Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din...

23
Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestui document nu poate fi divulgată unei terţe părţi, nu poate fi tradusă, copiată sau duplicată, integral sau parţial, sau prin orice mijloace electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare sau în alt mod fără permisiunea prealabilă scrisă a Mireo d.d. S-au depus eforturi consistente pentru a face acest manual cât mai complet şi exact posibil. Acest manual trebuie considerat „ca atare”, şi nici angajaţii, agenţii sau directorii nu vor fi responsabili pentru prejudiciile incidentale sau consecvenţiale rezultate din utilizarea acestui material sau răspunzători pentru omisiunile tehnice sau editoriale din cadrul acestuia . Butoane acţionate prin apăsare Du-ma acasa Anulare ruta curenta Da . Veţi vedea aceste propoziţii în Partea 2-a a Manualului Utilizatorului. Această formulare prescurtată reprezintă instrucţiuni mai lungi care vă spun să deschideţi mai multe ecrane la rând, “Apăsaţi butonul Du-ma acasa . Pe următorul ecran apăsaţi, Anulare ruta curenta . Pe următorul ecran, apăsaţi Da .” Căutare simplă şi navigare Aţi descărcat şi pornit aplicaţia şi doriţi să ajungeţi la o anumită adresă. Iată o modalitate rapidă, de bază, pentru a începe navigarea imediat. Găsirea şi navigarea spre o destinaţie Apăsaţi butonul Cauta de pe Bara de control. Introduceţi adresa în câmpul Ce . Apăsaţi butonul Rezultatele cautarii. Apăsaţi Cauta Rezultat. Apăsaţi Navigare şi veţi fi ghidat automat din locaţia curentă a GPS-ului spre destinaţia Selecteaza dată de dvs.

Transcript of Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din...

Page 1: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo

Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestui document nu poate fi divulgată unei terţe părţi, nu poate fi tradusă, copiată sau duplicată, integral sau parţial, sau prin orice mijloace electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare sau în alt mod fără permisiunea prealabilă scrisă a Mireo d.d. S-au depus eforturi consistente pentru a face acest manual cât mai complet şi exact posibil. Acest manual trebuie considerat „ca atare”, şi nici angajaţii, agenţii sau directorii nu vor fi responsabili pentru prejudiciile incidentale sau consecvenţiale rezultate din utilizarea acestui material sau răspunzători pentru omisiunile tehnice sau editoriale din cadrul acestuia .

Butoane acţionate prin apăsare

Du-ma acasa Anulare ruta curenta Da . Veţi vedea aceste propoziţii în Partea 2-a a

Manualului Utilizatorului. Această formulare prescurtată reprezintă instrucţiuni mai lungi care vă spun să deschideţi mai multe ecrane la rând, “Apăsaţi butonul Du-ma acasa . Pe următorul ecran apăsaţi, Anulare ruta curenta . Pe următorul ecran, apăsaţi Da .”

Căutare simplă şi navigare

Aţi descărcat şi pornit aplicaţia şi doriţi să ajungeţi la o anumită adresă. Iată o modalitate rapidă, de bază, pentru a începe navigarea imediat.

Găsirea şi navigarea spre o destinaţie

Apăsaţi butonul Cauta de pe Bara de control. Introduceţi adresa în câmpul Ce . Apăsaţi butonul Rezultatele cautarii. Apăsaţi Cauta Rezultat. Apăsaţi Navigare şi veţi fi ghidat

automat din locaţia curentă a GPS-ului spre destinaţia Selecteaza dată de dvs.

Page 2: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Vizualizarea hărţii

Acesta este primul ecran pe care îl vedeţi atunci când porneşte aplicaţia. GPS-ul (asiguraţi-vă că este pornit şi funcţionează!) va spune aplicaţiei unde vă aflaţi şi veţi putea vedea locaţia dvs. Acesta este ecranul implicit al aplicaţiei dvs. şi se numeşte Vizualizarea hărţii. Bara de control

Indicatorul de viteză curentă Semnalul GPS Afişaj ceas Nivelul bateriei

Buton căutare Ultima pagină accesată / Vizualizarea hărţii

Situat la baza ecranului dvs. în modul Portret, Bara de control prezintă butonul Cauta, butonul Optiuni conducere, câmpul Ultima pagina accesata, butonul Meniul principal.

Modul Landscape este combinat cu Bara de stare şi prezintă un indicator al puterii semnalului GPS, indicator pentru Viteza curentă, afişajul ceasului precum şi indicatorul

pentru nivelul bateriei.

Buton pentru opţiuni Indicator pentru Indicator pentru nivelul Butonul pentru conducere viteza curentă bateriei Meniull principal

Bara de Control / de stare

(In modul Landscape )

Butonul de Indicatorul de putere al Câmpul cu ultima pagină căutare semnalului GPS ceas Accesată / Vizualizarea hărţii Butonul de căutare. Dacă apăsaţi butonul Cauta veţi ajunge imediat la pagina de căutare. Butonul Cauta se află întotdeauna pe Bara de control, indiferent de locul din aplicaţie în care

