MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Anexa nr.3/25 CUPRINS - … Educatiei Nationale.pdf · pentru...

of 391 /391
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Anexa nr.3/25 Nr. formular 01 02 04 05 11 13 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Proiecte cu finantare nerambursabila Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare CUPRINS Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2019 si perspectiva 2020-2022 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pag.2

Embed Size (px)

Transcript of MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Anexa nr.3/25 CUPRINS - … Educatiei Nationale.pdf · pentru...

 • MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Anexa nr.3/25

  Nr.

  formular

  01

  02

  04

  05

  11

  13

  15

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

  postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente

  Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor

  facilitati si instrumente postaderare

  Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

  Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

  instrumente postaderare

  Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN

  postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

  Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

  Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor

  aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri

  externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente

  postaderare

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

  Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri

  proprii

  Proiecte cu finantare nerambursabila

  Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

  postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

  Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

  Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

  Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

  Bugetul pe programe

  Sinteza finantarii programelor

  Fisele programelor

  Programe de investitii publice

  Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

  CUPRINS

  Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

  ordonatorilor principali de credite pentru anul 2019 si perspectiva 2020-2022

  Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  Sume alocate de la bugetul de stat

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  pag.2

 • DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE pentru anul 2019 si perspectiva 2020-2022

  1. MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE COD TITULAR: 25

  2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

  Ministerul Educatiei Nationale (MEN), ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, proiecteaza politici si aplica strategii, conform Programului de Guvernare 2018 - 2020, in domeniile educatie, formare profesionala si cercetare stiintifica universitara. Ministerul Educatiei Nationale a fost infiintat prin reorganizarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in conformitate cu prevederile OUG nr. 1/2017 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative si ale HG nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare (HG nr. 518/2017, HG nr. 922/20178, HG nr. 735/2018, respectiv Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 20 februarie 2017). Scopul principal al educatiei si formarii profesionale a copiilor, a tinerilor si a adultilor, prevazut in Legea educatiei nationale, este formarea competentelor, intelese ca ansamblu multifunctional si transferabil de cunostinte, deprinderi/abilitati si aptitudini, necesare pentru: a) implinirea si dezvoltarea personala, prin realizarea propriilor obiective in viata, conform intereselor si aspiratiilor fiecaruia si dorintei de a invata pe tot parcursul vietii; b) integrarea sociala si participarea cetateneasca activa in societate; c) ocuparea unui loc de munca si participarea la functionarea si dezvoltarea unei economii durabile; d) formarea unei conceptii de viata, bazate pe valorile umaniste si stiintifice, pe cultura nationala si universala si pe stimularea dialogului intercultural; e) educarea in spiritul demnitatii, tolerantei si respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului; f) cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana, fata de valorile moral-civice si a respectului pentru natura si mediul inconjurator natural, social si cultural. Viziune Idealul educational al scolii romanesti consta in dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a individualitatii umane, in formarea personalitatii autonome si in asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru implinirea si dezvoltarea personala, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetateneasca activa in societate, pentru incluziune sociala si pentru angajare pe piata muncii, pentru promovarea unui invatamant orientat pe valori, creativitate, capacitati cognitive, capacitati volitive si capacitati actionale, cunostinte, competente si abilitati de utilitate directa, in profesie si in societate.

  pag.3

 • Misiune Misiunea asumata priveste dezvoltarea personala, sociala si profesionala a cetatenilor, in acord cu cerintele derivate din statutul Romaniei de tara membra a Uniunii Europene. Aceasta misiune capata o importanta deosebita in contextul globalizarii, aspect ce determina necesitatea existentei unei resurse umane nationale inalt competitive, capabila sa functioneze eficient in societatea cunoasterii. Domeniul de autoritate, functiile si atributiile ministerului Ministerul Educatiei Nationale conduce sistemul national de educatie, formare profesionala si cercetare stiintifica universitara, exercitandu-si atributiile stabilite prin legi si prin alte acte normative din sfera sa de activitate. Prin urmare, Ministerul Educatiei Nationale, in baza responsabilitatilor pe care le are in calitate de autoritate de stat pentru educatie, formare profesionala si cercetare stiintifica universitara are drept de initiativa si de executie in domeniile politicii financiare si resurselor umane din sfera sa de activitate. Atributiile principale din domeniile sale de activitate sunt reglementate prin art. 4 si 5 ale HG nr. 26/2017, privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, MEN indeplineste urmatoarele functii: a) de strategie, prin care se asigura elaborarea Strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniul educatiei, formarii profesionale si cercetarii stiintifice universitare; b) de administrare, prin care aloca, monitorizeaza si evalueaza utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor in domeniile sale de activitate; c) de evaluare, coordonare si control al realizarii politicilor in domeniul educatiei, formarii profesionale si cercetarii stiintifice universitare; d) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ metodologic, functional, operational, institutional si financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate; e) de autoritate de stat, prin care asigura urmarirea si controlul respectarii reglementarilor din domeniile sale de activitate; f) de reprezentare, prin care asigura, in numele Guvernului, reprezentarea in organismele/institutiile si in organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate; g) de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice centrale si locale si cu societatea civila; h) de cooperare internationala, prin care asigura aplicarea acordurilor internationale in domeniile sale de activitate si promovarea de noi acorduri. Organizarea ministerului Conducerea Ministerului Educatiei Nationale se exercita de catre ministru. Ministrul reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate. De asemenea, in cadrul Ministerului Educatiei Nationale isi desfasoara activitatea cinci secretari de stat si un subsecretar de stat, numiti prin decizie a Prim - ministrului. Activitatea operationala a Ministerului Educatiei Nationale este coordonata de un secretar general si un secretar general adjunct, inalti functionari publici, numiti in conditiile legii. In subordinea directa a ministrului se regasesc structurile care gestioneaza domeniile inspectie si control, audit intern, management strategic si politici publice, comunicare, precum

  pag.4

 • si compartimentul Informatii clasificate. Structura organizatorica a MEN cuprinde 10 directii generale, 23 directii, precum si servicii, birouri, compartimente. Printre acestea se afla 3 unitati de management/implementare a proiectelor, organizate la nivel de directie. In conformitate cu prevederile HG nr. 26/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in subordinea sau in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale functioneaza mai multe institutii/unitati/structuri (institutii de invatamant superior, institute nationale, inspectorate scolare, institutii si unitati de cercetare stiintifica, cluburi sportive studentesti etc.). Cele 30 de cluburi sportive studentesti cu personalitate juridica, infiintate potrivit legii, prin ordin al ministrului, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, pot functiona in subordinea institutiilor de invatamant superior de stat. In fiecare judet si in municipiul Bucuresti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educatiei Nationale, inspectorate scolare, cu structura aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale. Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti au in subordine unitati conexe: unitati pentru activitatea extrascolara, case ale corpului didactic si cluburi sportive scolare. Pentru exercitarea atributiilor sale, structurii organizatorice a Ministerului Educatiei Nationale i se adauga organisme de nivel national in domeniul educatiei, formarii profesionale si cercetarii stiintifice universitare: 5 consilii consultative si 4 consilii consultative partenere. Activitatea acestor consilii, cu exceptia Consiliului National al Rectorilor, este coordonata de catre ministrul educatiei nationale. In cadrul MEN functioneaza Organismul Intermediar pentru Programul Operational Capital Uman, la nivel de directie. In coordonarea Ministerului Educatiei Nationale functioneaza trei institutii: Autoritatea Nationala pentru Calificari, Agentia Nationala pentru Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare si Regia Autonoma “Editura Didactica si Pedagogica”. De asemenea, in subordinea MEN isi desfasoara activitatea si 3 institutii de cercetare stiintifica: Institutul de Stiinte ale Educatiei, Institutul Limbii Romane si Centrul de Cercetari Biologice din Jibou.

