Lucrare Licenta - Info

download Lucrare Licenta - Info

of 48

Transcript of Lucrare Licenta - Info

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  1/48

  LUCRARE DE LICEN

  Arhitectura, proiectarea idezvoltarea unei aplicaii de baze

  de date pentru gestiunea uneisocieti de transport marf

  CUPRINS

  1. INTRODUCERE................................................................................................... 3

  2. PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA BAZEI DE DATE ...........................4

  2.1. DEA I LISTA DE RESTRIC II .....................................................................4

  2.1.1. DIAGRAME DEA......................................................................................4

  2.1.2. RESTRIC II .............................................................................................11

  1

  Facultatea de Matematic i Informatic

  Specializarea Informatic

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  2/48

  2.2 BAZA DE DATE ACCESS..............................................................................17

  3. ARHITECTURA, PROIECTAREA I DEZVOLTAREA APLICA IEI ......21

  3.1 ARHITECTURA..............................................................................................21

  3.1.1 ARHITECTURA GENERAL.................................................................21

  3.1.2. FORMULARE SI RAPOARTE...............................................................22

  3.1.3 MENIUL APLICATIEI.............................................................................31

  4. APLICATIE-UTILIZARE, GHID SI PREZENTARE....................................33

  4.1 INSTALARE.................................................................................................33

  4.1.1 DESF URAREA APLICA IEI .........................................................33

  4.1.2. CERIN E HARDWARE I SOFTWARE ..............................................33

  4.2 GHID.................................................................................................................33

  4.2.1.GESTIUNE.................................................................................................34

  4.2.2 MENIUL INTEROGRILOR PREDEFINITE......................................3

  4.2.3. MENIUL RAPOARTELOR PREDEFINITE.........................................41

  !. CONCLUZII..........................................................................................................47

  REFERIN E BIBLIOGRAFICE .............................................................................4"

  1. INTRODUCERE

  Scopul acestui proiect const in aplicarea analizei, proiectrii, implementrii si interogrii

  unei baze de date, precum si aplicarea de algoritmi, tehnici si metodologii, necesare pentru

  arhitectura, proiectarea, implementarea si documentaia aplicaiei bazei de date, pentru un

  subunivers de interes de scar medie.Amalesaceasttemadindorinade

  aputeaajutasocietilede transportsmanagerieze dateleisiuurezemunca.

  Este o

  aplicaie

  uor

  de olosit

  i

  de

  neles,

  care

  pune

  la

  dispoziie

  toate resursele necesare pentruaajutautilizatorulsintroducdate,sleteargisle salveze.!atehnologie de implementare

  "

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  3/48

  amales#icrosot Access "$$% pentrubazade date , oerind gratuit &untime, pe '" si () bii, este

  perormant, iarbazade date nuriscsdepeasccei "*+maimposibili i#icrosot -isual

  Studio"$1$ pentruaplicaie, deoareceesteultimageneraiede limbaje de programare

  industriale,care oero oartebunproductivitate programatorilor.

  2. PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA BAZEI DE DATE

  roiectarea aplicatiei de baze de date consist n aplicarea, n aceast ordine, a algoritmilor

  urmtori/

  Algoritmul de analiz pentru proiectarea diagramelor entit0iasocia0ii 23EA4 0i

  listelor de restric0ii asociate acestora Algoritmul de traducere a 3EA 0i restric0iilor n #odelul #atematic Elementar al

  3atelor 2schema ##E34 Algoritmul de asisten0 pentru proiectarea cheilor Algoritmul de asisten0 n proiectarea altor tipuri de constr5ngeri Algoritmul de detectare 0i analizare a poligoanelor din 3EA Algoritmul de traducere a schemelor ##E3 n #odelul &ela0ional de 3ate 2#&34

  0i a listei de constr5ngeri nonrela0ionale Algoritmul de traducere a schemelor #&3 n baza de date Access

  '

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  4/48

  Detalii facturi clienti

  Facturi Clienti Produse / Servicii

  FacturaProdus

  PRODUS

  PRODUS

  PRODUS

  FURNIZOR

  NR MASINA

  TARA

  Comenzi Furnizori

  Tari Furnizori

  Auto LOC INCARCARE

  GREUTATETARIFDATA INCARCARE

  TIP MASINALOC DESCARCARE

  DATA DESCARCARE

  Se va lua n considerare aptul c agoritmul pentru impunerea constr5ngerilor nonrela0ionale a

  ost aplicat n capitolul al treilea.