Page 3: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

vă aflaţi. Apăsaţi-l oriunde v-aţi afla în aplicaţie pentru a ajunge direct la pagina de căutare. Puteţi reveni instantaneu la Vizualizarea Hărţii apăsând tabul Inchide din colţul dreapta sus a paginii de căutare în modul Portret sau Anulare în colţul stânga jos a Paginii de Căutare

atunci când vă aflaţi în modul Landscape. Butonul pentru opţiuni de conducere. Dacă apăsaţi butonul Optiuni conducere veţi ajunge direct la pagina cu Opţiuni de conducere unde vă puteţi alege opţiunile de alertare: Alerta viteza, Alerta camere , POI (Puncte de Interes) pe traseu.Parcurgeţi până în josul paginii până la butonul Map Display. Dacă apăsaţi pe acesta veţi ajunge la pagina Selecteaza area Afişajului Hărţii de unde puteţi alege modurile de afişaj Zi, Noapte sau Automatic.Dacă apăsaţi tabul Inchide din colţul dreapta sus veţi ajunge la Vizualizarea

Hărţii. Câmpul ultima pagină / Butonul pentru vizualizarea hărţii. Acest câmp afişează butonul din categoria de meniul cu apăsare din ultima pagină a Meniullui principal. Dacă îl apăsaţi, veţi ajunge la acea pagină din categoria de meniul. Când vă aflaţi în pagina din categoria de Meniul Principal, câmpul Ultima pagină accesată comută butonul Vizualizare harta care vă

duce instantaneu înapoi la Vizualizarea Hărţii anterioară.

Acesta este un instrument folositor pentru a comuta rapid între pagina de Meniul principal curentă şi Vizualizarea hărţii. Butonul pentru Meniul Principal. Apăsaţi butonul Meniul principal pentru a accesa pagina de Meniul principal unde puteţi accesa butoanele Du-ma acasa, Optiuni traseu, Favorite, Istoric, Setari şi Reveniţi la Vizualizarea Hărţii apăsând butonul Vizualizare harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie

de pe Bara de control. Bara de stare Bara de stare se află în partea de sus a ecranului dvs. în modul portret. Aceasta prezintă un indicator al puterii semnalului GPS, indicatorul vitezei curente, afişajul ceasului şi indicatorul nivelului bateriei.In modul Landscape, se combină cu Bara de control la baza ecranului. Indicatorul pentru puterea semnalului GPS. Acesta afişează puterea semnalului GPS.Trei

bare galbene indică o putere maximă a semnalului GPS (cu o acurateţe de 5 metri). Mai puţine bare galbene indică un semnal al GPS-ului mai slab, mai puţin exact. Trei bare roşii indică absenţa unui semnal GPS utilizabil.

Indicator pentru Viteza Curentă. Această iconiţă indică viteza curentă a vehiculului dvs.

Afişajul Ceasului. Acesta vă indică ora curentă.

Indicator pentru nivelul bateriei. Vă arată nivelul curent al bateriei. Un ştecher electric în

interiorul iconiţei indică faptul că bateria se încarcă. Un fulger în interiorul acesteia vă arată

Page 4: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

că bateria este complet încărcată.O iconiţă cu baterie roşie vă atenţionează că aceasta este aproape golită. Butonul şi meniul pentru orientare inteligentă

Butonul pentru orientare inteligentă

Meniul pentru orientare inteligentă Apăsaţi butonul Meniul orientare rapida o dată pentru a accesa meniul pentru Orientare inteligentă. Butonul pentru modul de rotaţie. Apăsaţi butonul Meniul orientare rapida o dată pentru a accesa meniul pentru Orientare inteligentă. Apăsaţi butonul Mod rotire pentru a comuta între modurile de Panoramare şi Rotire. Butonul pentru modul de panoramare. Apăsaţi butonul Meniul orientare rapida o dată pentru a accesa meniul pentru Orientare inteligentă. Apăsaţi butonul Mod panorama pentru a comuta între modurile de Panoramare şi Rotire. Butonul pentru modul 2D. Apăsaţi butonul Meniul orientare rapida o dată pentru a accesa meniul pentru Orientare inteligentă. Apăsaţi butonul 2D o dată pentru a comuta între o vedere bidimensională (aeriană) a hărţii şi o vedere tridimensională (în perspectivă) a hărţii. Butonul pentru modul 3D. Apăsaţi butonul Meniul orientare rapida o dată pentru a accesa meniul pentru Orientare inteligentă. Apăsaţi butonul 3D o dată pentru a comuta între o vedere tridimensională (în perspectivă) a hărţii şi o vedere bidimensională (aeriană) a hărţii. Butonul pentru indicarea nordului. Apăsaţi butonul Meniul orientare rapida o dată pentru a accesa meniul pentru Orientare inteligentă. Apăsaţi butonul Arata nordul pentru a

roti instantaneu vizualul hărţii astfel încât nordul să se situeze în partea de sus a ecranului dvs. Butonul pentru Selecteazaarea unui loc pe hartă. Apăsaţi butonul Meniul orientare rapida o dată pentru a accesa meniul pentru Orientare inteligentă. Apăsaţi butonul Selecteaza un loc pe harta, apoi apăsaţi şi menţineţi pe orice punct de pe hartă.O adresă de stradă, denumire de stradă sau coordonate GPS vor apărea în butonul Selecteaza pe harta o locatie. Apăsaţi butonul Selecteaza pe harta o locatie pentru a vedea pagina de

Detalii/ Planificare a traseului şi opţiuni unde puteţi vedea detaliile complete ale locaţiilor, puteţi naviga spre acestea, adăuga ca destinaţie, seta ca punct de plecare, găsi cel mai

Page 5: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

apropiat punct de interes, adăuga la favorite, sau seta drept casă. Închideţi pagina Detalii / Planificare a traseului şi opţiuni apăsând tabul Inchide.