  3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

  Prioritati - Domeniul Educatie, Formare Profesionala si Cercetare Stiintifica Universitara Programul de Guvernare 2018-2020, documentele europene si nationale programatice in domeniu (Strategia Europa 2020, Cadrul ET 2020, Programul National de Reforma s.a.) fundamenteaza principalele tinte strategice ale Ministerului Educatiei Nationale in perspectiva 2020 - 2021:

  - procentul celor care parasesc timpuriu scoala sa fie sub 11,3%; - cel putin 26,7% dintre persoanele cu varste cuprinse intre 30 si 34 de ani sa aiba

  finalizate studiile tertiare; - cel putin 10% dintre persoanele cu varste cuprinse intre 25 si 64 de ani sa participe la

  invatarea pe tot parcursul vietii.

  A. Invatamant preuniversitar

  A1. Asigurarea de sanse egale de acces si a participarii la un invatamant relevant si incluziv

  - Continuarea programelor adresate participarii scolare a copiilor cu risc ridicat

  (Programul guvernamental national de rechizite scolare, Programul national bani de

  pag.5

 • liceu, Bursa profesionala, Programul national Euro 200, Decontarea navetei, Proiectul privind invatamantul secundar ROSE);

  - Implementarea unui nou program social pentru elevii din învățământul primar, gimnazial, profesional și liceal în vederea asigurării condițiilor de acces și participare școlară (rechizite, manuale și vouchere pentru îmbrăcăminte, destinate elevilor de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a);

  - Dezvoltarea activitatilor de consiliere si orientare profesionala; - Sustinerea elevilor cu dizabilitati - acces la educatia de baza si la nivelurile superioare; - Organizarea procesului de invatare/cazuri particulare (scolarizarea la domiciliu;

  invatamant confesional; predarea in regim intensiv sau bilingv etc); - Dezvoltarea serviciilor pentru integrarea copiilor in invatamantul anteprescolar si

  prescolar; - Sustinerea Societatii Editura Didactica si Pedagogica SA, care asigura manuale,

  incluzand variantele digitale.

  A2. Asigurarea calitatii la toate nivelurile de educatie si formare profesionala

  Elaborarea de planuri si programe scolare noi si asigurarea de manuale corespunzatoare, inclusiv digitale; realizarea de evaluari relevante;

  - Implementarea Planului de actiune pentru desegregare scolara; - Stabilirea noilor standarde de referinta si indicatori de performanta; incheierea

  evaluarii periodice a tuturor unitatilor de invatamant; - Sustinerea programelor privind formarea initiala si continua a personalului prin

  proiectul Curriculum Relevant Educatie Deschisa pentru Toti, finantat prin POCU - Sustinerea Inspectiei Scolare; indrumarea si consilierea cadrelor didactice; - Sustinerea programelor nationale, inclusiv extrascolare si extracurriculare, de educatie

  pentru sanatate, educatie cultural-artistica si stiintifica, educatie ecologica, educatie prin sport, educatie rutiera, educatie pentru dezvoltarea durabila, educatie financiara, promovarea voluntariatului, a educatiei civice si a implicarii sociale;

  - Dezvoltarea proiectului Educatia juridica in scoli; - Sprijinirea tranzitiei elevilor de la un ciclu scolar la altul, programe de tip Scoala

  parintilor si de imbunatatire a competentelor cadrelor didactice prin accesarea de fonduri nerambursabile, din cadrul apelurilor de proiecte ”Scoala pentru toti” si „Profesori motivati in scoli defavorizate”;

  - Stimularea inovarii si creativitatii, inclusiv a spiritului antreprenorial; incurajarea elevilor capabili de inovare si creatie;

  - Dezvoltarea si implementarea programelor de stimulare a performantei, adresate elevilor cu potential deosebit;

  - Organizarea olimpiadelor si a concursurilor scolare la nivel local, regional, national, international.

  A3. Dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic

  - Scolarizarea in invatamantul profesional, inclusiv dual, corelat cu nevoile pietei muncii - Stimularea parteneriatelor de tip public-privat in domeniul educatiei si formarii

  profesionale; - Formarea cadrelor didactice si a tutorilor in domeniul invatarii la locul de munca; - Dezvoltarea de stagii de practica pentru elevi si studenti in sectorul agroalimentar,

  industrie si servicii, pentru cresterea numarului absolventilor integrati pe piata muncii, prin sustinerea programelor de invatare la locul de munca pentru elevii din invatamantul gimnazial, liceal si post-liceal, inclusiv scoli de maistri;

  pag.6

 • - Formarea competentelor antreprenoriale prin firma de exercitiu/intreprinderea simulata; - Realizarea de studii cu privire la nevoile agentilor economici, precum si la insertia

  absolventilor pe piata muncii si fundamentarea planurilor de scolarizare, in functie de acestea;

  - Reinfiintarea/modernizarea atelierelor-scoala, pentru invatamantul profesional si cel tehnologic;

  - Dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic de nivel 5 tertiar non universitar, prin sustinerea acestuia de catre stat, in domenii cu potential de crestere, relevante pentru dezvoltarea economica a Romaniei;

  - Organizarea de concursuri antreprenoriale; - Adaptarea planului cadru si a curriculumului la nevoile pietei fortei de munca, in

  colaborare cu mediul privat, cu accent pe partea practica.

  A4.Sustinerea invatamantului in limbile minoritatilor nationale

  - Desfasurarea de activitati de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rromilor, prevazute de Strategia Guvernului Romaniei pentru perioada 2016-2020;

  - Elaborarea/realizarea/finalizarea programelor pentru obtinerea gradelor didactice, pentru cadre didactice apartinand minoritatilor nationale;

  - Sustinerea activitatilor de formare continua, pentru profesorii ce predau in invatamantul cu predare in limba materna, alta decat limba romana;

  - Elaborarea/reeditarea/retiparirea manualelor scolare in limbile minoritatilor, conform noului curriculum, pentru limba materna, istoria si traditiile minoritatilor, pentru educatie interculturala si diversitate si pentru educatie muzicala.

  A5. Asigurarea si modernizarea bazei materiale a invatamantului preuniversitar; utilizarea noilor tehnologii

  - Finalizarea unor obiective de investitii in infrastructura prin Proiectul Reforma Educatiei Timpurii (PRET) si Proiectul Reabilitarea Infrastructurii Scolare (PRIS);

  - Monitorizarea obtinerii autorizatiilor sanitare de catre toate unitatile de invatamant; - Asigurarea accesului la Internet pentru toate unitatile de invatamant; - Modernizarea procesului de predare-invatare cu ajutorul TIC; - Construirea Platformei naţionale E-educatie; - Instrumente pentru clasă (dotarea tuturor sălilor de clasă cu table inteligente); - Laptopuri pentru profesori; - Tablete pentru elevi.

