Procedura Autorizare Electricieni 2011

37
Cod: RAE – 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0 S.C. PROTESAN SERV S.R.L Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 1 / 37 - Procedură pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securităţii muncii - PROCEDURA PENTRU AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII MUNCII BRASOV, aprilie 2011

description

autorizare electricieini - procedura

Transcript of Procedura Autorizare Electricieni 2011

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 1 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  PROCEDURA

  PENTRU

  AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR

  DIN PUNCT DE VEDERE AL

  SECURITATII MUNCII

  BRASOV, aprilie 2011

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 2 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  CUPRINS

  1. Cap. I CADRUL LEGISLATIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  2. Cap.II DEFINITII, ABREVIERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

  3. Cap.III DOCUMENTE DE REFERINTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  4. Cap.IV SCOPUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

  5. Cap. V DOMENIU DE APLICARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 6. Cap. VI COMPETENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7. Cap. VII INCADRAREA IN GRUPE DE AUTORIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  8. Cap. VIII PROCEDURA DE SOLICITARE A AUTORIZARII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  9. Cap. IX CONSTITUIREA COMISIEI DE EXAMINARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  10. Cap. X PROCEDURA DE AUTORIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  11. Cap. XI MODIFICAREA AUTORIZARII, REAUTORIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

  12. Cap. XII SUSPENDAREA SAU RETRAGEREA TALONULUI DE AUTORIZARE . . 13

  13. Cap. XIII RESPONSABILITATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  14. Cap. XIV DISPOZITII FINALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  15. Anexa nr. 1 - GHID DE TERMINOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  16. Anexa nr. 2 - FISA DE EXAMINARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  17. Anexa nr. 3 - TALON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  18. Anexa nr. 4 - CERERE DE SOLICITARE A AUTORIZARII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 19. Anexa nr. 5 - TEST NR.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  20. Anexa nr. 6 - TEST NR.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  21. Anexa nr. 7 - FOAIE DE RASPUNS PENTRU TEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  22. Anexa nr. 8 TEST - PRIM AJUTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  23. Anexa nr. 9 TABEL DE SOLICITARE A AUTORIZARII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 24. Anexa nr. 10 INSTRUCTIUNI SSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 3 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  CAPITOLUL I CADRUL LEGISLATIV

  Articolul 1 Procedura pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitatii muncii care

  intretin, repara, exploateaza si regleaza instalatiile si echipamentele tehnice este emis in conformitate cu prevederile articolului 3.3.25 Anexa1 din HG nr. 1146/2006 si ale art.13 litera i din Legea nr. 319/2006.

  Articolul 2

  In scopul respectatii legilor si normelor in vigoare, agentii economici care desfasoara activitati de exploatare, intretinere si reparatii ale instalatiilor si echipamentelor de munca electrice, trebuie sa-si autorizeze personalul calificat in meseria de electrician din punct de vedere al securitatii muncii.

  CAPITOLUL II

  DEFINITII , ABREVIERI Articolul 3

  In anexa nr. 1 - GHIDUL DE TERMINOLOGIE sunt prezentate definitii, note explicative referitoare la activitatea care se desfasoara in instalatiile electrice in exploatare.

  Articolul 4

  Abrevieri: AL - autorizatie de lucru pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice AS - atributie de serviciu pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice CLP - cutite de legare la pamant c.a - curent alternativ c.c - curent continuu DV - dipozitie verbala pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice GT - ghid de terminologie pentru protectia muncii in activitatea de transport si

  distributie a energiei electrice IT - inalta tensiune ITI-PM - instructiune tehnica interna de securitatea muncii pentru executarea lucrarilor

  in instalatiile electrice ISCIR - inspectia de stat pentru controlul cazanelor, recipientilor sub presiune si

  instalatiilor de ridicat j.t. - joasa tensiune .T. - inalta tensiune LEA - linie electrica aeriana LES - linie electrica subterana PV - proces verbal pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice ZL - zona de lucru EIP - echipament individual de protectie EM - echipament de munca MMFPS - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale SSM - Securitate si Sanatate in Munca

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 4 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  CAPITOLUL III

  DOCUMENTE DE REFERINTA Articolul 5

  Procedura de autorizre a electricienilor din punct de vedere al securitatii muncii are la baza urmatoarele documente de referinta:

  Legislatie

  (1) - HOTARAREA nr. 115/2004 modificata prin HG nr. 809/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.

  (2) - HOTARAREA nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, completata si modificata cu HG nr. 601/2007.

  (3) - HOTARAREA nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

  (4) - HOTARAREA nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.

  (5) - HOTARAREA nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

  (6) - HOTARAREA nr. 1425 din 11 noiembrie 2006, actualizata prin HOTARARE nr. 955 din 8 septembrie 2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

  (7) - HOTARAREA nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizare de securitate si/sau sanatate la locul de munca.

  (8) - HOTARAREA nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitatea si sanatatea pentru locuri de munca.

  (9) - HOTARARE nr. 1058 din 09 august 2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive.

  (10) - HOTARARE nr. 1049 din din 09 august 2006 pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran.

  (11) - LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca.

  Standarde

  (12) - ORDINUL nr. 384 din 212 iunie 2004 pentru aprobarea Listei cuprinzand standardele romane privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, care adopta standardele europene armonizate.

  (13) - GP 052 din 2000 - Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 100V c.a. si 1500V c.c.

  (14) - I 7 din 2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a. si 1500V c.c.

  (15) - I 20 din 2000 - Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 5 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  (16) - PE 116 din 1994 - Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice.

  CAPITOLUL IV

  SCOPUL PROCEDURII Articolul 6

  Procedura pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitatii muncii are ca scop stabilirea modului de autorizare a personalului calificat in meseria de electrician care desfasoara activitati de exploatare, intretinere si reparatii ale instalatiilor si echipamentelor de munca electrice incluzand prevederi specifice pentru :

  - acordarea talonului de autorizare - reautorizarea personalui calificat in meseria de electrician - suspendarea autorizarii - obligatiile si drepturile electricianului autorizat

  CAPITOLUL V

  DOMENIU DE APLICARE Articolul 7

  (1) Se autorizeaza conform prevederilor prezentei proceduri urmatoarele categorii de electricieni, absolventi a unei forme de invatamant in domeniul electroenergetic sau in domeniile asimilate cu acesta (electromecanic, electrotehnic si instalatii electrice in constructii) si care desfasoara lucrari sau activitati cu riscuri specifice instalatiilor electrice de joasa tensiune si/sau de inalta tensiune aflate in exploatare si/sau la punerea in functiune:

  a) electricienii sau asimilatii acestora electromecanicii, cu exceptia electromecanicilor auto si telefonie telegrafie - incadrati la persoanele juridice sau fizice care desfasoara manevre si lucrari in instalatiile electrice aferente transportului, distributiei, utilizarii si producerii energiei electrice personal de exploatare;

  b) electricienii sau asimilatii acestora electromecanicii, cu exceptia electromecanicilor auto si telefonie telegrafie, incadrati la persoanele juridice sau fizice care desfasoara lucrari in instalatiile electrice proprii din exploatare personal de revizii-reparatii;

  c) electricienii sau asimilantii acestora electromecanicii cu exceptia electromecanicilor auto si telefonie telegrafie - incadrati la persoanele juridice sau fizice prestatoare de servicii care desfasoara lucrari si/sau manevre in instalatiile electrice din exploatare in calitate de personal delegat constructori, montori, instalatori;

  d) orice electrician prestator de servicii care executa lucrari in instalatii electrice din exploatare ca liber profesionist.

  (2) Electricienii sau asimilatii acestora prevazuti la lit. b), c) si d) trebuie autorizati pentru domeniul, activitatea de baza si activitatiile secundare pe care le desfasoara in instalatiile beneficiarilor aflate in exploatare.

  Articolul 8

  Prevederile procedurii nu se aplica pentru urmatoarele categorii de personal, pentru care nu este necesara autorizarea din punct de vedere al securitatii muncii:

  (1) - Personalul tehnic de specialitate PRAM care execut numai lucrri n informatica de proces i/sau n instalaii de protecie, comand i automatizri exclusiv digitale i care nu vin n contact direct cu instalaiile electrice care au factor de risc electric.

  (2) - Personalul de alt specialitate (deserveni de utilaje, sudori, lctui, zugravi, vopsitori, tinichigii, dulgheri i alii asemenea) precum i personalul necalificat, a crui prezen n instalaiile electrice este necesar la executarea unor lucrri. Acestia vor fi inclusi n formaii de lucru, ca executani, subordonndu-se efului de lucrare.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 6 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  (3) - Practicani (elevi sau studeni), care participa la lucrri n condiiile prevzute de instructiuniile tehnice interne.

  Articolul 9

  Autorizarea din punctul de vedere al securitii muncii atest ndeplinirea condiiilor minime necesare pentru desfurare activitii n instalaiile electrice si se realizeaza anual.

  Articolul 10

  (1) Procedura de autorizare din punctul de vedere al securitii muncii se aplica in urmatoarele situatii: la angajare, in cazul reexaminrii n urma retragerii autorizrii, la schimbarea grupei de autorizare.

  (2) - Aprobarea autorizrii din punctul de vedere al securitii muncii a personalului menionat prin Fia de examinare pentru autorizare (anexa nr. 2) este n competena conductorului unitii sau mputernicitului acestuia. Fia de examinare pentru autorizare se pstreaz la sediul agentului economic / sucursalei / filialei / punctului de lucru, ca document de referin.

  (3) - Dup aprobarea Fiei de examinare pentru autorizare conductorul unitii sau mputernicitul acestuia trebuie s dispun completarea i emiterea Talonului de autorizare (anexa nr. 3), n deplin concordan cu coninutul fiei de examinare pentru autorizare.

  (4) - Talonul de autorizare trebuie s se afle n permanen asupra personalului autorizat n timpul programului de lucru.

