Proiect Asigurari BCR asigurari

28
,,Aproape de tine” BCR - Asigurări

description

Prezentare powerpoint a BCR asigurari, si analiza asigurarilor de viata.

Transcript of Proiect Asigurari BCR asigurari

Page 1: Proiect Asigurari BCR asigurari

,,Aproape de tine”

BCR - Asigurări

Page 2: Proiect Asigurari BCR asigurari

Scurt istoricS.C. BCR ASIGURĂRI S.A. a fost înfiinţată şi înregistrată în data de

19.12.2001, durata societatii, conform Actului Constitutiv, fiind de 10 de ani. 

Societatea este persoana juridică romană, constituită că societate pe acţiuni prin subscripţie integrală şi simultană a capitalului social de către acţionari, persoane fizice şi persoane juridice, având ca obiect principal de activitate - activitatea de asigurare care, în conformitate cu art.2 din Legea nr.32/2000, desemnează în principal, oferirea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi recuperare, precum şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată.

Page 3: Proiect Asigurari BCR asigurari

Evoluţia portofoliului de produse, o poziţie de top pe piaţa asigurărilor, impune o ofertă de calitate, care să răspundă nevoilor şi cerinţelor fiecărui client.

Gama de produse oferită de BCR ASIGURĂRI în 2005 a constat atât în asigurări de viaţă, cât şi în asigurări generale. Clasa asigurărilor generale include asigurări de proprietate şi construcţii, asigurări auto, asigurări agricole, asigurări de transport, asigurări de credit, asigurări turistice etc. 

Page 4: Proiect Asigurari BCR asigurari

Începând cu anul 2006, BCR ASIGURĂRI oferă doar asigurări generale, asigurările de viaţă urmând să fie încheiate de BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ, societate nou înfiinţată.

Dezvoltarea atentă a reţelei de distribuţie a BCR ASIGURĂRI are rolul de a facilita accesul clienţilor sau potenţialilor clienţi la serviciile noastre de asigurări. Acest lucru se aplică atât vânzărilor de asigurări, cât şi plăţilor de daune.

Page 5: Proiect Asigurari BCR asigurari

Prezentarea activităţii: BCR ASIGURĂRI, având ca acţionar majoritar Banca

Comercială Română S.A., face parte din grupul societăţilor ce aparţin aşa numitului Grupul Banca Comercială Română - cel mai mare furnizor de servicii financiare integrate din România, primul furnizor roman care aplica cu succes conceptul modern de "one-stop-shopping", prin intermediul unui "supermarket financiar". 

Page 6: Proiect Asigurari BCR asigurari

Scopul propus de BCR Asigurări: În scopul atingerii ţintei propuse - intrarea, menţinerea şi

ascensiunea în top-ul primilor 10 asiguratori de pe piaţa românească, BCR Asigurări şi-a determinat următoarele linii directoare: •  actualizarea şi diversificarea permanentă a portofoliului de produse;•  crearea unei relaţii viabile, mutual avantajoase şi de lungă durată cu clienţii proprii;•  atragerea unor clienţi noi, printr-o selecţie prudenţială;•  flexibilitatea şi calitatea ofertei.

Page 7: Proiect Asigurari BCR asigurari

Structura Organizatorică:

Page 8: Proiect Asigurari BCR asigurari

Echipa de conducere:  Preşedinte - Director General: Romeo JANTEA

Directia Asigurări: Sergiu LOGHIN, Director

  Directia Reasigurări si Actuariat: Alexandru Chiriacescu, Director

Directia Daune: Eugen STOICA, Director 

Directia Economică: Cristi COSTACHE, Director

Page 9: Proiect Asigurari BCR asigurari

Sucursale:BCR ASIGURĂRI în urma raportului anual din 2011 are

în stare activă peste 50 de sucursale, plasate în fiecare judeţ al ţării.

BCR ASIGURĂRI colaborează cu peste 335 unităţi service autorizate, răspândite în toată ţara, pentru facilitarea procesului de evaluare, verificare şi reglare a cazurilor de daune auto.

