Nume și prenume: BICHICEAN GHEORGHE Ș ș ş ă ș ă · Istorie modern ă universal ă:...

27
Nume și prenume: BICHICEAN GHEORGHE Departamentul de Științe Juridice și Administrative Data nașterii: 16.11.1951 Localitatea: Sibiu E-mail: [email protected] Telefon: 0269 233 568, 0369 401 002, int. 137 Studii (facultate, specializare, studii aprofundate etc.): studii liceale: 1966 -1970 studii militare superioare: 1970-1973, licențiat în științe militare (Școala Militară de Ofițeri Activi de Artilerie, Sibiu) studii universitare: 1981-1986 (Facultatea de drept economic-administrativ, Sibiu) studii universitare: 1987-1992 (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti) studii postuniversitare de doctorat: 1993-1997, doctor în istorie, Universitatea Bucureşti Membru al societății/asociației științifice: - din 2001-în prezent, membru și participant activ al International Institute of Administrative Sciences, Bruxelles, prezent cu comunicări la: Congresul de la Atena (2001), Conferința de la Potsdam, R.F. a Germaniei (2002), Conferința de la Lisabona, Portugalia (2003) - 2005 – în prezent, membru al Institutului pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în context european, Sibiu - din 2000 - în prezent: membru activ al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Sibiu; - din 1995 - în prezent: membru al Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, Filiala din Sibiu a Academiei Române; - din 1987 - membru al Comisiei Române de Istorie Militară, Bucureşti - 2002- în prezent: co-director la Grupului de lucru nr.6, Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” (GEAP); - - 2002-2006: însărcinat cu relaţiile ştiinţifice şi de colaborare între Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” şi Centrul Internaţional de Cercetări Euroregionale din Oradea Specializări, perfecționări: - Preocupări didactice (discipline predate): Istorie europeană, Istoria dreptului, Drept roman, Bazele științei politice, Istorie dreptului, Drept roman, Logică juridică, Istoria economiei europene Activitate științifică: I. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE Cărţi de autor (cu ISBN)

Transcript of Nume și prenume: BICHICEAN GHEORGHE Ș ș ş ă ș ă · Istorie modern ă universal ă:...

Nume și prenume: BICHICEAN GHEORGHE Departamentul de Științe Juridice și Administrative Data nașterii: 16.11.1951 Localitatea: Sibiu E-mail: [email protected] Telefon: 0269 233 568, 0369 401 002, int. 137

Studii (facultate, specializare, studii aprofundate etc.): • studii liceale: 1966 -1970 • studii militare superioare: 1970-1973, licențiat în științe militare (Școala Militară

de Ofițeri Activi de Artilerie, Sibiu) • studii universitare: 1981-1986 (Facultatea de drept economic-administrativ,

Sibiu) • studii universitare: 1987-1992 (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti) • studii postuniversitare de doctorat: 1993-1997, doctor în istorie, Universitatea

Bucureşti

Membru al societății/asociației științifice: - din 2001-în prezent, membru și participant activ al International Institute of

Administrative Sciences, Bruxelles, prezent cu comunicări la: Congresul de la Atena (2001), Conferința de la Potsdam, R.F. a Germaniei (2002), Conferința de la Lisabona, Portugalia (2003)

- 2005 – în prezent, membru al Institutului pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în context european, Sibiu

- din 2000 - în prezent: membru activ al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Sibiu;

- din 1995 - în prezent: membru al Comisiei de Istorie a Oraşelor din România, Filiala din Sibiu a Academiei Române;

- din 1987 - membru al Comisiei Române de Istorie Militară, Bucureşti - 2002- în prezent: co-director la Grupului de lucru nr.6, Institutul de Ştiinţe

Administrative „Paul Negulescu” (GEAP);

- - 2002-2006: însărcinat cu relaţiile ştiinţifice şi de colaborare între Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” şi Centrul Internaţional de Cercetări Euroregionale din Oradea

Specializări, perfecționări: -

Preocupări didactice (discipline predate): Istorie europeană, Istoria dreptului, Drept roman, Bazele științei politice, Istorie dreptului, Drept roman, Logică juridică, Istoria economiei europene

Activitate științifică: I. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

� Cărţi de autor (cu ISBN)

1. Adunări de stări în Ţările Române. Congregaţiile generale în Transilvania voievodală, Casa de Presă şi Editură TRIBUNA, Sibiu, 1998 (cuvânt înainte de academician Ştefan Ştefănescu), ISBN 973-98325-8-X (408 pp.)

2. Monarhia şi Adunările de stări în Europa medievală, Casa de Presă şi Editură TRIBUNA, Sibiu, 1999, ISBN 973-98970-3-7 (172 pp.)

3. Despre democraţie, Casa de Presă şi Editură TRIBUNA, Sibiu, 1999 (coautor Andrei Bichicean), ISBN 973-98970-2-9 (134 pp.)

4. Istoria Şcolii de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete „Ioan Vodă”, Casa de Presă şi Editură TRIBUNA, Sibiu, 2000, ISBN 973-8009-05-5 (240 pp.)

5. Monarhia şi Adunările de stări în Europa medievală, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura THAUSIB, Sibiu, 2000, ISBN 973-97726-4-1 (246 pp.)

6. Istorie europeană, Editura THAUSIB Sibiu, 2001, ISBN 973-97726-6-8 (282 pp.)

7. Despre democraţie, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura BURG Sibiu, 2002 (coautor Andrei Bichicean; cu o postfaţă de dr. Lucian Grozea), ISBN 973-85132-6-x (304 pp.)

8. Istoria în documente, Editura BURG Sibiu, 2002, ISBN 973–85132–8-6 (160 p. + XXXIV p. planşe)

9. Moldova. Noi documente medievale, Editura BURG Sibiu, 2003, ISBN 973-7998-00-6 (64 pp.)

10. Germania – scurtă istorie, Editura BURG Sibiu, 2003, ISBN 973-86191-9-X (266 pp.)

11. Agora. Trei dimensiuni ale democraţiei ateniene, Editura BURG Sibiu, 2005 12. Bazele ştiinţei politice, Editura BURG Sibiu, 2005, ISBN 973-7998-17-0

(302 pp.) 13. Germania – scurtă istorie, ed. a II-a rev. şi adăugită, Editura BURG Sibiu,

2005, ISBN 973-7998-16-2 (296 pp.) 14. Drept şi politică. Participare şi comportament electoral, Editura Adalex,

Sibiu, 2006 (coautor Victor Bichicean), ISBN (10) 973-87866-2-2; ISBN (13) 978-973-87866-2-2 (128 pp.)

15. Politici publice, politici sociale, (coautor Victor Bichicean), Editura „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureş, 2006, ISBN (10) 973-8042-70-4, ISBN (13) 978-973-8042-70-4 (179 pp.)

16. Istoria dreptului românesc. Administraţia publică, în antichitate şi Evul mediu, Editura Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureş, 2006 (210 pp.)

17. Istoria dreptului. Studii, Editura Adalex, Sibiu, 2007, ISBN 979-973-88311-1-7 (209 pp.)

18. Drept roman, partea I, Editura „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureş, 2006, ISBN (10) 973-8042-73-9; ISBN (13) 978-973-8042-73-5 (320 p.)

19. Drept roman. Studii, Editura Adalex, Sibiu, 2007, ISBN 978-973-88311-0-0 (122 pp.)

20. Istorie economică. Repere, Editura Adalex, Sibiu, 2007, ISBN 978-973-88311-2-4 (168 pp.)

21. Drept roman. Instituţii, izvoare, jurisdicţii, Editura CHBeck, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-115-352-0 (345 pp.)

22. Congregaţiile generale în Transilvania voievodală, Editura CHBeck, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-115-391-9 (459 pp.)

23. Introducere în istoria modernă universală, Editura Universităţii „Petru Maior”, Tg. Mureş, 2008, ISBN 978-973-7794-72-7 (536 pp.)

24. Bazele ştiinţei politice, ediția a II-a rev. și ad., Editura BURG Sibiu, 2009,

ISBN ISBN 978-973-7998-45-3 (506 pp.) 25. Germania. O istorie de la antici la moderni, Institutul European Iași, 2010,

ISBN 978-973-611-647-6 (383 pp.) 26. Gh. Bichicean, Europa monarhiei stărilor, Institutul European Iași, 2011

Cursuri (uz intern, fără ISBN)

1. Funcția publică europeană, Note de curs – seria Juridica, Editura Burg, Sibiu, 2010

2. Drept roman. Exempla iuris Romanorum, Caiet de seminar (fascicola I), Editura Burg, Sibiu, 2010

3. Istoria dreptului, partea I, Editura Burg, Sibiu, 2008 4. Elitele şi tranziţia spre democraţie. Modele şi cazuri specifice în Europa

centrală şi de sud-est, Partea I, Editura Universităţii „Petru Maior” din Tg. Mureş, 2008 (141 pp.)

5. Proiecte de unitate europeană în secolele XVIII – XIX. Partea I: Ideea europeană de la antici la moderni (până în secolul al XVII-lea), Editura Universităţii „Petru Maior” din Tg. Mureş, 2008 (94 pp.)

6. Istoria relaţiilor internaționale în secolul XX (până la începutul secolului XXI), Editura Universităţii „Petru Maior” din Tg. Mureş, 2008 (117 pp.)

7. Analiza conflictelor internaționale, Editura Universităţii „Petru Maior” din Tg. Mureş, 2008 (fascicola, 113 pp.)

8. Istorie modernă universală: Revoluţia industrială şi vârsta de aur a capitalismului liberal, Editura Universităţii „Petru Maior” din Tg. Mureş, 2007 (fasciola, 35 pp.)

9. Istorie modernă universală: Expansiune economică şi bipolaritate (1885-1914), Editura Universităţii „Petru Maior” din Tg. Mureş, 2007 (fascicola, 26 pp.)

10. Istorie modernă universală: Imperiul german în secolul al XIX-lea: de la al doilea Reich la Republica de la Weimar, Editura Universităţii „Petru Maior” din Tg. Mureş, 2007 (fascicola, 49 pp.)

11. Regimuri politice comparate postbelice. Germania (1945-1990), Editura Universităţii „Petru Maior” din Tg. Mureş, 2007 (fascicola, 28 pp.)

12. Regimuri politice comparate postbelice. Regimurile politice în „Blocul comunist” (1945-1989). Începutul procesului democratic, Editura Universităţii „Petru Maior” din Tg. Mureş, 2007 (fascicola, 78 pp.)

13. Introducere în ştiinţe politice, Editura Universităţii „Petru Maior” din Tg. Mureş, 2007 (400 pp.)

14. Drept roman, vol. II, Editura Adalex, Sibiu, 2007 15. Drept roman, vol. I-II, Editura Adalex, Sibiu, 2007 16. Drept roman. Teste (întrebări şi răspunsuri), Editura „Dimitrie Cantemir”, Tg.

Mureş, 2006 (fascicola) 17. Bazele ştiinţei politice, Partea a II-a, Universitatea Româno-Germană, Editura

Burg, Sibiu, 2002 (233 pp.) 18. Bazele ştiinţei politice, Partea I, Universitatea Româno-Germană, Editura

Burg, Sibiu, 2001 (203 pp.) 19. Bazele ştiinţei politice: Partide politice şi comportament electoral, Universitatea

Româno-Germană, Sibiu, 2000 (fascicola); 20. Bazele ştiinţei politice: Procesul dezvoltării democratice, Universitatea

Româno-Germană, Sibiu, 2000 (fascicola); 21. Istorie europeană: Revoluţia industrială în Europa şi schimbarea echilibrului de

forţe mondial (1815-1885), Universitatea Româno-Germană, Sibiu, 2000 (fascicola)

22. Istoria artileriei (studii pentru cursul de bază), Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete „Ioan Vodă”, Sibiu, 1999.

