MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - reciclare .si reciclare a deseurilor de ambalaje, ......

download MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - reciclare .si reciclare a deseurilor de ambalaje, ... Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, ... Mase plastice 45.277 67.715

of 21

 • date post

  05-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - reciclare .si reciclare a deseurilor de ambalaje, ......

 • MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

  Directia Generala Politica Industriala si Competitivitate

  DIRECTIA RECICLAREA MATERIALELOR

  RECICLAREA DESEURILOR cadru legislativ, obiective nationale,

  realizari

  1 octombrie 2008, Bucuresti - Hotel Marriott

 • MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORDirectia Reciclarea Materialelor

  GESTIONAREA DESEURILOR DE AMBALAJE- Cadrul legislativ -

  HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata si completata prin HG 1872/2006 ( Directiva 94/62/CE si 2004/12/CE)

  Ordinul nr.1229 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, modificat si completat deOrdinul 194/2006

  Ordinul nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelorprivind ambalajele si deseurile de ambalaje

  Ordinul 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective

 • MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORDirectia Reciclarea Materialelor

  Cadrul legislativ (2)

  HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata si completata prin HG 1872/2006 ( Directiva 94/62/CE si 2004/12/CE)

  Sunt supuse prevederilor prezentei hotrri: toate ambalajele introduse pe piaa indiferent de materialul din care au fost

  realizate si de modul lor de utilizare in activitati economice, comerciale, in gospodariile populatiei sau in orice alte activitati;

  toate deseurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

  Stabileste responsabilitatile operatorilor economici care: pun pe piata produse ambalate; comercializeaza produse ambalate in ambalaje reutilizabile; produc si/sau comercializeaza ambalaje

  Prevede obiectivele de reciclare si valorificare a deseurilor de ambalaje pe care Romania le are de indeplinit

 • MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORDirectia Reciclarea Materialelor

  Obiectivele anuale de valorificare si reciclare

  60

  2215

  32 3440

  45 4853

  57

  55

  1218

  25 2833

  38 4246 50

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  valorificare reciclarev

  Neindeplinirea obiectivelor atrage dupa sine plata uneicontributii de 2 lei/kg, platita la Fondul pentru Mediu

 • MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR Directia Reciclarea Materialelor

  Obiectivele anuale de valorificare, respectiv dereciclare, a deseurilor de ambalaje pot fi realizate:

  Individual (de catre societatile comerciale cu obligatii in acest sens)

  Prin transferarea responsabilitatii catre un operator economic autorizat in acest sens, respectiv:

  S.C. ECO-ROM AMBALAJE S.A. Bucuresti- Licentiat in anul 2004- Detine licenta marcii Der Grne Punkt din anul 2004- A incheiat 917 contracte de preluare a responsabilitatii, pana la sfarsitul anului 2007

  S.C. ECOLOGIC 3R S.R.L. Braila- Licentiat in august 2006- A incheiat 96 contracte de preluare a responsabilitatii, pana la sfarsitul anului 2007

  S.C. INTERSEMAT S.R.L. Bucuresti- Licentiat in septembrie 2006- A incheiat 19 contracte de preluare a responsabilitatii, pana la sfarsitul anului 2007

 • MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORDirectia Reciclarea Materialelor

  GESTIONAREA DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE (DEEE)

  -Cadrul legislativ-HG nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si

  electronice transpune Directiva Europeana nr. 2002/96/CE, modificataprin Directiva Europeana nr. 2003/108/CE

  Ordin comun MMGA/MEC nr. 1225/721/2005 pentru aprobareaProcedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colectivein vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anualede colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a DEEE, modificat de OM nr. 1269/820/2006;

  Ordin comun MMGA/MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamenteelectrice si electronice, modificat de OM nr. 706/1667/2007

 • MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORDirectia Reciclarea Materialelor

  Tinte de colectare si de reciclarecf.H.G. 448/2005

  Ratele medii anuale de colectare selectiva a DEEE sunt:- pe anul 2007, cel putin 3kg/locuitor;- pe anul 2008, cel putin 4 kg/locuitor.

