Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install...

42
Presto! PageManager pentru scanere Kodak A-61830_ro Ghidul utilizatorului

Transcript of Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install...

Page 1: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

Presto! PageManagerpentru scanere Kodak

A-61830_ro

Ghidul utilizatorului

Page 2: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61830_ro iunie 2014 1-1

1 Prezentare generală

Cuprins Instalare .....................................................................................................1-1

Caracteristici ..............................................................................................1-2

Documentaţie auxiliară...............................................................................1-3

Kodak Alaris Inc. şi NewSoft au încheiat un parteneriat pentru a vă oferi Presto! Aplicaţia de scanare PageManager 9. Această aplicaţie este un sistem de gestionare a documentelor care vă permite să efectuaţi rapid şi simplu activităţi de scanare, cum ar fi:

• scanarea şi partajarea corespondenţei primite de la clienţi cu un coleg debirou

• crearea unui PDF cu posibilitate de căutare pentru un raport tipărit

• scanarea şi trimiterea prin fax/imprimarea unei facturi

• scanarea unei fotografii pentru a o adăuga într-o prezentare

Presto! Aplicaţia PageManager este compatibilă cu următoarele scanere Kodak:

• Scanerul Kodak ScanMate i940

• Scanerele Kodak i1150 şi i1180

• Scanerele Kodak i2400, i2600 şi i2800

Instalarea 1. Vizitaţi: www.kodakalaris.com/go/docimaging.

2. Faceţi clic pe pictograma Document Scanners (Scanere documente),apoi faceţi clic pe caseta Scanner Selector (Selector scaner) şi selectaţiscanerul dumneavoastră.

3. Faceţi clic pe fila Support (Asistenţă) şi selectaţi Drivers & Downloads(Drivere şi descărcări).

4. Selectaţi driverul Mac pentru scanerul dumneavoastră şi introduceţi numărulde serie.

5. Descărcaţi şi salvaţi fişierul .dmg.gz pe desktop-ul dumneavoastră.

6. Faceţi dublu clic pe fişierul .dmg.gz.

7. Faceţi dublu clic pe fişierul .dmg.

8. Faceţi dublu clic pe pictograma .pkg (Package (Pachet)).

9. Faceţi clic pe Continue (Continuare). Se va afişa pe ecran mesajulWelcome (Bun venit).

10. Faceţi clic pe Continue (Continuare).

11. Selectaţi limba şi faceţi clic pe Continue (Continuare). Se va afişa unmesaj care vă solicită să citiţi şi să vă daţi acordul asupra Acordului delicenţă al software-ului.

12. Faceţi clic pe Agree (De acord) pentru a continua.

Page 3: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

1-2 A-61830_ro iunie 2014

13. Faceţi clic pe Install (Instalare).

14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va solicita să introduceţi parola dumneavoastră, apoi faceţi clic pe Install Software (Instalare software). Instalarea porneşte.

15. Când instalarea este terminată, faceţi clic pe Close (Închidere).

16. Închideţi fereastra Folder (Folder) şi aplicaţia PageManager se va deschide automat.

NOTĂ: Dacă aplicaţia PageManager nu se deschide automat, faceţi clic pe Go (Start) din bara de meniu şi selectaţi Applications (Aplicaţii).

17. Faceţi dublu clic pe folderul Presto! PageManager 9.26, apoi faceţi dublu clic pe PageManager 9.26 pentru a deschide aplicaţia.

Caracteristici Următoarele sunt câteva dintre caracteristicile Presto! PageManager:

Thumbnail View (Vizualizarea miniatură) şi List View (Vizualizarea listă) — vă permite să afişaţi şi să aranjaţi fişierele ca imagini miniaturale sau în vizualizarea listă.

Document Pallet (Palet documente) — vă permite să glisaţi fişiere din foldere diferite într-un folder virtual, să le convertiţi în PDF şi să le trimiteţi către o locaţie specifică sau către o altă persoană prin e-mail.

Scan Buttons (Butoane de scanare) — vă permite să scanaţi materialul în diverse formate şi să îl deschideţi cu o aplicaţie specifică fără a deschide mai întâi aplicaţia PageManager.

Folders (Foldere) — vă permite să organizaţi cu uşurinţă fişierele la fel ca în caracteristica Finder (Instrument de găsire).

Quick Link (Legătură rapidă) — glisaţi un folder aici pentru a crea grupuri preferate.

Document Viewer (Vizualizator documente), Image Viewer (Vizualizator imagini), Audio Viewer (Vizualizator audio) şi Video Viewer (Vizualizator video) — atunci când vizualizaţi documente şi imagini, le puteţi vizualiza cu PageViewer fără a deschide alte aplicaţii. În cazul fişierelor audio şi video, PageViewer va deschide aplicaţiile asociate pentru fişierele respective.

OCR — converteşte textul scanat în text care poate fi citit de computer (Optical Character Recognition (Recunoaştere optică a caracterelor)).

Search (Căutare) — găsiţi cu uşurinţă fişiere după nume sau extensie.

Page 4: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61830_ro iunie 2014 1-3

Annotation Tools (Instrumente de adnotare) — adăugaţi adnotări fără a afecta fişierul original cu ajutorul instrumentelor precum text, ştampilă, evidenţiator, linie cu mâna liberă, linie dreaptă şi notă adezivă.

Image Editing Tools (Instrumente de editare imagine) — îmbunătăţiţi imaginile cu un set de instrumente pentru imagini cum ar fi trunchiere, rotire, răsturnare, inversare culori, luminozitate şi contrast, ajustare culori şi eliminare zgomot.

Documentaţie auxiliară

Pe lângă acest ghid de utilizare, pe site-ul web Kodak Alaris mai sunt disponibile următoarele documentaţii:

• Ghid de configurare a scanării — aplicaţia TWAIN Datasource este inclusă împreună cu scanerul dumneavoastră. Ghidul de configurare a scanării vă explică cum să utilizaţi caracteristicile de bază pentru procesarea imaginilor şi este furnizat pe site-ul web Kodak Alaris (www.kodakalaris.com/go/docimaging) pentru descărcare în format PDF.

Page 5: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61830_ro iunie 2014 2-1

2 Lucrul cu PageManager

Cuprins Ecranul principal.........................................................................................2-2Bara de meniu............................................................................................2-3

Meniul Presto! PageManager .............................................................2-3Meniul File (Fişier) ..............................................................................2-3Meniul Edit (Editare)............................................................................2-5Meniul View (Vizualizare)....................................................................2-5Meniul Tool (Instrumente) ...................................................................2-6Meniul Help (Ajutor) ............................................................................2-7

Bara de instrumente Command (Comenzi) ...............................................2-8Modificarea setărilor barei de instrumente Command (Comenzi).......2-9

Zona Display (Afişare) ...............................................................................2-9Utilizarea folderelor ..................................................................................2-10Filters (Filtre) ............................................................................................2-10Utilizarea opţiunii Document Pallet (Palet documente) ............................ 2-11

Modificarea setărilor opţiunii Document Pallet (Palet documente) ...2-12Bara Status (Stare)...................................................................................2-13Selectarea sursei .....................................................................................2-13Modificarea setărilor implicite de scanare................................................2-14Preluarea imaginilor de la un scaner .......................................................2-16Butoanele Presto! Scan (Scanare Presto!) ..............................................2-16

Opţiunile meniului Scan Button (Buton de scanare) .........................2-17Configurarea preferinţelor pentru butoanele Presto! Scan (Scanare Presto!)..............................................................................2-18Fila Scan Settings (Setări scanare) ..................................................2-18Task List (Listă activităţi) ...................................................................2-19Fila Scan to Destination (Scanare către destinaţie) ..........................2-20

Imprimarea şi trimiterea prin fax a fişierelor .............................................2-22Configurarea imprimării şi a trimiterii prin fax....................................2-22Imprimarea........................................................................................2-22Trimiterea prin fax .............................................................................2-23Utilizarea PrintFun ............................................................................2-23Mutarea faxurilor într-un folder..........................................................2-26

Copierea de rezervă a fişierelor ...............................................................2-27Restaurarea fişierelor...............................................................................2-27

Presto! PageManager vă permite să obţineţi, să vizualizaţi, să editaţi, să organizaţi, să salvaţi şi să exportaţi fişiere. Acest capitol vă oferă informaţiile şi procedurile necesare pentru a lucra cu PageManager.

PageManager are trei componente principale:

• Ecranul principal — vă permite să răsfoiţi, să recunoaşteţi şi să exportaţi fişiere. Pentru mai multe informaţii privind ecranul principal, consultaţi secţiunea următoare.

• PageViewer — vă permite să vizualizaţi, să editaţi, să modificaţi şi să adnotaţi fişiere. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Capitolul 3 Lucrul cu PageViewer.

• Scan Buttons (Butoane de scanare) — aceste butoane sunt disponibile pentru a efectua acţiuni rapide, dintr-o singură mişcare. Consultaţi secţiunea „Butoanele Presto! Scan (Scanare Presto!)” mai jos în cadrul acestui capitol.

Page 6: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

2-2 A-61830_ro iunie 2014

Ecranul principal Ecranul principal constă din următoarele componente:

• Bara de meniu — furnizează comenzi pe care le puteţi utiliza pentru funcţiile PageManager.

• Bara de instrumente Command (Comenzi) — furnizează comenzile utilizate cel mai frecvent. Aceste comenzi de pe bara de instrumente pot fi accesate şi din bara de meniu.

• Zona Display (Afişare) — afişează fişierele în modul de vizualizare Thumbnail (Miniatură) sau List (Listă).

• Folders (Foldere) — afişează organizarea folderelor pentru computerul dumneavoastră.

• Filters (Filtre) — selectaţi un tip de fişier de afişat în zona de lucru. Această listă include: imagini JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF şi fişiere PDF, RTF, HTML şi XML. Faceţi dublu clic pe bara Filters (Filtre) pentru a afişa sau a ascunde fişierele din foldere.