23. Studii de istorie militară românească, fascicola I, Institutul Militar de Artilerie şi Geodezie, Sibiu, 1992 (52 pp.)

� Cărţi în colectiv de autori (cu ISBN) – studii contributive 1. O altă imagine a principelui Gheorghe Bibescu: „Principatele Române

înaintea Europei”, în vol. ”In honorem professoriis Stefan Stefanescu octogenaris”, Editura Academiei Române București/Istros, Brăila, 2009, pp. 815-854 (ISBN: 978-973-27-1880-3; ISBN: 978-973-1871-51-6)

2. O perspectivă asupra originii democraţiei europene: Polisul atenian, în vol. „Răspunderea persoanelor juridice în contextul activităţii de codificare în drept”, coord. prof. univ. dr. Ioan Sabău - Pop, Editura Universul Juridic, 2009 (ISBN 978-973-127-297-9)

3. Medias et Bonne Gouvernance face aux enjeux de l’elargissement de l’Union Europeenne, International Institut of Administrative Sciences, Bruxelles, 2005, ISBN 973-613-852-6

4. La securite internationale et europeenne face a l’explosion des media globaux, International Institut of Administrative Sciences, Bruxelles, 2004, ISBN 973-613-568-3;

5. The Contribution of Mass-Media to the Enlargement of the European Union, International Institut of Administrative Sciences, Bruxelles, 2003, ISBN 973-613-351-6;

6. The Role of the Mass-Media and of the New Information and Comunication Technologies in the Democratisation Proces of Central and Eastern European Societies, International Institut of Administrative Studies, Bruxelles, 2002, ISBN 973-613-165-3;

7. Faţetele istoriei. Existenţe, identităţi, dinamici. Omagiu academicianului Ştefan Ştefănescu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2000, ISBN 973-575-499-1;

8. Integrarea României în structurile euro-atlantice. Relansare şi progres economic, vol.I, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Editura Continent Sibiu-Bucureşti, 2000, ISBN 973-651-308-4;

9. Integrarea României în structurile euro-atlantice. Relansare şi progres economic, vol.II, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Editura Continent Sibiu-Bucureşti, 2001, ISBN 973-651-518-4; 973-8321-10-7 (Naşterea lumii bipolare – consideraţii de ordin economic);

10. Administraţia publică, încotro ?, Caietul Ştiinţific 2, Institutul de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Editura BURG Sibiu, 2000, ISBN 973-8009-21-9;

11. 1917 pe Frontul de Est, Edit. Vrantop, Focşani, 1997 (coordonatori: Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu), ISBN 973-98116-7-1;

12. România şi primul război mondial, Editura Vrantop, Focşani, 1998 (coordonatori prof. univ. dr. Gh. Buzatu, prof. univ. dr. Fl. Dobrinescu), ISBN 973-98613-0-X;

13. Psihologie, sociologie, drept, Editura Academiei Trupelor de Uscat Sibiu, 1998 (I), ISBN 973-98208-9-1;

14. Ştiinţă militară, management, istorie, Editura Academiei Trupelor de Uscat, Sibiu, 1998 (II), ISBN 973-98208-9-1.

15. Legitimitatea – sursă a puterii politice, în vol.VII, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2005, pp.11-21, ISBN 973-7809-29-7

16. Roma – de la „pater familias” la „rex”, în vol.VII, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2005, pp.22-30, ISBN 973-7809-29-7

17. Separaţia puterilor în stat – evoluţia unui principiu, în vol. „Uniunea europeană. Impact şi consecinţe”, Editura „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureş, 2008, pp. 11-26

18. Lex tabularum duodecim, primul corpus de legi scrise la romani, în vol. sesiunii de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Germane din Sibiu, 4 noiembrie 2005, Edituta Burg, Sibiu, pp. 437-444, ISBN 973-7998-23-5

� Studii şi articole în volume colective şi volume ale sesiunilor de comunicări (fără ISBN)

1. în vol. „Epoca luminilor. Cultură şi civilizaţie românească” (Historia Magistra Vitae, nr.3), Deva, 1995: Noi date privind relaţiile Ţării Româneşti cu magistratul oraşului Sibiu la începutul secolului al XVIII-lea, în problema păstoritului, pp.157-163;

2. în vol. „Saecvlvm Traiani”, Sibiu, 1996: Consideraţii asupra strategiei romane de cucerire a Daciei, pp.30-37;

3. în vol. „Ţara Haţegului 750 (1247-1997)”, Haţeg, 1998: Contribuţii privind cadrul general de reprezentare a românilor din Ţara Haţegului în Congregaţiile generale voievodale, pp.15-29;

4. în „Restituiri”, vol. II (Bibliotheca Musei Devensis), Deva, 1994: Contribuţii privind tunurile în oastea lui Avram Iancu, pp.61-73;

5. în „Restituiri”, vol. III (Bibliotheca Musei Devensis), Deva, 1995: Un episod din lupta presei sibiene pentru emanciparea naţională a românilor din Transilvania. „Tribuna” şi cazul generalului Traian Doda, pp.125-132;

6. în „Restituiri”, vol. V, (Bibliotheca Musei Devensis), Deva,1997: Ateliere şi meşteri în lucrarea şi turnarea tunurilor în oastea lui Avram Iancu (1848-1849), pp.49-58;

7. Monarhia şi Adunările de stări în Europa medievală. Dreptul la rezistenţă şi limitarea puterii monarhice, Tipografia Edit. Academiei Trupelor de Uscat, Sibiu, 1996, pp.21-29 (extras);

8. Contribuţii privind înfiinţarea artileriei române moderne – 10 noiembrie 1843 (la 155 de ani de la înfiinţarea artileriei române moderne), Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete „Ioan Vodă”, Sibiu, 1998, pp. 292-297;

9. Şcoala de aplicaţie – ieri şi azi, Şcoala de Aplicaţie pentru Transmisiuni, Informatică şi Război radio-electronic, Sibiu, 1998, pp.41-45;

� Studii şi articole în periodice (cu ISSN) 1. O scrisoare inedită către dr. Ioan Raţiu şi o corectură necesară unei note

critice, în „Revista Arhivelor”, Anul LXXI, vol. LVI, nr.4, Bucureşti, 1994,

pp.391-394 2. Din corespondenţa Ţării Româneşti cu Sibiul în perioada domniei lui

Constantin Brâncoveanu. Scrisorile spătarului Toma Cantacuzino, aflate în Arhiva sibiană, în „Arhiva românească”, Anul CLV (Serie nouă), Tom I, Fasc.2/1995, Bucureşti, pp.111-118

3. Contextul european şi reprezentarea oraşelor în congregaţiile generale din Transilvania voievodală, în „Historia Urbana”, Tom IV, nr.1-2, Edit. Academiei Române, 1996, pp.25-37

4. Originea congregaţiilor generale din Transilvania voievodală, în „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane”, Sibiu, Edit. Academiei Române, vol. III, 1996, pp.53-65

5. Despre originea şi tipologia Adunărilor de stări în Europa medievală, în „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane”, Sibiu, Edit. Academiei Române, vol. IV, 1997, pp.43-66

6. Adunări de stări în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), în „Oltenia”, Studii şi comunicări (Istorie - arheologie), vol.I, Serie nouă, 1990-1995, Craiova, 1998, pp.128-139

7. Varieteul Tanasache, spionajul german şi armata română (scrisoare inedită), în rev. „Magazin Istoric”, serie nouă, Anul XXX, nr.3 (348), martie 1996, p.66

8. Congregaţiile generale din Transilvania voievodală în epoca lui Iancu de Hunedoara (1441-1456), în „Corviniana”, I, Acta Musei Corvinensis, 1995, nr.1, Hunedoara, pp.51-59

9. Decretele anului 1366, Unio trium nationum şi consecinţele lor asupra situaţiei politice şi a reprezentării românilor în congregaţiile generale din Transilvania, în „Corviniana”, II, Acta Musei Corvinensis, Hunedoara, 1996, nr.2, pp.35-45

10. Cu privire la artileria oastei lui Iancu de Hunedoara (1441-1456), în „Corviniana”, III, 3, Acta Musei Corvinensis, Hunedoara, 1998, pp.49-56

11. Documente din secolul XVII în arhiva oraşului Sibiu, cu privire la armamentul breslei aurarilor, în „Corviniana”, V, 5, Acta Musei Corvinensis, Hunedoara, 1999, pp.144-146

12. Instituţia voievodului: de la dreptul de alegere la numirea voievodului Transilvaniei, în „Corviniana”, VI, 6, Acta Musei Corvinensis, Hunedoara, 2001, pp.172-176

13. Un document de la Radu Mihnea relativ la participarea oştenilor în Marea Adunare a Ţării (Un document de Radu Mihnea sur la participation des soldats a la Grande Réunion du Pays), în Corviniana, 2004, 8, pp.163-166

14. Religia românilor din Transilvania în cuprinsul Constituţiilor Aprobate (Dieta din anul 1653), în „Sargetia”, Acta Musei Devensis, XXV, 1992-1994, pp.275-282

15. Reprezentarea stărilor privilegiate în Congregaţiile generale din voievodatul Transilvaniei, în „Sargetia”, Acta Musei Devensis, XXVI/1, 1995-1996, pp.431-485

16. Reprezentarea clerului în Marea Adunare a Ţării în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, „Sargetia”, Acta Musei Devensis, XXVII/1, 1997-1998, pp.535-542

17. Contribuţii privind reprezentarea românilor la Adunarea stărilor transilvane din anul 1291, în „Angustia”, 2, Sfântu Gheorghe, nr.2, 1997, pp.183-191

18. Cu privire la activitatea dietală pentru organizarea Principatului autonom al

Transilvaniei (1529-1540), în „Angustia”, 3, Sfântu Gheorghe, 1998, p.85-91

19. Elemente definitorii ale Congregaţiilor generale voievodale de la Alba Iulia, din 1289 şi 1291, în „Angustia”, 4, Sfântu Gheorghe, 1999, pp.157-158

20. Instituţiile centrale în Principatul Transilvaniei – principele, în „Angustia”, 5, Sfântu Gheorghe, 2000, pp.1-8

21. Adunări de stări în timpul domniei lui Mihai Viteazul (1593-1601), în revista Fundaţiei cultural-ştiinţifice „Mihai Viteazul - Călugăreni”, an 4, nr.6, 1998, pp.7-8

22. Mihai Viteazul şi Dietele transilvane în perioada autonomiei electorale, în revista Fundaţiei cultural-ştiinţifice „Mihai Viteazul - Călugăreni”, an 5, nr.7, 1999, pp.11-14

23. Noi date despre activitatea lui Alexandru Papiu Ilarian ca profesor la Iaşi, în „Acta Mvsei Porolissensis”, XXII, Zalău, 1998, p.277-280

24. Dreptul la rezistenţă în Transilvania voievodală, în „Acta Mvsei Porolissensis”, XXIII, vol.I, Zalău, 2000, pp.621-628

