MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE...

139
MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VÂLCEA CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA ANUL ȘCOLAR 2016-2017

Transcript of MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE...

Page 1: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

1 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VÂLCEA

CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA

ANUL ȘCOLAR 2016-2017

Page 2: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

2 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Colectivul de redacţie:

Prof. Andra Bică – Inspector Școlar General – preşedinte

Prof. Roxana-Elena Roșu Călina – Inspector Școlar General Adjunct – vicepreşedinte

Prof.Ana Jipescu – Inspector Școlar General Adjunct – vicepreşedinte

Prof. Adrian Luca – Director Casa Corpului Didactic – vicepreşedinte

Prof. Florentina Cristina Nicula – Director CJRAE Vâlcea – membru

Prof. Maria Georgescu - Coordonator CJAP Vâlcea – membru

Prof. Adina Dobrete– Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Silviu Statie – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Isabella Ioniță – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Matei Bogdan Constantin – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Gabriela Trăistaru – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Gabriela Ionescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Mihaela Duță – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Natalia Ștefan – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Ioan Onogea – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Doinița Apostol – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Dan Laurențiu Ulmeanu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea –membru

Prof. Luminița Manea – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Romeo Popescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Giorgiana Maria Ancuța – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Roxana Croitoru - Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Elena Săraru – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Lăcrămioara Împăratu– Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Luisa Ciochină – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Mihai Manda – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Antoanela Mărgărita – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Mihaela Popescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

Prof. Dumitru Ciobanu – Prof. metodist CCD Vâlcea – membru

Prof. Valeria Șandru – Prof. metodist CCD Vâlcea – membru

Prof. Daniela Mihaela Samoilă– Prof. metodist CCD Vâlcea – membru

Prof. Ioana Stăncuț– Prof. metodist CCD Vâlcea – membru

Prof. Cristina Diaconescu– Prof. metodist CCD Vâlcea – membru

Tehnoredactare computerizată:

Alexandru Constantin Dăscălete-Burtea – informatician CCD Vâlcea

Dumitru Ciobanu – Prof. metodist CCD Vâlcea

Grafică:

Alexandru Constantin Dăscălete-Burtea – informatician CCD Vâlcea

Secretariat:

Puranu Georgeta - Bibliotecar - CCD Vâlcea

Contabilitate:

Georgeta Oprescu – Contabil Șef - ISJ Vâlcea

Varinia Dumitrana – Contabil Șef - CCD Vâlcea

ISBN – 10 973 – 87975 – 1- 9

ISBN – 13 978 – 973 – 87975 – 1 – 2

Page 3: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

3 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

CUPRINS

I. ORDIN PRIVIND STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2016 – 2017 ................................................... ..4

II. CERCURI PEDAGOGICE........................................................................................................................ ..7

III. COLECTIVUL DE METODIȘTI AI INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN VÂLCEA ........... 46

IV. CONSILII CONSULTATIVE 2016-2017 ................................................................................................. 60

V. ACTIVITĂȚI METODICO – ȘTIINȚIFICE 2015-2016 .......................................................................... 78

VI. OFERTA DE FORMARE A CASEI CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA AN ȘCOLAR 2016-2017....122

VII. REȚEAUA ȘCOLARĂ JUDEȚUL VÂLCEA 2016-2017 .....................................................................130

Page 4: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

4 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

I. ORDIN PRIVIND STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR

2016 – 2017

în temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu

modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcționarea

Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările şi completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

emite prezentul ordin:

Art.l (1) Anul şcolar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile

lucrătoare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de

cursuri şi se încheie în data de 26 mai 2017;

b) pentru clasa a VllI-a, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie în data

de 9 iunie 2017;

c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor

terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în

vigoare;

d) pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin

planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

e) pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a Xl-a, ciclul inferior al liceului, filiera

tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 179 de zile lucrătoare;

f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al

liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă

de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform

structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor;

g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata

cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

Page 5: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

5 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Art.2 Anul şcolar 2016-2017 începe pe data de 1 septembrie 2016, se încheie pe data de

31 august 2017 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 19 săptămâni dispuse în perioada 12 septembrie 2016-3 februarie 2017

Cursuri - luni, 12 septembrie 2016 - vineri, 23 decembrie 2016

în perioada 29 octombrie - 6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul primar şi grupele

din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 24 decembrie 2016 - duminică, 8 ianuarie 2017

Cursuri - luni, 9 ianuarie 2017 - vineri, 3 februarie 2017

Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 4 februarie 2017 - duminică, 12 februarie 2017

Semestrul al II-lea are 16 săptămâni dispuse în perioada 13 februarie 2017 - 16 iunie

2017

Cursuri - luni, 13 februarie 2017 - vineri, 14 aprilie 2017

Vacanţa de primăvară - miercuri, 19 aprilie 2017 - duminică, 30 aprilie 2017

Cursuri - marţi, 2 mai 2017 - vineri, 16 iunie 2017

Vacanta de vară - sâmbătă, 17 iunie 2017 - duminică, 10 septembrie 2017

Art.3 în zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art.4 Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări

specifice ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei, ziua de 5 iunie - Ziua

învăţătorului şi 1 iunie - Ziua copilului, conform planificărilor existente la nivelul

fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.

Art.5 (1) Programul naţional „Şcoala altfel” este structurat după cum urmează:

O perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii

de învăţământ, în intervalele următoare:

Pentru învăţământul preşcolar şi primar:

21 noiembrie 2016-2 decembrie 2016

27 februarie 2017-31 martie 2017

15 mai 2017 - 9 iunie 2017

Pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal:

17 octombrie 2016-2 decembrie 2016

27 februarie 2017-31 martie 2017

15 mai 2017 - 9 iunie 2017

(2) Intervalul aferent programului ”Şcoala altfel” nu coincide cu perioada tezelor

semestriale.

Art.6 Lucrările semestriale/ tezele se susţin la finalul semestrelor, după parcurgerea

programei şcolare cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.

Art. 7 Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, de regulă, în perioada

Page 6: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

6 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

vacanţei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naţionale şcolare.

Art. 8 (1) în situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.

(3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puţin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele şi evaluările naţionale: evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a VlII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competenţelor profesionale, examenele de atestare a competenţelor, examenele de absolvire.

Art.9 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 10 Direcţia Generală învăţământ Preuniversitar, Direcţia Minorităţi, Direcţia Generală Management şi Resurse Umane, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.ll Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Page 7: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

7 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

II. CERCURI PEDAGOGICE

a) Cercurile pedagogice ale directorilor unităților de învățământ

Sem. Tema Nivel Zona Loc de

desfășurare

Data Responsabil

I

1. Cadrul general și

particularități

legislative în

atingerea

obiectivului prioritar

al organizării și

desfășurării unui

învățământ de

calitate.

2. Eficacitatea și

eficiența

managemen-tului

educațional,

valorificând

realitatea și

contextul socio-

economic în care

funcționează școala.

Liceal Jud. Vâlcea

Liceul Preda

Buzescu

Berbești

14.12.2016

Dumbrăvescu

Dumitru

Cumpănășoiu

Teodor Sorin

Gimnazial

Vâlcea

Școala

Gimnazială sat

Măgura, com.

Mihăești

08.12.2016

Dobrete Adina

Lupșoiu

Camelia

Călimănești

Brezoi

Școala

Gimnazială,

com. Sălătrucel

05.12.2016

Dumbrăvescu

Dumitru

Uțulete Anca

Elena

Drăgășani

Bălcești

Școala

Gimnazială,

com. Orlești

07.12.2016

Dumbrăvescu

Dumitru

Alexandru Ana

Mădălina

Horezu

Băbeni

Școala

Gimnazială,

com. Mateești

06.12.2016

Dobrete Adina

Deaconu Victor

Bogdan

II 1. Modele de

leadership și

management

educațional din

învățământul

românesc.

2. Metode, tehnici și

instrumente de

ameliorare a

învățării în vederea

obținerii

performanței școlare

și diminuării feno-

menului de abandon

școlar.

Liceal Jud. Vâlcea Liceul

Tehnologic

Ferdinand I, Rm.

Vâlcea

29.03.2017 Dobrete Adina

Ochia Mădălina

Gimnazial

Vâlcea Școala

Gimnazială

Anton Pann,

Rm. Vâlcea

05.04.2017

Dobrete Adina

Burlan Eugen

Adrian

Călimănești

Brezoi Școala

Gimnazială,

com. Perișani/

com. Boișoara

06.04.2017

Dumbrăvescu

Dumitru

Buican

Constantin

Mohanu Ion

Cristian

Drăgășani

Bălcești

Școala

Gimnazială,

com. Mădulari

04.04.2017

Dumbrăvescu

Dumitru

Popa Ramona

Horezu

Băbeni Școala

Gimnazială,

com. Șirineasa

03.04.2017

Dobrete Adina

Marinescu

Rodica

Page 8: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

8 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

b) Cercurile pedagogice la disciplina educaţie permanentă şi activităţi

extraşcolare

Zona Sem. Loc de desfăsurare Responsabili

Râmnicu

Vâlcea

I Școala Gimnazială Nr. 4 Rm Vâlcea

Popescu Cristina

Drăghici Antonela

II Colegiul Naţional de Informatică ,,Matei

Basarab” Rm Vâlcea

Drăgășani I Şcoala Gimnazială Creţeni Marinescu Lucian

Armeanu Carmen

II Liceul Tehnologic Petrache Poenaru Bălceşti

Horezu I Şcoala Gimnazială Măldăreşti Prof. Cioinica Maria

Mărgaritescu Stefan

II Şcoala Gimnazială Luca Solomon Vaideeni

Responsabili de cerc pedagogic

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. Armeanu Carmen Liceul Teoretic Lădeşti I Fizică

2. Cioinica Maria Liceul „Constantin Brâncoveanu”

Horezu

I Chimie

3. Drăghici Antonela Liceul Sanitar „Antim Ivireanu”

Râmnicu Vâlcea

I Limba si Literatura

Româna

4. Marinescu Lucian Colegiul Național „Gib Mihăescu”

Drăgășani

I Religie

Semestrul I

Data: 24 Noiembrie 2016 - ZONA HOREZU

8 Decembrie 2016 - ZONA DRĂGĂŞANI

15 Decembrie 2016 - ZONA RÂMNICU VÂLCEA

Tema: 1. Barometrul reuşitei activităţilor educative extraşcolare;

2. “Şcoală, familie, comunitate – eficienţă fără violenţă”.

Semestrul al II-lea

Data: 3 aprilie 2017

Tema: 1. „Eficienta activității extrașcolare în dezvoltarea personalității elevilor”

2. Realizarea şi coordonarea parteneriatului educaţional. Colaborarea cu

Consiliul Şcolar al Elevilor şi cu familia/Asociaţia/comitetele de părinţi din scoală”.

Page 9: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

9 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

5. Mărgaritescu Stefan Școala Gimnazială Galicea I Matematică

6. Popescu Cristina Liceul „George Țărnea” Băbeni I Geografie

c) Cercurile pedagogice pentru Palatul și Cluburile Copiilor

Zona Sem. Loc de desfăsurare Responsabili

Palatul și

Cluburile

Copiilor, jud.

Vâlcea

I Clubul Copiilor Horezu

Văduva Maria

Popescu Ionela

Angelescu Florina II Clubul Copiilor Drăgăşani

Responsabilii de cerc pedagogic

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. Angelescu Florina Palatul Copiilor Râmnicu Vâlcea I Matematică -

Informatică

2. Popescu Ionela Clubul Copiilor Drăgășani I Educație civică

3. Vaduva Maria Clubul Copiilor Horezu I Educatie fizică

Semestrul I

Data: 25 noiembrie 2016, ora 10.00

Tema: 1. ”Consolidarea competenţelor elevilor prin activitate educativă nonformală

2. Cercurile cultural-artistice şi sportive.

Semestrul al II-lea

Data: 19 Mai 2017, ora 10.00

Tema: 1. „Satisfacţia beneficiarilor educaţiei nonformale”

2. Cercurile tehnico- aplicative şi ştiinţifice.

Page 10: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

10 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

d) Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice din învățământul preprimar

Zonă Sem. Loc de desfăsurare Componența Responsabil

cerc

Rm. Vâlcea

I Grădinița cu Program

Normal

Bărbătești

Grădinița cu Program

Prelungit Cozia, Râmnicu

Vâlcea

Grădinița cu Program

Prelungit Nord 2, Râmnicu

Vâlcea

Grădinița cu Program Normal

,,Sf. I. Antida” Râmnicu

Vâlcea

Grădinița cu Program Normal

Bărbătești Grădinița cu Program Normal

Goranu

Alexandrescu

Gabriela

II Grădinița cu Program

Prelungit Nord 2,

Râmnicu Vâlcea

Rm. Vâlcea

I Grădiniţa cu Program

Normal Vlădeşti

Grădinița cu Program

Prelungit Nord 1 Râmnicu

Vâlcea,

Grădinița cu Program Normal

nr.7, Râmnicu Vâlcea

Grădiniţa cu Program Normal

„Piticot”, Râmnicu Vâlcea

Grădiniţa cu Program Normal

Olăneşti

Grădiniţa cu Program Normal

P. Măglaşi

Grădiniţa cu Program Normal

Ioneşti

Grădiniţa cu Program Normal

Vlădeşti

Bercea

Camelia

II Grădinița cu Program

Prelungit Nord 1

Râmnicu Vâlcea

Rm. Vâlcea

I Grădiniţa cu Program

Normal Sano- Vita,

Râmnicu Vâlcea

Grădinița cu Program

Prelungit Traian Râmnicu

Vâlcea

Răduţoiu

Gheorghiţa

Semestrul I

Data: 12 decembrie 2016, ora 10:00

Tema: ,, Contexte şi instrumente pentru dezvoltarea gândirii laterale la copilul preșcolar” -

activitate demonstrativă, exemple de bune practici, referate şi comunicări, dezbateri

Semestrul al II-lea

Data: 07 aprilie 2017, ora 9:00

Tema: ,, Lupta cu timpul - o luptă pentru calitatea vieţii (perspectiva educațională)” -

exemple de bune practici, referate şi comunicări, dezbateri.

Page 11: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

11 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

II Grădinița cu Program

Prelungit Nicolae

Bălcescu, Râmnicu

Vâlcea

Grădinița cu Program Normal

Nr.16, Râmnicu Vâlcea

Grădinița cu Program

Prelungit Nicolae Bălcescu

Râmnicu Vâlcea

Grădinița cu Program Normal

Nr 2, Râmnicu Vâlcea

Grădinița cu Program Normal

Teleki, Râmnicu Vâlcea

Grădiniţa cu Program Normal

Stoileşti

Grădiniţa cu Program Normal

N. Bălcescu

Grădiniţa cu Program Normal

Sano- Vita, Râmnicu Vâlcea

Rm. Vâlcea

I Grădinița cu Program

Normal Waldorf,

Râmnicu Vâlcea

Grădința cu Program

Prelungit „Dumbrava

Minunată” Râmnicu Vâlcea

Grădinița cu Program Normal

”Lizuca” Râmnicu Vâlcea

Grădinița cu Program Normal

Copăcelu

Grădinița cu Program Normal

Waldorf Râmnicu Vâlcea

Grădinița cu Program Normal

„Micul prinţ” Râmnicu

Vâlcea

Grădinița cu Program Normal

„Toţi Sfinţii” Râmnicu Vâlcea

Grădinița cu Program Normal

Galicea

Grădinița cu Program Normal

Milcoiu

Grădinița cu Program Normal

Dănicei

Grădinița cu Program

Prelungit „Busy-Bee”

Râmnicu Vâlcea

Răduţa Alina

II Grădinița cu Program

Normal ”Lizuca”

Râmnicu Vâlcea

Rm. Vâlcea

I Grădinița „Pricipesa

Maria”, Rm. Vâlcea

Grădinița cu Program

Prelungit Ostroveni 3,

Râmnicu Vâlcea

Grădinița cu Program

Prelungit Nr. 14, Rm. Vâlcea

Grădinița cu Program Normal

Nr. 6, Rm. Vâlcea

Grădiniţa cu Program Normal

Nr. 5, Rm. Vâlcea

Grădinița „Pricipesa Maria”,

Rm. Vâlcea

Grădinița cu Program Normal

Roeşti

Grădiniţa cu Program Normal

sat Popesti- Daesti

Gheorghiţă

Ioana

II Grădinița cu Program

Prelungit Ostroveni 3,

Râmnicu Vâlcea

Page 12: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

12 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Grădinița cu Program Normal

Sirineasa

Grădinița cu Program Normal

Goleşti

Grădinița cu Program Normal

Ocnele Mari

Grădinița cu Program Normal

P. Otăsau

Grădinița cu Program Normal

Stoeneşti

Grădinița cu Program Normal

Cernişoara

Rm. Vâlcea

I Grădinița cu Program

Prelungit Ostroveni 1,

Râmnicu Vâlcea

Grădinița cu Program

Prelungit Ostroveni 2,

Râmnicu Vâlcea

Grădinița cu Program

Prelungit Ostroveni 1,

Râmnicu Vâlcea

Grădinița cu Program

Prelungit ,,Happy Kids”,

Râmnicu Vâlcea

Grădinița cu Program Normal

Băile Govora

Roşiu Elena

II Grădinița cu Program

Prelungit Ostroveni 2,

Râmnicu Vâlcea

Băbeni

I Grădinița cu Program

Normal Budești Grădinița cu Program Normal

nr 15 Stolniceni

Grădinița cu Program Normal

nr. 9 Stupărei

Grădinița cu Program Normal

nr. 8 Colonie,

Grădiniţa cu Program Normal

Nr. 1,Babeni

Grădinița cu Program Normal

Francesti

Grădinița cu Program Normal

Bunești Grădinița cu Program Normal

Mihăești Grădinița cu Program Normal

Budești Grădinița cu Program Normal

Pietrari

Ciurea

Eliodora

II Grădinița cu Program

Normal Mihăești

Horezu

I Grădinița cu Program

Normal Nr.2, Romanii

de Sus

Grădinița cu Program

Prelungit Nr. 1”Căsuţa

piticilor” Horezu

Grădinița cu Program Normal

Horezu

Grădinița cu Program Normal

Nr.2, Romanii de Sus

Grădinița cu Program Normal

Romanii de Jos

Grădinița cu Program Normal

Slătioara

Pureca

Emanuela

II Grădinița cu Program

Normal Copăceni

Page 13: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

13 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Grădinița cu Program Normal

Copăceni

Grădinița cu Program Normal

Costești Grădinița cu Program Normal

Tomșani

Grădinița cu Program Normal

Măldărești Grădinița cu Program Normal

Oteșani

Grădinița cu Program Normal

Stroești Grădinița cu Program Normal

Vaideeni

Berbeşti

I Grădinița cu Program

Normal Zătreni

Grădinița cu Program Normal

Berbești Grădinița cu Program Normal

Alunu

Grădinița cu Program Normal

Livezi

Grădinița cu Program Normal

Mateești Grădinița cu Program Normal

Zătreni

Grădinița cu Program Normal

Sinești Grădinița cu Program Normal

Grădiștea

Iliescu

Viorica

II Grădinița cu Program

Normal Sinești

Drăgăşani

I Grădinița cu Program

Normal Amărăşti

Grădinița cu Program

Prelungit I. C. Brătianu,

Drăgăşani

Grădinița cu Program Normal

Tudor Vladimirescu,

Drăgăşani

Grădinița cu Program

Prelungit nr. 2, Drăgăşani,

Grădinița cu Program Normal

Suteşti

Grădinița cu Program Normal

Mitrofani

Grădinița cu Program Normal

Creţeni

Grădinița cu Program Normal

Glăvile

Grădinița cu Program Normal

Peşceana

Grădinița cu Program Normal

Amărăşti

Grădinița cu Program Normal

Voiceşti

Grădinița cu Program Normal

Lungeşti

Pungă

Ramona

II Grădinița cu Program

Normal Lungeşti

Page 14: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

14 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Grădinița cu Program Normal

Ştefăneşti

Drăgăşani

I Grădinița cu Program

Normal Olanu

Grădinița cu Program

Prelungit nr. 1, Drăgăşani

Grădinița cu Program Normal

Drăgoeşti

Grădinița cu Program Normal

Olanu

Grădinița cu Program Normal

Prundeni

Grădinița cu Program Normal

Orleşti

Grădinița cu Program Normal

Scundu

Grădinița cu Program Normal

Nicolae Bălcescu, Drăgăşani

Grădinița cu Program Normal

Nr. 8, Drăgăşani

Grădinița cu Program Normal

Gușoeni

Grădinița cu Program Normal

Mădulari

Grădinița cu Program Normal

Şuşani

Grădinița cu Program Normal

Momoteşti

Grădinița cu Program Normal

Măciuca

Teleşpan

Adeluţa

II Grădinița cu Program

Normal Mădulari

Bălceşti

I Grădinița cu Program

Normal Lăcusteni

Grădinița cu Program Normal

Bălcești Grădinița cu Program Normal

Otetelișu

Grădinița cu Program Normal

Laloșu

Grădinița cu Program Normal

Dejoiu

Grădinița cu Program Normal

Tetoiu

Grădinița cu Program Normal

Făurești Grădinița cu Program Normal

Diculeşti

Grădinița cu Program Normal

Ghioroiu

Grădinița cu Program Normal

Roșiile

Grădinița cu Program Normal

Lăcusteni

Grădinița cu Program Normal

Valea Mare

Grădinița cu Program Normal

Stănești

Ghinea

Mariana

II Grădinița cu Program

Normal Diculeşti

Page 15: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

15 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Grădinița cu Program Normal

Lăpușata

Grădinița cu Program Normal

Lădești

Călimăneşt

i

I Grădinița cu Program

Normal Rădăcineşti

Grădinița cu Program

Prelungit Nr.1, Călimănești Grădinița cu Program Normal

Jiblea Nouă

Grădinița cu Program Normal

Jiblea Veche

Grădinița cu Program Normal

Dăești Grădinița cu Program Normal

Muereasca

Grădinița cu Program Normal

Runcu

Grădinița cu Program Normal

Berislăvești Grădinița cu Program Normal

Rădăcineşti

Grădinița cu Program Normal

Sălătrucel

Grădinița cu Program Normal

Bujoreni

Grădinița cu Program Normal

Gura Văii

Baicu

Maria

II Grădinița cu Program

Normal Muereasca

Brezoi

I Grădinița cu Program

Normal Valea lui Stan

Grădinița cu Program Normal

Brezoi

Grădinița cu Program Normal

Valea lui Stan

Grădinița cu Program

Normal Voineasa

Grădinița cu Program Normal

Malaia

Grădinița cu Program Normal

Perișani

Grădinița cu Program Normal

Câineni

Grădinița cu Program Normal

Călinești Grădinița cu Program Normal

Titești Grădinița cu Program Normal

Boișoara

Turcu Ionela

Claudia

II Grădinița cu Program

Normal Câineni

Page 16: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

16 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Responsabilii de cerc din învățământul preprimar

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. Alexandrescu

Gabriela

Grădinița cu Program Prelungit Nord 2,

Rm. Valcea

I Profesor invățământ

preprimar

2. Baicu Maria Grădinița cu Program Prelungit Nr.1,

Călimănești

I Profesor invățământ

preprimar

3. Bercea Camelia Grădinița cu Program Prelungit Nord.1,

Rm. Valcea

II Profesor invățământ

preprimar

4. Ciurea Eleonora Grădinița cu Program Normal Nr.1

Babeni

I Profesor invățământ

preprimar

5. Gheorghiţă Ioana Grădinița cu Program Prelungit

Ostroveni 3, Rm. Valcea

I Profesor invățământ

preprimar

6. Ghinea Mariana

Grădinița cu Program Prelungit Bălcești

I Profesor invățământ

preprimar

7. Iliescu Viorica Grădinița cu Program Normal Berbești I Profesor invățământ

preprimar

8. Pungă Ramona Grădinița cu Program Prelungit I. C.

Brătianu, Drăgăşani

I Profesor invățământ

preprimar

9. Pureca Emanuela Grădinița cu Program Prelungit Nr.

1”Căsuţa piticilor” Horezu

II Profesor invățământ

preprimar

10. Răduţă Alina Grădinița cu Program Normal ,,Lizuca”,

Rm. Valcea

I Profesor invățământ

preprimar

11. Răduţoiu

Gheorghiţa

Grădinița cu Program Prelungit Traian,

Rm. Valcea

I Profesor invățământ

preprimar

12. Roşiu Elena Grădinița cu Program Prelungit

Ostroveni 1, Rm. Valcea

I Profesor invățământ

preprimar

13. Teleşpan Adeluţa Grădinița cu Program Prelungit nr. 1,

Drăgăşani

I Profesor invățământ

preprimar

14. Turcu Ionela-

Claudia

Grădinița cu Program Normal Nr.1,

Brezoi

II Profesor invățământ

preprimar

Page 17: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

17 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

e) ) Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice din învățământul primar

1. Cercul Râmnicu Vâlcea

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil

cerc

Componența

I Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu

Vâlcea

Popescu Mirela

Manu Rodica

Clasele

pregătitoare din

Râmnicu Vâlcea II Liceul de Arte „V. Giuleanu” Râmnicu Vâlcea

I Şcoala Waldorf Râmnicu Vâlcea Stancă Alina

Șerban Cristina

Clasele I din

Râmnicu Vâlcea

II Liceul de Arte „V. Giuleanu” Râmnicu Vâlcea

I Şcoala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu

Vâlcea

Dumitrescu

Florica

Ceaușoglu

Anelice

Clasele a II-a din

Râmnicu Vâlcea

II Şcoala Gimnazială Nr. 10 Râmnicu Vâlcea

I Şcoala Gimnazială Nr. 13 Râmnicu Vâlcea Pârvulescu

Mihaela

Burduază Ana

Clasele a III-a

din Râmnicu

Vâlcea II Colegiul Național de Informatică „Matei

Basarab” Râmnicu Vâlcea

I Școala Gimnazială Nr.13 Râmnicu Vâlcea Crăciun Nicolița

Ionescu Lavinia

Clasele a IV-a

din Râmnicu

Vâlcea II Liceul de Arte „V. Giuleanu” Râmnicu Vâlcea

Semestrul I

Data: 12 decembrie 2016, ora 10:00

Tema: „Familia-Școala- Societatea- factori esențiali în formarea personalității elevilor“

Semestrul al II-lea

Data: 07 aprilie 2017, ora 9:00

Tema: ,,Rolul educației nonformale în dezvoltarea personalității elevului din ciclul

primar“

Page 18: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

18 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

2. Cercul Drăgășani

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil

cerc

Componența

I Şcoala Gimnazială „Nicolae

Bălcescu” Drăgăşani

Rotea Anca

Văduva Natalia

Şcoala Gimnazială „Nicolae

Bălcescu” Drăgăşani, Şcoala Nr.8

Dragasani, Şcoala Nr.5 Drăgăşani,

Prundeni, Scundu, Orleşti, Amărăști,

Glăvile, Pesceana

II Şcoala Gimnazială Orlești

I Şcoala Gimnazială I.Didicescu

Voicești

Dobrinescu

Felicia

Barbu Maria

Şcoala Gimnazială „Tudor

Vladimirescu” Drăgăşani,

Şcoala Nr.3 Drăgăşani, Şcoala Nr.4

Drăgăşani, Lungeşti, Voiceşti,

Ştefăneşti, Sutești, Mitrofani,

Gușoeni, Crețeni

II Şcoala Gimnazială Ştefăneşti

3. Cercul Călimănești

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil

cerc

Componența

I Școala Primară Olteni Safta Georgeta

Oprica Elena

Călimăneşti, Dăeşti, Berislăveşti,

Sălătrucel, Bujoreni, Muereasca,

Runcu II Şcoala Gimnazială Șerban Vodă

Cantacuzino Călimăneşti

4. Cercul Horezu

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil

cerc

Componența

I Şcoala Gimnazială Slătioara Ciolpan Cristina

Antoană Florina

Horezu, Slătioara, Stroeşti, Vaideeni,

Tomşani, Bărbătesti, Costești

II Şcoala Gimnazială Căpitan

Mărășanu Stroești

5. Cercul Băbeni

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc Componența

I Liceul George Țărnea Băbeni Drăguț Ramona

Buleteanu Iuliana

Băbeni, Frânceşti, Ioneşti, Şirineasa,

Galicea

II Şcoala Gimnazială Ionești

Page 19: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

19 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

6. Cercul Băile Olănești

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc Componența

I Şcoala Gimnazială Ocnele

Mari

Predişor Ramona

Stan Mariana

Daniela-

Olăneşti, Vlădeşti, Păuşeşti-Măglaşi,

Ocnele Mari, Ocniţa

II Şcoala Gimnazială Vlădeşti

7. Cercul Băile Govora

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc Componența

I Şcoala Gimnazială Păușești

Otăsău

Petrescu Eriţă

Elena

Geornoiu Daniela

Buneşti, Băile Govora, Stoeneşti,

Pietrari, Păuşeşti-Otăsău, Mihăești

II Liceul Tehnologic Băile

Govora

8. Cercul Brezoi

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc Componența

I Liceul Gheorghe Surdu

Brezoi

Fereștean Veronica Brezoi, Mălaia, Voineasa

II Şcoala Gimnazială Mălaia

9. Cercul Cernișoara

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc Componența

I Şcoala Gimnazială Dăești-

Popești

Stanca Cristina

Popescu Anicuța

Cernişoara, Măldăreşti, Oteşani,

Popeşti

II Școala Primară Oteșani

10. Cercul Loviștea

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc Componența

I Şcoala Gimnazială Greblești

Câineni

Popescu Iustina

Anghel Maria

Boişoara, Câineni, Perişani,

Racoviţa, Titeşti

II Şcoala Gimnazială Gruiu

Lupului Racovița

Page 20: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

20 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

11. Cercul Berbești

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc Componența

I Şcoala Gimnazială Mateești

Turcești

Teodorescu Felicia

Cumpănășoiu

Lavinia

Alunu, Berbeşti, Mateeşti, Sineşti

II Şcoala Gimnazială Sinești

12. Cercul Bălcești

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc Componența

I Şcoala Gimnazială Ghioroiu Rădulescu Margareta

Herăscu Eugenia

Bălceşti, Ghioroiu, Făureşti, Laloşu

II Școala Primară Laloșu

13. Cercul Nicolae Bălcescu

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc Componența

I Şcoala Gimnazială Olanu Monceanu Emil

Cazacu Gheorghe

Dănicei, Nicolae Bălcescu, Goleşti,

Drăgoești, Budești,

Milcoiu,Stoilești, Olanu

II Şcoala Gimnazială Goleşti

14. Cercul Fârtățești

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc Componența

I Școala Primară Drăganu

Valea Mare

Călina Viorel

Dimoiu Alexandru

Ramona

Fârtăţeşti, Măciuca, Mădulari,

Stăneşti, Şuşani, Valea Mare

II Liceul Teoretic Măciuca

15. Cercul Copăceni

Sem. Loc de

desfăsurare

Responsabil cerc Componența

I Liceul Teoretic Lădești Tâmplărescu

Gheorghe

Spânu Petrişor

Copăceni, Lădeşti, Lăpuşata,

Roieşti

II Școala Gimnazială Ulmetu

Copăceni

Page 21: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

21 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

16. Cercul Grădiștea

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc Componența

I Școala Primară Pîrâieni Ionescu Gabriela Grădiștea, Tetoiu, Zătreni

Livezi, Roșiile

II Școala Gimnazială Tina,

Livezi

Responsabilii de cerc pedagogic învățământul primar

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitate

a

1. Şerban Diana-

Cristina

Colegiul Național de Informatică „Matei

Basarab” Râmnicu Vâlcea I

învățători

2. Stancă Alina Carmen Colegiul Național de Informatică „Matei

Basarab” Râmnicu Vâlcea I învățători

3. Ceauşoglu Anelice Școala Gimnazială Nr. 4 Râmnicu Vâlcea I

învățători

4. Dumitrescu Florica Colegiul Național de Informatică „Matei

Basarab” Râmnicu Vâlcea I

învățători

5. Văduva Natalia Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”

Drăgășani I

învățători

6. Pârvulescu Mihaela

Marcela

Colegiul Național de Informatică „Matei

Basarab” Râmnicu Vâlcea I

învățători

7. Burduază Ana Școala Gimnazială Nr. 10 Râmnicu

Vâlcea I

învățători

8. Rotea Anca Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”

Drăgășani I

învățători

9. Crăciun Nicoliţa Școala Gimnazială „Anton Pann”

Râmnicu Vâlcea I învățători

10. Ionescu Lavinia Colegiul Național de Informatică „Matei

Basarab” Râmnicu Vâlcea I învățători

11. Popescu Mirela Colegiul Național de Informatică „Matei

Basarab” Râmnicu Vâlcea I învățători

12. Manu Rodica Școala Gimnazială „Take Ionescu”

Râmnicu Vâlcea I învățători

13. Dobrinescu Felicia Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

Drăgășani I

învățători

14. Barbu Maria Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

Drăgășani I

învățători

15. Safta Georgeta Școala Gimnazială Gura Văii, com.

Bujoreni I

învățători

16. Oprica Elena Școala Gimnazială „Serban Vodă

Cantacuzino” Călimănești I

învățători

Page 22: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

22 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

17. Ciolpan Cristina Liceul „Constantin Brâncoveanu”

Horezu I

învățători

18. Antoană Florina Liceul „Constantin Brâncoveanu”

Horezu I

învățători

19. Drăguț Ramona Școala Gimnazială Ionești I

învățători

20. Buleteanu Iuliana Liceul „George Țărnea” Băbeni I învățători

21. Predișor Ramona Școala Gimnazială Păuşeşti -Măglaşi I

învățători

22. Stan Mariana

Daniela

Școala Gimnazială Vlădești I

învățători

23. Petrescu Eriță Elena Școala Gimnazială Bunești I

învățători

24. Geornoiu Daniela Școala Gimnazială Bunești I

învățători

25. Fereștean Veronica Liceul „Gheorghe Surdu” Brezoi I

învățători

26. Stanca Cristina Școala Gimnazială sat Mădulari, com.

Cernișoara I

învățători

27. Popescu Anicuța Școala Gimnazială sat Mădulari, com.

Cernișoara I învățători

28. Popescu Iustina Școala Gimnazială Titești I învățători

29. Anghel Maria Școala Gimnazială Copăceni-Racovița I

învățători

30. Cumpănășoiu

Lavinia

Liceul „Preda Buzescu” Berbești I

învățători

31. Teodorescu Felicia Școala Gimnazială Alunu I

învățători

32. Herăscu Eugenia Școala Gimnazială Țepești I

învățători

33. Rădulescu Margareta Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”

Bălcești I

învățători

34. Monceanu Emil Școala Gimnazială Urși- Stoilești I învățători

35. Cazacu Gheorghe Școala Gimnazială Popești- Golești I

învățători

36. Dimoiu Ramona Școala Gimnazială Ușurei, com. Șușani I învățători

37. Călina Viorel Școala Gimnazială Fârtățești I

învățători

38. Tâmplărescu

Gheorghe

Școala Gimnazială Ulmetu-Copăceni I

învățători

39. Spânu Petrișor Școala Gimnazială Hotărasa-Copăceni I

învățători

40. Ionescu Gabriela Școala Gimnazială Livezi I

învățători

Page 23: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

23 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

f) Cercurile pedagogice pe specialități

Limba și literatura română

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc

I Colegiul Național Mircea cel Bătrân Rm. Vâlcea

Drăguț Maria

Alexandrescu Cristian

Gheorghe Pavelescu Camelia

Ioana

II Liceul Preda Buzescu Berbești Iliescu Daniela

Spiridon Elena

Păunescu Adela

Responsabilii de cerc pedagogic limba și literatura română

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitate

1. Alexandrescu

Cristian

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea I Limba și

literatura română

2. Drăguț Maria Școala Gimanzială N. Bălcescu

Drăgășani

I Limba și

literatura română

3. Gheorghe Pavelescu

Camelia Ioana

Liceul Tehnologic Băile Govora I Limba și

literatura română

4. Iliescu Daniela Liceul Tehnologic„Preda Buzescu”

Berbești

I Limba și

literatura română

5. Păunescu Adela Liceul Teoretic Lădești I Limba și

literatura română

6. Spiridon Elena Școala Gimnazială „Anton Pann”

Râmnicu Vâlcea

I Limba și

literatura română

Semestrul I

Data: 12.12.2016, ora 9:00

Tema: Modalități moderne de abordare a textului literar. Lectura textului - lectura

spectacolului

Semestrul al II-lea

Data: 07.04.2017, ora 9:00

Tema: Receptarea mesajului scris în textele literare și nonliterare.

