ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la...

78
1 INSTITUŢIA PREFECTULUI–JUDEŢUL COPASNA COLEGIUL PREFECTURAL ORDINE DE ZI Şedinţa Colegiului Prefectural din data de 26 Iulie 2017 ora 10.00 1. Raport privind organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale 2017. Analiza rezultatelor la Evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a şi la Examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2017 ; Prezintă: - Inspectoratul Şcolar al judeţului Covasna 2. Analiza activităţilor desfăşurate pe linia asigurării siguranţei în unităţile de învăţământ din judeţul Covasna în semestrul I / 2017; Prezintă: - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna 3. Informare privind misiunile executate şi rezultatele obţinute de IJJ Covasna în semestrul I 2017; Prezintă: - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gheorghe Doja” Covasna

Transcript of ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la...

Page 1: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

1

INSTITUŢIA PREFECTULUI–JUDEŢUL COPASNA

COLEGIUL PREFECTURAL

ORDINE DE ZI

Şedinţa Colegiului Prefectural

din data de 26 Iulie 2017 ora 10.00

1. Raport privind organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale 2017. Analiza

rezultatelor la Evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a şi la Examenul de

Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2017 ;

Prezintă: - Inspectoratul Şcolar al judeţului Covasna

2. Analiza activităţilor desfăşurate pe linia asigurării siguranţei în unităţile de învăţământ

din judeţul Covasna în semestrul I / 2017;

Prezintă: - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna

3. Informare privind misiunile executate şi rezultatele obţinute de IJJ Covasna în

semestrul I 2017;

Prezintă: - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gheorghe Doja” Covasna

Page 2: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

2

Punctul 1.

Privind organizarea, desfășurarea și rezultatele obținute la EVALUAREA NAȚIONALĂ

în județul Covasna

CUPRINS

1. LEGISLAȚIE.................................................................................................................................................................................. 3

2. ORGANIZARE .............................................................................................................................................................................. 4

3. REZULTATE / EVALUARE NAȚIONALĂ 2017........................................................................................................................ 6

3.1.Statistică privind rezultatele elevilor la Evaluare Națională 2017, înainte de contestații: .........................................................6

REZULTATE GENERALE ..........................................................................................................................................................6

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ........................................................................................................................................6

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ....................................................................................................................................6

MATEMATICĂ .............................................................................................................................................................................6

3.2. Statistică privind numărul de contestații depuse la EVALUARE NAȚIONALĂ 2017............................................................6

3.3. Statistică privind rezultatele elevilor la Evaluare Națională 2017, după contestații .................................................................7

REZULTATE GENERALE ..........................................................................................................................................................7

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ........................................................................................................................................7

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ....................................................................................................................................8

MATEMATICĂ .............................................................................................................................................................................8

REZULTATE COMPARATIVE CU REZULTATELE OBȚINUTE LA NIVEL NAȚIONAL ...........................................9

REZULTATE OBȚINUTE ÎN FUNCȚIE DE MEDIUL DE PROVENIENȚĂ ......................................................................9

REZULTATE OBȚINUTE ÎN FUNCȚIE DE SECȚIA DE PREDARE................................................................................10

REZULTATE OBȚINUTE ÎN FUNCȚIE DE ZONĂ A JUDEȚULUI ..................................................................................11

4. ANALIZĂ COMPARATIVĂ 2010 – 2017 / % numărul mediilor peste 5,00............................................. 13_Toc424125789

5. ANALIZĂ COMPARATIVĂ: SIMULARE JUDEȚEANĂ/ SIMULARE NAȚIONALĂ/EVALUARE NAȚIONALĂ 15

REZULTATE GENERALE........................................................................................................................................................13

REZULTATE PE DISCIPLINE.................................................................................................................................................14

6. 6ONSTATĂRI ȘI OBSERVAȚII ÎN URMA INSPE6ȚIILOR DE MONITORIZARE............................................................. 20

7. 6ON6LUZII................................................................................................................................................................................. 22

8. REZULTATELE GENERALE ȘI PE DIS6IPLINE OBȚINUTE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ........... 18

Page 3: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

3

1. LEGISLAȚIE

Organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a din județul Covasna, s-a

realizat cu respectarea prevederilor din O.M.E.N.C.S nr. 5071/31.08.2016, a Metodologiei de organizare și

desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011, valabilă și pentru

anul școlar 2016-2017, precum și cu respectarea Anexei 1 la O.M.E.N.C.S nr. 5071/31.08.2016 privind

organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2016-2017

(Calendarul evaluării naționale 2016 - 2017);

Ca bază legală mai amintim.

• Procedura privind regimul și normele de utilizare a certificatului SSL necesar la transfer /

preluare a arhivelor de subiecte pentru examenele, evaluările și concursurile naționale

(nr.1652/11.05.2016)

• Procedura privind utilizarea aplicației AUSI (administrare – utilizatori -școli și inspectorate)

(nr.1653/11.05.2016)

• Procedura operațională privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul

sistemelor de supraveghere audio-video, în unitățile școlare din sistemul național de

învățământ, pe perioada desfășurării probelor și activităților specific din cadrul examenelor

naționale și a concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor

vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2016-2017

(nr.210/31.05.2017)

• Manualul de proceduri privind organizarea și desfășurarea procesului de transfer / preluare a

arhivelor de subiecte pentru Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a

(nr. 1481/09.06.2017)

• Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de

evaluare, consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la

evaluarea națională 2017, precum și modalitatea de gestionare a contestațiilor (nr. 33822 /

13.06.2017)

• Procedura privind vizualizarea de către candidații majori și părinții/reprezentanții legali ai

candidaților minori a lucrărilor proprii susținute în cadrul Evaluării naționale pentru

absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017 (Nr.33442/08.06.2017)

Decizii emise de ISJ Covasna în vederea organizării și desfășurării Evaluării Naționale 2017:

• Decizia nr. 1362/27.12.2016 de constituire a Comisiei județene de organizare și desfășurare a

Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a, modificată prin deciziile

nr.1364/27.12.2016 și nr.585/16.06.2017;

Page 4: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

4

• Deciziile nr. 587-639 /17.06. 2017 de constituire a comisiilor din centrele de examen;

• Decizia nr. 640/17.06.2017 de constituire a comisiei din centrul zonal de evaluare Nr 2. –

Școala Gimnazială ”Nicolae Colan” din Sf.Gheorghe, modificată prin decizia nr. 644 din

19.06.2017;

• Decizia nr. 640/17.06.2017 de constituire a comisiei din centrul zonal de evaluare Nr 1. –

Școala Gimnazială ”Váradi József” din Sf.Gheorghe;

• Decizia nr. 643 din 19.06.2017 pentru modificarea deciziei nr. 600/17.06.2017 de constituire

a comisiei din centrul de examen Școala Gimnazială ”Henter Károly” Bodoc;

• Decizia nr. 645 din 19.06.2017 pentru modificarea deciziei nr. 635/17.06.2017 de constituire

a comisiei din centrul de examen Școala Gimnazială ”Bölöni Farkas Sándor” Belin;

2. ORGANIZARE

În județul Covasna, organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a s-a

realizat cu implicarea și responsabilizarea tuturor factorilor educaționali. Pentru ca aceste activități de

evaluare sumativă să se desfășoare în condiții optime, la nivelul IȘJ Covasna au fost realizate toate

demersurile organizatorice specifice și anume:

• Pentru organizarea Evaluării Naționale, sesiunea iunie - iulie 2017, s-a constituit Comisia

județeană prin decizia IȘJ nr. 1362/27.12.2016, modificată prin deciziile nr.1364/27.12.2016 și

nr.585/16.06.2017 . Comisia are următoarea componență:

- Ștefu Marcela, inspector școlar general adjunct, președinte;

- Vass Csilla, inspector școlar, secretar;

- Pandele Maria, inspector școlar, secretar;

- Tanko Viorica, inspector școlar, membru;

- Bartók Enikő-Anna, inspector școlar, membru;

- Szőcs Imola, inspector școlar, membru;

- Bokor Attila, inspector școlar, membru;

- Kocsis Annamária, inspector școlar, membru;

- Molnár Julianna. Profesor la Liceul ”Kőrösi Csoma Sándor”, Covasna; membru

- Bodi Attila Botond, informatician, responsabil cu activitatea de comunicații virtuale;

• Cu respectarea numărului minim de elevi prevăzut de metodologie s-au constituit la nivelul județului

53 centre de examen (conform Anexei 2.) și două centre zonale de evaluare, care au funcționat la

Școala Gimnazială „Váradi József” și Școala Gimnazială ”Nicolae Colan”, ambele din Sf. Gheorghe.

Resursa umană pentru funcționarea acestor comisii a fost numită prin decizia Inspectorului Școlar

General, astfel:

Page 5: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

5

Nr. crt Denumirea comisiei Nr.

comisii Nr.

președinți

Nr. membri/ secretari /

informaticieni

Nr. persoane desemnate ptr.

înregistrare audio-video

Nr. prof. evaluatori Total

1. Comisia din unitățile de

învățământ 53 53 239 53 - 315

2. Comisia din centrul zonal

de evaluare 2 2 12 2 138 128

Total 52 52 223 52 134 422

Pentru optimizarea activității centrelor de examen, inspectorii școlari, membrii ai comisiei județene de

organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a, au asigurat monitorizarea în

17 de centre de examen din județ

Conform Procedurii privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de

evaluare, consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la evaluarea națională

2017, precum și modalitatea de gestionare a contestațiilor (nr. 33822/13.06.2017), precum și a adresei MEN

nr. 451/MCA/27.06.2016, în sesiunea iunie-iulie 2017 a examenului de evaluare națională lucrările scrise

din județul Covasna au fost evaluate în județul Harghita. La rândul său, județul Covasna a devenit județ

evaluator pentru lucrările scrise din județul Bistrița Năsăud.

• Evaluarea lucrărilor s-a realizat în cele două centre zonale de evaluare de către profesorii evaluatori

numiți prin decizia IȘJ nr. 641/17.06.2017 și decizia nr. 640/17.06.207 modificată prin decizia nr.644

din 19.06.2017;

• Comisia județeană a coordonat și a monitorizat dotarea școlilor cu logistica necesară pentru buna

desfășurare a Evaluării Naționale – copiatoare în stare de funcționare, care să permită multiplicarea

subiectelor pentru fiecare elev, computer, telefon, fax, consumabile, dotarea cu camere audio – video; de

asemenea, a asigurat confecționarea ștampilelor-tip pentru centrele de examen, respectiv pentru centrele

zonale de evaluare pentru Evaluarea Națională 2017.

Page 6: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

6

3. REZULTATE / EVALUARE NAȚIONALĂ 2017

3.1.Statistică privind rezultatele elevilor la Evaluare Națională 2017, înainte de contestații: REZULTATE GENERALE

Nr. elevi înscriși

Nr. elevi neprezentați

Nr. elevi prezenți

Nr. elevi eliminați cu nota 1

Nr. elevi cu note

sub 5

Nr. elevi cu note peste 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99

8-8.99

9-9.99 10

1488 41 1447 3 438 1339 235 270 255 217 12 0

97,24 % 71,83%

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Nr. elevi înscriși

Nr. elevi neprezentați

Nr. elevi prezenți

Nr. elevi eliminați cu nota 1

Nr. elevi cu note

sub 5

Nr. elevi cu note peste 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99

8-8.99

9-9.99 10

1488 35 1453 3 483 973 244 250 225 181 14 1

97,25 % 22,72%

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

Nr. elevi înscriși

Nr. elevi neprezentați

Nr. elevi prezenți

Nr. elevi eliminați cu nota 1

Nr. elevi cu note

sub 5

Nr. elevi cu note peste 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99

8-8.99

9-9.99 10

1393 22 1328 3 97 971 137 191 241 214 135 3

97,98 % 93,92%

MATEMATICĂ

Nr. elevi înscriși

Nr. elevi neprezentați

Nr. elevi prezenți

Nr. elevi eliminați cu nota 1

Nr. elevi cu note

sub 5

Nr. elevi cu note peste 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99

8-8.99

9-9.99 10

1488 43 1448 3 572 872 197 193 200 178 105 3

97,31% 23,53%

3.2. Statistică privind numărul de contestații depuse la EVALUARE NAȚIONALĂ 2017

DISCIPLINA DE EXAMEN Nota finală

scăzută după contestații

Nota finală nescNimbată

după contestații

Nota finală mărită după

contestații

Total

Limba și literatura română 16 6 68 90

Limba și literatura magNiară 3 0 29 32

Matematică 16 10 32 58

Total 35 16 129 180

Page 7: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

7

3.3. Statistică privind rezultatele elevilor la Evaluare Națională 2017, după contestații:

REZULTATE GENERALE

Nr. elevi înscriși

Nr. elevi neprezentați

Nr. elevi prezenți

Nr. elevi cu note

sub 5

Nr. elevi cu note peste 5

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

1488 41 1447 408 1039 6 53 158 191 232 270 254 219 64 0

97,24% 71,83%

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Nr. elevi înscriși

Nr. elevi neprezentați

Nr. elevi prezenți

Nr. elevi cu note sub 5

Nr. elevi cu note peste 5

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

1488 35 1453 479 974 94 128 114 143 240 249 227 191 66 1

97,25% 27,33%

Page 8: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

8

Page 9: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

9

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

Nr. elevi înscriși

Nr. elevi neprezentați

Nr. elevi prezenți

Nr. elevi cu note

sub 5

Nr. elevi cu note peste 5

1-

1,99

2-

2,99

3-

3,99

4-

4,99

5-

5,99

6-

6,99

7-

7,99

8-

8,99

9-

9,99 10

1090 22 1068 97 971 3 4 31 59 136 189 240 265 138 3

97,98 % 93,92%

MATEMATICĂ

Nr. elevi înscriși

Nr. elevi neprezentați

Nr. elevi prezenți

Nr. elevi cu note

sub 5

Nr. elevi cu note peste 5

1-

1,99

2-

2,99

3-

3,99

4-

4,99

5-

5,99

6-

6,99

7-

7,99

8-

8,99

9-

9,99 10

1488 40 1448 568 880 31 111 219 207 200 193 201 177 106 3

97,31 % 23,77%

Page 10: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

10

REZULTATE GENERALE ȘI PE DISCIPLINE COMPARATIVE CU REZULTATELE OBȚINUTE LA NIVEL NAȚIONAL

REZULTATE ÎN FUNCȚIE DE MEDIUL DE PROVENIENȚĂ REZULTATE GENERALE

Mediul de proveniență Înscriși Absenți Prezenți Procent

prezență Note sub 5

Note peste 5

Procent promovare

1-1,99

2-2,99

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99 10

RURAL 682 30 652 95.60% 263 389 59.66% 4 40 108 111 129 105 97 49 9

URBAN 806 11 795 98.64% 145 650 81.76% 2 13 50 80 103 165 157 170 55

Total JUDEȚ 1488 41 1447 97.24% 408 1039 71.80% 6 53 158 191 232 270 254 219 64 0

