GRILE AUTORIZATIE ELECTRICIENI

download GRILE AUTORIZATIE ELECTRICIENI

of 38

Embed Size (px)

Transcript of GRILE AUTORIZATIE ELECTRICIENI

Sheet1 Enunt Varianta a Varianta b Varianta c Setul de intrebari

"Autorizatiile de infiintare" se acorda in Realizarea de noi capacitatii energetice conditiile legii energiei electrice, pentru: A.13.1 3 condensatoare avand capacitatea 25 microF C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100 microF legate in paralel, au capacitatea echivalenta. A doua legea lui Kirchhoff, pentru o L+N-1 ecuatii distincte retea electrica cu N noduri si L laturi, ne furnizeaza, pentru analiza unui circuit electric: Accesoriile LEA joasa tensiune. (console, suporturi, armaturi) se protejeaza prin: vopsire

Retehnologizarea capacitatilor energetice Reviziile si reparatiile curente efectuate existente A.13.1 asupra capacitatilor energetice 250 microF 50 microF E 97

L-N +1 ecuatii distincte

N-L+1 ecuatii distincte

E 17

smaltuire

zincare A.36 din subsolul sau demisolul cladirii printro incapere tampon A.5.4.9. Dreptul unor persoane fizice sau juridice de a se racorda si de a folosi, in conditiile legii, retelele electrice de transport si de distributie A.3.1 beton sau scandura

N 133

Accesul in posturile de transformare din din interiorul cladirii interiorul blocurilor de locuinte si al cladirilor publice se va face: Accesul la reteaua electrica de interes public este definit ca fiind: Obligatia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in conditiile legii, la retelele electrice de transport sau de distributie scandura acoperita cu tabla

de regula, numai din exteriorul cladirii A.5.4.9. Obligatia unor persoane fizice sau juridice de a consuma energie electrica achizitionata de pe piata de energie electrica in regim concurential beton armat A.5.1.6.b.

3-NT 274

L 167

Acoperisurile si planseele cladirilor si incaperilor in care se gasesc instalatii electrice trebuie sa fie executate din: Actiunea vantului si chiciurei asupra armaturilor, consolelor si izolatoarelor:

3-NT 272

produce eforturi mult mai mari decat cele pe conductoare sau stalpi

produce eforturi mult mai mici decat cele produce eforturi comparabile cu cele pe pe conductoare sau stalpi si aceste stalpi sau conductoare eforturi se pot neglija A.21 aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice

N122

Activitatea de furnizare a energiei electrice implica urmatoarele servicii:

facturarea si incasarea contravalorii calculul tarifelor aplicabile categoriilor energiei electrice, intermedierea relatiei de consumatori consumatorului cu operatorul de retea A.63 0,5 m

L234

Adancimea de pozare a cablurilor cu 0,8 m tensiunea nominala mai mare de 20 kV, in conditii normale, nu trebuie sa fie mai mica de: Adancimea de pozare in conditii normale 0,5-0,6 m a cablurilor cu tensiunea nominala pana la 20 kV inclusiv va fi, de regula, cel putin de: Adancimea de pozare in conditii normale 1-1,2 m a cablurilor cu tensiunea nominala peste 5.3.1. a 20 kV va fi, de regula, cel putin de: Adaugarea unui circuit suplimentar la o curentul corespunzator sectiunii LEA existenta se justifica economic economice atunci cand curentul acesteia depaseste: Alegerea caracteristicilor dispozitivelor numai de sarcinile in regim normal de de protectie in cazul motoarelor se face functionare tinandu-se seama: Alegerea traseelor liniilor electrice 5-10 ani aeriene trebuie sa se bazeze pe o conceptie de dezvoltare si sistematizare in perspectiva a retelelor din zona respectiva, tinand seama de o perspectiva de: Alimentarea de rezerva a consumatorilor recomandata echipati cu instalatii electrice pentru prevenirea si stingerea incendiilor este: Alunecarea s a unui motor asincron are valori: Amplasarea aparatelor cu ulei in interiorul tablourilor electrice: Amplasarea aparatelor, echipamentelor si receptoarelor electrice in locuri in care ar putea fi expuse direct la apa, ulei, substante corozive, caldura sau socuri mecanice: Amplasarea instalatiilor electrice de conexiuni si distributie in interiorul incaperilor de cabluri: cuprinse intre 1 si 0 este interzisa A.5.2.57 se admite

1,2 m A.5.3.1.a

3-NT314

0,7-0,8 m A.5.3.1.a

0,9-1,0 m

3-NT305

A 1,3-1,5 m

1,5-1,7 m

3-NT306

curentul corespunzator frontierei economice

curentul corespunzator frontierei termice

1 fara raspuns

numai de sarcinile de pornire

de simultaneitatea sarcinilor in regim normal si de pornire A.5.4.2 pana in 5 ani

N102

10-15 ani

2 fara raspuns

obligatorie A.3.4.3

la latitudinea consumatorului

N49

cuprinse intre -1 si 0 este permisa in anumite conditii se admite conditionat A.5.2.7

diferite de marimile indicate mai sus este permisa, dar nu se recomanda este interzisa

E163 N16 N77

este interzisa, cu unele exceptii A2.7.

este permisa intotdeauna

nu exista in prescriptiile energetice o prevedere in acest sens

N14

Amplasarea instalatiilor electrice pentru in centrul de putere al amplasamentului evitand utilizarea terenurilor agricole sau in toate cazurile pe terenuri apartinand alimentarea unor consumatori, se face, forestiere domeniului public de regula: Amplasarea instalatiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate sa apara condens: Analizele de fiabilitate a instalatiilor energetice sunt: se admite nu se admite 3.3.6. analize cantitative A se admite conditionat

3-NT260

N46

analize calitative

analize economice

3 fara raspuns

Pag.1 /38

Sheet1 Enunt Varianta a Varianta b Stabileste metodologia de urmarire si control in vederea respectarii de catre operatorii economici a sistemului de preturi si tarife la energia electrica Doar reglementari comerciale Varianta c Concesioneaza bunurile apartinand patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice Setul de intrebari L193

ANRE - Autoritatea Nationala de Aproba reglementari tehnice si Reglementare in domeniul Energiei este comerciale obligatorii pentru operatorii abilitata prin lege si cu urmatoarele economici din sectorul energiei competente: A 11.2.h ANRE aproba reglementari cu caracter Doar reglementari tehnice obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice si anume:

Atat reglementari tehnice cat si reglementari comerciale A 11.2.h.

L187

ANRE emite autorizatii de infiintare liniilor si statiilor electrice de transport al liniilor si statiilor de distributie a liniilor electrice de distributie a energiei pentru realizarea si/sau retehnologizarea: energiei electrice A energiei electrice, cu tensiune nominala electrice cu tensiune nominala de 20 kV 15.1.b de 110 kV A 15.1.c. ANRE emite licente pentru Prestarea serviciilor publice de transport Activitatea de administrare a pietelor si distributie a energiei electrice centralizate A15.2.b.d A15.2.e Exploatarea comerciala a capacitatilor energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare A15.2.a Reabilitarea capacitatilor de producere, transport si distributie a energiei electrice Realizarea de noi capacitatii energetice de producere a energiei electrice si energiei termice in cogenerare Retehnologizarea capacitatilor de producere, transport si distributie a energiei electrice

L200

L201

ANRE emite licente pentru:

L202

ANRE emite licente pentru:

Activitatea de instruire profesionala a Prestarea serviciului public de distributie Prestarea serviciului de sistem A15.2.c personalului care lucreaza in instalatiile a energiei electrice electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic National Activitatea de administrare a pietelor centralizate A15.2.e. Agentie nationala de reglementare in domeniul energiei termice Activitatea de instruire profesionala a Activitatea de furnizare a energiei personalului care lucreaza in instalatiile electrice electrice din cadrul Sistemului A15.2.f Electroenergetic National Autoritatea Nationala de Reglementare Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie in domeniul Energiei A3.2. Comunala Gestiunea patrimoniului public

L203

ANRE emite licente pentru:

L204

ANRE este:

L177

ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din sectorul energiei electrice cu privire la:

Respectarea reglementarilor emise si a Respectarea legislatiei privind sistemului de preturi si tarife in vigoare securitatea si sanatatea in munca in sectorul energiei electrice A11.2.i. Desfasurarea activitatii in baza unui carnet de electrician autorizat emis in baza Ordinului MIC nr 34 din 1999, cu valabilitate prelungita pana in 2009

L188

ANRE poate aplica sanctiuni Comiterea unei fapte prevazute in contraventionale in cazul in care Regulamentul de autorizare ca fiind electricianul autorizat comite una dintre permisa urmatoarele abateri:

Desfasurarea de activitati fara contracte legale in vigoare (contract individual de munca semnat cu un angajator sau contract de prestari servicii, in cazul in care este persoana fizica autorizata de autoritatile administratiei locale) A72/76

L137

ANRE poate aplica sanctiuni contraventionale unui electrician autorizat pentru:

Comiterea unei fapte prevazute in Regulamentul de autorizare ca fiind interzisa A76

Desfasurarea activitatii in baza unui carnet de electrician autorizat emis in baza Ordinului MIC nr 34 din 1999, cu valabilitate prelungita pana in 2009

Desfasurarea de activitati fara contracte legale, in vigoare (contract individual de munca semnat cu un angajator sau contract de prestari servicii, in cazul in care este persoana fizica autorizata de autoritatile administratiei locale) A72/76 Operatorul economic nu transmite lunar sinteza activitatii desfasurate

L138

ANRE poate aplica sanctiuni Operatorul economic savarseste una contraventionale unui operator economic dintre contraventiile stabilite in legea atestat, daca: energiei electrice ANRE poate retrage Atestatul acordat daca: operatorul economic nu indeplineste criteriile de bonitate financiara corespunzatoare procedurii aplicabile

Operatorul economic savarseste una dintre infractiunile stabilite in legea energiei electrice

L105

operatorul economic nu indeplineste una ANRE nu are competenta de a retrage din obligatiile definite ca "esentiale" de Atestatele emise catre ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici A52.2.c Operatorul economic a prezentat in anexa la cererea de atestare/ reatestare informatii neconforme cu realitatea A55.2.d

L104

ANRE poate retrage Atestatul detinut de Operatorul economic a executat lucrari ANRE nu poate dispune retragerea un operator economic daca: fara personal calificat, autorizat si in Atestatelor emise numar minim corespunzator pentru tipul de atestat detinut A55.2.c ANRE poate retrage Atestatul detinut de Operatorul economic solicita acest lucru Operatorul economic a prezentat in un operator economic daca: anexa la cererea de atestare/ reatestare informatii neconforme cu realitatea A55.2.d. Apropierea axului LEA de joasa este interzisa la o distanta mai mica de tensiune de constructii in care se 1,5 ori inaltimea deasupra solului a celui prelucreaza sau depoziteaza substante mai inalt stalp din zona A105 combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie): Apropierea LEA de joasa tensiune fata de cladiri se realizeaza: respectand o distanta pe verticala de minim 2 m, masurata la sageata sau deviatie maxima

L107

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

L108

este permisa conditionat (doar in este interzisa "cazurile obligate" in care nu se poate respecta distanta minima, cu tratarea de comun acord intre unitatile care administreaza linia si constructia) A105 in functie de categoria de pericol de incendiu a cladirii A117 stare de succes data respectand o distanta pe orizontala de minim 1 m intre un stalp al LEA si orice parte a unei cladiri A117 stare critica

N150

N152

Arborele de defectare este o schema de stare de insucces data calcul care se construieste in raport cu o:

Dan C.

