REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul … · 2020. 8. 31. · ALCRIS FARM STR....

of 17 /17
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul Alphega!” a societății ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. 01 septembrie 2020 – 30 noiembrie 2020 Art.1 Organizatorul 1.1. Organizatorul campaniei promoționale „Intră în Clubul Alphega!” (denumită în continuare „Campania”) este ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L., societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, Bucureşti, str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 7, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/9802/1996, cod unic de înregistrare fiscală RO 8955860, denumită în cele ce urmează „Organizator”, reprezentată prin domnul TRANDAFIR IULIAN GEORGE, în calitate de Director General. Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”). 1.2. Regulamentul Campaniei este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web http://www.alphega-farmacie.ro/. De asemenea, Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, la cerere, in farmaciile Alphega participante la Campanie, si/sau în urma unei solicitări scrise trimise către Organizator, la adresa Bucureşti, str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7, sector 6, sau la adresa de email [email protected]. 1.3. Participanţii, prin înscrierea în această Campanie, aşa cum este detaliată în Art. 5 din Regulament, se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament si ale anexelor sale, potrivit celor menţionate mai jos. 1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul Campaniei, inclusiv anexele sale, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, sub condiția înștiințării prealabile a participanților, pe site-ul Alphega-Farmacie.ro - http://www.alphega-farmacie.ro/. 1.5. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe http://www.alphega-farmacie.ro/. Art.2. Durata şi locul de desfăşurare al campaniei promoţionale 2.1 Campania se desfăşoară în perioada 01.09.2020 – 30.11.2020, pe întreg teritoriul României, în farmaciile semnalizate Alphega participante la Campanie (menționate în Anexa 1), în limita stocului de produse participante în Campanie, disponibil aceste farmacii, în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. 2.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care Campania promoţională nu se va putea desfăşura în condiţii optime în Farmaciile Participante, din cauze neimputabile Organizatorului, cauze ce ţin inclusiv de stocul de roduse participante la Campanie al acestor farmacii. Art. 3. Drept de participare 3.1. La această campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul în România (denumită în continuare Participant”) care, la data începerii campaniei, a împlinit vârsta de 18 ani și este posesorul unui card de fidelitate Club Alphega” valabil, nu este angajatul, proprietarul uneia dintre Farmaciile Participante mentionate in Anexa 1 sau membru al familiei acestuia, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Astfel, participarea la aceasta Campanie implica acceptarea si respectarea prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 3.2. Dreptul de participare se acordă Participantului, astfel cum este acesta definit la art 3.1 din prezentul Regulament, care in perioada Campaniei a achiziţionat dintr-o farmacie semnalizată Alphega, conform listei de farmacii menţionată în Anexa 1 (denumite în continuare „Farmacii Participante”), produsele participante la Campanie, aşa cum sunt ele definite la Art. 4 al prezentului Regulament și prezentate în Anexa 2 la prezentul Regulament.

Embed Size (px)

Transcript of REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul … · 2020. 8. 31. · ALCRIS FARM STR....

 • REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Intră în Clubul Alphega!”

  a societății ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. 01 septembrie 2020 – 30 noiembrie 2020

  Art.1 Organizatorul 1.1. Organizatorul campaniei promoționale „Intră în Clubul Alphega!” (denumită în continuare „Campania”) este ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L., societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, Bucureşti, str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 7, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/9802/1996, cod unic de înregistrare fiscală RO 8955860, denumită în cele ce urmează „Organizator”, reprezentată prin domnul TRANDAFIR IULIAN GEORGE, în calitate de Director General. Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”). 1.2. Regulamentul Campaniei este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web http://www.alphega-farmacie.ro/. De asemenea, Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, la cerere, in farmaciile Alphega participante la Campanie, si/sau în urma unei solicitări scrise trimise către Organizator, la adresa Bucureşti, str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7, sector 6, sau la adresa de email [email protected]. 1.3. Participanţii, prin înscrierea în această Campanie, aşa cum este detaliată în Art. 5 din Regulament, se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament si ale anexelor sale, potrivit celor menţionate mai jos. 1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul Campaniei, inclusiv anexele sale, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, sub condiția înștiințării prealabile a participanților, pe site-ul Alphega-Farmacie.ro - http://www.alphega-farmacie.ro/. 1.5. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe http://www.alphega-farmacie.ro/. Art.2. Durata şi locul de desfăşurare al campaniei promoţionale 2.1 Campania se desfăşoară în perioada 01.09.2020 – 30.11.2020, pe întreg teritoriul României, în farmaciile semnalizate Alphega participante la Campanie (menționate în Anexa 1), în limita stocului de produse participante în Campanie, disponibil aceste farmacii, în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. 2.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care Campania promoţională nu se va putea

  desfăşura în condiţii optime în Farmaciile Participante, din cauze neimputabile Organizatorului, cauze ce ţin

  inclusiv de stocul de roduse participante la Campanie al acestor farmacii.

  Art. 3. Drept de participare 3.1. La această campanie poate participa orice persoană fizică cu domiciliul în România (denumită în continuare „Participant”) care, la data începerii campaniei, a împlinit vârsta de 18 ani și este posesorul unui card de fidelitate „Club Alphega” valabil, nu este angajatul, proprietarul uneia dintre Farmaciile Participante mentionate in Anexa 1 sau membru al familiei acestuia, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Astfel, participarea la aceasta Campanie implica acceptarea si respectarea prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 3.2. Dreptul de participare se acordă Participantului, astfel cum este acesta definit la art 3.1 din prezentul Regulament, care in perioada Campaniei a achiziţionat dintr-o farmacie semnalizată Alphega, conform listei de farmacii menţionată în Anexa 1 (denumite în continuare „Farmacii Participante”), produsele participante la Campanie, aşa cum sunt ele definite la Art. 4 al prezentului Regulament și prezentate în Anexa 2 la prezentul Regulament.

  http://www.alphega-farmacie.ro/mailto:[email protected]://www.alphega-farmacie.ro/http://www.alphega-farmacie.ro/

 • Art. 4. Produsele participante 4.1 La această campanie promoţională participă produsele menţionate în Anexa 2, cu respectarea prevederilor OG nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, așa cum a fost aceasta modificată prin Legea nr. 650/2002 și actele normative ulterioare, produse care sunt comercializate de Farmaciile Participante prezentate în Anexa 1, în limita stocului disponibil in aceste farmacii. Produsele participante la Campania „Intră în Clubul Alphega!” sunt produsele prevazute in Anexa 2 („Produse Participante”) achizitionate in conditiile Regulamentului, în limita stocului disponibil în Farmaciile Participante. Participantii pot obtine detalii legate de mecanismul Campanie, lista Produselor Participante si stocul acestora si intreband farmacistul din cadrul Farmaciilor Participante. 4.2. După data încheierii Campaniei „Intră în Clubul Alphega!”, în conformitate cu Art. 2.1, Produsele Participante descrise mai sus îşi pierd această calitate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate şi nemaiasumându-şi nicio obligaţie în legătura cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualităţii ori continuării Campaniei promoţionale „Intră în Clubul Alphega!”.

  Art. 5. Mecanismul de desfăşurare a Campaniei promoţionale Pentru a se înscrie în Campanie, Participanţii trebuie să parcurgă următorii paşi: PASUL 1 – Participanții trebuie să fie posesorii unui card de fidelitate „Club Alphega” valabil. PASUL 2 – Participanții trebuie să achiziționeze în perioada Campaniei unul dintre Produsele Participante la Campania „Intră în Clubul Alphega!” din Farmaciile Participante. Lista de Produse Participante la Campanie este prezentata în Anexa 2 a prezentului Regulament. PASUL 3 – Angajatul Farmaciei Participante va scana cardul de fidelitate al Participantului. PASUL 4 – Ca urmare a achiziției unuia dintre Produsele Participante la Campania „Intră în Clubul Alphega!” participanții vor beneficia la achitarea acestora de un discount minim prezentat în Anexa 2, în limita stocului de produse participante în Campanie, disponibil în Farmaciile Participante. Art. 6. Valoarea discountului

  Promoția constă în acordarea unui discount minim în condițiile prezentului Regulament, pentru achiziționarea Produselor Participante la Campanie, în limita stocului disponibil în Farmaciile Participante.

  Valoarea minimă a discountului aplicabila Produselor Participante este prezentată în lista din Anexa 2 la Regulament.

  Discountul va fi afișat pe bonul fiscal emis de Farmaciile Participante pentru plata produselor din Campanie achiziționate de Participant in conditiile prezentului Regulament.

  Art. 7. Beneficiarii discountului Ca urmare a achiziției unuia dintre Produsele Participante la Campanie, Participanții pot beneficia de discountul din Campanie prevazut in Anexa 2, în perioada de valabilitate a Campaniei, în limita stocului de produse participante la Campanie, disponibil în Farmaciile Participante, în condițiile prevăzute de Regulament. Art. 9. Limitarea răspunderii 9.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte fapte care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau produce prejudicii de orice natură. 9.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

  - Lipsa din stocul Farmaciilor Participante a Produselor participante la Campanie; - Situatiile in care in perioada Campaniei oricare dintre Farmaciile Participante alege sa nu mai participe la

  Campanie si/sau sa participe cu o parte dintre Produsele Participante - Situaţiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parţial sau

  integral, la aceasta, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita;

  - Achizițiile anterioare sau ulterioare Perioadei Campaniei menționate în Regulament nu se iau în considerare în vederea participării la Campanie.

