Minighid de Minecraft - Libris.ro de... · 2020. 2. 25. · Minighid de Minecraft. Sfaturi,...

5
Minighid de Minecraft Sfaturi, trucu ri, cu riozitifi Publicalie neoficialX creati pentru fanii N4inecraft

Transcript of Minighid de Minecraft - Libris.ro de... · 2020. 2. 25. · Minighid de Minecraft. Sfaturi,...

 • Minighidde Minecraft

  Sfaturi, trucu ri, cu riozitifi

  Publicalie neoficialX creati pentru fanii N4inecraft

  https://www.libris.ro/minighid-de-minecraft-sfaturi-trucuri-KRE978-606-646-747-6--p13116735.html

 • Proprietarul ;i creatorul serverelor.El inventeazi gi creeazi, de exemplu,minijocurile din joc.

  Un obiect rar, Crette in forterele, dar poate

  fi construit Fi din mere ti pepite de aur. Con-sumarea acestuia reincarce doue puncte de

  toame Fi dA;i efectul Regenerare ll timpde '10 secunde.

  O harti cu un scenariu de aventuri dinainte sta-bilit. lucetorul trebuie sd indeplineasci diferite

  misiuni pentru a ajunge la finalul aventurii.

  Este cel mai important bloc dinI\4inecraft, Are o grili de pitrate in Ipartea de sus gi este folosit pentru ia construi diferitele obiecte dinjoc. i;,

  . ],' .:. . .],.'.]]' ..; l.'.,'..1::

  Este o creatura prie-

  tenoase. O poli tunde

  ;i astfel oblii lAn5,

  Este o cr€atura neutrS, care apare cel mai

  des in lErdmul Final. 5e poate teleporta gipoate lua gi pune blocuri oriunde, Te atac :dace te uili la el, Cand moare, lasi o perli ;ender, din care poticonstrui un ochide iend er.

  ' .- . . ' ii -nti:'r lir.lnni?silltlclttlr9.!11.1rit1ffltrJai " .. ': :'

 • Este un soi special de ciupercS, care

  se g;sette in Tinutul Nether(ladul), l.Este recomandat si aduci ti la su- i:prafafd aceasti ciuperci, pentru ci iti acolo o poli cultiva, ,,]_1 -:r'-: "lrl

  I

  I

  Inamicul clasic al jucito-rului (o creaturi ostili),Are tot atatea punctede via!; ca un juc5tor.Poate exploda, aruncin-du-se in aer atat pe elinsuti, cat Fi pe cej dinjur. inainte de explozie,scoate sunete puter-nice de atenlionare;sssSSSsssSSSsss.

  Gn.----5Element in formi de cubdin care este alcetuitaintreaga lume a jocului. r

  ,iarqdr-*rniilrrF!.r., iftr' .qi

  Este o creaturd ostilS.

  De obicei treiette intr-orolibS, in mla;tini. Este un Iadversar redutabilin lupta 1'corp la corp. Apeleaze des

  la poliuni. ,,-F i"qafiHir liwFq I

  Daci este lovit dE trdsnet, se in-

  carcE: scoatB scantei albastre ti,c6nd explodeazi, puterea explo-

  ziei va ff de cinci ori mai mare,

 • 0 creature ostll;, care aparedoar in intunerc, Lupti cuarcul Fl segeata, Cu cat te afli

  mai aproape de el, cu atatestp mai iute.

  Este o creaturd prietenoase. La

  fiecare 7 minute, face cate un ou

  pe careil poli folosi la gdiit. Daciarunci oul, s-ar putea si iasi unpui din acesta.

  I

  ir

  17

  Este singura creatur; zbure-toare din lumea normalS. l

  Prescurtare pentru diaman-te (diamonds). Acestea suntfolosite pentru construireaa diverse unelte,

  Este un blor care poate irnpingealte blocuriin orice direclie,Exist; doue tipuri de pistoanelcele normale (pot doar se im-plnge obiecte) ti cele lipicioa-se (pot si;i trag5 blocurile),

 • Farmecele foloslte pentru

  a intensifica puterea unor

  obiecte sau pentru a le

  adeuga noi caracteristici,

  Folositin doui cazuri:1. O armura cu toatecele patru componentecizme, pantaloni, plato;;

  2. 0 sabie sau o unealtice are toate farmerele cese pot aplica pe ea.

  ffiAcesta dureaze ceteva mi-nute, filnd un joc in interioruljocului (de exemplu, o cursd

  cu obstacole, pixel jump,

  spleef, jocuri quiz). _ ,S

  DaciimblAnzegtiun lup, acesta iU va

  devenicel mai credin-cios tovares. Daca te

  ataca o creature ostilA,

  lupul imblanzitili sareimediatin alutor, inseniciodate nu-l atari pecreeper.

  *

  ffitl0 creaturA prietenoasS, pe

  care o intdlnim ln apropiereasatelor, Se poate face comerlcu el.,-i171|i'tt1;