REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE...

Click here to load reader

 • date post

  01-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE...

 • REGULAMENTDE ORGANIZARE I FUNCIONARE

  CAP. I. Dispoziii generale

  Art.1. (1) S.C. ECOMED S.R.L. Vintila-Voda este unitate sanitar privata, de utilitate public, cupersonalitate juridic, constituita conform Legii nr. 31/1990, republicata, avand Certificatul de inregistrareJ10/7/2004. (2) Sediul unitatii este in comuna Vintila-Voda, str. Principala, nr.1, judetul Buzau, in spatiu detinut in modlegal conform actului de vanzare-cumparare nr. 110/14.07.2005. (3) S.C. ECOMED S.R.L. Vintila-Voda functioneaza potrivit prevederilor Legii 95/2006 privind reforma indomeniul sanatatii, a Avizului Ministerului Sanatatii nr. XI/A/40975/EN/7826/31.07.2013, a autorizatiilor sievaluarilor Directiei de Sanatate Publica Buzau, CJAS Buzau si a celorlalte prevederi legale aplicabile invigoare. (4) Reorganizarea, schimbarea sediului si a domeniului de activitate se aproba prin ordin al ministruluisanatatii, la propunerea administratorului unitatii.

  Art.2. (1) S.C. ECOMED S.R.L. Vintila-Voda desfasoara activitati de asistenta medicala spitaliceasca siasistenta medicala ambulatorie de specialitate; (2) Serviciile medicale acordate sunt: preventive, curative, de recuperare si paliative si se acorda in sistem despitalizare continua si in sistem ambulatoriu. (3) Unitatea participa la asigurarea starii de sanatate a populatiei.

  Art.3. In conformitate cu Ordinul MSP nr. 586/23.05.2011 privind clasificarea Spitalului EcomedVintila-Voda, unitatea sanitara a fost incadrata in categoria V.

  Art.4. Problemele de etic i deontologie medical sunt de competena, dupa caz, a Colegiului Medicilordin Romnia si a Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia.

  Art.5. Relaiile de munc sunt reglementate prin Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificrilei completrile ulterioare.

  Art.6. Regulamentul de Organizare i Funcionare si Regulamentul Intern al Spitalului Ecomed suntelaborate de ctre reprezentantul legal al spitalului.

  Art.7. S.C. ECOMED S.R.L. Vintila-Voda, funcioneaz pe principiul autonomiei financiare. Veniturileproprii ale spitalului provin din sumele ncasate pentru serviciile medicale furnizate pe baz de contractencheiate cu C.J.A.S. Buzau, precum i din alte surse conform legii. S.C. ECOMED S.R.L.poate realiza venituri proprii suplimentare din:

  donaii i sponsorizri; inchirierea unor spatii medicale, echipamente sau aparatura medicala catre alti furnizori de servicii

  medicale in conditiile legii; contracte privind furnizarea de servicii medicale incheiate cu case de asigurari private sau operatori

  economici; servicii medicale, hoteliere sau de alta natura, furnizate la cererea unor terti; alte surse;

  Art.8. Contractul de furnizare de servicii medicale se negociaza de catre reprezentantul legal si/saumanager cu conducerea Casei de Asigurari de Sanatate, in conditiile stabilite in contractul-cadru si normele deaplicare a acestuia. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se definitiveaza dupa semnarea contractului defurnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate.

  Decontarea contravalorii serviciilor medicale se face conform contractului de furnizare de serviciimedicale, pe baz de documente justificative, n funcie de realizarea acestora, cu respectareaprevederilor contractului cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului asigurrilorsociale de sntate.

  CAP.II. Structura organizatoric a S.C. ECOMED S.R.L. Vintila-VodaArt.9. S.C. ECOMED S.R.L. Vintila-Voda are urmtoarea structur organizatoric:

  compartiment boli cronice - 25 paturi; compartiment ingrijiri paliative - 17paturi; cabinet ambulator consultatii de specialitate medicina interna; serviciul financiar contabil, resurse umane;

 • serviciul tehnico-administrativ.Art.10. Organigrama :

  Organigrama S.C.Ecomed S.R.L.

  CAP.III. ATRIBUIILE UNITATIIArt.11. Administrarea unitatii este asigurata de administrator prin managerul angajat conform

  contractului de managament incheiat in conditiile legii.

  Art. 12. MANAGERUL SPITALULUI ARE URMATOARELE ATRIBUTII:1. n domeniul strategiei serviciilor medicale:

  elaboreaz, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaiei din zona arondata, planul dedezvoltare a unitatii pe perioada mandatului, mpreun cu ceilali membri ai comitetului director;

  aproba formarea i utilizarea fondului de dezvoltare al unitatii, pe baza propunerilor comitetuluidirector, cu respectarea prevederilor legale;

  aproba planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director; aproba msurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitii unitatii, n

  concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populaiei; face propuneri, pe baza analizei n cadrul comitetului director, privind structura organizatoric,

  reorganizarea, schimbarea sediului i a denumirii unitii; aplica strategiile i politica de dezvoltare n domeniul sanitar ale Ministerului Sntii, adecvate

  la necesarul de servicii medicale pentru populaia deservita.2. n domeniul managementului economico-financiar:

  aproba i urmrete realizarea planului anual de achiziii; aproba lista investiiilor i a lucrrilor de reparaii curente i capitale care urmeaz sa se realize,

  Aprobat,ManagerDr. Mereu Stelian

  COMITET DIRECTOR

  BUCATARIE

  ADMINISTRATIV

  Asistenti medicali

  ASISTENTA MEDICALAAMBULATORIE DE SPECIALITATE

  Comp. BOLI CRONICEComp.ING.PALIATIVE

  CONSILIUL MEDICAL

  Administrator

  Resp.R.U. Contabil

  Medic Sef

  Medicspecialistmedicinainterna

  FINANCIAR- CONTABIL

  R.U. ASISTENTA MEDICALASPITALICEASCA

  Manager

  Psiholog/Preot

  Ingrijitori curatenie

  MENTENANTAECHIPAM. MEDICALE

  INSTALATII, AP.NEMEDICALE

  PROTECTIAMUNCII, SSM

  P.S.I.

  APROVIZIONARE

  Bucatari/Ospatari

  Resp. PM, SSM

  Resp. PSI

  Resp. aproviz.

  FARMACIEexternalizat

  LAB. ANALIZEMEDICALEexternalizat

  Infirmiere

  Asistentamedicala

  coordonatoare

  Medici specialisti medicinainterna

  SPALATORIE -externalizat

  Resp.intretinere

  LABORATORRADIOLOGIE

  externalizat

 • n condiiile legii; aproba bugetul de venituri i cheltuieli al unitatii; aproba repartizarea bugetului de venituri i cheltuieli al unitatii pe compartimente i alte

  structuri; urmrete execuia bugetului de venituri i cheltuieli; rspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul unitatii; efectueaz plti, dup caz, conform legii; identifica surse pentru creterea veniturilor proprii ale unitatii, n limitele legii; negociaz i ncheie n numele i pe seama unitatii contracte de furnizare de servicii medicale cu

  Casa de Asigurri de Sntate Judeeana sau cu case de asigurri de sntate private i alioperatori economici;

  rspunde de organizarea i desfurarea activitii de audit public intern, conform legii.3. n domeniul managementului performanei/calitii serviciilor:

  ntreprinde msurile necesare i urmrete realizarea indicatorilor de performanta ai unitatii; rspunde de crearea condiiilor necesare prestrii unor acte medicale de calitate de ctre

  personalul medico-sanitar din unitate; urmrete implementarea protocoalelor de practica medical la nivelul unitatii; urmrete realizarea activitilor de control al calitii serviciilor medicale oferite de unitate; negociaz i ncheie n numele i pe seama unitatii protocoale de colaborare i/sau contracte cu

  ali furnizori de servicii pentru asigurarea continuitii i creterii calitii serviciilor medicale; rspunde de asigurarea condiiilor adecvate de cazare, igiena, alimentaie i prevenirea infeciilor

  nosocomiale, n conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sntii; rspunde de monitorizarea i raportarea indicatorilor specifici activitii medicale, financiari,

  economici, precum i a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire i control, nconformitate cu reglementrile legale n vigoare;

  urmrete modul de aplicare a prevederilor legale n vigoare cu privire la respectarea drepturilorpacientului i dispune msuri atunci cnd se constata nclcarea acestora.

  4. n domeniul managementului resurselor umane: aproba regulamentul intern al unitatii, precum i fia postului pentru personalul angajat; nfiineaz, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate n cadrul unitatii, necesare

  pentru realizarea unor activiti specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, comisia de analizaa decesului etc., ale cror organizare i funcionare se precizeaz n regulamentul de organizare ifuncionare a unitatii;

  stabilete i aproba numrul de personal pe categorii i locuri de munca, cu respectareareglementrilor legale n vigoare;

  aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numete i elibereaz din funciepersonalul unitatii , n condiiile legii;

  aproba programul de lucru pe locuri de munca i categorii de personal, pentru personalul aflat nsubordine;

  realizeaz evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat n subordine directa,conform structurii organizatorice, i soluioneaz contestaiile n funcie de nivelul ierarhic lacare s-au fcut;

  aproba planul de formare i perfecionare a personalului, n conformitate cu legislaia n vigoare; ncheie contract de administrare/manageriat,in conditiile legii; urmrete ncheierea asigurrilor de malpraxis de ctre personalul medical din subordine; respecta prevederile legale privind incompatibilitile i conflictul de interese.

