OMF 2861_2009

download OMF 2861_2009

of 23

Transcript of OMF 2861_2009

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  1/23

  ORDIN nr. 2861 / 2009pentru aprobarea

  Normelor privind organizarea i efectuarea inventarieriielementelor de natura activelor, datoriilor i

  capitalurilor proprii

  n temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privindorganizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i completrileulterioare,

  n baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat,Ministrul Finanelor Publice emite prezentul ordin.

  ART. 1

  (1) Se aprob Normele privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelorde natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, prevzute n anexa careface parte integrant din prezentul ordin.

  CINE APLIC PREVEDERILE ACESTUI ORDIN

  (2) Prevederile prezentului ordin se aplic de ctre persoanele juridice prevzutela art. 1 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, denumite ncontinuare entiti.

  PERSOANE CARE OBIN VENITURI DIN ACTIVITI INDEPENDENTE

  (3) Persoanele care obin venituri din activiti independente i sunt obligate,potrivit legii, s organizeze i s conduc evidena contabil n partid simplaplic prevederile prezentului ordin.

  APLICAREA UNOR REGLEMENTRI SPECIFICE PRIVINDEFECTUAREA INVENTARIERII

  (4) Entitile autorizate, reglementate i supravegheate de Banca Naional aRomniei, Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Comisia de Supravegherea Sistemului de Pensii Private i Comisia Naional a Valorilor Mobiliarepot aplica, pe lng prevederile prezentului ordin, i reglementri specifice cuprivire la organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor i capitalurilor proprii, emise de instituiile de reglementare, n funciede specificul activitii.

  OBLIGATIVITATEA EMITERII UNEI DECIZII SCRISE PRIVIND INVENTARIEREA

  (5) Entitile prevzute la alin. (2) au obligaia s emit proceduri proprii privind

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  2/23

  inventarierea, n baza normelor prevzute la art. 1 alin. (1), aprobate deadministratorul, ordonatorul de credite sau alt persoan care are obligaiagestionrii entitii.

  ART. 2

  RSPUNDEREA PENTRU BUNA ORGANIZARE A INVENTARIERII

  Rspunderea pentru buna organizare a lucrrilor de inventariere, potrivit prevederilorLegii nr. 82/1991, republicat, i n conformitate cu reglementrile contabileaplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane careare obligaia gestionrii entitii.

  ART. 3

  DATA INTRRII N VIGOARE

  Prezentul ordin intr n vigoare n termen de 15 zile de la data publicrii n Monitorul

  Oficial al Romniei, Partea I.

  ART. 4

  SE ABROG

  La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrogOMF nr. 1.753/2004 pentruaprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor deactiv i de pasiv,publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.174 din 13decembrie 2004, cu modificrile ulterioare.

  ART. 5Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

  p. Ministrul finanelor publice,Gheorghe Gherghina,

  secretar de stat

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  3/23

  Norme privind organizarea i efectuarea inventarieriielementelor de natura activelor, datoriilor i

  capitalurilor proprii

  Pct 1.

  DEFINIIA INVENTARIEII

  (1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor propriireprezint ansamblul operaiunilor prin care se constat existena tuturorelementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dup caz, la data lacare aceasta se efectueaz.

  SCOPUL INVENTARIERII

  (2) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaiei reale a tuturor elementelorde natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii ale fiecrei entiti,precum i

  a bunurilor i valorilor deinute cu orice titlu, aparinnd altor persoane juridicesau fizice, n vederea ntocmirii situaiilor financiare anuale care trebuie s ofereo imagine fidel a poziiei financiare i a performanei entitii pentru respectivulexerciiu financiar.

  Pct 2.

  FRECVENA EFECTURII INVENTARIERII

  (1) n temeiul prevederilor Legii contabilitii nr. 82/1991, republicat, entitile auobligaia s efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor i

  capitalurilor proprii deinute, la nceputul activitii, cel puin o dat n cursulexerciiului financiar pe parcursul funcionrii lor, n cazul fuziunii sau ncetriiactivitii, precum i n urmtoarele situaii:

  a) la cererea organelor de control, cu prilejul efecturii controlului, sau a altororgane prevzute de lege;

  b) ori de cte ori sunt indicii c exist lipsuri sau plusuri n gestiune, care nupot fi stabilite cert dect prin inventariere;

  c) ori de cte ori intervine o predare-primire de gestiune;

  d) cu prilejul reorganizrii gestiunilor;

  e) ca urmare a calamitilor naturale sau a unor cazuri de for major;f) n alte cazuri prevzute de lege.

  IN CAZUL INVENTARIERII TUTUROR ELEMENTELORDE NATURA ACTIVELOR DINTR-O GESTIUNE

  (2) n cazul n care, n situaiile enumerate mai sus, sunt inventariate toateelementele de natura activelor dintr-o gestiune, aceasta poate ine loc deinventariere anual, cu aprobarea administratorului, a ordonatorului de credite

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  4/23

  sau a persoanei care are obligaia gestionrii entitii, cu respectareaprevederilor pct. 4 alin. (4).

  EXCEPII DE LA REGULA INVENTARIEII ANUALE

  (3) n baza prevederilor Legii nr. 82/1991, republicat, Ministerul FinanelorPublice poate aproba excepii de la regula inventarierii anuale pentru unele

  bunuri cu caracter special aflate n administrarea instituiilor publice, lapropunerea ordonatorilor principali de credite.

  OBLIGATIVITATEA EXISTENEI UNUI GESTIONAR

  (4) Toate elementele de natura activelor trebuie s fie date n rspunderegestionar sau n folosin, dup caz, salariailor ori administratorilor entitii.

  Pct 3.

  INVENTARIEREA LA NCEPUTUL ACTIVITII

  La nceputul activitii entitii, inventarierea are ca scop principal stabilireai evaluarea elementelor de natura activelor ce constituie aport la capitalul entitii.

  Elementele de natura activelor care constituie aport la capitalul social al entitilor ila patrimoniul instituiilor publice se nscriu n registrul-inventar, grupate pe conturi.

  Pct 4.

  INVENTARIEREA ANUAL

  (1) Inventarierea anual a elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilorproprii se face, de regul, cu ocazia ncheierii exerciiului financiar, avndu-sen vedere i specificul activitii fiecrei entiti.

