Premiile Concursurilor „Dimitrie Cantemir...

8
1 Premiile Concursurilor „Dimitrie Cantemir 20171. Concursul de TIC Cantemirian Info Contest (CIC) ........................................................................... 1 2. Concursului de chimie „Dimitrie Cantemir”.................................................................................... 2 3. Concursul Les ados francophones............................................................................................... 2 4. Concursului de limba engleză „Photos - Slices of memories”........................................................ 4 5. Concursului de fizică aplicată „Dimitrie Cantemir”......................................................................... 4 6. Concursului de limba și literatura română „Cursa literelor” - GIMNAZIU ..................................... 5 7. Concursului Olimpic Day.............................................................................................................. 6 8. Concursul de matematică „Dimitrie Cantemir” .............................................................................. 7 9. Concursul „Cursa literelor” - LICEU ................................................................................................. 7 1. Concursul de TIC Cantemirian Info Contest (CIC) NR. CRT. ELEV SCOALA DE PROVENIENȚĂ PROFESOR COORDONATOR REZULTAT 1. Leru Ștefan Sc. Gimnazială Tg. Trotuș Drăgoi Florentina P I 2. Puiu Karina Sc. Gimnazială „George Călinescu” Onești Angheluș Ramona P II 3. Zotica Ștefan Lucian Sc. Gimnazială Nr. 2 Tg. Ocna Grigoraș Mariana P III 4. Bârsan Luca Eduard Sc. Gimnazială Tg. Trotuș Drăgoi Florentina M 5. Bărcăceanu Federica- Raluca Sc. Gimnazială Nr. 1 Sănduleni Busuioc Nicoleta M 6. Berbece Elena Teodora Sc. Nr 1 Tg. Ocna Grigoraș Mariana M 7. Dogaru Diana Sc. Gimnazială Nr.1 Livezi Busuioc Nicoleta M 8. Lupu Bogdan Marian Șc. Gimnazială „Înv. N. Pâslaru” Cașin Drăgoi Florentina M ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL „DIMITRIE CANTEMIR”, ONEŞTI Strada Victor Babeş, Nr. 12, cod poştal 601119 Tel / Fax secretariat +40 234 311046; Tel directori +40 234 310511 e-mail: [email protected] website: www.dcantemir.ro

Transcript of Premiile Concursurilor „Dimitrie Cantemir...

1

Premiile Concursurilor „Dimitrie Cantemir 2017”

1. Concursul de TIC Cantemirian Info Contest (CIC) ........................................................................... 1

2. Concursului de chimie „Dimitrie Cantemir” .................................................................................... 2

3. Concursul „Les ados francophones” ............................................................................................... 2

4. Concursului de limba engleză „Photos - Slices of memories” ........................................................ 4

5. Concursului de fizică aplicată „Dimitrie Cantemir” ......................................................................... 4

6. Concursului de limba și literatura română „Cursa literelor” - GIMNAZIU ..................................... 5

7. Concursului „Olimpic Day” .............................................................................................................. 6

8. Concursul de matematică „Dimitrie Cantemir” .............................................................................. 7

9. Concursul „Cursa literelor” - LICEU ................................................................................................. 7