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Mediul de proveniență Înscriși Absenți Prezenți Procent

prezență Note sub 5

Note peste 5

Procent promovare

1-1,99

2-2,99

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99 10

RURAL 682 25 657 96.33% 291 366 55.71% 64 81 66 80 127 97 75 48 19

URBAN 806 10 796 98.76% 188 608 76.38% 30 47 48 63 113 152 152 143 47 1

Total JUDEȚ 1488 35 1453 97.65% 479 974 67.03% 94 128 114 143 240 249 227 191 66 1

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

Mediul de proveniență Înscriși Absenți Prezenți Procent

prezență Note sub 5

Note peste 5

Procent promovare

1-1,99

2-2,99

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99 10

RURAL 510 14 496 97.25% 66 430 86.69% 3 3 22 38 81 102 107 99 41

URBAN 580 8 572 98.62% 31 541 94.58% 1 9 21 55 87 133 166 97 3

Total JUDEȚ 1090 22 1068 97.98% 97 971 90.92% 3 4 31 59 136 189 240 265 138 3

MATEMATICĂ

Mediul de proveniență Înscriși Absenți Prezenți Procent

prezență Note sub 5

Note peste 5

Procent promovare

1-1,99

2-2,99

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99 10

RURAL 682 29 653 95.75% 351 302 46.25% 27 77 128 119 101 79 65 47 10

URBAN 806 11 795 98.64% 217 578 72.70% 4 34 91 88 99 114 136 130 96 3

Total JUDEȚ 1488 40 1448 97.31% 568 880 60.77% 31 111 219 207 200 193 201 177 106 3

Page 11: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

11

REZULTATE ÎN FUNCȚIE DE SECȚIA DE PREDARE REZULTATE GENERALE

SECȚIA DE PREDARE

Înscriși Absenți Prezenți Procent prezență

Note sub 5

Note peste 5

Procent promovare

1-1,99

2-2,99

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

Maghiară 1090 22 1068 97.98% 328 740 69.29% 5 39 131 153 172 198 190 153 27

Română 398 19 379 95.23% 80 299 78.89% 1 14 27 38 60 72 64 66 37

Total JUDEȚ 1488 41 1447 97.24% 408 1039 71.80% 6 53 158 191 232 270 254 219 64 0

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

SECȚIA DE PREDARE Înscriși Absenți Prezenți Procent

prezență Note sub 5

Note peste 5

Procent promovare

1-1,99

2-2,99

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99 10

Maghiară 1090 17 1073 98.44% 436 637 59.37% 89 121 104 122 198 179 148 99 13

Română 398 18 380 95.48% 43 337 88.68% 5 7 10 21 42 70 79 92 53 1

Total JUDEȚ 1488 35 1453 97.65% 479 974 67.03% 94 128 114 143 240 249 227 191 66 1

MATEMATICĂ

SECȚIA DE PREDARE Înscriși Absenți Prezenți Procent

prezență Note sub 5

Note peste 5

Procent promovare

1-1,99

2-2,99

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99 10

Maghiară 1090 21 1069 98.07% 435 634 59.31% 19 83 179 154 150 145 144 125 68 2

Română 398 19 379 95.23% 133 246 64.91% 12 28 40 53 50 48 57 52 38 1

Total JUDEȚ 1488 40 1448 97.31% 568 880 60.77% 31 111 219 207 200 193 201 177 106 3

Page 12: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

12

REZULTATE GENERALE ȘI PE DISCIPLINE ÎN FUNCȚIE DE ZONĂ A JUDEȚULUI

ZONA LIMBA ȘI

LITERATURA ROMÂNĂ

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

MATEMATICĂ MEDIA

GENERALĂ

Baraolt 52.78% 89.08% 58.43% 64.61%

Covasna 63.43% 86.49% 55.43% 65.14%

Întorsura 95.76% 67.80% 88.14%

Sf.Gheorghe 70.13% 94.01% 61.59% 73.51%

Tg.Secuiesc 61.50% 89.40% 60.86% 70.43%

Total JUDEȚ 67.03% 90.92% 60.77% 71.80%

Page 13: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

13

4. ANALIZĂ COMPARATIVĂ 2010 – 2017 / % numărul mediilor peste 5,00

Disciplina 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Limba și literatura română

78.00% 79.10% 57.49% 64.74% 56.06% 75.16% 65.11% 67.03%

Limba și literatura magNiară

93.80% 96.70% 93.74% 90.76% 92.11% 95.93% 94.23% 90.92%

Matematică 76.10% 68.40% 44.89% 70.29% 73.46% 78.32% 69.93% 60.77%

Page 14: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

14

Page 15: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

15

5. ANALIZĂ COMPARATIVĂ SIMULARE JUDEȚEANĂ / SIMULARE NAȚIONALĂ / EVALUARE NAȚIONALĂ

REZULTATE GENERALE

TIP DE EXAMEN Nr. elevi înscriși

Nr. elevi absenți

Nr. elevi prezenți

Medii sub 5,00

Medii peste 5,00

Nr.elevi cu toate notele

peste 5 SIMULARE

JUDEȚEANĂ NOIEMBRIE 2016

1955 208 1747 1033 714 315

10.64% 89,36% 59,13% 40,87% 18.03%

SIMULARE NAȚIONALĂ MARTIE 2017

1967 260 1707 871 836 564

13.22% 86.78% 51.03% 49.97% 33.04%

EVALUARE NAȚIONALĂ IUNIE 2017

1488 41 1447 408 1039 779

2.76% 97.24% 28.20% 71.80% 53.84%

Page 16: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

16

Page 17: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

17

REZULTATE PE DISCIPLINE

SIMULARE JUDEȚEANĂ

NOIEMBRIE 2312

SIMULARE NAȚIONALĂ MARTIE 2317

EVALUARE NAȚIONALĂ IUNIE

2317

DISCIPLINA

Nr. ele

vi

cu

note

pes

te

5,0

0

Procen

t

nr. ele

vi

cu

note

pes

te

5,0

0

Nr. ele

vi

cu

note

pes

te

5,0

0

Procen

t

nr. ele

vi

cu

note

pes

te

5,0

0

Nr. ele

vi

cu

note

pes

te

5,0

0

Procen

t

nr. ele

vi

cu

note

pes

te

5,0

0

Limba și literatura română

809 45,89% 810 49,48% 974 27,33%

Limba și literatura maghiară

947 74,12% 971 72,88% 971 93,92%

Matematică 351 23,19% 138 32,81% 883 23,77%

REZULTATE PE INTERVALE DE MEDII

Page 18: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

18

Page 19: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

19

Page 20: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

20

6. CONSTATĂRI ȘI OBSERVAȚII ÎN URMA INSPECȚIILOR DE MONITORIZARE

Nu s-au constatat sincope majore în buna desfășurare a acestui examen.

Comisiile de examen din unitățile de învățământ, comisiile de evaluare din cele două centre zonale de

evaluare și-au desfășurat activitatea conform Metodologiei examenului de Evaluare Națională 2017 și

procedurii elaborate la nivel județean.

Comisia județeană a dat dovadă de spirit organizatoric și rapiditate în decizii, reușind să organizeze fără

evenimente neplăcute Evaluarea Națională 2017 în cele 53 de centre de examen și în cele două centre zonale de

evaluare.

Supravegherea audio-video a fost funcțională în toate sălile unde s-a susținut examenul, precum și în

sala în care au fost preluate și multiplicate subiectele.

Evaluarea lucrărilor s-a realizat în săli supravegheate audio-video.

Zilnic, membrii comisiei județene au înregistrat situațiile statistice, care au fost raportate către MEN și

au fost realizate comunicate de presă care au fost postate pe site-ul IȘJ Covasna.

În urma analizei rapoartelor de monitorizare realizate de către echipa IȘJ Covasna, nu au fost sesizate

situații de strângere de fonduri de la elevi / părinți / alte persoane fizice sau juridice și nu au fost înregistrate

sesizări în acest sens la secretariatul instituției.

Probleme ivite pe parcursul derulării examenului de evaluare națională 2017:

• Comisia Județeană a dat aviz favorabil pentru 9 cereri de cazuri speciale. Aceste cazuri speciale s-au

înregistrat la următoarele centre de examen: Liceul Teologic Reformat, Sf. Gheorghe – 2 cazuri, Liceul

Teoretic „Mikes Kelemen”, Sf. Gheorghe – 1 caz, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Valea Mare –

1 caz, Școala Gimnazială „Molnar Jozsias”, Târgu Secuiesc – 1 caz, Liceul „Korosi Csoma Sandor”,

Covasna – 1 caz; Școala Gimnazială „Tatrangi Sandor”, Ozun – 1 caz, Școala Gimnazială „Nagy

Mozes”, Estelnic – 1 caz, Școala Gimnazială „Apor Istvan”, Sânzieni – 1 caz..

Page 21: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

21

7. CONCLUZII

• Resursa umană corespunzătoare la nivelul centrelor de examen, din unitățile de învățământ și a celor de

evaluare;

• Procent mediu de promovare la toate disciplinele:

• limba și literatura română / 67,03 %

• limba și literatura maghiară / 90,92%

• matematică / 60,77 %

Procentul general de promovare este de 71,80%, fapt care a dus la situarea județului Covasna pe locul 29 la

nivel național.

• Evaluarea lucrărilor din județul Covasna s-a realizat în cadrul Centrelor zonale de evaluare din județul

Harghita, conform prevederilor metodologice în vigoare; județul Covasna a fost județ evaluator pentru

județul Bistrița Năsăud.

• Procentul foarte bun de prezență la examenul de Evaluare Națională în județul Covasna:

• limba și literatura română / 97,67%

• limba și literatura maghiară / 97,98%

• matematică / 97,31 %

• Numărul relativ mic de contestații depuse în urmă evaluării lucrărilor, comparativ cu numărul de

candidați care au participat la examen ( 180 de contestații) :

• limba și literatura română / 90 contestații din care 68 au fost rezolvate favorabil, (prin mărirea

mediei finale)

• limba și literatura maghiară / 32 contestații din care 29 au fost rezolvate favorabil (prin mărirea

mediei finale)

• matematică / 58 contestații din care 32 au fost rezolvate favorabil (prin mărirea mediei finale)

Page 22: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

22

8. REZULTATELE GENERALE ȘI PE DISCIPLINE OBȚINUTE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PARTICIPARE ELEVI CU TOATE

PROBELE PESTE 5

LIMBA ȘI LITERATURA

ROMÂNĂ

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

MATEMATICĂ MEDIA

GENERALĂ

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Însc

riși

Ab

sen

ți

Pre

zen

ți

Pro

cen

t p

reze

nță

Ad

mis

Pro

mo

vare

Res

pin

s

Pro

cen

t p

rom

ova

re

Med

ia

no

telo

r

Pro

cen

t p

rom

ova

re

Med

ia

no

telo

r

Pro

cen

t p

rom

ova

re

Med

ia

no

telo

r

Pro

cen

tul

med

ii p

este

5

Med

ia

no

telo

r

Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe 69 69 100.00% 66 95.65% 3 98.55% 7.52 97.10% 7.38 100.00% 7.36

Colegiul Național "Székely Mikó" Sfântu Gheorghe 90 90 100.00% 75 83.33% 15 94.44% 6.77 100% 7.87 86.67% 7.02 97.78% 7.14

Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna 54 54 100.00% 29 53.70% 25 64.81% 5.19 93% 6.71 75.93% 5.98 81.48% 5.91

Liceul de Arte "Plugor Sándor" Sfântu Gheorghe 30 30 100.00% 5 16.67% 25 40.00% 3.93 95% 6.32 20.00% 3.87 43.33% 4.47

Liceul Teologic Reformat Sfântu Gheorghe 25 25 100.00% 7 28.00% 18 32.00% 3.60 100% 6.48 52.00% 4.84 52.00% 5.00

Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfântu Gheorghe 72 72 100.00% 56 77.78% 16 87.50% 6.40 100% 7.69 83.33% 6.61 95.83% 6.83

Liceul Teoretic "Nagy Mózes" Târgu Secuiesc 43 43 100.00% 33 76.74% 10 86.05% 6.12 100% 7.84 79.07% 5.93 90.70% 6.67

Școala Gimnazială "Ady Endre" Sfântu Gheorghe 30 1 29 96.67% 2 6.90% 27 30.00% 3.17 61% 4.61 13.79% 2.87 24.14% 3.45

Școala Gimnazială "Ajtai Abod Mihály" Aita Seacă 4 4 100.00% 2 50.00% 2 50.00% 4.50 100% 7.75 100.00% 6.50 100.00% 6.00

Școala Gimnazială "Antos János" Reci 12 1 11 91.67% 7 63.64% 4 81.82% 4.91 100% 7.00 63.64% 4.25 63.64% 5.55

Școala Gimnazială "Apor István" Sânzieni 23 23 100.00% 16 69.57% 7 78.26% 5.13 100% 7.35 78.26% 5.39 86.96% 5.91

Școala Gimnazială "Avram Iancu" Covasna 28 2 26 92.86% 23 88.46% 3 100.00% 7.38 88.46% 6.68 96.15% 7.35

Școala Gimnazială "Bálint Gábor" Cătălina 12 12 100.00% 3 25.00% 9 25.00% 2.92 83% 6.00 41.67% 4.17 50.00% 4.33

Școala Gimnazială "Bartha Károly" Boroșneu Mare 9 2 7 77.78% 0.00% 7 0.00% 2.43 86% 5.71 0.00% 1.89 14.29% 3.29

Școala Gimnazială "Bem József" Lemnia 9 9 100.00% 5 55.56% 4 66.67% 4.89 67% 6.00 55.56% 4.44 66.67% 5.22

Școala Gimnazială "Benkő József" Aita Medie 6 6 100.00% 0.00% 6 0.00% 2.83 50% 4.50 0.00% 2.83 0.00% 3.33

Școala Gimnazială "Benkő József" Brăduț 14 14 100.00% 10 71.43% 4 92.86% 5.79 100% 6.93 71.43% 5.86 100.00% 6.00