  CAPITOLUL VI COMPETENTE

  Articolul 11

  Pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitatii muncii la nivelul persoanei juridice au competente urmatorii:

  a) Conducatorul persoanei juridice, pentru: dispunerea constituirii comisiei de examinare in vederea autorizarii si compententa presedintelui inclusiv a membrilor comisiei stabiliti dintre salariatii proprii; asigurarea dotarii corespunzatoare si utilizarii acesteia in procesul de instruire si/sau examinare a personalului; asigurarea, dupa caz, a resurselor financiare necesare efectuarii controlului medical, testarii psihologice, examinarii profesionale si a invatarii, inclusiv ai verificarii nivelului de cunoastere a precedeului de acordare a primului ajutor in caz de electrocutare - resuscitare cardio - pulmonara pe manechinul simulator.

  b) Presedintele si membrii comisiei de examinare, pentru: aplicarea si respectarea prevederilor prezentei proceduri in actiunea de instruire si examinare a electricienilor; confidentialitatea fata de terte persoane cu privire la punctajul examinarii; exigenta fata de calitatea raspunsurilor si a prestatiilor electricienilor examinati si obiectivitatea asupra evaluarii rezultatelor examinarii; corectitudinea completarii fisei de examinare pentru autorizare.

  c) Serviciu extern de prevenire si protectie / Serviciul intern de prevenire si protectie / Lucratorul desemnat, pentru: aplicarea si respectarea prevederilor prezentei proceduri in actiunea de instruire si examinare a electricienilor; confidentialitatea fata de terte persoane cu privire la punctajul examinarii; exigenta fata de calitatea raspunsurilor sau a prestatiilor electricienilor examinati si obiectivitate asupra evaluarii rezultatelor examinarii;

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 7 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  corectitudinea completarii fisei de examinare pentru autorizare.

  Articolul 12

  Exploatarea, intretinerea, repararea, verificarea si executia instalatiilor electrice din patrimoniul agentului economic se face cu personal autorizat din punct de vedere al securitatii muncii, in conformitate cu prevederiile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca si cu precizarile din prezenta procedura, respectand, dupa caz, si conventia de exploatare incheiata cu operatorul de retea, la care sunt racordate instalatiile electrice din patrimoniul agentului economic.

  Articolul 13

  Presedintele comisiei de examinare, lucratorul desemnat, reprezentantul serviciului intern si/sau reprezentantul serviciului extern, reprezentantii ITM verifica modul de respectare de catre agentii economici a procedurii de autorizare si a reglemantarilor in vigoare aplicate activitatiilor pentru care a fost acordata autorizarea.

  CAPITOLUL VII

  INCADRAREA IN GRUPE DE AUTORIZARE

  Articolul 14

  (1) In functie de complexitatea, tehnicitatea si riscurile de accidentare specifice instalatiilor electrice de joasa si/sau inalta tensiune, din punct de vedere al SSM, electricienii se autorizeaza pe cinci grupe de autorizare conform prevederilor HG 1146/2006. - grupa I se atribuie electricienilor care executa lucrari in cadrul formatiei de lucru, (executant de lucrari); - grupa II se atribuie electricienilor care executa manevre, (executant de manevre); - grupa III se atribuie electricienilor care conduc formatii de lucru in calitate de sef de lucrare; - grupa IV se atribuie electricienilor care executa manevre in calitate de responsabil de

  manevra si/sau electricienilor care efectueaza admiteri ale altor formatii la lucrari, (admitent);

  - grupa V se atribuie electricienilor care dispun, in calitate de emitent, executarea unor lucrari pe baza oricareia din formele de organizatorice de protective a muncii.

  (2) Grupele superioare de autorizare cumuleaza drepturile si raspunderile grupelor inferioare in cazul in care executa lucrari sau operatii specifice acestor grupe.

  CAPITOLUL VIII PROCEDURA DE SOLICITARE A AUTORIZARII

  Articolul 15

  Agentul economic, prin reprezentantul sau legal, inregistreaza cererea de solicitare a autorizarii electricienilor ce urmeaza sa fie autorizati. (Anexa nr. 4).

  Articolul 16

  Cererea de autorizare se poate inregistra la Serviciul extern de prevenire si protectie - abilitat de MMFPS sau la Comisia interna de autorizare, dupa caz.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 8 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  Articolul 17

  Documentatia justificativa anexata la cererea de autorizare (anexa nr.4):

  - a). Fisa de examinare pentru autorizarea electricienilor (anexa nr.2)

  - b). Talonul de autorizare (anexa nr .3)

  - c). Diploma sau certificatul de studii care sa ateste calificarea in meseria de electrician

  - d). Tabelul de solicitare a autorizarii care cuprinde si nota obtinuta in urma executarii unei lucrari practice. (anexa nr.9)

  CAPITOLUL IX CONSTITUIREA COMISIEI DE EXAMINARE

  Articolul 18

  (1) In cazul persoanei juridice care detine personal cu pregatirea corespunzatoare de specialitate, comisia de examinare se constituire astfel:

  a) Conducatorul persoanei juridice emite decizia de numire a comisiei de autorizare. b) Presedintele comisiei trebuie sa fie inginer ori subinginer electroenergetic, electrotehnic,

  electromecanic sau instalator electric in constructii, cunoscator al tehnologiei de lucru in domeniul electric.

  c) Din comisia de examinare trebuie sa faca parte si o persoana cu atributii in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca - lucrator desemnat/reprezentant al serviciului intern/ reprezentant al serviciului extern de prevenire si protectie.

  d) Un membru al comisiei de examinare trebuie sa fie medic, care cunoaste procedura de acordare a primului ajutor in caz de stop cardio - respirator utilizand manechinul -simulator si care valideaza realizarea practica a acestui procedeu de catre electricienii care urmeaza sa fie autorizati. In lipsa manechinului - simulator din dotarea proprie se apeleaza la o persoana juridica sau fizica care detine acest tip de manechin si care confirma realizarea practica a acestui procedeu.

  (2) In cazul agentului economic sau persoanei fizice care nu detine personal cu pregatire corespunzatoare de specialitate, conf. pct. b) si/sau cu pregatire specifica in domeniul SSM, conf. pct. c), conducatorul persoanei juridice sau persona fizica trebuie sa apeleze la o persoana juridica sau persoana fizica abilitata de MMFPS pentru servicii de prevenire si protectie impreuna cu care sa efectueze in mod legal autorizarea electricienilor proprii.

  CAPITOLUL X PROCEDURA DE AUTORIZARE

  Articolul 19

  In vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii muncii, electricienii care i desfoar activitatea n instalaiile electrice trebuie s indeplineasca urmatoarele conditii:

  a) s fie api din punct de vedere fizic i psihic i s nu aib infirmiti care ar stnjeni activitatea specific sau care ar putea conduce la accidentarea lor sau a altor persoane;

  b) s aib aptitudini pentru meseria sau/i funcia ce urmeaz a le fi ncredinate, corelat cu complexitatea i nivelul de tehnicitate a instalaiilor n care urmeaz a-i desfura activitatea;

  c) s posede calificarea profesional i ndemnarea necesar pentru lucrrile ce li se ncredineaz, corespunztor funciei sau/i meseriei deinute sau pe care urmeaz s o dein;

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 9 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  d) s cunoasc, s-i nsueasc i s respecte prevederile de securitate a muncii, tehnologiile i procedurile care privesc funcia lor i locul de munc n care i desfoar activitatea;

  e) s cunoasc procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate i de acordare a primului ajutor.

  Articolul 20

  (1) Autorizarea din punctul de vedere al securitii muncii i actualizarea anual trebuie s aib n vedere ca fiecare persoan n cauz s fie supus la urmtoarele trei examene, care se consemneaz n fia de examinare pentru autorizare i trebuie ndeplinite cumulativ:

  a) examinare medical, urmare creia se atest ndeplinirea condiiilor specifice riscurilor activitii;

  b) examinare asupra cunotinelor profesionale i a deprinderilor practice, urmare creia se atest nivelul de cunoatere i competen;

  c) examinare asupra cunoaterii instructiunilor proprii de securitatea muncii, prezentei proceduri i a acordrii primului ajutor n caz de electrocutare, urmare creia se atest grupa de autorizare.

  (2) Atestarea aptitudinilor, temperamentului i caracterului persoanei n cauz, respectiv capacitatea de a corespunde specificului activitii se face prin consemnarea n Fia de examinare pentru autorizare a rezultatului obinut n urma examenului psihologic efectuat n conformitate cu prevederile legale.

  (3) Unitile trebuie s solicite laboratoarelor specializate determinarea de aptitudini d.p.d.v. medical i psihologic. Rezultatul examenului psihologic se consemneaz n Fia de examinare pentru autorizare , precizndu-se dac persoana n cauz are aptitudini corespunztoare. Dac rezultatul testului nu este satisfctor, examinarea se poate repeta nc o dat. Lipsa aptitudinilor, constatat i a doua oara, fac incompatibil autorizarea persoanei respective, n vederea desfurrii activitii pentru care s-a solicitat testarea psihologic.

  Articolul 21

  (1) n vederea autorizrii din punct de vedere al securitii muncii, agentii economici trebuie s precizeze n fia de examinare pentru autorizare (Anexa nr.2), nivelul de tensiune i condiiile de risc specifice n care electricianul urmeaz s lucreze.

  (2) Rezultatul examinrii medicale, pentru condiii de risc specifice, nscris de medicul de medicina muncii n fia de examinare pentru autorizare, trebuie s ateste dac electricianul n cauz ndeplinete condiiile pentru care s-a solicitat examinarea.

  (3) Rezultatul examinrii medicale efectuate asupra electricienilor care i desfaoar activitatea n instalaii sau asupra instalaiilor ori n vecintatea acestora, dar unde nu sunt riscuri de natur electric trebuie consemnat de medici n aceeasi fi, atestnd prin aceasta daca persoana n cauz este apt sau inapt s-i desfoare activitatea pentru care a fost solicitat examinarea.

