Piaţa FOREX.docx

of 23 /23
UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE DOMENIUL: ADMINISTRATEA FINANCIAR CONTABIL A ÎNTREPRINDERI FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REFERAT LA POLITICI FINACIARE ȘI MONETARE Piaţa FOREX Analiza unor poziţii reale pe piaţă. Cumpărare şi Vânzare. Îndrumător Știinfic: Conf.univ.dr.Niţu Adrian Întocmit de:

Transcript of Piaţa FOREX.docx

Page 1: Piaţa FOREX.docx

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARADFACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

DOMENIUL: ADMINISTRATEA FINANCIAR CONTABIL A ÎNTREPRINDERI

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

REFERAT LA POLITICI FINACIARE ȘI MONETARE

Piaţa FOREX

Analiza unor poziții reale pe piață. Cumpărare şi Vânzare.

Îndrumător Știinfic:Conf.univ.dr.Niţu Adrian

Întocmit de: Dobrea T. Cătălin Vasile

Arad,2013

Page 2: Piaţa FOREX.docx

Cuprins

I. Introducere.........................................................................................3II. Scurt istoric........................................................................................5III. Funcţionarea pieţii Forex.................................................................6

III.1. Cotaţiile valutare.....................................................................8III.2.Avanatejele pieţei Forex..........................................................9

IV. Riscul pieţei Forex...........................................................................10V. Cumpărarea şi Vânzarea pe piaţa Forex.....................................11

V.1.Cumpărare EURO/USD pe piaţa Forex................................11V.2.Vânzare EUR/USD pe piaţa Forex.........................................12

VI. Concluzie..........................................................................................14

Bibliografie

Page 3: Piaţa FOREX.docx

I.Introducere

Piața valutară sau Forex sau FX (prescurtat de la foreign exchange market din

engleză) este o piață a tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a valutelor. Piețele valutare

permit participanților să schimbe o anumită monedă contra altei monede. Una dintre părți

cumpără o anumită monedă de la cealaltă parte, în schimbul unei alte monede.

Schimburile valutare există ca rezultat al comerțului și investițiilor internaționale,

astfel companiile care importă sau exportă mărfuri cumpără aceste mărfuri într-o monedă

și le vând într-o altă monedă. De aceea ele au nevoie să convertească în moneda în care

plătesc mărfurile respective o parte din banii pe care îi primesc. Speculația constituie cea

mai mare parte a tranzacțiilor pe piața valutară.

Piața valutară nu are o locație fizică sau un punct central precum celelalte pieții

financiare, dar opereaza cu bănci, corporații și persoane fizice pe întreg globul, 24 ore din

24, mai puțin în weekend. Cursul de schimb valutar sau cursul Forex reprezintă suma la

care se schimbă o monedă contra altei monede.Pe piața valutară, tranzacțiile pot fi

executate în sume, la date și sub denumiri variabile. Nu există mărimi sau termene de

contract standard. Data la care cele două monede sunt schimbate între ele este cunoscută

sub numele de data de reglementare sau data valutei. După volumul de tranzacții este cea

mai mare piață internațională.

Piață valutară internațională constituie un sistem complex interbancar, prin care se

tranzactionează sume mari de bani, de către actorii din piață, la o rată de schimb stabilită

la o anumită dată, într-un anumit moment, în scopul schimbării (convertirii) unor valute

contra altora. Tranzacțiile se efectuează întotdeauna în pereche, unde o valută este

cumpărată sau vândută pentru alta, un trader va cumpăra valuta ce se anticipează că o

crească în valoare, sau va vinde valuta ce se anticipează că o să scadă față de cealalta.

Cele mai tranzacţionate valute sunt:

USD United States Dollar

EUR Euro

JPY Japan Yen

GBP Great Britain Pound

CHF Switzerland Franc

Page 4: Piaţa FOREX.docx

CAD Canada Dollar

AUD Australia Dollar

NZD New Zealand Dollar

Datorită globalizarii piețelor internaționale de capital, cursul fiecărei valute este

efectiv unic în toată lumea, în orice clipă, și se formează în baza cotatiei curente, propusă

de către actorii majori de pe piață. Schimbările graduale, frecvente, ale cursului valutar se

datorează faptului că marii actori, în baza factorilor pieței sau a intereselor proprii, încep

să crească sau să scadă prețurile/cotațiile. Factorii de bază care conduc la formarea

cursului pot fi:

schimbarea indicatorilor economici ai unei țări;

evenimentele politice importante, în țară și peste hotare;

efectuarea operatiilor de vânzare/cumpărare a valutei în volume mari;

evenimentele importante pe alte piețe de capital;

schimbarea deciziilor (pe baza analitică) vis-a-vis de cursul valutar de către

majoritatea participiantilor pe piață;

zvonurile pe piață sau schimbarea în „psihologia pieței”.

