Încălzitor de apă cu pompă de căldură...Stimate client, Dorim să vă mul umim că a i...

of 26 /26
Încălzitor de acu pompă de căldură

Embed Size (px)

Transcript of Încălzitor de apă cu pompă de căldură...Stimate client, Dorim să vă mul umim că a i...

Stimate client,
Dorim s v mul umim c a i cumprat acest înclzitor de ap cu pomp. Sperm s v satifac a teptrile i c, mul i ani de aici înainte, v ve i bucura de performan ele lui i de o mare economie de energie.
Grupul nostru î i dedic mult timp, energie i resurse economice pentru gsirea unor solu ii inovatoare, care s conduc la reducerea consumului de energie al produselor noastre.
Alegerea pe care a i fcut-o demonstreaz atenia dumneavoastr fa de reducerea consumului de energie, o problem direct legat de protecia mediului. Angajamentul nostru constant de a crea produse inovatoare i eficiente, dublat de un comportament responsabil în utilizarea raional a energiei, contribuie activ atât la protejarea mediului cât i a resurselor naturale.
Pstra i cu grij acest manual, care este menit s v furnizeze informaii, avertismente i sugestii cu privire la utilizarea corect i la buna întreinere a aparatului, astfel încât s pute i aprecia pe deplin toate calit ile lui. Centrul nostru de asisten tehnic cel mai apropiat este la dispoziia dumneavoastr pentru a v rspunde la orice întrebare.
INTRODUCERE
Acest manual este destinat instalatorului i utilizatorului final, care vor instala i, respectiv, utiliza înclzitoarele de
ap cu pomp. Nerespectarea indica iilor din prezentul manual va conduce la pierderea garan iei. Acest manual se constituie ca o parte integrant i esen ial a aparatului. Manualul trebuie pstrat cu grij de utilizator i trebuie s înso easc aparatul, atât în cazul cesionrii lui unui alt proprietar sau utilizator cât i/sau în cazul
transferrii lui într-o alt loca ie.
Pentru a utiliza corect i în siguran aparatul, instalatorul i utilizatorul sunt ruga i s citeasc instruc iunile i avertis- mentele incluse în manual, pentru c astfel vor dispune de informa ii importante referitoare la siguran a i la instalarea aparatului, precum i la utilizarea i între inerea lui. Acest manual este împr it în trei capitole:
- INFORMA II GENERALE Aceast parte con ine toate informa iile generale utile referitoare la descrierea înclzitorului de ap i la caracteristicile lui tehnice, cât i informa ii despre utilizarea simbolurilor, a unit ilor de msur i a termenilor tehnici. În acest sec iune ve i gsi datele tehnice i dimensiunile înclzitorului de ap.
- NOTE TEHNICE PENTRU INSTALATOR Aceast parte este destinat instalatorului prii hidraulice. Sunt grupate aici toate indica iile i instruc iunile pe care profesionistul calificat trebuie s le respecte pentru realizarea unei instala ii optime.
- INSTRUCIUNI DE UTILIZARE I DE ÎNTREINERE PENTRU UTILIZATOR Aceast parte este destinat utilizatorului final i con ine toate informa iile necesare pentru buna func ionare a aparatului, pentru controalele periodice i între inerea pe care le va efectua direct utilizatorul. Pentru ameliorarea calit ii produselor sale, productorul î i rezerv dreptul de a modifica, fr preaviz, datele i con inutul acestui manual.
Pentru a înlesni în elegerea manualului, acesta este tradus în mai multe limbi i este destinat mai multor ri; toate ilustra iile se gsesc la sfâr itul manualului i, prin urmare, sunt comune pentru toate limbile.
2
CUPRINS
INFORMA II GENERALE
1. AVERTISMENTE GENERALE
1.1 Semnifica ia simbolurilor utilizate 1.2 Domeniu de utilizare 1.3 Instruc iuni i norme tehnice 1.4 Certificare - Marcajul CE 1.5 Ambalajul i (accesoriile furnizate) 1.6 Transport i manipulare 1.7 Identificarea aparatului
2. CARACTERISTICI TEHNICE
2.1 Principiu de func ionare 2.2 Caracteristici constructive 2.3 Dimensiuni i spa iu ocupat 2.4 Schema electric 2.5 Caracteristici tehnice
NOT TEHNIC PENTRU INSTALARE
3.1 Calificrile instalatorului 3.2 Utilizarea instruc iunilor 3.3 Norme de siguran
4. INSTALARE
4.1 Instalarea produsului 4.2 Pozi ionarea pe sol 4.3 Racordarea ventilaiei 4.4 Racordarea hidraulic 4.5 Racordarea electric 4.6 Prima punere în func iune
5. NORME DE ÎNTRE INERE (pentru personal autorizat) 5.1 Golirea aparatului 5.2 Între inerea periodic 5.3 Informa ii utile
3
INSTRUC IUNI DE UTILIZARE I DE ÎNTRE INERE PENTRU UTILIZATOR
6. AVERTISMENTE
6.1 Prima punere în func iune 6.2 Recomandri 6.3 Norme de siguran
7. INSTRUC IUNI DE FUNC IONARE
7.1 Descrierea panoului de control 7.2 Cum s aprinde i i s stinge i aparatul 7.3 Reglarea temperaturii 7.4 Moduri de func ionare 7.5 Meniu informa ii 7.6 Meniu instalator 7.7 Protec ia anti-legionella 7.8 Reglaje din fabric 7.9 Func ionarea cu tarif bi-orar 7.10 Erori
8. ÎNTRE INERE
ILUSTRA II
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – INFORMA II GENERALE
4
1.1 Semnifica ia simbolurilor utilizate
În privina aspectelor legate de securitatea instalaiei i de utilizare, au fost utilizate simboluri pentru a evidenia mai bine avertismentele referitoare la riscuri. Semnificaia lor este explicat în tabelul urmtor.
Simbol Semnifica ie
Nerespectarea recomandrilor comport riscul provocrii de prejudicii, uneori foarte grave, obiectelor, plantelor sau animalelor.
Obliga ia de a respecta normele generale i specifice de siguran a produsului.
1.2 Domeniu de aplicare
Acest aparat servete la producerea de ap cald menajer la o temperatur inferioar celei de fierbere, în cadrul gospodriei. În acest scop, el trebuie s fie racordat la o reea de aduciune a apei menajere i la o reea electric i poate utiliza conducte de aspirare i evacuare a aerului. Este interzis folosirea acestui aparat pentru alte aplicaii decât cele specificate mai sus i mai ales pentru cicluri industriale i / sau instalat în medii cu atmosfer coroziv sau exploziv. Productorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventuale daune de pe urma instalrii greite, folosirii improprii sau nerespectrii instruciunilor din acest manual.
Acest aparat nu este destinat utilizrii de ctre copii sau de persoane cu aptitudini fizice sau senzoriale diminuate, sau de persoane fr experien sau cunotine, cu excepia cazului în care acestea vor utiliza aparatul sub controlul i fiind instruite în acest scop de persoane care raspund de securitatea lor. Copiii trebuie s fie supravegheai de persoane responsabile, care vor avea grij ca aparatul s nu dev - in obiect de joac.
1.3 Instruciuni i norme tehnice
Instalarea este în sarcina cumprtorului i trebuie s fie efectuat de un profesionist calificat, în conformitate cu regle- mentrile în vigoare i cu instruciunile din acest manual.
Productorul este responsabil pentru conformitatea aparatului cu directivele, legislaia i standardele de fabricaie în vigoare la momentul primei puneri pe pia a acestuia. Cunoaterea i respectarea prevederilor legale i standardelor tehnice de dimensionare, instalare i întreinere in exclusiv de competenele respective ale productorului, instalatorului i utilizatorului. Trimiterile la legi, norme sau regulementri tehnice menionate în acest manual sunt furnizate doar cu titlu informativ; modificarea dispoziiilor legale i reglementrilor tehnice nu vor obliga în niciun fel productorul s modifice acest manual sau s informeze tere pri.