  (2) La entitile cu activitate complex, bunurile pot fi inventariate i naintea dateide ncheiere a exerciiului financiar, cu condiia asigurrii valorificrii icuprinderii rezultatelor inventarierii n situaiile financiare anuale ntocmitepentru exerciiul financiar respectiv.

  (3) Entitile care, potrivit legii contabilitii, au stabilit exerciiul financiar diferit deanul calendaristic, organizeaz i efectueaz inventarierea anual astfel nctrezultatele acesteia s fie cuprinse n situaiile financiare ntocmite pentru

  exerciiul financiar stabilit.

  (4) n situaia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, n registrul-inventar secuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate i nscrise n listele deinventariere actualizate cu intrrile i ieirile de bunuri din perioada cuprinsntre data inventarierii i data ncheierii exerciiului financiar.

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  5/23

  Pct 5.

  RSPUNDEREA PENTRU BUNA ORGANIZARE A INVENTARIERII

  (1) Rspunderea pentru buna organizare a lucrrilor de inventariere, potrivitprevederilor Legii nr. 82/1991, republicat, i n conformitate cu reglementrilecontabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau alteipersoane care are obligaia gestionrii entitii.

  PROCEDURI SCRISE PRIVIND INVENTARIEREA

  n vederea efecturii inventarierii, aceste persoane aprob proceduri scrise, adaptatespecificului activitii, pe care le transmit comisiilor de inventariere.

  Pct 6.

  COMISIILE DE INVENTARIERE

  (1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor propriise efectueaz de ctre comisii de inventariere, numite prin decizie scris,emis de persoanele prevzute la pct. 5.

  ELEMENTELE OBLIGATORII ALE DECIZIEI DE NUMIRE A COMISIEI

  n decizia de numire se menioneaz n mod obligatoriu:

  componena comisiei (numele preedintelui i membrilor comisiei), modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizat, gestiunea supus inventarierii, data de ncepere i de terminare a operaiunilor.

  NUMAR REDUS DE SALARIAI

  (2) La entitile al cror numr de salariai este redus, inventarierea poate fiefectuat de ctre o singur persoan. n aceast situaie, rspunde reapentru corectitudinea inventarierii revine administratorului, ordonatorului decredite sau altei persoane care are obligaia gestionrii entitii respective.

  COMISIA CENTRALA

  (3) Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de ctre ocomisie central, numit prin decizie scris, emis de persoanele prevzutela pct. 5.

  Comisia central de inventariere are sarcina s organizeze, s instruiasc, ssupravegheze i s controleze modul de efectuare a operaiunilor de inventariere.

  Comisia central de inventariere rspunde de efectuarea tuturor lucrrilor deinventariere, potrivit prevederilor legale.

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  6/23

  PERSOANE CU PREGATIRE ECONOMICA SI TEHNICA

  Pentru desfurarea n bune condiii a operaiunilor de inventariere, n comisiile deinventariere vor fi numite persoane cu pregtire corespunztoare economic itehnic, care s asigure efectuarea corect i la timp a inventarierii elementelor denatura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conformreglementrilor contabile aplicabile.

  INVENTARIERE FCUT CUSALARIAI PROPRII SAU PE BAZ DE CONTRACTE

  (4) Inventarierea i evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor icapitalurilor proprii se pot efectua att cu salariai proprii, ct i pe baz decontracte de prestri de servicii ncheiate cu persoane juridice sau fizice cupregtire corespunztoare.

  INTERZICEREA PARTICIPRII GESTIONARULUI / CONTABILULUIN COMISIA DE INVENTARIERE

  (5) Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuseinventarierii, contabilii care in evidena gestiunii respective i nici auditoriiinterni sau statutari.

  PARTICIPAREA CONTABILILOR LA EFECTUAREA INVENTARIERII

  Prin proceduri interne, entitile pot stabili ca la efectuarea operaiunilor deinventariere s participe i contabilii care in evidena gestiunii respective, fr caacetia s fac parte din comisie.

  NLOCUIREA MEMBRILOR COMISIILOR DE INVENTARIERE

  (6) Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi nlocuii dect n cazuri binejustificate i numai prin decizie scris, emis de ctre cei care i-au numit.

  (7) n condiiilen care entitile nu au niciun salariat care s poat efectuaoperaiunea de inventariere, aceasta se efectueaz de ctre administratori.

  Pct 7.

  MASURI PENTRU BUNA DESFASURARE A INVENTARIERII

  n vederea bunei desfurri a operaiunilor de inventariere, administratorii,ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligaia gestionrii entitiitrebuie s ia msuri pentru crearea condiiilor corespunztoare de lucru comisieide inventariere, prin:

  organizarea depozitrii bunurilor grupate pe sorto-tipo-dimensiuni,codificarea acestora i ntocmirea etichetelor de raft;

  inerea la zi a evidenei tehnico-operative la gestiuni i a celei contabile iefectuarea confruntrii datelor din aceste evidene;

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  7/23

  participarea ntregii comisii de inventariere la lucrrile de inventariere;

  asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care seinventariaz, respectiv pentru sortare, aezare, cntrire, msurare,numrare etc.;

  asigurarea participrii la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort,

  pre etc.) i la evaluarea lor, conform reglementrilor contabile aplicabile, aunor specialiti din entitate sau din afara acesteia, la solicitarea preedinteluicomisiei de inventariere. Aceste persoane au obligaia de a semna listele deinventariere pentru atestarea datelor nscrise;

  dotarea gestiunii cu aparate i instrumente adecvate i n numr suficientpentru msurare, cntrire, cu cititoare de coduri de bare etc., cu mijloacede identificare (cataloage, mostre, sonde etc.), precum i cu biroticanecesar;

  dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul i de sigilare aspaiilor inventariate;

  asigurarea proteciei membrilor comisiei de inventariere n conformitate cunormele de protecie a muncii;

  asigurarea securitii uilor, ferestrelor, porilor etc. de la magazine,depozite, gestiuni etc.