Perechile de valute cele mai tranzacționate pe piață valutară internațională sunt:

EUR/USD numită și "Euro"

GBP/JPY numită și "Geppy"

GBP/USD numită și "Cable"

NZD/USD numită și "Kiwi"

USD/CAD numită și "Loonie"

USD/JPY numită și "Gopher"

AUD/USD numită și "Aussie"

II.Scurt istoric

Page 5: Piaţa FOREX.docx

Spre sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial, guvernele aliate s-au întâlnit în

cadrul Conferinței ONU pe probleme monetare și financiare. Această conferință a avut

loc la Bretton Woods, New Hampshire, SUA, între 1 și 22 iulie 1944. În cadrul

conferinței au fost înființate două organisme, Fondul Monetar Internațional și Banca

Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială). Valoarea fiecărei

monede a fost exprimată în cantități fixe de aur. Convertibilitatea dolarului american a

fost fixată la cursul de 35$ pe uncia de aur. Acordul de la Bretton Woods a făcut din

dolarul american, o monedă etalon la nivel internațional. Cursurile de schim erau

menținute în cadrul unei benzi înguste, în jurul parității oficiale declarate. În cadrul

acestui sistem de la Bretton Woods, cursurile de schimb erau fixe, dar ajustabile, și s-au

menținut relativ stabile până la mijlocul anilor ’60, atât în cadrul Comunitatea Economică

Europeană( CEE), cât și pe plan internațional.  De exemplu între 1949 și 1967, lira

sterlină a fost fixată la paritatea de 1 = 2,80 $. Până la sfârșitul anilor ’60, mediul

internațional a cunoscut schimbări semnificative.

Sistemul Bretton Woods era supus unor presiuni crescânde ca urmare a politicii

balanței de plăți a Statelor Unite. Statele membre ale Comunitatea Economică Europeană

aveau opinii tot mai diferite cu privire la prioritățile de politică economică. Amplificarea

divergențelor asupra prețurilor și costurilor între aceste state a condus la numeroase crize

ale cursului de schimb și ale balanței de plăți, care, la rândul lor, amenințau să perturbe

uniunea vamală și piața agricolă comună, care funcționaseră cu rezultate relativ bune

până în acel moment. Piața s-a format în anii '70, când comerțul internațional a trecut de

la sistemul de cursuri fixe la sistemul de cursuri flotante. Nouă state membre care formau

Comunitatea Economică Europeană la data respectivă au creat în anul 1979 Sistemul

Monetar European (SME). Principala caracteristică a acestuia era mecanismul cursului de

schimb (MCS), care a introdus cursuri de schimb fixe, dar ajustabile, între monedele

celor nouă state. 

La 1 ianuarie 1999, prin fixarea irevocabilă a cursurilor de schimb, transferarea

către Banca Centrală Europeană a competenței în domeniul politicii monetare și

introducerea euro ca monedă unică. La 1 ianuarie 2002 bancnotele și monedele euro au

Page 6: Piaţa FOREX.docx

intrat în circulație în țările participante, iar la finele lunii februarie bancnotele și

monedele naționale și-au pierdut puterea circulatorie.

III.Funcţionarea pieţii Forex

Există întotdeauna un preţ bid – cerut şi un preţ ask - oferit pe toate cotaţiile pieţei

Forex şi preţul bid va fi întotdeauna mai mic decât preţul ask. Preţul bid este utilizat la

vânzarea unei perechi valutare (poziție short) și reflectă cât din valuta cotată se va obține

la vânzarea unei unități din valuta de bază.

Prețul ask este utilizat la cumpărarea unei perechi valutare (poziție long) și

reflectă cantitatea din valuta cotată ce trebuie plătită pentru a cumpăra o unitate valută de

bază.

EUR/USD = 1.4915/1.4917

BID = 1.4915

ASK = 1.4917

Diferența dintre prețul bid – de vânzare și prețul ask – de cumpărare se numește

spread. Pentru Eur/Usd = 1.4915/1.4917 spread-ul este de 2.0 pips sau puncte. Pip-ul

este cea mai mica modificare pentru orice pereche valutară, sau pasul minim de cotare.