  Obiectivele de valorificare, reutilizare si reciclare a DEEE (functie de categoriile de echipamente cuprinse in Anexa 1A a HG nr.448/2005):

  - pana la 31.12.2007 rata de valorificare/reutilizare/reciclare estecuprinsa intre 37,5% si 60% din greutatea medie pe aparat;

  - pana la 31.12.2008 rata de valorificare/reutilizare/reciclare estecuprinsa intre 48,75% si 80% din greutatea medie pe aparat

 • MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORDirectia Reciclarea Materialelor

  Colectarea selectiva a DEEEcf. H.G. 448/2005

  OBLIGATII ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALEColectarea selectiva a DEEE de la gospodariile particularePunerea la dispozitia producatorilor a spatiilor necesare infiintarii punctelorde colectare selectiva a acestora

  OBLIGATII ALE PRODUCATORILORInfiintarea punctelor de colectare, altele decat cele infiintate de autoritatilelocale, in vederea preluarii DEEE gratuit sau contra unei compensatii care tine seama de valoarea componentelor reutilizabile a acestora, de la posesorii finali si distribuitori;Finantarea transportului, tratarii, dezmembrarii si reciclarii DEEE colectate.

  OBLIGATII ALE DISTRIBUITORILOR DE EEEPreluarea DEEE gratuit sau contra unei compensatii care tine seama de valoarea componentelor reutilizabile si in sistem unu la unu, dacaechipamentul predat este de tip echivalent

 • Conform HG nr. 448/2005 productorii si importatorii de EEE i pot ndeplini obiectivele de colectare/ reutilizare/ reciclare/ valorificare,astfel:

  prin transferarea responsabilitilor ctre o organizaie colectiv;individual, prin propriile sisteme.

  n prezent, n Romnia sunt autorizate patru organizaii colective:ECOTIC autorizat n aprilie 2007;RoRec autorizat n septembrie 2007;RECOLAMP autorizat n septembrie 2007;ENVIRON autorizat n decembrie 2007.

  Sistemul de gestionare a DEEE

  MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORDirectia Reciclarea Materialelor

 • MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORDirectia Reciclarea Materialelor

  REGIMUL BATERIILOR SI ACUMULATORILOR SI AL DESEURILOR DE BATERII SI ACUMULATORI

  Legislatia romana in domeniul bateriilor si acumulatorilor:

  HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

  Transpune in legislatia nationala Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului, privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori si de abrogare a Directivei 91/157/CEE

  Abroga HG nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilorcare contin substante periculoase

 • MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORDirectia Reciclarea Materialelor

  Principalele prevederi ale HG 1132/2008

  Transpune integral prevederile Directivei 2006/66/CE; aceasta facandu-se in mod unitar in toate statele membre UE si vizeaza in principal:

  Extinderea domeniului de aplicare tuturor tipurilor de baterii si acumulatori, indiferent de forma, volumul, greutatea, materialele componente sau utilizareaacestora;

  Introducerea unor rate minime de colectare pentru bateriile si acumulatoriiportabili: a) 25%pana la 26 septembrie 2012

  b) 45% pana la 26 septembrie 2016Colectarea de deseuri de baterii si acumulatori de catre producatori in una din

  urmatoarele modalitati: a) individual;b) prin transferarea responsabilitatilor, pe baza de contract, catre un

  operator economic legal constituit, denumit organizatie colectiva;Inregistrarea producatorilor intr-un registru administrat de catre Ministerul

  Mediului si Dezvoltarii Durabile;Finantarea de catre producatori a costurilor de colectare, tratare si reciclare a

  tuturor bateriilor si acumulatorilor colectati.

 • MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORDirectia Reciclarea Materialelor

  HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopeloruzate

  Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau uzatedestinate reutilizarii, sunt obligate:

  a) sa colecteze anvelopele uzate in limita cantitatilor introduse de elepe piata in anul precedent;

  b) sa reutilizeze,sa refoloseasca ca atare, sa resapeze, sa reciclezesi/sau sa valorifice termoenergetic intreaga cantitate de anvelopeuzate colectata

  Tinte de indeplinit: 2005 - 60%2006 - 70%2008 - 80%

  Neindeplinirea obligatiilor anuale se penalizeaza prin plata la Fondul pentru mediu a 1 RON/kg anvelopa pentru diferentanerealizata, cf.OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORDirectia Reciclarea Materialelor

  Modalitati de indeplinire a obligatiilorproducatorilor si importatorilor privindgestionarea anvelopelor uzate

  Individual

  Prin transferarea responsabilitatii catre persoane juridice legal constituite, autorizate de Comisia Nationala pentru ReciclareaMaterialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, cf. Ordinului comun MEC/MMGA nr.386/243/2004

  S.C. ECOANVELOPE S.A. singura societate autorizata pentrugestionarea anvelopelor uzate, prin preluarea responsabilitatiiproducatorilor si importatorilor de anvelope

 • MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELORDirectia Reciclarea Materialelor

  Evolutia colectarii si valorificarii deseurilor,i