Page 24: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

24 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Limbi moderne

Limba engleză

Zona Sem. Loc de desfăsurare Responsabili

Vâlcea 1 I-GIMNAZIU Școala Gimnazială Nr. 10,

Râmnicu Vâlcea

Maier Mirela

Patrulescu

Anemona II-GIMNAZIU Școala Gimnazială Nr. 13,

Râmnicu Vâlcea

I-LICEU Liceul Tehnologic “Henri

Coandă”, Râmnicu Vâlcea

Papa Dragulescu

Nadia

Simeanu Iuliana II-LICEU Liceul de Arte „V. Giuleanu”,

Râmnicu Vâlcea

Dragasani I-GIMNAZIU/LICEU Școala Gimnazială Ionești Giuran Daniela

Ionescu Marcela

Patru Nadia

Aurora

Marinescu

Ludmila Ortenzia

II-GIMNAZIU/LICEU Colegiul Național “Gib

Mihăescu”, Drăgășani

Horezu I-GIMNAZIU/LICEU Școala Gimnazială “Luca

Solomon”, Vaideeni

Săvulescu

Adriana-Gilda

Diaconescu

Valeria

Handolescu Anca

Cebotari Liliana

II-GIMNAZIU/LICEU Liceul „Constantin

Brâncoveanu”, Horezu

Responsabilii de cerc pedagogic limba engleză

Nr.

crt.

Numele și prenumele Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. MAIER MIRELA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5

RÂMNICU VÂLCEA

I LIMBA

ENGLEZĂ

2. PATRULESCU

ANEMONA

COLEGIUL NAȚIONAL

„MIRCEA CEL BĂTRÂN”

RÂMNICU VÂLCEA

DOC LIMBA

ENGLEZĂ

Semestrul I

Data: 12 decembrie 2016, ora 10:00

Tema: Metode și tehnici de îmbogățire a vocabularului - ateliere de lucru

Semestrul al II-lea

Data: 07 aprilie 2017, ora 9:00

Tema: Predarea unei limbi străine prin intermediul internetului

Page 25: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

25 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

3. PAPA DRAGULESCU

NADIA

COLEGIUL ECONOMIC

RÂMNICU VÂLCEA

I LIMBA

ENGLEZĂ

4. SIMEANU IULIANA COLEGIUL ENERGETIC

RÂMNICU VÂLCEA

I LIMBA

ENGLEZĂ

5. SĂVULESCU

ADRIANA-GILDA

LICEUL „C-TIN.

BRANCOVEANU” HOREZU

I LIMBA

ENGLEZĂ

6. DIACONESCU

VALERIA

LICEUL „C-TIN.

BRANCOVEANU” HOREZU

I LIMBA

ENGLEZĂ

7. HANDOLESCU ANCA LICEUL „C-TIN.

BRANCOVEANU” HOREZU

I LIMBA

ENGLEZĂ

8. CEBOTARI LILIANA LICEUL „PREDA BUZESCU”

BERBEȘTI

I LIMBA

ENGLEZĂ

9. GIURAN DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „T.

VLADIMIRESCU” DRAGASANI

I LIMBA

ENGLEZĂ

10. IONESCU MARCELA SCOALA GIMNAZIALĂ „N.

BALCESCU” DRĂGĂȘANI

I LIMBA

ENGLEZĂ

11. PATRU NADIA

AURORA

COLEGIUL NAȚIONAL „GIB

MIHAESCU” DRĂGĂȘANI

I LIMBA

ENGLEZĂ

12. MARINESCU

LUDMILA ORTENZIA

LICEUL TEHNOLOGIC

„BRATIANU” DRĂGĂȘANI

I LIMBA

ENGLEZĂ

Limba franceză

Zona Sem. Loc de desfăsurare Responsabili

Vâlcea 1 I-GIMNAZIU Școala Gimnazială “Take Ionescu”,

Râmnicu Vâlcea

Petcu Ana

Ionescu Monica

II-GIMNAZIU Școala Gimnazială Nr. 4, Râmnicu

Vâlcea

I-LICEU Colegiul Economic Rm. Vâlcea Tulugea Anca

Dorobantu Simona

II-LICEU Colegiul Național “Mircea cel

Bătrân”, Râmnicu Vâlcea

Dragasani I-GIMNAZIU/LICEU Școala Gimnazială N. Bălcescu,

Drăgășani

Nuta Carmen

Georgiana

Utma Adela Luiza

Glavan Mariana

Corendea

Iuliana

II-GIMNAZIU/LICEU Școala Gimnazială Prundeni

Horezu I-GIMNAZIU/LICEU Liceul „Constantin Brâncoveanu”,

Horezu

Sandru Janina

Dinica Mihaela

Daciana

Dumitrescu Valeria

Cioboată Diana

Maria

II-GIMNAZIU/LICEU Școala Gimnazială “Luca

Solomon”, Vaideeni

Page 26: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

26 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Responsabilii de cerc pedagogic limba franceză

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. PETCU ANA COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I LIMBA

FRANCEZA

2. IONESCU

MONICA

SCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA

I LIMBA

FRANCEZA

3. TULUGEA ANCA COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA

I LIMBA

FRANCEZA

4. DOROBANTU

SIMONA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I LIMBA

FRANCEZA

5. SANDRU JANINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MATEESTI I LIMBA

FRANCEZA

6. DINICA

MIHAELA

DACIANA

LICEUL „PREDA BUZESCU”

BERBESTI

I LIMBA

FRANCEZA

7. DUMITRESCU

VALERIA

LICEUL „C-TIN. BRANCOVEANU”

HOREZU

I LIMBA

FRANCEZA

8. CIOBOATĂ

DIANA MARIA

LICEUL „C-TIN. BRANCOVEANU”

HOREZU

I LIMBA

FRANCEZA

9. NUTA CARMEN

GEORGIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „T.

VLADIMIRESCU” DRAGASANI

I LIMBA

FRANCEZA

10. UTMA ADELA

LUIZA

COLEGIUL NAȚIONAL „GIB

MIHĂESCU” DRĂGĂȘANI

I LIMBA

FRANCEZA

11. GLAVAN

MARIANA

COLEGIUL NAȚIONAL „GIB

MIHĂESCU” DRĂGĂȘANI

I LIMBA

FRANCEZA

12. CORENDEA

IULIANA

COLEGIUL NAȚIONAL „GIB

MIHĂESCU” DRĂGĂȘANI

I LIMBA

FRANCEZA

Limba germană

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc

I COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN”,

RÂMNICU VÂLCEA

Gimnaziu

BULAT VERONICA

II ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10, RÂMNICU VÂLCEA Liceu

BREZAI CRISTINA

Page 27: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

27 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Responsabilii de cerc pedagogic Limba germană

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. BREZAI

CRISTINA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I LIMBA

GERMANA

2. BULAT

VERONICA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA

I LIMBA

GERMANA

Matematică

Sem. Zona Loc de desfăsurare Responsabil cerc

I Vâlcea 1

LICEUL ”GEORGE ȚĂRNEA” BĂBENI

Burlan Adrian

Drăgan Elena

Statie Alexandru

Vlădescu Liviu

Jipescu Ana

II ȘCOALA GIMNAZIALĂ GALICEA +

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OLANU

I Vâlcea 2 LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ”

RÂMNICU VÂLCEA

Gherghinaru Ion

Mazilu Marin

Smărăndoiu Ștefan

Statie Silviu

Duta Mihaela

II LICEUL DE TURISM CĂLIMĂNEȘTI

I Drăgășani COLEGIUL NAȚIONAL „GIB MIHĂESCU”

DRĂGĂȘANI

Dinu Maria

Neferu Ion Marcel

Semestrul I

Data: 12 decembrie 2016, ora 9:00

Tema: 1. Adaptarea demersului didactic la nevoile de învățare ale elevilor de clasa a IX-a /

a V-a. Rolul profesorului în adaptarea elevilor de clasa a IX-a/a V a la cerinţele noului ciclu

de învăţământ.

2. Analiza rezultatelor obţinute de elevi la examenele naționale și teste iniţiale –

aşteptări, rezultate.

Semestrul al II-lea

Data: 09 aprilie 2017, ora 9:00

Tema: 1. Necesitatea tratarii diferentiate a elevilor. Strategii didactice adecvate tratării

diferenţiate.

2. Exemple, abordări diferenţiate care au dus la succesul Şcolar.

Page 28: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

28 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

II LICEUL TEHNOLOGIC „PETRACHE

POENARU” BĂLCEȘTI

Oprea Nicolae

Vieru Gheorghe

I Horezu ȘCOALA GIMNAZIALĂ MATEEȘTI Modrescu Ion

Moldoveanu Simona

Georgeta

Neagu Alexandru

Schiteanu Constantin

Deaconu Bogdan

II ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂPITAN

MĂRĂȘANU STROEȘTI

Responsabilii de cerc pedagogic matematică

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. BURLAN

ADRIAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA

I Matematică

2. DRĂGAN

ELENA

COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA

I Matematică

3. STATIE

ALEXANDRU

LICEUL TEHNOLOGIC

„FERDINAND I” RÂMNICU

VÂLCEA

I Matematică

4. VLĂDESCU

LIVIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA

I Matematică

5. GHERGHINARU

ION

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

RÂMNICU VÂLCEA

I Matematică

6. MAZILU MARIN COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I Matematică

7. SMĂRĂNDOIU

ȘTEFAN

ȘCOALA GIMNZIALĂ „TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA

I Matematică

8. STATIE SILVIU LICEUL „GEORGE ȚĂRNEA”

BĂBENI

I Matematică

9. DUTA ELENA

MIHAELA

LICEUL TEHNOLOGIC”G-RAL

MAGHERU” RÂMNICU VÂLCEA

I Matematică

10. DINU MARIA COLEGIUL NAȚIONAL „GIB

MIHĂESCU” DRĂGĂȘANI

I Matematică

11. NEFERU ION

MARCEL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE

BĂLCESCU”

I Matematică

12. OPREA

NICOLAE

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRACHE

POENARU” BĂLCEȘTI

I Matematică

13. VIERU

GHEORGHE

ȘCOALA GOMNAZIALĂ „TUDOR

VLADIMIRESCU” DRĂGĂȘANI

I Matematică

14. MODRESCU ION LICEUL TEHNOLOGIC „PREDA

BUZESCU” BERBEȘTI

I Matematică

Page 29: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

29 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

15. MOLDOVEANU

SIMONA

GEORGETA

LICEUL TEHNOLOGIC „PREDA

BUZESCU” BERBEȘTI

I Matematică

16. NEAGU

ALEXANDRU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA

SOLOMON” VAIDEENI

I Matematică

17. SCHITEANU

CONSTANTIN

LICEUL „CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU” HOREZU

I Matematică

Informatică

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc

I Liceul de Arte „Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea Tricuță Algina

Merlan Doina

Cojanu Cătălin II Liceul Preda Buzescu Berbești

Semestrul I

Data: 12 decembrie 2016, ora 10:00

Tema: 1. Influenţe IT în formarea profesională a elevilor – creativitate şi interdisciplinaritate.

2. Evaluarea prin examene de atestare a competenţelor profesionale, Olimpiade şi

concursuri şcolare

3. Dezbatere cu tema: „Integrarea şcolii româneşti în spaţiul european – mobilităţi în

cadrul Proiectelor Europene”.

Semestrul al II-lea

Data: 07 aprilie 2017, ora 9:00

Tema: 1. Motivația pentru învăţare, factor determinativ în succesul şcolar: abordări didactice

şi pedagogice, analize, exemple de bune practici.

2. Cadrul normativ privind organizarea şi desfăşurarea examenelor naționale la

disciplina informatică

3. Informari metodice

Page 30: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

30 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Responsabilii de cerc pedagogic informatică

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. Tricuță Algina Liceul de Arte Victor Giuleanu,

Râmnicu Vâlcea

I Informatică

2. Merlan Doina Colegiul Economic, Râmnicu Vâlcea I Informatică

3. Cojanu Cătălin Liceul Preda Buzescu Berbești I Informatică

Biologie

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc Zona

I Colegiul Național de Informatică „Matei

Basarab” Râmnicu Vâlcea

Vochițu Carmen

Anghel Daciana

Vâlcea

II Liceul Tehnologic de Turism Călimănești

I Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru”

Bălcești - structură Școala Gimnazială

Otetelișu

Preda Gabriela

Drăgăşani

II Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

Drăgășani

I Școala Gimnazială Mădulari-Cernișoara Matei Doina Horezu

II Școala Gimnazială Măldărești

Semestrul I

Data: 12 decembrie 2016, ora 9:00

Tema: Metode interactive de predare-învățare-evaluare și aplicarea lor în ora de biologie

Semestrul al II-lea

Data: 07 aprilie 2017, ora 9:00

Tema: Biodiversitatea – factor esențial în menținerea echilibrului natural

Page 31: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

31 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Responsabilii de cerc pedagogic biologie

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. Vochițu Carmen

Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

I Biologie

2. Preda Gabriela

Şcoala Gimnazială Prundeni

I Biologie

3. Matei Doina Liceul Preda Buzescu Berbești

I Biologie

4. Anghel Daciana

Colegiul Național Mircea cel Bătrân

Râmnicu Vâlcea

I Biologie

Geografie

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc Zona

I Colegiul Național „Alexandru Lahovari”

Râmnicu Vâlcea

Lalu Mihaela

Tamaș Mirela

Vâlcea

II Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea

I Liceul Tehnologic Petrache Poenaru

Bălcești

Luca Ionuț

Dumitrașcu Ionuț

Drăgăşani

II Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu

Drăgășani

I Școala Gimnazială Mădulari-Cernișoara Neagu Simona Elena

Fârtat Dan Valeriu Horezu

II Liceul Teoretic Grădiștea

Semestrul I

Data: 12 decembrie 2016, ora 9:00

Tema: Metode interactive de predare-învățare-evaluare și aplicarea lor în ora de geografie

Semestrul al II-lea

Data: 07 aprilie 2017, ora 9:00

Tema: Aplicațiile practice și rolul lor în dezvoltarea abilităților

Page 32: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

32 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Responsabilii de cerc pedagogic geografie

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. Lalu Mihaela

Liceul Tehnologic „Ferdinand I”

Râmnicu Vâlcea

I Geografie

2. Tamaș Mirela Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”

Râmnicu Vâlcea

I Geografie

3. Luca Ionuț

Şcoala Gimnazială Crețeni

I Geografie

4. Dumitrașcu Ionuț Colegiul „Gib Mihăescu” Drăgășani I Geografie

5. Neagu Simona

Elena

Liceul „Constantin Brâncoveanu”

Horezu

I Geografie

6. Fârtat Dan Valeriu Liceul „Preda Buzescu” Berbești I Geografie

Fizică - Chimie

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil

cerc

Zona

I-Liceu Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” Râmnicu

Vâlcea

Rașcu Rodica Râmnicu

Vâlcea

II-Liceu Colegiul Național „Alexandru Lahovari”

Râmnicu Vâlcea

Semestrul I

Data: 12 decembrie 2016, ora 10:00

Tema: 1. Atingerea gradului de eficientizare a lecțiilor de fizică și chimie.

2. Utilizarea instrumentelor digitale de evaluare în concordanță cu predarea

realizată.

Semestrul al II-lea

Data: 07 aprilie 2016, ora 9:00

Tema: 1. Dezvoltarea abilității intelectuale și creative în procesul de atingere a

competențelor vizate de programele de fizică și chimie.

2. Pregătirea Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică

Page 33: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

33 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

I-Gimnaziu Școala Gimnazială „I. Gh. Duca” Râmnicu

Vâlcea

Fârtat Mihai

II-Gimnaziu Școala Gimnazială Budești

I Liceul Tehnologic „Brătianu”

Drăgășani

Stan

Anișoara

Binişor Dan

Drăgășani

II Colegiul Național „Gib Mihăescu”

Drăgășani

I Liceul „Constantin Brâncoveanu”

Horezu

Dimoiu

Luminița

Cioinică

Constantin

Horezu

II Liceul „Preda Buzescu” Berbești

Responsabilii de cerc pedagogic fizică-chimie

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. Binişor Dan Liceul Tehnologic „Brătianu”

Drăgășani

I Chimie

2. Cioinică

Constantin

Liceul „Constantin Brâncoveanu”

Horezu

I Chimie

3. Dimoiu Luminița Liceul „Preda Buzescu” Berbești I Fizică

4. Fârtat Mihai Școala Gimnazială nr. 4

Râmnicu Vâlcea

I Chimie

5. Rașcu Rodica Colegiul Național de Informatică „Matei

Basarab” Râmnicu Vâlcea

I Fizică

6. Stan Anișoara Colegiul Național „Gib Mihăescu”

Drăgășani

I Fizică

Page 34: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

34 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Laboranți Fizică - Chimie

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc

I Școala Gimnazială nr. 4 Rm. Vâlcea Buică Mercedes Speranța

Colegiul Național Alexandru

Lahovari Râmnicu Vâlcea II Liceul Tehnologic de Turism Călimănești

Istorie

Semestrul I

Data: 12 noiembrie 2015, ora 9:00

Tema: 1. Dotarea laboratoarelor de fizică și chimie.

2. Utilizarea instrumentelor digitale pentru prelucrarea datelor experimentale.

Semestrul al II-lea

Data: 11 aprilie 2016, ora 9:00

Tema: 1. Armonizarea lucrărilor de laborator cu competențele vizate de programele de

fizică și chimie.

2. Pregătirea Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică

Semestrul I

Data: 12 decembrie 2016, ora 9:00

Tema: 1. Metode și strategii didactice centrate pe activitatea elevilor;

2. Analiza rezultatelor la examenele naționale și adoptarea de măsuri specifice în

vederea creșterii calității procesului de predare-învățare- evaluare.

Semestrul al II-lea

Data: 07 aprilie 2017, ora 9:00

Tema: 1. Utilizarea eficientă a resu rselordigitale în activitatea didactică;

2. Dezbatere: noua programă pentru clasele V-VIII.

Page 35: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

35 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil

cerc

Zona Componența

I Colegiul Național ”Mircea cel

Bătrân” Râmnicu Vâlcea

Buduleci

Daniela Vâlcea Unitățile de învățământ

din zona Râmnicu Vâlcea

II Liceul Tehnologic Băile Govora

I Școala Gimnazială Mateești Ciocan

Vetuța Horezu Unitățile de învățământ

din zona Horezu și zona

Berbești II Școala Gimnazială Pietrari

I Școala Gimnazială ”Tudor

Vladimirescu” Drăgășani

Petrescu

Adela Dragășani Unitățile de învățământ

din zona Drăgășani și

zona Bălcești II Școala Gimnazială ”Nicolae

Bălcescu” Drăgășani

Responsabilii de cerc pedagogic istorie

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. Buduleci Daniela Colegiul Național de Informatică „Matei

Basarab” Râmnicu Vâlcea I Istorie

2. Ciocan Vetuța Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu

I Istorie

3. Petrescu Adela Colegiul Național ”Gib Mihăescu”

Drăgășani I Istorie

Științe socio-umane

Semestrul I

Data: 12 decembrie 2016, ora 9:00

Tema: 1. Metode și strategii didactice centrate pe activitatea elevilor;

2. Analiza rezultatelor la examenele naționale și adoptarea de măsuri specifice în

vederea creșterii calității procesului de predare-învățare- evaluare.

Semestrul al II-lea

Data: 07 aprilie 2017, ora 9:00

Tema: 1. Utilizarea eficienta a resurselor digitale în activitatea didactică;

2. Dezbatere: noua programă pentru clasele V-VIII

Page 36: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

36 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Sem. Loc de desfășurare Responsabil cerc

I Liceul Tehnologic „General Magheru” Râmnicu Vâlcea Ionescu

Mădălina Arta II Liceul Tehnologic ”Justinian Marina” Băile Olănești

Responsabilii de cerc pedagogic Științe socio-umane

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. Ionescu Mădălina Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Nicolae”

Râmnicu Vâlcea

II Filosofie

Religie

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil

cerc

Zona

I Școala Gimnazială „I. Gh. Duca” Râmnicu Vâlcea Lăcraru Laura Râmnicu

Vâlcea

II Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea

I Liceul Tehnologic Petrache Poenaru Bălcești Amza Ana Drăgăşani

II Școala Gimnazială Bătășani Valea Mare

I Școala Gimnazială Slătioara Georgescu

Claudiu Iulian Horezu

Semestrul I

Data: 12 noiembrie 2016, ora 9:00

Tema: Rolul și importanța activităților extrașcolare desfășurate în cadrul protocolului de

colaborare dintre Școală și Biserică. Prezentarea activităților educaționale derulate în parteneriat

cu Biserica.

Semestrul al II-lea

Data: 07 aprilie 2017, ora 9:00

Tema: Ora de religie și preocupările elevilor în contextul provocărilor lumii

contemporane.

Page 37: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

37 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

II Școala Gimnazială Luca Solomon Vaideeni

I Școala Gimnazială Câinenii Mari Duță Aurora Brezoi

II Școala Gimnazială Copăceni Racovița

Responsabili de cerc pedagogic

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. Lăcraru Laura Școala Gimnazială Take Ionescu

Râmnicu Vâlcea

I Teologie Ortodoxă

Litere

2. Amza Ana Școala Gimnazială Nicolae

Bălcescu, Drăgășani

II Teologie Ortodoxă

Asistență Socială

3. Georgescu Claudiu

Iulian

Liceul Preda Buzescu Berbești I+Dr Teologie Ortodoxă

Pastorală

4. Duță Aurora Liceul Gheorghe Surdu Brezoi I Teologie Ortodoxă

Litere

Arte vizuale și educație muzicală

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc

I Filarmonica „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea Stanciu Corina

Lazăr Mariana

Cristiana II Liceul de Arte „Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea

Semestrul I

Data: 12 decembrie 2016, ora 9:00

Tema: „Armonii de iarnă”

Semestrul al II-lea

Data: 07 aprilie 2017, ora 9:00

Tema: ,,Film documentar de artă, perioada impresionistă’’

Page 38: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

38 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Responsabili de cerc pedagogic arte vizuale și educație muzicală

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. Stanciu Corina Școala Gimnazială „I. Ghe. Duca” -

Liceul De Arte „Victor Giuleanu”

Râmnicu Vâlcea

I Educație

plastică

2. Lazăr Mariana

Cristiana

Liceul De Arte „Victor Giuleanu”

Râmnicu Vâlcea

I Muzică

Învățământ special

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc Componența

I CȘEI Băbeni Marinescu Mihail

CȘEI Băbeni

Liceul Tehnologic

Nr.1 Bistrița Costești

II Liceul Tehnologic Nr.1 Bistrița Costești

Responsabili de cerc pedagogic învățământ special

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. Marinescu Mihail Liceul Tehnologic Nr.1 Bistrița Costești I Industrializare

a lemnului

Semestrul I

Data: 12 decembrie 2016, ora 10:00

Tema: Competenţe cheie şi tehnice în învăţământul gimnazial şi profesional

Semestrul al II-lea

Data: 07 aprilie 2017, ora 9:00

Tema: Curriculum în învăţământul gimnazial şi profesional

Page 39: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

39 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Discipline tehnologice

Sem. Domeniul/

Profil

Tematica Responsabili

cerc

pedagogic

Locul de

desfăşurare

I

Educaţie

tehnologică

1. Cadrul normativ privind

organizarea procesului de învăţământ

în anul şcolar 2016-2017

2. Metode şi tehnici de lucru privind

asigurarea caracterului practic-

aplicativ al educaţiei tehnologice

Prof.

Dumitrescu

Viorica

Liceul

Tehnologic

“Brătianu”

Drăgăşani

Tehnic 1.Cadrul normativ privind

organizarea procesului de învăţământ

în anul şcolar 2016-2017

2. Procesul de predare-învăţare-

evaluare din perspectiva unui

curriculum centrat pe rezultate ale

învăţării

3. Pregătirea elevilor capabili pentru

performanţă şcolară.; organizarea

olimpiadei naționale din domeniile

Electric, electrotehnic, electromecanic

și Electronică, automatizări,

telecomunicații

Prof. Bitică

Cristiana

Prof. Popescu

Monica

Resurse

naturale şi

protecţia

mediului

1.Cadrul normativ privind

organizarea procesului de învăţământ

în anul şcolar 2016-2017

2. Strategii didactice utilizate în

predarea disciplinelor specifice

domeniului resurse naturale și

protecția mediului

Prof.

Arapalea

Anca

Semestrul I

Data: 12 decembrie 2016, ora 10:00

Semestrul al II-lea

Data: 07 aprilie 2017, ora 9.00

Page 40: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

40 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Servicii 1.Cadrul normativ privind

organizarea procesului de învăţământ

în anul şcolar 2016-2017

2. Perceperea riscurilor ce decurg din

comportamentul în afaceri al

întreprinzătorului

Prof.

Petrescu

Liviu

II

Educaţie

tehnologică

1. Metode moderne de cultivare a

creativității în învățământul

tehnologic

2. CDL elaborat în unităţile de

învăţământ profesional şi tehnic-

factor determinant al inserţiei

profesionale a absolvenţilor pe piaţa

muncii

3. Învăţământul profesional din

România

*Simpozion regional: Creativitate şi

tehnologie în arta populară

olteanească

Prof. Marin

Elena

Liceul

“Constantin

Brâncoveanu

” Horezu Tehnic Prof. Vladu

Aron

Prof. Olteanu

Elena

Resurse

naturale şi

protecţia

mediului

Prof.

Constantines

cu Liliana

Servicii Prof.

Grigorie

Elena

Forme de realizare: referate, prezentări power point, dezbateri,

analiză metodologii, exemple de bună practică, vizite şi excursii

tematice

*In cadrul simpozionului se va desfăşura şi activitatea metodică din

semestrul al II-lea

Responsabili de cerc pedagogic discipline tehnologice

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. Arapalea Anca Liceul Tehnologic „Brătianu”

Drăgășani

I Ingineria

produselor

alimentare

2. Bitică Cristiana

Nicoleta

Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae

Pleșoianu” Râmnicu Vâlcea

I Mecanică

3. Constantinescu

Liliana

Liceul „Constantin Brâncoveanu”

Horezu

I Agricultură/

Protecția

mediului

4. Dumitrescu

Viorica

Colegiul Național de Informatică

„Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea

I Educație

tehnologică

5. Grigorie Elena Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea I Turism și

servicii

Page 41: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

41 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

6. Marin Elena Școala Gimnazială „Luca Solomon”

Vaideeni

I Educație

tehnologică

7. Olteanu Elena Liceul Tehnologic „General Magheru”

Râmnicu Vâlcea

I Mecanică

8. Petrescu Liviu Liceul Tehnologic „Brătianu”

Drăgășani

I Stiințe

economice

9. Popescu Monica Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea I Automatică

10. Vladu Aron Liceul „Constantin Brâncoveanu”

Horezu

I Electromecanică

Bibliotecari

Sem. Loc de desfăsurare Responsabil cerc

I Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea Puranu Georgeta

II Școala Gimnazială Nr. 2 Râmnicu Vâlcea

C.J.R.A.E. – ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

Semestrul I

Data: 12 decembrie 2016, ora 9:00

Tema: „Când vreau sa citesc, citesc!”

Semestrul al II-lea

Data: 07 aprilie 2017, ora 9:00

Tema: „Biblioteca școlară- spațiu ideal de comunicare și informare”

Semestrul I

Data: 12 decembrie 2016, ora 10:00

Tema: Adolescenţii şi sistemul de valori

Semestrul al II-lea

Data: 07 aprilie 2017, ora 9:00

Tema: Terapia logopedică în şcoli şi grădiniţe

Page 42: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

42 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Sem. Loc de desfăsurare Responsabili

I Liceul Sanitar ,,Antim Ivireanu” Râmnicu Vâlcea Gîrban Simona Elena

II Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 ,,Căsuţa

Piticilor” Horezu

Bratu Elena Cristiana

Responsabili de cerc pedagogic asistență psihopedagogică

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. Georgescu Maria C.J.A.P. Vâlcea I Psihologie

2. Nicula Cristina

Florentina

C.J.R.A.E. Vâlcea I Psihologie

Educație fizică și sport

Semestrul I

Data: 12 decembrie 2016, ora 10:00

Tema: 1. Tratarea diferenţiată a elevilor din învăţământul primar,gimnazial şi liceal, în

cadrul lecțiilor de educație fizică și sport, descoperirea elevilor capabili de performanță

sportivă.

2. Pregătirea echipelor reprezentative şcolare în vederea participării la competiţiile

din cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Școlar și a Olimpiadei Gimnaziilor.

3.Calendarul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar/ Olimpiadei Gimnaziilor

2016-2017, etape de sector, județ, zone/ regiuni.

Semestrul al II-lea

Data: 07 aprilie 2017, ora 9:00

Tema: 1. Corelarea conținuturilor programelor școlare în vigoare cu condițiile de

desfășurare a orelor de educație fizică și sport specifice unităților de învățămât

2. Exemple de bune practici în organizarea și desfășurarea activităților sportive.

3. Calendarul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar/ Olimpiadei Gimnaziilor

2016-2017, etape de sector, județ, zone/ regiuni, participări etape zonale și finale.

Page 43: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

43 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Sem. Loc de desfăsurare Zona

I Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea

II Liceul Tehnologic General Magheru Râmnicu Vâlcea

I Școala Gimnazială Prundeni Drăgășani

II Școala Gimnazială Sutești

I Școala Gimnazială Slătioara Horezu

II Școala Gimnazială Măldărești

I Liceul Tehnologic Petrache Poenaru Bălcești Bălceşti

II Liceul Teoretic Măciuca

I Liceul Gheorghe Surdu Brezoi Brezoi

II Școala Gimnazială Câineni

Responsabili de cerc pedagogic educație fizică și sport

Nr.

crt.

Numele şi

prenumele

Unitatea școlară / localitatea Zona Gradul

didactic

1. Cumpănăşoiu Ilie

Liceul Teoretic Grădiştea Horezu

Berbești I

2. Dobrin Ion

Liceul Gheorghe Surdu Brezoi Călimăneşti

Brezoi I

3. Ghiorghie Cătălin

Liceul „Preda Buzescu” Berbești

Horezu

Berbești I

4. Hoanță Augustina

Liceul ”Constantin Brâncoveanu”

Horezu

Horezu

Berbești I

5. Margărit Nicoleta Colegiul National ”Mircea cel Bătrân”

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu

Vâlcea

Băbeni

I

Page 44: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

44 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

6. Mirea Marinela Colegiul National ”Mircea cel Bătrân”

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu

Vâlcea

Băbeni

I

7. Mohanu Cristian Școala Gimnazială Boişoara

Călimăneşti

Brezoi I

8. Păunescu Crinel

Liceul Teoretic Lădești Bălceşti I

9. Petcan Lidia

Școala Gimnazială ”Tudor

Vladimirescu” Drăgăşani

Drăgășani I

10. Popescu Angela

Colegiul National ”Mircea cel Bătrân”

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu

Vâlcea

Băbeni

I

11. Roşu Eugen

Liceul ”George Țărnea” Băbeni Râmnicu

Vâlcea

Băbeni

I

12. Teofilescu Ady

Liceul Tehnologic ”Brătianu”

Drăgăşani

Drăgășani I

13. Vâlceanu Cristian

Liceul Tehnologic Petrache Poenaru

Bălcești

Bălceşti I

Proiecte educaționale europene

Sem. Loc de desfăsurare Responsabili

I Liceul Tehnologic de Turism Calimanesti Ungureanu Silvia

Olariu Mirela

II Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea Păușescu Consuela

Popescu Madalina

Semestrul I

Data: 09 decembrie 2016, ora 9:00

Tema: Oportunitati de finantare prin proiecte europene

Semestrul al II-lea

Data: 06 aprilie 2017, ora 9:00

Tema: Diseminarea și valorizarea proiectelor europene

Page 45: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

45 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Responsabili de cerc pedagogic Proiecte educaționale europene

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. Ungureanu Silvia Liceul Tehnologic de Turism

Calimanesti

I Limba

franceză

2. Olariu Mirela Liceul Tehnologic de Turism

Calimanesti

I Limba

română

3. Păușescu Consuela Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea I Marketing

4. Popescu Madalina Școala Gimnazială nr. 5 Râmnicu

Vâlcea

I Matematică

Page 46: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

46 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

III. COLECTIVUL DE METODIȘTI AI

INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr.

crt.

Numele și prenumele Unitatea de învățământ Grad

didactic

Specialitatea

1. ALMAȘI MARIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.4/

G.P.P. DUMBRAVA MINUNATA,

GPN NR.4- RÂMNICU VÂLCEA

I

ED

UC

IE T

IMP

UR

IE

2. BĂLUŢĂ MIHAELA LICEUL ANTIM IVIREANU, GPP

NORD 1, RÂMNICU VÂLCEA

I

3. BONCAN

RUXANDRA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „

I.GH.DUCA” / G.P.P. TRAIAN,

RÂMNICU VÂLCEA

I

4. BONDOC

LUMINIȚA

GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 1,

CĂLIMĂNEȘTI

I

5. BRENOAIA

AURORA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR . 5 /

GPN NR.2, RÂMNICU VÂLCEA

I

6. DRAGOMIROIU

DELIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ” TAKE

IONESCU” / G.P.P. NR.1

RÂMNICU VÂLCEA

I

7. DUMITRESCU

IOANA

LICEUL TEHNOLOGIC

„BRĂTIANU” DRĂGĂȘANI/

G.P.P,, I.C. BRĂTIANU”,

DRĂGĂȘANI

I

8. FUERESCU

NATALIA

LICEUL TEORETIC ,,GHEORGHE

SURDU” / G.P.N. NR.1, BREZOI

I

9. GEORGESCU

MONICA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICA „MATEI

BASARAB” / G.P.P. NORD 2,

RÂMNICU VÂLCEA

I

10. GIOGA ELENA

LUMINITA

LICEUL ,,PREDA BUZESCU” /

G.P.N BERBEŞTI

I

11. GLONŢ RAMONA LICEUL ANTIM IVIREANU/

G.P.P. NORD 1, RÂMNICU

VÂLCEA

I

12. IONESCU

MARIANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5/

GPN NR.2 RÂMNICU VÂLCEA

I

13. IORDACHE

LILIANA

CORNELIA

LICEUL „ GHEORGHE SURDU”,

GRĂDINIŢA PN NR 1, BREZOI

I

14. ISPIR IULIANA

FLORENTINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.4/

G.P.P. ,,DUMBRAVA

MINUNATA” RÂMNICU

VÂLCEA

I

Page 47: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

47 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

15. LUNGOCI ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 /

G.P.P. OSTROVENI 1 RÂMNICU

VÂLCEA

I

ED

UC

IE T

IMP

UR

IE

16. MITU LAURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANTON

PANN / G.P.P. OSTROVENI 2

RAMNICU VALCEA

I

17. NICUŢ NADIA

COSTINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 /

G.P.P. OSTROVENI 1 RÂMNICU

VÂLCEA

I

18. POPESCU MARIA -

MAGDALENA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

TOMŞANI / G.P.N. FOLEŞTII DE

SUS

I

19. PREDA LUIZA

CORINA

COLEGIUL NATIONAL „ GIB

MIHAESCU” DRAGASANI /

G.P.P. NR. 1, DRĂGĂŞANI

I

20. STAN OANA

ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13,

RÂMNICU VÂLCEA / G.P.P.