Pag.2 /38

Sheet1 Enunt Armaturile, clemele, piesele de fixare ale arc electric conductoarelor din centralele si instalatii electrice se verifica la: Armaturile, clemele, piesele de fixare ale se verifica la solicitari mecanice conductoarelor din centralele si statiile electrice in conditii de scurtcircuit: Asupra terenurilor aflate in proprietatea drept de utilizare gratuita tertilor, cuprinse in zonele de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice, se stabileste pentru detinatorul capacitatilor energetice: Varianta a Varianta b solicitari electromagnetice Varianta c solicitari mecanice si termice Setul de intrebari Dan C.

se verifica la solicitari termice

nu trebuie verificate la solicitari in conditii de scurtcircuit

Dan C.

drept de proprietate

drept de servitute legala

A20.3

L207

Atestatele emise de ANRE pentru La proiectarea si executarea de lucrari pe Numai la proiectarea si executarea de desfasurarea activitatilor operatorilor niveluri de joasa, medie si inalta tensiune lucrari pe niveluri de joasa si medie economici in instalatii electrice instituie tensiune competente: Atributiile principale ale operatorilor de Operatorii de distributie presteaza distributie, conform prevederilor Codului serviciul public pentru toti utilizatorii tehnic al retelelor electrice de distributie retelelor electrice de distributie, (Codul RED), sunt: permitand accesul nediscriminatoriu la retelele electrice de distributie oricarui solicitant care indeplineste cerintele tehnice prevazute in Cod A1.4.1.

Numai la efectuarea de lucrari de incercari de echipamente electrice

3-L101

Operatorii de distributie presteaza Operatorii de distributie asigura serviciul serviciul de distributie doar pentru public de distributie a energiei electrice utilizatorii retelelor electrice de doar consumatorilor de energie electrica distributie cu care au incheiat un contract vulnerabili de furnizare a energiei electrice

L29

Atunci cand sarcina maxima a unei mai mica decat sarcina maxima atinsa in mai mare decat sarcina maxima atinsa in egala cu sarcina maxima atinsa in final viitoare LEA creste cu o anumita rata in final final prima parte a perioadei de analiza, sarcina maxima de calcul utilizata pentru stabilirea sectiunii economice a liniei este Atunci cand se compenseaza energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea in reteaua electrica: scade nu se modifica creste

4 fara raspuns

E143

Autoritatea Nationala de Reglementare avizele tehnice de racordare in domeniul Energiei analizeaza si A8(2) solutioneaza prin procedura necontencioasa eventualele contestatii cu privire la: Autoritatea ce are ca atributii elaborarea Ministerul Economiei si Finantelor si aplicarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza si executa instalatii electrice, este: Autoritatea ce are ca atributii elaborarea Ministerul Economiei si Finantelor si aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza si executa instalatii electrice, este: Autorizarea electricienilor care desfasoara activitati de exploatare a instalatiilor electrice se realizeaza in baza: unor norme specifice aprobate prin Hotarare de Guvern

racordarea la retelele electrice de interes calitatea executiei instalatiilor interioare public A8(2) ale cladirilor civile

L163

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei A11.2.m

CN Transelectrica SA

L189

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei A11.2.m

Operatorul de distributie (filiale, sucursale ale SC Electrica SA sau societati rezultate ca urmare a procesului de privatizare) regulamentului de atestare a operatorilor economici, care au calitatea de operator de retea, fiind titulari ai licentelor specifice, de desfasurare a activitatilor de transport sau distributie a energiei electrice ANRE, in baza Legii 13/ 2007 si a unui regulament specific

L190

regulamentului de autorizare aprobat de ANRE, de catre angajatori, in conformitate cu prevederile Legii nr 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca A10.1 Operatorul de distributie

L113

Autorizarea electricienilor pentru proiectarea si executarea de instalatii electrice racordate la SEN, se face de catre:

Ministerul invatamantului

L110

Autorizarea unui electrician se realizeaza promovarii unui examen de autorizare A promovarii unui concurs de autorizare, in urma: 20 cu numar limitat de locuri Autorizatiile de infiintare se acorda 0,4 kV 20 kV pentru realizarea sau retehnologizare retelelor electrice cu tensiunea de linie nominala mai mare sau egala cu: Avizul tehnic de racordare trebuie obtinut: Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se recomanda sa se instaleze: pentru orice loc nou de consum A6 in interior A4.4.4. nu este obligatorie pentru o durata mai mica de 6 luni in exterior

unui interviu in fata unei comisii ANRE 110 kV A15.1.c

L111 L199

nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW in interior pana la puteri de 250 kVAr pe treapta

3-L93 3-NT322

Bateriile de condensatoare pot fi montate 0,4 kV in instalatiile electrice de: Bobinele de reactanta pentru compensare in retelele de 400kV se racordeaza de regula: A4.101

A4.1.4 20 kV 110kV A4.1.4 pe tertiarele AT-urilor de 400/220/20 kV in retelele de 110 kV A4.1.1. compensarea factorului de putere dotari PSI

3-NT331 3-NT323

Bobinele de stingere din statiile electrice compensarea curentilor capacitivi de transformare sunt echipamente pentru: Bobinele pentru limitarea curentilor de scurtcircuit au: rezistenta mare

E120

inductanta mare

inductanta mica

E194

Pag.3 /38

Sheet1 Enunt Bransamentul electric este partea din instalatia de distributie a energiei electrice cuprinsa intre linia electrica si: Ca elemente de separare in zonele de lucru se folosesc: Cablurile de energie cu ecran comun peste izolatia conductoarelor ( cu camp neradial ) se pot utiliza pana la tensiunea de: Varianta a firida de bransament Varianta b coloana electrica Varianta c punctul de delimitare intre distribuitor si consumator, reprezentat de bornele contorului A1.2.1 aparate debrosabile A3.7 20 kV inclusiv Setul de intrebari N38

sigurante fuzibile A3.7 6 kV inclusiv A4.2.5

orice tip de intreruptor 10 kV inclusiv

N18 3-NT 299

Cablurile de telemecanica se realizeaza Cupru din: A4.2.2 Cablurile electrice pozate in sol, in 15 cm apropierea mansoanelor, trebuie protejate fata de acestea prin amplasarea lor la o distanta minima de: Caile de curent ce nu se pot realiza in executie etansa, in incaperi si in spatii din exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate intotdeauna din: Caile de curent din instalatiile electrice de inalta tensiune se vor realiza, de regula, din conductoare neizolate flexibile in: Cu

Aluminiu 25 cm

Cupru sau Aluminiu (normele tehnice nu precizeaza) A8.1.5 30 cm

3-NT310 3-NT295

A5.1.3.b Al

otel

N29

instalatiile exterioare de 6-400 kV

statiile de 6-20 kV

instalatiile interioare de 110 kV

5 fara raspuns

Caile de curent din instalatiile electrice in instalatiile exterioare de 6-400 kV de inalta tensiune se vor realiza, de regula, din conductoare neizolate rigide, astfel:

sub forma de bare in statiile de 6-20 kV sub forma de tevi in instalatiile interioare de 110 kV

6 fara raspuns

Calculul curentilor de scurtcircuit in valorile tensiunii de alimentare constante impedantele elementelor componente ale reteaua de 110 kV buclata retelele electrice cu tensiunea sub 1kV se A9.c retelei constante A9.c face considerand: Calculul curentilor de scurtcircuit in impedanta pozitiva egala cu impedanta retelele electrice cu tensiunea sub 1kV se negativa A9.L face considerand: Calculul curentilor de scurtcircuit in scurtcircuitul este departe de generator retelele electrice cu tensiunea sub 1kV se A9.a face in urmatoarele conditii: Calitatea de autoritate contractanta MEF - Ministerul Economiei si privind concesionarea bunurilor si Finantelor serviciilor din sectorul energiei electrice o are Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acorda titularilor de legitimatie urmatoarele competente: impedanta pozitiva mai mare decat impedanta negativa scurtcircuitul este aproape de generator impedanta pozitiva mai mica decat impedanta negativa scurtcircuitul este alimentat intr-un singur punct al retelei de alimentare cu energie electrica A9.a ANRSC - Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale

N11

N12

N10

ANRE - Autoritatea Nationala de A6.f Reglementare in domeniul Energiei

L223

Dupa caz, proiectare (A)/ executare (B) Dupa caz, proiectare (A)/ executare (B) Dupa caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalatii electrice cu putere instalata de instalatii electrice cu putere instalata de instalatii electrice cu putere instalata oricat de mare este tehnic realizabila si la oricat de mare este tehnic realizabila si la maxima de 100 kW si la o tensiune o tensiune nominala de cel mult 20 kV o tensiune nominala mai mica de 220 kV nominala de cel mult 20 kV A19.e.f frecventa, amplitudinea si variatia tensiunii intensitatea campului electric numai de magneti permanenti flicker si armonici metodologia de stabilire e tarifelor

L120

Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la: Campul electrostatic este descris prin: Campul magnetic poate fi produs: Campuri fara surse sunt: Cand este o protectie selectiva ?