Școala Gimnazială "Bibó József" Brateș 17 17 100.00% 8 47.06% 9 47.06% 4.29 94% 6.59 47.06% 5.12 58.82% 5.29

Page 23: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

23

PARTICIPARE ELEVI CU TOATE

PROBELE PESTE 5

LIMBA ȘI LITERATURA

ROMÂNĂ

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

MATEMATICĂ MEDIA

GENERALĂ

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Însc

riși

Ab

sen

ți

Pre

zen

ți

Pro

cen

t p

reze

nță

Ad

mis

Pro

mo

vare

Res

pin

s

Pro

cen

t p

rom

ova

re

Med

ia

no

telo

r

Pro

cen

t p

rom

ova

re

Med

ia

no

telo

r

Pro

cen

t p

rom

ova

re

Med

ia

no

telo

r

Pro

cen

tul

med

ii p

este

5

Med

ia

no

telo

r

Școala Gimnazială "Bod Péter" Cernat 9 9 100.00% 6 66.67% 3 66.67% 4.89 89% 7.56 66.67% 5.56 77.78% 5.89

Școala Gimnazială "Bölöni Farkas Sándor" Belin 21 6 15 71.43% 4 26.67% 11 62.50% 4.81 92% 6.50 33.33% 3.19 66.67% 5.07

Școala Gimnazială "Borbáth Károly" Vărghiș 12 12 100.00% 8 66.67% 4 66.67% 5.33 100% 7.67 83.33% 6.42 83.33% 6.33

Școala Gimnazială "Comenius" Brețcu 32 3 29 90.63% 11 37.93% 18 54.84% 4.23 86% 6.05 46.67% 4.06 51.72% 4.86

Școala Gimnazială "Czetz János" Ghidfalău 7 7 100.00% 4 57.14% 3 100.00% 5.57 100% 7.43 57.14% 5.29 85.71% 6.00

Școala Gimnazială "Darkó Jenő" Dalnic 4 4 100.00% 3 75.00% 1 75.00% 5.25 100% 7.00 75.00% 5.25 75.00% 5.50

Școala Gimnazială "Dr. Gelei József" Arcuș 1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 6.00 100% 7.00 100.00% 6.00 100.00% 6.00

Școala Gimnazială "Fejér Ákos" Micfalău 10 10 100.00% 1 10.00% 9 70.00% 5.40 100% 6.50 10.00% 3.70 70.00% 5.20

Școala Gimnazială "Gaál Mózes" Baraolt 62 2 60 96.77% 25 41.67% 35 50.00% 4.33 92% 6.49 48.33% 4.66 56.67% 5.15

Școala Gimnazială "Gábor Áron" Chichiș 7 7 100.00% 1 14.29% 6 14.29% 2.71 100% 6.29 14.29% 2.86 14.29% 4.14

Școala Gimnazială "Gheorghe Zaharia" Brădet 7 7 100.00% 3 42.86% 4 100.00% 7.00 42.86% 4.71 100.00% 6.00

Școala Gimnazială "Gödri Ferenc" Sfântu Gheorghe 15 15 100.00% 1 6.67% 14 13.33% 2.87 73% 5.27 6.67% 3.20 20.00% 3.73

Școala Gimnazială "Henter Károly" Bodoc 7 7 100.00% 2 28.57% 5 71.43% 4.57 86% 6.43 42.86% 4.57 71.43% 5.14

Școala Gimnazială "Horn Dávid" Comandău 7 7 100.00% 1 14.29% 6 28.57% 4.00 100% 7.29 14.29% 3.71 57.14% 4.86

Școala Gimnazială "Jancsó Benedek" Ghelința 27 27 100.00% 7 25.93% 20 37.04% 4.59 81% 5.93 48.15% 4.85 55.56% 5.00

Școala Gimnazială "Kálnoky Ludmilla" Valea Crișului 13 13 100.00% 6 46.15% 7 61.54% 4.62 92% 6.62 46.15% 4.54 69.23% 5.15

Școala Gimnazială "Karatna" Turia 10 1 9 90.00% 4 44.44% 5 44.44% 3.67 89% 6.89 66.67% 4.40 66.67% 5.11

Școala Gimnazială "Kelemen Didák" Mereni 11 11 100.00% 4 36.36% 7 36.36% 3.64 73% 5.64 54.55% 5.09 54.55% 4.82

Școala Gimnazială "Kicsi Antal" Turia 16 16 100.00% 0.00% 16 12.50% 2.50 56% 5.00 0.00% 2.94 18.75% 3.25

Școala Gimnazială "Konsza Samu" Bățanii Mari 14 14 100.00% 5 35.71% 9 35.71% 3.93 100% 6.79 64.29% 5.36 57.14% 5.14

Page 24: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

24

PARTICIPARE ELEVI CU TOATE

PROBELE PESTE 5

LIMBA ȘI LITERATURA

ROMÂNĂ

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

MATEMATICĂ MEDIA

GENERALĂ

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Însc

riși

Ab

sen

ți

Pre

zen

ți

Pro

cen

t p

reze

nță

Ad

mis

Pro

mo

vare

Res

pin

s

Pro

cen

t p

rom

ova

re

Med

ia

no

telo

r

Pro

cen

t p

rom

ova

re

Med

ia

no

telo

r

Pro

cen

t p

rom

ova

re

Med

ia

no

telo

r

Pro

cen

tul

med

ii p

este

5

Med

ia

no

telo

r

Școala Gimnazială "Kriza János" Aita Mare 18 18 100.00% 5 27.78% 13 33.33% 3.50 83% 5.78 50.00% 5.11 55.56% 4.94

Școala Gimnazială "Kun Kocsárd" Ojdula 14 1 13 92.86% 3 23.08% 10 23.08% 2.85 92% 6.31 23.08% 3.36 38.46% 4.31

Școala Gimnazială "Máthé János" Herculian 8 4 4 50.00% 0.00% 4 25.00% 3.00 100% 6.25 25.00% 1.75 50.00% 4.50

Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Valea Mare 14 14 100.00% 6 42.86% 8 57.14% 4.93 57.14% 4.43 50.00% 4.50

Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Înt. Buzăului 55 55 100.00% 45 81.82% 10 96.36% 7.18 81.82% 6.45 90.91% 6.71

Școala Gimnazială "Mikes Ármin" Bixad 20 20 100.00% 2 10.00% 18 30.00% 3.25 80% 5.65 10.00% 3.05 35.00% 3.85

Școala Gimnazială "Mikes Kelemen" Zagon 34 34 100.00% 8 23.53% 26 55.88% 4.29 73% 5.59 26.47% 3.41 38.24% 4.35

Școala Gimnazială "Molnár Józsiás" Târgu Secuiesc 30 30 100.00% 22 73.33% 8 80.00% 5.67 97% 7.17 83.33% 5.77 90.00% 6.20

Școala Gimnazială "Nagy Mózes" Estelnic 9 9 100.00% 4 44.44% 5 44.44% 4.11 78% 6.67 55.56% 4.67 66.67% 5.11

Școala Gimnazială "Néri Szent Fülöp" . Gheorghe 5 5 0 0.00%

Școala Gimnazială "Nicolae Colan" Sfântu Gheorghe 13 13 100.00% 4 30.77% 9 84.62% 5.54 100% 7.57 38.46% 4.23 84.62% 5.46

Școala Gimnazială "Nicolae Russu" Sita Buzăului 20 20 100.00% 19 95.00% 1 100.00% 8.15 95.00% 6.55 100.00% 7.35

Școala Gimnazială "Orbán Balázs" Moacșa 4 4 100.00% 0.00% 4 0.00% 2.00 100% 5.50 25.00% 3.25 25.00% 3.75

Școala Gimnazială "Petőfi Sándor" Târgu Secuiesc 49 49 100.00% 29 59.18% 20 65.31% 5.06 98% 7.04 71.43% 5.57 81.63% 5.82

Școala Gimnazială "Romulus Cioflec" Araci 12 3 9 75.00% 0.00% 9 22.22% 2.56 0% 2.00 0.00% 1.67 0.00% 2.44

Școala Gimnazială "Tatrangi Sándor" Ozun 39 2 37 94.87% 16 43.24% 21 50.00% 4.53 88% 6.21 56.76% 4.21 70.27% 4.92

Școala Gimnazială "Thury Gergely" Tamasfalău 10 1 9 90.00% 5 55.56% 4 66.67% 5.11 89% 6.67 55.56% 5.00 55.56% 5.56

Școala Gimnazială "Tőkés József" Malnaș 3 3 100.00% 2 66.67% 1 66.67% 5.33 100% 7.00 100.00% 5.33 100.00% 5.67

Școala Gimnazială "Trefán Leonárd" Poian 13 13 100.00% 8 61.54% 5 69.23% 5.38 100% 7.23 69.23% 5.62 69.23% 6.08

Școala Gimnazială "Turóczi Mózes" Târgu Secuiesc 44 44 100.00% 36 81.82% 8 93.18% 6.27 94% 6.91 84.09% 6.20 93.18% 6.48

Școala Gimnazială "Váradi József" Sfântu Gheorghe 72 72 100.00% 61 84.72% 11 88.89% 6.51 100% 8.00 88.89% 6.92 91.67% 7.01

Page 25: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

25

PARTICIPARE ELEVI CU TOATE

PROBELE PESTE 5

LIMBA ȘI LITERATURA

ROMÂNĂ

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

MATEMATICĂ MEDIA

GENERALĂ

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Însc

riși

Ab

sen

ți

Pre

zen

ți

Pro

cen

t p

reze

nță

Ad

mis

Pro

mo

vare

Res

pin

s

Pro

cen

t p

rom

ova

re

Med

ia

no

telo

r

Pro

cen

t p

rom

ova

re

Med

ia

no

telo

r

Pro

cen

t p

rom

ova

re

Med

ia

no

telo

r

Pro

cen

tul

med

ii p

este

5

Med

ia

no

telo

r

Școala Gimnazială "Végh Antal" Cernat 7 7 100.00% 4 57.14% 3 71.43% 4.86 100% 7.86 57.14% 5.57 85.71% 6.14

Școala Gimnazială Băcel 5 5 100.00% 3 60.00% 2 80.00% 6.00 60.00% 4.80 80.00% 5.20

Școala Gimnazială Barcani 15 15 100.00% 8 53.33% 7 93.33% 6.73 53.33% 4.93 80.00% 5.80

Școala Gimnazială Căpeni 5 5 100.00% 0.00% 5 0.00% 3.00 40% 5.20 40.00% 4.20 40.00% 4.00

Școala Gimnazială Dobârlău 23 2 21 91.30% 10 47.62% 11 66.67% 6.43 47.62% 4.30 66.67% 5.48

Școala Gimnazială Doboșeni 10 1 9 90.00% 8 88.89% 1 88.89% 5.67 100% 7.89 100.00% 6.10 100.00% 6.67

Școala Gimnazială Filia 11 1 10 90.91% 10 100.00% 100.00% 7.18 100% 7.60 100.00% 6.36 100.00% 7.30

Școala Gimnazială Hăghig 3 3 100.00% 0.00% 3 66.67% 4.67 0% 4.00 0.00% 3.00 33.33% 4.00

Școala Gimnazială Lădăuți 11 1 10 90.91% 4 40.00% 6 100.00% 6.60 40.00% 3.82 80.00% 5.50

Școala Gimnazială Mărtineni 9 9 100.00% 0.00% 9 0.00% 1.11 56% 4.33 0.00% 2.78 0.00% 2.67

Școala Gimnazială Nr. 1 Zăbala 19 19 100.00% 6 31.58% 13 31.58% 3.53 71% 5.36 36.84% 3.79 31.58% 4.21

Școala Gimnazială Nr. 2 Ciumernic 4 4 100.00% 1 25.00% 3 100.00% 7.75 25.00% 3.75 100.00% 6.00

Școala Gimnazială Nr. 3 Sita Buzăului 8 1 7 87.50% 0.00% 7 71.43% 6.14 0.00% 2.00 42.86% 4.14

Școala Gimnazială Oituz 4 4 100.00% 0.00% 4 25.00% 2.75 0.00% 3.00 0.00% 3.00

Școala Gimnazială Păpăuți 9 9 100.00% 3 33.33% 6 100.00% 6.78 33.33% 4.00 77.78% 5.22

Școala Gimnazială Petriceni 6 6 100.00% 2 33.33% 4 66.67% 4.33 83% 6.67 33.33% 3.67 83.33% 5.00

Școala Gimnazială Racoșul de Sus 8 1 7 87.50% 1 14.29% 6 14.29% 2.00 43% 4.71 85.71% 4.88 28.57% 4.29

Școala Gimnazială Vâlcele 6 6 100.00% 0.00% 6 83.33% 5.17 0.00% 2.50 33.33% 4.00

Total județ 1488 41 1447 97.24% 779 53.84% 668 67.03% 5.28 91% 6.77 60.77% 5.18 71.80% 5.69

Întocmit de, SECRETARI – COMISIE JUDEȚEANĂ

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, INSPECTORI ȘCOLARI Prof. KISS IMRE prof. VASS CSILLA

prof. MARIA PANDELE B.

Page 26: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

26

RAPORT

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2017

I. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT SESIUNEA IUNIE-IULIE 2017

Măsurile întreprinse de IŞJ Covasna, pe parcursul anului şcolar 2016-2017 pentru pregătirea examenului de bacalaureat au fost complexe şi s-au

derulat ţinând cont de prevederile Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, valabilă şi pentru examenul de

bacalaureat 2017:

• Informarea constantă şi la timp a tuturor cadrelor didactice asupra noutăţilor privitoare la modul de organizare şi desfăşurare a examenului

naţional de bacalaureat 2017;

• Diseminarea şi prelucrarea tuturor materialelor, adreselor şi reglementărilor MEN;

• Diseminarea şi prelucrarea programelor de examen, în cadrul întâlnirilor metodice cu profesorii la fiecare specialitate şi în cadrul şedinţelor

organizate de IŞJ Covasna cu directorii unităţilor de învăţământ;

• Acţiuni de monitorizare şi consiliere a modului de pregătire a elevilor în vederea susţinerii examenului naţional de bacalaureat, prin efectuarea

unor inspecţii tematice şi de specialitate de către inspectorii de specialitate şi profesorii metodişti;

• Verificarea modului de dotare a şcolilor cu camere de luat vederi,aparatură xerox, calculatoare, imprimantă, telefoane etc.