Pentru majoritatea valutelor un pip este 0.0001. Pentru yenul japonez un pip este 0.01,

pentru că această valută este cotată cu 2 zecimale.

Perechile valutare sunt tranzacționate de obicei în loturi. 100.000 unități monetare

din valuta de bază reprezintă volumul standard pentru 1 lot, pentru un Mini lot (0.1 lots)

standardul este de 10.000, iar pentru Micro lot (0.01 lots) 1000. Când prețul ask pentru

Eur/Usd este 1.4917, 100.000 Euro sunt cumpărați în timp ce 149.170 dolari sunt vânduți.

Pentru un contract standard (1lot) în care Usd este perechea cotată 1 pip este echivalentul

a 10$ (1$ pentru un mini lot și 0.1$ pentru un micro lot). Pentru a tranzacționa aceste

sume mari brokerii oferă tranzacționare prin efect de levier. Pentru levier 1:100, e

nevoie de 1000$ în contul de tranzacționare pentru a cumpăra/vinde 100.000$ sau 100$

pentru a cumpăra/vinde 20.000$ cu levier 1:200.

Page 7: Piaţa FOREX.docx

Brokerul solicită o anumită sumă minimă în contul de tranzacționare, numită

marjă inițială – account margin sau initial margin. După primul depozit, se poate

tranzacționa instant pe Forex. Marja sau depozitul colateral diferă de la broker la broker.

Dacă brokerul impune o marjă de 1%, pentru fiecare 100.000 USD tranzacționați sunt

necesari 1000 USD în contul de tranzacționare.

Pozițiile Overnight reprezintă toate pozițiile long sau short pe care un trader le are

la ora 00.00 GMT, considerată închiderea unei zile pe forex. După acel moment contul

de tranzacționare fie se crediteaza, fie se debitează cu o dobândă pentru fiecare poziție în

funcție de dobanda de referință a celor doua valute, numit rollover sau swap.

De exemplu, un trader a cumpărat Euro și a vândut Dolari. Dacă dobânda la Euro

este 2%, iar dobânda în Statele Unite 1%, atunci traderul va primi o sumă în cont.

Cumpărarea sau vânzarea la prețul curent se numește ordin la piață – market order sau

instant execution. Poate fi un ordin de intrare sau ieșire din piață. De exemplu, Eur/Usd

se tranzacționează momentan la 1.49173. Pentru a cumpăra la acest preț, se apasă butonul

buy și platforma de tranzacționare execută imediat un ordin de cumpărare la acel preț.

Cumpărarea sau vânzarea la un anumit preț, diferit de prețul curent se numește ordin

deplasat în timp sau ordin în așteptare - pending order. Ordinele Pending sunt:

-Ordine Limită – Limit Orders și Ordine Stop – Stop Orders.

-Ordinele limită și stop sunt ordine date brokerului pentru a cumpăra sau vinde

loturi de valute la un preț specificat în viitor.

Vânzarea de la un preț mai mare decât cel actual este un Ordin Sell Limit, iar de

la un preț mai mic Sell Stop. Cumpărarea de la un preț mai mic decăt cel actual este un

Ordin Buy Limit, iar de la un preț mai mare Buy Stop. Stop Loss este un Ordin pentru

închiderea unei Poziții Deschise la un nivel specificat în cazul în care prețul evoluează în

direcția nefavorabilă, pentru a preveni pierderi mai mari. Un ordin stop loss este valid

până când poziția este lichidată sau anulată. De exemplu, s-a intrat long (cumpărare) pe

Eur/Usd la 1.4917. Pentru a controla pierderea maximă, plasați un ordin stop loss la

1.4890. Dacă Eur/Usd nu urmează creșterea așteptată și scade la 1.4890, platforma de

tranzacționare va executa automat un ordin de vânzare la 1.4890 și va închide poziția cu o

pierdere de 27 pips.

Page 8: Piaţa FOREX.docx

Take Profit este un Ordin de închidere a unei Poziții Deschise la un nivel

specificat în cazul în care prețul evoluează în direcția favorabilă. De exemplu, s-a intrat

long (cumpărare) pe Eur/Usd la 1.4917. Pentru a controla profitul, plasați un ordin take

profit la 1.4990. Dacă Eur/Usd atinge nivelul 1.4990, platforma de tranzacționare va

executa automat un ordin de vânzare la 1.4990 și va închide poziția pentru un profit de 73

pips.

