Psalmul 109

4

description

Psalmul 109

Transcript of Psalmul 109

Page 1: Psalmul 109
Page 2: Psalmul 109

Psalmul 109

1. Zis-a Domnul Domnului Meu: "Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale". 2. Toiagul puterii Tale ţi-l va trimite Domnul din Sion, zicând: "Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi. 3. Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinţilor Tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut". 4. Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău: "Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec". 5. Domnul este de-a dreapta Ta; sfărâmat-a în ziua mâniei Sale împăraţi. 6. Judeca-va între neamuri; va umple totul de ruini; va zdrobi capetele multora pe pământ. 7. Din pârâu pe cale va bea; pentru aceasta va înălţa capul.

Page 3: Psalmul 109
Page 4: Psalmul 109