  Articolul 22

  (1) Examinarea profesional i verificarea ndemnrii practice a personalului ce urmeaza a fi autorizat const din prezentarea n scris a raspunsurilor la un set de ntrebri sau la o baterie de teste, (anexele nr. 5, 6) corespunztoare nivelului tehnologic pentru care va fi autorizat, respectiv executarea unei lucrri practice.

  (2) Nivelul minim satisfactor pentru rezultatul examinrii, de la pct.(1), este nota 6. Documentul se anexeaz fiei de examinare pentru autorizare.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 10 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  Articolul 23

  (1) In vederea examinarii privind cunoasterea prevederilor legislatiei de SSM in vigoare, se pregateste testul care va cuprinde un numar minim de 20 intrebari din care 10 au caracter specific activitatii de baza in care lucreaza, sau va lucra electricianul. Pentru o activitate secundara se alege un set de 5 sau 10 intrebari specific acesteia iar pentru mai multe activitati secundare se alege cate un set de 5 sau 10 intrebari specific fiecareia dintre acestea. (2) Electricianul poate fi declarat corespunzator, daca a obtinut nota minima 7, adica a raspuns correct la cel putin sapte intrebari din fiecare set de 10 sau cel putin la patru intrebari din fiecare set de 5. (3) Testele cuprind 20 (douazeci) de intrebari-problema structurate in cinci categorii:

  a) intrebari cu patru raspunsuri exacte;

  b) intrebari cu trei raspunsuri exacte;

  c) intrebari cu doua raspunsuri exacte;

  d) intrebari cu un raspuns exact;

  e) intrebari fara nici un raspuns exact.

  (4) Continutul intrebarilor cuprinde trei grupe de informatii:

  a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala;

  b) informatii privind masurile de prevenire a accidentelor de munca si bolilor

  profesionale;

  c) informatii privind efectele accidentelor de munca si ale bolilor profesionale

  asupra organismului uman in cadrul relatiilor disfunctionale aparute in

  procesul muncii.

  (5) Prin informatiile incluse in teste se pune accentul pe:

  a) obligatiile lucratorilor in raport cu cerintele prin care se realizeaza protectia sa si in raport

  cu procesul muncii;

  b) obligatiile conducatorilor locirilor de munca in domeniul securitatii muncii.

  (6) La formularea problemelor incluse in test, s-a avut in vedere legatura intrinseca intre cerintele de productivitate si cerintele de securitate.

  Articolul 24

  (1) Testul poate fi aplicat individual sau colectiv si urmareste cunoasterea nivelului de pregatire a personalului lucrator in raport cu cerintele de securitate pe care le reclama activitatea desfasurata.

  (2) Fiecare test este insotit de o foaie de raspunsuri pe care urmeaza a fi completate toate datele personale cerute (Anexa nr. 7).

  (3) Celor patru raspunsuri ale fiecarei intrebari-problema din test le corespund pe foaia de raspunsuri patru casute notate cu literele a, b, c, d. Se va bara pe foaia de raspunsuri casuta (casutele) corespunzatoare raspunsului (raspunsurilor) considerate corecte.

  (4) Instructajul de utilizare a testelor se va adapta la conditiile concrete existente (timpul disponibil, pregatirea scolara si profesionala a subiectilor, experienta profesionala a subiectilor, scopul urmarit etc.).

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 11 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  Articolul 25

  (1) La fiecare test se pot da maximum 80 de raspunsuri corecte (bune) considerand raspuns corect -bifarea casutelor corespunzatoare raspunsurilor exacte aferente intrebarii- problema si nebifarea casutelor corespunzatoare raspunsurilor gresite la intrebarea- problema.

  (2) Performanta se calculeaza in procente, prin raportul dintre numarul raspunsurilor corecte date de subiecti (B) si totalitatea raspunsurilor posibile (Tp = 80).

  P = B / Tp x 100 % B = Tp G , unde G = raspunsuri gresite De exemplu :

  B = 40, Tp = 80

  P = 40 / 80 x 100 = 50 %

  (3) Se recomanda ca la calculul performantei examinatorul sa elimine cele doua situatii extreme cand un subiect nu a bifat nici un raspuns sau cand un subiect a bifat tote raspunsurile posibile. (4) Intrucat prin testele elaborate se urmareste stabilirea gradului de insusire a cunostintelor in domeniul securitatii muncii, s-a considerat ca se obtine o distributie normala prin impartirea performantei in cinci clase. (5) Intervalele corespunzatoare fiecarei clase conform procentajului ales sunt:

  - FB (foarte bine) = 100 % - 94 % - B (bine) = 93 % - 71 % - M (mediu) = 70 % - 31 % - S (slab) = 30 % - 8 % - FS (foarte slab) = 7 % - 0 %

  (6) Dupa aplicarea formulei de calcul a performantei, in functie de punctajul obtinut, examinatorul va stabili calificativul / nota obtinut(a) de fiecare subiect in parte.

  Articolul 26

  (1) Examinarea privind insusirea cunostintelor de securitate si sanatate in munca i de acordare a primului ajutor const din prezentarea n scris a rspunsului la un set de ntrebri sau la o baterie de teste, corespunztoare grupei de autorizare pentru care se face examinarea, respectiv a competenelor i rspunderilor ce revin persoanelor n cauz.

  (2) Nivelul minim satisfctor pentru rezultatul examinrii, adic pentru proba teoretic de securitate a muncii este nota 7. Documentul scris se anexeaz fiei de exminare pentru autorizare.

  (3) Nivelul minim satisfctor pentru rezultatul examinrii, adic pentru proba teoretic i practic de acordare a primului ajutor, este nota7. Documentul scris se anexeaz fiei de examinare pentru autorizare.

  (4) Atestarea nivelului satisfctor de cunotine n cazul acordrii primului ajutor se certific pe baza exerciiului practic la manechinul simulator.

  Articolul 27

  (1) Executanii care sunt autorizai pentru lucrri n condiii speciale trebuie s aib aceste meniuni, att n fia de examinare pentru autorizare, ct i n talonul de autorizare.

  (2) Condiiile speciale pentru autorizare, din punctul de vedere al securitii muncii, sunt:

  a) lucrul sub tensiune; b) lucrul la nlime; c) ncercrile cu tensiune mrit, de la o surs independent; d) defectoscopie; e) lucrul pe baz de ITI-PM. f) msurri electrice;

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 12 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  (3) Primele dou condiii speciale de lucru trebuie confirmate i de ctre personalul medical competent, iar din punct de vedere professional i al securitii muncii, toate condiiile speciale trebuie confirmate de ctre comisia ( serviciul extern ) care a efectuat examinarea.

  (4) Examinarea personalului care urmeaz s execute ncercri cu tensiune mrit de la o surs independent, lucrri de defectoscopie sau identificri de cabluri va consta din:

  a) verificarea cunoaterii metodelor de ncercare cu tensiune mrit, de identificare a cablurilor (a traseelor acestora), cunoaterii tehnologiei specifice defectoscopiei, a aparaturii, a schemelor de montaj necesare lucrrilor respective;

  b) verificarea deprinderilor practice privind executarea acestor lucrri, cu echipamentele din dotare;

  c) verificarea cunotinelor privind interpretarea rezultatelor msurtorilor i ncercrilor; d) verificarea nsuirii instruciunilor proprii de securitate a muncii specifice acestui gen de

  lucrri.

  Articolul 28

  (1) n fia de examinare pentru autorizare trebuie menionat i lucrul pe baz de ITI-PM.

  (2) Personalul care urmeaz s execute lucrri pe baz de ITI-PM trebuie examinat cu privire la cunotinele referitoare la prevederile de securitate a muncii specifice lucrrilor n domeniu.

  Articolul 29

  Pentru personalul declarat corespunztor n urma examinrii, se confirm acest lucru la rubrica concluzii n Fia de examinare pentru autorizare .

  Articolul 30

  n talonul de autorizare trebuie specificate nivelele de tensiune ale instalaiilor n care deintorului i se permite accesul, pentru desfurarea activitii, executarea lucrrilor sau a unor operaii dispuse.

  Articolul 31

  (1) Rezultatele obtinute in urma examinarii se inscriu in fisa de examinare pentru autorizare, comisia de examinare, presedintele acesteia sau dupa caz, persoana fizica atestata pentru prestari de servicii in domeniul SSM, semneaza pentru atestarea autorizarii in rubrica corespunzatoare formularului.

  (2) Comisia de examinare sau, dupa caz, persoana abilitata pentru servicii externe de prevenire si protectie intocmeste un dosar, pentru fiecare electrician, care trebuie sa contina:

  - Fisa de examinare pentru autorizare completata corespunzator, fara modificari si stersaturi;

  - Raspunsul, in original, la testarea conoasterii legislatiei de SSM cu nota acordata de comisie sau de persoana atestata.

  - Raspunsul, in original, la testarea constiintelor profesionale cu notarea aferenta. - Calificativul primit la proba practica efectuata pe manechinul simulator privind acordarea

  primului ajutor in caz de electrocutare. (3) Dosarul trebuie sa cuprinda documentele aferente autorizarii electricianului de-a lungul timpului, inclusiv eventualele retrageri ale autorizarii sau a nivelului acesteia. Dupa aprobarea fisei de examinare pentru autorizare electricianul poate fi introdus la lucrarile sau activitatile pentru care a fost autorizat. (4) Dosarele se arhiveaza de catre agentul economic, care trebuie sa dispuna completarea si inmanarea taloanelor de autorizare, model Anexa nr. 3. (5) Electricienii - prestatori de servicii primesc taloanele completate de la Comisia interna de autorizare sau de la persoana juridica sau persoana fizica abilitata de MMFPS care a efectuat si examinarea.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 13 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  (6) Autorizarea din punct de vedere al securitatii muncii al oricarui electrician isi pastreaza valabilitatea pe durata unui an, indiferent de locul de munca pe care acesta il ocupa cu conditia ca:

  - activitatea de baza si secundara de la noul loc de munca sa nu aiba alte riscuri electrice decat cele corespunzatoare grupei de autorizare pentru care electricianul a fost autorizat;

  - conditiile tehnologice sa nu impuna cunostiinte profesionale diferite de cele pentru care a fost autorizat;

  - activitatile de baza si cele secundare sa fie ca cele pentru care a fost autorizat electricianul.