  2.1. DEA # $#%&' () *)%&*#+ ##

  &ezultatele aplicrii algoritmului de asisten0 a proiectrii diagramelor entit0iasocia0ii 23EA4

  0i listelor de restric0ii asociate acestora sunt urmtoarele/

  ".1.1. 3iagrame 3EA

  )

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  5/48

  Detalii facturi FURNIZORI

  Facturi FURNIZORI Produse / Servicii

  FacturaProdus

  PRODUS

  PRODUS

  PRODUS

  CLIENT

  NR MASINA

  TARA

  Comenzi CLIENTI

  Tari CLIENTI

  Auto LOC INCARCARE

  GREUTATETARIFDATA INCARCARE

  TIP MASINALOC DESCARCARE

  DATA DESCARCARE

  6

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  6/48

  FURNIZORI

  FACTURI FURNIZORI

  ORASE COMENZI EMISE

  NUME

  ADRESA

  IBAN

  C.U.I

  PERSOANA CONTACT

  ORASFACTURI FURNIZOR

  ClientFactura

  FACTURI CLIENTI

  CLIENTIDETALII FACTURI CLIENTI

  TOTAL

  TVA

  VALOARE

  DATA EMITERE

  TERMEN SCADENT

  (

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  7/48

  NUME

  JUDETJUDETE

  Tari

  SIMBOL

  NUME

  FURNIZOR

  TARA

  CLIENT

  ORAS

  JUDETE

  FURNIZORI

  ORASE

  TARI

  CLIENTI

  SIMBOL NUME

  JUDETE

  CLIENTCLIENT

  JUDET

  ORAS

  CLIENTI

  COMENZI PRIMITEFACTURA CLIENTI

  ORASE

  %

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  8/48

  ORAS

  FURNIZORI

  JUDETECLIENTI

  NUME

  CLIENTJUDET

  FURNIZOR

  FACTURI FURNIZORI

  FURNIZORIDETALII FACTURI FURNIZORI

  TOTA

  TVA

  VALOARE

  DATA EMITERE

  TERMEN SCADENT

  FURNIZOR

  FACTURA

  UNITATI MASURANUMEUM

  PRODUS

  CLIENTI

  7

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  9/48

  NUMAR AUTOVEHICUL

  COMENZI EMISECOMENZI PRIMITE

  OBSERVATII

  NUMAR AUTO NUMAR AUTO

  UMUNITATE MASURA

  PRODUS

  OBSERV ATII

  SIMBOL

  8

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  10/48

  COMENZI FURNIZORI

  FURNIZORI ORASE

  JUDETETARI

  FACTURI FURNIZORI CLIENT

  NUMAR AUTOVEHICULDETALII FACTURI FURNIZORI

  COMENZI CLIENTI

  FACTURI CLIENTI

  DETALII FACTURI CLIENTI

  PRODUSE

  UNITATE MASURA

  FURNIZOR ORAS

  JUDET

  TARA

  JUDET

  ORASFACTURA

  JUDET

  CLIENT

  FACTURA

  FACTURA

  NUMAR AUTOVEHICUL

  NUMAR AUTOVEHICUL

  FACTURA

  PRODUSE

  PRODUSE

  U.M.

  Diagrama structural DEA

  1$

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  11/48

  ".1.". &estric ii

  Clienti

  R)%&*#+# () ()#/

  &$/IBAN ascii2")49

  &1/ CUI ascii21649

  R)%&*#+ ## () &&'$#&'&)0

  &"/IBAN este obligatoriu

  &'/!:; este obligatoriu

  &)/

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  12/48

  R)%&*#+ ## () /#+#&'&)0

  &1"/

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  13/48

  R)%&*#+ ## () /#+#&'&)0

  &")/

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  14/48

  Orase

  R)%&*#+# () ()#/

  &'(/

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  15/48

  &))/ acturi !lienti, roduse, !antitate, ret, -aloare, =-A, !lient, !omanda !lient, !omanda

  urnizor>1, 1$$? 1, 1$$? 1, 1$$?

