PERIMETRU TEMPORAR DE EXPLOATARE “VALEA .GREUTATI INTAMPINATE ... specifice de...

download PERIMETRU TEMPORAR DE EXPLOATARE “VALEA .GREUTATI INTAMPINATE ... specifice de conservare ... apa,

of 145

 • date post

  04-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of PERIMETRU TEMPORAR DE EXPLOATARE “VALEA .GREUTATI INTAMPINATE ... specifice de...

 • 1

  H&S ECO CONSULT 2011

  RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A

  IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

  pentru

  PERIMETRU TEMPORAR DE

  EXPLOATARE VALEA URSULUI

  JUDETUL SIBIU

  Beneficiar:S.C. CARIER TRANSIB S.R.L., Sibiu

  Elaborator: S.C. H&S ECO CONSULT S.R.L. Sibiu, Piata Mare, nr. 16

 • 2

  H&S ECO CONSULT 2011

  FOAIE DE SEMNATURI

  EVALUATOR/AUDITOR ATESTAT

  Colectiv de elaborare

  Ing.: Rodica NEDELCU

  ADMINISTRATOR

  Ing. Cristian Valer STOICA

 • 3

  H&S ECO CONSULT 2011

  CCUUPPRRIINNSS

  1. INTRODUCERE......................8

  2. INFORMATII GENERALE...........10

  2.1. Titularul si denumirea proiectului ................................................................................. 10

  2.2. Elaboratorul atestat al studiului de evaluare a impactuluiasupra mediului ................. 12

  2.3. Descrierea proiectului....................12

  2.4. Informatii despre materiile prime, sunstante si preparate chimice.18

  2.5.Informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteaza mediul, generati de

  activitatea propusa.21

  2.6. Alternative studiate pentru proiect27

  2.7. Documentele si reglementarile existente privind planificarea, amenajarea teritoriala in

  zona amplasamentului proiectului ..............................................................................27

  2.8. Alte avize si autorizatii detinute de beneficiar27

  2.9. Modalitatile propuse pentru conectare la infrastructura existenta27

  3. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCTIE29

  3.1. Descrierea procesului tehnologic29

  3.2. Avtivitati de dezafectare32

  4. DESEURI......40 4.1. Tipuri de deseuri rezultate pe faze de activitate.40

  4.2. Managementul deseurilor43

  5. IMPACTUL POTENTIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTALIER ASUPRA

  COMPONENTELOR MEDIULUI SI MASURI DE REDUCERE A

  ACESTUIA.45 5.1. Apa45

  5.1.1. Alimentarea cu apa..46

  5.1.2. Managementul apelor uzate46

  5.1.3. Impactul potential.47

  5.1.4. Masuri de diminuare a impactului47

  5.1.5. Impactul prognozat..48

  5.2. Aerul......................49

  5.2.1. Conditii de clima si meteorologice pe amplasament.49

 • 4

  H&S ECO CONSULT 2011

  5.2.2. Scurta caracterizare a surselor de poluare stationare si mobile existente in

  zona..50

  5.2.3. Surse si poluanti generati.50

  5.2.4. Impactul potential52

  5.2.5. Masuri de reducere a impactului.65

  5.2.6. Impactul prognozat..66

  5.3. Solul66

  5.3.1. Consideratii geomorfologice si geologice.66

  5.3.2. Surse de poluare a solului.76

  5.3.3. Impactul potential76

  5.3.4. Masuri de diminuare a impactului..80

  5.3.5. Prognoza impactului..80

  5.4. Geologia82

  5.5. Biodiversitatea.82

  5.6. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public.84

  5.7. Peisajul..85

  5.8. Mediul social si economic..85

  5.9. Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural..86

  6. SITUATII DE RISC......86

  7. ANALIZA ALTERNATIVELOR87

  8. MONITORIZAREA.......92

  9. GREUTATI INTAMPINATE......95

  10. REZUMAT FARA CARATER TEHNIC.96

 • 5

  H&S ECO CONSULT 2011

  GLOSAR DE TERMENI

  acord de mediu - decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris, prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului;

  arie naturala protejata o zona delimitata geografic, cu elemente naturale rare sau in procent ridicat, desemnata sau reglementata si gospodarita in sensul atingerii unor obiective specifice de conservare; cuprinde parcuri nationale, rezervatii naturale, rezervatii ale biosferei, monumente ale naturii si altele;