III.1. Cotaţiile valutare

Când o valută este cotată, este raportată la alta valută, astfel că valoarea uneia este

reflectată prin valoarea celeilalte. Asadar, daca incercați să determinați cursul de schimb

intre Euro si Dolar, cotația forex va arăta astfel: Eur/Usd = 1.4915. Euro este valuta de

baza, în timp ce dolarul este valuta cotată.

În cazul cumpărării, cotația arată cât trebuie platit din valuta cotată pentru a

cumpara o unitate din valuta de baza. În exemplul de mai sus e nevoie de 1.4915 Dolari

pentru a cumpăra 1 Euro.

In cazul vânzării, cotația arată cât se primește pentru valuata cotată dacă se vinde

o unitate din valuta de baza. Utilizând exemplul, se primesc 1.4915 Dolari pentru

vanzarea unui Euro. Pe piața forex spot, majoritatea valutelor sunt tranzacționate

împotriva Dolarului American, iar USD-ul este frecvent moneda de baza a paritatii. In

aceste cazuri este numita cotatie directă: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, etc. Oricum,

nu toate valutele au dolarul ca bază. În aceste cazuri USD-ul este moneda contrară, și se

numește cotatie indirecta: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, etc.

Preţul, determinat de cerere şi ofertă, este influenţat de mulţi factori, incluzând

ratele dobânzilor, performanţele economice, sentimentul privind aşteptările politice şi

sociale, cât şi percepţia asupra performanţelor din viitor ale unei valute faţă de alta.

Page 9: Piaţa FOREX.docx

III.2.Avanatejele pieţei Forex

Milioane de traderi din întreaga lume cu diferită educaţie, capital iniţial, vârstă

sau timp disponibil tranzacţionează şi realizează profit pe Forex, Futeres, Contracte pe

Diferenţă (CFD) şi alte pieţe finaciare globale prin apăsarea câtorva taste şi trimiterea

ordinelor prin internet.Piața Forex este deschisă 24 de ore pe zi de Duminica 22.00 GMT

până Vineri 21.00 GMT.

Cu posibilitatea de a tranzacționa în sesiunea americana, asiatică, europeană,

investitorii au avantajul creării propriului program de tranzacționare, după propriile

preferințe. Spre deosebire de alte piețe, pe forex în general nu se percepe comisioan.

Costul tranzacționării este reprezentat de spread-ul stabilit de broker. Nu se percep

comisioane sau alte taxe pentru tranzacționarea online sau prin telefon a valutelor, dar

nici a mărfurilor, metalelor sau indicilor bursieri. Combinat cu spread-ul redus și

transparent, costurile de tranzacționare pe forex sunt mai mici decât pe orice altă piață.

Pentru că piața Forex este atât de lichidă, tranzacțiile pot fi executate instant la

prețul curent 24h din 24. Piaţa Forex ofere una din cele mai bune execuții posibile în

toate condițiile de piață, care să satisfacă și cei mai pretențioși traderi.

Pe platforma de tranzacționare, traderii execută ordine direct pe cotații continue

în timp real. Spre deosebire de piața acțiunilor, nu sunt restricții pentru vânzarea short pe

piața valutară. Oportunitățile de tranzacționare există pe forex, indiferent de direcția în

care piața se mișcă, atât pe cumpărare cât și pe vânzare. Deoarece tranzacționarea

valutelor presupune cumpărarea uneia și vânzarea celeilalte, investitorii au același acces

și posibilități indiferent dacă piața crește sau scade

Page 10: Piaţa FOREX.docx

IV.Riscul pieţei Forex

Piața valutară internațională nu este o piață fără risc. Chiar dacă orice investiție

implică un anumit grad de risc, riscul pierderii în tranzacționarea contractelor valutare

poate fi substanțial. De aceea,dacă intenționați să participați în această piață, trebuie să

înțelegeți riscul asociat acestui produsnpentru a lua o decizie informată anterior

investiției.

Tranzacțiile sunt subiectul schimbărilor uneori surprinzătoare de curs valutar,

volatilității, evenimentelor economice și politice.

