REGULAMENT DE ORGANIZARE ‍I FUNC¢IONARE .REGULAMENT DE ORGANIZARE ‍I FUNC¢IONARE...

download REGULAMENT DE ORGANIZARE ‍I FUNC¢IONARE .REGULAMENT DE ORGANIZARE ‍I FUNC¢IONARE ... MUNCII, SSM P.S.I. APROVIZIONARE Bucatari/Ospatari Resp. PM, SSM Resp. PSI Resp.

of 31

 • date post

  01-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of REGULAMENT DE ORGANIZARE ‍I FUNC¢IONARE .REGULAMENT DE ORGANIZARE ‍I FUNC¢IONARE...

 • REGULAMENTDE ORGANIZARE I FUNCIONARE

  CAP. I. Dispoziii generale

  Art.1. (1) S.C. ECOMED S.R.L. Vintila-Voda este unitate sanitar privata, de utilitate public, cupersonalitate juridic, constituita conform Legii nr. 31/1990, republicata, avand Certificatul de inregistrareJ10/7/2004. (2) Sediul unitatii este in comuna Vintila-Voda, str. Principala, nr.1, judetul Buzau, in spatiu detinut in modlegal conform actului de vanzare-cumparare nr. 110/14.07.2005. (3) S.C. ECOMED S.R.L. Vintila-Voda functioneaza potrivit prevederilor Legii 95/2006 privind reforma indomeniul sanatatii, a Avizului Ministerului Sanatatii nr. XI/A/40975/EN/7826/31.07.2013, a autorizatiilor sievaluarilor Directiei de Sanatate Publica Buzau, CJAS Buzau si a celorlalte prevederi legale aplicabile invigoare. (4) Reorganizarea, schimbarea sediului si a domeniului de activitate se aproba prin ordin al ministruluisanatatii, la propunerea administratorului unitatii.

  Art.2. (1) S.C. ECOMED S.R.L. Vintila-Voda desfasoara activitati de asistenta medicala spitaliceasca siasistenta medicala ambulatorie de specialitate; (2) Serviciile medicale acordate sunt: preventive, curative, de recuperare si paliative si se acorda in sistem despitalizare continua si in sistem ambulatoriu. (3) Unitatea participa la asigurarea starii de sanatate a populatiei.

  Art.3. In conformitate cu Ordinul MSP nr. 586/23.05.2011 privind clasificarea Spitalului EcomedVintila-Voda, unitatea sanitara a fost incadrata in categoria V.

  Art.4. Problemele de etic i deontologie medical sunt de competena, dupa caz, a Colegiului Medicilordin Romnia si a Ordinului Asistenilor Medicali din Romnia.

  Art.5. Relaiile de munc sunt reglementate prin Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificrilei completrile ulterioare.

  Art.6. Regulamentul de Organizare i Funcionare si Regulamentul Intern al Spitalului Ecomed suntelaborate de ctre reprezentantul legal al spitalului.

  Art.7. S.C. ECOMED S.R.L. Vintila-Voda, funcioneaz pe principiul autonomiei financiare. Veniturileproprii ale spitalului provin din sumele ncasate pentru serviciile medicale furnizate pe baz de contractencheiate cu C.J.A.S. Buzau, precum i din alte surse conform legii. S.C. ECOMED S.R.L.poate realiza venituri proprii suplimentare din:

  donaii i sponsorizri; inchirierea unor spatii medicale, echipamente sau aparatura medicala catre alti furnizori de servicii

  medicale in conditiile legii; contracte privind furnizarea de servicii medicale incheiate cu case de asigurari private sau operatori

  economici; servicii medicale, hoteliere sau de alta natura, furnizate la cererea unor terti; alte surse;

  Art.8. Contractul de furnizare de servicii medicale se negociaza de catre reprezentantul legal si/saumanager cu conducerea Casei de Asigurari de Sanatate, in conditiile stabilite in contractul-cadru si normele deaplicare a acestuia. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se definitiveaza dupa semnarea contractului defurnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate.

  Decontarea contravalorii serviciilor medicale se face conform contractului de furnizare de serviciimedicale, pe baz de documente justificative, n funcie de realizarea acestora, cu respectareaprevederilor contractului cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului asigurrilorsociale de sntate.

  CAP.II. Structura organizatoric a S.C. ECOMED S.R.L. Vintila-VodaArt.9. S.C. ECOMED S.R.L. Vintila-Voda are urmtoarea structur organizatoric:

  compartiment boli cronice - 25 paturi; compartiment ingrijiri paliative - 17paturi; cabinet ambulator consultatii de specialitate medicina interna; serviciul financiar contabil, resurse umane;

 • serviciul tehnico-administrativ.Art.10. Organigrama :

  Organigrama S.C.Ecomed S.R.L.

  CAP.III. ATRIBUIILE UNITATIIArt.11. Administrarea unitatii este asigurata de administrator prin managerul angajat conform

  contractului de managament incheiat in conditiile legii.