• Document Pallet (Palet documente) — puteţi selecta fişiere din diferite foldere şi le puteţi glisa în Document Pallet (Palet documente), apoi le puteţi converti în PDF şi le puteţi trimite către un folder sau prin e-mail.

• Bara Status (Stare) — afişează numărul total de fişiere şi informaţii privind spaţiul-disc pentru fişiere afişate în zona Display (Afişare).

Consultaţi secţiunile care urmează pentru mai multe informaţii despre fiecare dintre aceste componente.

Page 7: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61830_ro iunie 2014 2-3

Bara de meniu Bara de meniu furnizează opţiunile de meniu Presto! PageManager, File (Fişier), Edit (Editare), View (Vizualizare), Tool (Instrumente) şi Help (Ajutor).

NOTĂ: Este posibil ca nu toate opţiunile din bara de meniu să fie disponibile.

Meniul Presto! PageManager

Meniul About Presto! PageManager (Despre Presto! PageManager) furnizează următoarele opţiuni.

About Presto! PageManager (Despre Presto! PageManager) — furnizează informaţii despre versiunea dumneavoastră de PageManager, vă permite să vă setaţi preferinţele, să ascundeţi/afişaţi aplicaţia PageManager şi să părăsiţi aplicaţia PageManager.

Preferences (Preferinţe) — vă permite să selectaţi limba OCR.

Services (Servicii) — furnizează opţiunile No Services Apply (Nu se aplică servicii) sau Services Preferences (Preferinţe servicii). Atunci când selectaţi Services Preferences (Preferinţe servicii), va fi afişată caseta de dialog Keyboard (Tastatură) care vă permite să modificaţi o varietate de preferinţe.

Hide Presto! PageManager9 (Ascundere Presto! PageManager9) — dacă se selectează, minimizează aplicaţia la Document Pallet (Palet documente).

Hide Others (Ascundere altele) — minimizează orice alte aplicaţii deschise la Dock (Andocare).

Show All (Afişare toate) — afişează din nou orice aplicaţii minimizate.

Quit Presto! PageManager9 (Părăsire Presto! PageManager9) — închide aplicaţia PageManager.

Meniul File (Fişier) Meniul File (Fişier) furnizează următoarele opţiuni.

New Folder (Folder nou) — vă permite să creaţi un folder nou.

Go to My PageManager (Salt la Aplicaţia mea PageManager) — dacă locaţia curentă a folderului dumneavoastră nu este My PageManager (Aplicaţia mea PageManager), făcând clic pe Go to My PageManager (Salt la Aplicaţia mea PageManager) se va deschide şi afişa folderul My PageManager (Aplicaţia mea PageManager).

Open With (Deschidere cu) — vă permite să deschideţi fişiere cu o aplicaţie diferită.

Save As (Salvare ca) — vă permite să salvaţi un fişier cu un nume diferit.

Backup (Copiere de rezervă) — vă salvează fişierele pentru copierea de rezervă. Consultaţi secţiunea „Copierea de rezervă a fişierelor” mai jos în cadrul acestui capitol.

Restore (Restaurare) — deschide fişierele pentru care s-a efectuat copierea de rezervă. Consultaţi secţiunea „Restaurarea fişierelor” mai jos în cadrul acestui capitol.

Acquire Image Data (Preluare date imagine) — vă permite să scanaţi un document sau mai multe utilizând Presto! PageManager. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Preluarea imaginilor de la un scaner” mai jos în cadrul acestui capitol.

Select Source (TWAIN) (Selectare sursă (TWAIN)) — afişează fereastra Select Source (Selectare sursă), care vă permite să selectaţi un scaner pentru scanare.

Page 8: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

2-4 A-61830_ro iunie 2014

Scan Settings (Setări scanare) — afişează fereastra Default Scan Options (Opţiuni implicite de scanare), care vă permite să modificaţi orice setări în această fereastră sau să faceţi clic pe Manage Profiles (Gestionare profiluri) pentru a afişa Setting Shortcuts (Comenzi rapide setări), unde puteţi efectua modificări suplimentare (de exemplu, rezoluţia). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Modificarea setărilor implicite de scanare” mai jos în cadrul acestui ghid.

Page Setup (Configurare pagină) — vă permite să modificaţi setările pentru imprimantă sau fax.

Print (Imprimare) — afişează caseta de dialog Print (Imprimare) (sau Fax (Trimitere fax)), care vă permite să imprimaţi sau să trimiteţi prin fax un document.

PrintFun — vă permite să imprimaţi imagini ca fotografii, abţibilduri sau cataloage. Puteţi selecta câte exemplare doriţi să imprimaţi din fiecare imagine sau puteţi selecta Set for all (Setare pentru toate) şi introduce numărul de exemplare pe care doriţi să le imprimaţi pentru toate imaginile. Consultaţi secţiunea „Utilizarea PrintFun” mai jos în cadrul acestui capitol.

Get Info (Obţinere informaţii) — afişează caseta de dialog File Info (Informaţii fişier), care furnizează o previzualizare a fişierului selectat, informaţii privind conţinutul fişierului pentru fişierul selectat (de exemplu, File Path (Cale fişier), File Type (Tip fişier), File Size (Dimensiune fişier) etc.) şi care vă permite să adăugaţi comentarii la un fişier şi să blocaţi/deblocaţi fişierul.

Page 9: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61830_ro iunie 2014 2-5

Meniul Edit (Editare) Meniul Edit (Editare) furnizează următoarele opţiuni.

Undo (Anulare) — anulează ultima acţiune de editare.

Redo (Refacere) — repetă ultima acţiune de editare.

Cut (Tăiere) — elimină fişierul selectat sau porţiunea selectată dintr-un fişier din afişaj şi le plasează pe clipboard.

Copy (Copiere) — vă permite să copiaţi un fişier sau o porţiune dintr-un fişier fără a le elimina din afişaj şi le plasează pe clipboard.

Paste (Lipire) — lipeşte informaţii care au fost copiate sau tăiate la zona în care este plasat cursorul în momentul respectiv.

Delete (Ştergere) — şterge informaţiile selectate.

Select All (Selectare toate) — selectează toate elementele din zona Display (Afişare).

Start Dictation (Începere dictare) — dacă doriţi să utilizaţi această caracteristică, trebuie să porniţi funcţia Dictation and Speech (Dictare şi vorbire) din System Preferences (Preferinţe sistem). Utilizaţi această opţiune pentru a dicta ceea ce doriţi să spuneţi, iar informaţia va fi convertită într-un fişier text.

Special Characters (Caractere speciale) — afişează o listă de caractere speciale şi simboluri care pot fi adăugate la lista Favorites (Preferinţe).

Meniul View (Vizualizare) Meniul View (Vizualizare) furnizează următoarele opţiuni.

As Thumbnails (Ca miniaturi) — afişează fişierele ca miniaturi. Atunci când PageManager porneşte pentru prima dată, va fi afişată vizualizarea Thumbnail (Miniatură). Fiecare miniatură reprezintă un fişier din folderul selectat.

As List (Ca listă) — afişează fişierele sub formă de listă. Informaţiile includ: Name (Nume), Type (Tip), Size (Dimensiune), Comment (Comentariu), Date Modified (Data modificării) şi Date Created (Data creării).

Arrange By (Aranjare după) — aranjează miniaturile în ordine crescătoare sau descrescătoare după Name (Nume), Type (Tip), Size (Dimensiune), Comment (Comentariu) sau Date (Dată).

Hide/Show Toolbar (Ascundere/afişare bară de instrumente) — afişează sau ascunde bara de instrumente.

Customize Toolbar (Personalizare bară de instrumente) — deschide o casetă de dialog care vă permite să personalizaţi elementele de pe bara de instrumente. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Modificarea setărilor barei de instrumente Command (Comenzi)” mai jos în cadrul acestui capitol.

Refresh (Reîmprospătare) — actualizează zona Display (Afişare) pentru a reflecta orice modificări recente.

Page 10: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

2-6 A-61830_ro iunie 2014

Meniul Tool (Instrumente) Meniul Tool (Instrumente) furnizează următoarele opţiuni.

Stack (Stratificare) — vă permite să grupaţi fişierele într-o stivă de fişiere. Fişierele stratificate vor fi însoţite de o săgeată în sus şi o săgeată în jos, care vă vor permite să răsfoiţi prin fişierele dintr-o stivă.

Atunci când statificaţi fişiere, puteţi să le vizualizaţi pe toate în PageViewer şi să redenumiţi fişierele din întregul lot cu un număr secvenţial şi un prefix unic.

Pentru a stratifica fişiere, glisaţi fişierele dorite într-o stivă, unul peste celălalt, sau selectaţi fişierele pe care doriţi să le stratificaţi şi selectaţi Tools (Instrumente)>Stack (Stratificare). O pictogramă de stratificare va apărea pe miniatura unei stive.

Unstack (Eliminare stratificare) — dispersează fişierele dintr-o stivă.

Pentru a elimina stratificarea fişierelor, selectaţi stiva a cărei stratificare doriţi să o eliminaţi şi faceţi clic pe aceasta pentru a dispersa fişierele. De asemenea, puteţi să selectaţi Tools (Instrumente)>Unstack (Eliminare stratificare) şi să selectaţi All Pages (Toate paginile), ceea ce va separa toate fişierele stratificate, sau să selectaţi Current Page (Pagina curentă), pentru a separa fişierul selectat din stivă.

Perform OCR (Efectuare OCR) — deschide Presto! PageViewer, unde puteţi efectua OCR (Optical Character Recognition (Recunoaştere optică a caracterelor)) asupra fişierului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Utilizarea OCR” din cadrul Capitolului 3.

Merge All Files into a Single PDF (Îmbinare toate fişierele într-un singur PDF) — vă permite să îmbinaţi fişierele selectate într-un fişier PDF. Dacă se selectează, se va afişa caseta de dialog Save as (Salvare ca).