  A6. Imbunatatirea managementului scolar si dezvoltarea carierei in educatie Imbunatatirea managementului scolar si dezvoltarea carierei didactice

  - Incurajarea formarii continue a cadrelor didactice prin programe finantate de la bugetul de stat;

  - Ocuparea posturilor de conducere, indrumare si control prin concurs; - Imbunatatirea performantelor managerilor educationali. - Sustinerea proiectelor si programelor privind mobilitatile;

  A7. Finantarea corespunzatoare a sistemului de educatie si formare profesionala

  - Asigurarea unui sistem de salarizare si motivare financiara, corespunzator rolului pe care cadrul didactic il indeplineste in societate, ca principal actor al cresterii calitatii actului educational;

  - Asigurarea cofinantarii pentru derularea proiectelor finantate din fonduri europene; - Asigurarea finantarii de baza pentru invatamantul preuniversitar;

  pag.7

 • - Operationalizarea completa a Sistemului Informatic Integrat al Invatamantului din Romania;

  - Asigurarea activitatilor de monitorizare/evaluare/consiliere si control/audit.

  A8. Imbunatatirea tranzitiei de la invatamantul secundar superior la cel tertiar - Acordarea de granturi liceelor cu rezultate slabe, pentru reducerea ratei de abandon,

  cresterea ratei de absolvire si imbunatatirea performantelor la bacalaureat prin Proiectul privind invatamantul secundar - ROSE;

  - Asigurarea de experti mentori pentru implementarea activitatilor remediale si de suport; - Formarea personalului in domeniul evaluarii.

  B. Invatamant superior

  B1. Imbunatatirea accesului si a participarii - Continuarea implementarii programelor sociale pentru studenti; acordarea de burse

  pentru tinerii din grupuri defavorizate; - Imbunatatirea capacitatilor de cazare a studentilor; - Cresterea participarii adultilor la invatamantul tertiar, pe rute non-traditionale; - Continuarea alocarii de locuri distincte pentru tinerii romi; - Imbunatatirea serviciilor oferite de Centrele de consiliere si orientare in cariera pentru

  elevi din anii terminali, studenti si absolventi, in vederea eficientizarii activitatilor acestora;

  - Sustinerea granturilor universitare ale proiectului Romanian Secondary Education - ROSE.

  B2. Asigurarea calitatii si cresterea competitivitatii universitatilor romanesti - Realizarea clasificarii institutiilor de invatamant si ierarhizarea programelor de studii,

  printr-un proces transparent, pe baza unor criterii relevante in raport cu rolul universitatilor in societate, ca un instrument util pentru viitorii studenti in alegerea unui parcurs academic care sa raspunda asteptarilor lor, dar si pentru eficientizarea cheltuirii fondurilor publice;

  - Dotarea laboratoarelor de licenta/specialitate; - Intarirea criteriilor si imbunatatirea standardelor de asigurare a calitatii - astfel incat sa

  se respecte principiul dezvoltarii bazata pe performanta; - Incurajarea studentilor cu performante deosebite, in vederea valorificarii potentialului

  acestora si atragerii intr-o cariera universitara; - Implicarea universitatilor in elaborarea politicilor si strategiilor sectoriale.

  B3. Asigurarea autonomiei invatamantului superior corelata cu responsabilitatea publica - Asigurarea libertatii comunitatii academice de a gestiona propriile programe de studii si

  continuturi de invatare/cercetare, precum si intarirea capacitatii de administrare privind structura si functionarea lor interna;

  - Dezvoltarea capacitatii institutionale a universitatilor si implicarea tuturor factorilor interesati in spatiul academic;

  - Intarirea capacitatii administrative a institutiilor de invatamant superior privind structura si functionarea lor interna precum si implicarea mai puternica a factorilor interesati in

  pag.8

 • guvernanta universitatilor; - Intarirea mecanismelor legale de functionare a structurilor universitare, astfel incat sa

  fie posibila o mai buna gestionare a resurselor; - Valorificarea adecvata a experientei personalitatilor academice de marca, concomitent

  cu introducerea unor masuri de stabilizare si motivare a cadrelor didactice tinere; - Implicarea activa a institutiilor de invatamant superior in mediul economic regional si

  national.

  B4. Corelarea programelor de studii universitare cu nevoile pietei muncii - Centrarea programelor de studii pe dobandirea unor calificari relevante pe piata muncii; - Multiplicarea stagiilor de practica de specialitate/internship; - Implementarea de proiecte comune intre universitati, companii private, agentii de stat; - Dezvoltarea Societatilor Antreprenoriale Studentesti (SAS); - Dezvoltarea si implementarea de instrumente pentru urmarirea parcursului educational

  al tinerilor si insertiei absolventilor de studii superioare pe piata muncii; - Incurajarea studentilor care vor sa infiinteze start-upuri si organizarea de sesiuni de

  proiecte pentru selectarea unor propuneri care sa fie inaintate consiliului executiv spre evaluare;

  - Organizarea de concursuri pentru atragerea de finantatori pentru cele mai bune proiecte studentesti;

  - Abordarea unor subiecte cu aplicabilitate practica la lucrarea de licenta si stimularea in consecinta a studentilor;

  - Realizarea de studii cu privire la nevoile agentilor economici in ceea ce priveste asigurarea cu personal calificat, precum si la insertia absolventilor pe piata muncii.

  B5. Finantarea competitionala si consolidarea bazei materiale a institutiilor de invatamant superior

  - Finantarea corespunzatoare si predictibila a institutiilor de invatamant superior din

  Romania, cu accent asupra domeniilor cu potential de crestere, utilizand inclusiv criterii de excelenta;

  - Incurajarea organizarii de programe de studii in limbi straine; - Multiplicarea mobilitatilor studentesti si ale cadrelor didactice; participarea la

  manifestari, concursuri si targuri internationale; - Includerea in Metodologia de finantare a unor indicatori privind orientarea internationala

  a universitatilor; - Continuarea utilizarii, in cadrul metodologiei de repartizare a finantarii suplimentare, a

  unor indicatori privind resursa umana, competitivitatea si angajabilitatea; - Crearea, dezvoltarea si asigurarea functionarii unor centre de invatare/laboratoare in

  universitati pentru mentinerea studentilor aflati in situatie de risc; - Sustinerea persoanelor cu dizabilitati pentru a accesa si finaliza studiile universitare.

  B.6 Dezvoltarea si Integrarea Sistemului Informatic din Educatie

  - Corelarea intr-un sistem informatic strategic a actualelor instrumente de colectare si raportare a datelor pentru invatamantul superior (ANS, RMU, Infrastructura Cercetare, RMUR) si operationalizarea efectiva a sistemelor existente (RMU, REI, SAPM, Study in Romania etc.);

  - Stabilirea unui set de indicatori pentru evaluarea si monitorizarea politicilor publice pentru invatamant superior;

  pag.9

 • - Consolidarea instrumentelor de monitorizare a insertiei absolventilor de invatamant superior pe piata muncii;

  C. Dezvoltarea dimensiunii europene si internationale a invatamantului romanesc

  C1. Intarirea cooperarii europene si internationale - Coordonarea politicilor de consolidare a parteneriatelor internationale bilaterale si

  multilaterale si dezvoltarea unor noi directii de cooperare internationala, prin participarea reprezentantilor Romaniei in grupuri de lucru (Initiativa Reformei in Educatie in Europa de Est – ERISEE, ECVET Users Group, EQAVET, Strategia UE pentru Regiunea Dunarii-SUERD);

  - Participarea la Programul de cooperare transnationala pentru Regiunea Dunarii; - Asigurarea participarii Romaniei la evaluarile si studiile internationale (PISA, TALIS,

  Resurse scolare); - Acordarea unor locuri cu bursa si locuri cu scutire de taxe scolare, aprobate anual, prin

  Hotarari de Guvern, privind cifra de scolarizare in invatamantul preuniversitar, pentru comunitatile romanesti din strainatate (Republica Moldova, Ucraina, Balcani, Diaspora).