25. Raporturile domniei cu adunările de stări în timpul domniei lui Mihai Viteazul (1593-1601), în „Acta Mvsei Porolissensis”, XXIV, Zalău, 2002, pp.11-20

26. Situaţia intelectualului român din Transilvania până la 1918. Cazul învăţătorului Ioan Georgescu, în „Ziridava”, XXI, Arad, 1998, pp.179-185

27. Cu privire la situaţia armatei române din Transilvania după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, în „Ziridava”, XXII, Arad, 2000, pp.157-163

28. Caracterul militar al congregaţiilor generale din Transilvania voievodală, în „Revista Academiei Trupelor de Uscat”, Anul I (serie nouă), Trimestrul 2, Sibiu, 1996, nr.2, pp.36-38

29. Europa postbelică. Formarea „democraţiilor populare” în Europa de Est, în „Buletin ştiinţific”, nr.2/12, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2001, pp.58-70

30. Contribuţii cu privire la arta militară în războaiele antiotomane purtate de Ioan Vodă (1572-1574), în „Buletin ştiinţific”, nr.2/4, Academia Trupelor de Uscat, Sibiu, 1997, pp.22-33

31. Pentru unele corecturi în învăţământul militar, în „Spirit Militar Modern”, Anul VI, nr.3 (22), Bucureşti, 1994, pp.7-9

32. Istoria în vreme de reformă, în „Spirit Militar Modern”, Anul VIII, nr.4 (35), Bucureşti, 1996, pp.22-23

33. Discrepanţe şi ierarhii în învăţământul militar, în „Spirit Militar Modern”, Anul X, nr.2 (45), Bucureşti, 1998, pp.21-22

34. Învăţământul artileristic românesc, în „Revista de Istorie Militară”, nr.4-5, 1993, pp.8-9 (coautori V. David şi I. Nica)

35. Drapelul de luptă al Regimentului 90 Infanterie, dar al oraşului Sibiu, în „Revista de Istorie Militară”, nr.6 (34), 1995, p.8-9

36. „Artileria poate fi mândră de falnicul ei trecut”, în „Revista de Istorie Militară”, nr.5 (51), 1998, pp.43-46

37. Tunul „Decebal” în oastea lui Avram Iancu – mit sau realitate ?, în „Revista de Istorie Militară”, nr.4 (62), 2000, pp.48-50

38. Colonelul Eraclie Arion şi „alma mater artileriae”, în „Revista Trupelor de Uscat”, nr.2 (264), XL, 1993, pp.123-125

39. Carnetele cu însemnări din primul război mondial ale învăţătorului Nicolae Avram, în „ACTA”, III (al III-lea Colocviu Internaţional de Istorie Militară),

Bucureşti, 1997, pp.149-152 40. Înfiinţarea şi evoluţia artileriei române moderne până la Unirea principatelor

(1859), în „Buletinul veteranilor de război”, nr.5, Filiala „General Traian Moşoiu”, Sibiu, 1996, pp.64-70

41. Porţile cetăţii Alba Iulia au fost deschise la Şelimbăr, în 28 octombrie 1599 (400 de ani de la bătălie), în „Buletinul veteranilor de război”, nr.8, Filiala „General Traian Moşoiu”, Sibiu,1999, pp.6-12

42. Contribuţii privind înfiinţarea artileriei române moderne, în „Revista Artileriei”, nr.1 (serie nouă), 1998, pp.54-58

43. Unificarea şi modernizarea serviciului poştal după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, în rev. „Curierul Filatelic”, nr.2, 1990, Sibiu, p.2

44. 100 de ani de la naşterea academicianului Andrei Oţetea, în „Tribuna” (foaia culturală), nr.1206/5 august 1994, Sibiu, pp.3

45. Despre asediul Vienei (1683) printr-un document de breaslă al cetăţii Sibiului, în „Chipul cetăţii”, Revistă de cultură şi spiritualitate a Asociaţiei Transilvania Tânără, Anul I, nr.1. 2001, pp.8-9

46. Plantaţiuni publice pentru eternisarea evenimentelor mari ale neamului românesc, în „Chipul cetăţii”, Revistă de cultură şi spiritualitate a Asociaţiei Transilvania Tânără, Anul I, nr.2. 2001, pp.6-7

47. Consideraţii privind rolul instituţiilor publice în mileniul III (Despre instituţii şi democraţie în mileniul III), în Caietul Ştiinţific nr. 2, Institutul de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Sibiu, 2000, pp.46-52

48. Administraţia electorală şi înscrierea alegătorilor – principii şi efecte, în Caietul Ştiinţific nr. 3, Institutul de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Sibiu, 2001, pp.37-49

49. La société civile – dimension de la démocratie et du gouvernement démocratique, „La société civile et l’État dans la conduite de l’action publique”, Athéne, Grece, 2001 (extras)

50. Le média dans le processus de la democratisation: allocation de temps d’antenne, un problème de discrimination concernant le message électoral, în „The Role of the Mass-Media and of the New Information and Comunication Technologies in the Democratisation Proces of Central and Eastern European Societies”, International Institut of Administrative Studies, Bruxelles, 2002

51. Le droit pour une société civile et la démocratie, în Analele Universităţii Româno-Germane, seria Ştiinţe Juridice şi Administrative, an I, nr.1/2002, Editura BURG Sibiu, 2002, pp.109-121

52. La guerre froide et les relations Est-Ouest, în Analele Universităţii Româno-Germane, seria Ştiinţe economice, an II, nr.2/2003, Editura BURG Sibiu, 2003, pp.21-27

53. „Sfârşitul istoriei” şi provocarea democraţiei, în Buletinul Ştiinţific al Facultăţii de Administraţie şi Afaceri, an I, nr.1/2002, Editura BURG Sibiu, 2002, pp.182-191.

54. Une provocation de l’intégration : la démocratie occidentale – model ou implant ?, în „The Contribution of Mass-Media to the Enlargement of the European Union”, International Institut of Administrative Sciences, Bruxelles, 2003, pp.166-175.

55. La societe civile et la gouvernance pendant la transition, în „Medias et Bonne Gouvernance face aux enjeux de l’elargissement de l’Union Europeenne”, International Institut of Administrative Sciences, Bruxelles,

2005, pp.148-155 56. Privire comparativă asupra originii Adunărilor de stări în Europa medievală

(Concepţii cu privire la originea adunărilor de stări. Parlamentarismul, corporatismul doctrinal şi regimul corporativ), în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, nr. 9/I, 2005, pp.9-18 (B+)

57. De la „ius resistendi“ la „liberum veto“, în Analele Universităţii „D. Cantemir“, Tg. Mureş, seria „Drept“, 2005

58. Dreptul savant al Evului Mediu, între dreptul roman şi dreptul canonic, în „Saeculum“ (Revistă de sinteză literară), IV (VI), nr.2 (20) / 2005, pp.97-102.

59. Le liberum veto et les partages de la Pologne (jusqu’au Grand Duché de Varsovie), în „Historia”, 7, Studia Universitatis Petru Maior, Tg. Mureş, 2007, pp. 271-288 (B+)

60. L'Unité allemande, în „Historia”, 8, Studia Universitatis Petru Maior, Tg. Mureş, 2008, pp. 127-136 (B+)

61. Consideraţii asupra evoluţiei geopolitice şi economice în Europa de Est în perioada războiului rece, în „Historia”, 9, Studia Universitatis Petru Maior, Tg. Mureş, 2009 (coautor prof. univ. dr. Vasile Dobrescu), pp. 247-260 (B+)

62. Abordarea critică a istorie: Cazul lui Tudor Vladimirescu, în „Historia”, 10, Studia Universitatis Petru Maior, Tg. Mureş, 2010, pp. 47-57 (B)

� CĂRŢI PREMIATE: Adunări de stări în Ţările Române. Congregaţiile generale în Transilvania voievodală, Casa de Presă şi Editură TRIBUNA, Sibiu, 1998 (Cuvânt înainte de academician Ştefan Ştefănescu), laureată de Fundaţia culturală „Magazin Istoric” pentru cele mai bune cărţi de istorie ale anului 1998 cu premiul „Constantin Giurescu” (16 aprilie 1999)

Referent ştiinţific

- vol. Psihologie, sociologie, drept, Editura Academiei Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 1998 (I), ISBN 973-98208-9

- E. Popescu, Drept comunitar, Editura „Alma Mater”, Sibiu, 2008 Cuvânt înainte

• la cartea Europeni şi otomani în Evul Mediu. Realităţi politico-militare şi diplomatice, autor conf. univ. dr. Octavian Tătar, Edit. Burg, Sibiu, 2003.

• la cartea Une nouvelle manière a voire la naissance de la Roumanie, autor dr. Michel Glorieux, Bruxelles. Belgia (în curs de apariţie)

� Proiecte de cercetare ştiinţifică în cadrul ISA „Paul Negulescu”: realizarea secţiunii Istoric al partidelor politice, al administrării şi guvernării din cadrul proiectului Institutului de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, intitulat „Partidele politice în era guvernării” (coordonator prof. univ. dr. dr. h. c. Antonie Iorgovan)

II. DOCUMENTE INEDITE DESCOPERITE PERSONAL

a) Publicate 1. 64 documente medievale ale Congregaţiilor generale din Transilvania

voievodală (secolele XIV-XVI) –cercetare la DNAS, Filiala Sibiu şi în Colecţiile de documente, în lucrarea „Adunări de stări în Ţările Române. Congregaţiile generale în Transilvania voievodală”, Sibiu, 1998;

2. două scrisori inedite ale spătarului Toma Cantacuzino către Magistratul oraşului Sibiu (1710), cercetare la DNAS, Filiala Sibiu, publicate în „Revista Arhivelor”;

3. o scrisoare inedită primită de dr. Ioan Raţiu de la senatorul M.L. Adamesscu (1903), despre viaţa şi activitatea lui Al. Papiu Ilarian ca profesor de drept la Iaşi, publicată în „Revista Arhivelor”;

4. documente inedite din perioada şi după Primul război mondial (1916-1921) – arhivele comunei Şelimbăr, judeţul Sibiu, publicate în „Istoria în documente”;

5. documente inedite privind situaţia armatei române din Sibiu după Primul război mondial (1919-1920) - cercetare la DNAS, Filiala Sibiu, publicate în „Istoria în documente”;

6. manuscrisul inedit al învăţătorului Ioan Georgescu – la Biblioteca Astra Sibiu şi cercetare la DNAS, Filiala Sibiu, publicate în „Istoria în documente”;

7. carnetele inedite cu însemnări de pe frontul primului război mondial ale învăţătorului Nicolae Avram –cercetare la DNAS, Filiala Sibiu, publicate în „Istoria în documente”;

8. trei scrisori inedite ale istoricului Trocsàny Zsolt către academicianul Andrei Oţetea;

9. scrisoarea inedită a unui sublocotenent al armatei române către senatorul A.C. Cuza, publicate în „Istoria în documente”;

10. documente inedite privind decernarea drapelului de luptă „Regimentului 90 Infanterie” din Sibiu - cercetare la DNAS, Filiala Sibiu, publicate în „Istoria în documente”;

11. Document de la 1623, iunie 28, al domnitorului Ştefan Tomşa; 12. Document de la 1625, octombrie 14, al domnitorului Radu Mihnea; 13. Document de la 1630, septembrie 30, al domnitorului Moise Movilă; 14. Document de la 1633, noiembrie 13 al domnitorului Moise Movilă; 15. Document de la 1633, octombrie 20, al domnitorului Moise Movilă; 16. Document de la 1635, noiembrie 21, al domnitorului Vasile Lupu; 17. Document de la 1637, februarie 2, al domnitorului Vasile Lupu. (publicate în „Moldova. Noi documente medievale”)

b) În curs de prelucrare

1. Document de la 1633, februarie 18, al domnitorului Mihai Appafi; 2. Document de la 1660, ianuarie 11, al domnitorului Gheorghe Rakoczi; 3. Document de la 1827, mai 26, al împăratului Francisc I; 4. Certificat de bună purtare a soldatului Iosif Zidaru, invalid, armata austriacă, 1

aprilie 1796.

III. COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE

A. Congrese, conferinţe şi sesiuni ştiinţifice internaţionale

1. Le cannons dans le system défensif, pendant la bataille de Cahul-Roșcani 1574 - la guerre anti ottoman mené par Jean l’Arménien (1572-1574), la Conferința internațională Mediaevalia Militaria In Central and South Eastern Europe, organizată de Secretariatul general al Guvernului României, ULBS, Muzeul Brukenthal Sibiu, 14-17 octombrie 2010

2. Approche critique d’histoire de la Franc-maçonnerie: le cas de Horea en contexte européenne, la Prima Conferința internațională anuală BRIDGING THE ORIENT AND THE OCCIDENT. Freemasonry, Fraternalism, and the Rise of the Idea of Liberty in Eastern Europe and the Mediterranean Region, Sibiu, 23-26 septembrie 2010 (14 pp.)

3. O perspectivă asupra originii democrației europene: polisul atenian, Conferința internațională ”Răspunderea persoanelor juridice în contextul activității de codificare în drept”, Asociația Jus.ro și Centrul de cercetare pentru drept și științe socio-umane a Facultății de Științe economice, juridice și administrative din Tg. Mureș, Sovata 26-28 noiembrie 2009 (25 p.)

4. La migration et la culture de la pauvreté, Conferința internațională ”Europe sociale”, Université catholique de Lille, 17-18 septembrie 2009 (12 p.)

1. Quelques aspects théoriques concernant le problème de la migration, Conferința internațională ”Descentralizarea. Prezent si perspective în contextul transformărilor din administrația publică românească, organizată de Institutul de Științe Administrative ”Paul Negulescu” și Universitatea Româno-Germană, Sibiu, 23-24 octombrie 2009 (9 p.)

2. Unele considerații privind Revoluția franceză, Enciclopedia și masoneria, Conferința internațională ”Integrarea europeană între tradiție și modernitate”, IETM ediția a III-a, Universitatea Petru Maior din Tg. Mureș, 22 octombrie 2009 (10 p.)

3. Democrații defectuoase : democrația iliberală, A IX-a sesiune de comunicări științifice cu participare internațională, Universitatea Româno-Germană din Sibiu, 13-14 noiembrie 2009 (secțiunea științe administrative, 11 p.)

4. Etatizarea dreptului roman în perioada postclasică, A IX-a sesiune de comunicări științifice cu participare internațională, Universitatea Româno-Germană din Sibiu, 13-14 noiembrie 2009 (secțiunea științe juridice, 10 p.)

5. Tradiţii europene – unitatea instituţiilor în Evul Mediu, Sesiunea internațională de comunicări științifice, Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş, 19-21 septembrie 2007

6. Violence dans les actions militaires pendant la révolution roumaine de 1989. Le cas du garnison de Sibiu, Congreso Internacional sobre « La Violencia en los Procesos Revolucionarios (1930-2000) », Universidad de Malaga, 20-25 ianuarie 2004, Malaga, Spania (15 p.)

7. Histoire de l’administration : le rôle de capital intellectuel dans la reforme d’administration publique en Roumanie, Conférence annuelle du Groupe Européen d’Administration Publique, Institut International des Sciences Administratives Bruxelles, Lisabona-Oeiras, Portugalia, 3-6 septembrie 2003, Lisabona (12 p.)

8. Institutions publiques, Gouvernement et Société civile dans les pays en voie de démocratisation : Existe-il des vrais modèles démocratiques ?, Conférence annuelle du Groupe Européen d’Administration Publique, Institut International des Sciences Administratives Bruxelles, Université de Potsdam, Allemagne, 4-7 septembrie 2002, Potsdam (11 p.)

9. La société civile – dimension de la démocratie et du gouvernement démocratique, le XXV-e Congrès Internationale de l’Institut International des Sciences Administratives de Bruxelles, 9-13 iulie 2001, Athènes (12 p.)

10. Gouvernement et société civile, sous le patronage de European Commission–Jean Monnet Project, Oradea, 30 iunie-4 iulie 2004 (10 p.)

11. La transparence dans les problèmes de sécurité – une nécessite pour l’opinion publique et pour les mass media, la Conferinţa „La sécurité internationale et Européenne face a l’explosion des medias globaux”, sous le patronage de European Commission–Jean Monnet Project, Oradea, 6-11 octombrie 2003 (7 p.)

12. Une provocation de l’intégration : La democratie occidentale – model ou implant ? „International Conference: The Contribution of Mass Media to the Extension of the European Union: 10-13 October, 2002”, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Externe, Institute Internationale des Sciences Administratives de Bruxelles, Institutul de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Université de Reims Champagne-Ardenne, Centre d’Etude Rennois des Relation Internationales, Centrul Internaţional de Cercetări Euroregionale Oradea, 10-12 octombrie 2002, Oradea (12 p.)

13. Legitimitatea – sursă a puterii politice, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 24-26 noiembrie 2005

14. Roma – de la „pater familias” la „rex”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 24-26 noiembrie 2005

15. Separaţia puterilor în stat – evoluţia unui principiu, Simpozionul ştiinţific internaţional, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureş, 21 octombrie 2005

16. Considération sur les relation économiques et politiques Est-Ouest, pendant la Guerre Froid, le XIII-eme Congrès International d’Histoire economique (Buenos Aires, Argentine, 22-26 juillet 2002), section 63: „Les Pays de l’Europe Centrale et de l’Europe de l’Est: allez, retour, allez vers l’économie de marché (1850-2000)”, la Préconférence de l’Université „Lucian Blaga” Sibiu, Roumanie, 3-8 avril 2002, Sibiu (10 p.)

17. Liberalismul politic şi liberalismul economic, Conferinţa internaţională anuală a Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Sibiu, 20-21 mai 2003 (8 p.)

18. Principiile constituţionale ale democraţiei, Conferinţa internaţională „Reforma sectorului public în context european”, Institutul de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Sibiu, 17-19 mai 2002 (8 p.)

19. Monumente istorice. Potenţialul turistic al Sibiului în maximafilie, Sesiunea jubiliară cu participare internaţională, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Geografia Turismului, Sibiu, 25-26 mai 2001 (10 p.)

20. Le média dans le processus de la democratisation: allocation de temps d’antenne, un problème de discrimination concernant le message électoral, Conferinţa internaţională organizată de Ministerul Român al Informaţiilor Publice, Institute Internationale des Sciences Administratives de Bruxelles,

Université de Reims Champagne-Ardenne, Centre d’Etude Rennois des Relation Internationales, Centrul Internaţional de Cercetări Euroregionale Oradea,10-14 octombrie 2001, Oradea (12 p.)

21. Geneza principiului majorităţii, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice „Dezvoltare şi performanţe universitare prin cercetare la început de mileniu”, Zilele Universităţii „Bogdan-Vodă”, Cluj-Napoca, 24-26 aprilie 2001 (6 p.)

22. Naşterea lumii bipolare – consideraţii de ordin economic, Conferinţa internaţională a Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 27-28 aprilie 2001 (10 p.)

23. O relaţie documentară despre Simion Bărnuţiu ca profesor de drept la Iaşi, Conferinţa internaţională „Dreptul şi Administraţia Publică în contextul integrării europene”, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 18 mai 2001 (6 p.)

24. Administraţia electorală şi înscrierea alegătorilor – principii şi efecte, Conferinţa internaţională „Fundamente şi repere ale fenomenului administrativ public şi privat pentru secolul XXI”, Institutul de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Sibiu, 17-19 mai 2001 (10 p.)

25. Reflectarea problematicii militare din Transilvania în Constituţiile Aprobate - 1653, la cel de-al 8-lea Simpozion de Tineret pentru Studii Transilvane „Siebenbürgische Wehr – und Kriegsgeschichte”, Schola Septemcastrensis, Academia Evanghelică Transilvania, Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, Cisnădioara, 3-5 martie 2000 (8 p.)

26. Consideraţii privind costurile integrării României în structurile nord-atlantice, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Integrarea României în structurile euro-atlantice”, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 21-22 aprilie 2000 (8 p.)

27. Consideraţii privind rolul instituţiilor publice în mileniul III, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice „Administraţia publică, încotro ?”, Institutul de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Sibiu, 5-6 mai 2000 (7 p.)

28. Preoţi români pe frontul primului război mondial în însemnări memorialistice, la Seminarul internaţional „Armata şi Biserica – tradiţia şi actualitate la sfârşit de mileniu”, Fundaţia „Hanns Seidel”, Sibiu, 31 octombrie–01 noiembrie 2000 (6 p.)

29. Seminarul ştiinţific „Limbaj şi transparenţă în media din Europa de Sud-Est”: Mesaje false în comunicarea mediatică; senzaţionalismul, organizat de Fundaţia „Hanns Seidel” şi Catedra de Jurnalistică a Facultăţii de Litere, Istorie şi Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 15-17 martie 2002

30. Dietele transilvane în perioada lui Mihai Viteazul, Sesiunea ştiinţifică internaţională „400 de ani de la urcarea pe tron a lui Mihai Viteazul”, Craiova, octombrie 1993 (8 p.)

31. Sesiunea ştiinţifică internaţională a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România: „Oraşul ca reşedinţă domnească în secolele XIII-XVI”, Târgovişte, 30 mai - 2 iunie 1996 (invitat, intervenţie)

32. Contribuţii la istoria breslelor din Transilvania. Două noi documente despre armamentul breslei aurarilor din Sibiu în secolul al XVII-lea, Sesiunea internaţională a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România şi Cercul de Studii Transilvane din Germania, Sighişoara, 12-13 iunie 1998 (7 p.)

33. Demersuri făcute de Consiliul oraşului Sibiu după Marea Unire de la 1918, pentru a dărui Drapelul de luptă Regimentului 90 Infanterie, Sesiunea ştiinţifică internaţională „Armata şi societatea în secolul al XX-lea”, Fundaţia

„Hanss Seidel”, Comisia Română de Istorie Militară şi Revista de Istorie Militară, Sibiu, 16 noiembrie 1993 (10 p.)

34. Carnetele cu însemnări din primul război mondial ale învăţătorului Nicolae Avram, al treilea Colocviu Internaţional de Istorie Militară - „80 de ani de la intrarea României în război”, Bucureşti-Sibiu, 3-6 septembrie 1996 (12 p.)

35. Reconsiderarea predării istoriei militare, la Seminarul internaţional „Interferenţe Geopolitică - Istorie. Historia, Quo Vadis”, Revista de Istorie Militară, Fundaţia „Hanns Seidel”, Guvernul României, Departamentul Informaţii Publice, Bucureşti, 13-16 martie 1997

36. Statutul istoriei militare şi al istoricilor militari în viaţa armatelor fostelor state comuniste, la Conferinţa internaţională „Interferenţe Geopolitică – Istorie. Historia, Quo Vadis”, Revista de Istorie Militară, Guvernul României. Departamentul Informaţii Publice, Bucureşti, 27-28 aprilie 1998 (4 p.)

