Proiect Audit Imobilizari Corporale

download Proiect Audit Imobilizari Corporale

of 24

 • date post

  11-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  61
 • download

  8

Embed Size (px)

description

24 pag

Transcript of Proiect Audit Imobilizari Corporale

Teorii si practici contabile privind

auditul imobilizarilor corporale

CAPITOLUL I

IAS 16 - IMOBILIZARI CORPORALE

1.1. CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE

Imobilizarile corporale reprezinta bunuri care au o structura materiala asupra carora agentii economici exercita un drept real, fiind elemente de patrimoniu care definesc capacitatea tehnica de productie si comercializare, creeaza venituri in concordanta cu obiectul de activitate al acestora. in categoria acestora intra mijloacele fixe si terenurile. Contabilitatea lor se tine cu grupa 21 "Imobilizari corporale". Definirea mijloacelor fixe este cuprinsa in art. 53 din Regulamentul aplicarii Legii contabilitatii nr. 82 / 1991:

"Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

- are o valoare de inventar mai mare decat limita stabilita de lege (1.800 Ron);

- are o durata normala de utilizare mai mare de un an."

1.2. CLASIFICAREA SI CODIFICAREA MIJLOACELOR FIXE

Clasificarea mijloacelor fixe da posibilitatea ordonarii si studierii multitudinii si diversitatii lor. Ea asigura evidentierea corecta a tuturor aspectelor tehnico - economice privind existenta, utilizarea si deprecierea acestora. Mijloacele fixe se pot clasifica dupa mai multe criterii, fiecare avandu-si ratiunile sale:

a) Din punct de vedere al domeniului in care se utilizeaza, mijloacele fixe se clasifica in mijloace fixe de productie, care participa direct sau indirect la procesul de productie sau exploatare, mijloace fixe de comercializare utilizate pentru scopuri sociale;

b) Dupa apartenenta lor, mijloacele fixe se impart in mijloace fixe proprietate a unitatii patrimoniale si mijloace fixe in folosinta temporara: inchiriere, locatie de gestiune, concesiune pentru care evidenta se organizeaza separat de cele proprii;

c) Dupa structura, respectiv natura si particularitatile tehnico - constructive, mijloacele fixe amortizabile se grupeaza in trei grupe principale:

1. Constructii;

2. Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii;

3. Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale;

Aceasta clasificare sta la baza delimitarii mijloacelor fixe ca obiecte de evidenta, la elaborarea catalogului duratelor de serviciu normale si a normelor de amortizare. Mijloacele fixe sunt clasificate in general in grupe, subgrupe, clase si subclase, iar pentru unele si in familii. Fata de clasificarea anterioara, aprobata prin H.G. nr. 266 / 1994, noua clasificare aprobata prin H.G. nr. 520/1998, urmand tendinta manifestata pe plan mondial, a concentrat activele corporale amortizabile intr - un numar cat mai redus de grupe si clase, scopul urmarit fiind o operare cat mai usoara a amortizarii si nu inventarierea fizica a acestora. Astfel, de exemplu, clasificarea activelor amortizabile din constructii s-a redus de la doua grupe cu 14 subgrupe la o grupa cu noua subgrupe.

Catalogul cuprinde urmatoarele informatii necesare identificarii mijlocului fix si stabilirii duratei normale de functionare: - codul de clasificare; - denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei si a familiei mijloacelor fixe amortizabile; - limita minima si limita maxima a duratei normale de functionare, in ani.

1.3. ORGANIZAREA DOCUMENTATIEI PRIMARE SI A EVIDENTEI OPERATIVE A IMOBILIZARILOR CORPORALE

Obiectul evidentei operative il constituie inregistrarea si reflectarea fenomenelor primare care au loc in unitate, adica intrarea si iesirea de valori materiale si banesti, introducerea in comun sau in folosinta, precum si existenta lor intr-un anumit loc al unitati sau la o anumita data.

Evidenta tehnico - operativa se organizeaza pe compartimente de activitate ale unitatii. Ea trebuie tinuta la zi, pe masura producerii operatiunii de predare - primire a valorii materiale si efectuarea acesteia numai pe baza de documente justificative.