 • Art. 10. Întreruperea Campaniei promoționale Campania promoțională va putea fi întreruptă numai în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, la orice moment, după anunțarea prealabila a publicului prin site-ul www.alphega-farmacie.ro. Art. 11 Forța majoră Pentru scopul acestui Regulament forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Prezentul articol se completează cu dispoziţiile codului civil în materia forţei majore. Art. 12 Litigii Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului din municipiul București. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa [email protected] în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data închiderii Campaniei. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație. Art. 13 Alte Clauze Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi legală pentru toţi Participanţii. Prin participarea la Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, îşi rezervă dreptul de a suspenda sau anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin Participantului, fără alte despăgubiri sau plăţi. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii. ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. Reprezentată prin TRANDAFIR IULIAN GEORGE_______________ Anexe Regulament: Anexa 1 - Lista Farmaciilor Participante în campania promoțională „Intră în Clubul Alphega!” Anexa 2 - Produsele Participante în campania promoțională „Intră în Clubul Alphega!”

  http://www.alphega-farmacie.ro/mailto:[email protected]

 • Anexa 1 Lista Farmaciilor Participante în Campania promoțională

  „Intră în Clubul Alphega!”

  Denumire punct de lucru Adresa punct de lucru Localitatea Pct de Lucru Judet pct de

  lucru

  ALPHA MED Miercurea Sibiului

  MIERCUREA SIBIULUI, STR ILIE MACELARU 80 MIERCUREA SIBIULUI SIBIU

  FARMACIA ADONIS SLATINA STR TRANDAFIRILOR NR1, BL1, SC C, AP4 SLATINA OLT

  2M FARM SRL ONESTI 1 STR. MERCUR, ONESTI, JUD. BACAU ONESTI BACAU

  2M FARM SRL ONESTI 2 Onesti, Str.Republicii, Nr.47A, Bacau ONESTI BACAU

  2NA FARM SRL - Baneasa oras Baneasa, jud Constanta Baneasa CONSTANTA

  A & A LONGAVIT SRL Loc. Iasi, str. Strapungere Silvestru, nr. 7, bl. 15, sc D, parter, jud. Iasi

  IASI IASI

  ACG-CO PHARMA 2005 SRL Lespezi adr. SAT LESPEZI, COMUNA LESPEZI, STR PRINCIPALA, NR F.N.

  SAT LESPEZI IASI

  ACG-CO PHARMA 2005 SRL Com. Scobinti, Bl. Dispensar Medical, Scobinti, Judet Iasi

  SCOBINTI IASI

  ACG-CO PHARMA 2005 SRL SAT BUTEA, COMUNA BUTEA, STR ALEXANDRU IOAN CUZA NR 30

  SAT BUTEA IASI

  ADONIS SRL - Str. Tulcei Str. Tulcei, nr. 20, bl. TM4, parter CONSTANTA CONSTANTA

  ADRYMAR SRL Sat Popeni, Comunca Zorleni, nr.351, Jud. Vaslui Zorleni VASLUI

  AL SHEFA CRAIOVA Calea Bucuresti Nr 40, bl P3 CRAIOVA DOLJ

  AL SHEFA FARM- Brazda lui Novac

  STR. BRAZDA LUI NOVAC, Nr. 64A, Bl. C6, PARTER CRAIOVA DOLJ

  ALCRIS FARM STR. PASAJUL ION VIDU, NR. 2 LUGOJ TIMIS

  ALEXANDRA TRANS SRL - Str. Paisesti DN

  Str Paisesti DN, Bl.D1, Parter BASCOV ARGES

  ALMAFARM SRL COMANESTI - REPUBLICII

  Str.Republicii, Bloc C4, Comanesti, jud.Bacau COMANESTI BACAU

  ALPHA MED Sibiu - Hategului

  SIBIU, STR. HATEGULUI NR. 28 SIBIU SIBIU

  ALPHA MED Sibiu- Rahovei SIBIU, STR RAHOVEI NR 28 SIBIU SIBIU

  ALPHA MED- Cristian str. Patru, nr. 6 CRISTIAN SIBIU

  ALPHA MED Sibiu - Nicolae Iorga

  SIBIU, STR NICOLAE IORGA NR 50 SIBIU SIBIU

  ANAGALLIS -CARACAL Str Caracal nr 79, fost cartier Valea Rosie , Complex Big Dacia

  Craiova DOLJ

  ANAGALLIS OPANEZ Str Opanez , nr 32 parter, Bl F 15-16 Craiova DOLJ

  ANAGALLIS TRAIAN LALESCU Str Traian Lalescu nr 13-15, Bl H24-H25, parter Craiova DOLJ

  ANEMONA ANEMONA STR. DOMNEASCA

  Str. Domneasca NR.142 GALATI GALATI

  APOSTOLACHE sat Apostolache, comuna Apostolache nr. 77, judetul Prahova

  APOSTOLACHE PRAHOVA

  APOTEKE FARM PL BARU Localitatea: Sat Livada, Comuna Baru, Nr. 313 BARU HUNEDOARA

  ARTEMIS FARM SRL BOTOSANI

  STR. CALEA NATIOANAL, NR.49, JUD. BOTOSANI BOTOSANI BOTOSANI

  ATROPA BELADONA SRL SUCEAVA

  B-DUL. G. ENESCU NR.13, JUD. SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA

  AUROLGEX PROD COM SRL CLINICA

  B-dul Traian, Bl. S1, Et. Parter, Loc. Piatra Neamt, Jud.Neamt

  Piatra Neamt Neamt

  AUROLGEX PROD COM SRL GARA

  Str.Republicii, Nr.27, Bl.A12, Et.Parter, Loc. Piatra Neamt, Jud. Neamt

  Piatra Neamt Neamt

  BALCESTI STR. CAPITAN GRIGORE OTETELISANU NR.21 OTETELISU VALCEA

  BASIL ZEAFARM - sat SEMLAC STR. PRINCIPALA NR. 859 SEMLAC ARAD

  BELADONA SRL BACAU Loc. Bacau, str. Bicaz, nr. 144, jud. Bacau BACAU BACAU

 • BELLADONNA SRL Str. Trandafirilor, Nr. 40, Baile Herculane Baile Herculane CARAS SEVERIN

  BIOFARM SRL Calea Mihai Viteazul nr. 169 Nehoiu BUZAU

  BOLINTIN VALE Oras Bolintiv Vale Bolintin Vale GIURGIU

  BOSTAN FARM SRL SAT SASCUT

  SAT SASCUT, COMUNA SASCUT SASCUT BACAU

  CHRISTIANA SRL_Calea Timisorii

  CALEA TIMISORII, NR. 36 ARAD ARAD

  CLANOR SRL comuna Suraia, str. Principala nr. 151, judetul Vrancea

  Suraia VRANCEA

  Cluj-Napoca Str. Avram Iancu nr 486 E, Floresti Cluj-Napoca Cluj

  COCA-FARM SRL - SAT LEU Sat Leu, Com. Leu NR._ LEU DOLJ

  COROMA FARM SRL Loc. Piatra Neamt, Bdul General N. Dascalescu (Centrul Comercial), nr. 13, bl. T2, Parter, Jud. Neamt

  PIATRA NEAMT NEAMT

  DARIFARM SRL MOLDOVITA MOLDOVITA, COM. MOLDOVITA NR.386, JUD. SUCEAVA

  MOLDOVITA SUCEAVA

  DAROM FARM SRL Loc. Harlau, Str. Stefan cel Mare, Bl. 10, Parter, Jud. Iasi

  HARLAU IASI

  DAROM FARM SRL Sat Deleni, Com. Deleni, Jud. Iasi DELENI IASI

  DAROM FARM SRL Loc. Targu Frumos, Str.1 Mai, Bloc V5, Jud. Iasi Targu Frumos IASI

  DEFA SIB SIBIU, STR LUDOS, NR 51 SIBIU SIBIU

  DIANTHUS SRL STR. VASILE ALECSANDRI , NR.1 TIMISOARA TIMIS

  DROGHERIA MEDICA - PIATRA NEAMT

  Str. Petru Rares, Nr.17, Loc. Piatra Neamt, Jud. Neamt

  Piatra Neamt Neamt

  ELISAN - Abrud str.Eroilor, nr 13 ABRUD ALBA

  ESCULAP STR. I. HUNIADE, NR. 5, AP. 35/4, LUGOJ, JUD. TIMIS

  LUGOJ TIMIS

  EXQUISIT SRL STR. PRINCIPALA NR. 3, AP. 1 GHIOROC ARAD

  FAR GALENUS SRL BOTOSANI B-DUL MIHAI EMINESCU NR.46, JUD. BOTOSANI BOTOSANI BOTOSANI

  FARM MED Str. Policlinicii, Nr.1 CALAN HUNEDOARA

  FARM SEMPERVIVI STR. TIMISORII, NR.10 LUGOJ TIMIS

  FARMACIA ESCULAP SRL Str. B-dul Dacia,34-36, bloc U55 ORADEA BIHOR

  FARMACIA FARMEX- Victoriei

  STR VICTORIEI NR 21 CUGIR ALBA

  FARMACIA ADONIS BOB SRL- SLATINA

  STR. CRISAN NR12 A SLATINA OLT

  FARMACIA ADRILAZ - SAT BELINT

  COMUNA BELINT, STR. PRINCIPALA NR.632, JUD TIMIS ,

  BELINT TIMIS

  FARMACIA ALCHEMILLA SRL IASI

  LOC. IASI, STR. PACURARI, NR. 136, JUD. IASI IASI IASI

  FARMACIA ALCMENA RepubliciiNr. 22 RASNOV BRASOV

  FARMACIA AVICENNA SRL RADAUTI

  RADAUTI, CALEA BUCOVINEI NR. 34, JUD. SUCEAVA

  RADAUTI SUCEAVA

  FARMACIA BERATCO str. Gheorghe Lazar, nr. 9 TIMISOARA TIMIS

  FARMACIA BETA STR HORIA NR. 2 AVRIG SIBIU

  FARMACIA CSC - BORLESTI Borlesti, str. Principala nr. 130, judeţul Neamt BORLESTI NEAMT

