Logano_SHD615_815_915_abur

of 97 /97

Embed Size (px)

Transcript of Logano_SHD615_815_915_abur

Page 1: Logano_SHD615_815_915_abur
Page 2: Logano_SHD615_815_915_abur

1

Cuprins

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

1 Cazane cu abur de joasã ºi înaltã presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1 Modele ºi puteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2 Domenii tipice de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3 Caracteristici ºi particularitãþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Principii de funcþionare a cazanului cu abur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1 Comparaþie între mediile de transfer al cãldurii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2 Tipuri de abur ºi încãlzirea cu aburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.3 Temperaturã ºi presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.4 Stabilirea presiunii de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.5 Generator rapid de abur sau cazan de abur de mari dimensiuni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 Descriere tehnicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.1 Cazane cu abur de joasã ºi înaltã presiune Logano SND615 ºi Logano SHD615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.2 Cazane cu abur de înaltã presiune Logano SHD815 ºi Logano SHD815 WT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.3 Cazane cu abur de înaltã presiune Logano SHD815 UE ºi Logano SHD815 UE/WT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.4 Cazane cu abur de înaltã presiune Logano SHD915 ºi Logano SHD915 WT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.5 Principiu de funcþionare a cazanelor Logano SHD915 UE ºi SHD915 UE/WT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.6 Dimensiuni ºi date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4 Arzãtoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.1 Norme generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.2 Recomandãri privind alegerea arzãtorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.3 Arzãtoare cu ventilator corespunzãtoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4.4 Caracteristici tehnice ale aprinderii automate ºi limite structurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5 Norme ºi condiþii de funcþionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.1 Extrase din norme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.2 Legea federalã privind protecþia împotriva emisiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.3 Cerinþe privind modul de funcþionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

6 Reglarea cazanului cu abur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6.1 Sisteme de reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6.2 Reglare a cazanelor de apã de mari dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

7 Schemã a conductelor ºi exemple de instalaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

7.1 Recomandãri pentru toate exemplele de instalaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

7.2 Dotãri tehnice de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

7.3 Schemã a conductelor pentru cazanul Logano SND615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

7.4 Schemã a conductelor pentru cazanele Logano SHD615, SHD815 ºi SHD915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

7.5 Sistem de menþinere a cãldurii pentru cazanul cu abur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Cuprins

p_dampf.book Page 1 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 3: Logano_SHD615_815_915_abur

2 Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Cuprins

8 Montaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

8.1 Mod de furnizare ºi posibilitãþi de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

8.2 Execuþia încãperilor de amplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

8.3 Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazanul Logano SND615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

8.4 Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazanul Logano SHD615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

8.5 Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazanele Logano SHD815 ºi Logano SHD815 WT . . . . . . . . . 58

8.6 Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazanul Logano SHD915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

8.7 Supapã de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

8.8 Capac de izolaþie fonicã a arzãtorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

8.9 Postamenþi ai cazanului pentru amortizarea fonicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

9 Recuperare a cãldurii gazelor evacuate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

9.1 Prezentare a economizorului (schimbãtor de cãldurã pentru gazele evacuate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

9.2 Tipuri de economizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

9.3 Asistenþã la alegerea tipurilor de economizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

9.4 Principiu de funcþionare ºi dotare a diverselor economizoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

9.5 Schemã a conductelor pentru schimbãtoarele de cãldurã pentru gazele evacuate ECO 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 66

9.6 Dimensiuni unitare ale schimbãtoarelor de cãldurã pentru gazele evacuate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

10 Tehnologie modularã ºi accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

10.1 Generalitãþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

10.2 Degazarea parþialã cu modul de servicii apã (WSM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

10.3 Degazare totalã cu modul de servicii apã (WSM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

10.4 Modul de servicii apã rezultatã din condens CSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

10.5 Dedurizare prin intermediul modulului de dedurizare a apei (WEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

10.6 Desalinizare cu ajutorul procesului de osmozã inversã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

11 Instalaþie a gazelor evacuate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

11.1 Cerinþe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

12 Asistenþã la alegere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

12.1 Alegerea cazanului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

12.2 Chestionar pentru alegerea cazanelor cu abur Logano SHD/SND615, SHD815 ºi SHD915 . . . . . . . . . . . . . . 95

p_dampf.book Page 2 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 4: Logano_SHD615_815_915_abur

3

Cazane cu abur de joasã ºi înaltã presiune 1

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

1.1 Modele ºi puteri

Cazanul Logano SND615 (în gama de putere de la250 kg/h pânã la 3.200 kg/h la o suprapresiune de pânã la1 bar) ºi cazanul Logano SHD615 (în gama de putere dela 250 kg/h pânã la 1.250 kg/h la o suprapresiune de pânãla 16 bar) reunesc avantajele cazanului de apã de maridimensiuni cu eficienþa sistemului alcãtuit din conductepentru flacãrã ºi pentru fum.

Prin intermediul conceptului de cazan elaborat în modeconomic ºi ecologic, peste 90% din cãlduracombustibililor este transformatã în cãldurã utilã, iar cu unschimbãtor de cãldurã pentru gazele evacuate peste 95%.

În vederea producerii de abur la presiune înaltã, într-undomeniu de putere mare, sunt disponibile cazanele dingamele Logano SHD815 ºi SHD915, care au la bazãconceptul cu trei cãi, consacrat de ani de zile.

În domeniul de putere cuprins între 1.000 kg/h – 28.000 kg/h,gama SHD815 acoperã toate modurile de utilizare cu abursaturat ºi fierbinte.

Verificarea CE a prototipului, în conformitate cu directivaprivind echipamentele sub presiune, este valabilã pentrutoate puterile la treptele de presiune de 10 bar ºi 13 bar.

În funcþie de încãrcarea cazanului, se pot atingerandamente foarte ridicate. Cu ajutorul schimbãtoarelorde cãldurã dispuse în mod optim, se pot atingerandamente de peste 95%.

Aburul fierbinte este produs cu ajutorul unui modul desupraîncãlzire suplimentar. Conceput pentru temperaturade supraîncãlzire doritã, este amplasat pur ºi simplu încamera anterioarã de recirculare.

Cazanul cu douã focare ºi pentru fum Logano SHD915este utilizat întotdeauna atunci când se poate renunþa laun al doilea cazan stand-by corespunzãtor. Acestecazane acoperã un necesar sporit în acelaºi timp pentruun domeniu de reglare mare. Cu o putere a aburului între10.000 kg/h ºi 55.000 kg/h ºi o suprapresiune maximãadmisã de 30 bar se poate acoperi aproape orice caz deutilizare.

În vederea obþinerii unui randament optim, este prevãzutãutilizarea opþionalã a economizoarelor. Deoarece LoganoSHD915 este prevãzut ºi în scopul funcþionãrii cu unsingur arzãtor, în consecinþã economizorul dispune deconducte separate pentru gazele evacuate.

Odatã cu utilizarea a douã module de supraîncãlzireseparate pentru fiecare focar, cazanele pot fi utilizate ºi învederea producerii aburului supraîncãlzit.

1.2 Domenii tipice de utilizare

Domeniile tipice de utilizare sunt urmãtoarele domenii deactivitate:

● Materialele textileProducþia de materiale textilePrelucrarea materialelor textile

● Întreþinerea materialelor textileCurãþarea chimicãSpãlãtoriile

● AlimentaþiaProducþia de alimente din carneProducþia de mezeluriPrelucrarea legumelor ºi a fructelorFabricile de pâineBrutãriile

● BãuturileProducþia de bãuturiAmbalarea bãuturilorFabricile de bere

● Procedurile tehnice

● Spitalele, instalaþiile de dezinfecþie

● Materialele de construcþiiProducþia de materiale de construcþiiProducþia de betonProducþia prefabricatelor din beton

● NutreþurileProducþia de nutreþuriPrelucrarea nutreþurilorUscarea nutreþurilor

● Materiile plasticeProducþia de materii plasticePrelucrarea materiilor plastice

● Tehnica suprafeþelorCurãþarea suprafeþelorRestaurarea suprafeþelor

● ChimiaTehnologia chimicãFarmaceuticaLaboratoarele

● MorileUscarea fãinii ºi a cerealelor

● Producerea hârtiei

● Producþia ceramicii

● Necesarul de cãldurã ºi abur pentru procesul deîncãlzire

1 Cazane cu abur de joasã ºi înaltã presiune

p_dampf.book Page 3 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 5: Logano_SHD615_815_915_abur

4

1

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Cazane cu abur de joasã ºi înaltã presiune

1.3 Caracteristici ºi particularitãþi

● Principiu de construcþiePrin intermediul tehnologiei cu trei cãi, cazanele cuabur Logano SHD815 ºi Logano SHD915 aucaracteristici dinamice deosebite ºi un randamentexcelent. Schimbãtoarele de cãldurã pentru gazeleevacuate ºi supraîncãlzitoarele pot fi completate de unsistem de construcþie simplu, modular.

Pânã la 1.250 kg/h, Buderus oferã cazanul ignitubularLogano SHD615.Pânã la 3.200 kg/h, este disponibil cazanul ignitubularLogano SND615.Pentru a exista costuri de producþie reduse ºi pe câtposibil dimensiuni ºi greutãþi mai mici, Buderus propunepentru acest domeniu de putere un sistem de flacãrãinversã. Acest cazan nu este destinat încãlzirii pepãcurã ºi nici pentru un arzãtor cu jet rotativ.

● EconomicitatePrin intermediul conceptului de cazan elaborat în modeconomic ºi ecologic, peste 90% din cãlduracombustibililor este transformatã în cãldurã utilã, iar cuun schimbãtor de cãldurã pentru gazele evacuate peste95%. Împreunã cu pierderi minime prin radiaþii, acestlucru conduce la un consum redus de combustibil,generând astfel costuri de funcþionare cu mult mai mici.

● Ecologic ºi cu emisii reduse de noxeDatoritã modului de construcþie al celor trei cãi de fum,cu camere de întoarcere posterioare strãbãtute de apãºi datoritã combinaþiilor optime cazan-arzãtor, valorileemisiilor se aflã în mod clar sub cele prescrise legal înGermania. În cazul utilizãrii arzãtoarelor optimizate dinpunct de vedere al emisiilor de NOx, valorile emisiilorsunt încã o datã vizibil mai bune.

● Utilizare simplãPrintre componentele livrate se numãrã un panou decomandã pentru cazan instalat complet, cu toateelementele de afiºare ºi de comandã. Acestea suntamplasate la înãlþimea privirii, respectiv la înãlþimeaadecvatã acþionãrii comode.

● Întreþinere uºoarãUºa frontalã a cazanului este complet rabatabilã ºi sepoate deschide uºor. Atunci când este deschisã uºa,conductele pentru fum ale celei de-a doua ºi a treia cãisunt complet accesibile în vederea efectuãrii lucrãrilorde curãþare ºi revizie.

● Tehnologie completã de sistemPentru toate cazanele cu abur existã componente deinstalaþie deja montate ºi adaptate. Împreunã cucazanul pregãtit pentru funcþionare, sunt redusecosturile necesare proiectãrii ºi timpul necesarmontãrii.

p_dampf.book Page 4 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 6: Logano_SHD615_815_915_abur

5

Principii de funcþionare a cazanului cu abur 2

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

2.1 Comparaþie între mediile de transfer al cãldurii

La cazanul cu abur, transportul mediului este efectuat prinintermediul presiunii proprii. Din acest motiv, se poaterenunþa la o pompã în conducta de alimentare. Pentrureturnarea condensatului este necesarã frecvent o pompãpentru condensat.

Datoritã sistemului deschis din circuitul condensatului nueste necesar un vas de expansiune în cadrul instalaþiei deabur. Scãderea presiunii este utilizatã în scopultransportãrii aburului.

Ca urmare a volumului energetic sporit, pot fi utilizatesecþiuni transversale mici ale conductei.

Conductele de abur creeazã probleme din cauzapierderilor ºi a condensului care se formeazã ca urmare arãcirii aburului. Din acest motiv, sunt necesare cãi detransport scurte ºi evacuarea frecventã a apei.

2.2 Tipuri de aburi ºi încãlzirea cu aburi

2.2.1 Clasificarea tipurilor de încãlzire cu aburi

Tipurile de încãlzire cu aburi se clasificã în funcþie de urmãtoarele criterii:

● Presiunea aburului (aspirare p < 1 bar absolut; abur lapresiune joasã pânã la 1,5 bar; abur la presiune înaltãde la 1,5 bar)

● Contactul cu atmosfera (instalaþii deschise ºi închise pecircuitul condensatului)

● Sistemul de conducte (instalaþii cu o singurã conductãsau instalaþii cu douã conducte)

● Poziþia conductelor principale (dispunere în parteasuperioarã sau inferioarã)

● Poziþia conductei de condens (superioarã = uscat sauinferioarã = recircularea condensului)

● Tipul de recirculare a condensului (cu scãdere normalãsau obligatorie)

2.2.2 Clasificarea tipurilor de abur

Se va realiza distincþia între urmãtoarele tipuri de abur:

● Abur la joasã presiune Abur pânã la pabs = 1,5 bar presiune de funcþionare(0,5 bar suprapresiune)

● Abur la înaltã presiuneAbur peste pÜ = 0,5 bar presiune de funcþionare

● Abur umedEvaporarea parþialã, apa rezidualã ºi aburul au aceeaºitemperaturã

● Abur saturatÎn cazul în care s-a evaporat întreaga cantitate de apã,temperatura aburului corespunde temperaturii defierbere a apei

● Abur fierbinteAburul supraîncãlzit, aburul saturat este ghidat însupraîncãlzitorul separat destinat cãldurii suplimentare;presiunea rãmâne constantã

● Abur ulteriorReducerea presiunii apei fierbinþi la presiune, subpresiunea saturaþiei (de ex. condens format în urmaseparatorului de condens)

Avantaje ale aburului Dezavantaje ale aburului

● Pericol de îngheþ redus ● Încãlzire rapidã (avantajos în

cazul funcþionãrii pe bazã de presiune)

● Funcþionare economicã a instalaþiilor de încãlzire, atunci când aburul este utilizat în scopuri industriale

● Aproape cã nu mai este posibil nici un sistem central de reglare

● Pierderi de cãldurã mai mari prin intermediul economisirii condensului

● În general este frecventã apariþia defecþiunilor

● Pericol de coroziune sporit● Temperaturi de suprafaþã mai

mari în cadrul corpurilor de încãlzire

● Nici o posibilitate de inmagazinare a aburului

2 Principii de funcþionare a cazanului cu abur

p_dampf.book Page 5 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 7: Logano_SHD615_815_915_abur

6

2

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Principii de funcþionare a cazanului cu abur

2.3 Temperaturã ºi presiune

Interdependenþa fizicã dintre temperaturã ºi presiune,respectiv dintre presiune ºi temperaturã poate fireprezentatã grafic. Linia redã trecerea de la starea lichidãla cea gazoasã.

Cu ajutorul reprezentãrii grafice, 6/1 cazanul cu abur poatefi dimensionat.

Suplimentar sunt reprezentate câteva valori de presiune ºitemperaturã care apar frecvent ºi sunt astfel cunoscute.

Valoarea cunoscutã 120 °C de siguranþã înseamnã o(supra-)presiune de 1 bar, valoarea veche pentruclasificarea cazanului cu abur la joasã presiune. Înconformitate cu directiva privind echipamentele subpresiune, temperaturile de siguranþã corespunzãtoare aufost reduse la 110 °C. Acestea corespund valorii de0,5 bar (definiþie nouã pentru aburul la joasã presiune). Defapt, trecerea ar trebui sã se efectueze „înapoi“, mai precisde la presiune la temperaturã.

Linia P reprezintã presiunea maximã admisã a mai multorcazane. Valorile 10, 13 ºi 16 reprezintã „valori standard“ încadrul tuturor cazanelor cu abur. Sunt posibile însã ºivalori intermediare sau presiuni mai mari.

Legenda imaginiiT Temperatura exprimatã în °CP Presiunea exprimatã în bar

În mod normal, cazanul cu abur nu va fi selectat cuajutorul diagramei 6/1, ci cu ajutorul tabelului 6/2.

În cazul în care este vorba despre selectarea cazanului,acest lucru înseamnã cã se vor selecta tehnica reglãrii ºitehnica de siguranþã.O particularitate a cazanelor cu abur Buderus este faptulcã diferenþa între fiecare treaptã de presiune constã defapt numai în temperatura de funcþionare ºi de siguranþã(presiune de funcþionare ºi de siguranþã). Construcþiacazanului, materialele utilizate ºi rezistenþele pereþilor suntaceleaºi la toate cazanele. În acest mod, este posibilã odotare ulterioarã prin schimbarea componentelor desiguranþã ºi prin intermediul unei alte setãri a sistemului dereglare.

6/1 Temperaturã — Presiune

02

468

101214

16

1820

22

24262830

3234

100 110 130 140 150 160 170

T [̊C]

P [bar]

180 190 200 210 220 230 240 250120

Supra-presiunea aburului

bar

Entalpie pentru abur saturat

Entalpie pentru apã

Tempe-raturã

°CEntalpie h’’

kJ/kg

Tempe-raturã

°CEntalpie h’

kJ/kg

0,5 111,37 0,7482 20 0,0236

1,0 120,23 0,7517 25 0,0294

1,5 127,43 0,7546 30 0,0352

2,0 133,54 0,7568 35 0,0410

2,5 138,87 0,7588 40 0,0468

3,0 143,62 0,7605 45 0,0526

3,5 147,92 0,7619 50 0,0584

4,0 151,84 0,7632 55 0,0642

4,5 155,47 0,7644 60 0,0700

5,0 158,84 0,7654 65 0,0758

5,5 161,99 0,7664 70 0,0816

6,0 164,96 0,7672 75 0,0874

6,5 167,76 0,7680 80 0,0933

7,0 170,41 0,7687 85 0,0991

7,5 172,94 0,7694 90 0,1049

8,0 175,36 0,7700 95 0,1108

8,5 177,67 0,7706 96 0,1119

9,0 179,88 0,7712 97 0,1131

9,5 182,02 0,7717 98 0,1143

10,0 184,07 0,7721 99 0,1154

11,0 187,96 0,7730 100 0,1166

12,0 191,61 0,7737 101 0,1178

13,0 195,04 0,7744 102 0,1190

14,0 198,29 0,7750 103 0,1201

15,0 201,37 0,7755 104 0,1213

16,0 204,31 0,7759 105 0,1225

17,0 207,11 0,7763 110 0,1283

18,0 209,80 0,7767 120 0,1401

19,0 212,37 0,7770 130 0,1519

20,0 214,85 0,7773

21,0 217,24 0,7775

22,0 219,55 0,7777

23,0 221,78 0,7779

24,0 223,94 0,7780

25,0 226,04 0,7782

26,0 228,07 0,7783

27,0 230,05 0,7783

28,0 231,97 0,7784

29,0 233,84 0,7784

30,0 235,67 0,7784

31,0 237,45 0,7784

32,0 239,18 0,7784

6/2 Temperaturã — Presiune

p_dampf.book Page 6 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 8: Logano_SHD615_815_915_abur

7

Principii de funcþionare a cazanului cu abur 2

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

2.4 Stabilirea presiunii de siguranþã

Reglarea puterii cazanelor cu abur se efectueazã în modnormal prin intermediul mãrimii de presiune, prininfluenþarea puterii termice admise prin intermediularzãtorului.În cazul unei creºteri a cantitãþii de abur, se ajunge la oscãdere a presiunii aburului, iar prin intermediul reglãriiputerii se poate mãri respectiv micºora sarcina.

În cazul unei diminuãri constante a puterii, funcþionareaarzãtorului oscileazã în cazul arzãtoarelor fãrã trepte ºi încazul unui sistem de reglare setat corect, iar presiunea vafi menþinutã la valoarea constantã în cadrul limitelorexistente.Modificãrile rapide ale puterii conduc la apariþia unor limitesuperioare ºi inferioare ale presiunii mai mult sau maipuþin importante, în funcþie de tipul de construcþie acazanului ºi a arzãtorului, precum ºi în funcþie de sistemulde reglare.

Alegerea presiunii de dimensionare (presiune iniþialã a ventilului de siguranþã)

Pentru consumator, este necesarã doar o presiune mixtãcu toleranþe superioare ºi inferioare (supra-presiunemedie de funcþionare).

● Cazan de abur cu acumulare mare de apã, cureglare în douã treptePresiunea nominalã a ventilului de siguranþã va aveacel puþin 130% din supra-presiunea medie necesarãfuncþionãrii.

● Cazan de abur cu acumulare mare de apã, cureglare în trei treptePresiunea iniþialã a ventilului de siguranþã va avea celpuþin 128% din supra-presiunea medie necesarãfuncþionãrii.

● Cazan de apã de mari dimensiuni, cu focar fãrãtrepte Presiunea iniþialã a ventilului de siguranþã va avea celpuþin 120% din supra-presiunea medie necesarãfuncþionãrii.

● Generator de aburi cu focar în douã treptePresiunea iniþialã a ventilului de siguranþã va avea celpuþin 150% din supra-presiunea medie necesarãfuncþionãrii.

O reglare exactã a presiunii pentru consumator nu esteposibilã în cazan ºi se va efectua prin intermediul unuiregulator de presiune setat ulterior (de preferinþã înapropierea consumatorului) prin intermediul unitãþiinecesare de reglare a presiunii. Cazanul în sine va punela dispoziþie în permanenþã pentru acest regulator depresiune o presiune a aburilor crescutã în modcorespunzãtor, în cadrul cãreia pierderile de putere dintrecazan ºi consumator se vor lua în calcul suplimentar.

p_dampf.book Page 7 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 9: Logano_SHD615_815_915_abur

8

2

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Principii de funcþionare a cazanului cu abur

2.5 Generator rapid de abur sau cazan de abur cu acumulare mare de apã?

La achiziþionarea cazanelor cu abur apare problemaacordãrii prioritãþii unui anumit tip de construcþie.

Cazanul cu camerã de ardere ºi pentru fum dispune, pebaza modului sãu de construcþie, de condiþi fizice idealepentru procesul de transfer al cãldurii ºi al procesului deînmagazinare. Prin aceasta, se obþine o calitate optimã aaburului ºi o presiune constantã. Prin separarea clarãdintre compartimentul pentru apã ºi cel pentru abur, seobþine o calitate mai bunã a aburului saturat – aparãmânând în cazan. Supravegherea împotriva lipsei deapã este efectuatã în mod clar ºi direct. Prin intermediulregulatoarelor ºi al aparatelor de supraveghere a niveluluiapei pe bazã de electrozi, sunt excluse practic defecþiunilesurvenite ca urmare a lipsei de apã. Prin intermediulcompartimentului pentru abur, care în raport cu putereaeste de mari dimensiuni ºi clar delimitat, cazanul cucamerã de ardere ºi pentru fum este conceput în modrobust împotriva oscilaþiilor survenite ca urmare a pierderiicantitãþii de abur ºi furnizeazã chiar ºi în acest caz aburuscat, atunci când cazanul are pe termen scurt o putere aaburilor mai mare.

Volumul mare de apã ºi amestecul pe suprafaþã mare alapei de alimentare cu apa fierbinte a cazanului, suprafeþelede încãlzire mari, care intrã în contact cu apa – toateacestea garanteazã faptul cã respectivul cazan cu camerãde ardere ºi pentru fum nu este afectat de influenþele apeidure ºi de coroziune pe circuitul apei.

Coroziunile punctului de rouã din cadrul cazanului pot fiexcluse în cadrul funcþionãrii cazanului cu camerã deardere ºi pentru fum, la înaltã presiune.

Curãþarea circuitului pentru gazul de încãlzire poate fiefectuatã cu uºurinþã ºi în mod eficient. Consumulnecesar întreþinerii ºi cel al combustibililor se diminueazã.

În cazul cazanelor cu camerã de ardere ºi pentru fum sevor lua în calcul preþul de achiziþie, necesarul mare despaþiu ºi condiþiile de amplasare ce trebuie respectate.Generatoarele de abur nu necesitã nici o execuþiespecialã a spaþiului de amplasare a cazanului. În principal,sunt vizate obligaþiile diminuate adesea ºi care þin desupraveghere ºi revizie.

Un avantaj al generatorului de abur este reprezentat decãtre funcþionarea sa rapidã, cu un interval scurt deîncãlzire. Acest lucru este important în cazul în care

cazanele sunt utilizate drept cazane de pregãtire pentrufuncþionare sau cazane cu sarcinã maximã, iar un cazancu camerã de ardere ºi pentru fum trebuie sã aibã otemperaturã constantã pe o perioadã inutil de lungã detimp.

Cazanele care nu funcþioneazã zilnic, au din ce în ce maimulte pierderi ca urmare a stagnãrii, cu cât este mai marevolumul de apã. Regula de bazã: În cazul perioadelor destagnare regulate care includ mai mult de 36 de ore,generatoarele de abur sunt prioritare. O determinareprecisã a intervalului de timp depinde în funcþie de caz deo multitudine de parametri. Generatoarele de aburi implicão proporþionalitate exactã între îndepãrtarea aburului ºiadmisia de combustibil.

De aceea, se vor utiliza numai generatoare de abur carefuncþioneazã chiar ºi la puteri mai mici cu douã trepte,astfel încât combustibilul ºi admisia de apã sã fie reglateîn mod automat, în funcþie de extragerea aburului. Acestlucru conduce la diminuarea frecvenþei de conectare aarzãtorului, în cazul sarcinilor alternative.

Frecvenþa mare de conectare prezintã un dezavantaj algeneratoarelor de abur, spre deosebire de cazanele cucamerã de ardere ºi pentru fum.

Generatoarele de abur nu au nici un fel de volum alboilerului pentru apã ºi abur, admisia de combustibil ºireglarea acesteia trebuie sã compenseze acestdezavantaj. Acest lucru conduce la cicluri de conectarefrecvente „pornire-oprire“, respectiv „sarcinã parþialã-sarcinã totalã“. Dispozitivele de comandã ºi de reglaresunt supuse în consecinþã unei uzuri extrem de mari. În plus, la fiecare procedurã de aprindere se formeazã ocantitate redusã de cenuºã, iar acest lucru determinãintervale de timp reduse pentru curãþarea suprafeþelor deîncãlzire, spre deosebire de cazanele cu camerã deardere ºi pentru fum.

Conectarea ºi deconectarea frecventã a arzãtoruluiconduce la apariþia unui necesar sporit de combustibil,deoarece pentru fiecare aprindere a unui arzãtor,compartimentul pentru combustibil trebuie alimentat cuaer proaspãt - din cauza pericolului de detonare. În acestmod, aerul încãlzit este evacuat pe coº.

➔ Vedere comparativã între 9/1 generatorul de abur ºicazanul de apã de mari dimensiuni

p_dampf.book Page 8 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 10: Logano_SHD615_815_915_abur

9

Principii de funcþionare a cazanului cu abur 2

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Generator de aburCazan de apã de mari dimensiuni, cu tehnica unui cazan cu

camerã de ardere ºi pentru fum

Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje

● Preþ● Dimensiune de construcþie ● Dimensionare (necesar de

spaþiu)● Aprobare● Supraveghere● Posibilitate uºoarã ºi

avantajoasã de schimbare a pieselor sub presiune

● Interval scurt de încãlzire ● Pierderi reduse de cãldurã la

scoaterea din funcþiune pentru mai multe zile

● Pornire-/oprire complet automatizate cu ABA-DF

● Umiditate abur● Presiune oscilantã ● Pompe de injecþie cu piston

(schimb de ulei la fiecare 500 de ore, iar la aproximativ 2.500 de ore este necesarã schimbarea manetelor de etanºare)

● Frecvenþã mare a conectãrilor; uzurã sporitã a pieselor arzãtorului ºi a celor de conectare

● Pierderi mari la pornire din cauza unei aerisiri frecvente, respectiv permanente ca urmare a flãcãrii pilot

● Depunere rapidã a calcarului în cazul unei preparãri insuficiente a apei

● Uzurã prematurã datoratã coroziunii, în cazul unei preparãri insuficiente a apei

● Este necesarã o proporþie stabilã între debitul de apã ºi de combustibil

● Asigurare împotriva deficienþei de apã parþial în mod indirect, prin înregistrarea temperaturilor de supraîncãlzire apãrute, parþial ºi prin intermediul supravegherii presiunii, respectiv a debitului

● În acest scop, este necesar personal de utilizare bine instruit

● Cuplare problematicã a instalaþiilor cu mai multe cazane, în cadrul unui sistem comun de producere a aburului

● Abur uscat ● Presiune constantã ● Se pot utiliza pompe de injecþie

robuste ● Capacitate de stocare● Posibilitate permisivã de setare

a sarcinii parþiale a arzãtorului, precum ºi a puterii totale

● Asigurare precisã împotriva deficienþei de apã

● Producere redusã a cenuºii, datoritã procedurilor mai puþine de aprindere

● Nu existã o influenþare ca urmare a utilizãrii eronate

● Sunt posibile în mod evident curãþarea ºi îndepãrtarea sãrurilor (chiar ºi în mod automat)

● Costuri reduse de întreþinere ºi de utilizare

● Legãturã accesibilã a unuia sau a mai multor cazane, în cadrul unor sisteme proprii sau comandate de la distanþã, de producere a aburului

● Preþ● Dimensiune de construcþie ● Dimensionare (necesar de

spaþiu)● Aprobare● Supraveghere● Costuri mari de reparaþii în

cazul defecþiunilor survenite la corpurile sub presiune

● Interval mare de încãlzire● Pierderi mai mari de cãldurã în

cazul scoaterii din funcþiune pentru un interval mai mare de 1,5 zile

● Pornirea cazanului se efectueazã doar sub supraveghere

9/1 Generator de abur în comparaþie cu un cazan de apã de mari dimensiuni

p_dampf.book Page 9 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 11: Logano_SHD615_815_915_abur

10

3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Descriere tehnicã

3.1 Cazane cu abur de joasă şi înaltă presiune Logano SND615 şi Logano SHD615

3.1.1 Descrierea dotărilor pentru Logano SND615 şi Logano SHD615Cazanul cu abur Logano SHD615 Buderus corespundedirectivelor europene privind echipamentele sub presiune,este fabricat conform regulilor tehnice pentru cazane cu abur(TRD) ºi dispune de certificarea CE.Pentru cazanul cu abur SND615, se poate comandasuplimentar o recepþie conform TÜV (recepþie CE).

Cazanele sunt dotate complet din fabricã cu dulap decomutare ºi cu toate componentele de siguranþã. Opþional, semonteazã ºi arzãtorul ºi se livreazã corelat cu puterea pompeide alimentare cu apã. Prin montarea în fabricã, se garanteazãcompatibilitatea optimã ºi sigurã a tuturor componentelor.

Comanda este structurată foarte clar şi cuprinzător. Toateracordurile sunt amplasate la o înălţime accesibilă pentruintervenţie şi inspecţie vizuală. Cadrul stabil reduce sarci-na specifică exercitată pe podea.

Întreţinerea este facilitată de accesul uşor la toate componen-tele. Construcţia modulară elaborată crează spaţiu liber supli-mentar pentriu proiectare, deşi spaţiul de montaj este îngust.

