Psalmul 75

4

description

Psalmul 75

Transcript of Psalmul 75

Page 1: Psalmul 75
Page 2: Psalmul 75

Psalmul 75

1. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu; în Israel mare este numele Lui. 2. Că s-a făcut în Ierusalim locul Lui şi locaşul Lui în Sion. 3. Acolo a zdrobit tăria arcurilor, arma şi sabia şi războiul. 4. Tu luminezi minunat din munţii cei veşnici. 5. Tulburatu-s-au toţi cei nepricepuţi la inimă, dormit-au somnul lor şi toţi cei războinici nu şi-au mai găsit mâinile. 6. De certarea Ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremenit călăreţii pe cai. 7. Tu înfricoşător eşti şi cine va sta împotriva mâniei Tale? 8. Din cer ai făcut să se audă judecată; pământul s-a temut şi s-a liniştit, 9. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu, ca să mântuiască pe toţi blânzii pământului. 10. Că gândul omului Te va lăuda şi amintirea gândului Te va prăznui. 11. Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi Domnului Dumnezeului vostru. Toţi cei dimprejurul Lui vor aduce daruri 12. Celui înfricoşător şi Celui ce ia duhurile căpeteniilor, Celui înfricoşător împăraţilor pământului.

Page 3: Psalmul 75