  FARMACIA CSC - PANGARATI Pangaracior, com. Pangarati, str.Principala, Dispensar Uman, judeţul Neamt

  PANGARATI NEAMT

  FARMACIA CSC - SILISTEA DISPENSAR

  sat Silistea, com. Romani, judeţul Neamt ROMANI NEAMT

  FARMACIA CSC - STEFAN CEL MARE

  Stefan cel Mare, str.Principala , nr. 190, judeţul Neamt

  STEFAN CEL MARE NEAMT

  FARMACIA DANIFARM SOS. NICOLINA, NR 9-11, BL. 936, IASI IASI IASI

  FARMACIA ELIS STR. REVOLUTIEI, NR. 146 OTELU ROSU CARAS SEVERIN

 • FARMACIA FARMEX- Sahia Alexandru SahiaNr. 6Ap.2 CUGIR ALBA

  FARMACIA FIOLY SRL Ploiesti, str. Rudului, nr. 92 Ploiesti PRAHOVA

  FARMACIA FLORINA SRL - Balcesti

  Calea Craiovei , Nr.9 BALCESTI VALCEA

  FARMACIA FLORINA SRL - Berbesti

  Str.Principala ,Nr.3 BERBESTI VALCEA

  FARMACIA FLORINA SRL - Sat Balesti

  Com.Balesti,Sat Balesti,Nr.54 BALESTI GORJ

  FARMACIA FLORINA SRL - Str. General Magheru

  Str.General MAGHERU ,nr 14, Bl.S3 RAMNICU VALCEA VALCEA

  FARMACIA FLORINA SRL - Str. Mihai Eminescu

  Str. Mihai Eminescu , nr 45A, complex C12-C13 RAMNICU VALCEA VALCEA

  FARMACIA FLORINA SRL - Str. Rapsodiei

  Str.Rapsodiei ,Nr.17 RAMNICU VALCEA VALCEA

  FARMACIA FLORINA SRL - Str. Unirii

  Str.Unirii,Nr.36,Complex Comercial,parter,magazin 2

  TARGU JIU GORJ

  FARMACIA FLORINA SRL - Ticleni

  str. Petrolistilor,nr.136 TICLENI GORJ

  FARMACIA GEORGE- CALIMANESTI

  STR CALEA LUI TRAIAN , NR 288, PARTER CALIMANESTI VALCEA

  FARMACIA GEORGE-RM. VALCEA

  Str. Calea lui Traian NR.162A RM .VALCEA VALCEA

  FARMACIA HORBANIUC SRL SUCEAVA, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR. 2, JUD. SUCEAVA

  SUCEAVA SUCEAVA

  FARMACIA KOLLA STR INDEPENDENTEI, NR.23, AP.2 ODORHEIU SECUIESC HARGHITA

  FARMACIA MIRUNA SRL - Sat Rucar

  STR DISPENSARULUI NR 13 RUCAR ARGES

  FARMACIA MIRUNA SRL - Sat Stefan cel Mare

  STR CASA SPECIALISTULUI STEFAN CEL MARE ARGES

  FARMACIA OANA MARIA SRL SUCEAVA, BD. GEORGE ENESCU NR. 40, BL. 94, JUD. SUCEAVA

  SUCEAVA SUCEAVA

  Farmacia Omnia B-dul Nicolae titulescu, nr 163 Cluj-Napoca Cluj

  FARMACIA RARES SRL STR. Cetatii nr 4 loc. Biharia, Bihor BIHARIA BIHOR

  FARMACIA SALVIA BANKI DONATH

  Banki Donath,29 Sfantul Gheorghe COVASNA

  FARMACIA SALVIA Gen. Gr. Balan

  Gen.Gr. BalanNr. Bl. 33Scara CAp.13 Sfantul Gheorghe COVASNA

  FARMACIA SALVIA 2 Str 1 Decembrie 1918, Bl 12, parter, B4 Sfantul Gheorghe COVASNA

  FARMACIA SALVIA BELIN Str Bodor, nr 5 Comuna Belin COVASNA

  FARMACIA SOMESAN Republicii

  Bulevardul Republicii Nr. 29 Baia Mare MARAMURES

  FARMACIA SZABO OD. SECUIESC, STR. BETHLEN GABOR, NR.47 ODORHEIU SECUIESC HARGHITA

  FARMACIA TANIA SRL Str. MIHAI EMINESCU, Nr. 1, Bl. 1, Sc. B, FALTICENI, jud. SUCEAVA

  FALTICENI SUCEAVA

  FARMACIA TANIA SRL STR NICOLAE BALCESCU, SUCEAVA, JUD SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA

  FARMACIA TANIA SRL Str. REVOLUȚIEI, Nr. 10, FALTICENI, jud. SUCEAVA FALTICENI SUCEAVA

  FARMACIA TANIA SRL VADU MOLDOVEI , JUD SUCEAVA VADU MOLDOVEI SUCEAVA

  FARMACIA THEA VictorieiNr. 10 BRASOV BRASOV

  FARMACIA TOMIS - ZONA TROCADERO

  B-DUL AL.LAPUSNEANU NR.76, SPATIU COMERCIAL NR.

  CONSTANTA CONSTANTA

  FARMACIA VERDE SRL SUCEAVA

  FALTICENI, STR. REPUBLICII NR. 32, JUD. SUCEAVA FALTICENI SUCEAVA

  FARMACIA VIRIDIS IMPEX SRL Loc. Suplacu de Barcau, Str. Crinului, Nr.72, Bl.S5, Jud Bihor SUPLACU DE BARCAU BIHOR

  FARMACIE-Rusidava str.T Vladimirescu,bloc P,parter DRAGASANI VALCEA

  FARMACTIV SRL - Str.Randunelelor 3SUD

  Str. Randunelelor NR.14 Navodari CONSTANTA

  FARMACTIV SRL - Str.Randunelelor R7

  Str. Randunelelor Navodari CONSTANTA

 • FARMAMED Str. George Enescu, Nr.11 MEDIAS SIBIU

  FARMATEC SRL Comuna Dumbraveni, Judet Vrancea , E85, vizavi de Spitalul Dumbraveni

  DUMBRAVENI VRANCEA

  FARMATOP STR DOROBANTILOR NR 3 TG. MURES MURES

  FARMATOP PLUS Piata Garii Nr 1 TG. MURES MURES

  FARMAVIT Str. Dambovitei, Nr. 48A ARAD ARAD

  FARMES DIANA Str Dispensarului NR.1042 DARMANESTI DAMBOVITA

  FAURESTI Com.Fauresti,Sat Fauresti FAURESTI VALCEA

  FORTE VITA FARM SRL - B-dul Nicolae Balcescu

  B-dul Nicolae Balcescu PITESTI ARGES

  FORTE VITA FARM SRL - B-dul Petrochimistilor

  B-dul Petrochimistilor Bl. B31, parter PITESTI ARGES

  GENTIANA Gropeni Str Mihai EminescuNr. 10 GROPENI BRAILA

  GENTIANA STANCUTA Com. Stancuta Stancuta Braila

  GENTIANA TIBANESTI str. Florilor Tibanesti BRAILA

  GENTIANA TICHILESTI Str Mihail Sadoveanu NR.76 TICHILESTI BRAILA

  GENTIANA Tufesti Str BraileiNr. 226A TUFESTI BRAILA

  GINKGO FARM Loc. Comarna, FN, Sos. Principala, jud. Iasi COMARNA IASI

  GINKGO FARM Loc. Costuleni, jud. Iasi Costuleni Iasi

  GYPSOPHILA FARM SRL - Leordeni

  Comuna Leordeni, sat Leordeni str.Principala nr 415

  Leordeni ARGES

  HEPITES-FARM HEPITES FARM BUZAU, STR. UNIRII BUZAU BUZAU

  HERBA FARM- SISESTI STR GHEORGHE IONESCU SISESTI,NR 67,BL 1,SC3,AP 2

  DROBETA-TURNU SEVERIN MEHEDINTI

  HUMANITAS FARM SRL Str. Brailei, Nr. 41, Focsani, judetul Vrancea Focsani VRANCEA

  HYGEIA STR BRAILEI, , BL B5NR 200 GALATI GALATI

  IRIS FARM Str. Nicolae Balcescu, nr.45 Lipova ARAD

  IULISEB MIRCESTI SAT MIRCESTI, COM. MIRCESTI,str. Vasile Alecsandri, nr 299, Mircesti, JUD. IASI

  MIRCESTI IASI

  IULISEB RACHITENI SAT RACHITENI, COM. RACHITENI,STR PRINCIPALA FN, JUD. IASI

  RACHITENI IASI

  JUGLANS FARM- TOPOLNITEI STR TOPOLNITEI,NR 13,BL 1,SC 1,AP3 DROBETA-TURNU SEVERIN MEHEDINTI

  LAVANDA Str. EroilorNr. 25Bl. 1Scara 1Etaj parter FLORESTI CLUJ

  Lavanda Farm PL Beliu Sat Beliu,636 Beliu ARAD

  Lavanda Farm PL Craiva Sat Craiva Craiva ARAD

  LIBRO PHARMA - Str. Lugojului

  STRADA LUGOJULUI NR. 2 ARAD ARAD

  LIBRO PHARMA PL Calea Aurel Vlaicu

  CALEA AUREL VLAICU, NR.60-68 ARAD ARAD

  LONGAVIT SRL - PACURARI Iasi, Sos. Pacurari, nr. 31, Bl. 539, Sc. D, Parter, Ap. 1, Jud. Iasi