Caracteristici ale dotării ● Carcasă de protecţie din aluminiu

● Componentele vizibile ale cazanului sunt vopsite înculoarea albastrã

● Izolaþie termicã 100 mm

● Cazan complet montat cu arzãtor, dulap de comutare ºicomponente de siguranþã

● Cadru al cazanului, pentru distribuţia uniformă a sarciniişi facilitarea transportului

● Sistem de siguranþã împotriva lipsei apei prin electrozi limi-tatori NW (NW = cel mai scãzut nivel al apei), 2 buc. pentruînaltã presiune ºi 1 buc. pentru joasã presiune

● Opþional, se poate livra cu schimbãtor de cãldurã pentrugazele evacuate, montat ºi racordat în fabricã, pentrucreºterea randamentului

10/1 Dotarea cazanelor Logano SND615 ºi SHD615

1 2726

25

242322

20

19

18

21

3

4

56

7

8

9

10

11 12 13 1514 1716

2

Legendã1 Cadru de bazã2 Ferestre de vizitare, circuit de apã3 Arzãtor, reglare a puterii la alegere în

2, 3 trepte, sau modulat continuu4 Vizor pentru flacãrã, rãcit cu aer5 Robinet de purjare, robinet prizã apã6 Uºã frontalã cazan, batantã7 Indicator nivel apã prin reflexie8 Dulap de comutare9 Ventil de închidere conductã

manometru, nu necesitã întreþinere10 Electrozi limitatori NW (2 buc. pentru înaltã

presiune, 1 buc. pentru joasã presiune)

11 Limitator de presiune12 Senzor pentru mãsurarea presiunii

(4 mA - 20 mA)13 Manometru cu supapã de blocare ºi

flanºã pentru verificare14 Senzor pentru mãsurarea nivelului

(4 mA - 20 mA)15 Fereastrã de vizitare, circuit de abur16 Ventil de siguranþã cu arc17 Ventil prizã abur, nu necesitã întreþinere18 Opþional

● Ventil reglare demineralizare● Ventil reglare demineralizare, nu

necesitã întreþinere● Senzor de conductivitate

19 Ventil de închidere apã de alimentare (nu necesitã întreþinere), ventil de reþinere apã de alimentare

20 Fereastrã de vizitare, circuit gaze evacuate21 Manta de izolare de protecþie22 Manta de izolare23 Camerã colectoare de gaze evacuate24 ªtuþ racord gaze evacuate cu flanºã ºi

contraflanºã25 ªtuþ condens gaze evacuate26 Sistem automat de curãþare27 Ventil de evacuare, nu necesitã

întreþinere

3 Descriere tehnicã

p_dampf.book Page 10 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 12: Logano_SHD615_815_915_abur

11

Descriere tehnicã 3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

3.1.2 Principiu de funcþionare a cazanelor Logano SND615 ºi Logano SHD615

Construcþia cazanului

Spre deosebire de cazanul cu producere rapidã a aburu-lui, suprafeþele de încãlzire, conducta pentru flacãrã ºiconductele pentru fum se aflã în compartimentul de apã.Compartimentul pentru abur se aflã în partea superioarã acazanului. Compartimentele pentru apã ºi abur sunt se-parate în mod clar. Astfel, toate substanþele conþinute înapa de alimentare – cu excepþia aditivilor ºi componente-lor volatile – rãmân în apa din cazan. Sãrurile ºi noroiul potfi evacuate din cazan. Se produce abur saturat, fãrã rezi-duuri semnificative de umiditate. Conducta liberã din com-partimentul de apã, situatã deasupra conductei pentruflacãrã, asigurã un canal continuu pentru bulele de aburcare se formeazã prin încãlzire pe suprafaþa conducteipentru flacãrã. Peste 50% din puterea de încãlzire setransformã în abur la suprafaþa conductei pentru flacãrã.Prin fluxul razant al bulelor de abur, se îmbunãtãþeºterãcirea conductei pentru flacãrã ºi se diminueazã solicita-rea termicã a materialelor. Ferestrele de vizitare ale com-partimentului pentru apã sunt distribuite longitudinal, înpartea inferioarã a corpului de presiune.

În cazul acestui cazan, prin structura simplã a sistemuluide retur al flãcãrii, producerea acesteia este favorizatã.Corpul de presiune este format dintr-o manta cilindricã ºidouã capace plane. Conducta pentru flacãrã ºi conductelepentru fum traverseazã baza anterioarã ºi pe cea poste-rioarã, fiind sudate cu acestea. Conducta pentru flacãrãtraverseazã baza posterioarã cu întreaga sa secþiune ºi

creazã astfel mari suprafeþe de depresurizare, acþionândcu prioritate ca o ancorã longitudinalã.

Uºa frontalã batantã asigurã un acces comod pentru in-spectarea cazanului ºi a arzãtorului. Izolaþia de calitate dinvatã mineralã pentru întregul corp al cazanului ºi materi-alele izolatoare speciale utilizate pentru uºa frontalã asig-urã reducerea la minimum a pierderilor prin radiaþii. Cadrulde bazã stabil, reduce sarcina specificã exercitatã pepodea.

Schimbãtor de cãldurã pentru gaze evacuate (accesoriu)

Opþional, cazanul de abur de înaltã presiune Logano SHD615poate fi dotat cu un schimbãtor de cãldurã pentru gazeleevacuate (numai economizor Stand-Alone!). În cazul co-mandãrii, acesta se livreazã complet montat ºi racordat dinfabricã (➔ 10/1). Prin dotarea cu acest schimbãtor de cãldurã,pierderile prin gaze evacuate se reduc, în funcþie de dimensi-unea cazanului, pînã la aproximativ 8%.

Accesorii pentru pregãtirea apei

Buderus livreazã opþional module ºi instalaþii complete,premontate ºi testate, care combinã toate componentelenecesare pentru pregãtirea apei de alimentare ºi a aburu-lui, legate de cazanul cu abur, cu ocuparea celui mai re-strâns spaþiu. Prin utilizarea acestor module ºi instalaþii,costurile legate de proiectare, cu realizarea unei calitãþisuperioare a echipãrii, se reduc cu aproape 90%.

3.2 Cazane cu abur de înaltă presiune Logano SHD815 şi Logano SHD815 WT

3.2.1 Descrierea dotărilor pentru Logano SHD815 şi Logano SHD815 WTCazanele Logano SHD815 ºi SHD815 WT Buderus core-spund directivelor europene privind echipamentele subpresiune, sunt fabricate conform regulilor tehnice pentrucazane cu abur (TRD) ºi dispun de certificarea CE.

Cazanele sunt dotate complet din fabricã cu dulap de comutareºi cu toate componentele de siguranþã. Opþional, se monteazã ºiarzãtorul ºi se livreazã corelat cu puterea pompei de alimentarecu apã. Prin montarea în fabricã, se garanteazã compatibilitateaoptimã ºi sigurã a tuturor componentelor.

Comanda este structuratã foarte clar ºi cuprinzãtor. Toateracordurile sunt amplasate la o înãlþime accesibilã pentruintervenþie ºi inspecþie vizualã. Cadrul stabil reduce sarci-na specificã exercitatã pe podea.

Întreþinerea este facilitatã de accesul uºor la toate compo-nentele. Construcþia modularã elaboratã creazã spaþiu liber su-plimentar pentriu proiectare, deºi spaþiul de montaj este îngust.

Caracteristici ale dotãrii

● Carcasã de protecþie din aluminiu

● Componentele vizibile ale cazanului sunt vopsite în culoar-ea albastrã

● Izolaþie termicã 100 mm

● Cazan complet montat cu arzãtor, dulap de comutare ºicomponente de siguranþã

● Cadru al cazanului, pentru distribuþia uniformã a sarcinii ºifacilitarea transportului

● Sistem de siguranþã împotriva lipsei apei prin electrozi lim-itatori NW (NW = cel mai scãzut nivel al apei), 2 buc. pen-tru înaltã presiune ºi 1 buc. pentru joasã presiune

● Opþional, se poate livra cu schimbãtor de cãldurã pentrugazele evacuate, montat ºi racordat în fabricã, pentrucreºterea randamentului

p_dampf.book Page 11 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 13: Logano_SHD615_815_915_abur

12

3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Descriere tehnicã

3.2.2 Principiu de funcþionare a cazanelor Logano SHD815 ºi Logano SHD815 WT

Construcþia cazanului

Pentru capacitãþi medii ºi mari de producere a aburului, darºi pentru trepte de presiune mai mari de 16 bar, Buderus aconceput cazanul cu camerã de ardere ºi conductã pentrufum, respectiv un cazan cu trei cãi. Cazanul cu trei cãiLogano SHD815 (WT) este un cazan de abur saturat.Aceastã gamã este adecvatã pentru orice tip de arzãtor.

Calea 1. Deasupra conductei pentru flacãrã nu se aflã nici osuprafaþã de încãlzire a conductei pentru fum, astfel încâtbulele de abur circulã liber în compartimentul pentru abur.Conducta pentru flacãrã este amplasatã lateral, iar lângãaceasta se aflã serpentinele de conductã pentru fum, formândcãile 2 ºi 3. Astfel, se antreneazã o circulaþie internã intensã aapei, transportul rapid al cãldurii ºi o bunã rãcire a materiale-lor. Forma ºi execuþia camerei posterioare de recirculare agazelor evacuate, precum ºi amplasarea cãilor, creazã spaþiimari pentru ardere, o suprafaþã extinsã de încãlzire ºi undiametru redus al corpului sub presiune. Construcþiile realizatede alþi producãtori au pentru cazanele de capacitate echiv-alentã de cele mai multe ori un conþinut mai mare de apã,diametre mai mari ºi suprafeþe cu pânã la 30 % mai extinse.

ªi la aceastã construcþie conducta pentru flacãrã trece prinbaza anterioarã ºi, fãrã nici o reducþie, prin cea posterioarã.Capãtul conductei pentru flacãrã este închis cu un capac dinbeton refractar ºi dispune, pe partea posterioarã, de ofereastrã de vizitare pentru sistemul de gaze evacuate cuvizor pentru flacãrã. Conductele pentru fum ale cãii 2 suntsudate în placa tubularã a camerei posterioare de recircularea gazelor evacuate, cu o sudurã specialã fãrã protuberanþeºi cu nervuri de rãcire pe partea compartimentului pentruapã. Solicitarea termicã a tubulaturii este minimã. ªi pentruaceastã construcþie Buderus asigurã, prin suprafeþeleextinse de detensionare, o distribuþie uniformã a tensiunilorîn sudurile de legãturã de la baza posterioarã.

Camera de recirculare anterioarã se închide etanº termic cuo uºã batantã, ce dispune de puþine ºuruburi. Datoritã aces-teia, se simplificã revizia sistemului de gaze evacuate ºicurãþarea conductelor pentru fum ale cãilor 2 ºi 3.

12/1 Dotarea cazanelor tip Logano SHD815 ºi SHD815 WT

127

26

25

24

2322

19

20

21

5

6

78

910

11

16

12 14

13 15 17 18

2

4

3

Legenda imaginii1 Cadru de bazã2 Manta de izolare3 Manta de izolare de protecþie4 Uºa camerei de recirculare, batantã5 Arzãtor, reglare a puterii la alegere în 2, 3

trepte sau modulat continuu6 Robinet de purjare, robinet prizã apã7 Indicator nivel apã prin reflexie8 Senzor de presiune (4 mA - 20 mA)9 Ventil de închidere conductã manometru, nu

necesitã întreþinere10 Limitator de presiune

11 Electrod limitator NW 12 Senzor pentru mãsurarea nivelului

(4 mA - 20 mA)13 Manometru14 Supapã de blocare a manometrului ºi flanºã

pentru verificare15 Fereastrã de vizitare, circuit abur16 Opþional

● Ventil reglare demineralizare● Ventil reglare demineralizare, nu necesitã

întreþinere● Senzor de conductivitate

17 Ventil prizã abur, nu necesitã întreþinere

18 Uscãtor de abur19 Ventil de siguranþã cu arc20 Clapetã de reþinere apã de alimentare21 Ventil de blocare apã alimentare, nu necesitã

întreþinere22 Vizor pentru flacãrã23 Fereastrã de vizitare, circuit flacãrã24 ªtuþ racord gaze evacuate cu flanºã ºi

contraflanºã25 Gurã de vizitare, pe partea de apã26 Purjã automatã27 Ventil de evacuare, nu necesitã întreþinere

p_dampf.book Page 12 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 14: Logano_SHD615_815_915_abur

13

Descriere tehnicã 3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Execuþia cotului posterior al conductei pentru gaze evacu-ate rãcite cu apã ºi strãpungerea capacului posterior cu în-treaga circumferinþã a conductei pentru flacãrã reprezintãelemente constructive specifice Buderus. Acestea conferãcorpului de cazan presiunea stabilã ºi rezistenþa demon-strate de-a lungul deceniilor.

Tehnica de izolaþie, de asemenea consacratã în timp,asigurã cele mai mici pierderi prin radiaþii. Pentru tipurilecu dimensiune medie ºi presiunea autorizatã de 10 bar, cuo grosime a izolaþiei de 100 mm, acestea se situeazã laaproximativ 0,3% din capacitatea maximã a cazanului. Pelângã suprafaþa totalã relativ redusã rezultatã din con-strucþie, trebuie menþionatã renunþarea la suportul de dis-tanþare a izolaþiei în zona cilindricã a acesteia. În afarã deaceasta, toate ferestrele de vizitare sunt izolate cu casetedeºurubabile.

Cazanul Logano SHD815 WT este echipat cu un econo-mizor, ale cãrui suprafeþe suplimentare de încãlzire, foarteeficiente, reprezintã un avantaj deosebit.

Fluxul de gaze evacuate al cazanului cu abur are un po-tenþial termic deosebit în intervalul temperaturilor înalte.

Economizorul utilizeazã acest potenþial pentru preîncãlzireaapei de alimentare ºi mãreºte randamentul cazanului la in-stalaþiile Buderus mai vechi cu pânã la 5 - 7%.

Pierderile prin gaze evacuate se reduc la mai puþin de 5%.Noile sisteme ecologice Buderus pentru instalaþii vechi ºinoi sporesc beneficiile utilizatorilor prin reducerea perioa-dei de amortizare. Acestea satisfac cerinþele autoritãþilorprivind pierderile de gaze evacuate ºi protejeazã mediulînconjurãtor.

Având dimensiuni de transport acceptate, cazanul LoganoSHD815 WT este premontat din fabricã, cu întreaga tubu-laturã gata de racordare, testat ºi cu izolaþia termicã apli-catã.

3.3 Cazane cu abur de înaltã presiune Logano SHD815 UE ºi Logano SHD815 UE/WT

3.3.1 Descrierea dotãrilor pentru Logano SHD815 UE ºi Logano SHD815 UE/WT

Cazanele Logano SHD815 UE ºi SHD815 UE/WT Buderus co-respund directivelor europene privind echipamentele subpresiune, sunt fabricate conform regulilor tehnice pentrucazane cu abur (TRD) ºi dispun de certificarea CE.

Cazanele sunt dotate complet din fabricã cu dulap de co-mutare ºi cu toate componentele de siguranþã. Opþional,se monteazã ºi arzãtorul ºi se livreazã corelat cu putereapompei de alimentare cu apã. Prin montarea în fabricã, segaranteazã compatibilitatea optimã ºi sigurã a tuturorcomponentelor.

Comanda este structuratã foarte clar ºi cuprinzãtor. Toateracordurile sunt amplasate la o înãlþime accesibilã pentruintervenþie ºi inspecþie vizualã. Cadrul stabil reduce sarci-na specificã exercitatã pe podea.

Întreþinerea este facilitatã de accesul uºor la toate compo-nentele. Construcþia modularã elaboratã creazã spaþiuliber suplimentar pentru proiectare, deºi spaþiul de montajeste îngust.

Caracteristici ale dotãrii

● Carcasã de protecþie din aluminiu

● Componentele vizibile ale cazanului sunt vopsite în cu-loarea albastrã

● Izolaþie termicã 100 mm

● Cazan complet montat cu arzãtor, dulap de comutare ºicomponente de siguranþã

● Cadru al cazanului, pentru distribuþia uniformã a sarciniiºi facilitarea transportului

● Sistem de siguranþã împotriva lipsei apei prin electrozilimitatori NW (NW = cel mai scãzut nivel al apei), 2 buc.pentru înaltã presiune ºi 1 buc. pentru joasã presiune

● Opþional, se poate livra cu schimbãtor de cãldurãpentru gazele evacuate, montat ºi racordat în fabricã,pentru creºterea randamentului

p_dampf.book Page 13 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 15: Logano_SHD615_815_915_abur

14

3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Descriere tehnicã

14/1 Dotarea cazanelor Logano SHD815 UE ºi SHD815 UE/WT

131

30

29

28

2726

21

5

6

7

8

910

1112

1915

1413 16 17 18 20

2

4

3

22

2524

24

23

Legenda1 Cadru de bazã2 Manta de izolare3 Manta de izolare de protecþie4 Clapetã de reglare gaze evacuate5 Arzãtor, reglare a puterii la alegere în

2, 3 trepte sau modulat continuu6 Uºa camerei de recirculare, batantã7 Robinet de purjare, robinet prizã apã8 Indicator nivel apã prin reflexie9 Ventil de închidere conductã

manometru, nu necesitã întreþinere10 Limitator de presiune11 Conductã goalã

12 Supraîncãlzitor-serpentine13 Supraîncãlzitor-modul14 Supapã de blocare a manometrului ºi

flanºã pentru verificare15 Manometru16 Electrod limitator 17 Senzor pentru mãsurarea nivelului

(4 mA - 20 mA)18 Fereastrã de vizitare, circuit abur19 Opþional

● Ventil reglare demineralizare● Ventil reglare demineralizare, nu

necesitã întreþinere● Senzor de conductivitate

20 Uscãtor abur21 Ventil de siguranþã cu arc22 Evacuare gaze reziduale23 Serpentinã conductã nervuratã - ECO24 Fereastrã de vizitare, circuit gaze evacuate25 Schimbãtor de cãldurã26 Vizor pentru flacãrã27 Fereastrã de vizitare, circuit flacãrã28 ªtuþ racord gaze evacuate cu flanºã ºi

contraflanºã29 Fereastrã de vizitare, circuit apã30 Purjã automatã31 Ventil de evacuare, nu necesitã

întreþinere

p_dampf.book Page 14 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 16: Logano_SHD615_815_915_abur

15

Descriere tehnicã 3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

3.3.2 Principiu de funcþionare a cazanelor SHD815 UE ºi Logano SHD815 UE/WT

Modulul supraîncãzitor este amplasat pe camera de recir-culare anterioarã, astfel încât câmpurile de conducte pen-tru gaze evacuate ale cãilor 2 ºi 3 rãmân liber accesibile.Aburul saturat circulã din compartimentul de abur ºi, încontracurent cu gazele calde, prin serpentina de conductea supraîncãlzitorului. Uscãtorul de gaz împiedicãantrenarea apei, astfel încât se evitã depunerile de sãruripe supraîncãlzitor. Temperatura aburului fierbinte estereglatã cu ajutorul unei clapete de bypass situatã pe circui-tul gazelor evacuate. În intervalul de sarcinã superior, oparte din gazele calde sunt conduse direct din adoua calespre a treia cale de gaze evacuate. Se poate renunþa larãcirea prin injecþie sau de suprafaþã a aburului fierbinte.Prin acest reglaj al încãlzirii ºi prin amplasarea su-praîncãlzitorului într-o zonã de temperaturã inofensivã, seobþine o rezistenþã pe termen lung. Practic, supraîncãlzi-torul nu trebuie înlocuit niciodatã. Cazanul poate fi condusca un cazan cu abur saturat. Inundarea supraîncãlzitoruluiºi apoi evacuarea apei nu sunt necesare.

Tipul Logano SHD815 este echipat pentru producerea deabur fierbinte cu un modul supraîncãlzitor în partea extin-sã camerei anterioare de recirculare a gazelor evacuate.Prin aceastã amplasare a supraîncãlzitorului, se potobþine temperaturi ale aburului fierbinte cu pânã la 100 Kmai mari decât temperatura aburului saturat corespunzã-tor. În domeniul industrial, se utilizeazã mai mult abur sat-urat numai puþin supraîncãlzit, prin care se acoperã pier-derile de cãldurã prin reþele de conducte complexe ºifoarte ramificate. Astfel se va evita condensarea aburului

pe traseul spre utilizatori prea îndepãrtaþi. În afarã deaceasta, aburul supraîncãlzit este foarte slab conducãtorde cãldurã, astfel încât pierderile prin radiaþie în reþelele deconducte sunt foarte reduse. Pentru atingerea acestorobiective, sunt suficiente adeseori temperaturi ale aburuluifierbinte cu doar 50 °K peste temperatura aburului saturat.Temperaturile foarte ridicate ale aburului fierbinte, care seuilizeazã de exemplu pentru turbinele cu abur, se întâl-nesc astãzi foarte rar. Acestea nu pot fi realizate cu acestaranjament al supraîncãlzitorului.

Cazanul Logano SHD815 UE/WT este dotat cu un econo-mizor, ale cãrui suprafeþe de încãlzire suplimentare, foarteeficiente, reprezintã un deosebit avantaj.

Fluxul de gaze evacuate al cazanului cu abur are un po-tenþial termic deosebit în intervalul temperaturilor înalte.Economizorul utilizeazã acest potenþial pentrupreîncãlzirea apei de alimentare ºi sporeºte randamentulcazanului la instalaþiile Buderus mai vechi cu pânã la 5 - 7%.

Pierderile prin gaze evacuate se reduc la mai puþin de 5%.Noile sisteme ecologice Buderus pentru instalaþii vechi ºinoi sporesc beneficiile utilizatorilor prin reducerea perioa-dei de amortizare. Acestea satisfac cerinþele autoritãþilorprivind pierderile de gaze evacuate ºi protejeazã mediulînconjurãtor.

Având dimensiuni de transport acceptate, cazanul LoganoSHD815 UE/WT este premontat din fabricã, cu întreagatubulaturã gata de racordare, testat ºi cu izolaþia termicãaplicatã.

p_dampf.book Page 15 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 17: Logano_SHD615_815_915_abur

16

3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Descriere tehnicã

3.3.3 Supraîncãlzitoarele, ce sunt ºi unde sunt necesare?

Cu ajutorul diagramei Mollier h-s, se poate explica eficientce tipuri de abur existã. Dacã se încãlzeºte apã, mai întâicreºte temperatura acesteia, apa rãmânând în starelichidã. Dacã prin aportul de cãldurã se depãºeºte aºa-numitul punct de saturaþie, se ajunge în intervalul aburuluiumed. Aici se combinã presiunea (aburului saturat) cutemperatura (aburului saturat) ºi orice aport sau pierderede energie are drept efect numai o modificare aconþinutului de apã. Un cazan tipic cu abur saturatproduce de fapt abur umed cu un conþinut de umiditate de0,1% - 3% în funcþie de construcþia cazanului ºi decondiþiile de funcþionare. Aburul saturat corespunde stãriiîn care existã 100% abur ºi 0% apã. Dacã se continuãaportul de energie, se întrerupe relaþia presiune-temperaturã, iar aburul se supraîncãlzeºte devenind aburcald.

Exemple cu utilizatorii care au nevoie de abur uscat:

● Turbinele cu abur pentru producerea curentului electric

● Cazanele auxiliare în termocentralele cu turbine cuabur

● Reþelele foarte ramificate de conducte cu posibilitãþi re-duse sau fãrã posibilitatea de a evacua apa

● Centralele energetice

● Înlocuirea unui cazan acvatubular în spaþiul unui cazanexistent

Limite de utilizare

● Max. 310 °C temperatura aburului cald

● Max. aproximativ 110 °C

● Temperatura garantatã a aburului cald abia la scãdereasarcinii la 50%

● SHD815 UE abia de la 2.600 kg/h

Reguli de stabilire a preþului

● Cu cât temperatura aburului cald este mai ridicatã, cuatât preþul este mai mare

● Cu cât scãderea sarcinii proiectate este mai mare, cuatât preþul este mai mare

Alternative

● Staþii de reducere a presiunii aburuluiPremise: presiune diferenþialã mare, supraîncãlzire micã

● Pânã la aproximativ 3 t/h supraîncãlzitoarele electricereprezintã o alternativã eficientã ca preþ

● Cazanele cu abur saturat cu uscãtoare pentru abur(abur uscat)

Alternativele la supraîncãlzitoare trebuie analizate în pre-alabil, deoarece s-a constatat cã majoritatea proiectelorcu supraîncãlzitoare sunt supradimensionate ºi în practicãsunt utilizate foarte rar.

În exemplul 16/2 este reprezentatã temperatura aburuluicald, nereglatã ºi reglatã, faþã de sarcina cazanului. Prinextinderea serpentinei supraîncãlzitorului, se poate în-cepe intervenþia de reglare de la o sarcinã mai micã a ca-zanului. Aceastã regulã de încãlzire a supraîncãlzitoruluieste simplã, robustã ºi valoroasã

LegendaT Temperaturã abur fierbinte în °C fãrã reglareL Sarcinã cazan în % cu reglare

16/1 Diagrama Mollier h-s

5,02000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

x=0,660,68

500

400

300

100

50 20

5

2

1

0,5

0,2

0,1

0,05

0,02

10

0,70

0,720,74

0,760,78

0,80

0,82

0,84

0,86

0,88

0,90

0,92

x=0,94p=0,01

bar

p=1000

bar

50 ˚C

100 ˚C

150 ˚C

250 ˚C

350 ˚C

400 ˚C

450 ˚C

300 ˚C

200 ˚C

Entropie s în kJ/kg/K

En

talp

ie(c

onþ

inut

de

cãld

urã

)h

înkj

/kg

Abur umed (amestec. abur/apã

Abur fierbinte (abur saturat supraîncãlzit)

Abur saturat

16/2 Temperaturi teoretice ale aburului cald Exemplu: 230 °C la 60% sarcinã

0200

210

220

230

240

250

20 40 60 80 100

L [%]

T[˚C]

p_dampf.book Page 16 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 18: Logano_SHD615_815_915_abur

17

Descriere tehnicã 3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

3.3.4 Comparaþie cu concurenþa

Avantaje Buderus

● Sistem modular

● Uºurinþa la întreþinere/montaj

● Dimensionare individualizatã

● Reglare la alegere (circuit gaze evacuate) sau fãrãreglare (cu posibilitate de reglare manualã)

● Solicitare termicã redusã a serpentinei schimbãtoruluide cãldurã

● Posibilitate de curãþare liberã a cãilor 2 ºi 3

● Contracurent încruciºat puternic

● Fãrã probleme cu apa de înjecþie la reglarea temperaturiiaburului cald

Avantaje concurenþã

● Sunt posibile temperaturi ale aburului cald mai maridecât max. 310 °C, ca urmare a amplasãrii supra-încãlzitorului la capãtul conductei pentru flacãrã

● Este posibilã o supraîncãlzire mai mare decâtaproximativ 110 °C la capãtul conductei pentru flacãrã

● Construcþie mai compactã ca urmare a amplasãrii lacapãtul conductei pentru flacãrã

3.4 Cazane cu abur de înaltã presiune Logano SHD915 ºi Logano SHD915 WT

3.4.1 Descrierea dotãrii cazanelor Logano SHD915 ºi Logano SHD915 WT

Pentru capacitãþi mari de abur, se oferã cazanul LoganoSHD915 cu douã conducte pentru flacãrã. Cel mai marecazan din aceastã serie are, împreunã cu izolaþia, un dia-metru al corpului sub presiune, de 4,70 m la o lungime deaproape 9 m ºi, umplut cu apã pentru presiunea de 10 bar,are pe fundaþie greutatea de serviciu de 140 t. ªi acestecazane sunt adecvate pentru orice tip de arzãtor.

Cazanele Logano SHD915 ºi SHD915 WT Buderus cores-pund directivelor europene privind echipamentele sub pre-siune, sunt fabricate conform regulilor tehnice pentru ca-zane cu abur (TRD) ºi dispun de certificarea CE.

Datoritã unor mãsuri constructive speciale, aceastã gamãde cazane are atestare pentru funcþionare nelimitatã înregim cu o camerã de ardere.

Cazanele sunt dotate complet din fabricã cu dulap de co-mutare ºi cu toate componentele de siguranþã. Opþional,se monteazã ºi arzãtorul ºi se livreazã corelat cu putereapompei de alimentare cu apã. Prin montarea în fabricã, segaranteazã compatibilitatea optimã ºi sigurã a tuturorcomponentelor.

Comanda este structuratã foarte clar ºi cuprinzãtor. Toateracordurile sunt amplasate la o înãlþime accesibilã pentru

intervenþie ºi inspecþie vizualã. Cadrul stabil reduce sarci-na specificã exercitatã pe podea.

Întreþinerea este facilitatã de accesul uºor la toate compo-nentele. Construcþia modularã elaboratã creazã spaþiuliber suplimentar pentru proiectare, deºi spaþiul de montajeste îngust.

Caracteristici ale dotãrii

● Carcasã de protecþie din aluminiu

● Componentele vizibile ale cazanului sunt vopsite în cu-loarea albastrã

● Izolaþie termicã 100 mm

● Cazan complet montat cu arzãtor, dulap de comutare ºicomponente de siguranþã

● Cadru al cazanului, pentru distribuþia uniformã a sarciniiºi facilitarea transportului

● Sistem de siguranþã împotriva lipsei apei prin electrozilimitatori NW (NW= cel mai scãzut nivel al apei), 2 buc.pentru înaltã presiune ºi 1 buc. pentru joasã presiune

● Opþional, se poate livra cu schimbãtor de cãldurã pentrugazele evacuate, montat ºi racordat în fabricã, pentrucreºterea randamentului

p_dampf.book Page 17 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 19: Logano_SHD615_815_915_abur

18

3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Descriere tehnicã

18/1 Dotarea cazanelor Logano SHD915 ºi SHD915 WT

131

30

29

25

262728

24

23

20

21

22

5

6

7

8

11

10

9

12

17

1314

15

16 18 19

2

43

Legenda imaginii1 Cadru de bazã2 Manta de izolare de protecþie3 Manta de izolare4 Profiluri pentru ghidarea apei5 Arzãtor, modulat continuu6 Robinet de purjare, robinet prizã apã7 Indicator nivel apã prin reflexie8 Uºa camerei de recirculare, batantã9 Sentor de mãsurare a presiunii

(4 mA - 20 mA)10 Limitator de presiune11 Ventil de închidere conductã

manometru, nu necesitã întreþinere

12 Electrod limitator NW13 Senzor pentru mãsurarea nivelului

(4 mA - 20 mA)14 Manometru15 Supapã de blocare a manometrului ºi

flanºã pentru verificare16 Opþional

● Ventil reglare demineralizare● Ventil reglare demineralizare, nu

necesitã întreþinere● Senzor de conductivitate

17 Fereastrã de vizitare, circuit abur18 Uscãtor abur19 Ventil prizã abur, nu necesitã întreþinere20 Ventil de siguranþã cu arc

21 Clapetã de reþinere apã de alimentare22 Ventil de închidere apã de alimentare,

nu necesitã întreþinere23 ªtuþ racord gaze evacuate cu contraflanºã24 Camerã gaze evacuate25 Fereastrã de vizitare, circuit gaze

evacuate26 ªtuþ condens gaze evacuate27 Vizor pentru flacãrã28 Fereastrã de vizitare, circuit flacãrã29 Fereastrã de vizitare, circuit apã30 Sistem automat de curãþare31 Ventil de evacuare, nu necesitã

întreþinere

p_dampf.book Page 18 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 20: Logano_SHD615_815_915_abur

19

Descriere tehnicã 3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

3.4.2 Principiu de funcþionare a cazanelor Logano SHD915 ºi SHD915 WT

Spre deosebire de alþi producãtori, la acest cazan came-rele de ardere strãpung cu întreaga circumferinþã nu numaibaza anterioarã, dar ºi pe cea posterioarã, fiind prinse deacestea prin sudurã. Camera posterioarã de recirculare agazelor evacuate, rãcitã cu apã, trece de asemenea prinbaza posterioarã ºi este sudatã. Camerele de ardere ºicamera de recirculare sunt conectate prin ºtuþuri. Ancorelede colþ posterioare leagã baza posterioarã nu de mantauacorpului de presiune, ci de capacul camerei de recirculare.

Suprafeþele de încãlzire ale celor trei cãi sunt amplasate,distribuite pe dreapta ºi stânga, în compartimentul pentruapã. Pentru aspirarea liberã a bulelor de abur, între ser-pentinele conductelor pentru gaze evacuate, sunt prevã-zute cãi largi de circulaþie. Profilurile deflectoare pentruapã de pe baza cazanului accelereazã circulaþia internã aapei ºi transportul cãldurii de cãtre bulele de abur în com-partimentul pentru abur. Buna rãcire a materialelor asi-gurã o duratã de viaþã prelungitã a acestora.

Gazele calde din focare sunt conduse separat prin cazan,pânã la ieºirea din ºtuþul de gaze evacuate. Camera posterio-arã de recirculare a gazelor evacuate, spãlatã de apã, estecompartimentatã de un perete separator format din conductapentru apã. Pentru returul de la circuitul anterior al gazelorevacuate sunt montate douã camere de recirculare a acesto-ra. Camera de colectare a gazelor evacuate din partea poste-rioarã, care într-o versiune extinsã cuprinde ºi economizorul,are un perete separator din conducta pentru gaze evacuate

Aceastã construcþie, consacratã de-a lungul deceniilor,asigurã o distribuþie excelentã a tensiunilor, fie la funcþio-narea cu 2 camere de ardere, fie cu o camerã de ardere.Pentru a împiedica refularea gazelor evacuate în sectorulneîncãlzit, la funcþionarea cu o camerã de ardere,canalele de gaze evacuate ºi coºul trebuie proiectate pen-tru o distribuþie echilibratã. Aceasta înseamnã cã rezis-tenþa pe circuitul gazelor evacuate pânã la gura coºuluitrebuie sã fie ceva mai micã decât tirajul natural al coºului.Prin aceasta, în punctul de unire a celor douã debite de gazeevacuate, la ºtuþ, se creazã o uºoarã subpresiune, care nu per-mite formarea contracurentului.