L237

inductia electrica C. numai de electromagneti

Dan inductia magnetica

E7 E136 E99 E124 E169

campul curentilor de conductie protectia deconecteaza numai consumatorul defect Cantitatea de caldura produs la trecerea direct proportionala cu sectiunea curentului electric printr-un conductor conductorului este:

de magneti permanenti si de electromagneti campul de inductie electrica campul de inductie magnetica protectia deconecteaza toti consumatorii protectia deconecteaza o jumatate dintre consumatori direct proportionala cu patratul invers proportionala cu rezistenta intensitatii curentului conductorului egala cu de doua ori cantitatea de electricitate cu care se incarca fiecare condensator Ansamblul instalatiilor si echipamentelor prin care se realizeaza tranzit de energie electrica intre doua zone ale sistemului electroenergetic national Cs=C

Cantitatea de electricitate cu care se aceeasi cu care se incarca fiecare element suma capacitatilor fiecarui element in incarca o baterie de n condensatoare component parte montate in serie, fiecare de capacitate C, este: Capacitatea de interconexiune este definita ca fiind reprezentata de: Instalatiile si echipamentele prin care se Instalatiile si echipamentele prin care se realizeaza racordarea mai multor realizeaza conectarea a doua sau a mai consumatori la retelele electrice de multor sisteme electroenergetice A3.4. interes public Cs=3 C Cs=C/3

E11

L171

Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, avand capacitatile C12=C23=C31 =C este:

E98

Capacitatea echivalenta a 2 2C condensatoare, fiecare avand capacitatea C, montate in serie este egala cu: Carcasele bateriilor de condensatoare: trebuie legate prin conductoare de protectie la pamant A4.7.6. aluminiu

C/2

C

E10

nu trebuie sa fie legate la pamant

trebuie legate la pamant numai in anumite situatii ambele admit aceeasi densitate de curent

N28

Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare:

cupru

E174

Pag.4 /38

Sheet1 Enunt Care dintre relatiile urmatoare este adevarata: Care element nu se foloseste la reglarea tensiunii in retelele electrice: Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 ohm, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore: Varianta a inductia electrica = permitivitatea x intensitatea campului electric bobina de compensare 200 Wh Varianta b Varianta c Setul de intrebari E8 E178 E185

inductia electrica = intensitatea campului inductia electrica=sarcina x intensitatea electric/ permitivitate campului electric transformatorul rezistorul 400 Wh 800 Wh

Cate grade de competenta sunt prevazute 4 grade de competenta (I, II, III si IV) in regulamentul de autorizare a A18 (2) electricienilor elaborat si aprobat de ANRE, indiferent de tipul de autorizare? Cele mai des utilizate pentru serviciile motoarele de curent continuu interne ale centralelor electrice sunt: Centrala electrica de cogenerare este doar a energiei electrice ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea: Centralele eoliene fac parte din categoria da capacitatilor energetice pentru care se stabilesc zone de protectie si siguranta? Centralele termoelectrice fac parte din dupa caz, in functie de tipul categoria capacitatilor energetice pentru combustibilului care se stabilesc zone de protectie si siguranta? Cine analizeaza si avizeaza indeplinirea Operatorul de Transport si de Sistem conditiilor tehnice de racordare la A37.4.c. retelelor electrice de transport? Circuitele de joasa tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite Circulatia campului magnetic pe un contur inchis este egala cu: CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este societatea comerciala de interes national care desfasoara activitati specifice precizate in Codul tehnic al retelei electrice de transport (Codul RET), cum ar fi: CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este societatea comerciala de interes national care desfasoara urmatoarele activitati specifice precizate in Codul tehnic al retelei electrice de transport (Codul RET): Codul tehnic al retelei electrice de transport (Codul RET) este: nu pot fi grupate pe acelasi panou (dulap), neconditionat

5 grade de competenta (I, II, III, IV si V) 3 grade de competenta (A, B si C)

L117

motoarele sincrone doar a energiei termice

motoarele asincrone energiei electrice si termice A3.7.

E90 L181

pana in prezent, nu s-au reglementat

nu

3-L148 7 fara raspuns 3-L 147 8 fara raspuns L212

nu, zonele de protectie si siguranta se stabilesc doar pentru liniile electrice de medie si inalta tensiune ANRE

da

Operatorul de distributie local

se recomanda sa nu fie grupate pe acelasi este admisa gruparea pe acelasi panou panou (dulap) A4.4.7. (dulap), in anumite conditii suma caderilor de tensiune de-a lungul conturului masurarea energiei electrice pe piata endetail (cu exceptia punctelor de masurare care se incadreaza in categoria A)

N22

suma algebrica a curentilor care strabat zero conturul serviciul de transport al energiei electrice administrarea pietei de energie electrica si serviciul de sistem, in calitate de A9.b operator de transport si de sistem (TSO) A9.a

E25 3-L78

masurarea energiei electrice pe piata en- masurarea energiei electrice pe piata serviciul de transport al energiei electrice detail (cu exceptia punctelor de masurare angro de energie electrica, in calitate de si serviciul de sistem, in calitate de care se incadreaza in categoria A) operator de masurare A9.d operator de transport si de sistem (TSO) A9.a

3-L79

Elaborat de CN TEE Transelectrica SA si aprobat prin Ordin al presedintelui ANRE

Elaborat de ANRE si aprobat prin Ordin Elaborat de ANRE si aprobat prin al ministrului Economiei si Finantelor Hotarare a Guvernului ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei Ministerul Economiei si Finantelor CN TRANSELECTRICA SA

3-L76

Codul tehnic al retelelor electrice de SC ELECTRICA SA, in calitate de distributie (Codul RED) este administrat elaborator de: Codul tehnic al retelelor electrice de Guvernul Romaniei distributie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutiva a legislatiei secundare, este aprobat de catre: Codul tehnic al retelelor electrice de distributie reglementeaza activitatea operatorilor de distributie: la care actionar principal este statul roman

L30

ANRE

L23

la care actionar majoritar nu este statul roman 20 de apartamente 2.1.6. operatorului de masurare in statiile de evacuare a puterii din centrale in statiile de medie tensiune A

tuturor operatorilor de distributie, indiferent de actionarul majoritar 30 de apartamente consumatorilor industriali si similari in nodurile de interconexiune ale SEN A 4.1.1.

L28

Coloanele electrice colective pot 10 apartamente alimenta cel mult: Compensarea puterii reactive se aplica in operatorului de distributie instalatiile electrice ale: Compensatoarele statice pentru reglajul in nodurile de sistem de 400 kV puterii reactive se vor instala prioritar in: Compensatoarele statice sau sincrone, pentru reglajul tensiunii si puterii reactive, se vor instala: Componenta simetrica directa produce, in cazul unui motor electric: Concesiunea, in domeniul energiei, are ca obiect: Conductoarele coloanelor electrice: in statiile de inalta tensiune

N41 3-NT330 3-NT324

nu exista nici o prevedere legala care sa reglementeze acest aspect oscilatii ale rotorului

Dan C.

cuplul util Bunuri proprietate publica sau privata ale statului A25.1.

cuplul de franare

E57 L208

Activitati si servicii publice de interes Bunurile utilizate in activitatea de national din domeniul energiei electrice furnizare a energiei electrice A 25.1. pot avea doua sectiuni daca lungimea coloanelor depaseste 10m medie tensiune A26 galbena A6.8.7.b

Conductoarele izolate pot fi utilizate la liniile electrice de: Conductorul (bara) fazei S, va fi vopsita rosie cu culoarea:

trebuie sa aiba aceeasi sectiune pe toata pot avea doua sectiuni daca lungimea lungimea lor A3.2.1. coloanelor depaseste 15m 110 kV 110 kV, numai in terenuri silvice albastra

N35 3-NT226 NT284

Pag.5 /38

Sheet1 Enunt Conductorul de protectie al coloanelor electrice individuale trebuie sa fie legat la pamant: Conductorul neutru se leaga la dulia lampii: Varianta a Varianta b Varianta c Setul de intrebari N37

in cazul firidelor de bransament, la bara in cazul tablourile de distributie ale doar daca sectiunile conductoarelor nu de legare la pamant A3.2.3. consumatorilor, la borna de legare la au valoare constanta pe toata lungimea pamant de pe rama metalica a tablourilor A3.2.3. la borna din interior la oricare dintre borne cerc A2.6.1.e la borna conectata la partea filetata a duliei A5.3.23. patrat

N99 3-NT318

Conductorul profilat este un conductor a elipsa carui sectiune transversala nu are forma de: Conform Legii lui Coulomb, forta de atractie sau de repulsie care se exercita intre sarcinile electrice este:

direct proportionala cu patratul distantei invers proportionala cu patratul distantei direct proportionala cu distanta

E4

Constanta de timp a unui circuit format RC dintr-un rezistor de rezistenta R inseriat cu un condensator de capacitate C, este: Constatarea si sanctionarea contraventiilor in sectorul energiei electrice se fac: Constituie contraventie: in conditiile Legii nr 318/ 2003

R/C

1/(RC)

E33

in conditiile Legii nr 13/ 2007

ANRE nu poate dispune aplicarea de amenzi Operatorilor economici, decat cu acordul acestora sustragerea de energie electrica

L106

refuzul clientilor de a permite accesul la nerespectarea obligatiilor de producere grupurile de masurare A86.1.i si/sau de ofertare conform prevederilor legale A86.1.j Executarea de sapaturi sau lucrari de orice fel in zonele de protectie a instalatiilor, fara consimtamantul prealabil al proprietarului acestora este intotdeauna interzisa

L229

Constituie infractiune:

Deteriorarea, modificarea fara drept a Nerespectarea reglementarilor emise de instalatiilor energetice sau sustragerea de ANRE componente ale acestora A85.3. este permisa conditionat (doar in este intotdeauna permisa "cazurile obligate" in care nu se poate respecta distanta minima, cu tratarea de comun acord intre unitatile care administreaza linia si constructia) A123

L228

Construirea LEA joasa tensiune. peste ape curgatoare, lacuri sau canale navigabile sau in zona de protectie a acestora:

N155

Consumatorii casnici nu platesc energia electric reactiv: Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a energiei electrice, pentru o perioada de: Consumatorul care detine o retea electrica de distributie proprie poate racorda la aceasta un alt consumator:

daca au o putere maxima contractata mai daca au o putere maxima contractata mai indiferent de puterea maxima contractata mica de 30 kW mica de 50 kW A122(3) minimum o luna si maximum 12 luni minimum 3 luni si maximum 6 luni minimum 6 luni A55

L248 L252

fara a obtine nici un fel de acord al operatorului de retea, furnizorului sau ANRE

cu acordul ANRE

cu acordul operatorului de distributie care detine contract de concesiune exclusiva in zona respectiva cumpara energie electrica pentru consumul propriu al gospodariei sale, excluzand consumul aferent activitatilor comerciale sau profesionale A4.8. Consumatorul de energie electrica obligat sa achizitioneze energia electrica la preturi de achizitie reglementate

