PDA Controler v2.2 JOHN

24
Rază de protecţie Reset Z 200 Parametrii clădire: 0 0 150 Lungime, X [m] 102 Lăţime, Z [m] 49 Înălţime, Y [m] 9 100 Parametrii PDA: 50 1 X [m] 50 (0,0) Z [m] 24 50 100 Protecţie Paratrăsnet Y Înălţimea catargului - - de montaj [m] 5 200 150 Tip PDA - DAT CONTROLER 100 Raza de protecţie minimă [m]: 60.7 60.69749 DAT CONTROLER ales: 50 DC+30 DC+30 Raza de protecţie la nivelul solului [m]: 77.9 77.94229 (0,0) 50 100 Y 200 150 100 Imprimare raport 1 50 1 H E L P X0 [m] Z0 [m] un paratrăsnet (alegere autom. mai multe paratrăsnete ! Date clădire şi PDA Desene DC+30 Nivel IV Rp=78m

Transcript of PDA Controler v2.2 JOHN

Page 1: PDA Controler v2.2 JOHN

Rază de protecţieReset Z

200Parametrii clădire:

00 150

Lungime, X [m] 102Lăţime, Z [m] 49Înălţime, Y [m] 9

100

Parametrii PDA: 501

X [m] 50 (0,0)Z [m] 24 50 100 150Protecţie

Paratrăsnet YÎnălţimea catargului -- de montaj [m] 5 200

150

Tip PDA - DAT CONTROLER 100

Raza de protecţie minimă [m]:60.7 60.69749

DAT CONTROLER ales: 50DC+30 DC+30

Raza de protecţie la nivelul solului [m]:77.9 77.94229

(0,0)50 100 150

Y

200

150

100Imprimare raport

150

1

HELP

X0 [m]Z0 [m]

un paratrăsnet (alegere autom.)mai multe paratrăsnete

!

Date clădire şi PDA

Desene

DC+30Nivel IVRp=78m

A7
1. NU ştergeţi şi NU modificaţi elementele grafice din pagină decât folosind butoanele pentru ştergere. 2. Butonul roşu RESET se va utiliza NUMAI în cazul când se face o greşeală în această pagină (ştergerea unui grafic, de calcul etc.) si programul dă erori în lanţ. 3. Completaţi corect toate câmpurile albe. 4. Parametrii clădire: X0 si Z0 - coordonate origine X - lungimea clădirii Z - lăţimea clădirii Y - înălţimea clădirii Apăsând butonul "Desenare clădire" se desenează clădirea în cele trei vederi: vedere de sus, din faţă şi laterală. Se pot crea maxim 50 de clădiri. În cazul clădirilor complexe desenaţi conturul folosind elemente geometrice simple. Pentru ştergerea sau modificarea ultimei clădiri se şterge clădirea cu ajutorul butonului "Şterge ultima clădire". Dimensiunea maximă a suprafeţei utile de lucru este de 200x200 m. 5. Parametrii PDA: Selectând opţiunea "un paratrăsnet (alegere autom.)" programul încearcă să aleagă un PDA care să acopere toate clădirile în funcţie de locul lui de montaj (X, Z), nivelul de protecţie (calculat în primul capitol) şi înălţimea catargului de montaj. Programul alege un paratrăsnet DAT CONTROLER potrivit cu nivelul de protecţie ales, şi dimensiunile clădirii. Apăsând butonul "Amplasare paratrăsnet" se desenează paratrăsnetul cu catarg şi curba de protecţie în cele trei vederi. Pentru modificarea datelor PDA (ex. coordonate X, Z) modificaţi datele în câmpurile albe, apăsaţi butonul "Amplasare paratrăsnet" şi veţi obţine o reamplasare a PDA-lui. Cu opţiunea "mai multe paratrăsnete" alegerea PDA-lui se face manual prin încercări, selectând nivelul de protecţie din meniul "Protecţie" şi PDA-ul din meniul "Paratrăsnet". În acest caz aveţi posibilitatea de ştergere sau modificare a ultimului PDA cu ajutorul butonului "Şterge ultimul paratrăsnet". 6. Butonul "Şterge desenul" şterge toate clădirile si PDA-urile. 7. Pe ultima pagină, la vederea laterală, aveţi posibilitatea de imprimare a raportului apăsând butonul "Imprimare raport". Puteţi să selectaţi conţinutul raportului: "Date clădire şi PDA" şi/sau "Desene". În acest fel pentru imprimare va fi folosită imprimanta setată "Default Printer" în meniul "Start/Settings/Printers and Faxes". 8. Pentru revenirea pe pagina anterioară, apăsaţi butonul "Înapoi". 9. Pentru salvarea proiectelor folosiţi “Save As...”.
Page 2: PDA Controler v2.2 JOHN