B. Conferinţe şi sesiuni ştiinţifice naţionale

1. Teoria echilibrului între monarhie şi Adunările de stări din Europa medievală în opera lui Andrei Oţetea, Sesiunea ştiinţifică omagială „Centenar Andrei Oţetea (1894-1994)”, Sibiu, 17 septembrie 1994 (12 p.)

2. Adunări de stări în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), Sesiunea ştiinţifică anuală a Muzeului Olteniei, Craiova, 24-25 octombrie 1994 (13p.)

3. Tipologia convocării congregaţiilor generale din voievodatul Transilvaniei, Sesiunea ştiinţifică anuală a Muzeului Olteniei, Craiova, 9-10 noiembrie 1995 (10 p.)

4. Reprezentarea clerului în Marea Adunare a Ţării, în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), cea de-a IV-a ediţie a simpozionului ştiinţific „Religie şi Cultură – influenţe şi interferenţe culturale”, Deva, 19-21 iunie 1996 (8 p.)

5. Religia românilor din Transilvania în cuprinsul Constituţiilor Aprobate (Dieta din anul 1653), Sesiunea ştiinţifică „Contribuţia creştinismului la păstrarea şi dezvoltarea valorilor neamului”, Deva - Brad, 9-10 septembrie 1994 (12 p.)

6. Congregaţiile generale din Transilvania în epoca lui Iancu de Hunedoara (1441-1456), Sesiunea ştiinţifică „Hunedoara - vatră de istorie, cultură şi civilizaţie românească”, Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara, 27-28 octombrie 1995 (10 p.)

7. Decretele anului 1366, „Unio trium nationum” şi consecinţele lor asupra situaţiei politice şi a reprezentării românilor în congregaţiile generale din Transilvania, Sesiunea ştiinţifică „Hunedoara - vatră de istorie, cultură şi civilizaţie românească”, Muzeul Castelul Corvineştilor” (la 540 de ani de la moartea lui Iancu de Hunedoara), Hunedoara, 12 octombrie 1996 (12 p.)

8. Artileria română în războiul de independenţă (1877-1878), Sesiunea ştiinţifică „Hunedoara - file de istorie”, Muzeul Corvineştilor, Hunedoara, 9 mai 1997 (10 p.)

9. Artileria în oastea lui Iancu de Hunedoara (1441-1456), Sesiunea ştiinţifică „Hunedoara - vatră de istorie, cultură şi civilizaţie românească”, Muzeul Castelul Corvineştilor”, Hunedoara, 24-25 octombrie 1997 (8 p.)

10. Documente din secolul al XVII-lea în arhiva oraşului Sibiu, cu privire la armamentul breslei aurarilor, Muzeul Corvineştilor, Hunedoara, 17 octombrie

1999 (4 p.) 11. Reprezentarea românilor în Adunarea stărilor transilvane din anul 1355,

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 24 mai 1996 (11 p.)

12. Contribuţii privind „Monumentul ofiţerilor jertfiţi pentru întregirea neamului” din Sibiu, Sesiunea ştiinţifică jubiliară „80 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri”, Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 27-28 noiembrie, 1998 (7 p.)

13. Mihai Viteazul şi Dietele transilvănene în perioada autonomiei electorale, Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 26 noiembrie 1999 (7 p.)

14. Adunări de stări în timpul domniei lui Mihai Viteazul (1593-1601), la sesiunea ştiinţifică „Mihai Viteazul, domn întregitor de neam şi ţară”, Fundaţia cultural-ştiinţifică „Mihai Viteazul - Călugăreni”, 19 septembrie 1998 (5 p.)

15. Contribuţii privind reprezentarea românilor la Adunarea stărilor transilvane din anul 1291, Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei - Istorie, cultură, civilizaţie”, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Secţia Carpaţilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe, 18-19 octombrie 1996 (16 p.)

16. Cu privire la activitatea dietală pentru organizarea Principatului autonom al Transilvaniei (1529-1540), Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei - Istorie, cultură, civilizaţie”, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Sf. Gheorghe, 25-27 septembrie 1997(8 p.)

17. Elemente definitorii ale Congregaţiilor generale de la Alba Iulia, din anii 1289 şi 1291, Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei - Istorie, cultură, civilizaţie”, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Sf. Gheorghe, septembrie 1998 (10 p.)

18. Instituţiile centrale în Principatul Transilvaniei – principele, Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei - Istorie, cultură, civilizaţie”, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Sf. Gheorghe, 6-7 decembrie 1999 (12 p.)

19. Monarhia şi Adunările de stări în Europa medievală. Dreptul la rezistenţă şi limitarea puterii monarhice, Sesiunea ştiinţifică anuală a Academiei Trupelor de Uscat, Sibiu, 10-11 decembrie 1996 (12 p.)

20. Contribuţii privind cadrul general de reprezentare a românilor din Ţara Haţegului în Congregaţiile generale voievodale, la sesiunea „750 de ani de la prima atestare documentară a Ţării Haţegului. 1247-1997”, Haţeg, 8-9 august 1997 (12 p.)

21. Organizarea şi evoluţia instituţiei Adunărilor de stări în voievodatul Transilvaniei, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Litere, Istorie şi Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 8 mai 1998 (7 p.)

22. Evoluţia unei instituţii – de la Magna Carta la Parlamentul Angliei, Facultatea de Istorie, Litere şi Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 27-28 noiembrie 1998 (7 p.)

23. România şi Balcanii în perioade de criză şi conflict la începutul secolului al XX-lea – consideraţii geopolitice, seminarul ştiinţific „Securitatea naţională a României la început şi sfârşit de secol XX”, Sibiu, 18 noiembrie 1998 (8 p.)

24. Democraţia din perspectivă greacă, Sesiunea ştiinţifică a Academiei Trupelor de Uscat, Sibiu, 10-11 decembrie 1998 (9 p.)

25. Noi date privind relaţiile Ţării Româneşti cu magistratul oraşului Sibiu la începutul secolului al XVIII-lea, în problema păstoritului, Sesiunea ştiinţifică „Cultură şi civilizaţie în epoca luminilor”, Deva, 19-20 mai 1995 (9 p.)

26. Amintiri din Blaj de la examenul de „calificaţie dăscălească” (manuscris inedit), Sesiunea ştiinţifică ASTRA, Deva, 8 aprilie 1994 (15 p.)

27. Tunurile în oastea lui Avram Iancu, Sesiunea ştiinţifică „170 de ani de la naşterea Craiului Munţilor - Avram Iancu”, Deva - Brad - După Pietre, 1-3 iulie 1994 (15 p.)

28. Ateliere şi meşteri în lucrarea şi turnarea tunurilor, în oastea lui Avram Iancu (1848-1849), simpozionul ştiinţific „Conştiinţă naţională şi acţiune politică la români (1700-1947)”, la 125 de ani de la trecerea în nefiinţă a Craiului Munţilor, Avram Iancu (1824-1872), Brad - Baia de Criş, 12-14 septembrie 1997 (8 p.)

29. Reprezentarea stărilor privilegiate în Congregaţiile generale din voievodatul Transilvaniei, Sesiunea ştiinţifică „115 ani de la înfiinţarea Muzeului şi 60 de ani de la apariţia anuarului Sargetia”, Deva, 8-11 octombrie 1997 (16 p.)

30. Tunul „Decebal” în oastea lui Avram Iancu – mit sau realitate ?, Deva, 21-22 septembrie 1998

31. Contribuţii privind activitatea publicistică a dr. Ioan Raţiu (1869-1917), profesor la Blaj, Sesiunea ştiinţifică „Pedagogi de seamă ai învăţământului românesc (1800-1948)”, Deva - Brad, 29 mai 1996 (6 p.)

32. Unele aspecte ale înfiinţării şi evoluţiei artileriei române moderne până la Unirea Principatelor, Sesiunea ştiinţifică „150 de ani de la înfiinţarea artileriei române moderne”, Institutul Militar de Artilerie şi Geodezie „Ioan Vodă” Sibiu, 10 noiembrie 1993 (9 p.)

33. Contribuţii privind înfiinţarea artileriei române moderne, Şcoala de Aplicaţie pentru Artileriei şi Rachete „Ioan Vodă”, Sibiu, 5-6 noiembrie 1998

34. Artileria oastei lui Tudor Vladimirescu la 1821, Academia Trupelor de Uscat, Sibiu, 10 decembrie 1998

35. Consideraţii privind rolul factorului militar în constituirea statului geto-dac, Sesiunea ştiinţifică a Institutului Militar de Transmisiuni “Decebal”, Sibiu, 15 iulie 1992 (7 p.)

36. Şcoala de aplicaţie – ieri şi azi (cu un recurs istoric la Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete „Ioan Vodă”), Şcoala de Aplicaţie pentru Transmisiuni, Informatică şi Război radio-electronic, Sibiu, 23 aprilie 1998 (9 p.)

37. Consideraţii asupra strategiei romane de cucerire a Daciei, Sesiunea ştiinţifică „Zilele Marcvs Vlpius Traiani”, Sibiu-Sarmizegetusa, 16-17 septembrie 1995 (10 p.)

38. Arta militară a daco-geţilor în războaiele din anii 101-102 şi 105-106, Sesiunea ştiinţifică „Zilele Marcvs Vlpius Traiani”, Sibiu-Sarmizegetusa, 21-22 septembrie 1996 (10 p.)

39. Consideraţii privind armata si arta militară romană în contextul general al cuceririi Daciei, Sesiunea ştiinţifică „Zilele Marcvs Vlpius Traiani”, Sibiu-Sarmizegetusa, 20-21 septembrie 1997 (9 p.)

40. Ateliere şi tehnici de construcţie a tunurilor în oastea lui Avram Iancu la 1848-1849, Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Brukenthal, Sibiu, 17-18 noiembrie 1995 (10 p.)

41. Caracterul defensiv al alianţelor politico-militare ale României în perioada interbelică, Sesiunea ştiinţifică „135 de ani de la înfiinţarea Statului Major General”, Piteşti, 21-22 iulie 1994 (11 p.)

42. Clauze militare impuse României prin Convenţia de armistiţiu şi Tratatul de pace de la Paris, Sesiunea ştiinţifică „50 de ani de încheierea celui de-al doilea război mondial”, Sibiu, 9 mai 1995 (6 p.)

43. Fortificaţiile şi războiul de poziţie. Campania românească din vara anului 1917, simpozionul ştiinţific „1917 pe Frontul de Est”, Focşani, 18-20 iulie 1997 (15 p.)

44. Noi date despre activitatea lui Alexandru Papiu Ilarian ca profesor la Iaşi, Muzeul de Istorie şi Artă Zalău, 9-10 aprilie, 1998 (6 p.)

45. „Dreptul la rezistenţă” şi stările privilegiate în voievodatul Transilvaniei, Muzeul de Istorie şi Artă Zalău, 28-29 iunie 1999 (9 p.)

46. Calvarul intelectualului român din Transilvania până la 1918. Cazul învăţătorului Ioan Georgescu, Muzeul judeţean Arad, 19-21 noiembrie 1997 (7 p.)