Page 10: Proiect Asigurari BCR asigurari

Personalul:BCR ASIGURĂRI are în prezent 1208 angajaţi activi, în

cele peste 50 sucursale din întreaga ţară.

În cadrul BCR ASIGURĂRI este promovată investiţia în dezvoltarea cunoştinţelor angajaţilor. Cursurile de training sunt realizate în concordanţă cu planul de training şi dezvoltare al companiei şi sunt orientate către îmbunătăţirea performanţelor angajaţilor.

Page 11: Proiect Asigurari BCR asigurari

Pregătirea personalului:BCR ASIGURĂRI organizează cursuri de training susţinute de lectori

externi şi interni şi tratează subiecte precum vânzările, asigurările, tehnologia informaţiei, satisfacţia clienţilor şi angajaţilor, etc.

BCR ASIGURĂRI implementează măsuri individuale sau colective pentru îmbunătăţirea siguranţei şi sănătăţii la locul de muncă, inclusiv măsuri privind prevenirea incendiilor, îmbunătăţirea calităţii aerului cât şi asigurarea unor condiţii ergonomice a spaţiului de lucru.

Sănătatea angajaţilor este măsurată periodic prin efectuarea de analize medicale de către personalul de specialitate.

Page 12: Proiect Asigurari BCR asigurari

Relaţia cu clienţii:BCR ASIGURĂRI, prin experienţa şi puterea sa financiară,

are grijă de clienţii săi de peste 10 ani. Satisfacţia clienţilor este măsurată prin diferite studii de cercetare, chestionare şi monitorizarea continuă a reclamaţiilor şi sugestiilor clienţilor.

BCR ASIGURĂRI acorda o mare atenţie către serviciile post-vanzare, în special cele legate de despăgubirea promptă şi corectă. Orice client asigurat la BCR ASIGURĂRI care a suferit o dăuna, o poate semnala la numărul de telefon contact center 021 9203 apelabil din orice reţea de telefonie fixa sau mobila.

Page 13: Proiect Asigurari BCR asigurari

Avizarea şi soluţionarea daunelor pentru asiguraţii BCR ASIGURĂRI se poate face şi prin utilizarea aplicaţiei gratuite insurance assistance (pentru toţi posesorii de telefoane mobile cu acces la internet).

BCR ASIGURĂRI are o reţea teritorială, care acoperă toate judeţele ţării, astfel accesarea serviciului de către clienţi este foarte prietenoasă.

Page 14: Proiect Asigurari BCR asigurari

Oferta de produse:Portofoliul de produse BCR ASIGURĂRI este oferit

clienţilor cu ajutorul unei echipe de vânzări foarte bine pregătite, care completează echipa de profesionişti a companiei, acoperind toate activităţile firmei.

Serviciile prestate se adresează următoarelor categorii:

Persoane fizice;Persoane juridice.

Page 15: Proiect Asigurari BCR asigurari

Persoane fizice: Asigurări de accidente şi boală; Asigurări de sănătate; Asigurări de mijloace de

transport terestru; Asigurări de mijloace de

transport feroviar; Asigurări de mijloace de

transport aerian; Asigurări de mijloace de

transport naval; Asigurări de bunuri în tranzit; Asigurări de incendiu şi

calamităţi naturale; Alte asigurări de daune la

proprietăţi;

Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule;

Asigurări de raspundere civilă pentru mijloace de transport aerian;

Asigurări de raspundere civilă pentru mijloace de transport naval;

Asigurări de raspundere civilă generală;

Asigurări de credite şi garanţii; Asigurări de pierderi financiare; Asigurări de asistenţă turistică.

