ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

15
ORAR CLASA A IX-A A Diriginte: Toader-Rădulescu Ioana-Meletina LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 1 Franceză Desen Pedagogie Religie TIC 2 Română Geografie Pedagogie Istorie Muzică 3 Română Logică Pedagogie Matematică Chimie 4 Geografie Biologie Pedagogie Fizică Matematică 5 Educație fizică Engleză Pedagogie Română Matematică 6 Engleză TIC Pedagogie Română Franceză 7 Dirigenție

Transcript of ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

Page 1: ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

ORAR

CLASA A IX-A A Diriginte: Toader-Rădulescu Ioana-Meletina

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

1 Franceză Desen Pedagogie Religie TIC

2 Română Geografie Pedagogie Istorie Muzică

3 Română Logică Pedagogie Matematică Chimie

4 Geografie Biologie Pedagogie Fizică Matematică

5 Educație fizică Engleză Pedagogie Română Matematică

6 Engleză TIC Pedagogie Română Franceză

7 Dirigenție

Page 2: ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

ORAR

CLASA A IX-A B Diriginte: Mînzu Daniela

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

1 Economia întreprinderii Logică Matematică Franceză Religie

2 Biologie Bazele contabilității Matematică Franceză Fizică

3 Bazele contabilității Geografie Chimie Engleză Matematică

4 Română TIC Calitatea produselor și serviciilor

Engleză Bazele contabilității

5 Fizică Română Calitatea produselor și serviciilor

Istorie Economia întreprinderii

6 Economia întreprinderii Română Calitatea produselor și serviciilor

Sport Chimie

7 Dirigenție

Page 3: ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

ORAR

CLASA A IX-A C Diriginte: Mărgărit Anda-Ștefania

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

1 Bazele contabilității TIC Fizică - Fizică

2 Bazele contabilității Logică Engleză Religie Economia întreprinderii

3 Biologie Engleză Franceză Istorie Franceză

4 Economia întreprinderii Geografie Chimie Educație fizică Matematică

5 Calitatea produselor și serviciilor

Română Matematică Română Bazele contabilității

6 Calitatea produselor și serviciilor

Economia întreprinderii Matematică Română Religie

7 Calitatea produselor și serviciilor

Dirigenție

Page 4: ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

ORAR

CLASA A IX-A D Diriginte: Petrovschi Nicoleta

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

1 Procese de bază - Calitatea în turism Fizică Matematică

2 Procese de bază Română Calitatea în turism Educație fizică Matematică

3 Structuri de primire Istorie Matematică Franceză Religie

4 Biologie Engleză TIC Franceză Structuri de primire

5 Română Geografie Engleză Bazele contabilității Chimie

6 Română Logică Chimie Bazele contabilității Procese de bază

7 Dirigenție Fizică

Page 5: ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

ORAR

CLASA A IX-A prof Diriginte: Rotboșean-Lospă Ioana-Lăzărina

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

1 Calitatea produselor și serviciilor

Geografie Biologie TIC Geografie

2 Calitatea produselor și serviciilor

TIC Chimie Consiliere și orientare Matematică

3 Calitatea produselor și serviciilor

Biologie Religie Română Economia întreprinderii

4 Fizică Logică și argumentare Bazele contabilității Română Chimie

5 Istorie Istorie Educație fizică Matematică Engleză

6 Franceză Educație fizică Economia întreprinderii Matematică Bazele contabilității

7 Economia întreprinderii Dirigenție Bazele contabilității

Page 6: ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

ORAR

CLASA A X-A A Diriginte: Cristea Florin

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

1 Pedagogie Matematică Română Română Biologie

2 Pedagogie Matematică Română Română Educație antreprenorială

3 Pedagogie Muzică Engleză TIC Engleză

4 Pedagogie Desen Educație fizică Istorie Fizică

5 Pedagogie TIC Chimie Geografie Franceză

6 Pedagogie Română Religie Franceză Matematică

7 Dirigenție

Page 7: ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

ORAR

CLASA A X-A B Diriginte: Rusu Ciprian

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

1 Franceză Educație antreprenorială

Matematică Chimie

2 Istorie Biologie Protecția consumatorului

Engleză Contabilitate generală

3 Educație fizică Matematică TIC Psihologie Contabilitate generală

4 Protecția consumatorului

Matematică Etică Geografie Contabilitate generală

5 Protecția consumatorului

Etică Etică Religie Română

6 Fizică Protecția consumatorului

Română Psihologie Fizică

7 Dirigenție Franceză Franceză

Page 8: ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

ORAR

CLASA A X-A C Diriginte: Petcu Mona-Maria

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

1 - - Religie - Educație antreprenorială

2 Etică Engleză Educație antreprenorială

Română Geografie

3 Etică Sport Matematică Franceză Biologie