Page 11: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61830_ro iunie 2014 2-7

Vi se va solicita să introduceţi un nume de fişier şi locul unde doriţi să fie salvat fişierul PDF. Faceţi clic pe butonul Options (Opţiuni) pentru a selecta una dintre următoarele opţiuni:

• Save Document As (Salvare document ca): Save all documents in one pdf (Salvare toate documentele într-un PDF): aceasta este singura opţiune disponibilă.

• Document Size (Dimensiune document): puteţi salva fişierul cu Original Size (Dimensiune originală) sau Fit to Page (Potrivire la pagină).

• OCR Option (Opţiune OCR): puteţi salva fişierul ca Image (Imagine), Text and Image (Text şi imagine) sau Text Under Image (Text sub imagine).

• OCR Language (Limbă OCR): vă permite să selectaţi limba care va fi utilizată pentru procesarea OCR.

Split the Selected PDF File (Scindare fişier PDF selectat) — vă permite să scindaţi fişierul PDF selectat într-o stivă de pagini separate. Vi se va solicita să introduceţi un nume de fişier nou şi să indicaţi locul unde doriţi să fie salvat fişierul.

Merge All Images into a Multi-page TIFF (Îmbinare toate imaginile într-un fişier TIFF multi-pagină) — vă permite să îmbinaţi toate fişierele selectate într-un singur fişier TIFF multi-pagină. Dacă se selectează, vi se va solicita să introduceţi un nume de fişier şi locul unde doriţi să fie salvat fişierul TIFF multi-pagină.

Split the Selected Multi-page TIFF (Scindare fişier TIFF multi-pagină selectat) — vă permite să scindaţi fişierul TIFF multi-pagină selectat în pagini separate. Vi se va solicita să introduceţi un nume de fişier nou şi să indicaţi locul unde doriţi să fie salvat fişierul.

Rename (Redenumire) — vă permite să redenumiţi fişierul selectat.

Batch Rename (Redenumire lot) — vă permite să redenumiţi lotul de fişiere selectat.

Slide Show (Expunere diapozitive) — afişează fişierele imagine selectate într-o expunere de diapozitive.

Log In to Google Docs (Conectare la Google Docs) — afişează caseta de dialog Google Docs, în care puteţi introduce informaţiile dumneavoastră pentru User Name (Nume de utilizator) şi Password (Parolă) care vă permit accesul la Google Docs.

Log In to Evernote (Conectare la Evernote) — afişează caseta de dialog Evernote, în care puteţi introduce informaţiile dumneavoastră pentru User Name (Nume de utilizator) şi Password (Parolă) care vă permit accesul la Evernote.

Import Old Database (Import bază de date veche) — vă permite să importaţi o bază de date anterioară.

Meniul Help (Ajutor) Meniul Help (Ajutor) furnizează următoarele opţiuni.

Search (Căutare) — vă permite să căutaţi printre elementele de meniu şi subiectele de ajutor.

Link to NewSoft Website (Legătură către site-ul web NewSoft) — accesează site-ul web NewSoft pentru actualizări de produs.

Help (Ajutor) — deschide fişierul de ajutor online.

Page 12: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

2-8 A-61830_ro iunie 2014

Bara de instrumente Command (Comenzi)

Bara de instrumente Command (Comenzi) include funcţii utilizate în mod frecvent. Aceste funcţii pot fi accesate şi din bara de meniu. Elementele de pe bara de instrumente Command (Comenzi) vor varia în funcţie de tipul de document selectat.

Implicit, pe bara de instrumente Command (Comenzi) din PageManager se vor afla următoarele pictograme.

Roşu: închide aplicaţia.Galben: minimizează afişajul la o miniatură din zona de andocare.Verde: măreşte (sau reduce) dimensiunea afişajului.

Backward/Forward (Înapoi/Înainte): mută cursorul la folderul deschis anterior.

Acquire (Preluare): obţine imaginile dintr-un dispozitiv TWAIN Datasource sau Plug-Ins compatibil.

Print (Imprimare): imprimă fişierele selectate.

Stack (Stratificare): stratifică fişierele selectate. Fişierele stratificate vor fi însoţite de o săgeată în sus şi o săgeată în jos, care vă vor permite să răsfoiţi prin fişierele dintr-o stivă.

Unstack (Eliminare stratificare): dispersează fişierele dintr-o stivă.

OCR: efectuează OCR asupra unui fişier.

Save As (Salvare ca): salvează o copie a documentului într-un fişier separat.

Butonul Presto! Scan (Scanare Presto!): atunci când se face clic pe acest buton, pe bara dumneavoastră de meniu va apărea o comandă rapidă cu ajutorul căreia activităţile de scanare pot fi efectuate cu uşurinţă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Butoanele Presto! Scan (Scanare Presto!)” mai jos în cadrul acestui capitol.

Google Docs: afişează o casetă de dialog care vă permite să vă configuraţi datele de autentificare pentru a scana direct în Google Docs.

Evernote: afişează o casetă de dialog care vă permite să vă configuraţi datele de autentificare pentru a scana direct în Evernote.

Link to NewSoft Website (Legătură către site-ul web NewSoft): legături către site-ul web NewSoft pentru informaţiile produsului.

Link to Kodak Alaris Website (Legătură către site-ul web Kodak Alaris): legături către site-ul web Kodak Alaris pentru informaţiile produsului.

Modul Switch Viewing (Comutare vizualizare): comută între vizualizarea List (Listă) şi vizualizarea Thumbnail (Miniatură).

Page 13: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61830_ro iunie 2014 2-9

Modificarea setărilor barei de instrumente Command (Comenzi)

Puteţi modifica elementele de pe bara de instrumente Command (Comenzi) pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră.

1. Selectaţi View (Vizualizare)>Customize Toolbar (Personalizare bară de instrumente). Se vor afişa următoarele.

2. Glisaţi orice pictograme pe care doriţi să le adăugaţi sau să le eliminaţi la/de pe bara de instrumente.

3. Puteţi afişa aceste comenzi ca: Icon and Text (Pictogramă şi text), Icon Only (Numai pictogramă) sau Text Only (Numai text); selectaţi opţiunea dorită utilizând lista verticală Show (Afişare).

NOTĂ: Dacă doriţi să afişaţi pictograme de o dimensiune mai mică, faceţi clic pe caseta de selectare Use small size (Utilizare dimensiune mai mică).

4. Faceţi clic pe Done (Terminat).

Zona Display (Afişare)

Zona Display (Afişare) afişează fişierele dumneavoastră ca miniaturi sau în cadrul unei liste.

Puteţi comuta între Thumbnail View (Vizualizarea miniatură) şi List View (Vizualizarea listă) utilizând meniul View (Vizualizare) sau făcând clic pe pictograma modului Switch Viewing (Comutare vizualizare).

Fereastra File Search (Căutare fişier): introduceţi o parte din numele fişierului sau extensia pentru a căuta un anumit fişier. Pentru a reseta căutarea, goliţi caseta de căutare şi apăsaţi Enter (Introducere).

Page 14: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

2-10 A-61830_ro iunie 2014

Utilizarea folderelor Atunci când faceţi clic pe un folder, fişierele din folder vor fi afişate ca miniaturi în zona Display (Afişare).

• Faceţi clic-dreapta pe folder pentru a afişa meniul cu comandă rapidă.

• Selectaţi Properties (Proprietăţi) pentru a vedea informaţiile folderului.

• Faceţi dublu clic pe bara Folders (Foldere) pentru a afişa sau a ascunde folderele.

• Faceţi clic pe butonul Back/Forward (Înapoi/Înainte) de pe bara de instrumente pentru a trece la folderul deschis anterior.

NOTĂ: Folderul My PageManager (Aplicaţia mea PageManager) conţine fişiere mostră pe care le puteţi utiliza pentru a exersa.

Filters (Filtre) Lista Filters (Filtre) afişează tipurile de fişier. Selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să îl afişaţi în zona Display (Afişare). Tipurile de fişier includ: fişiere JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF, PDF, RTF, HTML şi XML.

Puteţi face dublu clic pe bara Filters (Filtre) pentru a ascunde sau a afişa zona Filters (Filtre).

Page 15: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61830_ro iunie 2014 2-11

Utilizarea opţiunii Document Pallet (Palet documente)

Opţiunea Document Pallet (Palet documente) ajută la colectarea imaginilor sau documentelor astfel încât să le puteţi converti în PDF, să le trimiteţi către o locaţie specifică sau să le trimiteţi prin e-mail.

Opţiunea Document Pallet (Palet documente) păstrează fişierele numai temporar. Atunci când trimiteţi un fişier sau închideţi Presto! PageManager, fişierele vor fi eliminate.

NOTĂ: Pentru mai multe informaţii despre modificarea setărilor opţiunii Document Pallet (Palet documente), consultaţi secţiunea următoare.

Send selected items (Trimitere elemente selectate): vă permite să trimiteţi numai elementul sau elementele selectate din Document Pallet (Palet documente) către locaţia desemnată în fereastra Document Pallet Settings (Setări palet documente).

Send (Trimitere): atunci când faceţi clic pe această pictogramă, elementele din Document Pallet (Palet documente) vor fi convertite în PDF şi trimise către locaţia (de exemplu, folder, e-mail etc.) desemnată în fereastra Document Pallet Settings (Setări palet documente).

Settings (Setări): afişează fereastra Document Pallet Settings (Setări palet documente), care vă permite să modificaţi locul către care este trimisă colecţia dumneavoastră de imagini şi/sau documente atunci când faceţi clic pe pictograma Send (Trimitere).

Mutarea glisorului către stânga va reduce dimensiunea imaginilor miniaturale din fereastra Display (Afişare).Mutarea glisorului către dreapta va mări dimensiunea imaginilor miniaturale din fereastra Display (Afişare).