Funcþionarea cu 2 camere de ardere are urmãtoarele avantaje pentru utilizator:

● Disponibilitate sporitã, pentru cazul defectãrii unui focar

● Interval de reglaj dublu, pânã la punctul de sarcinã mi-nimã al unui focar. Prin aceasta, se obþin trepte dereglare mai mici ale focarelor, pentru sarcinã redusã

● Decalarea în timp a alimentãrii cu combustibil a focare-lor, astfel încât cazanul se menþine în permanenþã lajumãtate din sarcinã

● În cazul combustibilului combinat lichid/gazos, esteposibilã arderea în paralel a doi combustibili diferiþi

Conform tuturor calculelor de eficienþã economicã, caza-nele de mare capacitate, precum SHD915, trebuie sã dis-punã de un schimbãtor de cãldurã pentru gazele evacuate.Întrucât acest cazan se utilizeazã ºi cu o singurã camerã deardere, acesta are ºi la schimbãtorul de cãldurã cãi sepa-rate pentru gazele evacuate. Se realizeazã aspiraþia liberãa gazelor evacuate la capul schimbãtorului de cãldurã, dincauzã cã presiunea pe aceastã parte este ≤ 0 mbar ºi înmod normal se va lua în calcul existenþa unor echipamentesuplimentare, de exemplu, atenuator de zgomot secundar,care ar putea afecta negativ curgerea. Pentru aceasta, seva determina rezistenþa fiecãrui echipament suplimentar ºise va clarifica dacã aceste rezistenþe pot fi depãºite decãtre arzãtor sau de cãtre tirajul coºului.

La modelul SHD915 WT existã un singur corp de schim-bãtor de cãldurã pentru gazele evacuate, cu perete sepa-rator în centru, dar existã o singurã serpentinã continuã deconducte pentru apã pentru ambele focare.

Cel mai important criteriu de decizie în favoarea unuischimbãtor de cãldurã pentru gaze evacuate, în prezent,este randamentul cazanului. Pentru obþinerea unui randa-ment optim, cea mai avantajoasã soluþie este ca schimbã-torul sã fie tranzitat complet de gazele evacuate, în oricesituaþie de sarcinã, mai precis sã funcþioneze fãrã reglare.

3.5 Principiu de funcþionare a cazanelor Logano SHD915 UE ºi SHD915 UE/WT

La cazanele din aceastã gamã se utilizeazã douã modulede supraîncãlzitor. Acestea se amplaseazã pe camera an-

terioarã de recirculare ºi au acelaºi mod de funcþionare cala modelul Logano SHD815 UE.

p_dampf.book Page 19 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 21: Logano_SHD615_815_915_abur

20

3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Descriere tehnicã

3.6 Dimensiuni ºi date tehnice

3.6.1 Logano SHD615

Dimensiuni de gabarit

Explicarea simbolurilor

20/1 Dimensiuni de gabarit pentru cazanul Logano SHD615 (dimensiunile sunt exprimate în mm)

B1

B2

H2

H1

L3

L1

50

L2300

Avertisment pentru tensiune electricã periculoasã

Dipozitivele de ridicare se ataºeazã numai în locurile marcate

Avertizare pentru suprafeþe fierbinþi, de exemplu, racorduri neizolat

Dimensiunea cazanului 350 500 800 1250

Suprapresiune de lucru maximã admisã

bar 16 16 16 16

Conþinut de apã la nivelul minim de apã

m3 0,395 0,547 0,748 0,993

Dimensiuni(Toleranþã ±1%)

L11) combustibil

lichidmm 2100 2530 2815 3220

L11) combustibil

gazos - combinatmm 2190 2545 3060 3390

L22) mm 1770 1925 2025 2505

L3 mm 1505 1660 1725 2205

B1 mm 1485 1560 1775 1770

B22) mm 1205 1275 1495 1490

H13) mm 1670 1760 2100 2130

H22) mm 1520 1610 1805 1825

1) Dimensiunea L1 este orientativã ºi depinde de tipul ºi construcþia arzãtorului, precum ºi de capacitatea efectivã de abur2) Cele mai mici dimensiuni pentru transport, cu izolaþie cu grosimea 100 mm ºi cu racordurile, arzãtorul ºi dulapul de comutare demontate

(fãrã canal de cabluri; cu canal de cabluri +75 mm dreapta)3) Dimensiunea H1 poate varia în funcþie de producãtorul ventilului

● Indicaþii ºi informaþii privind cerinþele locaþiei de amplasare pentru cazan, a se vedea capitolul 8, Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazan (pagina 57)

● Cazanul este reprezentat cu arzãtor mixt montat. Alte arzãtoare la cerere● La cerere, toate racordurile montate pe partea dreaptã pot fi montate pe partea stângã

p_dampf.book Page 20 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 22: Logano_SHD615_815_915_abur

21

Descriere tehnicã 3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Dimensiuni individuale

21/1 Dimensiunile individuale ale cazanului Logano SHD615 (dimensiunile sunt exprimate în mm)

Dimensiunea cazanului 350 500 800 1250

Poziþia ºtuþului

B3 mm 450 500 500 500

B4 mm 100 100 115 –

L1 mm 325 385 415 425

L2 mm 520 635 665 675

L3 mm 350 405 370 735

L4 mm 520 635 665 875

L5 mm 575 630 595 960

L7 mm 550 400 450 450

H1 mm 1440 1530 1735 1740

H3 mm 185 185 185 185

H4 mm 985 1035 1165 1225

H5 mm 1005 1055 1185 1245

H7 mm 185 185 185 185

H8 mm 935 990 1120 1180

Racord gaze evacuateH2 mm 500 550 550 600

DN1) 160 250 250 315

Cadru de bazã

L6 mm 1550 1665 1665 2155

L8 mm 55 55 55 55

B1 mm 770 870 900 900

B2 mm 60 60 60 60

H6 mm 205 200 210 200

1) DN pentru racordul conductei conform DIN 24154 Partea 4

● Indicaþii ºi informaþii privind cerinþele locaþiei de amplasare pentru cazan, a se vedea capitolul 8, Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazan (pagina 57)

● Dimensiunile sunt proiectate pentru izolaþia standard cu grosimea de 100 mm

H1

H2

H4

H5

H7

H6

H8

300

L1

L2

L3

180

L4

50

L6

L7L8B1

B2B3

DN

42˚

B4B4

250

L5

42˚

H3

Vedere din spate Vedere lateralã Vedere din faþã

p_dampf.book Page 21 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 23: Logano_SHD615_815_915_abur

22

3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Descriere tehnicã

3.6.2 Logano SND615

Dimensiuni de gabarit

Explicarea simbolurilor

22/1 Dimensiuni de gabarit pentru cazanul Logano SND615 (dimensiunile sunt exprimate în mm)

H2

H1

L3

L1

50

L2300

B1

B2

Avertisment pentru tensiune electricã periculoasã

Dipozitivele de ridicare se ataºeazã numai în locurile marcate

Avertizare pentru suprafeþe fierbinþi, de exemplu, racorduri neizolate

Marimea cazanuluii 350 500 800 1250 20004) 32004)

Suprapresiune de lucru maximă admisă bar 1 1 1 1 1 1

Conţinut de apă la nivelul minim de apă m3 0,371 0,502 0,681 0,924 1,692 2,560

Dimensiuni(Toleranţă ±1%)

L11) combustibil

lichid mm 2115 2515 2615 3225 3575 2935

L11) combustibil

gazos-combinat mm 2195 2655 2820 3395 3745 4335

L22) mm 1770 1925 2025 2505 2850 3240

L3 mm 1505 1660 1725 2205 2500 2890

B1 mm 1405 1475 1695 1690 1975 2225

B22) mm 1205 1275 1495 1490 1775 2025

H13) mm 1720 2060 2315 2455 2835 3190

H22) mm 1515 1550 1750 1775 2105 2365

1) Dimensiunea L1 este orientativã ºi depinde de tipul ºi construcþia arzãtorului, precum ºi de capacitatea efectivã de abur2) Cele mai mici dimensiuni pentru transport, cu izolaþie cu grosimea 100 mm ºi cu racordurile, arzãtorul ºi dulapul de comutare demontate

(fãrã canal de cabluri; cu canal de cabluri +75 mm dreapta)3) Dimensiunea H1 poate varia în funcþie de producãtorul ventilului4) SND615 2000 ºi SND615 3200 au un ax de prelungire la ventilul de prizã abur

● Indicaþii ºi informaþii privind cerinþele locaþiei de amplasare pentru cazan, a se vedea capitolul 8, Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazan (pagina 56)

● Cazanul este reprezentat cu arzãtor mixt montat. Alte arzãtoare la cerere

● La cerere, toate racordurile montate pe partea dreaptã pot fi montate pe partea stângã

p_dampf.book Page 22 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 24: Logano_SHD615_815_915_abur

23

Descriere tehnicã 3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Dimensiuni individuale

23/1 Dimensiuni individuale ale cazanului Logano SND615 (dimensiunile sunt exprimate în mm)

Mãrimea cazanului 350 500 800 1250 2000 3200

Poziþia ºtuþului

B3 mm 450 500 500 500 600 750

L1 mm 325 385 415 425 475 525

L2 mm 575 635 715 725 925 1025

L3 mm 350 405 370 735 715 835

L4 mm 575 630 595 960 940 1060

H1 mm 1440 1530 1730 1740 2030 2285

H3 mm 330 330 330 330 330 330

H4 mm 980 1030 1160 1235 1425 1620

H5 mm 980 1030 1160 1235 1430 1625

H7 mm 185 185 185 185 190 210

H8 mm 935 985 1115 1180 1375 1570

Racord gaze evacuateH2 mm 500 550 550 600 600 625

DN1) 160 250 250 315 315 400

Cadru de bazã

L5 mm 1550 1665 1665 2155 2375 2750

L7 mm 55 55 55 55 55 55

B1 mm 770 870 900 900 1060 1360

B2 mm 60 60 60 60 60 80

H6 mm 200 205 210 200 205 200

1) DN pentru racordul conductei conform DIN EN 12220

● Indicaþii ºi informaþii privind cerinþele locaþiei de amplasare pentru cazan, a se vedea capitolul 8, Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazan (pagina 56)

● Dimensiunile sunt proiectate pentru izolaþia standard cu grosimea de 100 mm

H1

H2

H4

H5

H7

H6

H8

300

L1

L2

L3

180

L4

50

L5

L7B1

B2B3

DN

42˚

H3

Vedere din spate Vedere lateralã Vedere din faþã

p_dampf.book Page 23 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 25: Logano_SHD615_815_915_abur

24

3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Descriere tehnicã

3.6.3 Logano SHD815

Dimensiuni de gabarit

Explicarea simbolurilor

24/1 Dimensiuni de gabarit pentru cazanul Logano SHD815 (Dimensiunile în mm)

L1

L2

L3

H2

H1

240

B1

B2

Dipozitivele de ridicare se ataºeazã numai în locurile marcate

Avertizare pentru suprafeþe fierbinþi, de exemplu, racorduri neizolate

Mãrimea cazanului 12504) 20004) 26004) 32004) 4000 5000 6000 7000 8000

Cu arzãtor cu jet sub presiune

L11) EL-combustibil lichid mm 3730 4085 4385 5085 5885 5885 6375 6600 7045

L11 combustibil

gazos-combinatmm 3900 4235 4535 5260 6060 6100 6880 6880 7525

Cu arzãtor cu jet rotativ

L11) EL-combustibil

lichid/gazos-combinatmm – – 4780 5310 6115 6115 6610 6610 7060

Dimensiuni(Toleranþã ±1%)

L22) mm 3020 3420 3720 4250 5050 5050 5670 5670 6120

L3 mm 2620 2970 3270 3800 4600 4600 5100 5100 5550

B1 mm 1774 1970 2020 2020 2425 2525 2550 2600 2650

B22) mm 1640 1825 1910 1910 2165 2360 2400 2500 2600

H13) mm 2262 2510 2560 2640 2950 3180 3220 3440 3560

H22) mm 1875 2065 2210 2210 2540 2715 2760 2850 2895

Mãrimea cazanului 10000 12000 13000 14000 16000 17000 18000 22000 28000

Cu arzãtor cu jet sub presiune

L11) EL-combustibil lichid mm 7230 7490 7435 7815 8645 8265 8915 9335 9335

L11) combustibil

gazos-combinatmm 7525 7775 7435 7815 8645 8265 8915 9335 9335

Cu arzãtor cu jet rotativ

L11) EL-combustibil lichid mm 7060 7125 7125 7125 8005 7955 8005 8425 8615

Dimensiuni(Toleranţă ±1%)

L22) mm 6120 6370 6550 6550 7380 7380 7380 7800 7800

L3 mm 5550 5800 5800 5800 6630 6630 6630 7050 7050

B1 mm 2950 3025 3150 3150 3150 3250 3250 3450 3650

B22) mm 2800 2950 3200 3200 3200 3400 3400 3600 4000

H13) mm 3730 3960 4220 4220 4220 4370 4570 4740 5220

H22) mm 3065 3200 3465 3465 3465 3700 3670 3830 4300

1) Dimensiunea L1 este orientativã ºi depinde de tipul ºi construcþia arzãtorului, precum ºi de capacitatea efectivã de abur2) Cele mai mici dimensiuni pentru transport, cu izolaþie cu grosimea 100 mm ºi cu racordurile, arzãtorul ºi dulapul de comutare demontate

(fãrã canal de cabluri; cu canal de cabluri +75 mm dreapta)3) Dimensiunea H1 poate varia în funcþie de producãtorul ventilului4) Cazanele SHD815 1250 pânã la SHD815 3200 au un ax prelungitor la ventilul de prizã abur

● Indicaþii ºi informaþii privind cerinþele locaþiei de amplasare pentru cazan, a se vedea capitolul 8, Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazan (pagina 58)

● Cazanul este reprezentat cu arzãtor mixt montat. Alte arzãtoare la cerere

p_dampf.book Page 24 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 26: Logano_SHD615_815_915_abur

25

Descriere tehnicã 3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Dimensiuni individuale

25/1 Dimensiunile individuale ale cazanului Logano SHD815 (dimensiunile sunt exprimate în mm)

1) Dimensiunea 250 este valabilã numai pentru tipul SHD815 12502) Dimensiunea 300 este valabilã numai pentru tipul SHD815 12503) La tipurile da cazan pânã la SHD815 3200 este amplasat lateral

Mãrimea cazanului 12502) 20002) 26002) 32002) 4000 5000 6000 7000 8000

Poziþia ºtuþului

L1 mm 975 1015 785 840 1150 1150 1150 1150 1100

L2 mm 475 400 415 400 1500 1500 1650 1650 1600

L3 mm 600 665 665 725 1850 1850 2150 2150 2100

L4 mm 950 965 990 1050 2250 2250 2750 2750 2700

L5 mm 550 550 750 750 800 750 750 750 750

L8 mm 500 500 420 420 420 420 420 420 420

L9 mm 1345 1655 1535 1900 2550 2550 2650 2650 3000

H1 mm 1875 2065 2110 2110 2415 2590 2635 2725 2845

H2 mm 1365 1525 1570 1570 – – – – –

H3 mm 1345 1505 1550 1550 1740 1860 1920 1960 2090

H4 mm 960 1070 1085 1085 1215 1290 1310 1350 1420

H5 mm 1300 1445 1510 1510 1700 1820 1880 1920 2050

Racord gaze evacuate

B1 mm 165 166 305 305 358 374 345 400 425

H6 mm 550 600 550 550 623 688 660 645 690

Ø d1) mm 315 315 400 400 500 500 500 630 630

Cadru de bazã

L6 mm 2270 2625 2120 2750 3750 3500 4000 4000 4450

L7 mm 175 200 695 540 425 600 500 500 550

B2 mm 1060 1100 1360 1360 1655 1785 1820 1890 1950

H7 mm 200 190 135 135 190 165 160 150 170

Profil HEB – – – – 180 180 180 180 200

Continuare pe pagina urmãtoare1) DN pentru racordul conductei conform DIN EN 122202) Tipurile de cazan SHD815 1250 pânã la SHD815 3200 au orificii de revizie lateral dreapta jos, în loc de placa posterioarã

● Indicaþii ºi informaþii privind cerinþele locaþiei de amplasare pentru cazan, a se vedea capitolul 8, Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazan (pagina 58)● Dimensiunile sunt proiectate pentru izolaþia standard:

150 mm grosime la bazei100 mm grosimea mantalei

H4

B2

B1

H6

Ø d

H1

H3

H23)

L7L6

L8

H725

L5

L9

L4L3

L2L1

300 (250)1)

600240

H5

340 (300) 2)

Vedere din spate Vedere lateralã Vedere din faþã

p_dampf.book Page 25 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 27: Logano_SHD615_815_915_abur

26

3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Descriere tehnicã

3.6.4 Logano SHD815 WT

Dimensiuni de gabarit

Explicarea simbolurilor

Mãrimea cazanului 10000 12000 13000 14000 16000 17000 18000 22000 28000

Poziþia ºtuþului

L1 mm 1100 1050 1050 1050 1550 1550 1550 1400 1400

L2 mm 1600 1700 1700 1700 2200 2200 2200 2050 2050

L3 mm 2100 2350 2350 2350 2850 2850 2850 2700 2700

L4 mm 2700 3100 3100 3100 3600 3600 3600 3800 3850

L5 mm 750 750 750 750 750 750 750 122 1225

L8 mm 420 420 420 420 420 420 420 420 420

L9 mm 3000 2650 2650 2650 2650 2650 2650 3425 3375

H1 mm 3015 3150 3415 3415 3415 3660 3660 3830 4300

H2 mm – – – – – – – – –

H3 mm 2190 2290 2540 2540 2540 2725 2725 2865 3260

H4 mm 1490 1280 1370 1370 1370 1515 1515 1555 1675

H5 mm 2150 2250 2500 2500 2500 2685 2685 2825 3220

Racord gaze evacuate

B1 mm 380 415 445 445 445 470 470 500 400

H6 mm 720 720 750 750 750 865 865 845 950

Ø d1) mm 800 800 800 800 800 800 900 900 1000

Cadru de bazã

L6 mm 4450 4450 4700 4700 5500 5500 5500 5800 5800

L7 mm 550 550 550 550 550 550 550 625 625

B2 mm 2080 2180 2340 2340 2340 2365 2365 2500 2700

H7 mm 140 125 140 140 140 185 185 155 225

Profil HEB 200 200 240 240 240 260 260 260 300

1) DN pentru racordul conductei conform DIN EN 12220

● Indicaþii ºi informaþii privind cerinþele locaþiei de amplasare pentru cazan, a se vedea capitolul 8, Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazan (pagina 58)● Dimensiunile sunt proiectate pentru izolaþia standard:

150 mm grosime la bazei100 mm grosimea mantalei

26/1 Dimensiuni de gabarit pentru cazanul Logano SHD815 WT (dimensiunile sunt exprimate în mm)

L1

L2L3

H3 H1

L4

B1

B2

Dipozitivele de ridicare se ataºeazã numai în locurile marcate

Avertizare pentru suprafeþe fierbinþi, de exemplu, racorduri neizolate

p_dampf.book Page 26 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 28: Logano_SHD615_815_915_abur

27

Descriere tehnicã 3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Mãrimea cazanului 12505) 20005) 26005) 32005) 4000 5000 6000 7000 8000

Cu arzãtor cu jet sub presiune

L11) EL-combustibil

lichidmm 3990 4228 4668 5368 6168 6168 6808 7103 7593

L11) combustibil

gazos-combinatmm 4160 4378 4818 5543 6343 6383 7313 7383 8073

Cu arzãtor cu jet rotativ

L11) EL-combustibil

lichid/gazos-combinat

mm – – 5063 5593 6398 6398 7043 7113 7608

Dimensiuni(Toleranþã ±1%)

L22) mm 3280 3820 4260 4760 5490 5450 6215 6215 6800

L3 mm 2620 2970 3270 3800 4600 4600 5100 5100 5550

L4 mm 500 640 780 780 680 640 785 785 920

B1 mm 1774 1970 2020 2020 2425 2525 2550 2600 2650

B22) mm 1640 1825 1910 1910 2165 2360 2400 2500 2600

H13) mm 2262 2510 2560 2640 2950 3180 3220 3440 3560

H34) mm 2470 2560 2550 2550 2600 2820 3000 3000 3200

Mãrimea cazanului 10000 12000 13000 14000 16000 17000 18000 22000 28000

Cu arzãtor cu jet sub presiune

L11) EL-combustibil

lichidmm 7778 8258 8203 8583 9413 9033 9683 10103 10303

L11) combustibil

gazos-combinatmm 8073 8543 8203 8583 9413 9033 9683 10103 10303

Cu arzãtor cu jet rotativ

L11) EL-combustibil

lichidmm 7608 7893 7893 7893 8773 8723 8773 9193 9383

Dimensiuni(Toleranþã ±1%)

L22) mm 6860 7265 7445 7455 8285 8285 8285 8705 8805

L3 mm 5550 5800 5800 5800 6630 6630 6630 7050 7050

L4 mm 980 1135 1135 1145 1145 1145 1145 1145 1395

B1 mm 2950 3025 3150 3150 3150 3250 3250 3450 3650

B22) mm 2800 2950 3200 3200 3200 3400 3400 3600 4000

H13) mm 3730 3960 4220 4220 4220 4370 4570 4740 5220

H34) mm 3065 3200 3465 3465 3465 3660 3660 3830 4300

1) Dimensiunea L1 este orientativã ºi depinde de tipul ºi construcþia arzãtorului, precum ºi de capacitatea efectivã de abur2) Cele mai mici dimensiuni pentru transport, cu izolaþie cu grosimea 100 mm ºi cu racordurile, arzãtorul ºi dulapul de comutare demontate

(fãrã canal de cabluri; cu canal de cabluri +75 mm dreapta)3) Dimensiunea H1 poate varia în funcþie de producãtorul ventilului4) Dimensiunea H3 nu este racordul de gaze evacuate, ci cea mai micã dimensiune de transport. Dimensiunile sunt valabile pentru tipurile de cazan pânã la SHD815

WT 13000 pânã la 12 conducte Eco pe înãlþime ºi de la tipul SHD815 WT 14000 pânã la 16 conducte Eco pe înãlþime5) Cazanele SHD815 WT 1250 pânã la SHD815 WT 3200 au un ax de prelungire la ventilul de prizã abur

● Indicaþii ºi informaþii privind cerinþele locaþiei de amplasare pentru cazan, a se vedea capitolul 8, Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazan (pagina 58)

● Cazanul este reprezentat cu arzãtor mixt montat. Alte arzãtoare la cerere

p_dampf.book Page 27 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 29: Logano_SHD615_815_915_abur

28

3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Descriere tehnicã

Dimensiuni individuale

28/1 Dimensiuni individuale ale cazanului Logano SHD815 WT (dimensiunile sunt exprimate în mm)

1) Dimensiunea 250 este valabilã numai pentru tipul SHD815 WT 12502) Dimensiunea 300 este valabilã numai pentru tipul SHD815 WT 1250

Mãrimea cazanului 12505) 20005) 26005) 32005) 4000 5000 6000 7000 8000

Poziþia ºtuþului

L1 mm – – – – 15 15 45 42 75

L2 mm 375 400 415 400 1500 1500 1650 1650 1600

L3 mm 600 665 665 725 1850 1850 2150 2150 2100

L4 mm 950 965 990 1050 2250 2250 2750 2750 2700

L5 mm 550 550 750 750 800 750 750 750 750

L8 mm 500 500 420 420 420 420 420 420 420

L9 mm 1345 1655 1535 1900 2550 2550 2650 2650 3000

L10 mm 233 300 370 370 340 300 380 380 440

H1 mm 1875 2065 2110 2110 2415 2590 2635 2725 2845

H21) mm 1925 2020 2005 2005 – – – – –

H3 mm 1345 1505 1550 1550 1740 1860 1920 1960 2090

H4 mm 960 1070 1085 1085 1215 1290 1310 1350 1420

H5 mm 1300 1445 1510 1510 1700 1820 1880 1920 2050

B32) mm – – – – 405 575 350 350 350

Racord gaze evacuate

B1 mm 170 270 290 2902906)

3207)2757)

2456) 120 155 85

H63) mm 2470 2560 2550 2550 2600

28007)

28206) 3000 3000 3200

Ø d4) mm 315 315 400 400 500 500 500 630 630

Cadru de bazã

L6 mm 2270 2625 2120 2750 3750 3500 4000 4000 4450

L7 mm 175 200 695 540 425 600 500 500 550

B2 mm 1060 1100 1360 1360 1655 1785 1820 1890 1950

H7 mm 200 190 135 135 190 165 160 150 170

Profil HEB fãrã fãrã fãrã fãrã 180 180 180 180 200

Continuarea pe pagina urmãtoare1) ªtuþul de alimentare pentru tipul SHD815 WT pânã la 4000 kg/h (dimensiunea pentru economizor neblocabil/nereglat)

Dimensiunile sunt valabile pentru tipul SHD815 WT cu 8 conducte Eco pe înãlþime

Dimensiunea depinde de numãrul efectiv de conducte Eco pe înãlþime2) ªtuþul de alimentare pentru tipul SHD815 WTde la 4000 kg/h (dimensiunea pentru economizor neblocabil/nereglat)3) Dimensiunile sunt valabile pentru tipul SHD815 WT 8000 pânã la 13000 pânã la 12 conducte Eco pe înãlþime ºi de la tipul SHD815 WT 14000 pânã la 16 conducte

Eco pe înãlþime4) DN pentru conducta pentru racord conform DIN EN 122205) Tipurile SHD815 WT 1250 pânã la 3200 au Ferestre de vizitare laterale, în dreapta jos (nu în baza posterioarã)6) Pentru construcþii cu bazã planã7) Pentru construcþii cu baze tip disc

H4

B2

B1

H1

L4L3

L2

L1

H2 H6

H7

L8

L6L7

25

L10L5

H3

300 (250) 1)

600B3

H5

Ø d

340 (300) 2)

Vedere din spate Vedere lateralã Vedere din faþã

p_dampf.book Page 28 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 30: Logano_SHD615_815_915_abur

29

Descriere tehnicã 3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Mãrimea cazanului 10000 12000 13000 14000 16000 17000 18000 22000 28000

Poziþia ºtuþului

L1 mm 35 45 45 45 65 65 65 65 80

L2 mm 1600 1700 1700 1700 2200 2200 2200 2050 2050

L3 mm 2100 2350 2350 2350 2850 2850 2850 2700 2700

L4 mm 2700 3100 3100 3100 3600 3600 3600 3800 3850

L5 mm 750 750 750 750 750 750 750 1225 1225

L8 mm 420 420 420 420 420 420 420 420 420

L9 mm 3000 2650 2650 2650 2650 2650 2650 3425 3375

L10 mm 500 590 590 600 600 600 600 600 780

H1 mm 3015 3150 3415 3415 3415 3660 3660 3830 4300

H21) mm – – – – – – – – –

H3 mm 2190 2290 2540 2540 2540 2725 2725 2865 3260

H4 mm 1490 1280 1370 1370 1370 1515 1515 55 75

H5 mm 2150 2250 2500 2500 2500 2685 2685 2825 3220

B32) mm 500 500 740 740 740 740 740 485 785

Racord gaze evacuate

B1 mm 2402405)

2156) 380 380 380 380 380 635 600

H63) mm 2950

30105)

29906) 3300 3300 3300 3450 3450 3450 3615

Ø d4) mm 800 800 800 800 800 800 900 900 1000

Cadru de bazã

L6 mm 4450 4450 4700 4700 5500 5500 5500 5800 5800

L7 mm 550 550 550 550 550 550 550 625 625

B2 mm 2080 2180 2340 2340 2340 2365 2365 2500 2700

H7 mm 140 125 140 140 140 185 185 155 225

Profil HEB 200 200 240 240 240 260 260 260 300

1) ªtuþ de alimentare pentru tipul SHD815 WT pânã la 4000 kg/h (dimensiunea pentru economizor neblocabil/nereglat)Dimensiunile sunt valabile pentru tipul SHD815 WT cu 8 conducte Eco pe înãlþime

2) ªtuþ de alimentare pentru tipul SHD815 WT de la 4000 kg/h (dimensiunea pentru economizor neblocabil/nereglat)3) Dimensiunile sunt valabile pentru tipul SHD815 WT pânã la 13000 pânã la 12 conducte Eco pe înãlþime ºi de la tipul SHD815 WT 14000 pânã la 16 conducte Eco

pe înãlþime4) DN pentru racordul conductei conform DIN EN 122205) Pentru construcþii cu bazã planã6) Pentru construcþii cu baze tip disc

● Indicaþii ºi informaþii privind cerinþele locaþiei de amplasare pentru cazan, a se vedea capitolul 8, Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazan (pagina 58)

● Dimensiunile sunt proiectate pentru izolaþia standard:150 mm grosime la baze100 mm grosime la manta ºi economizor

p_dampf.book Page 29 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 31: Logano_SHD615_815_915_abur

30

3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Descriere tehnicã

3.6.5 Logano SHD915

Dimensiuni de gabarit

Explicarea simbolurilor

30/1 Dimensiuni de gabarit pentru cazanul Logano SHD915 (dimensiunile sunt exprimate în mm)

L1

L2

L3 L4 L5

H1

H2

B1

B2

Dispozitivele de ridicare se ataºeazã numai în locurile special marcate

Avertisment pentru suprafeþe fierbinþi, de ex. armãturi neizolate

Mãrimea cazanului 20000 23000 28000 30000 35000 40000 50000 55000

Cu arzãtor cu jet sub presiune

L11) EL-combustibil

lichidmm 8075 8470 9755 9755 10455 10455 11005 11755

L11) combustibil

gazos-combinatmm 8365 8755 9755 9755 10455 10455 11005 11755

Cu arzãtor cu jet rotativ L1

1) EL combustibil lichid/gazos-combinat

mm 7905 8685 9075 9080 9500 9800 10050 11040

Dimensiuni(Toleranþã ±1%)

L22) mm 6995 7435 8505 8605 9025 9275 9715 10465

L3 mm 5575 5825 6655 6655 7075 7325 7575 8325

L4 mm 1010 1150 1290 1290 1290 1290 1430 1430

L5 sus mm 395 255 220 330 330 325 325 325

L5 spate mm 65 65 65 65 65 65 65 65

B11) mm 4400 4500 4500 4600 4750 4750 5050 5050

B22) mm 3700 3900 4000 4200 4400 4400 4700 4700

H1 mm 4925 5125 5230 5315 5610 5610 5920 5920

H22) mm 4045 4260 4370 4560 4735 4735 5010 5010

1) Dimensiunea B1 poate varia în funcþie de tipul gazului ºi de presiunea de curgereDimensiunile B1 ºi L1 sunt orientative ºi depind de tipul ºi construcþia arzãtorului, precum ºi de capacitatea efectivã de abur

2) Dimensiuni minime pentru transport cu grosimea izolaþiei de 100 mm, cu armãturile, arzãtorul ºi dulapul de comutare demontate(fãrã canal de cabluri; cu canal de cabluri + 2 x 75 mm pe dreapta)

p_dampf.book Page 30 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 32: Logano_SHD615_815_915_abur

31

Descriere tehnicã 3

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã 2006

Dimensiuni individuale

31/1 Dimensiuni individuale ale cazanului Logano SHD915 (dimensiunle sunt exprimate în mm)

Mãrimea cazanului 20000 23000 28000 30000 35000 40000 50000 55000

Poziþia ºtuþului

L1 mm 1400 1525 1525 1650 1650 1650 1750 2000

L2 mm 1865 2125 2275 2400 2250 2250 2350 2600

L3 mm 2330 2625 2775 2900 2950 2950 2950 3200

L4 mm 3050 3475 3735 3860 4050 4050 4150 4650

L6 mm 800 975 1225 1225 1075 1225 1225 1225

L7 mm 3050 3225 3475 3475 3225 3475 3575 3825

L8 mm 600 600 600 600 600 700 700 700

L11 mm 475 475 600 600 600 600 650 650

B1 mm 300 300 300 350 350 350 350 350

B4 mm 1250 1250 1250 1250 1350 1350 1350 1350

H1 mm 4015 4215 4320 4510 4710 4710 5010 5010

H2 mm 3150 3350 3520 3675 4005 4005 4075 4075

H3 mm 3110 3310 3360 3635 3770 3770 3965 3965

H5 mm 260 285 290 275 225 225 220 220

H6 mm 1285 1225 1245 1295 1330 1330 1745 1745

Racord gaze evacuate individual 1)

DN1 3) 2x 630 630 710 800 800 800 900 900

L5 mm 630 700 770 770 770 770 840 840

B3 mm 1500 1500 1500 1800 1900 1900 1900 1900

H7 mm 2870 3075 3160 3345 3555 3555 3870 3870

Racord gaze evacuate colectiv 2)

DN2 3) 1x 900 900 1000 1120 1120 1120 1250 1250

L12 sus mm 815 815 865 915 915 915 1000 1000

H8sus mm 3305 3510 3595 3780 3990 3990 4305 4305

L13 spate mm 1075 1215 1355 1355 1355 1355 1495 1495

H9 spate mm 3390 3595 3730 3965 4175 4175 4540 4540

Cadru de bazã

L9 mm 4325 4575 5225 5375 5500 5500 5500 6250

L10 mm 625 625 625 550 650 820 1025 1025

B2 mm 2470 2600 2700 2800 2900 2900 3100 3100

H4 mm 220 240 245 235 220 220 220 220

Profil IPB 260 280 300 300 300 300 300 300

1) Pentru conducerea separatã a gazelor evacuate pentru fiecare camerã de ardere2) Pentru colectarea gazelor evacuate dupã capãtul cazanului3) DN pentru racordul conductei conform DIN 24154 Partea 4

● Indicaþii ºi informaþii privind cerinþele locaþiei de amplasare pentru cazan, a se vedea capitolul 8, Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazan (pagina 60)

● Dimensiunile sunt proiectate pentru izolaþia standard:150 mm grosime la baze100 mm grosime la manta

B5

B3

B4

H5

H6

H1 H7

H8

H3

H4

L10

L7

L6

L4 L12B1

B1

B2

340

L3 L11 DN2

L2

L5

L1

300

L8

L9L11

H2

DN1 DN1

Vedere din spate Vedere lateralã Vedere din faþã

p_dampf.book Page 31 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 33: Logano_SHD615_815_915_abur

32

4

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Arzãtor

4.1 Norme generale

Cazanele cu abur Logano descrise în aceastãdocumentaþie de proiectare pot funcþiona cu orice tip dearzãtor cu ventilator, pe combustibil lichid sau gazos.Arzãtoarele cu ventilator pe combustibil lichid trebuie sãfie verificate din construcþie în conformitate cu cerinþeleDIN 4787 sau DIN EN 267, iar arzãtoarele cu ventilator pecombustibil gazos în conformitate cu DIN 4788 sauDIN EN 676. Se vor respecta cerinþele conform cuDIN 4755 pentru instalaþii de ardere pe combustibil lichidºi cele conform cu DIN 4756 pentru instalaþii de ardere pecombustibil gazos, precum ºi directivele ºi hotãrârileaferente.