  CAPITOLUL XI

  MODIFICAREA AUTORIZARII, REAUTORIZARE

  Articolul 32

  (1) Dac n activitatea unui electrician se constat de ctre eful ierarhic direct sau de ctre personalul de control, neajunsuri privind starea sntii (fizic sau psihic) sau asupra competenei tehnice ori profesionale, electricianul n cauz va fi supus unei examinri suplimentare pentru autorizare. (2) n funcie de rezultatul examinrii, se va acorda grupa de autorizare corespunztoare.

  CAPITOLUL XII SUSPENDAREA SAU RETRAGEREA

  TALONULUI DE AUTORIZARE

  Articolul 33

  (1) Grupa de autorizare se poate retrage temporar sau definitiv de ctre cel care a aprobat-o, ca urmare a nendeplinirii uneia din cele trei condiii menionate la art.19 (1) din prezenta procedura sau a nclcrii ori nerespectrii prevederilor instruciunilor proprii de securitate a muncii. (2) n cazul retragerii temporare a grupei de autorizare, persoana respectiv trebuie supus unei noi examinri privind cunoaterea instruciunilor proprii de securitate a muncii. n funcie de rezultatul examinrii, se va acorda grupa de autorizare corespunztoare.

  CAPITOLUL XIII RESPONSABILITATI

  Articolul 34

  (1) Personalul autorizat ca electrician este obligat sa execute dispozitiile sefilor ierarhici in conditiile prezentei proceduri. De asemenea este obligat a preveni sau opri orice actiune ce ar putea duce la accidentarea proprie sau/si a altor persoane. (2) Orice lucrare sau manevra ce prezinta un pericol iminent pentru personalul autorizat nu trebuie intreprinsa, chiar daca neexecutarea ei ar putea conduce la incidente (deranjamente) sau pagube materiale. (3) Orice dispozitie data contrar prevederilor legislatiei in vigoare de securitate si sanatate in munca se refuza si se aduce la cunostinta sefului ierarhic superior al celui care a emis-o.

  Articolul 35

  Executantii sunt raspunzatori in mod solidar pentru nerespectarea pentru oricare dintre ei sau seful de lucrare a prevederiilor legislatiei in vigoare de SSM, a instrunctiiunilor proprii in cadrul lucrarii la care participa, daca nu intervin pentru a preveni sau opri nerespectarea legislatiei.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 14 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  Articolul 36

  Personalul este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederiile legislatiei in vigoare sau a instructiuniilor proprii de SSM, ale ITI-PM, ale fiselor tehnologice etc., precum si a unor defecte in instalatiile electrice ce ar putea pune in pericol securitatea oamenilor, sa ia masuri in limita competentei sale si sa comunice cele constatate sefului ierarhic superior, conducerii unitatii sau in cazul in care nu se iau masuri, Inspectoratului Teritorial de Munca.

  Articolul 37

  (1) Electricienii care executa manevre si/sau lucrari in instalatiile electrice trebuie sa fie dotati si sa utilizeze echipamentul individual de protectie si mijloacele de protectie respectand principiul cel putin doua mijloace electroizolante de protectie inserate pe calea de curent, posibil a fi parcursa, ca urmare atingerii accidentale directe.

  (2) Echipamentul individual de protectie electroizolant si mijloacele de protectie electroizolante trebuie alese, verificate si intretinute conform prevederilor legislatiei in vigoare.

  CAPITOLUL XIV

  DISPOZITII FINALE

  Articolul 38

  (1) Agentii economici, serviciile externe de prevenire si protectie trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor calificati in meseria de electrician pe baza de cerere scrisa, procedura de autorizare a electricienilor in vederea cunoasterii a modului de autorizare, reautorizare sau retragere a unei autorizari.

  (2) Nu pot face obiect al accesului public, documentele ce contin informatii confidentiale cu caracter de secret de serviciu, a caror difuzare poate aduce daune persoanelor fizice sau juridice la care se face referire.

  Articolul 39

  Autorizatiile emise raman valabile pana la expirarea duratei de valabilitate precizate pe fisa de examinare si pe talonul de autorizare.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 15 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  Anexa nr. 1

  GHID DE TERMINOLOGIE

  1. ACTIVITATE DE SERVIRE OPERATIVA este ansamblul operatiilor, respectiv manevrele si lucrarile pe care le executa conform atributiilor, in timpul serviciului, personalul de servire operativa.

  2. ADMITENT este persoana desemnata de emitent, pentru executarea separarii electrice a instalatiei la care urmeaza a se lucra si scoaterea acesteia de sub tensiune, dupa caz, inclusiv predarea catre seful de lucrare.

  3. ATRIBUTIE DE SERVICIU (A.S) este sarcina de munca pe care trebuie sa o execute personalul de servire operativa a instalatiilor electrice, in conformitate cu lista lucrarilor aprobate da catre conducatorul unitatii (subunitati) de exploatare.

  4. AUTORIZATIE DE LUCRU (A.L) este documentul scris, intocmit pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare.

  5. AUTOADMITERE este actiunea prin care un sef de lucrare executa operatiile pe care le executa un admitent in vederea realizarii lucrarilor de catre propria formatie.

  6. COORDONATOR DE LUCRARI este persoana imputernicita de conducatorul unitatii (subunitati), prin niminalizare in conventia sau programul de lucrari, pentru a raspunde de pregatirea si coordonarea executarii lucrarilor.

  7. DERANJAMENT incident, este un eveniment nepravazut, survenit in timpul exploatarii instalatiilor electrice, caracterizat prin defectarea sau/si deteriorarea unei/unor echipamente sau parti din reteaua electrica, aceasta perturband functionarea ei normala.

  8. DECOPERTARE COMPLETA A CABLURILOR consta in indepartarea pamantului si nisipului din preajma acestora, astfel incat sa fie posibila observarea intregii suprafete a cabluirilor in lungimea sapaturii realizate.

  9. DISPOZITIE VERBALA (D.V) este dispozitia data direct, prin viu grai, de catre emitent, pentru executarea unei (unor) lucrari.

  10. LIMITA ADMISA (Distanta de vecinatate) este distanta limita pana la care se pot apropria, fara pericol, persoanele, utilajele, materialele sau uneltele pentru manevrare ori asigurarea zonei de lucru in instalatii electrice aflate sub tensiune sau in timpul executarii lucrarilor in aceste zone.

  11. EMITENT este persoana imputernicita in scris de catre conducatorul unitatii, care dispune executarea unor lucrari in instalatiile electrice din exploatare pe baza uneia din formele organizatorice (A.L; ITI-PM; A.S; DV; P.V.).

  12. EXECUTANT DE LUCRARI SAU DE MANEVRA este persoana componenta a unei formatii de lucru sau de manevra, subordonata din punctul de vedere al securitatii muncii sefului de lucrare sau responsabilului de manevre.

  13. FISA TEHNOLOGICA este documentatia complexa, care prezinta succesiunea operatiilor tehnologice aferente unei anumite lucrari, dipozitivele, sculele si utilajele necesare realizarii acesteia inclusiv masurile specifice de protectie a muncii pentru evitarea accidentarii sau imbolnavirii profesionale, pe durata executarii operatiilor tehnologice.

  14. IDENTIFICATOR este electricianul, avand cel putin grupa a IV-a de autorizare, care executa locarizarea, identificarea si sectionarea (taierea) cablului defect, aflat intr-un flux de cel putin doua cabluri in exploatare.

  15. INSTALATIE ELECTRICA (pentru transportul/distributia energiei electrice) este ansamblul unitar de masini, aparate, conductoare, instrumente si accesoriile lor (relee, sipozitive de comanda, semnalizare, circuite secundare, prize de pamant, etc.) destinate transformarii nivelului de tensiune, transportul si distributiei energiei electrice.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 16 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  16. INSTALATIE DE JOASA TENSIUNE este instalatia de curent alternativ sau de curent

  continuu la care tensiunea de lucru a partilor active, in regim normal de functionare, se afla in urmatoarele limite:

  a) cel mult 250V fata de pamant, in cazul retelelor legate la pamant; b) cel mult 1000V intre partile active, in cazul retelelor izolate fata de pamant.

  17. INSTALATIE ELECTRICA DE INALTA TENSIUNE este instalatia la care tensiunea de lucru a partilor active, in regim normal de functionare, este mai mare decat valorile indicate la pct.16 de mai sus.

  18. INSTALATIE ELECTRICA IN EXPLOATARE este instalatia care a fost pusa sub tensiune cel putin o singura data si care poate fi repusa sub tensiune prin manevrarea aparatajului de comutatie, prin legarea cordoanelor la liniilor electrice aeriene, prin montarea unor portiuni de bare sau prin legarea conductoarelor la aparataj.

  19. INSTALATIE ELECTRICA CU SUPRAVEGHERE (statii, camere de comanda etc.) este instalatia in care personalul de servire operativa asigura supravegherea, controlul, realizarea manevrelor si/sau a unor lucrari in baza AS, DV sau ITI-PM asupra acesteia prin una din urmatoarele modalitati:

  a) prezenta directa in instalatie (instalatie lectrica cu supraveghere permanenta) b) prezenta intr-un loc stabilit, unde personalul primeste informatii din instalatia

  respectiva (instalatie electrica telecomandata sau supravegheata de la domiciliul) 20. INSTALATIE SEPARATA ELECTRIC este instalatia electrica retrasa din exploatare la

  care s-au luat urma- toarele masuri tehnice:

  a) intreruperea tensiunii si separarea vizibila fata de partile ramase sub tensiune, anularea automatizarilor care conduc la reanclasarea automata a intrerupatoarelor;

  b) blocarea in pozitia deschis a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie prin care s-a realizat separarea vizibila si aplicarea panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere.