NR.14, RÂMNICU VÂLCEA

I

21. STANCIU MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 /

G.P.P. OSTROVENI 1, RÂMNICU

VÂLCEA

I

22. STOIAN HELGA -

RAMONA

LICEUL ,,PREDA BUZESCU” /

G.P.N BERBEŞTI

I

23. ANDREI SIMONA-

CECILIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

TOMȘANI

I

ÎNV

ĂȚ

ĂM

ÂN

T P

RIM

AR

24. BARBU MARIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR

VLADIMIRESCU” DRĂGĂȘANI

I

25. BOEANGIU

CECILIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALUNU

I

26. BUCUROIU

DANIELA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

27. BULETEANU

IULIANA

LICEUL „GEORGE ȚĂRNEA”

BĂBENI

I

28. CALOTĂ IONEL

ADRIAN

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

29. CUMPĂNĂȘOIU

LAVINIA

LICEUL „PREDA BUZESCU”

BERBEȘTI

I

30. DOBRETE ADINA

FLORENTINA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU

VÂLCEA/ISJ VALCEA

I

31. DOBRINESCU

FELICIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

„TUDOR VLADIMIRESCU”

DRĂGĂȘANI

I

Page 48: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

48 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

32. DRĂGHICESCU

IONELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

„ANTON PANN” RÂMNICU

VÂLCEA

I

ÎNV

ĂȚ

ĂM

ÂN

T P

RIM

AR

33. DUINEA

VALENTINA

DIANA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

34. IONESCU LAVINIA

MIHAELA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

35. LIMBĂȘANU

GEOGETA

COLEGIUL NAȚIONAL

„MIRCEA CEL BĂTRÂN”

RÂMNICU VÂLCEA

I

36. MANU RODICA

IRINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA

I

37. MONCEANU EMIL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ URȘI,

STOILEȘTI

I

38. MUSĂLOIU

SIMONA MANUELA

LICEUL „CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU” HOREZU

I

39. NUȚU IULIANA

MARIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

BERISLĂVEȘTI

I

40. PÂRVULESCU

MIHAELA

MARCELA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

41. RĂDULESCU

MARGARETA

LICEUL TEHNOLOGIC

„PETRACHE POENARU”

BĂLCEȘTI

I

42. ROTEA ANCA

MARIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „N.

BĂLCESCU” DRĂGĂȘANI

I

43. SPIRIDON

AURELIA-

GABRIELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „N.

BĂLCESCU” DRĂGĂȘANI I

44. STANCA

CRISTINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

MĂDULARI, CERNIȘOARA

I

45. STANCĂ CARMEN

ALINA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

46. STĂNCULESCU

CARMEN

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

47. ȘANDRU VALERIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

RÂMNICU VÂLCEA/CCD

VALCEA

I

48. ȘERBAN DIANA

CRISTINA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA I

49. VĂDUVA

NATALIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „N.

BĂLCESCU” DRĂGĂȘANI

I

Page 49: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

49 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

50. IONIȚĂ ISABELLA

ELENA

ISJ VÂLCEA I

LIM

BA

ȘI

LIT

ER

AT

UR

A R

OM

ÂN

A

51. BARBU AMELIA COLEGIUL DE SILVICULTURĂ

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RÂMNICU VÂLCEA

I

52. BOCOI MARIA LICEUL „C. BRÂNCOVEANU”

HOREZU

I

53. BUNEA DENISA COLEGIUL NAȚIONAL

ALEXANDRU LAHOVARI

I

54. COCĂU JITIANU

CARMEN

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

55. DIACONESCU

CRISTINA

CASA CORPULUI DIDACTIC

VÂLCEA

I

56. DRAGOMIRESCU

RAMONA

CRISTINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA

I

57. DRĂGHICI MARIA-

ANTONETA

LICEUL SANITAR „ANTIM

IVIREANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

58. DRĂGUȘIN ALINA

MIHAELA

COLEGIUL NAȚIONAL „GIB

MIHĂESCU” DRĂGĂȘANI

I

59. FLOROIU ANA-

MARIA

COLEGIUL NAȚIONAL

„ALEXANDRU LAHOVARI”

RÂMNICU VÂLCEA

I

60. LUNGU ELENA

CORINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR

VLADIMIRESCU” DRĂGĂȘANI

I

61. MIU SIMONA LICEUL SANITAR „ANTIM

IVIREANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

62. NĂLBITORU

MĂRĂCINE MARIA

MIHAELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5

RÂMNICU VÂLCEA

I

63. OLARIU MIRELA

MARIANA

LICEUL TEHNOL. DE TURISM

CĂLIMĂNEȘTI

I

64. OPREA GEANINA COLEGIUL NAȚIONAL

„MIRCEA CEL BĂTRÂN”

RÂMNICU VÂLCEA

I

65. POPA DANIELA LICEUL TEHNOL. DE TURISM

CĂLIMĂNEȘTI

I

66. PREDA ELENA

GABRIELA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

67. REICHER CAMELIA SEMINARUL TEOLOGIC

„SFÂNTUL NICOLAE”

RÂMNICU VÂLCEA

I

68. TRICĂ GABRIELA

ELENA

COLEGIUL ENERGETIC

RÂMNICU VÂLCEA

I

Page 50: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

50 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

69. UNGUREANU

RODICA DANIELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA

I

LIM

BA

ȘI

LIT

ER

AT

UR

A

RO

NA

70. VĂDUVA

ECATERINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT.

MĂDULARI, COM.CERNIȘOARA

I

71. VERDEȘ VICTORIA LICEUL TEHNOLOGI

”PETRACHE POENARU”

BĂLCEȘTI

I

72. CEBOTARI

LILIANA

LICEUL PREDA BUZESCU

BERBEȘTI

I

LIM

BA

EN

GL

EZ

Ă

73. CONSTANTINESCU

MARIA ANDREEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA

II

74. DRĂGHICI

FLORINELA-ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

ROTĂRĂȘTI, N. BĂLCESCU

II

75. GIURAN DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „T.

VLADIMIRESCU” DRAGASANI

I

76. MAIER MIRELA SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5

RÂMNICU VÂLCEA

I

77. MANDA SIMONA

CRISTINA

LICEUL CONSTANTIN

BRANCOVEANU, HOREZU

II

78. MESTEACĂN

SIMONA ILINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5

RÂMNICU VÂLCEA

II

79. MILITARU MAEIA

MAGDALENA

LICEUL „GHEORGHE SURDU”

BREZOI

I

80. PATRULESCU

ANEMONA

COLEGIUL NAȚIONAL

„MIRCEA CEL BĂTRÂN”

RÂMNICU VÂLCEA

DOC

LIM

BA

EN

GL

EZ

Ă

81. POPA MONICA COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

82. POPESCU CARMEN

ADRIANA

COLEGIUL NAȚIONAL

„MIRCEA CEL BĂTRÂN”

RÂMNICU VÂLCEA

DOC

83. RADU RAMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA

I

84. ROMCESCU ELENA

ROXANA

LICEUL CONSTANTIN

BRANCOVEANU, HOREZU

II

85. SARDARESCU

CARMEN

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

86. SIMEANU

GABRIELA

IULIANA

COL. ENERGETIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

87. STĂNCUȚ IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ

MĂGURA, MIHĂEȘTI

II

Page 51: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

51 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

88. VLASCEANU

DIANA CECILIA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I LIMBA

ENGLEZĂ

89. DINICA MIHAELA

DACIANA

LICEUL „PREDA BUZESCU”

BERBEȘTI I

LIM

BA

FR

AN

CE

90. IONESCU MONICA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA I

91. MISTREANU

LAVINIA

SEMINARUL TEOLOGIC

ORTODOX „SF. NICOLAE”

RÂMNICU VÂLCEA

I

92. MUNTEANU LIDIA

LICEUL „GEORGE ȚĂRNEA”

BABENI I

93. PAUSESCU

MARICICA

COLEGIUL ECONOMIC

RÂMNICU VÂLCEA I

94. PĂUNESCU

VIOLETA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

95. PETRESCU IOANA

LICEUL TEHNOLOGIC

„BRATIANU” DRĂGĂȘANI I

96. POPA NATALIA

NARCISA

COLLEGIUL DE SILVICULTURĂ

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI,

RÂMNICU VÂLCEA

I

97. SIMOIU ALINA

DIANA

COLEGIUL NAȚIONAL „GIB

MIHĂESCU” DRĂGĂȘANI I

98. UNGUREANU

CONSTANȚA

SILVIA

LICEUL TEHNOLOGIC DE

TURISM CĂLIMĂNEȘTI

I

99. UTMA ADELA

LUIZA

COLEGIUL NAȚIONAL „GIB

MIHĂESCU” DRĂGĂȘANI I

100. VEŢELEANU

ALINA NICOLETA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

101. BREZAI MARIA

CRISTINA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I LIMBA

GERMANĂ

102. BĂDIȚOIU ELENA LICEUL „GEORGE ȚĂRNEA”

BĂBENI

I

MA

TE

MA

TIC

Ă

103. BĂLĂȘEL ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL

„ALEXANDRU LAHOVARI”

RÂMNICU VÂLCEA

I

104. CHIRILĂ MIRCEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ

COMUNA GHIOROIU

I

105. DICU ILEANA

FLORENTINA

COLEGIUL NAȚIONAL

„MIRCEA CEL BĂTRÂN”

RÂMNICU VÂLCEA

I

106. DINU MARIA COLEGIUL NAȚIONAL „GIB

MIHĂESCU” DRĂGĂȘANI

I

Page 52: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

52 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

107. DRĂGAN ELENA COLEGIUL NAȚIONAL

„MIRCEA CEL BĂTRÂN”

RÂMNICU VÂLCEA

I

MA

TE

MA

TIC

Ă

108. DRĂGHICI ANA-

MARIA

LICEUL „C. BRÂNCOVEANU”

HOREZU

I

109. EFTENIE CRISTINA

RAMONA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „T.

VLADIMIRESCU” DRĂGĂȘANI

I

110. GHEORGHE

CONSTANTIN

LICEUL TEORETIC

„GRĂDIȘTEA”

I

111. MAZILU MARIN COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

112. MIHAI ADRIANA LICEUL TEHNOLOGIC

„PETRACHE POENARU”

BĂLCEȘTI

II

113. MODRESCU ION LICEUL „PREDA BUZESCU”

BERBEȘTI

I

114. MOLDOVEANU

GEORGETA

SIMONA

LICEUL „PREDA BUZESCU”

BERBEȘTI

I

115. NEFERU ION

MARCEL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „N.

BĂLCESCU” DRĂGĂȘANI

I

116. OPREA NICOLAE LICEUL TEHNOLOGIC

„PETRACHE POENARU”

BĂLCEȘTI

I

117. PANĂ F. CĂTĂLIN COLEGIUL NAȚIONAL

„MIRCEA CEL BĂTRÂN”

RÂMNICU VÂLCEA

I, DR.

118. POPESCU

CONSTANTIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA

I

119. POPESCU

MĂDĂLINA

ADRIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 5

RÂMNICU VÂLCEA

I

120. STATIE SILVIU I.S.J VÂLCEA I

121. TOMESCU

MARIANA EMILIA

COLEGIUL ECONOMIC

RÂMNICU VÂLCEA

I

122. CEAUȘU M. GETA

CRISTINA

COLEGIUL ENERGETIC,

RÂMNICU VÂLCEA

I

INF

OR

MA

TIC

Ă

123. CHIRU GH.

RAMONA MARIA

LICEUL TEHNOLOGIC

“GENERAL MAGHERU”

RÂMNICU VÂLCEA

I

124. COJOCARU GH.

NICOLETA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ “MATEI

BASARAB”, RÂMNICU VÂLCEA

I

Page 53: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

53 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

125. DUMBRĂVESCU

DUMITRU

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ “MATEI

BASARAB”, RÂMNICU VÂLCEA

I

INF

OR

MA

TIC

Ă

126. GREACA P. MARIN

COSMIN

COLEGIUL NAȚIONAL “GIB

MIHĂESCU”, DRĂGĂȘANI

I

127. ȚENEA CODRUȚA

ELENA

COLEGIUL ENERGETIC,

RÂMNICU VÂLCEA

I

128. UȚĂ P. MIRELA

COLEGIUL ENERGETIC

RÂMNICU VÂLCEA

I

129. ALBĂSTROIU

IVONA

LICEUL „CONSTNTINTIN

BRÂNCOVEANU” HOREZU

I

FIZ

ICĂ

130. BARBU LILIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA

I

131. GRAMA AURELIA COLEGIUL ECONOMIC

RÂMNICU VÂLCEA

I

132. MARINESCU

LUCIAN

COLEGIUL ECONOMIC

RÂMNICU VÂLCEA

I

133. NIŢESCU DAN

SORIN

LICEUL TEHNOLOGIC

„OLTCHIM” RÂMNICU VÂLCEA

I

134. PETRESCU

ANGELA

LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI

COANDĂ” RÂMNICU VÂLCEA

I

135. STAMIN

GHEORGHE

LICEUL TEHNOLOGIC

„PETRACHE POENARU”

BĂLCEȘTI

I

136. TURMACU

CARMEN IONELA

LICEUL SANITAR „ANTIM

IVIREANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

137. CIOINICĂ MARIA

LICEUL „CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU” HOREZU

I C

HIM

IE

138. DIACONESCU

MARIANA OLGA

COLEGIUL NAȚIONAL „GIB

MIHĂESCU” DRĂGĂŞANI

I

139. GRATIE

CONSTANTIN

COLEGIUL DE SILVICULTURĂ

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RÂMNICU VÂLCEA

I

140. IOANA LIDIA

PAULA

COLEGIUL ECONOMIC

RÂMNICU VÂLCEA

I

141. MAZILU DIANA COLEGIUL NAȚIONAL

„MIRCEA CEL BĂTRÂN”

RÂMNICU VÂLCEA

I

142. MIROIU MARIA LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI

COANDĂ” RÂMNICU VÂLCEA

I

143. LUPU MARINELA LICEUL TEHNOLOGIC

„PETRACHE POENARU”

BĂLCESTI

I

BIOLOGIE

Page 54: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

54 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

144. MATEI DOINA LICEUL PREDA BUZESCU

BERBEȘTI

I

BIO

LO

GIE

145. MILOIU MARIA LICEUL CONSTANTIN

BRÎNCOVEANU HOREZU

I

146. OPRESCU ELENA COLEGIUL NAȚIONAL

„ALEXANDRU LAHOVARI”

RÂMNICU VÂLCEA

I

147. PREDA GABRIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ

PRUNDENI

I

148. VOCHIȚU CARMEN COLEGIUL ENERGETIC

RÂMNICU VÂLCEA

I

149. AMZULOIU ELENA

SIMONA

LICEUL „CONSTANTIN

BRÎNCOVEANU” HOREZU

I

GE

OG

RA

FIE

150. DIACONU IULIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA

I

151. DIMA IONELA NELI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

RÂMNICU VÂLCEA

I

152. IONESCU EMILIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR

VLADIMIRESCU DRĂGĂȘANI

I

153. LALU JANY COLEGIUL NAȚIONAL

„MIRCEA CEL BĂTRÂN”

RÂMNICU VÂLCEA

I

154. LALU MIHAELA LICEUL TEHNOLOGIC

„FERDINAND I” RÂMNICU

VÂLCEA

I

155. NEAGU ELENA

SIMONA

LICEUL „CONSTANTIN

BRÎNCOVEANU” HOREZU

I

156. POPESCU

CRISTINA

LICEUL „GEORGE ŢĂRNEA”

BĂBENI

I

157. POPESCU IONUȚ LICEUL TEHNOLOGIC

„OLTCHIM” RÂMNICU VÂLCEA

I

158. RADU LAURA-

ELENA

COLEGIUL ECONOMIC

RÂMNICU VÂLCEA

I

159. TUDOSOIU

GHEORGHE-

DANIEL

COLEGIUL NAȚIONAL

„ALEXANDRU LAHOVARI”

RÂMNICU VÂLCEA

I

160. UȚĂ TRAIAN COLEGIUL NAȚIONAL

„MIRCEA CEL BĂTRÂN”

RÂMNICU VÂLCEA

I

161. AMZULOIU

NICOLAE

LICEUL „PREDA BUZESCU”

BERBEȘTI I

IST

OR

IE

162. BUDULECI

DANIELA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

Page 55: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

55 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

163. CIOCAN VETUȚA

LICEUL ”C. BRÂNCOVEANU”

HOREZU I

IST

OR

IE

164. DIACONU MARIA

AURELIA

SEMINARUL TEOLOGIC

ORTODOX „SF. NICOLAE”

RÂMNICU VÂLCEA

I

165.

LICĂ FLORIN

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ ”MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

166. NEAMȚU AURELIA

GEORGETA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA I

167.

OANE SORIN

COLEGIUL NATIONAL

„ALEXANDRU LAHOVARI”

RÂMNICU VÂLCEA

I

168. SAMOILĂ

DANIELA

CASA CORPULUI DIDACTIC

VÂLCEA II

169. SAZON LIUBA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA I

170. SÎIULESCU

LĂCRĂMIOARA

COLEGIUL NAȚIONAL

”MIRCEA CEL BĂTRÂN”

RÂMNICU VÂLCEA

I

171. ANDREIANU

MIHAELA

COLEGIUL ECONOMIC

RÂMNICU VÂLCEA

II

ȘT

IIN

ȚE

SO

CIO

-UM

AN

E

172. DUMITRESCU

SIMONA MARIA

COLEGIUL NAȚIONAL ”GIB

MIHĂESCU” DRĂGĂȘANI

I

173. POPESCU

MARILENA

LICEUL ”CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU” HOREZU

I

174. ȘINCULESCU

TEODORA

MIHAELA

COLEGIUL DE SILVICULTURĂ

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI,

RÂMNICU VÂLCEA

I

175. TURBUREANU

SILVIA

PALATUL COPIILOR RÂMNICU

VÂLCEA

II

176. UȚĂ ELENA

DENISA

LICEUL TEHNOLOGIC DE

TURISM CĂLIMĂNEȘTI

I

177. BATÂR COSTEL COLEGIUL NAȚIONAL „GIB

MIHĂESCU” DRĂGĂȘANI

I

ED

UC

IE F

IZIC

Ă Ș

I S

PO

RT

178. BĂRBUȚ

CONSTANTIN

LICEUL „PREDA BUZESCU”

BERBEȘTI I

179. BĂRBUȚ DANIEL

LAURENȚIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TAKE

IONESCU, RÂMNICU VÂLCEA II

180. BÎRZAN IULIANA

CLAUDIA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

181. DOBRE GEORGETA

DANIELA

COLEGIUL DE SILVICULTURĂ

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI,

RÂMNICU VÂLCEA

I

Page 56: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

56 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

182. LAKOTOȘ ILIE

IONUȚ

LICEUL TEHNOLOGIC BĂILE

GOVORA II

ED

UC

IE F

IZIC

Ă Ș

I S

PO

RT

183. NEGOESCU ALINA-

ELENA

COLEGIUL ENERGETIC

RÂMNICU VÂLCEA I

184. ONOGEA RODICA

MARIA

C.S.Ș. RÂMNICU VÂLCEA I

185. ORZA CRISTIAN

OLIMPIU

LICEUL TEHNOLOGIC

BRĂTIANU/C.S.Ș. DRĂGĂȘANI I

186. PETRIA FLORINA C.S.Ș. RÂMNICU VÂLCEA I

187. PÎRJOL VIOREL

IONUȚ

COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA

CEL BĂTRÂN RÂMNICU

VÂLCEA

I

188. PREDESCU IONEL

CĂTĂLIN

COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA

CEL BĂTRÂN RÂMNICU

VÂLCEA

I

189. ROȘCA AURELIAN COLEGIUL ENERGETIC

RÂMNICU VÂLCEA I

190. VÎLCEANU

CRISTIAN

LICEUL TEHNOLOGIC

„PETRACHE POENARU”

BĂLCEȘTI

I

191. SCURTU DUMITRU

CODRUT

SEMINARUL

TEOLOGIC,,SF.NICOLAE’’

RÂMNICU VÂLCEA

I

ED

UC

IE M

UZ

ICA

192. GIURAN MARIAN LICEUL DE ARTE „VICTOR

GIULEANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

193. STROE MARIAN

CRISTINEL

LICEUL DE ARTE „VICTOR

GIULEANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

194. LAZAR CRISTIANA

MARIANA

LICEUL DE ARTE „VICTOR

GIULEANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

195. BOICESCU TRAIAN

STEFAN

LICEUL DE ARTE „VICTOR

GIULEANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

AR

TE

VIZ

UA

LE

196. DEACONU ALINA

DANIELA

SCOALA GIMNAZIALĂ NR.5

RÂMNICU VÂLCEA

I

197. CHICIOROAGĂ

ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4

RÂMNICU VÂLCEA

I

DIS

CIP

LIN

E T

EH

NIC

E Ș

I

TE

HN

OL

OG

ICE

198. CIOBANU

DUMITRU

CASA CORPULUI DIDACTIC

VÂLCEA

I

199. CÎRSTEA IOANA

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL

NR.1 BISTRIȚA

I

200. COTAR ELENA

COLEGIUL ECONOMIC

RÂMNICU VÂLCEA

I

201. FICA DIANA

LICEUL CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU HOREZU

I

Page 57: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

57 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

202. FILIP IRINEL

IOANA

COLEGIUL ENERGETIC

RÂMNICU VÂLCEA

I

DIS

CIP

LIN

E T

EH

NIC

E Ș

I T

EH

NO

LO

GIC

E

203. GHINEA ALINA

MIHAELA

LICEUL CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU HOREZU

I

204. GORAN NICOLETA

COLEGIUL ECONOMIC

RÂMNICU VÂLCEA

I

205. HEREŞANU

GEORGETA

FELICIA

LICEUL TEHNOLOGIC CĂPITAN

NICOLAE PLEȘOIANU

RÂMNICU VÂLCEA

I

206. IONESCU MARIA

COLEGIUL ECONOMIC

RÂMNICU VÂLCEA

I

207. LUPU

CONSTANTIN

LICEUL TEHNOLOGIC

PETRACHE POENARU

BĂLCEȚTI

I

208. MANEA-

SCORȚARU

RODICA

COLEGIUL DE SILVICULTURĂ

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RÂMNICU VÂLCEA

I

209. MARINESCU

MIHAIL

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL

NR.1 BISTRIȚA

I

210. MIHALCEA

TEODORA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA

I

211.

NICOLIN CARMEN

LICEUL TEHNOLOGIC

„GENERAL MAGHERU”

RÂMNICU VÂLCEA

I

212. NIŢĂ MARIA

LICEUL „GEORGE TĂRNEA”

BĂBENI

I

213. POPA DORINEL

LICEUL „PREDA BUZESCU”

BERBEȘTI

I

214. POPESCU IONELA

SIMONA

LICEUL TEHNOLOGIC

„OLTCHIM” RÂMNICU VÂLCEA

I

215. PREDA GABRIELA

LICEUL „PREDA BUZESCU”

BERBEȘTI

I

216.

RADU ALINA

LICEUL TEHNOLOGIC „CPT. N.

PLEȘOIANU” RÂMNICU

VÂLCEA

I

217. RĂDULESCU

AXENIA

LICEUL TEHNOLOGIC

„OLTCHIM” RÂMNICU VÂLCEA

I

218. RĂDULESCU RELU

LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI

COANDĂ” RÂMNICU VÂLCEA

I

219. RUXANDA

CRISTIAN

LICEUL TEHNOLOGIC

„OLTCHIM” RÂMNICU VÂLCEA

I

220. TRUŢOIU ELENA

LICEUL TEHNOLOGIC

„BRĂTIANU” DRĂGĂȘANI

I

221. VLĂSCEANU ION

COLEGIUL ENERGETIC

RÂMNICU VÂLCEA

I

Page 58: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

58 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

222. GEORGESCU

CLAUDIU IULIAN

LICEUL „PREDA BUZESCU„

BERBEŞTI

I+Dr

RE

LIG

IE

223. GEORGESCU

NADIA-MĂDĂLINA

LICEUL „PREDA BUZESCU„

BERBEŞTI

I

224. GRECU CRISTIAN

GHEORGHE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

ROTĂRĂȘTI, COM. NICOLAE

BĂLCESCU

I

225. IONESCU DANIELA COLEGIUL NAȚIONAL

„MIRCEA CEL BĂTRÂN”,

RÂMNICU VÂLCEA

I

226. LĂCRARU LAURA

MARILENA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE

IONESCU”, RÂMNICU VÂLCEA

I

227. MARINESCU

LUCIAN

COLEGIUL NAŢIONAL „GIB

MIHĂESCU”, DRĂGĂŞANI

I

228. PROTEASA

NICOLAE

SEMINARUL TEOLOGIC

ORTODOX „SF. NICOLAE”

RÂMNICU VÂLCEA

I+Dr

229. STROESCU LAURA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.10,

RÂMNICU VÂLCEA

I

230. BANU DENISE CJRAE VÂLCEA – COLEGIUL

NAȚIONAL “ALEXANDRU

LAHOVARI” RÂMNICU

VÂLCEA

I

ÎNV

ĂȚ

ĂM

ÂN

T S

PE

CIA

L Ș

I S

PE

CIA

L I

NT

EG

RA

T

231. BIVOLARU MARIA CŞEI BĂBENI I

232. CALOTĂ ELENA

DANIELA

CJRAE VÂLCEA - COLEGIUL

NAŢIONAL DE INFORMATICĂ

”MATEI BASARAB” RÂMNICU

VÂLCEA

I

233. CUMPĂNĂŞOIU

TEODOR SORIN

CJRAE VÂLCEA - LICEUL

,,PREDA BUZESCU” BERBEŞTI

I

234. GÎRBAN SIMONA

ELENA

CJRAE VÂLCEA – LICEUL

„ANTIM IVIREANU”, RÂMNICU

VÂLCEA

I

235. IORDACHE

MIHAELA

LUMINIŢA

CJRAE VÂLCEA - SCOALA

GIMNAZIALĂ NR.5, RÂMNICU

VÂLCEA

I

LAŢIU ANDREEA

IULIANA

CJRAE VÂLCEA - CJAP VÂLCEA I

236. LAZĂR MARIANA CJRAE VÂLCEA – COLEGIUL

NAŢIONAL DE INFORMATICĂ

,,MATEI BASARAB” RÂMNICU

VÂLCEA

I

237. NICHITA LIGIA CJRAE VÂLCEA – LICEUL

TEHNOLOGIC „HENRI

COANDĂ” RÂMNICU VÂLCEA

I

238. NICULA CRISTINA

FLORENTINA

CJRAE VÂLCEA – LICEUL

TEHNOLOGIC ,,CPT. NICOLAE

I

Page 59: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

59 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

PLEŞOIANU”, RÂMNICU

VÂLCEA

239. NIŢOI OCTAVIANA

NICOLETA

CJRAE VÂLCEA – LICEUL

TEHNOLOGIC „OLTCHIM”,

RÂMNICU VÂLCEA

I

ÎNV

ĂȚ

ĂM

ÂN

T S

PE

CIA

L Ș

I

SP

EC

IAL

IN

TE

GR

AT

240. PREDIŞOR

DANIELA

CJRAE VÂLCEA - ŞCOALA

GIMNAZIALĂ „TAKE

IONESCU”, RÂMNICU VÂLCEA

I

241. RARU DARIE

BOGDAN

CŞEI BĂBENI II

242. ŞCHIOPU – MATEIU

DORINA

MARCELA

CJRAE VÂLCEA – LICEUL

TEHNOLOGIC „PETRACHE

POENARU” BĂLCEŞTI

I

243. VIEZURE

ISABELLE ELENA

CŞEI BĂBENI II

244. BĂDIȚOIU ELENA LICEUL „GEORGE ȚĂRNEA”

BĂBENI

I

ED

UC

IE P

ER

MA

NE

NT

Ă Ș

I

AC

TIV

ITĂ

ȚI

EX

TR

CO

LA

RE

245. CIOINICĂ MARIA LICEUL CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU HOREZU

I

246. DINCĂ LAVINIA

AURA

LICEUL GHEORGHE SURDU

BREZOI

I

247. GEORGESCU

MARIA

CENTRUL JUDEȚEAN DE

RESURSE ȘI ASISTENȚĂ

EDUCAȚIONALE VALCEA

I

248. POPA EMIL ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘERBAN

VODĂ CANTACUZINO

CĂLIMĂNEȘTI

I

249. UDRESCU ANA

MARIA

COLEGIUL ENERGETIC

RÂMNICU VÂLCEA

I

250. GRECEA VIOLETA

MARINELA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB”, RÂMNICU VÂLCEA

I

PR

OIE

CT

E E

DU

CA

ȚIO

NA

LE

251. MATEI MARINELA COLEGIUL ENERGETIC,

RÂMNICU VÂLCEA

I

252. MULLER ȘTEFANIA

ALINA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ʺTAKE

IONESCUʺ, RÂMNICU VÂLCEA

I

253. PAUSESCU V

IOANA CONSUELA

COLEGIUL ECONOMIC,

RÂMNICU VÂLCEA

I

254. PREDESCU

GEORGETA

LICEUL TEHNOLOGIC

OLTCHIM, RÂMNICU VÂLCEA

I

255. ȚENEA CODRUȚA

ELENA

COLEGIUL ENERGETIC,

RÂMNICU VÂLCEA

I

256. UNGUREANU

SILVIA

LICEUL TEHNOLOGIC DE

TURISM CALIMANESTI

I

Page 60: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

60 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

IV. CONSILII CONSULTATIVE 2016-2017

Nr.

crt.

Numele și

prenumele

Unitatea de învățământ Grad

didactic Specialitatea

1. BICĂ ANDRA ISJ VÂLCEA

I

MA

NA

GE

ME

NT

2. ROȘU CĂLINA

ROXANA ISJ VÂLCEA

I

3. DOBRETE ADINA ISJ VÂLCEA

I

4. DUMBRĂVESCU

DUMITRU ISJ VÂLCEA

I

5. DIACONESCU ILIE

LICEUL „GHEORGHE SURDU”

BREZOI

I

6. VĂTAFU TIBERIU

LICEUL TEHNOLOGIC

„BRĂTIANU” DRĂGĂȘANI

I

7. FÎRTĂȚESCU

PAULA

LICEUL SANITAR ”ANTIM

IVIREANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

8.

NITOIU ANA

COLEGIUL NAȚIONAL „GIB

MIHĂESCU” DRĂGĂȘANI

I

9. DRUGAN

CONSTANTIN

COLEGIUL NAȚIONAL „AL.

LAHOVARI” RÂMNICU VÂLCEA

I

10. OLTEANU ELENA

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

11. FÎRTAT MIHAI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4

RÂMNICU VÂLCEA

I

12. BUICAN

CONSTANTIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COM.

PERIȘANI

I

13. MARICA

MARIANA

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

14. PETCAN LIDIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR

VLADIMIRESCU” DRĂGĂȘANI

I

15. CUMPĂNĂȘOIU

SORIN

LICEUL „PREDA BUZESCU”

BERBEȘTI

I

16. SÎIULESCU

FLAVIUS CĂTĂLIN

PALATUL COPIILOR RÂMNICU

VÂLCEA

I

17. STANCA LAURA

LICEUL DE ARTE „VICTOR

GIULEANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

18. IVĂNESCU

ELIANA

LICEUL TEHNOLOGIC „P.

POENARU” BĂLCEȘTI

I

19. STATIE ADRIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10

RÂMNICU VÂLCEA

I

Page 61: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

61 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

20. ANCUŢA

GIORGIANA

MARIA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB”, RÂMNICU VÂLCEA

I

ED

UC

IE T

IMP

UR

IE

21. AVRAM

MARIANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂINENI,

VÂLCEA

I

22. BĂLESCU

MARIANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I. GH.

DUCA”, RÂMNICU VÂLCEA

I

23. CĂPRARU MARIA

MAGDALENA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR

VLADIMIRESCU”, DRĂGĂŞANI

I

24. DRĂGHICI

ELENA

DANIELA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CREŢENI,

VÂLCEA

I

25. DRĂGUŞIN

IOANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 10,

RÂMNICU VÂLCEA

I

26. FLORICĂ

EMILIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.4,

RÂMNICU VÂLCEA

I

27. GHIŢULESCU

ELENA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

SĂLĂTRUCEL, VÂLCEA

I

28. IVAN NATALIA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA

I

29. MIROIU MARIA LICEUL „GEORGE ŢĂRNEA”,

BĂBENI

I

30. MURTAZA

MARILENA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13,

RÂMNICU VÂLCEA

I

31. POPESCU ELENA COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB”, RÂMNICU VÂLCEA

I

32. SĂLIŞTE

MIHAELA

IOANA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB”, RÂMNICU VÂLCEA

I

33. ŞTEFĂNESCU

EMILIA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

MUEREASCA, VÂLCEA

I

34. TEŞUICĂ

LAURA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ IONEŞTI,

VÂLCEA

I

35. TUCAN

NICOLIŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13,

RÂMNICU VÂLCEA

I

36. TUDOR

MĂDĂLINA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT ,,CĂSUŢA PITICILOR”

NR.1, HOREZU

I

37. VASILE FLORIANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHĂEŞTI,

VÂLCEA

I

38. VASILE MARIA COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB”, RÂMNICU VÂLCEA

I

Page 62: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

62 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

39. AGAPIN MIHAELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,T.

BĂLĂŞEL ”ŞTEFĂNEŞTI

II

ÎNV

ĂȚ

ĂM

ÂN

T P

RIM

AR

40. BĂEŞU ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA

I

41. BĂLANA DORINA LICEUL ,,PREDA BUZESCU”

BERBEŞTI

I

42. BURDUAZĂ ANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10

RÂMNICU VÂLCEA

I

43. CĂTĂNOIU ALINA COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I

44. CÂRSTEA

VALERIU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “I. GH.

DUCA” RÂMNICU VÂLCEA

I

45. CEAUŞOGLU

ANELICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4

RÂMNICU VÂLCEA

I

46. CRĂCIUN

NICOLIŢA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON

PANN" RM.VÂLCEA

I

47. DINICĂ GABRIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA

I

48. DUMITRESCU

FLORICA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I

49. FEREŞTEAN

VERONICA

LICEUL ,,GHEORGHE SURDU”

BREZOI

I

50. GHEORGHE

ELENA CRISTINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Ş. V.