În cazul combinaþiei unui cazan cu un arzãtor, trebuieverificatã respectarea cerinþelor producãtoruluiarzãtorului, referitoare la geometria camerei de ardere acazanului ales.

Pentru cazanele cu abur Logano SHD815 ºi SHD915 seadmite ºi utilizarea de combustibil lichid usor CLU.

4.2 Recomandãri privind alegerea arzãtorului

● În funcþie de ordonanþa referitoare la instalaþiile deîncãlzire, se vor utiliza, în cazul instalaþiilor cu un singurcazan, arzãtoare cu mai multe trepte sau modulante.În cazul instalaþiilor cu mai multe cazane, serecomandã utilizarea arzãtoarelor cu douã trepte saumodulante.

● Arzãtorul trebuie sã depãºeascã contrapresiunea dinfocar a cazanului de apã fierbinte.

● La comandarea unui cazan cu abur LoganoSHD615/815/915 se va indica tipul de arzãtor dorit.Sistemul de fixare a arzãtorului ºi sistemul de susþinerea uºii trebuie pregãtite în prealabil, pentru arzãtorulrespectiv.

● Fanta situatã între sistemul de susþinere a uºii ºiconducta pentru arzãtor trebuie umplutã cu materialignifug, flexibil.

● Uºa pentru arzãtor trebuie sã se poatã deschide ºi sãse poatã rabata fãrã dificultate.

● În cazul utilizãrii combustibilului lichid, este necesarãutilizarea unor dimensiuni corespunzãtoare pentrufurtunurile de combustibil ºi pentru cabluri.

● În cazul utilizãrii combustibilului gazos, este necesarãutilizarea unui compensator pentru conducta de gaz pedirecþia longitudinalã a cazanului. Rampa de gaz poatefi despãrþitã în aceastã poziþie, la deschiderea uºii astfelîncât aceasta sã se poate rabata împreunã cuarzãtorul.

● Dotãrile capului arzãtorului trebuie sã fiecorespunzãtoare cu specificaþiile producãtoruluiarzãtorului.

● Conducta arzãtorului ar trebui sã ajungã proeminent încamera de ardere.

● Trebuie respectate indicaþiile de montare aleproducãtorului arzãtorului.

● Pentru selectarea combinaþiei optime de cazan-arzãtor,adresaþi-vã celei mai apropiate reprezentanþe Buderus.

4.3 Arzãtoare cu aer insuflat (cu ventilator) corespunzãtoare

Optimizarea eficienþei arderii poate fi atinsã numai prinpunerea în concordanþã a cazanului cu arzãtorul.Cazanele cu abur, cu arzãtoare corespunzãtoare, suntdestinate instalaþiilor în cadrul cãrora sunt necesare valorireduse ale noxelor.

Pentru selectarea unui arzãtor optim, adresaþi-vã celei maiapropiate reprezentanþe Buderus. Valorile garantate deemisii de noxe le puteþi primi de la furnizorul de arzãtoaresau de la reprezentanþele BBT Thermotechnik GmbH.

4 Arzãtor

p_dampf.book Page 32 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 34: Logano_SHD615_815_915_abur

33

Arzãtor 4

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

4.4 Caracteristici tehnice ale aprinderii automate ºi limite structurale

4.4.1 Logano SND615 ºi SHD615

33/1 Dotare Logano SND615 ºi SHD615

Mãrimea cazanului 350 500 800 1250 2000 3200

Dimensiunile camerei de ardere

Ø D1 SND615 mm 510 510 610 685 805 965

Ø D1 SHD615 mm 495 495 600 675 – –

L1 mm 1080 1175 1225 1695 1975 2325

Limite structurale pentru arzãtor

B1 mm 530 575 665 670 815 920

B2 mm 1110 1200 1382 1388 1674 1886

H1 mm 190 220 260 190 295 345

H2 mm 485 530 615 580 675 787

H3 mm 635 640 705 745 815 900

H4 mm 670 680 770 770 840 984

L2 mm 190 190 225 225 275 275

L3 mm 120 120 120 120 120 120

L4 mm 63 63 63 63 63 63

Ø D2 mm 1165 1250 1450 1460 1750 2000

R mm 480 525 625 630 775 900

Uºa cazanuluiGreutate fãrã racorduri1) kg 152 160 237 260 450 550

1) Greutatea maximã admisã la funcþionarea arzãtorului are valoarea de 150 kg

● Tipul cazanului SHD615 este disponibil numai pânã la mãrimea cazanului 1250

L1 B2

B1

L4

L3

H1 H4 H

2H3

R

ØD1

Ø D2

L2

1

2

3

4

5 5

Legenda imaginii1 Camerã de ardere (flacãrã inversã)2 Vizor3 Compartiment anterior de recirculare (în funcþie de opþiune, uºi ce se deschid pe dreapta sau pe stânga)4 Mãnunchi de conducte pentru fum5 Balama

p_dampf.book Page 33 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 35: Logano_SHD615_815_915_abur

34

4

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Arzãtor

4.4.2 Logano SHD815, SHD815 WT, SHD815 UE ºi SHD815 UE/WT

34/1 Dotare Logano SHD815, SHD815 WT, SHD815 UE ºi SHD815 UE/WT

Mãrimea cazanului 1200 2000 2600 3200 4000 5000

Dimensiunile camerei de ardere

L1 mm 2170 2620 2920 3450 4250 4250

L2 mm 1770 2220 2470 3000 3800 3800

Conductã fãrã filet

supra-presiune maximã admisã de funcþionare pânã la

bar 30 24 20 20 18 16

Ø D1 mm 606 710 770 770 890 980

Conductã ondulatã (netedã)1)

supra-presiune maximã admisã de funcþionare de la/pânã la

bar – 26/30 22/30 22/30 20/28 18/24

Ø D2 / Ø D1 mm – 630/730 690/790 690/790 800/900 900/1000

Conductã ondulatã(ondulare joasã)

supra-presiune maximã admisã de funcþionare de la/pânã la

bar – – – – 20/30 18/30

Ø D2 / Ø D1 mm – – – – 750/900 850/1000

Conductã ondulatã (foarte joasã)

supra-presiune maximã admisã de funcþionare

bar – – – – – –

Ø D2 / Ø D1 mm – – – – – –

Limite structurale pentru arzãtor

Camerã de ardere

Ø D3 mm 1600 1800 1900 1900 2150 2350

B2 mm 280 320 310 310 350 390

H3 mm 40 20 – – 50 50

H4 mm 960 1070 1085 1085 1215 1290

Compartiment anterior de recirculare

L32) mm 50 100 100 100 100 100

L32) 3) mm – – 545 545 545 745

B1 mm 715 715 860 860 987 1063

B3 mm – 105 – – 66 76

B4 mm 110 145 200 200 113 65

B5 mm 60 70 110 110 130 135

H1 mm 940 1169 1264 1264 1370 1465

H2 mm 335 405 465 465 450 490

H5 mm 250 265 316 316 320 440

α 45° 30° 45° 45° 30° 30°

Continuarea pe pagina urmãtoare1) Conductele netede pentru flacãrã sunt prevãzute numai în cazul unei solicitãri speciale, dacã acest lucru este cerut de cãtre producãtorul de arzãtoare

cum ar fi de exemplu ca urmare a valorilor de NOx2) În plus se vor lua în considerare lungimile de proiectare de max. 60 mm pentru mânerul uºii ºi bolþurile filetate 3) Dimensiune valabilã pentru cazanele cu supraîncãlzitor SHD815 UE ºi SHD815 UE/WT

L1

B1

H1

H3

H4

H2

H5

B2B3

B4B5

α

62˚

L2L3

Ø D 1

Ø D 2

200

Ø D3

53

2

4

1

Legenda imaginii1 Camerã de ardere (prima cale)2 Mãnunchi de conducte pentru fum (a treia cale)

3 Compartiment anterior de recirculare (uºa se deschide în partea stângã)4 Mãnunchi de conducte pentru fum (a doua cale)5 Compartiment interior de recirculare, rãcit cu apã

p_dampf.book Page 34 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 36: Logano_SHD615_815_915_abur

35

Arzãtor 4

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Mãrimea cazanului 6000 7000 8000 10000 12000 13000

Dimensiunile camerei de ardere

L1 mm 4750 4750 5200 5200 5450 5450

L2 mm 4300 4300 4750 4750 5000 5000

Conductã netedã

supra-presiune maximã admisã de funcþionare pânã la

bar 13 13 13 10 10 –

Ø D1 mm 1010 1010 1010 1200 1200 –

Conductã ondulatã (netedã)1)

supra-presiune maximã admisã de funcþionare de la/pânã la

bar 16/22 16/22 16/22 13/18 13/18 –

Ø D2 / Ø D1 mm 1000/1100 1000/1100 1000/1100 1200/1300 1200/1300 –

Conductã ondulatã(ondulare joasã)

supra-presiune maximã admisã de funcþionare de la/pânã la

bar 16/30 16/30 16/30 13/24 13/24 8/20

Ø D2 / Ø D1 mm 950/1100 950/1100 950/1100 1150/1300 1150/1300 1400/1550

Conductã ondulatã (foarte joasã)

supra-presiune

maximã admisã

de funcþionare bar – – – 26 26 21,5

Ø D2 / Ø D1 mm – – – 1130/1290 1130/1290 1380/1540

Limite structurale pentru arzãtor

Camerã de ardere

Ø D3 mm 2400 2500 2600 2800 29505) 3200

B2 mm 420 470 5154) 510 535 580

H3 mm 50 50 50 75 50 75

H4 mm 1310 1350 1420 1465 1550 1665

Compartiment anterior de recirculare

L32) mm 220 220 220 220 220 400

L32) 3) mm 745 745 745 865 865 865

B1 mm 1089 1126 1156 1260 1372 1422

B3 mm 72 129 133 114 139 100

B4 mm 25 142 159 110 279 85

B5 mm 156 105 125 165 140 235

H1 mm 1512 1574 1729 1853 1976 2136

H2 mm 536 533 591 630 654 769

H5 mm 460 410 440 490 530 520

α 30° 30° 30° 30° 40° 30°

Continuarea pe pagina urmãtoare1) Conductele netede pentru flacãrã sunt prevãzute numai în cazul unei solicitãri speciale, dacã acest lucru este cerut de cãtre producãtorul de arzãtoare

cum ar fi de exemplu ca urmare a valorilor de NOx2) În plus se vor lua în considerare lungimile de proiectare de max. 60 mm pentru mânerul uºii ºi bolþurile filetate 3) Dimensiune valabilã pentru cazanele cu supraîncãlzitor SHD815 UE ºi SHD815 UE/WT4) 475 mm la conductele ondulate5) De la 18 bar ºi soluri cu borduri Ø 2900 mm

p_dampf.book Page 35 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 37: Logano_SHD615_815_915_abur

36

4

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Arzãtor

Mãrimea cazanului 14000 16000 17000 18000 22000 28000

Dimensiunile camerei de ardere

L1 mm 5450 6300 6300 6300 6700 6700

L2 mm 5000 5850 5850 5850 6250 6200

Conductã netedã

supra-presiune maximã admisã de funcþionare pânã la

bar 10 8 – 8 8

Ø D1 mm 1400 1400 – 1400 1500

Conductã ondulatã (netedã)1)

supra-presiune maximã admisã de funcþionare de la/pânã la

bar 13/13 10/13 – 10/13 10/13 8/10

Ø D2 / Ø D1 mm 1400/1500 1400/1500 – 1400/1500 1550/1650 1650/1750

Conductã ondulatã(ondulare joasã)

supra-presiune maximã admisã de funcþionare de la/pânã la

bar 13/20 10/20 8/18 10/20 10/18 8/16

Ø D2 / Ø D1 mm 1350/1500 1350/1500 1550/1700 1350/1500 1500/1650 1600/1750

Conductã ondulatã (foarte joasã)

supra-presiune maximã admisã de funcþionare

bar 22 22 19 22 20 18,5

Ø D2 / Ø D1 mm 1340/1500 1340/1500 1540/1700 1340/1500 1480/1640 1590/1750

Limite structurale pentru arzãtor

Camerã de ardere

Ø D3 mm 3200 3200 3400 3400 3600 4000

B2 mm 610 610 605 705 725 820

H3 mm 50 50 100 50 100 200

H4 mm 1690 1690 1785 1735 1855 2025

Compartiment anterior de recirculare

L32) mm 400 400 400 400 400 400

L32) 3) mm 865 865 915 915 975 1045

B1 mm 1422 1422 1488 1488 1627 1857

B3 mm 159 159 86 235 265 382

B4 mm 174 174 139 188 239 283

B5 mm 163 163 285 65 130 99

H1 mm 2136 2136 2283 2283 2483 2750

H2 mm 769 769 820 820 869 970

H5 mm 520 520 390 600 645 640

α 30° 30° 30° 30° 30° 30°

1) Conducte ondulate pentru flacãrã, prevãzute numai în urma unei solicitãri speciale venite din partea producãtorului arzãtorului, de exemplu din cauza valorilor de NOx

2) În plus se vor lua în considerare lungimile de proiectare de max. 60 mm pentru mânerul uºii ºi bolþurile filetate 3) Dimensiune valabilã pentru cazanele cu supraîncãlzitor SHD815 UE ºi SHD815 UE/WT

p_dampf.book Page 36 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 38: Logano_SHD615_815_915_abur

37

Arzãtor 4

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

4.4.3 Logano SHD915, SHD915 WT, SHD915 UE ºi SHD915 UE/WT

37/1 Dotare Logano SHD915, SHD915 WT, SHD915 UE ºi SHD915 UE/WT

Mãrimea cazanului 20000 23000 28000 30000

Dimensiunile camerei de ardere

L1 mm 5200 5475 6330 6305

L2 mm 4600 4825 5630 5555

Conductã netedã

supra-presiune maximã admisã de funcþionare pânã la

bar 13 13 10 8

Ø D1 mm 1010 1150 1200 1400

Conductã ondulatã (netedã)1)

supra-presiune maximã admisã de funcþionare de la/pânã la

bar 16/22 13/18 13/16 38273

Ø D2 / Ø D1 mm 1000/1100 1150/1250 1250/1350 1400/1500

Conductã ondulatã(ondulare joasã)

supra-presiune maximã admisã de funcþionare de la/pânã la

bar 16/30 16/26 13/24 10/20

Ø D2 / Ø D1 mm 950/1100 1100/1250 1200/1350 1350/1500

Conductã ondulatã (foarte joasã)

supra-presiune maximã admisã de funcþionare

bar – 27,0 24,5 22,0

Ø D2 / Ø D1 mm – 1090/1250 1190/1350 1340/1500

Limite structurale pentru arzãtor

Camerã de ardere

Ø D3 mm 3700 3900 4000 4200

B4 mm 620 740 777 825

H4 mm 800 770 727 720

H5 mm 1285 1420 1518 1615

Compartiment anterior de recirculare

L32) mm 815 815 865 865

B1 mm 1638 1717 1784 1868

B2 mm 95 95 95 95

B3 mm 957 1057 1112 1207

B5 mm 664 757 793 886

B6 mm 436 302 296 239

H1 mm 1835 1819 1724 1850

H2 mm 1055 1174 1154 1295

H3 mm –60 –18 55 165

α 10,5° 6,5° 5,0° 6,5°

Continuarea pe pagina urmãtoare1) Conductele netede pentru flacãrã sunt prevãzute numai în cazul unei solicitãri speciale, dacã acest lucru este cerut de cãtre producãtorul de arzãtoare cum ar fi de exemplu

ca urmare a valorilor de NOx2) În plus se vor lua în considerare lungimile de proiectare de max. 60 mm pentru mânerul uºii ºi bolþurile filetate

L1

B1

B3

B6 B5 B4

H1

H5

H4

H3

H2

B2

15

L2L3

Ø D 1

Ø D 2

250

α

Ø D3

3 4

6

52

1

Legenda imaginii1 Camerã de ardere (prima cale)2 Compartiment anterior de recirculare (uºa rabatabilã 1x în partea stângã/

1x în partea dreaptã)3 Mãnunchi de conducte pentru fum (a doua cale)

4 Compartiment interior de recirculare, rãcit cu apã 5 Compartiment gaze evacuate6 Mãnunchi de conducte pentru fum (a treia cale)

p_dampf.book Page 37 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 39: Logano_SHD615_815_915_abur

38

4

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Arzãtor

Mãrimea cazanului 35000 40000 50000 55000

Dimensiunile camerei de ardere

L1 mm 6725 6975 7250 8000

L2 mm 5925 6175 6300 7050

Conductã netedã

supra-presiune maximã admisã de funcþionare pânã la

bar 8 8 – –

Ø D1 mm 1500 1500 – –

Conductã ondulatã (netedã)1)

supra-presiune maximã admisã de funcþionare de la/pânã la

bar – – – –

ØD2 / Ø D1 mm – – – –

Conductã ondulatã(ondulare joasã)

supra-presiune maximã admisã de funcþionare de la/pânã la

bar 10/18 10/18 10/18 10/18

Ø D2 / Ø D1 mm 1450/1600 1450/1600 1550/1700 1550/1700

Conductã ondulatã (foarte joasã)

supra-presiune maximã admisã de funcþionare

bar 20,5 20,5 19,0 19,0

Ø D2 / Ø D1 mm 1440/1600 1440/1600 1540/1700 1540/1700

Limite structurale pentru arzãtor

Camerã de ardere

Ø D3 mm 4400 4400 4700 4700

B4 mm 875 875 930 930

H4 mm 755 755 845 845

H5 mm 1677 1677 1740 1740

Compartiment anterior de recirculare

L32) mm 865 865 915 915

B1 mm 1967 1967 2078 2078

B2 mm 95 95 110 110

B3 mm 1297 1297 1305 1305

B5 mm 861 861 960 960

B6 mm 313 313 295 295

H1 mm 1928 1928 1900 1900

H2 mm 1446 1446 1350 1350

H3 mm 189 189 120 120

α 6,5° 6,5° 4,5° 4,5°

1) Conducte ondulate pentru flacãrã, prevãzute numai în urma unei solicitãri speciale venite din partea producãtorului arzãtorului, de exemplu din cauza valorilor de NOx

2) În plus se vor lua în considerare lungimile de proiectare de max. 60 mm pentru mânerul uºii ºi bolþurile filetate

p_dampf.book Page 38 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 40: Logano_SHD615_815_915_abur

39

Norme ºi condiþii de funcþionare 5

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

5.1 Extrase din norme

Toate cazanele cu abur Buderus sunt produse înconformitate cu regulile tehnice pentru cazanele cu abur(TRD). Recepþionarea se efectueazã în cadrul fabricii,conform directivei europene pentru aparate sub presiune(DGR) prin intermediul institutului tehnic de testare (TÜV),respectiv conform verificãrilor pentru modelul de fabricareprin intermediul departamentului de verificare al fabricii.

Pentru montarea ºi pentru funcþionarea instalaþiei trebuiesã respectaþi:

● regulile de bazã ale tehnicii,

● hotãrârile judecãtoreºti

● normele naþionale în vigoare.

Montarea, racordarea conductelor de alimentare ºi deevacuare a gazului, respectiv a combustibilului lichid,prima punere în funcþiune, conectarea la reþeaua dealimentare cu energie electricã, precum ºi întreþinereainstalaþiei pot fi efectuate numai de firme de specialitateconcesionate.

Aprobare

Trebuie luate în considerare procedurile de aprobarespecifice þãrii. În funcþie de þara de amplasare, instalareaºi funcþionarea trebuie indicate companiei de alimentarecu gaz ºi este necesarã solicitarea aprobãrii defuncþionare din partea acesteia. În mod suplimentar, înfuncþie de legile în vigoare, este necesarã informarea unuispecialist în domeniul curãþãrii coºurilor ºi a companiei decanalizare.

Verificare ºi întreþinere

Pentru toate cazanele cu abur sunt prescrise lucrãri deîntreþinere ºi de verificare ce se vor efectua în mod regulat,în funcþie de þara de amplasare.

Alãturi de operaþiile de verificare ºi întreþinere, estenecesarã menþinerea unui registru de funcþionare. Detaliiºi amploarea verificãrilor puteþi regãsi în cadrul manualuluide utilizare a cazanului.

Model de cazan Cazane cu camerã de ardere ºi pentru fum Cazane cu camerã de ardere ºi

pentru fum ºi generator de aburi

Grupa de cazane în conformitate cu ordonanþa de siguranþã

II IV IV I pânã la IV

Cazane cu abur Buderus SND615SHD615SHD815

SHD915SHD915 WTSHD915 UE

SHD915 UE/WTtoate cazanele cu supra-încãlzitor

toate cazanele cu/fãrã supra-încãlzitor

Supra-presiune de funcþionare ≤ 1 > 1 ≤ 22 > 221) ≤ 44 ≤ 44 ≤ 44

Mod de funcþionare hidrochimic cu conþinut de sãruri2) fãrã conþinut de sãruri3)

fãrã conþinut de sãruri4)

39/1 Clasificarea cazanelor cu abur

1) la cazanele cu supra-încãlzitor 2) cu conþinut de sare: Apã potabilã cu o conductibilitate > 50 ~S/cm, de exemplu instalaþii de dedurizare 3) fãrã conþinut de sãruri: Apã de alimentare dintr-o instalaþie de desalinizare, cu conductibilitate a apei proaspete de 0,2 … 50 ~S/cm sau > 95% condens în cazul

apei de alimentare 4) fãrã sare: Apã de alimentare complet desalinizatã, cu o conductibilitate < 0,2 ~S/cm ºi o concentraþie de acid silicic < 0,02 mg/I precum ºi condens pur

cu o conductibilitate de < 5 ~S/cm, z. B. desalinizare completã, cu strat mix de comutare ulterioarã

5 Norme ºi condiþii de funcþionare

p_dampf.book Page 39 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 41: Logano_SHD615_815_915_abur

40

5

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Norme ºi condiþii de funcþionare

5.2 Legislaþia naþionalã privind protecþia împotriva emisiilor

Unul dintre obiectivele legislaþiei privind protecþiaîmpotriva emisiilor în Germania este evitarea poluãriiaerului, care este cauzatã în principal de instalaþiile deardere. Legile, ordonanþele ºi normele descriu în moddetaliat cerinþele referitoare la instalaþiile care cauzeazãemisii.

➔ În acest context, toate cazanele cu abur Buderus dinGermania trebuie sã îndeplineascã cerinþele primeiordonanþe pentru aplicarea legislaþiei naþionale privindprotecþia împotriva emisiilor (1. BImSchV). În funcþie deþara de amplasare trebuie respectate normeleasemãnãtoare.

5.2.1 1. BImSchV – Ordonanþã pentru instalaþii de ardere mici ºi mijlocii

Instalaþiile termice, care nu sunt pregãtite pentruaprobarea conform legislaþiei naþionale privind protecþiaîmpotriva emisiilor, sunt supuse domeniului de utilizare alprimei ordonanþe privind aplicarea legislaþiei naþionaleprivind protecþia împotriva emisiilor (1. BImSchV). Acesteinstalaþii trebuie montate ºi utilizate, astfel încât sã

îndeplineascã cerinþele din cadrul tabelului 40/1. În cazulinstalaþiilor cu o putere termicã de ardere de peste1000 kW, autoritãþile solicitã de regulã îndeplinirea celpuþin a cerinþelor indicaþiilor tehnice pentru menþinereagradului de puritate a aerului (TA Aer).

1. BImSchV Instalaþii pe combustibil lichid Instalaþii pe combustibil gazos

Aplicarea 1. BImSchV în cazul unei puteri termice de ardere a întregii instalaþii

kW < 20 000 < 20 000

Cantitatea maximã de funingine 1 –

Pierderi maxime ale gazelor evacuate1) pentru instalaþii cu o putere a cãldurii nominale > 50 kW

% 9 9

SupravegherePentru prima datã cel mai târziu la patru sãptãmâni de la punerea în funcþiune

de cãtre tehnicianul local în materie de coºuri; apoi în mod anual

40/1 Cerinþe (extrase) conform primei ordonanþe privind aplicarea legislaþiei naþionale de protecþie împotriva emisiilor (1. BImSchV)

1) Formule de calcul:Pierderi de gaze reziduale pentru combustibil lichid: qA = (ϑA – ϑL) · (0,68/(21 – O2) + 0,007) = (ϑA – ϑL) · (0,5/CO2 + 0,007); Pierderi de gaze reziduale pentru combustibil gazos: qA = (ϑA – ϑL) · (0,66/(21 – O2) + 0,009) = (ϑA – ϑL) · (0,37/CO2 + 0,009).

Dimensiuni de calcul:qA Pierderi de gaze evacuate, mãsurat în % ϑA Temperatura mãsuratã a gazelor evacuate, mãsuratã în °C ϑL Temperatura din încãpere (Temperatura ambiantã), mãsuratã în °CO2 Conþinutul mãsurat de oxigen în cadrul gazelor evacuate, mãsurat în % CO2 Conþinutul mãsurat de dioxid de carbon în cadrul gazelor evacuate, mãsurat în %

p_dampf.book Page 40 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 42: Logano_SHD615_815_915_abur

41

Norme ºi condiþii de funcþionare 5

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

5.3 Cerinþe privind modul de funcþionare

➔ Condiþiile de funcþionare prezentate în cele ce urmeazãsunt parte integrantã a condiþiilor de garanþie pentrucazanele cu abur Logano SHD615, SND615, SHD815 ºiSHD915.

Aceste condiþii de funcþionare sunt asigurate prin

intermediul unei configuraþii adecvate a instalaþiei. Suntdisponibile la cerere condiþiile de funcþionare pentru cazuride utilizare speciale.

Cerinþele privind calitatea apei pentru cazan fac parte deasemenea din condiþiile de acordare a garanþiei.

5.3.1 Combustibil

Se vor utiliza numai combustibili lichizi/gazoºi. Din punctulde vedere al cantitãþii ºi componenþei, gazele evacuatetrebuie sã corespundã celor referitoare la combustibiliistandard lichizi, în conformitate cu combustibilul lichidDIN 51603 T1, respectiv combustibil lichid standardDIN 51603 T5 respectiv gaz metan conform foii de lucruG260 a DVGW.

În cazul în care combustibilii sau/ºi aerul necesar arderii,respectiv aerul uzat furnizat etc. conþin impuritãþi careconduc la apariþia coroziunii, abrazivitãþii, respectiv adepunerilor în cadrul cazanului, al supra-încãlzitoarelor,respectiv al instalaþiilor de economisire, garanþia pentru

componentele livrate este limitatã cu privire la acesteaspecte. De asemenea, acest lucru poate duce ladiminuarea capacitãþii cazanului, a duratei de viaþã ºi /saula intensificarea intervalelor necesare lucrãrilor decurãþare. În cazul combustibilului lichid se va stabili dacãrespectivul cazan este destinat în principal cantitãþii decombustibil existente. În afarã de aceasta, printre altele,se vor respecta temperatura necesarã a apei potabile încazul instalaþiilor economice, ºi temperaturile minimenecesare în cazul cazanelor de apã de încãlzire/apãfierbinte.

5.3.2 Puterea combustibililor/Contrapresiune

Puterea combustibililor, cu care este acþionat cazanul,poate avea o valoare maximã cu aproximativ 2,5% maimare faþã de puterea combustibililor din cadrul

programului de date referitoare la cazan, pentru valoareadenumitã acolo O2.

5.3.3 Legãturã pentru secþiunea cu gaze evacuate

Combustibilii trebuie dimensionaþi pentru condiþiilereferitoare la gaze evacuate. În cazul în care, la cazanelecu douã camere de ardere se va prevedea funcþionareaunei conducte cu o singurã flacãrã, pentru toate treptelede putere la consolidarea gazelor evacuate în funcþie de

cazan, respectiv economiser, este necesarã în modimperios subpresiune în conducta gazelor evacuate.Acest lucru este valabil ºi pentru zona de legãturã dincadrul unei conducte comune de gaze evacuate a maimultor cazane, care funcþioneazã în mod individual.

p_dampf.book Page 41 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 43: Logano_SHD615_815_915_abur

42

5

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Norme ºi condiþii de funcþionare

5.3.4 Comportamentul în cadrul funcþionãrii

Arderea completã

Arderea completã a flãcãrii trebuie sã se încheie înaintede intrarea în compartimentul de recirculare. Flacãra vaarde în partea centralã a conductei pentru flacãrã.Aceasta nu trebuie sã atingã conducta pentru flacãrã. Încazul cazanelor cu flacãrã întoarsã, flacãra nu trebuie sãatingã în prealabil compartimentul de recirculare în nici unpunct de încãrcare, ci conducta pentru flacãrã trebuie sãardã curat. Nu trebuie sã se ajungã la nici un fel de ardereulterioarã a CO, în afara conductei pentru flacãrã.

Evitarea conectãrilor frecvente ale arzãtorului

În timpul etapei de funcþionare se vor evita oscilaþiileputernice de sarcinã. Se va garanta faptul cã frecvenþaconectãrilor arzãtorului nu va depãºi în medie patruconectãri pe orã. Acest lucru este valabil ºi pentruinstalaþiile cu mai multe cazane. Conectarea ºideconectarea frecvente în cazul urmãtoarelor cazane seva evita printr-o conectare succesivã inteligentã. Înaintede deconectarea arzãtorului este necesar ca acesta sã fiepornit la turaþie minimã. În cazul în care nu se respectãacest lucru, se poate ajunge, printre altele, la solicitarearobinetului de siguranþã din cadrul racordului de gaz.

Menþinerea cãldurii din cazan

Pentru a se evita pornirile efectuate fãrã o încãlzireprealabilã a cazanului, vã recomandãm un sistem demenþinere a cãldurii. Acesta se va executa de astfel încâtcazanele sã funcþioneze ºi în acest caz economic. Se vaavea în vedere în special faptul cã nu se ajunge la nici odiferenþã de temperaturã în cazan (limitã inferioarã rece -limitã superioarã caldã). În cazul în care sistemul demenþinere a cãldurii este asistat de cãtre arzãtor, estenecesarã o limitã de timp de max. 72 de ore.

Pornire economicã, cu temporizare

Dispozitivul arzãtorului ºi cel de comandã trebuie astfelselectat, încât sã poatã fi efectuatã o pornire economicã,cu temporizare, din starea rece respectiv din cadrulsistemului de menþinere a cãldurii.

Comportamentul de funcþionare ºi funcþionarea cazanului

Trebuie sã fie posibil un comportament de funcþionare ºide utilizare a cazanului care sã nu implice nici un fel dedefecþiuni.

Capacitãþi mici admise pentru funcþionarea normalã

În cazul funcþionãrii normale, mai precis pornireaarzãtorului din „starea caldã“, se vor respecta urmãtoarelecapacitãþi mici admise care nu depind de combustibili:

● max. 40% din puterea combustibililor la puteri de pânã la 1.000 kW

● max. 30% din puterea combustibililor la puteri de la 1.000 pânã la 3.000 kW

● max. 25% din puterea combustibililor la puteri de la 3.000 pânã la 8.000 kW

● max. 20% din puterea combustibililor la puteri de la 8.000 pânã la 14.000 kW

● max. 15% din puterea combustibililor la puteri de la 14.000 pânã la 20.000 kW

În plus sunt valabile, în funcþie de tipul de reglare aarzãtorului, urmãtoarele condiþii:

● arzãtor în trepte● numãr necesar de trepte = Putere combustibili/

Capacitate micã (rotunjit la cifre întregi)● distribuþia uniformã a treptelor

● arzãtor fãrã turaþii● modificare a vitezei puterii maxime admise a

combustibililor FLÄG [kW/s]FLÄG = 0,025 [1/s] x Puterea combustibililor [kW]FLÄG - valoarea puterii combustibililor - se varespecta între capacitatea micã (KL) ºi capacitateamare (GL) ºi este valabilã în cazul modificãrilorpozitive sau negative.