  IASI IASI

  LONGAVIT SRL- GALATA Iasi, str. Hatman Sendrea, nr. 23, Bl. H3, Parter, Jud. Iasi

  IASI IASI

  MACAVEIDEAK STR. ECATERINA Varga B1 P1 Aiud ALBA

  MALEDAS STR. MURES, NR. 1 TIMISOARA TIMIS

  MALVIRA FARM Str.RepubliciiBl. 59Ap.21 ADJUD VRANCEA

  MDM FARM SRL - Str. 1 Mai Str. 1 MAINr. UNITATEA 34-SPATIU COMERCBl. 40AEtaj P

  Craiova DOLJ

  MDM FARM SRL- str Maria Tanase

  Str. Maria Tanase, Nr. 22B, parter CRAIOVA DOLJ

  MEDEEA SRL - Str. Iancu de Hunedoara

  STR. IANCU DE HUNEDOARE BL B21 , SC A, AP 3 Pitesti ARGES

  MEDICA FARM SRL Localitatea: Arad , Cartier Micalaca, Nr.2, Bl. 338, Ap. 22, Parter, Judet Arad

  ARAD ARAD

 • MEDICA-BALS STR. NICOLAE BALCESCU NR 119 BALS OLT

  MEDIFARM-DRAGASANI Dragasani , Str. Pietei nr 3, Daragsani VALCEA

  MEDIPHARM 2000 STR. GEN.TRAPSA, NR. 47A CARANSEBES CARAS SEVERIN

  MEDOFARM Str. Mihai Viteazu NR.31 CARANSEBES CARAS SEVERIN

  MELILOTULS CRAIOVA Cart Craiovita Noua , nr 3 Bl 51B, sc 1 ap2 Craiova DOLJ

  MELISAFARM Str. Calea Turzii, Nr.100A BISTRA ALBA

  MENTOGELY SRL VASLUI Str. Republicii, bl.377, sc. G, parter, jud. Vaslui Vaslui VASLUI

  MIRAFARM SRL Com. Milcovul Milcovul VRANCEA

  MY PHARMCENTER SRL Iasi, b-dul Poitiers, nr. 53, Jud. Iasi IASI IASI

  ODIN FARM SRL Comuna Tamboesti Tamboesti VRANCEA

  OPTIFARM BALTENI COM BALTENI, SAT BALTENI COM BALTENI GORJ

  OPTIFARM BUCURESTI BUCURESTI, IULIU MANIU NR 59 , BL 10 A SECTOR 6 BUCURESTI

  OPTIFARM MATASARI COM MATASARI,SAT MATASARI COM MATASARI GORJ

  OPTIFARM MOTRU B-dul Trandafirilor NR.2 MOTRU GORJ

  OPTIFARM MOTRU MOTRU, INCINTA PIATA NOUA MOTRU GORJ

  OPTIFARM PETROSANI STR 1 DECEMBRIE 1918, PARTER, BL. B67 PETROSANI HUNEDOARA

  OPTIFARM ROVINARI ROVINARI, ALEEA PIETEI ROVINARI GORJ

  OPTIFARM TARGU JIU STR IL CARAGIALE NR 8 TARGU JIU GORJ

  OPTIFARM TG-JIU STR VICTORIEI,BL56 PARTER, TG-JIU TARGU JIU GORJ

  OPTIFARM TG-JIU STR UNIRII BL16 PARTER, TG-JIU TARGU JIU GORJ

  OPTIFARM TG-JIU Str. MINERILOR NR 3, Piata Mica TG-JIU TARGU JIU GORJ

  OPTIFARM TG-JIU STRADA UNIRII NR 2A COMPLEX PIATA Centrala TG-JIU

  TARGU JIU GORJ

  OPTIFARM TG-JIU B-DUL ECATERINA TEODOROIU, NR. 103D TARGU JIU GORJ

  OPTIFARM TG-JIU Str. 28 August, Nr. 8 TARGU JIU GORJ

  OPTIFARM TURCENI TURCENI, STR SANATATII BL47 PARTER TURCENI GORJ

  OPTIFARM VULCAN STR MIHAI VITEAZU NR 3B1 VULCANI HUNEDOARA

  PASSIFLORA SRL com. Dumitresti Dumitresti VRANCEA

  PASSIFLORA SRL Sat Buda Buda VRANCEA

  PHARMAGEEA SRL POMI Str. Principala, nr 264 A Pomi Satu Mare

  PHARMAPLUS SRL STR REPUBLICII BL 31 ,FALTICENI , JUD SUCEAVA FALTICENI SUCEAVA

  PHARMAPLUS SRL STR UNIVERSITATII , CENTRU COMERCIAL ZIMBRU, SUCEAVA

  SUCEAVA SUCEAVA

  PHARMAPLUS SRL STR STATIUNII NR 3 , SUCEAVA , JUD SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA

  PHARMAPLUS SRL STR. DIMITRIE CANTEMIR ,CAMPULUNG MOLDOVENESC, JUD SUCEAVA

  CAMPULUNG MOLDOVENESC

  SUCEAVA

  PHARMAPLUS SRL SAT MALINI ,COM MALINI, JUD SUCEAVA MALINI SUCEAVA

  PLESEA MOCANU SANTE FARM SRL

  Str. Principala, bl. G2, parter Berca BUZAU

  PLESEA MOCANU SANTE FARM Str Bistritei

  str BistriteiBl. 3A Hasdeu Buzau BUZAU

  PROFARM S.R.L. Com. Bolotesti Bolotesti VRANCEA

  RADIFARM SRL ONESTI ORAS ONESTI, STR. PERCHIULUI, NR.3, JUD.BACAU ONESTI BACAU

  RAMOFARM SRL NEAMT STR. MIHAI EMINESCU, BL. M9, ET. P,LOC. TARGU NEAMT, JUD. NEAMT

  TARGU NEAMT NEAMT

  RAMOFARM SRL NEAMT SAT VANATORI, COM. VANATORI, JUD. NEAMT VANATORI NEAMT

  RAMOFARM SRL NEAMT SAT POIANA LARGULUI, COM. POIANA TEIULUI, JUD. NEAMT

  POIANA TEIULUI NEAMT

  REMEDIA & FARM SRL - CORNI

  COMUNA CORNI,INCINTA DISPENSAR UMAN,JUD.BOTOSANI

  Corni BOTOSANI

 • REMEDIA & FARM SRL - SULITA

  Sat.Sulita, Jud. Botosani Sulita BOTOSANI

  REMEDIUM- Medias Avram Iancu

  STR AVRAM IANCU, NR.21 MEDIAS SIBIU

  REMEDIUM- Medias Dupa zid STR DUPA ZID, NR.27 MEDIAS SIBIU

  ROSMARIN FARM SRL IASI Loc. Iasi, Str. Tudor Vladimirescu, nr.44, sc.A, ap.4,parter,jud.Iasi

  IASI IASI

  ROXFARM SRL ROXFARM VANATORI

  COMUNA VANATORI NR._ VANATORI GALATI

  ROYAL FARMA STR.Axente Sever Nr, 7B Ocna Mures ALBA

  SC 2NA-FARM SRL - Lumina2 STR. MARE Nr. 170Bl. LM1Scara AEtaj PAp.1 LUMINA CONSTANTA

  SC 2NA-FARM SRL - Str. Tudor Vladimirescu

  Str.Tudor Vladimirescu NR._ MIHAIL KOGALNICEANU CONSTANTA

  SC ABIES ALBA FARM SRL Str.Tudor Vladimirescu,nr.31 Zalau SALAJ

  SC ADA PHARM SRL Iara STR.PRINCIPALANr. 285 IARA CLUJ

  SC ADINFARM SRL - Tuzla 2 Str. Constantei NR.86 TUZLA CONSTANTA

  SC ADONIS SRL Str. Zorelelor NR.64 CONSTANTA CONSTANTA

  SC AL SHEFA FARM SRL - Craiovita Bulevardul Oltenia, Bl B3

  CRAIOVA DOLJ

  SC AL SHEFA FARM SRL - Str. Stoilov

  Str. Simion Stoilov, Nr. 16, Bl. E11, parter CRAIOVA DOLJ

  SC AL SHEFA FARM SRL - Str.1 Decembrie 1918

  STR.1 DECEMBRIE 1918, Nr. 27 CRAIOVA DOLJ

  SC AL SHEFA FARM SRL- CRAIOVA BRAZDA

  STR. BRAZDA LUI NOVAC, nr.81, BL. K20, parter CRAIOVA DOLJ

  SC ANAGALLIS PIATA CENTRALA

  PIATA CENTRALA UNITATEA NR 2, TRUPUL 1 DE PROPRIETATE

  Craiova DOLJ

  SC ART FARM SRL - Str. Straduintei

  STR. STRADUINTEI NR. 1 - Piata Berceni Sud Pozitia 3 NR._

  Bucuresti BUCURESTI

  SC ATROPA FARM SRL - Str.Transilvaniei

  Str.Transilvaniei NR.23 ORADEA BIHOR

  SC BELADONA SRL SATU MARE

  Str. Teilor, nr. 12 Supuru de Jos SATU MARE

  SC BELLADONA FARM SRL -Str. P-ta Cetatii

  Str. P-ta Cetatii NR.4 ORADEA BIHOR

  SC BENAT SRL Str.Tudor Vladimirescu, NR.57, Mihail Kogalniceanu

  MIHAIL KOGALNICEANU CONSTANTA

  SC BENAT SRL - OSTROV Sat Ostrov, Str.1 Mai Sp.Com Nr.3. Bl.1 IAS OSTROV CONSTANTA