• Cuprinderea în inspecţiile tematice derulate a unor aspecte specifice monitorizării modului de pregătire a absolvenţilor claselor a XII-a şi a

XIII-a în vederea susţinerii examenului de bacalaureat 2017 şi a modului de pregătire a centrelor de examen şi a centrului zonal de evaluare

pentru desfăşurarea în bune condiţii a primei sesiuni examenului de bacalaureat 2017.

Activități specifice derulate

1. În cursul lunii octombrie secretarul comisiei județene a derulat următoarele activități

� Întâlniri organizate cu elevii din clasele a XII-a/ a XIII-a, în cadrul cărora s-au abordat următoarele aspecte:

� Prelucrarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat, aprobată prin OMECTS nr. 4799/ 2010

� Prelucrarea prevederilor OMECȘ nr. 5070/ 31.08.2016, privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2017

� Discuții cu direcțiunea unității de învățământ referitoare la modul de organizare a orelor suplimentare de pregătire la disciplinele de examen

Page 27: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

27

SIMULĂRI ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT.

1. Organizarea și desfășurarea unei simulări la nivelul judeţului în organizarea IŞJ Covasna la nivelul unităţilor de învăţământ.

În perioada 6-8 decembrie 2016, Inspectoratul Şcolar Județean Covasna a organizat simulări ale examenului de Bacalaureat 2017 la probele E)a)

– Limba şi literatura română, E)b) – Limba şi literatura maghiară şi E)c) – Matematică şi Istorie.

Programarea probelor de examen în cadrul simulării examenului de evaluare națională 2016:

• 06.12.2016, cu începere de la ora 12:00: Proba E(a) – Limba şi literatura română

• 07.12.2016, cu începere de la ora 12:00: Proba E(b) – Limba şi literatura maghiară

• 08.12.2016, cu începere de la ora 12:00: Proba E(c) – Matematică și Istorie

Subiectele au fost elaborate la nivelul IŞJ Covasna şi au fost transmise electronic unităţilor de învăţământ, conform procedurii specifice probelor

scrise ale examenului de bacalaureat.

Probele de examen au fost organizate şi desfăşurate în fiecare unitate de învățământ liceal.

Au fost instalate camerele de luat vederi în vederea monitorizării probelor de examen și s-a

monitorizat buna funcționare a acestora în timpul simulării probelor de examen.

Evaluarea lucrărilor s-a realizat de către cadrele didactice de specialitate din cadrul unității de

învățământ, numite prin decizie a directorului în comisia de simulare a examenului de bacalaureat 2017.

În timpul desfăşurării probelor de simulare a examenului de bacalaureat au fost respectate prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a

examenului de bacalaureat, care a fost prelucrată la începutul probelor de simulare.

După finalizarea evaluării lucrărilor, fiecare unitate de învăţământ a prelucrat rezultatele elevilor şi

părinţilor şi a elaborat un plan de măsuri specific în vederea unei pregătiri corespunzătoare a elevilor pentru susţinerea examenului de bacalaureat 2017.

S-a recomandat ca, în vederea unei pregătiri corespunzătoare a examenului de bacalaureat 2017, fiecare unitate de învăţământ care are

clase liceale să țină cont de următoarele aspecte:

1. Prelucrarea rezultatelor elevilor şi părinţilor şi elaborarea plan de măsuri specific în vederea unei pregătiri corespunzătoare a elevilor pentru

susţinerea examenului de bacalaureat 2017.

2. Realizarea unui program al pregătirilor suplimentare a elevilor la toate disciplinele de examen pentru semestrul II al acestui an şcolar (program

îndosariat la direcţiune şi afişat în cancelarie şi în sălile claselor terminale).

Page 28: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

28

3. Monitorizarea permanentă a modului de desfăşurare a acestor ore de pregătire şi a prezenţei elevilor la aceste activităţi (situaţii ale prezenţei pe

clase/ discipline îndosariate la direcţiune).

4. Desfăşurarea unor şedinţe cu părinţii în care să fie prelucrate prevederile Metodologiei în vigoare şi a Calendarului de desfăşurare a examenului de

bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2017 (procese-verbale îndosariate la direcţiune).

5. Informarea constantă a elevilor, părinţilor şi profesorilor asupra tuturor noutăţilor, reglementărilor din partea MEN şi a IŞJ Covasna.

6. Respectarea tuturor termenelor pentru transmiterea informaţiilor/ datelor solicitate de comisia judeţeană de bacalaureat.

Rezultatele obținute la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat – v. Anexa 1

2. Organizarea și desfășurarea simulării de nivel național:

Simularea probelor de examen s-a desfășurat cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului nr. 5070/ 31.08.2016 privind organizarea şi

desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2017, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011 aprobată prin

OMECTS nr. 4799/ 2010 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011, Ordinul ministrului nr. 5071/ 31.08.2016 privind

organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017, a Procedurii CNEE nr. 277/ 08.02.2017 și a

adresei CNEE nr. 392/ 28.02.2017.

Programarea probelor de examen:

13 martie 2017: proba E)a) – proba scrisă – Limba si literatura română

14 martie 2017: proba E)b) – proba scrisă – Limba și literatura maternă maghiară

16 martie 2017: proba E)c) – proba obligatorie a profilului

17 martie 2017: proba E)d) – proba la alegere a profilului și specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)

31 martie 2017: Afișarea rezultatelor

Pentru elaborarea răspunsurilor, elevii care au susținut simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat, au avut la dispoziție 3 ore pentru

rezolvarea subiectelor de examen.

Probele au început în fiecare zi la ora 9.00 și s-au desfășurat în condiții de examen, în săli supravegheate video.

Rezultatele simulării au fost afișate la fiecare unitate școlară în data de 31 martie 2017.

Probele simulării:

Page 29: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

29

• Disciplinele la care s-a organizat simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a în anul școlar 2016 –

2017 sunt: limba și literatura română, limba si literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializările, care au urmat

studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică și istorie.

• Disciplinele la care s-a organizat simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a în anul școlar 2016 –

2017 sunt: limba și literatura română, limba si literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializările, care au urmat

studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și

comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

Analiza rezultatelor simulării probelor examenului național de bacalaureat 2017 – v. Anexa 2

1. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2017

I.Ş.J. Covasna a întreprins toate măsurile necesare pentru asigurarea dotării centrelor de examen şi a centrului zonal de evaluare cu un număr

suficient de copiatoare în stare de funcţionare, calculatoare, fax, conexiune la internet, consumabile. Comisia judeţeană a monitorizat constant modul de

pregătire a şcolilor cu statut de centre de examen/ zonal de evaluare pentru dotarea corespunzătoare şi pregătirea adecvată a sălilor de examen şi a făcut

demersurile necesare asigurării consumabilelor necesare. I.Ș.J. Covasna a distribuit comisiilor de examen consumabilele necesare derulării în bune condiții

a tuturor probelor de examen.

În fiecare unitate de învățământ cu statut de centru de examen, sălile în care s-au desfășurat probe de examen au fost dotate cu camere de

supraveghere funcționale. S-a respectat procedura operațională privind activitatea de monitorizare prin intermediul camerelor de supraveghere audio -

video în unitățile școlare din sistemul național de învățământ, pe perioada desfășurării examenelor naționale transmisă de M.E.N..

Comisia judeţeană a fost constituită cu respectarea prevederilor metodologice, cf. deciziei I.Ş.J. nr. 1363 din 27.12.2016 și a deciziilor de

modificare nr. 1366 din 28.12.2016 și 654/ 25.06.2017:

Președinte: prof. KISS IMRE, Inspector şcolar general

Vicepreședinte: prof. NEMES IULIANA, Inspector şcolar

Secretari: prof. FARKAS CSABA ISTVAN, Inspector şcolar

Persoană de contact: inf. BALAZSI SZILARD

Membri: prof. PANDELE MARIA, Inspector şcolar

Page 30: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

30

prof. KOMIVES NOEMI, Inspector şcolar

prof. BARTOK ENIKO ANNA, Inspector şcolar

prof. VASS CSILLA, Inspector şcolar

prof. BOKOR ATTILA, Inspector şcolar

1.1. PROBELE DE EVALUARE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE ȘI DIGITALE

În județul Covasna au funcționat 18 centre de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, după cum urmează:

1. Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sf. Gheorghe 2. Colegiul național „Székely Mikó” din Sf. Gheorghe 3. Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” din Sf. Gheorghe 4. Liceul Teologic Reformat din Sf. Gheorghe 5. Liceul de Arte „Plugor Sándor” din Sf. Gheorghe 6. Liceul Tehnologic „Kós Károly” din Sf. Gheorghe 7. Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” din Sf. Gheorghe 8. Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Sf. Gheorghe 9. Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” din Sf. Gheorghe 10. Liceul „Kőrösi Csoma Sándor” din Covasna 11. Liceul Teoretic „Nagy Mózes” din Tg. Secuiesc 12. Liceul Pedagogic „Bod Péter” din Tg. Secuiesc 13. Liceul Teologic Reformat din Tg. Secuiesc 14. Liceul Tehnologic „Apor Péter” din Tg. Secuiesc 15. Liceul Tehnologic „Gábor Áron” din Tg. Secuiesc 16. Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Întorsura Buzăului 17. Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din Întorsura Buzăului 18. Liceul Tehnologic „Baróti Szabó Dávid” din Baraolt

În fiecare centru au fost asigurate condiții corespunzătoare pentru desfășurarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

Sălile au fost dotate cu aparatura necesară derulării în bune condiții a probelor: au existat imprimante și copiatoare funcționale și performante,

calculatoarele au avut softul necesar pentru desfășurarea probei de evaluare a competențelor digitale. În sălile în care au funcționat comisiile de

examen au existat fișete pentru păstrarea documentelor de bacalaureat în deplină siguranță, telefon, fax, conexiune la internet.

În fiecare unitate de învățământ cu statut de centru de examen, sălile în care s-au desfășurat probe de examen au fost dotate cu camere de

Page 31: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

31

supraveghere funcționale.

Rezultate obținute – v. Anexele 3-6

1.2. PROBELE SCRISE

Înscrierea candidaților la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2017 s-a realizat cu respectarea prevederilor Metodologiei de

organizare şi desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, aprobată prin OMECTS nr. 4799/ 31.08.2010, valabilă şi pentru anul 2017, cf. OMEN nr.

5070 din 31.08.2016

privind organizarea şi desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2017.

Arondarea elevilor pe centre de examen s-a efectuat vinându-se cont de numărul de elevi/ comisie, respectiv subcomisie de examen stabilit prin cetodologia în vigoare, dar şi de posibilităvile de transport al elevilor în vederea susvinerii probelor de examen. Astfel, în localităvile mai îndepărtate au fost organizate subcomisii de examen pentru a evita cheltuielile şi timpul necesare transportului elevilor în centrele de examen. Funcvionarea centrelor de examen, a centrului zonal de evaluare și a subcomisiilor a fost aprobată prin adresa cEN nr. 29724/ 09.05.2017:

În județul Covasna au funcționat patru centre de examen, cu patru subcomisii, după cum urmează:

a) CE nr. 318: Colegiul National „Mihai Viteazul” Sf. Gheorghe – subcomisie în cadrul Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Întorsura Buzăului

b) CE nr. 1277: Colegiului Național „Székely Mikó” Sf. Gheorghe – subcomisie în cadrul Liceului Tehnologic „Baróti Szabó Dávid” Baraolt

c) CE nr. 865: Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” Sf. Gheorghe – subcomisie în cadrul Liceului „Kőrösi Csoma Sándor” din Covasna

d) CE nr. 1019: Liceul Teoretic „Nagy Mózes” Tg. Secuiesc – subcomisie la Liceul Tehnologic ”Apor Péter” Tg. Secuiesc

A funcționat un singur centru zonal de evaluare – CZE nr. 423 –, în cadrul Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar” din Sf. Gheorghe unde au fost

corectate lucrările din județul Alba, cf. distribuirii M.E.N..

Au existat trei cazuri speciale care au obținut aprobare din partea Comisiei județene de bacalaureat:

1. Susținerea probelor scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, de către elevul NEAGOE FLORIAN-VIRGIL, cu aplicarea

prevederilor art. 91 alin (2), pct. e) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat 2011 aprobată prin OMECTS nr.

4799/ 31.08.2010

2. Susținerea probelor scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, de către elevul SZABO LEVENTE de la Liceul de Arte

„Plugor Sandor” din Sf. Gheorghe, cu aplicarea prevederilor art. 91 alin. (1) pct. c) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de

Bacalaureat 2011 aprobată prin OMECTS nr. 4799/ 31.08.2010

Page 32: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

32

3. Susținerea probelor scrise ale examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, de către eleva TOTH KINGA de la Liceul Teoretic „Nagy

Mozes” din Tg. Secuiesc, cu aplicarea prevederilor art. 91 alin (1), pct. c) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de

Bacalaureat 2011 aprobată prin OMECTS nr. 4799/ 31.08.2010

A fost asigurată securitatea lucrărilor scrise în timpul transportului acestora de la centrele de examen la comisia județeană de bacalaureat Covasna.

S-a asigurat asistenva medicală pe durata probelor scrise, în fiecare centru de examen, cf. adresei IŞJ nr. 4537/ 23.05.2017 – către

Direcvia Judeveană pentru Sănătate Publică şi cf. adresei Direcviei de Sănătate Publică a jud. Covasna nr. 2520/2469/31.05.2017). În fiecare

centru de examen au fost prezente asistente medicale.

Membrii comisiilor din centrele de examen şi centrul zonal de evaluare au fost stabiliți în cadrul ședinței de tragere la sorți din data de 24.06.2017,

ţinându-se cont de prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011, ocazie cu care s-a efectuat și instructajul

persoanelor desemnate pentru îndeplinirea diferitelor funcții din cadrul comisiilor.

Președinții comisiilor din centrele de examen, unde nu a fost numiți cadre didactice universitare au fost trași la sorți în cadrul videoconferinței din

data de 25.07.2017 de către M.E.N. În numirea președinților centrelor de examen a fost respectată procedura MEN.