Toate valorile de putere a combustibililor menþionate maisus se bazeazã pe puterea realã a aburilor cazanului.

p_dampf.book Page 42 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 44: Logano_SHD615_815_915_abur

43

Norme ºi condiþii de funcþionare 5

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

5.3.5 Cerinþe privind calitatea apei

Observaþii

● Valorile etalon menþionate în acest caz sunt valabilepentru generatoare de abur din oþel nealiat sau parþialaliat ºi se bazeazã pe cerinþe tehnice minime desiguranþã obligatorii din cadrul TRD 611 ºi pedirectivele VdTÜV pentru generatoare de abur de pânãla 68 de bar (foaia de observaþie a VdTÜVTCh 1453/4.83), din care pot fi consultate ºi alte detalii.

● În cazul Austriei, valorile etalon se vor lua din MonitorulOficial 353. Ordonanþa ABV/anexa 3.

● Odatã cu furnizarea ºi crearea instalaþiilor de prepararea apei sau a sistemelor pentru tratarea apei esterecomandatã angajarea numai a unor firmespecializate cu experienþã.

● S-a dovedit a fi avantajoasã o consilierecorespunzãtoare efectuatã de cãtre serviciile de clienþiale acestor firme ºi/sau de cãtre departamentele dechimie a apei din cadrul TÜV sau TÜA.

● Respectarea valorilor pentru calitatea apei este opremisã a garanþiei în acest sens.

Se vor respecta în mod special

● Cazane cu abur se vor umple ulterior doar cu apãpreparatã, cel puþin dedurizatã, la care se vor adãugape m3 cel puþin 50 g fosfat de trinatriu (20% P205).

● Existenþa corpurilor strãine din cadrul apei potabile acazanului este posibilã prin intermediul condensuluirãmas; de aceea se vor lua mãsuri care împiedicã acestlucru.

● În vederea apariþiei coroziunii în stare de repaos (încazul unei întreruperi mai mari a funcþionãrii sau a uneipuneri în funcþiune decalatã), cazanul cu abur ºiinstalaþiile de funcþionare aferente se vor conserva înmod profesionist. Indicaþii în acest sens vã sunt oferitede foaia de lucru VdTÜV TCh 1466, 10/78, respectiv deinstrucþiunile de funcþionare.

● Ca apã necesarã rãcirii aburului fierbinte se va utilizadoar apã potabilã „desalinizatã“ fãrã substanþe solide,ca de exemplu fosfat de trinatriu.

● Pentru a nu periclita funcþionarea pompelor pentru apade alimentare, valoarea pH-ului nu trebuie sã fie maimicã de valoarea 9.

● Conþinutul de sãruri al aburului depinde de calitateaapei de alimentare ºi de soluþia de dozare.

● Prelevarea de probe pentru apa cazanului, în cazul încazul generatoarelor de abur, se va efectua prinintermediul separatorului de apã.

● Structura apei de alimentare, precum ºi a apei dincazan, se va controla zilnic în cazul cazanelor cu aburdin grupa IV (la TRD 604/72 h doar la 3 zile).

● În cazul unor cazane din grupele I, II ºi III se recomandãîn aceeaºi mãsurã efectuarea unui control regulat.Componente minime ale lucrãrilor de cercetare cuprivire la calitatea apei ●apã de alimentare:valoare pH sau alcalinitate (Kss,z)

Alcaline pãmântoase (duritate totalã)Substanþe de legare a oxigenului saulianþi conductibilitate electricã

●apã cazan: valoare pH sau alcalinitate (Kss,z)Alcaline pãmântoase (duritate totalã)Fosfatconductibilitate electricã

Alte cercetãri ● Restul verificãrilor trebuie efectuate în intervale

corespunzãtoare.● Pentru analizã este necesarã o probã reprezentativã,

care sã permitã o rãcire a apei testate prin intermediulunui sistem de rãcire adecvat pânã la valoarea de 25 °C.

● În cazul solicitãrilor de funcþionare specialã (de ex. încazul unei presiuni de funcþionare reduse, grad ridicatde puritate a aburului) este necesarã corelarea valorilororientative între producãtor ºi utilizator.

● În cazul în care este necesar un abur cu un grad foarteridicat de puritate, este posibiliã, în anumite cazurispeciale, diminuarea valorii superioare orientative„conductibilitate electricã din cazan“.

Garanþia este exclusã● În cazul în care se utilizeazã amine care formeazã

pelicule, în combinaþie cu modul de funcþionare cu ocantitate redusã de sãruri, respectiv fãrã sãruri(osmozã, desalinizare parþialã, respectiv completã)

● În cazul utilizãrii substanþelor de dozare, care nu suntmenþionate în aceastã directivã, respectiv nu suntaprobate de cãtre noi

p_dampf.book Page 43 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 45: Logano_SHD615_815_915_abur

44

5

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Norme ºi condiþii de funcþionare

Valori orientative privind calitatea apei

Legendã 1) Reglarea alcalinitãþii (valoarea pH-ului sau KS8,2)

●În cazul funcþionãrii cu conþinut de sãruri în conformitate cu coloana1 – 4 cu substanþe alcaline în stare solidã (sodã causticã, fosfattrisodic), atunci când alcalinitatea nu se poate regla automat, se voradãuga dupã caz substanþe volatile.

●În cazul unei funcþionãri fãrã sãruri, în funcþie de coloana 5 înprealabil pe bazã de fosfat de trinatriu, dupã caz prin adãugarea desubstanþe volatile. Atunci când alcalinitatea nu se seteazã în modautomat se poate adãuga o cantitate redusã de hidroxid de sodiusuplimentar faþã de fosfat.

●În cazul unei funcþionãri fãrã sãruri, în funcþie de coloana 6 în modexclusiv pe bazã de fosfat de trinatriu, dupã caz prin adãugarea desubstanþe volatile.

2) O cantitate prea mare de legãturi de bioxid de carbon ( KS4,3 ridicat)în cadrul apei de alimentare conduce la: ●O alcalinitate mai puternicã a apei din cazan (dacã este cazul, este

necesarã o ratã mãritã de îndepãrtare a mineralelor)●Separarea bioxidului de carbon care conþine abur volatil (pericol de

coroziune datoratã bioxidului de carbon, în special într-o reþea decondens)

3) În cazul în care este dozat fosfat, respectaþi valorile orientative. Încazul funcþionãrii pe bazã de sãruri puþine sau fãrã sãruri, estenecesarã în mod imperios dozarea fosfatului de trinatriu - vezi 1).În cazul unui mod de funcþionare cu conþinut de sãruri, pot fi utilizateºi substanþe fãrã fosfat, în vederea formãrii de alcaline pãmântoase.

4) Cantitatea de oxigen din cadrul apei de alimentare trebuie redusã, înprimul rând prin procedee fizice, cum ar fi de ex. prin degazareatermicã la presiune, pânã la valorile-limitã. Doar când acest lucru nueste garantat în cadrul unei funcþionãri practice, mai precis ca urmare

a intervalelor frecvente de staþionare, se va doza un liant aloxigenului. Au fost verificate de exemplu:●Sulfit de sodiu nevolatil

Nu existã nici un fel de restricþii de ordin igienic-toxicologic. Dozareaapei de alimentare se va efectua astfel încât valorile limitã pentruapa cazanului sã fie respectate.

●Hidrazinã volatilãDeoarece este o substanþã generatoare de cancer, se vor respectanormele de protecþie în cazul administrãrii, în conformitate cu TRgS550 (vezi ºi foaia de observaþie M 011 din cadrul Legii Federalereferitoare la chimie).

Limitãrile de utilizare pentru substanþele cu conþinut de hidrazinã suntvalabile, printre altele, în cazul aburului pentru umidificarea aerului,precum ºi în cazul posibilei intrãri a acestuia în contact cu alimentele(printre acestea se aflã ºi apa potabilã, vezi DIN 1988, partea 4).În cazul utilizãrii hidrazinei se recomandã:●un surplus de 0,1 … în cadrul apei de alimentare 0,3 mg/l●un surplus de 0,2 … în cadrul apei din cazan 1 mg/lPentru alte substanþe nu se cunosc din practicã valori experimentaleobþinute într-un interval îndelungat de timp. Necesitatea utilizãrii ºialegerea unei substanþe adecvate trebuie hotãrâte pentru cazurileindividuale. Aminele care formeazã o peliculã nu sunt lianþi aioxigenului!Important: În cazul utilizãrii substanþelor chimice de protecþie suntvalabile exclusiv normele producãtorului ºi furnizorului respectiv.Defecþiunile instalaþiilor cu cazane, ale cãror cauze sunt substanþelechimice ºi lipsa mãsurilor de protecþie, nu se aflã în responsabilitateaproducãtorului cazanului.

Coloanã 1 2 3 4 5 6Cerinþe generale incolor, limpede, fãrã substanþe nedizolvate ºi agenþi spumanþi

pH la 25 °C1) Valoare pH > 9 > 9 > 9 9 – 9,5 > 9 > 9

KS8,2 (valoare p) mmol/l > 0,1 > 0,1 > 0,1 > 0,1 > 0,1 –

KS4,3 (valoare m)2) mmol/l Vezi legenda

Alcaline pãmântoase (duritate totalã)mmol/l < 0,015 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,005

°dH < 0,1 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,03

Oxigen (O2)4) mg/l < 0,1 < 0,02 < 0,02 < 0,1 < 0,02 < 0,1

Lianþi ai oxigenului4) Vezi legenda

conductibilitate electricã la 25 °C (original)

µS/cm < 500 < 500 < 500 < 500 5 – 50 < 5

Bioxid de carbon în legãturi (CO2) mg/l < 25 < 25 < 25 < 50 < 10 < 1

Fier, total (Fe) mg/l – < 0,05 < 0,03 – < 0,03 < 0,03

Cupru, total (Cu) mg/l – < 0,01 < 0,005 – < 0,005 < 0,005

Ulei, grãsime mg/l < 3 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Consum posibil de KMnO4 mg/l < 10 < 10 < 10 < 20 < 5 < 3

Acid silicic (SiO2) mg/l Drept referinþã se poate utiliza numai valoarea limitã pentru apa din cazan < 2 < 0,05

44/1 Apa de alimentare a cazanului

Coloanã 1 2 3 4 5 6Cerinþe generale incolor, transparent, fãrã substanþe nedizolvate ºi fãrã spumanþi

pH la 25 °C1) Valoare pH 10,5 – 12 10,5 – 12 10 – 11,8 10,5 – 12 10 – 11,5 9,8 – 10,8

KS8,2 (valoare p) mmol/l 1 – 8 1 – 12 0,5 – 6 1 – 8 0,5 – 3 0,1

Alcaline pãmântoase (duritate totalã)mmol/l < 0,015 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

°dH < 0,1 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

În cazul utilizãrii lianþi ai oxigenului4)

Hidrazin (N2H4) mg/l Vezi legenda

Sulfit de sodiu (Na2SO3) mg/l 10 – 30 10 – 30 10 – 20 5 – 10 10 – 20 –

Conductibilitate electricã la 25 °C (original)

µS/cm 30 – 5000 30 – 8000 30 – 4000 30 – 5000 30 – 2000 30 – 300

Fosfat (PO4)3) mg/l 5 – 20 5 – 20 5 – 15 5 – 10 7,5 – 15 10 – 20

Consum posibil de KMnO4 mg/l < 100 < 150 < 100 – < 50 < 30

Acid silicic (SiO2) mg/l – < 150 < 50 – < 40 < 4

44/2 Apa din cazan

p_dampf.book Page 44 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 46: Logano_SHD615_815_915_abur

45

Reglarea cazanului cu abur 6

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

6.1 Sisteme de reglare

6.1.1 Panoul de comandã al cazanului

Panoul de comandã montat în faþa cazanului cuprindesistemul complet de reglare presetat din fabricã. Cablajula fost executat în totalitate ºi nu mai trebuie efectuat peºantier ("plug and run").

Prin acest mod de livrare, se evitã greºelile produse lainstalare, cablare sau setare.

Panoul de comandã al cazanului este echipat conformnormelor DIN/CE, directivei privind echipamentele subpresiune (DGR) ºi Regulilor Tehnice pentru Cazanele cuAbur (TRD).

6.1.2 Sistem de electrozi pentru reglarea/limitarea nivelului apei

Sistemul de electrozi Buderus este verificat ºi atestatconform celor mai noi prescipþii. În mãsura în careprescripþiile naþionale o permit, cu aceastã dotare esteposibilã funcþionarea fãrã supraveghere permanentã timpde maxim 72 ore. Electrodul pentru reglarea nivelului apei45/1) se utilizeazã în mod unitar, indiferent dacã este vorbade comanda unei pompe pentru pornirea/oprirea uneipompe de alimentare cu reglaj de turaþie sau de un reglajcontinuu de nivel cu ventil de reglare ºi servoacþionare.Suplimentar, sitemul de comandã LBC creazã un punct decomutare pentu limitarea nivelului celui mai ridicat al apeicu ajutorul cãruia se împiedicã depãºirea acestui nivel.Pentru limitarea nivelului apei sunt prevãzuþi doi electrozicu douã amplificatoare electronice, care funcþioneazãindependent unul faþã de celãlalt. Partea mecanicã ºi ceaelectronicã sunt astfel concepute încât se supravegheazãreciproc. Izolaþia este de asemenea supravegheatã. Oricedefecþiune în funcþionare ºi scãderea nivelului apei la ceamai scãzutã cotã conduc la oprirea ºi blocarea focarului.În partea dreapã se vede electrodul pentru mãsurareaconductivitãþii, care este senzorul pentru desalinizareautomatã. În afarã de aceasta, cu acest electrod secontroleazã conductivitatea apei din cazan, atunci când

cazanul este echipat pentru funcþionare fãrãsupraveghere permanentã.

Sistemul de electrozi este intern, iar electrozii suntintroduºi în tuburi de protecþie separate. Aceºtia sunt dinoþel inoxidabil ºi teflon ºi nu au componente deplasabilemecanic. Electrozii din cea mai nouã generaþie nu aucleme de conectare, ci ºtechere, pentru îmbunãtãþireacalitãþii conexiunii electrice. Dacã nu sunt manevraþi,realizeazã o siguranþã de 100%. Norma europeanãreferitoare la cerinþele privind echiparea cazanelor admiteºi alte sisteme de reglare ºi limitare a nivelului apei. Maiales cã în majoritatea þãrilor funcþionarea fãrãsupraveghere permanentã este pânã în prezent completnecunoscutã. Cu toate acestea, toate cazanele noastre,indiferent unde sunt utilizate, primesc aceastã dotaretehnicã de siguranþã, consacratã în decenii de aplicare.

Logica constructivã a acestor electrozi nu cunoaºte efectiverori de materiale, puncte slabe în sistemul electronic sauvreo influenþã externã ca motiv pentru o defecþiune. Deaceea, este certificatã TÜV fãrã nici o restricþie ºi este re-cunoscutã pe plan mondial.

● Nu prezintã elemente de comutare mecanicã, nunecesitã contact forþat, ci se introduce direct în apa dincazan, astfel nefiind supusã nici unei uzuri

● Detecteazã direct nivelul apei din cazan – cât se poatede exact, indiferent de viteza de scãdere a apei

● Nu necesitã întreþinere, nu se uzeazã ºi reacþioneazã înmod fiabil la orice presiune a aburului sau temperaturãa cazanului

● Are o dublã izolaþie, rezistentã la rupere ºi fisurare, careîn plus este supravegheatã permanent

● Sistemul se autosupravegheazã complet automat ºi re-spectã prescripþiile conform TRD 604 ºi „Nivelul apei100“ precum ºi norma europeanã EN – fiind deci elec-trozii ideali ºi pentru „Funcþionarea cazanelor fãrã su-praveghere“

Continuarea pe pagina urmãtoare

45/1 Electrozi

6 Reglarea cazanului cu abur

p_dampf.book Page 45 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 47: Logano_SHD615_815_915_abur

46

6

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Reglarea cazanului cu abur

● A fost testat de cãtre TÜV ca prototip de limitator denivel

● Electrodul reacþioneazã cu o întârziere de comutare,pentru ca în cazul unor simple miºcãri de suprafaþã aapei din cazan, acestea sã nu se confunde cu lipsaapei, iar arzãtorul sã nu fie oprit dacã nu este necesar

● Electrodul poate fi instalat cu uºurinþã ºi rapid chiar ºi lacazane mai vechi

● Perioada de amortizare a sistemului electronic completde reglare ºi siguranþã este de numai 2-3 ani

● Nivelul apei este reglat cu un senzor de mãsurare anivelului (4 - 20 mA), clasa IP 54 ºi prin LBC pornirea ºioprirea pompei, sau reglat continuu. În plus esteasigurat ºi cel mai ridicat nivel al apei

6.1.3 Parametri de măsură şi reglare la cazanul cu aburLegenda1 Mãsurare a conductivitãþii

Reglarea desalinizãrii2 Mãsurare nivel apã

Reglare nivel apãLimitare nivel apã

3 Mãsurare a presiuniiLimitare a presiuniiReglare a capacitãþii

4 PurjareGolire

Parametri de reglare suplimentari● Temperaturã gaze evacuate● Temperaturã abur cald● Comandã pentru cascadã

Parametri mãsuraþi suplimentar● Cantitate de combustibil● Cantitate de abur● Cantitate de apã de alimentare● Temperaturã gaze evacuate● Temperaturã abur

Respectarea prescripþiilor privitoare la apa din cazan estepremisa unei funcþionãri de duratã fãrã defecþiuni ºi daune. Prinapa de alimentare ajung în cazan substanþele utilizate pentrutratarea chimicã a apei de adaos. Dacã desalinizarea ºi pur-jarea sunt insuficiente sau inexistente, creºte concentraþia desãruri ºi tendinþa de formare a spumei, cu afectarea calitãþii abu-rului. Ratele prea mari de desalinizare ºi purjare sunt asociatecu pierderi de apã ºi cãldurã ºi trebuie evitate. Numai reglareaautomatã a desalinizãrii, comandatã de conductivitate, iaîn calcul variaþiile de sarcinã ºi raportul variabil dintre

debitul de condens ºi cel de apã proaspãtã. Astfel, serealizeazã desalinizarea în condiþii de economicitate.Opþional, se poate prevedea supravegherea continuã aconductivitãþii apei în cazan, acest lucru fiind solicitat îndiferite þãri, pentru o funcþionare fãrã supraveghere demaxim 72 ore. Pentru aceste cazane este avantajoasãutilizarea curãþãrii automate. În acest scop ºi în funcþie deduratã, se seteazã intervalele de curãþare ºi duratacurãþãrii.

46/1 Dotarea cazanului

4

1 2 3

p_dampf.book Page 46 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 48: Logano_SHD615_815_915_abur

47

Reglarea cazanului cu abur 6

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

6.2 Reglare a cazanelor de apã de mari dimensiuni

Toate cazanele de apã de mari dimensiuni sunt echipatecu sistem digital de reglare. Acesta are urmãtoarelecaracteristici:

● Comportament precis de reglare, respectiv auto-optimizare

● Setare din fabricã, specificã fiecãrui cazan

● Indicare digitalã a valorii efective ºi nominale

● Protecþie împotriva setãrii eronate

● Mai multe beneficii pentru utilizatori fãrã preþ suplimentar

6.2.1 Reglarea cazanelor cu sistemul de comandã LBC

LBC înlocuieºte toate sistemele ºi componenteleindividuale utilizate în trecut pentru reglarea cazanuluipentru principalele funcþii de reglare fãrã influenþe asuprapreþului precum ºi toate funcþiile de mãsurã ºi reglareextinse menþionate, ca opþiuni foarte avantajoase ca preþ.

Pe afiºajul cu text clar, se pot reprezenta în orice momentcei mai importanþi parametri de lucru, în aproape toatelimbile uzuale.

În aceºti parametri de lucru intrã de exemplu presiuneaaburului, puterea arzãtorului, parametrii nivelului apei,realizarea desalinizãrii ºi indicele de conductivitate a apeidin cazan.

Numãrul de ore de funcþionare a cazanului, durata defuncþionare a arzãtorului ºi numãrul de porniri ale arzã-torului sunt de asemenea înregistrate.

Prin aceastã transparenþã cuprinzãtoare a datelor defuncþionare, se poate optimiza comportamentul dereglare în funcþie de specificul utilizatorului, fãrã necesi-tatea unor mãsurãtori ºi determinãri care dureazã foartemult.

Sistemul LBC se poate extinde rapid conform necesitãþilor.

Reglarea puterii este posibilã pentru un arzãtor pe com-bustibil gazos, lichid sau combinat, cu interconectareelectronicã sau mecanicã, în trepte sau modulant.

Reglajul de nivel poate fi realizat cu douã puncte sau con-tinuu. O noutate este reglajul pompei de alimentare princontrolul turaþiei. Prin integrarea funcþiilor de protecþie apompei în reglajul continuu de nivel se poate renunþa lamodulul tradiþional de reglare continuã prin recirculareasurplusului. Alte funcþii ale sistemului LBC sunt reglareadesalizãrii ºi automatizarea curãþãrii.

Pe lângã aceste patru funcþii de bazã, cu care sunt echi-

pate aproape toate cazanele moderne, sistemul LBCpoate fi extins cu urmãtorii parametri suplimentari demãsurã ºi reglare de exemplu:● Mãsurarea ºi reglarea temperaturii gazelor evacuate

pentru cazanele cu economizor

● Mãsurarea ºi reglarea temperaturii aburuluisupraîncãlzit la cazanele cu supraîncãlzitor

● Mãsurarea debitelor la abur, apã de alimentare ºicombustibil. Servomotoarele, de exemplu pentruventilul de prizã abur sau clapeta pentru gaze evacuatepot fi comandate automat sau prin intervenþie manualã.Sistemul LBC este pregãtit ºi pentru funcþionare fãrãsupraveghere permanentã timp de maxim 72 ore(conform normei europene EN 12953).

Parametri opþionali de mãsurã

● Temperaturã gaze evacuate

● Temperaturã abur supraîncãlzit

● Debit de apã de alimentare

● Debit de abur

● Debit de combustibil

Funcþii de reglare ºi comandã opþionale

● Reglarea temperaturii gazelor evacuate (economizor)

● Reglarea temperaturii aburului fierbinte (supraîncãlzitor)

● Reglarea nivelului (reglare cu trei componente)

● Comanda clapetei pentru gaze evacuate

● Comanda ventilului de prizã abur

p_dampf.book Page 47 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 49: Logano_SHD615_815_915_abur

48

6

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Reglarea cazanului cu abur

6.2.2 Reglarea desalinizãrii

Legenda1 Senzor de conductivitate2 Regulator de desalinizare în sistemul LBC3 Desalniizare4 Purjare

Întreþinerea cazanului conform prescripþiilor este premisaunei funcþionãri de duratã fãrã defecþiuni ºi daune. Prinapa de alimentare ajung în cazan substanþele utilizatepentru tratarea chimicã a apei de adaos. Dacã desaliniza-rea ºi purjarea sunt insuficiente sau inexistente, creºteconcentraþia de sãruri ºi tendinþa de formare a spumei, cuafectarea calitãþii aburului. Ratele prea mari de desaliniza-re ºi purjare sunt asociate cu pierderi de apã ºi cãldurã ºitrebuie evitate. Numai desalinizarea automatã, coman-datã de conductivitate, ia în calcul variaþiile de sarcinã ºiraportul variabil dintre debitul de condens ºi cel de apãproaspãtã. Astfel, se realizeazã desalinizarea în condiþiide economicitate. Opþional, se poate prevedea supraveg-herea continuã a conductivitãþii apei în cazan, acest lucrufiind solicitat în diferite þãri, pentru o funcþionare fãrã su-praveghere de maxim 72 ore. Pentru aceste cazane esteavantajoasã utilizarea purjãrii automate. În acest scop ºiîn funcþie de duratã, se seteazã intervalele de purjare ºidurata purjãrii.

48/1 Reglarea desalinizãrii

4

1

3

2

abur

Concentraþia maximã de sãruri

apã

Depuneri de noroi

p_dampf.book Page 48 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 50: Logano_SHD615_815_915_abur

49

Reglarea cazanului cu abur 6

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

6.2.3 Reglarea cazanelor cu sistemul LSC

Comanda prin urmãrirea mai multor instalaþii de cazane

se efectueazã prin sistemul de management integrat

LSC. Sistemul LSC permite ºi integrarea instalaþiilor de

degazare, conectarea sistemelor de alimentare cu ulei,

respectiv alte regulatoare de temperaturã sau presiune.

Comunicarea între diferite sisteme LSB în cadrul unei in-stalaþii cu mai multe cazane, sau dupã caz, cu alte sistemede comandã, se efectueazã printr-o magistralã de dateperformantã, care face ca lucrãrile costisitoare de cablareºi separãrile de semnale sã fie superflue.

Avantajele sistemului nostru de reglare ºi siguranþã sunt:

● Integrare simplã în sisteme de vizualizare ºi operaresupraordonate

● Siguranþã maximã în proiectare ºi funcþionare, prin uti-lizarea standardelor industriale

● Reducerea cheltuielilor de corelare ºi dispunere prinminimizarea diversitãþii echipamentelor

● Reducerea duratei de punere în funcþiune prin progra-mare prealabilã, optimizatã în fabricã

● Utilizarea simplã

Posibilitãþi de utilizare a sistemului LSC

● Comanda în cascadã

● Supravegherea substanþelor strãine (conductivitate,turbiditate)

● Reglarea presiunii în reþea

● Degazarea apei de alimentare

● Comanda pompelor de motorinã, supravegherea presi-unii uleiului în conducta inelarã

● Comanda în cascadã a pompelor de alimentare

Sistemul supraordonat LSC permite comanda unei

instalaþii cu mai multe cazane ºi comunicã cu comanda

LBC a fiecãrui cazan printr-o magistralã de date internã.

Sistemul LSC se utilizeazã pentru comanda în cascadã a

înstalaþiilor cu mai multe cazane ºi comanda pompelor de

motorinã.

Pentru informaþii suplimentare, adresaþi-vã dealerului local.

49/1 Comunicarea între sistemele LSC/LBC

● indicator pH, O2, duritate în legãturã cu LWA (Loos Water Analyzer – sistemul de analizare a apei)● calculator debit abur● calculator debit gaz

LBC/cazan 1 LBC/cazan 3LBC/cazan 2

Sistem de comandã ºi vizualizare supraordonat

Întreþinere de ladistanþã

p_dampf.book Page 49 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 51: Logano_SHD615_815_915_abur

50

7

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Schemã a conductelor ºi exemple de instalaþii

7.1 Recomandãri pentru toate exemplele de instalaþii

Exemplele de instalaþii din acest capitol prezintã posibilitãþile de

conectare hidraulicã a cazanelor cu abur. În afarã de aceasta, în

exemple sunt prezentate importante moduri de conectare

electricã ºi pentru reglaje, în funcþie de specificul fiecãrei aplicaþii.

Informaþii suplimentare privind structura instalaþiei ºi asis-tenþã la proiectare se pot obþine de la consilierii de servicedin reprezentanþa Buderus din þara dumneavoastrã (a sevedea pe ulitma paginã a documentaþiei despre proiec-tare). Buderus vã oferã astfel un sistem complet ºi corelat,pânã la punerea în funcþiune a instalaþiei de producere aaburului.

➔ Figurile ºi indicaþiile de proiectare corespunzãtoarepentru exemplele de instalaþii cu cazane de aburreprezintã o indicaþie informativã privind o posibilãconectare hidraulicã. Nu se poate invoca pretenþia de a fiprezentate toate schemele hidraulice.

Exemplele de instalaþie nu reprezintã o recomandareobligatorie pentru o anumitã soluþie de execuþie a reþeleide abur. Pentru execuþia practicã se aplicã regulileconsacrate ale tehnicii.

7.1.1 Conectare hidraulicã

Dispozitive de captare a impuritãþilor

Depunerile în circuitul de abur pot conduce la

supraîncãlziri locale, zgomot ºi coroziune. Daunele

produse din aceastã cauzã asupra cazanului nu sunt

acoperite de garanþie.

Pentru a îndepãrta impuritãþile ºi noroiul, înainte de

punerea în funcþiune a unui cazan dintr-o instalaþie exis-

tentã, sistemul de conducte trebuie spãlat temeinic. Con-

ducta de evacuare a apei de desalinizare ºi purjare este

preluatã de vasul de detensionare pentru apa rezidualã

cu sistemul de rãcire (BEM). Sistemul BEM este inclus în

modulul multifuncþional de administrare a apei (WSM)

oferit de Buderus. Uscarea aburului se efectueazã în

modulul de separare a apei (WAM).

➔ Un dispozitiv pentru captarea impuritãþilor (PSMF) esteinclus în modulul pompei de alimentare (PM-P) livrat înserie. La fiecare revizie a înstalaþiei, trebuie curãþatedispozitivele de captare a impuritãþilor

7.2 Dotãri tehnice de siguranþã

Cazanele cu abur Budererus sunt livrate cu toate

sistemele de siguranþã gata montate.

➔ Sistemele de siguranþã specifice sunt prezentate – fãrãnici o pretenþie privind completitudinea – în exemplele deinstalaþii.

7 Schemã a conductelor ºi exemple de instalaþii

p_dampf.book Page 50 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 52: Logano_SHD615_815_915_abur

51

Schemã a conductelor ºi exemple de instalaþii 7

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

7.3 Schema conductelor pentru cazanul Logano SND615

51/1 Exemplu de instalatie pentru schema conductelor cazanului Logano SND615

X2 X3

X6

X4 X1

X5

28

16

14

13

10

2531 23

30

24

18

21

20

22

29

27

1112

4

3

26

56 7

2 8 1

91615

19

X7

Legenda imaginii1 Racord de siguranþã pentru suprapresiune2 Racord de blocare abur 3 Racord de blocare evacuare 4 Racord de blocare ºi închidere rapidã

pentru purjare5 Vanã cu trei cãi (magnetic) 6 Racord filtru 7 Armãturã de blocare

8 Racord de închidere apã de alimentare9 Supapã de sens apã de alimentare10 Indicator de presiune (cu funcþie de testare) 11 Limitator de presiune 12 Traductor de presiune 13 Armãturã de blocare

14 Indicator de nivel

15 Limitator de nivel

16 Traductor de nivel17 Vanã cu trei cãi 18 Armãturã de blocare pentru desalinizare 19 Regulator desalinizare 20 Indicator de debit 21 Armãturã reglare pentru desalinizare (cu

motor) 22 Supapã de sens

Conducte23 Conductã de siguranþã de evacuare la

suprapresiune 24 Conductã de siguranþã de golire la

suprapresiune

25 Conductã de abur26 Conductã de purjare27 Conductã de evacuare pentru indicator

de nivel

28 Prelevare probe29 Conductã desalinizare apã din cazan30 Conductã pentru gaze evacuate 31 Conductã de presiue apã de alimentare

X1 Apã din sistemul de alimentare cu apãX2 Alimentare combustibil X3 Aer sub presiune

X4 Prizã abur X5 Apã rezidualã cãtre sistemul de evacuare,

instalaþie de detensionare ºi rãcire (BEM)

X6 Probã de apã cãtre rãcitorX7 Gaze evacuate cãtre coº

● Componentele livrate se stabilesc în confirmarea de comandã● Poziþiile marcate cu albastru sunt dotãri opþionale

p_dampf.book Page 51 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 53: Logano_SHD615_815_915_abur

52

7

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Schemã a conductelor ºi exemple de instalaþii

7.4 Schema conductelor pentru Logano SHD615, SHD815 ºi SHD915

52/1 Exemplu de intalaþie pentru o schemã de conducte pentru Logano SHD615, SHD815, SHD915

X2

X4

X6

X3

X5

X7X1

34

20

15

14

23

26

25

35

33

32

27

11

31

10

21

22

4

56

7 8

12

17 18

24

16 19

13

3 9

37 30

36

28

29

2 1

Legenda1 Racord de siguranþã pentru suprapresiune2 Racord de siguranþã pentru suprapre-

siune (opþional)3 Racord de blocare abur4 Racord de evacuare5 Racord de blocare ºi închidere rapidã

pentru purjare6 Vanã cu trei cãi (magnetic)7 Racord filtru8 Armãturã de blocare

9 Racord de închidere apã de alimentare10 Supapã de sens apã de alimentare11 Indicator de presiune (cu funcþie de testare)12 Limitator de presiune13 Regulator de presiune14 Armãturã de blocare15 Indicator de nivel16 Traductor de nivel17 Limitator de nivel18 Limitator de nivel

19 Comutator de nivel20 Racord de închidere cu trei cãi21 Indicator de nivel22 Vanã cu trei cãi23 Armãturã de blocare pentru desalinizare24 Regulator demineralizare25 Indicator de debit26 Armãturã reglare pentru desalinizare

(cu motor)27 Supapã de sens

Conducte28 Conductã de siguranþã de evacurae la

suprapresiune29 Conductã de siguranþã de golire la

suprapresiune

30 Conductã de siguranþã de absorbþie lasuprapresiune

31 Conductã de abur32 Conductã de purjare33 Conductã de evacuare nivel apã

34 Conductã prelevare probe35 Conductã desalinizare apã din cazan36 Conductã pentru gaze evacuate37 Conductã de presiune apã de

alimentare

X1 Apã din sistemul de alimentare cu apãX2 Alimentare combustibilX3 Aer sub presiune

X4 Prizã aburX5 Apã rezidualã cãtre sistemul de evacuare,

instalaþie de detensionare ºi rãcire (BEM)

X6 Probã de apã cãtre rãcitorX7 Gaze evacuate cãtre coº

● Componentele livrate se stabilesc în confirmarea de comandã ● Poziþiile marcate cu albastru sunt dotãri opþionale

p_dampf.book Page 52 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 54: Logano_SHD615_815_915_abur

53

Schemã a conductelor ºi exemple de instalaþii 7

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

7.5 Sistem de menþinere a cãldurii pentru cazanul de aburLegenda1 Traductor de presiune2 Ventil de blocare3 Dispozitiv electric de reglare4 Ventil de dezaerare5 Ventil de siguranþã6 Manometru7 Ventil de golire8 Evacuare condens

Legenda1 Traductor de presiune

Legenda1 Ventil de închidere2 Ventil de închidere rapidă pentru purjare3 Ventil de reglare desalinizare4 Electrod conductivitate

Criterii de utilizare ºi selecþie

53/1 Sistem de menþinere a cãldurii cu serpentinã, fãrã reglare. Opþional reglare cu dispozitiv electric

Dampferzeuger

Kondensat

Dam

pf

1

2

78

6 5

23

4Generator de abur

condens

abur

53/2 Sistem de menþinere a cãldurii prin arzãtor comandat în funcþie de presiune

Dampferzeuger

1

Generator de abur

53/3 Sistem de conservare prin desalinizare

DampferzeugerDampferzeuger

141

3

1

141

3

1

1

21 2

Generator de abur Generator de abur

Sistem de menþinere a cãldurii, conform imaginii

53/1Serpentinã de încãlzire

53/2Arzãtor comandat în funcþie

de presiune

53/3Conservare prin desalinizare

Domeniu de utilizare SHD815SHD915

SND615/SHD615SHD815SHD915

SHD615SHD815

Premise, numãr cazaneNecesar abur suplimentar, respectiv al doilea cazan

Independent, posibil ºi la instalaþiile cu un singur cazan

Sunt necesare 2 cazane cu desalinizare automatã (rata de desalinizare = 5%). Limitat la 2 cazane (în caz contrar, comutãrile devin prea complicate)

Presiune de menþinere a cãlduriiAproximativ 2 - 3 bar sub presiunea de funcþionare

Reglabil în domeniul: 2 - 3 bar În funcþie de sistem, pe baza presiunii cazanului

53/4 Criterii de utilizare ºi selecþie

p_dampf.book Page 53 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 55: Logano_SHD615_815_915_abur

54

8

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Montaj

8.1 Mod de furnizare şi posibilităţi de transport

Cazanele cu abur Buderus se livreazã întotdeauna complet montate într-o singurã unitate de transport.