Comutaţi săgeata în sus/în jos pentru a deschide şi închide opţiunea Document Pallet (Palet documente).

Page 16: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

2-12 A-61830_ro iunie 2014

Modificarea setărilor opţiunii Document Pallet (Palet documente)

Puteţi modifica setările opţiunii Document Pallet (Palet documente) făcând clic pe pictograma Settings (Setări). Va fi afişată fereastra Document Pallet Settings (Setări palet documente).

• Send the document through e-mail by (Trimitere document prin e-mail cu) —selectaţi aplicaţia de e-mail pe care doriţi să o utilizaţi pentru trimitereae-mailului. Opţiunile sunt: Email, Microsoft Entourage sau MicrosoftOutlook. Fişierele care urmează să fie trimise prin e-mail vor fi trimise cuprogramul selectat.

• Send documents to a folder (Trimitere documente către un folder) — dacădoriţi să trimiteţi documentele către un folder, faceţi clic pe butonul Browse(Răsfoire) pentru a specifica unde vor fi trimise fişierele.

• Send the documents to Google Docs (Trimitere documente către GoogleDocs) — dacă doriţi să trimiteţi documentele către Google Docs, faceţi clicpe butonul Browse (Răsfoire) pentru a specifica o locaţie din Google Docsunde vor fi trimise fişierele.

• Send the documents to Evernote (Trimitere documente către Evernote) —dacă doriţi să trimiteţi documentele către Evernote, faceţi clic pe butonulBrowse (Răsfoire) pentru a specifica locaţia din Evernote unde vor fi trimisefişierele.

• Convert documents to PDF (Convertire documente în PDF) — dacă doriţisă convertiţi imaginile scanate în PDF, imaginile vor fi convertite înainte dea fi trimise mai departe. Înainte de trimiterea fişierului PDF, puteţi faceţimodificări asupra următoarelor setări:

- Save Document As (Salvare document ca): puteţi alege să salvaţi maimult de un document în acelaşi PDF sau în fişiere PDF separate selectândSave all documents in one pdf (Salvare toate documentele într-unPDF) sau Create a new pdf for each document (Creare PDF noupentru fiecare document).

- Document Size (Dimensiune document): puteţi salva fişierul cuOriginal Size (Dimensiune originală) sau Fit to Page (Potrivire la pagină).Această opţiune este disponibilă numai pentru fişierele imagine.

Page 17: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61830_ro iunie 2014 2-13

- OCR Options (Opţiuni OCR): selectaţi dintre aceste opţiuni OCR:

• Image (Imagine) - pentru a salva imaginea nemodificată într-unfişier PDF.

• Text and Image (Text şi imagine) - dacă se selectează, imagineava fi procesată cu OCR şi separată în text şi imagini, într-un fişierPDF.

• Text Under Image (Text sub imagine) - dacă se selectează, OCRse va efectua asupra imaginii. Textul şi imaginile vor fi separate îndouă straturi diferite în fişierul PDF, imaginile fiind poziţionate înpartea de sus, iar textul în partea de jos.

- OCR Language (Limbă OCR): dacă selectaţi o opţiune OCR pentruText and Image (Text şi imagine) sau Text Under Image (Text subimagine), puteţi selecta limba în care doriţi să salvaţi fişierul.

Când aţi terminat, faceţi clic pe OK.

Bara Status (Stare) Bara Status (Stare) afişează numărul total de fişiere şi informaţii privind spaţiul-disc în zona Display (Afişare).

Selectarea sursei Dacă aveţi numai un singur scaner conectat, atunci când lansaţi PageManager, scanerul va fi selectat automat. Dacă sunt conectate mai multe scanere, puteţi selecta scanerul pe care doriţi să îl utilizaţi.

1. Selectaţi File (Fişier)>Select Source (TWAIN) (Selectare sursă (TWAIN))pentru a afişa fereastra Select Source (Selectare sursă).

2. Faceţi clic pe scanerul pe care doriţi să îl utilizaţi şi apoi faceţi clic peSelect (Selectare).

Page 18: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

2-14 A-61830_ro iunie 2014

Modificarea setărilor implicite de scanare

Puteţi modifica setările implicite de scanare pentru a corespunde cu preferinţele dumneavoastră de scanare, cum ar fi selectarea profilului pe care doriţi să îl utilizaţi, adăugarea unui nume şi număr prefix la numele fişierului etc.

1. Faceţi clic pe File (Fişier)>Scan Settings (Setări scanare) pentru a afişafereastra Scan Settings (Setări scanare).

Page 19: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61830_ro iunie 2014 2-15

2. Dacă doriţi, modificaţi oricare dintre următoarele setări:

• Prefix Name (Nume prefix) — introduceţi un nume în câmpul PrefixName (Nume prefix) care să preceadă numele fiecărui fişier.

• Prefix Number (Număr prefix) — PageManager atribuie automatnumere secvenţiale pentru a preveni suprascrierea fişierelor. Dacădoriţi ca numărul secvenţial să înceapă numărătoarea cu o altă valoaredecât 000, selectaţi numărul secvenţial dorit.

• Save As Type (Salvare ca tip) — selectaţi formatul dorit pentru modulde salvare a imaginilor. Opţiunile disponibile sunt: JPEG, TIFF, PNG,PICT, BMP şi PDF. Dacă selectaţi JPEG, vor fi disponibile opţiuni decalitate. Mutaţi glisorul pentru a ajusta calitatea.

• Hide Scanner Dialog Box (Ascundere casetă de dialog scaner) —bifaţi (sau debifaţi) această casetă pentru a ascunde (sau afişa) TWAINUser Interface (Interfaţă utilizator TWAIN).

• Select Profile (Selectare profil) — furnizează o listă de Setting Shortcuts(Comenzi rapide setări), care sunt configurate în momentul respectiv.Comenzile rapide pentru setări furnizate sunt:

- Default (Implicit) — setările implicite ale scanerului

- Document Perfect Page alb-negru

- Document Perfect Page color

- Fotografie color

sau faceţi clic pe Manage Profile (Gestionare profil) pentru a afişa Setting Shortcuts (Comenzi rapide setări), unde puteţi efectua orice modificări suplimentare (de exemplu, rezoluţia). Consultaţi Ghidul de configurare a scanării pentru o descriere a acestor setări de scanare.

• Put Scanned Images Into (Plasare imagini scanate în) — vă permitesă selectaţi dacă doriţi să plasaţi imaginile scanate în folderul MyPageManager (Aplicaţia mea PageManager) sau în folderul activ.

3. Faceţi clic pe OK după ce aţi efectuat selecţiile.

Page 20: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

2-16 A-61830_ro iunie 2014

Preluarea imaginilor de la un scaner

Înainte de a obţine imagini de la un scaner, asiguraţi-vă că driverul scanerului este instalat şi că scanerul este pornit şi conectat în mod corespunzător la computerul dumneavoastră. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia scanerului.

1. Introduceţi în tava de intrare a scanerului documentul sau documentele pecare doriţi să le scanaţi.

2. Selectaţi File (Fişier)>Acquire Image Data (Preluare date imagine). Se vaefectua scanarea, iar imaginile scanate vor fi salvate în locaţia implicită.

NOTĂ: Butoanele fizice de pe scaner nu funcţionează împreună cu aplicaţia PageManager.

Butoanele Presto! Scan (Scanare Presto!)

Butoanele Presto! Scan (Scanare Presto!) vă permit să scanaţi rapid conform uneia dintre opţiunile selectate în meniul Scan Buttons (Butoane de scanare). Opţiunile disponibile în meniul Scan Buttons (Butoane de scanare) sunt personalizate utilizând fereastra Presto! Scan Buttons Preferences (Preferinţe pentru butoanele de scanare Presto!). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Configurarea preferinţelor pentru butoanele Presto! Scan (Scanare Presto!)” mai jos în cadrul acestui capitol. Puteţi utiliza butoanele de scanare indiferent dacă deschideţi sau nu PageManager mai întâi.

NOTĂ: Înainte de a porni PageManager, asiguraţi-vă că scanerul este conectat la computerul dumneavoastră.

Dacă pictograma Presto! Scan Button (Buton de scanare Presto!) nu se află pe bara de meniu, trebuie să deschideţi PageManager şi să faceţi clic pe pictograma Presto! Scan Button (Buton de scanare Presto!). Atunci când faceţi clic pe această pictogramă, o comandă rapidă va fi plasată automat pe bara de meniu.

1. Faceţi clic pe pictograma Scan Button (Buton de scanare) de pe bara demeniu pentru a afişa meniul Scan Buttons (Butoane de scanare).

• Puteţi alege Select Source (TWAIN) (Selectare sursă (TWAIN)) pentrua selecta scanerul pe care doriţi să îl utilizaţi în cazul în care suntconectate mai multe scanere. Pentru mai multe informaţii, consultaţisecţiunea „Selectarea sursei” aflată mai sus în cadrul acestui capitol.

• Puteţi selecta Open Presto! Scan Buttons Preferences (Deschiderepreferinţe pentru butoanele de scanare Presto!) dacă doriţi să ajustaţisetările de scanare.

Page 21: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61830_ro iunie 2014 2-17

• Dacă selectaţi Quit (Părăsire), comanda rapidă Presto! Scan Button(Buton de scanare Presto!) va fi eliminată din bara de meniu.

2. Introduceţi în scaner documentul sau documentele pe care doriţi să le scanaţi.

3. Selectaţi opţiunea pe care doriţi să o aplicaţi (sau locul către care doriţi sătrimiteţi imaginile scanate) din meniul Scan Buttons (Butoane de scanare).

Opţiunile meniului Scan Button (Buton de scanare)

În continuare este furnizată o descriere a opţiunilor şi activităţilor de scanare disponibile. Consultaţi secţiunea următoare, „Configurarea preferinţelor pentru butoanele Presto! Scan (Scanare Presto!)”, pentru mai multe informaţii.