  21. INSTALATIE ELECTRICA SCOASA DE SUB TENSIUNE este instalatia separata electric care a fost legata la pamant si in scurtcircuit.

  22. INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA DE PROTECTIE A MUNCII (ITI-PM) este documentul scris, in- tocmit pentru executarea unor lucrari, in conditii tehnice si organizatorice identice, in instalatii electrice avand scheme si tipuri constructive similare.

  23. INSTRUCTIUNE TEHNICA DE LUCRU este documentul, aprobat de conducatorul unitatii (subunitatii), care prezinta succesiunea operatiilor tehnologice aferente unei anumite lucrari, dispozitivele, sculele si utilajele nece- sare realizarii acesteia precum si masurile specifice de securitate a muncii, care trebuie aplicate si/sau respectate pentru evitarea accidentarii sau imbolnavirii profesionale, pe durata executarii operatiilor tehnologice.

  24. LUCRARE este un ansamblu de operatii al carui scop este executarea, modificarea, repararea sau intretinerea unei instalatii electrice.

  25. LUCRARE DE NATURA ELECTRICA este ansamblu de operatii ce se executa asupra unei instalatii electrice sau a unei parti din aceasta (parti active, izolatie, circuite, lagaturi la pamant, alte parti componente sau protectoare).

  26. LUCRARE DE ALTA SPECIALITATE este ansamblul de operatii ce se executa asupra acelei parti a instalatiei care nu necesita executanti cu calificare in domeniul electric (vopsitorie, zidarie, curatenie, lacatuserie etc.)

  27. LUCRARE CU SCOATERE DE SUB TENSIUNE este lucrarea pentru care se realizeaza separarea electrica si legarea la pamant si in scurtcircuit a intregii instalatii electrice sau numai a acelei parti la care urmeaza a se lucra.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 17 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  28. LUCRARE FARA SCOATERE DE SUB TENSIUNE este lucrarea care se executa in una

  din urmatoarele situatii: a) la distanta fata de partile aflate sub tensiune, la care personalul executant nu

  depaseste ingradirile fixe de protectie si nu se urca pe constructiile de sustinere ale instalatiilor electrice aflate sub tensiune;

  b) la distanta mai mica decat distanta de vecinatate, la care personalul executant este impiedicat sa se aproprie de partile aflate sub tensiune, prin ingradiri provizorii mobile, prin izolarea electrica a partilor aflate sub tensiune, prin carcasarea echipamentelor sau, in mod cu totul exceptional, prin indicatoare de securitate;

  c) in instalatii la care s-a intrerupt tensiunea si s-au relizat separarile electrice, dar care nu sunt legate la pamant si in scurtcircuit;

  d) direct asupra partilor aflate sub tensiune (lucru sub tensiune), utilizand una din urmatoarele metode de lucru:

  - in contact, care se aplica la executarea de lucrari in instalatiile electrice la care personalul executant utilizeaza mijloace de protectie si unelte electroizolante sau electroizolate;

  - la potential, care se aplica la executarea de lucrari la liniile electrice aeriene de 110-750kV si la care personalul executant foloseste mijloace de protectie special concepute si executate in acest scop.

  29. LUCRARI DE INTRETINERE-REPARATII/MENTENANTA sunt activitatile desfasurate in instalatiile electrice aflate in exploatare, cu scopul mentinerii acestora in stare de functionare.

  30. ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE (EIP) este orice echipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa-i puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice element suplimentar sau accesoriu proiectat in acest scop.

  31. ECHIPAMENT DE MUNCA (EM) este orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita la locul de munca.

  32. MANEVRA este un ansamblu de operatii care conduce la scimbarea configuratiei unei instalatii electrice prin actionarea unor aparate de comutatie. In cadrul prezentei instructiuni, introducerea sau scoaterea sigurantei de joasa tensiune tip MPR sau inalta tensiune sunt considerate manevre.

  33. MIJLOC DE PRODUCTIE , in sensul prezentei instructiuni, se considera echipamentul individual si colectiv de protectie, uneltele, dispozitivele, schelele, platformele, utilajele speciale.

  34. MIJLOC DE PROTECTIE ELECTROIZOLANT este produsul destinat protectiei impotriva riscurilor de accidentare provocate de curentul electric in timpul desfasurarii activitatii in instalatiile electrice. Din categoria mijloacelor respective fac parte:

  a) prajini electroizolante pentru joasa si inalta tensiune; b) clesti electroizolati pentru joasa si inalta tensiune; c) detectoare de tensiune pentru joasa si inalta tensiune; d) indicatoare de corespondenta a fazelor; e) placi electroizolante pentru joasa si inalta tensiune; f) teci electroizolante pentru joasa si inalta tensiune; g) palarii electroizolante pentru joasa tensiune; h) folii electroizolante pentru joasa tensiune; i) degetare electroizolante pentru joasa tensiune; j) unelte electroizolate sau electroizolante pentru lucru sub tensiune; k) manusi electroizolante; l) incaltaminte electroizolanta; m) covoare electroizolante fixe si portabile; n) platforme electroizolante.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 18 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  35. DISPOZITIV PENTRU LEGAREA LA PAMANT SI IN SCURTCIRCUIT A

  INSTALATIILOR ELEC- TRICE este mijlocul de prevenire si protectie colectiva impotriva electrocutarii in cazul aparitiei accidentale a tensiunii in zona de lucru. Din categoria acestor mijloace fac parte:

  a) cutite de legare la pamant; b) dispozitive mobile de legare la pamant si in scurtcircuit (scurtcircuitare); c) dispozitive de descarcare a sircinii capacitive din elementele bateriilor de

  condensatoare; d) dispozitive pentru descarcarea de sarcine capacitiva a cablurilor dupa incercari; e) atenuatoare de inductie.

  36. MIJLOC DE PROTECTIE PENTRU DELIMITAREA MATERIALA A ZONEI DE LUCRU este produsul care nu permite sau impiedica accesul involuntar al persoanelor neavizate in aceasta zona, precum si parasirea sau depasirea libera a ei de catre membrii formatiei de lucru. Din categoria acestor mujloace fac parte: a) bariere; b) franghii si benzi pentru imprejmuire; c) panouri si paravane mobile; d) panouri de semnalizare de securitate;

  37. MIJLOC DE PROTECTIE IMPOTRIVA ACTIUNII ARCULUI LECTRIC SI A

  TRAUMATISMELOR MECANICE este produsul care protejeaza executantul de efectul termic al arcului electric sau al loviturilor mecanice. Din categoria acestor mujloace fac parte:

  a) viziera de protectie a fetei; b) casca de protectie a capului; c) imbracaminte din tesatura rezistenta la efectul termic al arcului electric; d) maner cu manson de protectie pentru manevrarea sigurantelor tip MPR.

  38. OPERATIE este o componenta dintr-o manevra sau lucrare. 39. PERSONAL DE EXPLOATARE este personalul care face parte din subunitatea de

  exploatare si care executa o activitate de servire operativa sau lucrari in instalatiile electrice. 40. PERSONAL DE SERVIRE OPERATIVA este personalul de exploatare care executa in

  timpul serviciului, conform atributiilor ce-i revin, manevre, supraveghere, control si/sau lucrari in instalatiile electrice, in baza AS, AL, DV si ITI-PM, consemnand activitatea depusa intru-un registru operativ.

  41. PERSONAL DE SUPRAVEGHERE este personalul de servire operativa care executa in instalatiile electrice numai urmarirea si inregistrarea marimilor fizice sau/si a altor informatii.

  42. PERSONAL DE CONTROL este personalul din cadrul unitatilor (subunitatilor) de exploatare, al organului ierarhic superior sau al Inspectiei Muncii precum si alte categorii de personal prevazute in documentele oficiale, carora le revine sarcian de a examina sistemele de munca, din punctul de vedere al respactarii reglementarilor legale in vigoare, privind prevenirea accidentelor de munca si bolilor profesionale si asigurarea securitatii muncii.

  43. PERSONAL DE INTRETINERE-REPARATII/MENTENANTA este personalul care executa lucrari de intretinere-reparatii in instalatiile electrice.

  44. PERSONAL DE CONSTRUCTII-MONTAJ este personalul specializat in lucrari de constructii-montaj.

  45. PERSONAL DELEGAT este personalul care nu apartine unitatii care exploateaza instalatia electrica, dar urmeaza sa execute lucrari in aceasta instalatie.

  46. PERSONAL AUTORIZAT DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII MUNCII este personalul care detine o permisiune scrisa (fisa de examinare pentru autorizare si talon de autorizare) obtinuta conform unei proceduri specifice si care poate dispune sau executa lucrari si manevre in instalatii sau asupra instalatiilor electrice.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 19 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  47. PROCES-VERBAL (P.V) este documentul scris pe baza caruia se pot executa lucrari asupra

  instalatiilor electrice din exploatare, separate vizibil prin dezlegari de cordoane sau conductoare ale LEA, demontarea unor portiuni de bare sau dezlegarea conductoarelor de la aparataj si care nu poate fi pusa sub tensiune prin manevrarea aparatului de comutatie primara.

  48. RESPONSABIL DE MANEVRA este persoana care asigura conducerea efectiva a manevrelor atat din punct de vedere tehnologic cat si al securitatii muncii.

  49. RISC DE NATURA ELECTRICA este pericolul posibil al curentului electric de a afecta securitatea persoanei (lor) prin electrocutare sau prin efectul termic al arcului electric.

  50. SUBUNITATE DE EXPLOATARE este forma organizatorica in cadrul unitatii de exploatare, care executa lucrari si exploateaza instalatii electrice (sectie, atelier, centru, laborator, punct, district etc.)