L246

Consumatorul casnic este consumatorul Utilizeaza energie electrica in care: exclusivitate pentru iluminatul artificial din propria locuinta si din afara acesteia, fiind racordat la o retea electrica monofazata de joasa tensiune Consumatorul eligibil de energie electrica este definit de Legea energiei electrice, ca fiind:

Utilizeaza energiei electrice pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta, precum si pentru realizarea de activitati comerciale sau prestarea de servicii

L240

Consumatorul de energie electrica care Consumatorul de energie electrica ce poate sa aleaga furnizorul de energie poate achizitiona energie electrica doar electrica si sa contracteze direct cu acesta de pe piata reglementata energia necesara, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie A3.17. Consumatorul ce cumpara energie electrica la tarife reglementate

L182

Consumatorul eligibil de energiei electrica este:

Consumatorul ce cumpara energie Consumatorul de energie electrica care electrica pentru consumul propriu si are poate sa aleaga furnizorul si sa dreptul de a revinde surplusul pe piata de contracteze direct cu acesta energia energie electrica necesara, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie A3.17. o data la trei ani

L168

Contoarele cu preplata trebuie inspectate o data la doi ani de catre Operatorul de masurare si citite local cel putin: Contorul de energie electrica montat un sigiliu intr-un punct de masurare de categoria B trebuie prevazut cu: Contorul de energie electrica montat un sigiliu intr-un punct de masurare de categoria C trebuie prevazut cu: Contractarea energiei electrice cu tipul receptoarelor din dotare consumatorii casnici si asimilati acestora se face tinandu-se seama de: Contributia motoarelor asincrone, la 10% curentul initial de scurtcircuit I"k in cadrul retelelor de joasa tensiune, poate fi neglijata daca nu este mai mare de ....... din curentul de scurtcircuit initial calculat fara influenta motoarelor: Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

A196 o data pe an

3-L22

doua sigilii

trei sigilii A111 A158 trei sigilii

3-L5

doua sigilii

3-L12

puterea maxima absorbit

puterea instalat in receptoarele proprii

L243

5% A14

15%

N2

manevrele ce se executa si eventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui incident

punctul de delimitare patrimoniala intre realizarea conducerii operative prin instalatii si conditiile de exploatare si dispecer intretinere a instalatiilor A4.17.

L233

Pag.6 /38

Sheet1 Enunt Conventia de exploatare, anexa la contractul de furnizare a energiei electrice, este un act juridic incheiat intre: Varianta a consumator si producator Varianta b Varianta c Setul de intrebari L232

operator de retea si consumator A208(2) furnizor si producator

Coordonarea izolatiei echipamentelor metoda conventionala din retelele electrice avand tensiunea cea A5.2.1.a mai ridicata 1 kV Us 245 kV se face utilizand: Coordonarea izolatiei echipamentelor doar metoda conventionala din retelele electrice avand tensiunea cea mai ridicata Us > 245 kV se face utilizand: Coridorul de acces din fata sau din 0,5 m spatele unui tablou se prevede cu o latime de cel putin masurata intre punctele cele mai proeminente ale tabloului si elementele neelectrice de pe traseu Corpurile de iluminat echipate cu lampi gratar protector cu descarcari in vapori metalici se prevad in orice tip de incapere cu: Cresterea factorului de putere la consumatorii industriali si similari se recomanda a fi facuta cu prioritate prin: mijloace naturale

metoda statistica

oricare dintre cele doua metode prezentate la variantele a) si b)

3-NT8

doar metoda statistica

oricare dintre metoda conventionala sau metoda statica A5.2.1.b

3-NT9

0, 8 m A5.2.70

1m

N89

dispozitiv pentru imbunatatirea factorului de putere A5.3.25 A4.2.8. baterii de condensatoare fixe

legatura la un conductor de protectie

N95

baterii de condensatoare in trepte

3-NT328

Criteriile de promovare a energiei Promovarea utilizarii eficiente a electrice produse in centrale electrice de combustibililor cogenerare de inalta eficienta au in vedere: Cu ajutorul metodei componentelor calculul curentilor de scurtcircuit simetrice se face: simetrici Culoarea verde-galben pentru izolatia faza conductoarelor si cablurilor se foloseste pentru marcarea conductorului de: Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene este format din:

Asigurarea accesului concurential al Promovarea utilizarii surselor A71 energiei electrice produse in cogenerare regenerabile A71 calculul curentilor de scurtcircuit nesimetrici nul de lucru calculul tensiunii retelei nul de protectie

L225

9 fara raspuns E184

Zona adiacenta liniei electrice aeriene avand 100 m latime in plan orizontal

Zona adiacenta liniei electrice aeriene situata la 10 m deasupra acesteia alb pentru pozitia deschis 44 A

Suprafata terestra ce cuprinde zona de protectie si zona de siguranta A3.20. alb pentru pozitia inchis A4.9.11. 53,4 A

L183

Culorile lampilor care indica pozitia verde pentru pozitia deschis aparatului de conectare trebuie sa fie: A4.9.11. Curentul care circula printr-un circuit de 31,5 A curent alternativ, avand rezistenta r = 3 ohm, reactanta de 4 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 220 V este: Curentul de scurtcircuit reprezinta: curentul nominal admisibil

N32 E107

supracurentul rezultat dintr-un scurtcircuit datorat unei conectari incorecte intr-un circuit electric cu puterile active generate chimice curent electric de convectie

supracurentul rezultat dintr-un scurtcircuit datorat unui defect cu puterile reactive generate de inductie curent electric de deplasare (Maxwell)

Dan C.

Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct proportional: Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene: Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp incarcat cu o sarcina electrica se numeste: Curentul permanent de scurtcircuit reprezinta:

cu tensiunea intre faze Dan C. termice curent electric de conductie

E88 E40 E100

valoarea efectiva a curentului de scurtcircuit care ramane dupa trecerea fenomenelor tranzitorii

curentul de scurtcircuit in momentul functionarii protectiei

valoarea medie a curentului de scurtcircuit dintre momentul producerii scurtcircuitului si momentul functionarii protectiei nesinusoidal sau sinusoidal, depinde de natura elementelor neliniare

Dan C.

Curentul produs intr-un circuit care intotdeauna nesinusoidal contine elemente neliniare si care este alimentat cu o tensiune sinusoidala este: Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este: Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unui condensator este: Daca doua conductoare parcurse de curenti in acelasi sens sunt asezate paralel, unul langa altul:

intotdeauna sinusoidal

E65

mai putin deformat decat tensiunea care mult mai deformat decat tensiunea care i-a dat nastere i-a dat nastere mult mai deformat decat tensiunea care i-a dat nastere densitatea de curent scade in partile apropiate ale conductoarelor sinusoidal

sinusoidal

E70

mai putin deformat decat tensiune care ia dat nastere

E69

densitatea de curent creste in partile mai densitatea de curent este uniforma pe departate ale conductoarelor ambele parti ale conductoarelor ramane constanta creste de 1,73 ori

E84

Daca la un circuit al unei statii de 6 sau scade de 1,41 ori 20 kV care functioneaza cu neutrul izolat apare o punere monofazat net la pamant, tensiunea fata de pamant a celorlalte doua faze: Daca o forta electromotoare E, montata un curent - (minus) I in latura AB a unei retele pasive, produce in latura CD a retelei un curent I, montarea f.e.m. E in latura CD va produce:

E123

un curent I

un curent I/2

E53

Pag.7 /38

Sheet1 Enunt Daca printr-un condensator circula un curent alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce o cadere de tensiune: Varianta a defazata cu 90 de grade in urma curentului Varianta b defazata cu 90 de grade inaintea curentului Varianta c in faza cu curentul Setul de intrebari E42

Daca se calculeaza curentii de impedantele in ohmi si in unitati relative impedantele in ohmi si in unitati relative impedantele in ohmi se modifica, dar scurtcircuit in puncte cu tensiuni diferite: se modifica nu se modifica impedantele in unitati relative nu se modifica Deasupra incaperilor in care se pot afla simultan mai mult de 50 persoane: nu se amplaseaza transformatoare A5.1.2. nu se amplaseaza transformatoare cu puteri peste 63 kVA se pot amplasa transformatoare cu izolatie electrica uscata sau cu fluide incombustibile A5.1.2.

10 fara raspuns 3-NT269

Delimitarea zonelor de siguranta ale cerinte privind siguranta obiectivelor capacitatilor energetice are in vedere, pe invecinate langa caracteristicile capacitatilor energetice, si: Densitatea economica de curent (jec) reprezinta o marime: Densitatile economice de curent normate depind de Densitatile economice de curent normate depind de Descarcatoarele cu oxid de zinc protejeaza echipamentele din retele impotriva: Descarcatoarele cu oxizi de zinc sunt echipamente destinate: Deschiderea nominala intre stalpii LEA de joasa tensiune. este definita ca fiind: determinata statistic materialul conductorului sarcina de calcul supratensiunilor

evenimentele accidentale determinate de dispecerizarea energiei electrice la nivel L146 angajatii operatorului national 11 fara raspuns de calcul sarcina maxima masurata 12 fara raspuns 13 fara raspuns 14 fara raspuns E 118

numarul de ore de utilizare a sarcinii maxime tipul conductorului (izolat, neizolat) si de tensiunea nominala a liniei tipul izolatiei conductorului supracurentilor solicitarilor mecanice

protectiei personalului de exploatare impotriva electrocutarii semisuma deschiderilor reale adiacente unui stalp

protectiei impotriva supratensiunilor distanta masurata pe orizontala intre axele a doi stalpi

protectiei impotriva supracurentilor deschiderea conventionala, la care punctele de prindere ale conductoarelor se gasesc in acelasi plan orizontal, terenul este plan, iar la sageata maxima gabaritul la sol al liniei este cel minim Cap.2

Dan C. N120

Diagrama bloc este o schema logica care stare de succes data stare de insucces data stare critica se construieste in raport cu o: Diferenta de potential la bornele a n suma diferentelor de potential la bornele diferenta de potential la bornele fiecarui diferenta de potential a unui condensator baterii de condensatoare montate in serie fiecarui condensator condensator in parte impartita la n este egala cu: Dimensionarea bransamentelor se efectueaza pe baza: puterilor instalate ale aparatelor electrocasnice existente la consumator puterii absorbite, care se determina in functie de puterea totala instalata si de un coeficient de simultaneitate A2.1.1. numai de sarcinile de pornire criteriilor constructive