  5. n domeniul managementului administrativ: aproba i urmrete respectarea regulamentului de organizare i funcionare; reprezint spitalul n relaiile cu tere persoane fizice sau juridice; ncheie acte juridice n numele i pe seama spitalului, conform legii; rspunde de modul de ndeplinire a obligaiilor asumate prin contracte i dispune msuri de

  mbuntire a activitii spitalului; rspunde de obinerea autorizaiei sanitare de funcionare i a certificatului de acreditare, n

  condiiile prevzute de lege;

 • asigura respectarea prevederilor legale n vigoare referitoare la pstrarea secretului profesional,pstrarea confidenialitii datelor pacienilor internai, informaiilor i documentelor referitoarela activitatea spitalului;

  pune la dispoziie organelor i organismelor competente, la solicitarea acestora, n condiiilelegii, date privind activitatea spitalului;

  rspunde de organizarea arhivei spitalului i asigurarea securitii documentelor prevzute delege, n format scris i electronic;

  aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activiti de cercetare medical, ncondiiile legii;

  rspunde de organizarea unui sistem de nregistrare i rezolvare a sugestiilor, sesizrilor ireclamaiilor referitoare la activitatea spitalului;

  conduce activitatea curenta a spitalului, n conformitate cu reglementrile n vigoare; mpreun cu comitetul director, elaboreaz planul de aciune pentru situaii speciale i

  coordoneaz asistenta medical n caz de rzboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale ialte situaii de criza, conform dispoziiilor legale n vigoare;

  Art. 13. S.C. ECOMED S.R.L. Vintila-Voda are urmtoarele atribuii: sa acorde servicii medicale preventive, curative, de recuperare i paleative conform pachetului de

  servicii contractat cu C.J.A.S. Buzau, respectnd criteriile stabilite prin Legea 95/2006 privindreforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare si normele de aplicare alecontractului cadru.

  s asigure semnalizarea corespunztoare a spitalului n zon i semnalizarea interioar a circuitelorimportante utilizate de pacientul internat;

  s posede autorizaie sanitar de funcionare; s aib acreditare si dovada de evaluare; s asigure respectarea structurii organizatorice avizata de Ministerul Sntii, n ceea ce privete

  numrul de paturi pe secii i compartimente; s asigure ncadrarea cu personal medico-sanitar i cu alte categorii de personal conform

  normativelor de personal n vigoare, care s permit funcionarea spitalului n condiii de eficien; s aib organizat compartimentul de prevenire i control al infeciilor nosocomiale, n conformitate

  cu reglementarile n vigoare ale Ministerului Sntii; rspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiiilor de cazare,

  igien, alimentaie i de prevenire a infeciilor nosocomiale ce pot determina prejudicii pacienilor,aa cum sunt stabilite de ctre organele competente. Pentru prejudicii cauzate pacienilor din culpamedical, rspunderea este individual.

  va lua permanent masuri pentru imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere si medicale, prinasigurarea cu aparatura medicala si nemedicala, dotarea cu mobilier, cazarmament, echipamente sicrearea unui climat ambiental propice realizarii unui confort util recuperarii fizice si psihice cit mairapide a bolnavului.

  are obligaia s nu refuze acordarea asistenei medicale n limita competentelor, ori de cte ori sesolicit aceste servicii, oricrei persoane care se prezint la spital.

  are obligaia s informeze asiguraii despre serviciile medicale oferite i despre modul n care suntfurnizate.

  are obligaia s respecte confidenialitatea si anonimatul pacientului fa de teri asupra datelor iinformaiilor decurse din serviciile medicale acordate asigurailor precum i intimitatea i demnitateaacestora aa cum este stabilit n Legea 46/2003 privind drepturile pacientului cu modificarile sicompletarile ulterioare.

  are obligaia s acorde servicii medicale de specialitate tuturor asigurailor, indiferent de casa deasigurri la care s-a virat contribuia de asigurri de sntate pentru acetia.

  are obligaia acordrii serviciilor medicale n mod nediscriminatoriu asigurailor i respectareadreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale n situaiile de trimitere pentruconsultaii interdisciplinare.

  are obligaia completrii prescripiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul. medicii spitalului au obligaia s informeze medicul de familie al asiguratului, sau dup caz, medicul

  de specialitate, despre diagnosticul stabilit, investigaiile i tratamentele efectuate sau s transmit

 • orice alt informaie referitoare la starea de sntate a pacientului. pentru eficientizarea serviciilor medicale se vor ntocmi liste de ateptare. are obligaia s transmit datele solicitate de C.J.A.S. Buzau, privind furnizarea serviciilor medicale

  i starea de sntate a persoanelor consultate sau tratate, potrivit formularelor de raportare specifice,fiind direct rspunztor de corectitudinea acestora.

  are obligaia s elibereze actele medicale stabilite prin norme. are obligaia s solicite documentele care atest calitatea de asigurat; la solicitarea pacientului care

  nu are calitatea de asigurat, il poate interna, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicalede ctre acesta.

  are obligaia de a comunica asiguratorului domeniul de activitate conform clasificrii activitii dineconomia naional CAEN ,numarul de angajai, fondul de salariu precum i orice alte informaiisolicitate n vederea asigurrii pentru accidente de munc i boli profesionale n conformitate cuLegea 346/2002 - republicata.

  are obligaia s transmit SNSMS datele clinice la nivel de pacient pentru toi pacienii spitalizai, nform electronic, conform aplicaiei DRG Naional, pentru prelucrarea i analiza datelor n vedereacontractrii i decontrii serviciilor spitaliceti.

  are obligaia s-i defineasc manevrele care implic soluii de continuitate a materialelor utilizate ia condiiilor de sterilizare;

  spitalul are obligaia de a neutraliza materialele i instrumentarul a crui condiie de sterilizare nueste sigur: solutiile,instrumentarul,materialele sanitare folosite pentru manevrele utilizate in cadrulconsultatiilor, a serviciilor medicale acordate, vor fi de unica folosinta. Toate materialele sanitare simedicamentele care vor fi utilizate in cadrul activitatii medicale vor fi inregistrate in registre si fisede magazie,depozitate in mod adecvat.

  are obligaia s asigure medicamentele si materialele sanitare necesare tratamentului adecvat i srespecte condiiile de prescriere a medicamentelor prevzute n nomenclatorul de medicamente,conform reglementrilor n vigoare.

  sa asigure dotarea cu echipamente, aparatura in conformitate cu activitatea desfasurata, sa facadovada detinerii legale a acestora, sa detina autorizatie de functionare pentru ea si sa asigure service-ul si verificarea periodica a acestora, conform reglementarilor in vigoare.

  sa asigure colectarea si distrugerea (neutralizarea) deseurilor cu risc biologic, prin contract cu firmaautorizata.

  sa asigure informarea asiguratilor privind drepturile si obligatiile acestora, pachetul de serviciicontractat cu C.J.A.S., tarifele practicate, conditii de acordare a serviciilor.

  sa aiba un site-internet cu prezentarea urmatoarelor informatii: structura aprobata a sectiei, serviciimedicale oferite, pachet de servicii contractat cu C.J.A.S., tarife practicate, conditii de internare,adresa si telefonul societatii, adresa de e-mail, chestionarul de satisfactie.

  are obligatia de a asigura un registru de sugestii, reclamatii si sesizari cu acces neingradit pentrupacienti/apartinatori (de regula in holul spitalului), cu paginile numerotate, vizat de C.J.A.S., cu carese afla in contract, si D.S.P. Buzau.

  are obligatia de a expune la loc vizibil numele C.J.A.S., cu care se afla in contract, adresa si numarulde telefon al acesteia (tel. verde), ca si numarul de telefon al serviciului de urgenta (112).

  are obligatia de a asigura dotarea corespunzatoare a salilor de asteptare pentru pacientii asigurati, aaccesului persoanelor cu handicap locomotor, a grupurilor sanitare pentru asigurati si personal, iarpentru bolnavii spitalizati toate dotarile necesare conform reglementarilor in vigoare privindautorizarea sanitara de functionare. De asemenea va asigura toate conditiile astfel incat atat laintrarea cat si in interiorul societatii sa nu existe pericol de accidentare sau de vatamare corporalapentru asigurati, pacienti, insotitori sau personal.

  are obligatia de a asigura libertatea de deplasare a pacientului nerestrictionata temporal in incintaspitalului, cu exceptia orelor de vizita medicala; exceptie fac sectoarele interzise persoanelorneautorizate marcate prin indicatoare de interzicere; de a asigura accesul apartinatorilor conformreglementarilor in vigoare zilnic de luni pina vineri, intre orele de 16.00-20.00, sambata si duminica,intre orele de 10.00-18.00, iar pentru pacientii in stadiile terminale permanent; de asemenea, poatepermite prezenta unui insotitor permanent pentru categoriile de bolnavi in faze avansate de boala.

  sa asigure aparatul de urgenta cu medicamente si materiale sanitare conform baremurilor MSPverificate periodic pentru a nu fi depasit termenul de valabilitate.

  are obligatia de a detine evidente specifice: fise de consultatii, registru de consultatii, registru de

 • tratament, fise si registre specifice activitatilor desfasurate, foi de observatii, formulare de prescriptiimedicale, bilete de trimitere, scrisori medicale, formulare de concedii medicale, adeverinte-certificate medicale, tipizate pentru raportari.

  are obligatia de a avea telefon fix (mobil), conectare la internet, adresa de e-mail, site propriu in carevor fi trecute specialitatile, sistem informatic corespunzator (tehnica de calcul), intretinut princontract de service cu firma specializata.

  are obligaia s asigure din fondurile contractate cheltuieli pentru combaterea infeciilornosocomiale.

  are obligaia s se ngrijeasc de asigurarea permanenei serviciilor medicale furnizate asigurailorinternai.

  spitalul va fi n permanen pregtit pentru asigurarea asistenei medicale n caz de rzboi, dezastre,atacuri teroriste, conflicte sociale i alte situaii de criz i este obligat s participe cu toate resurselela nlturarea efectelor acestora.

  are obligaia s stabileasc programul de lucru i sarcinile de serviciu pentru personalul angajat. are obligaia s desfoare activiti de educaie medical continu pentru medici, asistente medicale

  i alt personal. are obligaia s realizeze condiiile necesare pentru aplicarea msurilor de protecie a muncii,

  protecie civil i paz contra incendiilor conform normelor n vigoare. are obligaia s ndeplineasc i alte atribuii prevzute de alte acte normative n vigoare, precum i

  cele care vor aprea.