Au îndeplinit atribuții de președinte de centru de examen, următoarele cadre didactice:

Nr. crt. Centrul de examen (CE)/ centrul zonal de evaluare (CZE) Numele și prenumele Unitatea de învăţământ de proveniență

1 CE 318 – Colegiul Național „Mihai Viteazul” Sf. Gheorghe FORRAI KRISZTINA LILA Casa Corpului Didactic ”Csutak Vilmos” Sf. Gheorghe

2. CE 1277 – Colegiul Național „Székely Mikó” Sf. Gheorghe Prof. univ. dr. BĂRAN NICOLAE Universitatea Politehnică București

3. CE 865 – Liceul Teoretic „ Mikes Kelemen” Sf. Gheorghe TANKO VIORICA I.Ș.J. Covasna

4. CE 1091 – Liceul Teoretic „Nagy Mózes” Tg. Secuiesc dr. SZOKE ANNANARIA Liceul Tehnologic ”Kós Karoly” Sf. Gheorghe

5. CZE – Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sf. Gheorghe Conf. univ. dr. VASILE TOMIȚĂ CONSTANTIN

Universitatea din Craiova

Instruirea vicepreşedinţilor şi a membrilor din comisiile de examen şi de evaluare s-a realizat în data de 24.06.2017, după finalizarea tragerii la

sorţi a componenţei comisiilor. Instruirea preşedinţilor de comisii din cadrul CE şi CZE s-a realizat în cadrul ședinței din ziua 25.06.2017, condusă de

Page 33: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

33

inspectorul şcolar general, preşedinte al comisiei judeţene de bacalaureat, în prezența persoanelor numite de M.E.N. să monitorizeze modul de organizare și

desfășurare a examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, în județul Covasna. Toți președinții centrelor de examen au dat dovadă de

profesionalism și atitudine morală.

Instruirea membrilor, a asistenţilor, respectiv a profesorilor evaluatori s-a realizat zilnic de către preşedinţii CE şi CZE. În cursul anului şcolar au

fost organizate pregătiri ale profesorilor înscrişi pentru a îndeplini atribuţii în cadrul comisiilor de examen coordonate de IŞJ.

Arondarea şcolilor la CE a fost stabilită încă din luna martie 2017, elevii fiind informaţi asupra modului de organizare şi desfăşurare a examenului

de bacalaureat 2017. Arondarea şcolilor la CE a fost adusă la cunoştinţa fiecărei unităţi de învăţământ liceal. Fiecare şcoală a informat elevii şi părinţii

asupra arondării şcolii la CE, prin afişaj şi în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii.

Repartizarea candidaţilor pe sălile de clasă s-a realizat corect, tabelele nominale au fost afişate atât pe uşile sălilor cât şi la avizierul fiecărui centru

de examen. În urma verificării centrelor de examen s-a observat prezenţa la avizier a listelor şi consultarea acestora de către elevi.

Foile tipizate pentru lucrările scrise au fost asigurate de către IŞJ Covasna. Cataloagele electronice au fost completate conform cerinţelor.

Situaţiile statistice zilnice au fost înregistrate şi transmise zilnic Comisiei Naţionale de către Comisia judeţeană de bacalaureat, cf. prevederilor

metodologice şi a procedurilor elaborate de MEN şi CNEE.

Nu au fost cuprinse în comisii cadre didactice implicate în disfuncţionalităţi ale examenelor din anii anteriori.

Comisia judeţeană a luat toate măsurile pentru descurajarea strângerii oricăror tipuri de fonduri de la elevi/ părinţi.

1.3. SESIUNEA DE CONTESTAȚII

Au fost contestate un număr total de 714 de lucrări, de către candidații din județul Alba, dintre care: - Proba E)a) – Limba și literatura română - real: 220 lucrări - Proba E)a) – Limba și literatura română - uman: 71 lucrări - Proba E)b) – Limba și literatura maghiară - real: 4 lucrări - Proba E)c) – Istorie: 69 lucrări - Proba E)c) – Matematică: 142 lucrări - Proba E)d) – Biologie și Anatomie: 62 lucrări - Proba E)d) – Informatică: 36 lucrări - Proba E)d) – Geografie: 40 lucrări - Proba E)d) – Chimie: 14 lucrări - Proba E)d) – Logică: 38 lucrare - Proba E)d) – Fizică: 13 lucrări - Proba E)d) – Psihologie: 1 lucrare

Page 34: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

34

- Proba E)d) – Sociologie: 4 lucrări Lucrările au fost recorectate la centrul regional de contestații Harghita.

Conform adresei MEN nr. 35125/ 05.07.2017 în județul Covasna la Liceul Tehnologic ”Puskás Tivadar” din Sf. Gheorghe a funcționat un centru

regional de contestații unde au fost reevaluate lucrări ale candidaților care au fost evaluați inițial în județele Alba și Harghita. Au fost recorectate un număr

de 2185 lucrări, după cum urmează:

Nr. crt.

Disciplina de examen Proba Număr lucrări

1 Limba și literatura română - Real E)a) 734 2 Limba și literatura română - Uman E)a) 333 3 Limba și literatura maghiară - Real E)b) 24 4 Limba și literatura maghiară - Uman E)b) 10 5 Limba și literatura germană maternă E)b) 5 6 Istorie – lb. română E)c) 105 7 Istorie – lb. maghiară E)c) 21 8 Matematică MATE-INFO – lb. română E)c) 68 9 Matematică MATE-INFO – lb. maghiară E)c) 11 10 Matematică - PED E)c) 4 11 Matematică - PED E)c) 2 12 Matematică ȘT-NAT – lb. română E)c) 71 13 Matematică ȘT-NAT – lb. maghiară E)c) 9 14 Matematică TEHN – lb. română E)c) 200 15 Matematică TEHN – lb. maghiară E)c) 27 16 Anatomia și fiziologia umană, genetică și ecologia umană – lb. română E)d) 116 17 Anatomia și fiziologia umană, genetică și ecologia umană – lb. maghiară E)d) 10 18 Biologie vegetală și animală- lb. română E)d) 146 19 Biologie vegetală și animală- lb. maghiară E)d) 12 20 Chimie anorganică – lb. română E)d) 6 21 Chimie organică – lb. română E)d) 24 22 Chimie organică – lb. Maghiară E)d) 2 23 Fizică TEH – lb. română E)d) 10 24 Fizică TEH – lb. maghiară E)d) 2 25 Fizică TEO – lb. română E)d) 4 26 Fizică TEO – lb. maghiară E)d) 1 27 Geografie – lb. română E)d) 120 28 Geografie – lb. maghiară E)d) 22 29 Economie – lb. română E)d) 3

Page 35: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

35

30 Economie – lb. maghiară E)d) 1 31 Psihologie – lb. română E)d) 6 32 Sociologie – lb. română E)d) 5 33 Logică și argumentare – lb. română E)d) 31 34 Logică și argumentare – lb. maghiară E)d) 1 35 Informatică MI C/C ++ - lb. română E)d) 25 36 Informatică MI C/C ++ - lb. maghiară E)d) 9 37 Informatică MI PASCAL – lb. română E)d) 1 38 Informatică MI PASCAL – lb. maghiară E)d) 1 39 Informatică SN C/C ++ - lb. română E)d) 3 TOTAL 2185

2. DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE ÎN ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT, CONFORM PREVEDERILOR DIN METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT – 2011, APROBATĂ PRIN ORDINUL MECTS NR. 4799/ 31.08.2010, VALABILĂ ŞI PENTRU BACALAUREATUL 2017.

Dificultățile întâmpinate în organizarea şi desfășurarea acestei sesiuni a examenului de Bacalaureat au fost legate de:

- Asigurarea resurselor umane pentru îndeplinirea tuturor funcțiilor din centrele de examen și de evaluare

- Datorită reducerilor continuu de personal și a slabei retribuiri personalul calificat în informatică este greu de găsit în sistemul de învățământ

- Procedurile emise de MEN nu țin cont de acest lucru deosebit de important

- Cadrele didactice nu mai vor să participe , mai alei ca membrii în comisii de examen și de evaluare, pentru că responsabilitatea este mare în

comparație cu retribuția pentru aceste activități. Mai ales în centrele de evaluare, unde activitatea se desfășoară în multe cazuri 12 – 14 ore zilnic, și

în zilele de sâmbătă și duminică. În condițiile în care cadrele didactice sunt considerați potențiali infractori este din ce în ce mai greu asigurarea

resurselor umane pentru desfășurarea în condiții optime a examenului de bacalaureat.

3. NEREGULI SEMNALATE ŞI SANCŢIUNI APLICATE

Examenul de bacalaureat 2017 s-a desfăşurat, la nivelul judeţului Covasna fără incidente sau nereguli care să vizeze activitatea cadrelor didactice implicate în comisiile de examen.

Pe parcursul desfăşurării probelor de examen, nu a fost eliminat din examen, pentru tentativă de fraudă nici un candidat.

4. ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE DE CANDIDAŢII LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2016 – SESIUNEA

IUNIE-IULIE, JUD. COVASNA – PROBE SCRISE

Page 36: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

36

4.1. REZULTATE GENERALE:

Procent de promovare înainte de contestații: 67,61%

Procent de promovare după contestaţii:69,36%

Filiera Înscriși Prezenți (96.47%)

Neprezentați (3.53%)

Eliminați (0%)

Total respinși

(30.64%)

Respinși fără

medie (27.73%)

Respinși cu medii

între 5,00-5,99 (2.91%)

Reușit (69.36%)

6,00-6,99

7,00-7,99

8,00-8,99

9,00-9,99

10 % Procent prezență

Teoretică 734 729 5 0 101 93 8 628 107 186 215 120 0 86.15% 99.32%

Tehnologică 313 282 31 0 207 190 17 75 40 28 6 1 0 26.60% 90.10%

Vocațională 198 190 8 0 60 50 10 130 49 51 23 7 0 68.42% 95.96%

TOTAL 1245 1201 44 0 368 333 35 833 196 265 244 128 0 69.36% 96.47%

Filiera Înscriși Prezenți (96.47%)

Neprezentați (3.53%)

Eliminați (0%)

Total respinși

(30.64%)

Respinși fără

medie (27.73%)

Respinși cu medii

între 5,00-5,99 (2.91%)

Reușit (69.36%)

6,00-6,99

7,00-7,99

8,00-8,99

9,00-9,99

10 % Procent prezență

Curentă 1081 1056 25 0 277 260 17 779 148 260 243 128 0 73.77% 97.69

%

Anterioară 164 145 19 0 91 73 18 54 48 5 1 0 0 37.24% 88.41

%

TOTAL 1245 1201 44 0 368 333 35 833 196 265 244 128 0 69.36% 96.47

%

Filiera Înscriși

Prezenți

(96.47%)

Neprezentați (3.53%)

Eliminați (0%)

Total respinși

(30.64%)

Respinși fără medie (27.73

%)

Respinși cu medii

între 5,00-5,99 (2.91%)

Reușit (69.36%

)

6,00-

6,99

7,00-

7,99

8,00-

8,99

9,00-9,99 10 %

Procent prezență

Română 354 347 7 0 68 57 11 279 63 82 69 65 0 80.40

% 98.02

%

Page 37: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

37

Maghiară 891 854 37 0 300 276 24 554 133 183 175 63 0 64.87

% 95.85

%

TOTAL 1245 1201 44 0 368 333 35 833 196 265 244 128 0 69.36%

96.47%

Filiera Înscriși Prezenți (96.47%)

Neprezentați (3.53%)

Eliminați (0%)

Total respinși

(30.64%)

Respinși fără

medie (27.73%)

Respinși cu medii

între 5,00-5,99 (2.91%)

Reușit (69.36%)

6,00-6,99

7,00-7,99

8,00-8,99

9,00-9,99 10 %

Procent prezență

Teoretică 734 729 5 0 101 93 8 628 107 186 215 120 0 86.15% 99.32%

Tehnologică 313 282 31 0 207 190 17 75 40 28 6 1 0 26.60% 90.10%

Vocațională 198 190 8 0 60 50 10 130 49 51 23 7 0 68.42% 95.96%

TOTAL 1245 1201 44 0 368 333 35 833 196 265 244 128 0 69.36% 96.47%

Proba Total Echivalați Înscriși PrezențiNepreze

ntațiEliminați Respinși 1,00-1,99 2,00-2,99 3,00-3,99 4,00-4,99 Reușit 5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00

Proba E) a) (1158) 1245 56 1189 1158 31 0 266 52 66 98 50 892 262 227 194 137

Proba E) b) (764) 891 108 783 764 19 0 38 1 4 12 21 726 85 134 160 166

Proba E) c) (1109) 1245 111 1134 1109 25 0 136 38 37 34 27 973 130 171 192 191

Proba E) d) (1109) 1245 108 1137 1109 28 0 127 9 30 42 46 982 85 156 215 271

Forma Înscriși Prezenți Neprezentați Respinși <5 5,00-5,99 Reușiți 6,00-

6,99 7,00-7,99

8,00-8,99

9,00-9,99 10 %

Tehnic 109 94 15 76 70 6 18 11 6 1 19.15% Servicii 141 128 13 92 83 9 36 22 12 2 28.13% Resurse naturale și protecția mediului

63 60 3 39 37 2 21 7 10 3 1 35.00%

Teologic 107 102 5 39 32 7 63 30 25 7 1 61.76% Artistic 39 38 1 12 9 3 26 11 8 5 2 68.42% Uman 325 321 4 67 60 7 254 70 96 62 26 79.13% Pedagogic 52 50 2 9 9 41 8 18 11 4 82.00% Real 409 408 1 34 33 1 374 37 90 153 94 91.67%

Page 38: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

38

TOTAL JUDEȚ (1201) 1245 1201 44 368 333 35 833 196 265 244 128 69.36%

Page 39: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

39

Page 40: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

40

Page 41: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

41

Liceul Înscriși Prezenți Neprezentați Eliminați Respinși <5 5,00-5,99 Reușit

6,00-6,99

7,00-7,99

8,00-8,99

9,00-9,99 10 %

Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe

111 111 0 0 3 3 0 108 14 23 38 33 0 97.30%

Colegiul Național "Székely Mikó" Sfântu Gheorghe

96 96 0 0 5 4 1 91 14 26 33 18 0 94.79%

Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna

110 109 1 0 34 32 2 75 20 25 21 9 0 68.81%

Liceul de Arte "Plugor Sándor" Sfântu Gheorghe

39 38 1 0 12 9 3 26 11 8 5 2 0 68.42%

Liceul Pedagogic "Bod Péter" Târgu Secuiesc

70 68 2 0 17 16 1 51 17 25 7 2 0 75.00%

Liceul Tehnologic "Apor Péter" Târgu Secuiesc

79 68 11 0 59 55 4 9 6 3 0 0 0 13.24%

Liceul Tehnologic "Baróti Szabó Dávid" Baraolt

84 83 1 0 39 38 1 44 7 18 17 2 0 53.01%

Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Sfântu Gheorghe

28 26 2 0 11 10 1 15 10 4 1 0 0 57.69%

Liceul Tehnologic "Gábor Áron" Târgu Secuiesc

54 44 10 0 35 34 1 9 5 3 1 0 0 20.45%

Liceul Tehnologic "Kós Károly" Sfântu Gheorghe

7 6 1 0 5 4 1 1 1 0 0 0 0 16.67%

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Întorsura Buzăului

31 30 1 0 23 20 3 7 6 1 0 0 0 23.33%

Liceul Tehnologic "Puskás Tivadar" Sfântu Gheorghe

31 30 1 0 24 21 3 6 2 4 0 0 0 20.00%

Liceul Tehnologic Economic - Administrativ "Berde Áron" Sfântu Gheorghe

46 40 6 0 26 22 4 14 8 6 0 0 0 35.00%

Liceul Teologic Reformat Sfântu Gheorghe

57 57 0 0 11 7 4 46 20 12 14 0 0 80.70%

Liceul Teologic Reformat Târgu Secuiesc

71 69 2 0 16 14 2 53 16 18 16 3 0 76.81%

Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfântu Gheorghe

104 104 0 0 8 8 0 96 10 28 42 16 0 92.31%

Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Întorsura Buzăului 115 113 2 0 9 6 3 104 20 37 25 22 0 92.04%