CANTACUZINO” CĂLIMĂNEŞTI

I

51. IONESCU DAN LICEUL ,,PREDA BUZESCU”

BERBEŞTI

I

52. MATEESCU

OLIMPIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂUŞEŞTI-

OTĂSĂU

I

53. MESEA MONICA

MIHAELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIBLEA

VECHE

I

54. MISCHIU ILEANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.13

RÂMNICU VÂLCEA

I

55. MITAN CAMELIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5

RÂMNICU VÂLCEA

I

56. MULLER ALINA

ȘTEFANIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA

I

57. NIŢĂ MIRELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Ş. V.

CANTACUZINO” CĂLIMĂNEŞTI

I

58. NIŢU-

TRĂŞCULESCU

MARIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMŞANI I

Page 63: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

63 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

59. ONOGEA IOAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

RÂMNICU VÂLCEA

I

ÎNV

ĂȚ

ĂM

ÂN

T P

RIM

AR

60. ONOGEA MIOARA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5

RÂMNICU VÂLCEA

I

61. POPA EMIL ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,Ş. V.

CANTACUZINO” CĂLIMĂNEŞTI

I

62. POPESCU MIRELA COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB”, RÂMNICU VÂLCEA

I

63. POROŞANU

MARIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,T.

VLADIMIRESCU” DRĂGĂŞANI

I

64. RĂDUCIOIU

EMILIA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB”, RÂMNICU VÂLCEA

I

65. SĂRARU ELENA-

CALONFIRA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN„ RÂMNICU VÂLCEA

I

66. TEODORESCU

FELICIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALUNU I

67. TRUŞCĂ ADRIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA

VĂII-BUJORENI

I

68. VIZANTIE DOINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.13

RÂMNICU VÂLCEA

II

69. ZGRIPCEA

ROXANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,Ş.V.

CANTACUZINO” CĂLIMĂNEŞTI

I

70. IONIȚĂ ISABELLA

ELENA

ISJ VÂLCEA I

LIM

BA

ȘI

LIT

ER

AT

UR

A R

OM

ÂN

Ă

71.

ACHIM IOANA

LICEUL TEHNOLOGIC „OLTCHIM”

RÂMNICU VÂLCEA

I

72. BUSUROI

DANIELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13,

RÂMNICU VÂLCEA

II

73. CÎMPEANU MARIA

FLORENȚA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 I

74. CONSTANTINESCU

ANDREEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA

II

75. CONSTANTINESCU

LAVINIA

COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA

I

76. GEORGESCU

CRISTINA

LICEUL „CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU”, HOREZU,

I

77. GRAMA

GHEORGHE

LICEUL TEHNOLOGIC „OLTCHIM”

RÂMNICU VÂLCEA

I

78. MARINESCU

ANDREEA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I

Page 64: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

64 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

79. MARINESCU

MONCEANU ANCA

LICEUL SANITAR ,,ANTIM

IVIREANU'' RÂMNICU VÂLCEA

II

LIM

BA

ȘI

LIT

ER

AT

UR

A R

OM

ÂN

Ă

80. NICA LOREDANA COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I

81. POPESCU

CAMELUȚA

COLEGIUL NAȚIONAL „GIB

MIHĂESCU”, DRĂGĂȘANI

I

82. PRUNESCU

GEORGETA

COLEGIUL NAȚIONAL „AL.

LAHOVARI”, RÂMNICU VÂLCEA

I

83. ROȘU CĂLINA

ROXANA LAURA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I

84. SIMION ANDREEA

STEFANIA

COLEGIUL ECONOMIC I

85. SOARE FLORINA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA

I

86. STANCA

MARIANA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I

87. TĂMAȘ SIMONA COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN”

I

88. UDRESCU ANA-

MARIA

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

89. UNGUREANU

ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5

RÂMNICU VÂLCEA

I

90. ZGRIPCESCU

ELISAVETA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘERBAN

VODĂ CANTACUZINO”

CĂLIMĂNEȘTI

I

91. BURLAN OLGUTA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I L

IMB

A E

NG

LE

92. CEBOTARI

LILIANA

LICEUL „PREDA BUZESCU”

BERBEȘTI I

93. CONEA DANIELA

MADALINA

COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA I

94. HANDOLESCU

ANCA

LICEUL „C. BRANCOVEANU”

HOREZU I

95. IACOB RAMONA

LICEUL „GEORGE ȚĂRNEA”

BĂBENI I

96. IMPARATU

LACRAMIOARA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

97. MILITARU

MAGDALENA

LICEUL „GHEORGHE SURDU”

BREZOI I

Page 65: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

65 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

98. POPA MONICA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

LIM

BA

EN

GL

EZ

Ă

99. RADU RAMONA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

100. SACERDOŢEANU

MARINA

ŞCOALA „TAKE IONESCU”

RÂMNICU VÂLCEA I

101. SĂRDĂRESCU

CARMEN

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

102. STOICA OTILIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANTON

PAN, RÂMNICU VÂLCEA I

103. VLĂSCEANU

DIANA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

104. CRĂCUIN ILEANA

COLEGIUL ENERGETIC, RÂMNICU

VÂLCEA II

LIM

BA

FR

AN

CE

105. CROITORU DIANA

MARIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

MARE BĂBENI I

106.

IORDACHE ANCA

COLEGIUL NAȚIONAL

„ALEXANDRU LAHOVARI”

RÂMNICU VÂLCEA

II

107. MISTREANU

LAVINIA

SEMINAR TEOLOGIC ORTODOX

SF. NICOLAE, RÂMNICU VÂLCEA I

108. MONICA IONESCU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA I

109. PĂUNESCU

VIOLETA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I

110. PERȚA MIHAELA

ȘCOALA GIM. NR. 4 RÂMNICU

VÂLCEA I

111.

PETCU ANA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

POPA NATALIA

NARCISA

COLEGIUL DE SILVICULTURĂ ȘI

PROTECȚIA MEDIULUI RÂMNICU

VÂLCEA

I

112. PREDESCU

TEODORA

COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA I

113. VEŢELEANU

ALINA NICOLETA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

114. OLTEANU

LORENA

COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA I

LIMBA

GERMANĂ

115. ARON ROXANA COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA

I MATEMATICĂ

Page 66: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

66 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

116. BADEA CĂTĂLIN COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

MA

TE

MA

TIC

Ă

117. BIRZESCU

CATALIN

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

118. BURLAN ADRIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA

I

119. CIUCĂ GHEORGHE COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I

120. CONSTANTINESCU

DRAGOS

COLEGIUL NAȚIONAL

„ALEXANDRU LAHOVARI”

RÂMNICU VÂLCEA

I

121. DICU ILEANA

FLORENTINA

COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA

I

122. DINU DANIEL COLEGIUL NATIONAL „GIB

MIHAESCU” DRĂGĂȘANI

I

123. DOBRE DUMITRU COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I

124. DRAGAN

CRISTINA

COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA

I

125. DUTA MIHAELA LICEUL TEHNOLOGIC „G-RAL

MAGHERU” RÂMNICU VÂLCEA

I

126. GHERGHINARU

ION

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

RÂMNICU VÂLCEA

I

127. GORGOTĂ VASILE COLEGIUL NAȚIONAL

„ALEXANDRU LAHOVARI”

RÂMNICU VÂLCEA

I

128. JIPESCU ANA LICEUL ”GEORGE ȚĂRNEA”

BĂBENI

I

129. MAZILU MARIN COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I

130. SARAOLU

MARIANA

ȘCOALA GIMNZIALĂ „TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA

I

131. SMĂRĂNDOIU

ȘTEFAN

ȘCOALA GIMNZIALĂ „TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA

I

132. SMEUREANU

FLORIN DORIAN

COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA

I

133. STATIE

ALEXANDRU

LICEUL TEHNOLOGIC

„FERDINAND I” RÂMNICU

VÂLCEA

I

134. STATIE SILVIU LICEUL „GEORGE ȚĂRNEA”

BĂBENI

I

Page 67: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

67 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

135. VACARU DIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA

I

MA

TE

MA

TIC

Ă

136. VATAFU TIBERIU LICEUL TEHNOLOGIC

„BRĂTIANU” DRĂGĂȘANI

I

137. VLĂDESCU LIVIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA

I

138. ZAMFIR SORIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10

RÂMNICU VÂLCEA

I

139. ARISANU ANA

MARIA

COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN”, RÂMNICU VÂLCEA

I

INF

OR

MA

TIC

Ă

140.

CATARAGĂ

ISSABELLA

COLEGIUL NAȚIONAL

„ALEXANDRU LAHOVARI”

RÂMNICU VÂLCEA

I

141.

CIOCHINĂ LUISA

COLEGIUL DE SILVICULTURĂ ȘI

PROTECȚIA MEDIULUI RÂMNICU

VÂLCEA / ISJ VÂLCEA

I

142. DUMITRESCU

OVIDIU

COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA

I

143. FARCASANU

ANTOANELA

COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA

I

144. GRECEA VIOLETA

MARINELA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I

145.

IANC SIMONA

COLEGIUL NAȚIONAL

„ALEXANDRU LAHOVARI”

RÂMNICU VÂLCEA

I

146. MERLAN DOINA

NARCISA

COLEGIUL ECONOMIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

147. MLISAN MIRELA

COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA

I

148. RISTEA OVIDIU

LICEUL TEHNOLOGIC „OLTCHIM”

RÂMNICU VÂLCEA

I

149. TRICUȚĂ ALGINA

LICEUL DE ARTE „VICTOR

GIULEANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

150. APOSTOL DOINIŢA LICEUL TEHNOLOGIC

„FERDINAND I” RÂMNICU

VÂLCEA

I

FIZ

ICĂ

151. BERBECE

GABRIEL

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

152. COSTEANU

SCÎRLEA LARISA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

153. IONESCU MARIA

GABRIELA

LICEUL TEHNOLOGIC „GENERAL

MAGHERU” RÂMNICU VÂLCEA

I

Page 68: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

68 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

154. MANDA

CLAUDIA

COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU

VÂLCEA

I

FIZ

ICĂ

155. MARIN BADEA

LAURENŢIU

LICEUL SANITAR „ANTIM

IVIREANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

156. MĂRĂNDICI

TATIANA

COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA

I

157. MECHEREL

DOMNICA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VLĂDEȘTI I

158. NIŢOIU ANA COLEGIUL NAȚIONAL „GIB

MIHĂESCU” DRĂGĂŞANI

I

159. OCHIA

MĂDĂLINA

CAMELIA

LICEUL TEHNOLOGIC

„FERDINAND I” RÂMNICU

VÂLCEA

I

160. STANICA ION COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

161. UDREA ANCA COLEGIUL NAȚIONAL

„ALEXANDRU LAHOVARI”

RÂMNICU VÂLCEA

I

162. BUICAN RODICA COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

CH

IMIE

163. DINCĂ DORINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I. GH.

DUCA” RÂMNICU VÂLCEA

I

164. FLORESCU ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „COSTEA

MARINOIU” OCNELE MARI

I

165. GEORGESCU

LUCIA

LICEUL TEHNOLOGIC „OLTCHIM”

RÂMNICU VÂLCEA

I

166. IONESCU MARIA

GABRIELA

LICEUL TEHNOLOGIC GENERAL

MAGHERU RÂMNICU VÂLCEA

I

167. MARINESCU

RODICA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIRINEASA I

168. PAPUZU

CORNELIA

LICEUL SANITAR „ANTIM

IVIREANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

169. POPESCU

MIHAELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ACHIM

POPESCU” PĂUSESTI MĂGLASI

I

170. TOADER

STĂNESCU ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRUNDENI I

171. ANGHEL ELENA

DACIANA

COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA

I

BIO

LO

GIE

172. BALMUȘ

GEORGETA NADIA

LICEUL TEHNOLOGIC

„FERDINAND I” RÂMNICU

VÂLCEA

I

173. BÎRZESCU

VENERA ELENA

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

Page 69: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

69 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

174. CIORTEA ANCA

TEODORA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5

RÂMNICU VÂLCEA

I

BIO

LO

GIE

175. GEORGESCU

FLORINA DOINA

RAMONA

COLEGIUL DE SILVICULTURĂ ȘI

PROTECȚIA MEDIULUI RÂMNICU

VÂLCEA

I

176. MANDA MIHAI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE

IONESCU”/ I.Ș.J. VÂLCEA

I

177. MĂRCULESCU

TANIA MIHAELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA

I

178. MURĂRUȘ

LETIȚIA

LICEUL TEHNOLOGIC BĂILE

GOVORA

I

179. POPESCU

MIHAELA

LOREDANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TAKE

IONESCU RÂMNICU VÂLCEA

I

180. SCHITEANU

CORINA ELENA

SEMINARUL TEOLOGIC

„SF.NICOLAE” RÂMNICU VÂLCEA

I

181. ZORLESCU

CARMEN

CRISTINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ACHIM

POPESCU” PĂUȘEȘTI MĂGLAȘI

I

182. ADAM GRIGORE

DANIEL

LICEUL SANITAR „ANTIM

IVIREANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

GE

OG

RA

FIE

183. CIUFU MIHAELA

CRISTINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA

I

184. DUMITRAȘCU ION COLEGIUL NAȚIONAL„GIB

MIHĂESCU” DRĂGĂȘANI

I

185. FÂRTAT DAN

VALERIU

LICEUL „PREDA BUZESCU”

BERBEȘTI

I

186. GHENCEA ION COLEGIUL ECONOMIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

187. MANDA MIHAI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA / IȘJ

VÂLCEA

I

188. MIHAI MĂDĂLINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

RÂMNICU VÂLCEA

I

189. PÂRVULESCU

EMIL

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA

I

190. PREOTEASA

ELENA

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

191. TRĂISTARU

GABRIELA

LICEUL TEHNOLOGIC „G-RAL

MAGHERU” RÂMNICU VÂLCEA

I

192. TUDOSOIU

MIHAELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA

I

193. CHIȘAVU

NICOLAE

LICEUL TEHNOLOGIC “HENRI

COANDA“ RÂMNICU VÂLCEA I ISTORIE

Page 70: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

70 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

194. CIOCAN

VALENTIN

LICEUL ”CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU” HOREZU I

IST

OR

IE

195. DIACONESCU

CLAUDIU ILIE

LICEUL TEORETIC ”GHEORGHE

SURDU” BREZOI I

196. MUTU LAURENȚIU

LICEUL „GEORGE ȚĂRNEA”

BĂBENI I

197. NĂLBITORU-

MĂRĂCINE

ALEXANDRU

IULIUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT

MĂGURA I

198. NEAMȚU ION

ALEXIE

COLEGIUL NAȚIONAL ”MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA I

199.

OCHESCU MARIA

COLEGIUL NAȚIONAL

„ALEXANDRU LAHOVARI”

RÂMNICU VÂLCEA

I

200. OPRICA

GHEORGHE

LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM

CĂLIMĂNEȘTI I

201. PANĂ TIBERIU

LICEUL TEHNOLOGIC „OLTCHIM”

RÂMNICU VÂLCEA I

202. PURICE CORINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 4

RÂMNICU VÂLCEA II

203. SÎIULESCU

FLAVIUS CĂTĂLIN

COLEGIUL NAȚIONAL ”MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA I

204. TĂNASE OVIDIU

MARIUS

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU

VÂLCEA I

205. ULMEANU DAN

LAURENȚIU INSPECTOR ȘCOLAR I

206. BICĂ ANDRA INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN VÂLCEA

I Ș

TII

E S

OC

IO –

UM

AN

E

207. LUCA ADRIAN CASA CORPULUI DIDACTIC

VÂLCEA

I

208. ULMEANU DAN

LAURENȚIU

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN VÂLCEA

I

209. BÎZÎC AUGUSTIN LICEUL SANITAR ”ANTIM

IVIREANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

210. CÂRCIU FLORIN COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

211. DUȘCEAC RADU COLEGIUL NAȚIONAL

„ALEXANDRU LAHOVARI”

RÂMNICU VÂLCEA

I

212. IAGĂR AURICĂ COLEGIUL ECONOMIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

213. IONESCU

MĂDĂLINA

SEMINARUL TEOLOGIC ”SF.

NICOLAE” RÂMNICU VÂLCEA

II

Page 71: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

71 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

214. POPESCU

DANIELA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ ”MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I

ȘT

IIN

ȚE

SO

CIO

UM

AN

E

215. SORICI

CONSTANTIN

LICEUL „CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU” HOREZU

I

216. VĂDUVA

CONSTANTIN

CĂTĂLIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA.

I

217. MATEI

CONSTANTIN

BOGDAN

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN VÂLCEA I

ED

UC

IE F

IZIC

Ă Ș

I S

PO

RT

218. CROITORU IUSTIN

ADRIAN

LICEUL TEHNOLOGIC „GENERAL

MAGHERU ”RÂMNICU VÂLCEA I

219.

DINCĂ COSTEL

LICEUL TEHNOLOGIC

„FERDINAND I” RÂMNICU

VÂLCEA

I

220. FAITĂR COSMIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5

RÂMNICU VÂLCEA I

221. GAIȚĂ GABRIEL ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILCOIU I

222. GEORGESCU

MARIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I. GH.

DUCA” RÂMNICU VÂLCEA I

223. GHEORGHE–DAN

SORIN CATALIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4

RÂMNICU VÂLCEA II

224. GRIGORESCU

VALENTIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA

SOLOMON” COMUNA VAIDEENI I

225. IONIȚĂ MIHAI

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR

RÂMNICU VÂLCEA I

226. MARIN

VLĂDULESCU

IONEL

COLEGIUL NAŢIONAL

„ALEXANDRU LAHOVARI”

RÂMNICU VÂLCEA

I

227. MĂRGĂRIT

MARIUS

COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN”RÂMNICU VÂLCEA I

228. MIHAI MARIA

COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA I

229. MIHĂESCU

CONSTANTIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COLONIE

RÂMNICU VÂLCEA I

230. MOLDOVEANU

ROXANA

COLEGIUL NAŢIONAL

„ALEXANDRU LAHOVARI”

RÂMNICU VÂLCEA

I

231. MUGESCU

AURORA IONELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA I

232. PĂUNESCU

CRINEL MUGUREL

LICEUL TEORETIC LĂDEŞTI I

Page 72: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

72 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

233. PETCAN LIDIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TUDOR

VLADIMIRESCU” DRĂGĂȘANI I

ED

UC

IE F

IZIC

Ă Ș

I S

PO

RT

234. POPESCU ANGELA

COLEGIUL NAŢIONAL „MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA I

235. ȘOIMU MIHAI

COLEGIUL NAȚIONAL ”MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA I

236. TELEȘPAN

FLOREA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” DRĂGAŞANI I

237. TRUŞCĂ MIHAELA

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR -

RÂMNICU VÂLCEA I

238. CRISTEA MARIUS

ALEXANDRU

LICEUL DE ARTE „VICTOR

GIULEANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

ED

UC

IE

MU

ZIC

AL

Ă

239. GHITAN DOINA LICEUL DE ARTE „VICTOR

GIULEANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

240. OLTEȚEANU ANA

DOINA

LICEUL DE ARTE „VICTOR

GIULEANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

241. STANCA LAURA LICEUL DE ARTE „VICTOR

GIULEANU” RÂMNICU VÂLCEA

II

242. ȘTEFAN NATALIA LICEUL DE ARTE „VICTOR

GIULEANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

AR

TE

VIZ

UA

LE

243. BOICESCU

TRAIAN STEFAN

LICEUL DE ARTE „VICTOR

GIULEANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

244. CERCELARU

CRISTINA

ANDREEA

CRISTINA

LICEUL DE ARTE „VICTOR

GIULEANU” RÂMNICU VÂLCEA

II

245. POPESCU OLGA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TAKE

IONESCU” RÂMNICU VÂLCEA

I

246. BAIAŞU LUMINIŢA LICEUL TEHNOLOGIC OLTCHIM

RÂMNICU VÂLCEA

I

DIS

CIP

LIN

E T

EH

NIC

E Ș

I T

EH

NO

LO

GIC

E

247. BOURECI ADRIAN LICEUL TEHNOLOGIC "CĂPITAN

NICOLAE PLEŞOIANU" RÂMNICU

VÂLCEA

I

248. CHICIOROAGĂ

ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4

RÂMNICU VÂLCEA

I

249. CROITORU ELENA

ROXANA

ISJ VÂLCEA I

250. CRUCERU CATI LICEUL TEHNOLOGIC

„FERDINAND I” RÂMNICU

VÂLCEA

I

251. DASCĂLETE

REMUS

LICEUL „CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU” HOREZU

I

252. FÎRTĂŢESCU

PAULA

LICEUL „ANTIM IVIREANU”

RÂMNICU VÂLCEA

I

Page 73: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

73 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

253. GIUBEGA

DUMITRU

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR

1 BISTRIŢA

I

DIS

CIP

LIN

E T

EH

NIC

E Ș

I T

EH

NO

LO

GIC

E

254. IOAN MARIA LICEUL TEHNOLOGIC „JUSTINIAN

MARINA” BĂILE OLĂNEŞTI

I

255. LUPU

CONSTANTIN

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRACHE

POENARU" BĂLCEŞTI

I

256. MANEA LUMINIŢA ISJ VÂLCEA I

257. MARICA

MARIANA

COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

258. MIROIU CARMEN COLEGIUL ECONOMIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

259. NIŢĂ MARIA LICEUL,, GEORGE ŢĂRNEA"

BĂBENI

I

260. PARASCHIVA

GHEORGHE

LICEUL TEHNOLOGIC

„BRĂTIANU” DRĂGĂŞANI

I

261. POPA SORIN LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM

CĂLIMĂNEŞTI

I

262. PREDA GABRIELA LICEUL "PREDA BUZESCU"

BERBEŞTI

I

263. RIZEA DANIEL LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI

COANDĂ” RM.VÂLCEA

I

264. SESCIOREANU

MARIA

LICEUL TEHNOLOGIC „GENERAL

MAGHERU” RÂMNICU VÂLCEA

I

265. STAICU GABRIELA COLEGIUL DE SILVICULTURĂ ȘI

PROTECȚIA MEDIULUI RÂMNICU

VÂLCEA

I

266. VLĂSCEANU ION COLEGIUL ENERGETIC

RM.VÂLCEA

I

267. POPESCU ROMEO

ISJ VÂLCEA I

RE

LIG

IE

268. AMZA ANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE

BĂLCESCU” DRĂGĂȘANI

II

269. CHIMA VASILE

MARIAN

LICEUL TEORETIC BREZOI I

270. CONSTANTIN

SIMONA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4,

RÂMNICU VÂLCEA

II

271. OPRESCU

GHEORGHE

DANIEL

LICEUL TEHNOLOGIC BĂILE

GOVORA

I

272. PĂRĂUȘEANU

CONSTANTIN

CĂTĂLIN

COLEGIUL ECONOMIC, RÂMNICU

VÂLCEA

I+Dr

273. PILOIU DANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON

PANN” RÂMNICU VÂLCEA

I

Page 74: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

74 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

274. PROTEASA ELENA

MĂDĂLINA

LICEUL SANITAR „ANTIM

IVIREANUL” RÂMNICU VÂLCEA

I

RE

LIG

IE

275. SIMION MIHĂIȚĂ

CONSTANTIN

COLEGIUL ENERGETIC, RÂMNICU

VÂLCEA

I+Dr

276. TUDOR LIVIU

BOGDAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA

TOMȘANI

I

277. ZARĂ ȘTEFAN SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

„SF. NICOLAE” RÂMNICU VÂLCEA

I+Dr

278. MĂRGARITA

ELENA

ANTOANELA

INSPECTORATUL ŞCOLAR

JUDETEAN VALCEA

I

ÎNV

ĂȚ

ĂM

ÂN

T S

PE

CIA

L Ș

I S

PE

CIA

L I

NT

EG

RA

T

279. BĂLTEANU

CLAUDIA

CJRAE VÂLCEA– CJAP VÂLCEA II

280. CĂPĂTÎNĂ MARIA

MAGDALENA

CȘEI BĂBENI I

281. CÎRCIAG DANIEL CȘEI BĂBENI I

282. CUTIERU ELENA

CRISTINA

CJRAE VÂLCEA– ŞCOALA

GIMNAZIALĂ NICOLAE

BĂLCESCU

II

283. DIACONESCU

MIHAI

LICEUL SPECIAL NR .1 BISTRIŢA I

284. DICU SEVASTIA

LIZUCA

CȘEI BĂBENI Drd.

285. GEORGESCU

MARIA

CJRAE VÂLCEA– ŞCOALA

GIMNAZIALĂ NR. 5 RÂMNICU

VÂLCEA

I

286. LUPU DANIELA CJRAE VÂLCEA– ŞCOALA

GIMNAZIALĂ ANTON PANN,

RÂMNICU VÂLCEA

I

287. MARINESCU

GALBENU MARIA

CȘEI BĂBENI I

288. MARINESCU

MIHAIL

LICEUL SPECIAL NR .1 BISTRIŢA I

289. VLĂDESCU ANCA CȘEI BĂBENI I

290. TRĂISTARU

GABRIELA

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN VÂLCEA

I

ED

UC

IE

PE

RM

AN

EN

FO

RM

AL

Ă Ș

I

NO

NF

OR

MA

291. APOSTOL DOINIŢA INSPECTORATUL ŞCOLAR

JUDETEAN VALCEA

I

292. ARMEANU

CARMEN

LICEUL TEORETIC LĂDEŞTI I

293. BOBOCU

MIHAELA

PALATUL COPIILOR RÂMNICU

VÂLCEA

I

Page 75: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

75 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

294. CHICIOROAGĂ

ELENA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 4

RÂMNICU VÂLCEA

I

ED

UC

IE P

ER

MA

NE

NT

Ă F

OR

MA

ȘI

NO

NF

OR

MA

295. CIOCHINĂ LUIZA INSPECTORATUL ŞCOLAR

JUDETEAN VALCEA

I

296. CIOINICĂ MARIA LICEUL „CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU” HOREZU

I

297. DUMITRU MARIA COLEGIUL ECONOMIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

298. MARINESCU

LUCIAN

COLEGIUL „GIB MIHAESCU”

DRĂGĂȘANI

I

299. MĂRGĂRITESCU

ȘTEFAN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GALICEA I

300. PĂUNESCU ELENA CLUBUL COPIILOR HOREZU I

301. PĂUŞESCU

CONSUELA

COLEGIUL ECONOMIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

302. PIȚIGOI IONELA CLUBUL COPIILOR DRĂGĂȘANI I

303. POPESCU

ANDREEA

LICEUL TEHNOLOGIC „GENERAL

MAGHERU” RÂMNICU VÂLCEA

I

304. POPESCU

CRISTINA

LICEUL „GEORGE ȚĂRNEA”

BABENI

I

PREDESCU MARIA

ANTONETA

LICEUL ANTIM IVIREANUL

RÂMNICU VÂLCEA

I

305. SAMOILĂ

DANIELA

CASA CORPULUI DIDACTIC

VÂLCEA

I

306. SÎIULESCU

CĂTĂLIN

PALATUL COPIILOR RÂMNICU

VÂLCEA

I

307. STĂNCUŢ IOANA CASA CORPULUI DIDACTIC

VÂLCEA

I

TURBUREANU

SILVIA

PALATUL COPIILOR RÂMNICU

VÂLCEA

I

308. ŢĂPESCU ELENA COLEGIUL DE SILVICULTURĂ ŞI

PROTECŢIA MEDIULUI RÂMNICU

VÂLCEA

I

309. APOSTOL DOINIȚA LICEUL TEHNOLOGIC

„FERDINAND I” RÂMNICU

VÂLCEA

I

DE

ZV

OL

TA

RE

A

RE

SU

RS

EI

UM

AN

E

310. BICĂ ANDRA COLEGIUL NAȚIONAL ”AL.

LAHOVARI” RÂMNICU VÂLCEA

I

311. CEDICĂ ILEANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.13

RÂMNICU VÂLCEA

-

Page 76: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

76 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

312. CHIRU RAMONA LICEUL TEHNOLOGIC ”G-RAL

MAGHERU” RÂMNICU VÂLCEA

I

DE

ZV

OL

TA

RE

A R

ES

UR

SE

I U

MA

NE

313. FĂRCĂȘANU

MARIA

ANTOANELA

COLEGIUL NAȚIONAL ”MIRCEA

CEL BĂTRÂN” RÂMNICU VÂLCEA

I

314. GEORGESCU

ALINA

C.J.R.A.E.- C.J.A.P. VÂLCEA I

315. MATEI MARILENA COLEGIUL ENERGETIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

316. NIȚESCU DAN LICEUL TEHNOLOGIC „OLTCHIM”

RÂMNICU VÂLCEA

I

317. STROESCU LAURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10

RÂMNICU VÂLCEA

I

318. ANDRA BICĂ INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN VÂLCEA

I

PR

OIE

CT

E E

DU

CA

TIO

NA

LE

EU

RO

PE

NE

319. ROSU CALINA

ROXANA LAURA

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN VÂLCEA

I

320. CROITORU ELENA

ROXANA

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN VÂLCEA

I

321. MANEA LUMINIȚA INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN VÂLCEA

I

322. IMPARATU

LACRAMIOARA

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN VÂLCEA

I

323. IONIȚĂ ELENA

ISABELA

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN VÂLCEA

I

324. POPESCU

MĂDĂLINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 5,

RÂMNICU VÂLCEA

I

325. COCOȘ GABRIELA

EUGENIA

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICA „MATEI BASARAB”

RÂMNICU VÂLCEA

I

326. MIROIU CARMEN COLEGIUL ECONOMIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

327. SOARE CĂTĂLIN COLEGIUL ECONOMIC RÂMNICU

VÂLCEA

I

328. BADIȚOIU ELENA LICEUL GEORGE ȚĂRNEA BĂBENI I

329. OLARIU MIRELA

MARIANA

LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM

CĂLIMĂNEȘTI

I

330. DANA SAMOILĂ CASA CORPULUI DIDACTIC

VÂLCEA

II

331. POPESCU

MIHAELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ACHIM

POPESCU” PĂUȘEȘTI MĂGLAȘI

I MINORITĂȚI

NAȚIONALE

Page 77: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

77 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

332. BĂRBULESCU

MIHAI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRÂNCEȘTI I

MIN

OR

ITĂ

ȚI

NA

ȚIO

NA

LE

333. BOURECI ADRIAN LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE

PLEȘOIANU” RÂMNICU VÂLCEA

I

334. CHERETE

MIHAELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA

MARE-BĂBENI

I

335. DIACONESCU ILIE LICEUL TEORETIC BREZOI I

336. FÂRTAT MIHAI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4

RÂMNICU VÂLCEA

I

337. FERĂSCU

AURELIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUJORENI I

338. GEORNOIU

DANIELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUNEȘTI I

339. LĂZĂROIU

IONELA DACIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA

SOLOMON” VAIDEENI

I

340. MIHĂESCU

CONSTANTIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COLONIE

RÂMNICU VÂLCEA

I

341. NEFERU MARCEL ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE

BĂLCESCU” DRĂGĂȘNI

I

342. VĂTAFU TIBERIU LICEUL TEHNOLOGIC IC.

BRĂTIANU, DRĂGĂȘANI

I

343. ZORLESCU

CARMEN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ACHIM

POPESCU” PĂUȘEȘTI MĂGLAȘI

I

Page 78: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

78 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

V. ACTIVITĂȚI METODICO – ȘTIINȚIFICE

SIMPOZIOANE INTERJUDEȚENE-REGIONALE

NR.

CRT.

DENUMIREA

ACTIVITĂȚII/DISCIPLINA

ETAPĂ/

PARTICIPANȚI

ORGANIZATOR/

LOC DE DESFĂȘURARE

PERIOADA DE

DESFĂȘURARE

LUNA, ANUL

RESPONSABIL

1. SFINTII ORTODOXIEI –MODELE DE

URMAT

EDIȚIA A VII-A SCOALA GIMNAZIALĂ

I. GH. DUCA RÂMNICU

VALCEA

NOIEMBRIE

2016

POPESCU ROMEO

2. POSADA 1330

EDIȚIA A IV-A

CADRE

DIDACTICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

PERIȘANI

7 NOIEMBRIE

2016

ULMEANU

LAURENȚIU

3. TEORII ȘI BUNE PRACTICE DE

ORGANIZARE INTERDISCIPLINARĂ

A CONȚINUTURILOR ÎN

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

PREUNIVERSITAR

EDIȚIA A III-A

PERSONAL

DIDACTIC ȘI/SAU

DIDACTIC

AUXILIAR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

ANTON PANN, RÂMNICU

VÂLCEA

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

ANTIM IVIREANUL,

RÂMNICU VÂLCEA

28 NOIEMBRIE

2016

ONOGEA IOAN

SĂRARU

CALONFIRA

4. TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ

EDIȚIA A IV-A

CADRE

DIDACTICE

SCOALA GIMNAZIALĂ

ȘERBAN VODĂ

CANTACUZINO”

CĂLIMĂNEȘTI

17 DECEMBRIE

2016

SĂRARU

CALONFIRA

5.

FII TOLERANT, FII LIBER

EDIȚIA A V-A

CADRE

DIDACTICE

SCOALA GIMNAZIALA

NR.5 RM VALCEA

3-10 IANUARIE

2017 MĂRGĂRITA

ANTOANELA

6. TREPTE IN MATEMATICA SI FIZICA

EDIȚIA A XIV-A

CADRE

DIDACTICE

SCOALA GIMNAZIALA

„ȘERBAN VODA

CANTACUZINO”

CĂLIMĂNEȘTI

28 IANUARIE

2017

DUȚĂ MIHAELA

Page 79: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

79

7. TIC IN INVATAMANTUL

PREUNIVERSITAR

EDIȚIA A VI-A

CADRE

DIDACTICE

COLEGIUL NATIONAL

„AL. LAHOVARI”

LICEUL ION BARBU

PITEȘTI

IANUARIE

FEBRUARIE

2017

CIOCHINĂ LUISA

ANA

8. IMPACTUL CONCURSURILOR

ASUPRA ELEVILOR DIN LICEELE

TEHNOLOGICE

EDITIA II

ELEVI IX-XII

LICEUL TEHNOLOGIC

„GENERAL MAGHERU”

24 FEBRUARIE

2017

CIOCHINĂ LUISA

ANA

9. DIN TAINELE ȘTIINȚELOR NATURII

EDIȚIA A IX-A

CADRE

DIDACTICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR.5 RÂMNICU VÂLCEA

25 FEBRUARIE

2017 MANDA MIHAI

10. SCRIPTA MANENT – PERMANENȚA

SCRIITURII ROMÂNEȘTI

EDIȚIA A II-A

CADRE

DIDACTICE

LICEUL TEHNOLOGIC

OLTCHIM RM VÂLCEA 17 MARTIE 2017

IONIȚĂ ISABELLA

ELENA

11. ELEVII, INVENTICA ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

EDIȚIA A V-A

CADRE

DIDACTICE

LICEUL „CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU HOREZU

25 MARTIE 2017 MANEA

LUMINIȚA

12. „UNIȚI PENTRU VIAȚĂ”

EDIȚIA A IV-A

CADRE

DIDACTICE

LICEUL TEHNOLOGIC

FERDINAND I

RÂMNICU VÂLCEA

26 MARTIE 2017 MĂRGĂRITA

ANTOANELA

13. EUROPA MAI APROAPE

CADRE

DIDACTICE

INSPECTORATUL ȘCOLAR

JUDEȚEAN

31 MARTIE 2017 CROITORU

ROXANA

14. CREATIVITATE ȘI TEHNOLOGIE ÎN

ARTA POPULARĂ OLTENEASCĂ

CADRE

DIDACTICE

LICEUL „CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU HOREZU

7 APRILIE 2017 MANEA

LUMINIȚA

15. MATEMATICA ÎN CONTEXT

EUROPEAN

EDIȚIA A II-A

CADRE

DIDACTICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

13 RM VÂLCEA 8 APRILIE 2017 DUȚĂ MIHAELA

16. ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMANESC –

TRADIȚIONAL ȘI ACTUAL

EDIȚIA A IX-A

CADRE

DIDACTICE

LICEUL TEHNOLOGIC

JUSTINIAN MARINA

OLĂNEȘTI

8 APRILIE 2017 DUȚĂ MIHAELA

17. ȘCOALA TIMPULUI LIBER

CADRE

DIDACTICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

IONEȘTI 8 APRILIE 2017 ANCUȚA

GIORGIANA

Page 80: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

80 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

18. ALTERNATIVE EDUCATIONALE

VIABILE IN RECUPERAREA COPIILOR

CU CES

EDIȚIA I

CADRE

DIDACTICE

SCOALA GIMNAZIALA NR

10 RM VALCEA

30 APRILIE 2017 MĂRGĂRITA

ANTOANELA

19.