  Art.14. COMITETUL DIRECTORn conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si

  completarile ulterioare i ord. MSP nr. 921/2006 privind cu modificarile si completarile ulterioare funcioneazn urmtoarea componen:

  Dr. Mereu Stelian - Manager As. Draghia Daniela - Asistent coordonator Sarbescu Ana - Contabil

  Atribuiile Comitetului director:1. elaboreaz planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului;2. elaboreaz planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;3. Propune managerului, n vederea aprobrii :

  numrul de personal, pe categorii i locuri de munc, n funcie de reglementrile n vigoare; organizarea concursurilor pentru posturile vacante, conform legii;

  4. elaboreaz regulamentul de organizare i funcionare, regulamentul intern i organigrama spitalului;5. propune spre aprobare managerului i urmrete implementarea de msuri organizatorice privind

  mbuntirea calitii actului medical, a condiiilor de cazare, igien i alimentaie, precum i de msuride prevenire a infeciilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sntiipublice;

  6. asigur monitorizarea i raportarea indicatorilor specifici activitii medicale, financiari, economiciprecum i a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire i control, pe care le prezintmanagerului, conform metodologiei stabilite;

  7. analizeaz msurile pentru dezvoltarea i mbuntirea activitii spitalului, n concordan cu nevoilede servicii medicale ale populaiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor i protocoalelor depractic medical;

  8. elaboreaz planul de aciune pentru situaii speciale i asistena medical n caz de rzboi, dezastre,atacuri teroriste, conflicte sociale i alte situaii de criz;

  9. negociaz, prin manager, directorul medical i directorul financiar-contabil, contractele de furnizare deservicii medicale cu casele de asigurri de sntate;

  10. face propuneri privind structura organizatoric, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului i adenumirii spitalului;

  Art 15. CONSILIUL MEDICAL In cadrul unitatii functioneaza Consiliul Medical a carei componenta este urmatoarea:

  Dr. MEREU STELIAN

 • Dr. DOROBANTU EMIL As. med. DRAGHIA DANIELA

  Atributiile Consiliului Medical:

  coordoneaza si raspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare alunitatii,planul annual de servicii medicale,bugetul de venituri si cheltuieli;

  monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul unitatii,inclusiv prin evaluareasatisfactiei pacientilor si elaboreaza propuneri de imbunatatire a activitatii medicale:

  aproba protocoale de practica medicale la nivelul unitatii si monitorizeaza procesul de implementare aprotocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul intregului spital;

  raspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfasurate la nivelul spitalului pentruasigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii internati;

  asigura coordonarea activitatii pentru asigurarea ingrijirii pacientilor atunci cind este nevoie princonsulturi multidisciplinare.

  stabileste coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelulspitalului ,in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului ,prevenirii polipragmaziei si arezistentei la medicamente;

  supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare referitoare la documentatia medicala a pacientilortratati,asigurarea confidentialitatii datelor medicale,constituirea arhivei spitalului.

  imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul cresterii gradului de satisfactie apacientilor;

  monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfasurate in spital in scopul cresterii performantelorprofesionale si utilizarii eficiente a resurselor alocate;

  Art. 16. COMISIILE SPITALULUI:1. Comisia de disciplina

  a) Componenta: Dr. Mereu Stelian - preedinte As. Draghia Daniela - membru As. Voicu Ramona - membru

  b) Atribuii: stabilirea mprejurrilor n care fapta a fost svrit; analiza gradului de vinovie a salariatului precum i consecinele abaterii disciplinare; verificarea eventualelor sanciuni disciplinare suferite anterior de salariat; efectuarea cercetrii disciplinare prealabile; stabilirea sanctiunii ce urmeaza a fi aplicata.

  2. Comisia de analiz a decesuluia) Componen:

  Dr. Mereu Stelian - manager Dr. Dorobantu Emil - medic curant As.Draghia Daniela - asistent sef.

  b) Atribuii: analiza circumstantelor producerii decesului in spital corectitudinea completarii documentelor respectind procedurile spitalului audierea medicului curant in cazul in care se constata anumite nelamuriri.

  3. Comitet de securitate i sntate n munca) Componen:

  Dr. Mereu Stelian - presedinte As. Nita Leontina - membru Gaman Nicu-membru

  b) Atribuii: aprob programul anual de securitate i sntate n munc ;

 • urmrete aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui ieficiena acestora din punct de vedere al mbuntirii condiiilor de munc;

  urmrete modul n care se aplic i se respect reglementrile legale privind securitatea isntatea n munc;

  analizeaz factorii de risc de accidentare i mbolnvire profesional, existeni la locurile demunc;

  analizeaz propunerile salariailor privind prevenirea accidentelor de munc i a mbolnvirilorprofesionale, precum i pentru mbuntirea condiiilor de munc;

  efectueaz cercetri proprii asupra accidentelor de munc i mbolnvirilor profesionale; efectueaz inspecii proprii privind aplicarea i respectarea normelor de securitate i sntate n

  munc; informeaz inspectoratele de protecie a muncii despre starea proteciei muncii n propria unitate; realizeaz cadrul de participare a salariailor la luarea unor hotrri care vizeaz schimbri ale

  procesului de producie ( organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc..), cuimplicaii n domeniul proteciei muncii;

  dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate i sntate n munc de ctreconductorul unitii cel puin o dat pe an, cu privire la situaia securitii i sntii n munc,aciunile care au fost ntreprinse i eficiena acestora n anul ncheiat precum i programul deprotecie a muncii pentru anul urmtor; un exemplar din acest raport trebuie prezentatinspectoratului teritorial de protecie a muncii;

  verific aplicarea normativului-cadru de acordare i utilizare a echipamentului individual deprotecie, innd seama de factorii de risc identificai;

  verific reintegrarea sau meninerea n munc a salariailor care au suferit accidente de munc ceau avut ca efect diminuarea capacitii de munc;

  desemneaza la nivelul unitatii, in conformitate cu legislatia in vigoare un responsabil cusecuritatea si sanatatea in munca.

  4. Comisia medicamentuluia) Componenta:

  As. Voicu Ramona - presedinte As. Draghia Daniela - membru Sirbescu Ana - membru

  b) Atributii: verifica termenul de valabilitate al medicamentelor furnizate de farmacia contractanta; verifica concordanta medicatiei din F.O.C.G./Condica de medicamente eliberate; verifica stocul de medicamente si valabilitatea acestora din Aparatul de urgenta; verifica trimestrial cheltuiala pentru medicamente si analiza lor cu raportarea lunara a situatiei

  financiare.

  5. Comisia de alimentatie si dieteticaa) Componenta:

  As. Draghia Daniela - presedinte Bucatar Drambu Maria - membru Bucatar Zotoiu Lenuta - membru

  b) Atributii: intocmirea meniurilor respectarea retetarului controlul organoleptic al alimentelor controlul termenului de valabilitate al alimentelor pastrarea probelor de alimente timp de 72 h

  6. Comisia de prevenire si combatere a infectiilor nosocomialea) Componenta:

  Dr. Scantei Carmen - medic primar epidemiolog

 • Dr. Mereu Stelian - medic primar medicina interna ; manager As. Draghia Daniela - asistent sef ; responsabil managementul calitatii Sarbescu Ana - contabil

  b) Atributii: elaborarea programului anual propriu de supraveghere , prevenire si control a infectiilor

  nosocomiale supravegherea epidemiologica a infectiilor nosocomiale in Spitalul Ecomed Vintila-Voda depistarea infectiilor in cadrul sistemului de supraveghere organizarea si participarea la sistemul de autocontrol : controlul apei sterile si al materialelor sterile din spital controlul conditiilor de mediu din spital controlul personalului.

  Controlul de rutina se face cu un ritm precizat in Planul de Supraveghere si Control, iarinvestigarea microbiologica in cazul eventualelor focare se face prompt , in cadrul ancheteiepidemiologice;

  instruirea personalului si verificarea respectarii normativelor sanitare in vigoare: controale sondajigienico-sanitare in sectii, controlul igienei alimentare, controlul prestatiilor din serviciul despalatorie, controlul gestionarii deseurilor rezultate din activitati medicale.

  inregistrarea si supravegherea accidentelor cu expunere la singe si lichide biologice alepersonalului sanitar

  elaborarea sau reevaluarea protocoalelor de prevenire si aparitiei infectiilor nosocomiale;spalarea miinilor si utilizarea manusilor, echipamentului de protectie, protocoale de izolare petipuri de patologii , protocoale de ingrijiri specifice, protocoale de utilizare a dezinfectantelor siantisepticelor din spital, protocoale de curatenie si de dezinfectie a mediului din spital, codul deprocedura pentru lenjerie, codul de procedura pentru deseurile contaminate.

  7. Comisia D.R.G.a) Componenta:

  Dr. Mereu Stelian - presedinte As. Miron Liliana - membru As. Draghia Daniela - membru

  b) Atributii: raporteaza lunar situatia pacientilor externati la SNSPMS verifica gestionarea datelor respectand prevederile Legii 677/2001 privind datele cu caracter

  personal cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii 95/2006 privind reforma in domeniulsanatatii cu modificarile si completarile ulterioare;

  verifica arhivarea copiilor bazelor de date ; verifica gestionarea datelor pacientilor inscrise in FOCG, registru de internari, registru

  consultatii, retete, certificate medicale, buletine de analize, condici de prescriptii medicamente,etc ;

  verifica respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal asa cum sunt definite in legea677/2001 actualizata;

  analizeaza toate cazurile nevalidate transmitandu-le apoi C.J.A.S. pentru validare; analizeaza modul de codificare in vederea imbunatatirii indicelui de complexitate.

  8. Comisia de inventariere anuala a bunurilora) Componenta:

  Dr. Mereu Stelian - presedinte As. Miron Liliana - membru Gaman Nicolae - membru Negut Ana - membru

  b) Atributii: inventarierea anuala a bunurilor societatii consemnarea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal si prezentarea lor Comitetului

 • director.

  9. Comisia de promovare si incadrarea) Componenta:

  Dr. Mereu Stelian - presedinte As. sef Draghia Daniela - membru Sarbescu Ana - membru

  b) Atributii: raspunde de buna desfasurare a concursurilor, in conformitate cu legislatia in vigoare; participa si raspunde de formularea subiectelor in baza tematicii de concurs afisata; raspunde de verificarea corecta a testelor, de sustinerea interviului sau probei practice, de

  afisarea rezultatelor; participa si raspunde de buna organizare si desfasurare a examenelor organizate in vederea

  promovarii; personalului in trepte si categorii superioare de salarizare.