1. Concursul de TIC Cantemirian Info Contest (CIC) NR. CRT.

ELEV SCOALA DE

PROVENIENȚĂ PROFESOR

COORDONATOR REZULTAT

1. Leru Ștefan Sc. Gimnazială Tg. Trotuș Drăgoi Florentina P I

2. Puiu Karina Sc. Gimnazială „George

Călinescu” Onești Angheluș Ramona P II

3. Zotica Ștefan Lucian Sc. Gimnazială Nr. 2 Tg.

Ocna Grigoraș Mariana P III

4. Bârsan Luca Eduard Sc. Gimnazială Tg. Trotuș Drăgoi Florentina M

5. Bărcăceanu Federica-

Raluca Sc. Gimnazială Nr. 1

Sănduleni Busuioc Nicoleta M

6. Berbece Elena Teodora Sc. Nr 1 Tg. Ocna Grigoraș Mariana M

7. Dogaru Diana Sc. Gimnazială Nr.1 Livezi Busuioc Nicoleta M

8. Lupu Bogdan Marian Șc. Gimnazială „Înv. N.

Pâslaru” Cașin Drăgoi Florentina M

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN BACĂU

COLEGIUL NAŢIONAL „DIMITRIE CANTEMIR”, ONEŞTI Strada Victor Babeş, Nr. 12, cod poştal 601119

Tel / Fax secretariat +40 234 311046; Tel directori +40 234 310511

e-mail: [email protected] website: www.dcantemir.ro

2

2. Concursului de chimie „Dimitrie Cantemir” NR. CRT.

ELEV SCOALA DE

PROVENIENȚĂ PROFESOR

COORDONATOR REZULTAT

1. Lățcan Constantin Eduard

Școala „George

Călinescu” Onești Dimofte Maricica P I

2. Palaghiță Mara

Școala „George

Călinescu” Onești Dimofte Maricica P II

3. Istudor Nicoleta Școala Gimnazială Deleni Răileanu Gabriela -

Elena P II

4. Andrei Bogdan Ionuț Școala Gimnazială Deleni Răileanu Gabriela -

Elena P III

5. Miron Emilia Elena Școala Gimnazială Deleni Răileanu Gabriela -

Elena P III

6. Alexe Bianca Ioana C. N. „D. Cantemir”

Onești Bîrgăoanu Radu

Premiu special

7. Ușurelu Sabina Teodora C. N. „D. Cantemir”

Onești Bîrgăoanu Radu

Premiu special

3. Concursul „Les ados francophones” Secțiunea I - Prezentări PPT pe teme francofone la alegere

Clasa a V-a/ a VI-a

NR. CRT. ELEV ȘCOALA DE

PROVENIENȚĂ PROFESOR

COORDONATOR REZULTAT

1. BUCĂ Mihai Alexandru CHIOREAN Ștefan

Școala Gimnazială „Ghiță Mocanu”

Elena - Gabriela Fornica-Livada

P I

2. PAVĂL Teodora RĂCĂUȚEANU Daria

Ioana

Școala Gimnazială „Ghiță Mocanu”

Elena - Gabriela Fornica-Livada

P I

3. EPURE Denis Mihai Școala Gimnazială „Ghiță Mocanu”

Elena - Gabriela Fornica-Livada

P II

4. BUCUR George Daniel ENACHE Ștefan

Școala Gimnazială „Ghiță Mocanu”

Elena - Gabriela Fornica-Livada

P III

Clasa a VII-a / a VIII-a

NR. CRT. ELEV ȘCOALA DE

PROVENIENȚĂ PROFESOR

COORDONATOR REZULTAT

1. LĂȚCAN Eduard PALAGHIȚĂ Mara

Școala Gimnazială “George Călinescu”

Iliana Jánó P I

2. POPA Petru Rareș Școala Gimnazială “George Călinescu”

Natalia Bodea P II

3. DUMITRAȘCU Denisa Școala Gimnazială Iliana Jánó P II

3

LUCA Denisa “George Călinescu”

4. PIROIU Andreea PRISECARU Alexia

Școala Gimnazială „Ghiță Mocanu”

Elena - Gabriela Fornica-Livada

P III

5. ALISTAR Andreea CĂTEA Francesca Rita

Școala Gimnazială “George Călinescu”

Iliana Jánó P III

Secțiunea a II-a - Desene pe tema Vive la francophonie !