  atmosfera masa de aer care inconjoara suprafata terestra, incluzand si stratul de ozon;

  autoritate competenta pentru protectia mediului autoritatea publica centrala pentru protectia mediului sau dupa caz, autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului;

  autoritati publice teritoriale pentru protectia mediului inspectoratele pentru protectia mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;

  biodiversitate diversitatea dintre organismele vii provenite din ecosistemele acvatice si terestre, precum si dintre complexele ecologice din care acestea fac parte; cuprinde diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii si intre ecosisteme;

  deteriorarea mediului alterarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversitatii si productivitatii biologice a ecosistemelor naturale si antropizate, afectarea echilibrului ecologic si al calitatii vietii cauzate, in principal, de poluarea apei, atmosferei si solului, supraexploatarea resurselor, gospodarirea si valorificarea lor deficitara, ca si prin amenajarea necorespunzatoare a teritoriului;

  deseuri substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile;

  echilibru ecologic ansamblul starilor si interrelatiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigura mentinerea structurii, functionarea si dinamica armonioasa a acestuia;

  ecosistem complex dinamic de comunitati de plante, animale si micoorganisme si mediul lor lipsit de viata, care interactioneaza intr-o unitate functionala;

  emisii poluanti evacuati in mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa;

  evaluare de mediu elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si autoritatilor competente implicate in implementarea anumitor planuri si programe, luarea in considerare a raportului de mediu si a rezultatelor acestor consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate, conform legislatiei in vigoare;

 • 6

  H&S ECO CONSULT 2011

  evaluarea impactului asupra mediului cuantificarea efectelor activitatii umane si a proceselor naturale asupra mediului, a sanatatii si securitatii omului, precum si a bunurilor de orice fel;

  habitat locul sau tipul de loc in care un organism sau o populatie exista in mod natural;

  impact asupra mediului efecte asupra mediului ca urmare a desfasurarii unor activitati antropice;

  impact semnificativ asupra mediului efecte asupra mediului, determinate ca fiind importante prin aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea, amplasarea si caracteristicile proiectului sau referitoare la caracteristicile anumitor planuri si programe, avandu-se in vedere calitatea preconizata a factorilor de mediu;

  instalatie orice unitate tehnica stationara, precum si orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic,cu activitatile unitatii stationare aflate pe acelasi amplasament, care poate produce emisii si efecte asupra mediului;

  mediu ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale;

  modificari semnificative schimbari in functionarea unei instalatii sau in modul de desfasurare a unei activitati care, dupa opinia autoritatii competente pentru protectia mediului, poate avea un impact negativ semnificativ asupra oamenilor si mediului;

  monument al naturii specii de plante si animale rare sau periclitate, arbori izolati, formatiuni si structuri geologice de interes stiintific sau peisagistic;

  poluare introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al unei activitati desfasurate de om, de substante, de vibratii, de caldura si/sau de zgomot in aer, in apa ori in sol, care pot aduce prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, care pot dauna bunurilor materiale ori pot cauza o deteriorare sau o impiedicare a utilizarii mediului in scop recreativ sau in alte scopuri legitime;

  poluant orice substanta solida, lichida, sub forma gazoasa sau de vapori ori forma de energie (radiatie electromagnetica, ionizanta, termica, fonica sau vibratii) care, introdusa in mediu, modifica echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale;

  proiect executia lucrarilor de constructii sau alte instalatii ori amenajari, alte interventii asupra cadrului natural si peisajului, inclusiv cele care implica extragerea resurselor minerale;

  raport de mediu parte a documentatiei anumitor planuri sau programe, care identifica, descrie si evalueaza efecte posibile asupra mediului ale aplicarii acestora si alternativele sale rationale, luand in considerare obiectivele si aria geografica aferenta;

  resurse naturale totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite in

 • 7

  H&S ECO CONSULT 2011

  activitatea umana: resurse neregenerabile minerale si combustibili fosili, regenerabile apa, aer, sol, flora, fauna salbatica si permanente: energie solara, eoliana, geotermala si a valurilor;

  studiu de evaluare a impactului asupra mediului lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, prin care se identifica cauzele si efectele negative asupra mediului ale unor proiecte cu impact semnificativ in cadrul procesului de evaluare a impactului asupra mediului;

  substanta orice element chimic si orice compus al acestuia, cu e