  - Continuarea si dezvoltarea cooperarii europene si internationale in domeniul educatiei; consolidarea relatiilor bilaterale cu Statele Membre ale UE, cele din Spatiul Economic European si cu statele terte;

  - Asumarea unui rol activ in cadrul initiativelor regionale ale Uniunii Europene: Strategia pentru Regiunea Dunarii, UE – Asia, UE - America Latina si Caraibe, Parteneriatul estic, America de Nord si Africa etc.;

  - Atragerea mai multor studenti non traditionali in invatamantul superior romanesc; - Incurajarea mobilitatilor studentesti si ale cadrelor didactice; - Participarea la manifestari, concursuri si targuri internationale; - Utilizarea in Metodologia de finantare a unor indicatori privind orientarea internationala

  a universitatilor; - Dezvoltarea programelor de studii in limbi straine, promovarea ofertei educationale in

  vederea atragerii de studenti straini, inclusiv din tari terte, furnizarea de forta de munca calificata pentru companiile care opereaza in Romania;

  - Elaborarea si implementarea Strategiei de internationalizare a invatamantului superior.

  C2. Sprijinirea comunitatilor romanesti din afara tarii - Continuarea si dezvoltarea proiectului „Limba, Cultura si Civilizatie Romaneasca” in

  scoli din State Membre UE; - Asigurarea de facilitati tinerilor de origine etnica care doresc sa studieze in institutii de

  invatamant superior din Romania; - Sustinerea lectoratelor de limba romana in universitati din strainatate; - Acordarea unor locuri cu bursa si locuri cu scutire de taxe scolare, aprobate anual, prin

  Hotarari de Guvern, privind cifra de scolarizare in invatamantul preuniversitar, pentru comunitatile romanesti din strainatate.

  D. Incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii

  D1. Incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii

  pag.10

 • - Adoptarea si implementarea Registrului National al Calificarilor; - Incurajarea functionarii Centrelor Comunitare de Invatare Permanenta; - Evaluarea si certificarea rezultatelor invatarii; - Dezvoltarea de programe de recalificare/ formare continua, in functie de nevoile

  angajatorilor; - Elaborarea/actualizarea standardelor ocupationale si calificarilor profesionale in

  concordanta cu noul Cadru National al Calificarilor; - Cresterea ofertei universitatilor privind programe postuniversitare adaptate cerintelor

  pietei muncii, relevante pentru nevoile de dezvoltare profesionala a beneficiarilor; - Implicarea institutiiilor de invatamant superior in promovarea si sustinerea de programe

  specifice de invatare pe tot parcursul vietii; - Crearea unui cadru de colaborare intre toti actorii implicati – guvern, agentii, companii,

  sindicate, organizatii neguvernamentale - in vederea cresterii gradului de informare in societate cu privire la beneficiile invatarii pe tot parcursul vietii.

  E. Cresterea capacitatii administrative a MEN si a unitatilor/ institutiilor subordonate si

  cordonate - Monitorizarea implementarii masurilor prevazute in Programul de guvernare si in

  strategiile conditionalitati ex-ante aprobate de guvern; - Elaborarea planurilor de actiune, a rapoartelor de monitorizare si evaluare; - Parcurgerea unor programe de formare pentru personalul MEN si unitatile/ institutiile

  subordonate si coordonate vizand planificarea strategica, monitorizarea si evaluarea programelor, bugetare pe programe s.a.;

  - Cresterea transparentei institutionale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice.

  4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate

  astfel:

  Surse de finantare: Pondere in total - % -

  Buget de stat 93,22 Credite externe 00,00 Fonduri externe nerambursabile 00,05 Venituri proprii 6,73 Total surse 100,00

  5. MENTIUNI SPECIALE

  Educatie, formare profesionala si cercetare stiintifica universitara MEN participa la programele operationale ale Uniunii Europene, ca beneficiar, dupa

  cum urmeaza: - Programul Operational Capital Uman (POCU); - Programul Operational Competitivitate (POC); - Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA). In calitate de Organism Intermediar la: - Programul Operational Capital Uman (POCU) – 1 Organism intermediar – OI

  POCU.

  pag.11

 • SIN

  TE

  ZA

  PO

  LIT

  ICIL

  OR

  SI

  A P

  RO

  GR

  AM

  ELO

  R B

  UG

  ET

  AR

  E F

  INA

  NT

  AT

  E P

  RIN

  BU

  GE

  T

  I. C

  red

  ite

  de

  an

  ga

  jam

  en

  t II

  . C

  red

  ite b

  uge

  tare

  -m

  ii le

  i-

  Ca

  pito

  lul

  bu

  ge

  tar

  fin

  an

  tat

  prin

  pro

  iectu

  l de

  b

  uge

  t/p

  rogra

  me

  bu

  ge

  tare

  Co

  d

  Co

  d

  CA

  / C

  B

  Re

  aliz

  ari

  2

  017

  Exe

  cu

  tie

  p

  relim

  ina

  ta

  20

  18

  Pro

  pun

  eri

  20

  19

  Estim

  ari

  20

  20

  Estim

  ari

  20

  21

  Estim

  ari

  20

  22

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Capitole bugetare finantate -

  total

  I

  35

  .12

  4.4

  93

  4.4

  26

  .18

  7

  5.7

  43

  .76

  5

  5.3

  79

  .49

  5

  5.5

  27

  .32

  3

  5.6

  35

  .26

  8

  II

  35

  .12

  4.4

  93

  4.4

  26

  .18

  7

  5.7

  43

  .76

  5

  5.3

  79

  .49

  5

  5.5

  27

  .32

  3

  5.6

  35

  .26

  8

  Ca

  pito

  l 65

  .01

  ”In

  vata

  ma

  nt”

  I

  II

  A

  co

  rda

  rea

  de

  re

  ch

  izite

  sco

  lare

  2

  24

  I 2

  12

  .15

  4

  6.1

  77

  9.3

  57

  9.6

  55

  9.9

  22

  9.9

  88

  II

  21

  2.1

  54

  6.1

  77

  9.3

  57

  9.6

  55

  9.9

  22

  9.9

  88

  Ed

  ucatia

  u

  niv

  ers

  ita

  ra

  si

  po

  stu

  niv

  ers

  ita

  ra in

  Rom

  an

  ia

  24

  6

  I 3

  2.8

  24

  .39

  3

  4.3

  66

  .86

  4

  5.3

  65

  .64

  7

  5.2

  74

  .80

  0

  5.4

  19

  .98

  6

  5.5

  25

  .52

  7

  II

  32

  .82

  4.3

  93

  4.3

  66

  .86

  4

  5.3

  65

  .64

  7

  5.2

  74

  .80

  0

  5.4

  19

  .98

  6

  5.5

  25

  .52

  7

  Ba

  ni de

  lic

  eu

  49

  1

  I 1

  .859

  .76

  0

  50

  .56

  7

  86

  .91

  3

  82

  .88

  4

  84

  .95

  5

  86

  .99

  3

  II

  1.8

  59

  .76

  0

  50

  .56

  7

  86

  .91

  3

  82

  .88

  4

  84

  .95

  5

  86

  .99

  3

  Aco

  rda

  rea

  de

  a

  juto

  r fin

  an

  cia

  r in

  ve

  de

  rea

  stim

  ula

  rii

  achiz

  itio

  na

  rii

  de

  ca

  lcu

  lato

  are

  49

  3

  I 2

  28

  .18

  6

  2.5

  79

  11

  .84

  8

  12

  .15

  6

  12

  .46

  0

  12

  .76

  0

  II

  22

  8.1

  86

  2.5

  79

  11

  .84

  8

  12

  .15

  6

  12

  .46

  0

  12

  .76

  0

  pag.12

 • Denumire indicator

  SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  pe anii 2017-2022

  Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5000

  01

  10

  20

  30

  51

  55

  56

  57

  58

  59

  65

  70

  71

  72

  TOTAL GENERAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL III DOBANZI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  6.825.268