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  16/48

  &61/

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  17/48

  2.2 B'' () ('&) A++)%%

  Aplic5nd algoritmul de traducere a schemelor #&3 n baza de date Access, a ost ob0inut

  schema din igura

  &estric0iile de domeniu sunt implementate olosind propriet0ileData Type, Format,

  Validation ule 0i Validation Te!t9

  &estric0iile de totalitate 2not null4 sunt implementate olosind propriet0ile e"uired

  Figura #$ %c&ema corespun'toare a (a'e de date din Access

  1%

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  18/48

  Implementarea Constr)ngerii de domeniu C# in ta(elul ComandaClienti, coloana Clienti

  Implementarea Constr)ngerii de domeniu C* in ta(elul Furni'ori coloana +ocalitate

  17

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  19/48

  Implementarea Constr)ngerii de domeniu C din ta(ela -udete

  Implementarea Constr)ngerii de domeniu C. din ta(ela clienti, coloana +ocalitate

  18

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  20/48

  +ista derulant re'ultat pentru coloana /ras 0n ta(elul Clienti

  +ista derulant re'ultat pentru coloana 1udet 0n ta(elul Furni'ori

  "$

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  21/48

  APLICATIA BAZEI DE DATE

  BAZA DE DATE

  APLICATIA BAZEI DE DATE

  #. AR$ITECTURA% PROIECTAREA I DEZ&OLTAREA

  APLICAIEI

  3.1 A*#&)+&/*'

  3.1.1 A*#&)+&/*' ))*'$

  entru a oeri accesulmuliuser, obazundamentalde

  datenumit=ransintermed.accdb ar trebuistocatpe un server,ntimpce

  obazaprogramatnumit=ransintermed.ee,iiereecutabildindirectorulaplicaiei,

  directorcarevaavea o copieinstalatpe iecarestaiede lucrunecesar9 toate

  acestestaiide lucru ar trebuisaibe accesdeplinladirectorul de pe serverul

  ceconine=ransintermed.accdbcunitateavirtualD/.

  entru a permite lucrulnparalelipe server, acest director

  poateideclaratcunitateavirtualD/ipeaceastmain.

  Diagrama de des2 urare a aplica iei

  "1

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  22/48

  3.1.2. F*/$'*) %# *'5'*&)

  Aplicatia =ransintermedF de deschide prin prezentarea societatii. 3in meniu putem

  ajunge cu usurinta in dierite ormulare si rapoarte.

  Aplicatia are ca 0i posibilitate de acces, o band de meniuri, ce con0ine op0iunea

  *estiune, documente, interogari si rapoarte. Cptiune gesiune poate i epandata si oer ci de

  deschidere a ormularelor tara, judet, oras, clienti si urnizori.

  rin etensiunea documenteF, avem posibilitatea de a ajunge in comenzi primite, comenzi

  emise, acturi primite si acturi emise.

  ormularul tari

  A ost creat ormularul numitGri, ceaieazutilizatorului,

  pebazatabeleiGri,dinbazade date,listaGrilordinEuropa.

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  23/48

  client.Adugareaunui clientsepoate ace numaidacnueistdejaun client cu

  acelasinumenbazade date.3acutilizatoruldoretetergereasaumodiicarea unui

  client,seaieazmaint5iun mesaj de asigurare atergeriisauamodiicrii. Acest ormular

  este legat de ormularele acturiclieniicomenziclieni.

  ormularul2urni'ori

  entru acilitarea lucrului cu datele despre urnizori, a ost realizat ormularul , bazat

  petabelaurnizori, ceoervizualizarea urnizorilornregistrai,ordonaialabetic.

  :tilizatoruluiiesteacordatposibilitateaadugrii,tergeriisaumodiicriiunui

  urnizor.Adugareaunui urnizorsepoate ace numaidacnueistdejaun client cu

  acelasinumenbazade date.