Este imperativ s se asigure alimentarea electric a aparatului de la o reea racordat conform normei EN50-160, iar instalaia electric s fie conform cu norma NFC15- 100, neconformitatea urmând a fi sancionat cu anularea garaniei.
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – INFORMA II GENERALE
5
- 2006/95/CE referitor la sigurana electric
- 2004/18/CE referitor la compatibilitatea electromagnetic
Testele au fost efectuate în conformitate cu normele : EN 255-3; EN 60335-1; EN/IEC 60335- 2- 21; EN 60335-
2- 40; EN 55014- 1; EN 61000- 3- 2; EN 61000- 3- 3; EN 50366 ; Caietul de sarcini LCIE 103-15-A (noiembrie
2008) pentru marcajul NF performan electric înclzitoare de ap termodinamice.
1.5 Ambalajul i accesoriile furnizate
Aparatul este fixat pe o palet din lemn i este protejat de nite colare din polistiren expandat i carton, apoi acoperit cu o pelicul din plastic transparent; toate aceste materiale sunt reciclabile i ecologice.
Accesoriile coninute în pachet sunt urmtoarele:
- Ching de manipulare pentru a putea deplasa mai uor înclzitorul (se scoate dup instalarea produsului); - Tub de racordare condensat - Manual de instruciuni i documente de garanie:
- Un racord dielectric G3/4".
1.6 Transport i manipulare
La livrarea produsului, verifica i dac ambalajul i produsul nu au fost vizibil deteriorate la exterior în timpul transpor- tului. Dac se constat deteriorri, anun a i imediat expeditorul.
ATEN IE! V recomandm s deplasa i i s depozita i aparatul în pozi ie vertical. Transportul în pozi ie orizontal nu este permis decât pe distan e foarte scurte i numai pe partea posterioar indicat; în acest caz va trebui s a tepta i minimum 3 ore înainte de a porni aparatul, repozi ionat i/sau instalat corect vertical, pentru a permite astfel redistribuirea uleiului lubrefiant din circuitul de refrigerare i pentru a evita deterior- area compresorului.
Aparatul este dotat cu un dispozitiv de monitorizare a unghiului de înclinare “TILT WATCH”. Dac indicatorul este colorat în ro u, înseamn c produsul a fost înclinat într-o pozi ie nerecomandat, în consecin acesta ar putea fi defect i trebuie refuzat.
Aparatul ambalat poate fi deplasat manual sau cu o transpalet cu furci, având grij s se respecte indica iile anterioare. V recomandm s pstra i aparatul în ambalajul original pân în momentul instalrii, în locul pe care l-a i ales în acest scop, mai ales dac, în loca ia respectiv, lucrrile de construc ie nu sunt definitiv încheiate.
Dup scoaterea ambalajului, verifica i integritatea aparatului i existen a tuturor accesoriilor din dotare. Dac observa i defecte sau componente care lipsesc, adresa i-v vânztorului, având grij s nu dep i i limita de timp legal pentru astfel de comunicri.
ATEN IE! Nu lsa i ambalajele la îndemâna copiilor pentru c acestea pot fi periculoase.
Pentru un eventual transport i manipulare dup prima instalare, respecta i acelea i recomandri de mai sus în privina unghiului de înclinare admisibil i, în plus, asigura i-v c a i golit complet rezervorul de ap. Dac nu mai ave i ambalajul original, asigura i un ambalaj de protec ie echivalent, ca s evita i eventualele deteriorri ale aparatului pentru care productorul nu poate fi considerat rspunztor.
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – INFORMA II GENERALE
6
1.7 Identificarea aparatului
Principalele informaii de identificare a aparatului sunt indicate pe plcua de identificare aplicat pe corpul înclzitorului de ap în coresponden cu cablul de alimentare.
A model
E presiune max./min. circuit de rcire
F protec ie rezervor
H mrci i simboluri
L putere medie/maxim în modul pomp
M tip de agent de rcire i sarcin
N presiune maxim rezervor
2.1 Principiu de func ionare
Înclzitorul de ap cu pomp de cldur nu utilizeaz energia electric pentru a înclzi direct apa, ci o utilizeaz mai raional, obinând acelai rezultat într-un mod mult mai eficace i anume, consumând cu circa 2/3 în minus.
Eficacitatea unui ciclu în modul pomp de cldur este msurat prin intermediul coeficientului de performan (CdP), care exprim raportul dintre energia furnizat de aparat (în acest caz, cldura cedat pentru a înclzi apa) i energia electric consumat (de compresor i de dispozitivele auxiliare ale aparatului). CdP variaz în funcie de tipul de pomp de cldur i de condiiile sale de funcionare.
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – INFORMA II GENERALE
7
De exemplu, un CdP cu valoarea 3 înseamn c, pentru 1 kWh de energie electric consumat, pompa de cldur furnizeaz 3 kWh de cldur dispozitivului de înclzit, din care 2 kWh sunt extrai din sursa de energie gratuit.
2.2
4 ventilator
panou de control electronic
tub de evacuare condensat
10 rezisten electric
12 sond NTC funcional i siguran
13 robinet « hot-gas » pentru degivrare (numai mod.EXT)
14 sond NTC pentru msurare temperatur ap la ieire
15 anod de magneziu
2.3 Dimensiuni i
A Tub ø 3/4” intrare ap rece
B Tub ø 3/4” intrare ap cald
C Racord evacuare condensat
D Tub ø 3/4” ieire circuit solar (numai varianta SOL)
E Tub ø 3/4” intrare circuit solar (numai varianta SOL)
2.4 Schema electric Referin fig. 3. SIMBOL DESCRIERE
A Alimentare
B Baterii
E Sond NTC zona rezisten F Anod cu curent impus
G Împmântare rezervor H Plac conexiune serial
I Plac electronic de baz
L Condensator
M Compresor
N Ventilator O Robinet de degivrare “Hot-gas” P Presostat de siguran
Q Sond NTC zona ieire ap cald
R Sonde NTC vaporizator i intrare aer
EDF Semnal HCHP (EDF) de la cablul electric (nefurnizat)
compresor ermetic de tip rotativ
7 evaporator aer / fluid refrigerant
8
9
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – INFORMA II GENERALE
8
2.5 Caracteristici tehnice
Descriere Unitate 200 200 EXT 250 250 EXT 250 SOL EXT
Capacitate nominal rezervor l 200 200 255 255 255
Grosime medie manta mm ≈ 50
Tip de protecie intern rezervor emailat
Tip de protecie anti- coroziv
Anod de titan cu curent activ + anod de magneziu
Presiune maxim de func ionare MPa 0,6
hidraulice II G 3/4 M
condensat mm 1/2 F
mm 150-160-200
Greutate rezervor gol kg 90 90 95 95 110
QPr (în 24h) KWh 0,6 0,6 0,63 0,63 0,63
Suprafaa de schimb circuit solar m2 - - - - 0,65
Pompa de cldur
absorbit (*) W 750 750 750 750 750
W 950 950 950 950 950
CdP (*) 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Timp de înclzire (*) h:min 3:15 3:15 3:41 3:41 3:41
Energie absorbit la înclzire (*) kWh 2,2 2,2 2,7 2,7 2,7
Cantitate maxim de ap cald la o prelevare V40(**)
Temp. de 51°C l 260 260 325 325 325
Temp. de 62°C l 348 348 435 435 435
Temperatur max. ap cu pomp de cldur
°C 62
(55 din fabric)
Cantitate de fluid refrigerant R134a Kg 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
Presiune maxi circuit refrigerant – partea de presiune joas
MPa 1 1 1 1 1
Presiune maxi circuit refrigerant - partea presiune înalt
MPa 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Element de înclzire
Putere rezisten W 1500+1000 1500+1000 1500+1000 1500+1000 1500+1000
Temperatu maxi ap cu rezisten
°C 75
Putere electric medie
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – INFORMA II GENERALE
9
Descriere Unitate 200 200 EXT 250 250 EXT 250 SOL EXT
Alimentare electric
Frecven Hz 50
Partea aer
Debit de aer (reglare automat) m3/h 500 500 500 500 500
Presiune static disponibil Pa 50 50 50 50 50
Putere sonor dB(A) 56 56 56 56 56
Nivel de presiune sonor la 2 m distan
dB(A) 39 39 39 39 39
Volum minim spa iu de instalare (***)
m3 20 20 20 20 20
Înl ime minim tavan în spa iul de instalare
m 1,75 1,75 2 2 2
Temperatur min. spa iu de instalare °C 1 1 1 1 1
Temperatur max. spa iu de instalare °C 35 35 35 35 35
Temperatur minim aer b.u. la 90% h.r. (****)
°C 5 -5 5 -5 -5
Temperatur maxim aer b.u. la 90% h.r. (****)
°C 35 35 35 35 35
(*) valoarea ob inut, cu o temperatur a aerului de 15°C i o umiditate relativ de 71%, temperatura apei la intrare 15°C (conform normei NF ele 255-3)
(**) Performana msurat pentru o înclzire a apei de 15°C la 51°C cu o temperatur a aerului aspirat de 15°C, o umiditate relativ de 70%, conform caietului de sarcini NF Performan electric N°LCIE 103-15 pentru înclzitoare de ap termodinamice autonome cu acumulare.