Select Source (TWAIN) (Selectare sursă (TWAIN))

Afişează caseta de dialog Select Source (Selectare sursă), care vă permite să selectaţi scanerul pe care doriţi să îl utilizaţi.

Scan to PageManager (Scanare către PageManager)

După scanare, imaginile vor fi scanate către PageManager şi pot fi deschise în PageViewer. Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea PageViewer, consultaţi Capitolul 3.

Scan to BizCard Express (Scanare către BizCard Express)

După scanare, imaginile vor fi deschise cu BizCard Express.

Scan to Folder (Scanare către folder)

După scanare, imaginile vor fi trimise către folderul desemnat, definit în Presto! Scan Buttons Preferences (Preferinţe pentru butoanele de scanare Presto!).

Scan to Mail (Scanare către e-mail)

După scanare, imaginile vor fi trimise către folderul definit în Presto! Scan Buttons Preferences (Preferinţe pentru butoanele de scanare Presto!).

Copy to Print (Copiere pentru imprimare)

După scanare, va fi afişată caseta de dialog Print (Imprimare), care vă permite să imprimaţi imaginile scanate.

Scan to OCR (Scanare pentru OCR)

După scanare, imaginile vor fi supuse procesului de OCR şi salvate în folderul definit în Presto! Scan Buttons Preferences (Preferinţe pentru butoanele de scanare Presto!).

Scan to PDF (Scanare către PDF)

După scanare, imaginile vor fi convertite în PDF şi salvate în folderul definit în Presto! Scan Buttons Preferences (Preferinţe pentru butoanele de scanare Presto!).

Scan to Google Docs (Scanare către Google Docs)

După scanare, imaginile vor fi trimise către locaţia Google Docs definită în Presto! Scan Buttons Preferences (Preferinţe pentru butoanele de scanare Presto!).

Scan to Evernote (Scanare către Evernote)

După scanare, imaginile vor fi trimise către locaţia Evernote definită în Presto! Scan Buttons Preferences (Preferinţe pentru butoanele de scanare Presto!).

Page 22: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

2-18 A-61830_ro iunie 2014

Configurarea preferinţelor pentru butoanele Presto! Scan (Scanare Presto!)

Puteţi personaliza butoanele Presto! Scan (Scanare Presto!) în Scan Preferences (Preferinţe scanare). Fereastra Presto! Scan Buttons Preferences (Preferinţe pentru butoanele de scanare Presto!) include două file: Scan Settings (Setări scanare) şi Scan to Destination (Scanare către destinaţie).

Fila Scan Settings (Setări scanare)

Utilizaţi fila Scan Settings (Setări scanare) pentru a seta sau modifica setările următoarele.

Hide Scanner Dialog Box (Ascundere casetă de dialog scaner) — dacă se selectează această opţiune, fereastra scanerului Kodak nu se va afişa de fiecare dată înainte de scanarea documentului sau documentelor, permiţându-vă să selectaţi comanda rapidă pentru setări.

Select Profile (Selectare profil) — furnizează o listă de Setting Shortcuts (Comenzi rapide setări) (profiluri), care sunt configurate în momentul respectiv. Comenzile rapide pentru setări furnizate sunt:

• Default (Implicit) — setările implicite ale scanerului

• Document Perfect Page alb-negru

• Document Perfect Page color

• Fotografie color

sau faceţi clic pe Manage Profile (Gestionare profil) pentru a afişa Setting Shortcuts (Comenzi rapide setări), unde puteţi efectua orice modificări suplimentare (de exemplu, rezoluţia). Consultaţi Ghidul de configurare a scanării pentru o descriere a acestor setări de scanare.

Start Presto! Scan Buttons when the system starts (Pornire butoane de scanare Presto! la pornirea sistemului) — bifaţi această opţiune pentru a afişa butoanele Presto! Scan (Scanare Presto!) pe bara de meniu la pornirea computerului.

Page 23: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61830_ro iunie 2014 2-19

Task List (Listă activităţi) Opţiunea Task List (Listă activităţi) afişează activităţile predefinite care sunt afişate în meniul Presto! Scan Button (Buton de scanare Presto!). În majoritatea cazurilor, aceste activităţi vor fi suficiente. În cazul în care consideraţi că vă sunt necesare activităţi suplimentare, atunci puteţi crea propria activitate. Activitatea va fi adăugată la Task List (Listă activităţi) şi va fi disponibilă ulterior pentru utilizare.

NOTĂ: Opţiunea Task List (Listă activităţi) este asociată cu fila Scan Settings (Setări scanare) şi cu fila Scan to Destination (Scanare către destinaţie).

Adaugă o altă activitate la listă.

1. Selectaţi activitatea din listă care este similară cu activitatea pe care doriţi să o adăugaţi.

2. Faceţi clic pe pictograma Add (Adăugare).

3. Faceţi dublu clic pe activitate pentru a introduce un nume nou.

4. Efectuaţi orice modificări necesare în filele Scan Settings (Setări scanare) şi Scan to Destination (Scanare către destinaţie).

5. Faceţi clic pe Apply (Aplicare).

Şterge activitatea selectată. Nu puteţi şterge activităţile predefinite.

Mută activitatea selectată cu o poziţie mai sus în listă, de fiecare dată când se face clic pe săgeata în sus.

Mută activitatea selectată cu o poziţie mai jos în listă, de fiecare dată când se face clic pe săgeata în jos.

Restaurează setările implicite ale activităţii selectate.

Page 24: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

2-20 A-61830_ro iunie 2014

Fila Scan to Destination (Scanare către destinaţie)

Utilizaţi această filă pentru a modifica aplicaţia pe care doriţi să o utilizaţi pentru deschiderea imaginii, pentru a configura prefixul şi numărul secvenţial şi pentru a modifica destinaţia şi formatul fişierului.

Open with application (Deschidere cu aplicaţia) — faceţi clic pe Browse (Răsfoire) pentru a selecta aplicaţia pe care doriţi să o utilizaţi pentru a previzualiza imaginea.

Prefix Name (Nume prefix) — introduceţi un nume în câmpul Prefix Name (Nume prefix) care să preceadă numele fiecărui fişier.

Prefix Number (Număr prefix) — PageManager atribuie automat numere secvenţiale pentru a preveni suprascrierea fişierelor. Dacă doriţi ca numărul secvenţial să înceapă cu o altă valoare decât 000, selectaţi numărul secvenţial dorit.

Folder Path (Cale folder) — faceţi clic pe Browse (Răsfoire) pentru a selecta folderul în care doriţi să salvaţi imaginile scanate.

File Format (Format fişier) — selectaţi formatul dorit pentru modul de salvare a imaginilor. Opţiunile disponibile sunt: JPEG, TIFF, PNG, PICT, BMP, PDF, RTF, RTFD, HTML, format Word, format Word XML.

În funcţie de opţiunea pe care o selectaţi, vor fi disponibile alte opţiuni.

• Dacă selectaţi JPEG, vor fi disponibile opţiuni de calitate. Mutaţi glisorul pentru a ajusta calitatea.

• Dacă selectaţi TIFF, vor fi disponibile opţiuni de comprimare.

Page 25: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61830_ro iunie 2014 2-21

• Dacă selectaţi PDF, vor fi disponibile aceste opţiuni:

- Save Document As (Salvare document ca): puteţi alege să salvaţi mai mult de un document în acelaşi PDF sau în fişiere PDF separate selectând Save all documents in one pdf (Salvare toate documentele într-un PDF) sau Create a new PDF for each document (Creare PDF nou pentru fiecare document).

- Document Size (Dimensiune document): puteţi salva fişierul cu Original Size (Dimensiune originală) sau Fit to Page (Potrivire la pagină). Această opţiune este disponibilă numai pentru fişierele imagine.

- OCR Options (Opţiuni OCR): selectaţi dintre aceste opţiuni OCR:

• Image (Imagine) - pentru a salva imaginea nemodificată într-un fişier PDF.

• Text and Image (Text şi imagine) - dacă se selectează, imaginea va fi procesată cu OCR şi separată într-un fişier PDF text şi un fişier PDF imagine.

• Text Under Image (Text sub imagine) - dacă se selectează, OCR se va efectua asupra imaginii. Textul şi imaginile vor fi separate în două straturi diferite în fişierul PDF, imaginile fiind poziţionate în partea de sus, iar textul în partea de jos.

• Dacă selectaţi RTF, RTFD, HTML, formatul Word sau formatul Word XML, puteţi selecta o limbă OCR în care să salvaţi fişierul.

Atunci când aţi terminat de efectuat modificările, puteţi:

• Să faceţi clic pe OK pentru a salva setările şi a închide fereastra.

• Să faceţi clic pe Apply (Aplicare) pentru a implementa setările.

• Să faceţi clic pe Cancel (Revocare) pentru a renunţa la modificări şi a închide fereastra.

Page 26: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

2-22 A-61830_ro iunie 2014

Imprimarea şi trimiterea prin fax a fişierelor

Această secţiune vă oferă informaţiile şi procedurile necesare pentru a utiliza aceste funcţii:

• Configurarea imprimării şi a trimiterii prin fax

• Imprimare

• Trimiterea prin fax

• Utilizarea PrintFun

NOTĂ: Asiguraţi-vă că aţi instalat driverul imprimante sau faxului şi computerul dumneavoastră comunică cu imprimanta.

Configurarea imprimării şi a trimiterii prin fax

Înainte de a utiliza imprimanta sau faxul, puteţi verifica sau modifica proprietăţile imprimantei/faxului. Setaţi proprietăţile pentru imprimanta sau aparatul dumneavoastră de fax înainte de a le utiliza.

1. Selectaţi File (Fişier)>Page Setup (Configurare pagină). Va fi afişată caseta de dialog Page Setup (Configurare pagină).