  Pct. 8

  MASURI ORGANIZATORICECARE TREBUIE LUATE DE COMISIA DE INVENTARIERE

  Principalele msuri organizatorice care trebuie luate de ctre comisia deinventariere sunt urmtoarele:

  DECLARATIE SCRISA DE LA GESTIONAR

  a) nainte de nceperea operaiunii de inventariere s ia de la gestionarul rspunztorde gestiunea bunurilor o declaraie scris din care s rezulte dac:

  gestioneaz bunuri i n alte locuri de depozitare;

  n afara bunurilor entitii respective are n gestiune i alte bunuri aparinndterilor, primite cu sau fr documente;

  are plusuri sau lipsuri n gestiune, despre a cror cantitate ori valoare arecunotin;

  are bunuri nerecepionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au ntocmit documentele aferente;

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  8/23

  a primit sau a eliberat bunuri fr documente legale; deine numerar sau alte hrtii de valoare rezultate din vnzarea bunurilor

  aflate n gestiunea sa;

  are documente de primire-eliberare care nu au fost operate n evidenagestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.

  De asemenea, gestionarul va meniona n declaraia scris felul, numrul i dataultimului document de intrare/ieire a bunurilor n/din gestiune.

  Declaraia se dateaz i se semneaz de ctre gestionarul rspunztor degestiunea bunurilor i de ctre comisia de inventariere. Semnarea declaraiei dectre gestionar se face n faa comisiei de inventariere.

  b) s identifice toate locurile (ncperile) n care exist bunuri ce urmeaz a fiinventariate;

  c) s asigure nchiderea i sigilarea spaiilor de depozitare, n prezena gestionarului,ori de cte ori se ntrerup operaiunile de inventariere i se prsete gestiunea.

  BUNURILE SUPUSE INVENTARIERIISUNT DEPOZITATE IN LOCURI DIFERITE

  Atunci cnd bunurile supuse inventarierii, gestionate de ctre o singurpersoan, sunt depozitate n locuri diferite sau gestiunea are mai multe ci deacces, membrii comisiei care efectueaz inventarierea trebuie s sigileze toateaceste locuri i cile lor de acces, cu excepia locului n care a nceputinventarierea, care se sigileaz numai n cazul cnd inventarierea nu se terminntr-o singur zi. La reluarea lucrrilor se verific dac sigiliul este intact; n cazcontrar, acest fapt se va consemna ntr-un proces-verbal de constatare, care sesemneaz de ctre comisia de inventariere i de ctre gestionar, lundu-semsurile corespunztoare.

  Documentele ntocmite de comisia de inventariere rmn n cadrul gestiuniiinventariate n locuri special amenajate (fiete, casete, dulapuri etc.), ncuiate isigilate. Preedintele comisiei de inventariere rspunde de operaiunea desigilare;

  d) s bareze i s semneze, la ultima operaiune, fiele de magazie, menionnddata la care s-au inventariat bunurile, s vizeze documentele care privesc intrrisau ieiri de bunuri, existente n gestiune, dar nenregistrate, s dispun

  nregistrarea acestora n fiele de magazie i predarea lor la contabilitate, astfelnct situaia scriptic a gestiunii s reflecte realitatea;

  e) s verifice numerarul din cas i s stabileasc suma ncasrilor din ziua curent,solicitnd depunerea numerarului la casieria entitii (la gestiunile cu vnzare cuamnuntul);

  f) s controleze dac toate instrumentele i aparatele de msur sau de cntrire aufost verificate i dac sunt n bun stare de funcionare;

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  9/23

  g) n cazul n care gestionarul nu s-a prezentat la data i ora fixate pentru ncepereaoperaiunilor de inventariere, comisia de inventariere sigileaz gestiunea icomunic aceasta comisiei centrale sau administratorului, ordonatorului de creditesau altei persoane care are obligaia gestionrii entitii, conform procedurilorproprii privind inventarierea. Aceste persoane au obligaia s l ncunotinezeimediat, n scris, pe gestionar despre reprogramarea inventarierii ce trebuie s seefectueze, indicnd locul, ziua i ora fixate pentru nceperea operaiunilor de

  inventariere.

  Dac gestionarul nu se prezint nici de aceast dat la locul, data i ora fixate,inventarierea se efectueaz de ctre comisia de inventariere n prezenareprezentantului su legal sau a altei persoane, numit prin decizie scris, care sl reprezinte pe gestionar.

  Pct. 9

  SISTAREA INTRARILOR IESIRILOR BUNURILORSUPUSE INVENTARIERII

  Pentru desfurarea corespunztoare a inventarierii este indicat, dac esteposibil, s se sisteze operaiunile de intrare-ieire a bunurilor supuse inventarierii,lundu-se din timp msurile corespunztoare pentru a nu se stnjeni procesulnormal de livrare sau de primire a bunurilor.

  Dac operaiunile de aprovizionare-livrare a bunurilor nu pot fi suspendate, trebuiecreat o zon tampon n care s se depoziteze bunurile primite n timpulinventarierii sau din care se pot expedia bunurile la clieni, operaiunile respectiveefectundu-se numai n prezena comisiei de inventariere, care va meniona pedocumentele respective "primit n timpul inventarierii" sau "eliberat n timpulinventarierii", dup caz, n scopul evitrii inventarierii duble sau a omisiunilor.

  Pct. 10

  AFISAREA PROGRAMULUI SI PERIOADA INVENTARIERII

  Pe toat durata inventarierii, programul i perioada inventarierii se afieaz laloc vizibil.

  Pct. 11

  INVENTARIEREA IMOBILIZARILOR NECORPORALE

  Inventarierea imobilizrilor necorporale se efectueaz prin constatarea existeneii apartenenei acestora la entitile deintoare, iar n cazul brevetelor, licenelor,mrcilor de fabric i al altor imobilizri necorporale este necesar dovedireaexistenei acestora pe baza titlurilor de proprietate sau a altor documente juridicede atestare a unor drepturi legale.

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  10/23

  Pct. 12

  INVENTARIEREA IMOBILIZARILOR CORPORALE

  Inventarierea terenurilor se efectueaz pe baza documentelor care atest dreptulde proprietate al acestora i a altor documente, potrivit legii.

  Cldirile se inventariaz prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate i adosarului tehnic al acestora.

  Construciile i echipamentele speciale cum sunt: reelele de energie electric,termic, gaze, ap, canal, telecomunicaii, cile ferate i altele similare seinventariaz potrivit regulilor stabilite de deintorii acestora.