(0,0)50 100 150

Page 3: PDA Controler v2.2 JOHN

Vedere de sus X 0 102Z 0 0max-inaltime 9.0 9 9.0max-raza 57.7 55.4617 57.27128

nr 4nr_rectangle 1exista_cerc 10nr_catarg 101paratrasnete 1 X

nr_paratrasnete 0

Inalt max 9

Nivel I 0Nivel II 0Nivel III 0

200 X Nivel IV 4 60 60

Vedere din faţăhtot= 15htot_round= 15hparat+hcat= 6DELTA 26400.74dL1 21.24152dL2 -141.2415 21.24152

6 cella lefele Z #REF! Raza cea mai mare de prot.#REF! Raza la suprafata protejata

DC+30

nr_paratrasanet 101h 15

200 X

Vedere laterală

Page 4: PDA Controler v2.2 JOHN

200 Z

2. Tip PDA - DAT CONTROLER

● Clădire: X0 [m]: 0Z0 [m]: 0Lungime, X [m]: 102Lăţime, Z [m]: 49Înălţime, Y [m]: 9

● Loc de montaj: ● Coordonata X [m]: 50● Coordonata Z [m]: 24

● Înălţimea catargului de fixare, h [m]: 5● DAT CONTROLER ales: DC+30● Raza de protecţie la nivelul solului [m]: 78● Avans de amorsare ΔT [µs]: 30● Protecţie: Nivel IV

● Rezistenţa prizei de pământ: 5Ω pt. priză separată / <1Ω pt. priză comună.

PDA Controler V2.2 - Copyright © 2005 Proelectric - www.paratrasnete-pda.ro2. Tip PDA - DAT CONTROLER

● Clădire: 00

Lungime, X [m]: 102Lăţime, Z [m]: 49Înălţime, Y [m]: 9

● PDA: Loc montaj: X [m]:Z [m]:

Protecţie:h catarg [m]:Tip PDA:Rp [m]:ΔT [µs]:h tot [m]:

X, Z - coordonatele amplasării paratrăsnetuluih catarg - înălţimea catarguluiRp - raza de protecţie la nivelul soluluiΔT - avans de amorsareh tot - înălţimea totală (include înălţimea clădirii, catargului şi a paratrăsnetului)

X0, Z0 - coordonate origine

X0 [m]:Z0 [m]:

X0, Z0 - coordonate origine

Page 5: PDA Controler v2.2 JOHN

PDA Controler V2.2 - Copyright © 2005 Proelectric - www.paratrasnete-pda.ro

Page 6: PDA Controler v2.2 JOHN

102 049 49

9.0 957.69749 55.9017

0 DC+10 100 DC+15 0

30 DC+30 00 DC+45 00 30 DC+60 1 0 10

Raza cea mai mare de prot.Raza la suprafata protejata

Page 7: PDA Controler v2.2 JOHN

● Rezistenţa prizei de pământ: 5Ω pt. priză separată / <1Ω pt. priză comună.