  SC BENAT SRL 2 Str.Tudor Vladimirescu, NR.29B, Mihail Kogalniceanu

  MIHAIL KOGALNICEANU CONSTANTA

  SC BRYONIA SRL - Str. 9 Mai Str. 9 Mai, Cart. Energiei, Unitatea nr.18 NR._ CERNAVODA CONSTANTA

  SC COROANA SRL Str. Bobocului nr 33 SATU MARE SATU MARE

  SC COROANA SRL Jocului Str.Jocului UJ13 Satu Mare SATU MARE

  SC CRISFARM SRL SLATINA, STR. CRIŞAN ,NR. 11, BL. ZA1, Sc.8, Ap.2, Jud Olt

  SLATINA OLT

  SC CRISFARM SRL SCORNICESTI, B-DUL MUNCII, NR. 1, Jud Olt SCORNICESTI OLT

  SC CRUPOP SRL Str.Ec.Teodoroiu nr.40 TG-JIU GORJ

  SC FARMACIA ALICE SRL Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr. 28, bl. P28, sc. 2, et. P, ap. 13

  Bragadiru ILFOV

  SC FARMACIA ESCULAP SRL - Str. P-ta Bucuresti

  Str. P-ta Bucuresti nr. 4, bloc D10 ORADEA BIHOR

  SC FARMACIA GEORGE SRL - BERBESTI,SAT DEALU ALUNIS

  Berbesti,Sat Dealu Alunis,bl.A22,sc.B,ap.1 BERBESTI VALCEA

  SC FARMACIA GEORGE SRL - Dragasani

  STR. DUMITRU BAGDASARNr. 31Etaj PARTER DRAGASANI VALCEA

  SC FARMACIA GEORGE SRL -RM.VALCEA,STR.HENRI COANDA

  RM.VALCEA,Str.Henri Coanda ,nr.2B RAMNICU VALCEA VALCEA

 • SC FARMACIA MIRUNA SRL - Poiana Lacului

  STR LINIA MARE POIANA LACULUI ARGES

  SC FARMACIA MIRUNA SRL - Str. Negru Voda

  STR NEGRU-VODA, NR 138 CAMPULUNG- MUSCEL ARGES

  SC FARMACIA OLYMP SRL Str.T.VladimirescuNr. 73 ORADEA BIHOR

  SC FARMACIA PRIMAVERII SRL Paulesti

  STR. PRINCIPALANr. 109 Paulesti SATU MARE

  SC Farmacia Primaverii SRL Satu Mare

  Str. TarnaveiNr. 1Ap.81 Satu Mare SATU MARE

  SC FARMACIA SFANTUL ANDREI SRL

  STR.GHEORGHE LAZAR nr 2/4 Satu Mare SATU MARE

  SC FARMACIA SOMESAN SRL Aleea Marasti

  Aleea MarastiNr. 1 BAIA MARE MARAMURES

  SC FARMACIA SOMESAN SRL - Str. Pasunii

  Str. PasuniiNr. 2/30 BAIA MARE MARAMURES

  SC FARMACIA SOMESAN SRL Bld. Bucuresti

  Bulevardul Bucuresti, Nr. 36 Baia Mare MARAMURES

  SC FARMACIA SOMESAN SRL Podul Viilor

  STR. PODUL VIILORNr. 2 Baia Mare MARAMURES

  SC FARMACIA SOMESAN SRL Victoriei

  Str. Victoriei NR.96 BAIA MARE MARAMURES

  SC FARMACIA TRIF IMPEX SRL II

  B-DUL IULIU MANIU NR.73,LIB.129 BUCURESTI SECTOR 6 BUCURESTI

  SC FARMACIA TURULUNG SRL STR. PRINCIPALA, nr. 203 Turulung SATU MARE

  SC FARMACTIV SRL - STR. GHIOCEILOR

  STR. GHIOCEILOR Navodari CONSTANTA

  SC FARMAVIS SRL Str. 22 DECEMBRIE, nr.32 Vişeu de Sus MARAMURES

  SC FARMAVIS SRL 2 Str. 22 DECEMBRIE, bloc C8. nr. 4, parter Vişeu de Sus MARAMURES

  SC FARMEDICA CENTER SRL - Sos. Berceni

  Sos. Berceni NR.183, zona B BUCURESTI SECTOR 4 BUCURESTI

  SC FARMEXIM TRADE SRL B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU,NR 117, DR. TR. SEVERIN , MH

  Drobeta Turnu Severin MEHEDINTI

  SC FORTE VITA FARM SRL - B-dul Republicii

  B-dul Republicii nr.38 PITESTI ARGES

  SC FORTE VITA FARM SRL - Mioveni

  B-dul Dacia PITESTI ARGES

  SC FORTE VITA FARM SRL - Str. Dacia

  Strada Dacia PITESTI ARGES

  SC FORTE VITA FARM SRL - Str. Razboieni

  Str. Razboieni nr.1 PITESTI ARGES

  SC GENTIANA FARM SRL - Str.1 Decembrie 1918

  Str1 Decembrie 1918 Targu Jiu GORJ

  SC GENTIANA FARM SRL- Bdul Ec.Teodoroiu nr.79

  Bd. EC Teodoroiu, nr 79 Targu Jiu GORJ

  SC GENTIANA PRODCOMFARM SRL

  Str. Principala, Bl.30, parter. MEHADIA CARAS SEVERIN

  SC GERANIUM SRL STR.EROILOR 8/A Satu Mare SATU MARE

  SC HIPOCRAT FARM SRL Constanta, 1Mai 84 CONSTANTA CONSTANTA

  SC HIPOCRAT PLUS SRL - Str. Caraiman

  Constanta, Caraiman 1-4 CONSTANTA CONSTANTA

  SC JASMINUM FARM SRL Remetra Chioarului nr 74 Remetra Chioarului MARAMURES

  SC KRISIA FARM SRL Calea Bucuresti, nr. 1, Manasia MANASIA IALOMITA

  SC MEDICA FARM SRL Str. Trandafirilor, bl. 7, sc. A, ap. 4 SLATINA OLT

  SC MIHALCA - FARM SRL loc.Petrova,Nr 772 judet Maramureş Petrova MARAMURES

  SC ONYXFARM SRL SAT RASOVA, COM RASOVA Rasova CONSTANTA

  SC PANACEEA COM SRL Bucuresti - Bd. Lacul Tei, nr. 109 Sector 2 BUCURESTI

  SC PHARMAGEEA SRL MEDIESU

  Str. Principala, nr 538 Mediesu Aurit SATU MARE

 • SC Pharmageea SRL Culciu Mare

  Str. PrincipalaNr. 210 Culciu Mare SATU MARE

  SC Pharmageea SRL Doba Str. PrincipalaNr. 163 Doba SATU MARE

  SC PHARMAGEEA SRL POIANA CODRULUI

  Str. Principala, nr 163 Poiana Codrului SATU MARE

  SC PHARMAGEEA SRL SATU MARE

  Bdul Lucian Blaga, CU2 parter Satu Mare SATU MARE

  SC Pharmageea SRL Turt P-ta EroilorNr. 247 TURT SATU MARE

  SC PHARMAGEEA SRL VIILE Str. Principala, nr 2 Viile Satu Mare SATU MARE

  SC PHARMAGEEA SRL ODOREU Str. Stadionului, Nr. 1-2 S6 Odoreu Satu Mare

  SC SALVATOR SRL Str. George Cosbuc, nr. 10 Satu Mare SATU MARE

  SC SALVIA FARM SRL- CRAIOVA

  B-dul 1 Mai NR.53 CRAIOVA DOLJ

  SC SUD TRADING SRL - Ciorogarla

  Sos. Bucuresti NR.136 E Ciorogarla ILFOV

  SC SUD TRADING SRL - Leordeni

  Strada Garii, bloc G2 Leordeni ARGES

  SC TERRAFARM EXIM SRL Farmacia Alma 2 Polus Floresti CLUJ

  SC TILIA FARM SRL Strada Principala, Nr 27 COPALNIC MANASTUR, Jud MARAMURES

  Copalnic Manastur MARAMURES

  SC TILIA FARM SRL - Str. Unirii Constanta, Str Unirii nr 108, Bl 108, ap 18 CONSTANTA CONSTANTA