15 fara raspuns E12

N33

Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare in cazul motoarelor se face tinandu-se seama: Dimensionarea sau verificarea in conditiile curentilor de scurtcircuit a liniilor electrice aeriene cu tensiunea nominala mai mica de 110 kV:

numai de sarcinile in regim normal de functionare nu este obligatorie

de simultaneitatea sarcinilor in regim normal si de pornire A5.4.2. este obligatorie numai pentru liniile cu tensiune nominala mai mare de 20 kV

N103

este obligatorie, indiferent de tensiunea nominala a liniei

3-Dan C. A se verifica acest raspuns 3-NT228

Din considerente mecanice, 25 mmp conductoarele funie de otel ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV vor avea urmatoarele sectiuni minime: Din considerente mecanice, 16 mmp conductoarele funie din aluminiu-otel, aliaje de aluminiu-otel si aliaje de aluminiu ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV vor avea urmatoarele sectiuni minime: Din punct de vedere al modului de racordare la statiile electrice de 110kV/ 20 kV, retelele electrice de medie tensiune se vor realiza: cu racordare directa

20 mmp

16 mmp

A28

25 mmp A28

35 mmp

3-NT227

cu racordare indirecta, prin puncte de conexiuni

cu racordare indirecta prin puncte de alimentare

16 fara raspuns

Din punct de vedere al solicitarilor la la solicitari electromagnetice scurtcircuit, cablurile electrice se verifica la: Din punct de vedere al solicitarilor la scurtcircuit, conductoarele rigide (bare, profile) se verifica la: solicitari mecanice

la solicitari mecanice

la efectele termice

Dan C.

efecte termice

solicitari electromagnetice

17 fara raspuns N100

Dispozitivele pentru suspendarea peste 5 kg corpurilor de iluminat (carlige, bolturi, dibluri, etc) se aleg astfel incat sa suporte fara deformari: Dispunerea barelor colectoare in tablourile de joasa tensiune se recomanda sa se faca: in plan vertical

de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai putin de 10 kg A5.3.27.

de 3 ori greutatea corpului de iluminat utilizat

in plan vertical, iar in cazuri bine motivate, in plan orizontal 75 mm

in plan orizontal, iar in cazuri bine motivate in plan vertical A4.8.10. 100 mm

N130

Distanta de izolare in aer intre partile sub cel putin 50 mm tensiune neizolate ale tabloului si A5.2.64. elemente de constructie (usi pline, pereti) trebuie sa fie de: Distanta dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii ale cablelor pozate in afara zonelor locuite din localitati va fi de: 100 m

N87

A8.2.5. 120 m

80 m

3-NT308

Pag.8 /38

Sheet1 Enunt Distanta intre nivelul pardoselii si partea 0,3 m inferioara a firidelor de bransament trebuie sa fie de: Distanta maxima admisa intre doua suporturi consecutive pentru sustinerea izolatoarelor de fixare a conductoarelor electrice de joas tensiune pe peretii cladirilor este de: Distanta minima de izolare in aer Ao reprezinta distanta minima: 3m Varianta a 0,4 - 0,5 m A3.11. 4m Anexa 5 Varianta b 1m Varianta c Setul de intrebari N44

5m

N63

intre partile conductoare rigide aflate sub intre partile conductoare rigide aflate sub intre partile conductoarelor flexibile sub tensiune si apartinand unor faze diferite tensiune si elementele legate la pamant tensiune si alte parti sub tensiune sau A5.2.2. legate la pamant A64 3m 2,5 m

3-NT262

Distanta minima pe verticala de la 4m fasciculul torsadat al LEA joasa tensiune., montat pe stalpi, in punctul de sageata maxima, la sol, trebuie sa fie de: Distanta pe verticala dintre conductorul 10 m cel mai apropiat de arbori si varful arborilor, pentru o linie de 110 kV, trebuie sa fie de cel putin: Distanta pe verticala dintre conductorul 5 m cel mai apropiat de arbori si varful arborilor, pentru o linie de 20 kV, trebuie sa fie de cel putin:

N134

4m

15 m

L 160 18 fara raspuns

1m

15 m

L 158 19 fara raspuns

Distantele maxime de rezemare, 40 cm in montaj orizontal si 80 cm in respectiv de fixare a cablurilor nearmate, montaj vertical in lipsa indicatiilor furnizorului, sunt: Documentatia anexata cererii de emitere de valoarea capitalului social, in cazul a avizului tehnic de racordare are o persoanelor juridice structura ce depinde de: Doua functii periodice sinusoidale sunt raportul perioadelor lor este un numar armonice intre ele daca: intreg oarecare Doua sisteme de fazori trifazati oarecare, au aceleasi componente directe care au varfuri comune si origini diferite care se descompun in componente simetrice: Drept criteriu de siguranta in egal cu dimensionarea retelei de medie tensiune se va considera ca timpul de intrerupere, in caz de avarie pe ambele cai de alimentare a unui consumator va fi ........ timpul necesar remedierii avariei pe una din caile de alimentare si separarii celeilalte cai avariate

50 cm in montaj orizontal si 100 cm in 60 cm in montaj orizontal si 100 cm in montaj vertical A5.1.2.a montaj vertical

3-NT290

categoria de utilizator din care face parte de puterea instalata a echipamentelor solicitantul A15 (1) utilizatorului au aceeasi perioada au aceleasi componente inverse raportul perioadelor lor este egal cu 1/2 au aceleasi componente homopolare

L89

E67 E58

mai mic decat

mai mare decat

20 fara raspuns

Drept criteriu de siguranta in mai mic decat dimensionarea retelei de medie tensiune se va considera ca timpul de intrerupere, in caz de avarie simpla va fi ........ timpul necesar izolarii elementului avariat si realimentarii tronsoanelor neafectate Dublarea lanturilor de izolatoare pentru traversarea drumurilor si cailor ferate suspendarea conductoarelor flexibile, A4.1.5.a este obligatorie la: Durata de valabilitate a Atestatelor emise De la 1 la 5 ani A36(6) de ANRE este: Durata de viata a lampilor cu creste odata cu cresterea frecventei incandescenta; Efectul pelicular al curentului este incalzirea materialelor prin inductie utilizat in: Efectul pelicular al unui curent care unor curenti simetrici paraziti indusi in strabate un conductor masiv se conductor datoreaza: Elaborarea de programe de eficienta Guvernului Romaniei energetica si de promovare a resurselor regenerabile de energie este o atributie a:

egal cu

mai mare decat

21 fara raspuns

traversarea barelor colectoare A4.1.5.c

traversarea canalizarii localitatii

3-NT260

Nelimitata scade odata cu scaderea tensiunii

Provizorie de la 1 la 12 luni scade odata cu cresterea tensiunii

L103 E193 E83 E82

eliminarea dezechilibrelor din reteaua eliminarea distorsiunilor undelor de electrica curent unor forte electromotoare induse datorita capacitatii conductorului fata de pamant variatiei curentului Ministerului de resort (Ministerul Economiei si Finantelor) A4(1)/4(2) Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei

L222

Elaborarea planului de dezvoltare a Prognoza de consum pe o perspectiva de Ofertele de productie de energie electrica Natura surselor de producere a energiei retelelor electrice de distributie, conform 3 ani, pusa la dispozitie de furnizori si ale producatorilor existenti electrice prevederilor Codului tehnic al retelelor consumatori A6.4.1.a electrice de distributie (Codul RED), are la baza ca date de intrare: Electricianul autorizat pentru gradul I, tip A+B are urmatoarele competente: De a proiecta si executa instalatii electrice cu putere instalata de cel mult 10 kW si la o tensiune nominala mai mica de 1 kV A19.a/b De a proiecta si executa instalatii electrice cu putere instalata de cel mult 100 kW si la o tensiune nominala mai mica de 1 kV De a proiecta si executa instalatii electrice cu putere instalata de cel mult 10 kW si la o tensiune nominala maxima de 20 kV

L62

L121

Pag.9 /38

Sheet1 Enunt Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are urmatoarele competente: Varianta a De a proiecta si executa instalatii electrice cu putere instalata de cel mult 10 kW si la o tensiune nominala mai mica de 1 kV Varianta b De a proiecta si executa instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala mai mica de 1 kV A19.c/d De a proiecta si executa instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 6 kV Varianta c De a proiecta si executa instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 20 kV De a proiecta si executa instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 20 kV A19.e/f De a proiecta si executa instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 110 kV C Sa transmita la ANRE o cerere si documentatie anexata, din care sa reiasa atat calificarea cat si experienta profesionala in domeniul instalatiilor electrice A24 din bugetele locale, bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite A12.1 Setul de intrebari L122

Electricianul autorizat pentru gradul III, De a proiecta si executa instalatii tip A+B are urmatoarele competente: electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 110 kV

L123

Electricianul autorizat pentru gradul IV, De a proiecta si executa instalatii De a executa instalatii electrice cu orice tip A+B are urmatoarele competente: electrice cu orice putere instalata tehnic putere instalata tehnic realizabila si la o realizabila si la orice tensiune nominala tensiune nominala maxima de 220 kV standardizata A19.g/h Electricienii autorizati de ANRE pentru proiectare au autorizatii de tip: Electricienii care doresc sa solicite autorizarea, pentru a fi acceptati la examen trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: Electrificarea localitatilor se realizeaza cu fonduri: Energia electrica reactiva: A A18(1)a Sa transmita la ANRE o cerere si documentatie anexata, din care sa reiasa doar calificarea profesionala B Sa transmita la ANRE o cerere si documentatie anexata, din care sa reiasa doar experienta practica in domeniul instalatiilor electrice doar din bugetul de stat

L124

L116 L112

doar din bugetele locale

L196

este o energie electrica complementara, se poate transforma in energie mecanica se poate transforma in energie care serveste la magnetizarea bobinajelor luminoasa 1/2 L i 1/2 Li **2 Li

E168

Energia electromagnetica produsa de curentul i care parcurge un circuit care contine o inductanta L este egala cu:

E29

Energia electrostatica a unui conductor 1/2 q V izolat in spatiu, incarcat cu o sarcina q si aflat la un potential V este egala cu: Energia transmisa de undele electromagnetice cu intensitatea campului electric E si intensitatea campului magnetic H se propaga dupa un vector: Enuntul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici distruse, ci doar mutate" reprezinta: S=E+H

qV

2qV

E13

S=HxE

S=ExH

E86

legea conservarii sarcinii electrice

legea lui Coulomb

legea lui Laplace

E1

Enuntul "suma algebrica a fortelor Prima lege a lui Kirchhoff electromotoare dintr-o bucla a unei retele electrice este egala cu suma algebrica a caderilor de tensiune din bucla" reprezinta: Este admisa racordarea prin prize la circuitul de alimentare al receptoarelor electrice cu putere nominala pana la: Este interzis electricianului autorizat: 0,5 kW

a doua lege a lui Kirchhoff

Legea Joule -Lenz

E184

1 kW

2 kW A5.2.86.