  :n urnizor poateiiclient.3acutilizatoruldoretetergereasaumodiicarea unui

  urnizor,seaieazmaint5iun mesaj de asigurare atergeriisauamodiicarii. Acest ormular

  este legat de ormularele acturi urnizoriicomenzi urnizori.

  ormularul numar masini

  Acest ormular este legat detabelanumrAutovehicule,dinbazade

  date.Cerposibilitateavizualizriinumerelor demainiianregistrriiunor numere noi,

  dar

  i

  posibilitateade a

  modiic

  sau

  terge

  numerele unor autovehicule. :tilizatorul poate, deasemenea,adaugobservaiipentru iecarenumrdemain.

  ormularul comen'i emise

  3inormularul comenzi emise, alatnlegturcutabelacomenzi emisedinbazade

  date, utilizatorul poatenregistra,vizualiza,tergesaumodiicanumite comenzi,c5tiordonarea

  lordupdat,dupnumeleclienilor,dupgreutatesaudupnumrulauto.Hnregistrareaunei

  noi comenzivaapreaimediatntabelacomenzi emise. entru

  aputeatergeocomand,seselecteazc5mpulcesedoreteaitersiseapaspe

  tergeredateFdinmeniu.=abelasevaactualizaautomatduptergeaunui client.

  ormularul comen'i primite

  3inormularul comenzi primite, alatnlegturcutabelacomenzi primitedinbazade

  date, utilizatorul poatenregistra,vizualiza,tergesaumodiicanumite comenzi,c5tiordonarea

  lordupdat,dupnumeleclienilor,dupgreutatesaudupnumrulauto.Hnregistrareaunei

  noi comenzivaapreaimediatntabelacomenzi emise. entru

  "'

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  24/48

  aputeatergeocomand,seselecteazc5mpulcesedoreteaitersiseapaspe

  tergeredateFdinmeniu.=abelasevaactualizaautomatduptergeaunui client.

  ormularul2acturi

  3inmeniulaplicaiei, utilizatorul poateselectaopiuneaacturi,dincarepoate alege

  acuturi primitesauacturi emise.3inambele ormulare, utilizatorul poatevizualizaacturileile

  poarteordonadupdatemis, termen scadent, urnizorsauclient.3e asemenea, utilizatorul

  areiposibilitateadetergesaumodiicoactur.Aplicaiaesteconstruitcdupiecareadu

  gare,tergeresaumodiicare aiecruiormular,acestasseactualizeze automat.

  ")