➔ Toate componentele necesare pentru funcþionare suntmontate, reglate ºi testate din fabricã.

Mod de furnizare

● Bloc cazan cu izolaþie termicã ºi manta, arzãtor, panou decomandã cu toate componentele tehnice de reglare ºisiguranþã, supapã de sens apã de alimentare, comenzipentru presiunea apei de alimentare ºi a aburului, electro-zi, colector abur, ventil abur ºi ventil de siguranþã.

➔ În cazul comandãrii schimbãtorului de cãldurã pentrugaze evacuate (AWT), care este opþional, acesta selivreazã complet montat din fabricã, inclusiv conductade legãturã cu cazanul.

● Modulul pompei de alimentare (PM-P) pe propriul cadru

➔ În cazul comandãrii modulului multifuncþional deadministrare a apei (WSM), modulul PM-P semonteazã din fabricã pe WSM.

Transport

Transportul corpului cazanului se poate efectua pe terenneted, pe propriul cadru de bazã, de exemplu pe role saucu un trailer.

Pentru transportul corpului cazanului cu o macara seutilizeazã numai inelele pentru transport aflate pe parteasuperioarã a corpului cazanului.

➔ Trepidaþiile trebuie evitate pe cât posibil.

8 Montaj

p_dampf.book Page 54 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 56: Logano_SHD615_815_915_abur

55

Montaj 8

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

8.2 Execuþia încãperilor de amplasare

8.2.1 Alimentare cu aer necesar arderii

Execuþia încãperilor de amplasare ºi amplasareaechipamentelor de gaz se efectueazã conform reguliloraplicabile pentru construcþii ºi sisteme de ardere.

Pentru focarele dependente de aerul din încãpere cu oputere termicã nominalã totalã de peste 50 kW, conformnormelor germane, se considerã alimentarea cu aer ca fi-ind realizatã, dacã existã o deschidere spre exterior cu osecþiune liberã de minimum 150 cm2 (plus câte 2 cm2

pentru fiecare kilowatt de depãºire a puterii nominale de 50 kW). Secþiunea necesarã trebuie împãrþitã pe maxi-mum douã conducte tehnic echivalente din punctul de ve-dere al curgerii.

Cerinþe de bazã

● Deschiderile ºi conductele pentru aerul necesar arderiinu trebuie sã fie obturate sau acoperite, în mãsura încare, prin dispozitive de siguranþã corespunzãtoare, nuexistã asigurarea cã focarele vor funcþiona numai cândsecþiunile de curgere sunt libere.

● Secþiunea necesarã nu trebuie îngustatã printr-un ca-pac sau datoritã unor grãtare.

● Alimentarea corespunzãtoare cu aer necesar arderiipoate fi realizatã ºi în alte moduri.

➔ Aerul aspirat nu trebuie sã aibã o concentraþie ridicatãde praf, sau sa conþinã compuºi de halogeni ºi trebuie sãaibã o temperaturã cuprinsã între +10 ºi +40 °C.

8.2.2 Amplasarea focarelorFocarele pe combustibil gazos ºi lichid cu o putere termicãmai mare de 50 kW trebuie amplasate exclusiv înîncãperi

● care nu au altã destinaþie

● care nu au alte deschideri spre alte încãperi, în afarã dedeschiderile pentru uºi

● ale cãror uºi se închid etanº ºi automat

● care pot fi aerisite

Arzãtoarele ºi sistemele de conducere a combustibiluluidin focare trebuie sã poatã fi deconectate în orice momentcu ajutorul unui comutator montat în afarã spaþiului deinstalare (comutator de urgenþã). Lângã acest comutatorse va instala un panou cu inscripþia „COMUTATOR DEURGENÞÃ – SISTEM DE ARDERE“.

Prin abatere de la aceste reguli, focarele pot fi instalate ºiîn alte încãperi, dacã:

● utilizarea acestor camere necesitã acest lucru, iarfocarele pot fi utilizate în condiþii de siguranþã

● încãperile se aflã în clãdiri libere, care servesc numaipentru funcþionarea focarelor ºi depozitarea combusti-bilului

Încãperi cu instalaþii de aspirare a aerului

Focarele dependente de aerul din încãpere pot fi instalateîn încãperi cu sisteme de aspirare a aerului numai dacã

● prin dipozitive de siguranþã este exclusã funcþionareaconcomitentã a focarelor ºi a instalaþiilor de aspirare aaerului

● evacuarea gazelor evacuate este supravegheatã prinsisteme de siguranþã corespunzãtoare

● gazele arse sunt conduse prin instalaþiile de aspirare aaerului sau existã siguranþa cã în aceste instalaþii nu sepoate produce o subpresiune periculoasã

Dispozitiv de închidere cu declanºare termicã (TAE)

În funcþie de regulile din þara de instalare focarele cu gazsau conducta de combustibil, imediat înaintea focarului,trebuie echipate cu un dipozitiv de închidere a gazului, cudeclanºare termicã (TAE). Acesta trebuie

● sã închidã automat alimentarea cu combustibil la osolicitare termicã exterioarã mai mare de 100 °C

● sã fie realizat astfel încât închiderea sã fie asiguratãpânã la temperatura de 650 °C timp de minimum30 de minute. În acest timp nu trebuie sã se scurgã sausã se piardã mai mult de 15 litri de gaz, mãsurat cadebit volumetric de aer

p_dampf.book Page 55 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 57: Logano_SHD615_815_915_abur

56

8

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Montaj

8.3 Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazanul Logano SND615

56/1 Dimensiuni ale încãperii de amplasare ºi dimensiuni de amplasare pentru cazanul Logano SND615

Dimensiune cazan 350 500 800 1250

Încãpere de amplasare a cazanului (orientativ)

F1)

combustibil lichid mm 410 655 655 800

combustibil gazos

mm 500 905 870 965

E

fãrã ECO mm 1000 1000 1000 1000

cu ECO mmDimensiunile se stabilesc

în funcþie de comandã2005 2005

X mm 4025 4725 4945 6015

Z mm 3425 3425 3650 5050

Deschidere pentru manevrare (cota minimã)

BEcu racorduri mm 1600 1675 1895 1890

fãrã racorduri mm 1400 1475 1695 1690

HEcu racorduri mm 2070 2160 2500 2530

fãrã racorduri mm 1920 2000 2200 2225

1) Dimensiunea F poate varia în funcþie de tipul arzãtorului

● Lãþimea încãperii de amplasare a cazanului (Y) depinde de dimensiunea ºi numãrul cazanelor, precum ºi de dotarea acestora

● Înãlþimea încãperii de amplasare a cazanului (Z) depinde de dotarea instalaþiei, întrucât deasupra platformei de deservire trebuie sã existe o trecere liberã de cel puþin 2000 mm

H E

Z

X E

B E

min. 500

F 2)

Y

1

6 7

5 8

2 43

Legenda1 Evacuare aer2 Panou comandã3 Cazan cu abur SND615

4 Alimentare aer5 Modul dedurizare apã- WEM6 Conductã pentru gaze evacuate

7 Coº de fum8 Modul administrare apã WSM

p_dampf.book Page 56 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 58: Logano_SHD615_815_915_abur

57

Montaj 8

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

8.4 Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cauanul Logano SHD615

57/1 Dimensiuni ale încãperii de amplasare ºi dimensiuni de amplasare pentru cazanul Logano SHD615

Dimensiunea cazanului 350 500 800 1250 2000 3200

Încãpere de amplasare a cazanului (orientativ)

F1)

combustibil lichid mm 410 655 655 800 800 970

combustibil gazos

mm 500 805 870 965 965 1160

E mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000

X mm 4025 4725 4945 6015 6660 7690

Z mm 3425 3425 3650 5050 5050 5500

Deschidere pentru manevrare (cota minimã)

BEcu racorduri mm 1600 1675 1895 1890 2175 2430

fãrã racorduri mm 1400 1475 1695 1690 1975 2230

HEfãrã racorduri mm 2120 2460 2715 2855 3235 3590

cu racorduri mm 1920 2000 2200 2225 2520 2780

1) Dimensiunea F poate varia în funcþie de tipul arzãtorului

● Lãþimea încãperii de amplasare a cazanului (Y) depinde de dimensiunea ºi numãrul cazanelor, precum ºi de dotarea acestora● Înãlþimea încãperii de amplasare a cazanului (Z) depinde de dotarea instalaþiei, întrucât deasupra platformei de deservire trebuie sã existe o trecere liberã de cel

puþin 2000 mm

H E

Z

X E

B E

min. 500

F 2)

Y

1

7 8

6 9

2 43 5

Legenda imaginii1 Evacuare aer2 Panou comandã3 Cazan cu abur SHD615

4 Alimentare aer5 Economizor (Opþional)6 Modul dedurizare apã WEM

7 Conductã pentru gaze evacuate8 Coº de fum9 Modul administrare apã WSM

p_dampf.book Page 57 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 59: Logano_SHD615_815_915_abur

58

8

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Montaj

8.5 Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazanele Logano SHD815 ºi Logano SHD815 WT

58/1 Dimensiuni ale încãperii de amplasare ºi dimensiuni de amplasare pentru cazanele Logano SHD815 ºi SHD815 WT

1

7

5

9

2

6 8

4

3

HE

Z

BE

Y

X

ca. 1000 mm

ca. 1000 mm

E

Distanþa pânã la instalaþia de cazane alãturatã

Cca. 1000 mm

Cca. 1000 mm

Legenda imaginii1 Evacuare aer2 Panou comandã

(de la SHD815 4000/SHD815 WT4000WEM montaj vertical)

3 Cazane cu abur SHD815 ºi SHD815 WT4 Alimentare aer5 Modul dedurizare apã6 Economizor integrat (opþional)

7 Conductã pentru gaze evacuate8 Coº de fum9 Modul administrare apã WSM

p_dampf.book Page 58 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 60: Logano_SHD615_815_915_abur

59

Montaj 8

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Dimensiunea cazanului 1250 2000 2600 3200 4000 5000 6000 7000 8000

Încãpere de amplasare a cazanului (orientativ)

Efãrã ECO mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

cu ECO mm 1500 1640 1780 1780 1680 1640 1785 1785 1920

X mm 6750 7090 7690 8945 10545 10585 11860 11860 12960

Z mm 3875 4065 4110 4110 4415 4590 4635 4725 4845

Deschidere pentru manevrare (cota minimã)

BEcu racorduri mm 1975 2140 2220 2220 2525 2670 2710 2810 2910

fãrã racorduri mm 1840 2010 2100 2100 2350 2550 2600 2700 2800

HEfãrã racorduri mm 2665 2910 2960 3040 3350 3580 3620 3840 3960

cu racorduri mm 2275 2465 2510 2510 2815 2990 3035 3125 3245

Mãrimea cazanului 10000 12000 13000 14000 16000 17000 18000 22000 28000

Încãpere de amplasare a cazanului (orientativ)

Efãrã ECO mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

cu ECO mm 1980 2135 2135 2145 2145 2145 2145 2145 2395

X mm 12960 13460 13500 13500 15160 16000 16000 16000 16000

Z mm 5015 5150 5415 5415 5415 5660 5660 5830 6300

Deschidere pentru manevrare (cota minimã)

BEcu racorduri mm 3110 3260 3510 3510 3510 3710 3710 3910 4310

fãrã racorduri mm 3000 3150 3400 3400 3400 3600 3600 3800 4200

HEfãrã racorduri mm 4130 4360 4620 4620 4620 4770 4970 5140 5620

cu racorduri mm 3415 3550 3815 3815 3815 4010 4010 4230 4700

● Lãþimea încãperii de amplasare a cazanului (Y) depinde de dimensiunea ºi numãrul cazanelor, precum ºi de dotarea acestora

● Înãlþimea încãperii de amplasare a cazanului (Z) depinde de dotarea instalaþiei, întrucât deasupra platformei de deservire trebuie sã existe o trecere liberã de cel puþin 2000 mm

p_dampf.book Page 59 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 61: Logano_SHD615_815_915_abur

60

8

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Montaj

8.6 Dimensiuni ale încãperii de amplasare pentru cazanul Logano SHD915

8.7 Ventil de siguranþã

Ventilul de siguranþã cu arc produs de firma ARI, imaginea912, corespunde cerinþelor regulilor tehnice pentru cazanecu abur (conform EN 12953, partea 8). Acesta semonteazã direct la ºtuþul colectorului de abur. Diametrulºtuþului pe colectorul de abur va fi corelat la fabricaþie cudiametrul nominal al ventilului de siguranþã. Pe partea deieºire a ventilului existã ca accesoriu contraflanºacorespunzãtoare.

LegendaA Ieºire aburE Intrare aburEL Evacuare apãH1 Înãlþimea piciorului

H2 Înãlþime

H3 Spaþiu liber pânã la capac

L Lungimea piciorului

Dimensiunea cazanului 20000 23000 28000 30000 35000 40000 50000 55000

Încãpere de amplasare a cazanului (orientativ)

E mm 2715 2900 3075 3150 3150 3150 3300 3300

L mm 12950 13450 15150 15150 16250 16500 16750 17500

H mm 7400 8100 8100 8100 8300 8300 8600 8600

Deschidere pentru manevrare(cota minimã)

BEcu racorduri mm 4650 4910 4955 5050 5250 5250 5550 5550

fãrã racorduri mm 3900 4100 4200 4400 4600 4600 4900 4900

HEcu racorduri mm 5325 5525 5630 5715 6010 6010 6500 6500

fãrã racorduri mm 4445 4615 4770 4910 5135 5135 5435 5435

Greutatea de funcþionare a cazanului la 10 bari

kg 71000 80000 89000 97000 121000 125000 140000 150000

LegendaE Lungimea încãperii de amplasare a cazanului pentru economizor BE Lãþimea de manevrareL Lungimea încãperii de amplasare a cazanului pentru cazanului fãrã economizor HE Înãlþimea de manevrareH Înãlþimea încãperii de amplasare a cazanului

● Lãþimea încãperii de amplasare a cazanelor depinde de dimensiunea ºi numãrul cazanelor, precum ºi de dotarea acestoraÎnãlþimea încãperii de amplasare a cazanelor (H) depinde de echiparea instalaþiei, de exemplu cazanul cu vasul de apã de alimentare montat la înãlþime

● Trecere liberã prin platforma de deservire minimum 2000 mm

● Dacã vasul de apã de alimentare existã, trebuie verificatã înãlþimea de acces (de obicei 2,5 m sunt suficienþi)

● Dacã arzãtorul are un ventilator separat, se recomandã instalarea într-o adânciturã

● Pentru instalaþia de gaze evacuate sunt necesare materiale cu rezistenþa la temperaturi de pânã la 350 °C. Se va lua în calcul compoziþia gazelor evacuate

● Firma de specialitate va efectua calculele pentru coºul de fum ºi va stabili tipul constructiv ºi materialele

● Conductele de evacuare vor avea pereþii groºi din oþel. Se va lua în calcul dilataþia la temperatura de max. 240 °CConducta de evacuare ºi conducta de descãrcare vor fi conduse separat la canalul de detensionare

● Greutatea este indicatã fãrã accesorii de completare a cazanului – de exemplu platforma de deservire ºi economizorulGreutatea de funcþionare se distribuie pe ambele suprafeþe ale cadrului de bazãBeneficiarul va verifica portanþa planºeului

60/1 Ventil de siguranþã fabricat de firma ARI, imaginea 912, conform EN 12953, partea 8

L

A

E

EL

H2

H3

H1

p_dampf.book Page 60 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 62: Logano_SHD615_815_915_abur

61

Montaj 8

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Suprapresiunea de reacþie

Abur saturat în kg/h

bar DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

10 1165 1820 3025 4665 7290 12300 18650 29150 38250 53200

11 1270 1985 3300 5080 7940 13400 20300 31750 41600 58000

12 1375 2150 3570 5500 8590 14500 22000 34350 45100 62700

13 1480 2310 3840 5920 9250 15600 23650 37000 48500 67500

14 1580 2475 4110 6340 9900 16700 25350 39600 52000 72300

15 1690 2640 4385 6760 10550 17800 27000 42200 55400 77000

16 1790 2800 4655 7170 11200 18950 28700 44800 58800 81800

17 1900 2965 4930 7590 11850 20050 30350 47400 62200 86600

18 2000 3130 5200 8010 12500 21150 32050 50100 65700 91400

19 2100 3295 5470 8430 13150 22250 33700 52700 69100 96200

20 2210 3460 5750 8850 13800 23350 35400 55300 72600 101000

21 2320 3620 6020 9250 14500 24500 37100 57900 76000 105800

22 2420 3790 6290 9700 15150 25600 38800 60600 79500 110900

24 2635 4120 6840 10500 16450 27850 42100 65900 86500 120600

25 2740 4280 7120 10950 17100 28950 43800 – 90200 125500

26 2850 4450 7390 11350 17800 30050 – – 93700 130300

28 3060 4780 7950 12250 19100 32300 – – – –

30 3270 5120 8500 13100 20450 – – – – –

32 3490 5450 9060 13950 21800 – – – – –

61/1 Capacitate de descãrcare abur saturat inclusiv 10% creºtere de presiune

● TÜV · SV · … -663 · D/G

● Calcul conform TRD 421 ºi foaia de observaþie AD A2

● DN 125 ºi DN 150 presiuni mai mari la cerere

p_dampf.book Page 61 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 63: Logano_SHD615_815_915_abur

62

8

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Montaj

8.8 Panou de izolaþie fonicã a arzãtorului

Zgomotul cauzat de aer, pe care îl produce arzãtorul întimpul funcþionãrii, poate fi redus printr-un panou deizolaþie fonicã.

La proiectarea încãperii de amplasare, se va lua în calculspaþiul necesar pentru accesul ºi manevrarea panoului deizolaþie fonicã.

Pentru fiecare tip de arzãtor cu ventilator Buderus oferã unpanou de izolaþie fonicã adaptat obiectului respectiv.Spaþiul necesar pentru acesta, dimensiunile ºi valorile zgo-motului atenuat se pot obþine de la reprezentanþa Buderusdin þara dumneavoastrã (ultima paginã a broºurii).

8.9 Postamenþi ai cazanului pentru amortizarea fonicã

Postamenþii de amortizare fonicã împiedicã propagareazgomotului în fundaþie ºi cãtre clãdire. Pentru cazanulBuderus, acestea sunt executate din Sylomer cu grosimeade 12 mm. Fâºiile care atenueazã zgomotul sunt aplicatefix pe muchia exterioarã a cadrului de bazã. Pentru arealiza amortizarea necesarã, suprafaþa pe care semonteazã cazanul trebuie sã fie perfect planã.

La proiectarea postamenþilor pentru amortizarea fonicã,se va lua în calcul faptul cã înãlþimea de montaj acazanului se modificã, ºi prin aceasta ºi poziþiaracordurilor pentru conducte. Pentru compensarea

arcuirii acestor postamenþi ºi pentru minimizareatransmisiei sunetului prin racorduri, se recomandãsuplimentar montarea de compensatoare tubulare peconductele pentru abur.

Dimensiunea acestor postamenþi trebuie calculatã pentrufiecare cazan. Se va urmãri repartizarea uniformã agreutãþii cazanului pe întreaga suprafaþã a fâºiilor deamortizare fonicã.

Proiectarea postamenþilor de amortizare fonicã se exe-cutã pe bazã de comandã, în fabrica producãtoare.

p_dampf.book Page 62 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 64: Logano_SHD615_815_915_abur

63

Recuperare a cãldurii gazelor evacuate 9

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

9.1 Prezentare a economizorului (schimbãtor de cãldurã pentru gazele evacuate)

Utilizarea economizoruluiÎn primul rând, economizoarele (schimbãtoarele de cãldurã)se utilizeazã pentru recuperarea cãldurii din gazeleevacuate. Economizoarele se conecteazã la cazan lacircuitul gazelor evacuate ºi la ºtuþul de alimentare de lacircuitul de apã al cazanului.

Economizoarele se pot utiliza ºi pentru creºterea puterii,respectiv pentru economisirea combustibilului, iar dupãcaz, pentru facilitarea reducerii emisiei de NOx.

9.2 Tipuri de economizoare

9.3 Asistenþã la alegerea tipurilor de economizor

Tipul economizorului Pentru cazan tip

● Economizor integrat (IE)● pentru combustibil gazos ºi lichid EL ● fãrã bypass pentru gazele arse ● integrat în cazan nou

SHD815 WT ºi SHD815 UE/WTSHD915 WT ºi SHD915 UE/WT

● Economizor Stand Alone (SA)● pentru CLU, dar ºi pentru combustibil gazos ºi lichid EL ● pentru dotare ulterioarã sau cazan nou ● cu bypass pentru gazele arse

SHD615, SHD815 ºi SHD815 UEalte tipuri de cazan

● Condensator pentru gazele evacuate ● la cerere ● cu/fãrã bypass pentru gazele evacuate

pentru toate tipurile

Tipul ECO ECO 4ECO 3

vertical/orizontal

ECO 1 (SA) ECO 5 (SA)ECO 1 (IE)

pentru SHD815ECO 1 (IE)

pentru SHD915ECO 5

pentru SHD915

Posibil de ataºat la cazan tip

SD FIXSD FIX

SHD615

SHD615SHD815SHD915

SHD815SHD915

SHD815 SHD915 SHD915

Limitã putere 2000 kg/h 1250 kg/h 28000 kg/h 28000 kg/h 28000 kg/h 55000 kg/h 55000 kg/h

Combustibili posibili

Combustibil gazos

Combustibil lichid EL

Combustibil gazos

Combustibil lichid EL

Combustibil gazos

Combustibil lichid EL

Combustibil gazos

Combustibil lichid EL

Pãcurã ES

Combustibil gazos

Combustibil lichid EL

Combustibil gazos

Combustibil lichid EL

Combustibil gazos

Combustibil lichid EL Pãcurã

ES

Criteriu de dimensionare

Pierderi de gaze evacuate conform

BlmSchG

Pierderi de gaze evacuate conform

BlmSchG

Temperatura gazelor

evacuate

Temperatura gazelor

evacuate

Temperatura gazelor

evacuate

Temperatura gazelor

evacuate

Temperatura gazelor

evacuate

Reglare pe circuit gaze evacuate

Nu este posibilã

Dotare de bazã cu clapetã gaze

evacuate cu motor

Dotare bazã cu clapetã gaze

evacuate (acþionare MP)

Dotare bazã cu clapetã gaze

evacuate (acþionare MP)

Nu este posibilã Nu este posibilã

Clapete gaze evacuate MP cu

suport (acþionare MP)

Bypass Nu este posibil Dotare de bazã Dotare de bazã Dotare de bazã Nu este posibil Nu este posibil Nu este posibil

Reglare circuit apã Nu este posibilã Nu este posibilã Nu este posibilã Nu este posibilã MP MP Nu este posibilã

Blocare circuit apã

Numai neblocabil

Neblocabil, blocabil MP

Neblocabil, blocabil MP

Neblocabil, blocabil MP

Neblocabil, blocabil MP

Neblocabil, blocabil MP

Neblocabil, blocabil MP

Normã de izolare Neizolat Izolat Neizolat Neizolat Neizolat Neizolat Neizolat

Tip constructivConductã ovalã

cu nervuriConductã

netedãConductã cu

spiraleConductã cu nervuri duble

Conductã cu spirale

Conductã cu spirale

Conductã cu nervuri duble

Material serpentinã

Oþel zincat Oþel Oþel Oþel Oþel Oþel Oþel

Componentele livrate în mod normal ºi încorporarea

Modul pentru încorporarea cazanului sau conductei pen-tru gaze evacu-

ate, nu este necesarã con-strucþie suport

Modul cu construcþie

suport, poziþie verticalã sau

orizontalã, inclus în conducta pentru gaze

evacuate

Modul cu construcþie

suport, poziþie verticalã, inclus

în conducta pentru gaze

evacuate

Modul cu construcþie

suport, poziþie verticalã, inclus

în conducta pentru gaze

evacuate

Componente individuale:

camerã gaze evacuate cu serpentinã

montate pe baza posterioarã a

cazanului

Componente individuale: serpentina

pentru montarea camerei

existente pentru gaze evacuate

Componente individuale:

serpentina ºi suportul clapetei pentru montarea

camerei existente pentru gaze evacuate

63/1 Variante de execuþie pentru schimbãtorul de cãldurã pentru gazele evacuate, la cazanele cu abur

9 Recuperare a cãldurii gazelor evacuate

p_dampf.book Page 63 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 65: Logano_SHD615_815_915_abur

64

9

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Recuperare a cãldurii gazelor evacuate

9.4 Principiu de funcþionare ºi dotare a diverselor economizoare

9.4.1 Economizoare pentru cazanul Logano SHD615

Economizorul poate creºte randamentul total al cazanului.Cãldura din gazele evacuate se utilizeazã pentruîncãlzirea apei de alimentare. Temperatura gazelor eva-cuate în plinã sarcinã la capãtul cazanului se situeazã cu50 pânã la 60 K peste temperatura apei din cazan. Îneconomizor aceasta se rãceºte cu 80 pânã la 100 K, pen-tru încãlzirea apei de alimentare cu aproximativ 30 degrade. Economizorul cu conductã netedã cu serpentinãschimbãtoare de cãldurã în formã de spiralã, într-o carcasãizolatã, cu bypass în interior, se produce pentru cazanenoi sau dotarea ulterioarã a celor existente ºi este avanta-jos în ceea ce priveºte costurile. Acesta poate fi amplasatîn conducta pentru gaze evacuate orizontal sau vertical.

9.4.2 Economizoare pentru cazanul Logano SHD815

Pentru recuperarea cãldurii din gazele evacuate, cazanulLogano SHD815 poate fi cu economizor integrat ºiidentificat cu Logano SHD 815 WT. Fasciculul deconducte cu spirale este montat în camera pentru gazeevacuate mãritã ºi se racordeazã la corpul de presiune alcazanului. Ferestrele de vizitare de la capãtul conducteipentru flacãrã ºi din baza posterioarã sub conducta pentruflacãrã rãmân liber accesibile. Camerei pentru gazeevacuate i se executã o fereastrã de vizitare suplimentarã.Construcþia cea mai avantajoasã ca preþ este conectatãcu corpul cazanului, nu este blocabilã ºi nu are sistem dereglare a temperaturii gazelor evacuate. Aceasta esteadecvatã pentru conectarea la trasee ale gazelorevacuate ºi coºuri care nu sunt sensibile la umiditate ºieste preferatã pentru cazane pe combustibil gazos, cufuncþionare de duratã. Fasciculul de conducte poate filivrat ºi cu posibilitatea de a fi blocat de la corpul subpresiune. O altã opþiune este sistemul de reglare atemperaturii gazelor evacuate, cu ventil de bypass pentru

reglare pe circuitul de apã. Aceastã soluþie se recomandãatunci când cazanul este racordat la un coº sensibil laumiditate, sau trebuie sã porneascã foarte frecvent cu apade alimentare la temperaturi sub 70 °C.

Aici, pe lângã sarcinã, sunt reprezentate curbele derandament fãrã ºi cu economizor, iar temperaturileaferente ale gazelor evacuate sunt haºurate (în acestexemplu, mai precis fãrã bypass de reglare pe circuitul deapã, pentru limitarea unei temperaturi minime a gazelorevacuate). La intrarea în ECO s-a luat în calcul apa dealimentare dezeratã cu temperatura de 103 °C. Tot maimulte cazane sunt dotate cu sistemul ECO avantajos capreþ, cu economizor integrat, nu în ultimul rând datoritãcreºterii continue a costurilor combustibililor. Majoritateaacestora au arzãtoare reglate continuu ºi o reglarecontinuuã a apei de alimentare. Având debit continuu degaze evacuate ºi apã de alimentare, sistemul ECO esteutilizat în mod optim.

64/1 Economizor pentru cazanul Logano SHD615

64/2 Economizor pentru cazanul Logano SHD815

64/3 Curbele de randament fãrã ºi cu economizor

3020 40 50 60 70 80 90 100

Last (%)

Wirk

ungs

grad

(%)

Abg

aste

mpe

ratu

r(˚

C)

96,0

94,0

92,0

90,0

88,0 290

270

250

230

210

190

170

150

130

110

tA

Wirkungsgradgewinn 5–7 %

η

ηECO III ECO II ECO I ohne

tAECO III ECO II ECO I ohneTe

mpe

ratu

raga

zelo

re

vacu

ate

(ºC)

Sarcinã (%)

Creºtere a gradului de randament 5-7 %

Ra

nda

me

nt(%

)

p_dampf.book Page 64 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 66: Logano_SHD615_815_915_abur

65

Recuperare a cãldurii gazelor evacuate 9

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

9.4.3 Economizoare pentru cazanul Logano SHD915La cazanul cu douã camere de ardere ºi conductã pentrufum Logano SHD915, numãrul de ore de funcþionare pean va determina ca investiþia într-un economizor sã fierentabilã la nivel anual. ªi pentru acest tip de cazan, fas-ciculul de conducte cu nervuri, avantajos ca preþ, se mon-teazã cu tehnologia modularã pe camera colectoare degaze evacuate. Pentru reducerea dimensiunilor de trans-port panoul de evacuare se livreazã separat în majoritateacazurilor. Dedesubtul ºi deasupra fasciculului de conductecu nervuri, în carcasã sunt executate ferestre de vizitarede mari dimensiuni. Pentru funcþionarea cu o singurã cam-erã de ardere, carcasa este compartimentatã pe circuitulgazelor evacuate, pânã la ºtuþul comun pentru gaze evac-uate. Compartimentarea pe circuitul de apã al fasciculuide conducte cu nervuri spiralate nu este necesarã. Acestaeste racordat la corpul sub presiune cu sau fãrã posibili-tate de blocare. Acest sistem ECO se poate livra cu unventil de bypass pe circuitul de apã, pentru reglarea tem-peraturii gazelor evacuate. Sistemul de reglare a temper-aturii gazelor evacuate se recomandã pentru racordareala coºuri sensibile la umiditate ºi pentru cazane care tre-buie sã porneascã frecvent în stare rece, cu temperaturiale apei de alimentare mai mici de 70 °C.