2. Modificaţi setările dorite (de exemplu, format, dimensiune hârtie etc.).

3. Faceţi clic pe OK.

Imprimare Pentru a imprima fişiere:

1. Selectaţi unul sau mai multe fişiere.

2. Selectaţi File (Fişier)>Print (Imprimare). Va fi afişată caseta de dialog Print (Imprimare).

3. Selectaţi opţiunile de imprimare dorite şi faceţi clic pe Print (Imprimare).

Page 27: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61830_ro iunie 2014 2-23

Trimiterea prin fax Dacă aveţi un modem de fax cu un program de fax, puteţi trimite fişiere prin fax direct din PageManager.

1. Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl trimiteţi prin fax.

2. Faceţi clic pe fila Fax (Trimitere fax) pentru a deschide programul de fax.

NOTĂ: Pentru instrucţiuni specifice privind crearea unui mesaj de fax, consultaţi documentaţia programului dumneavoastră de fax.

Utilizarea PrintFun Opţiunea PrintFun vă permite să imprimaţi imagini ca fotografii, abţibilduri sau cataloage.

1. Selectaţi imaginile dintre miniaturile din zona Display (Afişare) a PageManager.

2. Selectaţi File (Fişier)>PrintFun. Va fi afişată fereastra PrintFun.

3. Selectaţi separat numărul de imprimări pentru fiecare pagină sau faceţi clic pe Set for all (Setare pentru toate) şi setaţi acelaşi număr de imprimări pentru fiecare imagine.

4. Faceţi clic pe OK. Va fi afişată caseta de dialog Select Page (Selectare pagină).

5. Puteţi selecta Photo (Fotografie), Sticker (Abţibild) sau Catalog (Catalog) din lista verticală. În funcţie de selecţia dumeavoastră, vor fi afişate opţiunile privind modul de imprimare a imaginilor. De exemplu, dacă selectaţi Photo (Fotografie), puteţi imprima imaginea în formatul Letter (Full Page) (Scrisoare (pagină întreagă)) (o imagine per pagină), Letter (4 x 6) (Scrisoare (4 x 6)) (2 imagini per pagină) sau Letter (L) (Scrisoare (S)) (4 imagini per pagină).

Page 28: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

2-24 A-61830_ro iunie 2014

NOTĂ: Indiferent dacă selectaţi Photo (Fotografie), Sticker (Abţibild) sau Catalog (Catalog), opţiunile din următoarele casete de dialog şi procedurile sunt relativ aceleaşi.

6. Faceţi clic pe OK. Se va afişa caseta de dialog următoare.

• Add page (Adăugare pagină) — va adăuga o pagină suplimentară la structură, unde puteţi adăuga mai multe imagini din lista de miniaturi.

• Delete page (Ştergere pagină) — şterge pagina selectată.

• Apply Range (Aplicare interval) — pentru a include multe copii ale imaginilor în structură, selectaţi o imagine din lista de miniaturi şi faceţi clic pe o opţiune Apply Range (Aplicare interval). Apoi, când faceţi clic pe o celulă în zona de previzualizare, imaginea selectată va fi inserată în pagină. Funcţia Apply Range (Aplicare interval) furnizează următoarele opţiuni:

• Select (Selectare) — vă permite să glisaţi o imagine din lista de miniaturi din stânga şi să faceţi clic pe orice celulă (cadru gri) pentru a plasa fişierul în celula selectată.

Copiază fotografia selectată în celula pe care se face clic.

Copiază fotografia selectată în fiecare celulă din rândul celulei pe care se face clic.

Copiază fotografia selectată în toate celulele, de la cea pe care s-a făcut clic până la sfârşitul paginii.

Page 29: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61830_ro iunie 2014 2-25

• Options (Opţiuni) — afişează caseta de dialog Options (Opţiuni), care furnizează opţiuni pentru îmbunătăţire, rotirea, redimensionarea, alinierea imaginii sau pentru adăugarea de text la imagine.

• Add more (Adăugare mai multe) — afişează caseta de dialog Open (Deschidere), în care puteţi adăuga alte imagini la această structură.

• Delete (Ştergere) — şterge imaginea selectată din lista de miniaturi.

• Print (Imprimare) — afişează caseta de dialog Page Setup (Configurare pagină), care vă permite să imprimaţi structura dumneavoastră.

• Paper (Hârtie) — afişează caseta de dialog Paper (Hârtie), care furnizează o varietate de opţiuni pentru conceperea unei noi structuri. De exemplu, puteţi stabili pentru Cell Height (Înalţime celulă) şi Cell Width (Lăţime celulă) exact aceleaşi valori ca ale hârtiei şi seta tipul 0 atât pentru Top Margin (Marginea de sus) şi Left Margin (Marginea din stânga) sau puteţi selecta colţuri rotunjite ori pătrate pentru imaginile dumneavoastră.

NOTĂ: Atunci când faceţi selecţii în această casetă de dialog, dacă fundalul zonei de previzualizare se colorează în roşu, va trebui să modificaţi selecţiile dumneavoastră până când fundalul zonei de previzualizare se schimbă în verde.

Page 30: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

2-26 A-61830_ro iunie 2014

• Layout (Structură) — reveniţi la caseta de dialog Select Page (Selectare pagină), în care puteţi selecta o structură diferită pentru imaginile dumneavoastră.

• Exit (Ieşire) — închide PrintFun.

7. Atunci când structura este satisfăcătoare, faceţi clic pe Print (Imprimare).

Mutarea faxurilor într-un folder

Dacă dispuneţi de capacităţi de fax, puteţi configura un folder Inbox (Faxuri primite) care va fi desemnat pentru verificarea faptului că faxurile au intrat în folderul de fax. Orice fax primit va fi mutat în acest folder Inbox (Faxuri primite).

Pentru a configura folderul Inbox (Faxuri primite):

1. Faceţi clic-dreapta pe un folder în fereastra Folders (Foldere) şi selectaţi Properties (Proprietăţi). Acesta va fi folderul dumneavoastră Inbox (Faxuri primite).

2. Selectaţi Set this folder as an inbox (Setare folder ca folder de faxuri primite) şi faceţi clic pe Settings (Setări). Va fi afişată caseta de dialog Inbox Settings (Setări folder de faxuri primite).

3. La Bring incoming documents to this inbox from (Aducere documente primite în acest folder de faxuri primite din), selectaţi Fax folder or a special folder (Folder de fax sau un folder special).

4. Faceţi clic pe Browse (Răsfoire) pentru a selecta folderul de fax sau un folder cu utilizare specială. Ulterior, faxurile sau fişierele din folderul respectiv vor fi mutate în folderul Inbox (Faxuri primite).

NOTE:

• Asiguraţi-vă că folderul de fax sau folderul special sunt diferite de folderul Inbox (Faxuri primite).

• Nu utilizaţi niciunul dintre folderele de sistem drept folder de fax sau folder special; în caz contrar, fişierele de sistem vor fi mutate, ceea ce poate cauza funcţionarea defectuoasă a computerului dumneavoastră.

5. Faceţi clic pe OK. Folderul Inbox (Faxuri primite) este configurat şi va apărea un marcaj-fanion în dreptul numelui folderului.

Page 31: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61830_ro iunie 2014 2-27

Copierea de rezervă a fişierelor

PageManager vă permite să efectuaţi copii de rezervă ale fişierelor şi să restauraţi fişierele importante. Fişierele pentru care efectuaţi copii de rezervă vor fi comprimate şi salvate, într-un format special, într-un folder sursă pentru copii de rezervă care poate fi restaurat cu uşurinţă, dacă este necesar.

1. Selectaţi un folder din fereastra Folders (Foldere).

2. Selectaţi File (Fişier)>Backup (Copiere de rezervă). Va fi afişată caseta de dialog Backup Settings (Setări copiere de rezervă).

3. Faceţi clic pe Browse (Răsfoire) pentru a modifica Source Path (Cale sursă).

4. Tastaţi un titlu care să fie semnificativ pentru dumneavoastră în câmpul Label (Etichetă), astfel încât să îl puteţi găsi cu uşurinţă ulterior.

5. Utilizaţi câmpul Memo (Notă) pentru a tasta alte informaţii utile care pot fi utilizate pentru consultare şi căutare ulterioară.

6. Faceţi clic pe OK.

Restaurarea fişierelor Pentru a restaura fişierele pentru care s-a efectuat copierea de rezervă:

1. Selectaţi fişierele pentru care s-a efectuat copierea de rezervă şi pe care doriţi să le restauraţi, apoi selectaţi File (Fişier)>Restore (Restaurare). Va fi afişată caseta de dialog Restore Settings (Setări restaurare).

2. Localizaţi calea pentru fişierele pentru care s-a efectuat copierea de rezervă şi faceţi clic pe OK.

Page 32: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61813_ro iunie 2014 3-1

3 Lucrul cu PageViewer

Cuprins Meniul Presto! PageViewer........................................................................3-2

Meniul File (Fişier) .....................................................................................3-2

Meniul Edit (Editare)...................................................................................3-2

Meniul View (Vizualizare)...........................................................................3-3

Meniul Tools (Instrumente): fişiere imagine ...............................................3-3

Meniul Tools (Instrumente): fişiere PDF.....................................................3-5

Meniul Annotation (Adnotare): fişiere imagine ...........................................3-6

Crearea unei ştampile .........................................................................3-7

Meniul Annotation (Adnotare): fişiere PDF.................................................3-8

Meniul Help (Ajutor) ...................................................................................3-8

Bara de instrumente Command (Comenzi) ...............................................3-9

Utilizarea OCR ........................................................................................3-10

Convertirea imaginii în text (OCR) din PageManager..............................3-10

Atunci când selectaţi şi deschideţi un fişier din PageManager, acesta va fi afişat în Presto! PageViewer, unde puteţi edita sau adnota fişierul.

NOTĂ: În funcţie de tipul de fişier pe care îl deschideţi, instrumentele disponibile vor fi diferite.