4 Sortimentul de preparate și băuturi

Istorie Matematică Franceză TIC

5 Sortimentul de preparate și băuturi

Psihologie Română Sisteme de servire Matematică

6 Română Sortimentul de preparate și băuturi

Sisteme de servire Sortimentul de preparate și băuturi

Educație antreprenorială

7 Fizică Chimie Dirigenție Fizică

Page 9: ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

ORAR

CLASA A X-A prof Diriginte: Toma Nicoleta-Andreea

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

1 - Fizică Chimie Contabilitate generală Contabilitate generală

2 Franceză Română Religie Contabilitate generală Contabilitate generală

3 Marketing Română Educație fizică Contabilitate generala Contabilitate generală

4 Contabilitate generală Educație fizică Engleză Etică și comunicare profesională

Contabilitate generală

5 Etică și comunicare profesională

Matematică Marketing Etică și comunicare profesională

Etică și comunicare profesională

6 Contabilitate generală Consiliere Marketing Etică și comunicare profesională

Etică și comunicare profesională

7 Contabilitate generală Etică și comunicare profesională

Etică și comunicare profesională

Page 10: ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

ORAR

CLASA A XI-A A Diriginte: Nica Mirela

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

1 Biologie Istorie Matematică Practică pedagogică Metodica predării educației muzicale / Educație muzicală

2 Geografie Metodica predării desenului / Desen

Matematică Practică pedagogică Biologie

3 Engleză TIC Economie Practică pedagogică Matematică

4 Educație fizică Română Română Practică pedagogică Română

5 Română Educație fizică Religie Managementul clasei de elevi

Română

6 Metodica predării istoriei / geografiei

Educație financiară Română Psihologia vârstelor Franceză

7 Metodica predării educației fizice

Engleză Dirigenție

Page 11: ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

ORAR

CLASA A XI-A B Diriginte: Mihai Nina

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

1 Economie Dirigenție Economie Marketing -

2 Engleză Contabilitate Română Marketing Engleză

3 Geografie Contabilitate Română Religie TIC

4 Utilizarea calculatorului în contabilitate

Instrumente de plată Matematică Matematică Administrarea firmei

5 Utilizarea calculatorului în contabilitate

Instrumente de plată Administrarea firmei Matematică Utilizarea calculatorului în contabilitate

6 Utilizarea calculatorului în contabilitate

Istorie Franceză Istorie Română

7 Educație fizică Franceză

Page 12: ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

ORAR

CLASA A XI-A C Diriginte: Visnyei Ladislau

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

1 Dirigenție Română Producție gastronomică Istorie Română

2 Contabilitate Istorie Administrarea firmei TIC Română

3 Producție gastronomică Matematică Producție gastronomică Marketing Contabilitate

4 Engleză Matematică Administrarea firmei Marketing Engleză

5 Producție gastronomică Economie Franceză Educație fizică Religie

6 Regimuri alimentare Economie Regimuri alimentare Geografie Matematică

7

Page 13: ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

ORAR

CLASA A XI-A prof Diriginte: Buleu Aurel

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

1 Tehnici comerciale Practică Practică Română Educație fizică

2 Tehnici comerciale Practică Practică Română Educație antreprenorială

3 Tehnici comerciale Practică Practică Educație fizică Fizică

4 Tehnici comerciale Vânzarea mărfurilor Administrarea mărfurilor

Matematică Franceză

5 Administrarea mărfurilor

Vânzarea mărfurilor Administrarea mărfurilor

Consiliere Fizică

6 Vânzarea mărfurilor Practică Administrarea mărfurilor

Engleză Engleză

7 Vânzarea mărfurilor Practică Franceză

Page 14: ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

ORAR

CLASA A XII-A A Diriginte: Stoica Mihaela

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

1 - Științe TIC Franceză Pedagogie

2 Română Muzică Științe Matematică Pedagogie

3 Română Desen Franceză Geografie Pedagogie

4 Istorie Română Română Religie Pedagogie

5 Engleză Filozofie Matematică Engleză Pedagogie

6 Educație fizică Geografie Matematică Pedagogie

7 Dirigenție Pedagogie

Page 15: ORAR - Liceul Tehnologic „Barbu A. Știrbey” Buftea

ORAR

CLASA A XII-A B Diriginte: Iacob Cristina

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

1 Negociere și contractare Matematică Franceză - Franceză

2 Promovarea produselor și a serviciilor

Matematică TIC Geografie Română

3 Istorie Analiza pieței Politici de marketing Matematică Română

4 Negociere și contractare Analiza pieței Politici de marketing Română Religie

5 Geografie Managementul proiectelor

Calitatea in gastronomie Economie aplicată Calitatea în gastronomie

6 Managementul proiectelor

Engleză Engleză Economie aplicată

7 Educație fizică Dirigenție