(***) în cazul unei instalaii fr canalizare
(****) În afara intervalului de temperatur de funcionare a pompei de cldur, înclzirea apei este asigurat de rezistena electric.
Valoare medie obinut pe un numr semnificativ de produse.
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – NOT TEHNIC PENTRU INSTALARE
10
3.1 Calificarea instalatorului
ATEN IE! Instalarea i prima punere în func iune a aparatului trebuie realizate de persoane calificate / profesioniste, în conformitate cu normele na ionale de instalare i cu eventualele reglementri ale autorit ilor locale i ale organismelor de sntate public. Înclzitorul de ap este livrat cu o cantitate suficient de agent de rcire R134a, necesar func ionrii. Agentul de rcire nu este nociv pentru stratul de ozon al atmosferei, nu este inflamabil i nu prezint pericol de explozie. Totu i, lucrrile de între inere i interven iile asupra circuitului de rcire trebuie realizate exclusiv de persoanele abilitate pentru astfel de lucrri.
3.2 Utilizarea instruc iunilor
ATEN IE! O instalare eronat poate duna persoanelor, animalelor i bunurilor, pentru care productorul nu este rspunztor.
Instalatorul trebuie s respecte instruc iunile din acest manual.
Informarea i instruirea utilizatorului în legtur cu func ionarea înclzitorului de ap i cu realizarea corect a principalelor opera iuni vor fi în sarcina instalatorului, la încheierea lucrrilor de instalare.
3.3 Norme de siguran
Pentru semnifica ia simbolurilor utilizate în tabelul urmtor, vezi paragraful 1.1, în sec iunea INFORMA II GENERALE.
N° Avertisment Risc Simbol
1 Proteja i tuburile i cablurile pentru a evita deteriorarea acestora
Electrocutare prin contactul cu conductorii afla i sub tensiune.
Daune provocate de o scurgere de ap de la evile deteriorate.
2
Asigura i-v c spa iul destinat instalrii i sistemele la care va fi racordat aparatul sunt în conformitate cu normele în vigoare.
Electrocutare prin contactul cu conductorii sub tensiune, care au fost incorect instala i.
Defectarea aparatului printr-o utilizare necorespunztoare.
3
Folosii unelte i instrumente adecvate (asi- gurându-v c uneltele nu sunt defecte, c mânerul este în stare bun i corect fixat), uti- lizai-le corect, protejai-le împotriva cderilor accidentale, punei-le la loc dup utilizare.
Leziuni provocate de proiectarea de frag- mente, inhalarea de particule de praf, lovire, înepare, tiere, zgâriere.
Deteriorarea aparatului sau a obiectelor din
apropiere prin proiectarea de fragmente, prin lovituri sau tieturi.
4
Utilizai echipamente electrice adecvate (asigurai-v c fia i cablul de alimentare sunt în stare bun i c prile cu micare rotativ sau alternativ sunt bine fixate), nu lsai cablul de alimentare s atârne împiedicând trecerea, fixai-le pentru a preveni cderea lor, scotei- le din priz i punei-le la locul lor dup utilizare.
Leziuni provocate de proiectarea de frag- mente, prin tiere sau zgâriere.
Deteriorarea aparatului provocat de proiectarea de fragmente, particule de praf sau prin tiere sau zgâriere.
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – NOT TEHNIC PENTRU INSTALARE
11
5
Efectua i detartrajul componentelor conform indicaiilor din fia de siguran a produsului utilizat. Asigurai aerisirea adecvat a înc- perii, purtai îmbrcminte de protecie, evi- tai amestecarea produselor i protejai apa- ratul i obiectele din preajma lui
Leziuni prin contactul cu ochii sau pielea, sau prin inhalarea sau înghi irea agen ilor chimici nocivi.
6
Asigura i-v c scrile sau scrile pliante sunt stabile, solide, c treptele sunt în stare bun i fixate solid. Orice lucrare la înl ime se va efectua sub supravegherea unei ter e persoane.
Leziuni prin cdere sau forfecare.
7
Asigura i-v c mediul de lucru este în conformitate cu reglementrile referitoare la sntate, iluminat, aerisire i soliditate.
Leziuni prin lovire, cdere etc …
8 În timpul lucrului, purta i echipament de protec ie individual adecvat.
Leziuni provocate prin electrocutare, proiectare de achii, inhalare de praf, lovire, tiere, înepare, julituri, zgomot, vibraii.
9
Opera iunile în interiorul aparatului se vor efectua luând toate msurile necesare pentru a evita contactul cu pr ile abrazive sau tioase.
Leziuni prin tiere sau zgâriere.
10 Goli i orice component care ar putea con- ine ap cald. Leziuni provocate de arsuri.
11 Efectua i racordrile electrice folosind cabluri cu dimensiuni corespunztoare.
Incendiu cauzat de supraînclzirea cablu- rilor subdimensionate.
12 Proteja i aparatul cu material corespunztor în apropierea zonelor de lucru.
Deteriorarea aparatului prin proiectarea de fragmente sau particule de praf.
13
Manevra i aparatul cu precau ie, utilizând chinga de manevrare.
Deteriorarea aparatului prin cdere sau prin spargerea soclului sau a picioarelor reglabile.
14 În timpul manevrrii aparatului, asigura i-v c nu exist obstacole în drum.
Deteriorarea aparatului ca urmare a ocurilor.
15
Dup o interven ie de între inere sau de depanare, înainte de reporni aparatul asigura i- v c toate dispozitivele de siguran sunt func ionale .
Deteriorarea aparatului prin absen a dispozitivului de siguran .
Deteriorarea aparatului sau a obiectelor
din apropiere prin coroziunea provoca- t de substan e acide.
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – NOT TEHNIC PENTRU INSTALARE
12
4. INSTALAREA
ATEN IE! Se vor respecta cu strictee avertizrile generale i normele de securitate enumerate în
paragrafele precedente, urmând obligatoriu indicaiile furnizate.