  10. Comisia de achizitiea) Componenta:

  As. sef Draghia Daniela - presedinte Gaman Nicolae - membru Zotoiu Lenuta - membru

  b) Atributii: intocmirea referatelor de achizitie; intocmirea cererilor de oferta avand la baza necesitatile din referatele de achizitie; intocmirea listei furnizorilor; supunerea spre aprobare a managerului a listei furnizorilor acceptati;

  11. Comisia de receptie

  a) Componenta: As. Voicu Ramona As. Miron Liliana

  b) Atributii: receptia bunurilor achizitionate (cantitate, pret in conformitate cu oferta); verificarea concordantei intre bunurile inscrise in factura si cele livrate; verificarea termenului de valabilitate/garantie a bunurilor achizitionate sau a certificatelor de

  conformitate;

  12. Comisia de concurs in vederea angajarii

  a) Componenta: Dr. Mereu Stelian - presedinte As. Draghia Daniela - membru As. Miron Liliana - membru Sarbescu Ana - secretar

  b) Atributii: verifica corectitudinea intocmirii dosarelor candidatilor si indeplinirea conditiilor de participare

  la concurs; stabileste bibliografia si, dupa caz, tematica de concurs; stabileste proba/probele de concurs cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data confirmarii

  concursului; secretarul comisiei de concurs are urmatoarele atributii:

  constituie si gestioneaza pastrarea dosarelor de concurs si le prezinta comisiei de concurs;

 • intocmeste si afiseaza lista candidatilor; intocmeste procesul verbal cu rezultatele concursului; afiseaza graficul de desfasurare a concursului, rezultatele concursului si baremele; elaboreaza subiectele/temele si baremurile de corectare/apreciere si notare pentru testul scris

  si proba practica, cu cel putin 24 h inainte de sustinerea fiecarei probe avand in vederecerintele fisei postului scos la concurs;

  asigura indeplinirea conditiilor optime pentru desfasurarea concursului (spatii, papetarie,birotica);

  efectueaza instructajul candidatilor cu privire la modul general de desfasurare a concursului; corecteaza /apreciaza si noteaza lucrarile/proba practica/raspunsurile candidatilor; semneaza procesul verbal care contine concluziile concursului, intocmit de secretarul

  comisiei si il prezinta reprezentantului legal al unitatii, insotit de tabelul cu rezultateleobtinute de candidati in vederea incheierii contractului individual de munca;

  pastreaza in deplina securitate documentele si asigura confidentialitatea datelor siinformatiilor referitoare la continutul subiectelor, grilei de corectare;

  stabileste graficul de desfasurare a concursului.

  13. Comisia de solutionare a contestatiilora) Componenta:

  Dr. Dorobantu Emil - presedinte As. Voicu Ramona - membru Sarbescu Ana - secretar

  b) Atributii: solutioneaza contestatiile candidatilor cu privire la notarea/aprecierea probei/probelor

  concursului depuse in timp de maxim 24 h de la afisarea rezultatelor; transmite, prin secretarul comisiei, rezultatele analizei contestatiilor pentru a fi comunicate

  candidatilor in termen de maxim 48h de la depunerea contestatiilor; transmite comisiei de concurs, prin secretarul comisiei, procesul verbal de solutionare a

  contestatiilor; secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii:

  primeste contestatiile depuse in maxim 24h de la afisarea rezultatelor; intocmeste procesul verbal care contine hotararea comisiei de solutionare a contestatiilor; prezinta presedintelui comisiei de solutionare a contestatiilor procesul verbal cu privire la

  modul de solutionare a contestatiilor impreuna cu contestatiile;

  14. Comisia de evaluare a performantelor individuale a salariatilora) Componenta:

  Dr. Mereu Stelian - presedinte As. Draghia Daniela - membru

  b) Atributii: raspunde de evaluarea angajatului pentru perioada cuprinsa intre 01.01-31.12. a anului precedent;

  15. Comisia nucleului de calitatea) Componenta:

  Dr. Mereu Stelian - presedinte Dr. Dorobantu Emil - membru As. Draghia Daniela - membru

  b) Atributii:Nucleul de calitate are sarcina de a asigura monitorizarea interna a calitatii serviciilor medicale

  furnizate, prin urmarirea respectarii criteriilor de calitate, referitoare la: oportunitatea internarii/spitalizarii inregistrarea datelor dupa evolutia starii se sanatate a pacientului; confirmarea diagnosticului la 72 de ore in F.O.C.G. indicarea medicatiei in F.O.C.G,concordanta medicatiei prescrise in F.O.C.G. cu cea efectiv

 • eliberata prin condica de medicamente.Nucleul de calitate are ca atributie specifica urmarirea calitatii actului medical avand ca baza de

  referinta urmatoarele criterii: utilizeaza modele standard de elaborare a procedurilor in vederea asigurarii uniformitatii,

  conformitatii si facilitatii la nivelul intregii organizatii; pregatesc personalul angajat al organizatiei in vederea cunoasterii parametrilor de lucru specifici

  fiecarui sector de activitate si verifica modul de implementare a sistemului de management alcalitatii la nivel de comportament;

  monitorizeaza respectarea/autorizarea parametrilor specifici de calitate in activitatile curente laefiecarui compartiment;

  elaboreaza semestrial planul de lucru al nucleului pentru luna viitoare si stabilesc calendarul deactivitati subsecvente;

  informeaza direct managementul asupra neconformitatii considerate critice pentru organizatie,asigurand un sistem operativ de feed-back al informarii;

  elaboreaza rapoarte de activitate periodice; se documenteaza permanent asupra modificarii si completarii standardelor aplicabile domeniului

  de ingrijire al sanatatii si elaboreaza propuneri de dezvoltare/actualizare in consecinta apropriului sistem de management al calitatii;

  participa anual la cursuri de perfectionare in domeniul calitatii si informeaza personalulorganizatiei asupra calendarului evenimentului de formare si dezvoltare profesionala despecialitate;

  participa la elaborare planului strategic al organizatiei, propunand obictivele in domeniu inconcordanta atat cu studiile de marketing dar mai ales cu proiectiile de infrastructura si resurseumane preconizate ca fezabile si necesare;

  raporteaza trimestrial caselor de asigurari de sanatae judetene indicatorii de calitate stabiliti decomun acord cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Ministerul Sanatatii si Familiei si deColegiul Medicilor din Romania;

  decizia de internare a bolnavilor; internarea pacientilor pe compartimente in functie de concordanta cu diagnosticul principa la

  internare; igienizarea pacientilor; transportarea/insotirea pacientului internat pe sectie; externarea pacientului (inmanarea scrisorii medicale si dupa caz a retetei gratuite/compensate); prezentarea propunerilor de imbogatire a calitatii serviciilor medicale furnizate asiguratilor pe

  fiecare compartiment in parte si in global pe spital, conducerii spitalului. Conducerea spitaluluiva putea astfel analiza propunerile inaintate de nucleul de calitate in vederea aplicariieventualelor masuri corective si/sau preventive, dupa caz.

  elaborarea unor materiale cu informatii utile pacientului si apartinatorilor (date generale desprespital, programul de vizita pentru apartinatori, medicul curant, modalitatea de contact a acestuia,etc.) ce vor fi puse la dispozitia acestora in momentul internarii pe sectie;

  participa obligatoriu la sedintele nucleului de calitate, atat la cele ordinare cat si la celeextraordinare;

  identifica si/sau construiesc parametrii constitutivi ai sistemului de calitate, functie de necesitatilede satisfacere/verificare a standardelor.

  16. Comisia multidisciplinara bolnavi complecsia) Componenta:

  Dr. Mereu Stelian - medic sef sectie Dr. Dorobantu Emil - medic curant compartimentul Ingrijiri paleative As. Draghia Daniela - as. sef Psiholog Popa Mereu Costin Teofil

  b) Atributii: asigurarea stabilirii diagnosticului si a tratamentului pentru pacientii cu afectiuni complexe prin

  consultul si evaluarea pacientului respectiv de fiecare membru al comisiei si apoi prin consensstabilirea necesitatii unor investigatii suplimentare, a diagnosticului de certitudine si/sau a

 • schemei terapeutice. consemnarea in FOCG a examenului efectuat de fiecare membru al comisiei. consemnarea concluziei comisiei si semnatura fiecarui membru al comisiei.

  17. Comisia de analiza a reclamatiilor pacientilora) Componenta:

  Dr. Mereu Stelian - presedinte As. Draghia Daniela - membru As.Voicu Ramona - membru

  b) Atributii: comisia va analiza reclamatiile pacientilor si va da raspuns corespunzator pacientului carem a

  facut reclamatia. comisia se va intruni in termen de 3 - 7 zile de la depunerea reclamatiei.

  18. Comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilora) Componenta:

  Dr. Mereu Stelian - presedinte Sarbescu Ana - secretar Gaman Nicu - membru Nita Leontina - membru

  b) Atributii: s stabileasc modul de organizare pentru aprarea mpotriva incendiilor si s le aduc la

  cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate; s asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea

  masurilor de aparare mpotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor; sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasc atributiile ce revin

  salariatilor la locurile de munca; sa verifice daca salariatii cunosc si respect instructiunile necesare privind msurile de aparare

  mpotriva incendiilor si s verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunztor prinindicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au acces n unitatea sa;

  sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicareaacestora in orice moment;

  sa asigure utilizarea mijloacelor de aparare mpotriva incendiilor conform instructiunilorfurnizate de proiectant;

  sa informeze de ndat, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea cu forte simijloace proprii a oricarui incendiu, iar in termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimitaacestuia raportul de interventie;

  sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare mpotriva incendiilor certificateconform legii;

  sa ndeplineasc orice alte atributii prevazute de lege privind apararea mpotriva incendiilor;

  19. Comisia de acreditare a spitaluluia) Componenta:

  Dr. Mereu Stelian - manager As. Draghia Daniela As.Voicu Ramona As. Miron Liliana Sirbescu Ana

  b) Atributii: comisia va pregati toata documentatia necesara acreditarii spitalului in conformitate cu Ord.

  972/2012 si a standardelor pentru acreditare.

  20. Comisia de achizitii instrumentar si aparatura medicalaa) Componenta:

 • Dr. Mereu Stelian - presedinte As.Draghia Daniela - membru Sirbescu Ana - membru

  b) Atributii: comisia va analiza necesarul de instrumentar si aparatura medicala intocmit de manager si

  asistenta sefa, si va decide oportunitatea achizitiei de instrumentar si aparatura medicala ca sicantitatea necesara fi achizitionata;

  achizitia se va face dupa o selectie riguroasa a ofertelor prezentate tinand cont de raportulcalitate/pret.