PDA Controler V2.2 - Copyright © 2005 Proelectric - www.paratrasnete-pda.ro 1

h tot - înălţimea totală (include înălţimea clădirii, catargului şi a paratrăsnetului)

Page 8: PDA Controler v2.2 JOHN

PDA Controler V2.2 - Copyright © 2005 Proelectric - www.paratrasnete-pda.ro 1

Page 9: PDA Controler v2.2 JOHN

Nivel IVNivel IV

Page 10: PDA Controler v2.2 JOHN

PDA Controler V2.1 - Copyright © 2005 Proelectric - www.paratrasnete-pda.ro

Page 11: PDA Controler v2.2 JOHN

PDA Controler V2.1 - Copyright © 2005 Proelectric - www.paratrasnete-pda.ro

Page 12: PDA Controler v2.2 JOHN

2 PDA Controler V2.1 - Copyright © 2005 Proelectric - www.paratrasnete-pda.ro

Page 13: PDA Controler v2.2 JOHN

2 PDA Controler V2.1 - Copyright © 2005 Proelectric - www.paratrasnete-pda.ro

Page 14: PDA Controler v2.2 JOHN

PDA Controler V2.1 - Copyright © 2005 Proelectric - www.paratrasnete-pda.ro

Page 15: PDA Controler v2.2 JOHN

PDA Controler V2.1 - Copyright © 2005 Proelectric - www.paratrasnete-pda.ro

Page 16: PDA Controler v2.2 JOHN

3 PDA Controler V2.1 - Copyright © 2005 Proelectric - www.paratrasnete-pda.ro

Page 17: PDA Controler v2.2 JOHN

3 PDA Controler V2.1 - Copyright © 2005 Proelectric - www.paratrasnete-pda.ro

Page 18: PDA Controler v2.2 JOHN

4

Page 19: PDA Controler v2.2 JOHN

4

Page 20: PDA Controler v2.2 JOHN
Page 21: PDA Controler v2.2 JOHN

Evaluarea riscului de trăsnetRaport de calcule pe baza Normativului I20-2000

Proiect: COMPLEX COMERCIAL JOHN CORP C1, C2, C3Clădirea: P+E+MBeneficiar: SC JOHN SRL SI BRANESCU ION

1. Necesitatea prevederii IPTStabilirea necesităţii de a se prevedea IPT pentru un caz dat, cu excepţia celor obligatorii, şialegerea nivelului de protecţie se bazează pe determinarea şi compararea valorilor frecvenţeiloviturilor de trăsnet Nd respectiv a frecvenţei anuale acceptate de lovituri de trăsnet Nc.

1.1. Frecvenţa loviturilor directe de tăsnet, Nd:● Densitatea trăsnetelor la sol Ng [nr. impact/km2 an]: 4.66● Tipul structurii de protejat: Cu proeminenţe

Lungime, L [m]: 102Lăţime, l [m]: 49Înălţime, H [m]: 9

● Suprafaţa echivalentă de captare Ae [m2]: 2290.2● Amplasarea construcţiei: Construcţie înconjurată de construcţii de înălţimi mai mici

Nd [lovituri/an] = 0.0053385466108

1.2. Frecvenţa acceptată a loviturilor de trăsnet, Nc:● Natura construcţiei: Structură: Beton

Acoperiş: Metal● Conţinutul construcţiei: Valori obişnuite şi normal combustibile● Gradul de ocupare al construcţiei: Normal ocupate● Consecinţele trăsnetului:

Necesită continuarea lucrului şi nu are efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător

Nc [lovituri/an] = 0.0011000000

Deoarece frecvenţa loviturilor directe este mai mare decât frecvenţa loviturilor acceptate Nd>Nc:PROTECŢIA ESTE NECESARĂ

1.3. Alegerea nivelului de protecţie● Eficacitatea E calculată: 0.7939514103372● Nivel de protecţie: Nivel IV

Proiectant: PFA FLORESCU VALENTIN/PITETI/[email protected]Întocmit: ing.VALENTIN FLORESCUData: 4/7/2023

PDA Controler V2.2 - Copyright © 2005 Proelectric - www.paratrasnete-pda.ro