Iconuri şi butoane pentru vizualizarea pe hartă a locaţiei

Icon cu locaţia dvs. curentă. Această iconiţă reprezintă locaţia curentă a GPS-ului dvs- în Vizualizarea Hărţii.

Locaţie GPS fără semnal. Această iconiţă reprezintă o lipsă de semnal GPS. Aceasta semnifică ultimul punct de pe hartă în care aplicaţia a înregistrat semnal GPS.

Buton pentru găsirea locaţiei curente. De fiecare dată când vă aflaţi la distanţă de localizarea curentă a GPS-ului dvs., butonul Gasire locatie curenta apare în

mijlocul părţii de jos a ecranului.Apăsaţi-l o dată pentru a vedea instantaneu locaţia dvs. în Vizualizarea Hărţii.

Icon cu punctul de plecare. Iconiţa Punct de plecare reprezintă punctul de plecare al călătoriei dvs. în Vizualizarea Hărţii. Dacă apăsaţi iconiţa Punct de plecare o dată aceasta se transformă în butonul Numele punctului de plecare. Puteţi apăsa pe hartă pentru a reveni la iconiţa Punct de plecare.

Butonul cu numele punctului de plecare. Butonul Numele punctului de plecare vă arată numele punctului de plecare al călătoriei dvs. în Vizualizarea hărţii. Dacă apăsaţi pe butonul Numele punctului de plecare ajungeţi la pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni. Apăsaţi butonul Inchide pentru a reveni la butonul Numele punctului de plecare din Vizualizarea Hărţii. Puteţi apăsa pe hartă pentru a reveni la iconiţa Punct de plecare .

Icon pentru destinaţie. Iconiţa Destinatie reprezintă destinaţia călătoriei dvs. în Vizualizarea Hărţii. Dacă apăsaţi pe iconiţa Destinatie o dată, aceasta se transformă în butonul Nume destinatie. Puteţi apăsa pe hartă pentru a reveni la iconiţa Destinatie.

Butonul cu numele destinaţiei. Butonul Nume destinatie vă

arată denumirea destinaţiei călătoriei dvs. în Vizualizarea Hărţii. Dacă apăsaţi butonul Nume destinatie ajungeţi la pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni. Apăsaţi butonul Inchide pentru a reveni la butonul Nume destinatie din Vizualizarea Hărţii. Puteţi apăsa pe hartă pentru a reveni la iconiţa Destinatie.

Icon cu punctul Via. Iconiţa Punct intermediar reprezintă o oprire programată pe traseul călătoriei dvs. în Vizualizarea Hărţii.Dacă apăsaţi iconiţa Punct intermediar o dată

Page 6: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

aceasta se transformă în butonul Nume punct intermediar. Apăsa pe hartă pentru a reveni la iconiţa Punct intermediar.

Butonul cu numele punctului Via. Butonul Nume punct intermediar indică numele Punctului Via în Vizualizarea Hărţii. Dacă apăsaţi pe butonul Nume punct intermediar ajungeţi la pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni. Apăsaţi tabul Inchide pentru a reveni la butonul Nume punct intermediar în Vizualizarea Hărţii. Puteţi apăsa pe hartă pentru a reveni la iconiţa Punct intermediar.

Icon cu puncte via adiţionale. Iconiţa Puncte intermediare aditionale reprezintă

opririle adiţionale programate de-a lungul traseului călătoriei dvs. în Vizualizarea Hărţii. Numerele cresc progresiv şi cronologic pe măsură ce adăugaţi puncte Via. Dacă apăsaţi iconiţa Via Point o dată, aceasta se transformă în butonul Nume punct intermediar. Puteţi apăsa pe hartă pentru a reveni la iconiţa Punct intermediar

Icon pentru punctul de selecţie de pe hartă. Iconiţa Selecteaza pe harta o locatie reprezintă o locaţie pe care aţi ales-o apăsând butonul Selecteaza pe harta o locatie din meniull Orientare Rapida şi după ce aţi apăsat un punct pe hartă în Vizualizarea Hărţii. Dacă apăsaţi iconiţa Selecteaza pe harta o locatie o dată, aceasta se transformă în butonul Selecteaz pe harta numele locatiei Puteţi apăsa pe hartă pentru a reveni la iconiţa Selecteaza pe harta o locatie.

Butonul cu numele punctului de selecţie de pe hartă. Butonul Selecteaza pe harta numele locatiei afişează denumirea şi locaţia unui punct de pe hartă pe care l-aţi ales apăsând butonul Selecteaza pe harta o locatie din meniul Orientare rapida şi apăsând pe un punct pe hartă în Vizualizarea Hărţii. Dacă apăsaţi butonul Selecteaza pe harta numele locatiei ajungeţi la pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni. Apăsaţi tabul Inchide pentru a reveni la butonul Selecteaza pe harta numele locatiei din Vizualizarea Hărţii. Puteţi apăsa pe hartă pentru a reveni la iconiţa Selecteaza pe harta o locatie .