  Art. 12. MANAGERUL SPITALULUI ARE URMATOARELE ATRIBUTII:1. n domeniul strategiei serviciilor medicale:

  elaboreaz, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaiei din zona arondata, planul dedezvoltare a unitatii pe perioada mandatului, mpreun cu ceilali membri ai comitetului director;

  aproba formarea i utilizarea fondului de dezvoltare al unitatii, pe baza propunerilor comitetuluidirector, cu respectarea prevederilor legale;

  aproba planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director; aproba msurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitii unitatii, n

  concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populaiei; face propuneri, pe baza analizei n cadrul comitetului director, privind structura organizatoric,

  reorganizarea, schimbarea sediului i a denumirii unitii; aplica strategiile i politica de dezvoltare n domeniul sanitar ale Ministerului Sntii, adecvate

  la necesarul de servicii medicale pentru populaia deservita.2. n domeniul managementului economico-financiar:

  aproba i urmrete realizarea planului anual de achiziii; aproba lista investiiilor i a lucrrilor de reparaii curente i capitale care urmeaz sa se realize,

  Aprobat,ManagerDr. Mereu Stelian

  COMITET DIRECTOR

  BUCATARIE

  ADMINISTRATIV

  Asistenti medicali

  ASISTENTA MEDICALAAMBULATORIE DE SPECIALITATE

  Comp. BOLI CRONICEComp.ING.PALIATIVE

  CONSILIUL MEDICAL

  Administrator

  Resp.R.U. Contabil

  Medic Sef

  Medicspecialistmedicinainterna

  FINANCIAR- CONTABIL

  R.U. ASISTENTA MEDICALASPITALICEASCA

  Manager

  Psiholog/Preot

  Ingrijitori curatenie

  MENTENANTAECHIPAM. MEDICALE

  INSTALATII, AP.NEMEDICALE

  PROTECTIAMUNCII, SSM

  P.S.I.

  APROVIZIONARE

  Bucatari/Ospatari

  Resp. PM, SSM

  Resp. PSI

  Resp. aproviz.

  FARMACIEexternalizat

  LAB. ANALIZEMEDICALEexternalizat

  Infirmiere

  Asistentamedicala

  coordonatoare

  Medici specialisti medicinainterna

  SPALATORIE -externalizat

  Resp.intretinere

  LABORATORRADIOLOGIE

  externalizat

 • n condiiile legii; aproba bugetul de venituri i cheltuieli al unitatii; aproba repartizarea bugetului de venituri i cheltuieli al unitatii pe compartimente i alte

  structuri; urmrete execuia bugetului de venituri i cheltuieli; rspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul unitatii; efectueaz plti, dup caz, conform legii; identifica surse pentru creterea veniturilor proprii ale unitatii, n limitele legii; negociaz i ncheie n numele i pe seama unitatii contracte de furnizare de servicii medicale cu

  Casa de Asigurri de Sntate Judeeana sau cu case de asigurri de sntate private i alioperatori economici;

  rspunde de organizarea i desfurarea activitii de audit public intern, conform legii.3. n domeniul managementului performanei/calitii serviciilor:

  ntreprinde msurile necesare i urmrete realizarea indicatorilor de performanta ai unitatii; rspunde de crearea condiiilor necesare prestrii unor acte medicale de calitate de ctre

  personalul medico-sanitar din unitate; urmrete implementarea protocoalelor de practica medical la nivelul unitatii; urmrete realizarea activitilor de control al calitii serviciilor medicale oferite de unitate; negociaz i ncheie n numele i pe seama unitatii protocoale de colaborare i/sau contracte cu

  ali furnizori de servicii pentru asigurarea continuitii i creterii calitii serviciilor medicale; rspunde de asigurarea condiiilor adecvate de cazare, igiena, alimentaie i prevenirea infeciilor

  nosocomiale, n conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sntii; rspunde de monitorizarea i raportarea indicatorilor specifici activitii medicale, financiari,

  economici, precum i a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire i control, nconformitate cu reglementrile legale n vigoare;

  urmrete modul de aplicare a prevederilor legale n vigoare cu privire la respectarea drepturilorpacientului i dispune msuri atunci cnd se constata nclcarea acestora.

  4. n domeniul managementului resurselor umane: aproba regulamentul intern al unitatii, precum i fia postului pentru personalul angajat; nfiineaz, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate n cadrul unitatii, necesare

  pentru realizarea unor activiti specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, comisia de analizaa decesului etc., ale cror organizare i funcionare se precizeaz n regulamentul de organizare ifuncionare a unitatii;

  stabilete i aproba numrul de personal pe categorii i locuri de munca, cu respectareareglementrilor legale n vigoare;

  aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numete i elibereaz din funciepersonalul unitatii , n condiiile legii;

  aproba programul de lucru pe locuri de munca i categorii de personal, pentru personalul aflat nsubordine;

  realizeaz evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat n subordine directa,conform structurii organizatorice, i soluioneaz contestaiile n funcie de nivelul ierarhic lacare s-au fcut;

  aproba planul de formare i perfecionare a personalului, n conformitate cu legislaia n vigoare; ncheie contract de administrare/manageriat,in conditiile legii; urmrete ncheierea asigurrilor de malpraxis de ctre person