47. Artileria Principatelor Române în preajma revoluţiei de la 1848 (la 150 de ani de la revoluţia de la 1848 şi 155 de ani de la înfiinţarea artileriei române moderne), Muzeul judeţean Arad, 21-22 mai 1998 (10 p.)

48. Cu privire la situaţia armatei române din Transilvania după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 (documente din Arhiva sibiană), Muzeul judeţean Arad, 30 noiembrie 1999 (10 p.)

49. Pregătirea ofiţerilor de artilerie în perioada primului război mondial, Sesiunea naţională „România şi primul război mondial”, Focşani, 13-15 iulie 1998

50. Jurnal de front al învăţătorului Nicolae Avram (manuscris inedit), Sesiunea ştiinţifică „75 de ani de la Marea Unire”, ASTRA, Sibiu 24-25 noiembrie 1993 (11 p.)

51. Cabinetul „Andrei Oţetea” al Bibliotecii ASTRA - o dimensiune în cunoaşterea istoriei, Sesiunea de comunicări Cartea şi biblioteca în pragul mileniului al III-lea, 135 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii ASTRA, Sibiu, 25-26 noiembrie 1996 (7 p.)

52. „Democraţie” şi consimţământ în Evul Mediu european, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Istorie, Litere şi Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 2-3 iunie 2000 (5 p.)

53. Instituţia voievodului – de la dreptul de alegere la numirea voievodului Transilvaniei, Muzeul „Castelul Corvineştilor”, Hunedoara, 14-15 octombrie 2000 (10 p.)

54. Europa „Sfintei Alianţe” contra principiului naţionalităţilor, Sesiunea ştiinţifică „Istoria între document şi oralitate”, Complexul Muzeal Arad, 15-16 noiembrie 2000 (8p.)

55. Şcoala de Aplicaţie a Artileriei în perioada interbelică, Sesiunea „120 de ani de la înfiinţarea Şcolii de Aplicaţie a Artileriei”, Sibiu, 23 martie 2001 (12 p.)

56. Relaţii documentare despre numirea voievodului Transilvaniei, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Studii Socio-umane, Filiala Academiei Române, Sibiu, 21 aprilie 2001 (6 p.)

57. „Primăvara de la Praga” în context internaţional (1968), Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 25 mai 2001 (12 p.)

58. Raporturile Domniei cu Adunările de stări în timpul lui Mihai Viteazul (1593-1601), Sesiunea extraordinară de comunicări ştiinţifice „Mihai Viteazul – Guruslău 400”, Zalău, 27-28 iulie 2001 (7 p.)

59. Problema solidarităţii etnice în Evul mediu. Cazul Transilvaniei, Sesiunea de comunicări „Transilvania medievală – spaţiu multicultural şi de dispută politică”, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 23 noiembrie 2001 (10

p.) 60. Românii în izvoare narative puţin cunoscute: „Aetatis nostrae gestorum

eminentium” (Medulla Historica), de Joannis Bisselii, Academia Română, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Studii Socio-Umane, Filiala Academiei Române Sibiu, 19 aprilie 2002 (10 p.)

61. Societatea civilă şi aderarea României la NATO – nevoia de transparenţă şi comunicare, masă rotundă „Securitatea naţională şi integrarea în NATO”, Centrul de Studii Strategice şi Securitate din Bucureşti, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, 25 iunie 2002 (5 p.)

62. Sibiul - loc de desfăşurare al Adunărilor de stări din Transilvania în Evul Mediu, Sesiunea ştiinţifică omagială a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane: „120 ani de la înfiinţarea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane” Deva, 24-26 octombrie 2002 (10 p.)

63. De la „maşinile de luptă” la artileria modernă, Simpozionul ştiinţific organizat de Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”, Sibiu, 08 noiembrie 2002 (8 p.)

64. Tradiţii privind conducerea artileriei armatei române (1843-1945), Simpozionul ştiinţific „160 de ani de la înfiinţarea artileriei române moderne”, Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”, Sibiu, 10-11 noiembrie 2003 (11 p.)

65. Liberalismul şi provocarea politicilor sociale, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Universităţii Româno-Germane, Sibiu, 30 aprilie 2004 (7 p.)

66. Consideraţii privind procesul optanţilor, Conferinţa anuală a Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Sibiu, 19-20 mai 2005 (10 p.)

67. Privire comparativă asupra originii adunărilor reprezentative ale stărilor privilegiate în Europa medievală, Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Istorie naţională – Istorie europeană. Orientări actuale în arheologie, istorie, muzeologie şi arhivistică”, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 16-17 iunie 2005 (11 p.)

68. Români şi saşi în Congregaţiile generale ale voievodului Transilvaniei, Sesiunea de comunicări ştiinţifice Universităţii Româno-Germane „Interferenţe culturale – români şi saşi în Transilvania”, Sibiu, 4 noiembrie 2005 (15 p.)

69. Aperçu sur les sources formelles du droit romain (la coutume et la loi), Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg. Mureş, 2006 (10 p.)

70. Un document de la Radu Mihnea relativ la participarea oştenilor în Marea Adunare a Ţării, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg. Mureş, Tg. Mureş, 2006 (9 p.)

71. Acţiune şi comportament politic, Universitatea „Alma Mater“, Sibiu, 24-26 mai 2007 (8 p.)

72. Statul şi politicile publice. Despre actualitatea „statului bunăstării”, Universitatea „Alma Mater“, Sibiu, 24-26 mai 2007 (8 p.)

73. Evoluţia adunărilor poporului în Roma antică, Universitatea „Alma Mater“, Sibiu, 24-26 mai 2007 (8 p.)

74. Sensul juridic al cuvântului „res corpus” în dreptul roman, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg. Mureş, 26-27 octombrie 2007

75. Noi date despre adunările poporului roman: comitia colata, Universitatea „Româno-Germană” Sibiu, mai 2008

76. Un document inedit de la Scarlat Ghica (1761) în colecţiile speciale ale Bibliotecii ASTRA Sibiu, 29-30 septembrie 2008, Miercurea Ciuc

77. Principatele Române înaintea Europei : o carte-manifest principelui Gheorghe Bibescu din colecția Bibliotecii ASTRA-Sibiu, la sesiunea anuală ”Arhivele și cercetarea istorică”, organizată de ANDJ Tg. Mureș, Universitatea Petru Maior din Tg. Mureș și Asociația Arhiviștilor ”David Prodan”, Filiala Tg. Mureș, Ediția a VIII-a, Sovata, 7 mai 2009 (14 p.)

78. Elite boierești din Țara Românească, într-un document de la Scarlat Grigorie Ghica Voievod, aflat în colecțiile speciale ale Bibliotecii ASTRA din Sibiu, Sesiunea de comunicări organizată de Facultatea de Istorie și Litere, Universitatea ”1 Decembrie” Alba Iulia, 27 mai 2010 (10 pp.)

79. Tunurile lui Iancu de Hunedoara (omagiu marelui voievod), Castelul Corvineștilor, Hunedoara, 29 mai 2010

80. Anarhismul sau critica statului de drept, Institutul de Științe Administrative ”Paul Negulescu”, Universitatea Româno-Germană din Sibiu, 28 mai 2010

IV. CĂRŢI APĂRUTE SUB ÎNGRIJIREA PERSONALĂ:

• „Primul între egali”, Sibiu, 1994, autori: col. (r) Gh. Muntean - cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul” - col. (r) dr. C. Iugulescu.

V. EMISIUNI DE ISTORIE REALIZATE LA POSTURILE LOCALE DE RADIO-TELEVIZIUNE:

a) R.T. Sibiu: 1. 25 octombrie 1994 – România în Primul război mondial: „Operaţia ofensivă de

eliberare a Transilvaniei”; 2. 22 iunie 1995 - România în „Războiul sfânt contra bolşevismului”; 3. 1 Decembrie 1995 - „Războiul de reîntregire naţională şi Marea Unire de la 1

Decembrie 1918”; 4. 6 mai 1996 – dezbatere: „Biserica şi Armata”, cu preot profesor univ. dr.

Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române; 5. 10 mai 1996 - invitatul zilei la „Emisiunea de istorie”; 6. 12 martie 2001 – Europa şi „Războiul rece”; 7. august 2001, „Colocvii sibiene” – activitatea ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe

Administrative a României „Paul Negulescu” în anul 2001; tema dezbaterilor la Congresul de la Atena: „Guvernare şi Societatea civilă”;

8. 25 septembrie 2001, „Colocvii sibiene” – „Instituţiile şi autonomia Transilvaniei voievodale”;

9. 19 februarie 2002, „Colocvii sibiene /Agenda universitară” – Conferinţele internaţionale ale Institutului de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu” şi activitatea Institutului în anul 2002; Realizările şi portofoliul editorial al Editurii Burg în anul universitar 2001/2002.

b) T.V. Eveniment: 10. 11 februarie 2009 - „Spiritualitate în Evul Mediu” (2 ore), la emisiunea „Flori

de pateric”, cu dr. C. Ittu, Muzeul Brukenthal din Sibiu; 11. 13 ianuarie 2010 - „Putere şi religie” (2 ore), la emisiunea „Flori de pateric”, cu

lector univ. dr. Grozea Lucian, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

c) T.V. Sibiu: 12. decembrie 2009 - „Iluminismul european” (2 ore), la emisiunea „Reconstruim

România”, moderator lector univ. dr. Vasile Chira; 13. 04 martie 2010 - „Istoria parlamentarismului” (1 1/2 ore), la emisiunea

„Reconstruim România”, moderator lector univ. dr. Vasile Chira. 14. 26 martie 2010 - „Procesul lui Isus. Abordare telogică, istorică și juridică” (1

oră), la emisiunea „Reconstruim România”, moderator lector univ. dr. Vasile Chira

d) Interviuri la posturi de radio:

1. 11 noiembrie 2000 - în direct la postul de radio „Vocea Evangheliei”, evocare a istoriei şi tradiţiilor artileriei române;

2. 10 octombrie 2001 - în direct la postul de radio „Radio România Internaţional”, istoricul şi perspectivele Institutului de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”.

VII. CITĂRI (cunoscute):

1. Teza de doctorat „Adunări de stări în Ţările Române. Congregaţiile generale în Transilvania voievodală”, în:

I. Mihail M. Andreescu, Puterea Domniei în Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI, Casa de Editură şi Librărie „Nicolae Bălcescu”, Bucureşti, 1999;

II. „Bibliografia Naţională Română. Teze de doctorat”, Biblioteca Naţională a României, Anul V, 1998, p.331, nr.1293.

2. Cărţi: „Adunări de stări în Ţările Române. Congregaţiile generale în Transilvania voievodală”, în:

I. Istoria Românilor, vol. IV: „De la universalitatea creştină către Europa patriilor”, Academia Română, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001: Bibliografie specială, Partea I, Capitolul III, p.270;

II. Adrian Andrei Rusu, Ioan de Hunedoara şi Românii din vremea lui, Editura Presa Universitară, Cluj-Napoca, 1999;

III. Octavian Tătar, Cultură şi civilizaţie la români, Editura ATU, Sibiu, 1999;

IV. Octavian Tătar, studiul „Contextul european al disputei pentru coroana Ungariei dintre Ferdinand de Habsburg şi Ioan Zàpolya (1526-1540 „, RTU, 3, Sibiu, 1998;

V. Octavian Tătar, Aspecte internaţionale ale constituirii Principatului Transilvaniei, Teză de doctorat, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 2000; idem, Aspecte internaţionale ale constituirii Principatului Transilvaniei, Hunedoara, 2001;

VI. Manuel Guţan, Istoria administraţiei publice din România, Edit. Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2003.