  SC URSA FARM SRL STR REPUBLICII,NR 97 VANJU MARE MEHEDINTI

  SC VALERIANA FARM SRL -BALS

  Str. Nicolae Balcescu, Nr 171, Bals Bals OLT

  SC VINCA FARM SRL Sat Voinesti, comuna Voinesti, str. Postei, nr. 589, judetul Dambovita

  sat Voinesti DAMBOVITA

  SC VINCA FARM SRL Sat Voinesti, comuna Voinesti, str. Principala, nr. 122, jud. Dambovita

  sat Voinesti DAMBOVITA

  SC VIO-MARIA FARM SRL-SAT STRAMTURA

  Sat Stramtura nr 66 Stramtura MARAMURES

  SFINTA ANA S.RL. PRINCIPALA NR.9 SICULENI HARGHITA

  SIN FARM PL Arad Bv. Revolutiei nr.78 ARAD ARAD

  SIN FARM SRL PL Chisineu-Cris

  CHISINEU-CRIS, STR INFRATIRII, NR 93, AP. 1, JUD ARAD

  CHISINEU-CRIS ARAD

  SITI PHARMA - Calea Bucuresti

  Calea BucurestiNr. 34Bl. A8Etaj parter Craiova DOLJ

  TACOMI IMPEX STR. ALEEA TRANSILVANIEI, PARTER DEVA HUNEDOARA

  TARAMEDFARM SRL Odobesti, Str. Smirdan, Nr.73, Et.P, Ap.1 Odobesti VRANCEA

  TEAHA FARM SRL BULEVARDUL REVOLUTIEI NR. 65 ARAD ARAD

  TERRA FARM Str. Mihai ViteazuNr. 22Ap.1 SANTANA ARAD

  THEA DUMBRAVITA Dumbravita,str.Dispensarului nr.266;0268/476057 DUMBRAVITA BRASOV

  TIMI FARM - MARGINA MARGINA , nr 158, JUDET:TIMIS MARGINA TIMIS

  TIMI FARM SRL-DUMBRAVA DUMBRAVA, NR. 345 , JUDET: TIMIS DUMBRAVA TIMIS

  VAFLOMIA BD DUNAREA Bulevardul Dunarea, nr. 3,bl. 3, Ap. 78, Galati, Judeţul Galati

  Galati GALATI

  Velfarm str Principala, nr 731, Gilau Gilau Cluj

  VICHI FARM - Victoriei ALBA IULIA, STR. VICTORIEI NR 67 ALBA IULIA ALBA

  VIOLA Moieciu MOECIU, STR PRINCIPALA 231B MOIECIU BRASOV

  VIOLA Zarnesti ZARNESTI, STR. MITROPOLIT MERTIANU NR 3 ZARNESTI BRASOV

  VITAMED PHARM STR PIETROASA, NR.2, AP.2 ODORHEIU SECUIESC HARGHITA

  ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. Reprezentată prin TRANDAFIR IULIAN GEORGE_______________

 • Anexa 2 Produsele Participante în Campania Promoțională

  „Intră în Clubul Alphega!”

  În conformitate cu dispozițiile Regulamentului, de termenii și condițiile Campaniei Promoționale „Intră în Clubul Alphega!” pot beneficia doar posesorii de carduri de fidelitate valabile „Club Alphega” care achiziționează din Farmaciile Participante, în limita stocului disponibil, Produsele Participante la Campanie, respectiv produsele prezentate în tabelul de mai jos. La achiziționarea Produselelor Participante în perioada de valabilitate a Campaniei Participanții pot beneficia în condițiile din prezentul Regulament și anexele sale de un discount minim prezentat în tabelul următor:

  Produse participante la campanie Producator Tip

  campanie

  Discount minim

  campanie

  Barza Test sarcina clasic (banda) SCD SELF CARE DIAGNOSTICS SRL reducere bon 15%

  Barza Test sarcina clasic (caseta) SCD+1 servetel cadou SELF CARE DIAGNOSTICS SRL reducere bon 15%

  Barza Test sarcina clasic (caseta) SCD SELF CARE DIAGNOSTICS SRL reducere bon 15%

  Barza Test sarcina Ultrasensibil Banda*1test SELF CARE DIAGNOSTICS SRL reducere bon 15%

  Barza Test sarcina Ultrasensibil Caseta*1test SELF CARE DIAGNOSTICS SRL reducere bon 15%

  Barza Test sarcina clasic (stilou) SCD SELF CARE DIAGNOSTICS SRL reducere bon 15%

  Barza Test sarcina Ultrasensibil Stilou*1test+1servetel CADOU

  SELF CARE DIAGNOSTICS SRL reducere bon 15%

  Barza Test sarcina Ultrasensibil Stilou*1test SELF CARE DIAGNOSTICS SRL reducere bon 15%

  Barza Test ovulatie*5buc+Test sarcina SELF CARE DIAGNOSTICS SRL reducere bon 15%

  Tensiometru automat brat DL103 PANSIPROD DISTRIBUTIE SRL reducere bon 10%

  Tensiometru automat pentru brat X1 PANSIPROD DISTRIBUTIE SRL reducere bon 10%

  Hyabak 0.15% sol.oft*10ml LBT Laboratoires Thea Pharma SRL reducere bon 10%

  Vizik picaturi pt.ochi iritati si rosii*10ml NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 10%

  Vizik picaturi pt.ochi uscati si obositi*10ml NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 10%

  Hydrabio H2O*100ml LBD Bioderma Laboratoire Dermatologique reducere bon 15%

  Sebium H2O lot.micel.ten mixt&gras*100ml Bioderma Laboratoire Dermatologique reducere bon 15%

  Sensibio H2O lot.micel.ten sensib*100ml Bioderma Laboratoire Dermatologique reducere bon 15%

  Cicaderm crema bariera*75ml IVA IVATHERM SRL reducere bon 20%

  Nutritive Deodorant hipoalergenic 24h*50ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Nutritive Gel de dus emolient*250ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Nutritive Gel de dus emolient*500ml JNZ JONZAC reducere bon 25%

  Nutritive Crema fata intens nutritiva*50ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Nutritive Crema corp intens nutritiva*200ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Nutritive Crema maini intens nutritiva*50ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Apa termala Jonzac*50ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Gel micelar demachiant pentru ochi si pleoape*150ml JZC

  JONZAC reducere bon 25%

  Men Spuma de ras*150ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Men Balsam-gel calmant dupa ras*50ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Men Contur ochi anti oboseala*15ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Men Gel energizant anti oboseala*50ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Deodorant hipoalergenic-24h*50ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Apa micelara hidratanta*150ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Apa micelara hidratanta 2*500ml Oferta Speciala

  JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Apa micelara hidratanta*500ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Gel de dus pentru uz cotidian*500ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Gel dermo-demachiant*200ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Masca regeneranta*50ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Tratament contur ochi*15ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Crema hidratanta ten normal-mixt*50ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Crema hidratanta ten normal-uscat*50ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Crema hidratanta ten uscat si foarte uscat*50ml JZC

  JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Gel termal hipoalergenic cu aloe vera*150ml JZC

  JONZAC reducere bon 25%

 • Rehydrate Bio Set cadou Jonzac JZC JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Lapte de corp hidratant*400ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Plus Balsam buze reparator H2O Booster*15ml JZC

  JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Plus Balsam-gel de noapte H2O Booster*40ml JZC

  JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Plus Lotiune H2O Booster*150ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Rehydrate Plus Ser H2O Booster*30ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Reactive Apa micelara calmanta*150ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Reactive Apa micelara calmanta*500ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Reactive Apa micelara calmanta 2*500ml Oferta Speciala

  JONZAC reducere bon 25%

  Reactive Gel de dus fara parfum*500ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Reactive Lapte dermo-demachiant ten si ochi*200ml JZC

  JONZAC reducere bon 25%

  Reactive Crema ten sensibil normal-uscat*40ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Reactive Emulsie ten sensibil normal-mixt*40ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Reactive Crema contur ochi si pleoape*15ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Reactive Crema miraculoasa*100ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Pure Tratament anti-imperfectiuni*15ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Pure Crema purifianta matifianta*50ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Pure Gel curatare purifiant*400ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Pure Apa micelara purifianta*500ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Pure Apa micelara purifianta*150ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  BB Compact Fond de ten SPF50 ten deschis*12g JZC JONZAC reducere bon 25%

  BB Compact Fond de ten SPF50 ten inchis*12g JZC JONZAC reducere bon 25%

  Perfection Tratament regenerare celulara*40ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Perfection BB Cream nuanta deschisa SPF10*40ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Perfection BB Cream nuanta inchisa SPF10*40ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Perfection Ser Ten Perfect*30ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Perfection Crema netezire de zi*40ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Perfection Tratament anti-oboseala pentru noapte*40ml JZC

  JONZAC reducere bon 25%

  Sublimactive Apa micelara anti-age*150ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Sublimactive Apa micelara anti-age 2*500ml Oferta Speciala

  JONZAC reducere bon 25%

  Sublimactive Crema antirid contur ochi si buze*15ml JZC

  JONZAC reducere bon 25%

  Sublimactive Crema antirid ten normal-mixt*40ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Sublimactive Crema antirid ten normal-uscat*40ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Sublimactive Tratament de noapte celular anti-age*40ml JZC

  JONZAC reducere bon 25%

  Sublimactive Ser fermitate celular anti-age*30ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Sublimactive Micro-peeling celular anti-age*30ml JONZAC reducere bon 25%

  Sublimactive Masca fermitate si netezire*50ml JONZAC reducere bon 25%

  Cetaphil Lotiune de curatare*460ml NEOLA PHARMA SRL reducere bon 10%

  Cetaphil gel de curatare ten normal/gras*236ml NEOLA PHARMA SRL reducere bon 10%

  Cetaphil DermaControl spuma curatare*235ml NEOLA PHARMA SRL reducere bon 5%

  Cetaphil Redness spuma curatare*236ml NEOLA PHARMA SRL reducere bon 5%

  Cetaphil crema intens hidratanta 24h*220ml NEOLA PHARMA SRL reducere bon 5%

  Cetaphil cr.hidr*453g NEOLA PHARMA SRL reducere bon 5%

  Cetaphil lotiune hidratanta*460g NEOLA PHARMA SRL reducere bon 5%

  Cetaphil dermacontrol oil free moist.cr.hidrat.SPF30*120ml

  NEOLA PHARMA SRL reducere bon 5%

  Cetaphil Redness crema hidratanta de noapte*50ml NEOLA PHARMA SRL reducere bon 5%