4.1 Amplasarea produsului
ATEN IE! Înaintea efecturii oricrei operaiuni necesare instalrii, se va verifica dac, la locul ales pentru instalare, sunt repectate urmtoarele condiii:
a) în cazul în care înclzitorul de ap este utilizat fr conduct de evacuare a aerului, încperea destinat instalrii s nu aib un volum sub 20 m3, cu o reîmprosptare corespunztoare a aerului. Se va evita ca
aparatul s fie instalat în locuri unde se poate forma ghea. Produsul nu se va instala într-o încpere în care exist un aparat care, pentru a funciona, necesit aer (de ex. boiler i înclzitor cu funcionare pe gaz cu camer deschis). Performanele i securitatea produsului nu sunt garantate în cazul unei instalri în exterior;
b) la locul ales, s se poat ajunge în exterior cu conducta de evacuare i / sau de extragere a aerului,
în cazul în care este prevzut utilizarea acesteia. Poziionarea racordurilor pentru conductele de evacuare i de aspirare a aerului s se realizeze în partea superioar a aparatului;
c) locul afectat instalrii i instalaiile electrice i hidraulice la care se va racorda aparatul s fie conforme cu normele în vigoare;
d) la locul ales, s fie disponibil sau s se poat prevedea o surs de alimentare electric monofazic 220-240 V ~ 50 Hz;
e) la locul prestabilit, pornind de la un racord special prevzut în acest scop, s fie disponibil, în partea lateral a aparatului, un evacuator de condensat i sifonul corespunztor.
f) la locul prestabilit, s poat fi respectate distanele prevzute fa de perei i de tavan pentru o
bun funcionare i o întreinere uoar a instalaiei; g) planul de sprijin ales s permit o funcionare în poziie perfect orizontal; Referine fig. 2 h) locul prestabilit s fie în conformitate cu gradul IP (protecie la penetrarea de fluide) al aparatului, în
conformitate cu normele în vigoare;
i) aparatul s nu fie expus direct la razele soarelui, chiar în prezena geamurilor / vitrajelor;
j) aparatul s nu fie expus mediilor deosebit de agresive, cum sunt vaporii acizi, pulberi
sau saturate cu gaz;
k) aparatul s nu fie instalat direct pe linii electrice neprotejate contra fluctuaiilor de tensiune;
l) aparatul s fie instalat cât mai aproape de punctele de utilizare pentru a limita pierderile de cldur de-a lungul conductelor;
m) aerul aspirat de produs s nu conin pulberi, vapori acizi sau solveni.
În cazul instalaiilor necanalizate, se vor respecta distanele fa de perei indicate în figura 4.
4.2 Poziionarea pe pardoseal
Referine fig. 5
1) Dup poziionarea corespunztoare a instalaiei, se d la o parte ambalajul i se scot legturile de fixare vizibile pe paleta pe care e sprijinit produsul.
2) Cu ajutorul chingii prevzute în acest scop, se coboar aparatul de pe palet.
3) Se fixeaz pe pardoseal picioruele-suport (prin orificiile corespunztoare), utilizând uruburi i cuie adecvate, dup care se scoate chinga textil, desfcând cele 2 uruburi.
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – NOT TEHNIC PENTRU INSTALARE
13
4.3 Racorduri aer
Semnalm faptul c utilizarea aerului provenit dintr-un mediu înclzit poate afecta performana termic a ansamblului. Produsul are în partea posterioar o priz de aspiraie i dou pentru evacuarea aerului. Este important s nu se scoat sau s se manipuleze cele dou grilaje i capacul (unde este înscris “Closed air” / “aer închis”, plasat din
fabricaie în partea superioar a produsului). Temperatura aerului la ieire poate atinge valori cu 5-10°C mai puin de cât cea de la intrare, iar, dac nu e canalizat, temperatura încperii unde e instalat produsul poate scdea în mod sensibil. În cazul în care este prevzut funcio- narea cu evacuare sau aspiraie din exterior (sau din alt încpere) a aerului tratat de pompa de cldur, vor putea fi
utilizate canalizri prevzute pentru trecerea aerului. Se va verifica dac acestea sunt racordate i fixate bine de produs pentru a evita dezasamblarea lor accidental (se va utiliza, de exemplu, un silicon adecvat). Este posibil,
numai în cazurile canalizrilor, s fie schimbate capacele pentru aerul la ieire, dac se urmrete utilizarea ieirii situate în zona superioar. În niciun caz, nu se vor manipula sau deteriora grilajele de intrare i ieire a aerului. ATENIE: Nu se vor utiliza grilajele exterioare care au pierderi importante de sarcini, cum sunt grilajele cu plas contra ânarilor (antiinsecte). Grilajele utilizate trebuie s permit o trecere suficient de aer.
Distana dintre locul de intrare i cel de ieire a aerului nu trebuie s fie sub 50 cm. Se va proteja tubul de vântul de afar. Evacuarea aerului pe co nu este autorizat decât dac proiectul este adaptat corespunztor, trebuind efectuat curarea periodic a coului i accesoriilor. Pierderea total este calculat adunând pierderile componentelor individuale instalate. Suma acestora trebuie s fie inferioar sau egal cu presiunea static a ventilatorului (50 Pa). Un tip de canalizare care nu respect aceste indicaii poate afecta performanele produsului, determinând creterea sensibil a timpului de înclzire.
D ia m
ad m is
par ial întins (1/3)
par ial întins (2/3)
complet întins (3/3)
Ø150 8,5 m 1 m 6,5 m 3,3 m 12 m 8,5 m 2,3 m
Ø160 10 m 1 m 4,5 m 2 m - - 1,5 m
Ø200 15 m 1 m 4 m 1 m - - 1,2 m
O
Numai dac e canalizat
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – NOT TEHNIC PENTRU INSTALARE
14
EXEMPLU
Figura 6 Aer la intrare: necanalizat Aer la ie ire: canalizat extern
Figura 7 Aer la intrare: canalizat intern Aer la ie ire: canalizat extern
Figura 8 Aer la intrare: canalizat extern Aer la ie ire: canalizat extern
Figura 9 Instala ie fr canalizare
4.4 Racordarea hidraulic
Se racordeaz intrarea i ieirea înclzitorului de ap cu tuburi sau racorduri rezistente nu numai la presiunea de funcionare, ci i temperatura apei calde care poate atinge, în mod normal, 75°C. Prin urmare, nu se recomand materialele care nu rezist la astfel de temperaturi. Se înurubeaz un racord în form de “T” pe tubul de intrare ap al aparatului, marcat printr-un colier de culoare albastr. Este obligatoriu ca, pe tubul de intrare a apei al aparatului, s se fixeze un grup de siguran. Acest dispozitiv trebuie s fie în conformitate cu normativa european EN 1487:2000, adic s aib presiunea maxim de 0,7 MPa (7 bar) i s conin cel puin: un robinet de interceptare, un ventil de reinere, un dispozitiv de control al ventilului de reinere, o supap de siguran, un dispozitiv de întrerupere/închidere a sarcinii hidraulice. Orificiul de golire/descrcare a dispozitivului trebuie racordat la o conduct de evacuare cu un diametru care s nu fie sub cel al racordrii la aparat (3/4”), prin intermediul unui sifon care s creeze un spaiu de aer de minimum 20 mm, cu posibilitatea controlului vizual, pentru a evita - în cazul declanrii dispozitivului de siguran - s fie provocate prejudicii persoanelor, animalelor i lucrurilor, prejudicii pentru care productorul nu este rspunztor. Prin intermediul unui tub flexibil, se racordeaz intrarea dispozitivului contra suprapresiunilor la tubul de ap rece din reea, utilizând, dac e necesar, un robinet de închidere. De asemenea, în caz de deschidere a robinetului de golire, se va prevedea un tub de evacuare a apei aplicat la ieire.