„Monarhia şi Adunările de stări în Europa medievală”, ediţia I, Casa de Presă şi

Editură Tribuna, Sibiu, 1999, în:

I. Istoria Românilor, vol. IV: „De la universalitatea creştină către Europa patriilor”, Academia Română, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001: Bibliografie generală, Partea I, Capitolul III, p.268;

II. Octavian Tătar, Aspecte internaţionale ale constituirii Principatului Transilvaniei, Teză de doctorat, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 2000; Idem, Aspecte internaţionale ale constituirii Principatului Transilvaniei, Hunedoara, 2001.

„Istorie Europeană”, Edit. Thausib, Sibiu 2001, în:

I. Stelian Scăunaş, Drept internaţional public, Editura ALL BECK, 2002 3. Studii: La société civile – dimension de la démocratie et du gouvernement

démocratique în: I. La conduite de l’action publique au XXIème siècle : nouvelles logiques,

nouvelles techniques, XXVème Congrès Internationale des Sciences Administratives, Institut Internationale des Sciences Administratives, Athène, Grèce, Juillet 2001, Bruxelles 2002.

4. În Bibliografii: Bibliografia Istorică a României, IX, 1994-1999, Academia Română, Cluj-Napoca, 2000:

I. poziţia 1024: Noi date despre activitatea lui Alexandru Papiu Ilarian ca profesor la Iaşi, în „Acta Mvsei Porolissensis”, XXII, Zalău, 1998, p.277-280;

II. poziţia 1381: Din corespondenţa Ţării Româneşti cu Sibiul în perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu. Scrisorile spătarului Toma Cantacuzino, aflate în Arhiva sibiană, în „Arhiva românească”, Anul CLV (Serie nouă), Tom I, Fasc.2/1995, Bucureşti, p.111-118;

III. poziţia 5696: Contextul european şi reprezentarea oraşelor în congregaţiile generale din Transilvania voievodală, în „Historia Urbana”, Tom IV, nr.1-2, Edit. Academiei Române, 1996, p.25-37;

IV. poziţia 5846: Religia românilor din Transilvania în cuprinsul Constituţiilor Aprobate (Dieta din anul 1653), în „Sargetia”, Acta Musei Devensis, XXV, 1992-1994, p.275-282;

V. poziţia 6049: Adunări de stări în Ţările Române. Congregaţiile generale în Transilvania voievodală, Casa de Presă şi Editură TRIBUNA, Sibiu, 1998;

VI. poziţia 6101: Contribuţii privind reprezentarea românilor la Adunarea stărilor transilvane din anul 1291, în „Angustia”, 2, Sfântu Gheorghe, nr.2, 1997, p.183-191;

VII. poziţia 6292: Congregaţiile generale din Transilvania voievodală în epoca lui Iancu de Hunedoara (1441-1456), în „Corviniana”, I, Acta Musei Corvinensis, 1995, nr.1, Hunedoara, p.51-59;

VIII. poziţia 6293: Decretele anului 1366, Unio trium nationum şi consecinţele lor asupra situaţiei politice şi a reprezentării românilor în congregaţiile generale din Transilvania, în „Corviniana”, II, Acta Musei Corvinensis, Hunedoara, 1996, nr.2, p.35-45;

IX. poziţia 6294: Reprezentarea stărilor privilegiate în Congregaţiile generale

din voievodatul Transilvaniei, în „Sargetia”, Acta Musei Devensis, XXVI/1, 1995-1996, p.431-485;

X. poziţia 6600: Adunări de stări în timpul domniei lui Mihai Viteazul (1593-1601), în revista Fundaţiei cultural-ştiinţifice „Mihai Viteazul - Călugăreni”, an 4, nr.6, 1998, p.7-8;

XI. poziţia 6601: Mihai Viteazul şi Dietele transilvane în perioada autonomiei electorale, în revista Fundaţiei cultural-ştiinţifice „Mihai Viteazul - Călugăreni”, an 5, nr.7, 1999, p.11-14;

XII. poziţia 7324: Un episod din lupta presei sibiene pentru emanciparea naţională a românilor din Transilvania. “Tribuna” şi cazul generalului Traian Doda, în „Restituiri”, vol. III (Bibliotheca Musei Devensis), Deva, 1995, p.125-132;

XIII. poziţia 7388: Ateliere şi meşteri în lucrarea şi turnarea tunurilor în oastea lui Avram Iancu (1848-1849), în „Restituiri”, vol. V, (Bibliotheca Musei Devensis), Deva,1997, p.49-58;

XIV. poziţia 8013: „Artileria poate fi mândră de falnicul ei trecut”, în „Revista de Istorie Militară”, nr.5 (51), 1998, p.43-46;

XV. poziţia 8603: Situaţia intelectualului român din Transilvania până la 1918. Cazul învăţătorului Ioan Georgescu, în „Ziridava”, XXI, Arad, 1998, p.179-185;

XVI. poziţia 8737: Fortificaţiile şi războiul de poziţie. Campania românească din vara anului 1917, în „1917 pe Frontul de Est”, Focşani, 1997.

Bibliografia revistei Sargetia (Series Historiae), vol.I – XXVI (partea IV. Istoria Evului Mediu), Sargetia, XXVI/2, 1995-1996:

I. poziţia 292: Religia românilor din Transilvania în cuprinsul Constituţiilor Aprobate (Dieta din anul 1653), în vol. XV (275)

II. poziţia 293: Reprezentarea stărilor privilegiate în congregaţiile generale din voievodatul Transilvaniei, în vol.XXVI/1 (431)

5. Citări, baze de date în pagini Internet:

I. http://www.kubon-sagner.de/buch/neu/190_2001_04.html KUBON & SAGNER, Buchexport – Import Gmbh, Neueingänge / Vorankün-digungen Rumänien, Dezember 2001: poziţia 9122389: BICHICEAN, G. Monarhia şi Adunările de stări în Europa medievală. Europa centrală şi apuseană, Ed. A II-a revăzută şi adăugită, Sibiu, Ed. Thausib, 2000, ISBN 973-97726-4-1. 246 S., 18,41 Euro;

II. http://www.kubon-sagner.de/buch/neu/190_2002_04.html: KUBON & SAGNER, Buchexport – Import Gmbh, Neueingänge / Vorankün-digungen Rumänien April 2002: poziţia 9220607: BICHICEAN, GH.: Adunări de stări în Ţările Române. Congregaţiile generale în Transilvania Voievodală, Sibiu, Ed. Tribuna, 1998. ISBN 973-98325-8-X. 405 S., 19,00 Euro;

III. http://www.kubon-sagner.de/buch/neu/190_2002_04.html: KUBON & SAGNER, Buchexport – Import Gmbh, Neueingänge / Vorankün-digungen Rumänien April 2002: poziţia 9220610 BICHICEAN, GH.:

Istorie Europeană, Sibiu, Ed. Thausib., 2001. ISBN 973-97726-6-8, 280 S., 21,00 Euro;

IV. http://www.iiasiisa.be/iias/ailitgri/ailitathens.htm: Lista participanţilor şi comunicărilor la Congresul internaţional de la Atena, Grecia (9-13 iulie 2001);

V. http://www.iiasiisa.be/iias/athens/Nakamura-A.pdf: Raportul general al Congresului internaţional de la Atena, 9-13 iulie 2001;

VI. http://www.roger-univ.ro/ro/manifestari/sesiunea_cadre.htm: Universitatea Româno-Germană din Sibiu, manifestări ştiinţifice, participanţi (aprilie 2001);

VII. http://www.isar.ro/romana/activitate_stiintifica/grupurile2.htm : Institutul de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu”, Grupurile europene de studiu (EGPA) ale ISAR;

VIII.http://www.itcnet.ro/history/archive/mi1999/current6/mi31.htm: Premiile Fundaţiei „Magazin Istoric” pe anul 1998: Bichicean Gheorghe – premiul „Constantin Giurescu”

IX. Informaţii, descriere bibliografică „Bichicean Gheorghe”: www.bibnat.ro/r000023/r022944.htm;

www.bibnat.ro/r000056/r055140.htm; www.bibnat.ro/r000002/r001350.htm;

www.bibnat.ro/r000002/r001349.htm . X. http://www.uoradea.ro/romanian/article/101/rez_ci.html: rezumatele

lucrărilor de la Congresul internaţional din 11 - 14 octombrie 2001, Oradea;

XI. http://www.iiasiisa.be/egpa/agpotsdam/potspar.pdf : Lista participanţilor la Conferinţa internaţională a EGPA, Institutul Internaţional de Ştiinţe Administrative Bruxelles, Potsdam (Germania), 4-7 septembrie 2002;

XII. http://www.iiasiisa.be/egpa/agpotsdam/potspapers.pdf : Lista comunicărilor la Conferinţa internaţională a EGPA, IISA Bruxelles, Potsdam (Germania), 4-7 septembrie 2002.

XIII. http://arheologie.ulbsibiu.ro/membri/cvbichicean.htm XIV. www.iiasiisa.be/iias/ailitgri/ailitathens.htm: comunicare: La société civile

— Dimension de la démocratie et du gouvernement démocratique / BICHICEAN, Gheorghe, 15 p.

XV. http://soc.kuleuven.be/io/egpa/HRM/lisbon/papers.html: Bichicean, Gheorghe (University of Sibiu, Romania). “Le Rôle Du Capital Intellectuel dans la Reforme de l'administration Publique en Roumanie

XVI. http://www.msh-reseau.prd.fr/RevuesSom/detailrevue.jsp? Drevue=%22Actax032;Museix032;Porolissensis%22: Raporturile domniei cu adunările de stări în timpul lui Mihai Viteazul (1593 - 1601) ; Gheorghe BICHICEAN ; - page n° 11; Dreptul la rezistenta în Transilvania voievodala/Le droit de résistence dans le voivodat de Transylvanie; Gheorghe BICHICEAN ; - page n° 621

http://www.bcucluj.ro/re/oc/BistRO/CUPRINS/BIII03b.HTM: Bichicean, Gheorghe. Istoria în documente (L'histoire en documents). Sibiu, Ed. Burg, 2002, 158 p.; Dreptul la rezistenţă în Transilvania voievodală (Le droit a la résistance en Transylvanie voďevodale). In: AMP, 2000, 13, nr. 1, p.621-628; Instituţiile centrale în Principatul Transilvaniei - Principele (Institutions centrales dans le Principanté de Transylvanie - Le Prince). In: Angustia, 2000, 5, p.1-8; Elemente definitorii ale Congregaţiilor