Icon cu locul favorit. Iconiţa Locului favorit prezintă locaţia unui Loc favorit în Vizualizarea Hărţii care încă nu a fost definit ca Punct de plecare, Destinaţie, Punct Via sau Casă. Dacă apăsaţi iconiţa Locului favorit o dată aceasta se transformă în butonul Numele Locului favorit. Puteţi apăsa pe hartă pentru a reveni la iconiţa Locului favorit

Butonul cu numele punctului locului favorit. Butonul Numele Locului favorit vă indică numele şi locaţia/locului favorit în Vizualizarea Hărţii. Dacă apăsaţi butonul Numele Locului favorit ajungeţi la pagina cu Detalii / Planificarea

traseului / Opţiuni. Apăsaţi tabul Inchide pentru a reveni la butonul Numele Locului favorit în Vizualizarea Hărţii. Puteţi apăsa pe hartă pentru a reveni la iconiţa Locului favorit Dacă alegeţi una din opţiunile din Bara de Planificare a Traseului ( Navigare la, Adauga punct intermediar, Adauga ca destinatie, Setare ca Start de pe pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni, butonul Numele Locului favorit se va transforma în tipul de

Page 7: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

buton corespunzător după ce aţi revenit în Vizualizarea Hărţii.

Icon cu punctul rezultatului căutării. Iconiţa Cauta puncte gasite reprezintă locaţia rezultatului unei căutări în Vizualizarea Hărţii care încă nu a fost definit ca Punct de plecare, Destinaţie, Punct Via sau Casă. Dacă apăsaţi iconiţa Cauta puncte gasite o dată aceasta se transformă în butonul Cauta nume puncte gasite. Puteţi apăsa pe hartă pentru a reveni la iconiţa Cauta puncte gasite

Butonul cu numele punctului rezultatului căutării. Butonul Cauta nume puncte gasite afişează locaţia şi denumirea rezultatului căutării dvs.în Vizualizarea Hărţii. Dacă apăsaţi butonul Cauta nume puncte gasite ajungeţi la pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni. Apăsaţi tabul Inchide pentru a reveni la butonul Cauta nume puncte gasite în Vizualizarea Hărţii. Puteţi apăsa pe hartă pentru a reveni la iconiţa Cauta puncte gasite. Dacă alegeţi una din opţiunile din Bara de Planificare a Traseului (Navigare la, Adauga punct intermediar, Adauga ca destinatie, Setare ca Start de pe pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni, butonul Cauta nume puncte gasite se va transforma în tipul de buton corespunzător după ce aţi revenit în Vizualizarea Hărţii. Butoane şi Icon-uri pentru vizualizarea paginii

Icon pentru traseu activ.

Iconiţa pentru Traseu Activ de pe bara cu Detalii despre Traseu vă indică faptul că la un anumit moment navigaţi pe acel traseu (detaliile şi opţiunile traseului activ pot fi văzute apăsând butoanele Ruta, Favorite sau Istoric din câmpul Ultima pagină accesată de pe Bara de control din Vizualizarea Hărţii sau din pagina Meniul principal.)

Icon cu traseul inactiv. Iconiţa cu traseul inactiv de pe Bara de detalii vă indică faptul că la

un moment dat nu navigaţi pe acel traseu (detaliile şi opţiunile traseului inactiv pot fi văzute apăsând butoanele Ruta, Favorite sau Istoric din câmpul Ultima pagină accesată de pe

Bara de control din Vizualizarea Hărţii sau din pagina Meniul principal.)

Butonul Pauză / Reluare / Înregistrare traseu . Dacă apăsaţi butonul

Page 8: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Pauza/Reluare/Inregistrare traseu de pe Bara de Afişare Călătorie, puteţi întrerupe şi relua o sesiune de navigare (bara cu fişarea Călătoriei poate fi văzută apăsând butonul Ruta din câmpul Ultima pagină accesată de pe Bara de control din Vizualizarea Hărţii sau din pagina Meniul principal). Puteţi înregistra şi salva orice traseu pe care conduceţi, ieşind mai întâi din sesiunile de navigare, apoi Ruta, Pauza/Reluare/Inregistrare traseu.

Butonul cu locul favorit / Locul favorit prioritar. Butonul Locul favorit apare ca o stea albastră goală lângă orice adresă atunci când îi vizualizaţi detaliile. Puteţi apăsa butonul Locul favorit de lângă adresă pentru a o transforma într-un Locul favorit prioritar care este acum reprezentat cu o stea galbenă plină. Aceasta înseamnă că adresa va fi plasată acum în partea superioară a listei cu Locurile dvs. favorite. Fiecare adresă ulterioară pe care o denumiţi Loc favorit prioritar se va adăuga în Lista de Locuri favorite. (puteţi vedea această listă apăsând butonul Favorite din câmpul Ultima pagină accesată de pe Bara de control din Vizualizarea Hărţii sau din pagina Meniul principal.)

Butonul pentru Detectorul Hărţii.

Butonul Detectorul Hărţii este afişat întotdeauna lângă adrese, puncte de interes (POI) sau

coordonate GPS atât sub formă prescurtată cât şi în mod de afişare detaliată. Apăsaţi butonul Detectorul Hărţii pentru a vedea instantaneu locaţia acelui punct în Vizualizarea

Hărţii.