Clasa a V-a/ a VI-a

NR. CRT. ELEV ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ

PROFESOR COORDONATOR

REZULTAT

1. BERESCU Silvia-Maria Colegiul Național “Dimitrie Cantemir”

Lăcrămioara-Elena Agachi

P I

2. BUTNARU Daria Școala Gimnazială „Ghiță Mocanu”

Elena - Gabriela Fornica-Livada

P II

3. BOCĂNEȚ Amalia-Elena Școala Gimnazială “George Călinescu”

Iliana Jánó P III

Clasa a VII-a / a VIII-a

NR. CRT. NUME ȘI PRENUME

LAUREAT ȘCOALA DE

PROVENIENȚĂ PROFESOR

COORDONATOR REZULTAT

1. ARGINT Ionuț Cătălin Școala Gimnazială “George Călinescu”

Iliana Jánó P I

2. ARHIP Ana Școala Gimnazială “George Călinescu””

Natalia Bodea P II

3. ENEA Flavia Școala Gimnazială “George Călinescu”

Iliana Jánó P III

Secțiunea a III-a - Test în limba franceză de limbă, cultură și civilizație franceză

Clasa a V-a/ a VI-a

NR. CRT. NUME ȘI PRENUME

LAUREAT ȘCOALA DE

PROVENIENȚĂ PROFESOR

COORDONATOR REZULTAT

1. BERESCU Silvia-Maria Colegiul Național “Dimitrie Cantemir”

Lăcrămioara-Elena Agachi

P I

2. TALPĂ Denisa Colegiul Național “Dimitrie Cantemir”

Lăcrămioara-Elena Agachi

P II

3. OSMAN Diana Colegiul Național “Dimitrie Cantemir”

Lăcrămioara-Elena Agachi

P III

Clasa a VII-a / a VIII-a

NR. CRT. NUME ȘI PRENUME

LAUREAT ȘCOALA DE

PROVENIENȚĂ PROFESOR

COORDONATOR REZULTAT

4

1. OROBIYI – TUDURACHE Gerard-Constantin

Școala Gimnazială “George Călinescu ”

