Studiu de Caz - Imobilizari Corporale (E)-A. Dinca

of 15

 • date post

  14-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  32
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Studiu de Caz - Imobilizari Corporale (E)-A. Dinca

Transcript of Studiu de Caz - Imobilizari Corporale (E)-A. Dinca

 • 5/24/2018 Studiu de Caz - Imobilizari Corporale (E)-A. Dinca

  1/15

  1

  CURSURI DE PREGATIRE PROFESIONALA PENTRUAUDITORI FINANCIARI SI STAGIARI

  STUDIU DE CAZ

  Sectiunea E Imobilizari corporale

 • 5/24/2018 Studiu de Caz - Imobilizari Corporale (E)-A. Dinca

  2/15

  2

  IntroducereCunoasterea societatii auditate

  Obiectivele auditului

  Program de lucruProceduri

  Analiza efectuata

  Rezultate

  Concluzii

  CUPRINS

 • 5/24/2018 Studiu de Caz - Imobilizari Corporale (E)-A. Dinca

  3/15

  3

  INTRODUCERE

  Societatea auditata este un important importator i distribuitor naional al produselor utilizate in

  domeniul alimentar, ca de exemplu: amelioratori, margarin, glazuri, ciocolat.In prezent, societatea s-a dezvoltat si in ceea ce priveste produsele de patiserie, frisca vegetala si

  alte arome.

  In cursul anului 2009 societatea a semnat un contract de investitie cu Ministerul Agriculturii invaloare de 131.514 lei in vederea achizitionarii echipamentelor necesare dezvoltarii unuilaborator. In momentul de fata, societatea detine un laborator in care au loc testari si prezentariale produselor comercializate, insa se doreste extinderea acestuia de la produsele de cofetarie sila cele de patiserie.

  In cursul anului 2010 au avut loc achizitii de imobilizari corporale constand in principal in mijloacefixe necesare desfasurarii activitailor de productie si desfacere.

  Una dintre politicile companiei referitoare la imobilizarile corporale este aceea ca la dataamortizarii complete a autoturismelor detinute de aceasta, sa se organizeze o licitatie in cadrulcompaniei, licitatorii fiind angajatii societatii. Regula licitatiei o constituie pretul cel mai ridicat.

  La sfarsitul anului auditat, societatea a contractat un evaluator in vederea reevaluarii terenurilor sicladirilor detinute la acea data. Rezultatele acestei reevaluari au fost inregistrate in evidentelecontabile.

 • 5/24/2018 Studiu de Caz - Imobilizari Corporale (E)-A. Dinca

  4/15

  4

  OBIECTIVELE AUDITULUI

  1. Asigurarea faptului ca imobilizarile corporale sunt tratate corect in toate conturile, in conformitate

  cu legislatia adecvata si cu standardele contabile aplicate;2. Asigurarea faptului ca imobilizarile corporale inregistrate in conturi exista;

  3. Asigurarea faptului ca untitlu valid al imobilizarilor corporale inregistrate in conturi este detinut declient;

  4. Asigurarea faptului ca evaluareaimobilizarilor corporale ale companiei este conforma cu politicilecontabile ale companiei si ca aceste politici sunt aplicate consecvent;

  5. Asigurarea faptului ca elementele au fost corect clasificatefie in capitaluri, fie in venituri, inclusivposibilitatea ca elementele de capital sa fi fost in mod eronat clasificate drept venituri;

  6. Asigurarea faptului ca intrarile de imobilizari corporale sunt corecte si ca cedarile si dezafactarile aufost inregistrate corect;

  7. Asigurarea faptului ca ratele adecvate ale amortizarii au fost corect aplicat tuturor imobilizarilorcorporale care ar trebui amortizate, pe o baza corecta, adecvata si consecventa cu anul precedent;

  8. Asigurarea faptului ca a fost constituit provizionadecvat pentru depreciere;

  9. Asigurarea faptului ca imobilizarile corporale care au fost acordate drept garantieau fostidentificate.

 • 5/24/2018 Studiu de Caz - Imobilizari Corporale (E)-A. Dinca

  5/155

  PROCEDURI

  1. General

  2. Completari / Cedari

  3. Valoare si reevaluari

  4. Proprietate

  5. Existenta

  6. Depreciere7. Angajamente

  8. Asigurare

  9. Finalizare

 • 5/24/2018 Studiu de Caz - Imobilizari Corporale (E)-A. Dinca

  6/156

  GENERAL

  Obiective:

  1.1.Revizuiti Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluarii Riscului si Planul de Esantionare aferentaacestei sectiuni. Asigurati-va ca urmatoarele teste sunt proiectate in functie de necesitati pentru a

  aborda riscurile semnificative. Orice amendamente la abordarea planificata ar trebuidocumentate in mod clar.

  1.2.Evaluati gradul de adecvare al politicii contabile pentru imobilizari si depreciere. Asigurati-va capolitica contabila este in conformitate cu standardele contabile si cu legislatia aplicata.

  (cunoasterea afacerii , proceduri interne, note explicative situatii financiare)

  1.3.Obtineti sau intocmiti un program general, corelati-l cu bilantul si asigurati-va ca acestafurnizeaza suficiente informatii pentru audit:

  -corelarea cu registrul jurnal

  -corelati soldurile initiale cu cele ale conturilor din anul precedent si

  -pregatiti un comentariu in care sa explicati componenta soldului imobilizarilor corporale,comparati-l cu anii anteriori si cu asteptarile noastre.

  Studiu de caz- Sectiunea E\E1_Verificarea situatiilor financiare statutare 2010.xlsx

  Studiu de caz- Sectiunea E\1.1.1-Identificarea riscurilor.xls

  http://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/E1_Verificarea%20situatiilor%20financiare%20statutare%202010.xlsxhttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/1.1.1-Identificarea%20riscurilor.xlshttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/E1_Verificarea%20situatiilor%20financiare%20statutare%202010.xlsxhttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/E1_Verificarea%20situatiilor%20financiare%20statutare%202010.xlsxhttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/E1_Verificarea%20situatiilor%20financiare%20statutare%202010.xlsxhttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/E1_Verificarea%20situatiilor%20financiare%20statutare%202010.xlsxhttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/E1_Verificarea%20situatiilor%20financiare%20statutare%202010.xlsxhttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/E1_Verificarea%20situatiilor%20financiare%20statutare%202010.xlsxhttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/E1_Verificarea%20situatiilor%20financiare%20statutare%202010.xlsxhttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/E1_Verificarea%20situatiilor%20financiare%20statutare%202010.xlsxhttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/E1_Verificarea%20situatiilor%20financiare%20statutare%202010.xlsxhttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/E1_Verificarea%20situatiilor%20financiare%20statutare%202010.xlsxhttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/E1_Verificarea%20situatiilor%20financiare%20statutare%202010.xlsxhttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/E1_Verificarea%20situatiilor%20financiare%20statutare%202010.xlsxhttp://f/E-%20Imobilizari%20corporale-%20CAFR/Studiu%20de%20caz-%20Sectiunea%20E/E1_Verificarea%20s