  21. Structura de management al calitatii serviciilor medicale:a) Componenta :

  Dr.Mereu Stelian-manager-presedinte; As.Draghia Daniela-as. Sefa-membru; Sirbescu Ana-contabil-membru

  b) Atributii : pregtete i analizeaz Planul anual al managementului calitii; coordoneaz activitile de elaborare a documentelor sistemului de management al calitii:-manualul

  calitii; procedurile; coordoneaz i implementeaz programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite n cadrul unitii, pe

  baza procedurilor operaionale specifice fiecrei secii, laborator etc. i a standardelor de calitate; coordoneaz i implementeaz procesul de mbuntire continu a calitii serviciilor; colaboreaz cu toate structurile unitii n vederea mbuntirii continue a sistemului de management al

  calitii; implementeaz instrumente de asigurare a calitii i de evaluare a serviciilor oferite; asigur implementarea strategiilor i obiectivelor referitoare la managementul calitii declarate de

  manager; asigur implementarea i meninerea conformitii sistemului de management al calitii cu cerinele

  specifice; coordoneaz activitile de analiz a neconformitilor constatate i propune managerului aciunile de

  mbuntire sau corective ce se impun; coordoneaz analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitii; asigur aplicarea strategiei sanitare i politica de calitate a unitii n domeniul medical n scopul

  asigurrii sntii pacienilor; asist i rspunde tuturor solicitrilor managerului pe domeniul de management al calitii.

  CAP.IV. COMPARTIMENTELE UNITATIIArt.17. Conform structurii aprobate, unitatea va asigura, n funcie de resursele existente, condiii

  de spitalizare optime de cazare, igien i alimentaie pentru confortul fizic i psihic al bolnavilorinternai.

  Aceste condiii vor reprezenta criterii de autorizare i acreditare a unitatii.Serviciile medicale spitaliceti se acord asigurailor pe baza:

  biletului de internare eliberat de medicul de specialitate din ambulatoriu sau pe baza recomandrii deinternare cuprins n biletul de trimitere al unui medic de familie, nsoit de actul de identitate i deadeverina din care s rezulte calitatea de asigurat a pacientului conform procedurii de internare.

  Serviciile medicale sunt curative, preventive de recuperare si ingrijiri paliative si constau din: consultaii investigaii tratament medical ngrijire, medicamente i materiale sanitare, cazare i mas, recomandri la externare.Asiguraii suport contravaloarea:

  serviciilor medicale efectuate la cerere;Repartizarea bolnavilor n secii pe saloane se face pentru pacienii cronici de ctre medicul curant si de

 • asistenta de serviciu.n cazul pacienilor internati, foaia de observaie va fi completat cel mai trziu pn la sfritul

  programului de lucru zilnic (n care nu se include i contravizita). n foaia de observaie se va menionaobligatoriu planul terapeutic, evolutia clinica-zilnic si ori de cate ori este nevoie ncepnd din prima zi deinternare sub semnatura si parafa medicului care completeaza.

  Este cu desavrire interzis s se prescrie medicaie sau s se iniieze orice tratament fr a se completaanterior n totalitate foaia de observaie.

  La eliberarea certificatelor de concediu medical se va ine seama de Instruciunile privind acordareaconcediilor medicale i eliberarea certificatelor de concediu medical publicate n OUG nr.158/2005, cumodificarile si completarile ulterioare.

  Art.18. Atribuiile compartimentului cu paturi:

  Repartizarea bolnavilor n salon n cel mai scurt timp, n condiiile aplicrii corespunztoare a msurilorreferitoare la prevenirea i combaterea infeciilor intraspitaliceti;

  Asigurarea nc din ziua internrii a examinrii medicale complete i a realizrii investigaiilor strictnecesare bolnavului internat cu programare;

  Efectuarea n cel mai scurt timp a investigaiilor suplimentare ce se dovedesc necesare stabiliriiconduitei terapeutice;

  Declararea cazurilor de boli contagioase, a bolilor profesionale, conform regulamentului n vigoare; Asigurarea tratamentului medical complet (preventiv, curativ i de recuperare) individualizat i

  difereniat, n raport cu starea bolnavului, cu forma i stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelorprocedee i tehnici medicale, prin folosirea instrumentarului, a aparaturii medicale, a mijloacelorspecifice de transport i prin administrarea alimentaiei dietetice corespunztoare patologiei;

  Asigurarea n permanen a ngrijirii medicale necesare pe toat durata internrii; Asigurarea conform cu protocoalele aprobate a medicaiei necesare pentru realizarea tratamentului

  indicat de medicul curant i a administrrii corecte a acesteia, fiind interzis pstrarea medicamentelor lapatul bolnavului; medicaia va fi acordat integral de spital i va fi scris n foile de observaie demedicul curant;

  Asigurarea de ctre un cadru medical sau auxiliar a nsoirii pacientului, chiar dac e perfect valid, ncazul n care trebuie supus la explorri/investigaii;

  Asumarea manipulrii alimentelor de personal auxiliar special desemnat care nu va mai efectua i altemanevre de ngrijiri;

  Asigurarea condiiilor necesare recuperrii medicale; Asigurarea alimentaiei bolnavului n concordan cu diagnosticul i stadiul evolutiv al bolii; Desfurarea unei activiti care s asigure bolnavilor internai un regim raional de odihn i de servire

  a mesei, de igien permanent, de primire a vizitelor i de pstrare a legturii acestora cu familia; Transmiterea concluziilor diagnostice i a indicaiilor terapeutice pentru bolnavii externai unitilor

  sanitare ambulatorii sau medicului de familie; Urmrirea ridicrii continue a calitii ngrijirilor medicale; Asigurarea nivelului tehnic i profesional al personalului medico-sanitar propriu i a instruirii

  personalului medico-sanitar aflat pentru studii sau pentru instruire practic; Activitatea este coordonat i ndrumat de un medic ef i de un asistent medical coordonator ale cror

  atribuii i responsabiliti sunt evideniate dinstinct n fia postului. Respectarea drepturilor pacientului conform Legii 46/2003.

  Art.19. Procedura de transfer al pacientului criticProcedura de transfer al pacientului critic se face pe baza respectarii prevederilor Ordinului 1091/2006

  privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic.1. Scopul principal al transferului este asigurarea asistentei medicale optime pentru pacient. Inainte de

  efectuarea transferului, medicii au obligatia sa evalueze pacientul si sa-i asigure tratamentul necesarstabilizarii in vederea transferului; examinarile si manevrele efectuate vor fi consemnate in fisapacientului. O copie a acestei fise insoteste pacientul la unitatea unde acesta este transferat. Medicul areobligatia sa il informeze pe pacient sau pe apartinatorii acestuia asupra riscurilor si a posibilelorbeneficii ale transferului, consemnind aceasta informare. Acceptul pacientului sau al apartinatorilor seobtine inaintea inceperii transferului. In cazul in care acceptul nu poate fi obtinut, acest lucru este

 • documentat si motivele sunt explicate in fisa pacientului. Acceptul pentru transfer se obtine de la spitalulcare primeste pacientul, inaintea inceperii transferului cu exceptia cazurilor in care pacientul necesita untransfer de urgenta fiind instabil hemodinamic sau in pericol vital eminent. Documentatia ce cuprinde starea pacientului, investigatiile efectuate, rezultatele, medicatia

  administrata etc sunt copiate si transmise spitalului care primeste pacientul, investigatii imagisticeefectuate precum si alte teste vor fi trimise cu documentatia medicala a pacientului.

  2. Persoane responsabile de evaluarea pacientului si organizarea transferului : medicul curant/medicul de garda.

  3. Medicul care cere transferul: identifica pacientul cu indicatie pentru transfer initiaza procesul de transfer, prin contact direct cu medicul din unitatea primitoare asigura stabilizarea maxima posibila a pacientului determina modalitatea de transfer, prin consultare cu serviciul care efectueaza transferal evita intarzierile nejustificate din punct de vedere medical si asigura pastrarea unui nivel adecvat si

  constant de ingrijire pe durata transferului, pana la preluarea pacientului de catre medicul dinunitatea primitoare, prin indicarea la solicitarea transferului a competentelor echipajului si anivelului de dotare necesara pentru realizarea in cele mai bune conditii a transferului

  transfera documentatia si rezultatele investigatorului catre unitatea primitoare4. Asigurarea ingrijirilor pe durata transferului : medicul care solicita transferul are obligatia sa se asigure

  ca: transferul se efectueaza de personal calificat care detine echipamente si medicamente necesare

  pentru a face fata eventualelor complicatii; exista medicamente suficiente pe timpul transferului. Acestea se asigura de unitatea care solicita

  transferul, pentru toata durata acestuia; in lipsa personalului calificat pentru efectuarea transferului, spitalul care transfera pacientul asigura

  personal de insotire; medicul care solicita transferul are obligatia de a mentiona competentele echipajului care sa asigure

  transferul si dotarea necesara in acest scop;5. Informatii minime ce trebuie sa insoteasca pacientul:

  numele pacientului, persoane de contact, numere de telefon istoricul afectiunii afectiuni/ leziuni identificate antecedente medicale medicatia administrata si medicatia curenta medicul curant al pacientului si date de contact masuri terapeutice efectuate si rezultate obtinute rezultatele testelor, diagnostice si ale analizelor de laborator solutii intravenoase administrate semnele vitale masurate si documentate periodic in spitalul care cere transferul fisa medicala de transfer interclinic al pacientului critic prevazuta in Anexa 3 la protocol cu functiile

  vitale masurate si documentate periodic pe durata transferului, medicamente si solutii administratepe durata transferului

  numele si datele de contact ale medicului care a cerut transferul numele si datele de contact ale medicului care a accepta transferul numele si datele de contact ale medicului sau cadrului sanitar care a efectuat transferul.

  Art.20. Circuitul F.O.C.G.1. La internare , fiecarui bolnav i se va intocmi FOCG pe baza biletului de internare;2. FOCG va fi intocmita de medicul sectiei, va fi inregistrata in registrul unic de intrari/iesiri completindu-

  se toate rubricile;3. FOCG va sta in dosarul sectiei, in cabinetul medical, pe toata perioada internarii bolnavului;4. In FOCG se va consemna zilnic, la vizita, evolutia, tratamentul, examene paraclinice, etc.; 5. La externare FOCG, va fi verificata, indosariata si arhivata de responsabilul delegat;6. FOCG nu poate fi transmisa bolnavului decit in situatii exprese, dispuse de un organ judecatoresc si

 • numai copia FOCG;7. FOCG este un document medico-legal, pacientul avind acces la ea direct, prin intermediul medicului de

  familie sau a apartinatorului legal;8. FOCG si toate documentele medicale ale bolnavului (dosarul medical) se arhiveaza in arhiva unitatii,

  accesul fiind restrictionat doar la personalul medical, pacient sau apartinatori legali;9. Toate datele privind dosarul medical sunt confidentiale, intreg personalul medico-sanitar fiind obligat

  conform ROI sa pastreze confidentialitatea datelor.