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  25/48

  Deschiderea aplicatiei Deschiderea meniunui

  Interogari

  Formulare

  Numarmasini

  Facturi

  Primite

  Comenzi

  Gestiune

  Rapoarte

  Emise

  Furnizori

  Clienti

  Oras

  Judet

  Tari

  Inchiderea Aplicatiei

  Emise

  Primite

  "6

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  26/48

  Ruta

  Data

  Clienti

  Observatii

  Tip masina

  Loc Incarcare

  Loc descarcare

  Tarif

  Sofer

  Operatii de adaugare, stergere, modificare

  Inchide

  Ruta

  Data

  Furnizori

  Observatii

  Tip masina

  Loc Incarcare

  Loc descarcare

  Tarif

  Sofer

  Operatii de adaugare, stergere, modificare

  Inchide

  Varianta de utili'are pentru 2ereastra principal

  Varianta de utili'area a 2ormularului Comen'i Clienti

  Varianta de utili'area a 2ormularului Comen'i Furni'ori

  "(

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  27/48

  Client

  Serie factura

  Numar Factura

  Data Facturare

  Termen Scadent

  Tarif

  Modifica, sterge adauga

  Inchide

  Client

  Serie factura

  Numar Factura

  Data Facturare

  Termen Scadent

  Tarif

  Modifica, sterge adauga

  Inchide

  Varianta utili'area 2ormular Facturi Clienti

  "%

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  28/48

  Nume

  Localitate

  Judet

  IBAN

  C.U.I

  Telefon

  Adauga sterge modifica

  Inchide

  Adresa

  Banca

  Nume

  Localitate

  Judet

  IBAN

  C.U.I

  Telefon

  Adauga sterge modifica

  Inchide

  Adresa

  Banca

  Varianta utili'area 2ormular Facturi Furni'ori

  Varianta utili'are Furni'ori

  "7

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  29/48

  Nume

  Simbol

  Adauga sterge modifica

  Inchide

  Nume

  Simbol

  Adauga sterge modifica

  Inchude

  Varianta utili'are Clienti

  Varianta utili'are 1udet

  Varianta utili'are /rase

  "8

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  30/48

  Nume

  Simbol

  Adauga sterge modifica

  Inchide

  Nume

  Simbol

  Adauga sterge modifica

  Inchide

  Varianta utili'are Tari

  Varianta utili'are Numar Auto

  '$

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  31/48

  3.1.3 M)#/$ '5$#+')#

  #eniulaplicaieieste unuluorde utilizat, oerind utilizatorului o

  administraresimplasocietiide transport. #eniul este unul

  detiparboreF,urm5ndurmtoareaconstrucie/

  %tructura ar(orescent a meniului aplica iei

  '1

  Ta"urile principale

  3estiune

  Tara

  1udet

  /ras

  Clienti

  Furni'ori

  Numar 4asina

  Formulare

  Comen'i

  Emise

  5rimite

  Facturi

  Emise

  5rimite

  Interogari

  apoarte

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  32/48

  Gestiune

  Judet Tara Oras FurnizoriClienti Numar auto

  Formulare

  Comenzi

  Emise Primite

  Rapoarte

  Interogari

  Facturi

  Emise Primite

  4eniul Aplicatiei

  '"

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  33/48

  4. APLICATIE'UTILIZARE% ($ID SI PREZENTARE

  4.1. I%&'$'*)

  4.1.1 D)%6 /*'*)' '5$#+' #)#

  Serverul deiierecarevagzduibazade datenecesitntre$.%6 #+i"*+ despaiuliber

  pe hard disI,nunciedenumruldecandidai,ormaiunipolitice,

  alegeri,localiti,judee,poziiieligibileicandidaturi depuse pecarebazade date

  leconine.iecarestaiede lucrunecesit1$#+ despaiuliber pe hard disI, celpuin1 *+ de

  memorie, pentru sistemele de operare pe '" debii,sau" *+ de memorie 2pentru sistemele de

  operare pe () debii,iprogramele#SAccess "$$% 2precumiorice versiunemainou4

  &untimesauversiunea ulli-isual Studio "$1$ roessionalsau:ltimate 2sauorice

  versiunemai

  nou, ceea ce

  semniic

  aptul

  c

  sistemul

  de operare trebuie

  s

  o suporte/oricesistemde operarencep5ndcu JindoKs L,p5nlaJindoKs %vaputearealizaacest

  lucru4. Serverul poate, de asemenea,iolositcstaiede lucru.

  Aplica0ia este disponibil pe un !39 i0ierul Transintermed6accd( trebuie copiat ntrun

  director oarecare de pe server, ce trebuie mapat pentru toate sta0iile de lucru ca unitatea virtual

  D/. entru a olosi serverul 0i ca sta0ie de lucru, este necesar copierea i0ierului

  %etareAplicatie6(at oriunde pe acesta, editarea sa, cu ajutorul programuluiNotepadastel nc5t

  parametrul cii pentru comandasu(st U: s indice directorul unde se al, iar apoi rularea acestuii0ier, prin dublu clicI pe numele su, pentru a declara corect unitatea virtual :/. i0ierul

  %etareAplicatie6(at trebuie rulat dup orice repornire a sistemului, n cazul n care se dore0te

  lucrul cu aplica0ia. Se copiaz de pe !3 directorul aplica0iei, care con0ine i0ierul eecutabil

  Transintermed6e!e , n orice director dorit de pe iecare sta0ie de lucru.

  4.2 G#(

  igura 1 reprezint pagin de start a aplicaiei. Este construit dintrun meniu care cuprinde

  *estiune, ormulare, ;nterogri, &apoarte i ;eire. @a eecutarea de clicI pe tabul*estiune, se deschide un submeniu n care se regsesc taburile Gar, Bude, Cra, !lieni,

  ''

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  34/48

  urnizori, Autovehicule, :nitate #sur i roduse M Servicii. !el deal doilea tab, ormulare,

  cuprinde submeniurile !omenzi rimite, !omenzi Emise, acturi Emise i acturi rimite. @a

  clicI pe ;nterogari se deschide meniul din care utilizatorul poate alege interogarile necesare.