Iliana Jánó P I

2. LUCA Denisa Andreea Școala Gimnazială “George Călinescu ”

Iliana Jánó P II

3. DÎDĂ Amalia-Maria Școala Gimnazială “George Călinescu ”

Iliana Jánó P III

4. VÎRLAN Alexandru Școala Gimnazială „Ghiță Mocanu”

Antoneta Oprea P III

4. Concursului de limba engleză „Photos - Slices of memories” NR. CRT.

ELEV SCOALA DE

PROVENIENȚĂ PROFESOR

COORDONATOR REZULTAT

1. Suditu Mara Ioana Școala Gimnazială

"Sf. Voievod Stefan cel Mare" Onești

Oana Guțu P I

2. Dițu Cristiana Școala Gimnazială

"Sf. Voievod Stefan cel Mare" Onești

Oana Guțu P I

3. Alexe Bianca-Ioana Colegiul Național

„Dimitrie Cantemir” Onești

Gabriela Felicia Filip P I

4. Poiană Denisa Școala Gimnazială

Oana Guțu P II

5. Lungu Mihai "Sf. Voievod Stefan cel

Mare" Onești Oana Guțu P II

6. Țarălungă Luiza Școala Gimnazială

Oana Guțu P II

7. . Blănaru Dragoș Radu Școala Gimnazială

„Ghiță Mocanu” Onești Angelica Lăcătuș P III

8. Pușcu Roxana Gabriela Școala Gimnazială

Urechești Răducu-Constantin

Lazăr P III

9. Prisăcariu Delia Școala Gimnazială Nr. 1

Livezi Elena Cristina

Terinte P III

5. Concursului de fizică aplicată „Dimitrie Cantemir” NR. CRT.

ELEV SCOALA DE PROVENIENȚĂ PROFESOR

COORDONATOR REZULTAT

1. Lățcan Constantin-

Eduard

Școala Gimnazială

„George Călinescu” Onești Dănilă Cornelia P I

2. Docan Alexandru Școala Gimnazială

„Ghiță Mocanu” Onești Lăcătuș Angelica P II

3. Ghiuș Andrei-

Sebastian

Școala Gimnazială Nr. 1

Onești Dreghici Elena P II

4. Simion Mara-Elena Școala Gimnazială Nr. 1

Onești Dreghici Elena P III

5

5. Puiu Karina Școala Gimnazială

„George Călinescu” Onești Dănilă Cornelia P III

6. Marchidan Ilinca Școala Gimnazială Nr. 1

Onești Dreghici Elena P III

7. Iacob Andreea Școala Gimnazială Nr. 1

Onești Dreghici Elena M

8. Stupu Beatrice Școala Gimnazială Nr. 1

Onești Dreghici Elena M

9. Enea Flavia Școala Gimnazială

„George Călinescu” Onești Dănilă Cornelia M

10. Ciubotaru Ilinca Școala Gimnazială Nr. 1

Onești Dănilă Cornelia M

11. Mărica Larisa-Anca Școala Gimnazială

„Ghiță Mocanu” Onești Lăcătuș Angelica M

6. Concursului de limba și literatura română „Cursa literelor” -

GIMNAZIU NR. CRT.

ELEV SCOALA DE PROVENIENȚĂ PROFESOR

COORDONATOR REZULTAT

1. Comăneci Ștefania-Luisa Colegiul Național „Dimitrie

Cantemir” Adina Mitroiu I

2. Andronic Denisa-Elena Sc. Gimnazială „Ghiță

Mocanu” Onești Gabriela Tudorache II

3. Drăgan Daria-Maria Colegiul Național „Dimitrie

Cantemir” Adina Mitroiu II

4. Acatincă Elena-Minodora Sc. Gimnazială Nr. 2 Tg. Ocna Mariana Popa III

5. Alexe Bianca-Ioana Colegiul Național „Dimitrie

Cantemir” Adina Mitroiu III

6. Alecu Victor-Adrian Colegiul Național „Dimitrie

Cantemir” Adina Mitroiu M

7. Aștefanei Denisa-Ioana Școala Gimnazială Gura Văii Lucica Rusu M

8. Cărăușu Maria Sc. Gimnazială „George

Călinescu” Onești Ioana Rusu M

9. Dițu Cristina-Ștefania Sc. Gimnazială

„Sf. Voievod Ștefan cel Mare”, Onești

Nadia Vâlcu M

10. Filip Maria-Bianca Colegiul Național „Dimitrie

Cantemir” Adina Mitroiu M

11. Lupu Andreea-Daniela Colegiul Național „Dimitrie

Cantemir” Adina Mitroiu M

12. Neculăiță-Mocanu Mălina-

Andreea Colegiul Național „Dimitrie

Cantemir” Adina Mitroiu M

13. Pleșoianu Iarina-Maria Colegiul Național „Dimitrie

Cantemir” Adina Mitroiu M

6

14. Racheru Theodora-Maria Sc. Gimnazială Nr. 2

Tg. Ocna Nicoleta Mazilu

M

15. Suditu Mara-Ioana Sc. Gimnazială

„Sf. Voievod Ștefan cel Mare”, Onești

Nadia Vâlcu M

7. Concursului „Olimpic Day” FETE

NR. CRT.

ELEV SCOALA DE

PROVENIENȚĂ PROFESOR

COORDONATOR REZULTAT

1. Ștefan Adina Școala Gimnazială

C-Tin Mușat Nicorești Camelia Neagu P I

2. Sandu Lidia Școala Gimnazială

Satu Nou Camelia Neagu P II

3. Comăneci Ștefania Colegiul Național

„Dimitrie Cantemir” Onești

Adrian Sava P III

4. Ianău Emilia Școala Gimnazială

Tg.Trotuș Iliana Ciorteanu M

5. Sascău Diana Școala Gimnazială

Tg.Trotuș Iliana Ciorteanu M

6. Timaru Mădălina Școala Gimnazială

Satu Nou Iliana Ciorteanu

Adrian Sandu M

7. Alexe Sara Școala Gimnazială

Satu Nou Camelia Neagu M

8. Ghiuș Andrada Colegiul Național

„Dimitrie Cantemir” Onești

Adrian Sava M

BĂIEȚI

NR. CRT.