  51. SUPRAVEGHETOR DE LUCRARE este persoana autorizata din puct de vedere al securitatii muncii, insarcinata de emitent pentru a realiza si, dupa caz, a urmari realizarea masurilor de evitare a accidentelor de natura electrica, la lucrari executate de personal delegat, sau propriu de alta specialitate, in instalatiile electrice din exploatare.

  52. SEF DE LUCRARE este persoana autorizata si desemnata de catre emitent pentru executarea unei lucrari, care conduce, controleaza si supravegheaza formatia de lucru si care asigura masurile tehnice si organizatorice de securitatea muncii in zona de lucru.

  53. SEF DE ECHIPA este persoana imputernicita sa coordoneze si/sau sa execute lucrari asupra instalatiilor care nu sunt in exploatare si nici in vecinatatea acestora, unde nu exista riscuri de natura electrica.

  54. TREAPTA DE COMANDA OPERATIVA este un compartiment cu personal organizat in ture, care conduce functionarea instalatiilor, prin coordonarea regimurilor si a manevrelor din sistem sau o parte din acestea, in functie de autoritatea conducerii operative cu care a fost investita.

  55. UNITATE DE EXPLOATARE este forma organizatorica (organul de stat, instituri apublica, asociatia de orice fel, societatea comerciala, uzina, fabrica, filiala, divizia, sucursala si alte asemenea) careia ii revine obligatia prin regulamentul propriu de organizare si functionare sau prin statut sa exploateze, sa intretina si sa repare instalatiile electrice pe care le gestioneaza sau le-a preluat prin convebtie.

  56. ZONA DE LUCRU este spatiul delimitat material si/sau imaginar (tridimensional) care cuprinde partea din instalatia electrica la care se executa o lucrare la un moment dat, pentru asigurarea careia sunt luate masurile tehnice de securitatea muncii prevazute in prezenta instructiune, in vederea eliminarii/diminuarii oricarui risc de accidentare sau imbolnavire profesionala a membrilor formatiei de lucru.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 20 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  Anexa nr. 2

  Unitatea . Subunitatea

  SE APROBA ANGAJAREA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL SECURITATII MUNCII ANGAJATOR (Semnatura si tampila )

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Fisa de examinare pentru autorizarea electricienilor din punctul de vedere al securitatii muncii

  Nr. _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _

  Numele _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenumele _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Domeniul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Specialitatea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Activitatea de baza (una cu pondere dintre urmatoarele): ST. PT. L.E.A. l.e.a. P.R.A.M. p.r.a.m. L.E.S. D.e.f. F.E.E.

  P.O. O.S. P.O.D. P.R. P.M.

  Activitati secundare (oricare si oricate dintre activitatile de baza): ........... Grupa NSM ..; Cerinte speciale functiei pentru care se propune autorizarea: Executa: A manevre: in instalatii de j.t.- DA / NU; I.T.- DA / NU B lucrari in conditii speciale: sub tensiune in contact DA / NU; la inaltime DA / NU in baza I.T.I.-P.M.- DA / NU; incercari cu tensiune marita DA / NU; defectoscopie- DA / NU masuri electrice DA / NU C lucrari: pe proprie raspundere: DA / NU; ca obligatii de serviciu: DA / NU In medii nocive: hidrogen sulfurat; clorura de vinil; hidrocarburi din petrol; alt mediu ..................... Instalatiile de IT si/sau jt in care urmeaza sa lucreze persoana autorizata : ......... Solicita examinarea in vederea autorizarii. Persoana competenta (nume, prenume, functia,semnatura) .................................................

  NOTA: DATELE DE MAI SUS TREBUIE COMPLETATE CONFORM PRECIZARILOR DE LA ULTIMA PAGINA A

  FORMULARULUI

  Nr.crt Data examinarii

  Rezultatul examinarii Semnatura si parafa medicului

  Clinic sanatos Apt-inapt pentru lucrul la inaltime Apt- inapt pentru lucrul sub tensiune

  1.

  Apt-inapt pentru lucrul in mediu nociv Clinic sanatos Apt-inapt pentru lucrul la inaltime Apt- inapt pentru lucrul sub tensiune

  2.

  Apt-inapt pentru lucrul in mediu nociv Clinic sanatos Apt-inapt pentru lucrul la inaltime Apt- inapt pentru lucrul sub tensiune

  3.

  Apt-inapt pentru lucrul in mediu nociv

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 21 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  Examinare psihologica

  Semnatura si parafa psihologului

  1. Are aptitudini / Nu are aptitudini. 2. Are aptitudini / Nu are aptitudini 3. Are aptitudini / Nu are aptitudini.

  Examinarea profesionala, de securitate a muncii si acordare a primului ajutor

  Nr. crt.

  Data examinarii

  Domeniul din care se examineaza

  Nota acordata

  Comisia sau persoana fizica atestata (nume, prenume si semnaturi)

  Profesional Securitatea muncii

  1.

  Prim ajutor Profesional Securitatea muncii

  2.

  Prim ajutor Profesional Securitatea muncii

  3.

  Prim ajutor Concluzii: Electricianul (nume, prenume)..intruneste conditiile de autorizare pentru:

  1. Grupa NSM _ _ _ _ _ _ _ _ _ Manevre - la j.t.- DA / NU Manevre la IT. DA / NU Lucrari - sub tensiune in contact - DA / NU Lucrari - la inaltime - DA / NU; Lucrari - in baza I.T.I.-P.M.- DA / NU ncercari cu tensiune marita- DA / NU Defectoscopie - DA / NU Masurari electrice - DA / NU Lucrari - pe proprie raspundere - DA / NU Obligatii de serviciu- DA / NU

  2. Grupa NSM _ _ _ _ _ _ _ _ _ Manevre - la j.t.- DA / NU Manevre la IT. DA / NU Lucrari - sub tensiune in contact - DA / NU Lucrari - la inaltime - DA / NU; Lucrari - in baza I.T.I.-P.M.- DA / NU ncercari cu tensiune marita- DA / NU Defectoscopie - DA / NU Masurari electrice - DA / NU Lucrari - pe proprie raspundere - DA / NU Obligatii de serviciu- DA / NU

  3. Grupa NSM _ _ _ _ _ _ _ _ _ Manevre - la j.t.- DA / NU Manevre la IT. DA / NU Lucrari - sub tensiune in contact - DA / NU Lucrari - la inaltime - DA / NU; Lucrari - in baza I.T.I.-P.M.- DA / NU ncercari cu tensiune marita- DA / NU Defectoscopie - DA / NU Masurari electrice - DA / NU Lucrari - pe proprie raspundere - DA / NU Obligatii de serviciu- DA / NU

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 22 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  Presedintele comisiei sau persoana fizica atestata

  1.Nume - Prenume

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Semnatura

  2. Nume - Prenume

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Semnatura

  3.Nume - Prenume

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Semnatura Data _ _ _ _ _ _ _

  Data _ _ _ _ _ _ _

  Data _ _ _ _ _ _ _

  Electricianul examinat

  1. Semnatura

  2. Semnatura 3. Semnatura

  Data _ _ _ _ _ _ _

  Data _ _ _ _ _ _ _

  Data _ _ _ _ _ _ _

  Mod de completare:

  1. Se inscrie domeniul (domeniile) in care urmeaza sa lucreze electricianul (producere, transport, distributie, utilizare).

  2. Se inscrie specialitatea electricianului ( exploatare, furnizare, reparatii, montaj, intretinere)

  3. Se bareaza cu x patratelul aferent activitatii de baza ( o singura activitate, cea cu ponderea mai mare).

  4. Se inscriu oricare si oricate din activitatile de baza, ca activitati secundare, pe care urmeaza sa le efectueze electricianul.

  5. Se inscrie grupa de autorizare pentru care se solicita examinarea electricianului.

  6. Se atribuie cerinta speciala functiei: daca se atribuie DA se sterge (bareaza) NU si invers.

  7. Persoana competenta pentru solicitarea autorizarii completeaza randul corespunzator.

  8. In functie de concluziile inscrise sub semnatura presedintelui comisiei de examinare sau persoanei fizice atestate de catre M.M.F.E.S. se propune, sau nu, conducatorului unitatii aprobarea anagajarii electricianului respectiv din punctul de vedere al securitatii muncii. Conducatorul unitatii semneaza o singura data, la angajare, fara a fi necesara o noua semnatura la autorizarea periodica, cu sau fara schimbarea grupei ori a activitatilor desfasurate.

  Abrevieri: Electriceni, revizii-reparatii din: S.T.- statii electrice; P.T.- posturi de transformare si puncte de alimentare; L.E.A.- linii electrice aeriene mai mari de 110 KV, inclusiv; l.e.a.- - linii electrice cu tensiuni cuprinse intre 0,4 si 0,35 kV; P.R.A.M. verificari profilactice primare; p.r.a.m. protectii si circuite secundare; L.E.S.- linii electrice subterane; D.e.f.- defectoscopie; F.E.E. furnizarea energiei electrice; P.O.- personal operational din statie; P.O.D.- personal operational de distributie; O.S. obligatii de servicu, P.R . propria raspundere-; P.M. personal de montaj(delegat); j.t. joasa tensiune; I.T.- inalta tensiune; I.T.I.-P.M.- instructiuni tehnice interne de protectia muncii Nota: Alte detalii in Procedura de autorizare a electricienilor

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 23 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  TALON

  Unitatea .. Subunitatea TALON DE AUTORIZARE Nr Numele Prenumele . Activitatea de baza .. Specialitatea . Instalatia Grupa de autorizare . CONDUCATOR, Semnatura si stampila Vizeanuale:

  Data Data Data

  ------------ ------------ ------------ (L.S.) (L.S.) (L.S.)

  Anexa nr. 3

  Nivel de tensiune

  Autorizat pentru

  j.t. .T.