BRÂNCOVEANU-PECETE PE CER

EDIȚIA A XII-A

ELEVI,

CADRE

DIDACTICE

LICEUL CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU HOREZU MAI 2017 IONIȚĂ ISABELLA

ELENA

20.

LITERATURA, O POVESTE ÎN

TONURI STRĂLUCITOARE

EDIȚIA II

CADRE

DIDACTICE

COLEGIUL DE

SILVICULTURĂ ȘI

PROTECȚIA MEDIULUI

RÂMNICU VÂLCEA

5 MAI 2017 IONIȚĂ ISABELLA

ELENA

21. TRADIȚII CULINARE ȘI DATINI

STRĂBUNE

EDIȚIA A II-A

CADRE

DIDACTICE

LICEUL TEHNOLOGIC

OLTCHIM 8-9 MAI 2017 MANAEA

LUMINIȚA

22. ȘCOALA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE

TRADIȚIE ȘI MODERNITATE

CADRE

DIDACTICE

SCOALA GIMNAZIALA

ANTON PANN RÂMNICU

VÂLCEA VALCEA

13 MAI 2017 ÎMPĂRATU

LĂCĂRMIOARA

23.

DRUMURILE CUNOAȘTERII

EDIȚIA V

CADRE

DIDACTICE

LICEUL CONSTANTIN

BRANCOVEANU HOREZU 19 MAI 2017 MANDA MIHAI

24. IERI, AZI, MÂINE

EDIȚIA A VIII-A

CADRE

DIDACTICE

LICEUL TEHNOLOGIC

GENERAL MAGHERU

RÂMNICU VALCEA

19 MAI 2017 MANEA

LUMINIȚA

25. ROLUL DISCIPLINELOR

TEHNOLOGICE ÎN FORMAREA

ELEVILOR

EDIȚIA A III-A

CADRE

DIDACTICE ELEVI

IX-XII

COLEGIUL ECONOMIC

RÂMNICU VÂLCEA

24 MAI 2017 MANEA

LUMINIȚA

26.

PROMOVAREA UNUI STIL DE VIAȚĂ

SĂNĂTOS

EDIȚIA A II-A

CADRE

DIDACTICE

ELEVI IX-XII

LICEUL TEHNOLOGIC

OLTCHIM 22-26 MAI 2017

MANEA

LUMINIȚA

Page 81: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

81

27. INCLUZIUNE ȘI DIVERSITATE ÎN

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE AZI-

PRACTICI, ABORDĂRI

METODOLOGICE, POLITICI

ACTUALE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI

EDIȚIA A V-A

CADRE

DIDACTICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR.4 RM VÂLCEA

1 IUNIE 2017 MĂRGĂRITA

ANTOANELA

28. SALVAȚI PLANETA ALBASTRĂ

EDIȚIA A X-A

CADRE

DIDACTICE

SCOALA GIMNAZIALA I G.

DUCA RÂMNICU VALCEA IUNIE 2017 ANCUȚA

GIORGIANA

CONCURSURI INTERJUDEȚENE-REGIONALE

NR.

CRT.

DENUMIREA

ACTIVITĂȚII/DISCIPLINA

ETAPĂ/

PARTICIPANȚI

ORGANIZATOR/

LOC DE DESFĂȘURARE

PERIOADA DE

DESFĂȘURARE

LUNA, ANUL

RESPONSABIL

1. ”FESTINUL TOAMNEI”

CONCURS INTERJUDETEAN DE

MUZICA, POEZIE PENTRU COPII,

ARTE VIZUALE SI ABILITATI

PRACTICE

EDITIA II

ELEVII

CLASELOR CP -

IV

SCOALA GIMNAZIALA

”SERBAN VODA

CANTACUZINO”,

CALIMANESTI

NOIEMBRIE

2016

ZGRIPCEA

ROXANA

MESEA

RAMONA

GHEORGHE

ELENA

CRISTINA

2. CUPA INTERJUDEȚEANĂ LA

BASCHET „MATEI BASARAB”

EDIȚIA A XII- A

ELEVII

CLASELOR V -

XII

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RM VÂLCEA

4 -11

NOIEMBRIE

BÂRZAN

IULIANA

CLAUDIA

OPREA ION

COJOCARU

NICOLETA

3. POSADA1330

CONCURS INTERJUDEȚEAN DE

GEOGRAFIE

EDIȚIA A V –A

ELEVIIL

CLASELOR V -

VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

PERIȘANI

12 NOIEMBRIE

2016

BUICAN

CONSTANTIN

RADU

CONSTANTIN

Page 82: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

82 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

4. MICUL GATES EDIȚIA A XVI -A COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RM VÂLCEA

12 -13

NOIEMBRIE

2016

COJOCARU

NICOLETA

GRECEA

VIOLETA

5. TRADIŢII ŞI OBICEIURI

ROMÂNEŞTI

FESTIVAL – CONCURS REGIONAL

EDIŢIA A IV –A

ELEVI NIVEL

PRESCOLAR,

PRIMAR

GIMNAZIAL,

LICEAL

LICEUL GHEORGHE SURDU

BREZOI

17 NOIEMBRIE

2017

DIACONESCU

ILIE

DINCĂ

LAVINIA

6. LUMEA ÎNGERILOR PRIN OCHI DE

COPIL

CONCURS JUDEȚEAN DE CREATII

LITERARE SI ARTTISTICO-

PLASTICE

EDIȚIA A V – A

ELEVI NIVEL

PREȘCOLAR,

PRIMAR,

GIMNAZIAL

ȘCOALA GIMAZIALĂ BUDEȘTI 18 FEBRUARIE

2016

POPESCU

CORNELIA

VĂLCU ELENA

DUMITRESCU

CORINA

TRANDAFIR

FILOFTEIA

7. SFINȚII ORTODOXIEI-MODELE DE

URMAT

CONCURS INTERJUDEȚEAN

EDIȚIA A VII-A

ELEVI NIVEL

PRESCOLAR,

PRIMAR,

GIMNAZIAL,

LICEAL

SC. ,, I. GH. DUCA’’ RM.

VALCEA

19 NOIEMBRIE

2016

BONCAN

RUXANDRA

8. MAREA TAINĂ A NAȘTERII

DOMNULUI

FESTIVAL - CONCURS

INTERJUDEȚEAN

EDIȚIA A VIII-A

ELEVI NIVEL

PREPRIMAR,

PRIMAR ȘI

GIMNAZIAL

CADRE

DIDACTICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

TOMȘANI

DECEMBRIE

2016

TUDOR LIVIU

BOGDAN

NITU –

TRASCULESCU

MARIA

MAGDALENA

OTEŞANU

ELENA

9. TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ”

SIMPOZION INTERJUDETEAN

EDIȚIA A – IV –

A

SCOALA GIMNAZIALĂ

”ȘERBAN VODĂ

CANTACUZINO” CĂLIMĂNEȘTI

17 DECEMBRIE

2016

UNGUREANU

ANA

NIȚĂ MIRELA

Page 83: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

83

PREȘCOLARI ȘI

ELEVII

CLASELOR I -

VIII

SCÎRLEA

GHEORGHE

10. TREPTE IN MATEMATICA SI

FIZICA

CONCURS INTERJUDETEAN

EDITIA A XIV –

A

ELEVII

CLASELOR I -

XII

SCOALA GIMNAZIALA

„SERBAN VODA

CANTACUZINO”

CALIMANESCTI

28 IANUARIE

2017

POPA EMIL

MOTOC

GHEORGHE

NEACŞU

STELUŢA

11. TIC IN INVATAMANTUL

PREUNIVERSITAR

EDITIA A V II– A

ELEVI

STUDENTI

CADRE

DIDACTICE

COLEGIUL NATIONAL „AL.

LAHOVARI”

IANUARIE –

FEBRUARIE

2017

ISSABELLA

CATARAGA

SIMONA IANC

ANAMARIA

HANCU

MARIANA

FILOTIE

FILIP ADRIAN

12. ECOINVENTATORII EDIȚIA A VII –A

ELEVI NIVEL

PREȘCOLAR

LICEUL SANITAR „ANTIM

IVIREANU” RM VÂLCEA

FEBRUARIE

2017

BĂLUȚĂ

MIHAELA

CÎȚU MIHAELA

13. PRACTICE ENGLISH ON

COMPUTERS

EDITIA IV

ELEVII

CLASELOR IX –

XII

LICEUL TEHNOLOGIC

„GENERAL MAGHERU”

17 FEBRUARIE

2017

SESCIOREANU

MARIA

OLTEANU

ELENA

CHIRU

RAMONA

IOVA ALINA

POPESCU

ANDREEA

14. DIN TAINELE ȘTIINȚELOR

NATURII CONCURS

INTERJUDEȚEAN

EDIȚIA A XI-A

ELEVI

CADRE

DIDACTICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5

RÂMNICU VÂLCEA

25 FEBRUARIE

2017

CIORTEA

ANCA

CELIC

CONSTANTIN

15. PRIMĂVARA POEȚILOR

CONCURS INTERJUDETEAN

EDIȚIA A – X – A

PREȘCOLARI ȘI

ELEVII

COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA

CEL BĂTRÂN RM VÂLCEA

MARTIE 2017 TEODORA

PREDESCU

Page 84: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

84 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

CLASELOR V-

XII

LILIANA

BĂRBUȘ

16. „ECO-SILVA”

EDIȚIA A VII

ELEVII

CLASELOR IX -

XI

COLEGIUL DE SILVICULTURĂ

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI RM

VALCEA

MARTIE

2017

CIOCHINĂ

LUISA

MANEA

RODICA

17. MĂRȚIȘOR

CONCURS INTERJUDEȚEAN DE

CREAȚIE LITERARĂ ȘI ARTISTICĂ

EDIȚIA A XII-A

ELEVI

CADRE

DIDACTICE

ȘCOALA GIMANZIALĂ NR. 4

RÂMNICU VÂLCEA

11 MARTIE 2017 IONITA

ISABELLA

ELENA

FÎRTAT MIHAI

DIACONESCU

CRISTINA

CORENDEA

DANIELA

18. PROEX

CONCURS DE MATEMATICĂ

EDIŢIA II

ELEVI I-IV

SCOALA GIMNAZIALA NR 4 RM

VALCEA

11 MARTIE 2017

CEAUŞOGLU

ANELICE

19. MUGURI DE PRIMĂVARĂ

ELEVI NIVEL

PREȘCOLAR,

PRIMAR,

GIMNAZIAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

BODEȘTI

15 MARTIE 2017

MENTEA

MIRELA

MĂGUREANU

GILIOLA

BORCAN

ELENA

20. VIS DE PRIMĂVARĂ

EDIȚIA II

ELEVI NIVEL

PREȘCOLAR,

PRIMAR,

GIMNAZIAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

„ȘERBAN VODĂ

CANTACUZINO” CALIMANESTI

15 MARTIE 2017

NIȚĂ MIRELA

CLAUDIA

UNGUREANU

ANA

FERARU

COSTEL

ZGRIPCEA

ROXANA

21.

SCRIPTA MANENT – PERMANENȚA

SCRIITURII ROMÂNEȘTI”

EDIȚIA II

LICEUL TEHNOLOGIC

OLTCHIM RM VÂLCEA

17 MARTIE 2017 ACHIM

MANUELA

IOANA

Page 85: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

85

DRĂGHICI

ELENA

IONIŢĂ

ISABELLA

BĂIAŞU

LUMINŢA

PANĂ TIBERIU

22. BIGEMAFICH

CONCURS INTERDISCIPLINAR

EDITIA A II A

ELEVI CLASELE

V - VIII

LICEUL „GEORGE ȚĂRNEA”

BĂBENI

18 MARTIE 2017 POPESCU

CRISTINA

23. TÂRGUL REGIONAL AL

FIRMELOR DE EXERCIȚIU „DIN

ȘCOALĂ ÎN VIAȚĂ PRIN FIRMA DE

EXERCIȚIU”

EDIȚIA A VI - A COLEGIUL ECONOMIC 18-19 MARTIE

2017

IONESCU

MARIA

24. „DIN TAINELE APELOR”

CONCURS DE CREAȚIE PLASTICĂ

EDIȚIA A VII- A

ELEVI NIVEL

PREȘCOLAR,

PRIMAR,

GIMNAZIAL

ȘCOALA GIMANZIALĂ NR. 4

RÂMNICU VÂLCEA COLEGIUL

NAȚIONAL DE INFORMATICĂ

MATEI BASARAB RÂMNICU

VÂLCEA

22 MARTIE 2017 ALMAŞI

MARIA

RĂDUȚĂ

ALINA

25. MATHEMATCA-MODUS VIVENDI

CONCURS DE MATEMATICĂ

EDIȚIA A XIV-A

ELEVI CLASELE

III - XII

COLEGIUL NAȚIONAL

„MIRCEA CEL BĂTRÂN”

RÂMNICU VÂLCEA

25 MARTIE 2017

DRĂGAN

CRISTINA

POZINAREA

SIMON

COTOARBA

CRISTIAN

26. MICI ARTIȘTI - TALENTE MARI

CONCURS JUDEȚEAN DE TEATRU

SI CREATII PLASTICE

EDIȚIA V – A

ELEVI NIVEL

PRESCOLAR,

PRIMAR,

GIMNAZIAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1

SĂLĂTRUCEL

25 MARTIE

2017

SANDU ANA –

MARIA

JOICĂ MARIA

CRISTINA

27. „UNIȚI PENTRU VIAȚĂ”

EDITIA A – IV-A

ELEVI CLASELE

V- XII

LICEUL TEHNOLOGIC

„FERDINAND I” RM VÂLCEA

25 -26 MARTIE

2017

MĂRGĂRITA

ANTOANELA

OCHIA

MĂDĂLINA

OCHIA FLORIN

Page 86: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

86 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

PREOTEASA

ANA MARIA

28. FII CAMPION!

CONCURS INTERJUDETEAN

EDIȚIA A – VIII -

A

ELEVII

CLASELOR A III

– VIII

SCOALA GIMNAZIALA „ANTON

PANN” RM VÂLCEA

27 MARTIE 2017 SPIRIDON

ELENA

29. LOGOS

CONCURS INTERJUDEȚEAN

INTERDISCIPLINAR DE LIMBA ȘI

LITERATURA ROMÂNĂ ȘI

LITERATURĂ ENGLEZĂ

EDIȚIA VI

ELEVI NIVEL

GIMNAZIAL ȘI

LICEAL

LICEUL CONSTANTIN

BRÎNCOVEANU, HOREZU

APRILIE 2017 BOCOI MARIA

ROMCESCU

FLORIN

ROMCESCU

ROXANA

30. „NEPOȚII MARELUI TĂNASE”

CONCURS INTERJUDETEAN DE

TEATRU ȘCOLAR

EDITIA A IV- A

PRESCOLARI SI

ELEVII

CLASELOR I -

VIII

SCOALA GIMNAZIALA

„SERBAN VODA

CANTACUZINO” CALIMANESTI

1 APRILIE 2017 NITA MIRELA

CLAUDIA

UNGUREANU

ANA

GHEORGHE

MAGDALENA

31. MEMORIALUL PREDA FILOFTEIA

CONCURS DE MATEMATICĂ

EDIȚIA A XXIII-

A

ELEVII

CLASELOR IV-

XII

COLEGIUL NAȚIONAL „GIB

MIHĂESCU” DRĂGĂȘANI

APRILIE 2017 NIȚOIU ANA

DINU MARIA

32. CUVÂNTUL –IZVOR DE

CUNOAȘTERE

CONCURS JUDEȚEAN DE LIMBA ȘI

LITERATURA ROMÂNĂ

EDIȚIA A V-A

ELEVII

CLASELOR II -

IV

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

MĂDULARI

8 APRILIE 2017 POPESCU

ANICUȚA

OLESCU

ILEANA

STANCA

CRISTINA

33. MICUL THALES

CONCURS INTERJUDEȚEAN DE

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ

EDIȚIA A VI-A

ELEVII

CLASELOR I-IV

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

RÂMNICU VÂLCEA

8 APRILIE 2017

ONOGEA IOAN

BUŞUROI

DANIELA

Page 87: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

87

POPESCU

POMPILIA

34. X-OL

CONCURS MATEMATICĂ

EDIȚIA A XVIII-

A

ELEVII

CLASELOR II-

VIII

LICEUL ECONOMIC

„JUSTINIAN MARINA” BĂILE

OLĂNEȘTI

8 APRILIE 2017

SMARANDACH

E VALENTIN

35. APRILIE IN STRAI DE

SARBATOARE

CONCURS INTERJUDETEAN DE

CREATIE PLASTICA

EDIȚIA A X-A

ELEVI NIVEL

PRESCOLAR ŞI

CLASELE 0 -XII

SCOALA GIMNAZIALA IONESTI 6-8 APRILIE

2017

CIRSTINA

DANIELA

DOBRICĂ

MANUELA

36. ,, IMPREUNA”, DESENAM

VIITORUL”

EDIŢIA I

ELEVI CU CES

SCOALA GIMNAZIALA NR 10

RM VALCEA

30 APRILIE 2017

DICU

SEVASTIA

LIZUCA

STATIE

ADRIANA

GEORGESCU

MARIA

37. HORA COSTUMELOR ÎN OCHI DE

COPIL

EDIŢIA II

ELEVI NIVEL

PRESCOLAR,

PRIMAR SI

GIMNAZIAL

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

PIETRARI

30 APRILIE 2017 SĂNDULESCU

ANA MARIA

RAMONA

NĂSTASIE

RALUCA

ELENA

38. J`AIME LE FRANCAISE

CONCURS DE LIMBA FRANCEZĂ

EDIȚIA A VIII-A

ELEVI NIVEL

GIMNAZIAL

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ MATEI

BASARAB RÂMNICU VÂLCEA

8 MAI 2017 ANA PETCU

ALINA

VETELEANU

39. TRADIȚII CULINARE ȘI DATINI

STRĂBUNE

EDIȚIA II

ELEVI CLASELE

I - XII

LICEUL TEHNOLOGIC

OLTCHIM

8-10 MAI 2017 RĂDULESCU

AXENIA

ACHIM

MANUELA

BĂIAŞU

LUMINIŢA

Page 88: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

88 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

40. „HENRI COANDĂ – UN OM

ÎNAINTEA TIMPULUI SĂU

EDIȚIA A – VII –

A

ELEVI CLASELE

IX - XII

LICEUL TEHNOLOGIC „ HENRI

COANDĂ” RM VÂLCEA

8-12 MAI 2017

FILIP DANIEL

CRISTIAN

41. MULT E DULCE ȘI FRUMOASĂ..

CONCURS DE LIMBA ROMÂNĂ

EDIȚIA A VI- A

ELEVII

CLASELOR II -

IV

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA

VĂII

20 MAI 2017

SAFTA

GEORGETA

TRUŞCĂ

ADRIANA

NIŢĂ MIRELA

42. MEMORIALUL NICOLAE

VLĂDESCU CONCURS

INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ

EDIȚIA IV

ELEVII

CLASELOR II-

VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5

RÂMNICU VÂLCEA

20 MAI 2017

MAYILU

MARIN

BADEA

CĂTĂLIN

ARON ROXANA

RASCU

VALERICA

43. BUSUIOC DE TOPOLOG

CONCURS INTERJUDEȚEAN DE

FOLCLOR

EDIȚIA A V-A

ELEVI DIN

CLASELE I- VIII

CADRE

DIDACTICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

ROTĂRĂȘTI

20 MAI 2017 GRECU

CRISTIAN

POPESCU

FLORINA

44. APARENŢE ŞI ESENŢE EDIŢIA A VI A

ELEVII

CLASELOR IX –

XII

LICEUL CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU HOREZU

20 MAI 2017 HOANŢĂ

DOREL

POPESCU

MARILENA

45. „PROMOVAREA UNUI STIL DE

VIAȚĂ SANATOS”

EDIȚIA II

ELEVI IX – XII

LICEUL TEHNOLOGIC

OLTCHIM

22 – 26 MAI 2017

ACHIM

MANUELA

BĂIAŞU

LUMINIŢA

POPESCU

IONELA

46. OLTUL – SURSA DE ENERGIE

CONCURS INTERJUDETEAN DE

CULTURA TEHNICA GENERALA

EDITIA A – VI –

A

COLEGIUL ENERGETIC RM

VALCEA

26.05.2017

MARICA

MARIANA

FILIP IRINEL

Page 89: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

89

ELEVII

CLASELOR IX –

XII

47. ,,LUMEA VIRTUALA A

AFACERILOR

EDITIA AIX A

ELEVI IX – XII

COLEGIUL ECONOMIC

27 MAI 2017

MIROIU

CARMEN

IOANA LIDIA

PĂUŞESCU

CONSUELA

DUMITRU

MARIAN

48. SĂ NE CUNOAŞTEM SATUL

FESTIVAL - CONCURS DE FOLCLOR

EDIŢIA V

ELEVI NIVEL

PRESCOLAR,

PRIMAR

,GIMNAZIAL,

LICEAL

LICEUL TEORETIC LĂDEŞTI 27 MAI 2017 PĂUNESCU

ADELA OTILIA

ARMEANU

CARMEN

PĂUNESCU

CRINEL

49. SALVAȚI PLANETA ALBASTRĂ

EDIȚIA A X-A

ELEVI NIVEL

PRIMAR,

GIMNAZIAL

LICEA

SCOALA GIMNAZIALA I GH.

DUCA

IUNIE 2017

BONCAN

RUXANDRA

50. S.O.S MEDIUL NATURAL

CONCURS INTERJUDEȚEAN

EDIȚIA A XI-A

ELEVI CICLUL

PRIMAR,

GIMNAZIAL,

LICEAL

ȘCOALA GIMNAZIALA „ANTON

PANN” RM VALCEA

IUNIE 2017 MURĂRUȘ

LETIȚIA

OPRESCU

ELENA

51. PRACTICI DE CALITATE ÎN

ALTERNATIVELE EDUCAȚIONALE

PARTENERIAT

EDIȚIA A III- A SCOALA GIMNAZIALA NR. 13

RM VÂLCEA

MAI - IUNIE

2017

ONOGEA IOAN

POPESCU

ELENA

POMPILIA

52. RUSIDAVA

CONCURS INTERJUDETEAN DE

ORIENTARE TURISTICA

EDIȚIA A X-A

ELEVII

CLASELOR V -

VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR

VLADIMIRESCU DRĂGĂȘANI

03 IUNIE 2017 IONESCU EMIL

Page 90: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

90 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

53. SUNT COPIL ȘI AM DREPTURI!

CONCURS INTERJUDEȚEAN DE

CREATIE LITERARA ȘI POSTERE

EDIȚIA A V-A

ELEVII CLASELOR I -

VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

ROTĂRĂȘTI

5-9 IUNIE 2017 GRECU

CRISTIAN

POPESCU

FLORINA

54. ”FLOARE DE CIRES”

CONCURS INTERJUDETEAN DE

MUZICA, POEZIE PENTRU COPII

EDITIA II

ELEVI NIVEL

PREȘCOLAR,

PRIMAR ;

SCOALA GIMNAZIALA

”SERBAN VODA

CANTACUZINO”,

CALIMANESTI

10 IUNIE 2016 GHEORGHE

ELENA

CRISTINA

ZGRIPCEA

ROXANA

OPRICA ELENA

55. BUCUROS CĂ RESPIR UN AER

SĂNĂTOS

FESTIVAL - CONCURS

EDIŢIA II

ELEVI NIVEL

PRESCOLAR,

PRIMAR

,GIMNAZIAL,

LICEAL

LICEUL GHEORGHE SURDU

BREZOI

16 IUNIE 2017 DIACONESCU

ILIE

DINCĂ

LAVINIA

Page 91: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

91

SIMPOZIOANE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

NR.

CRT.

DENUMIREA

ACTIVITĂȚII/DISCIPLINA

ETAPĂ/

PARTICIPANȚI

ORGANIZATOR/

LOC DE DESFĂȘURARE

PERIOADA DE

DESFĂȘURARE

LUNA, ANUL

RESPONSABIL

1.

CALCULATORUL ÎN SECOLUL 21

EDIȚIA A VIII-A

CADRE

DIDACTICE,

ELEVI

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ MATEI

BASARAB RÂMNICU

VÂLCEA

12 NOIEMBRIE

2016

CIOCHINĂ

LUISA ANA

2. MEMORIAL SANDA NICOLIȚĂ

„MATEMATICA MILENIULUI III”

EDIȚIA XX

CADRE

DIDACTICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

„NICOLAE BĂLCESCU”

DRĂGĂȘANI

12 NOIEMBRIE

2016 DUȚĂ MIHAELA

3. SE PLIMBĂ TOAMNA PRIN

GRĂDINI

EDIȚIA A XI-A

CADRE

DIDACTICE

LICEUL TEHNOLOGIC

BĂILE GOVORA

19 NOIEMBRIE

2016 ANCUȚA GIORGIANA

4. PANDURII LUI TUDOR – TEMA:

CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

PREUNIVERSITAR INTRE

AȘTEPTARI SI PROIECTE

CADRE

DIDACTICE

SCOALA GIMNAZIALA

TUDOR VLADIMIRESCU,

DRAGASANI

26 NOIEMBRIE

2016

ULMEANU

LAURENȚIU

5.

MENS SANA IN CORPORE SANO

EDITIA A V-A

ELEVII

CLASELOR V-

VIII

SCOALA NICOLAE BALCESCU

DRAGASANI

14 DECEMBRIE

2016 MATEI BOGDAN

6. NOUVELLE APPROCHE DU

FRANCAIS CONTEMPORAIN

EDIȚIA A VIII-A

CADRE

DIDACTICE

COLEGIUL NAȚIONAL

MIRCEA CEL BĂTRÂN

RÂMNICU VÂLCEA FEBRUARIE 2017

ÎMPĂRATU

LĂCĂRMIOARA

7. CULOARE SI SENTIMENT

EDIȚIA III

CADRE

DIDACTICE

SCOALA GIMNAZIALA

NICO LAE BALCESCU

DRAGASANI

FEBRUARIE 2017 ȘTEFAN NATALIA

8. PROMOVAREA ACTIVITATILOR

DE PRACTICA PEDAGOGICA –

CADRE

DIDACTICE CCD VALCEA

22 IANUARIE – 5

FEBRUARIE 2017

ULMEANU

LAURENȚIU

Page 92: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

92 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

FACTOR DETERMINANT AL

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

LICEUL DE ARTE ,,VICTOR

GIULEANU” RÂMNICU

VALCEA

COLEGIUL NATIONAL

,,MIRCEA CEL BATRAN

RÂMNICU VALCEA

9.

GRAMATICA-ȘTIINȚA VORBIRII

EDIȚIA VI

CADRE

DIDACTICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 18 FEBRUARIE

2017

IONIȚĂ ISABELLA

ELENA

10.

SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL -

EDIȚIA II

CADRE

DIDACTICE

SEMINARUL TEOLOGIC

ORTODOX SF NICOLAE

RÂMNICU VALCEA

MARTIE 2017 POPESCU ROMEO

11.

NUMERUS

EDIȚIA A XII –

A

CADRE

DIDACTICE

COLEGIUL ENERGETIC

RÂMNICU VALCEA

14 MARTIE 2017

DUȚĂ MIHAELA

12. CULTURA ȘI EDUCAȚIE

FINANCIARĂ, O PERSPECTIVĂ

EUROPEANĂ

EDITIA A III-A

CADRE

DIDACTICE

CCD VALCEA

BIBLIOTECA JUDETEANA

ANTIM IVIREANUL

24 MARTIE 2017

BICA ANDRA LUCA

ADRIAN

13. MISTERELE TERREI, ÎNTRE MIT

ȘI REALITATE,

EDIȚIA A VIII-A

CADRE

DIDACTICE

ELEVI V-XII

LICEUL TEHNOLOGIC

FERDINAND I, RÂMNICU

VÂLCEA 25 MARTIE 2017 IONESCU GABRIELA

14.

TEHNICI MATEMATICE

CADRE

DIDACTICE

ELEVI

C.N MIRCEA CEL BATRAN,

RM-VALCEA

24-26 MARTIE

2017 DUȚĂ MIHAELA

15. SĂNĂTATEA MEDIULUI –

SĂNĂTATEA NOASTRĂ

SIMPOZION INTERNAȚIONAL

EDIȚIA IV

CADRE

DIDACTICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ I.GHE.

DUCA” RM VÂLCEA

COLEGIUL NATIONAL DE

INFORMATICĂ MATEI

BASARAB RÂMNICU VÂLCEA

30 MARTIE 2017 ANCUȚA GIORGIANA

16. MEMORIALUL PREDA FILOFTEIA EDITIA A XXIII

COLEGIUL NAȚIONAL „GIB

MIHĂESCU” DRĂGĂȘANI APRILIE 2017 DUȚĂ MIHAELA

Page 93: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

93

ELEVII

CLASELOR IV-

XII

17.

DIALOGURI DESPRE EDUCATIE

EDIȚIA VII

CADRE

DIDACTICE

CENTRUL JUDETEAN DE

RESURSE SI ASISTENTA

EDUCATIONALA VALCEA

BIBLIOTECA JUDETEANA

ANTIM IVIREANUL

RÂMNICU VALCEA

5 APRILIE 2017 MĂRGĂRITA

ANTOANELA

18. SPUNE NU VIOLENȚEI

EDITIA A II-A

CADRE

DIDACTICE

LICEUL TEHNOLOGIC

GENERAL MAGHERU

RÂMNICU VÂLCEA 8 APRILIE 2017

ÎMPĂRATU

LĂCRĂMIOARA

19.

EX LIBRIS

EDIȚIA A X-A

CADRE

DIDACTICE

COLEGIUL ENERGETIC

RÂMNICU VÂLCEA

MARTIE – MAI

2017

IONIȚĂ ISABELLA

ELENA

20.

NATURA, UN CREATOR ISCUSIT

EDIȚIA A V-A

ELEVI

CADRE

DIDACTICE

COLEGIUL FORESTIER

RÂMNICU VÂLCEA

SCOALA GIMNAZIALĂ NR.

13 RÂMNICU VÂLCEA

11 MAI 2017 IONIȚĂ ISABELLA

21.

NONFORMALIS

EDITIA A VI-A

PERSONAL

DIDACTIC

ȘI/SAU

DIDACTIC

AUXILIAR

LICEUL TEHNOLOGIC

GENERAL MAGHERU,

RÂMNICU VÂLCEA 13 MAI 2017

TRĂISTARU

GABRIELA

22. O VIATA SANATOASA PRINTR-O

ALIMENTATIE ADECVATA

EDIȚIA A VI-A

CADRE

DIDACTICE

ELEVI V-XII

LICEUL TEHNOLOGIC

BRATIANU DRAGASANI IUNIE 2017 MANEA LUMINIȚA

23. GEOGRAFIE TEORETICA SI

APLICATA A JUDETULUI VALCEA

EDIȚIA A X-A

CADRE

DIDACTICE

ISJ VALCEA

SCOALA GIMNAZIALA NR.4

RM VALCEA

IUNIE 2017 MANDA MIHAI

24. „SPORT PENTRU TOȚI –

SĂNĂTATE PENTRU TOȚI”

EDIȚIA A XIII-A

CADRE

DIDACTICE

COLEGIUL NATIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RM VALCEA IUNIE 2017 MATEI BOGDAN

Page 94: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

94 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

25.

VIS DE COPIL

EDIȚIA XII

CADRE

DIDACTICE

LICEUL TEHNOLOGIC

BAILE GOVORA 3 IUNIE 2017 ANCUȚA GIORGIANA

CONCURSURI NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

NR.

CRT.

DENUMIREA

ACTIVITĂȚII/DISCIPLINA

ETAPĂ/

PARTICIPANȚI

ORGANIZATOR/

LOC DE

DESFĂȘURARE

PERIOADA DE

DESFĂȘURARE

LUNA, ANUL

RESPONSABIL

1. MEMORIAL SANDA NICOLIȚĂ

CONCURS NAȚIONAL DE

MATEMATICĂ

EDIȚIA A XX-A

ELEVII

CLASELOR IV-

VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

„NICOLAE BĂLCESCU”

DRĂGĂȘANI

NOIEMBRIE 2016 DRAGUT MARIA

BOLOCAN MIHAIL

NEFERU MARCEL

TELEȘPAN FLOREA

2. SE PLIMBĂ TOAMNA PRIN GRĂDINI

FESTIVAL NAȚIONAL - EXPOZIȚIE

NAȚIONALĂ

EDIȚIA A XI-A

ELEVI NIVEL

PREPRIMAR,

PRIMAR,

GIMNAZIAL,

LICEAL

LICEUL TEHNOLOGIC

BĂILE GOVORA

NOIEMBRIE 2016 GHEORGHE

PAVELESCU

CAMELIA

TOADER

MARGARETA

DRĂGULESCU

MIOARA

PETRESCU ELENA

3. PANDURII LUI TUDOR

CONCURS NAȚIONAL

MULTIDISCIPLINAR

EDIȚIA A XIV-

A

ELEVII

CLASELOR IV-

VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

TUDOR

VLADIMIRESCU

DRĂGĂȘANI

26 NOIEMBRIE

2016

PETCAN LIDIA

VIERU GHEORGHE

4. MEMORIAL PREDICA DUMITRU

CONCURS NATIONAL

EDITIA A VI – A

ELEVI

CLASELE V-

VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

N. BĂLCESCU

DRAGAȘANI

16 DECEMBRIE

2016

NEFERU MARCEL

TELEŞPAN FLOREA

5. LA ȘCOALA CU CEAS

CONCURS INTERDISCIPLINAR

EDIȚIA A XX-A ȘCOALA GIMNAZIALĂ

TAKE IONESCU

RÂMNICU VÂLCEA

28 - 29

IANUARIE 2017

LUCA ADRIAN

NEAMŢU AURELIA

DIACONU IULIA

MANDA MIHAI

Page 95: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

95

ELEVII

CLASELOR V-

VIII

ULMEANU

LAURENȚIU

6. „MEMORIAL OLIMPIU ORZA”

CONCURS NATIONAL DE ARTĂ

EDIȚIA A III A

ELEVI CICLUL

PRIMAR ȘI

GIMNAZIAL

ȘCOLA GIMNAZIALĂ

N. BĂLCESCU

DRĂGĂȘANI

17 FEBRUARIE

2017

NEFERU MARCEL

BOLOCAN MIHAIL

7. GRAMATICA-ȘTIINȚA VORBIRII

CONCURS NATIONAL

EDIȚIA A VI- A

ELEVI NIVEL

GIMNAZIAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR.5 RÂMNICU

VÂLCEA

18 FEBRUARIE

2017

UNGUREANU ELENA

8. NUMERUS

SIMPOZION NAȚIONAL DE REFERATE

ȘI COMUNICĂRI PENTRU ELEVI

EDIȚIA A XII A

ELEVI NIVEL

GIMNAZIAL ȘI

LICEAL

COLEGIUL ENERGETIC

LICEUL TEHNOLOGIC

„HENRI COANDĂ”

COLEGIUL NAȚIONAL

DE INFORMATICĂ

„MATEI BASARAB”

MARTIE 2017 DIACONESCU

CARMEN

PARASCHIV EMILIA

MIHĂILESCU ALINA

9. SF. ANTIM IVIREANUL

CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE

INTERDISCIPLINAR

EDIȚIA II

ELEVI NIVEL

LICEAL

SEMINARUL

TEOLOGIC „SF.