  Art.21. Gestionarea dosarului pacientului1. La internare, fiecarui bolnav i se va intocmi FOCG, pe baza biletului de internare si a dovezii de

  asigurat;2. Medicul care efectueaza internarea va completa toate rubricile din FOCG, consemnindu-se

  investigatiile pe care bolnavul urmeaza sa le efectueze, tratamentul si ingrijirile pe care trebuie sa i lepractice personalul medico-auxiliar;

  3. Daca bolnavul are investigatii efectuate in ambulator sau este transferat dintr-o alta unitate acestea seanexeaza FOCG;

  4. Rezultatele investigatiilor, a consulturilor interdisciplinare, evolutia zilnica, incidentele ivite peparcursul spitalizarii vor fi consemnate in FOCG;

  5. FOCG va fi inregistrata in registrul de internari (registrul unic de intrari/iesiri), va sta in dosarul sectieipe tot timpul cat bolnavul este internat, iar la externare vor fi consemnate data si ora externarii,diagnosticul de iesire, va fi anexata scrisoarea medicala si apoi va fi arhivata;

  6. In FOCG va fi consemnata zilnic evolutia bolnavului, tratamentul, eventualele incidente, ingrijiri,examene paraclinice;

  7. FOCG este un document medico-legal, accesul la FOCG avindu-l pacientul, medicul de familie sauapartinatorii legali;

  8. FOCG si toate documentele medicale ale bolnavului (dosarul medical) se arhiveaza in arhiva unitatiiconform prevederilor legale, accesul fiind restrictionat doar la personalul medical, pacient sauapartinatorii legali;

  9. FOCG nu poate fi transmisa bolnavului decit in situatii exprese dispuse de lege (organe judecatoresti),numai in copie si numai prin cerere judiciara;

  10.Gestionarea FOCG (verificare, indosariere, stocare, arhivare) va fi verificata semestrial dereprezentantul legal al unitatii;

  11. Verificarea, indosarierea, stocarea si arhivarea FOCG va fi efectuata de un responsabil-arhivar numitprin decizia conducerii unitatii;

  12.Toate datele privind dosarul medical al bolnavului (FOCG) sunt confidentiale, intreg personalulmedico-sanitar fiind obligat conform fisei postului si ROI sa pastreze confidentialitatea datelor;

  13. In cazuri de transfer al bolnavului la o alta unitate sanitara se va intocmi scrisoare medicala si bilet deexternare care sa cuprinda toate datele esentiale despre boala pacientului , investigatiile efectuate ,tratamentul urmat , ingrijirile primite ca si evolutia bolii pe tot timpul spitalizarii;

  14.La internare bolnavul va primi o sinteza a regulamentului de ordine interioara (care este afisat peholurile spitalului ) in care este informat despre principalele obligatii si drepturi pe care le are peperioada internarii. Aici sunt consemnate si pacientul va semna de luare la cunostinta si informarireferitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si consimtamint scris privind utilizarea datelor dindosarul medical in scop stiintific.

  CAP.V. EXERCITAREA PROFESIILOR EXISTENTE N CADRUL SPITALULUIArt. 22. Medicii

  Profesia de medic se exercita in conformitate cu titlul 12 din Legea 95/2006 privind Reforma indomeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si are ca principal scop asigurarea strii desntate prin prevenirea mbolnvirilor, promovarea, meninerea i recuperarea sntii individului i acolectivitii.

  n vederea realizrii acestui scop, pe tot timpul exercitrii profesiei, medicul trebuie s dovedeascdisponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate i respect fa de fiina uman.

  Deciziile i hotrrile cu caracter medical vor fi luate avndu-se n vedere interesul i drepturilepacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea ntre pacieni, respectarea demintii

 • umane, principiile eticii i deontologiei medicale, grija fa de sntatea pacientului i sntatea public. n scopul asigurrii n orice mprejurare a intereselor pacientului, profesia de medic are la baza

  exercitrii sale independena i libertatea profesional a medicului, precum i dreptul de decizie asuprahotrrilor cu caracter medical.

  Avnd n vedere natura profesiei de medic i obligaiile fundamentale ale medicului fa de pacientulsu, medicul nu este funcionar public.

  n legtur cu exercitarea profesiei i n limita competenelor profesionale, medicului nu i pot fi impusengrdiri privind prescripia i recomandrile cu caracter medical, avnd n vedere caracterul umanitar alprofesiei de medic, obligaia medicului de deosebit respect fa de fiina uman i de loialitatea fa depacientul su, precum i dreptul medicului de a prescrie i recomanda tot ceea ce este necesar din punctde vedere medical pacientului.

  Cu excepia cazurilor de for major, de urgen ori cnd pacientul sau reprezentanii legali ori numii aiacestuia sunt n imposibilitate de a-i exprima voina sau consimmantul, medicul acioneazrespectnd voina pacientului i dreptul acestuia de a refuza sau de a opri o intervenie medical.

  Responsabilitatea medical nceteaz n situaia n care pacientul nu respect prescripia saurecomandarea medical.

  Profesia de medic, indiferent de forma de exercitare, salariat i/sau independent, se exercit numai dectre medicii membri ai Colegiului Medicilor din Romnia.

  Exercitarea profesiei de medic este incompatibil cu: calitatea de angajat ori colaborator al unitilor de producie ori de distribuie de produse

  farmaceutice sau materiale sanitare; orice ocupaie de natur a aduce atingere demnitii profesionale de medic sau bunelor moravuri,

  conform Codului de deontologie medical; starea de sntate fizic sau psihic necorespunztoare pentru exercitarea profesiei medicale; Pe timpul strii de incompatibilitate se suspend dreptul de exercitare a profesiei. n termen de 10 zile de la apariia situaiei de incompatibilitate, medicul este obligat s anune

  colegiul al crui membru este. La solicitarea medicului, la sesizarea oricrei persoane, instituii sau autoriti interesate,

  preedintele colegiului din care face parte medicul poate constitui o comisie 66 special, pentrufiecare caz n parte, alctuit din 3 medici primari, pentru a confirma sau infirma situaia deincompatibilitate.

  Exercitarea profesiei de medic se face, dup obinerea calitii de membru al Colegiului Medicilor dinRomnia, pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor.

  Art.23. Atribuiile medicului ef:

  organizeaz i coordoneaz activitatea medical din cadrul compartimentului fiind responsabil derealizarea indicatorilor specifici de performan ai compartimentului;

  rspunde de crearea condiiilor necesare acordrii asistenei medicale de calitate de ctre personalul dinsecie;

  rspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de ctre personalul medico-sanitar din cadrulcompartimentului;

  intreprinde msurile necesare i urmrete realizarea indicatorilor specifici de performancompartimentului;

  rspunde de prelucrarea la nivelul compartimentului a ROF i ROI a unitatii; stabilete atribuiile care vor fi prevzute n fia postului pentru personalul din subordine pe care le

  nainteaz spre aprobare reprezentantului legal/managerului n conformitate cu reglementrile legale nvigoare;

  face propuneri Comitetului Director privind personalul pe categorii i locuri de munc, n funcie devolumul de activitate si reglementrile legale n vigoare;

  stabilete programul de lucru pe locuri de munc i categorii de personal pentru personalul aflat nsubordine;

  supravegheaz condiiile terapeutice, prescrierea investigaiilor paraclinice pentru pacienii internati ncadrul compartimentului cu respectarea dreptului medicului de a o prescrie i de a recomanda ceea ceeste necesar din punct de vedere medical pacienilor;

  rspunde de modul de completare i ntocmire a tuturor documentelor medicale eliberate n cadrul

 • compartimentului; evalueaz performanele profesionale ale personalului aflat n subordine direct conform structurii

  organizatorice i fiei postului; propune planul de formare i perfecionare a personalului aflat n subordine n conformitate cu legislaia

  n vigoare pe care l supune aprobrii reprezentantului legal/managerului; coordoneaz activitatea de control a calitii serviciilor acordate de personalul medico-sanitar din cadrul

  compartimentului; rspunde de asigurarea condiiilor adecvate de cazare, igien, alimentaie i de prevenire a infeciilor

  nosocomiale n cadrul compartimentului n conformitate cu normele stabilite de Ministaerul Sntii; asigur monitorizarea i raportarea indicatorilor specifici activitii medicale, financiar-economici

  precum i alte date privind activitatea de supraveghere, prevenire i control din cadrul compartimentuluin conformitate cu reglementrile legale n vigoare;

  rspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de ctre personalul medicaldin subordine i ia msuri imediate cand se constat nclcarea acestora, potrivit dispoziiilor legale nvigoare;

  asigur respectarea prevederilor legale n vigoare referitoare la pstrarea secretului profesional, pstrareaconfidenialitii datelor pacienilor internai, informaiilor i documentelor referitoare la activitateacompartimentului;

  urmrete ncheierea contractelor de asigurare malpraxis de ctre personalul medical din subordine; propune protocoale specifice de practic medical pe care i le implementeza la nivelul unitatii; rspunde de soluionarea sugestiilor, sesizrilor i reclamaiilor referitoare la activitatea

  compartimentului; verifica si sa aproba lista medicilor de garda;

  Art.24. Atributiile medicului curant:

  s respecte i s aplice, n orice imprejurare normele de deontologie medical; s nu aduc prejudicii reputaiei corpului medical sau altor membrii, respectand statutul de corp

  profesional al Colegiului Medical; s acorde cu promptitudine i necondiionat ngrijiri medicale de urgen ca o ndatorire fundamental

  profesional i civic; s acioneze pe toat durata exercitrii profesiei n vederea creterii gradului de pregtire profesional; s aplice parafa, cuprinzand numele, prenumele, gradul, specialitatea i codul pe toate actele medicale pe

  care le semneaz; s respecte drepturile pacientului; s efectueze un numr de ore de educaie medical continu i informare n domeniul tiinelor medicale

  pentru acumularea numrului de credite stabilite n acest sens de ctre Colegiul Medicilor;