Page 16: Proiect Asigurari BCR asigurari

Persoane juridice: Asigurarea lucrărilor de construcţii montaj; Asigurarea echipamentelor electronice; Se pot asigura persoanele înregistrate în Registrul

executorilor bancari ţinut de către Ministerul Justiţiei; Asigurarea de răspundere civilă profesională a experţilor

contabili şi contabililor autorizaţi; Insolvabilitatea sau falimentul agenţiei de turism; Asigurarea de răspundere civilă profesională a managerilor; Asigurarea de răspundere civilă profesională a notarilor

publici; Asigurarea de răspundere civilă a producătorului; Asigurarea de răspundere civilă decurgând din activităţi

conexe/auxiliare transportului naval;

Page 17: Proiect Asigurari BCR asigurari

Asigurarea de răspundere civilă a reparatorilor de nave; Asigurarea riscului financiar de neplată aferent

microcreditelor (RCI) Asigurarea de răspundere civilă profesională a proiectanţilor

pentru lucrări de inginerie civilă; Asigurarea de pierderi financiare; Asigurarea de răspundere civilă a unităţilor de service auto; Asigurări Auto RCA şi Casco; Asigurarea completă Business Plus; Asigurarea de accidente de persoane; Asigurarea navelor pe timpul construcţiei; Asigurarea banilor şi valorilor din seifuri şi tezaure Smart I.M.M.

Page 18: Proiect Asigurari BCR asigurari

Evoluţia pe piaţa de asigurări:BCR ASIGURĂRI în ultimii ani a reuşit

performanţa de a urca în top 10 companii de asigurare.

Deţine 5,4% din piata asigurărilor, şi este în ascensiune.

ASTRA

ALLIANZ-TIRIAC

OMNIASIG

ASIROM

GROUPAMA

ING Asigurari

BCR Asigurari

GENERAl

UNIQUA

BCR Asigurari de viaţă

ALTE FIRME

Page 19: Proiect Asigurari BCR asigurari

Un angajat motivat, o organizaţie mai puternică !

prin Fondurile de Pensii Facultative BCR administrate de BCR Asigurări de Viaţă SA

Page 20: Proiect Asigurari BCR asigurari

BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ BCR Asigurări de Viaţă SA este membră a grupului BCR– ERSTE, cel mai

mare grup financiar din România;

Oferim clienţilor corporate şi retail soluţii eficiente de economisire pentru vârsta pensionării, prin facilitarea accesului la fonduri de pensii facultative administrate cu profesionalism împreună cu BCR Asset Management – nr. 1 în administrarea de fonduri în România;

Promovăm excelenţă în relaţiile cu clienţii prin produse şi servicii performante, creşterea valorii activelor şi soluţii eficiente pentru protecţia afacerii, familiei, sănătăţii şi viitorului;

Ne-am remarcat pe piaţa asigurărilor de viaţă prin cea mai rapidă creştere;

Din aprilie 2007, BCR Asigurări de Viaţă activează şi pe piaţa pensiilor facultative (Pilonul III), fiind autorizată ca Administrator de fonduri de pensii

Page 21: Proiect Asigurari BCR asigurari

Arhitectura sistemului de pensiiPilonul I

PAYG

• Legea 19/2000• Casa Naţională de Pensii• Fară conturi individuale• Vârstî de pensionare:

60/65 ani• Contributia maximă: 5

salarii medii brute

Pilonul II Pensie obligatorie administrată privat

• Legea 411/2004• Legea 23/2007• Obligatorie pentru

persoane sub 35 ani• Opţional: 35-45 ani• Administrare privată• Cont individual• Participare la beneficii• Contribuţie: 2%- 6% (in 8

ani) • Vârsta de pensionare:

60/65 ani

Sistemul de pensii din România

Pilonul IIIPensia facultativă

administrată privat• Legea 204/2006• Administrare privată• Conturi individuale • Participare la beneficii• Optională• Varsta de pensionare: min 60 ani• Nr. contribuţii-minim 90 până la pensionare• Contributia maximă≤ de 15% din venitul brut• Deducere fiscală.

Page 22: Proiect Asigurari BCR asigurari

Cum definesc astăzi

pensionarea

Majoritatea conotatie negativa:

• Săracie• Depresie• Umilinţă• Dependenţă• Tristeţe• Singurătate• Timp liber• Linişte/ fără stres

Majoritatea conotatie negativa:

• Săracie• Depresie• Umilinţă• Dependenţă• Tristeţe• Singurătate• Timp liber• Linişte/ fără stres

Două mari aşteptări• Dinamism – timp şi resurse

pentru lucruri ce nu le-au facut încât:

Călatorii– principala aspiraţie (asociarea cu modelul aspiraţional vestic)