Documentele justificative trebuie sa cuprinda ca elemente:- denumirea documentelor;- denumirea si sediul unitatii care a intocmit documentul;- numarul si denumirea partilor care participa la efectuarea operatiunilor;

- continutul operatiunilor si temeiul legal al efectuarii ei;- datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate;- semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii, ale persoanelor insarcinate cu exercitarea vizei de control financiar preventiv si a persoanelor in drept sa aprobe operatiunea respectiva;- alte elemente impuse de caracterul operatiunii

Documentele care stau la baza intrarii mijloacelor fixe in unitate sunt:1. "Procesul verbal de receptie" pentru mijloacele fixe independente care nu necesita montaj si nici probe tehnologice;2. "Procesul verbal de receptie" (preliminara sau definitiva) in cazul utilajelor care necesita montaj, dar nu necesita probe tehnologice, precum si a cladirilor si constructiilor speciale cu caracter administrativ si social - cultural;3. "Procesul verbal de punere in functiune" pentru utilajele care necesita montaj si probe tehnologice;4. "Proces verbal de transformare" pentru receptionarea inventarului gospodaresc de natura mijloacelor fixe rezultat din prelucrarea materialelor in atelierele proprii ale unitatii;5. "Procesul verbal de predare - primire" a mijloacelor fixe transferate;6. "Bonul de miscare a mijloacelor fixe" pentru miscarea mijloacelor fixe in cadrul unitatii;7. "Contractul de inchiriere" sau "Procesul verbal de inchiriere" pentru luarea in primire a mijloacelor fixe inchiriate;8. "Procesul verbal de dare in custodie" pentru mijloacele fixe primite in custodie.

Mijloacele fixe pot iesi definitiv din gestiune prin casare, vanzare, donatie iar temporar prin concesiune, locatie de gestiune si inchiriere.

Casarea, adica scoaterea definitiva din functiune a mijloacelor fixe prin demontare, daramare, etc. este consemnata in urmatoarele documente:

- Specificatia privind mijloacele fixe propuse spre scoaterea din functiune (casare) intocmite de sectiile, laboratoarele sau serviciile care propun casarea, prin care acestea se monteaza;

- Procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, de declasare a unor bunuri materiale, elaborat de catre comisia de casare, reprezinta documentul prin care se constata indeplinirea conditiilor de casare, de aprobare si executare a ei, de consemnare a materialelor rezultate din casare, si ca document de inregistrare in evidenta operativa si in contabilitate.

1.4. ORGANIZAREA CONTABILITATII ANALITICE A IMOBILIZARILOR CORPORALE

Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe trebuie astfel organizata incat sa asigure individualizarea fiecarui mijloc fix, cunoasterea existentei si miscarii lor pe locuri de folosinta si a gradului de depreciere pe structura categoriilor de mijloace fixe.

Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe se poate tine fie folosind Registrul numerelor de inventar si Fisa mijlocului fix, fie utilizand Registrul pentru evidenta mijloacelor fixe.

Unitatile patrimoniale dispun de mijloace fixe numeroase care se deosebesc intre ele din punct de vedere al constructiei, insusirilor tehnice, destinatie, gradul de depreciere, etc. de aceea, pentru identificarea cu usurinta a fiecarui mijloc si pentru a se asigura controlul lor indiferent de locul de folosinta, se atribuie fiecarui obiect de evidenta un numar de inventar care se trece in toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv.

Aceasta se realizeaza cu ajutorul Registrului numerelor de inventar, in care se scrie denumirea fiecarui mijloc fix intrat, caracteristicile de identificare si numarul de inventar ce i se atribuie, in ordinea succesiva a numerelor. Dupa inscrierea mijlocului fix intrat in Registrul numerelor de inventar se completeaza Fisa mijlocului fix care cuprinde date privind denumirea, numarul de inventar, codul de clasificare, valoare de functiune, amortizarea calculata, etc.

1.5. EVALUAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE

Prin evaluare contabila se intelege masurarea marimii existentelor si miscarii activelor imobilizate in expresie valorica, la reflectarea in conturi a modificarii imobilizarii pe care le evidentiaza. Elementul de referinta hotarator in evaluarea elementelor patrimoniale este momentul evaluarii in general, evaluarea economica a intreprinderii este necesara in urmatoarele situatii:

- in tranzactiile comerciale;

- cand se produc schimbari in marimea si structura capitalului;

- in actiuni juridice cu scop patrimonial;

- in cazul unor dezvoltari externe, fuziune;

- in evaluarea anuala a patrimoniului societatii comerciale.

Metodele de evaluare adoptate de unitatea patrimoniala trebuie sa fie aceleasi in tot cursul exercitiului, precum si de la un exercitiu la altul.

Evaluarea imobilizarilor la intrarea in patrimoniu

La data intrarii in patrimoniu, conform Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82 / 1991, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoarea contabila, care reprezinta:

- costul de achizitie al imobilizarilor achizitionate cu titlu oneros format din pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport si alte cheltuieli necesare pentru punerea imobilizarilor in stare de utilitate;

- costul de productie pentru imobilizarile construite sau produse de intreprindere, constituit din costul de achizitie al materiilor prime si materialelor consumate, celelalte cheltuieli directe de productie si cota de cheltuieli indirecte;

- valoarea de utilitate pentru imobilizarile aduse ca aport obtinute cu titlu gratuit sau prin donatie, stabilita in functie de pre