUMITRAŞCU ELENA

  • DUMITRAŞCU GEORGIANA CRISTINA Pârât

  • DUMITRAŞCU ION

  ordin de protecţie - cerere completatoare- fără citare

  Fond

  21. 16572/94/2019 (ora

  estimata:14:00 )

  Reclamant

  • AUTO VANK EXPRES SRL Pârât

  • SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA Intervenient

  • Turcu Ştefania

  pretenţii - îndreptare eroare materială- fără citare

  Fond

  22. 17213/94/2019

  (ora

  estimata:14:00 )

  Reclamant

  • AUTO VANK EXPRES SRL Pârât

  • SC EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA

  pretenţii - îndreptare eroare materială- fără citare

  Fond

 • Intervenient

  • Ovidie Vasile