La fixarea dispozitivului contra suprapresiunilor, acesta nu va fi înurubat forat pân la capt i nu va fi folosit pentru strângere. Este normal ca apa s picure din dispozitivul contra suprapresiunilor în timpul fazei de înclzire; din aceast cauz, e necesar s se racordeze o scurgere, lsând-o îns mereu deschis în aer, cu un tub de scurgere instalat în pant continu în jos i într-un loc ferit de înghe.
De acelai tub trebuie s se racordeze i scurgerea pentru condens prin intermediul racordului prevzut în acest scop, situat în partea inferioar a înclzitorului de ap.
Aparatul nu trebuie s funcioneze când duritatea apei este permanent sub 12°F. În schimb, dac duritatea apei este deosebit de ridicat, se recomand utilizarea unui dedurizator, cu reglare corespunztoare i controlat, caz în care duritatea rezidual nu trebuie s coboare sub 15°F.
Dac presiunea reelei se apropie de valoarea presiunii supapei de siguran calibrate, e necesar s se monteze un reductor de presiune cât mai îndeprtat de aparat. A se vedea figura 10.
ATENIE! Se recomand s se efectueze o splare atent a tuburilor instalaiei pentru a îndeprta eventualele reziduuri de filetare, sudur sau impuriti care pot afecta funcionarea corect a aparatului.
4.5 Racordarea electric
3G 1.5mm2 16A
Semnal EDF (cablu nefurnizat cu aparatul) H05V2V2-F 2G 0.8mm2 2A
ATENIE: ÎNAINTEA efecturii oricrei operaii, se vor deconecta toate circuitele de alimentare electric.
Când aparatul nu este alimentat electric, protecia anticoroziv este asigurat de baterii.
Aparatul este furnizat cu un cablu de alimentare (în cazul în care e necesar înlocuirea acestuia, trebuie s se utilizeze în exclusivitate piese de schimb originale, furnizate de productor).
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – NOT TEHNIC PENTRU INSTALARE
15
Se recomand efectuarea unui control al instalaiei electrice, verificând conformitatea acesteia cu normele în vigoare. Se verific dac instalaia este adaptat pentru puterea maxim absorbit de înclzitorul de ap (v. datele înscrise pe plcua de identificare) i dac seciunea transversal a cablurilor de conectare electric este corespunztoare i în conformitate cu normele în vigoare. Este interzis utilizarea prizelor multiple, a prelungitoarelor electrice i a adaptoarelor. De asemenea, este interzis s se utilizeze tuburile instalaiei hidraulice, de înclzire sau de gaz pentru racordarea aparatului la pmânt. Înaintea punerii în funciune, se controleaz dac tensiunea reelei este conform cu valoarea indicat pe pl- cua de identificare a aparatului. Productorul nu poate fi tras la rspundere pentru eventualele prejudicii cauza- te prin nerealizarea împmântrii instalaiei sau de greeli la nivel de alimentare electric. Pentru deconectarea aparatului de la reeaua electric, trebuie s se utilizeze un întreruptor bipolar conform cu normele CEI-EN în vigoare (deschidere contacte de minimum 3 mm, preferabil s fie prevzut cu sigurane fuzibile).
RACORDARE ELECTRIC PERMANENT
Fig. 11 În cazul în care nu dispunei de tarif electric biorar, În cazul în care tariful electric biorar nu este disponibil, se va utiliza aceast configuraie. Înclzitorul de ap va fi întotdeauna alimentat de reeaua electric, funcionarea sa fiind asigurat 24h\24h
RACORDAREA ELECTRIC CU TARIF BIORAR
Fig. 12
În cazul în care dispunei de tarif electric biorar i de un contor specific, putei opta pentru alimentarea produsului exclus în timpul orelor de maxim economie. În timpul orelor în care aparatul nu e alimentat electric, protecia anticoroziune a rezervorului este asigurat de anodul cu curent activ, alimentat de acumulatori reîncrcabili.
RACORDAREA ELECTRIC CU TARIF BIORAR I SEMNAL HC-HP
Fig.13
Prezint aceleai avantaje economice ca i configuraia cu tarif biorar, fiind în plus posibil o înclzire rapi- d în modul BOOST, care activeaz i înclzirea cu tarif HP. 1) Branai un cablu bipolar pe contactele care corespund semnalului de pe contor.
2) Branai cablul bipolar al semnalului pe borniera indicat din interiorul aparatului, aproape de bornele de alimentare. ATENIE: Cablul de semnal trebuie introdus în orificiul situat sub cablul de alimentare i fixat cu ajutorul unor accesorii speciale de trecere a cablurilor în interiorul aparatului, urmând traseul cablului de alimentare i strângandu-l în presgarniturile din apropierea bornei corespunztoare.
Gurii cauciucurile pentru a obine o seciune adecvat trecerii.
3) Activai funcia HC-HP din meniul instalator. (Vezi paragraful 7.6).
4.6 Prima punere în funciune Dup realizarea racordurilor hidraulice i electrice, umplei înclzitorul cu ap de la reea. În acest scop, trebuie s deschidei robinetul central al instalaiei menajere i pe cel de ap cald aflat cel mai aproape, urmrind ca tot aerul s ias treptat din rezervor. Controlai vizual existena eventualelor scurgeri de ap la flan i racorduri, strângând uor uruburile, dac e cazul. Tragei de limba de protec ie a bateriei; acumulatorii sunt plasai sub masca de pe partea dreapt a ecranului, v. figura 16.
5. NORME DE ÎNTRE INERE (pentru persoane autorizate)
ATEN IE! Trebuie respectate cu strictee avertismentele generale i normele de securitate enumerate la paragrafele precedente i, obligatoriu, toate indicaiile furnizate.
Toate interveniile i operaiile de întreinere trebuie efectuate de persoane autorizate (care posed calificarea impus de normele aplicabile în vigoare).
5.1 Golirea aparatului
Aparatul trebuie golit în cazul în care trebuie s stea nefolosit într-o încpere în care exist pericol de înghe. Dac este necesar, pentru golire procedai conform indicaiilor de mai jos:
- deconectai aparatul de la reeaua electric;
- închidei robinetul de interceptare, dac e instalat; dac nu, robinetul central al instalaiei, de alimentare cu ap rece menajer;
- deschidei robinetul pentru apa cald (chiuvet sau cad); - deschidei robinetul plasat pe grupul de siguran.
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – NOT TEHNIC PENTRU INSTALARE
16
5.2 Întreinere periodic
Se recomand s se efectueze în fiecare an curarea vaporizatorului pentru a îndeprta praful sau alte impuriti care pot înfunda instalaia.
Pentru a avea acces la evaporator, trebuie scoase uruburile de fixare ale carcasei frontale. Verificai dac racordul conductei de evacuare a aerului i conducta respectiv nu sunt înfundate sau deteriorate. Aceeai verificare i pentru eventuala conduct de aspirare.
Verificai i curai grilajele i drenajele.
5.3 Informaii utile
Dac apa este rece la ieire, verificai: - prezena unor erori pe ecran;
- prezena tensiunii pe placa cu borne;
- temperatura reglat pentru apa la ieire;
- dac sunt programate orarul de func ionare sau func ia “voiaj”, de verificat dac aparatul se afl în perioada în care trebuie s func ioneze;
- placa electronic;
- integritatea deflectorului plasat pe tubul de ap rece la intrare;
- elementele de înclzire ale rezistenei.