  Manevre

  Lucrari sub tensiune n contact

  Lucrri la nalime

  Lucrri n baza ITI-PM

  ncercri cu tensiune mrit

  Defectoscopie

  Msuri electrice

  Lucrri ca obligaie de serviciu

  Lucrri pe proprie raspundere

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 24 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  Anexa nr. 4

  CERERE

  DE SOLICITARE A AUTORIZARII ELECTRICIENILOR

  din punct de vedere al securitatii muncii

  Catre Comisia de Examinare a electricienilor

  Domnule Presedinte,

  Subsemnatul________________________________ in calitate de (*) __________________________

  Reprezentant al (**) ______________________ cu sediul in localitatea ________________________ Strada ________________________ Nr. ____ Bl. ____ Sc. ____ Ap. ___ Tel. ___________________

  solicit autorizarea din punct de vedere al securitatii muncii a electricienilor nominalizati in tabelul anexat la prezenta.

  Datele de identificare ale agentul economic (**):

  - Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului si Comertului: J/ ___ / _________________

  - Codul fiscal (cod unic de inregistrare, CUI) ______________________

  - Contul IBAN __________________________________deschis la Banca ______________

  - Numar telefon fix / fax ________________________ telefon mobil __________________

  Cererea va fi insotita de documentele prezentate in opis (***).

  Documentele sunt completate in conformitate cu precizarile procedurii de examinare pentru autorizare.

  Data __________________ Semnatura reprezentant legal (stampila)

  _________________________________ (*) sef compartiment energetic / director / administrator / PFA (**) SC......... / PFA / Institutie (***) OPIS

  1. Tabel nominal cu persoanele ce urmeaza sa fie autorizate (model anexa 9)

  2. Diploma de studii / certificatul de calificare in meseria de electrician

  3. Fisa de examinare (model anexa 2)

  4. Talonul de autorizare (model anexa 3)

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 25 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  Anexa nr. 5

  TEST nr. 1

  1. Autorizarea personalului din punct de vedere al securitatii muncii trebuie se face astfel: a) la angajare, la reexaminare, in urma retragerii autorizatiei, la schimbarea grupei de

  autorizare; b) cu aprobarea conducatorului unitatii ; c) numai la angajare; d) la expirarea talonului de autorizare 2. Care sunt formele organizatorice ce stau la baza lucrarilor ce se executa direct asupra partilor aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice (de personalul de servire operative sau de intretinere, reparatii) prin una din metodele IN CONTACT sau LA POTENTIAL: a) ITI-PM; b) AS; c) DV; d) AL. 3. In ce consta verificarea preliminara a instalatiilor electrice din timpul executiei si inante de punerea in functiune de catre executant: a) verificarea inainte de montaj a continuitatii electrice a conductoarelor; b) verificarea inainte de montaj a continuitatii electrice a instalatiei, inaintea acoperirii in

  tencuiala sau a turnarii betonului de egalizare sau de rezistenta; c) verificarea calitatii tuburilor ce se monteaza in cofraje; d) verificarea aparatelor electrice. 4. Care sunt masurile tehnice ce trebuie sa se realizeze pentru executarea lucrarilor sub tensiune IN CONTACT: a) identificarea instalatiei (locului) in care urmeaza a se lucra; b) delimitarea materiala a zonei de lucru si montarea indicatoarelor de securitate; c) luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica; d) asigurarea de catre seful de lucrare ca sunt permise efectuarea miscarilor necesare in

  timpul lucrarii in conditii de securitate. 5. Pentru executarea lucrarilor sub tensiune IN CONTACT, ce mijloace de protectie electroizolante trebuie sa utilizeze executantii in timpul lucrului: a) casca de protectie a capului cu viziera de protectie a fetei; b) manusi electroizolante; c) incaltaminte sau covor electroizolant; d) unelte izolante sau electroizolante.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 26 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  6. Care sunt masurile tehnice ce trebuie sa se realizeze pentru executarea lucrarilor asupra instalatiilor aflate sub tensiune LA POTENTIAL: a) identificarea instalatiei (locului) in care urmeaza a se lucra; b) luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica; c) utilizarea dispozitivelor si uneltelor electroizolante speciale; d) scoaterea din functiune a instalatiilor de aclansare automata pe toata durata lucrarilor. 7. Lista personalului care are dreptul de a executa lucrari in baza ITI-PM aprobata de conducatorul unitatii avand pentru fiecare salariat precizate lucrarile ITI_PM respective; Lista trebuie sa se afle la: a) sediul formatiei de lucru; b) sediul personalului care admite la lucru; c) sefului de lucrare in timpul executarii lucrarii; d) electricianul ce executa lucrarea. 8. Executarea de lucrari in instalatiile electrice din exploatare fara AL se face pe baza unei dispozitii: a) a admitentului; b) a sefului de lucrare; c) a emitentului; d) a executantului de manevra. 9. In timpul executarii lucrarilor pe baza AL seful de lucrare trebuie sa se afle: a) in zona de lucrari asigurand controlul activitatii; b) supraveghind executantii ce participa la lucrarea incredintata; c) poate parasi zona de lucru; d) poate parasi zona de lucru evacuand membrii formatiei din aceasta zona. 10. Un circuit electric trebuie sa fie protejat prin dispozitive care sa intrerupa circuitul daca unul sau mai multe dintre conductoarele sale sunt parcurse de un curent ce depaseste valoarea curentului maxim admisibil. Ce tipuri de dispozitive de protectie impotriva supracurentilor sunt folosite: a) dispozitive cu relee de protectie la supracurenti; b) dispozitive echipate cu declansatoare rapide la supracurenti; c) dispozitive echipate cu relee de protectie la supracurenti si cu declansatoare rapide; d) sigurante fuzibile. 11. Consecintele electrocutarii depind de urmatorii factori: a) intensitatea curentului electric; b) timpul cat trece curentul prin corp; c) traseul sau calea strabatuta de curentul electric prin corp; d) rezistenta corpului omenesc.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 27 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  12. Timpul de expunere respectiv de trecere a curentului prin corpul omenesc este foarte important mai ales in raport cu intensitatea curentului. Cu cat timpul este mai scurt, valoarea curentului la care omul reuseste sa se desprinda este mai mare si invers. Care sunt, din motive de protectie, limitele timpului de deconectare a instalatiilor electrice de joasa tensiune: a) 0.3 secunde pentru tensiuni pana la 500V; b) 0.1 secunde pentru tensiuni pana la 500V; c) 0.2 secunde pentru tensiuni pana la 2500V; d) 0.3 secunde pentru tensiuni pana la 2500V; 13. Ce documente trebuie sa existe la exploatarea echipamentelor electrice? a) instructiuni de exploatare; b) schemele monofilare; c) instructiuni de protectie impotriva pericolului de electrocutare si instructiuni de interventie

  si de acordare a primului ajutor impotriva pericolului de electrocutare; d) programul de verificari periodice ale echipamentelor electrice si ale mijloacelor de

  protectie impotriva pericolului de electrocutare. 14. Cum se masoara rezistenta de izolatie a instalatiilor electrice? a) intre conductoarele active luate doua cate doua; b) intre fiecare conductor activ si pamant; c) intre conexiunile conductoarelor din tablou si bornele de nul; d) intre conductoarele de faza si conductorul neutru, legate impreuna la pamant. 15. Pentru diminuarea riscului de incendiu, trebuie utilizate dispozitive de protectie. PACD cu protectie la curent diferential rezidual. DDR trebuie sa aib un curent nominal mai mic sau egal cu: a) 200 mA; b) 250 mA; c) 300 mA; d) 400 mA. 16. Cum se executa verificarea protectiei prin intreruperea automata a alimentarii? a) verificandu-se barierele contra focului sau alte elemente ce trebuie sa impiedice

  propagarea focului; b) verificandu-se functionarea dispozitivelor de protectie prin simulari de defecte; c) verificandu-se continuitatea electrica a legaturilor de protectie; d) verificandu-se valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 28 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  17. Un circuit electric trebuie sa fie protejat prin dispozitive care sa intrerupa curentul in circuit daca unul sau mai multe dintre conductoarele sale sunt parcurse de un curent ce depaseste curentul maxim admisibil. Unde nu este necesara protectia la suprasarcini? a) pentru o distributie situata in aval de locul de reducere a valorii curentului maxim admisibil

  in conductoare, daca protectia ei impotriva suprasarcinilor este asigurata de dispozitivul din amonte de punctul respectiv;

  b) pentru instalatii de comanda si semnalizare; c) pentru conductoarele si cablurile de legatura intre masini electrice, transformatoare,

  demaroare, redresoare, instalatii de comutare etc. d) circuite de excitatie a masinilor rotative. 18. Ce mijloc de protectie se foloseste impotriva actionarii arcului electric si a traumatismelor mecanice? a) viziera de protectie a fetei; b) casca de protectie; c) imbracamintea din tesatura termoizolanta; d) palarii electroizolante pentru joasa tensiune. 19. Ce valoare a curentului alternativ este considerata limita periculoasa pentru corpul omenesc la un de trecere mai mare de 3 sec. si la o rezistenta a corpului omenesc de 1000 ? a) 10 mA; b) 50 mA; c) 300 mA; d) 130 mA. 20. La montarea, demontarea placilor electroizolante de joasa tensiune, a foliilor electroizolante de joasa tensiune personalul executant trebuie sa fie echipat cu manusi electroizolante de cel putin: a) clasa 00 pentru utilizarea la manevre si lucrari sub tensiune si in contact in instalatii cu

  Un

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 29 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  TEST nr. 2

  1. Autorizarea personalului din punct de vedere al sanatatii si securitatii muncii trebuie sa se faca astfel:

  a) la angajare, in cazuri speciale (modificari dispuse prin noi reglementari, reexaminari in urma retragerii autorizatiei etc.) sau la schimbarea grupei de autorizare si se actualizeaza anual;

  b) aprobarea autorizarii la angajare este in competenta conducatorului unitatii; c) numai la angajare; d) talonul de autorizare sa se afle in permanenta asupra personalului autorizat.