generale voievodale de la Alba Iulia din anii 1289 şi 1291 (Éléments particuliers des Congrégations générales princieres d'Alba Iulia). In: Angustia, 1999, 4, p.157-158; Instituţia voievodului: de la dreptul de alegere la numirea voievodului Transilvaniei (Institution du voivod: des droits élection a la nomination du voievod en Transylvanie). In: Corviniana, 2000, 6, nr. 6, p.72-76; Le context européen et les Assemblées d'états dans le voievodat de Transylvanie In: Faţetele istoriei. Existenţe, identităţi, dinamici. Bucureşti, 2000, p.327-346; Cu privire la activitatea dietală pentru organizarea principatului autonom al Transilvaniei (1529-1540) (Aperçu sur l'activité de la diete dans l'organisation du principauté de Transylvanie). In: Angustia, 1998, 3, p.85-91; Cu privire la artileria oastei lui Iancu de Hunedoara (1441-1456) (Aperçu sur l'artillerie de l'armée de Iancu de Hunedoara). In: Corviniana, 1997, 3, nr. 3, p.49-56; Reprezentarea clerului în Marea Adunare a Ţării, în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714) (La répresentation du Clergé dans l'assemblée du Pays (Marea Adunare a Ţării) de la Valachie pendant la regne de Constantin Brâncoveanu). In: Sargetia, 1997-1998, 27, nr. 1, p.535-542; Un document de la Radu Mihnea relativ la participarea oştenilor în Marea Adunare a Ţării (Un document de Radu Mihnea sur la participation des soldats a la Grande Réunion du Pays). In: Corviniana, 2004, 8, p.163-166; Raporturile Domniei cu Adunările de stări în timpul lui Mihai Viteazul (1593-1601) (Les rapports du Pouvoir avec l'Assemblée nationale a l'époque de Mihai Viteazul). In: AMP, 2002, 24, p.11-19; Tunul „Decebal” în oastea lui Avram Iancu. Mit sau realitate? (Le canon „Decebal” dans l'armée d'Avram Iancu. Mythe ou réalité?). In: RIM, 2000, nr. 4, p.48-50; Cu privire la situaţia Armatei Române din Transilvania după Marea Unire de la 1 decembrie 1918 (De l'état de l'Armée Roumaine de Transylvanie apres la Grande Union). In: Ziridava, 2000, 22, p.157-163; Istoria Şcolii de Aplicaţie pentru Artilerie şi Rachete „Ioan Vodă” (L'histoire de l'Ecole d'Application pour Artilerie et Fusées „Ioan Vodă”). Sibiu, Ed. Tribuna, 2000, 240 p.; Despre democraţie (Sur la démocratie). Sibiu, Ed. Tribuna, 1999, 131 p ; Ed. Burg, 2002, 304 p. (coautor Bichicean, Andrei); Istorie europeană (Histoire européenne). Sibiu, Ed. Thausib, 2001, 284 p.; Despre originea şi tipologia Adunărilor de stări în Europa medievală (Sur l'origine et la typologie des Assemblées nationales en Europe médiévale). In: AICS, 1997, 4, p.43-66; Monarhia şi Adunările de Stări în Europa Medievală (La monarchie et les Assemblées d'États dans l'Europe Médievale). Sibiu, Ed. Tribuna, 1999, 171 p.; „Artileria poate fi mândră de falnicul ei trecut” (L' artillerie roumaine aux XVIIIe-XIXe siecles). In: RIM, 1998, nr. 5, p.43-46.; Adunări de stări în perioada domniei lui Mihai Viteazul (1593-1601) (Les Assemblées des classes sociales pendant le regne de Michel le Brave). In: CMV, 1998, 4, nr. 6, p.7-8.; Congregaţiile generale din Transilvania voievodală în epoca lui Iancu de Hunedoara (1441-1456) (Les congrégations générales en Transylvanie a l'époque de Iancu de Hunedoara). In: Corviniana, 1995, 1, p.51-59.; Contextul european şi reprezentarea oraşelor în congregaţiile generale din Transilvania voievodală (secolele XIII-XVI) (Le contexte européen et la représentation des villes dans les congrégations générales de la Transylvanie voivodale). In: HU, 1996, 4, nr. 1-2, p.25-37; Contribuţii privind reprezentarea românilor în adunarea stărilor transilvane din

anul 1291 (Contributions concernant la représentation des Roumains dans l'Assemblée des classes sociales transylvaines de 1291). In: Angustia, 1997, 2, p.183-191; Decretele anului 1366, „Unio trium nationum” şi consecinţele lor asupra situaţiei politice şi reprezentării românilor în congregaţiile generale din Transilvania (Les décrets de 1366, „Unio trium nationum” et leurs conséquences sur la situation politique et la représentation des Roumains dans les congrégations générales de Transylvanie). In: Corviniana, 1996, 2, p.35-45; Din corespondenţa Ţării Româneşti cu Sibiul în perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu. Scrisorile spătarului Toma Cantacuzino, aflate în Arhiva sibiană (De la correspondance de Valachie avec la ville de Sibiu pendant le regne de Constantin Brancoveanu. Les lettres du connétable Toma Cantacuzino, qui se trouvent dans les Archives de Sibiu). In: AR, 1995, 1, nr. 2, p.111-118.; Fortificaţiile şi războiul de poziţie. Campania românească din vara anului 1917 (Les fortifications et la guerre de position. La campagne roumaine de l'été de 1917). In: 1917 pe frontul de est. Focşani, 1997, p.47-64; Mihai Viteazul şi Dietele transilvane în perioada autonomiei electorale (Michel le Brave et les Dietes transylvaines pendant l'autonomie électorale). In: MVC, 1999, 5, nr. 7, p.11-14; Noi date despre activitatea lui Alesandru Papiu Ilarian ca profesor la Iaşi (Nouvelles données sur l'activité d'Al. Papiu Ilarian comme professeur a Iaşi). In: AMP, 1998, 22, p.277-280; Religia românilor din Transilvania în cuprinsul Constituţiilor Aprobate (Dieta din anul 1653) (La réligion des Roumains de Transylvanie dans le contenu des Constitutions Approuvées. La diéte de l'année 1653). In: Sargetia, 1992-1994, 25, p.275-282; Reprezentarea stărilor privilegiate în congregaţiile generale din voievodatul Transilvaniei (La représentation des états privilegiés dans les congrégations générales du voivodat de Transylvanie). In: Sargetia, 1995-1996, 26, nr. 1, p.431-485; Situaţia intelectualului român din Transilvania până la 1918. Cazul învăţătorului Ioan Georgescu (La situation de l'intellectualité roumaine de Transylvanie jusqu'a 1918. Le cas de l'instituteur Jean Georgescu). In: Ziridava, 1998, 21, p.179-184; Un episod din lupta presei sibiene pentru emanciparea naţională a românilor din Transilvania. „Tribuna” şi cazul generalului Traian Doda (Un épisode de la lutte de la presse de Sibiu pour l'émancipation nationale des roumains de la Transylvanie. Tribuna et le cas du général Traian Doda). In: Români. Sârbi. Slovaci. Deva, 1995, 3, p.125-131; Adunări de stări în Ţările Române. Congregaţiile generale în Transilvania voievodală (Les Assemblées nationales dans les Pays Roumains. Les congrégations générales dans la Transylvanie voivodale). Sibiu, Ed. Tribuna, 1998, 407 p.

Coautor: [Avram Iancu şi revoluţia din 1848-1849] (Avram Iancu et la révolution de 1848-1849). In: Avram Iancu. Deva, 1997, 5, p.9-161.

XVII. http://72.14.207.104/search?q=cache:FpRPg95yUM4J:www.bcucluj.ro/re/oc/BistRO/autB.HTM+bichicean+gheorghe&hl=ro

XVIII. http://arheologie.ulbsibiu.ro/membrii.htm: Asociaţi externi: Prof. univ. dr. Gheorghe BICHICEAN

XIX. www.acrupo.ca/documents/Summer%20school%202005.pdf: Summer school 2005

XX. http://72.14.207.104/search?q=cache:xFrcQ_d6YrQJ:www.fondazione-delbianco.org/inglese/magazine/Last_edition/identity-foundetion.htm+bichicean+gheorghe&hl=ro : The Romanian-German University of Sibiu , signed on 5 th of May 2004 by the Vice-Rector Prof. Gheorghe Bichicean

XXI. http://www.vrancea.com.ro/muzeulvrancea/publicatii_romaniasiprimulrazboimondial.html:

XXII. www.ukf.sk/sk-data/studenti/zahrkurzy/ Universitatea%20din%20Oradea%202005.pdf: Gheorghe BICHICEAN - “Paul Negulescu” Romanian Institute of. Administrative Sciences, Romania.

XXIII. http://www.actrus.ro/buletin/2_2001/cuprins.html: XXIV. http://193.231.8.205/scripts/mgwms32.dll?P0=1&P1=519993&P2

=7&P3=R_BBH&P5=10&P9=0&P10=0&P12=5977353575&P16=R&P17=0&P6=65_160961: Biblioteca Centrala Universitara, Catalog: Catalog general

XXV. http://www.kubon-sagner.de/buch/lager/190_93.html: 9420466 BICHICEAN, GH.: Istoria in documente. Sibiu, Ed. Burg, 2002. ISBN 973-85132-8-6. 158 S. , 18,00 Euro

XXVI. http://www.kubon-sagner.de/buch/neu/190_2005_11.html: BICHICEAN, GH.: Moldova. Noi documente medievale. Sibiu, Ed. Burg, 2003. ISBN 973-7998-00-6. 62 S., u.S/W Abb. , 14,00 Euro

XXVII. http://cat.inist.fr/%3FaModele%3DafficheN&cpsidt%3D14911492: Titre du document / Document title Raporturile domniei cu adunările de stări în timpul lui Mihai Viteazul (1593 - 1601) , Auteur(s) / Author(s), BICHICEAN Gheorghe ; Résumé / Abstract

XXVIII. http://www.roger-univ.ro/ro/urgs/univ_de_vara.htm: director coordonator proiect Universitatea de vară 2005, Universitatea Româno-Germană din Sibiu

XXIX. http://www.siebenbuergen-institut.de/zs/volltext/zfsl1998_86-94.pdf#search=%22bichicean%20gheorghe%22: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 21 (1998), Heft 1

XXX. http://sociologie.dreamstyler.ro/program.doc: International Institute of Administrative Sciences, Bruxelles

C. Granturi / Contracte de cercetare naționale și internaționale: - Denumirea grantului/contractului, perioada derulării, sursa de finanțare, coordonator, beneficiar, valoare, funcția în cadrul grantului/contractului P1. Programul Erasmus/Sokrtaes: mobilitate didactică la Universitatea din Hof: Fachhochschule für öffenliche Verwaltung und Rechtspflege, R.F. a Germaniei, 22.02 – 04.03.2004

P2. Proiectul: Proyecto BFM2000-1011, del Ministerio de Ciencia y Technologia – directorul Grupului de cercetare „Istorie”; mobilitate didactică, Universitatea din Malaga: Departamento de Historia Moderna y contemporanea, Facultad de Filosofia y Letras, Spania, în perioada 20-25 ianuarie 2004 (Il Congreso Internacional sobre „La Violencia en los Procesos Revolucionarios 1930-2000”)

P3. Director program Erasmus: Proiectul de mobilitate didactică al Departamentului de Istorie modernă şi contemporană: Departamento de Historia Moderna y

contemporanea - Facultad de Filosofia y Letras, Universitatea din Malaga, Spania: perioada 2005-2006.

P4. Director proiect „Leonardo da Vinci”, nr. contract: RO/2004/PL93011/S, în perioada 10.04.2005-08.07.2005, parteneriat între Diakonie Neuendettelsau / R.F. a Germaniei - Universitatea Româno-Germană din Sibiu / România

P.5 Programul Erasmus: Profesor la Universitatea din Versailles, Franța: acceptat pentru anul 2009, prelegeri. C. Contract nr. 01/29.05.2010 (C01ISA/29.05.2010) cu Institutul de Științe Administrative ”Paul Negulescu” din Sibiu, intitulat: ”Istoria instituțiilor europene : Originea parlamentelor moderne”