65/1 Economizor pentru cazanul Logano SHD915

p_dampf.book Page 65 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 67: Logano_SHD615_815_915_abur

66

9

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Recuperare a cãldurii gazelor evacuate

9.5 Schemã a conductelor pentru schimbãtoarele de cãldurã pentru gazele evacuate ECO 3

66/1 Schema conductelor schimbãtorului de cãldurã pentru gaze evacuate ECO 3

Caracteristici pentru schimbãtor de cãldurã gaze evacuate ECO 3

Poz. ECO 3 250 pânã la ECO 3 640 ECO 3 800 pânã la ECO 3 1250

1 Electrod de nivel SER 2

2 Regulator de evacuare LBC

3 Ventil de blocare alimentare DN 25 PN 25

4 Supapã de sens pe alimentare DN 20 PN 40

5 Ventil de reglare cu motor DN 20 PN 25

6 Ventil de blocare DN 25 PN 25

7 Ventil de siguranþã R. 1/2’’ x 1’’

8 Manometru R. 1/2’’ D 100

9 Ventil de blocare DN 20 PN 40 DN 25 PN 40

10 Ventil de blocare DN 10 PN 40

11 Termometru 0 – 250 °C R 1/2’’ NG 80

12 Termometru cu rezistenþã PT 100 R 1/2’’

14Conductã de evacuare cãtre rezervorul de apã de alimentare

DN 25

15Conductã de apã de alimentare sub presiune

DN 25

Dampfkessel

zum Kamin

AWT

2

13 4

6

5

14

15

10

9

7 8

9

12 13

10

15

11

Cazan cu abur

Spre coº

p_dampf.book Page 66 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 68: Logano_SHD615_815_915_abur

67

Recuperare a cãldurii gazelor evacuate 9

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

9.6 Dimensiuni unitare ale schimbãtoarelor de cãldurã pentru gazele evacuate

9.6.1 ECO 1 (SA) Economizor cu conductã cu nervuri spiralate

Tabel cu dimensiuni pe pagina urmãtoare

67/1 Dimensiunile unitare ale ECO 1 (SA) Economizor cu conductã cu nervuri spiralate

B 1

B 2

B 3

H1

H4

B 4

DN

H2

H3

H5

DN

L 1

L 2

L 3

250

L 4

H6

1 4

5

9

10

61

3

2

7

8

Legenda1 Fereastrã de vizitare – gaze evacuate2 Apã de alimentare încãlzitã3 Aport apã de alimentare

4 ªtuþ racord gaze evacuate5 Racord de reglaj gaze evacuate6 Servomotor7 Intrare gaze evacuate

8 Ieºire gaze evacuate 9 ªinã transport (poate

fi demontatã)10 ªtuþ de evacuare apã

p_dampf.book Page 67 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 69: Logano_SHD615_815_915_abur

68

9

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Recuperare a cãldurii gazelor evacuate

Economizor ECO 1 (SA) 0,75 / 4 / x1) 0,75 / 6 / x1) 0,75 / 8 / x1) 1,00 / 6 / x1) 1,25 / 6 / x1) 1,50 / 8 / x1)

Greutate de transport x/kg1)4 / 7006 / 8008 / 900

4 / 7006 / 8008 / 900

6 / 11006 / 8008 / 900

6 / 11008 / 1200

10 / 1350

6 / 11008 / 1200

10 / 1350

6 / 13508 / 1550

10 / 1750

Dimensiune/greutate de funcþionare

x/kg1)

4 / 12006 / 13008 / 1400

4 / 12006 / 13008 / 1400

6 / 16006 / 13008 / 1400

6 / 16008 / 1700

10 / 1900

6 / 16008 / 1700

10 / 1900

6 / 19008 / 1700

10 / 1900

Dimensiuni (Toleranþã ±1%)

L1 mm 780 920 1060 920 920 1060

L2 mm 440 530 600 530 530 600

L3 mm 113 113 113 113 113 113

L4 mm 1195 1335 1475 1335 1335 1475

B1 mm 1380 1425 1425 1675 1925 2165

B2 mm 810 810 810 810 1110 1110

B3 mm 850 770 770 900 1025 1140

B4 mm 95 35 75 32 176 100

H1 x/mm1)4 / 27106 / 27108 / 2710

4 / 30306 / 30308 / 3030

6 / 30308 / 303010 / 3280

6 / 30308 / 3030

10 / 3280

6 / 31608 / 3160

10 / 3410

6 / 32808 / 3280

10 / 3530

H2 x/mm1)

4 / 18206 / 18858 / 1945

4 / 21206 / 21808 / 2245

6 / 21808 / 224510 / 2430

6 / 21808 / 2245

10 / 2430

6 / 23108 / 2370

10 / 2560

6 / 24308 / 2490

10 / 2680

H3 x/mm1)

4 / 16406 / 15808 / 1520

4 / 19406 / 18808 / 1820

6 / 18208 / 182010 / 1890

6 / 18808 / 1820

10 / 1890

6 / 20108 / 1950

10 / 2010

6 / 21308 / 2070

10 / 2130

H4 mm 1300 1600 1600 1600 1730 1850

H5 mm 550 600 550 623 688 645

H6 mm 177 307 307 307 307 244

Racord gaze evacuate DN 315 315 400 500 500 500 / 6302)

Racorduri circuit apã DN 25 25 25 40 40 40

Continuarea pe pagina urmãtoare1) x = mãrimea desemnatã conform ofertei. 2) În funcþie de capacitatea de abur, respectiv apã caldã

● Instrucþiuni ºi informaþii privind încãperea de amplasare a cazanului, a se vedea capitolul 8● Greutatea de transport fãrã conducte ºi racorduri● Rezistenþe în circuitul de apã ºi gaze evacuate conform ofertei● Nu se aplicã la economizorul pe CLU (Datele pentru tipul ECO 5 la cerere)● Pentru instalarea la faþa locului este necesarã o adaptare a conductei pentru gaze evacuate precum ºi o eventualã compensare a decalajului

de înãlþime între cazan ºi economizor

p_dampf.book Page 68 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 70: Logano_SHD615_815_915_abur

69

Recuperare a cãldurii gazelor evacuate 9

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Economizor ECO 1 (SA) 1,75 / 10 / x1) 1,75 / 10 / x1) 1,75 / 12 / x1) 1,75 / 12 / x1) 2,25 / 14 / x1)

Greutate de transport x/kg1)6 / 17508 / 200010 / 2250

6 / 21508 / 2000

10 / 2250

10 / 26008 / 230010 / 2600

10 / 340012 / 280014 / 3100

16 / 3300

Dimensiune/greutate de funcþionare

x/kg1)

6 / 25008 / 280010 / 3100

6 / 30008 / 2800

10 / 3100

10 / 36008 / 320010 / 3600

10 / 440012 / 380014 / 4100

16 / 4300

Dimensiuni (Toleranþã ±1%)

L1 mm 1270 1270 1410 1410 1610

L2 mm 705 705 775 775 875

L3 mm 148 148 148 148 178

L4 mm 1685 1685 1825 1825 2025

B1 mm 2455 2455 2455 2455 2925

B2 mm 1275 1275 1275 1275 1515

B3 mm 1305 1305 1305 1305 1595

B4 mm 100 80 105 70 90

H1 x/mm1)6 / 32808 / 328010 / 3530

6 / 34308 / 3430

10 / 3680

6 / 34308 / 343010 / 3680

10 / 378012 / 3780

10 / 3860

H2 x/mm1)

6 / 24308 / 249010 / 2680

6 / 25808 / 2640

10 / 2830

6 / 25808 / 264010 / 2830

10 / 293012 / 2990

10 / 3030

H3 x/mm1)

6 / 21308 / 207010 / 2130

6 / 22808 / 2220

10 / 2280

6 / 22808 / 222010 / 2280

10 / 238012 / 2320

10 / 2480

H4 mm 1850 2000 2000 2100 2200

H5 mm 690 720 720 750 / 845 / 8652) 750

H6 mm 268 268 267 267 317

Racord gaze evacuate DN 630 800 800 800 / 9002) 1000

Racorduri circuit apã DN 40 50 50 50 / 652) 80

1) x = mãrimea desemnatã conform ofertei2) În funcþie de capacitatea de abur, respectiv apã caldã

● Instrucþiuni ºi informaþii privind încãperea de amplasare a cazanului, a se vedea capitolul 8● Greutatea de transport fãrã conducte ºi racorduri● Rezistenþe în circuitul de apã ºi gaze evacuate conform ofertei● Nu se aplicã la economizorul pe CLU (Datele pentru tipul ECO 5 la cerere)● Pentru instalarea la faþa locului este necesarã o adaptare a conductei pentru gaze evacuate precum ºi o eventualã compensare a decalajului

de înãlþime între cazan ºi economizor

p_dampf.book Page 69 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 71: Logano_SHD615_815_915_abur

70

9

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Recuperare a cãldurii gazelor evacuate

9.6.2 ECO 3 Economizorul cu conductã netedã

9.6.2.1 ECO 3 orizontal

70/1 Dimensiuni unitare ECO 3 economizor orizontal cu conductã netedã (dimensiunile sunt exprimate în mm)

Economizor ECO 3 350 640 1250

Dimensiuni L1 mm 1187 1437 1537

L2 mm 987 1237 1337

B1 mm 280 320 400

H1 mm 808850850900

975985985

H2 mm 615 690 840

H3 mm 500505505555

555565565

H4 mm 136 174 233

H5 mm 150 185 260

Ø D mm 540 615 765

Ø d mm 162 254254320320

Pos. 2+3 DN 20 DN 20 DN 25

GreutateTransport kg 150 210 355

Funcþionare kg 210 290 460

● Aceste economizoare sunt destinate, datoritã capacitãþii, cazanelor din seria Logano SHD615

38 25

135

2

3

1

4 875 6

B1L1

L2

H3

H2

H1

H4

H5

Ød

ØD

Ød

Legenda1 Racord evacuare apã R1"

(circuitul de gaze evacuate )2 Gaze evacuate

3 Intrare gaze evacuate 4 Ieºire apã5 Clapã de reglare cu servomotor ºi

manetã de acþionare manualã

6 Economizor7 Intrare apã8 Ieºire gaze

p_dampf.book Page 70 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 72: Logano_SHD615_815_915_abur

71

Recuperare a cãldurii gazelor evacuate 9

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

9.6.2.2 ECO 3 vertical

71/1 Dimensiuni unitare ECO 3 economizor cu conductã netedã, vertical (dimensiunile sunt exprimate în mm)

Economizor ECO 3 350 640 1250

Dimensiuni L1 mm 615 690 840

L2 mm 136 174 233

L3 mm 150 185 260

B1 mm 500 500 550

H1 mm 1800205020502090

2205

H2 mm 500505505555

555565565

H3 mm 987 1237 1337

H4 mm 750750750790

805

Ø D mm 540 615 765

Ø d mm 162 254254320320

Pos. 2+3 DN 20 DN 20 DN 25

Greutate

Transport kg 165230230235

385

Funcþionare kg 220310310320

500

● Aceste economizoare sunt destinate, datoritã capacitãþii, cazanelor din seria Logano SHD615

135

100

38

80

8

51 2

3

6

74

L1B1

L2

H2

H3

H1

H4

Ød

Ø d

Ø D

L3

Legenda1 Gaze evacuate 2 Ieºire gaze evacuate3 Economizor

4 Intrare gaze evacuate5 Intrare apã6 Clapã de reglare cuservomotor ºi manetã

cu acþionare manualã

7 Racord evacuare apã R1"(circuit gaze evacuate)

8 Ieºire apã

p_dampf.book Page 71 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 73: Logano_SHD615_815_915_abur

72

9

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Recuperare a cãldurii gazelor evacuate

9.6.3 ECO 4 Economizorul cu conductã ovalã cu nervuri

9.6.4 Economizorul ECO 5 cu conductã cu nervuri duble

Economizorul ECO 5 este similar la spect cu ECO 1 (SA).Dimensiunile le puteþi obþine, în funcþie de comandã, lacerere.

72/1 Dimensiuni unitare ECO 4 economizor cu conductã cu nervuri

Economizor ECO 4 0,14 / 6 / 4 / 6 0,17 / 6 / 4 / 6 0,25 / 7 / 4 / 4 0,21 / 7 / 3 / 6 0,25 / 7 / 4 / 6 0,24 / 10 / 3 / 6

Greutate de transport kg 45 48 60 54 59 69

Greutate de funcþionare kg 48 51 4 57 63 74

Conþinut de apã l 3 3 4 3 4 5

Dimensiuni (Toleranþa ±1%)

L1 mm 550 550 550 550 550 550

B1 mm 425 455 535 495 535 525

H1 mm 245 245 272 272 272 352

Racord gaze evacuate Ø d1) 162 203 203 254 254 320

Racorduri cu flanºãIntrare apã DN 20 20 20 20 20 20

Ieºire apã DN 20 20 20 20 20 20

Economizor ECO 4 0,30 / 10 / 4 / 6 0,32 / 13 / 2 / 6 0,32 / 13 / 3 / 6 0,40 / 13 / 4 / 6 0,45 / 14 / 4 / 6

Greutate de transport kg 77 70 88 102 115

Greutate de funcþionare kg 82 73 95 110 123

Conþinut de apã l 5 3 7 8 8

Dimensiuni (Toleranþa ±1%)

L1 mm 550 550 550 550 550

B1 mm 585 605 605 685 735

H1 mm 352 432 432 432 458

Racord gaze evacuate Ø d1) 320 402 402 402 402

Racorduri cu flanºãIntrare apã DN 20 20 20 20 20

Ieºire apã DN 20 20 20 20 20

1) Diametrul nominal pentru racordul conductei conform DIN EN 12220

Abgaseintritt Abgasaustritt

Ød

Ød

L1

H1

B1

1

3

2

Intrare gaze evacuate

Ieºire gaze evacuate

Legenda1 Ieºire apã Eco 2 Intrare apã Eco 3 Economizor

p_dampf.book Page 72 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 74: Logano_SHD615_815_915_abur

73

Tehnologie modularã ºi accesorii 10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

10.1 Generalitãþi

Componente individuale pentru instalaþiile cu cazane cu abur

Pentru cazanele cu abur, sunt disponibile numeroasecomponente suplimentare atât pe circuitul pentru apã dealimentare, cât ºi pe circuitul pentru abur. Siguranþa întimpul funcþionãrii ºi durata de viaþã a cazanului cu aburdepind în principal de montarea ºi calitatea acestorcomponente.

Sunt disponibile, printre altele:

● Instalaþii de dedurizare a apei, pentru funcþionarea cuconþinut de sãruri, fãrã sare sau cu conþinut sãrac însãruri.

● Instalaþii pentru degazare

● Aparate de dozare pentru substanþe chimice

● Pompe pentru apa de alimentare

● Recipient pentru apa de alimentare ºi pentru condens

● Separator de apã pentru dezumidificarea aburului

● Sistem de prelevare probe

● Dispozitive de destindere ºi de rãcire pentru detensionare ºi rãcire pentru apa de evacuare,desalinizatã ºi apa de purjare.

● Schimbãtor de cãldurã pentru condensîn vederea recuperãrii cãldurii

Pânã acum, componentele necesare au fost determinateºi livrate individual ºi montate la faþa locului. Prinintermediul livrãrii drept unitate deja montatã, costurile ºiduratele de montare precum ºi sursele de defecþiuni suntreduse considerabil.

➔ Drept soluþie, Buderus vã oferã acum module ºiinstalaþii pentru prepararea apei de alimentare ºi pentruprepararea aburului, montate ºi verificate complet, moduleºi instalaþii care combinã toate componentele necesare încadrul unui spaþiu foarte redus. În cazul utilizãrii acestormodule ºi instalaþii, este redus timpul necesar operaþiei deproiectare în cazul unei calitãþi ridicate a dotãrilor, cuaproape 90%.

Module ºi instalaþii complete de la Buderus pentru prepararea apei ºi a aburului

Urmãtoarele module ºi instalaþii Buderus, completpremontate ºi testate, sunt disponibile pentru cazanele cuabur:

1. Modul de servicii apã pentru prepararea apei dealimentare prin intermediul sistemului de degazaretermicã ºi sistemul de dozare a substanþelor chimiceprecum ºi pentru evacuarea reziduurilor minerale ºi aapei reziduale (➔ pagina 74)

2. Modul de servicii condens (➔ pagina 83)

3. Modul de dedurizare pentru dedurizarea apeisuplimentare cu un debit de pânã la 14 m3/h respectivpânã la 50 m3/h (➔ pagina 89)

4. Modul al apei reziduale, de detensionare ºi de rãcireBEM

5. Schimbãtor de cãldurã pentru condens pentrudiminuarea pierderilor la detensionare, cu o ratã derecuperarea cãldurii de 7 pânã la 13%

6. Modul de separare a apei pentru diminuarea umiditãþiiaburului cu comutare posibilã la funcþia de desalinizaresau pentru prelevare probe

10 Tehnologie modularã ºi accesorii

p_dampf.book Page 73 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 75: Logano_SHD615_815_915_abur

74

10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Tehnologie modularã ºi accesorii

10.2 Degazare parþialã cu modul de servicii apã (WSM)

Modulul de servicii apã (WSM), marca Buderusalimenteazã cazanele cu abur Buderus cu apã dealimentare preparatã ºi evacueazã reziduurile minerale ºiapa rezidualã. Modulul WSM este disponibil sub modelulWSM-T.E pentru instalaþii de pânã la 2000 kg/h (➔ 75/1) ºiWSM-T.C pentru instalaþii de pânã la 8.000 kg/h (➔ 76/1).

Ambele modele ale modulului de servicii apã conþinurmãtoarele componente:

● Recipient pentru apa de alimentare, cu izolaþie termicã

● Sistem de reglare pentru încãlzire ºi pentru nivel

● Modul al apei de evacuare, al destinderii ºi rãcirii (BEM)

● Instalaþie de dozare chimicã

● Instalaþie de rãcire pentru probele de apã

● Panou de comandã pentru modul

● Modul de pompare pentru apa de alimentare

➔ La comandarea unui modul de servicii apã(accesoriu) împreunã cu un cazan, modulul depompare pentru apa de alimentare este furnizat dinfabricã montat, în cadrul componentelor livrate alecazanului cu abur Buderus (legãturã pentru sistemul deconducte de legãturã pentru secþiunea cu aspiraþie).

Componentele modulului de servicii apã sunt racordatehidraulic, izolate termic ºi conectate electric: ladimensiunile corespunzãtoare, optimizate din punct devedere funcþional, la cea mai înaltã calitate, în cadrul uneisingure unitãþi de montare. Toate funcþiile sunt reglate înmod protejat ºi în mod independent de cãtre un sistem decontrol cu memorie (SPS), cu afiºaj text.

Deoarece modulul de pompare pentru apa de alimentaredestinatã cazanului cu abur este prevãzut cu o pompã demãrire a presiunii, în funcþie de situaþie, modulul de serviciiapã poate fi amplasat la nivelul solului. Aºadar, nu existãnici o condiþie referitoare la înãlþimea de pompare. Astfel,sunt permise înãlþimi foarte reduse ale camerelor deamplasare a cazanelor.

La alegerea unui modul de servicii pentru apã, trebuie sãdecideþi între o degazare totalã sau parþialã. În cadrulgeneratoarelor de abur, este suficientã o evacuareparþialã a gazelor reziduale în cadrul celor mai multorcazuri de utilizare.

➔ În cazul în care spaþiul nu este suficient pentru unmodul complet de servicii apã sau în cazul în care suntdisponibile deja unele componente, acesta este disponibilºi separat.

p_dampf.book Page 74 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 76: Logano_SHD615_815_915_abur

75

Tehnologie modularã ºi accesorii 10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Modul de servicii apã pentru instalaþii de pânã la 2000 kg/h (WSM-T.E)

75/1 Modul de servicii apã pentru instalaþii de pânã la 2000 kg/h (WSM-T.E)

Modul de servicii apã

GreutateVolum de

apãDimensiuni

Expediere Funcþionare Funcþionare Lungime Lãþime

rotund1) max.2) L1 L2 L3 L4 B1

Tip3) kg kg m3 mm mm mm mm mm

WSM-T.E 800 550 1050 0,35 1600 70 100 490 900

WSM-T.E 2000 875 1875 0,70 2100 70 115 660 1300

75/2 Date tehnice ºi dimensiuni pentru modulele de servicii apã pentru instalaþii de pânã la 2000 kg/h (WSM-T.E)

1) Inclusiv racorduri ºi izolaþie termicã 2) Greutate la expediere ºi umplere cu apã 100%. Greutatea de funcþionare se repartizeazã pe cadrul de bazã3) Numãrul corespunde puterii cazanului cu abur, mãsuratã în kg/h

Modul de servicii apã

DimensiuniConexiuneelectricã

Lãþime Înãlþime

B2 B3 H1 H2 H3 H4 H5

Tip mm mm mm mm mm mm mm V/Hz

WSM-T.E 800 890 900 1900 1250 1040 160 1190 230/50

WSM-T.E 2000 1260 1160 2200 1570 1210 180 1540 230/50

75/3 Date tehnice ºi dimensiuni pentru modulele de servicii apã pentru instalaþii de pânã la 2000 kg/h (WSM-T.E)

L2

L1 B1

B3L4

L3

B2L2

H3

H2

H1

H4

H5DOSL

ZUL

DKORL DKOAL SPL

AHL AHL

SSGL

WPK

KUMV

KUV

NIV

DOS

SSGL

SDRL

PRKUV

PRH

KUL

ABL

DOS

NIV

DOSRVAHTHV

AHDV

CB.E

GR

ZUDVZUMV

(PM)

ELUL

TE

(PM)

DOSL

1 1 32 311 2

ComponenteCB.E Recipient combinat (combinaþie între un recipient pentru apa

de alimenatre ºi un recipient de detensionare pentru aparezidualã cu instalaþie de rãcire, în cadrul unei singurecomponente)

DOS Instalaþie de dozare chimicãPM Modul de pompare pentru apa de alimentare

WPK Instalaþie de rãcire pentru probele de apãAlte componente1 Inele de transport2 Fereastrã de vizitare (în partea superioarã)3 Sistem de control pentru module

p_dampf.book Page 75 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 77: Logano_SHD615_815_915_abur

76

10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Tehnologie modularã ºi accesorii

Modul de servicii pentru instalaþii de pânã la 8.000 kg/h (WSM-T.C)

76/1 Dimensiuni ºi conexiuni pentru modulele de servicii apã, pentru instalaþii de pânã la 8000 kg/h (WSM-T.C)

Modul de servicii apã

Greutate Volum de apã

Funcþionare

Dimensiuni

Expediere Funcþionare Lungime Lãþime

rotund1) max.2) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 B1 B2 B3

Tip3) kg kg m3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

WSM-T.C 2,6 1650 3150 1,05 3175 2725 2280 220 355 575 1310 1840 1020 820

WSM-T.C 5,0 2100 5100 2,10 3835 3380 2885 180 515 705 1640 2145 1150 920

76/2 Date tehnice ºi dimensiuni pentru modulele de servicii apã, pentru instalaþii de pânã la 8.000 kg/h (WSM-T.C)

1) Inclusiv racorduri ºi izolaþie termicã2) Greutate la expediere ºi umplere cu apã 100%. Greutatea de funcþionare se repartizeazã pe cadrul de bazã3) Numãrul corespunde puterii cazanului cu abur, mãsuratã în kg/h

Modul de servicii apã

DimensiuniConexiuneelectricã

Lãþime Înãlþime

B4 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11

Tip V/Hz

WSM-T.C 2,6 410 2260 2220 2115 1840 815 330 680 765 1455 240 2230 230/50

WSM-T.C 5,0 460 2450 2350 2300 2115 750 330 680 865 1810 240 2415 230/50

76/3 Date tehnice ºi dimensiuni pentru modulele de servicii apã, pentru instalaþii de pânã la 8.000 kg/h (WSM-T.C)

ELUL ELUL

DOSL

H8

H9

NIV

WPK

KUV

AEK

SB

SELV

DOS

ABL

H6

ELL

H7

KULPM

SDRL GR

ZUL

ZUMV

ZUDV

AHDV

AHL

DKOAL

AHMV

L1

L2

L3

L4

B1

B2

B3

B4

H2

H4

H3

H5

H1

H10

H11

SDRL

L6

L5

L7

1 14 33 2 11

25

ComponenteSB Rezervor pentru apa de alimentareBEM Recipient de detensionare pentru apa rezidualã, cu sistem de

rãcireDOS Instalaþie de dozare chimicãPM Modul de pompare pentru apa de alimentareWPK Instalaþie de rãcire pentru probele de apã

Alte componente1 Inele de transport2 Fereastrã de vizitare3 Sistem de control pentru module4 Racord pentru condens, fãrã oxigen, cu legãturã directã

(opþional)5 Stuþ de funcþionare liberã pentru pompa pentru apa de

alimentare (opþiune)

p_dampf.book Page 76 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 78: Logano_SHD615_815_915_abur

77

Tehnologie modularã ºi accesorii 10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

10.3 Degazare totalã cu modul de servicii apã (WSM)

Modulul de servicii apã alimenteazã cazanul cu abur cu apãpotabilã preparatã ºi evacueazã apa pentru demineralizareºi apa de purjare. Modulele sunt prevãzute din fabricã cu unsistem de conducte hidraulice, sunt izolate termic ºi suntcablate electric. Toate funcþiile sunt reglate pe computer ºiîn mod independent de cãtre un sistem de control cumemorie (SPS), cu afiºaj text. Modulele pentru degazareatotalã WAM-VS (cu dispozitive de pulverizare) ºi WSM-VR(cu dispozitive de dezaerare) sunt utilizate pentru toatecazanele cu abur cu puteri de 2000 kg/h pânã la 14.000 kg/h(WSM-VS) respectiv pânã la 100.000 kg/h (WSM-VR).

Când se utilizeazã un dispozitiv de pulverizare, respectiv un dispozitiv de dezaerare prin stropire cu apã?

Indicaþiile de proiectare sunt valabile pentru ambele execuþii

Avantaje ale modulului Buderus de servicii pentru apã

● Dotare optimã din punctul de vedere al puterii

● Nici un risc din punctul de vedere al proiectãrii, almontajului ºi al întreþinerii

● Dispunere optimã din punct de vedere funcþional a componentelor

● Dispunere generalã a racordurilor

● Unitate completã de întreþinere uºor de utilizat

● Unitate de montaj multifuncþionalã:● Sistem de conducte hidraulice (Demontarea, din

motive de transport, a pieselor care se vor furniza liber; de exemplu modul de pompare pentru apa de alimentare PM)

● Izolare termicã● Cablare exclusiv electricã (cu excepþia modulului de

pompare pentru apa de alimentare PM)

● Instalaþie complet automatizatã, reglatã din fabricã

● Unitate verificatã din fabricã

● Gata de funcþionare cu puþine conexiuni, instalaresimplificatã

● Punere în funcþiune simplificatã

● Funcþionare ºi întreþinere simplificate

● Asigurarea furnizãrii de piese de schimb, unitatecompletã de garanþie

Criterii Dispozitiv de pulverizare

WSM-VS

Dispozitiv de dezaerare prin

stropire cu apã

WSM-VR

Din motive de construcþie (înãlþimea spaþiului!)

Da Nu

Debit definit al condensului Da Da

Nici un fel de date referitoare la debitul condensului

Nu Da

Reglare continuã pentru apa suplimentarã1) Nu Da

1) Pentru a putea garanta o caracteristicã suficientã a pulverizãrii, este necesarã o presiune preliminarã constantã la duza de pulverizat! Nu este cazul aplicãrii acestui lucru la reglarea continuã!

Sarcini

Extragerea de ● oxigen● dioxid de carbon● azot

Domeniu de lucru● 102 °C – 107 °C● 0,1 – 0,3 bar

Parametrii de dimensionare ● 0,5/110 °C (DGR) NORM● 1,0/120 °C preþ suplimentar

pentru recepþia CE

Parametrii de reglare

● Presiune rezervor (modificare redusã a temperaturii, în cazul unei schimbãri semnificative a presiunii)

Condiþii optime de funcþionare

● Presiune de funcþionare constantã ºi nici un fel de subîncãrcãri sau supraîncãrcãri

Tip de construcþie ● Rotund

Execuþie

● Rezervor de apã de alimentare FT.C

● BEM separat ● Încãlzire a ventilului de

reglare a motorului ● Racord al apei suplimentare

la dispozitivul de degazificare

● WPK● PM cu montare din fabricã ● Conductã de abur pentru

dispozitivul de degazificare ● Conductã de aerisire BEM● Instalaþie de dozare a

substanþelor chimice (a doua instalaþie opþional în cadrul SHD815 ºi SHD 915)

p_dampf.book Page 77 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 79: Logano_SHD615_815_915_abur

78

10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Tehnologie modularã ºi accesorii

10.3.1 Modul de servicii apã (WSM-VS)

Schemã de conexiuni

78/1 Reprezentare schematicã a modulului pentru service ºi pentru apã (WSM-VS)

PI

PT

LT

UY

M

2

3

4

5 5

6778910

111

Legenda imaginii1 SPS2 Condens direct3 Abur

4 Condens al pompelor5 Vapori6 Apã suplimentarã 7 Dozare

8 Rotaþie liberã9 Golire10 Apã de alimentare11 Rezervor pentru apa de alimentare

p_dampf.book Page 78 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 80: Logano_SHD615_815_915_abur

79

Tehnologie modularã ºi accesorii 10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Dimensiuni principale ºi dimensiuni de racordare

Explicarea simbolurilor

Continuarea pe pagina urmãtoare, pentru tabelele care conþin dimensiuni

79/1 Dimensiune principalã WSM-VS

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 21 22

23

24

25

26

27

28

29

13

30

13

1415161718

19

20

L1

L2

L3

B1H2 H3 H1

B2

B3L4

Avertizare în caz de tensiune electricã periculoasã

Uneltele de ridicat se vor ataºa doar în locurile indicate

Avertizare în caz de suprafeþe fierbinþi, de exemplu racorduri neizolate

Legenda imaginii1 Conductã de golire2 Ventil de admisie a apei de rãcire3 Racordare a apei de rãcire4 Conductã de scurgere5 Conductã de aerisire6 Siguranþã la subpresiune7 Inele de transport8 Siguranþã la suprapresiune9 Dispozitiv de pulverizare EGS10 Deschidere pentru vapori, prevãzutã cu

fereastrã pentru vapori 11 Racord pentru condensul fãrã oxigen,

direct la SB (opþional)

12 Dispozitiv de supracurent (opþional)13 Fereastrã de vizitare14 Stuþ pentru pompele de injecþie

(opþional)15 Construcþie hidrometricã 16 Modul de pompare pentru apa de

alimentare (opþional)17 Instalaþie de dozare chimicã CD

(opþional al doilea CD)18 Reglarea nivelului 19 Racord de dozare a substanþelor

chimice ½’’20 Rezervor pentru apa de alimentare SB21 Conductã de evacuare (evacuare a

conductei la nivel local)

22 Racord la degazor pentru condensul ceconþine oxigen, fãrã presiune

23 Reglarea cantitãþii de abur de încãlzire 24 Panou de comandã al modulului25 Instalaþie de rãcire pentru probele de

apã WPK26 Dispozitiv al ventilului 27 Dispozitiv de reducþie pentru cantitatea

de apã28 Racord pentru apa suplimentarã29 Racord al conductei de presiune, pentru

apa de alimentare 30 Dispozitiv pentru apa de evacuare,

pentru detensionare ºi de rãcire BEM

p_dampf.book Page 79 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 81: Logano_SHD615_815_915_abur

80

10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Tehnologie modularã ºi accesorii

10.3.2 Modul de servicii apã (WSM-VR)

Schemã de conexiuni

Tip de modul de servicii apã1) 2,6 5,0 6,0 8,0 10,0 14,0

Greutate la expediere aproximativ kg 1650 2100 2250 2800 3515 3850

Greutate maximã de funcþionare aproximativ kg 3150 5100 6250 7800 9515 11850

Volum de apã (funcþionare) m3 1,05 2,10 2,80 3,50 4,20 5,60

Dimensiuni(Toleranþa ±1%)

L1 mm 3175 3835 4335 4400 4900 5430

L2 mm 272,5 3380 3630 3665 4265 4530

L3 mm 2280 2885 3135 3170 3775 4040

L4 mm 220 180 430 460 360 625

B1 mm 1840 2145 2145 2395 2395 2495

B2 mm 1020 1150 1150 1220 1240 1340

B3 mm 820 920 920 920 940 940

H1 mm 2645 3015 3015 3310 3340 3525

H2 mm 2220 2350 2350 2555 2580 2680

H3 mm 2350 2560 2560 2765 2790 2905

1) Numãrul corespunde puterii maxime de racordare a cazanului în t abur/h

● Componentele livrate sunt stabilite în confirmarea comenzii

● Greutatea de funcþionare se distribuie pe întreaga construcþie

● Se va verifica local capacitatea podelei

80/1 Reprezentare schematicã a modulului pentru service ºi pentru apã (WSM-VR)