NICOLAE” RM

VÂLCEA

MARTIE 2017 ŞTEFAN ZARĂ

CODRUŢ DUMITRU

SCURTU

REICHER CAMELIA

10. MISTER PI

CONCURS NATIONAL DE

MATEMATICĂ APLICATĂ PE

CALCULATOR

EDIȚIA A X -A

ELEVII

CLASELOR V-

XII

COLEGIUL ENERGETIC

LICEUL TEHNOLOGIC

„HENRI COANDĂ”

COLEGIUL NATIONAL

DE INFORMATICA

„MATEI BASARAB”

14 MARTIE 2017

PARASCHIV EMILIA

DIACONESCU

CARMEN MARIA

ALINA MIHĂILESCU

11. MISTERELE TERREI, ÎNTRE MIT ȘI

REALITATE

CONCURS/SESIUNE NAȚIONALĂ DE

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

EDIȚIA A VIII-A

ELEVII

CLASELOR IX-

XII

LICEUL TEHNOLOGIC

FERDINAND I

RÂMNICU VÂLCEA

25 MARTIE 2017 OCHIA MĂDĂLINA

OCHIA FLORIN

PREOTEASA ANA

MARIA

12. TEHNICI MATEMATICE-M2

CONCURS DE MATEMATICĂ

EDIȚIA A IX-A

ELEVII

CLASELOR IX-

XIII

COLEGIUL NATIONAL

„MIRCEA CEL

BATRAN”, RÂMNICU

VÂLCEA

26 MARTIE 2017 SMEUREANU FLORIN

COTOARBĂ

CRISTIAN

Page 96: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

96 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

13. NATURA, O LECŢIE DE VIAŢĂ EDIŢIA A IV –A

ELEVI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

I.GH. DUCA, RM

VÂLCEA

30 MARTIE 2017 BONCAN RUXANDRA

PÂRVULESCU

MIHAELA

14. EX LIBRIS

CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE

LITERARĂ

EDIȚIA A X-A

ELEVI NIVEL

GIMNAZIAL ȘI

LICEAL

COLEGIUL ENERGETIC

RÂMNICU VÂLCEA

MARTIE-MAI

2016

ALEXANDRESCU

CRISTIAN

CÎRCIU FLORIN

15. TOT CE E PE LUME ARE UN ROST

ANUME

CONCURS NAȚIONAL

EDITIA A VI A

ELEVI NIVEL

PREȘCOLAR,

PRIMAR,

GIMNAZIAL,

LICEAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

„TAKE IONESCU” RM

VALCEA

13 APRILIE 2017

ILIE ELENA

DRAGOMIRESCU

ANDREEA

16. NATURA, UN CREATOR ISCUSIT

SIMPOZION/CONCURS NAȚIONAL

EDIȚIA A IV A

ELEVI

CADRE

DIDACTICE

COLEGIUL FORESTIER

RÂMNICU VÂLCEA

SCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 13 RÂMNICU

VÂLCEA

18 – 19 APRILIE

2015

BECHERU RAMONA

GHERGHINOIU

MIHAELA

17. SĂ TRĂIM ECO

EDIȚIA A IV A

ELEVII NIVEL

PRIMAR ȘI

GIMNAZIAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR 1 SĂLĂTRUCEL

21 APRILIE 2017 SANDU ANA MARIA

UŢULETE ANCA

ELENA

18. „NONFORMALIS”

CONCURS – INTERNATIONAL

EDITIA III

ELEVII

CLASELOR IX –

XII

LICEUL TEHNOLOGIC

„GENERAL MAGHERU”

RM VALCEA

13 MAI 2017 SESCIOREANU

MARIA

OLTEANU ELENA

POPESCU ANDREEA

19. VIS DE COPIL

FESTIVAL NAȚIONAL/ EXPOZITIE

EDIȚIA A XI-A

CADRE

DIDACTICE

PRIMĂRIA BĂILE

GOVORA

GRADINITA CU

PROGRAM NORMAL

BAILE GOVORA

LICEUL TEHNOLOGIC

BĂILE GOVORA

IUNIE 2017 GHEORGHE

PAVELESCU

CAMELIA

TOADER

MARGARETA

DRĂGULESCU

MIOARA

PETRESCU ELENA

Page 97: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

97

CONCURSURI JUDEŢENE

NR.

CRT.

DENUMIREA

ACTIVITĂȚII/DISCIPLINA

ETAPĂ/

PARTICIPANȚI

ORGANIZATOR/

LOC DE DESFĂȘURARE

PERIOADA DE

DESFĂȘURARE

LUNA, ANUL

RESPONSABIL

1. LUMEA PIXELILOR

EDITIA I

ELEVII

CLASELOR V-VIII

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ „MATEI

BASARAB” RM VÂLCEA

APRILIE 2017 COJOCARU

NICOLETA

GRECEA

VIOLETA

2. CARTEA, LEAC PENTRU SUFLET

PROIECT EDUCATIV

EDITIA I

ELEVII

CLASELORV-XII

SCOALA GIMNAZIALA

NR.13 RM VALCEA

OCTOMBRIE

2016 – MAI 2017

3. COLOANA UNIRII EDIŢIA XVI

ELEVII

CLASELOR A VIII

A

INSPECTORATUL SCOLAR

JUDETEAN VALCEA

NOIEMBRIE 2016 ULMEANU

LAURENŢIU

SAMOILĂ

DANIELA

BUDULECI

DANIELA

4. CUPA TINERETULUI PIETRARI EDITIA A II A

ELEVII

CLASELOR I-VIII

SCOALA GIMNAZIALA

PIETRARI

NOIEMBRIE 2016

LAKOTOS ILIE

IONUŢ

5. ALEGE VIAŢA!

EDIŢIA A XVI – A

ELEVI CLASA A

VII A

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 10

RM VALCEA

12 NOIEMBRIE

2016

POPA OVIDIU

6. DAN BARBILIAN –

MATEMATICIAN ȘI POET

CONCURS DE CREAȚIE

LITERARĂ ȘI MATEMATICĂ

EDIȚIA A VII A

ELEVII

CLASELOR IV-

VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR.10

26 NOIEMBRIE

2016

RÂPĂ CLAUDIA

PÂRVUŢĂ

CRIATINA

STATIE ILEANA

BURDOAZĂ ANA

7. ,, SCRIU, DECI EXIST!”

EDITIA A IX A

ELEVI CLASELE

IV - VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR.10

26 NOIEMBRIE

2016

RÂPĂ CLAUDIA

PÂRVUŢĂ

CRIATINA

STATIE ILEANA

BURDOAZĂ ANA

Page 98: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

98 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

8. CREATIVITY AL WORK EDIŢIA VII

ELEVI CLASELE

V -XII

COLEGIUL NAŢIONAL

MIRCEA CEL BATRÂN RM

VÂLCEA

26 NOIEMBRIE

2016

POPESCU

CARMEN

9. „BUCURIA ARTEI”

EDITIA II

ELEVI CLASELE

V - XII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

„TAKE IONESCU„

COLEGIUL NAȚIONAL

„MIRCEA CEL BĂTRÂN”

DECEMBRIE –

2016

ROMEO

POPESCU

DANIELA

IONESCU

10. A-NCEPUT DE IERI SA CADA.....

EDITIA A IV A

ELEVI NIVEL

PRESCOLAR,

PRIMAR,

SCOALA GIMNAZIALA

NR. 10 RM VALCEA

1-16

DECEMBRIE

2016

FRUNZĂ

GABRIELA

PANTELIMON

CĂTĂLINA

11. PE ULIŢELE SATULUI- TRADIŢII ŞI

OBICEIURI DE IARNĂ

EDIŢIA I

ELEVI NIVEL

PREȘCOLAR

C.N.I. MATEI BASARAB

RM. VALCEA

G.P.P. NORD 2, RM.

VALCEA

12.01.2017

ALEXANDRESCU

GABRIELA

POPESCU

GABRIELA

12. PE URMELE LUI ROBERT BOYLE EDITIA II

ELEVI CLASELE

V - XII

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

TAKE IONESCU RM

VÂLCEA

25 IANUARIE

2017

MAZILU DIANA

CEBUC

PETRONELA

13. FROANCOFAN EDIŢIA I

ELEVI CLASELE

V- VIII

ŞCOALA GIMNAZIALA

NR. 4 RM VÂLCEA

28 IANUARIE

2017

PERŢA

GABRIELA

MIHAELA

14. „MORALITATE CRȘTINĂ”

EDITIA II

ELEVI CLASELE

IX-XII

COLEGIUL ECONOMIC 23 FEBRUARIE

2017

PĂRĂUȘANU

CĂTĂLIN

CONSTANTIN

15. FIR DE MĂRŢIŞOR EDIŢIA I

ELEVI NIVEL

PRESCOLAR

GRĂDINIŢA CU P.P. NR.1

,,CĂSUŢA PITICILOR,

HOREZU

09.03.2017 MOŢA IONELA

16. PRIMAVARA IN STRUNE DE

VIOARÂ

EDITIA I

ELEVI NIVEL

PRESCOLAR,

PRIMAR,

GIMNAZIU

SCOALA GIMNAZIALA

”SERBAN VODA

CANTACUZINO”,

CALIMANESTI

13 MARTIE 2017 NIŢĂ MIRELA

UNGUREANU

ANA

FERARU COSTEL

17. „SPIRITUALITATE CREȘTINĂ”

EDITIA VI

ELEVI CLASELE

V- XII

COLEGIUL DE

SILVICULTURĂ ŞI

PROTECŢIA MEDIULUI

RM VALCEA

18 MARTIE 2017 STEFAN ZARĂ

POPESCU

ROMEO

Page 99: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

99

STROESCU

LAURA

18. JEUNESE FRANCOPHONES EDIŢIA I

ELEVI CLASELE

V - XI

COLEGIUL NAŢIONAL DE

INFORMATICĂ MATEI

BASARAB RM VALCEA

18 MARTIE 2017 DOROBANÚ

SIMONA

CRISTINA

PĂUNESCU

VIOLETA

19. ,,E- ART” EDIŢIA I

ELEVI CLASELE

V - XII

COLEGIUL ENERGETIC

RM VÂLCEA

20 – 24 MARTIE

2017

MATEI

MARILENA

SIMEANU

GABRIELA

CÎRSTEA

SIMONA

20. PE URMELE LUI ION BARBU

EDIȚIA II

ELEVI CLASELE

II- VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

IONEȘTI

27 MARTIE 2017 DANIELA

CÎRSTINA

DRĂGUȚ

RAMONA

21. „ORTODOXIE ȘI SFINȚENIE”

EDITIA XI

ELEVI CLASELE

V- XII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 10 RM VALCEA

31 MARTIE 2017 STOESCU

LAURA

POPESCU

ROMEO

22. „MAJORETE” –

EDITIA A IV A

ELEVI NIVEL

PRESCOLAR,

PRIMAR,

GIMNAZIAL,

LICEU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.

GH.DUCA” RM VALCEA

COLEGIUL NAŢIONAL DE

INFORMATICĂ MATEI

BASARAB RM VALCEA

APRILIE 2017 BONCAN

RUXANDRA

23. CUVANTUL, UN DOR CALATOR

EDITIA I

ELEVI CLASELE

II - IV

SCOALA GIMNAZIALA

NR. 5 RM VALCEA

1 APRILIE2017 GIURGIU ELENA

LAVINIA

24. GRAMATICA PENTRU TOTI EDIÍA I

ELEVII

CLASELOR

V - XII

COLEGIUL NATIONAL AL

LAHOVARI

MAI 2017 GHERGHINOIU

ELENA

MIHAELA

BECHERU

FLORENTINA

RAMONA

Page 100: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

100 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

BECHERU

COSMIN

25. „MINI CAMPION” –

CONCURS DE EDUCAȚEI FIZICĂ ȘI

SPORT

EDIȚIA A V – A

ELEVI NIVEL

PRESCOLAR,

PRIMAR;

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I.

GH. DUCA” RM VALCEA

COLEGIUL NAŢIONAL DE

INFORMATICĂ MATEI

BASARAB RM VALCEA

MAI 2017 BONCAN

RUXANDRA

26. ,,PREDA BUZESCU”

EDITIA A IX A

ELEVI CLASELE

II - XII

LICEUL PREDA BUZESCU

BERBESTI

13 MAI 2017 DUÉSCU SOFIA

MIRELA

ILIESCU

DANIELA

27. WHY? WHY NOT? EDIŢIA VII

ELEVI CLASELE

V- VIII

ŞCOALA GIMNAZIALA

NR. 5 RM VÂLCEA

13 MAI 2017 MIRELA MAIER

28. ,,PREDA BUZESCU”

EDITIA A IX A

ELEVII

CLASELOR I - XII

LICEUL PREDA BUZESCU

BERBESTI

14 MAI 2017

BOEANGIU ANA

MODRESCU ION

CUMPĂNĂŞOIU

LAVINIA

29. MICII EXPERIMENTATORI

EDITIA A XIII A

ELEVI CLASELE

VI- VII

LICEUL CONSTANTIN

BRANCOVEANU HOREZU

18 MAI 2017 ALBASTROIU

IVONA

CIOINICĂ

CONSTANTIN

MILOIU MARIA

30. ,, DAN BARBILIAN”

EDITIA A XVII A

ELEVI I-XII

LICEUL C-TIN

BRANCOVEANU HOREZU

19 MAI 2017

MANEA

CONSTANTIN

COSMIN

SCHITEANU

CONSTANTIN

DRĂGHICI ANA

MARIA

31. BE A CHAMPION EDIŢIA I

ELEVI CLASELE

V- VIII

ŞCOALA GIMNAZIALA

OLANU

20 MAI 2017 DEREŞU

AURELIA

GABRIELA

32. „CHIMIA VIEȚII”

EDIȚIA A – V – A

ELEVI CLASELE

IX -XII

COLEGIUL ECONOMIC RM

VALCEA

23 MAI 2017 IOANA LIDIA

PAULA

Page 101: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

101

33. ÎMPREUNĂ PENRU COPIII NOŞTRI

– COPILĂRIE ÎN CULORI

EDIŢIA I

ELEVI NIVEL

PRESCOLAR,

PRIMAR,

GIMNAZIAL,

LICEAL

C.N.I. ,, MATEI BASARAB’

RM. VALCEA

G.P.P. NORD 2, RM.

VALCEA

26.05.2017

IVĂNUŞ;

CARMEN

SĂLIŞTE IOANA

34. MICUL GAUSS EDIȚIA A – XI –A

ELEVI CLASELE

II - VI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

BUNEȘTI

27 MAI 2017

PETRESCU

GHEORGHE

CIOACĂ ION

35. LADA DE ZESTRE A SATULUI

OLTENESC

CONCURS PE TEME DE

ETNOGRAFIE ȘI FOLCLOR

EDIȚIA A III A

ELEVI NIVEL

PRESCOLAR,

PRIMAR,

GIMNAZIAL,

LICEAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR

13 RM VALCEA

27 MAI 2017 IORDAN

LUCREŢIA

VIZANTIE

DOINA

STROE MARIA

36. DAN BARBILIAN –

MATEMATICIAN ȘI POET

CONCURS DE CREAȚIE LITERARĂ

ȘI MATEMATICĂ

EDIȚIA A VII A

ELEVII

CLASELOR IV -

VIII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR.10

IUNIE 2017 RÎPĂ CLAUDIA

37. ,, SUFLET DE COPIL”

EDITIA I

ELEVI I - VIII

SCOALA GIMNAZIALA

NR. 4 RM VALCEA

1 IUNIE 2017

CĂPĂŢÂNĂ

MARIA

MAGDALENA

DICU SEVASTIA

LIZUCA

38. LOVIŞTE-MIRIFIC PLAI

FESTIVAL FOLCLORIC

EDITIA A IV A

ELEVI I - VIII

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

CÂINENII MARI

5 IUNIE 2017 AVRAM

MARIANA

AVRAM

CONSTANTIN

Page 102: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

102 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

SIMPOZIOANE JUDEȚENE

NR.

CRT.

DENUMIREA

ACTIVITĂȚII/DISCIPLINA

ETAPĂ/

PARTICIPANȚI

ORGANIZATOR/

LOC DE DESFĂȘURARE

PERIOADA DE

DESFĂȘURARE

LUNA, ANUL

RESPONSABI

L

1. „PROEX”

EDIȚIA I

CADRE

DIDACTICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR.4 RM VÂLCEA

11 MARTIE 2017 SĂRAU

CALONFIRA

2. LUMEA INGERILOR PRIN OCHI DE

COPIL

EDIȚIA I

CADRE DIDACTICE

SCOALA GIMNAZIALA

BUDESTI

18 FEBRUARIE

2017

SĂARU

CALONFIRA

3. EDUCAȚIE, TEHNOLOGIE, PROGRES EDIȚIA A VII-A

DIDACTICE, ELEVI

ÎNVATAMANTUL

TEHNIC ȘI

PROFESIONAL

LICEUL „CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU„ HOREZU

18 MAI 2017 MANEA

LUMINIȚA

4. ELEVUL – MIC ANTREPRENOR

EDIȚIA I

CADRE DIDACTICE

ELEVI IX-XII

LICEUL ,,CONSTANTIN

BRANCOVEANU” HOREZU

29 MAI 2017 ULMEANU

LAURENȚIU

5 FOLCLOR, TRADITII, ISTORIE SI

GEOGRAFIE LOCALA

EDIȚIA I

CADRE

DIDACTICE

LICEUL TEHNOLOGIC

,,PETRACHE

POENARU”BALCESTI

25 mai 2017 ULMEANU

LAURENȚIU

6 “EXPERIMENTUL REAL –

EXPERIMENTAL VIRTUAL”

EDIȚIA A XII-A

CADRE

DIDACTICE SI

ELEVI DIN

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

GIMNAZIAL ȘI

LICEAL

LICEUL „CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU”,

HOREZU

18 MAI 2017 IONESCU

GABRIELA

7 NOI METODE DE PREDARE A

FIZICII ȘI CHIMIEI

CADRE

DIDACTICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

TAKE IONESCU, RÂMNICU

VÂLCEA

25 IANUARIE

2017

IONESCU

GABRIELA

Page 103: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

103

8 BUCUROS CĂ RESPIR UN AER

SĂNĂTOS

EDIȚIA I

CADRE

DIDACTICE

PERSONAL

DIDACTIC ȘI/SAU

DIDACTIC

AUXILIAR

LICEUL „GHEORGHE

SURDU”, BREZOI

25-26 MAI 2017 TRĂISTARU

GABRIELA

9 ABORDĂRI MULTIDIMENSIONAL ÎN

EDUCAȚIA CONTEMPORANĂ

EDIȚIA I

PERSONAL

DIDACTIC ȘI/SAU

DIDACTIC

AUXILIAR

LICEUL GEORGE ȚĂRNEA

BĂBENI

16 MARTIE 2017 TRĂISATRU

GABRIELA

10 TRADIȚII POPULARE, VALORI ALE

MEDIULUI RURAL ȘI URBAN

EDIȚIA A II-A

PERSONAL

DIDACTIC ȘI/SAU

DIDACTIC

AUXILIAR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

13, RÂMNICU VÂLCEA

27 MAI 2017 TRĂISTARU

GABRIELA

11 SUNT COPIL ȘI AM DREPTURI

EDIȚIA I

PERSONAL

DIDACTIC ȘI/SAU

DIDACTIC

AUXILIAR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

ROTĂRĂȘTI

5-9 IUNIE 2017 TRĂISTARU

GABRIELA

12 IMPREUNA PENTRU COPII NOSTRI

EDIȚIA I

CADRE

DIDACTICE

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ MATEI

BASARAB RÂMNICU

VÂLCEA

26 MAI 2017 ANCUȚA

GIORGIANA

13 PE ULITELE SATULUI – TRADITII SI

OBICEIURI DE IARNA

EDIȚIA I

CADRE

DIDACTICE

COLEGIUL NAȚIONAL DE

INFORMATICĂ MATEI

BASARAB RÂMNICU

VÂLCEA

12 IANUARIE

2017

ANCUȚA

GIORGIANA

14 SĂ TRĂIM ECO EDIȚIA I

CADRE

DIDACTICE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR

1 SĂLĂTRUCEL

21 APRILIE 2017 MANDA

MIHAI

Page 104: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

104 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

„O L I M P I A D A N A Ţ I O N A LĂ A S P O R T U L U I Ş C O L A R ”

CALENDAR COMPETIŢIONAL NAŢIONAL

ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017

Nr.

crt.

Mediul urban/rural,

Denumirea competiţiei,

Participanţi (fete-băieţi )

Nivelul de

învăţământ

Etapele şi datele

competiţiilor

- grupă

- clasă

- şcoală

- liceu

Etapa de sector:

Râmnicu Vâlcea

+ sectorul

Băbeni

- judeţ

Zonă

Participă

Jud:

AG, OT,

VL, DJ,

GJ, DB.

Etape finale: Cine răspunde:

ÎNVATAMÂNT PREPRIMAR

Mediul urban / rural Serbări sportiv-culturale Pe grupe de

vârstă

Apr.-Mai

2016

Mai

2016

Iunie

2016 -

Responsabili de sectoare

ÎNVATAMÂNT PRIMAR

Mediul urban / rural Etape finale, data, loc de desfăşurare

1. Serbări sportiv-culturale Cls. I-IV Noiembrie Mai Iunie

Responsabili: 2. Alergare de viteză-50 m F. /B.

Lungime de pe loc

R/U

Cls. III-IV Noiembrie Mai 19.05.2017

Ora 10

Stadion Zăvoi

Page 105: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

105

3.

Alergare de rezistenţă-600m

F./B.

Aruncarea mingii de oină

R/U

Cls. III-IV

Noiembrie Mai 19.05.2017

Ora 10

Stadion Zăvoi

Prof. Şoimu Mihai – CNMB, Rm.

Vâlcea

Prof. Mirea Marinela – CNMB, Rm.

Vâlcea

Prof. Popescu Angela – CNMB, Rm.

Vâlcea

Prof. Despoiu Mihail – CNMB , Rm.

Vâlcea

Prof. Mihai Maria– CNMB, Rm.

Vâlcea

Prof. Predescu Cătălin – CNMB, Rm.

Vâlcea

Prof. Georgescu Mariana – Școala

Gimnazială „I.GH.Duca” Rm. Vâlcea

Prof. Lazăr Diana – Școala

Gimnazială „Take Ionescu” Rm.

Vâlcea

Prof. Mugescu Aurora - Școala

Gimnazială „Take Ionescu” Rm.

Vâlcea

4. Fotbal pe teren redus

F./B.

R/U

Cls. I-IV

Octombrie Baieti /Fete

18.11.2016

Ora 09.30

Şcoala

Gimnazială

„Take Ionescu”,

Rm. Vâlcea

Băieti / fete

10.03.2017

Ora 10.00

Şcoala Gimnazială „Take

Ionescu”,

Rm. Vâlcea

Responsabili: Prof. Barbuţ Daniel - Şc. Gim. T.

Ionescu, Rm. Vâlcea Prof. Popescu Emanoil - Liceul H.

Coandă, Rm. Vâlcea

Prof. Creangă Ovidiu – Şc. Gim. A.

Pann, Rm. Vâlcea

Prof. Faităr Cristian – Şc. Gim. Nr. 5,

Rm. Vâlcea

Prof. Savu Adrian - Şc. Gim. T.

Ionescu, Rm. Vâlcea

Prof. Teleșpan Florea - Șc Gim.

Nicolae Bălcescu, Drăgășani

Prof. Mazilu Marian – C.N.I. „Matei

Basarab” Rm. Vâlcea

Prof. Faităr Cosmin – Școala

Gimnazială Nr. 5 R. Vâlcea

Page 106: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

106 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

5 Mini – handbal mixt Cls I-IV Ianuarie Mixt

11.03.2017

Ora 10.00

Şcoala Gimnazială

„Anton Pann”,

Rm. Vâlcea

Prof. Onogea Rodica - C.S.Ş. Rm.

Vâlcea

Prof. Mihăescu C-tin - Şcoala

Gimnazială, Colonie Nuci

Prof. Petria Florina - C.S.Ş. Rm.

Vâlcea

Prof. Batâr Costel - CN Gib

Mihăescu, Drăgăşani

Prof. Dobre Dana – CSPM Rm.

Vâlcea

Prof. Păunescu Crinel – Liceul

Teoretic, Lădeşti

Prof. Gheorghe Ionel – Colegiul

Energetic Rm. Vâlcea

Prof. Roșca Aurelian- Colegiul

Energetic Rm. Vâlcea

Prof. Guiu Stăncuța - Colegiul

Energetic Rm. Vâlcea

Prof. Mugescu Aurora - Şcoala

Gimnazială „Take Ionescu”-Rm.

Vâlcea

Prof. Lazăr Diana - Şcoala

Gimnazială „Take Ionescu” - Rm.

Vâlcea

Prof. Vîlceanu Ceristian – Liceul

„Petrache Poenaru” Bălcești

5. SRugby mixt B+F.

R/U

Cls. I-IV

Noiembrie 24.02.2017

Ora 10.00

Şcoala Gimnazială

Nr.10,

Rm. Vâlcea

Responsabili: Prof. Predescu Cătălin – CNMB, Rm. Vâlcea Prof. Barbuţ Daniel – Școala

Gimnazială. Take Ionescu Rm.

Vâlcea Prof. Mugescu Aurora – Școala

Gimnazială Take Ionescu, Rm.

Vâlcea

Prof. Lazăr Diana – Școala

Gimnazială „Take Ionescu” Rm.

Vâlcea

Page 107: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

107

„O L I M P I A D A GIMNAZIILOR”

CALENDAR COMPETIŢIONAL NAŢIONAL

ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017

Nr.

crt.

Mediul urban/rural,

Denumirea competiţiei,

Participanţi ( fete-băieţi )

Nivelul de

învăţământ

Etapele şi datele competiţiilor

- grupă

- clasă

- şcoală

- liceu

Etapa de

sector:

Râmnicu

Vâlcea +

sectorul Băbeni

- judeţ

REGIUNEA SUD-

VEST OLTENIA

Participă

Jud:

MH, OT,

VL, DJ,

GJ.

Etape finale: Cine răspunde:

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

Mediul urban / rural

1. Handbal F. / B.

R/U

Cls. V-VIII Octombrie Fete

24.11.2016

Ora 09.00

Colegiul Energetic

- Rm. Vâlcea

Băieţi

25.11.2016

Ora 09.00

Şcoala

Gimnazială „Take

Ionescu”-Rm.

Vâlcea

Fete

02.03.2017

Ora 10.00

Colegiul Energetic - Rm.

Vâlcea

Băieţi

03.03.2017

Ora 10.00

Şcoala Gimnazială

„Take Ionescu”-Rm.

Vâlcea

În funcţie de

calendarul FRH,

data și locul de

desfăşurare se

vor stabili

ulterior

Responsabili:

Prof. Onogea Rodica - C.S.Ş. Rm.

Vâlcea

Prof. Mihăescu C-tin - Şcoala

Gimnazială, Colonie Nuci

Prof. Petria Florina - C.S.Ş. Rm.

Vâlcea

Prof. Batâr Costel - CN Gib Mihăescu,

Drăgăşani

Prof. Dobre Dana – CSPM Rm. Vâlcea

Prof. Păunescu Crinel – Liceul

Teoretic, Lădeşti

Prof. Gheorghe Ionel – Colegiul

Energetic Rm. Vâlcea

Prof. Roșca Aurelian- Colegiul

Energetic Rm. Vâlcea

Page 108: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

108 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Prof. Guiu Stăncuța - Colegiul

Energetic Rm. Vâlcea

Prof. Mugescu Aurora - Şcoala

Gimnazială „Take Ionescu”-Rm.

Vâlcea

Prof. Lazăr Diana - Şcoala

Gimnazială „Take Ionescu” - Rm.

Vâlcea

Prof. Vîlceanu Ceristian – Liceul

„Petrache Poenaru” Bălcești

2. Fotbal pe teren redus

B.

R/U

Cls. V-VIII Octombrie-

Noiembrie

Băieţi

Zona Nord

17.11.2016

Ora 09.00

Şcoala Şc. Gim.

Take Ionescu-Rm.

Vâlcea

Zona Sud

18.11.2016

Ora 09.00

Şcoala Gim. Take

Ionescu-Rm.

Vâlcea

Băieţi

17.03.2017

Ora 10.00

Şcoala Şc. Gim. Take

Ionescu-Rm. Vâlcea

Responsabili: Prof. Barbuţ Daniel - Şcoala

Gimnazială „Take Ionescu” Rm.

Vâlcea Prof. Popescu Emanoil - Liceul „Henri

Coandă”, Rm. Vâlcea Prof. Faităr Cristian – Șc. Gim. Nr. 5

Rm. Vâlcea

Prof. Teleşpan Florea - Şc.. Gim. N.

Bălcescu, Drăgăşani

Prof. Creangă Ovidiu- Școala

Gimnazială „Anton Pann” Rm. Vâlcea

Prof. Beldiman Radu - Șc Gim.

Nicolae Bălcescu,Drăgășani

Prof. Alin Pufu – CSS Rm. Vâlcea

Prof. Vâlceanu Cristian – Liceul P.

Poenaru, Bălceşti

Prof. Savu Adrian - Şc. Gim. T.

Ionescu, Rm. Vâlcea

Prof. Roșu Eugen – Liceul George

Țărnea, Băbeni

Prof. Cazacu Iulian - Şcoala

Gimnazială Greblești

3. Tetratlonul școlar pe

echipe ( echipe școlare

mixte 4B.+4F.)

-Alergare de viteză-

60m.plat;

-Săritura în lungime cu

elan;

-Aruncarea mingii de

oină;

Cls. V-VIII Martie 14.04.2017 Ora 10:00 Stadionul Zăvoi, Rm.

Vâlcea

VÂLCEA

În funcţie de

calendarul FRA,

data de

desfăşurare se vor

stabili ulterior

Responsabili :

Prof. Şoimu Mihai – CNMB, Rm.

Vâlcea

Prof. Popescu Angela – CNMB, Rm.

Vâlcea

Prof. Despoiu Mihai – CNMB, Rm.

Vâlcea

Prof. Predescu Cătălin – CNMB, Rm.

Vâlcea

Page 109: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

109

Alergare de rezistență-

800m.plat. Prof. Mirea Marinela – CNMB, Rm.

Vâlcea

Prof. Mugescu Aurora – Şc. Gim. T.

Ionescu

Prof.Orza Cristian –Liceul Brătianu,

Drăgășani

Prof. Hoanță Doru – Liceul

„Constantin Brâncoveanu” Horezu

Prof. Georgescu Mariana - Școala

Gimnazială „I.Gh.Duca” Rm. Vâlcea

Prof. Pîrjol Ionuț - CNMB, Rm. Vâlcea

Prof. Lazăr Diana - Şcoala Gim. Take

Ionescu-Rm. Vâlcea

4. Şah ( echipe școlare

mixte din 4 elevi din

care cel puțin 1F.)

R/U

Cls. I-VIII Februarie

Fete

09.12.2016

Ora 10.00 Seminarul Teologic

„Sf. Nicolae”

Rm. Vâlcea

Băieţi

09.12.2016

Ora 10.00

Seminarul Teologic

„Sf. Nicolae”

Rm. Vâlcea

Fete

21.01.2017

Ora 10.00

Seminarul Teologic „Sf.

Nicolae”

Rm. Vâlcea

Băieţi

21.01.2017

Seminarul Teologic „Sf.

Nicolae”

Rm. Vâlcea

În funcţie de

calendarul FRȘ,

data și locul de

desfăşurare se vor

stabili ulterior

Responsabili :

Prof. Popescu Ana Maria – Seminarul

Teologic „Sf. Nicolae” Rm. Vâlcea

Prof. Dincă Constantin- Liceul

Ferdinand I, Rm. Vâlcea

Prof. Cîrceag Dan- CSEI, Băbeni

Prof. Batâr Costel - C.N. Gib.

Mihăescu, Drăgăşani

Prof. Tudose Adela – Șc. Gim. Nr. 5,

Rm. Vâlcea

Prof. Ciucă Gabriel - Școala

Gimnazială, Galicea

Prof. Prodescu Horia – CNI „Matei

Basarab” Rm. Vâlcea

Prof. Faităr Cosmin – Școala

Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea

5. Tenis de masă (echipe

școlare mixte 2B.+2F.)

R/U

Cls. V-VIII

Noiembrie Fete

10.12.2016

Ora 09.00

Liceul Tehnologic

Ferdinand I, Rm.

Vâlcea

Băieţi

10.12.2016

Ora 09.00

Liceul Tehnologic

Ferdinand I, Rm.

Vâlcea

Fete

14.01.2017

Ora 09.00

Liceul Tehnologic

Ferdinand I, Rm. Vâlcea

Băieţi

14.01.2017

Ora 09.00

Liceul Tehnologic

Ferdinand I, Rm. Vâlcea

Responsabili :

Prof. Truşcă Mihaela – C.S.Ş. Rm.

Vâlcea

Prof. Popescu Cristian – C.S.Ş. Rm.

Vâlcea Prof. Moldoveanu Roxana- CN

Al. Lahovari

Prof. Mihăescu Constantin -Școala

Gimnazială Colonie Nuci Rm. Vâlcea

Prof. Dincă Constantin - Liceul

Tehnologic Ferdinand I, Rm. Vâlcea

Prof. Haș Laura - Colegiul Energetic-

Rm. Vâlcea

Page 110: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

110 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

6. Oină B.

R/U

Cls. V-VIII Noiembrie Martie 17.03.2017

Ora 10:00

Stadion Municipal

Drăgăşani

În funcţie de

calendarul FRB,

locul de

desfăşurare se

vastabili ulterior

Responsabili :

Prof. Bunea Marian-C.N.Gib

Mihăescu Drăgăşani

Prof. Teofilescu Ady-Liceul Brătianu,

Drăgăşani

Prof. Popa Dumitru- Liceul Brătianu,

Drăgăşani

7. Baschet F./B.

R/U

Cls. V-VIII Tot anul şcolar Noiembtie -

Decembrie

Fete

23.02. 2017

Ora 14.00

CN Al. Lahovari, Rm.

Vâlcea

Băieți

24.02. 2017

Ora 14.00

CN Al. Lahovari, Rm.

Vâlcea

În funcţie de

calendarul FRB,

locul de

desfăşurare se

vastabili ulterior

Responsabili:

Prof. Marin Vlădulescu Ionel - CN Al.

Lahovari, Rm. Vâlcea

Prof. Cornea Manuela – C.S.Ş. Rm.

Vâlcea

Prof. Zamfir Dana – C.S.Ş. Rm.

Vâlcea

Prof. Oraşan Laura – Palatul Copiilor

Drăgășani

Prof. Moldoveanu Roxana- CN Al.