Icon acasă. Iconiţa Acasă se află lângă o adresă, atât sub formă prescurtată cât şi în

mod de afişare detaliată şi reprezintă articolul pe care l-aţi desemnat ca Acasă. Aceasta poate fi adresa dvs. de acasă, locaţia locului dvs. de muncă, hotelul dvs. atunci când sunteţi în vacanţă, etc. Puteţi seta o adresă ca Acasă apăsând butonul Setare acasa de pe pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni. Trebuie să aveţi setată această opţiune pentru a folosi butonul Du-ma acasa din Meniul principal.

Page 9: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Folosirea aplicaţiei Butonul Cauta este prezent întotdeauna pe Bara de control, indiferent de locaţia în care vă

aflaţi în aplicaţie. Apăsaţi-l de oriunde vă aflaţi în aplicaţie pentru a merge direct la pagina de Căutare.

Pentru a reveni la Vizualizarea Hărţii, apăsaţi butonul Anulare din colţul stânga jos a paginii de Căutare atunci când vă aflaţi în modul Landscape sau apăsând butonuk Inchide din colţul dreapta sus atunci când pagina de Căutare se află în modul Portret. Definirea categoriilor de căutare

Categoria de căutare este setată implicit la Toate. Apăsând butonul Cauta categorii, puteţi

comuta între Străzi, POI, Lon/Lat şi înapoi pe Toate.

Selecteaza aria hărţii unei ţări

Page 10: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Ţara de căutare implicită este cea afişată de Vizualizarea Hărţii. Apăsaţi butonul Selecteaza tara pentru a merge la pagina Selecteazaare Ţară. Apăsaţi harta ţării pe care vreţi să o căutaţi. Apăsaţi butonul Inchide pentru a salva selecţia şi

pentru a reveni la pagina de Căutare. Folosirea butonului de comutare a tastaturii

Apăsaţi butonul Tastatura toggle pentru a comuta instantaneu între diferite tastaturi setate pe diferite limbi şi sistemele acestora de scriere. Folosirea Butonului de comutare Literă / Număr / Simbol

Apăsaţi butonul Literă / Număr / Simbol pentru a comuta între intrările tastaturii între

litere, numere şi simboluri.

Folosirea câmpului Ce

Introduceţi o denumire, stradă, adresă, POI sau longitudine în câmpul Ce folosind tastatura. Un rezultat sugerat va apărea în zona de Rezultate sugerate pe măsură ce scrieţi.

Page 11: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Folosirea câmpului Unde

Introduceţi un oraş sau coordonată de latitudine în câmpul Unde folosind tastatura pentru a micşora aria de căutare.

Cum să ştergeţi un spaţiu

Apăsaţi butonul Sterge spatiu pentru a şterge o singură literă, un număr sau spaţiu în câmpurile Ce sau Unde.

Cum să ştergeţi câmpurile de căutare Apăsaţi butonul Sterge campul din Câmpurile Ce sau Unde pentru a şterge întregul

conţinut al câmpurilor Ce sau Unde.

Cum să obţineţi o Listă completă cu rezultatele căutării

Apăsaţi butonul Rezultatele cautarii în orice punct al căutării dvs. pentru a ascunde tastatura şi pentru a afişa o listă completă cu rezultatele căutării.

Cum să îngustaţi rezultatele căutării şi pentru a vedea detaliile

Page 12: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

În timp ce vizualizaţi lista rezultatelor, vă puteţi îngusta rezultatele căutării apăsând butonul Cauta categorii pentru a comuta între Străzi, POI-uri, Lon/Lat şi Toate. Dacă apăsaţi direct pe Cauta rezultate se va afişa pagina cu Detaliile despre Locaţia acestuia/ Planificarea traseului şi opţiuni.

Cum să vedeţi un rezultat al căutării în Vizualizarea Hărţii

Apăsaţi butonul Detectorul Hărţii pentru a vedea instantaneu locaţia rezultatului căutării

dvs. ca buton Cauta rezultate dupa nume în Vizualizarea Hărţii.

Cum să afişaţi tastatura Pe măsură ce rezultatele dvs. sunt afişate, apăsaţi câmpul Ce sau Unde pentru a afişa

tastatura din nou.

Cum să folosiţi pagina cu Detaliile locaţiei / Planificarea traseului şi Opţiuni

Puteţi ajunge la această pagină în mai multe moduri

Page 13: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Apăsând butonul Vizualizare pe harta nume locatie sau Rezultatele locatiei pe orice

pagină din aplicaţie, veţi ajunge la pagina cu Detaliile locaţiei / Planificarea traseului şi Opţiuni.

De exemplu:din Vizualizarea Hărţii: Icon cu numele locatiei din pagina cu Detaliile locaţiei / Planificarea traseului şi Opţiuni sau... Din pagina de Căutare: Cauta rezultate pagina cu Detaliile locaţiei / Planificarea traseului şi Opţiuni sau...Din Favorite: Meniul principal / Bara de control locuri favorite pagina cu Detaliile locaţiei / Planificarea traseului şi Opţiuni

… etc. Folosirea barei cu detaliile locaţiei

Bara cu Detaliile Locaţiei afişează adresa completă a locaţiei, iconiţa POI-ului, coordonatele GPS-ului şi alte detalii (dacă sunt disponibile) cum ar fi numerele de telefon. Detectorul Hărţii Locaţie în Vizualizarea Hărţii.

