Nr.T,/ ^lMf DIN /9 If*anp.gov.ro/baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/wp-content/uploads... ·...

2
ROMANIA, comuna Jilava, str. Sabarului, nr.1, judetul llfov Tel.021.457.01.82,84/int.3O1 ;Fax 021.457.01.65, e-mail: secretariat46(a)anp.ro, baqrtajanp.qov.ro.paqina web: www.anp-just.ro Agent sef principal de penitenciare Ovidiu Cristian TRAN Observator din partea S.N.L.P. Comisar de penitenciare Izabela HECHT Secretar Inspector de penitenciare Nicoleta BRAlLA Agent de penitenciare Claudiu CIUMAG Personal contractual lonel ENE Membrii Subcomisar de penitenciare Daniela LETCANU Subcomisar de penitenciare Elena PATRASCU Comisar sef de penitenciare Cristina MIHAI Presedinte Observatii ADMIS Rezultatul ADMIS/RESPINS FRINCU Virgil STEFAN ANDREI NUME, Prenume tata, PRENUME CANDIDAT 1 Nr. crt. NUMARUL l DENUMIREA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS: 1 post agent tehnic tamplar Baza de aprovizionare, Gospodarire si Reparatii Constituita In baza Deciziei directorului general al Administra^e! Na^ionale a Penitenciarelor nr. 857 din 16.12.2016, Tn data de 19.12.2016 am sus^inut proba interviului cu candidatul Tnscris la concursul organizat pentru ocuparea, din sursa externa, a 1 post de agent tehnic tamplar, vacant Tn statul de organizare al Bazei de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii. fn urma desfa^urarii probei interviului, candidatul a obtinut urmatoareie rezultate: Comisar sef de penitenciare Cristina MIHAI Subcomisar de penitenciare Elena PATRASCU Subcomisar de penitenciare Daniela LETCANU Personal contractual lonel ENE Agent de penitenciare Claudiu CIUMAG Inspector de penitenciare Nicoleta BRAlLA Comisarde penitenciare Izabela HECHT Agent sef principal de penitenciare Ovidiu Cristian TRAN Membrii Secretar Observator din partea S.N.L.P. Noi, comisia formata din: Presedinte PROCES-VERBAL cu rezultatele obfinute la PROBA INTERVIULUI de catre candidatul Tnscris la concursul organizat pentru ocuparea din sursa externa, a 1 post de agent tehnic tamplar, vacant fn statul de organizare al Bazei de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii Exemplarul nr. BAZA DE APROVIZIONARE, GOSPODARIRE SI REPARATII COMISIADE CONCURS ^ /Q Nr.T,/ ^lMf DIN /9 If*

Transcript of Nr.T,/ ^lMf DIN /9 If*anp.gov.ro/baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/wp-content/uploads... ·...

Page 1: Nr.T,/ ^lMf DIN /9 If*anp.gov.ro/baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/wp-content/uploads... · Baza de aprovizionare, Gospodarire si Reparatii Constituita In baza Deciziei directorului

ROMANIA, comuna Jilava, str. Sabarului, nr.1, judetul llfovTel.021.457.01.82,84/int.3O1 ;Fax 021.457.01.65, e-mail: secretariat46(a)anp.ro, baqrtajanp.qov.ro.paqina web: www.anp-just.ro

Agent sef principal de penitenciare Ovidiu Cristian TRANObservator dinpartea S.N.L.P.

Comisar de penitenciare Izabela HECHTSecretarInspector de penitenciare Nicoleta BRAlLA

Agent de penitenciare Claudiu CIUMAG

Personal contractual lonel ENEMembriiSubcomisar de penitenciare Daniela LETCANUSubcomisar de penitenciare Elena PATRASCUComisar sef de penitenciare Cristina MIHAIPresedinte

Observatii

ADMIS

RezultatulADMIS/RESPINSFRINCU Virgil STEFAN ANDREI

NUME, Prenume tata, PRENUMECANDIDAT

1

Nr. crt.

NUMARUL l DENUMIREA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS:1 post agent tehnic tamplar

Baza de aprovizionare, Gospodarire si Reparatii

Constituita In baza Deciziei directorului general al Administra^e! Na^ionale a Penitenciarelor nr.857 din 16.12.2016, Tn data de 19.12.2016 am sus^inut proba interviului cu candidatul Tnscrisla concursul organizat pentru ocuparea, din sursa externa, a 1 post de agent tehnic tamplar,vacant Tn statul de organizare al Bazei de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii.

fn urma desfa^urarii probei interviului, candidatul a obtinut urmatoareie rezultate:

Comisar sef de penitenciare Cristina MIHAISubcomisar de penitenciare Elena PATRASCUSubcomisar de penitenciare Daniela LETCANU

Personal contractual lonel ENE

Agent de penitenciare Claudiu CIUMAGInspector de penitenciare Nicoleta BRAlLAComisarde penitenciare Izabela HECHT

Agent sef principal de penitenciare Ovidiu Cristian TRAN

Membrii

Secretar

Observator din partea S.N.L.P.

Noi, comisia formata din:Presedinte

PROCES-VERBAL

cu rezultatele obfinute la PROBA INTERVIULUI de catre candidatul Tnscris la concursulorganizat pentru ocuparea din sursa externa, a 1 post de agent tehnic tamplar, vacant fn

statul de organizare al Bazei de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii

Exemplarul nr.BAZA DE APROVIZIONARE, GOSPODARIRE SI REPARATIICOMISIADE CONCURS ^ /QNr.T,/ ^lMf DIN /9 If*

Page 2: Nr.T,/ ^lMf DIN /9 If*anp.gov.ro/baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/wp-content/uploads... · Baza de aprovizionare, Gospodarire si Reparatii Constituita In baza Deciziei directorului

ROMANIA, comuna Jilava, str. Sabarului, nr.1, jude^ul llfovTel.021.457.01.82,84/int.301;Fax 021.457.01.65, e-mail: secretariat46(ajanp.ro. baqr(g>anp.qov,ro,paaina web: www.anp-just.ro

Agent sef principal de penitenciare Ovidiu Cristian TRANObservator dinpartea S.N.L.P.

Comisar de penitenciare Izabela HECHTSecretarInspector de penitenciare Nicoleta BRAILA

Agent de penitenciare Claudiu CIUMAG

Personal contractual lonel ENE

Subcomisar de penitenciare Daniela LETCANUSubcomisar de penitenciare Elena PATRASCU

Membrii

Comisar sef de penitenciare Cristina MIHAIPresedinte

COMISIA DE CONCURS (grad, nume, prenume i semnatura):

Candidatul declarat ,,ADMIS" la Proba interviului se va prezenta Tn data de 20.12.2016- Marti, la sediul Bazei de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii - strada Sabarului nr.1 ,comuna Jilava, judetul llfov), pentru sus^inerea urmatoarei probe de concurs, respectiv Probapractica de verificare a abilitatilor de utilizare a calculatorului conform Calendarului estimativ alderularii probelor de concurs afisate pe site-ul http://anp.gov.ro/concursuri-din-sursa-externa.

Proba interviului are caracter eliminatoriu si se evalueaza cu ADMIS/RESPINS iarrezultatul nu poate fi contestat.