Lahovari, Rm. Vâlcea

Prof. Bîrzan Iuliana Claudia-CNI

Matei Basarab, Rm. Vâlcea

Prof. Epure Marius- Școala

Gimnazială „Anton Pann” Rm. Vâlcea

Prof. Toma Antoaneta – Liceul

Tehnologic „General Magheru” Rm.

Vâlcea

8. Volei F./B.

R/U

Cls. V-VIII Tot anul şcolar Ianuarie Fete

26.01.2017

Ora 09.00,

C.N.M.B.

Râmnicu Vâlcea.

Băieţi

27.01.2017

Ora 09.00,

C.N.M.B.

Râmnicu Vâlcea

În funcţie de

calendarul FRV,

locul de

desfăşurare se

vastabili ulterior

Responsabili:

Prof. Mărgarit Marius– CNMB , Rm.

Vâlcea Prof. Oltean Ovidiu – Şc. Gim. Nr.10,

Rm. Vâlcea

Prof. Cornea Maria - Şcoala

Gimnazială Nr. 10, Rm. Vâlcea

Prof. Stoicănescu Denisa – C.N.M.B. ,

Rm. Vâlcea Prof. Nicolau Romanita – CNMB, Rm.

Vâlcea

9. Badminton ( echipe

școlare mixte 2B.+2F.)

R/U

Cls. V-VIII Tot anul şcolar Ianuarie-Februarie Fete

24.02.2017

Ora 10:00

Şcoala Gimnazială Urşi,

Stoileşti

Băieţi

Responsabili:

Prof. Băbeanu Alina-Şc. Gim. Urşi-

Stoileşti

Prof. Bîrzan Claudia – CNI Matei

Basarab, Rm. Vâlcea

Page 111: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

111

24.02.2017

Ora 10.00

Şcoala Gimnazială Urşi,

Stoileşti

Prof. Mugescu Aurora- Şcoala

Gimnazială Take Ionescu, Rm. Vâlcea

Prof. Becșan Diana- Şcoala Gimnazială

Take Ionescu, Rm. Vâlcea

Prof. Ciucă Gheorghe- Șc. Gimn.

Galicea

10. Fotbal pe teren redus F

R/U

Cls. V-VIII Tot anul şcolar Fete

18.11.2016

Ora 10.00

Şcoala Gimnazială

Nr.10 - Rm.

Vâlcea

Fete

24.03.2017

Ora 10.00

Școala Gimnazială Nr. 5

Rm. Vâlcea

Responsabili:

Prof. Faităr Cosmin - Şcoala

Gimnazială Nr. 5, Rm. Vâlcea

Prof. Gaiţă Gabriel – Şcoala Gim.

Milcoiu

Prof. Croitoru Iustin – Liceul

Tehnologic „General Magheru” Rm.

Vâlcea

Prof. Moldoveanu Cătălin- Şcoala

Gimnazială Nr.10, Rm. Vâlcea

Prof. Grigorescu Valentin-Școlala

Gimn. Luca Solomon, Vaideeni

11. Rugby-Tag

R/U

Cls. V-VIII Tot anul

şcolar

03.03.2017

Ora 10.00

Şcoala Şcoala

Gimnazială „Take

Ionescu” - Rm. Vâlcea

Prof. Predescu Cătălin – CNMB Rm.

Vâlcea

Prof. Ovidiu Creangă – Sc. Gimn.

Anton Pann

Prof. Lakotos Ionut – Liceu Băile-

Govora

Prof. Diana Lazăr – Sc Take Ionescu

Prof.

Prof. Barbuţ Daniel - Şc. Gim. T.

Ionescu Rm. Vâlcea

Prof. Cristi Vîlceanu – L. Petrache

Poenaru – Bălcești

Prof. Aurora Mugescu – Sc. Take

Ionescu

Page 112: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

112 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

„O L I M P I A D A N A Ţ I O N A LĂ A S P O R T U L U I Ş C O L A R ”

CALENDAR COMPETIŢIONAL NAŢIONAL

ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017

Nr.

crt.

Mediul urban/rural,

Denumirea competiţiei,

Participanţi ( fete-băieţi )

Nivelul de

învăţământ

Etapele şi datele

competiţiilor

- grupă

- clasă

- şcoală

- liceu

Etapa de

sector:

Râmnicu

Vâlcea +

sectorul Băbeni

- judeţ

Zonă

Participă

Jud:

AG, OT,

VL, DJ,

GJ, DB.

Etape finale: Cine răspunde:

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ŞI PROFESIONAL

Mediul urban / rural

1. Fotbal pe teren redus

B.

Zona Nord

Zona Sud

R/U

IX-XII/XIII

Tot anul

şcolar

Băieţi

Zona Sud

Etapa I

14.11.2016

Ora 09.00

Liceul Tehnologic

Ferdinand I

Etapa II

16.11.2016

Ora 09.00

Liceul Tehnologic

Ferdinand I

Etapa III

18.11.2016

Ora 09.00

Liceul Tehn.

Ferdinand I

Zona Nord

Etapa I 14.11.2016

Ora 09.00

Băieţi

24.03.2017

Ora 10.00

Liceul Tehn. Ferdinand

I, Rm. Vâlcea

Participa 6 echipe

calificate din etapa

anterioară.

Responsabili:

Prof. Dincă Constantin-Liceul Tehn.

Ferdinand I, Rm. Vâlcea

Prof. Dobre Daniela-CSPM, Rm. Vâlcea Prof. Barbuţ Daniel - Şc. Gim. T.

Ionescu Rm. Vâlcea

Prof. Popescu Emanoil - Liceul H.

Coandă, Rm. Vâlcea

Prof. Bălănescu Mihai – Liceul Economic,

Rm. Vâlcea

Prof. Păunescu Crinel – L. Teoretic

Lădeşti

Prof. Croitoru Iustin – L. Tehnologic

General Magheru,Rm.Vâlcea

Prof. Savu Adrian - Şc. Gim. T. Ionescu

Rm. Vâlcea

Prof. David Nicolae – CNI Matei Basarab,

Rm.Vâlcea

Prof. Enăchescu Narcis - C.N.Gib

Mihăescu, Drăgășani

Page 113: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

113

CSPM (Forestier),

Rm. Vâlcea

Etapa II

16.11.2016

Ora 9.00

CSPM (Forestier),

Rm. Vâlcea

Etapa III

18.11.2016

Ora 9.00 , CSPM

(Forestier), Rm.

Vâlcea

Prof. Prodescu Horia – CNI Matei

Basarab Rm. Vâlcea Prof. Creangă Ovidiu – Şc. Gim. Anton

Pann, Rm. Vâlcea

Prof. Pufu Alin – CSS Rm. Vâlcea

2. Handbal F./ B.

R/U

IX-XII/XIII

Tot anul

şcolar

Fete

08.12.2016

Ora 09.00

CSPM (Forestier),

Rm. Vâlcea

Băieţi

09. 12. 2016

Ora 09.00

CSPM (Forestier),

Rm. Vâlcea

Fete

23.02.2017

Ora 10:00

CSPM (Forestier), Rm.

Vâlcea

Băieţi

24.02.2017

Ora 10:00

CSPM (Forestier), Rm.

Vâlcea

Responsabili:

Prof. Dobre Dana- C.S.Ş. Rm. Vâlcea

Prof. Petria Florina- C.S.Ş. Rm. Vâlcea

Prof. Dănuleţ Marius- C.Energetic, Rm.

Vâlcea

Prof. Batâr Costel – C.N. Gib Mihăescu

Prof. Păunescu Crinel, Liceul Teoretic

Lădești

Prof. Horia Prodescu – CN Matei Basarab

Prof. Mihai Maria – CNMB

Prof. Roșca Aurelian – C. Energetic

3. Cros F. /B.

Pentatlon

R/U

Cls. IX-

XII/XIII

Februarie-

Martie 10.03.2017

0ra 10:00 Stadion C.S.S. Rm.

Vâlcea

25.03.2017 0ra 10:00 Stadion Municipal, Rm.

Vâlcea

-

Responsabili :

Prof. Despoiu Mihai- C.N.M.B. Rm.

Vâlcea

Catedra Atletism C.N.M.B. Rm. Vâlcea

Prof. Dobre Dana – CSPM

Prof. Horia Prodescu - CNIMB

Prof. Popescu Angela– C.N.M.B. Rm.

Vâlcea

Catedra Atletism C.N.M.B. Rm. Vâlcea

Prof. Dobre Dana

Prof. Horia Prodescu-CNIMB

Page 114: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

114 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

4. Tenis de masă F./ B.

R/U

IX-XII/XIII Noiembrie Fete

26.11. 2016

Ora 09:00

Liceul Tehn.

Ferdinand

Băieţi

26. 11. 2016

Ora 09:00

Liceul Tehn.

Ferdinand I

Fete/Băieţi

În funcţie de calendarul

FRTM data de desfăşurare

se va stabili ulterior

Ora 10:00

Liceul Tehn. Ferdinand

I,Rm. Vâlcea

Responsabili :

Prof. Truşcă Mihaela – C.S.Ş. Rm. Vâlcea

Prof. Popescu Cristian – C.S.Ş. Rm.

Vâlcea Prof. Moldoveanu Roxana- CN Al.

Lahovari Rm. Vâlcea

Prof. Mihai Maria – CNMB Rm. Valcea

Prof. Mariana Georgescu – SC.I.Gh.Duca

La faza pe municipiu echipele sunt

formate din 3 Fete + 3 Băieţi

La faza judeteană echipele sunt formate

din 4 Fete + 4 Băieţi

- Din faza pe sector se califica 2 fete si 2

baieţi

- Din faza pe municipiu se califica 4 fete si

4 baieţi

5. Baschet F./ B.

R/U

IX-XII/XIII

Tot anul

şcolar

Fete

16.02.2017

Ora 14:00

CN Al. Lahovari, Rm.

Vâlcea

Băieţi

17.02.2017

Ora 14:00

CN Al. Lahovari, Rm.

Vâlcea

Responsabili :

Prof. Marin Vlădulescu Ionel - CN Al.

Lahovari

Prof. Cornea Manuela – C.S.Ş. Rm.

Vâlcea

Prof. Zamfir Dana – C.S.Ş. Rm. Vâlcea

Prof. Oraşan Laura – Palatul

Copiilor,Drăgășani

Prof. Hoanţă Augustina -Liceul C-tin

Brâncoveanu Horezu

Prof. Bîrzan Iuliana Claudia – CNI Matei

Basarab, Rm. Vâlcea

6. Volei F./ B.

R/U

IX-XII/XIII

Tot anul

şcolar

Fete

16. 02. 2017

Ora 10.00

C.N.M.B. Rm. Vâlcea

Băieţi

17. 02. 2017

Ora 10.00

C.N.M.B. Rm. Vâlcea

Responsabili :

Prof. Marius Mărgărit-C.N.M.B, Rm.

Vâlcea

Prof. Oltei Alexandru- CN Al. Lahovari,

Rm. Vâlcea

Prof. Nicolau Romanița-C.N.M.B Rm.

Vâlcea

Prof. Stoicănescu Denisa-C.N.M.B, Rm.

Vâlcea

Prof. Dana Dobre – CSPM

Prof. Petria Florina – CSS Rm. Vâlcea

Prof. Horia Prodescu - CNIMB

7. Rugby tag

R/U

IX-XII/XIII

Tot anul

şcolar

10.03.2017

Ora 10.00

CNMB., Rm. Vâlcea

sau Baza Sportiva CSS

Rm. Vâlcea

Responsabili:

Prof. Predescu Cătălin – CNMB Rm.

Vâlcea

Prof. Horia Prodescu – CNI Matei

Basarab, Rm. Vâlcea

Page 115: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

115

Prof. Ovidiu Creangă – Şc. Gim. Anton

Pann

Prof. Barbuţ Daniel - Şc. Gim. T.

Ionescu Rm. Vâlcea

Prof. Cristi Vîlceanu – Liceul Petrache

Poenaru

Prof. Lakotos Ionut – Liceul Govora

Prof. Dobre Dana – CSPM

8. Şah F./ B.

R/U

IX-XII/XIII

Tot anul

şcolar

Fete/Băieţi

17.12. 2016

Ora 09.00

Seminarul

Teologic,

Rm. Vâlcea

Fete/Băieţi

28.01..2017

Ora 10.00

Seminarul Teologic,

Rm. Vâlcea

Responsabili :

Prof. Popescu Ana Maria – Seminarul

Teologic Rm. Vâlcea

Prof.Dobre Daniela- CSPM (Forestier),

Rm. Vâlcea

Prof. Bîrzan Claudia – CNI Matei

Basarab, Rm. Vâlcea

Prof. Tudose Adela – Şc. Gim. Nr. 5, Rm.

Vâlcea

Prof. Catalin Predescu - CNMB

Prof. Batâr Costel-C.N. Gib. Mihăescu,

Drăgăşani

Prof.Bărbuț Constantin, Liceul ”Preda

Buzescu” Berbești

Echipele sunt formate din 3F+3B,

Din faza pe sector se califică 2 fete si 2

băieți

Din faza pe municipiu se califică 4 fete si

4 băieți

9. Fotbal pe teren redus

F.

R/U

IX-XII/XIII

Tot anul

şcolar

25.11.2016

Ora 10.00

CSPM (Forestier),

Rm. Vâlcea

10.03.2017

Ora 10.00

Liceul George Țărnea,

Băbeni

Responsabili :

Prof. Dobre Daniela-CSPM, Rm. Vâlcea

Prof.Roșu Eugen- Liceul George Țărnea,

Băbeni

Prof. Ignat Elena- CSPM (Forestier), Rm.

Vâlcea

Prof. Vâlceanu Cristian – Liceul P.

Poenaru, Bălceşti

Prof. Păunescu Crinel – L. T. Lădeşti

Prof. Bărbuţ Constantin – Liceul Preda

Buzescu, Berbeşti

Prof. Dobrin Ion – Liceul Teoretic Gh.

Surdu Brezoi

Prof. Batâr Costel-C.N. Gib. Mihăescu,

Drăgăşani

Prof. Pufu Alin – CSS Rm. Valcea

Page 116: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

116 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Prof. Iustin Croitoru – L.T. Gen.

Magheru

Prof. Bălănescu Mihai – L. Economic

Prof. Petria Florina- CSS Rm. Vâlcea

Prof. Bărbuț Daniel – Sc. Take Ionescu

Fiecare echipă este formată din 7+1

jucătoare.

10.

Oină

R/U

IX-XII/XIII

Noiembrie

11.03.2017

Ora 10:00

Stadion Municipal,

Drăgăşani

Responsabili :

Prof. Bunea Marian-C.N.Gib Mihăescu

Drăgăşani

Prof. Teofilescu Ady-Liceul Brătianu,

Drăgăşani

Prof. Popa Dumitru- Liceul Brătianu,

Drăgăşani

11. Pregatire sportivă

teoretică

21.03.2017

Ora 10:00

Colegiul Tehnic

Energetic, Rm. Vâlcea

Responsabili :

Prof. Negoescu Alina- Colegiul Tehnic

Energetic, Rm. Vâlcea

Prof. Şoimu Mihai – CNMB, Rm. Vâlcea

Prof. Pîrjol Ionuț – CNMB, Rm. Vâlcea

Prof. Stoicănescu Denisa – CNMB, Rm.

Vâlcea

Prof.Toma Antoneta-Liceul Tehnologic

Generel Magheru, Rm. Vâlcea

Prof. Mărgărit Marius- CNMB, Rm.

Vâlcea

PREVEDERI METODOLOGICE PRIVIND DESFĂȘURAREA COMPETIȚIILOR SPORTIVE ÎN JUDEȚUL VÂLCEA, ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017

1. Etapele pe sector și zone se vor desfășura în perioada noiembrie-februarie, câștigătoarele urmând să participe la etapa pe județ .

După fiecare etapă, responsabilii de sector / responsabilul de disciplină sportivă ,vor transmite rezultatele competiției sportive la adresa de e-mail

[email protected].

2. Etapele pe județ se vor desfășura conform calendarului oficial.

3. Responsabilii de sector vor comunica telefonic, în aceeași zi, câștigătoarea competiției.

4. La toate competețiile sportive va fi asigurată asistență medicală cu personal calificat.

În absența asistenței medicale NU se va desfășura competiția sportivă.

Page 117: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

117

5. În cazul fazelor pe sector și zonă, arbitrajul va fi asigurat de către profesorii de educație fizică și sport, iar la etapa județeană de către arbitrii delegați de asociațiile județene de

specialitate.

6. Contestațiile depuse pe durata desfășurării competiției vor fi soluționate de către comisia formată din profesorii delegați, în colaborare cu responsabilul coordonator.

7. Responsabilul pe disciplină sportivă și cel de sector / zonă, au următoarele atribuții:

• asigură şi răspund de înscrierea participanţilor la competiţie.

• centralizează unitățile școlare înscrise în competiție.

• organizează ședința tehnică și transmit la I.Ș.J. Vâlcea, data, ora și locația acesteia. La ședința tehnică vor fi stabilite următoarele:

documentele de participare, data de desfășurare a competiției, locația, planificarea meciurilor, asistența medicală, atribuțiile fiecărui

cadru didactic, modalitatea de arbitraj, criterii de departajare, premierea,acest lucru consemnându-se ca atare în procesul verbal.

Absența de la ședința tehnică NU permite participarea la competiția sportivă.

• asigură măsurile privind ordinea şi securitatea tuturor participanţilor la competiţie.

• asigură şi răspund de respectarea prevederilor regulamentare conform regulamentelor în vigoare și anexele acestora.

• asigură efectuarea validării echipelor/elevilor şi a însoţitorilor oficiali.

• stabilesc clasamentul competiţiei şi îl înaintează Comisiei Judeţene a Sportului Şcolar.

• înaintează Comisiei Judeţene a Olimpiadei Gimnaziilor/ Comisiei Judeţene a Sportului Şcolar ,un raport despre persoanele care au săvârşit abateri şi abaterile săvârşite de acestea.

• colaborează cu conducerile unităţilor de învăţământ implicate în competiţie.

• întocmesc şi răspund de păstrarea unui dosar al comisiei, care conţine toate documentele elaborate cu ocazia desfăşurării fiecărei faze a

competiţiei. Dosarul va cuprinde următoarele documente: coperta, scurtă informare, procesul verbal al ședinței tehnice, tabelele

nominale, tragerea la sorți, foile de arbitraj, clasamentul final şi orice alt document legat de competiție. După finalizarea fazei județene

acesta va fi depus la ISJ Vâlcea, în termen de maxim 7( șapte ) zile.

• anunță inspectorul de specialitate, în timp util, pentru transmiterea adreselor oficiale pentru asistența medicală, locații unități de învățământ, asigurarea siguranței elevilor, data, locul de

desfășurare, unitățile de învățământ participante.

• responsabilul de disciplină sportivă monitorizează echipele / elevii câștigători de la faza județeană până la faza națională.

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI LICEAL), SE VA DESFĂȘURA CONFORM REGULAMENTULUI O.N.S.Ș -2007.

OLIMPIADA GIMNAZIILOR ( ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL) SE VA DESFAȘUREA CONFORM REGULAMENTELOR FEDERAȚIILOR DE SPECIALITATE- POSTATE PE

SITE-UL http://www.vl.edu.ro

Page 118: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

118 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

CONCURSURI ȘI FESTIVALURI SPORTIVE EXTRAȘCOLARE- LOCALE, JUDEȚENE, INTERJUDEȚENE SI

NAȚIONALE

AN ȘCOLAR 2016 - 2017

1. Centura Alutus Rm. Vâlcea Octombrie 2016

Rm. Vâlcea

C.S.Ș. Rm. Vâlcea Diversi sponsori Participerea judeţelor limitrofe

cadeți jun. II si I box

10 – 16 ani

2. Memorialul Viorel Mateescu si

Viorel Ancuța, Rm. Vâlcea

Noiembrie 2016

Rm. Vâlcea

C.S.Ș., D.J.S.T. Vâlcea D.J.S.T. Vâlcea Participarea judeţelor limitrofe -

tenis de masa 10 – 12 ;

13 – 14 ;15 – 18 ani

3. Memorial Bobo Enescu, Rm. Vâlcea Mai 2017

Rm. Vâlcea

I.Ș.J. Vâlcea

A.J.A. , D.J.S.T.

Vâlcea

Diverși sponsori Atletism – participă sportivi ai

loturilor naționale.

4. Crosul Toamnei, Rm. Vâlcea Octombrie 2016

Rm. Vâlcea

I.Ș.J. Vâlcea, A.J. “ Sportul

pentru toti” Vâlcea, Primăria Rm.

Vâlcea, D.S.P. Valcea

A.J. “ Sportul pentru toti”

Vâlcea, Primaria Rm.

Vâlcea, D.J.S.T. Vâlcea

Județean

5. Crosul Marțișorului, Rm. Vâlcea Martie 2017

Rm. Vâlcea

I.Ș.J. Vâlcea,

A.J.”Sportul pentru toti” Vâlcea

A.J.”Sportul pentru toti”

Vâlcea, Primăria Rm.

Vâlcea

Județean

6. Serbarile Zapezii, Păltiniș Februarie 2017

Păltiniș

I.Ș.J. Vâlcea,

A.J.”Sportul pentru toti” Valcea,

Primaria Rm. Vâlcea,

D.J.S.T. Vâlcea

I.Ș.J. Vâlcea

A.J.”Sportul pentru toti”

Vâlcea

Primaria Rm. Vl.

Județean - săniuș, schi

7. Cupa Capela, Rm. Vâlcea Septembrie 2016

Rm. Vâlcea

C.N. Mircea cel Bătrân Rm.

Vâlcea

A.J.V.

Vâlcea Interjudețean -

volei fete / baieți

8. Cupa Unirii, Rm. Vâlcea Decembrie 2016

Rm. Vâlcea

I.Ș.J. Vâlcea,

A.J.V.Vâlcea,

C.N. Mircea cel Bătrân Rm.

Vâlcea

A.J.V. Vâlcea Interjudețean -

volei fete / baieți

9. Cupa Dobrușa, Dobrușa Iunie 2017

Dobrușa

Școala Gimnazială Dobrușa D.J.S.T.Vâlcea Local - atletism, fotbal

Page 119: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

119

10. Cupa Tineretului la Sate Prundeni Mai 2017

Prundeni

Școala Gimnazială Prundeni D.J.S.T.Vâlcea Local - fotbal, handbal, atletism

11. Cupa Primăverii cadeţi Martie 2017

Rm. Vâlcea

C.N. Mircea cel Bătrân Rm.

Vâlcea

A.J.V. Vâlcea Județean -

volei fete / baieți

12. Festivalul Loviștean – Malaia Mai 2017

Malaia

Școala Gimnazială Malaia

Cons. Local Malaia

Cons. Local

Malaia Local - atletism, fotbal, șah, tenis de

masă

13. Cupa Posada Perișani

Mai 2017

Perișani

Școala Gimnazială Perișani Cons. Local

Perișani Local, - fotbal, șah, atletism

14. Cupa Boromir Greblești 24 octombrie 2016

Greblești

Școala Gimnazială Greblești S.C.Boromir Local - fotbal, handbal, șah, tenis

de masă.

15. Memorialul Ioan Drăgușin,

Berislavești

Iunie 2017

Berislavești

Școala Gimnazială Berislăvești Cons. Local

Berislăvești Județean - fotbal, atletism, șah, tenis

de masă.

16. Memorialul Cristian Botean, Rm.

Vâlcea

Febr, 2017

Rm. Vâlcea

D.J.S.T, A.S.T.Vl. D.J.S.T.Vâlcea Local - 14-30 ani, baschet

17. Cupa Iepurașului, Rm. Vâlcea Aprilie 2017

Rm. Vâlcea

I.Ș.J., D.J.S.T.,

C.N.I. Matei Basarab

A.J. “ Sportul pentru toți”

, Primăria Rm. Vl.

Local - baschet

18. Memorialul Dan Ceaușescu, Rm.

Vâlcea

Iunie 2017

Rm. Vâlcea.

D.J.S.T, A.S.T.Vl, C.N.Alexandru

Lahovari

D.J.S.T.Vâlcea Local - baschet

19. Cupa Matei Basarab, Rm. Vâlcea Noiembrie 2016

Rm. Vâlcea

I.Ș.J., D.J.S.T.,

C.N.I. Matei Basarab

I.Ș.J. A.S.P.T. Interjudețean- baschet

20. Cupa Speranțelor, Rm. Vâlcea 26 octombrie 2016

Galicea

Școala Gimnazială

Galicea

D.J.S.T, A.S.T.Vl.

D.J.S.T, A.S.T.Vl. Local - fotbal, handbal

21. Cupa Fotbal junior Rm. Vâlcea Iunie 2016

Rm. Vâlcea

Școala Gimnazială Take Ionescu

I.Ș.J. Vâlcea

D.J.S.T

A.J.F Județean -mini fotbal

22. Cupa I. Gh. Duca, Rm. Vâlcea Iunie-iulie

2017

Rm. Vâlcea

Școala Gimnazială I.Gh.Duca,

A.S.T.Vl

D.J.S.T, A.S.T.Vl. Local - inot

23. Cupa Ceramistul Horezu Mai 2016

Horezu

Liceul C-tin Brâncoveanu ,

A.S.T.Vl

D.J.S.T, A.S.T.Vl. Local - fotbal, baschet,

atletism,tenis demasă.

Page 120: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

120 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

24. Cupa Miorița, Vaideeni Aprilie 2017, Vaideeni Școala Gimnazială L. Solomon-

Vaideeni, D.J.S.T

D.J.S.T, A.S.T.Vl. Local - fotbal, atletism, baschet

25. Campionatul National de junioare I ,

turneul I, Drăgășani

Aprilie 2017

Drăgășani

C.N.Gib Mihăescu, Drăgășani

I.Ș.J., D.J.S.T.

Diverși sponsori Național – softball

26. Cupa Romaniei , ediția a V-a,

Drăgășani

Aprilie 2017

Drăgășani

C.N.Gib Mihăescu, Drăgășani

I.Ș.J., D.J.S.T.

Diverși sponsori Național – softball

27. Concursul International Cupa Angels,

ediția a V-a,

Drăgășani

Aprilie 2017

Drăgășani

C.N.Gib Mihăescu, Drăgășani ,

I.Ș.J., D.J.S.T.

Diverși sponsori, Primăria

Drăgășani Internațional -

softball

28. Concursul International Memorialul

Dragoș Avram, ediția a X-a,

Drăgășani

Octombrie 2016

Drăgășani

C.N.Gib Mihăescu, Drăgășani ,

I.Ș.J., D.J.S.T.

Diverși sponsori, Primăria

Drăgășani Internațional -

softball

29. Cupa Crăciunului, Rm.Vâlcea Decembrie 2016

Rm.Vâlcea

Școala Gimnazială Nr.5,

Rm.Vâlcea

I.Ș.J., D.J.S.T.

Comunitatea locală Local - fotbal

30. Cupa Topologul, ediția a V-a,

Milcoiu

Oct. 2016

Milcoiu

Școala Gimnazială Milcoiu Cons. Local, D.J.S.T Local - fotbal, șah, cros

31. Memorial Constantin Teofilescu,

ediția a V-a Drăgășani

Oct. 2016

Drăgășani

I.Ș.J. Vâlcea,

A.J.A., D.J.S.T

Diverși sponsori

Primăria Drăgășani Interjudețean - atletism

32. Cupa Nordului, Brezoi Noiembrie 2016

Brezoi

I.Ș.J. Vâlcea,

A.J.A., D.J.S.T

Liceul Gh. Surdu Brezoi

Diverși sponsori Local - fotbal, handbal

33. Festivalul Oltețului, Alunu Octombrie 2016

Alunu

I.Ș.J. Vâlcea

D.J.S.T

Școala Gimnazială Alunu

Diverși sponsori Local –atletism, fotbal, handbal

34. Festivalul Crețenilor, Crețeni Octombrie 2016

Crețeni

I.Ș.J. Vâlcea,

D.J.S.T.,

Școala Gimnazială

Crețeni

Diverși sponsori Local –atletism, fotbal, șah

35. Cupa Oltul, Boișoara Mai. 2016

Boișoara

I.Ș.J. Vâlcea,

D.J.S.T.,

Primăria Boișoara

Diverși sponsori Local -atletism, tenis de masă, șah,

fotbal

local

36. Festivalul Rusidava, Crețeni Iunie 2017

Crețeni

I.Ș.J. Vâlcea,

D.J.S.T.,

Școala Gimnazială Crețeni

Diverși sponsori Local -orientare sportivă

37. Cupa Sudului, Bălcești Apr. 2017

Bălcești

I.Ș.J. Vâlcea,

A.J.A., D.J.S.T.,

Diverși sponsori Local -jocuri sportive tradiționale

Page 121: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

121

Liceul P. Poenaru Bălcești

38. Cupa Ion Domulete, Bălcești Noiembrie 2016

Bălcești

I.Ș.J. Vâlcea,

A.J.A., D.J.S.T.,

Liceul . P. Poenaru Bălcești

Diverși sponsori Local -atletism , fotbal - baieți ,

handbal - fete

39. Cupa Cozia, Brezoi Noiembrie, 2016

Brezoi

I.Ș.J. Vâlcea,

A.J.A., D.J.S.T

Liceul Gh. Surdu Brezoi

Diversi sponsori Local - fotbal, handbal

40. Memorialul Predică Dumitru

Ediția a V-a , Drăgășani

Noiembrie, 2017

Drăgășani

Primăria Drăgășani,

I.Ș.J. Vâlcea

Școala Gimnazială N. Bălcescu,

Drăgășani

Sponsori locali Local - handbal feminin

41. Concursul Județean de Majorete

ediția a VI-a,

Rm. Vâlcea

Martie 2017

Rm.Vâlcea

Școala Gimnazială Take Ionescu

I.Ș.J. Vâlcea

Sponsori locali Județean - majorete

42. Cupa Cercetașului Vâlcean

Ediția a XI-a, Călimănești

Martie 2017

Călimănești

Școala Gimnazială Șerban Vodă

Cantacuzino

I.Ș.J. Vâlcea

O. N.C.R. - Centrul Local

Călimănești

Sponsori locali Local – orientare turistică

43. Cupa Anton Pann

Ediția a V-a, Rm. Vâlcea

Mai 2017

Rm. Vâlcea

I.Ș.J. Vâlcea,

D.J.S.T.,

Școala Gimnazială Anton Pann,

Primăria Rm. Vâlcea

Primăria Rm. Vâlcea

Sponsori locali Județean - fotbal, tenis de masă,

handbal.

44. Concursul de educație fizică și

sport Minicampion ediția a IV-a,

Rm. Vâlcea

Mai 2017

Rm. Vâlcea

Grădinița P.P. Nord 1

Grădinița P.P. Traian

I.Ș.J. Vâlcea,

D.J.S.T

Sponsori locali Județean - ștafete și trasee utilitar-

aplicative

45. Cupa Martișorul

Rm.Vâlcea

Martie.2017

Rm.Vâlcea

Colegiul Energetic

Rm.Vâlcea

Sponsori locali Local – Fotbal baieti, Handbal fete

46. Cupa General Doctor Zorileanu

ediția a XI – a, Băile Govora

Aprilie 2017

Băile Govora

Liceul Teoretic Govora Sponsori locali Local –atletism , fotbal baieti,

baschet fete / baieți , șah , tenis de

masă

47. Concursul Micii artiști , ediția a IV –

a, Berislăvști

Mai 2017

Berislăvști

Școala Gimnazială Berislăvști

Școala Gimnazială Sălătrucel

Sponsori locali Local – muzică, dans , teatru ,

creații plastice

48. Cupa Tineretului, Rm. Vâlcea Mai 2017

Rm. Vâlcea

Școala Gimnazială Take Ionescu,

Rm. Vâlcea

Sponsori locali Local – fotbal fete / baieti

49. Cupa Voievodului

Editia a IV– a, Rm. Vâlcea

Mai 2017

Rm. Vâlcea

C.N. Mircea cel Bătrân Rm.

Vâlcea Sc. Gim. Anton Pann

C.S.T. Lykaios

Sponsori locali Rugby-tag , primar/ gimnazial

50. Cupa Baby- baschet Iulie 2017

Rm. Vâlcea

C.Ș.Ș.

Rm. Vâlcea

I.Ș.J. Vâlcea

A.J.S.P.T. Vâlcea ,

Sponsori locali

Local -minibaschet

Page 122: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

122 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

VI. OFERTA DE FORMARE A

CASEI CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA

AN ȘCOLAR 2016-2017

I. PROGRAME ÎN CURS DE ACREDITARE MENCS

DENUMIREA

CURSULUI

Taxă Grup

țintă

Formatori Monitoriza

re

I.1. I.1. Management

educațional

strategic

Cadre didactice prof. Bică Andra

prof. Luca Adrian

prof. Șandru Valeria

prof.Samoilă Daniela

Mihaela

Prof. psiholog Banu

Denise

Prof. Ochescu Maria

Prof.

metodist

Samoilă

Dana

I.2. I.2. Comunicare

în limba engleză

Cadre didactice și personal

didactic auxiliar

Prof. Stăncuț Ioana

Prof. Militaru Maria

Magdalena

Prof. Împăratu

Lăcrămioara

Prof. Ilina Ozana

Mirela

Prof.

metodist

Stăncuț

Ioana

I.3. Învățarea

științelor –

abordări

metodologice

moderne

personal didactic cu

specializarea fizică, chimie,

biologie

prof. Ionescu

Gabriela

prof. Marin Badea -

Laurențiu

Prof.

metodist

Valeria

Șandru

II. PROGRAME AVIZATE

DENUMIREA

CURSULUI

Grup

țintă

Formatori Monitorizare

II.1. Abilitarea cadrelor

didactice pentru

predarea în

programul ”A doua

şansă”

cadre didactice din

învăţământul

preuniversitar

Prof. Păuşescu

Ioana Consuela

Prof. Becheru

Ramona Florentina

Prof. metodist

Valeria Șandru

II.2. Abilităţi de prevenire

a absenteismului şi

creştere a participării

şcolare

cadre didactice din

învăţământul

preuniversitar primar,

gimnazial şi liceal;

Prof. Calotă Elena

Daniela

Prof. Popa Emil

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.3. Abordarea

integratoare a

egalității de șanse

cadre didactice și didactice

auxiliare

Prof. Şandru

Valeria

Prof. Georgescu

Maria

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

Page 123: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

123

II.4. Comunicarea

eficientă în mediul

educațional

cadre didactice din

învăţământul

preuniversitar

prof.Preoteasa Ana

Maria

prof. Gherghinoiu

Elena Mihaela

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.5. Comunitatea online –

mediu activ de

învăţare

cadre didactice din

învăţământul

preuniversitar

Prof. Marin-Badea

Ana-Veronica

Prof. Marin-Badea

Laurenţiu

Prof. metodist

Valeria Șandru

II.6. Consiliere şi orientare cadre didactice debutante

și diriginți

Prof. Şandru

Valeria

Prof. Banu Denise

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.7. Consiliere pentru

educație timpurie

cadre didactice debutante

și diriginți

Prof. Bică Andra

prof. Din Maria

Andreea

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

II.8. Curriculum la decizia

şcolii

cadre didactice din

învăţământul

preuniversitar

prof. Bică Andra

prof. Ulmeanu

Laurențiu

prof. Samoilă

Daniela Mihaela

Prof.

