Noutăţi Ornitologice – Reapariţia Unui Vultur Sur, Aproape Dispărut de Pe Plaiurile Noastre -...

of 3 /3
Noutăţi ornitologice – reapariţia unui vultur sur, aproape dispărut de pe plaiurile noastre FAPT DIVERS | În data de 16 octombrie a.c., Muzeul Olteniei din Craiova a primit o informare inedită din partea lui Moraru Florea, din localitatea Cârna, jud. Dolj, localitate situată în lunca Dunării, care a semnalat prezenţa unui vultur sur marcat pe aripi cu codul K6X. 10/18/2013, 19:31 1 Îmi place Share Pasărea era staţionară întrun plop din incinta fostei pescării a localităţii amintite. Cum era şi firesc, ştirea a stârnit interesul specialiştilor în ornitologie, dna dr. Mirela Ridiche, muzeograf în cadrul Secţiei de Ştiinţele Naturii, demarând o rapidă investigaţie pentru a afla originea şi povestea acestei incredibile apariţii. Această specie a dispărut din România ca pasăre clocitoare încă din anii 1950. De atunci, exemplare solitare au mai fost raportate foarte rar. În ultimii ani, vulturul sur a fost văzut sporadic în Dobrogea şi Maramureş, desigur ca vizitator accidental venit din Croaţia, Grecia sau Bulgaria. Prezenţa vulturului sur la Cârna a fost confirmată şi de dl. Marius Bâsceanu, profesor de istorie la Şcoala Gimnazială din Cârna, care, în discuţiile cu elevii de la clasă, a aflat că pasărea a fost văzută în localitate şi de câţiva copii, la mijlocul saptămânii trecute, în zona unei cabane de lemn părăsite. Lămuririle privitoare la locul de provenienţă al acestui vultur nu au întârziat să apară graţie dr. Kiss Botond, renumit cercetător de la Institutul de CercetareDezvoltare “Delta Dunării” din Tulcea şi colaborator apropiat al Muzeului Olteniei. Sa aflat astfel că este vorba de un exemplar tânăr de Gyps fulvus (vultur sur) care a fost crescut în captivitate, în cadrul programului Green Balcan şi a fost lansat în libertate în cursul lunii august dintro crescătorie de lângă muntele Vraca, Bulgaria de Nord, la 74,48 km de locul regăsirii, respectiv de localitatea Cârna. Mirela Ridiche subliniază că această specie de vultur se hrăneşte aproape exclusiv cu hoituri de animale şi parcurge zeci sau sute de kilometri distanţă în căutarea hranei. Vulturul Cauta in site: Cauta VIDEO Apa plată va curge la robinetele craiovenilor din 2017 Dașoveanu: Craiova șia redobândit vocația diplomatică Tuberculoza o mare problemă de sănătate a doljenilor Doljul, pe locul I la încasările bugetare Inundațiile din cartierul Brestei ridică mari probleme municipalității Proiect ,,Eco Pescar, promovarea ecoturismului in localitati riverane Dunarii'' CURS VALUTAR Cursul BNR din 06/05/2015: 1 Euro (EUR) = 4.4382 RON 1 Dolar SUA (USD) = 3.9577 RON 1 Lira sterlina (GBP) = 6.0073 RON 1 Dolar canadian (CAD) = 3.2884 RON 1 Franc elvetian (CHF) = 4.2805 RON 1 Gram de aur (XAU) = 151.7009 RON Prima pagină Eveniment Administrație Politic Economie Învățământ Cultură Sport Diaspora

description

-

Transcript of Noutăţi Ornitologice – Reapariţia Unui Vultur Sur, Aproape Dispărut de Pe Plaiurile Noastre -...

 • 07.05.2015 Noutiornitologicereapariiaunuivultursur,aproapedisprutdepeplaiurilenoastrelupamea.rocotidianonline

  http://www.lupamea.ro/articol.php?id=20465 1/3

  Noutiornitologicereapariiaunuivultursur,aproapedisprutdepeplaiurilenoastreFAPTDIVERS|ndatade16octombriea.c.,MuzeulOltenieidinCraiovaaprimitoinformareineditdinpartealuiMoraruFlorea,dinlocalitateaCrna,jud.Dolj,localitatesituatnluncaDunrii,careasemnalatprezenaunuivultursurmarcatpearipicucodulK6X.