Folosirea Barei de Planificare a Traseului

În funcţie de locaţia Selecteaza dată de dvs. care poate fi nedefinită, definită anterior (ca Destinaţie, Punct de plecare, Punct via sau un Rezultat de căutare nedefinit sau un punct de localizare pe hartă), sau dacă face parte deja dintr-un traseu activ sau salvat, bara pentru Planificarea Traseului vă prezintă o varietate de butoane active şi inactive:

Page 14: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Navigare la: începe instantaneu să vă ghideze spre locaţia Selecteaza dată de la locaţia

curentă a GPS-ului. Inlatura locatiea din traseu: înlătură locaţia Selecteaza de pe traseul dvs. curent. Această opţiune apare numai după ce locaţia Selecteaza a fost setată ca punct de plecare, punct via sau destinaţie. Adauga punct intermediar: adaugă locaţia Selecteaza la traseul dvs. curent ca punct via. Această opţiune apare numai atunci când adăugaţi o a treia (sau peste) locaţie la traseul dvs.. Adauga ca destinatie: setează locaţia Selecteaza ca destinaţie sau înlocuieşte o destinaţie anterioară cu locaţia Selecteaza. Stabilire ca start: setează locaţia Selecteaza ca punct de plecare.

Folosirea Barei de comandă a Punctului Via

Această bară apare numai în pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni când există trei sau mai multe locaţii pe traseul dvs.

Muta inainte de precedenta: mută locaţia Selecteaza spre debutul călătoriei, chiar înaintea

locaţiei ce o precede. Mutând locaţia Selecteaza înaintea punctului dvs. de plecare va face din locaţia Selecteaza dată,noul dvs. punct de plecare.

Muta dupa urmatoarea: mută locaţia Selecteaza spre sfârşitul călătoriei, chiar după locaţia

ce o urmează. Mutând locaţia Selecteaza după destinaţia dvs. va face din locaţia Selecteaza noua dvs. destinaţie. Folosirea barei de Loc

În funcţie dacă locaţia dvs. nu are nume, este denumită, clasificată, este favorită sau setată drept Acasă, bara de Loc vă va prezenta diferite butoane: Gaseste Poi-urile apropiate:

Găseşte cele mai apropiate Puncte de Interes (POI) de locaţia Selecteaza de dvs.

Page 15: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Gasire POI-uri apropiate: pagina cu POI-urile cele mai apropiate - unde punctele de

interes din apropiere (hoteluri, benzinării, restaurante, etc.) sunt listate automat în funcţie de proximitatea lor faţă de locaţia Selecteazaată de dvs. Apăsaţi pe o Localizare POI-uri

pentru a merge la pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni.

Pentru a vă rafina rezultatele POI-urilor: Selecteaza categoria Pagina cu Selectarea Categoriei unde toate POI-urile sunt Selectate implicit. Categorii individuale Selectare şi Deselectare sau Deselectare toate. Inchide pentru a reveni la pagina cu POI-urile cele mai apropiate, modificate acum. Selecteaza categoria, va reflecta acum preferinţele dvs. de selecţie a POI-urilor (benzinării, Multiple, toate, etc.) Categorii: Desemnaţi locaţiile Selecteaza de dvs. ca Afaceri, Familie sau Prieteni

- puteţi Selecteaza categorii multiple, una sau niciuna. - această opţiune apare numai după ce aţi salvat o locaţie ca Favorită.

Adauga nume/redenumeste: adăugaţi sau redenumiţi şi salvaţi o denumire pentru locaţia Selecteazaată de dvs. Adauga nume sau Redenumeste.Introduceţi un nume nou, Salvare pe pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni. Noul nume apare cu litere

îngroşate pe primul rând drept locaţia favorită Selecteazaată.Această opţiune apare numai după ce aţi salvat o locaţie ca Favorită.

Adauga la favorite: Adaugă locaţia Selecteaza la lista dvs. de Favorite.

Scoate de la favorite: Scoate locaţia Selecteaza din lista dvs. de Favorite. Această opţiune

apare numai după ce aţi salvat o locaţie ca Favorită.

Stabilire ca acasa: Setează locaţia Selecteaza ca Acasă .

Scoate adresa acasa: Înlătură descrierea Acasă din locaţia Selecteaza. Această opţiune apare numai după ce aţi salvat o locaţie ca Acasă.

Părăsirea unei pagini

Pentru a ieşi din pagina cu Detalii/Planificarea traseului/Opţiuni: Detectorul Hărţii

Vizualizarea Hărţii sau Inchide care vă duce înapoi la pagina anterioară (ex., Traseu, Istoric, Favorite, Vizualizarea Hărţii, etc.)

Page 16: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Restabilirea setărilor implicite Butonul de restabilire a setărilor implicite: Pentru a reveni la Imaginile de Oraş, Zonă sau Bloc implicite, mergeţi la Setari Restocare

Prestabilite Da.

Prin Selecteaza opţiunii Restabilirea setărilor implicite nu se va reseta numai Meniull Multi-zoom, ci toate setările din aplicaţie vor reveni la setările originale din fabrică.