Dac apa este clocotit (prezena aburilor la robinete) Întrerupei alimentarea electric a aparatului i verificai:
- placa electronic;
- gradul de încrustare cu calcar a rezervorului i a componentelor. Producie insuficient de ap cald. Verificai:
- presiunea apei din reea;
- starea deflectorului (dispozitiv de reglare a jetului de ap) de la conducta de intrare a apei rece;
- starea conductei de prelevare a apei calde;
- componentele electrice.
Scurgere de ap din dispozitivul contra suprapresiunilor În timpul fazei de înclzire, este normal s picure ap din dispozitiv. Pentru a evita s picure ap, instalai un vas de expansiune pe instalaia de tur. Dac apa continu s picure dup faza de înclzire, controlai:
- calibrarea dispozitivului;
Atenie: Nu astupai niciodat orificiul de evacuare al dispozitivului!
Dac se aude o intensificare a zgomotului în modul de funcionare a pompei de cldur, verificai:
- componentele în micare din interiorul carcaselor; - componentele racordate la aparat cu accesorii mobile.
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – INSTRUC IUNI DE UTILIZARE I DE ÎNTRE INERE PENTRU UTILIZATOR
17
INSTRUCIUNI DE UTILIZARE I ÎNTREIENRE PENTRU UTILIZATOR
6. AVERTIZRI 6.1 Prima pune în funciune ATENIE! Instalarea i prima punere în funciune a aparatului trebuie efectuate de un personal calificat/ specialisti, în conformitate cu normele naionale în vigoare la nivel de instalare i respectând eventualele dispoziii din partea autoritilor locale i a organismelor de sntate public.
În cazul în care instalarea înclzitorului nu este o simpl înlocuire, ci face parte din cadrul unor intervenii de renovare/refacere a instalaiei hidraulice existente sau realizare a unei noi instalaii, firma instalatoare autorizat s realizeze instalarea este obligat, la încheierea lucrrilor, s elibereze declaraia de conformitate cu normele i regulamentele în vigoare.
În toate cazurile, firma care realizeaz lucrrile trebuie s efectueze controalele de siguran i de bun funcionare a instalaiei în ansamblu.
Înainte de a pune în funciune înclzitorul de ap, verificai dac instalatorul a încheiat toate operaiunile care in de competena sa i dac au fost bine înelese explicaiile sale privind funcionarea i utilizarea aparatului. La prima aprindere a pompei de cldur, timpul de ateptare este de 5 minute.
6.2 Recomandri
În caz de defeciune sau de funcionare necorespunztoare, închidei aparatul, fr a încerca s-l reparai, i apelai la serviciile unui personal calificat specializat. Eventualele reparaii, efectuate utilizând în exclusivitate piese de schimb originale, trebuie realizate de ctre specialit calificai, pentru a nu se înclca conformitatea cu DM 174.
Nerespectarea indicaiilor de mai sus poate afecta securitatea aparatului i anuleaz orice responsabilitate a productorului. În cazul utilizrii prelungite a înclzitorului de ap, se recomand: - întreruperea alimentrii electrice a aparatului sau, dac exist un întreruptor corespunztor în partea de sus a
aparatului, poziionarea acestuia pe “OFF”. -
închiderea robinetelor instalaiei sanitare.
ATENIE! Se recomand golirea aparatului, dac acesta va rmâne neutilizat într-o încpere expus la înghe . Aceast operaiune trebuie realizat, în exclusivitate, de personal calificat.
ATENIE! Apa furnizat la o temperatur mai mare de 50°C la robinetele de utilizare poate provoca imediat arsuri grave. Copiii, persoanele cu disabiliti i cele în vârst sunt expuse în msur mai mare acestui risc. De aceea, se recomand utilizarea unui robinet de amestec termostatic (în care se amestec apa cald cu cea rece, pentru a obine apa la o anumit temperatur), plasat pe tubul de ieire ap al înclzitorului, marcat printr-un colier de culoare roie.
Pentru modelele de PARDOSEAL, este obligatoriu s se utilizeze un robinet de amestec termostatic.
ATENIE! (în exclusivitate pentru versiunea PARDOSEAL. Se va verifica temperatura detectat de sonda TS.2 a regulatorului solar, din interiorul înclzitorului de ap, care nu trebuie s depeasc 80°C - fig. 15.
6.3 Norme de siguran
Pentru semnificaia simbolurilor utilizate în tabelul urmtor, a se vedea capitolul precedent 1.1.
Nr. Avertizare Risc Simbol
1
Odat instalat, aparatul nu mai trebuie micat de la locul lui
Electrocutare prin contact cu componente
aflate sub tensiune
2
Nu se pun obiecte de niciun fel pe aparat Leziuni provocate persoanelor din cauza cderii obiectelor în urma vibra iilor
Deteriorarea aparatului sau a lucrurilor din
apropiere, ca urmare a cderii obiectelor
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – INSTRUC IUNI DE UTILIZARE I DE ÎNTRE INERE PENTRU UTILIZATOR
18
3
Se interzice urcarea pe aparat Leziuni suferite de persoane, cauzate de
cderea aparatului
Deteriorarea aparatului sau a lucrurilor din
apropiere ca urmare a cderii aparatului deplasat de la locul instalrii
4 Nu trebuie efectuate intervenii care implic deschiderea aparatului
Leziuni prin electrocutare sau arsuri sau tieturi.
5 Nu trebuie deteriorat cablul de alimentare electric Leziuni prin electrocutare ca urmare a contactului
cu cabluri neizolate aflate sub tensiune
6 Nu se vor utiliza scri, scaune, taburete sau suporturi instabile pentru a efectua curarea aparatului
Leziuni provocate prin cdere de la înlime sau tiere (scri duble)
7 Nu se va efectua nicio operaie de întreinere fr ca aparatul s fie scos în prealabil de sub tensiune
Electrocutare ca urmare a prezenei unor componente aflate sub tensiune
8 Nu se va utiliza aparatul în alte scopuri decât cele menajere prevzute în prezentul manual
Deteriorarea aparatului generat de o funcionare excesiv
9 Nu lsai copiii i persoanele neinstruite s utilizeze aparatul
Deteriorarea aparatului ca urmare a utilizrii necorespunztoare a acestuia
10 Nu se va cura aparatul cu detergeni, solveni, insecticide
Deteriorarea prilor din plastic i vopsite
11 Nu se pune nimic sub aparat. Deteriorarea obiectelor puse sub aparat în
caz de scurgeri de ap
7. INSTRUCIUNI DE FUNCIONARE
Referin figura 14.
B Amplasarea bateriilor (pentru înlocuire, dai la o parte capacul)
Panoul de control, simplu i logic, este constituit din dou taste i un buton de reglare central. În partea superioar, un mic ecran (display) indic, în funcie de necesiti, temperatura programat (setat) sau tempe- ratura înregistrat, pe lâng alte indicaii specifice, ca semnalizarea modului de funcionare, pene în funcionare, reglri, informaii privind starea aparatului. Sub zonele de comand i semnalizare, se gsete un led mai lung SMILE LED, prin care se semnalizeaz utilizatorului starea de funcionare în regim de înclzire.
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – INSTRUC IUNI DE UTILIZARE I DE ÎNTRE INERE PENTRU UTILIZATOR
19
7.2 Aprinderea i stingerea înclzitorului de ap
Aprinderea: pentru a aprinde înclzitorul de ap e suficient s apsa i tasta ON/OFF
Ecranul indic temperatura reglat (“set”), modul de funcionare, iar simbolul HP i / sau simbolul rezisten indic respectiva funcionare a pompei de cldur i / sau a rezistenei.
Stingerea: pentru stingerea înclzitorului, e suficient s se apese pe tasta ON/OFF. Ledul « SMILE » se stinge, la fel i lumina de pe ecran i celelalte semnalizri active pân atunci, rmânând pe ecran numai indicaia “OFF”. Protecia anticoroziune rmâne asigurat, iar aparatul prevede automat s nu se ajung la o scdere a temperaturii apei sub 5°C în interiorul rezervorului.