ELEV SCOALA DE

PROVENIENȚĂ PROFESOR

COORDONATOR REZULTAT

1. Andrioaie Albert Școala Gimnazială

Tg.Trotuș Iliana Ciorteanu P I

2. Socaciu Emanuel Școala Gimnazială

Tg.Trotuș Iliana Ciorteanu P II

3. Popa George Școala Gimnazială

Tg.Trotuș Iliana Ciorteanu P III

4. Constandache Mihai Școala Gimnazială

Tg.Ocna Iulia Ursu M

5. Palău Luca Școala Gimnazială

Tg.Trotuș Iliana Ciorteanu M

6. Corodi Alexandru

Lucaci Felix

Școala Gimnazială Tg.Trotuș

Școala Gimnazială George Călinescu

Iliana Ciorteanu

Adrian Sandu

M

7

7. Ștefan Dragoș Școala Gimnazială

Nicorești Camelia Neagu M

8. Ghineț Solomon George Școala Gimnazială George Călinescu

Adrian Sandu M

8. Concursul de matematică „Dimitrie Cantemir”

NR. CRT.

ELEV ȘCOALA DE

PROVENIENȚĂ PROFESOR

COORDONATOR REZULTAT

1. Ștefănescu Ștefan Colegiul Național

„Dimitrie Cantemir” Tudor Lavinia P I

2. Drăgan Daria Colegiul Național

„Dimitrie Cantemir” Tudor Lavinia PII

3. Pleșoianu Iarina Colegiul Național

„Dimitrie Cantemir” Tudor Lavinia P III

4. Irimia Marian Colegiul Național

„Dimitrie Cantemir” Tudor Lavinia M

5. Stancu Diana Colegiul Național

„Dimitrie Cantemir” Tudor Lavinia M

6. Martin Emma Școala Gimnazială

„George Călinescu”, Bălan Lăcrămioara M

7. Alecu Victor Colegiul Național

„Dimitrie Cantemir” Tudor Lavinia M

8. Lupu Andreea Colegiul Național

„Dimitrie Cantemir” Tudor Lavinia M

9. Alexe Bianca Colegiul Național

„Dimitrie Cantemir” Tudor Lavinia M

10. Racheru Teodora Şcoala Gimnazială Nr. 2

Târgu Ocna Munteanu Otilia M

9. Concursul „Cursa literelor” - LICEU

NR. CRT. ELEV ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ PROFESOR

COORDONATOR REZULTAT

1. Dima Elena-Mădălina Colegiul Național

„Dimitrie Cantemir” Mutoiu Lăcrămioara I

2. Sică Teodora-Ioana Bobeică Alexandru

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”

Colegiul Național „Costache Negri”

Mutoiu Lăcrămiora Antohi Carmen

II

3.

Ilie Maria Lăzărescu Adrian-Vasile

Huțuliac Denisa-Alexandra

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Colegiul Național

„Dimitrie Cantemir”

Mutoiu Lăcrămioara Berilă Anamaria

Boghiu Emilia

III

8

4. Moisă Bogdan-Marian Colegiul Național

„Dimitrie Cantemir” Boghiu Emilia M

5. Mistrean Adelina-Maria Colegiul Național „Costache Negri”

Antohi Carmen M

6. Radu Raluca Colegiul Sportiv

„Nadia Comăneci” Teiușanu Corina

(Botezatu) M

7. Ionel Andreea-Loredana Colegiul Național „Costache Negri”

Bran Carmen M

Director,

Prof. Aliana-Maria Ifrim