  2. Zona de lucru trebuie sa se realizeze dupa separarea electrica a acesteia prin luarea succesiva a

  urmatoarelor masuri tehnice: a) identificarea instalatiilor sau a partilor din instalatie in care urmeaza a se lucra; b) verificarea lipsei tensiunii, urmata de legarea imediata a partii de instalatie la pamant si

  in scurt circuit; c) delimitarea zonei de lucru; d) asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica.

  3. Blocarea in pozitie deschis a dispozitivelor de actionare a aparatelor prin care s-a realizat

  separarea vizibila a instalatiei sau a partii de instalatie in care urmeaza a se lucra se realizeaza prin blocarea directa si blocare indirecta. Blocarea indirecta se realizeaza, dupa caz, prin unul din urmatoarele procedee:

  a) scoaterea intrerupatorului de pe circuitul de alimentare al motorului care antreneaza

  dispozitivul de actionare al separatorului, respectiv de joasa tensiune a intrerupatorului; b) inchiderea robinetului de alimentare cu aer comprimat a dispozitivelor de actionare

  pneumatica a separatoarelor; c) blocarea prin lacate sau mijloace special destinate acestui scop a dispozitivelor de

  actionare manuala a separatoarelor; d) dezlegarea conducatelor de la bobinele de actionare prin comanda de la distanta a

  dispozitivelor de actionare ale separatoarelor , respectiv la joasa tensiune ale intrerupatoarelor.

  4. Centura de siguranta trebuie utilizata ori de cate ori se lucreaza la o inaltime mai mare de :

  a) 1 m de la sol pana la locul unde se executa lucrarea; b) 2 m de la sol pana la locul unde se executa lucrarea; c) 2 m de la sol pana la picioarele executantului; d) 3 m de la sol pana la picioarele executantului.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 30 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  5. La folosirea carucioarelor pasitoare pentru reglare a distantelor la liniile electrice aeriene, se

  vor respecta urmatoarele:

  a) ridicarea carucioarelor pasitoare se va face cu ajutorul unui scripete si a unei franghii, avand diametrul de minimum 15 mm;

  b) ridicarea carucioarelor pasitoare se va face cu ajutorul a doi scripeti si a unei franghii; c) ridicarea carucioarelor pasitoare se va face cu ajutorul unui scripete si a unei franghii,

  avand diametrul de minimum 18 mm; d) persoana aflata in nacele va lega cordonul centurii de siguranta de cele doua

  conductoare jumelate.

  6. Conductorul de legare la pamant de protectie pentru retele de joasa tensiune izolate fata de pamant va fi marcat, pentru a se distinge de conductoarele de lucru cu o culoare distincta a izolatie:

  a) galbena b) rosie c) verde-galbena d) albastra.

  7. O instalatie de legare la pamant pentru retele de inalta tensiune izolate fata de pamant trebuie

  sa fie constituita din urmatoarele elemente:

  a) priza de pamant complexa; b) reteaua conductoare de legare la pamant; c) conductoare de legatura; d) prize de pamant artificiale.

  8. Reteaua generala de protectie trebuie sa fie legata la cel putin doua prize de pamant situate in

  puncte diferite, cat mai indepartate. Rezistenta de dispersie a retelei de legare la pamant va fi de cel mult:

  a) 2 ohmi; b) cel putin 4 ohmi; c) cel mult 5 ohmi; d) cel mult 4 ohmi.

  9. Operatiile care nu se pot executa fara scoaterea de sub tensiune in instalatiile electrice de joasa

  tensiune, sunt urmatoarele:

  a) montarea si demontare sigurantelor fuzibile; b) masuri fara demontarea circuitelor; c) repararea si depistarea defectelor; d) inlocuirea becurilor de semnalizare.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 31 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  10. In timpul lucrului la inaltime se impune respectarea urmatoarelor conditii:

  a) membrii formatiei de lucru vor fi dotati cu centuri de siguranta; b) vor lucra in pozitie etajata doua sau mai multe persoane; c) sculele necesare efectuarii anumitor operatii vor fi pastrate in teci de siguranta sau vor

  fi fixate de elementele stalpilor liniilor aeriene; d) in timpul lucrului la inaltime pot fi executate si lucrari la fundatia stalpului.

  11. Primul ajutor in caz de electrocutare consta in:

  a) administrarea unui antidot; b) incalzirea picioarelor si corpului accidentatului; c) aplicarea respiratiei artificiale; d) administrarea de bauturi racoritoare accidentatului.

  12. Deconectarea automata la curentii de defect se va realiza prin utilizarea unui dispozitiv de protectie care sa comande deconectarea liniei defecte daca curentul de defect depaseste 0,3 A. Timpul de deconectare trebuie sa fie:

  a) mai mic de 0,1 secunde; b) mai mic de o,2 secunde; c) 0,3 secunde; d) 0,4 secunde.

  13. In cazul liniilor electrice aeriene, legarea la pamant a clamei (papucului) scurtcircuitorului se face cand nu este posibila legarea la unul din elementele instalatiei, printr-o priza creata temporar, prin baterea in pamant a unui electrod avand un diametru de minim 25 mm, la o adancime de :

  a) 20 cm; b) cel mult 50 cm; c) cel putin 50 cm; d) 40 cm.

  14. Verificarile saptamanale la echipamentele electrice vor fi executate de electricianul de intretinere si constau in;

  a) verificarea folosirii sigurantelor fuzibile calibrate; b) verificarea functionarii dispozitivelor de deconectare automata; c) verificarea vizuala a integritatii capacelor la priza; d) verificarea slabirii sau desfacerii conductoarelor de protectie in fise si la echipamente.

  15. Circuitele de alimentare ale echipamentelor portabile se vor proteja impotriva scurtcircuitelor bifazate. In acest caz, protectia maximala de curent trebuie sa deconecteze:

  a) in mai putin de 1 secunda; b) in maximum 2 secunde; c) in mai putin de 3 secunde; d) in maximum 5 secunde.

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 32 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  16. Pentru protectia impotriva electrocutarii la echipamentele mobile, se impun conditii speciale

  la amplasarea prizelor pentru conectarea fiselor. In acest sens, in zona prizelor este necesar sa existe un spatiu liber pentru a nu impiedica manevrarea fiselor, iar inaltimea la care se fixeaza prizele trebuie sa fie de:

  a) 1 m fata de pardoseala; b) 1,30 m fata de pardoseala; c) nu are importanta d) este in functie de conditiile concrete.

  17. Urcarea directa pe stalpii liniilor electrice aeriene este permisa numai daca stalpii sunt:

  a) metalici; b) executati din lemn cu adaosuri de beton; c) executati integral din beton; d) executati din orice material dar dupa o verificare a acestora la baza si apoi, pe parcursul

  lucrarii, care sa ateste robustetea acestora.

  18. Inlocuirea patroanelor sigurantelor de inalta tensiune de la posturile de transformare pe stalpi, noaptea sau in conditii de vizibilitate redusa, se va executa in conditiile urmatoare:

  a) se va ilumina corespunzator locul unde se lucreaza; b) se va inconjura stalpul cu panouri de protectie; c) se interzice executarea acestor lucrari noaptea; d) se vor folosi indicatoare rutiere, triunghiuri reflectorizante si girofaruri pe autovehicule

  speciale.

  19. Mijloacele de protectie impotrive efectelor actiunii arcului electric si a traumatismelor mecanice sunt:

  a) ochelari de protectie; b) casti de protectie; c) centuri de siguranta; d) cizme de protectie.

  20. La instalatiile de legare la pamant se vor racorda echipamentele electrice aflate sau grupate in aceeasi zona. Rezistenta maxima a prizei locale va avea urmatoarele valori:

  a) 10 ohmi, pentru prizele locale care deservesc posturile de transformare si instalatiile din camerele masinii;

  b) 15 ohmi, pentru prizele locale care deservesc posturile de transformare si instalatiile din camerele masinii;

  c) 50 ohmi, pentru prizele locale care deservesc celelalte echipamente electrice; d) 25 ohmi, pentru prizele locale care deservesc celelalte echipamente electrice.

  Data_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Semntura _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 33 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  Unitatea _______________________

  Anexa nr. 7

  ADMIS NOTA OBTINUTA

  RESPINS

  FOAIE DE RASPUNS PENTRU TEST

  Numele __________________________________ Prenumele __________________________ Sexul___ Data nasterii: Anul ______ Luna ____________ Ziua ___ Domiciliul: Localitatea _____________________ Sector: ___ Strada _______________________ Nr. ____ Bl. ___ Sc. ___ Ap. ___ Tel. ________________ Pregatirea scolara generala: ____________________ Pregatirea profesionala ______________________ Vechimea in meserie _________________ Locul de munca _____________________________________

  a b c d a b c d 1. 11.

  a b c d a b c d 2. 12.

  a b c d a b c d 3. 13.

  a b c d a b c d 4. 14.

  a b c d a b c d 5. 15.

  a b c d a b c d 6. 16.

  a b c d a b c d 7. 17.

  a b c d a b c d 8. 18.

  a b c d a b c d 9. 19.

  a b c d a b c d 10. 20.

  PUNCTAJ OBTINUT: A. BUNE Data completarii: _________________

  B.GRESITE

  Semnatura

  Examinat Examinator

 • Cod: RAE 01.00 Ed.: 1, Rev.: 0

  S.C. PROTESAN SERV S.R.L

  Tel. 0268 318045; www.protesan.ro Pag. : 34 / 37

  - Procedur pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al securitii muncii -

  Anexa nr. 8

  TEST PENTRU VERIFICAREA CUNOTINELOR

  DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR

  Numele i prenumele : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Societatea : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Numele celui care a verificat nsuirea cunotinelor : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Calificativ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Semntura : _ _ _ _