  Cetaphil RestoraDerm lot.hidrat.corp*295ml NEOLA PHARMA SRL reducere bon 5%

  Cetaphil RestoraDerm lot.spalare*295ml NEOLA PHARMA SRL reducere bon 5%

  Cetaphil cr.hidr*453g+Cetaphil Lot.curatare*460ml*40%REDUCERE

  NEOLA PHARMA SRL reducere bon 5%

  Cetaphil anti-aging ser pt.ochi cu acid hialuronic*14ml NEOLA PHARMA SRL reducere bon 5%

  Cetaphil Redness crema hidratanta de zi SPF30*50ml NEOLA PHARMA SRL reducere bon 5%

  Cetaphil DermaControl cr.hidr.SPF30*118ml+Cetaphil DermaControl spuma curatare*235ml*35%REDUCERE

  NEOLA PHARMA SRL reducere bon 5%

  Cetaphil RestoraDerm lot.hidrat.corp*295ml+Cetaphil RestoraDerm lot.spalare*295ml*35%REDUCERE

  NEOLA PHARMA SRL reducere bon 5%

  Cetaphil anti-aging cr.hidrat.de zi cu acid hialuronic*88ml

  NEOLA PHARMA SRL reducere bon 5%

 • Cetaphil Redness cr.hidrat.de zi SPF30*50ml+Cr.hidrat.de noapte*50ml+Spuma curat*236ml*30% REDUCERE

  NEOLA PHARMA SRL reducere bon 5%

  Aquafresh pasta Fresh&Minty*50ml GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Aquafresh pasta Fresh&Minty*125ml GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Aquafresh pasta Herbal*125ml GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Aquafresh pasta Mild&Minty*125ml GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Aquafresh Periuta Standard Medium GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Aquafresh periuta Everyday Clean GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Aquafresh periuta Clean&Flex GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Aquafresh periuta Clean&FlexTwinpack New GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Aquafresh periuta Interdental mediu GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Aquafresh Periuta Extreme Clean GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Corega Bio Formula*30tb.eff GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 15%

  Corega Ultra Fixare Original crema*40g GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 15%

  Sensodyne periuta dinti Advanced Clean Soft GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 10%

  Sensodyne periuta CompleteProtection Med GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 10%

  Sensodyne periuta dinti Sensitivity and Gum Soft GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 10%

  Parodontax periuta dinti Gentle Clean ES GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 10%

  Parodontax periuta dinti Gums&Teeth ES GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 10%

  Parodontax periuta dinti Interdental ES GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 10%

  Lacalut Aktiv periuta dinti NPZ NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 10%

  Lacalut Duo Clean periuta de dinti NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 10%

  Lacalut Sensitive periuta dinti NPZ NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 10%

  Lacalut White periuta de dinti NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 10%

  Lacalut Flora periuta dinti NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 10%

  Lactacyd servetele intime*15buc OMP OMEGA PHARMA reducere bon 10%

  Lactacyd lotiune intima Sensitive*250ml OMP OMEGA PHARMA reducere bon 10%

  Lactacyd Antifungal gel*250ml OMEGA PHARMA reducere bon 10%

  Audiclean spray igiena urechi*60ml OMP OMEGA PHARMA reducere bon 10%

  Crema de Galbenele*75ml DAC DACIA PLANT SRL reducere bon 10%

  Unguent galbenele*20g OMP OMEGA PHARMA reducere bon 50%

  ABC Derm H2O*100ml LBD Bioderma Laboratoire Dermatologique reducere bon 15%

  Bebe Liniment anti-iritatii cu apa de calcar*100ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Bebe Gel de curatare delicat*250ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Bebe Crema delicata pentru spalare*250ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Bebe Lavete delicate pentru curatare*40buc JZC JONZAC reducere bon 25%

  Burete Konjac pentru fata*50g JZC JONZAC reducere bon 25%

  Bebe Crema dermo-reparatoare*40ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Bebe Cold cream crema nutritiva delicata*100ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Bebe Crema eritem fesier*75ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Bebe Gel de curatare delicat*500ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Bebe Apa micelara delicata*500ml JZC JONZAC reducere bon 25%

  Bebe Gel de curatare delicat*1L JZC JONZAC reducere bon 25%

  Bebe Liniment anti-iritatii cu apa de calcar*1L JZC JONZAC reducere bon 25%

  Cereale BIO alac integral 6luni*175g TOP TOPFER GmbH C reducere bon 50%

  Cereale BIO gris grau+lapte*6luni*200g TOP TOPFER GmbH C reducere bon 50%

  Cereale BIO ovaz integral 6luni*175g TOP TOPFER GmbH C reducere bon 50%

  Topfer BIO Organic primul meu musli*175g TOPFER GmbH C reducere bon 50%

  Baby balsam piele uscata*75ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  Baby crema fata si corp*75ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  Baby crema protectoare*75ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  Baby gel dus corp+par*200ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  Baby lotiune corp*200ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  Baby sampon*200ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  Baby sare baie*250g New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  Baby sare baie+ulei*250g New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  Baby spuma baie+ulei*200ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  Baby ulei corp*100ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  Babycare gel de dinti*50ml New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  Babycare pudra fara talc*75g New TOP TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  Mamacare balsam reconfortant picioare*75ml TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  Mamacare crema mameloane*30ml TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  Mamacare ulei de corp-masaj*100ml TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  KidsCare Superpower shower gel & shampoo*200ml TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  KidsCare Supershine shampoo & conditioner*200ml TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  KidsCare Supershower shower gel*200ml TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

 • KidsCare Supersoft body lotion*200ml TOPFER GmbH C. reducere bon 50%

  Aquafresh pasta Big Teeth*50ml GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Aquafresh periuta Big Teeth Soft GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Aquafresh Big teeth mint apa gura*300ml GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Aquafresh pasta Little Teeth*50ml GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Aquafresh periuta Little Teeth Soft GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Aquafresh periuta Milk Teeth Soft GSH GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Aquafresh Advance periuta dinti pt.copii 9-12 ani GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Aquafresh Advance pasta dinti pt.copii 9-12 ani GlaxoSmithKline Consumer Healthcare SRL reducere bon 50%

  Lacalut Kinder baby 0-4ani periuta dinti NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 10%

  Lacalut Kinder kids 4-8ani periuta dinti NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 10%

  Lacalut Kinder kids 4-8ani pasta*50ml + Periuta de dinti kids CADOU

  NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 10%

  Ingerasul Creste pofta de mancare sirop*200ml DACIA PLANT SRL reducere bon 10%

  Ingerasul Imunostimulent sirop*200ml DACIA PLANT SRL reducere bon 10%

  Ingerasul Vermolin sirop*200ml DACIA PLANT SRL reducere bon 10%

  Linex baby*10pl LEK LEK PHARMACEUTICAL reducere bon 10%

  Linex Baby pic.orale*1fl*8ml LEK PHARMACEUTICAL reducere bon 10%

  Linex Baby*20pl LEK LEK PHARMACEUTICAL reducere bon 10%

  Lactoflorene Imuno*10fl*10ml MONTEFARMACO OTC SPA BOLLATE - SUCURSALA BUCURESTI

  reducere bon 5%

  Paranix Spray*100ml+Pieptene GRATIS OMP OMEGA PHARMA reducere bon 5%

  Ascovit capsuni*20cpr OMEGA PHARMA reducere bon 25%

  Ascovit piersici*20cpr OMEGA PHARMA reducere bon 25%

  Ascovit orange*60cpr OMEGA PHARMA reducere bon 10%

  Ascovit Multivit zmeura*60cpr.mast OMEGA PHARMA reducere bon 10%

  Ascovit sirop*150ml OMEGA PHARMA reducere bon 10%

  Paranix Sampon*100ml OMP OMEGA PHARMA reducere bon 10%

  First Defense*118.50ml SEC SECOM reducere bon 10%

  Meltus Sirop Expectolin Copii*100ml SLC SOLACIUM PHARMA SRL reducere bon 5%

  Meltus Sirop Tusicalm adulti*100ml SOLACIUM PHARMA SRL reducere bon 5%

  Meltus Sirop Tusicalm copii*100ml SOLACIUM PHARMA SRL reducere bon 5%

  Maximag Express*20pl NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 5%

  Balsam cu ulei de galbenele*250ml ADY ADYA GREEN PHARMA reducere bon 15%

  Magnisteron*30cpr AFLOFARM ROMANIA S.R.L reducere bon 5%

  Neomagni cramp*50cpr AFLOFARM ROMANIA S.R.L reducere bon 5%

  Neomagni forte*50cpr AFLOFARM ROMANIA S.R.L reducere bon 5%

  Neomagni Cardio*50cpr.film AFLOFARM ROMANIA S.R.L reducere bon 10%

  Neomagni cramp*20cpr.eff AFLOFARM ROMANIA S.R.L reducere bon 10%

  Neomagni anti-epuizare*50cpr AFLOFARM ROMANIA S.R.L reducere bon 10%

  Neomagni stress*50cpr.film AFLOFARM ROMANIA S.R.L reducere bon 10%

  Proficatum*30cpr.film AFLOFARM ROMANIA S.R.L reducere bon 10%

  Beres Vitamina D3 1600UI*30cpr BERES PHARMACEUTICALS PRIVATE LTD reducere bon 15%

  Vitamina C 50mg*120cpr.film BRS BERES PHARMACEUTICALS PRIVATE LTD reducere bon 15%

  Vitamina C 1000mg*30cpr BRS BERES PHARMACEUTICALS PRIVATE LTD reducere bon 15%

  Magneziu+Vit.B6*50cpr.film+10cpr.film GRATIS BRS BERES PHARMACEUTICALS PRIVATE LTD reducere bon 10%