Folosirea Meniului principal Cum ajung la Meniul principal şi unde pot să ajung de acolo Deschideţi pagina meniului principal apăsând butonul Meniul principal .De aici, puteţi continua spre cele şase butoane ale meniulrilor principale ( Du-ma acasa, Ruta, Favorite, Istoric,Setari şi Stocare ) sau apăsaţi butonul Vizualizare harta, Cauta sau Inchide Aplicatia de pe Bara de control pentru a merge la ecranele şi paginile corespunzătoare.

Page 17: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Folosirea opţiunii Du-mă acasă Mergeţi la Meniul principal - Du-ma acasa în orice moment pentru a fi ghidat de la locaţia dvs. curentă la locaţia desemnată drept Acasă. Dacă vă aflaţi într-o sesiune de navigare activă, va apărea fereastra Anulare traseu curent. Selecteazaaţi Da pentru a începe să fiţi ghidat imediat spre locaţia dvs..Trebuie să setaţi o locaţie drept Acasă înainte să puteţi folosi funcţia Du-mă acasă.

Folosirea opţiunilor de traseu

Barele, butoanele şi afişajele de pe pagina Călătorie acoperite în secţiunea Folosirea opţiunilor de Traseu sunt descrise aşa cum ar arăta dacă aţi setat anterior un traseu cu un Punct de plecare, un punct Via şi o Destinaţie. Dacă trebuie să setaţi un Traseu şi nu ştiţi cum, urmaţi instrucţiunile Start Rapid şi Navigare Simplă.

Pagina Călătorii, Tablou de Bord şi Direcţii Mergeţi la Meniul principal Ruta Pagina de călătorii unde puteţi vedea statusul

Călătorie curente şi Bara de control, bara de afişaj cu detaliile Traseului curent şi bara de opţiuni a Traseului. Mergeţi la Meniul principal Ruta Pagina de călătorii Tabul Stanga Pagina tabloul de bord. Mergeţi la Meniul principal Ruta Pagina de călătorii Tabul Dreapta Pagina Direcţii.

Page 18: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Folosirea Statusului Călătoriei Curente şi a Barei de control

Statusul călătoriei curente şi Bara de control de pe pagina Călătorii, afişează durata estimată a călătorie dvs., distanţa estimată a traseului, timpul efectiv de deplasare şi distanţa efectivă de deplasare. Puteţi întrerupe sesiunea de navigare în orice moment apăsând butonul Pauza/Reluati/Inregistrare ruta. Puteţi folosi de asemenea bara Statusul călătoriei

curente pentru a vă înregistra condusul atunci când nu vă aflaţi într-o sesiune de navigare activă apăsând butonul Pauza/Reluati/Inregistrare ruta o dată. Apăsaţi din nou pentru a

întrerupe înregistrarea condusului. Folosirea Barei de afişaj cu Detaliile Traseului curent

Bara de afişare a Detaliilor Traseului curent de pe pagina Călătorii vă indică punctul de pornire, punctele via şi destinaţia. De asemenea indică distanţa estimată şi timpul estimat de deplasare între opriri. Indicatorul de Navigare activă vă indică dacă traseul dvs. de navigare este activ (galben) sau inactiv (alb). Apăsând butonul Detectorul Hărţii de lângă o locaţie, puteţi vedea instantaneu locaţia aleasă în Vizualizarea Hărţii. Apăsând butonul Detectorul Hărţii de lângă indicatorul de Navigare activă, Distanţă estimată şi Timp estimativ, întregul dvs. traseu va fi afişat ca o imagine aeriană 2D. Apăsaţi pe Localizare de pe Pagina de Călătorii pentru a accesa pagina aferentă cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni.

Folosirea Barei de Planificare a Traseului Aici puteţi vedea întreaga dvs. călătorie după opriri şi etape.

Page 19: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Pentru a vedea o locaţie sau o parte din traseul dvs. în Vizualizarea Hărţii: Detectorul Hărţii

Vizualizarea Hărţii.

Apăsaţi pe Localizare pentru a accesa pagina aferentă cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni pentru a accesa următoarele.

Astfel, Localizare pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni Inlatura locatia din traseu : înlătură locaţia Selecteazaată de pe traseul dvs. curent.

Această opţiune apare numai după ce locaţia Selecteaza a fost setată ca punct de plecare, punct via sau destinaţie. Adauga ca punct intermediar : adaugă locaţia Selecteaza la traseul dvs. curent ca punct via. Această opţiune apare numai atunci când adăugaţi o a treia (sau peste) locaţie la traseul dvs. Adauga ca destinatie: setează locaţia Selecteaza ca destinaţie sau înlocuieşte o destinaţie anterioară cu locaţia Selecteaza. Stabilire ca start : setează locaţia Selecteaza ca punct de plecare. Folosirea Barei de comandă a Punctului Via

Ne aflăm pe pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni. Parcurgeţi în jos bara de Comandă a punctului Via.

Muta inainte de precedenta: mută locaţia Selecteaza spre debutul călătoriei, chiar înaintea

locaţiei ce o precede. Mutând locaţia Selecteaza înaintea punctului dvs. de plecare va face din locaţia Selecteaza noul dvs. punct de plecare. Muta dupa urmatoarea : mută locaţia Selecteaza spre sfârşitul călătoriei, chiar după locaţia ce o urmează. Mutând locaţia Selecteaza după destinaţia dvs. va face din locaţia Selecteaza noua dvs. destinaţie.

Folosirea barei de Loc

Ne aflăm pe pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni.