  6.417.508

  1.294.595

  647.639

  29

  3.066.071

  7.761

  116.151

  189.153

  143.801

  867.135

  85.171

  416.783

  416.636

  147

  23.486.277

  23.242.987

  23.189.311

  22.950.186

  16.693.763

  16.693.763

  660.012

  660.012

  95

  95

  3.753.155

  3.753.155

  7.502

  7.502

  104.089

  104.089

  204.451

  204.451

  356.557

  356.557

  1.076.687

  1.076.687

  333.000

  93.875

  292.466

  292.466

  292.451

  292.451

  15

  15

  33.069.208

  33.069.208

  32.761.683

  32.761.683

  21.436.254

  21.436.254

  626.758

  626.758

  200

  200

  5.210.114

  5.210.114

  6.800

  6.800

  69.680

  69.680

  899.000

  899.000

  2.780.597

  2.780.597

  1.630.000

  1.630.000

  102.280

  102.280

  302.525

  302.525

  302.525

  302.525

  40,80

  42,28

  41,28

  42,75

  28,41

  28,41

  -5,04

  -5,04

  110,53

  110,53

  38,82

  38,82

  -9,36

  -9,36

  -33,06

  -33,06

  339,71

  339,71

  679,85

  679,85

  51,39

  51,39

  -69,29

  8,95

  3,44

  3,44

  3,44

  3,44

  29.361.946

  29.361.946

  29.003.434

  29.003.434

  20.922.908

  20.922.908

  728.040

  728.040

  700

  700

  4.724.371

  4.724.371

  7.580

  7.580

  118.682

  118.682

  259.489

  259.489

  932.363

  932.363

  1.121.851

  1.121.851

  187.450

  187.450

  350.655

  350.655

  350.655

  350.655

  29.889.045

  29.978.340

  29.521.048

  29.610.343

  21.546.337

  21.546.337

  788.724

  788.724

  700

  700

  4.828.416

  4.828.416

  7.633

  7.633

  106.244

  106.244

  266.538

  266.538

  762.559

  787.854

  1.141.257

  1.141.257

  72.640

  136.640

  361.247

  361.247

  361.247

  361.247

  A B

  MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  30.573.945

  30.573.945

  30.206.375

  30.206.375

  22.354.445

  22.354.445

  814.271

  814.271

  500

  500

  4.934.093

  4.934.093

  7.685

  7.685

  95.551

  95.551

  272.438

  272.438

  540.431

  540.431

  1.156.471

  1.156.471

  30.490

  30.490

  361.820

  361.820

  361.820

  361.820

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.13

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5300

  6500

  79

  81

  84

  85

  01

  10

  20

  51

  56

  58

  70

  71

  84

  85

  01

  OPERATIUNI FINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  INVATAMANT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  3.899

  3.899

  -12.921

  -12.921

  31.468

  31.456

  9

  891

  30.300

  256

  15

  15

  -3

  -3

  6.747.613

  6.339.858

  4.500

  4.500

  4.500

  4.500

  -4.165

  -4.165

  36.317

  36.268

  36.272

  36.272

  800

  800

  1.059

  1.059

  32.681

  32.681

  357

  357

  1.375

  1.375

  45

  45

  45

  45

  -49

  -49

  23.400.333

  23.157.092

  23.103.412

  22.864.287

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  50.600

  50.600

  50.575

  50.575

  900

  900

  1.075

  1.075

  48.600

  48.600

  25

  25

  25

  25

  32.964.880

  32.964.880

  32.657.380

  32.657.380

  11,11

  11,11

  11,11

  11,11

  39,33

  39,52

  39,43

  39,43

  12,50

  12,50

  1,51

  1,51

  48,71

  48,71

  -44,44

  -44,44

  -44,44

  -44,44

  40,87

  42,35

  41,35

  42,83

  7.857

  7.857

  7.857

  7.857

  48.130

  48.130

  48.100

  48.100

  1.000

  1.000

  1.100

  1.100

  46.000

  46.000

  30

  30

  30

  30

  29.257.950

  29.257.950

  28.899.468

  28.899.468

  6.750

  6.750

  6.750

  6.750

  49.540

  49.540

  49.500

  49.500

  1.200

  1.200

  1.300

  1.300

  47.000

  47.000

  40

  40

  40

  40

  29.779.740

  29.869.035

  29.411.783

  29.501.078

  A B

  MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  5.750

  5.750

  5.750

  5.750

  50.850

  50.850

  50.800

  50.800

  1.400

  1.400

  1.400

  1.400

  48.000

  48.000

  50

  50

  50

  50

  30.460.575

  30.460.575

  30.093.055

  30.093.055

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.14

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. - mii lei -3

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  10

  20

  30

  51

  55

  56

  57

  58

  59

  65

  70

  71

  72

  79

  81

  84

  85

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL III DOBANZI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  OPERATIUNI FINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