Liceul Teoretic "Nagy Mózes" Târgu Secuiesc

112 109 3 0 31 30 1 78 9 24 24 21 0 71.56%

TOTAL JUDEȚ 1245 1201 44 0 368 333 35 833 196 265 244 128 0 69.36%

Page 42: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

42

Page 43: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

43

4.2. REZULTATE PE DISCIPLINE DE EXAMEN

Page 44: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

44

4.2.1. REZULTATE PE TRANȘE DE MEDII

Page 45: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

45

Page 46: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

46

4.2.1. REZULTATE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Page 47: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

47

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

Page 48: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

48

MATEMATICĂ

Page 49: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

49

BIOLOGIE

Page 50: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

50

CHIMIE

Page 51: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

51

FIZICĂ

Page 52: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

52

INFORMATICĂ

Page 53: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

53

GEOGRAFIE

Page 54: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

54

LOGICĂ

Page 55: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

55

FILOZOFIE

PSIHOLOGIE

Page 56: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

56

ECONOMIE

4.3. SITUAȚIA CONTESTAȚIILOR

4.3.1. SITUAȚIA ÎNAINTE DE CONTESTAȚII

Page 57: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

57

Respins la o singură probă

Secția Înscriși Prezenți Absent Eliminat Total

respinși Respins Sub 6

Respins la proba

Ea

Respins la proba

Eb

Respins la proba

Ec

Respins la proba

Ed

Respins la 2

probe

Respins la 3

probe

Respins la 4

probe Prom

Maghiară 891 854 37 0 313 29 145 2 13 13 54 33 24 54

Română 354 347 7 0 76 18 3 18 14 14 9 27

Total 1245 1201 44 0 389 47 148 2 31 27 68 42 24 81

Respins la o singură probă (% din respinși)

Secția Înscriși (% din total)

Prezenți (% din înscriși)

Absent (% din înscriși)

Eliminat Respinși (% din

prezenți)

Respins Sub 6

(% din Resp)

Respins la Proba

Ea

Respins la Proba

Eb

Respins la Proba

Ec

Respins la Proba

Ed

Respins la 2 probe (% din

respinși)

Respins la 3 probe (% din

respinși)

Respins la 4 probe (% din

respinși)

Pr(%

pr

Maghiară 71.57% 95.85% 4.15% 0.00% 36.65% 9.27% 46.33% 0.64% 4.15% 4.15% 17.25% 10.54% 7.67% 6

Română 28.43% 98.02% 1.98% 0.00% 21.90% 23.68% 3.95% 23.68% 18.42% 18.42% 11.84% 7

4.3.2. SITUAȚIA DUPĂ DE CONTESTAȚII

Respins la o singură probă

Secția Înscriși Prezenți Absent Eliminat Total respinși

Respins Sub 6

Respins la proba

Ea

Respins la proba

Eb

Respins la proba

Ec

Respins la proba

Ed

Respins la 2

probe

Respins la 3

probe

Respins la 4

probe Prom

Maghiară 891 854 37 0 300 24 138 1 14 17 49 36 21 55

Română 354 347 7 0 68 11 4 15 16 14 8 27

Total 1245 1201 44 0 368 35 142 1 29 33 63 44 21 83

Respins la o singură probă (% din respinși)

Secția Înscriși (% din total)

Prezenți (% din înscriși)

Absent (% din înscriși)

Eliminat Respinși (% din

prezenți)

Respins Sub 6

(% din Resp)

Respins la Proba

Ea

Respins la Proba

Eb

Respins la Proba

Ec

Respins la Proba

Ed

Respins la 2 probe (% din

respinși)

Respins la 3 probe (% din

respinși)

Respins la 4 probe (% din

respinși)

Pr(%

pr

8.00% 46.00% 0.33% 4.67% 5.67% 16.33% 11.76% 11.76% 11.76% 11.76% 11.76% 11.76% 11.76% 11.76%

16.18% 5.88% 22.06% 23.53% 20.59% 11.76% 11.76% 11.76% 11.76% 11.76% 11.76% 11.76% 11.76%

4.4. ANALIZĂ COMPARATIVĂ - SIMULARE CLASA A XI-A MARTIE 2016 - SIMULARE CLASA A XII-A DECEMBRIE 2016 - SIMULARE CLASA A XII-A MARTIE 2017 - EXAMENUL DE BACALAUREAT IUNIE-IULIE 2017

Simulare Martie 2016 Simulare Decembrie 2016 Simulare Martie 2017 Bacalaureat iunie-iulie 2017

Diferență maiunie 2017

Page 58: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

58

Disciplina

Însc

riși

Nep

r.

Pre

zenț

i

Procent promovare

Însc

riși

Nep

r.

Pre

zenț

i

Procent promovare

Însc

riși

Nep

r.

Pre

zenț

i

Procent promovare

Însc

riși

Nep

r.

Pre

zenț

i

Procent promovare Înscriși Pre

Limba și literatura română 1346 104 1242 48.83% 1296 65 1231 52.40% 1332 117 1215 54.49% 1081 20 1061 79.74% 251 Limba și literatura maghiară 951 32 919 67.25% 932 57 875 68.15% 964 107 857 73.16% 769 18 751 95.21% 195

Matematică 895 81 814 25.55% 848 50 798 39.97% 852 69 783 54.15% 673 18 655 83.66% 179

Istorie 451 19 432 62.73% 448 17 431 68.68% 480 53 427 69.79% 408 1 407 98.53% 72

4.5. ANALIZĂ COMPARATIVĂ PE DISCIPLINE

Disciplina 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Istorie 99.32% 93.02% 89.90% 91.11% 93.66% 96.18% 98.32% Matematică 66.82% 42.23% 65.57% 75.60% 76.23% 79.90% 82.80%

Page 59: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

59

Limba și literatura maghiară 93.43% 79.34% 88.88% 91.94% 95.00% 97.88% 95.64% Limba și literatura română 64.05% 52.93% 56.33% 67.92% 77.08% 77.06% 78.09% Economie 66.67% 100% 55.55% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Logică și argumentare 100% 100.00% 100.00% 100.00% 95.35% Filosofie 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Fizică 62.43% 41.84% 51.51% 66.67% 90.70% 94.87% 94.87% Psihologie 90.00% 80.00% 100% 62.50% 85.71% 62.07% 76.92% Informatică 100% 95.12% 91.42% 97.14% 92.98% 97.67% 97.67% Chimie 80.75% 41.85% 62.89% 95.33% 81.71% 93.24% 89.06% Biologie 90.76% 69.18% 77.88% 76.10% 82.12% 77.02% 81.86% Geografie 95.22% 88.12% 90.70% 89.62% 92.71% 95.02% 93.75%

Page 60: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

60

4.6. ANALIZĂ COMPARATIVĂ PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Page 61: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

61

Unitate de provenienţă 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Liceul Tehnologic "Apor Péter" Tg.Secuiesc 2.61% 12.39% 16.67% 15.15% 16.67% 13.24%

Liceul Tehnologic "Kós Károly" Sf.Gheorghe 16.39% 17.65% 7.41% 27.78% 33.33% 16.67%

Liceul Tehnologic "Puskás Tivadar" Sf.Gheorghe 4.29% 18.06% 19.30% 26.19% 9.09% 20.00%

Liceul Tehnologic "Gábor Áron" Tg.Secuiesc 8.18% 15.25% 15.63% 11.67% 2.56% 20.45%

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Intorsura Buzaului 13.24% 12.50% 13.89% 23.53% 36.84% 23.33%

Liceul Tehnologic "Berde Áron" Sf.Gheorghe 8.44% 26.32% 46.15% 49.28% 48.08% 35.00%

Liceul Tehnologic "Baróti Szabó Dávid" Baraolt 17.65% 22.30% 48.11% 58.88% 68.57% 53.01%

Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Sf.Gheorghe 10.45% 18.18% 55.00% 31.82% 33.33% 57.69%

Liceul De Arte "Plugor Sándor" Sf.Gheorghe 45.61% 39.62% 63.64% 66.07% 70.37% 68.42%

Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna 43.36% 55.32% 66.97% 61.70% 68.42% 68.81%

Liceul Teoretic "Nagy Mózes" Tg.Secuiesc 61.22% 58.76% 75.41% 67.35% 73.91% 71.56%

Liceul Pedagogic "Bod Péter" Tg.Secuiesc 43.55% 39.56% 59.21% 65.26% 46.48% 75.00%

Liceul Teologic Reformat Tg.Secuiesc 22.45% 20.97% 34.43% 66.13% 64.71% 76.81%

Liceul Teologic Reformat Sf.Gheorghe 21.43% 27.69% 50.91% 57.63% 74.47% 80.70%

Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Intorsura Buzaului 62.90% 63.77% 58.62% 84.50% 83.33% 92.04%

Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sf.Gheorghe 78.50% 83.53% 86.90% 89.92% 94.69% 92.31%

Colegiul National "Székely Mikó" Sf.Gheorghe 89.25% 85.06% 90.09% 90.98% 92.52% 94.79%

Colegiul National "Mihai Viteazul" Sf.Gheorghe 81.67% 95.16% 90.00% 91.41% 96.81% 97.30%

TOTAL JUDEȚ 33.48% 43.69% 57.25% 63.89% 66.67% 69.36%

Page 62: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

62

Page 63: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

63

7. CONCLUZII

Page 64: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

64

În judeţul Covasna, sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalaureat 2017 s-a desfăşurat cu respectarea legislaţiei în vigoare, fiind respectate toate

prevederile şi termenele stabilite de MEN. Şcolile au fost bine pregătite, directorii dând dovadă de calităţi manageriale deosebite şi interes pentru

asigurarea tuturor condiţiilor necesare desfăşurării în bune condiţii a sesiunii iunie-iulie a examenului de bacalaureat 2017.

7. PROPUNERI

1. Întrucât transmitem aceste propuneri de câțiva ani și nu sunt luate în considerare, vă rugăm să ne oferiți o explicație pentru acest

lucru.

2. Revizuirea Metodologiei actuale astfel încât să primeze încrederea în oamenii sistemului, accentul pe profesionalism și pe lângă numeroasele

sancțiuni aplicabile să prevadă și recompense pentru cei care își îndeplinesc atribuțiile corect și cinstiți.

3. Scurtarea perioadei de desfășurare a examenului de bacalaureat și regândirea probelor de evaluare a competențelor, ținând cont și de faptul că

absolvenții, în număr mare, nici nu ridică certificatele de competențe de la școli; acest lucru se întâmplă și din cauza faptului că diplomele

sunt trimise prea târziu în județe, ulterior diplomelor de bacalaureat.

4. Identificarea unor soluții pentru ca banii existenți să nu fie cheltuiți pe transportul lucrărilor dintr-un județ în altul – fapt care implică și riscuri

majore pentru cei care sunt nevoiți să călătorească după o zi de muncă – și direcționarea acestora către eficientizarea examenelor: dotarea

centrelor (eventual constituirea unui număr de centre de examen permanente la nivelul fiecărui județ), remunerarea adecvată a cadrelor

didactice implicate și chiar premierea elevilor cu rezultate deosebite)

5. Remunerarea adecvată a cadrelor didactice implicate în desfășurarea examenului de bacalaureat, ținându-se cont de următoarele:

- Salarizarea comisiilor în care se desfășoară şi proba B - Limba şi literatura maghiară a examenului de bacalaureat este inechitabilă, întrucât

aceste comisii au o zi de activitate în plus faţă de comisiile în care această probă nu se derulează.

- Plata profesorilor care traduc subiectele în limbile minorităților naționale este una simbolică și nu acoperă complexitatea acestei activități și

responsabilitatea implicată de aceasta.

- Plata cadrelor didactice care îndeplinesc funcția de asistent trebuie stabilită astfel încât să existe motivația extrinsecă a participării la

examen și să se diminueze tentația unor fapte de corupție.

- Identificarea unor soluții pentru plata membrilor comisiilor județene, ținând cont de faptul că activitatea desfășurată de aceștia implică

răspundere iar volumul de timp necesar organizării examenului și monitorizării modului de desfășurare a tuturor probelor de examen,

Page 65: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

65

depășește cu mult timpul de lucru de 8 ore/ zi, în timpul programului de lucru, inspectorii având și alte atribuții pe care trebuie să le

onoreze pentru salariul primit.

6. În vederea asigurării egalității de șanse pentru elevii secțiilor maghiare se propune modificarea calendarului prin începerea examenului cu

două zile mai devreme pentru elevii secțiilor maghiare cu proba de limbă și literatura maternă, urmată de o zi liberă, după care ar urma

același calendar cu colegii lor de la secția română. Astfel primul examen ar fi și pentru elevii secțiilor maghiare, examenul de limba maternă,

respectiv ar avea și ei câte o zi liberă între probe.

7. În tabelul care conține nominalizarea președinților comisiilor din centrele de examen și centrele zonale de evaluare să fie incluse și date de

contact, întrucât identificarea cadrelor didactice universitare care urmează să îndeplinească atribuțiile de președinte de comisie în cadrul

examenului de bacalaureat este foarte dificilă în contextul în care sunt trecute doar denumirile centrelor universitare la care predau aceștia.

8. Persoanele de contact/ informaticienii din cadrul comisiilor de examen să provină din unitatea de învățământ în care se desfășoară probele de

examen întrucât aceștia cunosc foarte bine modul de funcționare a sistemului informatic din școală și pot gestiona mult mai bine activitățile

specifice, inclusiv unele probleme tehnice apărute în cursul desfășurării probelor de examen.