7.3 Reglarea temperaturii Reglarea temperaturii dorite a apei calde se efectueaz rotind butonul de reglare/moleta SET în sens orar sau antiorar (lumina de pe ecran începe s pâlpâie pe moment).
Pentru a vizualiza temperatura de moment a apei din cuv/rezervor, apsai i eliberai tasta/butonul, temperatu- ra va fi indicat timp de 5 secunde, dup care se va putea citi din nou temperatura reglat.
Temperaturile care pot fi obinute în modul pomp de cldur variaz de la 50°C la 55°C, conform reglrilor din fabricaie. Accesând meniul instalator (descris succesiv), se poate extinde acest interval de la 40°C la 62°C.
(Atenie, atingerea unor temperaturi superioare valorii de 55°C cu pompa de cldur poate genera o uzur timpurie a compresorului).
Temperatura maxim care poate fi atins cu rezistena este de 65°C, reglat din fabricaie, i de 75°C modificând reglarea din meniul instalator.
7.4 Mod de funcionare
În condiii de funcionare normal, prin intermediul tastei “mod”, poate fi modificat modul de funcionare prin care înclzitorul atinge temperatura reglat.
Modul selectat este vizualizat pe linia de sub temperatur.
Dac pompa de cdur este activ, apare simbolul:
Dac rezisten a electric este activ, apare simbolul:
• Modul AUTO: înclzitorul înva cum s ating temperatura dorit într-un numr limit de ore, cu o utili- zare raional a pompei de cldur i, dac e necesar, a rezisten ei de înclzire. Numrul maxim de ore utilizat depinde de parametrul P9 - TIME_W (v. paragraful 7.6), reglat din fabricaie la 8 ore.
• Modul BOOST: înclzitorul utilizeaz simultan pompa de cldur i rezistena pentru a atinge temperatura dorit în minimum de timp posibil. Dup atingerea temperaturii dorite, funcionarea revine în modul AUTO.
• Modul GREEN (activabil din meniul instalator): înclzitorul exclude funcionarea rezistenei, utilizând numai pompa de cldur i realizând o economie maxim de energie! Temperatura maxim care poate fi atins depinde de valoarea parametrului P3 (40-62°C) - v. paragraful 7.6.
• Modul VOYAGE (activabil din meniul instalator): Conceput pentru perioadele de absen de la locul unde funcioneaz înclzitorul. Acesta trebuie programat pentru zilele în timpul crora aparatul va rmâne stins. Înclzitorul va fi pus în funciune numai pentru a furniza ap cald la întoarcerea la locul respectiv.
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – INSTRUC IUNI DE UTILIZARE I DE ÎNTRE INERE PENTRU UTILIZATOR
20
Protecia anticoroziune rmâne asigurat, iar aparatul prevede automat ca temperatura apei în interiorul cuvei/ rezervorului s nu ajung s scad sub 5°C. apsai tasta “mode” pân se selecteaz modul VOYAGE,
rotii butonul de reglare pentru a programa numrul de zile (“days”), apsai pe butonul de reglare central pentru confirmare. Pe ecran rmâne indicat numrul de zile rmase înainte de activarea aparatului
7.5 Meniu informa ii
Prin meniul informaii se vizualizeaz datele pentru gestionarea produsului.
Pentru a accesa meniul, apsai pe butonul central de reglare timp de 5 secunde
Rotii butonul central pentru a selecta parametrii L1, L2, L3 …L12
Descrierea parametrilor apare pe rândul de mai jos din acest tabel :
Dup vizualizarea parametrului dorit, apsa i butonul central pentru a vizualiza valoarea. Pentru a reveni la selectarea parametrilor, apsa i din nou butonul de reglare sau tasta “MOD”.
Pentru a iei din meniul info / instalator, apsai pe tasta “mod”. (Aparatul iese automat din meniu dup 10 minute de nefuncionare).
Parametru Denumire Descrierea parametrului
L1 HCHP Stare de activare / dezactivare a funciei cu tarif biorar
L2 TIME_W Numr maxim de ore de alimentare acceptate
L3 ANTI_B Activare / dezactivare a funciei antibacteriene (antilegionella) - (on / off)
L4 T HP Temperatur maxim reglat grup pomp L5 T W1 Temperatur înregistrat sonda 1 grup rezisten
L6 T W2 Temperatur înregistrat sonda 2 grup rezisten
L7 TW3 Temperatur înregistrat sond eav ap cald L8 T AIR Temperatur înregistrat sonda aer intrare
L9 T EVAP Temperatur înregistrat sond vaporizator L10 DEFROS Stare de activare / dezactivare a funciei degivrare (on / off)
L11 HP h Contor parametru intern 1
L12 HE h Contor parametru intern 2
L13 SW MB Versiune program soft plac electronic principal (“Mainboard”) L14 SW HMI Versiune soft plac electronic interfa utilizator
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – INSTRUC IUNI DE UTILIZARE I DE ÎNTRE INERE PENTRU UTILIZATOR
21
Prin intermediul meniului instalator, pot fi modificate unele reglri ale produsului. Simbolul întreinere va fi vizualizat în stânga ecranului .
Pentru a intra în meniu, men ine i apsat butonul de reglare timp de 5 secunde, parcurge i parametrii meniului “L - INFO” pân ajunge i la indica ia “P0 -CODE”.
Dup introducerea codului (ilustrat în tabelul urmtor), roti i butonul de reglare pentru a selecta parametrii P1, P2, P3 …P10.
Dup vizualizarea parametrului de modificat, apsai butonul pentru a vizualiza valoarea parametrului, apoi rotii butonul de reglare pentru a obine valoarea dorit.
Pentru a reveni la selectarea parametrilor, apsai pe butonul de reglare pentru memorarea valorii alese, sau apsai pe “mod” (sau ateptai 10 secunde) pentru încheierea regaljelor fr memorarea valorii alese.
Pentru a ie i din meniul info / instalator, apsai pe tasta “mode”. (Aparatul iese automat din meniu dup 10 minute de inactivitate).
Parametru Denumire Descrierea parametrului
P0 COD Introducei codul pentru a accesa meniul instalator. Pe ecran apare numrul 222; rotii moleta pân la numrul 234, apsai pe buton, dup care putei accesa meniul instalator.
P1 T Max Reglarea temperaturii maxime care poate fi atins (de la 65°C la 75°C).
O valoare mai ridicat a temperaturii permite obinerea unei cantiti mai mari de ap cald.
P2 T Min Reglarea temperaturii minime care poate fi atins (de la 50°C la 40°C).
O valoare mai redus a temperaturii reglate permite o mai mare economie de energie în cazul în care necesitile de ap cald sunt moderate.
P3 T HP
Reglarea temperaturii maxime care poate fi atins cu grupul pomp de cldur (de la 50°C
la 62°C). Atenie, atingerea unor temperaturi mai mari de 55°C cu pompa de cldur poate genera o uzur timpurie a compresorului.
P4 GREEN Activarea / dezactivarea funciei Green (on/off). Vezi paragraful 7.4
P5 ANTI_B Activarea / dezactivarea funciei antibacteriene (antilegionella) (on/off). Vezi paragraful 7.7
P6 VOYAGE Activarea / dezactivarea funciei Voyage (on/off) Vezi paragraful 7.4
P7 DEFROS Activarea / dezactivarea programului degivrare (on/off)
Dac este activ, permite pompei de cldur s funcioneze chiar i cu o temperatur a aerului la intrare pân la -5°C.
P8 HC-HP Activarea / dezactivarea funciei cu tarif biorar. Vezi paragraful 7.9
P9 TIME_W Valoarea maxim de ore de înclzire zilnic (de la 5h la 24h).