  1.294.586

  646.713

  29

  2.989.612

  7.761

  116.151

  189.153

  143.545

  867.135

  85.171

  416.768

  416.621

  147

  3.899

  3.899

  -12.911

  16.692.963

  16.692.963

  658.920

  658.920

  95

  95

  3.670.880

  3.670.880

  7.502

  7.502

  103.732

  103.732

  204.451

  204.451

  355.182

  355.182

  1.076.687

  1.076.687

  333.000

  93.875

  292.421

  292.421

  292.406

  292.406

  15

  15

  4.500

  4.500

  4.500

  4.500

  -4.116

  21.435.354

  21.435.354

  625.648

  625.648

  200

  200

  5.107.821

  5.107.821

  6.800

  6.800

  69.680

  69.680

  899.000

  899.000

  2.780.597

  2.780.597

  1.630.000

  1.630.000

  102.280

  102.280

  302.500

  302.500

  302.500

  302.500

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  28,41

  28,41

  -5,05

  -5,05

  110,53

  110,53

  39,14

  39,14

  -9,36

  -9,36

  -32,83

  -32,83

  339,71

  339,71

  682,87

  682,87

  51,39

  51,39

  -69,29

  8,95

  3,45

  3,45

  3,45

  3,45

  11,11

  11,11

  11,11

  11,11

  20.921.908

  20.921.908

  726.905

  726.905

  700

  700

  4.622.540

  4.622.540

  7.580

  7.580

  118.682

  118.682

  259.489

  259.489

  932.363

  932.363

  1.121.851

  1.121.851

  187.450

  187.450

  350.625

  350.625

  350.625

  350.625

  7.857

  7.857

  7.857

  7.857

  21.545.137

  21.545.137

  787.388

  787.388

  700

  700

  4.721.687

  4.721.687

  7.633

  7.633

  106.244

  106.244

  266.538

  266.538

  762.559

  787.854

  1.141.257

  1.141.257

  72.640

  136.640

  361.207

  361.207

  361.207

  361.207

  6.750

  6.750

  6.750

  6.750

  A B

  MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  22.353.045

  22.353.045

  812.834

  812.834

  500

  500

  4.823.610

  4.823.610

  7.685

  7.685

  95.551

  95.551

  272.438

  272.438

  540.431

  540.431

  1.156.471

  1.156.471

  30.490

  30.490

  361.770

  361.770

  361.770

  361.770

  5.750

  5.750

  5.750

  5.750

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.15

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. - mii lei -4

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6700

  5001

  01

  20

  51

  84

  85

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  57

  58

  59

  65

  II.Credite bugetare

  CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE

  -12.911

  46.187

  46.194

  35

  46.159

  -7

  -7

  4.901.091

  4.711.031

  458.915

  75.237

  3.066.071

  1.695

  198

  180.470

  3.326

  839.947

  -4.116

  49.627

  49.627

  49.627

  49.627

  33

  33

  49.594

  49.594

  21.254.605

  21.011.315

  21.163.520

  20.924.395

  15.735.216

  15.735.216

  69.835

  69.835

  3.753.155

  3.753.155

  1.789

  1.789

  461

  461

  196.461

  196.461

  30.135

  30.135

  1.043.468

  1.043.468

  53.728

  53.728

  53.728

  53.728

  35

  35

  53.693

  53.693

  30.829.261

  30.829.261

  30.779.261

  30.779.261

  20.610.354

  20.610.354

  75.155

  75.155

  5.210.114

  5.210.114

  1.800

  1.800

  180

  180

  890.000

  890.000

  2.289.378

  2.289.378

  1.600.000

  1.600.000

  8,26

  8,26

  8,26

  8,26

  6,06

  6,06

  8,27

  8,27

  45,05

  46,73

  45,44

  47,10

  30,98

  30,98

  7,62

  7,62

  38,82

  38,82

  0,61

  0,61

  -60,95

  -60,95

  353,02

  353,02

  7.497,07

  7.497,07

  53,33

  53,33

  55.866

  55.866

  55.866

  55.866

  35

  35

  55.831

  55.831

  26.514.531

  26.514.531

  26.463.906

  26.463.906

  19.871.955

  19.871.955

  72.909

  72.909

  4.724.371

  4.724.371

  1.800

  1.800

  241.283

  241.283

  300.000

  300.000

  1.064.138

  1.064.138

  59.765

  59.765

  59.765

  59.765

  36

  36

  59.729

  59.729

  26.848.574

  26.937.869

  26.797.367

  26.886.662

  20.320.044

  20.320.044

  76.555

  76.555

  4.828.416

  4.828.416

  1.800

  1.800

  246.832

  246.832

  174.705

  200.000

  1.076.375

  1.076.375

  A B

  MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  62.520

  62.520

  62.520

  62.520

  37

  37

  62.483

  62.483

  27.510.945

  27.510.945

  27.459.175

  27.459.175

  21.074.917

  21.074.917

  77.397

  77.397

  4.934.093

  4.934.093

  1.800

  1.800

  252.263

  252.263

  1.088.215

  1.088.215

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.16

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. - mii lei -5

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5100

  5301

  6500

  01

  01

  70

  71

  84

  85

  01

  51

  84

  85

  01

  51

  84

  85

  01

  10

  RAMBURSABILA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  85.171

  198.011

  198.011

  -7.950

  -7.950

  30.297

  30.300

  30.300

  -3

  -3

  30.297

  30.300

  30.300

  -3

  -3

  4.870.794

  4.680.731

  333.000

  93.875

  91.085

  91.085

  91.085

  91.085

  -4.165

  -4.165

  32.681

  32.632

  32.681

  32.681

  32.681

  32.681

  -49

  -49

  32.681

  32.632

  32.681

  32.681

  32.681

  32.681

  -49

  -49

  21.221.924

  20.978.683

  21.130.839

  20.891.714

  15.735.216

  102.280

  102.280

  50.000

  50.000

  50.000

  50.000

  48.600

  48.600

  48.600

  48.600

  48.600

  48.600

  48.600

  48.600

  48.600

  48.600

  48.600

  48.600

  30.780.661

  30.780.661

  30.730.661

  30.730.661

  20.610.354

  -69,29

  8,95

  -45,11

  -45,11

  -45,11

  -45,11

  48,71

  48,93

  48,71

  48,71

  48,71

  48,71

  48,71

  48,93

  48,71

  48,71

  48,71

  48,71

  45,04

  46,72

  45,43

  47,09

  30,98

  187.450

  187.450

  50.625

  50.625

  50.625

  50.625

  46.000

  46.000

  46.000

  46.000

  46.000

  46.000

  46.000

  46.000

  46.000

  46.000

  46.000

  46.000

  26.468.531

  26.468.531

  26.417.906

  26.417.906

  19.871.955

  72.640

  136.640

  51.207

  51.207

  51.207

  51.207

  47.000

  47.000

  47.000

  47.000

  47.000

  47.000

  47.000

  47.000

  47.000

  47.000

  47.000

  47.000

  26.801.574

  26.890.869

  26.750.367

  26.839.662

  20.320.044

  A B

  MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  30.490

  30.490

  51.770

  51.770

  51.770

  51.770

  48.000

  48.000

  48.000

  48.000

  48.000

  48.000

  48.000

  48.000

  48.000

  48.000

  48.000

  48.000

  27.462.945

  27.462.945

  27.411.175

  27.411.175

  21.074.917

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.17

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. - mii lei -6

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6501

  20

  51

  55

  56

  57

  58

  59

  65

  70

  71

  84

  85

  01

  10

  20

  51

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  INVATAMANT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