Page 33: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

3-2 A-61830_ro iunie 2014

Meniul Presto! PageViewer Meniul Presto! PageViewer furnizează următoarele opţiuni.

• About Presto! PageViewer (Despre Presto! PageViewer) — furnizează informaţii despre versiunea dumneavoastră de PageViewer.

• Preferences (Preferinţe) — vă permite să selectaţi limba pe care PageViewer o va utiliza pentru procesarea OCR.

• Services (Servicii) — furnizează opţiunile No Services Apply (Nu se aplică servicii) sau Services Preferences (Preferinţe servicii). Atunci când selectaţi Services Preferences (Preferinţe servicii), va fi afişat ecranul Keyboard (Tastatură) care vă permite să modificaţi o varietate de preferinţe.

• Hide Presto! PageViewer (Ascundere Presto! PageViewer) — dacă se selectează, minimizează aplicaţia la Document Pallet (Palet documente).

• Hide Others (Ascundere altele) — minimizează orice alte aplicaţii deschise la Document Pallet (Palet documente).

• Show All (Afişare toate) — afişează din nou orice aplicaţii minimizate.

• Quit Presto! PageViewer (Părăsire Presto! PageViewer) — închide aplicaţia PageViewer.

Meniul File (Fişier) Meniul File (Fişier) furnizează următoarele opţiuni.

• Save (Salvare) — salvează pagina afişată în momentul respectiv, împreună cu orice modificări pe care le-aţi efectuat.

• Save As (Salvare ca) — vă permite să salvaţi o pagină cu un nume diferit.

• Page Setup (Configurare pagină) — vă permite să modificaţi setările pentru imprimanta sau faxul dumneavoastră.

• Print (Imprimare) — afişează caseta de dialog Print (Imprimare) (sau Fax (Trimitere fax)), permiţându-vă să imprimaţi sau să trimiteţi prin fax un document.

Meniul Edit (Editare) Meniul Edit (Editare) furnizează următoarele opţiuni.

• Undo (Anulare) — anulează ultima acţiune de editare.

• Redo (Refacere) — repetă ultima acţiune de editare.

• Cut (Tăiere) — elimină fişierul selectat sau porţiunea selectată dintr-un fişier din afişaj şi le plasează pe clipboard.

• Copy (Copiere) — vă permite să copiaţi un fişier sau o porţiune dintr-un fişier fără a le elimina din afişaj şi le plasează pe clipboard.

• Paste (Lipire) — lipeşte informaţii care au fost copiate sau tăiate la zona în care este plasat cursorul în momentul respectiv.

• Delete (Ştergere) — şterge informaţiile selectate.

• Select All (Selectare toate) — selectează toate informaţiile din imaginea afişată.

• Find (Găsire) — vă permite să căutaţi un cuvânt sau o frază în cadrul paginii afişate.

• Spelling (Ortografie) — vă permite să utilizaţi următoarele opţiuni de verificare ortografică asupra acestui fişier: Show Spelling and Grammar (Afişare ortografie şi gramatică), Check Spelling (Verificare ortografică) şi Check Spelling as you Type (Verificare ortografică în timpul tastării).

Page 34: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61813_ro iunie 2014 3-3

• Start Dictation (Începere dictare) — dacă doriţi să utilizaţi această caracteristică, trebuie să porniţi funcţia Dictation and Speech (Dictare şi vorbire) din System Preferences (Preferinţe sistem). Utilizaţi această opţiune pentru a dicta ceea ce doriţi să spuneţi, iar informaţia va fi convertită într-un fişier text.

• Special Characters (Caractere speciale) — afişează o listă de caractere speciale şi simboluri care pot fi adăugate la lista Favorites (Preferinţe).

Meniul View (Vizualizare) Meniul View (Vizualizare) furnizează următoarele opţiuni.

• Hide/Show Toolbar (Ascundere/afişare bară de instrumente) — afişează sau ascunde bara de instrumente.

• Customize Toolbar (Personalizare bară de instrumente) — deschide o casetă de dialog care vă permite să personalizaţi elementele de pe bara de instrumente. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Modificarea setărilor barei de instrumente Command (Comenzi)” din cadrul Capitolului 2.

Meniul Tools (Instrumente): fişiere imagine

Dacă aveţi un fişier în alt format decât PDF, sunt disponibile următoarele opţiuni de meniu.

• Perform OCR (Efectuare OCR) — atunci când se face clic pe opţiuni, se va efectua OCR asupra imaginii afişate.

• Merge All Files into a Single PDF (Îmbinare toate fişierele într-un singur PDF) — vă permite să îmbinaţi fişierele selectate într-un singur fişier PDF. Dacă se selectează, vi se va solicita să introduceţi un nume de fişier şi locul unde doriţi să fie salvat fişierul. Este disponibil un buton Options (Opţiuni), cu următoarele selecţii:

- Save Document As (Salvare document ca): Save all documents in one pdf (Salvare toate documentele într-un PDF) este singura opţiune disponibilă.

- Document Size (Dimensiune document): puteţi salva fişierul cu Original Size (Dimensiune originală) sau Fit to Page (Potrivire la pagină).

- OCR Options (Opţiuni OCR): selectaţi dintre aceste opţiuni OCR:

• Image (Imagine) - pentru a salva imaginea nemodificată într-un fişier PDF.

• Text and Image (Text şi imagine) - dacă se selectează, imaginea va fi procesată cu OCR şi separată într-un fişier PDF text şi un fişier PDF imagine.

• Text Under Image (Text sub imagine) - dacă se selectează, OCR se va efectua asupra imaginii. Textul şi imaginile vor fi separate în două straturi diferite în fişierul PDF, imaginile fiind poziţionate în partea de sus, iar textul în partea de jos.

- OCR Language (Limbă OCR): vă permite să selectaţi limba care va fi utilizată pentru procesarea OCR.

• Rotate Left (Rotire la stânga) — roteşte imaginea selectată la 90 de grade spre stânga.

• Rotate Right (Rotire la dreapta) — roteşte imaginea selectată la 90 de grade spre dreapta.

Page 35: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

3-4 A-61830_ro iunie 2014

• Skew Image (Înclinare imagine) — vă permite să înclinaţi o imagine la 45 de grade spre dreapta sau la 45 de grade spre stânga. O imagine poate fi înclinată în trepte de 1.

• Flip Image Horizontally (Răsturnare imagine pe orizontală) — răstoarnă imaginea afişată pe orizontală.

• Flip Image Vertically (Răsturnare imagine pe verticală) — răstoarnă imaginea afişată pe verticală.

• Invert Color (Inversare culori) — modifică pixelii negri în alb şi pixelii albi în negru.

• Remove Noise (Eliminare zgomot) — elimină petele de pe imagine. Curăţarea petelor poate, de asemenea, să îmbunătăţească performanţa OCR.

• Adjust Color (Ajustare culori) — afişează caseta de dialog Adjust Color (Ajustare culori), care vă permite să modificaţi nuanţa generală a unei imagini:

- Saturation (Saturaţie): mutaţi glisorul pentru imagini care au o culoare de fundal pentru a produce imagini cu o culoare de fundal mai uniformă.

- Brightness (Luminozitate): vă permite să măriţi sau să reduceţi luminozitatea pixelilor. Luminozitatea scăzută va duce la tonuri închise, în timp ce luminozitatea crescută va duce la tonuri mai deschise, pastelate.

- Contrast (Contrast): vă permite să măriţi sau să reduceţi claritatea unei imagini. Reducerea valorii acestei setări va reduce claritatea imaginii şi zgomotul din imagine. Creşterea valorii acestei setări va face imaginea mai clară, iar informaţiile privind lumina vor fi mai vizibile.

- Noise Level (Nivel de zgomot): reduce sau măreşte claritatea unei imagini.

- Sharpness (Claritate): creşte claritatea marginilor unei imagini.

- Hue (Nuanţă): vă permite să modificaţi intensitatea unei nuanţe de la tonuri de gri (nicio saturaţie) la culori clare, vii (saturaţie ridicată).

- Exposure (Expunere): vă permite să luminaţi sau să întunecaţi o imagine.

• Select Tool (Instrument de selectare) — vă permite să definiţi o porţiune a imaginii pe care doriţi să o editaţi.

• Move Tool (Instrument de mutare) — vă permite să mutaţi o imagine în cadrul zonei Display (Afişare), atunci când imaginea este mai mare decât zona Display (Afişare).

• Rectangular Selection Tool (Instrument dreptunghiular de selecţie) — vă permite să trasaţi un dreptunghi în jurul unei zone pe care doriţi să o selectaţi.

• Crop (Trunchiere) — vă permite să eliminaţi părţile exterioare ale unei imagini pentru a îmbunătăţi încadrarea.

• Eraser (Gumă de şters) — vă permite să selectaţi dimensiunea şi culoarea pensulei care şterge pixelii pe măsură ce o glisaţi pe imagine. Dacă doriţi, puteţi selecta o culoare care va umple pixelii şterşi cu culoarea selectată de dumneavoastră.

Page 36: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61813_ro iunie 2014 3-5

NOTĂ: Bara de instrumente Tools (Instrumente) furnizează multe dintre funcţiile enumerate mai sus.

Meniul Tools (Instrumente): fişiere PDF

Dacă aveţi afişat un fişier PDF, sunt disponibile următoarele opţiuni de meniu.

• Merge All Files into a Single PDF (Îmbinare toate fişierele într-un singur PDF) — consultaţi secţiunea „Meniul Tools (Instrumente): fişiere imagine” aflată mai sus în cadrul acestui capitol pentru o descriere a acestor opţiuni.

• Split the Selected PDF File (Scindare fişier PDF selectat) — separă fişierul selectat în fişiere PDF cu o singură pagină.

• Rotate Left (Rotire la stânga) — roteşte imaginea selectată la 90 de grade spre stânga.

• Rotate Right (Rotire la dreapta) — roteşte imaginea selectată la 90 de grade spre dreapta.