  Imobilizrile corporale care n perioada inventarierii se afl n afara entitii(vapoare, locomotive, vagoane, avioane, autovehicule etc.), plecate n curs delung durat, mainile de for i utilajele energetice, mainile, utilajele iinstalaiile de lucru, aparatele i instalaiile de msurare, control i reglare imijloacele de transport date pentru reparaii n afara entitii se inventariaz naintea ieirii lor temporare din gestiunea entitii sau prin confirmare scrisprimit de la entitatea unde acestea se gsesc, potrivit procedurilor propriiaprobate.

  Pct. 13

  INVENTARIEREA IMOBILIZARILOR IN CURS DE EXECUTIE

  n listele de inventariere a imobilizrilor necorporale i corporale, aflate n curs deexecuie, se menioneaz pentru fiecare obiect n parte, pe baza constatrii la faalocului: denumirea obiectului i valoarea determinat potrivit stadiului de execuie,pe baza valorii din documentaia existent (devize), precum i n funcie devolumul lucrrilor realizate la data inventarierii. Materialele i utilajele primite de labeneficiari pentru montaj i nencorporate n lucrri se inventariaz separat.

  Pct. 14

  INVESTITII PUSE IN FUNCTIUNE ( TOTAL / PARTIAL )

  Investiiile puse n funciune total sau parial, crora nu li s-au ntocmit formele denregistrare ca imobilizri corporale, se nscriu n liste de inventariere distincte.

  De asemenea, lucrrile de investiii care nu se mai execut, fiind sistate sauabandonate, se nscriu n liste de inventariere distincte, menionndu-se cauzelesistrii sau abandonrii, aprobarea de sistare ori abandonare i msurile ce sepropun n legtur cu aceste lucrri.

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  11/23

  Pct. 15

  STABILIREA STOCURILOR FAPTICE

  (1) Stabilirea stocurilor faptice se face prin numrare, cntrire, msurare saucubare, dup caz. Bunurile aflate n ambalaje originale intacte se desfac prinsondaj, acest lucru urmnd a fi menionat i n listele de inventariere respective.

  (2) La lichidele a cror cantitate efectiv nu se poate stabili prin transvazare imsurare, coninutul vaselor- stabilit n funcie de volum, densitate, compoziieetc. se verific prin scoaterea de probe din aceste vase, inndu-se seama dedensitate, compoziie i de alte caracteristici ale lichidelor, care se constat fieorganoleptic, fie prin msurare sau probe de laborator, dup caz.

  (3) Materialele de mas ca: ciment, oel beton, produse de carier i balastier,produse agricole i alte materiale similare, ale cror cntrire i msurare arnecesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilorrespective, se pot inventaria pe baz de calcule tehnice.

  (4) n listele de inventariere a materialelor prevzute la alineatele precedentese menioneaz modul n care s-a fcut inventarierea, precum i datele tehnicecare au stat la baza calculelor respective.

  Pct. 16

  BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUIDATE IN ADMINISTRARE / CONCESIONARE / INCHIRIATE

  Bunurile din domeniul public al statului i al unitilor administrativ-teritoriale, date n administrare, concesionate sau nchiriate instituiilor publice, societilor/companiilor naionale i regiilor autonome potrivit legii, se inventariaz i se nscriun listele de inventariere distincte n cadrul acestor uniti.

  Pct. 17

  BUNURI AFLATE ASUPRA ANGAJATILOR LA DATA INVENTARIERII

  Bunurile aflate asupra angajailor la data inventarierii (echipament, cazarmament,scule, unelte etc.) se inventariaz i se trec n liste de inventariere distincte,specificndu-se persoanele care rspund de pstrarea lor. n cadrul evidenieriiacestora pe formaii i locuri de munc, bunurile vor fi centralizate i comparate cu

  datele din evidena tehnico-operativ, precum i cu cele din evidena contabil.

  Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariaz cu prioritate, fr a sestnjeni consumul/comercializarea imediat a acestora.

  Comisia de inventariere are obligaia s controleze toate locurile n care pot existabunuri care trebuie supuse inventarierii.

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  12/23

  Pct. 18

  LISTELE DE INVENTARIERE

  Toate bunurile ce se inventariaz se nscriu n listele de inventariere, care trebuies se ntocmeasc pe locuri de depozitare, pe gestiuni i pe categorii de bunuri.

  Pct. 19

  BUNURI APARTINAND TERTILOR( INCHIRIATE, IN LEASING, CUSTODIE, SPRE PRELUCRARE, ETC. )

  (1) Bunurile existente n entitate i aparinnd altor entiti (nchiriate, n leasing, n concesiune, n administrare, n custodie, primite n vederea vnzrii nregim de consignaie, spre prelucrare etc.) se inventariaz i se nscriu nliste de inventariere distincte. Listele de inventariere pentru aceste bunuritrebuie s conin informaii cu privire la numrul i data actului de predare-primire i ale documentului de livrare, precum i alte informaii utile.

  Listele de inventariere cuprinznd bunurile aparinnd terilor se trimit i persoaneifizice sau juridice, romne ori strine, dup caz, creia i aparin bunurilerespective, n termen de cel mult 15 zile lucrtoare de la terminarea inventarierii,urmnd ca proprietarul bunurilor s comunice eventualele nepotriviri n termen de5 zile lucrtoare de la primirea listelor de inventariere.

  n caz de nepotriviri, entitatea deintoare este obligat s clarifice situaiadiferenelor respective i s comunice constatrile sale persoanei fizice saujuridice creia i aparin bunurile respective, n termen de 5 zile lucrtoare de laprimirea sesizrii.

  (2) Societile de leasing trebuie s solicite utilizatorilor furnizarea listelor deinventariere cu bunurile care fac obiectul contractelor de leasing. n bazadatelor cuprinse n aceste liste, societatea de leasing poate calcula i nregistra ajustri pentru deprecierea imobilizrilor sau a creanelorimobilizate, dup caz.

  n cazul n care listele de inventariere nu sunt furnizate de ctre locatar, societateade leasing va putea constitui ajustri pentru deprecierea bunurilor respective, pebaza preurilor de pia disponibile la data inventarierii, innd seama decaracteristicile bunului ce face obiectul leasingului (an de fabricaie, durata devia).

  Pentru verificarea exactitii informaiilor primite, societile de leasing potntreprinde verificri faptice la locatari, potrivit procedurilor proprii.