Timp pentru hobbyuri (pescuit, lectură, flori, etc)

Pace / Linişte / Relaxare Grija pentru nepoţi Mişcare/ reîntoarcere la

natura/ viaţa la ţară

Două mari aşteptări• Dinamism – timp şi resurse

pentru lucruri ce nu le-au facut încât:

Călatorii– principala aspiraţie (asociarea cu modelul aspiraţional vestic)

Timp pentru hobbyuri (pescuit, lectură, flori, etc)

Pace / Linişte / Relaxare Grija pentru nepoţi Mişcare/ reîntoarcere la

natura/ viaţa la ţară

Tipar

dominant

PREZENTCe aşteaptă de la perioada

pensionării

AŞTEPTĂRI

Rosu = pozitivAlbastru = negativ

Portretul perioadei de pensionare

Respondentii au mentionat intentia de a cumpara o pensie suplimenta care sa le permita accesul la un model de viata aspirational.

Page 23: Proiect Asigurari BCR asigurari

Fondurile de pensii facultativePilonul III - primul pas;

Un instrument eficient pentru angajator;

Un mijloc important pentru păstrarea standardului de viaţă şi în perioada de pensionare;

O şansă pentru persoanele cu vârsta de peste 45 de ani, care nu au acces la pilonul II.

Page 24: Proiect Asigurari BCR asigurari

Ce înseamnă fondurile de pensii facultative ?Instrument de motivare evoluat, accesibil atractiv;

Un instrument eficient de management al resurselor umane,

O soluţie avantajoasă, deoarece beneficiaţi de DEDUCTIBILITATE FISCALĂ în limita a 200 Euro/fiecare angajat/an;

Un mediu de lucru performant;

O rată de retenţie ridicată a personalului;

Recrutarea angajaţilor valoroşi, motivarea şi păstrarea angajaţilor performanţi.

Page 25: Proiect Asigurari BCR asigurari

Ce înseamnă fondurile de pensii facultative ?

Pentru ANGAJAT

Creşterea economiilor pentru perioada de pensionare prin contribuţiile plătite de angajator;

Menţinerea standardului de viaţă şi în perioada de pensionare;

Siguranţă, confort, linişte, respect;

O soluţie avantajoasă, deoarece beneficiaţi de DEDUCTIBILITATE FISCALĂ în limita a 200 Euro, echivalentul în RON/an.

Page 26: Proiect Asigurari BCR asigurari

Fondurile de pensii facultative BCRFondul de Pensii Facultative BCR - PRUDENT, primul fond

autorizat.

Caracteristici produs: Grad de risc: scăzut; Politica de investiţii: instrumente financiare cu venit fix - minim 70%;

instrumente ale pieţei monetare - maxim 20%; valori mobiliare - maxim 10%;

Nivelul contribuţiei: maxim 15% din venitul lunar brut, dar nu mai puţin de 35 Ron/lună;

Depozitar: BRD – Groupe Societe Generale;

Auditorul financiar: Ernst&Young Assurance Services

Page 27: Proiect Asigurari BCR asigurari

BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂfurnizorul Dvs. de pensii facultative privateARGUMENTE

Beneficii pentru ANGAJATORGaranţia unui parteneriat de succes; Oferta diversificată: fonduri de pensii facultative, asigurări de viaţă şi sănătate;Furnizam suport educaţional pentru angajaţi prin intermediul specialiştilor

noştri;Brand-ul BCR: un brand puternic, al liderului de servicii financiar - bancare,

cu o solidă experienţă şi angajare pe piaţa românească. Excelenţa în domeniul relaţiei cu clienţii, asigurată de o dezvoltare

profesionistă a unei importante reţele de vânzare acoperind întreaga ţara.

Beneficii pentru ANGAJAŢIGaranţia unui furnizor de pensii de încredere; Garanţia unui management corect şi performant al investiţiilor; Consultanta prin intermediul specialiştilor noştri. 

Page 28: Proiect Asigurari BCR asigurari

AU AJUTAT LA REALIZAREA ACESTUI PROIECT:

Timişescu Constantin

Arnăutu Tudor

Gavril Cosmin

Nistor Daniel