  Nervocalmin fara griji*15cps.moi BIO BIOFARM SA reducere bon 5%

  Nervocalmin somn usor+Valeriana*30cps.moi BIO BIOFARM SA reducere bon 5%

  Nervocalmin relaxare*30cps.moi BIO BIOFARM SA reducere bon 5%

  Hepatoprotect*60cpr BIO BIOFARM SA reducere bon 5%

  Nervocalmin relaxare*20cps.moi BIO BIOFARM SA reducere bon 5%

  Nervocalmin somn usor+Valeriana*20cps.moi BIO BIOFARM SA reducere bon 5%

  Hepatoprotect forte*50cpr BIO BIOFARM SA reducere bon 5%

  Calmotusin sirop*200ml DACIA PLANT SRL reducere bon 5%

  Calmotusin*20bomboane DACIA PLANT SRL reducere bon 5%

  Burtica ingeras ceai*50g DACIA PLANT SRL reducere bon 15%

  Dulce de stevie indulcitor natural*50ml DACIA PLANT SRL reducere bon 15%

  Additiva Ca 1000mg+D3*20pl DRS DR.SCHEFFLER reducere bon 10%

  Additiva Mg 300mg*20pl DRS DR.SCHEFFLER reducere bon 10%

  Plantexir sirop*100ml LEK PHARMACEUTICAL reducere bon 5%

  Linex complex*14cps.veg LEK PHARMACEUTICAL reducere bon 10%

  Lactoflorene Cist*10pl.DuoCam MONTEFARMACO OTC SPA BOLLATE - SUCURSALA BUCURESTI

  reducere bon 5%

  Maximag Antistres*30cpr.film NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 5%

  Maximag Carcel*30cpr.film NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 5%

  Maximag Cardio*30cpr.film NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 5%

  Bilomag Forte circulatie*60cps NPZ NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 5%

 • Bilomag forte memorie 90mg*60cps NPZ NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 5%

  Supramax Articulatii Direct*10f*25ml NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 5%

  Bilomag Forte circulatie*90cps+30cps CADOU NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 5%

  Bilomag forte memorie 90mg*90+30cps CADOU NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 5%

  Supramax Articulatii Direct*30f*25ml NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 5%

  Supramax articulatii piersica*30pl NPZ NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 5%

  Supramax articulatii*30pl NPZ NATUR PRODUKT Zdrovit reducere bon 5%

  Vitamax Q10*15cps.moi 1+1*50 proc. PROMO OMP OMEGA PHARMA reducere bon 5%

  Vitamax*15cps.moi 1+1*40%_PROMO OMEGA PHARMA reducere bon 5%

  Calmogen Plant*20cps OMEGA PHARMA reducere bon 10%

  Calmogen Plant Somn*30cpr.film OMEGA PHARMA reducere bon 10%

  Calmogen plant Complex*30cps OMEGA PHARMA reducere bon 10%

  Vitamax efervescent*20cpr.eff OMP OMEGA PHARMA reducere bon 10%

  Vitamax*5cps.moi OMEGA PHARMA reducere bon 20%

  Flucalm sol.orala*120ml PHR PHARCO IMPEX 93 SRL reducere bon 10%

  Ginsavit*24cps PHR PHARCO IMPEX 93 SRL reducere bon 10%

  Baraka 100mg*24cps.moi PHR PHARCO IMPEX 93 SRL reducere bon 10%

  Baraka 450mg*24cps.moi PHR PHARCO IMPEX 93 SRL reducere bon 10%

  Moller s cod liver oil omega-3 lamaie*250ml Pharma Brands SRL reducere bon 10%

  Moller s cod liver oil omega-3 tutti-frutti*250ml Pharma Brands SRL reducere bon 10%

  Korill 500mg*30cps.moi SANIENCE SRL reducere bon 10%

  Aspivita 100*30cps SANIENCE SRL reducere bon 10%

  Immuno C plus Zinc and Vitamin D3*30cps.veg SECOM reducere bon 10%

  MSM 750mg*90cps SEC SECOM reducere bon 10%

  MSM Advanced*60tb ActivTab SEC SECOM reducere bon 10%

  Seva Digestym ceai*50g SEVA reducere bon 20%

  Seva Gastriplant ceai*50g SEVA reducere bon 20%

  Seva Gastriplant*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Bilomed*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Bilidor*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Clean Toxin ceai*50g SEVA reducere bon 20%

  Seva CleanToxin*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Hepatofort*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Digestym*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Spasminol*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Tensilin ceai*50g SEVA reducere bon 20%

  Seva GlicoHerb ceai*50g SEVA reducere bon 20%

  Seva Colestfit*60cpr.mast SEVA reducere bon 20%

  Seva Cardiovita*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva GlicoHerb*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Triglicerin*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Tusilin sirop*200ml SEVA reducere bon 20%

  Seva Tusilin*60cpr.mast SEVA reducere bon 20%

  Seva Tusilin ceai*50g SEVA reducere bon 20%

  Seva Tensilin*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Bronholin*60cpr.mast SEVA reducere bon 20%

  Seva Bronholin ceai*50g SEVA reducere bon 20%

  Seva Sinuzol*60cpr.mast SEVA reducere bon 20%

  Seva Help Imun*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Herbamicin*60cpr.mast SEVA reducere bon 20%

  Seva Faringin spray sol.hidroglicerica*20ml SEVA reducere bon 20%

  Seva Faringin*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Imuno Detox*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva HerbaDolor*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva StressBalance ceai*50g SEVA reducere bon 20%

  Seva StressBalance*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Bucurin*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva BioCalcium+D3*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva D3Vit 1000*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Cevit*60cpr.mast SEVA reducere bon 20%

  Seva Energo Vita*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva VitMin*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Mag B Vit*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva D3Vit 3000*60cpr.mast SEVA reducere bon 20%

  Seva Relaxin*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Somnulin*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Artroflexin*60cpr SEVA reducere bon 20%

 • Seva Osteo-Balance*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva S Form*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva S Form sol.hidroalcoolica*200ml SEVA reducere bon 20%

  Seva S Form ceai*50g SEVA reducere bon 20%

  Seva Antioxi Q10*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Antiage Q10*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Antiage Se Zn*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Cerebrolin*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva RenoProtect*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Seva Citoprotect*60cpr SEVA reducere bon 20%

  Meltus Sirop Expectolin Adulti*100ml SLC SOLACIUM PHARMA SRL reducere bon 5%

  Vitamina C 200mg*20cpr.mast SOLACIUM PHARMA SRL reducere bon 15%

  Zinkit Immun*20tb.eff WORWAG PHARMA GMBH&CO reducere bon 10%

  Zaharina*100cpr ZNT ZENTIVA SA reducere bon 30%

  SAMPON TRATAMENT PADUCHI (150 ml) Viva reducere bon 10%

  FORTE - APA DE MARE HIPERTONA (30 ml) Viva reducere bon 10%

  ASPIRATOR NAZAL NOSKO BABY Viva reducere bon 10%

  Novanight*20cpr.film Sanofi reducere bon 15%

  Dulcosolft Sanofi reducere bon 15%

  Tussavit Sirop de Tuse 250 g Montavit reducere bon 10%

  Gleitgelen Montavit reducere bon 10%

  BRONCAMIL BIOEEL SIROP X 150 ml BIOEEL reducere bon 10%

  BUCO POPS X 12 acadele BIOEEL reducere bon 10%

  BUCOSEPT X 20 compr. BIOEEL reducere bon 10%

  CALMATUS X 30 caps. BIOEEL reducere bon 10%

  RHINOSEPT BABY X 30 g BIOEEL reducere bon 10%

  SINUS HOT- REM X 10 plicuri BIOEEL reducere bon 10%

  SINUCALM X 30 caps. BIOEEL reducere bon 10%

  VITABUN X 50 jeleuri gumate BIOEEL reducere bon 10%

  VITALIS MAXI VITAMINA C 1000 mg X 30 compr.mast BIOEEL reducere bon 10%

  VITALIS MAXI VITAMINA C 1100 mg CU PROPOLIS X 30 compr.mast

  BIOEEL reducere bon 10%

  VITAMINA C 500 mg X 30 compr.mast. BIOEEL reducere bon 10%

  VITAMINA C CU PROPOLIS 600 mg X 30 compr.mast BIOEEL reducere bon 10%

  Sensyses cleanser classic*200ml Sesderma reducere bon 10%

  Sensyses cleanser lightening*200ml Sesderma reducere bon 10%

  C-Vit crema gel*50ml NEW Sesderma reducere bon 10%

  C-Vit crema hidratanta pentru fata*50ml Sesderma reducere bon 10%

  C-Vit ser lipozomal*30ml Sesderma reducere bon 10%

  C-Vit Radiance lapte de corp*250ml Sesderma reducere bon 10%

  Reti-age ser anti-imbatranire*30ml Sesderma reducere bon 10%

  Reti-age contur pentru ochi 15ml Sesderma reducere bon 10%

  Retiage crema de fata*50ml Sesderma reducere bon 10%

  Retiage crema-gel anti-imbatranire*50ml Sesderma reducere bon 10%

  Azelac RU ser lipozomal*30ml Sesderma reducere bon 10%

  Azelac RU lichid cu efect de luminozitate SPF50*50ml Sesderma reducere bon 10%

  Salises crema curatare fara sapun*300ml Sesderma reducere bon 10%

  Salises crema gel hidratanta*50ml Sesderma reducere bon 10%

  ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. Reprezentată prin TRANDAFIR IULIAN GEORGE_______________