  458.915

  75.237

  3.035.771

  1.695

  198

  180.470

  3.326

  839.947

  85.171

  198.011

  198.011

  -7.947

  -7.947

  4.824.607

  4.634.537

  458.915

  75.202

  15.735.216

  69.835

  69.835

  3.720.474

  3.720.474

  1.789

  1.789

  461

  461

  196.461

  196.461

  30.135

  30.135

  1.043.468

  1.043.468

  333.000

  93.875

  91.085

  91.085

  91.085

  91.085

  -4.116

  -4.116

  21.172.297

  20.929.056

  21.081.212

  20.842.087

  15.735.216

  15.735.216

  69.802

  69.802

  20.610.354

  75.155

  75.155

  5.161.514

  5.161.514

  1.800

  1.800

  180

  180

  890.000

  890.000

  2.289.378

  2.289.378

  1.600.000

  1.600.000

  102.280

  102.280

  50.000

  50.000

  50.000

  50.000

  30.726.933

  30.726.933

  30.676.933

  30.676.933

  20.610.354

  20.610.354

  75.120

  75.120

  30,98

  7,62

  7,62

  38,73

  38,73

  0,61

  0,61

  -60,95

  -60,95

  353,02

  353,02

  7.497,07

  7.497,07

  53,33

  53,33

  -69,29

  8,95

  -45,11

  -45,11

  -45,11

  -45,11

  45,13

  46,81

  45,52

  47,19

  30,98

  30,98

  7,62

  7,62

  19.871.955

  72.909

  72.909

  4.678.371

  4.678.371

  1.800

  1.800

  241.283

  241.283

  300.000

  300.000

  1.064.138

  1.064.138

  187.450

  187.450

  50.625

  50.625

  50.625

  50.625

  26.412.665

  26.412.665

  26.362.040

  26.362.040

  19.871.955

  19.871.955

  72.874

  72.874

  20.320.044

  76.555

  76.555

  4.781.416

  4.781.416

  1.800

  1.800

  246.832

  246.832

  174.705

  200.000

  1.076.375

  1.076.375

  72.640

  136.640

  51.207

  51.207

  51.207

  51.207

  26.741.809

  26.831.104

  26.690.602

  26.779.897

  20.320.044

  20.320.044

  76.519

  76.519

  A B

  MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  21.074.917

  77.397

  77.397

  4.886.093

  4.886.093

  1.800

  1.800

  252.263

  252.263

  1.088.215

  1.088.215

  30.490

  30.490

  51.770

  51.770

  51.770

  51.770

  27.400.425

  27.400.425

  27.348.655

  27.348.655

  21.074.917

  21.074.917

  77.360

  77.360

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.18

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. - mii lei -7

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6701

  55

  56

  57

  58

  59

  65

  70

  71

  84

  85

  01

  20

  51

  84

  85

  ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

  2.989.612

  1.695

  198

  180.470

  3.326

  839.947

  85.171

  198.011

  198.011

  -7.940

  -7.940

  46.187

  46.194

  35

  46.159

  -7

  3.670.880

  3.670.880

  1.789

  1.789

  461

  461

  196.461

  196.461

  30.135

  30.135

  1.043.468

  1.043.468

  333.000

  93.875

  91.085

  91.085

  91.085

  91.085

  -4.116

  -4.116

  49.627

  49.627

  49.627

  49.627

  33

  33

  49.594

  49.594

  5.107.821

  5.107.821

  1.800

  1.800

  180

  180

  890.000

  890.000

  2.289.378

  2.289.378

  1.600.000

  1.600.000

  102.280

  102.280

  50.000

  50.000

  50.000

  50.000

  53.728

  53.728

  53.728

  53.728

  35

  35

  53.693

  53.693

  39,14

  39,14

  0,61

  0,61

  -60,95

  -60,95

  353,02

  353,02

  7.497,07

  7.497,07

  53,33

  53,33

  -69,29

  8,95

  -45,11

  -45,11

  -45,11

  -45,11

  8,26

  8,26

  8,26

  8,26

  6,06

  6,06

  8,27

  8,27

  4.622.540

  4.622.540

  1.800

  1.800

  241.283

  241.283

  300.000

  300.000

  1.064.138

  1.064.138

  187.450

  187.450

  50.625

  50.625

  50.625

  50.625

  55.866

  55.866

  55.866

  55.866

  35

  35

  55.831

  55.831

  4.721.687

  4.721.687

  1.800

  1.800

  246.832

  246.832

  174.705

  200.000

  1.076.375

  1.076.375

  72.640

  136.640

  51.207

  51.207

  51.207

  51.207

  59.765

  59.765

  59.765

  59.765

  36

  36

  59.729

  59.729

  A B

  MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  4.823.610

  4.823.610

  1.800

  1.800

  252.263

  252.263

  1.088.215

  1.088.215

  30.490

  30.490

  51.770

  51.770

  51.770

  51.770

  62.520

  62.520

  62.520

  62.520

  37

  37

  62.483

  62.483

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.19

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. - mii lei -8

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5008

  5308

  6508

  5010

  01

  56

  58

  01

  56

  58

  01

  56

  58

  01

  10

  II.Credite bugetare

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  INVATAMANT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  -7

  10.490

  10.490

  10.234

  256

  256

  256

  256

  10.234

  10.234

  10.234

  1.913.687

  1.695.987

  25.185

  25.185

  25.185

  25.185

  1.357

  1.357

  23.828

  23.828

  1.732

  1.732

  1.732

  1.732

  357

  357

  1.375

  1.375

  23.453

  23.453

  23.453

  23.453

  1.000

  1.000

  22.453

  22.453

  2.206.487

  2.206.487

  2.000.606

  2.000.606

  15.500

  15.500

  15.500

  15.500

  500

  500

  15.000

  15.000

  15.500

  15.500

  15.500

  15.500

  500

  500

  15.000

  15.000

  2.224.447

  2.224.447

  1.966.922

  1.966.922

  -38,46

  -38,46

  -38,46

  -38,46

  -63,15

  -63,15

  -37,05

  -37,05

  -33,91

  -33,91

  -33,91

  -33,91

  -50,00

  -50,00

  -33,19

  -33,19

  0,81

  0,81

  -1,68

  -1,68

  17.500

  17.500

  17.500

  17.500

  500

  500

  17.000

  17.000

  17.500

  17.500

  17.500

  17.500

  500

  500

  17.000

  17.000

  2.829.915

  2.829.915

  2.522.028

  2.522.028

  20.500

  20.500

  20.500

  20.500

  500

  500

  20.000

  20.000

  20.500

  20.500

  20.500

  20.500

  500

  500

  20.000

  20.000

  3.019.971

  3.019.971

  2.703.181

  2.703.181

  A B

  MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  22.500

  22.500

  22.500

  22.500

  500

  500

  22.000

  22.000

  22.500

  22.500

  22.500

  22.500

  500

  500

  22.000

  22.000

  3.040.500

  3.040.500

  2.724.700

  2.724.700

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.20

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. - mii lei -9

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5310

  20

  30

  55

  56

  57

  58

  59

  70

  71

  72

  79

  81

  84

  85

  01

  10

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL III DOBANZI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  OPERATIUNI FINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  835.680

  572.402

  29

  6.066

  105.719

  8.683

  140.219

  27.188

  218.772

  218.625

  147

  3.899

  3.899

  -4.971

  -4.971

  915

  900

  958.547

  958.547

  590.177

  590.177

  95

  95

  5.713

  5.713

  102.271

  102.271

  7.990

  7.990

  302.594

  302.594

  33.219

  33.219

  201.381

  201.381

  201.366

  201.366

  15

  15

  4.500

  4.500

  4.500

  4.500

  1.904

  1.904

  1.859

  1.859

  825.900

  825.900

  551.603

  551.603

  200

  200

  5.000

  5.000

  69.000

  69.000

  9.000

  9.000

  476.219

  476.219

  30.000

  30.000

  252.525

  252.525

  252.525

  252.525

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  2.000

  2.000

  1.975

  1.975

  -13,84

  -13,84

  -6,54

  -6,54

  110,53

  110,53

  -12,48

  -12,48

  -32,53

  -32,53

  12,64

  12,64

  57,38

  57,38

  -9,69

  -9,69

  25,40

  25,40

  25,41

  25,41

  11,11

  11,11

  11,11

  11,11

  5,04

  5,04

  6,24

  6,24

  1.050.953

  1.050.953

  655.131

  655.131

  700

  700

  5.780

  5.780

  118.182

  118.182

  18.206

  18.206

  615.363

  615.363

  57.713

  57.713

  300.030

  300.030

  300.030

  300.030

  7.857

  7.857

  7.857

  7.857

  2.130

  2.130

  2.100

  2.100

  1.226.293

  1.226.293

  712.169

  712.169

  700

  700

  5.833

  5.833

  105.744

  105.744

  19.706

  19.706

  567.854

  567.854

  64.882

  64.882

  310.040

  310.040

  310.040

  310.040

  6.750

  6.750

  6.750

  6.750

  2.540

  2.540

  2.500

  2.500

  A B

  MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  1.279.528

  1.279.528

  736.874

  736.874

  500

  500

  5.885

  5.885

  95.051

  95.051

  20.175

  20.175

  518.431

  518.431

  68.256

  68.256

  310.050

  310.050

  310.050

  310.050

  5.750

  5.750

  5.750

  5.750

  2.850

  2.850

  2.800

  2.800

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.21

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. - mii lei -10

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6510

  20

  70

  71

  01

  10

  20

  30

  55

  56

  57

  58

  59

  70

  71

  72

  79

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  INVATAMANT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL III DOBANZI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  OPERATIUNI FINANCIARE