Anexăm prezentului raport:

• Anexa 1 – Rezultate la simularea județeană a examenului de bacalaureat 2017

• Anexa 2 – Rezultate la simularea națională a examenului de bacalaureat 2017

• Anexele 3-6 – Rezultate la probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale

• Rezultatele finale pe judeţ – sesiunea iunie-iulie 2017

• Rezultatele finale pe unităţi de învăţământ – sesiunea iunie-iulie 2017

Inspector şcolar general, Inspectori școlari, prof. KISS IMRE prof. IULIANA NEMES

prof. FARKAS CSABA ISTVAN prof. VASS CSILLA

Page 66: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

66

Punctul 2.

ANALIZA

activităţilor desfăşurate pe linia asigurării siguranţei în unităţile de învăţământ din judeţul Covasna anul de învăţământ 2016 – 2017

perioada 12.09.2016 – 16.06.2017

I. Consideraţii Generale

Anul de învăţământ 2016 - 2017 este, la nivelul judeţului nostru, prin prisma asigurării securităţii unităţilor şcolare şi a procesului de învăţământ, o perioadă cu activităţi multiple de prevenire şi combatere a faptelor antisociale în zona unităţilor şcolare, dar şi a celor în care sunt implicaţi elevi.

La nivel naţional, s-a constatat o scădere a evenimentelor negative înregistrate în incinta şi zonale adiacente unităţilor şcolare, manifestari în cadrul cărora poate fi inclusă delicvenţa juvenilă, infracţiuni cu violenţă, absenteism şcolar, etc.

Judeţul Covasna, deşi înregistrează creşteri ale fenomenului infracţional în zona unităţilor de învăţământ, se situează între judeţele cu acest fenomen sub controlul organelor abilitate conform legii, să asigure buna desfăşurare a procesului de învăţământ.

S-a acţionat în comun, în conformitate cu prevederile legii nr.35/2007, modificată şi completată prin L29/2010 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.

Siguranţa unităţilor de învăţământ a reprezentat în toată această perioadă şi reprezintă în continuare o ţintă naţională şi locală a poliţiei covăsnene. a. Unităţi de învăţământ

În prezent la nivelul judeţului Covasna, există un număr de 313 clădiri în cadrul cărora funcţionează grădiniţe, şcoli, respectiv licee şi şcoli profesionale, toate verificate la începutul anului şcolar 2015/2016, de efectivele comune ale poliţiei/ jandarmeriei/politiei locale, după cum urmează:

b. Unităţi şcolare date în responsabilitatea poliţiei/jandarmeriei/poliţiei locale - Poliţie – 107 grădiniţe/şcoli/licee - Jandarmerie – 3 şcoli generale(urban)

Page 67: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

67

- Poliţie locală – 8 şcoli (3 urban/5 rural) Pentru fiecare unitate de învăţământ din mediul urban, au fost desemnate prin dispoziţie de zi pe unitate poliţişti de

proximitate, care răspund de relaţia cu factorii de conducere şi evenimentele înregistrate în aceste instituţii. Unităţile de învăţământ din mediul rural, au fost date în responsabilitatea poliţiştilor din cadrul structurilor rurale,

care răspund de relaţia cu factorii de conducere şi evenimentele înregistrate în aceste instituţii.

II. Activităţile preventiv/reactive desfăşurate în anul de învăţământ 2016/2017 Activităţile care s-au desfăşurat în colaborare cu poliţiştii locali, jandarmi, poliţişti din cadrul formaţiunilor

operative ale poliţiei, CCO şi CAPC sunt: - în anul şcolar 2016 - 2017 la nivel naţional şi la nivel local activitatea poliţiei a fost organizată pe baza Planul

teritorial comun de acţiune cu nr.400471/22.08.2016 privind creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Totodată, în conformitate cu prevederile Memorandumului Comun al MAI/MEN/MDRAP nr.113976/21.08.2013, în prima parte a anului şcolar 2016 - 2017 s-au desfăşurat o serie de activităţi specifice pe această linie în ceea ce priveşte:

- au fost organizate 6 întâlniri de lucru la care au participat ofiţerul instructor proximitate, inspectorul şcolar desemnat să gestioneze siguranţa la nivel judeţean, respectiv directorul adj.din cadrul ISJ Covasna;

- activităţi pentru întocmirea dosarelor de obiectiv, fiind realizate în acest sens 81 de controale la unităţi de învăţământ centre financiare;

- Iniţierea a 54 proiecte/ 3 campanii de sensibilizare a societăţii civile privind fenomenul de violenţă şcolară, în care au fost atraşi 63 parteneri din cadrul societăţii civile, beneficiare ale acestora fiind aproximativ 9141 persoane;

- Intensificarea acţiunilor desfăşurate de către structurile de poliţie/poliţie locală în zona adiacentă instituţiilor de învăţământ preuniversitar;

- analiza şi identificarea tipurilor de risc, ţinând cont de situaţia infracţională înregistrată, nr apeluri 112, sesizările părinţilor elevilor din şcolile covăsnene;

- 4 şedinţe comune cu reprezentanţii jandarmeriei şi poliţiei locale, fiecare structură preluând spre monitorizare, cu sarcini şi responsabilităţi concrete, unităţi de învăţământ;

- au fost confirmate traseele de deplasare înspre/dinspre şcoli şi introduse(cele cu risc) în itinerariile de patrulare ale echipelor de siguranţă publică;

Page 68: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

68

- realizarea acordurilor de cooperare cu toate unităţile de învăţământ din judeţ; - Au fost efectuate demersuri şi acordat sprijin pentru întocmirea planurilor de pază ale unităţilor de învăţământ; - S-a acordat sprijin la întocmirea Regulamentelor de ordine interioară la toate unităţile şcolare centre financiare,

fiind efectuate 113 controale şi 74 informări în acest sens; - Au fost organizate 190 module de pregătire la care au participat 111 de poliţişti(27 proximitate) şi 271 cadre; - Au fost efectuate în comun cu reprezentanţii unităţilor de învăţământ, 6 analize de caz, în cele 6 infracţiuni

înregistrate în mediul şcolar(Ghidfalău/Tg.Secuiesc); - S-a participat în cadrul a 629 acţiuni la nivelul judeţului, pe diferite linii de muncă, mai ales pentru prevenirea

absenteismului – ocazie cu care au fost depistaţi 53 elevi absentând(53 urban) fără a fi aplicate sancţiuni contravenţionale.

În lunile octombrie 2016/martie 2017, ofiţerul instructor proximitate a participat la întâlnirile comune ISJ Covasna – IPJ Covasna, ocazii cu care au fost dezbătute teme de actualitate ca:

- perspectiva reactualizării protocolului de colaborare în domeniul sigurantei procesului de învăţământ; - menţinerea gradului de risc, la şcoala Fulop Neri; - formele violenţei din şcoli şi cauzele identificate; - siguranţa sub conducerea prefectului; - planul de pază al şcolilor; - rezolvarea problemelor de comunicare cu conducerile şcolilor; - actualizarea acordurilor de cooperare/dosarelor de obiectiv cu toate şcolile; - realizarea Regulamentelor de ordine interioară cu sprijinul poliţiei în ceea ce priveşte capitolul de siguranţă; - Evoluţia criminalitaţii în mediul şcolar covăsnean.

Totodată s-a analizat modul de implementare a proiectului MATRA la toate unităţile de învăţământ din judeţ cât utilitatea şi funcţionarea metodologiilor comune de lucru ale instituţiilor implicate în asigurarea siguranţei procesului de învăţământ, după cum urmează:

- procedura comună de lucru privind intervenţia poliţiştilor, jandarmilor şi personalului unităţilor de învăţământ la cazurile semnalate în incinta sau zona adiacentă unităţilor de învăţământ pentru asigurarea unei aplicări unitare la nivel naţional a cadrului normativ în vigoare

- Acordul de cooperare şcoală – poliţie - privind siguranţa publică în incinta şi în zona adiacentă - Planul etapizat al şcolii –reglementând paşii de urmat în cazul unor evenimente petrecute în şcoli.

Page 69: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

69

- Regulamentul de ordine interioară al şcolii – document de cuprinde totalitatea regulilor, drepturilor şi obligaţiilor elevilor în raport cu instituţia de învăţământ.

În perioada analizată, au fost desfăşurate activităţi comune cu structurile de prevenire, investigaţii criminale şi rutieră, pe linia prevenirii faptelor cu violenţă în şcoli

în campania naţională „Împreună pentru siguranţa copiilor”, în care se acţionează în comun pe trinomul poliţie – şcoală – părinţi, cât şi în campania naţională „săptămâna prevenirii criminalităţii” şi „Curaj Civic”.

III. Evoluţia criminalităţii sesizate, pe genuri de fapte şi trendul acestora

Din cele 7 infracţiuni sesizate în perioada de referinţă acestea sunt diferenţiate pe următoarele genuri: - lovire(6) – (Ghidfalău 1, Sf.Gheorghe 2, Tg.Secuiesc 1, Poian 1, Ozun 1) (+1(+16%)); - portul fără drept de obiecte periculoase(1) – Sf.Gheorghe 1(+1(+100%) ;

� perioada 12.09 – 24.12.2016 - 2 infracţiuni;

- lovire(2) – (Ghidfalău 1, Tg.Secuiesc 1);

� perioada 09.01 – 16.06.2017 - 5 infracţiuni;

- lovire(4) – (Poian 1, Ozun 1, Sf.Gheorghe 2); - portul fără drept de obiecte periculoase(1) – (Sf.Gheorghe 1);

IV. Cauzele care au favorizat producerea faptelor antisociale pe raza de responsabilitate, inclusiv modul de

colaborare cu celelalte instituţii cu responsabilităţi în domeniu.

Cauze favorizante producerii faptelor antisociale:

- Incapacitatea unor tineri de a se adapta la normele de conduită; - Lipsa de supraveghere permanentă de către părinţi; - Lipsa unei legături pemanente între familie şi şcoală;

Page 70: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

70

- absenteismul şcolar; - Lipsa de autocontrol identificată la unele cadre didactice, fiind înregistrat un caz în care profesorul a lovit un

elev(Ghidfalău); - Lipsa personalului de pază la unele unităţi şcolare; - Greutăţi întâmpinate în comunicarea şcoală - poliţie şi invers; - Situaţia precară a venitului naţional şi a celui individual; - Nerespectarea regulamentelor de ordine interioară; - Rigiditatea cadrelor didactice privind introducerea sistemelor de supraveghere video la orele de curs.

I.P.J. Covasna are o bună colaborare cu toate instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea delincvenţei în mediul şcolar, respectiv I.J.J. Covasna, I.S.J. Covasna, Prefectura Covasna, A.T.O.P., D.J.T.S. Covasna.

V. Concluzii - infracţiunile sesizate au rămas la acelaşi nivel ca în anul precedent, cu 7 fapte sesizate, ceea ce denotă că

activităţile comune poliţie/cadre didactice şi-au atins efectul scontat; - Faptele penale continuă să fie comise în incinta unităţilor şcolare(7/100%); - Ponderea infracţionalităţii în şcoli este deţinută de infracţiunile de lovire(86%); - infracţinile de lovire(6) cresc cu o faptă(+16%); - Nu se mai înregistrează fapte de furt. - Se constată încă acte de violenţă din partea profesorilor (1); - Autori elevi – 6; - Victime elevi – 5; - Toate faptele sunt cu autori cunoscuţi; - O infracţiune din cele 7 a fost descoperită în flagrant(port fără drept de obiecte periculoase); - Este necesară continuarea intensivă a activităţilor comune realizate de poliţişti şi autorităţile locale, pentru

asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi în zona adiacentă unităţilor de învăţământ. În concluzie, la nivelul judeţului Covasna, situaţia criminalităţii în unităţile de învăţământ este sub control şi cunoaşte o scădere semnificativă, fiind înregistrate fapte penale numai în incinta şcolilor şi în cadrul procesului de învăţământ. Activităţile desfăşurate de structurile de poliţie sunt de natură a asigura siguranţa derulării procesului de

Page 71: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

71

învăţământ în condiţii foarte bune, cele 7 infracţiuni înregistrate nefiind de natură a alarma sau a impieta asupra procesului de învăţământ. VI. Propuneri pentru îmbunătăţirea climatului de siguranţă publică pentru semestrul I al anului şcolar 2017 - 2018. În urma concluziilor desprinse din şedinţa comună a Comisiei Judeţene, pentru îmbunătăţirea activităţilor, pentru semestrul I al anului de învăţământ 2017 - 2018 au fost stabilite următoarele activităţi:

- Completarea ROI cu precizări clare privind accesul elevilor în cadrul procesului de învăţământ cu telefoane mobile;

- asigurarea prezenţei poliţiştilor în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar care au în dotare terenuri sportive, unde se concentrează grupuri de tineri finalizarea orelor de curs;

- o mai bună relaţionare poliţie – ISJ – unităţi şcolare, pentru cunoaşterea locurilor şi zonelor unde se pot organiza evetuale tabere, activităţi extraşcolare, pentru asigurarea unui climat de siguranţă;

- realizarea unor materiale informative comune, cu caracter preventiv şi diseminarea acestora pe reţelele de socializare;

- reprelucrarea Legii nr.29/2010 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; - respectarea cadrului de comunicare şi cooperare stabilit prin procedurile comune IPJ cu ISJ, Prefectura şi IJJ

Covasna; - Reactualizarea evidenţelor elevilor care prezintă comportamente deviante; - dezvoltarea proiectului „Curaj Civic” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ, prin diseminarea informaţiilor

în sistemul şcolar; - diseminarea factorilor de risc ce conduc la marginalizare şi excludere socială a unor elevi; - Analiza tuturor incidentelor înregistrate în şcoli şi prelucrarea cazurilor la nivelul întregului judeţ; - atragerea mass-media locală în campanii preventive; - monitorizarea incidentelor comise în zona adiacentă şi în incinta unităţilor şcolare, prin relaţionarea

permanentă cu factorii de conducere ai acestor unităţi; Întocmit,

ŞEF SERVICIU O.P.

Comisar şef de poliţie,

BĂLĂNICĂ GIL

Page 72: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

72

Punctul 3.

