Prezentare muzică - Concertul clasic

of 12 /12
 Elev:Gîlca Elena

Transcript of Prezentare muzică - Concertul clasic

Page 1: Prezentare muzică - Concertul clasic

7/23/2019 Prezentare muzică - Concertul clasic

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-muzica-concertul-clasic 1/12

  Elev:Gîlca Elena

Page 2: Prezentare muzică - Concertul clasic

7/23/2019 Prezentare muzică - Concertul clasic

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-muzica-concertul-clasic 2/12

 Concertul clasic este o lucrare muzicală 

scrisă pentru un instrument solist si

orchestră, în care solistul  îşi  demonstrează virtuozitatea interpretativă.

Page 3: Prezentare muzică - Concertul clasic

7/23/2019 Prezentare muzică - Concertul clasic

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-muzica-concertul-clasic 3/12

Page 4: Prezentare muzică - Concertul clasic

7/23/2019 Prezentare muzică - Concertul clasic

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-muzica-concertul-clasic 4/12

concért (concérte), s.n.  –  1. Execuţie în public a

unei opere muzicale.  – 2. Înţelegere, unire, acord.

It. Concerto (sec. XIX).

clásic, -ă adj. (lat. classicus, de prima clasă).Distins, însemnat, ilustru, sănătos, viguros, care

 poate servi de model:  poet clasic, poezie

clasică. Conform regulelor trase de Grecĭ  și de

Romanĭ, distins:  frumuseță [!] clasică. Genuclasic, cel greco-roman orĭ al scriitorilor sec. 17,

opus celuĭ romantic.

Page 5: Prezentare muzică - Concertul clasic

7/23/2019 Prezentare muzică - Concertul clasic

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-muzica-concertul-clasic 5/12

 

Primele concerte cunoscute pentru un

solist și  orchestră sunt lucrări de GiuseppeTorelli de la sfârșitul secolului XVII. Antonio

Vivaldi este unul din cei mai importanți compozitori cu numeroase concerte pentru

vioară, violoncel sau alte instrumente. 

Page 6: Prezentare muzică - Concertul clasic

7/23/2019 Prezentare muzică - Concertul clasic

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-muzica-concertul-clasic 6/12

,,Concertul instrumental, cu spectaculoasa lui

 înflorire în creaţia compozitorilor de la sfârşitul sec.XVII-lea şi prima jumătate a secoluluiurmător, ajunsese la transformări importante,atât în arhitectura lui-prin atributele expresiveaduse de sonată, de curând afirmată cât şi înraporturile existente înte solist şi orchestră. Înmomentul în care apare miracolul Mozart, începuse dominaţia acompaniamentuluiorchestral, solistul cucerind cu greu un rol

principal în dezvăluirea muzicii.”  (Ioana Stefănescu,  O istorie a

muzicii universale, VOL. II, Editura Fundaţiei culturale române, 1996, pag.191)

Page 7: Prezentare muzică - Concertul clasic

7/23/2019 Prezentare muzică - Concertul clasic

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-muzica-concertul-clasic 7/12

Partea I Partea II Partea III

Allegro Adagio(Andante)

Allegro(Presto)

Formă de Sonata cuCadenţă înainte de Coda

Formă de Lied  Formă de RondoSonată

Variaţiuni (uneoricu o

Cadenţă) 

Page 8: Prezentare muzică - Concertul clasic

7/23/2019 Prezentare muzică - Concertul clasic

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-muzica-concertul-clasic 8/12

Cei trei mari compozitori clasici vienezi, JosephHaydn, Wolfgang Amadeus Mozart şi Ludwig vanBeethoven au dezvoltat şi  perfecţionat formaconcertului intrumental. Mozart, în special, a

compus un număr de 24 de concerte pentru pianşi  orchestră  şi 7 concerte pentru vioară  şi orchestră, în care a stabilit şi notat în partitură locul şi  conţinutul  Cadenţelor. Până la el,

cadenţele erau momente de desfaşurare solistică  în care interpretul improviya pentru a-şi  arăta tehnica instrumentală. Mozart fixează cadenţele legându-le de conţinutul tematic şi expresiv altematicii concertului.