  I.Credite de angajament

  9

  891

  15

  15

  1.912.772

  1.695.087

  835.671

  571.511

  29

  6.066

  105.719

  8.683

  140.219

  27.188

  218.757

  218.610

  147

  800

  800

  1.059

  1.059

  45

  45

  45

  45

  2.204.583

  2.204.583

  1.998.747

  1.998.747

  957.747

  957.747

  589.118

  589.118

  95

  95

  5.713

  5.713

  102.271

  102.271

  7.990

  7.990

  302.594

  302.594

  33.219

  33.219

  201.336

  201.336

  201.321

  201.321

  15

  15

  4.500

  900

  900

  1.075

  1.075

  25

  25

  25

  25

  2.222.447

  2.222.447

  1.964.947

  1.964.947

  825.000

  825.000

  550.528

  550.528

  200

  200

  5.000

  5.000

  69.000

  69.000

  9.000

  9.000

  476.219

  476.219

  30.000

  30.000

  252.500

  252.500

  252.500

  252.500

  5.000

  12,50

  12,50

  1,51

  1,51

  -44,44

  -44,44

  -44,44

  -44,44

  0,81

  0,81

  -1,69

  -1,69

  -13,86

  -13,86

  -6,55

  -6,55

  110,53

  110,53

  -12,48

  -12,48

  -32,53

  -32,53

  12,64

  12,64

  57,38

  57,38

  -9,69

  -9,69

  25,41

  25,41

  25,42

  25,42

  11,11

  1.000

  1.000

  1.100

  1.100

  30

  30

  30

  30

  2.827.785

  2.827.785

  2.519.928

  2.519.928

  1.049.953

  1.049.953

  654.031

  654.031

  700

  700

  5.780

  5.780

  118.182

  118.182

  18.206

  18.206

  615.363

  615.363

  57.713

  57.713

  300.000

  300.000

  300.000

  300.000

  7.857

  1.200

  1.200

  1.300

  1.300

  40

  40

  40

  40

  3.017.431

  3.017.431

  2.700.681

  2.700.681

  1.225.093

  1.225.093

  710.869

  710.869

  700

  700

  5.833

  5.833

  105.744

  105.744

  19.706

  19.706

  567.854

  567.854

  64.882

  64.882

  310.000

  310.000

  310.000

  310.000

  6.750

  A B

  MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  1.400

  1.400

  1.400

  1.400

  50

  50

  50

  50

  3.037.650

  3.037.650

  2.721.900

  2.721.900

  1.278.128

  1.278.128

  735.474

  735.474

  500

  500

  5.885

  5.885

  95.051

  95.051

  20.175

  20.175

  518.431

  518.431

  68.256

  68.256

  310.000

  310.000

  310.000

  310.000

  5.750

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.22

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. - mii lei -11

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  81

  84

  85

  II.Credite bugetare

  TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

  3.899

  3.899

  -4.971

  -4.971

  4.500

  4.500

  4.500

  5.000

  5.000

  5.000

  11,11

  11,11

  11,11

  7.857

  7.857

  7.857

  6.750

  6.750

  6.750

  A B

  MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  5.750

  5.750

  5.750

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.23

 • Denumire indicator

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2017-2022

  (sume alocate din bugetul de stat)

  Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5001

  01

  10

  01

  01

  02

  05

  06

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  30

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in bani

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Salarii de baza

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Salarii de merit

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Sporuri pentru conditii de munca

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Alte sporuri

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Fond pentru posturi ocupate prin cumul

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Fond aferent platii cu ora

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Drepturi de delegare

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii de detasare

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Alocatii pentru transportul la si de la locul de muncaI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Alocatii pentru locuinte

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii de hrana

  II.Credite bugetare

  Alte drepturi salariale in bani

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  4.901.091

  4.711.031

  458.915

  374.419

  309.834

  1.226

  1.582

  1.965

  4.702

  50.561

  3

  382

  47

  406

  12

  3.699

  21.254.605

  21.011.315

  21.163.520

  20.924.395

  15.735.216

  15.735.216

  14.740.528

  14.740.528

  13.340.691

  13.340.691

  154

  154

  82.458

  82.458

  99.485

  99.485

  144.824

  144.824

  980.184

  980.184

  950

  950

  820

  820

  80

  80

  580

  580

  17

  17

  90.285

  90.285

  30.829.261

  30.829.261

  30.779.261

  30.779.261

  20.610.354

  20.610.354

  19.676.083

  16.852.098

  92.458

  143.125

  185.824

  1.018.100

  950

  820

  100

  620

  25

  1.229.763

  152.200

  45,05

  46,73

  45,44

  47,10

  30,98

  30,98

  33,48

  26,32

  12,13

  43,87

  28,31

  3,87

  0,00

  0,00

  25,00

  6,90

  47,06

  68,58

  26.514.531

  26.514.531

  26.463.906

  26.463.906

  19.871.955

  19.871.955

  26.848.574

  26.937.869

  26.797.367

  26.886.662

  20.320.044

  20.320.044

  A B

  MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  27.510.945

  27.510.945

  27.459.175

  27.459.175

  21.074.917

  21.074.917

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.24

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  20

  02

  03

  01

  04

  06

  01

  02

  03

  04

  06

  07

  08

  01

  02

  03

  04

  05

  Cheltuieli salariale in natura

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia saI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Vouchere de vacanta

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributii

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari sociale de stat

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari de somaj

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari sociale de sanatate

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributii pentru concedii si indemnizatii

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributia asiguratorie pentru munca

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Contributii platite de angajator in numele angajatuluiI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Bunuri si servicii

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Furnituri de birou

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Materiale pentru curatenie

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Incalzit, iluminat si forta motrica

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Apa, canal si salubritate

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Carburanti si lubrifianti

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  122

  122

  84.374

  59.390

  1.801

  19.375

  616

  3.192

  75.237

  53.289

  1.962

  916

  15.797

  2.112

  1.249

  402.858

  402.858

  210

  210

  402.648

  402.648

  591.830

  591.830

  179.519

  179.519

  5.327

  5.327

  55.962

  55.962

  1.923

  1.923

  11.810

  11.810

  315.289

  315.289

  22.000

  22.000

  69.835

  69.835

  50.651

  50.651

  1.690

  1.690

  890

  890

  16.229

  16.229

  2.298

  2.298

  1.323

  1.323

  404.606

  210

  404.396

  529.665

  89.723

  2.157

  22.432

  648

  3.667

  371.038

  40.000

  75.155

  75.155

  52.112

  1.702

  915

  15.196

  2.318

  1.323

  0,43

  0,00

  0,43

  -10,50

  -50,02

  -59,51

  -59,92

  -66,30

  -68,95

  17,68

  81,82

  7,62

  7,62

  2,88

  0,71

  2,81

  -6,37

  0,87

  0,00

  72.909

  72.909

  76.555

  76.555

  A B

  MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

  77.397

  77.397

  Realizari 2017

  Executie preliminata

  2018

  Propuneri 2019

  Crestere / descrestere2019/2018

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Estimari 2022

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.25

 • Denumire indicator