Riscul de piață – Tranzacționând cu sume substanțialei există posibilitatea ca

prețul să evolueze în defavoarea. Nimeni nu poate anticipa cu siguranță în ce direcţie se

mișcă piața, iar piața forex este volatilă. Va trebui depusă o sumă de bani în contul de

tranzacționare prin intermediul brokerului. O sumă relativ mică depusă permite controlul

unei poziții mult mai mari decât valoarea din cont (levier). Dacă prețul evoluează în

direcția nefavorabilă, levierul ridicat poate produce o pierdere mare pentru depozitul

inițial.

Limitarea riscului – Sunt mai multe instrumente, oricum, ce pot minimiza riscul și

expunerea, și cu disciplină și educație, traderul poate învăța cum să tranzacționeze

profitabil minimizând pierderile. Ordinele stop-loss sunt cele mai comune metode de

minimizare a riscului atunci când se deschide o poziție. Un ordin stop-loss reprezintă o

instrucțiune de a ieși din poziție dacă prețul atinge un anumit punct. Pentru pozitiile long

(cumpărare) stop loss se plasează sub prețul curent, iar pentru short (vânzare) stop-loss se

plasează peste prețul curent. Fiecare trader ar trebui să aibă o strategie de tranzacționare –

să știe când să intre și când să iasă din piață, și ce fel de mișcări să aștepte. Dacă doriți să

aveți succes pe Forex, trebuie să știți ce faceți, să aveți un plan și să-l urmați.

Fiecare trader trebuie să știe cel puțin noțiunile de bază despre analiza tehnică și

cum să citească graficele. Ar trebui să studieze mișcarea prețului pe grafice, indicatori, și

să înțeleagă cum să interpreteze.

Page 11: Piaţa FOREX.docx

V.Cumpărarea şi Vânzarea pe piaţa Forex

V.1.Cumpărare EURO/USD pe piaţa Forex

Condiţii iniţiale: Fonduri disponibile( trading account) 100USD. Levier de

creditare ales de client 1:200. De exemplu la 09.15h. cumpărăm 0.1 llot Euro( în condiţii

normale 10 000 unităţi) la preţul de 1.5415 USD pentru 1 EUR. Făra levier, cumpărarea

acestei sume ar necesita 1.5415*10 000=15 415 USD. Un pip( modificarea preţului cu

0.0001) este echivalent cu 1 USD de profit sau pierdere pentru un trader când volumul

tranzacţionat pe EUR/USD este 0.1 lot. Mai târziu, la 21.45h. preţul atinge valoarea

1.5550.

Să considerăm ca decizia marcării profitului este luată exact în acste punct. Este

posibil să închidem poziţia manual, direct din terminalul MetaTrader 4, dar am fi avut şi

posibilitatea plasării unui ordin Take Profit deplasat în timp, care va fi executat automat

la preţul indicat. Difernţa dintre preţul de deschidere şi cel de închidere este 1.5550-

1.5415=0.0135(135 pips). Profitul obţinut este echivalent a 135*1=135 USD. Aşadar,

balanţa contului după închiderea poziţiei este 100+135= 235 USD.

Page 12: Piaţa FOREX.docx

Ca rezultat, profitabilitatea investiţiei( faţă de depozitul iniţial) este de 135% în

12h.30 min. Dacă am fi deschis o poziţie de cumpărare cu 0.01 lot( utilizând 7.71 USD

din cont), profitul obţinut ar fi fost 13.50 USD. Dacă am fi deschis o poziţie de

cumpărare cu 1 lot(utilizând 770.75 USD din cont), profitul ar fi fost de 1350 USD.

V.2.Vânzare EUR/USD pe piaţa Forex

Condiţii iniţiale:fonduri disponibile(trading account): 2000 USD. Levier de

creditare ales de client 1:100. La 09:10h. deschidem o poziţie de vânzare EUR cu

volumul 1 lot(în condiţii normale 100 000 unităţii) la preţul de 1.5730 USD pentru 1

EUR. Pentru deschiderea unei astfel de poziţii nu este necesară achiziţionarea de

Euro( sau să fie disponibilă în cont) deoarece operţiunile finaciare vor fi calculate în

Dolari Americani, în exemplu valuta din depozit. Fără levier, vânzarea acestei cantităţi de

Euro ar necesita 1.5730*100 000= 157300 USD. Levierul de 1:100 este activat, de aceea

în acest caz pentru efectuarea tranzacţiei avem nevoie de doar 157300/100= 1573 USD

disponibil în cont.