N91

Sa proiecteze instalatii electrice in cazul Sa proiecteze instalatii electrice in cazul Sa verifice proiecte de instalatii electrice in care detine doar autorizatie de tip A in care nu detine o autorizatie de tip A tehnologice de medie tensiune, daca nu detine atestat de "verificator de proiecte" emis de MEC Sa semneze documentatii de orice fel Sa racordeze noi puncte de consum de Sa realizeze lucrari de instalatii electrice pentru proiecte sau lucrari pe care nu le-a energie electrica la instalatiile electrice, in baza unor documentatii de proiectare realizat sau supravegheat fara a avea aprobarea operatorului de realizate de alti electricieni autorizati retea instalatii de comutare si similare

L134

Este interzis electricianului autorizat:

L136

Este obligatorie protectia la suprasarcini instalatii din incaperi din categoriile instalatii de comanda, semnalizare pentru: celor cu risc de incendiu sau de explozie Eventualele contestatii ale avizelor de catre organele ierarhice ale tehnice de racordare emise pentru puteri emitentului mai mari de 100 kW se rezolva astfel: Examenul de autorizare consta:

Dan C.

de catre operatorul de distributie care a de catre ANRE emis avizul

A31

3-L97

in sustinerea unei probe scrise, constand intr-un interviu sustinut in fata unei in participarea la un concurs, fiind in 2 subiecte: un chestionar cu 30 de Comisii ANRE, urmat de rezolvarea unei necesara obtinerea unui punctaj minim intrebari si o aplicatie numerica probleme si o aplicatie practica de 30 puncte A34 in cladire de zid de tip aerian nu are importanta

L129

Exceptand cazurile bine justificate, in zonele rurale, posturile de transformare de abonat vor fi: Exceptand cazurile justificate tehnic si economic, retelele aeriene de joasa tensiune vor fi realizate cu:

22 fara raspuns 23 fara raspuns L100

conductoare de aluminiu neizolate

conductoare izolate torsadate

nu are importanta

Executarea de lucrari de proiectare sau Constituie contraventie si se de executare a instalatiilor electrice fara sanctioneaza Atestat valabil emis de ANRE: Dan C

Este permisa pentru instalatiile electrice Constituie doar abatere de utilizare

Pag.10 /38

Sheet1 Enunt Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care strabate un conductor de lungime l, situat perpendicular pe campul de inductie magnetica de marime B, reprezinta: Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o portiune de circuit este: Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se realizeaza cu: Extinderea domeniului de masurare la voltmetre se realizeaza cu: Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R inseriat cu o bobina de inductanta L, alimentate de o forta electromotoare constanta este egal cu: Fiabilitatea instalatiilor tehnologice cu elemente in regim de asteptare se poate analiza considerandu-le: Fisa de solutie este elaborata de: Fluxul electric total, emis de o sarcina electrica de valoare q printr-o suprafata inchisa care o inconjoara, este egal cu: o forta Varianta a o tensiune Varianta b o rezistenta Varianta c Setul de intrebari E22

I=U/R rezistente aditionale shunturi R/L

I = UxR shunturi rezistente aditionale L/R

I=U-R bobine inseriate condesatoare montate in paralel 1

E183 E132 E133 E32

instalatii de sine statatoare

in ansamblu cu instalatiile primare care le solicita operatorul de distributie A13(2) valoarea numerica q

in norme nu se fac precizari

24 fara raspuns L71 E9

utilizatori valoarea numerica 2q

orice consultant de specialitate valoarea numerica q/2

Folosirea armaturilor de protectie 110 kV impotriva arcului electric este obligatorie la liniile electrice aeriene cu tensiunea nominala de: Folosirea armaturilor de protectie 20 kV impotriva arcului electric este obligatorie la liniile electrice aeriene cu tensiuni nominale de: Folosirea conductoarelor jumelate in constructia LEA are ca scop principal: Folosirea elementelor conductoare ale constructiei, pentru dubla functie de protectie si de neutru este: Formula de calcul a frecventei produsa in sistemul electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p perechi de poli este: Formula e = B l v, unde e este forta electromotoare, B este inductia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este viteza de deplasare a acestuia, reprezinta o forma particulara a: reducerea pierderilor Corona

220 kV A37

400 kV A37

3-NT231

110 kV

220 kV si 400 kV A37

3-NT230

reducerea solicitarilor mecanice ale stalpilor interzisa A4.1.41 f = 60 n / p

reducerea curentilor de scurtcircuit

E180

permisa

obligatorie

N52

f =n p / 60

f = 60 p / n

E148

teoremelor Biot-Savart

legii inductiei electromagnetice

legii circuitului magnetic

E201

Forta care se exercita asupra unui forta electromagnetica (Laplace) conductor rectiliniu, parcurs de curentul i, aflat in campul de inductie magnetica B se numeste: Forta care se exercita intre doua conductoare strabatute de curenti electrici se numeste: forta electrocinetica

forta electrodinamica

forta magnetomotoare

E103

forta electrodinamica

forta magnetomotoare

E102

Forta electomotoare de inductie care direct proportionala cu variatia in timp a invers proportionala cu variatia in timp a dependenta de modul in care este produs apare intr-un circuit inchis, prin variatia fluxului magnetic fluxului magnetic fluxul magnetic fluxului magnetic, este:

E105

Forta electrodinamica exercitata intre doua conductoare filiforme, paralele, lungi, aflate la distanta r, strabatute de cate un curent: Forta F care se exercita asupra unei sarcini electrice q aflata intr-un camp electric de intensitate E are expresia: Frecventa unei marimi periodice este inversul: Frontiera economica se foloseste

este direct proportionala cu distanta r dintre conductoare

este invers proportionala cu distanta r dintre conductoare

nu depinde de distanta dintre conductoare

E21

F=E/q

F=qE

F=q/E

E31

amplitudinii in proiectarea liniilor electrice, pentru alegerea sectiunii conductoarelor

perioadei in exploatarea liniilor electrice, pentru verificarea limitei de incarcare economica efectul termic al curentului electric suprasarcina un regim temporar admisibil efectul termic al curentului electric

fazei in exploatarea liniilor electrice, pentru stabilirea oportunitatii realizarii unui circuit nou (LEA noua) forta electrostatica reducerea puterii tranzitate un regim inadmisibil curentii turbionari

E37 25 fara raspuns E187 E134 E153 E186

Functionarea contoarelor de inductie are curentii turbionari la baz: Functionarea in doua faze a unui supraincalzirea acestuia transformator trifazat are ca efect: Functionarea in suprasarcin a unui un regim de avarie transformator reprezinta: Functionarea transformatoarelor electrice fenomenul inductiei electromagnetice are la baz:

Pag.11 /38

Sheet1 Enunt Furnizorul de energie electrica este indreptatit s rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice in caz de: Furnizorul de energie electrica este indreptatit s rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice in caz de: Furnizorul de energie electrica este indreptatit s rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai in caz de: Furnizorul de energie electrica este indreptatit s rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai in caz de: Varianta a Consum fraudulos de energie A90.a Neplata abonamentului radio-tv Varianta b Neplata facturii curente de energie Varianta c Neplata abonamentului radio-tv Setul de intrebari L218

Neplata facturii curente de energie

Neplata repetata a facturii de energie A90.b Neplata repetata a facturii de energie A90.b

L219

Consum fraudulos de energie A90.a

Neplata facturii curente de energie

L217

Consum de energie mai mare decat cel Plata cu intarziere a facturilor aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare

Consum fraudulos de energie, neplata repetata a facturilor sau in alte situatii prevazute de legislatia in vigoare A90.b

L220

Furnizorul de ultima optiune este definit Furnizorul desemnat de ANRE pentru a Furnizorul desemnat de ANRE pentru a Un operator economic ale carui actiuni de legea energiei electrice, ca fiind: presta serviciul public de distributie a presta serviciul de furnizare, in conditii sau parti sociale sunt detinute in energiei electrice, in orice conditii specifice reglementate A3.25 totalitate de statul roman Henry este unitatea de masura pentru: fluxul magnetic inductanta prin lipire inductia magnetica prin sudare A6.7.1.f admisa doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm 50 Hz - 10% 50 Hz + 4% A9.d impedantele de scurtcircuit

L180

E27 3-NT283

imbinarea conductoarelor din instalatiile cu suruburi de inalta tensiune se poate face: A6.7.1.f imbinarea tuburilor de protectie a admisa conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de constructie este: in 95% din saptamana frecventa trebuie sa se incadreze in banda: in calculul curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1kV nu sunt luate in considerare: in calculul curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1kV sunt neglijate: in calculul curentilor de scurtcircuit, in cazul schemelor cu mai multe trepte de tensiune, cuplate prin transformatoare, impedantele pot fi raportate: in calculul curentilor de scurtcircuit, pentru valorile impedantelor directa si inversa: In calculul curentilor de scurtcircuit, valorile impedantelor directa si inversa difera esential numai in cazul: 50 Hz - 6% 50 Hz + 4% A4.4.4.1. rezistentele de contact A9.d capacitatile liniilor A9.h

interzisa A5.1.103. 50 Hz - 8% 50 Hz + 5% impedantele de defect

N71

L63 N8

impedantele de scurtcircuit

admitantele paralele (sarcinile)

A9.h

N9

fiecare impedanta la treapta de tensiune toate impedantele la aceeasi treapta de corespunzatoare tensiune

toate impedantele la tensiunea la care are loc defectul

25 fara raspuns

se admite intotdeauna egalitatea lor

se admite egalitatea lor in cazul unui scurtcircuit aproape de generator masinilor rotative

se admite egalitatea lor in cazul unui scurtcircuit departe de generator transformatoarelor

26 fara raspuns 27 fara raspuns N82

cuptoarelor electrice cu arc

in camerele de copii din crese, gradinite, peste 1m spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereti la urmatoarele inaltimi masurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite: in caz de consum fraudulos de energie, consumatorul: in cazul aparitiei fenomenului de rezonanta intr-un circuit de curent alternativ, alimentat de la o sursa, aceasta furnizeaza circuitului: Va fi sanctionat contraventional

peste 1,5 m A5.2.19.

peste 2m

Va primi preaviz de deconectare

Va fi deconectat si va plati contravaloarea energiei electrice consumate numai energie reactiva

