POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă...

of 17 /17
http://eu.lgeaircon.com Catalog 2011 TEHNOLOGIE VERDE PENTRU ÎNCĂLZIRE POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ

Embed Size (px)

Transcript of POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă...

Page 1: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

http://eu.lgeaircon.com

Catalog 2011

T E H N O L O G I E V E R D E P E N T R U Î N C Ă L Z I R E

POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ

Page 2: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

LG Sisteme de climatizare 2011

Politica de mediu a LG Electronics este centrată în jurul programului

“Viaţa este bună atunci când este verde”. Acest program acoperă

două arii: pre-producţia şi post-producţia. Scopul LG Electronics

este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în stadiile de pre-

şi post-producţie cu 150,000 de tone şi respectiv cu 30,000,000

de tone, până în 2020. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de

seră pe durata ciclului de viaţă al unui produs (inclusiv materiile

prime folosite în producţie, distribuţia, utilizarea şi reciclarea) vor fi

efectuate în etape.

TehnologiaecologicăLG Electronics

GAMA DE PRODUSE THERMA V 242

CE ESTE THERMA V? 244

- Soluţia pentru locuinţe noi şi renovare

BENEFICIILE THERMA V 246

- Performanţa energetică

- Respectul pentru mediu

- Control confortabil

- Anti coroziune Gold Fin™

- Instalare facilă

- Încălzire constantă – V2 Injection

UNITATEA THERMA V SPLIT _ HYDROKIT (1Ø, 3Ø) 252

UNITATEA EXTERIOARĂ THERMA V SPLIT (1Ø 230V) 254

UNITATEA THERMA V SPLIT DE EXTERIOR (3Ø 400V) 256

THERMA V V2 INJECTION 258

UNITATEA EXTERIOARĂ THERMA V MONO (1Ø 230V) 260

UNITATEA EXTERIOARĂ THERMA V (3Ø 400V) 262

UNITATEA INTERIOARĂ THERMA V PENTRU 3Ø MONO 264

REZERVOR DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ THERMA V 266

APLICAŢII FLEXIBILE 268

T E H N O L O G I E V E R D E P E N T R U Î N C Ă L Z I R E

POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ

Page 3: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

240 /241

RE

ZID

EN

ŢIA

LE

CO

ME

RC

IALE

AC

CE

SO

RII

240 /241

Natură…

Umanism…

Confort…

când e verdeViaţa e bună...

Med

iulocuibil Econom

iede

energie

Reducerearesurselor

Îm

bunătățirea eficienței e

ner

get

ice

Re

ducerea em isiilor CO 2

Gestionarea

sub

st.p

eric

uloase

Page 4: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

LG Sisteme de climatizare 2011

Capacitate _ kW

Capacitate _ kW

Capacitate _ kW

Volum _ litri

9.0

10.0

Cu o singură serpentină 200, 300 litri

12.0

12.0

12.0

14.0

Dublă serpentină, 200, 300 litri

16.0

14.0

14.0

Split(R410A)

InjectionSplit V2(R410A)

* Injection Split V2 este disponibilă pe piaţă din luna August

MONO(R407C)

Rezervor deapă menajeră

THERMA V Tip Split (R410A) _ 1Ø 230V / 3Ø 400V

THERMA V TIP INJECTION SPLIT V2 (R410A) _ 1Ø 230V / 3Ø 400V

THERMA V TIP MONO (R407C) _ 1Ø 230V / 3Ø 400V

REZERVOR DE APĂ MENAJERĂ

GAMA DE PRODUSE 2011

1ø / 3ø

1ø / 3ø

1ø / 3ø 1ø / 3ø

1ø / 3ø 1ø / 3ø

Page 5: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

când e verdeViaţa e bună...

Med

iu

locuibil Econom

iede

energie

Reducerearesurselor

Îm

bunătățirea eficie

nței e

ne

rget

ice

Re

ducerea em isiilor CO 2

Gestionarea

sub

st.p

eric

uloase

Page 6: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

LG Sisteme de climatizare 2011

Soluţia pentru locuinţe noi şi pentru renovare

THERMA V a fost special concepută pentru a răspunde cerinţelor pieţei de renovare (pentru a înlocui sau a elimina uncazan) şi pentru piaţa de locuinţe noi.Produsul se adaptează perfect la aplicaţii rezidenţiale individuale şi colective. Mai mult, această pompă de căldură aer-apă reprezintă un produs ecologic care utilizează două surse de energie regenerabilă, aerul şi soarele. Finalmente,produsul se demonstrează a fi foarte economic, cu coeficienţi de performanţă (COP) de până la 4,5, fiind unul dintre celemai avansate de pe piaţă.

