În 2017 A plouat cu diplome și premii pentru · PDF filesau am definitivat o tehnologie...

2

Click here to load reader

Transcript of În 2017 A plouat cu diplome și premii pentru · PDF filesau am definitivat o tehnologie...

Page 1: În 2017 A plouat cu diplome și premii pentru · PDF filesau am definitivat o tehnologie de cultivare a plantelor ... 3.400 kg floarea-soarelui/ha; ... le punem la dispoziție gratuit

14 agroBUS INESS

– Domnule Mircea Voinea, sunteți unul dintreoamenii de afaceri din Buzău care facecinste județului în care își desfășoară acti -vitatea. Pe scurt, cum a debutat afacerea cubiohumus și ce v-a determinat să investițiîn acest domeniu?

– Sincer, n-a debutat ca o afacere, ci ca o dorințăde a asigura familiei mele o hrană sănătoasă. Amlucrat câțiva ani în Elveția și acolo am fost impre sionatde grija și respectul pe care îl acordă elvețieniimodului, standardului și mai ales calității vieții. Acoloam auzit și aprofundat prima oară noțiunea de humus,adică elementul esențial de fertilitate al solului sauesența hrănirii plantelor. În timp, vrând să ofer și altoradin experiența acumulată, am început să văd asta cape o afacere și să o dezvolt.

– Cum arată afacerea BIOHUMUSSOL la fina -lul anului 2017? Care au fost realizărilecompaniei în acest an? Din câte știu, v-ațidiversificat gama de produse.

– Afacerea Biohumussol arată foarte bine la fineleanului 2017. Iertată să-mi fie modestia, dar am reușitsă impun în România recunoașterea Biohumussol-uluica input sau ca îngrășământ certificat ecologic. Amreușit de asemenea să ajung la o capacitate deproducție de cca 1.000.000 litri/lună, și am certitudineacă suntem cea mai mare fermă sau fabrică devermicompostare din Europa și îi anunț cu bucurie peagricultori, mai ales pe cei interesați de agricultura

ecologică, că am reușit să patentăm o gamă de alte 8produse din categoria fertilizanților, insecticidelor șifungicidelor. Este vorba de BIOHUMUSSOL LICHID –un fertilizator humic activ, pur ecologic,BIOHUMUSSOL SOLID – un îngrășământ natural degenerație nouă, ecologic, BIOHUMUSSOL PELLETS(Vermicompost) – un vermicompost 100% natural, pro -dus cu ajutorul râmelor, BIOSEM – un produs natural100%, cu rol protector pentru semințe, BIOPROTEKT– un insectofungicid natural 100%, BIOINSEKT – uninsecticid ecologic, sistemic și de spectru larg, ECOBIO HUMUS – un stimulator al creșterii foarte concen -trat, 100% organic pentru toate tipurile de culturi agri -cole și horticole, ETAMIN – un biostimulator NPKecologic cu microelemente și L-aminoacizi, dar șiNEEMEX – un produs natural cu proprietăți insecticidecu un spectru larg de dăunători, insecticid sistemic.Practic, SC BHS Bio Innovation produce astăzi toată

Anul VIII • Nr. 24 (192) • 16-31 decembrie 2017www.agro-business.ro

A plouat cu diplomeși premii pentru Biohumussol

În 2017

Page 2: În 2017 A plouat cu diplome și premii pentru · PDF filesau am definitivat o tehnologie de cultivare a plantelor ... 3.400 kg floarea-soarelui/ha; ... le punem la dispoziție gratuit

agroBUSINESS 15Anul VIII • Nr. 24 (192) • 16-31 decembrie 2017www.agro-business.ro

gama de inputuri, cum sunt ele denumite generic, atâtpentru agricultura convențională, cât mai ales pentrucea ecologică. Dar cel mai mult mă mândresc cu faptulcă, după câțiva ani de trudă asiduă, am pus la punctsau am definitivat o tehnologie de cultivare a plantelorîn care eliminăm cu desăvârșire orice produs chimic.Beneficiile sunt enorme. Ne-ar trebui mult timp și multspațiu numai pentru a le enumera.

– Am aflat că acum, la final de an, activitateadumneavoastră a fost recunoscută și pre -miată de tot felul de instituții publice. Amputea spune că produsele pe care le-ațicreat sunt apreciate nu doar de fermieriicare le folosesc, ci și de oamenii Statului.

– Da, așa este, am primit câteva premii impor -tante pentru noi. Dar cel mai mult mă bucură recunoș -tința fermierilor și a consumatorilor. A fermierilor carecu ajutorul produselor mele au ajuns în sfârșit să facăprofit, să obțină recolte mai mari și mai sănătoase, iara consumatorilor, ce să mai zic?! Primesc zilnic câtevatelefoane sau zeci de mesaje pe Facebook de la legu -micultori mai mari sau mai mici și de la simpli gospo -dări care îmi mulțumesc pentru savoarea, gustul șisănătatea legumelor și fructelor pe care ei le obțin decând folosesc produsele marca Biohumussol.

– Ce premii și diplome ați primit și din parteacui au venit?

– De câțiva ani primesc doar locul I. Atât în clasa -mentul făcut de către Camera Județeană de ComerțIndustrie și Agricultură din Buzău, Camera de ComerțIndustrie și Agricultură a României și Consiliul Naționalal Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

– Ce semnale ați avut din partea fermieriloranul acesta? Au fost înregistrate rezultateremarcabile la vreo cultură, producții maimari?

– Nu avem timp să vă spun despre ce semnaleam primit, însă am participat la câteva întâlniri ale

unor Asociații și Cooperative profesionale, adicăasociații ale fermierilor, și la câteva firme de distri -buție de inputuri cu care noi colaborăm, întâlniri fes -tive în care aceste companii și-au premiat colabo-ratorii fermieri. Toți, dar absolut toți câștigătoriiacestor concursuri ad-hoc au recunoscut că dife -rența de spor de producție care le-a adus premiul afost fără tăgadă consecința tehnologiei de cultivarepe bază de Biohumussol pe care au început să oaplice. Niciunul dintre câștigători nu a avut producțiide sub 7.800 kg grâu/ha; sub 5.300 kg rapiță/ha; sub3.400 kg floarea-soarelui/ha; sub 3.500 kg mazăreși multe alte culturi. Asta mă face să caut an de ansoluții și mai performante. Aceste rezultate și bucuriaoamenilor când mi le comunică reprezintă hranamea de zi cu zi.

– Cu ce gânduri priviți anul 2018? Ce aștep -tări aveți sau ce obiective v-ați propus pen -tru anul care urmează?

– Pentru 2018 îmi propun să informez și săconving cât mai mulți fermieri să testeze tehnologia pecare noi am elaborat-o. Atât! Să testeze pe o parte dinterenurile lor, pe cele mai proaste terenuri, cu cele maimari probleme, cele mai mici producții. Las la latitu -dinea oricărui fermier concluziile de rigoare doar dupătestare. Vreau de asemenea ca fermierii să afle că noile punem la dispoziție gratuit serviciul de administrareîn culturi a produselor Biohumussol, evident în anu -mite condiții contractuale. Aș mai vrea să pot convingecât mai mulți fermieri să facă pasul către agriculturaecologică, unde beneficiile sunt uriașe. Piața cererii deproduse agricole ecologice este deja imensă șicererea crește an de an. Măcar de piață de desfacerenu s-ar mai plânge agricultorii noștri...

Și... evident, aș vrea să fiu sănătos ca să potpune în operă aceste vise.

– Așa să fie!

Patricia Alexandra POP