Diaconescu

Cristina

II.9. Competenţe şi abilităţi

de comunicare

cadrele didactice din

învăţământul preşcolar şi

primar

Prof. Onogea Ioan

Prof. Pârvulescu

Mihaela Marcela

Prof. Stancă Alina

Carmen

Prof. metodist

Valeria Șandru

II.10. Curs de initiere in

limba engleza -

elemente de

vocabular şi

conversaţie

Cadre didactice și personal

didactic auxiliar

Prof. Stăncuț Ioana

Prof. Militaru

Maria Magdalena

Prof. Împăratu

Lăcrămioara

Prof. Ilina Ozana

Mirela

Prof.

Diaconescu

Cristina

II.11. Dezvoltarea

abilităţilor emoţionale

la şcolarul mic

Cadrele didactice din

învăţământul primar

Prof. Nichita Ligia

Prof. Amza Daniela Prof.

Diaconescu

Cristina

II.12. Dezvoltare personală -

îmbunătăţirea

abilităţilor de viaţă

Cadrele didactice,

consilieri şcolari, personal

didactic auxiliar

Prof. Nichita Ligia

Prof. Paraschiv

Emilia

Prof.

Diaconescu

Cristina

II.13. Dezvoltarea personală

– dimensiune a

activităţilor formale şi

nonformale în

învăţământul

preuniversitar

cadre didactice din

învăţământul

preuniversitar

Prof. Calotă Elena

Daniela

Prof. Calotă Ionel

Adrian

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.14. Dezvoltarea

profesională şi

evoluţia în cariera

didactică a

profesorilor din aria

curriculară om şi

societate

profesori debutanţi

(definitiv, gradul II) ce

predau discipinele: istorie,

geografie, religie, stiinte

socio-umane

prof. Luca Adrian

prof. Ulmeanu Dan

Laurențiu

Prof. metodist

Ciobanu

Dumitru

II.15. Didactica

învăţământului

preșcolar

cadre didactice din

învăţământul preşcolar

Prof. Ancuţa

Giorgiana

Prof. Bondoc

Luminiţa

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

Page 124: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

124 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

II.16. Didactica pentru

învăţământul primar

: învăţători debutanți,

suplinitori sau titulari

Prof. Şandru

Valeria

Prof. Onogea Ioan

Prof. Predișor

Corina

Prof. metodist

Ciobanu

Dumitru

II.17. Dezvoltare personală

și stil de viață sănătos

cadre didactice din

învăţământul

preuniversitar

Prof. Petrescu

Angela

Prof. Șandru

Valeria

Prof. metodist

Ciobanu

Dumitru

II.18. Didactica şi metodica

ştiinţelor socio-umane

profesori suplinitori și

debutanţi, profesori care

predau discipline socio –

umane

prof. Sîiulescu

Flavius – Cătălin

prof. Turbureanu

Silvia

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.19. Didactica specialităţii

din învățământul

preuniversitar

tehnologic

profesori si maiștri

instructori din

învăţământul liceal

tehnologic care predau

discipline din învățământul

preuniversitar tehnologic

Prof. Manea

Luminița

Prof. Ciobanu

Dumitru

Prof.

Diaconescu

Cristina

II.20. Didactica (Ştiinţele

Naturii)

profesori care predau

disciplinele din aria

curriculară «Ştiinţele

naturii » din învăţământul

preuniversitar

Prof. Ionescu

Gabriela

Prof. Marin-Badea

Ana-Veronica

Prof. Marin-Badea

Laurenţiu

Prof. metodist

Valeria Șandru

II.21. Intervenții

educaționale în

orientarea școlară și

profesională a elevilor

Cadre didactice și personal

didactic auxiliar

Prof. Şandru

Valeria

Prof. Georgescu

Maria

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

II.22. Instrumente online

folosite în activitatea

didactică

Personalul didactic din

învăţământul

preuniversitar vâlcean

Prof. Ciochină

Luisa

Prof. Farcaşanu

Antoanela

Prof. Şandru

Valeria

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.23. Educaţie incluzivă.

Intervenții în spjijinul

copilului cu cerinţe

educaţionale speciale

cadre didactice care

lucrează cu elevi cu cerinţe

educaţionale special,

integraţi în şcolile de masă

Prof. Lazăr

Mariana

Prof. Nițoi

Octaviana

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

II.24. Educaţie incluzivă –

cerință pentru o

școală modernă

cadre didactice de sprijin,

cadre didactice care au in

clasa copii cu c.e.s.,

educatoare, invatatori,

profesori

prof. Şandru

Valeria

prof.Dicu Sevastia

Lizuca

prof. Raru-Darie

Bogdan

Prof. metodist

Ciobanu

Dumitru

II.25. Educaţie financiară și

antreprenorială

cadre didactice și didactic

auxiliar din învăţământul

preuniversitar

Prof. Şandru

Valeria

Prof. Samoilă

Daniela Mihaela

Prof. Din Maria

Andreea

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

II.26. Educarea caracterului directori/ directori

adjuncţi, cordonatori

pentru programe şi

prof. Ciobanu

Dumitru

prof. Banu Denise

Prof.

Diaconescu

Cristina

Page 125: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

125

proiecte educative,

profesori diriginţi,

învăţători, educatoare

II.27. Educaţie pentru

drepturile omului

cadre didactice din

învăţământul

preuniversitar

prof. Bică Andra

prof. Șandru

Valeria

Prof. Samoilă

Daniela Mihaela

Prof. metodist

Ciobanu

Dumitru

II.28. Educație

multiculturală în

școală

cadre didactice din

învățământul

preuniversitar

prof. Bică Andra

prof. Samoilă

Daniela Mihaela

prof. Tănase

Ovidiu

Prof. metodist

Ciobanu

Dumitru

II.29. Instruire interactivă şi

creativă prin e-

Learning

Cadre didactice și personal

didactic auxiliar

prof. Ochia Florin

prof. Ochia

Mădălina

prof. Mărgărita

Antoanela

Prof. metodist

Valeria Șandru

II.30. Kit de instrumente

practice in

disciplinarea pozitiva

a clasei de elevi

cadre didactice din

învăţământul

preuniversitar

Prof. Predisor

Daniela

Prof. Mosor Ana-

Maria

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.31. Leadership

managerial eficient,

premiză a asigurării

calității serviciilor

educaționale din

şcoala ta

Directorii unităților de

învățământ, profesori

coordonatori – toate

nivelele de învăţământ,

cadre didactice care aspiră

la funcția de director

Prof. Adina

Dobrete

Prof. Mihai Fârtat

Prof. Doru

Dumbrăvescu

Prof.

Diaconescu

Cristina

II.32. Management

administrativ și

dezvoltare

instituțională

Cadre didactice și personal

didactic auxiliar

Prof. Bică Andra

Prof. Şandru

Valeria

Prof. Luca Adrian

Prof. metodist

Ciobanu

Dumitru

II.33. Managementul

carierei

Cadre didactice și personal

didactic auxiliar

Prof. Grama

Aurelia

Prof. Papuzu

Cornelia

Psiholog Nichita

Ligia

Prof. metodist

Ciobanu

Dumitru

II.34. Managementul

financiar al unităților

de învățământ

preuniversitar

administratori financiari

din învățământul

preuniversitar

ec. Oprescu

Georgeta

ec. Fulgescu

Luminița

Prof. metodist

Ciobanu

Dumitru

II.35. Manager de proiect Cadre didactice și personal

didactic auxiliar

Prof. Luca Adrian

Prof. Bică Andra

Prof. Şandru

Valeria

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.36. Management prin

obiective - competenţe

necesare

coordonatorilor de

cadre didactice -

coordonatori de proiecte şi

programe

Prof. Trăistaru

Gabriela

Prof. Împăratu

Lăcrămioara

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

Page 126: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

126 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

proiecte şi programe

educative

II.37. Managementul

resurselor umane în

învăţământul

preuniversitar

cadre didactice de

conducere din

învăţământul

preuniversitar

Prof. Jipescu Ana

Prof. Dumbrăvescu

Dumitru

Prof. Statie Silviu

Prof. metodist

Valeria Șandru

II.38. Mentoratul, premisă a

performanței

didactice

Cadre didactice din

învăţământul

preuniversitar

prof. Ochia

Mădălina

Prof. Ochia Florin

Prof. Mărgărita

Antoanela

Prof.

Diaconescu

Cristina

II.39. Metode alternative de

educaţie

cadre didactice din

învăţământul

preuniversitar

Prof. Bălteanu

Claudia

Prof. Laţiu Andreea

Iuliana

Prof. metodist

Valeria Șandru

II.40. Metodica limbii

române între

tradiţional şi modern

Cadrele didactice din

învăţământul

preuniversitar gimnazial şi

liceal care predau limba

română

prof.Ioniță Isabella

Elena

prof. Preda Elena

Gabriela

prof. dr. Cocău –

Jitianu Carmen

prof. Stanca

Mariana Lelia

Prof.

Diaconescu

Cristina

II.41. Mijloace moderne şi

creativitate în

educaţia religioasă

profesori de religie Prof. Popescu

Romeo

Prof. Ionescu

Daniela

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.42. «Modernisation des

pratiques

pédagogiques dans

l’enseignement et

l’apprentissage du

FLE»

( Modernizarea

practicilor pedagogice

în predarea-învăţarea

limbii franceze ca

limbă străină )

Profesori de franceza;

viitori candidati la

examenul de titularizare

Dumitrescu Valeria

Împăratu

Lăcrămioara

Prof.

Diaconescu

Cristina

II.43. Multimedia în

educație

Cadre didactice și personal

didactic auxiliar

Prof. Grecea

Violeta

Prof. Țenea

Codruța Elena

Prof. metodist

Valeria Șandru

II.44. Optimizarea

procesului de scriere a

proiectelor de

mobilitate si

parteneriat strategic

responsabili comisii

proiecte europene și

profesori membri în

comisia de proiecte

europene din unitățile de

învățământ, responsabili

ONG-uri sau asociatii

participante la proiecte

euroene

Prof. Matei

Marilena

Prof.Tenea Codruta

Prof.Croitoru

Roxana Elena

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

Page 127: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

127

II.45. Perfecționarea

profesorilor metodiști

din învățământul

tehnic și elemente de

Tehnologia informării

și comunicării

profesori din învăţământul

liceal tehnologic care

predau discipline din IPT

având gradul didactic I

Prof. Manea

Luminița

Prof.Ciobanu

Dumitru

Prof.

Diaconescu

Cristina

II.46. Pregătirea cadrelor

didactice pe tematici

europene

Cadre didactice din

învățământul

preuniversitar

Prof. Georgescu

Maria

Prof. Dicu Sevastia

Lizuca

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.47. Prevenirea

abandonului școlar

Personal didactic şi

didactic auxiliar

Prof. Grama

Aurelia

Prof. Papuzu

Cornelia

Psiholog Nichita

Ligia

Prof. metodist

Samoilă Dana

II.48. Responsabil formare

continuă şi

perfecţionare în

unităţile şcolare

responsabili formare

continuă şi perfecţionare

din unităţile şcolare

(personal didactic şi

didactic auxiliar)

Prof. Luca Adrian

Prof. Șandru

Valeria

Prof. Ciobanu

Dumitru

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

II.49. Strategii didactice

moderne de predare –

învățare

cadrele didactice din

învăţământul

preuniversitar

Prof. Samoilă

Daniela Mihaela

Prof. Șandru

Valeria

Prof. Purice Corina

Prof. metodist

Ciobanu

Dumitru

II.50. Şcoala – partener al

părinţilor în educarea

copiilor

cadre didactice din

învăţământul preşcolar şi

primar

Prof. Ancuţa

Giorgiana

Prof. Comăneci

Titina

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

II.51. Școala altfel –

program pentru

dezvoltarea

abilităților de viață la

elevi

cadrele didactice din

învăţământul

preuniversitar

Prof. Șandru

Valeria

Prof.Samoilă

Daniela

Prof. Din Andreea

Prof.

Diaconescu

Cristina

II.52. Stop - violenței! personal didactic de

predare, didactic auxiliar si

nedidactic

prof. Sandru

Valeria

prof. Dicu Sevastia

Lizuca

Prof. metodist

Ciobanu

Dumitru

II.53. Transdisciplinaritatea

– o abordare

curriculară modernă

cadre didactice din

învăţământul

preuniversitar

Prof. Ochescu

Maria

Prof. Daniela

Samoilă

Prof Ovidiu Tănase

Prof. metodist

Valeria Șandru

Page 128: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

128 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

III. PROGRAME PRIORITARE MENCS

DENUMIREA

CURSULUI

Grup

țintă

Formatori Monitorizare

III.1. Abilitarea curriculară

a cadrelor didactice din

învățământul primar

pentru clasa

pregătitoare

cadre didactice din

învățământul primar

din unitățile școlare

din județul Vâlcea

Prof. Ionescu Lavinia

Prof. Ohîi Maria

Prof. Pîrvulescu Mihaela

Marcela

Prof. metodist

Valeria Șandru

III.2. Abilitarea curriculară

a cadrelor didactice din

învățământul

gimnazial

cadre didactice din

învățământul

gimnazial

Inspectori școlari de

specialitate

Profesori metodiști CCD

Prof. metodist

Ciobanu

Dumitru

III.3. Dezvoltarea

competenţelor

didactice de evaluare a

învățării prin examene

naționale, la

disciplinele din

programele de

examene naționale

cadre didactice

debutante din

învăţământul

preuniversitar

Inspectori școlari de

specialitate

Profesori metodiști CCD

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

III.4. Definitivatul în

învățământul primar –

treaptă în cariera

didactică

profesori pentru

învățământ primar

Prof.Săraru Elena

Prof. Diaconescu

Cristina

Prof. metodist

Samoilă Dana

III.5. Definitivatul în

învățământul

gimnazial – treaptă în

cariera didactică

profesori debutanți

de limba și literatura

română

Prof.Ioniță Isabella

Prof. Diaconescu

Cristina

Prof. metodist

Samoilă Dana

III.6. Formarea metodiștilor

din învățământul

preuniversitar

cadre didactice din

învăţământul

preuniversitar

- inspectori școlari

- profesori metodisti

CCD

Prof.

Diaconescu

Cristina

III.7. Formare utilizatori de

aplicație CONCRET -

Banca națională de

date a formării

continue a personalului

didactic din

învățământul

preuniversitar

responsabili cu

formarea continuă

din unitățile de

învățământ

preuniversitar (cadre

didactice și didactic

auxiliar)

- prof. Șandru Valeria

- prof. Ciobanu Dumitru

- informatician Nedica

Monica

- informatician

Dăscălete-Burtea

Alexandru Constantin

Prof. metodist

Samoilă Dana

III.8. Management și

consiliere pentru

cariera didactică

responsabili cu

formarea continuă

din unitățile de

învățământ

preuniversitar (cadre

didactice și didactic

auxiliar)

- prof. metodist Șandru

Valeria

- insp. Apostol Doinița

Prof. metodist

Stăncuț Ioana

III.9. Strategia anticorupție

în educație

- prof. Mărăndici Tatiana

- prof. Șandru Valeria

- prof. Samoilă Daniela

Prof.

Diaconescu

Cristina

Page 129: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

129

IV. PROGRAME ALE ALTOR FURNIZORI

Nr.

Crt.

Denumire program formare Taxă Grup țintă Monitorizare

IV.1. Abilitarea corpului de

profesori metodisti pentru

invatamantul preuniversitar

270 lei Personal didactic - cadre

didactice din învăţământul

preuniversitar care doresc să-

şi dezvolte profilul de

metodist al IŞJ

Prof.

Samoilă

Daniela

IV.2. Dezvoltarea competentelor in

vederea asigurarii unui

mentorat de calitate

350 lei personal didactic - cadre

didactice din învăţământul

preuniversitar

IV.3. Formator - cod COR 242401 280 lei Cadre didactice din

preuniveritar care au studii

superioare si care doresc sa isi

certifice o cariera in domeniul

formarii profesionale

IV.4. Educație non formală pentru o

școală Altfel

350 lei personal didactic - cadre

didactice din învăţământul

preuniversitar

Page 130: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

130 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

VIII. REȚEAUA ȘCOLARĂ A JUDEȚULUI VÂLCEA

AN ȘCOLAR 2016-2017

Nr.

Crt. Mediul Denumire unitate cu personalitate juridica

1. Rural Școala Gimnazială, com. Alunu / 0250868036/ prescolar, primar, gimnazial

2. Rural Școala Gimnazială, com. Amarasti/ 0250764039/ prescolar, primar, gimnazial

3. Rural

Școala Gimnazială, sat Bodesti, com. Barbatesti/0250864621/prescolar, primar,

gimnazial

4. Rural Școala Gimnazială, com. Berislavesti/ 0250753076/ prescolar, primar, gimnazial

5. Rural Școala Gimnazială, com. Boisoara/ 0250756809/ prescolar, primar, gimnazial

6. Rural Școala Gimnazială, com. Budesti/0250760375/ prescolar, primar, gimnazial

7. Rural

Școala Gimnazială, sat Gura Vaii, com. Bujoreni/ 0250754138/ prescolar, primar,

gimnazial

8. Rural Școala Gimnazială, com. Bunesti/ 0250774540/ prescolar, primar, gimnazial

9. Rural

Școala Gimnazială, sat Cainenii Mari, com. Caineni/ 0250756005/ prescolar,

primar, gimnazial

10. Rural

Școala Gimnazială, sat Madulari, com. Cernisoara/ 0250868585/ prescolar, primar,

gimnazial

11. Rural Școala Gimnazială, sat Ulmetu, com. Copaceni/ prescolar, primar, gimnazial

12. Rural

Școala Gimnazială Ferigile, com. Costesti/ 0250863024/ prescolar, primar,

gimnazial

13. Rural Școala Gimnazială, com. Creteni/ 0250831022/ prescolar, primar, gimnazial

14. Rural Școala Gimnazială, com. Daesti/ 0250753409/ prescolar, primar, gimnazial

15. Rural Școala Gimnazială, sat Udresti, com. Danicei/ prescolar, primar, gimnazial

16. Rural Școala Gimnazială, sat Babeni-Oltetu, com. Diculesti/ prescolar, primar, gimnazial

17. Rural Școala Gimnazială nr. 1, com. Dragoesti/0250762340/ prescolar, primar, gimnazial

18. Rural Școala Gimnazială, sat Rusanesti, com. Fartatesti/ prescolar, primar, gimnazial

Page 131: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

131

19. Rural Școala Gimnazială, sat Bungetani, com. Fauresti/ prescolar, primar, gimnazial

20. Rural Școala Gimnazială, com. Francesti/ 0250762632/ prescolar, primar, gimnazial

21. Rural Școala Gimnazială, com. Galicea/ 0250762041/ prescolar, primar, gimnazial

22. Rural Școala Gimnazială, com. Ghioroiu/ 0250769044/ prescolar, primar, gimnazial

23. Rural

Școala Gimnazială "Bartolomeu Valeriu Anania", com. Glavile/ prescolar, primar,

gimnazial

24. Rural

Școala Gimnazială, sat Popesti, com. Golesti/ 0350421884/ prescolar, primar,

gimnazial

25. Rural Liceul Teoretic, com. Gradistea/ prescolar, primar, gimnazial, liceal

26. Rural Școala Gimnazială, com. Gusoeni/ 0250764101/ prescolar, primar, gimnazial

27. Rural Școala Gimnazială, com. Ionesti/ 0350524224/ prescolar, primar, gimnazial

28. Rural Școala Gimnazială, com. Lacusteni/ prescolar, primar, gimnazial

29. Rural Liceul Teoretic, com. Ladesti/ 0250764597/ prescolar, primar, gimnazial, liceal

30. Rural

Școala Gimnazială, sat Mologesti, com. Lalosu/ 0250761091/ prescolar, primar,

gimnazial

31. Rural Școala Gimnazială, com. Lapusata /0250868937/ prescolar, primar, gimnazial

32. Rural Școala Gimnazială, sat Tina, com. Livezi / prescolar, primar, gimnazial

33. Rural Școala Gimnazială, com. Lungesti / 0250830525/ prescolar, primar, gimnazial

34. Rural

Liceul Teoretic, sat Oveselu, com. Maciuca/0250769709/ prescolar, primar,

gimnazial, liceal

35. Rural Școala Gimnazială, com. Madulari / 0250764116/ prescolar, primar, gimnazial

36. Rural Școala Gimnazială, com. Malaia / 0250866871/ prescolar, primar, gimnazial

37. Rural Școala Gimnazială, com. Maldaresti / 0250861905/ prescolar, primar, gimnazial

38. Rural Școala Gimnazială, com. Mateesti / 0250879744/ prescolar, primar, gimnazial

Page 132: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

132 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

39. Rural

Școala Gimnazială, sat Magura, com. Mihaesti / 0250768101/ prescolar, primar,

gimnazial

40. Rural Școala Gimnazială, com. Milcoiu / 0250760211/ prescolar, primar, gimnazial

41. Rural Școala Gimnazială, com. Mitrofani/ prescolar, primar, gimnazial

42. Rural

Școala Gimnazială, sat Muereasca de Sus, com. Muereasca / 0250755690/

prescolar, primar, gimnazial

43. Urban

Colegiul National "Gib Mihaescu", Strada Aleea Scolii nr. 1, mun.

Dragasani/0250810680/ liceal

44.

Urban Școala Gimnazială "Tudor Vladimirescu", Strada Regele Carol nr. 20, mun.

Dragasani/0250811282/prescolar, primar, gimnazial

45. Urban

Școala Gimnazială "Nicolae Balcescu", Strada Nicolita Sanda nr. 34, mun.

Dragasani/0250811281/prescolar, primar, gimnazial

46. Urban

Liceul Tehnologic "Bratianu", Strada M. Kogalniceanu nr. 1, mun.

Dragasani/0250810260/ liceal, profesional

47. Urban

Liceul Tehnologic "Henri Coanda", Strada Henri Coanda nr. 23, mun. Rm.

Valcea/0350405975/ liceal, profesional, postliceal

48. Urban

Colegiul National "Mircea cel Batran", Strada Carol I nr. 41, mun. Rm.

Valcea/0250731666/ primar, gimnazial, liceal

49. Urban

Colegiul National "Alexandru Lahovari", Strada G-ral Praporgescu nr. 19, mun.

Rm. Valcea0/350809565/ gimnazial, liceal

50. Urban

Liceul Tehnologic "Ferdinand I", Aleea Teilor nr. 1, mun. Rm.

Valcea/0350401693/ primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal

51. Urban Școala Gimnazială nr. 13, mun. Rm. Valcea, Str. Nichita Stanescu nr. 2

52. Urban

Colegiul National de Informatica "Matei Basarab", Strada H. Coanda nr. 21, mun.

Rm. Valcea/0350401742/ primar, gimnazial, liceal

53. Urban

Liceul de Arte "Victor Giuleanu", Strada Popa Sapca nr. 7, mun. Rm.

Valcea/0250733274/ primar, gimnazial, liceal

54. Urban

Școala Gimnazială "Take Ionescu", mun. Rm. Valcea/2050731846/ primar,

gimnazial

55. Urban

Școala Gimnazială nr. 4, Strada Calea lui Traian nr. 97, mun. Rm.

Valcea/0350416709/ prescolar, primar, gimnazial

56. Urban

Școala Gimnazială nr. 5, Strada Tudor Vladimirescu nr. 27, mun. Rm.

Valcea/0350414809/ prescolar, primar, gimnazial

57. Urban

Școala Gimnazială "I.Gh. Duca", Strada Marasesti nr. 14, mun. Rm.

Valcea/0350414865/ primar, gimnazial

58. Urban

Colegiul de Silvicultura si Protectia Mediului, Strada Calea lui Traian nr. 195-197,

mun. Rm. Valcea/0350432080/ liceal, profesional, postliceal

Page 133: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

133

59. Urban

Colegiul Economic, Strada Calea lui Traian nr. 93, mun. Rm. Valcea/0350800914/

liceal, profesional

60. Urban

Colegiul Energetic, Aleea Prof. Sergiu Purece nr. 10, mun. Rm.

Valcea/0350807962/ gimnazial, liceal, profesional, postliceal

61. Urban

Școala Gimnazială "Anton Pann", Strada Lucian Blaga nr. 3, mun. Rm.

Valcea,0350804970/ primar, gimnazial

62. Urban

Școala Gimnazială Colonie, Strada Caporal Hapciu nr. 1, mun. Rm.

Valcea/0250737106/ prescolar, primar, gimnazial

63. Urban

Liceul Tehnologic "General Magheru", Strada Calea lui Traian nr. 43, mun. Rm.

Valcea/0350401627/ liceal, profesional, postliceal

64. Urban

Liceul Tehnologic "Oltchim", Strada Nicolae Balcescu nr. 26, mun. Rm.

Valcea/0250733176/ liceal, profesional, postliceal

65. Urban

Liceul "Antim Ivireanul", str. Republicii nr. 19, mun. Rm. Valcea/0350414833/

primar, gimnazial, liceal, postliceal

66. Urban

Liceul Tehnologic "Capitan Nicolae Plesoianu", Strada Gabriel Stoianovici nr. 5,

mun. Rm. Valcea/ 0350427831/ prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional,

postliceal

67. Urban

Școala Gimnazială nr. 10, Strada Luceafarului nr. 7, mun. Rm.

Valcea/0350809566/ primar, gimnazial

68. Urban

Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Nicolae", str. Antim Ivireanul nr. 17, mun. Rm.

Valcea/0350802664/ prescolar, primar, gimnazial, liceal

69. Rural

Școala Gimnazială, sat Rotarasti, comuna Nicolae Balcescu/0250761091/

prescolar, primar, gimnazial

70. Rural Școala Gimnazială, comuna Olanu/0250762330/ prescolar, primar, gimnazial

71. Urban Școala Gimnazială, sat Valea Mare, oras Babeni/ prescolar, primar, gimnazial

72.

Urban Liceul "George Tarnea", Strada Dragos Vranceanu nr. 134, oras

Babeni/0250765520/ prescolar, primar, gimnazial, liceal

73. Urban

Liceul Tehnologic, Strada Nuferilor nr. 46, oras Baile Govora/0250770341/

prescolar, primar, gimnazial, liceal

74. Urban

Liceul Tehnologic "Justinian Marina", Strada 1 Decembrie nr. 2, oras Baile

Olanesti/0250775518/ prescolar, primar, gimnazial, liceal

75. Urban

Liceul Tehnologic "Petrache Poenaru", Aleea Petrache Poenaru, nr. 5-7, oras

Balcesti/0250840353/ prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional

76. Urban

Liceul "Preda Buzescu", Strada Principala nr. 11, oras Berbesti, 0250869021/

prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional

77. Urban

Liceul Gheorghe Surdu, Strada Panduri nr. 27, oras Brezoi/0 250778231/

prescolar, primar, gimnazial, liceal

78. Urban

Școala Gimnazială "Serban Voda Cantacuzino", Strada Calea lui Traian nr. 289,

oras Calimanesti/ 0250750481/ prescolar, primar, gimnazial

Page 134: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

134 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

79. Urban

Liceul Tehnologic de Turism, Strada Calea lui Traian nr. 278, oras

Calimanesti/0250750182/ liceal, profesional

80. Urban

Gradinita cu Program Prelungit nr. 1, Strada Tudor Vladimirescu nr. 28, oras

Calimanesti/0250751759/ prescolar

81. Urban

Liceul "Constantin Brancoveanu", Strada Al. I. Cuza nr. 1, oras Horezu/

0250860420/ prescolar, primar, gimnazial, liceal, profesional

82. Urban Gradinita cu Program Prelungit nr. 1 "Casuta Piticilor", oras Horezu/ prescolar

83. Urban

Școala Gimnazială "Costea Marinoiu", Strada Al. I. Cuza nr. 44-46, oras Ocnele

Mari/0250772007/ prescolar, primar, gimnazial

84. Rural Școala Gimnazială, com. Orlesti/0250763337/ prescolar, primar, gimnazial

85. Rural

Școala Gimnazială, sat Carstanesti, com. Otesani/02250860676/ prescolar, primar,

gimnazial

86. Rural

Școala Gimnazială, sat Pausesti Otasau, com. Pausesti/0250774111/ prescolar,

primar, gimnazial

87. Rural

Școala Gimnazială "Achim Popescu", com. Pausesti Maglasi/0250776425/

prescolar, primar, gimnazial

88. Rural Scoala Profesionala, com. Perisani/0250757279/ prescolar, primar, gimnazial

89. Rural Școala Gimnazială, com. Pesceana/ prescolar, primar, gimnazial

90.

Rural Școala Gimnazială, com. Pietrari/ 0250864239/ prescolar, primar, gimnazial

91. Rural

Școala Gimnazială, sat Daesti, com. Popesti/ 0250764552/ prescolar, primar,

gimnazial

92. Rural Școala Gimnazială, com. Prundeni/ prescolar, primar, gimnazial

93. Rural Școala Gimnazială, sat Copaceni, com. Racovita/ prescolar, primar, gimnazial

94. Rural

Școala Gimnazială "Ion C. Constantinescu", sat Cueni, com. Roesti/ prescolar,

primar, gimnazial

95. Rural Școala Gimnazială, com. Rosiile/ prescolar, primar, gimnazial

96. Rural Școala Gimnazială, com. Runcu/ 0250753430/ prescolar, primar, gimnazial

97. Rural

Școala Gimnazială nr. 1, com. Salatrucel/ 0250751598/ prescolar, primar,

gimnazial

98. Rural Școala Gimnazială, com. Scundu/ 0250763321/ prescolar, primar, gimnazial

Page 135: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

135

99. Rural Școala Gimnazială, com. Sinesti/ 0250869192/ prescolar, primar, gimnazial

100. Rural Școala Gimnazială, com. Sirineasa/ 0250720010/ prescolar, primar, gimnazial

101.

Rural Școala Gimnazială, com. Slatioara/ 0250866355/ prescolar, primar, gimnazial

102. Rural Școala Gimnazială, com. Stanesti/ prescolar, primar, gimnazial

103. Rural

Școala Gimnazială "Teodor Balasel", com. Stefanesti/ 0250830404/ prescolar,

primar, gimnazial

104. Rural Școala Gimnazială, com. Stoenesti/ 0250777515/ prescolar, primar, gimnazial

105. Rural Școala Gimnazială, com. Stoilesti/ prescolar, primar, gimnazial

106. Rural Școala Gimnazială, sat Ursi, com. Stoilesti/ prescolar, primar, gimnazial

107.

Rural Școala Gimnazială "Capitan Marasanu", com. Stroesti/ 0250866183/ prescolar,

primar, gimnazial

108.

Rural Școala Gimnazială, com. Susani/ 0250764211/ prescolar, primar, gimnazial

109. Rural Școala Gimnazială, com. Sutesti/ 0250831023/ prescolar, primar, gimnazial

110.

Rural Școala Gimnazială, sat Tepesti, com. Tetoiu/ 0250867805/ prescolar, primar,

gimnazial

111.

Rural Școala Gimnazială, com. Titesti/ 0250756582/ prescolar, primar, gimnazial

112. Rural Școala Gimnazială, com. Tomsani/ 0250863590/ prescolar, primar, gimnazial

113. Rural

Școala Gimnazială "Luca Solomon", com. Vaideeni/ 0250865772/ prescolar,

primar, gimnazial

114.

Rural Școala Gimnazială, sat Batasani, com. Valea Mare/ 0250769581/ prescolar,

primar, gimnazial

115. Rural

Școala Gimnazială "Grigore Mihaescu", com. Vladesti/ 0250776045/ prescolar,

primar, gimnazial

116.

Rural Școala Gimnazială "Ion Didicescu", com. Voicesti/ 0250831512/ prescolar,

primar, gimnazial

117. Rural Școala Gimnazială, com. Voineasa/ 0250754311/ prescolar, primar, gimnazial

Page 136: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

136 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

118. Rural Școala Gimnazială, com. Zatreni/ 0250867304/ prescolar, primar, gimnazial

119. Urban

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva, Strada Calea lui Traian nr. 128, oras

Babeni/ prescolar, primar, gimnazial special

120. Rural

Scoala Profesionala Speciala, sat Bistrita, com. Costesti/0250863361/ liceal,

profesional special

121.

Urban

Clubul Sportiv Scolar/ baschet, box, fotbal, lupte greco romane, handbal, tenis,

karate/ Strada Carol I nr. 45 bis, mun. Rm. Valcea/0350809596

122. Urban

Clubul Copiilor Drăgăşani, str. Regele Carol I, nr.14, 0250810682, fax

0250810682, gimnazial,

123.

Urban Palatul Copiilor, mun. Rm. Vâlcea/ Scuarul Mircea cel Bătrân, nr. 3/0250731840/

liceal

124. Urban Clubul Copiilor, oraș Horezu, str. Independentei, nr.2, tel.0250860460/gimnazial

125.

Urban

Inspectoratul Scolar Judetean Vâlcea, Strada Nicolae Bălcescu nr. 30, mun. Rm.

Valcea/0350431571

126.

Urban

Casa Corpului Didactic Vâlcea, Strada Nicolae Bălcescu nr. 30, mun. Rm.

Valcea/0350421378

127.

Învățământ particular

Nr.

Crt.

Mediul Denumire unitate cu personalitate juridica

1.

Urban/particular

Grădinița cu Program Prelungit „Piticot”, Str Fețeni, nr 8, Râmnicu Vâlcea,

Tel. 0350415280, Învățământ preprimar

2.

Urban/particular

Grădinița „Happy Kids” Str. Știrbei Vodă, Nr.107, Râmnicu Vâlcea, Tel.

0745457615, Învățământ preprimar

3.

Urban/particular

Asociația Teleki – Grădinița Teleki, Str 1 Mai, nr 14, Rîmnicu Vâlcea, Tel.

0350807797, Învățământ preprimar

4.

Urban/particular

Grădinița Catolică ”Sfînta Ioana Antida”, Str Matei Basarab, nr 4 A,

Râmnicu Vâlcea, Tel. 0350809594, mail: [email protected],

Învățământ preprimar

5.

Urban/particular

Școala Sanitară Postliceală „Carol Davila” Râmnicu Vâlcea, Str Nichita

Stănescu, nr 1, Tel. 0350432040, Învățământ terțiar

6.

Urban/particular

Fundația Ecologică Green - Școala Sanitară Postliceală FEG Râmnicu

Vâlcea, Str. Iancu Pop, nr 3, Râmnicu Vâlcea, Tele. O350413463,

Învățământ terțiar

Page 137: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

137

7.

Urban/particular

Fundația Cultural Educațională ”Principesa Maria”, Str. Lespezi, nr 10,

Râmnicu Vâlcea, tel: 0741641398, Învățământ preprimar

8.

Urban/particular

Grădinița cu Program Prelungit ” Busy Bee", str General Praporgescu, nr

7, Râmnicu Vâlcea, telef. 0727334412

9.

Urban/particular

Fundația Ecologică Green - Școala Sanitară Postliceală FEG Drăgășani

Str. Nicoliță Sanda, nr 34, Loc. Drăgășani, Telef. 0769059117

10.

Urban/particular

Grădinița cu Program Prelungit ”Sano Vita Active Kids”, str Avram

Iancu, nr 3, Loc Râmnicu Vâlcea, tel 0762233022; 0250732212.

11.

Urban/particular

Școala Primara Discovery Kids, Str Grigorie Procopiu, nr 25, Râmnicu

Vâlcea, Tel. 0745457615, Învățământ primar

12.

Page 138: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

138 CASA CORPULUI DIDACTIC VÂLCEA | BULETIN INFORMATIV 2016-2017 |

Page 139: MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ...scoalafauresti.ucoz.com/BULETIN_INFORMATIV_2016-2017.pdf · Prof. Doru Dumbrăvescu – Inspector Școlar ISJ Vâlcea – membru

139

ISBN – 10 973 – 87975 – 1- 9

ISBN – 13 978 – 973 – 87975 – 1 – 2