  5agina de %tart

  4.2.1.G)%/)

  ')

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  35/48

  Figura * $ pre'inta 2erestra Tara

  Figura $ pre'inta 2erestra 1udete 7egiuni

  Figura . $ pre'inta 2erestra /rase

  '6

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  36/48

  Figura 8 $ repre'inta 2ereastra E9identa Clienti

  Figura $ repre'inta 2ereastra /rase ce apare la apasarea (utonului ; 666 ; , ce permite

  adaugarea, stergerea sau modi2icarea /raselor direct din 2ereastra /rase

  '(

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  37/48

  Figura < $ repre'inta 2ereastra E9identa Furni'ori

  Figura = $ pre'inta 2ereastra E9identa Auto

  '%

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  38/48

  Figura > $ repre'inta 2ereastra 5roduse 7 %er9icii

  Figura #? $ repre'inta 2ereastra Unitati 4asura

  '7

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  39/48

  Figura ## $ repre'inta 2ereastra Comen'i 5rimite

  4.2.2 M)#/$ #&)**#$* 5*)()6##&)

  igura1"prezintmeniul;nterogri. :tilizatorii pot alege

  oricaredintreopiuni,carevadeschideereastraerentinterogrilorrealizate pentru

  contetul respectiv,iMsaupotcomutnaltseciunea meniului 2prineecutarea de clicI pe

  oricaredincelelalte taburi ale meniului4.;nterogrilepredeinite

  disponibilesunt,nunciede accesibilitatea lorprinintermediul

  butoanelordinmeniul;nterogri/

  rin eecutarea de clicI pe butonulInterogari, se poate lucra cu urmtoarele interogri/

  N

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  40/48

  O N3upaurnizor deschide interogarea cu

  ajutorul creia utilizatorul iltreaz mult mai uor datele unui urnizor.

  ;nterogarea aieaz serie actur, numr actur, dat acturare,dat scaden, tva,

  nume.

  Figura #* $ 4eniul interogrilor

  Interogarea @nrAuto prin care se a2isea'a datele despre numarul de masina cautat6

  )$

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  41/48

  Interogarea @dupaClient a2isea'a datele despre clientul selectat6

  #$%$&$ Meniul rapoartelor predefinite

  igura 1' prezint meniulapoarte. :tilizatorii pot alege oricare dintre op0iuni, pentru

  ai0area rapoartelor cu privire la !lienti sau urnizori.

  Figura # $ 4eniul apoarte

  )1

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  42/48

  &apoartele predeinite disponibile,nunciede accesibilitatea lorprinintermediul

  butoanelordinmeniul &apoarte/

  O &aport!omenzi!lientiaieaznumrultotal de comenzi aleclienilor,datlacareaostcomandcutinumruldemain.

  O &aportacturi!lientiaieazvaloareatotalaiecreiacturi ceaparineunui

  client,c5tivaloareatotala acturilor cumulate aleaceluiaiclient.

  O &aport!lientiacturi=otalaieazsumatotala unei acturi,calcul5ndpreul,

  cantitateai=.-.Aul pentru iecareacturnparte.

  O &aport!omenziurnzoriaieaznumrultotal de comenzi ale urnizorilor,datlacarea

  ostcomandcutinumruldemain.

  O &aportacturiurnizoriaieazvaloareatotalaiecreiacturinparteceaparineunui

  client,c5tivaloareatotala acturilor cumulate aleaceluiaiurnizor.

  aport Clienti Facturi Total a2isea'a suma totala a unei 2acturi

  )"

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  43/48

  aport Clienti Facturi Total a2isea'a suma totala a unei 2acturi

  aportComen'iClienti a2isea'a numarul total de comen'i ale clientilor

  )'

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  44/48

  aportComen'iClienti a2isea'a numarul total de comen'i ale clientilor e!pandat

  aportFacturiClienti a2isea'a 9aloarea totala a 2iecarei 2acturi

  ))

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  45/48

  aportFacturiClienti a2isea'a 9aloarea totala a 2iecarei 2acturi e!pandat

  aportFacturiFurni'ori a2isea'a 9aloarea totala a 2iecarei 2acturi

  )6

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  46/48

  aportComen'iFurn'ori a2isea'a numarul total de comen'i ale 2urni'orilor

  )(

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  47/48

  4esa-ul de con2irmare pentru 0nc&eierea lucrului i ie irea din aplica ie

  ). CONCLUZII

  Am ales aceasttem din dorina de a putea ajuta societile din &omania s managerieze

  c5t mai usor gestiunea.

  )%

 • 7/26/2019 Lucrare Licenta - Info

  48/48