Page 20: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Treceţi peste bara de comandă a punctului via până ajungeţi la Bara de loc. În funcţie de dacă locaţia dvs. nu are nume, este denumită, clasificată, este favorită sau setată drept Acasă, bara de Loc vă va prezenta diferite butoane: Gaseste Poi-urile apropiate : Găseşte cele mai apropiate Puncte de Interes (POI) fata de locaţia Selecteazaată de dvs. Gaseste Poi-urile apropiate, pagina cu POI cele mai

apropiate - unde punctele de interes din apropiere (hoteluri, benzinării, restaurante, etc.) sunt listate automat în funcţie de proximitatea lor faţă de locaţia Selecteazaată de dvs. Apăsaţi pe Localizare Poi-uri pentru a merge la pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni. Pentru a vă rafina rezultatele POI-urilor: Selecteaza categoria Pagina cu Selecteaza area Categoriei unde toate POI-urile sunt Selecteazaate implicit. Categorii individuale Selecteaza şi Deselecteaza sau Deselecteaza tot. Inchide pentru a reveni la pagina cu POI-urile cele mai apropiate, modificate acum. Selecteaza categoria va reflecta acum preferinţele

dvs. de selecţie a POI-urilor (benzinării, Multiple, toate, etc.) Categorii Alegeţi pagina de categorii Afaceri , Familie sau Prieteni. Inchide

pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni. Puteţi Selecteazaa categorii multiple, una sau niciuna. Această opţiune apare numai după ce aţi salvat o locaţie ca Favorită. Adauga nume/Redenumire : adăugaţi sau redenumiţi şi salvaţi o denumire pentru locaţia Selecteazaată de dvs. Adauga nume sau Redenumire, Tastatura, Introduceţi un nume nou, Salvare pagina cu Detalii / Planificarea traseului / Opţiuni. Noul nume apare cu litere

îngroşate pe primul rând drept locaţia favorită Selecteaza. Această opţiune apare numai după ce aţi salvat o locaţie ca Favorită. Adauga la favorite: Adaugă locaţia Selecteaza la lista dvs. de Favorite. Scoate de la favorite: Scoate locaţia Selecteaza din lista dvs. de Favorite. Această opţiune

apare numai după ce aţi salvat o locaţie ca Favorită. Stabilire ca acasa: Setează locaţia Selecteaza ca Acasă. Scoate adresa acasa : Înlătură descrierea Acasă din locaţia Selecteaza. Această opţiune apare numai după ce aţi salvat o locaţie ca Acasă. Folosirea Barei de Opţiuni pentru Traseu Ajungeţi la Bara de Opţiuni pentru Traseu Tip si Evitare Pagina Tip Traseu .Puteţi Selecteazaa între Ruta cea mai rapida sau Ruta cea mai scurta Shortest Ruta . Bara Evitare vă permite să alegeţi una, mai multe sau toate opţiunile de evitare .

Page 21: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Când este disponibilă, o bară de evitare specifică pentru o ţară sau oraş va apărea sub Bara de Evitare.Inchide, Bara de Opţiuni Traseu, Intoarcere Ruta pentru a vă întoarce pe

acelaşi traseu de pe care aţi venit. Destinaţia dvs. este acum punctul de plecare, iar punctul de plecare este noua dvs. destinaţie. Salvare Ruta vă salvează traseul în Lista de Trasee Favorite. Mergeţi până la baza paginii de Călătorii. Incepe Demo va începe o sesiune de navigare viraj cu viraj în Vizualizarea Hărţii.Din Bara de Control a Vizualizării Hărţii, apăsaţi Ruta din câmpul Ultima Pagină Accesată pentru a

reveni la pagina Călătorii. Stop Demo pentru a opri sesiunea de navigare viraj cu viraj simulată în Vizualizarea Hărţii,

din Bara de Control a Vizualizării Hărţii, apăsaţi Ruta din câmpul Ultima Pagină Accesată pentru a reveni la pagina Călătorii. Sterge aceasta ruta Da înlătură traseul curent ca traseu de navigare activ, însă nu îl scoate din lista de Favorite. Citirea tabloului de bord

Tabloul de bord nu are butoane ce pot fi apăsate, însă vă oferă numeroase informaţii utile. Acesta prezintă un kilometraj, o busolă, un altimetru, un indicator al puterii semnalului GPS şi coordonatele curente ale aparatului GPS.

Utilizarea Istoric Noţiuni de bază pentru Destinatii si Pagini de jurnal de călătorie

Page 22: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Accesaţi Meniul principal ➞ Istorie ➞Destinatii ➞ Tab dreapta ➞ Jurnal de călătorii

Folosire destinaţii

Vizualizaţi o listă a tuturor destinaţiilor din ultimele 30 de zile. Apăsaţi pe orice destinaţie pentru a accesa Detali de amplasare / de planificare a traseului şi Opţiuni.

Setari

Meniul principal ➞ Setari➞

Meniul principal ➞ Setari➞ Tasta dreapta ➞ Despre

Selecteazaarea limbii

Selecteazaare voce

Page 23: Manualul Utilizatorului DON’T PANIC Mireo · harta de pe Bara de control sau ieşiţi complet din aplicaţie apăsând butonul Iesire aplicatie de pe Bara de control. ... Icon cu

Selecatati unitatile de masurat