• Next page (Pagina următoare) — trece la pagina următoare din fişier.

• Previous page (Pagina anterioară) — trece la pagina anterioară din fişier.

• Backward (Înapoi) — anulează ultima acţiune de editare.

• Forward (Înainte) — repetă ultima acţiune de editare.

• Select Tool (Instrument de selectare) — defineşte porţiunea din imagine pe care doriţi să o editaţi.

• Move Tool (Instrument de mutare) — vă permite să mutaţi o imagine în cadrul zonei Display (Afişare), atunci când imaginea este mai mare decât zona Display (Afişare).

• Crop (Trunchiere) — vă permite să selectaţi o parte dintr-o imagine şi să eliminaţi restul imaginii.

NOTĂ: Bara de instrumente Tools (Instrumente) furnizează multe dintre funcţiile enumerate mai sus.

Select

Move

Rectangle

Crop

Eraser

(Selectare)

(Mutare)

(Dreptunghi)

(Trunchiere)

(Gumă de şters)

Select

Move (Mutare)

Crop (Trunchiere)

(Selectare)

Page 37: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

3-6 A-61830_ro iunie 2014

Meniul Annotation (Adnotare): fişiere imagine

PageViewer vă ajută să marcaţi fişiere pentru referinţă. Puteţi tasta, ştampila, evidenţia, trasa sau ataşa note. Puteţi selecta o opţiune din meniul Annotation (Adnotare) sau puteţi utiliza bara de instrumente Annotation (Adnotare).

Show Lines (Afişare linii) — afişează caseta de dialog Width (Lăţime), care vă permite să selectaţi lăţimea unei linii pe care doriţi să o trasaţi.

Show Fonts (Afişare fonturi) — afişează caseta de dialog Fonts (Fonturi), care vă permite să selectaţi tipul, dimensiunea şi culoarea unui font.

Show Colors (Afişare culori) — afişează caseta de dialog Colors (Culori), care vă permite să selectaţi o culoare.

Text (Text) — afişează caseta de dialog Font (Font), care vă permite să adăugaţi comentarii la o imagine.

Highlighter (Evidenţiator) — afişează caseta de dialog Color (Culoare), care vă permite să selectaţi o culoare pentru evidenţiator. Având caseta de dialog Color (Culoare) deschisă, puteţi plasa cursorul în locaţia unde doriţi să trasaţi un dreptunghi pentru a evidenţia o zonă.

Freehand Line (Linie cu mâna liberă) — faceţi clic pe imagine cu acest instrument pentru a trasa o linie cu formă liberă.

Straight Line (Linie dreaptă) — faceţi clic pe imagine cu acest instrument pentru a trasa o linie dreaptă.

Stamps (Ştampile) — afişează caseta de dialog Stamp (Ştampile), care vă permite să efectuaţi funcţii de ştampilare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea următoare „Crearea unei ştampile”.

Show Annotations (Afişare adnotări) — afişează (sau ascunde) orice adnotări plasate pe o imagine.

NOTĂ: Bara de instrumente Annotation (Adnotare) furnizează multe dintre funcţiile de adnotare enumerate mai sus.

Text (Text)

Color (Culoare)

Freehand

Straight Line

Stamp

(Linie dreaptă)

(Mână liberă)

(Ştampilă)

Page 38: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61813_ro iunie 2014 3-7

Crearea unei ştampile Puteţi să adăugaţi o imagine, să adăugaţi text, să ştergeţi şi să modificaţi ştampile.

1. Selectaţi Annotation (Adnotare)>Stamps (Ştampile) pentru a afişa caseta de dialog Stamps (Ştampile).

2. Pentru a adăuga o ştampilă nouă, faceţi clic pe Add Image (Adăugare imagine) sau Add Text (Adăugare text). Va fi afişată caseta de dialog Add Image Stamp/Add Text Stamp (Adăugare imagine ştampilă/Adăugare text ştampilă).

3. Introduceţi un nume pentru imaginea/textul pe care doriţi să le adăugaţi.

4. Introduceţi locaţia fişierului imagine în câmpul Stamp File (Fişier ştampilă) sau faceţi clic pe Browser (Răsfoire) pentru a selcta fişierul. Fişierul pe care l-aţi selectat va fi afişat în zona Preview (Previzualizare).

5. Faceţi clic pe OK.

Page 39: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

3-8 A-61830_ro iunie 2014

Meniul Annotation (Adnotare): fişiere PDF

PageViewer vă ajută să marcaţi fişiere pentru referinţă. Puteţi tasta, ştampila, evidenţia, trasa sau ataşa note. Puteţi selecta o opţiune din meniul Annotation (Adnotare) sau puteţi utiliza bara de instrumente Annotation (Adnotare).

Show Fonts (Afişare fonturi) — afişează caseta de dialog Fonts (Fonturi), care vă permite să selectaţi tipul, dimensiunea şi culoarea unui font.

Show Colors (Afişare culori) — afişează caseta de dialog Colors (Culori), care vă permite să selectaţi o culoare.

Oval (Oval) — vă permite să trasaţi un oval pe imagine. După trasarea ovalului, acesta poate fi redimensionat şi mutat.

Free Text (Text liber) — vă permite să introduceţi text în imagine.

Note (Notă) — plasează o pictogramă Note (Notă) pe imagine, permiţându-vă să creaţi o adnotare. Modul în care nota va apărea pe imagine poate fi modificat făcând clic pe pictograma Note (Notă), unde puteţi schimba culoarea de fundal sau puteţi modfiica pictograma Note (Notă) în altceva (de exemplu, o pictogramă cheie sau o pictogramă paragraf etc.).

Square (Pătrat) — vă permite să trasaţi un pătrat pe imagine. După trasarea pătratului, acesta poate fi redimensionat şi mutat.

Stamps (Ştampile) — afişează caseta de dialog Open (Deschidere), care vă permite să selectaţi un fişier .png de utilizat pe imaginea dumneavoastră.

MarkUp (Marcare) — vă permite să selectaţi una dintre aceste funcţii: Highlight Text (Evidenţiere text), Strikethrough Text (Tăiere text cu o linie) şi Underline Text (Subliniere text).

NOTĂ: Bara de instrumente Annotation (Adnotare) furnizează multe dintre funcţiile de adnotare enumerate mai sus.

Meniul Help (Ajutor) • Search (Căutare) — vă permite să introduceţi un cuvânt pentru a căuta printre elementele de meniu şi subiectele de ajutor.

• Link to NewSoft Website (Legătură către site-ul web NewSoft) — accesează site-ul web NewSoft pentru actualizări de produs.

• Help (Ajutor) — deschide fişierul de ajutor online.

Oval

Free Text

Note (Notă)

Square

Stamp

Opţiunea Mark Up (Marcare)(Oval)

(Text liber)(Pătrat)

(Ştampilă)

Page 40: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

A-61813_ro iunie 2014 3-9

Bara de instrumente Command (Comenzi)

Bara de instrumente Command (Comenzi) include funcţii utilizate în mod frecvent. Aceste funcţii pot fi accesate şi din bara de meniu.

NOTĂ: Vor fi afişate instrumente diferite, în funcţie de tipul de fişier care se află în momentul respectiv în fereastra PageViewer.

Reveniţi la aplicaţia PageManager.

Vă permite să imprimaţi imaginea sau imaginile.

Salvează o copie a documentului într-un fişier separat.

Roteşte imaginea la 90 de grade spre stânga.

Trece la pagina următoare.

Trece la pagina anterioară.

Afişează pagina afişată în momentul respectiv şi câte pagini sunt în fişier.

Anulează ultima operaţiune efectuată asupra unui fişier.

Repetă ultima operaţiune efectuată asupra unui fişier.

Vă permite să ajustaţi valorile pentru Saturation (Saturaţie), Brightness (Luminozitate), Contrast (Contrast), Noise (Zgomot), Sharpness (Claritate), Hue (Nuanţă) şi Exposure (Expunere).

Efectuează OCR asupra unui fişier.

Combină toate imaginile selectate într-o singură imagine.

Page 41: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

3-10 A-61830_ro iunie 2014

Utilizarea OCR OCR (Optical Character Recognition (Recunoaştere optică a caracterelor)) reprezintă o traducere mecanică sau electronică a imaginilor textului tastat sau imprimat (captat, de obicei, de un scaner) în text editabil pe computer.

Convertirea imaginii în text (OCR) din PageManager

Una dintre caracteristicile PageManager este OCR. OCR recunoaşte textul dintr-un fişier imagine şi îl converteşte într-un format textual. Rezultatele OCR pot fi salvate în format PDF, RTFD sau Web Archive. Puteţi revizui şi edita textul după finalizarea recunoaşterii.

NOTE:

• Calitatea imaginii reprezintă un factor important pentru obţinerea de rezultate OCR optime. Înainte de începerea OCR, puteţi alege o valoare între 300 şi 600 dpi (File (Fişier)>Scan Settings (Setări scanare) din PageManager) pentru scanarea imaginilor dumneavoastră şi puteţi selecta Tools (Instrumente)>Noise Remove (Eliminare zgomot) pentru a ajusta imaginea scanată.

• Opţiunea Noise Remove (Eliminare zgomot) va reduce petele şi punctuleţele aleatorii de pe o imagine.

1. Selectaţi unul sau mai multe fişiere imagine în zona Display (Afişare).

2. Selectaţi Tool (Instrumente)>Perform OCR (Efectuare OCR).

Page 42: Presto! PageManager pentru scanere Kodak...1-2 A-61830_ro iunie 2014 13. Faceţi clic pe Install (Instalare). 14. În cazul în care computerul este protejat prin parolă, vi se va

Marca comercială şi denumirea comercială Kodak sunt utilizate

în baza licenţei obţinute de la Eastman Kodak Company.

Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd.

Rochester, NY 14615

© 2014 Kodak Alaris Inc. Toate drepturile rezervate.