  (3) Pentru situaiile prevzute la prezentul punct, entitile deintoare alebunurilor sunt obligate s efectueze inventarierea i s trimit spreconfirmare listele de inventariere, dup cum proprietarii acelor bunuri suntobligai s cear confirmarea privind bunurile existente la teri. Neprimireaconfirmrii privind bunurile existente la teri nu reprezint confirmare tacit.

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  13/23

  Pct. 20

  INVENTARIEREABUNURILOR DEPRECIATE, DETERIORATE, FARA MISCARE / GREU

  VANDABILE, CREANTE / OBLIGATII AFLATE IN LITIGIU

  Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fr micare ori greu

  vandabile, comenzi n curs, abandonate sau sistate, precum i pentru creanele iobligaiile incerte ori n litigiu se ntocmesc liste de inventariere distincte sau situaiianalitice separate, dup caz.

  Pct. 21

  EVITAREA OMITERII / INVENTARIERII DEDOUA ORI A ACELORASI BUNURI

  Determinarea stocurilor faptice se face astfel nct s se evite omiterea oriinventarierea de dou sau de mai multe ori a acelorai bunuri.

  Pct. 22

  INVENTARIEREA BUNURILOR AFLATE IN EXPEDITIE

  Bunurile aflate n expediie se inventariaz de ctre entitile furnizoare, iarbunurile achiziionate aflate n curs de aprovizionare se inventariaz de entitateacumprtoare i se nscriu n liste de inventariere distincte.

  Pct. 23

  INVENTARIEREA PRODUSELORIN CURS DE EXECUTIE SI SEMIFABRICATELOR

  (1) nainte de nceperea inventarierii produselor n curs de execuie i asemifabricatelor din producia proprie, este necesar: s se predea la magazii i la depozite, pe baza documentelor, toate

  produsele i semifabricatele a cror prelucrare a fost terminat; s se colecteze din secii sau ateliere toate produsele reziduale i

  deeurile, ntocmindu-se documentele de constatare; s se ntocmeasc documentele de constatare i s se clarifice situaia

  semifabricatelor a cror utilizare este ndoielnic.

  (2) n cazul produselor n curs de execuie se inventariaz att produsele carenu au trecut prin toate fazele (stadiile) prelucrrii impuse de procesultehnologic de producie, ct i produsele care, dei au fost terminate, nu autrecut toate probele de recepionare tehnic sau nu au fost completate cutoate piesele i accesoriile lor.

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  14/23

  Pct. 24

  INVENTARIEREA LUCRARILOR SI SERVICIILORIN CURS DE EXECUTIE

  Inventarierea se efectueaz, de asemenea, pentru lucrrile i serviciile n curs deexecuie sau neterminate.

  Pct. 25

  (1) Materiile prime, materialele, piesele de schimb, semifabricatele etc., aflate nseciile de producie i nesupuse prelucrrii, nu se consider produse n cursde execuie. Acestea se inventariaz separat i se repun n conturile din careprovin, diminundu-se cheltuielile, iar dup terminarea inventarierii acestorase evideniaz n conturile iniiale de cheltuieli.

  (2) Inventarierea produselor, lucrrilor i serviciilor n curs de execuie din cadrulseciilor auxiliare se face prin stabilirea stadiului de executare a acestora.

  Pct.26

  ACTIVITATE DE CONSTRUCTII - MONTAJ

  La entitile care au activitate de construcii-montaj, pe baza constatrii la faalocului, se includ n liste de inventariere distincte, pe categorii de lucrri i pri deelemente de construcii la care n-a fost executat ntregul volum de lucrriprevzute n devize, respectiv lucrri executate (terminate), dar nerecepionate dectre beneficiar, denumirea obiectului i valoarea determinat potrivit stadiului deexecuie, potrivit valorii din documentaia existent (devize), precum i n funciede volumul lucrrilor realizate la data inventarierii.

  Pct. 27

  LUCRARI DE MODERNIZARE / REPARATIINEFINALIZATE

  Inventarierea lucrrilor de modernizare nefinalizate sau de reparaii ale cldirilor,instalaiilor, mainilor, utilajelor, mijloacelor de transport i ale altor bunuri se faceprin verificarea la faa locului a stadiului fizic al lucrrilor. Astfel de lucrri seconsemneaz ntr-o list de inventariere distinct, n care se indic denumireaobiectului supus modernizrii sau reparaiei i valoarea determinat potrivit

  costului de deviz i celui efectiv al lucrrilor executate.

  Pct .28

  INVENTARIEREACREANTELOR SI OBLIGATIILOR

  (1) Creanele i obligaiile fa de teri sunt supuse verificrii i confirmrii pebaza extraselor soldurilor debitoare i creditoare ale conturilor de creane i

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  15/23

  datorii care dein ponderea valoric n totalul soldurilor acestor conturi,potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise.Nerespectarea acestei proceduri, precum i refuzul de confirmare constituieabateri de la prezentele norme i se sancioneaz potrivit legii.

  (2) n situaia entitilor care efectueaz decontarea creanelor i obligaiilor pebaz de deconturi interne sau deconturi externe periodice confirmate de

  ctre parteneri, aceste documente pot ine locul extraselor de contconfirmate.

  Pct. 29

  INVENTARIEREADISPONIBILITARILOR BANESTI

  (1) Disponibilitile bneti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile degaranie, acreditivele, ipotecile, precum i alte valori aflate n casieriaentitilor se inventariaz n conformitate cu prevederile legale.

  (2) Disponibilitile aflate n conturi la bnci sau la unitile Trezoreriei Statului seinventariaz prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise deacestea cu cele din contabilitatea entitii.

  n acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zibancar, puse la dispoziie de instituiile de credit i unitile Trezoreriei Statului,vor purta tampila oficial a acestora.

  n cazul entitilor care, potrivit prevederilorLegii nr. 82/1991, republicat, auoptat pentru un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic, sunt avute n vedereinformaiile aferente ultimei zile a exerciiului financiar astfel ales.

  (3) Disponibilitile n lei i n valut din casieria entitii se inventariaz n ultimazi lucrtoare a exerciiului financiar, dup nregistrarea tuturor operaiunilorde ncasri i pli privind exerciiul respectiv, confruntndu-se soldurile dinregistrul de cas cu monetarul i cu cele din contabilitate.

  Pct. 30

  INVENTARIEREATITLURILOR PE TERMEN SCURT SI LUNG

  Inventarierea titlurilor pe termen scurt i lung se efectueaz pe baza documentelorcare atest deinerea acestora (registrul acionarilor, documente care au stat labaza achiziiei sau primirii cu titlu gratuit) cu respectarea legislaiei n vigoare.

