Managementul dezvoltării afacerilor - FSEGA MASTER... · asigure succesul în afaceri. Masteratul...

of 1 /1
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DOMENIUL MANAGEMENT Managementul dezvoltării afacerilor Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă Competenţe şi abilităţi: Identificarea oportunităţilor de afa- ceri şi formularea unei strategii de afaceri pentru firma nou înfiinţată Analiza fezabilității ideilor de afaceri şi elaborarea unui plan de investiții pentru firma nou înființată sau pentru dezvoltarea afacerilor deja existente Utilizarea avansată a conceptelor, principiilor şi abordărilor privind managementul resurselor umane şi dezvoltarea competenței organiza- ționale Obiective Masteratul Managementul Dezvoltării Afacerilor îşi propune crerea unei culturi mana- geriale unice prin intermediul sistemului educațional, care să permită formarea calităților şi atitudinilor necesare managerilor secolului XXI printr-o educație adecvată şi care să asigure succesul în afaceri. Masteratul Managementul Dezvoltării Afacerilor dezvoltă o abordare de tip holistic a managementului organizației, prin curricula sa bogată, tratează atât fundamente teoretice şi metodologice ale managementului afacerilor cât şi aspectele practice care, prin studii de caz, care definesc comportamentele antreprenoriale de succes. Curriculum Semestrul 1 Marketing strategic Comportament organizațional Managementul proiectelor Plasamente de capital Comunicare interculturală în afaceri (lb. engleză / lb.franceză) Semestrul 2 Strategii de afaceri Contabilitate prntru manageri Managementul strategic al resurselor umane Etica afacerilor şi responsabilitate socială Limba modernă în afaceri (limba engleză/franceză/germană/ italiană/spaniolă) Semestrul 3 Managementul inovării Antreprenoriat Managementul cunoştințelor în organizații Managementul conflictelor şi dialogul social Comunicare în afaceri (limba engleză/franceză/germană/italiană/ spaniolă) Semestrul 4 Managementul lanțului logistic Practică (Strategii de afaceri şi Antreprenoriat) Stagiu de cercetare / documentare şi pregătirea disertaţiei Criterii de admitere Condiţie de înscriere Certificat de competenţă lingvistică Modul de desfăşurare al admiterii: 50 % media examenului de licenţă 50 % nota examenului scris la disciplina Management Elaborarea de strategii de marketing în vederea susținerii afacerilor exis- tente sau a celor nou înființate Realizarea unui management efi- cient şi competitiv al operațiilor în cadrul firmelor Aplicarea unui raționament strate- gic şi etic în cadrul firmelor Perspective la angajare: Ocupaţii posibile: manager general, ma- nager de proiect, director de marketing, director de producție, consultant în management. Contact: [email protected] Responsabil program de studii: Prof. Univ. Dr. Anca Borza

Embed Size (px)

Transcript of Managementul dezvoltării afacerilor - FSEGA MASTER... · asigure succesul în afaceri. Masteratul...

Page 1: Managementul dezvoltării afacerilor - FSEGA MASTER... · asigure succesul în afaceri. Masteratul Managementul Dezvoltării Afacerilor dezvoltă o abordare de tip holistic a managementului

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR

M A S T E R A T

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

ADMITERE 2013 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA AVIZIER ONLINE

DOMENIUL MANAGEMENT

Managementul dezvoltării afacerilor Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă

Competenţe şi abilităţi:• Identificarea oportunităţilor de afa-

ceri şi formularea unei strategii de afaceri pentru firma nou înfiinţată

• Analiza fezabilității ideilor de afaceri şi elaborarea unui plan de investiții pentru firma nou înființată sau pentru dezvoltarea afacerilor deja existente

• Utilizarea avansată a conceptelor, principiilor şi abordărilor privind managementul resurselor umane şi dezvoltarea competenței organiza-ționale

ObiectiveMasteratul Managementul Dezvoltării Afacerilor îşi propune crerea unei culturi mana-geriale unice prin intermediul sistemului educațional, care să permită formarea calităților şi atitudinilor necesare managerilor secolului XXI printr-o educație adecvată şi care să asigure succesul în afaceri. Masteratul Managementul Dezvoltării Afacerilor dezvoltă o abordare de tip holistic a managementului organizației, prin curricula sa bogată, tratează atât fundamente teoretice şi metodologice ale managementului afacerilor cât şi aspectele practice care, prin studii de caz, care definesc comportamentele antreprenoriale de succes.

CurriculumSemestrul 1• Marketing strategic • Comportament organizațional • Managementul proiectelor • Plasamente de capital • Comunicare interculturală în

afaceri (lb. engleză / lb.franceză)Semestrul 2• Strategii de afaceri • Contabilitate prntru manageri • Managementul strategic al

resurselor umane • Etica afacerilor şi responsabilitate

socială• Limba modernă în afaceri

(limba engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă)

Semestrul 3• Managementul inovării • Antreprenoriat • Managementul cunoştințelor în

organizații • Managementul conflictelor şi

dialogul social • Comunicare în afaceri (limba

engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă)

Semestrul 4• Managementul lanțului logistic • Practică (Strategii de afaceri şi

Antreprenoriat) • Stagiu de cercetare / documentare

şi pregătirea disertaţiei

Criterii de admitereCondiţie de înscriere• Certificat de competenţă lingvisticăModul de desfăşurare al admiterii:• 50 % media examenului de licenţă• 50 % nota examenului scris la

disciplina Management

• Elaborarea de strategii de marketing în vederea susținerii afacerilor exis-tente sau a celor nou înființate

• Realizarea unui management efi-cient şi competitiv al operațiilor în cadrul firmelor

• Aplicarea unui raționament strate-gic şi etic în cadrul firmelor

Perspective la angajare:Ocupaţii posibile: manager general, ma-nager de proiect, director de marketing, director de producție, consultant în management.

Contact: [email protected]

Responsabil program de studii: Prof. Univ. Dr. Anca Borza