L221

numai energie activa

energie activa si reactiva

E47

in cazul aparitiei unor divergente cu parcurgerea procedurii de mediere la inregistrarea unei actiuni in justitie privire la racordarea la retelele electrice nivelul operatorului de retea A8.4 sau emiterea de avize de amplasament, intre un solicitant si o subunitate sau unitate a unui operator de retea, declansarea procedurii de solutionare a neintelegerii se va face numai dupa: in cazul centralelor electrice (CTE, CET, in punctele de referinta CT si CHE), indicatorii care se refera la primirea din retea a energiei electrice necesare pentru alimentarea serviciilor proprii se vor evalua: in cazul circuitelor de curent alternativ, valorile instantanee ale tensiunilor si teoremele lui Kirchhoff sunt intotdeauna curentilor satisfacute pentru: Dan C are varianta ca buna in cazul conexiunii in stea la tensiunea de linie este egala cu tensiunea transformator: de faza in cazul consumatorilor racordati direct 3 kW la reteaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de pana la: in punctele de interfata

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul Ministerului Economiei si Finantelor

L162

in oricare dintre punctele precizate la variantele a) si b)

28 fara raspuns

valorile efective ale tensiunilor si curentilor curentul de linie este egal cu 1,73 x curentul de faza 4 kW A5.4.5.a

modulele fazorilor asociati tensiunilor si curentilor tensiunea de linie este egala cu 1,73x tensiunea de faza 5,5 kW

E45

E189 N105

Pag.12 /38

Sheet1 Enunt in cazul consumatorilor racordati direct la reteaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de pana la: 4 kW Varianta a 5,5 kW A5.4.5.a Varianta b 7,5 kW Varianta c Setul de intrebari N104

in cazul consumului fraudulos de energie un an pentru consumatorii casnici si 6 electrica, perioada de recalculare va fi luni pentru ceilalti consumatori de: A142(4) in cazul echiparii stalpilor liniilor trebuie sa aiba toate aceeasi tensiune electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 kV, cu mai multe circuite, acestea: in cazul exprimarii in unitati relative, toate impedantele trebuie raportate la: in cazul folosirii unui intrerupator general automat al tabloului general de distributie, acesta: aceeasi impedanta de baza

6 luni pentru toti consumatorii

6 luni pentru consumatori casnici si un an pentru ceilalti consumatori A57(c) pot avea tensiuni diferite cu maximum 10% intre ele

L255

pot avea tensiuni diferite

3-NT238

acelasi curent

trebuie prevazut cu protectie de minima nu trebuie prevazut cu protectie de tensiune minima tensiune A5.2.50 Legitimatia este declarata nula, intr-un ziar local si titularul achita o penalitate in cuantum de 500 RON indiferent de gradul si tipul de autorizare

la aceeasi putere de baza si tensiune de baza poate fi prevazut sau nu cu protectie de minima tensiune, in functie de optiunea proiectantului Legitimatia este declarata nula, intr-un ziar local si titularul achita un tarif de emitere a duplicatului, conform prevederilor din regulamentul de autorizare A86 in cazuri extreme, cand nu se pot realiza blocaje, se admite montarea de indicatoare de securitate A3.2. sistemul are componenta simetrica directa se admite in cazul in care aparatele au ulei

29 fara raspuns N86

in cazul in care electricianul autorizat isi Legitimatia este declarata nula, intr-un pierde legitimatia, la solicitarea sa, ziar local si titularul achita tariful de ANRE poate emite un duplicat, daca: autorizare aprobat

L142

in cazul in care functionarea in paralel a se prevad blocaje corespunzatoare se monteaza indicatoare de securitate doua sau a mai multor surse este pentru impiedicarea conectarii in paralel interzisa, pentru a se evita aceasta A3.2. schema: in cazul in care rezultanta unui sistem de sistemul nu are componenta simetrica fazori (de tensiune sau de curent) este inversa nula: in cazul in care temperatura minima se admite cu conditia prevederii unei poate fi sub +5C, montarea aparatelor in incalziri locale statiile de joasa tensiune: A2.12.N1 in cazul LEA joasa tensiune. cu in coronament orizontal conductoare neizolate, conductoarele vor fi montate: sistemul nu are componenta simetrica homopolara Dan C are varianta asta nu se admite

N17

E59

N15

A66 in coronament vertical, in cazuri justificate A66

intotdeauna in coronament vertical

N36

in cazul pornirii stea triunghi a 1/3 din curentul de pornire la conexiunea de 3 ori curentul de pornire la motoarelor asincrone, curentul de pornire triunghi conexiunea triunghi la conexiunea stea este: in cazul producerii unui scurtcircuit departe de generator componenta periodica alternativa a curentului de scurtcircuit: are o valoare practic constanta pe toata are o valoare ce variaza in timp durata scurtcircuitului

de 2 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi are o amplitudine variabila numai in prima parte a scurtcircuitului

E179

30 fara raspuns

in cazul producerii unui scurtcircuit intr- creste tensiunea de alimentare a o instalatie, are loc urmatorul fenomen: instalatiei

creste impedanta echivalenta a instalatiei creste curentul de alimentare a instalatiei

E171

in cazul punerii nete la pamant a fazei S tensiunea pe fazele R si T ramane tensiunea pe fazele R si T creste la intr-o retea de 20 kV cu neutrul izolat: neschimbata , iar tensiunea fazei defecte valoarea tensiunii de linie iar pe faza S S se apropie de 0 se apropie de 0 in cazul scaderii sau intreruperii tensiunii ele autopornesc, indiferent de tipul de alimentare, motoarele asincrone se constructiv al rotorului in scurtcircuit pot opri, iar la restabilirea tensiunii: in cazul sistemelor de masurare de este obligatorie categoria C, pentru consumatorii casnici inregistrarea energiei reactive: in cazul sistemelor de protectie si defecte ce conduc la refuzuri de automatizari, indicatorii de fiabilitate se actionare calculeaza in raport cu: in cazul sistemului de citire automata la 400 zile nivelul punctului central, indecsii se A79 stocheaza in baza de date pe o perioada de minim: in cazul stalpilor speciali de 110 kV mai 10 inalti de 40 m, rezistenta prizei de pamant masurata la 50 Hz, nu trebuie sa depaseasca valoarea de: in cazul statiilor de conexiune sau de defect partial transformare, in care sectiile de bare sunt conectate intre ele printr-un intrerupator a carui defectare conduce la pierderea ambelor sectii, aceasta defectare va fi considerata: in cazul unui scurtcircuit aproape de generator trebuie determinate: pentru a reporni necesita dispozitiv de pornire

cresc tensiunile pe fazele R si T, iar pe faza defecta S ramane neschimbata ele autopornesc numai daca au rotor in dubla colivie

E151

E95

nu este obligatorie A148 defecte ce conduc la lipsa de solicitare

se face cu acordul consumatorului

3-L18

defecte ce conduc la actionari eronate (false sau neselective) 300 zile

31 fara raspuns 3-L9

200 zile

5 A6.2.6.b

4

3-NT11

defect simplu

defect complet

32 fara raspuns

valorile componentei alternative a valoarea curentului de trecere curentului de scurtcircuit la timpul zero, in regim permanent, precum si la timpul de rupere mai mare decat curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib

curentul de scurtcircuit de soc

33 fara raspuns

in cazul unui scurtcircuit aproape de mai mic decat curentul de scurtcircuit generator, intr-un sistem cu generatoare, simetric de rupere Ib posturi de transformare, motoare, etc., curentul de scurtcircuit permanent Ik este:

egal cu curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib

34 fara raspuns

Pag.13 /38

Sheet1 Enunt in cazul unui scurtcircuit aproape de generator: Varianta a componenta periodica alternativa a curentului de scurtcircuit are o valoare practic constanta pe durata scurtcircuitului Varianta b Varianta c Setul de intrebari 35 fara raspuns

componenta periodica alternativa a componenta periodica alternativa a curentului de scurtcircuit are o valoare ce curentului de scurtcircuit are o valoare variaza in timp practic constanta pe durata scurtcircuitului numai daca generatorul nu are reglaj automat de tensiune valoarea componentei alternative a valoarea de varf a curentului de curentului de scurtcircuit la timpul zero scurtcircuit cel putin trei prize Energia electrica obtinuta prin arderea combustibililor fosili se admisa in cazul in care exploatarea instalatiilor electrice se face de catre aceeasi organizatie 100 kW

in cazul unui scurtcircuit departe de generator, de regula prezinta interes:

valoarea componentei simetrice de ca a curentului de scurtcircuit

36 fara raspuns N81 L224

in cladirile de locuit se prevad in fiecare cel putin o priza incapere de locuit: in conformitate cu prevederile legii Sursele solare energiei electrice, sunt considerate surse regenerabile de energie:

cel putin doua prize A5.2.19. A61.b Sursele eoliene A61.a nu este recomandata

in conformitate de prevederile normelor este recomandata (pentru utilizarea tehnice, montarea unor instalatii cu corespunzatoare a spatiului incaperii) tensiuni diferite in aceeasi incapere: in contractele de furnizare a energiei 3 MW electrice, se prevad intotdeauna valori A47(1) orare ale cantitatilor de energie electric activ contractate, daca puterea electrica contractat este mai mare de: in echipamentul electric, uleiul electroizolant are urmatoarele functii: in functie de profilul statiilor electrice 110 kV/MT, schema electrica pentru partea de MT: izoleaza partile sub tensiune intre ele si fat de mas poate fi cu bare simple nesectionate

37 fara raspuns

10 MW

L245

stinge arcul electric care apare in asigura ungerea mecanismelor de intrerupatoare actionare este intotdeauna cu bare duble sectionate poate fi cu bare simple sectionate

E176 38 fara raspuns L242

in functie de puterea contractat, 50 kW consumatorii, altii decat cei casnici, pot fi mari consumatori, cand puterea contractat depaseste: in functie de raportul R/X (in care R este creste la scaderea raportului R/X partea reala, iar X, coeficientul partii imaginare a impedantei complexe a caii de scurtcircuit de la sursa la locul defectului) factorul pentru calculul valorii de varf a curentului de scurtcircuit: in incaperi cu praf, scame sau fibre 100 grade C combusibile, se aleg corpuri de iluminat pe suprafata carora temperatura este de cel mult: in incaperi de locuit si similare se 1m recomanda ca traseele tuburilor orizontale pe pereti sa fie distantate fata de plafon la: in incaperile cu bai sau cu dusuri este permisa amplasarea dozelor de legaturi numai in: in incaperile de productie electrica, conform prescriptiilor energetice aplicabile: volumul 1de protectie

100 kW A12.a

200 kW

creste la cresterea raportului R/X

nu depinde de raportul R/X

39 fara raspuns

150 grade C

200 grade C A5.3.19

N94

0,5 m

circa 0,3 m A5.1.9.