P10 RESET Restabilirea tuturor parametrilor din fabricaie. Pentru modelele EXT, s nu uitai s reprogramai P7 pe ON.
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – INSTRUC IUNI DE UTILIZARE I DE ÎNTRE INERE PENTRU UTILIZATOR
22
Dac este activat, înclzitorul trece automat la realizarea funciei de protecie antibacterian (antilegionella).
Lunar, temperatura apei se va înclzi la valoarea de 65°C timp de maximum 15 minute, suficient pentru a se evita formarea de bacterii în rezervor i conducte (în cazul în care, în acest interval de timp, apa nu a atins mcar o dat temperatura T>57°C timp de minimum 15 minute). Primul ciclu de înclzire se produce la 3 zile dup activarea funciei. Astfel de temperaturi pot provoca arsuri, recomandându-se, prin urmare, utilizarea unui robinet de amestec termostatic.
7.8 Reglaje din fabric
Aparatul este configurat din fabricaie, astfel încât unele moduri, funcii sau valori sunt programate deja, dup cum se indic în tabelul urmtor.
Parametru
P1 TEMP. MAX. REGL. REZISTEN 65°C
P2 TEMP. MIN. REGLABIL 50°C
P3 TEMP. MAXI REGL. POMP DE CLDUR 55°C
P4 MOD GREEN DEZACTIVAT
P6 MOD VOYAGE DEZACTIVAT
P7 DEFROST (degivrare activat) ACTIVAT (model 200 EXT, 250 EXT, 250 SOL EXT)
DEZACTIVAT (model 200,250)
P9 TIME_W (numr de ore de alimentare aceptat) 8h
7.9 Funcionare cu tarif biorar
Pentru a putea funciona i în instalaii cu tarif biorar, softul de control calculeaz media zilnic de ore de disponibili- tate a alimentrii electrice cu tarif economic (HC).
Funcia de autoînvare permite aparatului s ating temperatura reglat în limita de ore disponibile cu tarif economic; limita maxim de ore este furnizat de parametrul P9 TIME_W; la prima aprindere (sau dup o stingere hardware),
valoarea prestabilit din fabricaie este de 8 ore.
7.10 Anti-înghe
În toate cazurile, când aparatul este alimentat, dac temperatura apei din interiorul cuvei / rezervorului coboar sub 5°C, rezistena (1000 W) este activat automat pentru a înclzi apa pân la 16°C. Dac este programat modul GREEN, aparatul realizeaz aceast operaie cu pompa de cldur.
7.11 Erori
În cazul în care se produce o defeciune / pan, aparatul intr în starea de eroare, ecranul pâlpâie i arat codul de eroare. Înclzitorul va continua s furnizeze ap cald, dac eroarea privete numai unul din cele dou grupuri de înclzire, punând în funciune fie pompa de cldur, fie rezistena electric. Dac eroarea privete pompa de cldur, pe ecran apare simbolul “HP” pâlpâind, dac eroarea privete rezistena electric, va pâlpâi simbolul rezistenei. Dac problema se raporteaz la ambele, atunci vor pâlpâi ambele.
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – INSTRUC IUNI DE UTILIZARE I DE ÎNTRE INERE PENTRU UTILIZATOR
23
Cum se ac ioneaz
rezervor OFF OFF
E2 Temperatur excesiv a apei în rezervor
OFF ON Încercai reaprinderea aparatului; dac
eroarea persist, telefonai la SAT
E4 Probleme sonde
rezisten OFF ON
E5
Evidenierea unei diferene excesive de temperatur între sonde, eav ap
cald i rezisten
H1
presostat ON OFF
Încercai s reaprindei aparatul; dac eroarea persist, telefonai la SAT
H2 Problem ventilator ON OFF
Verificai buna funcionare sau, eventual, schimbai supapa hot-gas. Verificai dac ventilatorul nu este în pan (dac e cazul, se înlocuiete ). Verificai dac vaporizatorul, racordul i/sau
grilajele nu sunt înfundate (dac sunt murdare sau parial înfundate, trebuie curate)
H3 Problem compresor ON OFF Verificai buna funcionare a compresorului
i/sau eventualele scurgeri de gaz
H4 Vaporizator înfundat ON OFF Verificai dac vaporizatorul, racordul i/sau
grilajele nu sunt înfundate (dac sunt murdare sau parial înfundate, trebuie curate)
H6 Problem sond aer ON OFF Controlai branarea i poziia
corect, eventual se schimb sonda
H7 Problem sond vaporizator ON OFF Controlai branarea i poziia
corect, eventual schimbai sonda
Controlai branarea i poziia corect, eventual schimbai sonda
H9 Problem degivrare activ ON OFF
Verificai buna funcionare sau, eventual, schimbai supapa hot-gas. Verificai dac ventilatorul nu este în pan (dac e cazul, se înlocuiete ). Verificai
dac vaporizatorul, racordul i/sau grilajele nu sunt înfundate (dac sunt murdare sau parial înfundate,
trebuie curate)
F1 Problem plac electronic OFF OFF Se încearc aprinderea i stingerea aparatului,
se verific buna funcionare a plcilor electronice
F2 Numr de ON/OFF excesiv ON ON Se deconecteaz momentan produsul i bateriile
F3 Absen a comunicrii între
placa electronic i interfa ON ON Se încearc aprinderea i stingerea aparatului,
se verific buna funcionare a plcilor electronice
F4 Rezervor gol (EMPTY),
Circuit anod activ deschis ON ON
Verificai prezena apei în rezervor, se contro- leaz i eventual se schimb anodul din titan
F5 Circuit anod curent activ
scurtcircuitat ON ON
Controlai i, eventual, schimbai anodul din titan
Înclzitor de ap cu pomp de cldur – INSTRUC IUNI DE UTILIZARE I DE ÎNTRE INERE PENTRU UTILIZATOR
24
8. ÎNTRE INEREA 8.1 Întreinere curent rezervat utilizatorului
Se recomand efectuarea unei splri a aparatului dup fiecare intervenie de întreinere curent sau special.
Dispozitivul contra suprapresiunilor trebuie s fie testat cu regularitate pentru a verifica s nu fie blocat sau pentru a îndeprta eventualele depuneri de calcar.
Se verific dac eava de evacuare a condensului nu este înfundat. Se verific i se cur grilajele i drenajele.
Înlocuirea bateriilor trebuie efectuat la 2 ani. Se va verifica dac sunt corect reciclate i înlocuite exclusiv cu 3 baterii reîncrcabile tip AA reîncrcabil, 2100 mAh minimum, se va avea grij s se respecte polaritatea aa cum e indicat pe compartimentul bateriilor. Acumulatorii sunt amplasai sub capacul din partea dreapt a ecranului, v. figura 16.
Aparatul trebuie deconectat atunci când se scot bateriile.
8.2 Reciclarea înclzitorului
Aparatul conine gaz refrigerent de tip R134a, care nu trebuie s fie eliberat în atmosfer. De aceea, în cazul dezactivrii definitive a înclzitorului, lucrrile respective trebuie executate de personal calificat în domeniu.
Acest produs este conform cu directiva EU/2002/96-CE.
Simbolul pubel barat de pe plcua de identificare indic faptul c produsul, la sfâritul duratei sale de via util, tre- buie tratat separat de deeurile menajere. El trebuie transportat la un centru de sortare a aparatelor electrice i electronice, sau trimis distribuitorului la cumprarea unui aparat nou. Sortarea selectiv permite reciclarea aparatului ajuns la sfâritul duratei vieii sale utile. Tratarea sa va permite evitarea efectelor negative asupra mediului i sntii, favorizând reciclarea
.