  Art. 25. Asistenta sefaAsistenta sefa din secie este subordonat direct medicului sef de secie.Asistenta sefa din secie are n principal urmtoarele sarcini:

  ndrum i controleaz ntreaga activitate a personalului mediu, auxiliar i elementar sanitar din secie ; asigur primirea bolnavilor n secie, precum i informarea acestora asupra prevederilor regulamentului

  de ordine interioar al spitalului, referitor la drepturile i ndatoririle bolnavilor internai; semnaleaz medicului aspectele deosebite cu privire la evoluia i ngrijirea bolnavilor; organizeaz la nceputul programului, raportul de gard al personalului mediu i auxiliar sanitar, cu care

  ocazie, se analizeaz evenimentele din secie din ultimele 24 ore, stabilindu-se msurile necesare; particip la raportul de gard al medicilor; nsoete medicul ef de secie la vizit, consemneaz i asigur ndeplinirea de ctre personalul n

  subordine, a tuturor indicaiilor date de acesta; ine evidena micrii bolnavilor n registrul de intrare i ieire al seciei i transmite situaia locurilor

  libere la camera de gard i registratorului medical; ntocmete necesarul de regimuri alimentare pentru secie; organizeaz i asist la distribuirea mesei; asigur trimiterea condicilor de medicamente la farmacie i administrarea tratamentului potrivit

  indicaiilor medicale;

 • organizeaz pstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic; controleaz medicamentele de la aparat i asigur justificarea la zi i completarea acestora; rspunde de bunurile aflate n gestiunea sa, asigurnd utilizarea i pstrarea acestora n condiii

  corespunztoare; rspunde de aplicarea msurilor de igien i antiepidemice; se ngrijete de asigurarea instrumentarulu necesar efecturii tratamentelor curente i de urgen; controleaz i rspunde de asigurarea sterilizrii instrumentarului i a tuturor msurilor de asepsie i

  antisepsie, necesare prevenirii transmiterii infeciilor interioare; organizeaz i controleaz folosirea integral a timpului de munc al personalului din subordine,

  ntocmete graficul de lucru al acestuia, controleaz predarea serviciului pe ture i asigur folosireajudicioas a personalului n perioadele de concedii; n lipsa ei deleg un cadru mediu sau auxiliarcorespunztor care s rspund de sarcinile asistentei (sorei) efe;

  controleaz i rspunde de inuta i disciplina personalului din subordine i a bolnavilor internai; particip la ntocmirea fielor anuale de apreciere a activitii personalului mediu, auxiliar i elementar

  sanitar din secie; se preocup de ridicarea continu a nivelului profesional al personalului din subordine; supravegheaz desfurarea vizitelor la bolnavi de ctre aparintori; organizeaz i controleaz activitatea de educaie sanitar a bolnavilor i aparintorilor de ctre

  personalul din subordine. colectarea datelor la nivel de pacient conform Instruciunilor Centrului de Colectare, Statistic Sanitar

  i Documentare Medical: date demografice, diagnostic principal, diagnostice secundare, proceduri terapeutice, starea la externare a pacientului, asigurarea corectitudinii datelor colectate, pstrarea confidenialitii datelor colectate.Asistenta sefa rspunde de modul cum organizeaz i controleaz efectuarea cureniei n

  conformitate cu legislatia in vigoarte n: saloane i toate ncperile aparinnd seciei; coridoare; scrile dintre etajul seciei i etajul inferior; ui rspunde de existena biletului de voie a persoanelor care nsoesc n saloane bolnavii grav.

  Art.26. Asistent medical compartimentele cu paturi:

  i desfoar activitatea n mod responsabil, conform reglementrilor profesionale i cerinelor postului; Respect regulamentul de ordine interioar; Preia pacientul nou internat i nsoitorul acestuia (n funcie de situaie), verific toaleta personal,

  inuta de spital i l repartizeaz la salon; Acord prim ajutor n situaii de urgen i cheam medicul; Particip la asigurarea unui climat optim i de siguran n salon; Identific problemele de ngrijire ale pacienilor, stabilete prioritile, elaboreaz i implementeaz

  planul de ngrijire i evalueaz rezultatele obinute pe tot parcursul internrii; Prezint medicului de salon pacientul pentru examinare i l informeaz asupra strii acestuia de la

  internare si pe tot parcursul internrii, observ simptomele i starea pacientului, le nregistreaz ndosarul de ngrijire i informeaz medicul;

  Pregtete bolnavul i ajut medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaii i tratament; Pregtete bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigaii speciale sau intervenii chirurgicale,

  organizeaz transportul bolnavului i la nevoie supravegheaz starea acestuia pe timpul transportului; Recolteaz produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripiei medicului; Rspunde de ngrijirea bolnavilor din salon i supravegheaz efectuarea de ctre infirmier a toaletei,

  schimbrii lenjeriei de corp i de pat, crerii condiiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice,schimbrii poziiei bolnavului;

 • Observ apetitul pacienilor, supravegheaz i asigur alimentarea pacienilor dependeni, supravegheazdistribuirea alimentelor conform dietei consemnate n foaia de observaie;

  Administreaz personal medicaia, efectueaz tratamentele, imunizrile, testrile biologice, conformprescripiei medicale;

  Semnaleaz medicului orice modificri depistate; Particip la acordarea ngrijirilor paliative i instruiete familia sau aparintorii pentru acordarea

  acestora; Supravegheaz modul de desfurare a vizitelor aparintorilor conform regulamentului de ordine

  interioar; Efectueaz verbal sau n scris preluarea/predarea fiecrui pacient i a serviciului n cadrul raportului de

  tur. Pregtete pacientul pentru externare; n caz de deces inventariaz obiectele personale, identific cadavrul i organizeaz transportul acestuia

  la locul stabilit de conducerea spitalului; Utilizeaz i pstreaz, n bune condiii echipamentele i instrumentarul din dotare, supravegheaz

  colectarea materialelor i instrumentarului de unic folosin utilizat i se asigur de depozitareaacestora n vederea distrugerii;

  Poart echipamentul de protecie prevzut de regulamentul de ordine interioar, care va fi schimbat oride cte ori este nevoie, pentru pstrarea igienei i a aspectului estetic personal;

  Respect reglementrile n vigoare privind prevenirea, controlul i combaterea infeciilor nosocomiale; Respect secretul profesional i codul de etic al asistentului medical; Respect i apr drepturile pacientului; Se preocup de actualizarea cunotinelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaie

  continu i conform cerinelor postului.

  Art. 27. Infirmiera:

  i desfoar activitatea n spital sub ndrumarea i supravegherea asistentului medical; Pregtete patul i schimb lenjeria bolnavului; Efectueaz sau ajut la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de

  igien; Ajut bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice; Ajut bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice; Asigur curenia, dezinfecia i pstrarea recipientelor utilizate n locurile i condiiile stabilite (n

  secie); Asigur toaleta bolnavilor imobilizai ori de cte ori este nevoie; Ajut la pregtirea bolnavilor n vederea examinrii; Transport lenjeria murdar (de pat i a bolnavilor) n containere speciale la spltorie i o aduce curat

  n containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementrilor regulamentului de ordineinterioar;

  Execut la indicaia asistentului medical, dezinfecia zilnic a mobilierului din salon; Pregtete la indicaia asistentului medical, salonul pentru dezinfecie, ori de cte ori este necesar; Efectueaz curenia i dezinfecia crucioarelor pentru bolnavi, a trgilor i a celorlalte obiecte care

  ajut bolnavul la deplasare; Pregtete i ajut bolnavul pentru efectuarea plimbrii i i ajut pe cei care necesit ajutor pentru a se

  deplasa; Colecteaz materialele sanitare i instrumentarul de unic folosin, utilizate, n recipiente speciale i

  asigur transportul lor la spaiile amenajate de depozitare, n vederea neutralizrii; Ajut asistentul medical i brancardierul la poziionarea bolnavului imobilizat; Golete periodic sau la indicaia asistentului medical pungile care colecteaz urina sau alte produse

  biologice, excremente, dup ce s-a fcut bilanul de ctre asistentul medical i au fost nregistrate ndocumentaia pacientului;

  Dup decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregtete cadavrul i ajut latransportul acestuia, la locul stabilit de ctre conducerea instituiei;

  Nu este abilitat s dea relaii despre starea sntii bolnavului;

 • Va respecta comportamentul etic fa de bolnavi i fa de personalul medico-sanitar; Poart echipament de protecie prevzut de regulamentul de ordine interioar, care va fi schimbat ori de

  cte ori este nevoie, pentru pstrarea igienei i a aspectului estetic personal; Respect regulamentul de ordine interioar; Respect normele igienico-sanitare i de protecia muncii; Respect reglementrile n vigoare privind prevenirea,controlulicombaterea infeciilor nosocomiale ; Particip la instruirile periodice efectuate de asistentul medical privind normele de igien i protecia

  muncii; Execut orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului.

  Art.28. ngrijitoare curenie:

  efectueaz curenia n condiii corespunztoare; efectueaz ntreinerea gospodreasc a spaiului repartizat i rspunde de starea de igien a saloanelor,

  coridoarelor, oficiilor, scrilor, mobilierului, ferestrelor; cur i dezinfecteaz bile i WC-urile cu materiale i ustensile folosite numai n aceste locuri; efectueaz cu avizul personalului mediu i auxiliar aerisirea periodic a saloanelor i rspunde de

  nclzirea corespunztoare a acestora; cur i dezinfecteaz urinarele, scuipaturile, etc. conform indicaiilor primite ; transport gunoiul i reziduurile alimentare n condiii corespunztoare, rspunde de depunerea lor

  corect; rspunde de pstrarea n bune condiii a materialelor de curenie ce le are n grij personal, precum i a

  celor ce se folosesc n comun; ngrijitoarea care i are activitatea n alte locuri de munc n unitate primete n plus o serie de sarcini

  corespunztoare de la conductorul acestora.