N69

volumul 2 de protectie

volumul 3 de protectie

A7.2.7

N114

este obligatorie prevederea iluminatului se poate prevedea iluminat natural si natural artificial A5.1.13. pentru diminuarea suprasolicitarilor echipamentelor electrice lemn minimum 2,5 kW A5.3.8.

nu se admit luminatoare A5.1.13. pentru securitatea muncii beton armat, prefabricati minimum 3 kW A35

3-NT266

in instalatiile de joasa tensiune, legarea din motive economice la pamant este justificat: in LEA joasa tensiune. se utilizeaza de metal regula, stalpi din: in locuinte se prevede cate un circuit de minimum 2 kW priza separat pentru receptoare cu puteri de:

E166 N129 N96

in operarea sistemelor de masurare, masurarea energiei electrice si a furnizarea energiei electrice Operatorii de masurare a energiei marimilor specifice pentru determinarea electrice indeplinesc urmatoarele functii serviciilor de sistem tehnologice de baza: A26.a in punctele de delimitare distribuitor/ +/- 5% din tensiunea contractata consumator, limitele in care trebuie sa se incadreze tensiunea, in 95% din saptamana, sunt: in punctele de masurare de categoria B se utilizeaza: in retelele cu neutrul izolat, curentul de scurtcircuit monofazat: in retelele electrice aeriene de inalta tensiune, pentru calculul curentilor de scurtcircuit, in toate schemele se neglijeaza: in timpul scurtcircuitului bifazat, impedanta de succesiune negativa este aproximativ egala cu impedanta de succesiune pozitiva, in cazul in care scurtcircuitul apare: in tubul de portelan al unei sigurante de inalta tensiune, nisipul are rolul: exclusiv contoare electronice se neglijeaza rezistentele retelelor +/ - 10% din tensiunea contractata art 4.4.4.2

achizitionarea valorilor marimilor masurate A26.b +/ - 12% din tensiunea contractata

3-L21

L55

A89 exclusiv contoare de inductie nu exista A16.c reactantele retelelor

contoare electronice sau contoare de inductie se calculeaza pe baza de formula reactantele capacitive ale retelelor

3-L6 N7 40 fara raspuns

aproape de generator

A16.b departe de generator A16.b

indiferent unde apare, numai daca este cu punere la pamant

N6

de a consolida elementele fuzibile

de a mari puterea de rupere a sigurantei

de a mentine temperatura constanta a sigurantei

E148

Pag.14 /38

Sheet1 Enunt in vederea autorizarii pentru ambele tipuri de autorizare (A si B), electricienii: Varianta a Trebuie sa indeplineasca conditiile de calificare si experienta profesionale, cumulate, pentru fiecare tip de autorizare si sustin examene separate pentru fiecare dintre aceste tipuri Varianta b Trebuie sa indeplineasca conditiile de calificare si experienta profesionale, cumulate, pentru fiecare tip si sustin un singur examen A31 Nerelevant Varianta c Trebuie sa fi fost autorizati in prealabil in baza Ordinului MIC nr34 din 1999 Setul de intrebari L127

in vederea inscrierii la examenul de Optional (solicitantul decide daca il autorizare, electricianul trebuie sa transmite sau nu) transmita in documentatia anexata cererii de autorizare o lista de lucrari; acest document este: in volumul 2, in cazul incaperilor cu bai 0 sau dusuri, se admite montarea receptoarelor numai daca sunt de clasa de protectie: in volumul 3, in cazul incaperilor cu bai este totdeauna admisa sau dusuri, instalarea prizelor: in zonele cu circulatie redusa, valoarea 12,5 kV/m intensitatii campului electric la 1,8m de A5.1.3.5.b suprafata solului nu trebuie sa depaseasca: in zonele urbane cu densitate mare a in cablu subteran constructiilor, retelele de joasa tensiune vor fi proiectate: inaltimea minima a conductoarelor liniilor electrice la iesire din spatiile de productie electrica de exterior este: incadrarea punctelor de masurare aferente locurilor de consum in una dintre categoriile A, B, C, se face considerand: incalcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/ aprobate de ANRE constituie: de cel putin 2m

Un document obligatoriu din dosar, care trebuie intocmit corelat cu informatiile continute in carnetul de munca A24.d II A7.2.8.

L126

I

N115

nu este admisa cu nici o conditie 30 kV/m

este admis conditionat A7.2.9. 20 kV/m

N116 3-NT7

aerian

cu cheltuieli de investitie minime

41 fara raspuns 3-NT263

stabilita in conformitate cu prevederile normativului PE 104 A4.3.11.

de cel putin 3 m

energia electric consumat in ultimele puterea maxim contractat, pentru 12 luni, pentru locurile de consum orice loc de consum existente Infractiune Contraventie A86.1.a tensiunea intre faze

energia electric anual contractat, pentru locurile de consum noi

3-L1

Abatere

incalzirea infasurarilor statorice ale temperatura mediului ambiant generatoarelor electrice este determinata in principal de: Incintele statiilor electrice pot fi prevazute cu instalatii electrice de iluminat folosind: Indicatorii de fiabilitate ai instalatiilor energetice sunt: lampi cu vapori de sodiu

pierderile Joule-Lenz

E87

lampi cu incandescenta

lampi cu vapori de mercur

42 fara raspuns 43 fara raspuns

indicatori de performanta, care se indicatori evaluati, obtinuti prin calcule indicatori economici determina in baza unor inregistrari ale previzionale pentru un interval de timp comportarii de-a lungul unui interval de dat timp parcurs 0,5 m A69 2m

Indiferent de tipul coronamentului LEA 0,15 m joasa tensiune. sau zona meteorologica, distanta minima intre conductoarele neizolate, in punctele de prindere nu va fi mai mica decat: Inductanta de serviciu a unei linii electrice lungi este definita prin: Inductanta proprie a unei bobine prin care trece un curent de intensitate i este raportul intre ....... si acest curent puterea reactiva absorbita intr-un element de linie infinit mic fluxul propriu al bobinei

N137

puterea reactiva produsa de un element de linie infinit mic inductia magnetica

pierderile Joule disipate intr-un element de linie infinit mic forta electromotoare

E73 E28

ingradirile de protectie definitive, pline 1,5 m sau cu plasa, din incinta unei instalatii electrice amplasate in exterior trebuie sa aiba inaltimea de cel putin: innadirea cablurilor de comanda si control nu este permisa

2m A4.3.2.

2,5 m

3-NT264

este permisa pentru inlaturarea deranjamentelor cablurilor in functiune A8.1.4. in dulapuri speciale A7.1.16. este admisa

este permisa cand lungimea traseului este mai mare decat lungimea de fabricatie a cablului respectiv A8.1.4. in orice spatiu

3-NT307

Instalarea bateriilor de condensatoare poate fi facuta: Instalarea conductoarelor electrice in tuburi sau tevi montate in pamant: Instalatia de ventilatie de avarie din incaperea unei instalatii de distributie ce contine echipamente cu volum mare de ulei:

in incaperi separate A7.1.16 este interzisa A.5.1.64. cuprinde cel putin 3 ventilatoare

N27 N65 NT273

este admisa numai pentru conductoare de cupru trebuie sa asigure intr-o ora schimbarea cuprinde cel putin 2 ventilatoare de mare unui volum de aer de 3 - 5 ori volumul putere incaperii A5.1.9. otel galvanizat otel

Instalatiile de legare la pamant ale otel-aluminiu liniilor electrice de medie tensiune vor fi proiectate din: Instalatiile de legare la pamant constituie tensiunilor de atingere si de pas principalul mijloc de protectie impotriva accidentelor datorate: Instalatiile electrice din cladiri situate in din materiale electroizolante zona litoralului se protejeaza in tuburi: A7.3.2. Intensitatea campului electric intr-un anumit punct se masoara prin: raportul dintre forta exercitata asupra unei sarcini electrice in acel punct si marimea sarcinii

44 fara raspuns 45 fara raspuns

defectarii aparatului de comutatie

defectelor de izolatie

flexibile

metalice

N117

derivata in raport cu spatiul cu semn schimbat a potentialului in acel punct

raportul dintre tensiunea aplicata unui conductor si rezistenta acestuia

E204

Pag.15 /38

Sheet1 Enunt Intensitatea campului magnetic intr-un punct exterior unui conductor rectiliniu strabatut de curentul continuu de intensitate i, aflat la distanta r de conductor este: Varianta a invers proportionala cu r Varianta b direct proportionala cu patratul lui r Varianta c direct proportionala cu r Setul de intrebari E26

intrerupatoarele automate se pot utiliza: numai pentru separare intrerupatoarele si comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lampilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal de: 6A

atat pentru separare cat si pentru conectare si deconectare sub sarcina minim 10 A A5.2.16.

numai pentru deconectare sub sarcina minim 16 A

46 fara raspuns N80

intrerupatoarele, comutatoarele cu cel putin 1 m carcasa metalica nelegata la pamant sau conductor de protectie si prizele fara contact de protectie se instaleaza in incaperi de productie, fata de elemente metalice in legatura cu pamantul, la o distanta de: intrerupatoarele, comutatoarele si 1m de la axul aparatului butoanele de lumina se monteaza, fata de nivelul pardoselii finite, la inaltimea de: intrerupatoarele, comutatoarele, si numai pe conductoarele de faza butoanele de lumina trebuie montate: A5.2.15. intreruperea conductorului de protectie este permisa prin aparate de conectare: intr-o retea cu neutrul legat la pamant, monofazat valoarea cea mai mare a intensitatii curentului de scurtcircuit, pentru acelasi punct de defect, corespunde, de regul, defectului: intr-un circuit de curent alternativ in care 0.8 puterea activa absorbita este 4 kW iar puterea reactiva este de 3 kVAr, factorul de putere este: intr-un circuit electric monofazat cu inainte cu 90 de grade caracter inductiv tensiunea este defazata fata de curent: intr-un circuit format dintr-un rezistor de curentul creste instantaneu la valoarea rezistenta R in serie cu o bobina de U/R inductanta L, in momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U: intr-un circuit rezistiv, avand rezistenta 20 A R=5 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 100 V, curentul este de: intr-un circuit R-L serie de curent alternativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este