  Pct. 31

  INVENTARIERAMARCILOR POSTALE, TIMBRELOR FISCALE, TICHETELOR DE MASA, ETC.

  (1) nscrierea n listele de inventariere a mrcilor potale, a timbrelor fiscale, a

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  16/23

  tichetelor de cltorie, a tichetelor de mas, a tichetelor cadou, a tichetelorde cre, a tichetelor de vacan, a bonurilor cantiti fixe, a biletelor despectacole, de intrare n muzee, expoziii i altele asemenea se face lavaloarea lor nominal, cu excepia timbrelor cu valoare filatelic. Pentrubunurile de aceast natur, constatate fr utilitate (expirate, deteriorate), sentocmesc liste de inventariere distincte.

  (2) Inventarierea timbrelor filatelice se efectueaz potrivit procedurii elaborate nacest scop de ctre administratorii entitilor care le au n eviden.

  Pct. 32

  INVENTARIEREA CELORLALTE ELEMENTE

  Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii,cu ocazia inventarierii, se verific realitatea soldurilor conturilor respective, iarpentru cele aflate la teri se fac cereri de confirmare, care se vor ataa la listelerespective dup primirea confirmrii.

  Pct. 33

  SEMNAREA ULTIMEI FILE A LISTEI DE INVENTARIERE

  Pe ultima fil a listei de inventariere,gestionarul trebuie s menioneze dac toatebunurile i valorile bneti din gestiune au fost inventariate i consemnate n listelede inventariere n prezena sa.

  De asemenea, acesta menioneaz dac are obiecii cu privire la modul deefectuare a inventarierii, n acest caz, comisia de inventariere este obligat sanalizeze obieciile, iar concluziile la care a ajuns se vor meniona la sfritul

  listelor de inventariere.

  Listele de inventariere se semneaz pe fiecare fil de ctre preedintele imembrii comisiei de inventariere, de ctre gestionar, precum i de ctre specialitisolicitai de ctre preedintele comisiei de inventariere pentru participarea laidentificarea bunurilor inventariate.

  n cazul gestiunilor colective (cu mai muli gestionari), listele de inventariere sesemneaz de ctre toi gestionarii, iar n cazul predrii-primirii gestiunii, acestea sesemneaz att de ctre gestionarul predtor, ct i de ctre cel primitor.

  Pct. 34

  COMPLETAREA LISTELOR DE INVENTARIERE

  (1) Completarea listelor de inventariere se efectueaz fie folosind sistemulinformatic de prelucrare automat a datelor, fie prin nscrierea elementelor deactive identificate, fr spaii libere i fr tersturi, conform procedurilorinterne aprobate.

  Listele de inventariere utilizate sunt cele prezentate ca model n

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  17/23

  anexa nr. 3laOMF 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile.

  (2) n cazul imobilizrilor corporale, precum i al celorlalte elemente de naturaactivelor pentru care exist constituite ajustri pentru depreciere sau ajustripentru pierdere de valoare, n listele de inventariere se nscrie valoarea denregistrare n contabilitate a acestora, mai puin ajustrile pentru deprecieresau pierdere de valoare nregistrate pn la data inventarierii, care se

  compar cu valoarea lor actual, stabilit cu ocazia inventarierii, pe baz deconstatri faptice.

  (3) n situaia n care elementele de natura activelor sunt inventariate prinmetode de identificare electronic (de exemplu: cititor de cod de bare etc.),datele fiind transmise direct n sistemul informatic financiar-contabil, listele deinventar sunt editate direct din sistemul informatic. Se vor edita listelecomplete cu toate poziiile inventariate sau n mod selectiv numai pentruacele poziii, repere unde se constat diferene cantitative sau valorice(deprecieri), dup caz.

  n cazul n care se editeaz liste de inventariere care cuprind numai poziiile

  (reperele) la care se constat diferene cantitative sau valorice, listele complete deinventariere se pstreaz pe suport magnetic, pe durata legal de pstrare adocumentelor. n astfel de situaii, evaluarea bunurilor n vederea stabiliriieventualelor ajustri se efectueaz prin analiza i evaluarea tuturor elementelorinventariate, nu numai a celor la care s-au constatat diferene cantitative.

  INVENTARIERI PARTIALEINVENTARIERI EFECTUATE IN CURSUL ANULUI

  Inventarierile pariale, precum i inventarierile efectuate n cursul anului, atunci

  cnd entitatea efectueaz mai multe inventarieri, se efectueaz cu respectareaprezentelor norme, mai puin completarea "Registrului-inventar" (cod 14-1-2), carese efectueaz cu ocazia inventarierii anuale.

  INVENTARIEREA ELEMENTELOR NECORPORALE ,DATORII SI CAPITALURI PROPRII

  (4) Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substanmaterial, a datoriilor i capitalurilor proprii se ntocmesc situaii analiticedistincte. Totalul situaiilor analitice astfel ntocmite se verific cu soldurileconturilor sintetice corespunztoare, care se preiau n "Registrul-inventar"

  (cod 14-1-2).

  Pct. 35

  REZULTATELE INVENTARIERII

  (1) Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatatefaptic i nscrise n listele de inventariere cu cele din evidena tehnico-operativ (fiele de magazie) i din contabilitate.

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  18/23

  (2) nainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaz la o analiz atuturor stocurilor nscrise n fiele de magazie i a soldurilor din contabilitatepentru bunurile inventariate.

  Erorile descoperite cu aceast ocazie trebuie corectate operativ, dup care seprocedeaz la stabilirea rezultatelor inventarierii prin confruntarea cantitilorconsemnate n listele de inventariere cu evidena tehnico-operativ pentru fiecare

  poziie.

  Pct. 36

  EVALUAREA LA DATA INVENTARIERII

  (1) Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura activelor, datoriilori capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor reglementrilor contabileaplicabile, precum i ale prezentelor norme.

  (2) Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanenei metodelor,

  potrivit cruia modelele i regulile de evaluare trebuie meninute, asigurndcomparabilitatea n timp a informaiilor contabile.Pct. 37

  STABILIREA VALORII DE INVENTAR

  La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplic principiul prudenei, potrivitcruia se ine seama de toate ajustrile de valoare datorate deprecierilor saupierderilor de valoare.