Page 9: Prezentare muzică - Concertul clasic

7/23/2019 Prezentare muzică - Concertul clasic

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-muzica-concertul-clasic 9/12

  Totalitatea compozițiilor lui JosephHaydn

104 simfonii

83 cvartete de coarde

peste 20 trio-uri pentru instrumente cucoarde

120 trio-uri pentru diferite combinațiiinstrumentale

peste 60 sonate pentru pian

un mare număr de concerte pentru diverseinstrumente (vioară, pian, violoncel,trompetă, oboi, orgă etc.) și orchestră 

mai multe oratorii, de ex.: DieSchöpfung  („Creația”), DieJahreszeiten („Anotimpurile”) 

14 messe, printre care Missa in temporebelli , Nelsonmesse, Harmoniemesse, Schöpf ungsmesse 

peste 100 divertismente (Divertimenti ),

Cassațiuni?, Nocturne etc.  13 opere în stil italian

Joseph Haydn este și autorul melodieiimnului național al Germaniei, compusă inițial

 în onoarea împăratului Francisc al II-leaal Austriei în timpul războaielor napoleoniene

Page 10: Prezentare muzică - Concertul clasic

7/23/2019 Prezentare muzică - Concertul clasic

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-muzica-concertul-clasic 10/12

 În scurta sa viață, Wolfgang Amadeus Mozart

a compus un număr enorm de operemuzicale, cele mai multe neegalate în

frumusețe sau profunzime.

Mozart a fost autorul a 41 de simfonii, printre

care sunt de menționat Simfonia nr.35 Haffner , nr. 36 Linz , nr. 40 și nr.41 Jupiter .

 A compus 27 concerte pentru pian și

orchestră, 7 concerte pentru vioară șiorchestră, concerte pentru clarinet, pentruharpă și flaut, pentru corn și orchestră, 2simfonii concertante, divertismente,

serenade.

 În domeniul muzicii de cameră sunt demenționat cele 6 cvartete pentru coardededicate lui Haydn, sonate pentru pian,

sonate pentru vioară și pian, trios pentru

vioară, violoncel și pian, cvartete pentruinstrumente de suflat, sextetul O glumă

muzicală etc.

Pasionat de operă, a compus 17 opere,

dintre care cele mai cunoscute, jucate șiastăzi pe scenele tuturor teatrelor de

operă din lume, sunt: Răpirea din

Serai , Nunta lui Figaro, Don Giovanni , Cosi 

fan tutte, Flautul fermecat .

Page 11: Prezentare muzică - Concertul clasic

7/23/2019 Prezentare muzică - Concertul clasic

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-muzica-concertul-clasic 11/12

  Ludwig van Beethoven a lăsatposterității opere nemuritoare,

printre care:• 9 simfonii ( a 3-a Eroica, a 5-aa Destinului , a 6-a Pastorala, a 9-a cu finalul Odă bucuriei pe versuride Friedrich von Schiller, adoptatăca imn oficial al Uniunii Europene) •5 concerte pentru pian

și orchestră(remarcabile al 4-lea și al 5-

lea Imperialul )•Un concert pentru vioară șiorchestră Missa solemnis •32 Sonate pentru pian (printre care

a 8-a Patetica, a 14-a Sonata Lunii ,a 23-a Appassionata)•Sonate pentru vioară și pian (maicunoscută Sonata Kreutzer )•16 cvartete pentru coarde•Opera Fidelio 

Page 12: Prezentare muzică - Concertul clasic

7/23/2019 Prezentare muzică - Concertul clasic

http://slidepdf.com/reader/full/prezentare-muzica-concertul-clasic 12/12

 

După aprerea mea, concertul clasic este

unul din cele mai reprezentative lucrărimuzicale, deoarece se pot combina toateinstrumentele pentru a compune o operămuzicală, fiecare dintre aceste instrumente

având locul său in compoziţie.