Activităţile desfășurate și rezultatele obținute de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna în semestrul I 2016

JANDARMERIA ROMANĂ este instituţia specializatã a statului, cu statut militar, componenta a Ministerului Afacerilor

Interne, care exercita, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietãţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism. coopereazã, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne, cu structuri ale sistemului de apãrare şi securitate nationala şi colaboreazã cu organizaţii, instituţii şi autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE JANDARMERIEI SUNT:

PE LINIA ORDINII PUBLICE � executa misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor,

procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promotionale, comerciale, manifestãrilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi a altor asemenea activitãţi care se desfãşoarã în spaţiul public şi care implica aglomerari de persoane;

� executa, în cooperare cu instituţiile abilitate ale statului, misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale sau al altor activitãţi la care participa înalţi demnitari romani sau strãini pe teritoriul României, în zona obiectivelor şi a locurilor de desfãşurare a activitãţilor;

� executa misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost tulburata prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare;

� executa, pe baza planurilor de cooperare aprobate de ministrul afacerilor interne, misiuni de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în staţiuni montane şi pe trasee

Page 73: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

73

turistice din zona acestora, precum şi pe litoralul Marii Negre, în Delta Dunãrii ori în staţiuni balneare sau în alte zone de interes operativ;

� participă, pe baza ordinelor aprobate de ministrul afacerilor interne, la menținerea ordinii și liniștii publice, în localități din mediul urban și mediul rural;

� participa, împreunã cu alte instituţii abilitate, la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservãrii fondului cinegetic şi piscicol natural, a fondului silvic şi de protecţie a mediului, prin mãsuri specifice de prevenire şi combatere a oricãror încãlcãri ale prevederilor normelor legale;

� participa la limitarea şi înlãturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;

� asigura mãsuri de ordine şi de protecţie a zonelor în care s-a produs sau exista pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situaţii de urgenta ce pun în pericol viata, integritatea fizica a persoanelor sau bunurile acestora;

� constata contravenţii şi aplica sancţiuni contravenţionale, potrivit legii; � întocmește, în condiţiile legii, acte necesare pentru infracţiunile constatate pe timpul executãrii

misiunilor specifice, potrivit prevederilor art. 61 din Codul de procedura penalã; � desfãşoarã activitãţi de cercetare şi documentare în vederea constituirii bazei de date de interes

operativ, necesarã executãrii misiunilor specifice, cu persoanele cunoscute cu antecedente în comiterea de acte de dezordine cu prilejul unor manifestãri publice, cu cele cunoscute ca aparţinând unor grupuri cu comportament huliganic, precum şi cu alte informaţii de interes operativ necesare executãriimisiunilor; PE LINIA PAZEI ȘI PROTECȚIEI INSTITUȚIONALE

� asigura, în condiţiile legii, paza sau protecţia şi apãrarea obiectivelor, a bunurilor şi valorilor de importanta deosebita, stabilite prin hotãrâre a Guvernului, şi a obiectivelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor;

� asigura, în condiţiile legii, paza sau protecţia transportului unor valori importante, precum şi a transportului armelor, muniţiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substanţelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substanţe periculoase, definite astfel prin lege;

� participa la protecţia corespondentei secrete pe timpul transportului acesteia pe întreg teritoriul României;

Page 74: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

74

� participa, în cooperare cu celelalte instituţii ale statului abilitate prin lege, la misiuni de prevenire şi neutralizare a actelor teroriste pe teritoriul României;

� executa misiuni de intervenţie antiterorista la obiectivele aflate în responsabilitatea jandarmeriei sau pentru capturarea şi neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguranta persoanelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale;

Obiectivele principale care au stat în atenţia Inspectoratului în semestrul I, au fost: � Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului prin întrebuinţarea eficientă a efectivelor de

ordine publică, acțiuni speciale şi pază şi protecţie instituţională în zona de competenţă; � Menţinerea la nivel ridicat a capacităţii operaţionale şi de intervenţie a structurilor I.J.J. Covasna în vederea

gestionării, în condiţii optime şi legale, a tuturor activităţilor cu incidenţă în gestionarea situaţiilor speciale sau de criză din domeniul de competenţă; � Asigurarea unui climat normal de ordine și siguranță publică cu ocazia adunărilor publice organizate la

nivelul judeţului; � Reducerea vulnerabilităţilor prin implementarea mijloacelor tehnice de pază şi alarmare şi a sistemelor

contra efracţiei la toate obiectivele din competenţă; � Perfecţionarea sistemului de management integrat al situaţiilor de criză la nivel judeţean; � Creşterea performanţei structurii de acţiuni speciale şi antiteroriste în gestionarea situaţiilor speciale la

nivelul judeţului. � Creşterea încrederii cetăţenilor în instituţia noastră şi a imaginii acesteia, mediatizarea corectă a tuturor

preocupărilor inspectoratului şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală;

Activităţile desfăşurate şi măsurile întreprinse la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Covasna în primul semestru, au urmărit cu precădere îndeplinirea cu responsabilitate şi profesionalism a misiunilor şi atribuţiilor specifice, creşterea gradului de încredere al cetăţenilor în instituţie şi în capacitatea sa de răspuns la solicitările acestora, prin punerea în aplicare a prevederilor Codului Penal şi Codului de Procedură Penală, ale Legii 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, ale Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Strategiei M.A.I. de realizare a ordinii şi siguranţei publice pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale, precum şi a celorlalte ordine, instrucţiuni şi dispoziţii în vigoare.

Page 75: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

75

1. CREŞTEREA PERFORMANŢEI ACTIVITĂŢILOR OPERATIVE 1.1. ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ Pe parcursul semestrului I, I.J.J. Covasna a executat un număr de 2.204 de misiuni, din care: - 155 misiuni de asigurare a ordinii publice; - 150 acţiuni de protecție antiteroristă la obiectivele asigurate cu pază de către I.J.J. Covasna ; - 176 acţiuni de intervenţie la solicitări „112” ; - 1393 misiuni de menţinere a ordinii publice; - 7 acţiuni speciale, pentru efectuarea unor acte procedurale; - 213 acţiuni în cooperare cu alte instituţii, cu atribuţii în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi

contravenţional; - 110 acţiuni pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere. Faptul că pe timpul executării misiunilor specifice nu ne-am confruntat cu probleme deosebite ne îndreptăţeşte să

considerăm că efectivele au acţionat cu profesionalism şi că performanţa acţiunilor operative a crescut.

1.1.1. Asigurarea ordinii publice În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna a executat misiuni de

asigurare a ordinii publice în zona de competenţă pe timpul desfăşurării manifestărilor sportive, cultural-artistice, promoţionale, religioase, de protest etc.

Dintre cele mai importante acţiuni la care au fost asigurate măsurile de ordine publică, enumerăm: � manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Unirii; � sărbătorirea „Zilei Maghiarilor de pretutindeni”; � desfăşurarea meciurilor de baschet final four-ul Ligii Naţionale de Baschet feminin; � desfăşurarea meciurilor de baschet din cadrul finalei play off-ui Campionatului României; � Învierea Domnului – Paşti; � Zilele municipiului Sf. Gheorghe;

Pe genuri de misiuni situaţia se prezintă astfel: ⇒ 93 manifestări culturale, religioase şi comemorative (cele mai importante dintre acestea fiind manifestările

de aniversare a Zilei Unirii, de comemorare a Revoluţiei de la 1848-1849 și zilele municipiului Sf. Gheorghe,);

Page 76: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

76

⇒ 46 manifestări sportive (cele mai importante fiind meciurile de baschet din cadrul Divizia A, Play Off- ului şi Final Four-ului Ligii Naţionale de Baschet Feminin, meciurile de Futsal din cadrul Diviziei A şi meciurile de fotbal din liga a II – a din mun. Sf. Gheorghe); ⇒ 10 manifestaţii de protest (manifestaţii pentru un,, protest antiguvernamental” și pentru,, democrație și

justiție corectă”). Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea a 2 fapte de natură penală şi prinderea în flagrant a 2

făptuitori şi aplicarea unui număr de 13 sancţiuni contravenţionale. Pe timpul executării misiunilor de asigurare a ordinii publice nu am înregistrat evenimente deosebite şi nici situaţii de tulburare gravă a ordinii publice. 1.1.2. Acţiuni de intervenţie

În cadrul sistemului integrat de menţinere a ordinii publice am intervenit operativ la solicitări, astfel: � 174 intervenţii la solicitări prin S.N.U.A.U. „112” sau alte apeluri telefonice; � 2 intervenţii de salvare-evacuare (persoane rătăcite). Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea a 23 fapte de natură penală şi prinderea în flagrant a 26

făptuitori şi aplicarea unui număr de 88 sancţiuni contravenţionale. Intervenţiile structurilor de ordine publică au fost operative şi eficiente şi nu au impus folosirea excesivă a forţei

sau a mijloacelor din dotare. 1.1.3. Participarea la menţinerea ordinii publice În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 60 din 02.03.2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de

menţinere a ordinii şi siguranţei publice, misiunile de menţinere a ordinii publice în mediul urban şi rural s-au executat în sistem integrat, astfel:

� 224 misiuni de menţinere a ordinii publice în staţiunea Şugaş Băi, Covasna şi pe traseele turistice adiacente; � 4 misiuni de menţinere a ordinii publice în staţiuni balneare (Covasna); � 188 acţiuni executate în zona instituţiilor de învăţământ; � 1196 patrule de jandarmi în municipiul Sf. Gheorghe şi Tg. Secuiesc, oraşele Covasna şi Înt. Buzăului ; � 1150 patrule mixte în municipiile Sf. Gheorghe şi Tg. Secuiesc, oraşele Covasna şi Înt. Buzăului; � 77 patrule de jandarmi în mediul rural; � 365 patrule mixte în mediul rural;

Page 77: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

77

Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea unui număr de 40 fapte de natură penală şi prinderea în flagrant a 38 făptuitori.

Pe timpul executării misiunilor de menţinere a ordinii publică au fost aplicate un număr de 301 sancţiuni contravenţionale.

Cooperarea foarte bună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna şi S.I.P.I. Covasna a contribuit la desfăşurarea unor activităţi eficiente de menţinere a ordinii publice atât în mediul urban cât şi în cel rural, menite să descurajeze comiterea de fapte antisociale, prin asigurarea prezenţei active a efectivelor de jandarmi şi poliţie în locurile şi zonele cu potenţial criminogen ridicat.

1.1.4. Acţiuni în cooperare pentru efectuarea unor acte procedurale În perioada analizată pe acest segment de activitate au fost executate următoarele: � 4 misiuni în cooperare cu lucrătorii DIICOT; � 1 misiune în cooperare cu lucrătorii DGA; � 1 misiune în cooperare cu lucrătorii DNA; � 1 misiune în cooperare cu lucrătorii Parchetului d.p.l. Tribunalul Covasna

Misiunile s-au executat la un nivel foarte bun, nefiind înregistrate evenimente negative pe timpul îndeplinirii acestora, fapt datorat şi relaţiei foarte bune dintre personalul instituţiilor implicate. 1.1.5. Acţiuni executate în cooperare/colaborare cu alte instituţii şi punerea în aplicare a mandatelor de aducere

În îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor specifice, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna şi structurile subordonate cooperează cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu structuri din cadrul sistemului de apărare şi securitate naţională prezente în judeţul Covasna. În cursul semestrului I 2017, în baza planurilor de cooperare/colaborare încheiate am executat un număr de 213 de misiuni cu alte instituţii astfel:

� 111 acţiuni în colaborare cu reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Covasna ; � 39 acţiuni în cooperare cu I.P.J. Covasna; � 27 acţiuni în cooperare cu alte structuri MAI (Instituţia Prefectului Covasna şi I.S.U.J. Covasna); � 12 acţiuni în colaborare cu alte instituţii( I.Ş.J., Pol. Locală, D.G.A.S.P.C., A.J.O.F.M., I.T.M. Covasna); � 7 acţiuni în colaborare cu reprezentanţii administraţiei publice locale; � 7 acţiuni în colaborare cu executorii judecătoreşti; � 7 acţiuni în colaborare cu reprezentanţi ai A.J.V.P.S. Covasna; � 3 acţiuni în colaborare cu Garda de Mediu Covasna.

Page 78: ORDINE DE ZI - cv.prefectura.mai.gov.ro · • Procedură privind transportul lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare, consemnarea în catalogul electronic

78

Activitatea pe această linie s-a materializat în constatarea unui număr de 19 fapte penale şi prinderea în flagrant a 10 făptuitori şi aplicarea unui număr de 50 sancţiuni contravenţionale. Un accent deosebit a fost pus pe organizarea şi executarea unor acţiuni pe linia combaterii delictelor

silvice, activitate materializată în constatarea a 2 fapte penale şi aplicarea a 49 de sancţiuni contravenţionale, în

valoare de 71.300 lei.

Totodată am acţionat pentru pregătirea profesională a agenţilor constatatori prin executarea unor

activităţi de pregătire la care au fost invitaţi reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Covasna, Parchetului de pe lângă

Tribunalul Covasna şi I.P.J. Covasna.

De asemenea, în perioada analizată, au fost executate 110 acţiuni pentru punerea în aplicare a

mandatelor de aducere, neexistând situaţii în care mandatele să nu fie executate.

Tot în perioada analizată, au fost executate 47 acţiuni preventiv-educative, din care 43 acţiuni la instituţiile de învăţământ şi 4 acţiuni cu ocazia manifestărilor sau competiţiilor sportive. 1.2. PAZA ŞI PROTECŢIA OBIECTIVELOR, BUNURILOR ŞI VALORILOR

În perioada analizată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna a asigurat paza şi protecţia instituţională la un număr de 14 de obiective (cu exceptare de la plată), paza şi protecţia transporturilor de bunuri şi valori , paza şi protecţia transporturilor de produse cu caracter special, de armament şi muniţie în beneficiul propriu şi a participat la paza şi protecţia transporturilor de corespondenţă clasificată .

Eforturile principale pe acest segment de misiune au fost orientate pentru optimizarea, perfecţionarea şi dinamizarea dispozitivelor de pază şi protecţie, în funcţie de situaţia operativă existentă şi forţele avute la dispoziţie, identificarea tuturor vulnerabilităţilor şi factorilor de risc şi diminuarea ori eliminarea acestora prin implementarea sistemelor tehnice de securitate la obiectivele din competenţă şi îmbunătăţirea celor existente, precum şi intensificarea schimbului de date şi informaţii de interes operativ cu celelalte structuri cu care se cooperează în executarea acestei misiuni.

INSPECTOR ŞEF AL I.J.J. COVASNA Locotent - colonel

Adrian NICHIFOR