Page 13: Piaţa FOREX.docx

Un pip(modificarea preţului cu 0.0001) este echivalent cu 10 USD de profit sau

pierdere pentru un trader când volumul tranzacţionat pe EUR/USD este 1 lot. Mai târziu,

la 15.55h. preţul atinge valoarea 1.5640. Să considerăm că decizia marcării profitului o

luăm exact în acest punct. Este posibil să închidem poziţia manual, direc din terminalul

MetaTrader 4, dar am fi avut şi posibilitatea plasării unui ordin Take Profit deplsat în

timp, care ar fi fost executat la preţul indicat.

Diferenţa dintre preţul de deschidere şi cel de închidere este 1.5730-

1.5640=0,0090(90 pips). Profitul obţinut este echivalent a 90*10= 900 USD. Aşadar

balanţa contului după închiderea poziţiei este 2000+900=2900 USD. Ca rezultat,

profitabilitate investiţiei( faţă de depozitul iniţial) este de 45% în 6h.45 min. Dacă am fi

deschis o poziţie de vânzare cu 0.01 lot( utilizând 15.73 USD din cont), profitul obţinut ar

fi fost 9 USD. Dacă am fi deschis o poziţie de vânzare cu 0.1 lot(utilizând 157.30 USD

din cont), profitul ar fi fost 90 USD.

Page 14: Piaţa FOREX.docx

VI.Concluzie

Piața valutară internațională sau Forex este locul unde valutele sunt cotate și

convertite. Forex este cea mai mare și lichidă piață financiară din lume. Volumul zilnic

mediu depășește 4 trilioane USD și este în continuă creștere. O piață lichidă este piața în

care participanții pot executa rapid tranzacții cu volum mare și impact redus asupra

prețurilor, și pot intra sau ieși cu ușurință din tranzacții. Lichiditatea este o atracție

puternică pentru orice investitor, deoarece sugerează libertatea de a deschide sau închide

o tranzacție în orice moment 24 de ore pe zi. În piața Forex întotdeauna există un

vânzător și un cumpărător.

Nu există o locatie fixă pentru piata valutară, tranzacțiile se efectuează electronic

și continuu 24h/zi cu excepția weekend-ului. Din acest motiv Forex este o piață Over the-

counter sau off-exchange. Cel mai mare centru financiar este Londra cu peste 30% din

volumul global tranzacționat. Piata valutară modernă s-a format la inceputul anilor 1970

când țările au trecut gradual la cursuri de schimb flotante.

Toti participanții au acces la același preț în orice moment din orice punct al lumii.

Cei mai importanți participanți sunt bancile centrale, băncile comerciale, fondurile de

investiții, hedge fondurile, companii private, guverne și investitori individuali. Băncile

Centrale, ca Rezerva Federală (FED), Banca Centrala Europeană (ECB), Banca Angliei

(BOE), etc. joaca un rol important în piata valutară. Ei participa în piață pentru a servi

intereselor naționale, pentru a controla masa monetara, inflația sau/și ratele dobânzilor.

Cand o bancă centrală cumpără sau vinde valută scopul este acela de a stabiliza cursul de

schimb al țării respective. Băncile comerciale joacă 2 roluri în piaţă Forex: facilitează

tranzacțiile între 2 părţi, cum ar fi companiile ce doresc să schimbe valute, sau speculează

prin cumpărarea sau vânzarea lor.

Page 15: Piaţa FOREX.docx

Bibliografie

1. http://www.exonline.ro/admin/docs/Curs%202-3%20%20RMFI ZI%20SFI%20Institutii%20Financiare%20Internationale.pdf

2. http://ro.wikipedia.org/wiki/Pia%C8%9B%C4%83_valutar%C4%833. Ciobanu Gheorghe, Bursele de valori si tranzactiile la bursă- Editura Economică

19974. Corduneanu Carmen - Piete financiare si operatiuni bursiere – Editura Mirton 19945. The European Central Bank - History, role and functions" by Hanspeter K. Scheller

(2004, 2nd revised edition: 2006) Banca Centrală Europeană - Istoric ,Rol și Funcții, pag 15,17, ISBN 978-92-899-XXXX-X (versiunea online) © Banca Centrală Europeană, 2010

6. The European Central Bank, the Eurosystem, the European System of Central Banks" (Edition 2011), "Banca Centrală Europeană Eurosistemul Sistemul European al Băncilor Centrale, pag 5,6, ISBN 978-92-899-0773-6 © Banca Centrală Europeană, 2011