  PROGRAM DE CURATENIE AL SALOANELOR/REZERVELOR, ANEXELOR SANITARE SIINTRETINERE SPATII VERZI:

  Programul de curatenie si dezinfectie pe spital este de cel putin 3 ori pe zi, astfel: saloane - intre orele: 07.30 - 10.30; 13.00 - 14.00; 19.00 - 20.00; ori de cate ori este nevoie. grupuri sanitare: intre orele: 05.30 - 06.00; 12.00 - 12.30; 16.00 - 16.00; 23.00 - 23.30; ori de cate ori

  este nevoie; holuri, scari - intre orele: 04.00 - 06.00; 12.00 - 14.00; 16.00 - 18.00; 23.30 - 01.00; ori de cate ori este

  nevoie; cabinete asistente - intre orele: 06.30 - 07.30; 12.30 13.00; 21.00 21.30; ori de cate ori este nevoie; depozite - intre orele: 14.30 15.00; ori de cate ori este nevoie. pentru serviciul administrativ - zilnic intre orele: 08.00 09.00; 12.30 13.30; 15.30 16.00; pentru spatiile verzi - intre orele: 07.30 10.30; 15.00 16.00; intretinerea spatiilor verzi va fi

  efectuata de muncitor necalificat /calificat.

  PLAN DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE:Plan de dezinsectie - trimestrial:

  trim. I - martie trim. II - aprilie

  - mai - iunie

  trim. III - iulie - august

  - septembrie trim. IV - octombrie

  Plan de deratizare - trimestrial: trim. I - martie trim II - iunie

 • trim III - septembrie trim IV - noiembrie

  Art. 29. Bucatarul:

  primeste produse de la magazie, verificand calitatea si cantitatea lor si raspunde de corecta pastrare aacestora asigurand pregatirea calitativa a mancarurilor cu respectarea prescriptiilor dietetice;

  raspunde de pregatirea la timp a mesei retinind probe de hrana pentru control conform indicatiilornormelor in vigoare;

  raspunde de portionarea corecta a mancarii pe portii , organizand distribuirea mancarurilor la ghiseulbucatariei;

  raspunde de restituirea cu forme legale la magazie a alimentelor nepreparate sau nefolosite; raspunde de respectarea alocatiei de hrana legale; curata mesele , vasele , tacamurile dupa ce s-a servit masa; se ingrijeste de corecta folosire si intretinere a intregului inventar , utilaje si instalatii sanitare; nu permite intrarea persoanelor straine in bucatarie; respecta normele de paza contra incendiilor si de protectia muncii; se poarta atent cu bolnavii iar reclamatiile si cererile acestora le transmite asistentei sefe; se ingrijeste de curatenia locului de munca; repecta programul de activitate conform graficului, Regulamentului de Ordine Interioara,

  Regulamentului de Organizare si Functionare; indeplineste toate atributiile privind activitatea de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale

  conform Ordinului M.S. 916/2006 ; asigura respectarea cerintelor igienico-sanitare in bucatarie si dependinte; isi ridica necontenit nivelul profesional; respecta igiena personala privind curatenia corpului, mainilor si echipamentul de protectie; are un comportament etic cu bolnavii, apartinatorii, colaboratorii in intreaga activitate desfasurata, avand

  obligatia de a folosi un limbaj politicos; executa orice alte sarcini in vederea asigurarii unei bune functionari a activitatii unitatii; raspunde de gestiunea materialelor si inventarului din dotare.

  PROGRAM BUCATARIE:

  07.00 08.00 - preluarea alimentelor de la magazie ,pregatirea micului dejun; 08.00 08.30 - distribuirea micului dejun; 08.30 09.00 - curatenie; 09.00 12.30 - pregatirea pranzului; 12.30 13.00 - distribuirea pranzului; 13.30 14.00 - distribuirea mesei personalului; 14.00 14.30 - curatenie; 14.30 17.30 - pregatirea cinei; 17.30 18.30 - distribuirea cinei; 18.00 18.30 - curatenia de seara;

  Art.30. Psihologul:

  da aviz psihologic viitorilor salariati, daca acestia corespund profilului si cerintelor prestabile; realizeaza testarea psihologica periodica a personalului; tine evidenta intr-un tabel centralizator, a rezultatelor testarilor psihologice efectuate; impreuna cu responsabilul de proces, elaboreaza fisele de post pe care le transmite Managerului pentru

  avizul final; difuzeaza salariatilor fisele de post aprobate de Managerul unitatii; participa la definirea sistemului motivational al unitatii in stransa legatura cu factorii motivatori

  individuali ai angajatilor; consiliaza angajatii privind evolutia in cariera in cadrul unitatii; efectueaza un program de consiliere psihologica a angajatilor si a bolnavilor internati in spital;

 • respecta programul de activitate conform graficului, Regulamentului de Ordine Interioara,Regulamentului de Organizare si Functionare;

  respecta masurile de protectia muncii si prevenireaincendiilor la locul de munca; raspunde de realizarea la timp a examenelor psihologice; raspunde de dezvoltarea si amenajarea cabinetului psihologic; raspunde de modul de realizare a consilierii si orientarii profesionale; raspunde conform legii pentru secretul si securitatea documentelor pe care le pastreaza si manipuleaza; are un comportament etic cu bolnavii, apartinatorii, colaboratorii, in intreaga activitate desfasurata avand

  obligatia de a folosi un limbaj politicos.

  Art. 32. Preotul:

  asigura consilierea spirituala a bolnavilor internati respectand optiunea acestora; asigura respectarea optiunii religioase a fiecarui bolnav; spovedeste si impartaseste bolnavii respectand dorinta lor pentru aceste servicii si pastrind

  confidentialitatea tuturor informatiilor primite; efectueaza la cererea unitatii, dar si a bolnavilor servicii specifice: sfestanie, maslu, etc.; consiliaza bolnavii si apartinatorii in cazuri speciale; in cazuri de deces asigura serviciile specifice; tine slujbe la capela spitalului respectand regulamentele si canoanele bisericesti ; in toata activitatea va respecta optiunile religioase ale bolnavilor, angajatilor spitalului si apartinatorilor; se va ingriji de buna gospodarire a capelei unitatii; are un comportament etic cu bolnavii, apartinatorii, colaboratorii, in intreaga activitate desfasurata avand

  obligatia de a folosi un limbaj politicos.

  Art.33. Muncitor calificat:

  realizeaza reparatiile curente, urmareste efectuarea reparatiilor capitale lucrarilor de investitii; obtine vizele si aprobarile legale pentru toate documentatiile tehnice; verifica si asigura buna functionare a utilajelor (centrale termice, aparataj, motoare, etc.) precum si buna

  intretinere a imobilelor si a instalatiilor aferente; efectueaza permanent instructajele de protectia muncii; stabileste necesarul de materiale tehnice, intretinere constructii, combustibil lichid, carburanti in vederea

  unei bune aprovizionari; stabileste cauzele degradarii sau distrugerii constructiilor, utilajelor sau aparatajului si propune

  imputarea in cazul cand acestea se produc din neglijenta; are in primire scule cu care lucreaza si este raspunzator de buna lor intretinere si justa lor intrebuintare.

  Dupa terminarea lucrului este obligat a le depune la locul indicat (atelier) fiind interzisa scoaterea lor dininstitutie;

  executa lucrari de intretinere, reparatii si comenzi in baza ordinelor de lucru date de catre conducereaspitalului;

  respecta normele si legile de paza contra incendiilor si de protectie a muncii; raspunde de buna functionare si intretinere a centralelor termice precum si de instalatia de apa si canal; executa orice alte sarcini in vederea bunei functionari a activitatii unitatii; respecta programul de activitate conform graficului, Regulamentului de Ordine Interioara,

  Regulamentului de Organizare si Functionare; raspunde material si penal de calitatea lucrarilor executate, de respectarea normelor de consum privind

  intrebuintarea materialelor; raspunde de remedierea si inlocuirea deficientelor la instalatia electrica; raspunde de nerespectarea normelor P.S.I. fiind responsabilul comisiei tehnice; are un comportament etic cu bolnavii, apartinatorii, colaboratorii, in intreaga activitate desfasurata

  avand obligatia de a folosi un limbaj politicos.

  Art.34. Laborator de analize medicale-externalizatArt.35. Laboratorul de radiologie -externalizat

 • Art.36. Farmacia-externalizata;Program farmacie (circuit medicamente si materiale sanitare; eliberarea si livrarea in regim de

  urgenta a medicamentelor)Asigurarea aparatului de urgenta cu medicamentele necesare consumate pentru tratamentul unor stari de

  urgenta a bolnavilor internati, se face prin prescrierea acestora conform baremului aparatului de urgenta siridicate de la farmacie ori de cate ori este nevoie de luni pana vineri intre orele 10.00 17.00.

  Art.37. Serviciul de garda1. Serviciul de garda se va efectua conform protocolului prin garda la domiciliu, intre orele 19.00 - 07.00 a

  zilei urmatoare in zilele lucratoare (luni - vineri) si orele 07.00 - 07.00 in de zilele sarbatoare legala;2. Serviciul de garda va fi asigurat de medicii spitalului si de medici in afara spitalului angajati pe baza de

  contract prestari servicii sau contract de colaborare. Acestia vor asigura permanenta asistentei medicaleprin chemare de la domiciliu conform unui grafic de garda ce va fi intocmit in ultima zi a lunii pentruluna urmatoare, grafic semnat de medicii desemnati a asigura serviciul de garda la domiciliu.

  3. Medicul care asigura garda la domiciliu, in ziua si intervalul orar stabilit a asigura garda, are obligatia dea raspunde la solicitarile primite intr-un interval de maximum 20 minute.

  4. Orele de garda prestate conform protocolului se consemneaza intr-un registru special unde medicul degarda va semna pentru efectuarea garzii.

  5. Plata orelor de garda se va face prin negociere directa intre managerul spitalului si medicii care asigurapermanenta asistentei medicale,in functie de numarul bolnavilor care necesita supraveghere, cazuisticalor, etc.;

  6. Medicii de garda vor respecta intocmai prevederile din Regulamentul de Organizare si Functionare,Regulamentul de Ordine Interioara si cele din actualul protocol privind efectuarea serviciului de garda.

  7. Medicul de garda va avea ca atributii principale: acordarea asistentei medicale si instituirea tratamentului adecvat bolnavilor internati in spital

  care prezinta fenomene de acutizare sau decompensare a starii psihofizice, iar la nevoietransferul bolnavului intr-un spital de rang superior, respectand protocolul de transfer interclinic;

  va supraveghea controlul calitatii hranei din punct de vedere calitativ, cantitativ si organoleptic; activitatea personalului de serviciu.

  Art.38. Serviciului financiar - contabil si resurse umane are urmtoarele atribuii:

  organizarea contabilitii conform prevederilor legale i asigurarea e