  PLUS LA INVENTAR

  n cazul n care se constat c valoarea de inventar este mai mare dect valoareacu care acesta este evideniat n contabilitate, n listele de inventariere se nscriuvalorile din contabilitate.

  MINUS LA INVENTAR

  n cazul n care valoarea de inventar a bunurilor este mai mic dect valoarea dincontabilitate, n listele de inventariere se nscrie valoarea de inventar.

  Pct. 38

  PROPUNERI DEAJUSTARI PTR DEPRECIERE / PIERDERE DE VALOARE ,

  RESPECTIV AMORTIZARI SUPLIMENTARE

  Pentru elementele de natura activelor la care s-au constatat deprecieri, pe bazalistelor de inventariere ntocmite distinct comisia de inventariere face propuneri deajustri pentru depreciere sau ajustri pentru pierdere de valoare, dup caz, ori de nregistrare a unor amortizri suplimentare (pentru deprecierile ireversibile aleimobilizrilor amortizabile), acolo unde este cazul, artnd totodat cauzele care

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  19/23

  au determinat aceste deprecieri.

  Pct. 39

  EXPLICATII PRIVINDPLUSURILE SI MINUSURILE DE INVENTAR

  Pentru toate plusurile, lipsurile i deprecierile constatate la bunuri, precum ipentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripie a creanelorsau din alte cauze, comisia de inventariere solicit explicaii scrise de lapersoanele care au rspunderea gestionrii bunurilor, respectiv a urmririidecontrii creanelor.

  Pe baza explicaiilor primite i a documentelor analizate, comisia de inventarierestabilete natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor i deprecierilor constatate,precum i natura plusurilor, propunnd, n conformitate cu dispoziiile legale,modul de regularizare a diferenelor dintre datele din contabilitate i cele faptice,rezultate n urma inventarierii.

  Pct. 40

  CONSTATAREA DEPLUSURI SI MINUSURI DE INVENTAR

  (1) n situaia constatrii unor plusuri n gestiune, bunurile respective seevalueaz potrivit reglementrilor contabile aplicabile.

  (2) n cazul constatrii unor lipsuri imputabile n gestiune, administratorii trebuies imput persoanelor vinovate bunurile lips la valoarea lor de nlocuire.

  Prin valoare de nlocuire, n sensul prezentelor norme, se nelege costul deachiziie al unui bun cu caracteristici i grad de uzur similare celui lips ngestiune la data constatrii pagubei, care cuprinde preul de cumprare practicatpe pia, la care se adaug taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile detransport, aprovizionare i alte cheltuieli, accesorii necesare pentru punerea nstare de utilitate sau pentru intrarea n gestiune a bunului respectiv.

  n cazul bunurilor constatate lips, ce urmeaz a fi imputate, care nu pot ficumprate de pe pia, valoarea de imputare se stabilete de ctre o comisieformat din specialiti n domeniul respectiv.

  COMPENSAREPLUS DE INVENTAR CU MINUS DE INVENTAR

  (3) La stabilirea valorii debitului, n cazurile n care lipsurile n gestiune nu suntconsiderate infraciuni, se are n vedere posibilitatea compensrii lipsurilor cueventualele plusuri constatate, dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:

  s existe riscul de confuzie ntre sorturile aceluiai bun material, din cauzaasemnrii n ceea ce privete aspectul exterior: culoare, desen, model,dimensiuni, ambalaj sau alte elemente;

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  20/23

  diferenele constatate n plus sau n minus s se refere la aceeaiperioad de gestiune i la aceeai gestiune.

  (4) Nu se admite compensarea n cazurile n care s-a fcut dovada c lipsurileconstatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradareabunurilor respective datorat vinoviei persoanelor care rspund degestionarea acestor bunuri.

  (5) Listele cu sorturile de produse, mrfuri, ambalaje i alte valori materiale carentrunesc condiiile de compensare datorit riscului de confuzie se aprobanual de ctre administratori, ordonatorii de credite sau persoana care areobligaia gestionrii i servesc pentru uz intern n cadrul entitilor respective.

  Compensarea se face pentru cantiti egale ntre plusurile i lipsurile constatate.

  n cazul n care cantitile sorturilor supuse compensrii, la care s-au constatatplusuri, sunt mai mari dect cantitile sorturilor admise la compensare, la cares-au constatat lipsuri, se va proceda la stabilirea egalitii cantitative prineliminarea din calcul a diferenei n plus. Aceast eliminare se face ncepnd cu

  sorturile care au preurile unitare cele mai sczute, n ordine cresctoare.

  n cazul n care cantitile sorturilor supuse compensrii, la care s-au constatatlipsuri, sunt mai mari dect cantitile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat plusuri, se va proceda, de asemenea, la stabilirea egalitii cantitativeprin eliminarea din calcul a cantitii care depete totalul cantitativ al plusurilor.Eliminarea se face ncepnd cu sorturile care au preurile unitare cele maisczute, n ordine cresctoare.

  Pct. 41

  (1) Pentru bunurile la care sunt acceptate sczminte, n cazul compensriilipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, sczmintele se calculeaznumai n situaia n care cantitile lips sunt mai mari dect cantitileconstatate n plus.

  n aceast situaie, cotele de sczminte se aplic n primul rnd la bunurile lacare s-au constatat lipsurile.

  Dac n urma aplicrii sczmintelor respective mai rmn diferene cantitative nminus, cotele de sczminte se pot aplica i asupra celorlalte bunuri admise ncompensare, la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferene.

  Diferena stabilit n minus n urma compensrii i aplicrii tuturor cotelor desczminte, reprezentnd prejudiciu pentru entitate, se recupereaz de lapersoanele vinovate, n conformitate cu dispoziiile legale.

  (2) Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern nuse aplic anticipat, ci numai dup constatarea existenei efective a lipsurilori numai n limita acestora.

  De asemenea, limitele de perisabilitate nu se aplic automat, acestea fiindconsiderate limite maxime.

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  21/23

  (3) Pentru pagubele constatate n gestiune rspund persoanele vinovate deproducerea lor. Imputarea acestora se face la valoarea de nlocuire, aa cuma fost definit n prezentele norme.

  Pct. 42

  PROCESUL VERBAL DE INVENTARIERE

  Rezultatele inventarierii se nscriu de ctre comisia de inventariere ntr-unproces-verbal.

  Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie s conin, n principal,urmtoarele elemente:

  data ntocmirii, numele i prenumele membrilor comisiei de inventariere, numrul i data deciziei de numire a comisiei de inventariere, gestiunea/gestiunile inventariat/inventariate, data nceperii i terminrii operaiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile i propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor i ale

  lipsurilor constatate i persoanele vinovate, precum i propuneri de msuri nlegtur cu acestea,

  volumul stocurilor depreciate, fr micare, cu micare lent, greu vandabile,fr desfacere asigurat i propuneri de msuri n vederea reintegrrii lor ncircuitul economic,

  propuneri de scoatere din funciune a imobilizrilor corporale, respectiv dineviden a imobilizrilor necorporale,

  propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventari declasare sau casare a unor stocuri,

  constatri privind pstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritiibunurilor din gestiune, precum i alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

  Pct. 43

  PROPUNERILE CUPRINSE IN PROCESUL VERBAL

  Propunerile cuprinse n procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezint, ntermen de 7 zile lucrtoare de la data ncheierii operaiunilor de inventariere,administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsabile cugestiunea entitii. Acesta, cu avizul conductorului compartimentului financiar-contabil i al conductorului compartimentului juridic, decide asupra soluionriipropunerilor fcute, cu respectarea dispoziiilor legale.

  Pct. 44

  REGISTRUL-INVENTAR

  (1) "Registrul-inventar" (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu ncare se nscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor,

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  22/23

  datoriilor i capitalurilor proprii, grupate dup natura lor, conform posturilordin bilan.

  Elementele de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii nscrise nregistrul-inventar au la baz listele de inventariere, procesele-verbale deinventariere i situaiile analitice, dup caz, care justific coninutul fiecrui postdin bilan.

  (2) n cazul n care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate dinoperaiunea de inventariere se actualizeaz cu intrrile sau ieirile dinperioada cuprins ntre data inventarierii i data ncheierii exerciiuluifinanciar, datele actualizate fiind apoi cuprinse n registrul-inventar.Operaiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectuaastfel nct la sfritul exerciiului financiar s fie reflectat situaia real aelementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii.

  (3) Completarea registrului-inventar se efectueaz n momentul n care sestabilesc soldurile tuturor conturilor bilaniere, inclusiv cele aferenteimpozitului pe profit, i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare,

  dup caz.

  Registrul-inventar poate fi adaptat n funcie de specificul i necesitile entitilor,cu condiia respectrii coninutului minim de informaii prevzut pentru acesta.

  Pct. 45

  INREGISTRAREA REZULTATELOR INVENTARIERII

  (1) Rezultatele inventarierii trebuie nregistrate n evidena tehnico-operativn termen de cel mult 7 zile lucrtoare de la data aprobrii procesului-verbal

  de inventariere de ctre administrator, ordonatorul de credite sau persoanaresponsabil cu gestiunea entitii.

  Rezultatul inventarierii se nregistreaz n contabilitate potrivit prevederilorLegii nr. 82/1991, republicat, i n conformitate cu reglementrile contabileaplicabile.

  (2) Pe baza registrului-inventar i a balanei de verificare ntocmite la fineleexerciiului financiar se ntocmete bilanul, parte component a situaiilorfinanciare anuale, ale crui posturi trebuie s corespund cu datelenregistrate n contabilitate, puse de acord cu situaia real a elementelor denatura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, stabilit pe baza inventarului.

  Pct. 46

  DISPOZITII FINALE

  (1) Prevederile Legii nr. 82/1991, republicat, i ale reglementrilor contabileaplicabile referitoare la obligativitatea corelrii datelor din bilan cu datelenregistrate n contabilitate, puse de acord cu situaia real a elementelor denatura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii stabilit pe baza inventarului,se aplic i instituiilor publice.

 • 8/8/2019 OMF 2861_2009

  23/23

  Bunurile aflate n administrarea instituiilor publice se inventariaz anual, cuexcepia cldirilor, construciilor speciale i a celorlalte bunuri aflate n gestiuneamisiunilor diplomatice i a oficiilor consulare, care se inventariaz o dat la 3 ani.

  Inventarierea bunurilor din patrimoniul cultural naional mobil, a fondurilor de carte,a valorilor de muzeu i a recuzitei n cadrul instituiilor artistice de spectacole seface n condiiile i la termenele stabilite prin norme elaborate de Ministerul

  Culturii, Cultelor i Patrimoniului Naional, cu avizul Ministerului Finanelor Publice.

  (2) n funcie de specificul activitii unor entiti, ministerele i celelalte organede specialitate ale administraiei publice centrale ai cror conductori aucalitatea de ordonatori principali de credite pot elabora norme proprii privindinventarierea unor bunuri cu caracter specific aflate n administrare, inclusivpentru stabilirea unor excepii de la regula general de inventariere, caresunt avizate de Ministerul Finanelor Publice.

  (3) Bunurile constatate lips la inventariere se evalueaz i se nregistreaz ncontabilitate la valoarea contabil. Lipsurile imputabile se recupereaz de lapersoanele vinovate la valoarea de nlocuire, determinat potrivit prezentelor

  norme.

  Bunurile constatate n plus se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate lacostul de achiziie al acestora, n conformitate cu reglementrile contabileaplicabile, n funcie de preul pieei la data constatrii sau de costul de achiziie albunurilor similare.

  Pentru lipsuri, sustrageri i orice ale fapte care produc pagube ce constituieinfraciuni, ordonatorul de credite este obligat s sesizeze organele de urmrirepenal n condiiile i la termenele stabilite de lege.

  Pagubele constatate la inventariere, imputate persoanelor vinovate, precum idebitorii devenii insolvabili se evideniaz n contabilitate n conturi analiticedistincte, iar n cadrul acestora, pe fiecare debitor, urmrindu-se recuperarea lorpotrivit legii.

  Scderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoreaz culpei uneipersoane se face n baza aprobrii ordonatorului de credite respectiv, cu avizulordonatorului de credite ierarhic superior.

  Plusul de cas constatat cu ocazia inventarierii numerarului din casieriileinstituiilor publice se vars la bugetul din care este finanat instituia public,paragraful bugetar "Alte venituri".

  Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 704 din data de 20 octombrie 2009