CE ESTE THERMA V?

:

> Încălzire în pardoseală

> Radiatoare (de temperatură joasă) temperatură

> Ventiloconvectoare

: > Rezervor de Rezervor apă caldă apă menajeră caldă

THERMA VHydro Kit

Panou solar

Termostat decameră

Încălzireîn pardoseală

Unitate exterioarăTHERMA V

Rezervor de apăcaldă menajeră

Radiator

Page 7: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

244 /245

O soluţie naturală

O soluţie flexibilă

THERMA V include o unitate exterioară compactă, plus o unitate interioară uşor de instalat. Între cele douăelemente nu este necesară decât o singură conexiune de agent frigorific.

POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ

Pompa de căldură THERMA V poate fi de asemenea integrată în sistemul deja existent cu centrală termică(cu benzină sau combustibil). Centrala termică preia încălzirea spaţiului şi a apei calde menajere în cazul uneiscăderi drastice a temperaturii ambientale.

Aplicaţie : Folosirea centralei termice existente

Pompă de căldurăreversibilă

Refrigerant Apă

Boiler

Hydro Kit

Opţiune:rezervor sanitar

de apă / panou solar

Radiator

Fiind o tehnologie compactă, THERMA V este capabilă să răspundă la toate cerinţele dvs. zilnice de confortşi energie. Mai mult, dacă temperatura exterioară scade sub media de sezon, un încălzitor electric de rezervăgarantează confortul dvs. maxim.

Aplicaţie : Înlocuirea centralei termice convenționale

Pompă de căldurăreversibilă

Refrigerant Apă

Baterie electricăsuplimentară

Hydro Kit

Opţiune:rezervor de apă caldă

menajeră / panou solar

Radiator

Încălzire în pardoseală

Page 8: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

LG Sisteme de climatizare 2011

Performanţa energetică

Deoarece generează energie liberă din aerul de la exterior,chiar şi la temperaturi scăzute, THERMA V face posibilă oîncălzire eficientă. Datorită tehnologiei Inverter de la LG,THERMA V poate atinge niveluri înalte de eficienţă energeticăîn intervalul 4,1 - 4,5. Cu alte cuvinte, consumul a 1 kW deenergie electrică din reţea produce mai mult de 4 kW deenergie termică.

Coeficient de performanţă îmbunătățit (COP) pentru economisirea energiei.

BENEFICIILE THERMA V

CO

P

Alte sisteme de încălzire(Convector electric(Convector / Centrală / termică)

75% dinenergiegratuită

100%

100%

Alte sisteme de încălzire (Convector electric(Convector / Centrală / termică)

Spre deosebire de pompele de căldură convenţionale, care pornesc şi opresc compresorul odată ce temperatura esteatinsă, unitățile Inverter de la LG reglează şi variază în mod constant viteza compresorului pentru a menţinetemperatura dorită cu o fluctuaţie minimă pentru un maxim de confort

Control gestionat de inverter, pentru confort maxim

Temperatură

Pornit

Pornitornit Pornit PornitOprit Oprit Oprit

Temperaturăstabilită

Pompă de căldură Inverter

Pompă de căldurănon Inverter

Timp

Page 9: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

246246 /247

Respectul pentru mediu

Soluţia THERMA V de la LG foloseşte două energii regenerabile, a aerului şi a soarelui. Sistemulecologic va scădea emisiile de CO2 generate de sistemele de încălzire care folosesc energiiconvenționale cum ar fi gazul sau combustibilii.

Reducerea emisiilor de CO2

POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ

Panouri solare THERMA VTHERMA

Emisiile anuale de CO2

Boiler cu gaz

Sursa: Eurelectric

38%

Page 10: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

LG Sisteme de climatizare 2011

Control confortabil

Anti-Coroziunea Gold Fin™

Schimbătoarele de căldură ale unităţii exterioare sunt tratate împotriva coroziunii şi poluării. Acest tratamentgarantează durabilitatea sistemului şi un înalt nivel de performanţă.