PT

LT

UY

M

2

3

4

5 5

6778910

11

12

1

Legenda imaginii1 SPS2 Condens direct3 Abur4 Condens al pompelor

5 Vapori6 Apã suplimentarã 7 Dozare8 Rotaþie liberã9 Golire

10 Apã de alimentare11 Rezervor pentru apa de alimentare12 Dezaerator

p_dampf.book Page 80 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 82: Logano_SHD615_815_915_abur

81

Tehnologie modularã ºi accesorii 10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Dimensiuni principale ºi dimensiuni de racordare

Explicarea simbolurilor

Continuarea pe pagina urmãtoare, pentru tabelele care conþin dimensiuni

81/1 Dimensiune principalã WSM-VR

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12

13

13

30

1415161718

1920

21

22

23

24

25

26

27

28

29

L1

H1

H2

H3

L2

L3 L4

B1

B2

B3

Avertizare în caz de tensiune electricã periculoasã

Uneltele de ridicat se vor ataºa doar în locurile indicate

Avertizare în caz de suprafeþe fierbinþi, de exemplu racorduri neizolate

Legenda imaginii1 Conductã de golire2 Ventil de admisie a apei de rãcire3 Racordare a apei de rãcire4 Conductã de scurgere5 Conductã de aerisire6 Siguranþã la subpresiune7 Inele de transport8 Siguranþã la suprapresiune9 Racord pentru condensul fãrã oxigen,

direct la SB (opþional)10 Dispozitiv de supracurent (opþional)11 Deschidere pentru vapori, prevãzutã cu

fereastrã pentru vapori

12 Dezaerator prin stropire cu apã EGR13 Fereastrã de vizitare14 Stuþ pentru pompele de injecþie

(opþional)15 Construcþie hidrometricã 16 Modul al pompelor de injecþie (Option)17 Instalaþie de dozare a substanþelor

chimice CD (opþional al doilea CD)18 Reglarea nivelului 19 Racord de dozare chimicã ½’’20 Rezervor pentru apa de alimentare SB21 Conductã de evacuare

(evacuarea conductei la nivel local)22 Racordare la degazificator a condensului

cu conþinut de oxigen, fãrã presiune 23 Dispozitiv al ventilului 24 Dispozitiv de reducþie pentru cantitatea

de apã25 Racord pentru apa suplimentarã26 Reglarea cantitãþii de abur de încãlzire 27 Panou de comandã al modulului28 Instalaþie de rãcire pentru probele de

apã WPK29 Racordare a conductei de presiune

pentru apa de alimentare 30 Dispozitiv pentru apa de evacuare,

pentru detensionare ºi rãcire BEM

p_dampf.book Page 81 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 83: Logano_SHD615_815_915_abur

82

10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Tehnologie modularã ºi accesorii

Tip de modul de servicii apã1) 2,6 5,0 6,0 8,0 10,0 14,0

Greutatea la expediere2) aproximativ kg 1700 2170 2320 2910 3625 3995

Greutate maximã de funcþionare3) aproximativ kg 3200 5170 6320 7910 9625 11995

Volum de apã (funcþionare) m3 1,05 2,10 2,80 3,50 4,20 5,60

Dimensiuni(Toleranþa ±1%)

L1 mm 3175 3835 4335 4400 4900 5430

L2 mm 2725 3380 3630 3665 4265 4530

L3 mm 2280 2885 3135 3170 3775 4040

L4 mm 220 180 430 460 360 625

B1 mm 1840 2145 2145 2395 2395 2495

B2 mm 1020 1150 1150 1220 1240 1340

B3 mm 820 920 920 920 940 940

H1 mm 2645 3015 3015 3310 3340 3525

H2 mm 2220 2350 2350 2555 2580 2685

H3 mm 3225 3575 3575 3930 3955 4180

Tip de modul de servicii apã1) 18,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0

Greutatea la expediere2) aproximativ kg 5555 6120 7145 7835 7595 9585

Greutate maximã de funcþionare3) aproximativ kg 16823 19388 22915 29605 35048 43670

Volum de apã (funcþionare)

m3 7,00 8,40 9,80 14,00 17,50 21,00

Dimensiuni(Toleranþa ±1%)

L1 mm 6225 6325 7090 7915 7110 8360

L2 mm 5650 5575 6375 7160 6330 7575

L3 mm 5100 5050 5825 6610 5780 6760

L4 mm 300 475 440 480 505 505

B1 mm 2705 2915 3300 3270 4100 4100

B2 mm 1340 1350 1350 1550 1950 1950

B3 mm 940 910 910 910 910 1230

H1 mm 3795 3970 3970 4175 4725 4725

H2 mm 2685 2920 2920 3120 3670 3670

H3 mm 4595 4770 4920 5125 5880 6080

1) Numãrul corespunde puterii maxime de racordare a cazanului în t abur/h2) Inclusiv racorduri ºi izolaþie 3) Greutate de funcþionare, inclusiv racorduri, izolare, umplere cu apã 100% ºi toate celelalte racorduri

● Componentele livrate sunt stabilite în confirmarea comenzii

● Greutatea de funcþionare se distribuie pe întreaga construcþie

● Se va verifica local capacitatea podelei

p_dampf.book Page 82 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 84: Logano_SHD615_815_915_abur

83

Tehnologie modularã ºi accesorii 10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

10.4 Modul servicii condens CSM

Module de condens fãrã presiune

În cadrul modulului de servicii condens este introdus ºistocat condensul provenit de la consumatorii de abur.Pompa de condens transportã condensul în funcþie denivel în instalaþia de degazificare a apei de alimentare,conectatã ulterior. Aceste module pot fi utilizate pentruconsumatorii de aburi. Rezervoarele de condens în formãorizontalã sunt construite pânã la 50m3 volum complet. Lacerere sunt disponibile rezervoare mai mari.

Avantaje ale modulelor de condens fãrã presiune

● Reducerea apei suplimentare

● Cantitate de energie redusã, pentru degazificareatermicã

● Nici o cerinþã referitoare la înãlþimea de admisie

● Amplasare la nivelul solului

● Nici un fel de pierderi ale aburului de destindere

● Reducere a apei pentru demineralizare ºi a apei depurjare

Module ale condensului, la înaltã presiune

În modulul de condens la înaltã presiune este introduscondensul provenit de la consumatorii de aburi de înaltãpresiune, apoi este stocat ºi este transportat fãrã pierderiale aburului de destindere în cazanul cu abur. În cadruldispozitivului de colectare a condensului sunt reunitedebitele condensului cu presiune diferitã ºi sunt introduseîn rezervorul de condens - prin separare în fazã gazoasãºi fazã lichidã. Pompa de injecþie transportã imediatcondensul în cazanul cu abur. Reglarea supracurentuluimenþine constant nivelul din rezervor. Rezervorul deîncãlzire ºi de golire sub presiune evacueazã gazul ºimenþine presiunea de funcþionare. Dispozitivul desupracurent, furnizabil opþional, conduce aburul dedestindere la consumatorii adecvaþi.

Avantaje ale modulului de condens, la înaltã presiune

● Pierderi reduse ale aburului de detensionare

● Reducerea cantitãþii de apã desalinizatã ºi de purjare

● Consum redus al substanþelor chimice

● Potenþial de coroziune redus în cadrul sistemului decondens

Indicaþii de proiectare în cazul instalaþiilor de condensînchise

● Dimensionare a mãrimii (în funcþie de cantitateacondensului)

● Parametrii de dimensionare (decisiv este consumatorulcu cea mai micã presiune)

● Este posibilã amplasarea la cel mai jos nivel

● În cazul unor presiuni de condens diferite se vaprevedea un dispozitiv de supracurent

● Temperaturã/înãlþime de admisie pentru pompa decondens

● Este necesarã verificarea rezervorului de presiuneconform CE-TÜV

Avantaje ºi dezavantaje în cazul unui sistem de condens închis

● Nici un fel de pierdere de cãldurã ºi de apã prinintermediul aburului de destindere

● Apa suplimentarã doar pentru consumatorii direcþi ºi scurgeri

● Consum redus de cãldurã pentru prepararea apeisuplimentare ºi dozare

● Consum redus al substanþelor chimice pentruprepararea apei ºi dozare

● Cantitãþi reduse ale apei pentru demineralizare/apeipentru purjare ºi densificarea apei cazanului

● Coroziune redusã în sistemul de condens

● Nici un fel de pierderi de cãldurã adiþionale în cazulasimilãrii de abur la conductele de evacuare acondensului

83/1 Modul de servicii condens CSM

Sistem de condens deschis închis

Suprapresiune condens bar 0 2 – 5

Temperaturã condens/apã de alimentare

°C 95 133 – 154

Abur de destindere % 6,5 – 11 0

Pierdere de cãldurã kWh/t 44 – 74 0

Pierdere de apã kg/t 65 – 110 0

83/2 Comparaþie între CSM deschis ºi închis CSM

p_dampf.book Page 83 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 85: Logano_SHD615_815_915_abur

84

10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Tehnologie modularã ºi accesorii

Schemã a conductelor

84/1 Schemã a conductelor CSM

● Componentele livrate sunt stabilite în confirmarea comenzii

● Poziþiile evidenþiate cu gri sunt execuþii opþionale

● În cazul în care lungimea conductei de aerisire depãºeºte 10 m, se va utiliza o conductã cu urmãtorul diametru nominal mai mare (DN)

1 2

4 5 6

7

3

89

Legenda imaginii1 Regulator de nivel2 Afiºaj pentru temperaturã3 Racord de blocare

Conducte4 Conductã de aerisire5 Conductã de condens cu admisie directã 6 Conductã de condens fãrã presiune

7 Conductã de supraumplere8 Conductã de aspirare9 Evacuarea condensului

p_dampf.book Page 84 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 86: Logano_SHD615_815_915_abur

85

Tehnologie modularã ºi accesorii 10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

10.4.1 Modul de servicii condens (CSM-OR)

Dimensiuni principale ºi dimensiuni de racordare

Explicarea simbolurilor

Continuarea pe pagina urmãtoare, pentru tabelele care conþin dimensiuni

85/1 Dimensiune principalã CSM-OR

L2

H1

B2

L2

L1

1

23

4

2

5

6 7 8

5

9

10

11

12

B3

B1

Avertizare în caz de tensiune electricã periculoasã

Uneltele de ridicat se vor ataºa doar în locurile indicate

Avertizare în caz de suprafeþe fierbinþi, de exemplu racorduri neizolate

Legenda imaginii1 Racord pentru modulul de pompare2 Racord orb 3 Afiºaj pentru temperaturã4 Fereastrã de vizitare pe circuitul de apã

5 Inele de transport6 Racord pentru condens7 Racord pentru instalaþia de aerisire8 Panou de comandã a modulului9 Racord de blocare

10 Racord pentru instalaþia de evacuare11 Regulator de nivel12 Construcþie hidrometricã

p_dampf.book Page 85 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 87: Logano_SHD615_815_915_abur

86

10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Tehnologie modularã ºi accesorii

Model de servicii condens CSM-OR1) CSM 0,5 CSM 1,0 CSM 2,0

Greutatea la expediere2) aproximativ kg 475 530 845

Greutate de funcþionare3) aproximativ kg 725 1030 1845

Volum de apã (funcþionare)

m3 0,18 0,35 0,70

Dimensiuni(Toleranþa ±1%)

L1 mm 1175 1370 1680

B14) mm 1265 1265 1465

B2 mm 800 900 1160

H1 mm 1625 1750 1970

Cadrul de bazãL2 mm 70 70 70

B3 mm 792 892 1150

Suprafaþã de amplasare

m2 0,055 0,062 0,081

Racorduri cu filet exterior

Poz. 7 Þoli 2’’ 2’’ 2½’’

Poz. 10 Þoli 1’’ 1¼’’ 1½’’

Poz. 6 Þoli 1’’ 1¼’’ 1¼’’

1) Numãrul corespunde puterii maxime de racordare a cazanului în t abur/h2) Inclusiv racorduri ºi izolaþie 3) Greutate de funcþionare, inclusiv racorduri, izolare, umplere cu apã 100% ºi toate celelalte racorduri4) Necesar maxim de spaþiu, cu modul de pompare ataºat

● Componentele livrate sunt stabilite în confirmarea comenzii

● În cazul în care lungimea conductei de aerisire depãºeºte 10 m, se va utiliza o conductã cu urmãtorul diametru nominal mai mare (DN)

● Se va garanta o capacitate portantã suficientã a locului de amplasare

● Greutatea de funcþionare se repartizeazã pe suprafaþa de amplasare

● Atenþie: Se va avea în vedere solicitarea staticã ºi mecanicã! În cazul în care amplasarea este efectuatã în zone sensibile la izolaþia fonicãsau în zone sensibile la vibraþii, sunt necesare documentaþii referitoare la amortizare!

p_dampf.book Page 86 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 88: Logano_SHD615_815_915_abur

87

Tehnologie modularã ºi accesorii 10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

10.4.2 Modul de servicii condens (CSM-OC)

Dimensiuni principale

Explicarea simbolurilor

Continuarea pe pagina urmãtoare, pentru tabelele care conþin dimensiuni

87/1 Dimensiune principalã CSM-OC

1

2

3

4 5 6 7 8

9

10

11

12

13

14

L3 L4

H2

H1

B2

B1

B3

L1

Avertizare în caz de tensiune electricã periculoasã

Uneltele de ridicat se vor ataºa doar în locurile indicate

Avertizare în caz de suprafeþe fierbinþi, de exemplu racorduri neizolate

Legenda imaginii1 Racord pentru modulul de pompare2 Racord orb 3 Panou de comandã a modulului4 Racord pentru instalaþia de aerisire

5 Racord pentru condensul fãrã oxigen,direct (opþional)

6 Deschiderea de revizie pentrusecþiunea cu apã

7 Racord pentru condens8 Inele de transport

9 Afiºaj pentru temperaturã10 Racord pentru deversare11 Regulator de nivel12 Racord de blocare13 Racord pentru golire14 Construcþie hidrometricã

p_dampf.book Page 87 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 89: Logano_SHD615_815_915_abur

88

10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Tehnologie modularã ºi accesorii

Model de servicii condens CSM-OC1) CSM 2,6 CSM 5,0 CSM 6,0 CSM 8,0 CSM 10,0 CSM 14,0

Greutatea la expediere2) aproximativ kg 1495 1885 2035 2590 3305 3645

Greutate de funcþionare3) aproximativ kg 2995 4885 6035 7590 9305 11645

Volum de apã (funcþionare)

m3 1,05 2,1 2,8 3,5 4,2 5,6

Dimensiuni(Toleranþa ±1%)

L1 mm 2500 3065 3565 3630 4135 4665

L4 mm 220 180 430 460 360 625

B14) mm 1840 2145 2145 2395 2395 2495

H1 mm 2308 2450 2450 2655 2692 2797

H2 mm 2220 2350 2350 2555 2580 2685

Cadrul de bazã

L3 mm 2280 2885 3135 3170 3775 4040

B2 mm 1020 1150 1150 1220 1240 1340

B3 mm 60 60 60 60 80 80

Suprafaþã de amplasare

m2 0,137 0,173 0,188 0,190 0,302 0,323

Racorduri cu filet exterior AG/flanºã

Poz. 4 Þoli 65 80 80 80 80 100

Poz. 7 Þoli 40 50 65 65 65 65

Poz. 13 Þoli 1½’’ 1½’’ 1½’’ 1½’’ 1½’’ 1½’’

Poz. 5 Þoli 50 80 80 80 100 100

Poz. 10 Þoli 50 65 65 80 80 80

Model de servicii condens CSM-OC1) CSM 18,0 CSM 20,0 CSM 25,0 CSM 30,0 CSM 40,0 CSM 50,0

Greutatea la expediere2) aproximativ kg 5085 5650 6595 7285 7950 8575

Greutate de funcþionare3) aproximativ kg 15085 17650 20595 27285 32950 38575

Volum de apã (funcþionare)

m3 7,0 8,4 9,8 14,0 17,5 21,0

Dimensiuni(Toleranþa ±1%)

L1 mm 5400 5525 6265 7090 6285 7265

L4 mm 300 475 440 480 505 505

B14) mm 2705 2915 3300 3270 4100 4100

H1 mm 2846 3081 3081 3281 3831 3831

H2 mm 2685 2920 2920 3120 3670 3670

Cadrul de bazã

L3 mm 5100 5050 5825 6610 5780 6760

B2 mm 1340 1350 1350 1550 1950 1950

B3 mm 80 180 180 180 200 200

Suprafaþã de amplasare

m2 0,408 0,909 1,049 1,190 1,156 1,352

Racorduri cu filet exterior AG/flanºã

Poz. 4 Þoli 125 125 125 150 150 200

Poz. 7 Þoli 80 80 80 100 125 150

Poz. 13 Þoli 1½’’ 2’’ 2’’ 2’’ 2’’ 2’’

Poz. 5 Þoli 150 150 150 150 150 150

Poz. 10 Þoli 80 100 100 125 125 150

1) Numãrul corespunde puterii maxime de racordare în caz de condens în t abur/h2) Inclusiv racorduri ºi izolaþie 3) Greutate de funcþionare, inclusiv racorduri, izolare, umplere cu apã 100% ºi toate celelalte racorduri4) Necesar maxim de spaþiu, cu modul de pompare ataºat

● Componentele livrate sunt stabilite în confirmarea comenzii

● În cazul în care lungimea conductei de aerisire depãºeºte 10 m, se va utiliza o conductã cu urmãtorul diametru nominal mai mare (DN)

● Se va garanta o capacitate portantã suficientã a locului de amplasare

● Greutatea de funcþionare se distribuie pe întreaga suprafaþã de amplasare

● Atenþie: Se va avea în vedere solicitarea staticã ºi mecanicã! În cazul în care amplasarea este efectuatã în zone sensibile la izolaþia fonicãsau în zone sensibile la vibraþii, sunt necesare documentaþii referitoare la amortizare!

p_dampf.book Page 88 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 90: Logano_SHD615_815_915_abur

89

Tehnologie modularã ºi accesorii 10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

10.5 Dedurizare prin intermediul modulului de dedurizare a apei (WEM)

Module pentru dedurizarea apei

Pentru utilizarea unui cazan cu abur este recomandatãutilizarea apei de alimentare dedurizate, pentru evitareaformãrii depunerilor de calcar pe suprafeþele de încãlzireale cazanului.

Pentru dedurizarea apei, apa brutã este filtratã ºi estegeneratã apã suplimentarã prin intermediul procedeuluide înlocuire a ionilor. Ionii de calciu ºi magneziu careformeazã duritatea apei, din cadrul alcalinelorpãmântoase, sunt înlocuiþi cu ioni de sodiu.

Apa brutã trebuie sã fie apã preparatã, mai precis:

● a fost supusã unei curãþãri la nivel brut ºi fin, pentruîndepãrtarea particulelor brute, fine sau de colodiu,

● apa a fost dezacidulatã prin îndepãrtarea bioxidului decarbon ºi

● a fost supusã unui proces de îndepãrtare a fierului ºi amanganului.

➔ În unele cazuri, este necesarã verificarea dacã acesteoperaþii au avut deja loc în cadrul companiei furnizoare deapã.

Modulul de dedurizare trebuie sã fie ales ºi în funcþie decantitatea necesarã de apã suplimentarã, cantitate carerezultã din diferenþa între cantitatea totalã de apã dealimentare ºi condensul din abur (Apa de condens).

La cerere, firma Buderus furnizeazã un modul pentrudedurizarea apei (WEM) pentru cantitãþi ale apeisuplimentare de pânã la 50 m3/h. În cadrul modulului,toate componentele sunt dimensionate în mod corect,sunt optimizate din punct de vedere al funcþionãrii, suntprevãzute cu sistem hidraulic de conducte, sunt cablateelectric ºi reglate în prealabil.

➔ Modulul de dedurizare a apei marca Buderus poate fiutilizat pânã la 30 °dH. Cantitatea de sare nu estemodificatã în cadrul procesului de dedurizare.

Alegerea unui modul de dedurizare a apei (WEM)

Alegerea modulului de dedurizare a apei are loc conformurmãtoarei formule empirice:

Duritatea apei x Cantitatea de apã suplimentarã x 7 <Tip-WEM

Duritatea apei este indicatã în °dH ºi cantitatea necesarãde apã suplimentarã în m3. Factorul 7 rezultã din cerinþa,

conform cãreia durata minimã de funcþionare a sistemuluide preparare a apei între douã procese de regeneraretrebuie sã fie de minim 7 ore. Numãrul calculat trebuie sãaibã o valoare mai micã decât numãrul de tip al modululuide dedurizare a apei, care este selectabil. Tipul WEMcorespunde puterii modulului de dedurizare a apei,mãsurat în °dH⋅m3 (➔ 90/1).

Exemple

În cazul unei duritãþi totale a apei brute, de 16 °dH ºi a uneicantitãþi necesare de 1 m3 de apã suplimentarã, rezultã:

16 °dH x 1 m3 x 7 = 112 °dH⋅m3

În acest caz este ales modulul de dedurizare a apei detipul 120, mai precis urmãtorul tip de WEM disponibil(➔ 90/1).

Tipul sistemului de dedurizare a apei

Tipul sistemului de dedurizare a apei este ales dupãurmãtoarele criterii:

● Instalaþiile individuale automate în funcþie devolum, temporizate, trebuie luate în considerare încazul unei cantitãþi necesare, constante de apã cu gradredus de duritate, unei calitãþi constante a apei brute ºia unei supravegheri continue a instalaþiei (de ex. prinintermediul sistemului de supraveghere a cazanului). Instalaþia care este dotatã numai cu un singur modul dededurizare a apei necesitã intervale fãrã apãsuplimentarã, pentru regenerarea necesarã.

● Instalaþii duble automate, controlate în funcþie decantitate, sunt recomandate în cazul unei necesitãþiconstante de apã suplimentarã ºi în cazul uneiautomatizãri ridicate.Instalaþia controlatã în funcþie de cantitate cu un singurmodul de dedurizare poate fi realizatã numai în cazulunui debit întreruptibil de apã suplimentarã.

● Instalaþiile duble automate, controlate în funcþie decalitate sunt recomandate în cazul unei funcþionãrisupravegheate intens, precum ºi în cazul unei cantitãþiputernic oscilante de apã suplimentarã ºi a unei duritãþioscilante a apei brute. Verificarea duritãþii apei are loc,în cazul acestei instalaþii, în mod automat ºi continuu.Instalaþia reacþioneazã independent la abaterile de lavaloarea setatã.

p_dampf.book Page 89 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 91: Logano_SHD615_815_915_abur

90

10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Tehnologie modularã ºi accesorii

Dedurizare prin intermediul modulului de apã pentru dedurizare (WEM)

90/1 Dimensiuni ºi racorduri ale modulelor de dedurizare a apei (WEM)

Modul de dedurizare a apei (WEM) Tip1) 60 120 200 320 500 600 800 1000 1400

Lungime L1 mm 1200 1200 1200 1200 2300 2300 2300 3030 3030

Lãþime B1 mm 860 860 860 860 900 900 900 1200 1200

Înãlþime H1 mm 1600 1600 1842 2008 2445 2638 2638 2486 2727

Intrare pentru apa brutãH2

∅ ERO2)mm

Þoli/DN1280

1"1280

1"1280

1"1280

1"106015"

10602"

10602"

120065

120065

Ieºire pentru apa suplimentarã

H3

∅ EZU2)mmÞoli

12801"

12801"

12801"

12801"

151015"

151015"

151015"

18002"

18002"

Ieºire pentru apa rezidualã

L2

B2

H4

∅ AAB

mmmmmmDN

250–

260100

250–

260100

250–

260100

250–

260100

–160312100

–160312100

–160312100

–330280100

–330280100

Greutate de funcþionareGreutate la expediere

(rotund)(rotund)

kgkg

370153

440206

735288

1140420

1385625

1620747

2005827

2085878

29051030

Conexiunea electricã V/Hz 230 V / 50 Hz

1) Numãrul corespunde puterii mãsurate în °dH⋅m3

2) Filet interior

L2

L1

L1

B2B1

B1

L2

H4

H2

H1

H4

H1

H2

H3

H3

B2

AAB

AAB

AZU

ERO

AZU

ERO

6

2

1 7

5

3

4

1 2 543

6

7

Componente1 Sistem de reglare pentru apa

suplimentarã2 Robinet de extragere a probelor3 Sistem de blocare a refulãrii4 Afiºaj pentru presiune5 Racord de filtrare6 Sistem de blocare pentru apa

brutã7 Recipient de dizolvare a sãrurilor

ConexiuniAAB Ieºire pentru apa rezidualãAZU Ieºire pentru apa suplimentarã

= Conexiune a conductei de apãsuplimentarã (ZUL) la recipientulpentru apa de alimentare (SB)

ERO Intrare pentru apa brutã

Execuþiepânã la o capacitatede 320 °dH⋅m3

Execuþieîncepând cu o capacitate500 °dH⋅m3

p_dampf.book Page 90 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 92: Logano_SHD615_815_915_abur

91

Tehnologie modularã ºi accesorii 10

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

10.6 Demineralizare cu ajutorul procesului de osmozã inversã

Demineralizarea cu osmozã inversã este utilizatã atuncicând este solicitat un mod de funcþionare cu conþinutredus de minerale sau unul fãrã minerale. Cu ajutorulprocesului de osmozã inversã, conþinutul de mineralepoate fi redus cu aproape 95%. Modulele înfãºurate aupori de dimensiuni atât de reduse, încât sã poatã trecenumai moleculele de apã. Mineralele ºi substanþeleorganice sunt captate ºi evacuate simultan cuconcentratul.

➔ În cazul în care aveþi întrebãri suplimentare privindacest mod de funcþionare, adresaþi-vã reprezentantuluiBuderus din þara dumneavoastrã (➔ Pagina posterioarã a

documentaþiei de proiectare).

Este necesarã îndeplinirea urmãtoarelor premise:

● Procesul de osmozã inversã trebuie utilizat înainte deprocedeul de dedurizare.

● Sunt necesare un boiler pentru apa filtratã ºi un sistemde ridicare a presiunii.

● Sistemul de conducte trebuie sã dispunã de protecþieîmpotriva coroziunii.

● Înainte de utilizarea procesului de osmozã inversã, estenecesarã efectuarea unei verificãri a duritãþii apei.

p_dampf.book Page 91 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 93: Logano_SHD615_815_915_abur

92

11

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Instalaþie de evacuare a gazelor

11.1 Cerinþe

11.1.1 Ordonanþe ºi directive

Trebuie respectate ordonanþele ºi directivele specificeþãrii. Regulile tehnicii ºi normele referitoare la instalaþiilede evacuare a gazelor reziduale, valabile în Germania,sunt:

● regulamentul de construcþie ºi ordonanþa referitoare lacombustibili la nivel de stat federal

● EN 13384-1 ºi 13384-2 Instalaþii ale gazelor evacuate

● DIN 4705-3 Calcularea dimensiunilor coºurilor

● DIN 18160-1, 18160-2, 18160-5 und 18160-6Coºuri locale

11.1.2 Recomandãri generale

Drept bazã de calcul ºi pentru montarea instalaþiei gazelorevacuate, trebuie respectate normele EN 13384-1 ºi13384-2 (pentru amplasare multiplã). Pentru calculareadebitului de gaze evacuate se poate utiliza urmãtoareaformulã:

În cazul arderii cu combustibil lichid (conþinut de CO2

13,5%)

În cazul arderii cu gaz (conþinut de CO2 10,5%)

Randamentul termic de ardere rezultã din puterea termicãnominalã selectatã ºi din randamentul atribuit:

Cerinþele instalaþiei gazelor evacuate se pot extrage dinrezultatele calculelor ºi ar trebui sã fie discutate, înainte demontarea instalaþiei de încãlzire, cu specialistul local îndomeniul curãþãrii coºurilor.

Dimensiuni de calculηK Randamentul cazanului, mãsurat în %mgaze evacuate, combustibil lichidDebitul de gaze evacuate în cazul arderii cu

combustibil lichid, mãsurat în kg/smgaze evacuate, combustibil gazosDebitul de gaze evacuate în cazul arderii cu gaz,

mãsurat în kg/sQF Randament termic de ardere, mãsurat în kWQN Putere termicã nominalã, mãsuratã în kW

Calcularea valorilor caracteristice ale gazelor evacuate seva efectua, în funcþie de proiect, de cãtre sucursalaBuderus abilitatã.

92/1 Formulã pentru calcularea debitului de gaze evacuate în cazul arderii cu combustibil lichid

92/2 Formulã pentru calcularea debitului de gaze evacuate în cazul arderii cu gaz

mAbg, Öl QF4 104,10000--------------- kg

kWs-----------⋅=

mAbg,Gas QF4 082,1 20×10----------------- kg

kWs-----------⋅=

92/3 Formulã pentru determinarea randamentului termic de ardere

QFQN

ηK------- 100%⋅=

11 Instalaþie de evacuare a gazelor

p_dampf.book Page 92 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 94: Logano_SHD615_815_915_abur

93

Indicaþii pentru alegere 12

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

12.1 Alegerea cazanului

În vederea stabilirii datelor de dimensionare suntnecesare urmãtoarele clarificãri:

● Analizã a consumatorilor

● Criterii pentru alegerea combustibililor

● Locul de amplasare a instalaþiei

● Stabilirea regulatorilor relevanþi

● Condiþii de construcþie (spaþiul cazanului)

În funcþie de cerinþele obiectivului proiectat, trebuie alesetipul ºi dimensiunea adecvatã ale cazanului.

Cerinþele obiective pot fi de exemplu:

● Raport avantajos preþ-calitate

● Economicitate ridicatã

● Emisii reduse de noxe

● Durate scurte de pornire

● Cantitãþi consumate

● Timp consumat

12.1.1 Semnalãri de funcþionare ºi defecþiune

Tip de instalaþie A B C

Date de funcþionare

Puterea de generare a aburului/h pânã la 2000 pânã la 4500 peste 4500

Ore de funcþionare/an pânã la 1500 pânã la 3000 pânã la 6000

Necesar al calitãþii aburului redus mediu mediu

Economicitate subordonat de dorit prioritar

Disponibilitate important foarte important extrem de important

Loc extrem de strâmt disponibil disponibil

Volum investiþional extrem de redus redus suficient

Date ale defecþiunilor

Gaze arse reduse Emisii reduse de noxe

Înãlþime coº Directive privind apa rezidualã

93/1 Exemple tipice pentru alegerea instalaþiei de cazane cu abur

● Datele de funcþionare (acceptate în mod arbitrar în acest caz) ºi condiþiile în care se produc defecþiunile sunt decisive

12 Indicaþii pentru alegere

p_dampf.book Page 93 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 95: Logano_SHD615_815_915_abur

94

12

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

Indicaþii pentru alegere

12.1.2 Alegere în funcþie de economicitate

Tip de instalaþie A B C

Domeniu abur/Condens

Generator de aburi ●

Cazan cu apã de mari dimensiuni

● ●

Modul de pompare pentru apa de alimentare

● ● ●

Pompã de sporire a presiunii ●

Dispozitiv de uscare a aburului ●

Distribuitor de aburi ●

Staþie de reducere a aburului

Colector al condensului

Recipient pentru condens deschis

închis●

Schimbãtor de cãldurã pentru condens

Prepararea apei/Tratarea apei

Instalaþie de dedurizare

Instalaþie de producere a osmozei

Montarea acestei instalaþii diminueazã pierderile rezultate în urma demineralizãrii ºi curãþãrii

ºi îmbunãtãþeºte calitatea aburului Decarbonizarea

Instalaþie de dozareCantitãþi stocate de apã potabilã

Cantitãþi stocate de apãdedurizatã

● ● ●

Recipient pentru apa potabilãcu evacuare parþialã

cu evacuare totalã

Radiator de probã ● ● ●

Vas de destindere a evacuãrii ● ● ●

Modul de servicii apã (●)

Alimentarea cu combustibili/coº

Depozit de combustibili ● ● ●

Staþie de predare a gazului ● ● ●

Modul al pompãrii uleiuluidoar la instalaþiile cu mai multe cazane

Modul de circulaþie a uleiului

Schimbãtor de cãldurã pentru gazele evacuate

Conductã pentru gaze evacuate ● ● ●

Coº ● ● ●

Panou de izolare fonicã

Izolaþie fonicã pentru sistemul de evacuare al gazelor

Fâºii de amortizare a sunetului de impact

● ● ●

94/1 Componente ale unei instalaþii de cazan cu abur

p_dampf.book Page 94 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 96: Logano_SHD615_815_915_abur

95

Indicaþii pentru alegere 12

Documentaþie de proiectare Logano SHD/SND615, SHD815, SHD915 ºi tehnologia modularã – 2006

12.2 Chestionar pentru alegerea cazanului cu abur Logano SHD/SND615, SHD815 ºi SHD915

p_dampf.book Page 95 Thursday, November 2, 2006 3:33 PM

Page 97: Logano_SHD615_815_915_abur