  10/18/2013,19:31

  1miplace Share

  Pasreaerastaionarntrunplopdinincintafosteipescriialocalitiiamintite.Cumeraifiresc,tireaastrnitinteresulspecialitilornornitologie,dnadr.MirelaRidiche,muzeografncadrulSecieidetiineleNaturii,demarndorapidinvestigaiepentruaaflaorigineaipovesteaacesteiincredibileapariii.AceastspecieadisprutdinRomniacapasreclocitoarencdinanii1950.Deatunci,exemplaresolitareaumaifostraportatefoarterar.nultimiiani,vulturulsurafostvzutsporadicnDobrogeaiMaramure,desigurcavizitatoraccidentalvenitdinCroaia,GreciasauBulgaria.PrezenavulturuluisurlaCrnaafostconfirmatidedl.MariusBsceanu,profesordeistorielacoalaGimnazialdinCrna,care,ndiscuiilecueleviidelaclas,aaflatcpasreaafostvzutnlocalitateidecivacopii,lamijloculsaptmniitrecute,nzonauneicabanedelemnprsite.Lmuririleprivitoarelaloculdeprovenienalacestuivulturnuauntrziatsapargraiedr.KissBotond,renumitcercettordelaInstitutuldeCercetareDezvoltareDeltaDunriidinTulceaicolaboratorapropiatalMuzeuluiOlteniei.SaaflatastfelcestevorbadeunexemplartnrdeGypsfulvus(vultursur)careafostcrescutncaptivitate,ncadrulprogramuluiGreenBalcaniafostlansatnlibertatencursulluniiaugustdintrocresctoriedelngmunteleVraca,BulgariadeNord,la74,48kmdeloculregsirii,respectivdelocalitateaCrna.MirelaRidichesubliniazcaceastspeciedevultursehrneteaproapeexclusivcuhoiturideanimaleiparcurgezecisausutedekilometridistanncutareahranei.Vulturul

  Cautainsite:

  Cauta

  VIDEO

  Apaplatvacurgelarobinetelecraiovenilordin2017

  Daoveanu:CraiovaiaredobnditvocaiadiplomaticTuberculozaomareproblemdesntateadoljenilorDoljul,peloculIlancasrilebugetareInundaiiledincartierulBresteiridicmariproblememunicipalitii

  Proiect,,EcoPescar,promovareaecoturismuluiinlocalitatiriveraneDunarii''

  CURSVALUTARCursulBNRdin06/05/2015:1 Euro(EUR) = 4.4382 RON1 DolarSUA(USD) = 3.9577 RON1 Lirasterlina(GBP) = 6.0073 RON1 Dolarcanadian(CAD) = 3.2884 RON1 Francelvetian(CHF) = 4.2805 RON1 Gramdeaur(XAU) = 151.7009 RON

  Primapagin Eveniment Administraie Politic Economie nvmnt Cultur Sport Diaspora

 • 07.05.2015 Noutiornitologicereapariiaunuivultursur,aproapedisprutdepeplaiurilenoastrelupamea.rocotidianonline

  http://www.lupamea.ro/articol.php?id=20465 2/3

  surcuibretepestncidinzonemuntoase,daripecopacinali,btrni,ncuiburideacvilesaudevulturicodalbisituatenlocuriizolate.Revenireaacestuisanitaralmediuluinavifaunacuibritoareariinoastreestededorit,creteastfelvaloareaistabilitateaecosistemelor,ns,supravieuireasadepindenbunpartedeatitudineapozitivaoamenilor.

  COMENTEAZ

  Nume

  Email(nuvafipublicatpesite)

  Comentariu

  Trimite

  AsociaiaNaionalpentruProteciaConsumatoriloriPromovareaProgrameloriStrategiilordinRomniaInfoConsarealizatunstudiupeeticheteleproduselortiplaptesoiaceseregsescpepiaadinRomnia.ncadrulstudiuluiaufostanalizate8deprodusetiplaptesoia,achiziionatenmodaleatoriuianonim.Faptdivers 03/2311:35

  nregiuneaSardenia,proviniciaCagliari,seafllocalitateaPula.Careseciteteexactaacumsescrie.ComparativcuocomundinDolj,amputeaplasalocalitateaitalianpuinsubPoianaMare,spreexemplu.Pestecele7140desufleteprimaresteofemeie.Iarlocalitateaesteunaidealpentruvacane.Faptdivers 03/2023:30

  28,57%%dinproduseletippatevegetalsupusestudiuluiaunconinut7Euri!AsociaiaNaionalpentruProteciaConsumatoriloriPromovareaProgrameloriStrategiilordinRomniaInfoConsarealizatunstudiupeeticheteleproduselortippateuvegetalceseregsescpepiaadinRomnia.Faptdivers 03/2015:24

  ALTEARTICOLENFAPTDIVERS

  tiicefeldelaptedesoiacumperi?!75%dinproduseauconcentraiesczutnproteine!

  AuiitalieniiPulalor:unlocidealpentruvacane

  SuntemnpostulPatelui!Mnncidepost?Alegebine!ULTIMULNUMR

 • 07.05.2015 Noutiornitologicereapariiaunuivultursur,aproapedisprutdepeplaiurilenoastrelupamea.rocotidianonline

  http://www.lupamea.ro/articol.php?id=20465 3/3

  Persoanelecarefolosescnmodexageratreeleledesocializareaumaimariansesiprseascparteneruldevia,suntdeprerepsihologii.Cauzeleidentificatedespecialitisuntevitareaparteneruluidinviaarealiacordareaunuitimpmaimarenouluipartenerdinlumeavirtual,declanareafanteziiloriemoiilorpentrupartenerulvirtuali,inevitabil,ndrgostireadeidealulafiat.Faptdivers 03/2015:19

  Relaiilepesiteuriledesocializarepericolpentrucupluri?

  Nr208DeschidePDF

  REDACIALUPAZiareditatdeSCPROTECTNPGSRLCraiova,DoljAdresa:FratiiGolesti,nr.12,Craiova,Dolj

  Fondator:CtlinGgeatu

  Redactoref:AncaOchianuemail:[email protected]:0767.302.668

  Contact:email:[email protected]:0251.453.704