Încălzirea este esenţială în timpul iernii. THERMA V dispune

de un mod de funcţionare de urgenţă care menţine

încălzirea în cazul unei posibile defecţiuni. Modul de

încălzire de siguranţă, constă în două niveluri:

interioare, unitatea exterioară va opera într-un mod de

urgenţă predefinit.

exterioare, încălzitorul electronic al unităţii interioare va

funcţiona într-un mod de urgenţă predefinit.

Comanda instalaţiei de energie

Încălzirea în regim de urgenţă

Unitate exterioarăTHERMA VHERMA

THERMA VHERMAHydro Kit

Rezervor deRezervor apă decaldă menajerăcaldă

Panou solar pentru solarapă caldăapă menajeră caldă

Rezistenţa lacoroziuneLG Gold Fin™

Aluminiu protejatcu un strat de aurLG Gold Fin™

Aluminiulconvenţionalîncepe să secorodeze

Aluminiuneacoperit

După 15 zileDupă 15 zile

> Test cu spray de sare timp de 15 zile

BENEFICIILE THERMA V

Page 11: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

248 /249

POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ

Instalare facilă

Hydrokit

Unitate exterioară Split, MONO

Supape de închidere separate

Mânereintegrate

Conexiunile de agent frigorific sunt posibile în patru direcţii

Mânere de ridicare

- ușor de manevrat datorită mânerelor integrate

Întreţinere ușoară

- Acces la părţile vitale ale aparatului datorită noului panou

frontal detașabil fixat în trei șuruburi.

O direcţie 4 direcţii

Acces facilla compresor

3 șuruburide fixare

Page 12: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

LG Sisteme de climatizare 2011

Tehnologia de V2 Injection adoptată de THERMA V Split vă oferă cel mai confortabilmediu ambiant în condiţii climaterice extrem de reci având un randament de 100% la-15°, fără un încălzitor sau un boiler auxiliar. Astfel, economia la costurile energiei estespectaculoasă (datele de vârf la încălzire staţionară fără efect de dezgheţ, în condiţii detest A*/W35).

BENEFICIILE THERMA V

Încălzire continuă prin tehnologia INVERTER V2

Extinderea intervalului de funcționare AWHP Creşterea capacităţii de încălzire

Efectele compresorului V2 Injection

50%

75%

100%

-20 -15 -5 5 10

Pompa decăldură normală

LG

Temperatura exterioară Capacitate de încălzire @A -15/W35 @A

Randament de 100% la -15°C fără baterie electrică

Încălzire stabilăÎncălzire şi stabilă constantă, randament de randament 100% de până la până -15°C la(THERMA VERMA furnizează V 100% furnizează confort în confort orice condiţii orice exterioare

chiar și la -15°C la fără bateria fără de bateria încălzire). de

Randament deRandament 75% de la -20°C la

Un motivconvingător pentrufolosirea sistemului

V2 Injection

Economisiţi energiaelectrică şi reduceţi factura

de electricitateEcologic

Tehnologia Inverteroferă cel mai confortabil

ambient

V2 Injection de la LG AWHP (14 kW)

Randament

Page 13: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

250 /251

POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ

Logica sistemului Split V2 Injection

Creşterea capacităţii de încălzire cu compresorul rotativ V2 Injection

Schimbătorde căldură

Diagrama ciclurilor

Intrareapă

Ieşireapă

Compresorrotativ

în două etape

EEV3

EEV2

EEV1

Separator de faze

LG derulează un test în condiţii reale, în Norvegia, pentru a garanta siguranţafuncţionării la temperaturi foarte scăzute.

POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ

Page 14: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

264 /265

REZ

IDEN

ȚIALE

CO

MER

CIA

LEA

CC

ESO

RII

T E H N o L o G I E V E R d E P E N T R u Î N C ă L z I R E

POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ

Page 15: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

266 /267

REZ

IDEN

ȚIALE

CO

MER

CIA

LEA

CC

ESO

RII

REZERVOR DE ApĂ CALDĂ MENAjERĂ – O SINGURĂ SERpENTINĂ

REZERVOR DE ApĂ CALDĂ MENAjERĂ – DUBLĂ SERpENTINĂ

pANOURI SOLARE pENTRU REZERVORUL CU DUBLĂ SERpENTINĂ

LGRTV200E 198 LITRI

LGRTV200VE 198 LITRI

LGRTV300E 287 LITRI

LGRTV300VE 287 LITRI

pentru un randament mai bun şi economisirea energiei, este posibilă combinarea pompei de căldură ThERMA V cu panouri solare.

268 LG Sisteme de climatizare 2011

Senzor de temperatură

Termostat de siguranţă

Regulator

Termostat de reglare

Pompă de apă

Supapă de control

Supapă de închidere

Vană motorizată cu 2 căi

Vană motorizată cu 3 căi

Supapă de descărcare

Vană by-pass

Rezervor de decantare

Rezervor de expansiune

Senzor de temperatură

Termostat de siguranţă

Regulator

Termostat de reglare

Pompă de apă

Supapă control cu 3 căi

Vană by-pass

Vană motorizată cu 3 căi

Supapă de descărcare

Supapă motorizată cu 2 căi

Supapă bypass

Rezervor de decantare

Rezervor de expansiune

Aplicații pentru locuințe noi 1

Aplicații pentru locuințe noi 2

> Mod de lucru monovalent> Funcţii : • încălzirea în pardoseală • radiatoare de joasă temperatură • producerea de apă caldă menajeră : pompă de căldură + baterie electrică suplimentară

> Mod de lucru monovalent> Funcţii : • încălzirea în pardoseală • radiatoare de joasă temperatură • producerea de apă caldă menajeră : pompă de căldură + baterie electrică suplimentară + panouri solare

Aplicaţii flexibile pentru locuințe noi

Avertisment:Schemele de instalare recomandate sunt oferite ca ghid orientativ şi nu substituie analiza hidraulică riguroasă efectuată de un profesionist, bazată pe caracteristicile casei. LG nu este responsabilă pentru pagubele produse prin desconsiderarea acestui avertisment.

Page 16: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

268 /269

Aplicații pentru locuințe noi 3

Aplicații pentru locuințe noi 4

> Mod de lucru monovalent> Funcţii: • încălzirea în pardoseală

> Mod de lucru monovalent> Funcţii:• radiatoare de joasă temperatură

POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ

Panou de comandă

Senzor de temperatură

Încălzitor electric

Termostat de siguranţă

Pompă de apă

Supapă de control

Supapă de închidere

Vană motorizată cu 2 căi

Rezervor de decantare

Rezervor de expansiune

Senzor de temperatură

Încălzitor electric

Termostat de siguranţă

Pompă de apă

Supapă de control

Supapă de închidere

Vană by-pass

Vană motorizată cu 2 căi

Supapă de descărcare

Rezervor de decantare

Rezervor de expansiune

Avertisment:Schemele de instalare recomandate sunt oferite ca ghid orientativ şi nu substituie analiza hidraulică riguroasă efectuată de un profesionist, bazată pe caracteristicile casei. LG nu este responsabilă pentru pagubele produse prin desconsiderarea acestui avertisment.

Page 17: POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ · > Ventiloconvectoare t "$$&403** 01 !*0/"-&: > Rezervor de apă caldă menajeră ... Spre deosebire de pompele de căldură convenionale, care pornesc

LG S

isteme de clim

atizare 2011

http://eu.lgeaircon.com

LG SISTEME DE CLIMATIZARE 2011Bucură-te de un aer curat, silențios și confortabil cu echipamentele de climatizare LG

LG Electronics România SRLCompania AE, Sisteme de climatizare, Air conditioning & Energy SolutionBăneasa Business Center, etaj 5Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr 19-21, Sector 1, Bucureştitel.: 021-233 24 91; fax: 021-233 24 78; call center: 031-228 35 42http://eu.lgeaircon.comhttp://www.academialg.ro

Pentru dezvoltarea continuă a produselor, LG îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile fără notificare prealabilă.© LG Electronics România SRL

Copyright©2010 LG Electronics. Toate drepturile sunt rezervate.